Kultúra és közösség - Vallás kategória válaszai (9820 db)

Egy egész cikk: [link]
A kérdező hozzászólása: Köszönöm.
Kedves Kérdezõ! Hamarosan minden hamis vallás megsemmisül az ENSZ által. Ezt a próféciát saját szemeddel látod majd, mert a Teremtõ adja az õ szivükbe a szándékát, mert hazugságot tanitanak Istenrõl, és tetteik Sátán jellemét tükrözik. Van népe Istennek, amely az Õ nevérõl neveztetik, 83. Zsoltár 19. Ha van Bibliád, nézz utána, de Ady Endre, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán ismerték az igaz Istent.
A kérdező hozzászólása: Kedves 3. válaszoló! Nem akarlak megsérteni de nem tudok elfogadni egyettlen egy olyan vallást sem "igaznak" ami más gondolkodású emberek gyûlölését/pusztítását okozza vagy okozta múltban és jelenben. Ezzel remélem adtam némi felvilágosító üzenetet azzal kapcsolatban, hogy mi a véleményem az igaznak hitt vallások többségérõl. Szomorú vagyok, hogy el akarják venni a választás jogát (ha igaz amit mondasz)...
Nem a mi akaratunk számit! Porszemek vagyunk a Világegyetemhez képest. Ahogy látod, bölcsen van megalkotva, tökéletes rendezettségben, bizhatsz benne, hogy igazságosan cselekszik, ugyanis megadja a lehetõséget, hogy ne visszaéljünk a szabad akaratunkkal, hanem értékeljük a szabad akarat ajándékát. Lásd, merre tart a világ? Meddig várnál még? Ha te találtad volna fel a repülõgépet, felszállnál rá, ha egy asztalos nézné át, mielõtt felszáll? Ugye érted amire gondolok? Oka van, amiért egy olyan háború veszi kezdetét, amely megszüntet minden háborút. Figyeld meg, az ma is igy lesz (5Mózes 30:19)"Bizonyságul hivom ma ellenetek az eget és a földet, hogy az életet és a halált adtam eléd, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy életben maradj te és az utódaid is." Ezért folyik évtizedek óta egy világméretû életmentõ munka, hogy meggyõzõdjenek az emberek, miért van erre szükség.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Atya ég! Elolvastad egyáltalán mit írtál? "Nem a mi akaratunk számít!"-Finoman fogalmazva is badarság. Oké, kozmikus szinten egyet tudok vele érteni, de itt a Földön igen is MI döntünk arról milyen irányt vesz az életünk, a bolygónknak is megvan a maga akarata, csak úgy mint nekünk. Ha mindent annyiban hagytunk volna, még mindig barlangokra rajzolnánk. Ezzel a Bibliás idézgetõs dologgal meg nem hatsz meg. Ha meg akarsz gyõzni akkor azt a logikával mint a Bibliával tedd. Mint mondtam, nem hiszek olyan dolgokban amik népirtással válaszolnak nézetekbeli különbségekre. De, hogy a tárgyra visszatérjek. Engem nem maga a vallás érdekel, hanem a vallás mögött lévõ kultúra, ami állítólag az õseink õseitõl származik, tehát a kultúránk egy elveszett kirakós darabkája lehet. Ezért vagyok kíváncsi. És már ne is haragudj de ha jól helyesek a felvetések, épp a Te vallásod nyomta el azt a tudást ill. hagyományokat amit mindenkinek joga van megismerni ugyan úgy mint bármim mást. Szégyenletesnek tartom, hogy épp a Magyar ismeri magát a legkevésbé és az íjak-nyilak után már csak a különbözõ nemzetek alatti elnyomást tanuljuk. Ha pedig nem tanítják, akkor a szegény paraszt tanulja meg maga!

Jézus feltámadása?

Úgy értem,hogy Jézus feltámadása után milyen testi alakban jelent meg?
A saját testében és emberként. Vagyis hogy nem szellemként, nem zombiként.
"Azután monda Tamásnak:hozd ide a te ujjadat és nézd meg az ÉN kezeimet;és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az ÉN oldalamba:és ne légy hitetlen, hanem hívõ. Felelé Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!"(Ján.20, 27-28)Az elsõ válaszoló jól írja. A saját testében támadt fõl mint ahogy Lázárt is a saját testében támasztotta fõl.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mivel az asszonyok és a tanítványok is üres sírt találtak, és az angyal is azt mondta nekik, hogy nincs ott az Úr, így valószínû, hogy a fizikai teste támadt fel. Azonban az is biztos, hogy nem ugyanabban az állapotban, amiben halála elõtt volt, hiszen különleges tulajdonságokkal rendelkezett: zárt ajtón ment át, felismerhetetlen volt, amíg nem akarta, hogy megismerjék, felment az egekbe, a mennybe, ahova az Írás szerint hústest nem léphet be. Tehát a feltámadás utáni test egy tökéletes, romolhatatlan, szellemi test, amilyen a szenteknek is meg van igérve: ""Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsõsége, más a földieké. Más a napnak dicsõsége és más a holdnak dicsõsége és más a csillagok dicsõsége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsõségre nézve. Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsõségben; elvettetik erõtelenségben, feltámasztatik erõben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. /.../ A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is."" (1Kor.15:39-49)
T. Kerdezo! Jezus harom napig a sirban volt. Majd feltamdott szellemkent. De ez utan meg tobb esetben fizikai testet oltott, es ugy jelent meg a tanitvanyainak. Volt olyan eset, amikor nem ismertek fel mindjart, hogy O Jezus. A beszedjerol jottek ra hogy O az. Tehat mikor fizikai testet oltott, tobbfele alakban jelent meg /ertve ez alatt, hogy mas volt az abrazata/. De mikor vegleg felment a mennybe, mar szellemkent ment fel. Mert a mennyben nem lehet fizikai testtel menni, mivel ott csak szellem lenyek elnek. Udv: Judit!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Jézus testben támadt fel, nem szellemként, még tiltakozott is ellene, hogy szellemnek nézték. luk.27.37-40 Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Õ azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van." És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát. és ezt várjuk: 1kor.15.34-44 De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit vetsz, nem kel életre, míg elõbb el nem rothad, 37 és amit elvetsz, azzal nem a leendõ testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelõ testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsõségben; elvettetik erõtlenségben, feltámasztatik erõben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is.

Tesómat feljelenthetik ezért jehova tanúi?

Tesóm kint volt a konyhában, én a szobában voltam, mikor hallottuk, hogy kopogtatnak. Tesóm nyitott ajtót, én közben mentem kifele a szobából és az alábbit láttam: A tanúk mondták mi ügyben jöttek (talán őrtorony osztogatás), majd tesóm az alábbi módon küldte el őket, ezt mondta nekik: T*karodjatok ti h*lye szektások! - Majd egyikőjüket leköpte, végül becsapta az ajtót. Ezért feljelenthetik tesómat? Tesóm nagykorú.
Nem hiszem, hogy fel fogják jelenteni. A tesód viszont nem teljesen normális... Én nem szívesen barátkoznék egy olyan alkkal, aki csak úgy lekö másokat, mert más. Vegyen inkább gyógyszert vagy relaxájon.
:D) Hát nem szeretnék a pénzedre vigyázni, :) nagyon kedves tõled. biztos álmatlan éjszakáim lennének, miatta. Mert a pénzzel csak baj van, azt ellophatják, és az életemet is elvehetik még 20 forintért is. Inkább tedd be a bankba, bár ott sincs biztonságban teljesen, mert bármikor csõdöt jelenthet, és akkor nem látod viszont ....
Ha hozzám kopogtatna be pár ilyen barom, én is elküldeném õket az anyjukba. De biztos nem köpném le.
Hát nem tudom mit szólnál ha a Te mamádat sértegetnék? Még fel is lennél háborodva, s nem vagyok barom. Szerinted az hogy valakinek az édesanyját a szádra vennéd, Nem inkább te lennél barom? Milyen stílus ez? S mi vagyunk az ellenség?... :((
Szia Kérdezõ! A tesódnak igen komoly agressziókezelõ tréningre volna szüksége! Küld orvoshoz!
Megtörtént ez a leköpés, és valószinülrg nem jelentik fel a tesódat, de azért magyarázd el neki, hogy a következökor már nem biztos, hogy nem lesz feljelentve, akkor sem, ha nem ugyanazok a személyek lesznek! Mert azért szóban meg lesz jegyezve ez az eset a következö Tanünak, aki felkeres!
Ahhoz képest, hogy nagykorú, eléggé buta a tesód, már ne haragudj. Csak úgy nem köpünk le embereket, ez gusztustalan. Ha nem érdekli, akkor meg kellett mondani, hogy legyenek szívesek békén hagyni, mert ez engem nem érdekel. Alap mûveltség.
Elég szomorú, hogy tesód így viselkedett... Szépen is meg lehet nekik mondani, hogy nem kíváncsi arra, amit mondani akarnak. Én sem vagyok vallásos, de eszembe sem jutna így viselkedni velük szemben (pontosabban senkivel). Eddig mindig próbáltam kedvesen, normális hangnemben közölni velük, hogy köszönöm, de nem érdekel... És nem is erõsködtek, hogy márpedig akkor is hallgassam meg õket.
Kedves 2O-as! Hogy is mersz kimondani ilyent? Látszik, hogy nem ismered a Tanúkat! Ha minden ember Tanú lenne, akkor nem kellene bezárd az ajtódat! A saját vallásodbeliek miatt kell bezárd az ajtód! Te egy náci vagy? Vigyázz, mert a világon mindenki utálja a nácikat! Még a németek is! :) )))
20-as milyen értelmes ember lehet. Az aranyszabály: amit szeretnél hogy az emberek veled tegyenek, azt tedd te is velük.
Hát abban biztos lehetsz, hogy a pénzem elõbb bíznám rád, mint egy ártatlanokat köpködõ emberre.
Silver "testvér" Jehova Tanúi nem hazudnak, és soha nem tennének olyat ami nem áll egyenesen Biblia tanításával szemben s hazugságot ami az ördög egyik tulajdonsága. :((( szörnyû, hogy gondolhatsz ilyet, ....hogy a tanúkat hazugságra vennéd rá, és a gyermeket is hazugságra tanítod? Ezért kiközösítés járhat, mert bibliai alapelv elleni vétek.
Mellesleg nincs róla bizonyíték, hogy leköpte õket. De most ügyesen csináltál egyet, szóval grat.:) Tehát ha a rendõrség betudna azonosítani, akkor te magad buktattad le a tesód. Természetesen ilyenkor célszerû azt hazudni, hogy te csak kiírtad a kérdést, hogy teszteld az emberek hogyan reagálnak rá. Két tanú meg feljelentett, mert megsértõdött rád. Ezért azt hazudták, hogy tényleg le lettek köpve. Ez azért nem jó hazugság, mert a kérdést késõbb írtad ki, mint az eset. Tehát ez kiderülhet. A legjobb azt hazudnu, hogy a két tanú kérésére írtad ki. De nem akarok hazugságból órát adni...
Ha fel is jelentik, szinte kizárt, hogy komoly szankciói legyenek az ügynek.
A kérdező hozzászólása: Akkor nem jelenthetik fel tesómat? Ez nem ma történt, csak most volt idõm gép elé ülni.
Nem tudom, lehet hogy a sitten nagyobb biztonságban lenne...
Nem fogják feljelenteni. Sõt még örülnek is neki, ha ilyen atrocitásokat élnek át, mert ez erõsíti azt a hitüket, hogy Krisztus (?) névért üldözik õket.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szervusz. Én egy Jehova Tanúja vagyok. Nyugodj meg Jehova Tanúi nem fogják feljelenteni a testvéredet, mert ez a tette a testvérednek Istennél van felírva, és majd Õ rendezi ezt az ügyet vele. Az elõttem szólónak pedig: Jehova Tanúi nem akarnak mártírok lenni, és egyáltalán nem élvezetes, hogy emberek méltatlan módon bántanak másokat ezzel csak magukat azonosítják, hogy hová tartoznak, mert Jézus nem ezt tanította a követõinek. S nem kell gúnyolódni, mert akkor evvel az erõvel az apostolok is ilyen váddal illethetõek, mert bizony a hitükért a prédikálásért megverték, börtönbe zárták õket. S ha ilyesmiért börtönbe zárnak valakit, vagy leköpnek, akkor szerinted egy gyilkosnak az ítélete mennyire szigorú ha csak 25 évet kap, le sem köpték, miközben egy másik azért kap 10. évet, mert Bibliával a kezében elment evangéliumot hirdetni?
Nem valószínû, de én a helyedben leb**nék egy istenes pofont a tesónak. Nem normális.
Talán még annyit, hogy Jehova Tanúi nem vesznek részt a világ dolgaiban, és csak nagyon alapos okkal mennek a "világi" bíróságokhoz. Mi nem törvénykezünk egymással nekünk Jehova a Bíránk majd Õ ítélkezik, Jézus pedig a királyunk ha nem is hiszed, s így majd õk elintézik azokat az ügyeket amit a szolgáival tesznek. Hidd el, õk megfelelõ, igazságos, büntetést tudnak adni, mint egy "emberi bíróság"
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat mindenkinek! Megnyugtattatok. Tesómmal pedig el fogok beszélgetni.
1. Nem Jehova Tanuit utasitották el, hanem az igaz Istent. 2. Nem jelentik fel, majd ha jön a világ vége, akkor majd meglássuk Isten mit fog csinálni. Ennyi.

Mit jelent az alábbi kifejezés a gyakorlatban, pontosan mit foglal magába? Egy római katolikus oldalon olvastam.

Egy bérmaszülőnek lehet több bérmagyereke is, de azt neki kell mérlegelnie, hogy hány személynek vállalhatja felelősen ezt a feladatot, hogy lelki- és imaéletében teljesíteni is tudja-e a vele járó kötelezettséget.
Ez a követelmény abban az esetben jöhet szóba, ha a szülõk meghalnak és neki kell a hit szerinti életet biztosítani. Ha a szülõk élnek, ez az õ feladatuk (lenne). Tehát hogy a Jancsika (Juluska) továbbra is imádkozzon, járjon templomba, neéljen léha, kicsapongó életet, stb.
A kérdező hozzászólása: Az még fontos: ez egy felnõtt keresztséggel kapcsolatban írt válasz volt. Tehát olyankor, amikor már a keresztelendõ maga választja meg a keresztszülõt, és a szülõknek valójában már beleszólásuk se nagyon van az egészbe, mivel õk nem hívõk és nem is tetszik nekik ez a lépés. Tehát ilyen esetben is ez a feladat a választott kereszt- és bérmaszülõre tartozik?
Igen. De a kereszt- és bérmaszülõ még a szülõk életében is betölti ezt a szerepet. Például ha a szülõk elhanyagolják a hitéletet, nem fektetnek hangsúlyt a gyermekük hitéleti nevelésére, nem járnak templomba, nem ápolnak kapcsolatot katolikus közösséggel sem. A gyermek ilyenkor is fordulhat a kereszt- és bérmaszüleihez. A valóságtól ne legyünk azonban elrugaszkodva: a többség már nem ilyen szempontok alapján választ, hanem a rokoni kapcsolat, a hagyomány (oda-vissza keresztszülõség) vagy az anyagiak, befolyás is számításba jönnek.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Köszönöm szépen az újabb választ! Abban olvastam ezt: " a többség már nem ilyen szempontok alapján választ, hanem a rokoni kapcsolat, a hagyomány (oda-vissza keresztszülõség) vagy az anyagiak, befolyás is számításba jönnek." Igen, sajnos ezt én is látom a környezetemben. De konkrét esetemben (én vagyok a keresztelendõ felnõtt) csakis az motivált, hogy olyan keresztszülõket (és egyben bérmaszülõket)találjak magamnak, akik gyakorló, hithû katolikusok. Akikhez fordulhatok, ha kérdésem van, akikkel beszélgethetek hitrõl, a mindennapi életrõl bensõségesen, keresztényként. Engem nem érdekel az, hogy nem rokonom (hiszen egy vallást nem gyakorló családból származom), és az anyagi oldal eszembe sem jutott. Tudom, lehet, hogy hihetetlen az, hogy még ilyen létezik, de: számomra a lelki élet a fontos, az, hogy legyen olyan mellettem, akiben megbízom, mert életét áthatja a hit, azt megéli és így bizalommal fordulhatok hozzá. :)
Remélem, találsz majd olyan közösséget is, ahol hozzád hasonlóak vannak. Egészen más az, ha valaki így nõ fel és katolikus közösségekhez tartozik gyermekkora óta. Azt kívánom neked, hogy sohase inogjon meg a hited, legyen mindig "embered", aki megerõsít a nehézségek idején is. De azt is tudni kell, hogy mindannyian csak emberek vagyunk, bukdácsolunk, tévedünk, sokszor súlyosan és életreszólóan. Külön kell tudni választani a hitet és a követõit. Isten szent és igaz marad akkor is, ha a követõi nem azok.

Mit jelent az, hogy a holtaknak is hirdettetett az evangélium?

Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
Kérlek, lennél szíves kiírni pontosan honnan idézed ezt a szöveget? Kösz
gondolom az 1 Péter 3, 19-re gondol a kérdezõ
A kérdező hozzászólása: 1. Pét. 4, 6
Azt jelenti, hogy a múltban is hirdetve volt az evangélium, nem csak akkor amikor a kijelentés megtörtént.... Ezt most csak úgy írtam kútfejbõl mikor visszajöttem másodszor. Elsõznek azt írtam volna, hogy nem csak nektek élõknek van szüksége Istenre :P
Jézus azt mondta, hogy eljön az az idõ, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek. Szellemi halottakról beszélt Jézus és Péter is.
Olyan emberek, akik ’halottak voltak vétségeikben és bûneikben’, vagyis akik szellemileg halottak voltak, mielõtt hallottak volna a jó hírrõl (Ef 2:1). Ám miután hittek a jó hírben, életre keltek szellemileg.
Számomra az az értelmezés használható, hogy itt a már elhunyt szentekrõl, mártírokról van szó, akiket az emberi/világi gondolkodásmód elítélt, megölt, azonban Isten elõtt élnek a Szellem által. Elõtte is arról beszél Péter, hogy a világiak ellenkeznek a megtért hívõkkel.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Egy kis kutatást végeztemezzel a témával kapcsolat. Kösz a segítséget, a vers megtalálásához. Az 1.Péter 4:6 kedves kérdezö hogy mit jelent az, hogy a halottaknak is hirdettetett az evangélium. A halott szó, nem a szószerinti sírban nyugvó halottakról beszél, hanem az olyan emberekröl, akik halottak voltak a cselekedeteikben, végségbeikben, büneikben...szóval szellemi /nem testi/ halottak. Miután meghallották a jó hírt, elhagyták bünös útjaikat és igy Isten elött szellemileg életre keltek. Ez a kontextböl meg lehet érteni. Az Efézus 2:1 így írja Pál apostol a keresztényeknek, akik megtértek: "Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és büneitek miatt". /Károli/ Ugyanezt találhatjuk meg a Kolosszé 2.13-ban "Továbbá jóllehet halottak voltatok vétségeitekben......" /UV ford./
bocs a gramatikáért, nagyon sietve írtam, itt az eredmény :-D

Mit jelent számodra a keresztény élet?

Van hatással a mindennapi döntéseidre?,
suliban sokszor eszembe juttatják, hogy az Isten nevét hiába fel nem vedd... persze én õket, nem ítélhetem el ezért, mivel Jézusnak adatott e poszt...szólni nem tudom érdemes e lenne megszólni õket, mivel õk maguk meg vannak keresztelve, jártak hittanra is, szóval tudják mit cselekesznek...
rendben, szóval számomra az etikai nézeteim alapját jelentik, ateistaként is sok mai elvemben hittem , de akkor "mert csak" alapon, vagyis ne mgondolkoztam el , hogy pl miért vagy ki találta ki hogy az emberi élet és méltóság elidegeníthetetlen dolgok meg ilyesmi amilyen jellemfejlõdésen átvitt most 2 olyat mondok ami másnak is feltûnik, mert éjjel nem aludtam és msot nincs erõm sokat írni pl kb mindenkivel igyekszem alapvetõen kedves és megértõ lenni ha nem nyílt támadással lép fel, régebben elég csipkelõdõs voltam mindig is küzdöttem a hirtelenharagúságommal, pár éve valaki megkérdezte hogy "voltál te már valakire mérges? :D " szóval ezt az oldalamat sikerült legyõzni de ez csak két pici dolog
A kérdező hozzászólása: esetleg te is elmondanád a véleményedet a kérdéssel kapcsolatban? Ezzel...
A kérdező hozzászólása: Már válaszoltam ott:-)
"Van hatással a mindennapi döntéseidre?" Bizonyára van, de ha valaki szívében magáévá teszi azokat a bölcsességeket és azt a szeretetet amit Jézus tanított, akkor ez nem egy mérlegelés lesz, hogy "most csak azért nem bántom meg, mert az nem keresztényi". Hanem egyszerûen szívbõl jövõen történik. Felbosszant, de megállok, megnyugszom, és a õszintén megbocsátok neki. "Arra gondolok, hogy eszedbe jut valamelyik krisztusi tanítás, amikor felbosszantanak az iskolában, vagy munkahelyeden?" Inkább olyankor jutnak eszembe ilyenek, amikor mások "drámáznak", mert unalmasnak tartják az életüket, és ezért pletykálni, meg furkálni és könyökölni kezdenek a munkahelyen. Volt olyan munkahelyem, ahol egymást taposták 5000 forint plusz pénzért az emberek, a munkát persze mindenki egymásra próbálta hárítani. Kicsit nehéz is, egyensúlyozni, hogy én ne kövessem el ezeket a hibákat, hiszen azért próbálnak belerángatni az ilyen butaságokba, mert ezzel igazolják önmaguknak az értelmetlen tetteiket. "Dehát más is ezt csinálja, és még rosszabb is nálam, tehát én jó vagyok". De úgy, hogy példát mutatok, persze mindig én vagyok az õsellenség. Volt olyan munkahelyem is, ahol próbálták kihasználni azt, hogy ilyen vagyok. Ilyenkor a legnehezebb eldönteni, hogy ki az akinek valóban szüksége van a segítségre, és ki az aki csak így akar kihasználni. "Van ennek visszatartó ereje, hogy ne viszonozd a rosszat rosszal?" Nincs, szerintem ez vagy lélekbõl fakad, vagy ez nem tanulható. Én azt mondom, hogy sok szellemi gyakorlat után és a világ megismerése, megértése után a lélek képes megérni és fejlõdni ahhoz, hogy aztán ez valóban lélekbõl fakadó legyen. De az ilyet idomított módon nem lehet megtenni. Erre pont jó példa Mózes. 40 napig állítólag magával az Istennel társalog, és közben kap 2 kõtáblát, amin rajta van, hogy "Ne ölj". Egyedül Mózes ismeri a törvényeket, mikor lejön a hegyrõl. Elsõ kanyarban 3000-et megölet saját népébõl. Nem is igen várhatunk mást, ha nem lélekbõl fakad a megbocsátás, hanem idomított módon, akkor van egy bizonyos szint, amikor "túlcsordul" és a rosszra, rosszal válaszol. A megbocsátás, ha lélekbõl fakad, nincs mértéke. Jézus még a keresztfáján is megbocsátott, holott égen és Földön neki adatott minden hatalom. Bármikor használhatta volna rosszra. --- Anonymus
Számomra a keresztény élet szeretni és szeretve lenni. (Amíg hiányzott az életembõl Isten szeretete, addig nem éltem teljes életet.) és megpróbálni ezt a szeretetet mutatni az emberek felé is :) Persze ez nagyon nehéz...sokszor kérek Tõle bölcsességet a mindennapi élethez. Persze ugyanúgy feltudnak bosszantani az iskolában, munkahelyen..de már más a reakcíóm, ha szeretettel próbálunk reagálni az emberek rosszindulatára, az általában feltûnik az embereknek :) Sokszor teszem fel a kérdést "Vajon mit tenne Jézus?" és próbálom így élni az életem, habár ez nem azt jelenti, hogy tökéletes vagyok, hiszen senki sem az. De próbálom ezt szemelõtt tartani mindig. )
A kérdező hozzászólása: Egyetértek veled kedves fölöttem író.
Szennyfolt nélkülinek megtartani magamat a világtól, és mindenben úgy tenni, h azzal Istennek szerezzek örömet.
A kérdező hozzászólása: Kedves " # 3/3 12-11 23:58" Jó lenne, ha meg tudnád "fertõzni" a példáddal a környezetedet, mert sokkal szebb lenne így sokak élete!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Egy hasonló kérdéshez írtam, de most sem változott a véleményem és nem is fog, szóval copy-zom! :) Igazából nagyon szeretem Istent, az Õ fiát Jézust, az Õ parancsolatait és mindent ami vele kapcsolatos. Kereszténynek lenni nekem azt jelenti, hogy csakis Õt követem, figyelek Igéjére, igyekszem megtartani parancsolatait és ha el is esem út közben, tudom hogy felsegít hogy továbbmenjek. Szeretnék mindent úgy csinálni ahogy Jézus is csinált, mindenkivel kedves lenni, segítõkésznek, türelmesnek és még sorolhatnám! MIvel Jézus megváltott a bûneimbõl és mostmár új életem van, figyelek rá, a testemet óvom a káros szenvedélyektõl, ezért nem dohányzom, nem iszok alkoholt, próbálok egészségesen élni, példát mutatni, szeretettel fordulni bárkihez, a lelkem pedig Isten Igéjével ápolom és örzöm! Hibázok elég sokszor de hiszem, hogy Isten mindenben tanácsol és okít! Benne hiszem és bízom! Érte élek minden nap!:)
meg tartjuk a szelem gyümölcsét calácia 5 :22.23
A kérdező hozzászólása: 12-es :-) Köszönöm a válaszod, és azt, hogy konkrétan, õszintén fogalmaztál:-) Ez itt nagy kincs:-)
3 fõ ünnep van: Karácsony, Húsvét, Pünkösd. Ha lehetne osztályozni: a Húsvét, a feltámadás a legfontosabb - és a többi fényét is ez adja.
Húsvétot már a zsidó származású keresztények is ünnepelték, a pászka zsidó ünnep folytatásaként, ahol Jézus lett a bárány.
Ahogy már írták elõttem a karácsony, a húsvét és a pünkösd a három legnagyobb ünnep. Ezek közül kiemelkedik a húsvét, mert akkor ünnepeljük a megváltottságunkat.
Vállaljuk a leszámolást, elõzõ. Karácsony, Húsvét, Pünkösd a három szent ünnepünk. Le lehet szállni róla, aki nem hiszi ezt.
Talán még annyit, hogy sem a karácsony sem pedig a húsvét nem keresztény ünnep, még az elsõ egyházak sem tartották meg addig, míg bele nem vették a keresztény tanításba a "pogányok" kedvéért, De ezért majd õk elszámolnak...
Csatlakozom, az elõttem szólókhoz. Egyébként pedig már arról is szó volt ahogy grKati testvérem mondta, hogy nem is vehetne mindenki ezekbõl csak a felkent keresztények akik társ uralkodók lesznek Jézussal az égben, mert csak velük kötött szövetséget egy királyságra, a többiek maradnak a földön, õk itt élvezhetik a királyság áldásait. De hát ahogy írták, mindenkinek joga van saját döntéshez, de az bizony felelõsséggel jár....
Kedves kérdezö, természetes hogy maradsz annál a szokásnál amelyiknél akarsz. :-) A nézetem az alapos Biblia tanulmányozás után megegyezik a Zitus és munyamunya komentárjával. Talán még ennyit tennék hozzá, hogy a Biblia óva int ha valaki jogtalanul veszi magához a kovásztalan kenyeret és bort ami Krisztus testét és vérét szemlélteti nizán 14-én. /A tavasz elsö teliholdja/. Még a világi szervek, szervezetek is a nagy fontos ünnepségeket évente egyszer az évfordulón ünneplik. Még akik a születésnapot ünneplik is csak egyszer egy évben pont azon a napon.
A kérdező hozzászólása: Na , mit kapok én majd Jézustól, mert minden vasárnap , Úrvacsorázok. Legyen a ti hitetek szerint.Én maradok a vasárnaponkénti megemlékezésnél.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kérdezõ, az Apcselben azt olvassuk, hogy "megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben". Vagyis ettek. Ez nem az úrvacsora leírása. Pál kimondottan különbséget tesz a sima étkezés és a kenyér és bor vétele között, és feddi azokat, akik ezt nem gondolják komolyan (1Kor.11:20-34). Továbbá ugyanezt a kifejezést (megtörni a kenyeret) használja a Pál hajóútját elmondó részben is Lukács, ahol nyilvánvaló, hogy nem úrvacsoráról van szó, hanem az éhség csillapításáról (Apcsel.27:21-36). Úrvacsorát venni a Krisztust követve, õt utánozva csak egyszer lehet egy évben: a páska vacsorát megelõzõ estén, ahogyan Jézus is tette. Ez egy ember életében azért elég sokszor elõ tud fordulni ahhoz, hogy az általad említett "valahányszor"-ba ez a gyakoriság beleférjen.
A kérdező hozzászólása: Zitus, az elsõ keresztyének naponta összejöttek a kenyér megtörésére, az Apcselben olvasni lehet róla. És Pál azt írja valahol , valahányszor veszitek a kenyeret, és a poharat, az Úr halálát hírdessétek. Valahányszor, vagyis bármikor, nem egy évben egyszer.
Szia! Szerintem nem igen lehet osztályozni. Pl ha azt mondanám, hogy a húsvét akkor már az a kérdés merülne fel, hogy ha Jézus nem születik meg akkor a húsvét minek? Érted a lényeget? Tehát ezek a keresztény ünnepek úgymond egy ajtót nyitnak meg és egy ajtót zárnak be. Legalábbis én ezt így látom. A születése és a feltámadása egyaránt fontos mind a két cselekménye Istennek az életet hozza magával. Üdv
Szervusz Az Úr vacsorája, melynek az idõpontja egybeesik a pászkáéval, 2014-ben április 14-én lesz, és a megemlékezésre naplemente után kerül sor. Az igaz keresztények és az érdeklõdõk szemében ez egy különleges nap lesz, mivel az 1Korintusz 11:23–25-ben a következõ olvasható: „Jézus azon az éjszakán, amelyen át is adták, vett egy kenyeret, és miután hálát adott, megtörte, és ezt mondta: »Ez jelenti a testemet, amely értetek van. Ezentúl ezt cselekedjétek a rólam való megemlékezésül.« Hasonlóképpen tett a pohárral is”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Kérdezõ Mennyire igazad van! "Valahányszor, vagyis bármikor, nem egy évben egyszer." Így tényleg azt is jelentheti, hogy minden nap. Ha igy gondolkodunk, mindenki akkor, és annyiszor eszi, veszi, ahányszor akarja. De a kérdés nem az, hogy mi mberek ezt hogyan szeretnénk! A lényeg az, Isten ezt hogyan tekinti jónak. A pászkát évente egyszer ették, mert egy pontos dátum alkalmával szabadította meg õket az egyiptomi rabságból. Ennek emlékére (megemlékezésül) kellet a pászkát elfogyasztani minden évben niszán hónap 14.-én. Ha nem zsidó (merészelt) evett a pászkából, azt ki kellett írtani, mert nem tartozott ahhoz a nemzethez, akivel Isten szövetséget kötött. Ha evett volna belõle, nem tisztelte az Isten szövetségét, amelyet a zsidókkal kötött. Jézus a pászka helyett, nizán 14.-én vezette be az "Úr vacsoráját", (egyszer egy évben), ezért logikus, hogy azt mindig, niszán 14.-én kell tenni. Az apostolok évente egyszer emlékeztek meg Jézus haláláról. De itt is érvényes az, hogy abból senki más nem fogyaszthat, csak a "szellemi zsidók", vagyis Isten felkentjei, mert velük kötött szövetséget. Ha más fogyaszt belõle, aki nem tartozik ehhez a szövetséghez, ugyan úgy halálos vétket követ el, mint az ókori idõkben. 1Korintusz 11: 26-28 "Mert valahányszor eszitek e kenyeret és isszátok e poharat, mindegyre az Úr halálát hirdetitek, míg meg nem érkezik. Következésképpen, aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr poharát, vétkes lesz az Úr testét és vérét illetõen. Az ember elõször is tartson önvizsgálatot, hogy alkalmas-e rá, és úgy egyen a kenyérbõl és igyon a pohárból. Mert aki eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmaga ellen, ha nem látja tisztán a testet." A karácsonnyak kapcsolatban, tudtad honnan ered? Íme: Lehet egy pogány ünnepbõl keresztény ünnep? Olaszországban 2004 telén, a karácsonyi idõszakban heves vita támadt. Iskolai vezetõk és tanárok amellett foglaltak állást, hogy a lehetõ legkevesebbre kell csökkenteni mindent, ami a vallásos karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódik, vagy akár teljesen el kell törölni ezeket. Azért javasolták ezt, hogy tiszteletet mutassanak az olyan, egyre növekvõ számban lévõ tanulók iránt, akik se nem katolikusok, se nem protestánsok. Mások azonban – az oktatás területén, és egyéb körökben is – azt követelték, hogy tartsák tiszteletben a hagyományokat, és õrizzék meg õket. Eltekintve e vitától, lássuk, hogy mi is az eredete sok karácsonyi hagyománynak. Miközben a vita a csúcspontjához közeledett, a vatikáni L’Osservatore Romano címû újság néhány érdekes észrevételt közölt. A karácsony ünneplésének idõpontjával kapcsolatban ezt írta ez a katolikus lap: „Jézus születésének tényleges dátuma történelmi szempontból ismeretlen, mivel sem a római történelem, sem az akkori népszámlálás, melyet a császár rendelt el, sem pedig az azt követõ évszázadok kutatásai nem utalnak rá egyértelmûen . . . Ahogy ez köztudott, a december 25-ei dátumot a római egyház választotta a negyedik században. Ezt a napot a pogány Rómában a Napistennek szentelték . . . Jóllehet a kereszténységet ekkorra már Konstantin egyik ediktuma elismerte Rómában, a Napistenrõl . . . szóló mítosz még mindig széles körben elterjedt volt, fõként a katonák között. A fent említett ünnepek, melyek mindegyikét december 25-én tartották, a népszerû hagyományokban gyökereztek. Ez adta az ötletet a római egyháznak, hogy keresztény tartalommal ruházza fel ezt a napot. Ezt azáltal tette, hogy a Napisten helyére az Igazságosság igaz Napját, Jézus Krisztust állította, ezt a napot választva arra, hogy ünnepeljék a születését.” Mit mondhatunk a karácsonyfáról, amely ma már a katolikus hagyomány része? A cikk, mely ebben a katolikus újságban jelent meg, rávilágított, hogy annak idején, az ókorban sok örökzöldrõl, mint például „a magyalról, a szúrós csodabogyóról, a babérról és a fenyõágakról úgy gondolták, hogy mágikus vagy gyógyító erejük megelõzi a betegséget”. A cikk így folytatódott: „December 24-én, karácsonyeste Ádámra és Évára emlékeztek a földi Paradicsomban található Fa nagyon népszerû története által . . . A fának almafának kellett volna lennie, de mivel az almafa nem illett a télhez, fenyõfát állítottak a színpadra. Az ágakra almát aggattak, vagy összetört kekszbõl készült, különleges formájú ostyákat, melyek a jövõben bekövetkezõ Megváltást szemléltették, illetve Jézus eukarisztikus jelenlétét jelképezték. Emellett gyerekeknek szánt édességgel és ajándékkal is díszítették a fát.” Mi történt késõbb? A L’Osservatore Romano megemlítette, hogy a karácsonyfa állításának hagyománya Németországban kezdõdött a XVI. században, majd hozzáfûzte: „Olaszország az egyik utolsó ország volt, ahol meghonosodott a karácsonyfa, részben a miatt a meglehetõsen elterjedt szóbeszéd miatt, hogy a karácsonyfa protestáns szokás, és ezért a jászollal [betlehemes jelenettel] kellene helyettesíteni.” VI. Pál pápa „vezette be azt a szokást, hogy [a római Szent Péter téren] egy hatalmas karácsonyfát állítanak fel” a betlehemes jelenet közelében. Elfogadhatónak tartod azt, hogy egy vallási vezetõ látszólagos keresztény tartalommal ruház fel eseményeket és jelképeket, amelyek õsi pogány szokásokban gyökereznek? Azzal kapcsolatban, hogy mi a helyes út, a Szentírás így inti az igaz keresztényeket: „mi közössége van az igazságosságnak és a törvénytelenségnek? Vagy mi részessége van a világosságnak a sötétséggel?” (2Korintusz 6:14–17). De ettõl függetlenül, ma még mindenki azt tart, ünnepel, amit, és ahányszor akar. Csak azt nem hiheti senki, hogy ezt, (mivel Istennel kapcsolatos), ezt felelõtlenül teheti. Aki elmegy, és törvénybeütközõ dolgot tesz, az mind abban reménykedik, hogy rejtve marad a tette, és büntetlenül megussza. De Isten elõl mit lehet elrejteni? Akkor nem lenne jobb olyat tenni ami kedves elõtte, naponta áldása van azon amit teszünk?
Szervusz Példabeszédek 24:16 " Mert ha hétszer elesik is az igazságos, fel fog kelni, a gonoszokat azonban elbuktatja a szerencsétlenség." Zsoltárok 34:19 "Sok baj éri az igazságost, De mindegyikbõl megszabadítja Jehova. ... 24 Még ha elesik is, nem vettetik el, Mert Jehova támogatja a kezét."
Ne örülj én ellenségem! Elestem ugyan de felkelek mert az Úr az én világosságom. Akik Õreá néznek azok felvidulnak, arcuk meg nem szégyenül Senki meg nem lakol aki Õbenne bízik Az Úr mellette lesz az igaznak Mindenre van erõm a Krisztusban aki engem megerõsít Az Úr az én lelkem támasza Az Úr öröme az én erõsségem A vidám elme jó orvosság de a szomorúság megszáraztja a csontokat Akik bíznak az Úrban olyanok mint a Sion hegye amely meg nem inog örökké megáll Legyetek erõsek és bátorodjék szívetek akik várjátok az Urat
"De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk..." Zsid 10, 39 "Én tehát úgy futok, mint aki elõtt nem bizonytalan a cél" 1Kor 9, 26 Most ezek jutottak eszembe :-)
A kérdező hozzászólása: köszönöm, köszönöm!
A kérdező hozzászólása: még még! :)
"Ne gyõzzön le téged a rossz, hanem te gyõzd le a rosszat jóval" /nem tudom, honnan van.../
Hát nem tudod és nem hallottad? Õ a föld végsõ határainak Teremtõje, idõtlen idõkig Isten. Nem fárad el, és nem lankad el. Kikutathatatlan az õ értelme.  Erõt ad a megfáradtnak, és erõtõl duzzadóvá teszi azt, akiben nincsen tetterõ.  Elfáradnak, ellankadnak az ifjak, még a fiatalok is megbotlanak,  de akik az Úrban reménykednek, erõre kapnak. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiés 40:28-29.
(Filippi 4:13) Mindenre megvan az erõm annak köszönhetõen, aki erõt ad nekem. (Ézsaiás 41:10) Ne félj, mert én veled vagyok. Ne tekintgess magad köré, mert én vagyok Istened. Én megerõsítelek. Valóban megsegítelek. Szilárdan támogatlak igazságos jobbommal.«
Vidiripi Ez komoly? Hát ezt nem gondoltam volna rólad!
Vidiripi Elnézést kérek pontosítok. Ebben van benne minden. Máté 4:4 Õ pedig ezt felelte: Meg van írva: nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.
Imádkozz, hogy Isten adjon vágyat, tüzet a szívedbe az Õ Igéje iránt! :)
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Vidipiri Jézus sokszor tanította a követõit, hogy szabaduljanak meg az elõítélettõl! Miért szúrsz mindig az írásaidba velünk Tanúkkal érzett elõítéletedet? Nem kellene. Az nem krisztusi és fõleg nem isteni gondolkodás. Leírtam egy kommentembe, hogy miért tettem, írtam ki a kérdést: "Ezt a kérdést tegnap tették fel nakem. Ezért érdekel a TE véleményed is." Igen, az én "eledelem" a Biblia naponkénti olvasása, nagy nagy szeretettel. Ezt elmondtam annak is, aki a kérdést föltette nekem. De érdekel, érdekelt, másoknak mi segített megszeretni ezt a drága isteni ajándékot olvasni. Kérlek, ne ródd fel nekem ismét ezt bûnömûl. Nem lehetne azt érteni a kérdésen, ami benne van?, és nem mögötte keresni valami másat? De ha ez így lenne, akkor is egyszerübb(és becsületesebb) ezt egy másik(viszont)kérdéssel tisztázni, ahelyett, hogy feltételezéseket írunk helyette.
Vidiripi "Miért szúrsz mindig az írásaidba velünk Tanúkkal érzett elõítéletedet? Nem kellene. Az nem krisztusi és fõleg nem isteni gondolkodás. Leírtam egy kommentembe, hogy miért tettem, írtam ki a kérdést: "Ezt a kérdést tegnap tették fel nakem. Ezért érdekel a TE véleményed is." Ez nem elõítélet kedves Zita. Tudod hogy mit jelent az elõítélet? De hogy miért is vannak ezek a beszúrásaim amelyek nem elõítéletek. Amennyiben érdekel leírom neked privátban. "Igen, az én "eledelem" a Biblia naponkénti olvasása, nagy nagy szeretettel. Ezt elmondtam annak is, aki a kérdést föltette nekem. De érdekel, érdekelt, másoknak mi segített megszeretni ezt a drága isteni ajándékot olvasni. Kérlek, ne ródd fel nekem ismét ezt bûnömûl. Nem lehetne azt érteni a kérdésen, ami benne van?, és nem mögötte keresni valami másat? De ha ez így lenne, akkor is egyszerübb(és becsületesebb) ezt egy másik(viszont)kérdéssel tisztázni, ahelyett, hogy feltételezéseket írunk helyette." Amikor kiírtad a kérdést nekem honnét kellett volna tudnom hogy nem neked van valami problémád hanem más tette fel neked ezt a kérdést? Ugyan is ez nincs leírva ez csak késõbb derül ki. Na pont az ilyen kifejezések és utalások miatt vannak nekem ezek a beszúrásaim. Mint amit te is írsz hogy: "Kérlek, ne ródd fel nekem ismét ezt bûnömûl." Hol rottam én ezt neked fel bûnödül? Talán erre a mondatomra gondolsz? "A helyzet az hogy eleve befolyásolt az hogy tudom hogy tanú vagy." Ezzel azt akartam mondani hogy nem hittem volna hogy egy tanú eljuthat olyan helyzetbe hogy nincs türelme olvasni a Bibliát. Ezért is kérdeztem az elsõ válaszomban hogy: "Komoly?"
Járjál templomba.Ott más is olvassa.Olyan embereket fogsz ismerni.Én nem jártam templomba csak imádkoztam, aztán leszoktam róla.
A kérdező hozzászólása: Köszön mindenkinek a válaszát.
Nem fontos olvasni a Bibliát, ha már nagyjából ismered: "Ne vedd hiába az Úr nevét." Inkább tegyél valami jót, ha vallásos akarsz lenni.
Tedd mondjuk félre az Õrtorony kiadványokat, mert azok távolítanak el az igazságtól!
Olvasd el a Habakuk könyvében , Az igaz ember az õ hite által él. Jussál más felismerésre , vagy térjél észhez, ahogy Jézus is hirdette, Térjetek meg mert eljött az Isten Királysága. (és nem 1914-ben.) Na majd ezek után lesz türelmed.
Citromfû te, vagy nyugtató, naponta 2x.
Mielõtt elkezdenéd olvasni a Bibliát mindig imádkozz Istenhez. Kérd a szellemét h értsd meg a Biblia szavait.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm kedves utolsó a tanácsodat. Nagyon tetszik.
Van képes biblia is. Válaszd azt kezdetnek, aztán áttérhetsz a rendesre. Ne egyszerre akard elolvasni, mint egy könyvet. Részeket olvass csak belõle.
Vidiripi "Ne kérdójelezd meg kérlek az indítékomat! Ezt a kérdést tegnap tették fel nakem." Mit kellett volna megkérdõjelezni? Egyszerûen nem akartam elhinni hogy ez veled megtörténhet. Azt gondoltam hogy van alapja de már látom hogy mi a helyzet. A helyzet az hogy eleve befolyásolt az hogy tudom hogy tanú vagy. Írhattam volna azt hogy nem is kell olvasnod a Bibliát hiszen olvashatod helyette az Õrtornyot , Ébredjeteket meg a többi a Társulat által kiadott irodalmat. Véleményem meg annyi hogy igen Isten szava a Biblia és hogy egy klasszikust idézzek a Bibliából. Jézus válaszolta Sátánnak. Lukács 4:4 Jézus azt felelte neki: Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Szerintem ebben a mondatban minden benne van. Ennyi.
13-nál a ponty. Ez a nehéz és ezért van baj: a szentkönyvek [tartalmát] elõbb hinni kell, és utána olvasni. Ez minden vallás minden szentiratára vonatkozik. Ezek ugyanis nem újságok, amiBÕL meg kell tudni valamit, hanem hittel- vagyis elõvételezett bizonyossággal - olvasva visszakötni az Egységbe, amibõl kiszakadt az ember. Az szentiratok olvasása imádsághoz hasonlatos.
minek erõlteted?
nagy huncut vagy te, Zitus
Ha nem érdekel, ne erõlködj.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szia! A Biblia olvasás terén ha valaki ilyet kérdez arról feltételezhetõ, hogy kényszerbõl olvassa nem pedig éhínségbõl. Nem feltételezek rólad semmit sem kedves kérdezõ, nem tudhatom, hogy miért írtál ki ilyen kérdést, csak a kérdés stílusából kiindulva én erre következtetek, de ez csak az én véleményem. Aki szereti Istent és Neki szenteli oda a szívét minden egyes nap, az érez egy fajta szellemi éhínséget az Õ beszéde iránt. Innentõl fogva nem türelem kérdése a Biblia olvasás. A hívõ számára az Isten beszédének olvasása egyfajta szellemi eledel, ami nélkül a szellemünk elsorvad/elpusztul. Olyan ez mint a csecsemõk számára a hamisítatlan tej (I. Péter 2:1-2). A Krisztusban újjászületett szellemi csecsemõk számára a tiszta tej gyanánt kijelölt táplálék Isten saját beszéde, s ez a tej a szükséges feltétele az életnek és a növekedésnek. De van emellett intés is. Péter apostol arra figyelmeztet bennünket, hogy vessük le "minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást". Ezek a régi életünk savanyú és avas alkotórészei, és ha nem tisztítjuk ki õket a szívünkbõl, meghiúsítják bennünk Isten Igéjének jótékony hatását, és meggátolják a szellem egészségét és növekedését. Üdv.
A kérdező hozzászólása: Kedves Vidipiri Ne kérdójelezd meg kérlek az indítékomat! Ezt a kérdést tegnap tették fel nakem. Ezért érdekel a TE véleményed is. Nahátnahát...
A kérdező hozzászólása: "nagy huncut vagy te, Zitus" - mire gondolsz? :)
KZitus , ez már hanyadik kérdésed? Teszteled az embereket, és magad ?Hiszen te tudod mi az "igaz vallás", és neked nem volna szabad a "hazug emberek"véleményét figyelembe venni. Vagy tévedek?
" "nagy huncut vagy te, Zitus" - mire gondolsz? :) " Arra, hogy nagy huncut vagy te, Zitus.
A kérdező hozzászólása: Egyetértek veled kedves "Xu válasza" De senki sem születik úgy, hogy szeret Bibliát olvasni. A többi úgy van, ahogyan írtad.
A kérdező hozzászólása: Kedves: "KZitus , ez már hanyadik kérdésed? Teszteled az embereket, és magad ?Hiszen te tudod mi az "igaz vallás", és neked nem volna szabad a "hazug emberek"véleményét figyelembe venni. Vagy tévedek?" Nem számolom a kérdéseimet. Kellene? Igen, tisztelek minden embert, természetesen tégedet is, különben nem válaszolnék neked. Sõt, még szeretlek is, mint felebarátomat. Ha ezt el hiszed, amit most írok neked, akkor azt is el kell hinned, hogy senkit nem tartok hazugnak. Mindenkinek szabad döntési joga van, azzal kapcsolatban is, amit ír. Az már másik téma, mi az amit elhiszek, és mi az, amit nem. Dehát ezzel te is így vagy nem?
A kérdező hozzászólása: "" "nagy huncut vagy te, Zitus" - mire gondolsz? :) " Arra, hogy nagy huncut vagy te, Zitus." - mire is:) )
Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy újjá kel születnie, hogy bemehessen az Isten Királyságába. Ha valaki nem születik újjá, Jézus Krisztusban , nem lesz kedve Bibliát olvasni.A Biblia Jézus Krisztusról szol, ha valaki már Krisztusé , akkor , nem hogy türelme , de vágy ni fog a Biblia olvasásra.
KZitus, nektek tanítják a gyülekezetben, hogy, hogyan kell mellébeszélni? vagy már tényleg annyira robotok vagytok, hogy a szoftverprogramotok csak azt tudja értelmezni, ami belétek van táplálva? Tesztelni és tisztelni, nem ugyanaz.
A Bibliát csak azok értik helyesen akiben Krisztus Szelleme lakozik hit által. Mert a Bibliában Isten szól a zsidókhoz, pogányokhoz, és a zsidókból és pogányokból lett hívõ emberekhez. Háromféle ember típus van, a vallásos , a hitetlen és a hívõ ember. Ha nem tudjuk beazonosítani, az olvasott bibliai részt vagy könyvet, hogy kinek is szól, vagy olyat olvasok magamra nézve ami a zsidóknak szól , vagy a hitetleneknek , nagyon összelehet keveredni a gondolkodásban , biblia értelmezésben. Arról már nem is írok , hogy a múlt, jelen , és jövõbeli bibliai kijelentéseket , milyen gyakran össze-vissza keverik sokan. Kedves Kérdezõ, a legfontosabb , hogy Biblia olvasás elõtt kérd az Úr Jézust , hogy vezesse a gondolataidat. Hiszen róla szól a Biblia. Ha jól tudom ezt a János evangéliumában mondja is Jézus , hogy az Írások Róla tesznek bizonyságot. Ha valamit majd nem értesz majd olvasásod során , írjál bátran segítek ha tudok.

Ha a test és a lélek szétválaszthatatlan egységet alkot, akkor hogyan ragadtathatott el lélekben János és Pál?

A válszt elsősorban adventistáktól várom és mindenkitől, aki hisz a test és lélek egységében.
Ezt hol olvastad? Nekem ez új.
Az álom is kis halál.A test marad az ágyban míg a lélek vándorútra indul.Meglátogat helyeket, találkozik olyan személyekkel aki esetleg már nincsenek is köztük.A földi életünk során a test és a lélek szoros kölcsönhatásban van normális esetben. A lélek halhatatlan mivel Istentõl származik míg a test a földön fellelhetõ anyagokból tevõdik össze tehát a halál után oda is tér vissza.
A kérdező hozzászólása: Az agyban fellépõ oxigénhiányos állapot okozhat ilyen élményeket, vagy más tudatmódosult állapot. És ehhez hozzájön, hogy valójában a vér, az a lélek, ahogy Mózes könyve is írja. Most ha ez a vér nem szállít az agyba megfelelõ mennyiségû oxigént, akkor a léleknek látomásai lehetnek. Vagy más szóval a fejnek, ahogy Dániel is mondja, hogy fejem látásai.
Nem tudom mi a kérdés. Nem szétválaszthatatlan, ahogyan a 7-es válaszodban is leírtad. Voltam én is a pokolban, de a testem itt maradt a Földön, voltam a levegõégben, láttam angyalokat, de a testem itt maradt.
ujra én vagyok :-) A Jelenések 1:10 "lélekben valék ott az Úrnak napján és ..." A szó "lélekben" A görög " en pneu´ma.ti" vagy a latin "in spi´ri.tu" szóból van fordítva magyar nyelvre
Énok, Mózes ezeket senki nem találta meg a haláluk után. Valamilyen oknál fogva maga Isten akarta így. De a haláluk után nem ment a lelkük a mennybe nekik sem... Ha kedved van kérlek keresd ki a Cselekedek 2 részt. Leírja a Péter ap. bezédjét, azután amikor megkapták a Szent Szellemet. Különösen szertném felhívni a figyelmet Cselekedetek 2:22-25 Az Illés próféta történetének a keresése Ahogy feljebb idéztem/ ha lesz egy kis idöd és kedved, nagyon izgalmas érdekes.
A kérdező hozzászólása: Igen, sok jelképes dolog van a Bibliában. Ha ráérek, megkeresem, amiket írtál. De nem lehet minden jelképes. Pl Énok elragadtatása már csak valóságos volt, nem? De még azt gondolom, hogy Illésé is.
apró javitás a 2.Krónika 21:9-töl végig, a l2 vers azonosítja a levél íróját
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. ------ Kedves kérdezö, már a szöveg arra utal, hogy itt jelképes valamiröl van szó. Ugyanígy a többi kifejezésnél is. Például szeretném felhozni az Ilés próféta történetét. Látom van Bibliád, és olvasod. Megkérhetlek, hogy keresd ki a 2.Királyok 2 fejezetét? Látszólag Illés próféta a mennybe ment ugye? De ez csupán egy látomásféle élmény volt, Illés ezután az élmény után másütt folytatta szolgálatát, de a földön. Igaz nincs róla már részletes hír, de ha figyeljük tovább a bibliai történelmet, évekkel késöbb ez az Illés figyelmeztetö levelet küldött Jórámnak 2.Krónika 21:9 Jézus Krisztus a földönlétekor ezt mondta: János 3:13 ...és senki sem ment fel mennybe, csak az aki a mennyböl szállt alá.... értjük ugye hogy saját magáról beszélt. Jézusnak pedig igazán voltak megbízható információi. A Biblia sokszor szimbolikus nyelven beszél, amit alapos kutatások és a kontext megfigyelésével megérhetünk.
Szervusz Így számol be errõl a Biblia: Cselekedetek 10:10 "De nagyon megéhezett, és enni kívánt. Amíg készítettek valamit, õ révületbe esett, .." Cselekedetek 11:5 „Joppé városában voltam, és imádkoztam, és révületben láttam egy látomást: leszállt valamilyen edény, olyan, mint egy nagy lenvászon lepedõ, amelyet a négy sarkánál fogva eresztettek le az égbõl, és lejött egészen énhozzám" (Péter apostol) Cselekedetek 22:17 "Mikor pedig visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révületbe estem, .." ezek Péter apostollal történtek.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Karlowynak: Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelõtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben; És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentõl szállott alá a mennybõl. Lõn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben,
A kérdező hozzászólása: Igen, van lelki test is, de Pálnak és Jánosnak hogyan volt? Õk még nem támadtak fel a halálból.
A kérdező hozzászólása: Dánielnél egyértelmû, hiszen Dániel maga mondja, hogy fejem látásai.
még ennyit, logikusan: a látomás alatt nem voltak halottak
Látomást láttak.... ez megtörtént például Dániellel is.
Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsõségben, elvettetik erõtelen feltámasztatik erõben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. (1Kor 15, 35-44)
A kérdező hozzászólása: A lélek halandó. Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem: már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. (Zsolt 94, 17)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!