Találatok a következő kifejezésre: Van olyan akit annyira (151 db)

Tényleg van olyan, akit annyira taszít a hit, meg Isten, hogy már kirázza őt a hideg ha csak meghallja ezen szavakat?

Osztálytársamról beszélek... tegnap mondta barátn?m, hogy ? már 8 éve minden este imádkozik és hozzá teszi, hogy köszönöm Istenem amit megadtál Nekem, de ezt minden alkalommal. Én templomba szoktam járni minden vasárnap, osztálytársam viszont se ima, se templom. Azt mondja egyszer próbált elmenni, ment vele szemben a pap és azt mondta Neki, hogy Te ide nem jöhetsz be, meg a sátán fia vagy. Ilyet mondhat egy pap? Vagy csak kitalálta? Mert szerintem lehet abban valami, hogy a pap megérzi, hogy ki a jó és ki a rossz. Illetve ma fizikán szívattam egy kicsit, mert elkezdtem imádkozni, amit ugye utál... erre már nyögött, minden baja volt, aztán hogy mondtam Neki, hogy álljon át Isten seregébe mert id?vel már kés? lesz; most még meggyónhatja b?neit (én az elkövetkezend? hetekben akarok menni gyónni:)) és a többi, de egyik fülén be, a másikon ki - megjegyzem, egy kicsit végigröhögtem az egészet, de akkor sem értem miért izél ennyire. Múltkor a karácsonyi koncertre se akart jönni, mert a TEMPLOMBA tartották. Oké, én is szoktam viccel?dni, hogy apáca leszek, meg Isten szolgálatába állok, de hiszek benne és nem tagadom meg, hogy létezik és járok templomba is, meg minden. Igaz, egyszer volt, hogy megkérd?jeleztem, tényleg létezik-e, de akkor szerintem nagyon haragudtam valamiért és ha haragszok, akkor olyanokat mondok, amiket nem kellene. Õ meg szabályosan menekül el?le. Nem tudom mi lehet az egyházzal a baja. Küls? tulajdonságai: fekete haj, szem, cuccok. Imádja a feketét, meg a vöröset meg az ilyen kirívó ruhákat. Alapvet?en normális. Ó és lenne még egy kérdésem: szerintetek létezik Ördög? Mert azt tudom, hogy Isten létezik, de hogy Ördög? Erre az ismer?seim se tudják a választ, pedig van olyan, aki már sokat gondolkozott ezen.

Legjobb válasz: Látod, pont ettõl van rosszul (mellesleg én is)! Miért akarod megtéríteni? Majd ha szükségét érzi, akkor megtér, ha meg nem, hát úgy is jó. Ha annyira jóban vagytok, beszéljétek meg, hogy õ nem fogja szidni elõtted a vallásodat, de te sem tolod bele az arcába minden nap. Egyszerûen rühellem ezt, hogy bizonyos emberek másra rá akarják erõszakolni a vallásukat, politikai nézeteiket vagy akármit!

Látod, pont ettõl van rosszul (mellesleg én is)! Miért akarod megtéríteni? Majd ha szükségét érzi, akkor megtér, ha meg nem, hát úgy is jó. Ha annyira jóban vagytok, beszéljétek meg, hogy õ nem fogja szidni elõtted a vallásodat, de te sem tolod bele az arcába minden nap. Egyszerûen rühellem ezt, hogy bizonyos emberek másra rá akarják erõszakolni a vallásukat, politikai nézeteiket vagy akármit!
Nem a hit taszítja, hanem te.
Nekem az a gyanúm, hogy te nem vagy hívõ. És ezt komolyan mondom.
Pedig másra nem alapozhatunk, csak arra amit írtál. Az alapján pedig kicsit sem vagy hívõ. Szimplán csak szivatod a barátnõdet, õ meg kicsit unja. Én is unnám, pedig semmi gondom az egyházzal. Nõlj fel. Ennyi.
Hallottam már olyanról hogy valaki magában imádkozott úgy hogy nem látszott rajta és egy hajléktalan odaszólt neki hogy minek imádkozik? A gonosz lelkek tényleg nem bírják elviselni az imát. Fõleg a dicsõítés kellemetlen nekik. Az ördözûzõ imáknak is részben ez a lényege.
Valószínûleg szabadító imára lenne szüksége a barátnõdnek. Ha pestiek vagytok akkor tudok ajánlani olyan helyet ahol lehet hogy tudnak segíteni. Azt mondod hogy minden este imádkozik. Ha ez így van akkor ezek szerint Istennel jó viszonyban lenne, csak a megkötözöttség tartja vissza. Lehet hogy saját magán nem tud segíteni, külsö segítségre lenne szüksége. Õ maga egyébként szeretne megszabadulni ebbõl az állapotából? Imádkozz érte és kérj érte szentmisét!
"ÉN igen is hívõ vagyok... járok templomba, imádkozok" Attól még nem vagy hívõ
A válasz írója 56%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: 10-15 01:32 Egy kivétellel egyetértek az általad leírottakkal. Ez az egy pedig a következõ: "Az ilyen ördögûzéstõl meg megkötözöttségtõl szabadító imáktól pedig jobb ha távol tartja magát az ember. Maga a Biblia írja, hogy a Szentlélek csodálatos ajándékai meg fognak szûnni (1Kor 13:8), és valóban meg is szûntek a II. századra. Azóta nincs ilyen hatalom az emberek kezében. Akik ezt állítják, hogy ilyen képességeik vannak, azok megtévesztik az embereket. " Lássuk, mit ír a Biblia ott, ahol hivatkoztad: "S a szeretet nem szûnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér." (1. Korintus 13:8 - 10) 1. Valóban, a szeretet kivételével minden, ami töredékes, véget fog érni. Mikor? A 2. században? Vagy bármely konkrétan megjelölt idõpontban? Nem, hanem akkor, amikor elérkezik a tökéletes. Így írja, akárhogy is olvasom... 2. A tökéletes még nem érkezett el. Tehát a Szent Lélek ajándékai mûködnek, még nem szûntek meg. Rengeteg ember megtapasztalta ezeket a régebbi korokban, és rengetegen megtapasztaljuk ezt a mi idõnkben is. 3. Nem tudom, mire alapoztad a kijelentésedet, de nem hinném, hogy be tudod bizonyítani. Akkor pedig nem azok tévesztik meg az embereket, akik élvezik az ajándékokat, és használják Isten dicsõségére és az emberek hasznára, hanem azok, akik ezeket – akár nem szándékosan is, de – tagadják. Csak belekukkantottam a közösséged honlapjába, nem néztem meg alaposan; de így elsõre úgy látom, a Szent Lélekrõl nem sok szó esik. Gondolom, ez az oka, hogy így vélekedsz, mert így tanultad. Kérlek, tájékozódj olyan pünkösdi, karizmatikus közösségek tagjaitól, vagy a honlapjaikról, akik nap mint nap megtapasztalják Isten erejét, munkáját a Szent Szellem vagy Szent Lélek által. Azután döntsd el, kinek hiszel. És kérlek, ne rágalmazd a karizmatikusokat. Gondolom, tudod, hogy az egyetlen bûn, amely nem bocsáttatik meg, az a Szent Lélek káromlása; ez az Ige alapján azt jelenti, hogy a sátánnak tulajdonítja valaki az Isten munkáját. Tehát jobb óvatosnak lenni az ilyen kijelentésekkel. Ha nem vagyunk 100%-ig biztosak valamiben, márpedig ez nagyon ritka; akkor jobb, ha csendben maradunk, minthogy vétkezzünk. Isten áldjon!
A kérdező hozzászólása: köszi a bibliai idézeteket, nagyon hasznosak voltak:)
Kedves Berta Wooster! Lenne még kiegészítésem, mivel azt írtad hiányérzeted támadt a Krisztus Egyházával kapcsolatban, hogy úgy tûnik a honlapról, itt nem sokat írnak a Szentlélekrõl. Én úgy gondolom, hogy aki eljön hozzánk, és belefolyik a gyülekezet életébe, annak világos lesz, hogy a Krisztus Egyházában mûködnek a Szentlélek ajándékai, úgy mint az erõ, szeretet, józanság és kegyelem lelkének adományai. Ilyenek többek között a szolgálat, a tanítás, a buzdítás, az adakozás, a vezetés, a könyörülés, a gyámolítás, az evangelista szerep, a pásztori szerep, a vendéglátás. Ezek mind mûködnek. Gyere el és meglátod. De csodás ajándékokat ne várj. Azok a szóbeli igehirdetés megerõsítésére szolgáltak a kereszténység kezdetén, mihelyt a Biblia írott formában is megjelent, már elvesztették a funkciójukat. További Biblikus információk a csodákról: 1. Sátán is képes megtévesztõ csodákra (Jel 13:13, 2Tessz 2:9). 2. Még ha valaki képes is lenne csodákat tenni, akár Úrnak vallhatja is Jézust, még simán mehet a pokolba (Mt 7:21-23) 3. Hamis próféták is tesznek csodákat, megtévesztésül (Mk 13:22) 4. A csodák, jelek lehetnek próbatételek Istentõl is, hogy valóban õt követjük-e (5Móz 13:1-6) 5. A csodák sosem garantálták az Istenhez való hûséget (Zsolt 78:11-18) 6. A csodák nem garantálták a jó motivációt, sõt... (Jn 6:26-27) 7. Ha Isten valakin keresztül csodát is tenne, ez nem mond semmit arról, hogy az az adott ember Isten szemében kedves-e, megváltott-e. 8. Nagy az ereje az imának (Jak 5:16), és Isten bármikor képes gyógyítani, ha ez az akarata, de ez nem azt jelenti, hogy bárki a gyógyítás csodás ajándékával rendelkezik. Másrészt érde3mes megfontolni, hogy az apostolok már jóval az ApCsel 2-ben leírt Szentlélek kitöltése elõtt képesek voltak csodákat tenni. Vagyis a csodatétel képességének nem feltétele az, hogy valakiben benne legyen a Szentlélek. De az üdvösségnek feltétele.
Tiszelt Kérdezõ! Idéznék tõled, aztán a Biblia alapján válaszolnék néhány mondatra. "Te ide nem jöhetsz be, meg a sátán fia vagy. Ilyet mondhat egy pap?" Nos erre a válaszom alapvetõen az lenne hogy nem. Jézus ugyanis ezt tanította: ezt mondta: "Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket." (Ján 15, 12) Nos a papnak az általad említett kijelentése nagyon messze van a Krisztusi szeretettõl, sõt a közelébe sem ér. A Megváltónk még ezt is mondta egy példázatában: "Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg."(Mt 25, 40) Tehát ha valakivel rosszul bánunk, akkor az olyan, mintha Krisztussal bántunk volna rosszul. Ezen érdemes lenne elgondolkodnia a papnak is, és azoknak az embereknek is, akik Kereszténynek valják magukat... "Mert szerintem lehet abban valami, hogy a pap megérzi, hogy ki a jó és ki a rossz." Elõször azt kell tisztáznunk hogy ki a Pap? Mert a Biblia szerint a papokon nem azokat az embereket értsük, akik tiszteletet és figyelmet kívánnak maguknak, esetleg végzettségük van errõl, és a politikai vezetõkkel állandó kapcsolatban vannak, egyeztetnek. Malakiás könyve ezt mondja: "Mert a papnak ajkai õrzik a tudományt, és az õ szájából törvényt várnak, mivel a Seregek Urának követe õ. (Mal 2, 7) Papok alatt tehát azokat az embereket értsük, akik az Isten törvényeit torzulásmentesen mondják el az embereknek. Másrészt az embereket a Biblia mérlegére kell tenni, és ott eldönteni hogy amit tesznek az jó-e vagy sem? Egy ember pedig nem mehet biztosra pusztán megérzésbõl mivel "a vesék és szívek vizsgálója" (Jel 2, 23) az Isten. "szerintetek létezik Ördög? Mert azt tudom, hogy Isten létezik, de hogy Ördög?" Teljesen egyértelmû hogy igen. A Biblia úgy állítja be sátánt mint egy létezõ, valóságos személyt: "És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az õ angyalai is õ vele levettetének." (Jel 12, 9) Az ismerõsödnek pedig azt ajánlanám, hogy ha meg akarja ismerni Istent, akkor egyedül a Bibliához forduljon (Azon belül is a Károli fordítást javasolnám) Ha olvassa a Bibliát, és teljes szívvel keresi az Istent, akkor majd az Úr többek közt, azt is meg fogja neki adni, hogy melyik az az Egyház, amelyet érdemes látogatni. De ezekhez a dolgokhoz az igazság egyedül forrása a Szentírás szükséges. Hiszen ahogyan Jézus Krisztus is megmondta: "Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság." (Ján 17, 17)
A kérdező hozzászólása: Ez körülbelül olyan, mint az Ördögûzés Emily Rose lelki üdvéért?
A kérdező hozzászólása: Utolsónak: sajnos nem pestiek vagyunk, és nem az osztálytársam imádkozik, hanem a barátnõm... akirõl szó van, õ sose mond el egy imát se, retteg tõle... a szabadító ima mi, és kitõl kell kérni, vagy egyáltalán hogyan lehetne rávenni, hogy jöjjön el velem a templomba legalább egyszer? Nem halna bele.
A kérdező hozzászólása: ÉN igen is hívõ vagyok... járok templomba, imádkozok, amit iskolában szoktam csinálni azt meg azért, mert az osztálytársak úgymond "belekényszerítenek". Pl. a múltkori apácásat se én találtam ki, õk kezdték el mondani szívatásból, hogy én apáca leszek... és nem akartam, hogy látszódjon, hogy fölénybe kerültek, mert úgy soha nem fejezték volna be. Inkább nevetve válaszoltam, ami tudom, hogy nem szép dolog. Mert szerintem az apácák nagyon klasszak, hogy képesek az élvezeteket, meg az élet örömeit feláldozni a szerény életmódért és Isten asszonyaivá váljanak... a másik meg, hogy amikor "szívattam" az osztálytársamat, akkor azokat komolyan is gondoltam, mert mondtam utána barátnõmnek, hogy szegény A. meg egyéb, de komolyan gondoltam, mert ha nem igyekszik megváltozni és nem kanyarodik vissza a tiltott ösvényrõl és nem látja, hogy Isten minden embert egyenlõnek tart és Neki is van esélye, akkor már idõvel késõ lesz...
A kérdező hozzászólása: szerintem nem egy szöveg alapján kell megítélni, hogy hívõ vagyok-e vagy nem és nem a kérdésre válaszoltál, hanem a mellékelt ábrára, amit a szövegbe illesztettem másodiknak: ha csak ennyit tudsz mondani, akkor szia..:) az osztálytársam már évek óta ilyen, szóval nem én akasztottam ki a mai viselkedésemmel..
birka vagy voltam kétszer templomba életembe mer muszáj volt nemtoom hogy birja normális ember a miséket nagyon beteg szól az a zongoraszerû valami de nagyon para zenéket játszik full disszonáns az egész kajak kín szenvedés volt hallgatni a bu zi pap hangját nyekergett mint egy kecske konkrétan majdnem ott sirtam be a röhögéstõl jah mellé még tél volt és nem volt fûtés a templomba ezt hozzáteszem ti ratyik.

VAn olyan aki annyit stresszelt azon hogy terhes, annyit idegeskedett és sírt, hogy végül elvetélt?

Legjobb válasz: Ez elég kevés infó... Velem elõfordult, hogy aggódtam, mert született rossz eredményem (vércukor, AFP, vérnyomás), elõfordult, hogy sírtam, mert érzékenyebb vagyok terhesen, de annyira nem vittem túlzásba, hogy elvetéljek. 22. hkm

Ez elég kevés infó... Velem elõfordult, hogy aggódtam, mert született rossz eredményem (vércukor, AFP, vérnyomás), elõfordult, hogy sírtam, mert érzékenyebb vagyok terhesen, de annyira nem vittem túlzásba, hogy elvetéljek. 22. hkm
Konkrétan min stresszelsz?
Második vagyok. Szerintem sokan átesnek ilyen bizonytalanságon, fõleg ha sok gond jön össze (akár anyagi, akár családi), fáradtak, stb. De ezt a babát akartad, és õ nem tehet arról, hogy milyen nehézségeken mész át. Ha tényleg ilyen súlyos a helyzet, inkább keress fel egy pszichológust, mert minél elõbb teszel a probléma megoldásáért, annál könnyebb lesz, és utána boldogan örülhetsz a kicsinek.
A kérdező hozzászólása: Azon, hogy akartam ezt a babát, de a teszt után két héttel szörnyen kezdtem magam érezni lelkileg, és nagyon nem szeretném már, nem azt érzem amit az elsõ terhességemnél, egyfolytában sírok, beszélek a babához, hogy jöjjön vissza késõbb, össze kell magam szednem lelkileg, nincs kedvem reggelente felkelni a nagyhoz(persze felkelek), nincs kedvem semmihez, pedig mindig prögötünk, az jár a fejemben , hogy bárcsak ne lennék terhes, bárcsak késõbb jönne a baba.Úgy érzem lassan a pszichiátrián kötök ki, én tudom más mennyire vágyik babára, és nem lehet neki stb, de én akkor sem tudok ezekkel az érzésekkel mit kezdeni, és így csak az állandó lelkiismeret furdalás, hogy azt érzem, bárcsak....
Kérdezõ, hasonlón megyek át most én is. Párom nem érti, nem is várom el, hogy megértsen. 12 hetes vagyok, nagyon örültem annak, amikor megtudtam, minden gondolatom a kicsim körül forgott... most meg hetek óta csak arra gondolok, hogy nem vagyok én ehhez felnõve, alig ismerem a páromat, gyerek vagyok én még, nem fogom tudni megfelelõen ellátni stb. Viszont nekem nincs választásom. Ha családot akarok, és nem szülök most, akkor ezentúl lombik, és az is kicsi eséllyel. Kitartás, el fog múlni ez az érzés. Egyébként én is felhívtam ma reggel a pszichiáteremet, aki anno pánikrohammal kezelt, hogy találkozgassunk újra, , mert az egész éjszakát átsírtam most. Kitartás! Ha nagyon nem segít semmi, akkor tényleg beszélgess szakemberrel, ez nem szégyen, sok embernek van szüksége ilyen jellegû segítségre. 22 éves 12 hetes kismama
A kérdező hozzászólása: Az elsõ gyerekem én is 22 évesen szültem, de akkor semmi rossz érzés nem volt bennem.Most 24 múltam. Nem érzem, úgy hogy segíteni tudna bárki. Mindig is abortusz ellenes voltam, nagyon, de most ezt érzem kiútnak, mert nem bírom már ezt sem idegileg, sem lelkileg.Nagyon megtörtem.legszívesebben magamat ölném meg, de nem tehetem

Tényleg van olyan, aki annyira hisz a horoszkópban, hogy szerinte csak 12 fajta ember van?

Nem kötözködni akarok és nem is próbálom majd az illet?ket meggy?zni az ellenkez?jér?l, csak kíváncsi vagyok, hogy tényleg van e ilyen.

Legjobb válasz: Biztos van. De az is biztos, hogy akkor gõze sincs az asztrológiáról. Igazából szerintem inkább csak szórakozásként olvassák a legtöbben. Ha meg vannak is, akik elhiszik, hogy csak 12 féle ember van, minek õket gyõzködni? Mások meg másféleképpen általánosítanak. Vannak, akik soha nem olvasnak horoszkópot és kb. kétféle embertípust vélnek ismerni. :D

Biztos van. De az is biztos, hogy akkor gõze sincs az asztrológiáról. Igazából szerintem inkább csak szórakozásként olvassák a legtöbben. Ha meg vannak is, akik elhiszik, hogy csak 12 féle ember van, minek õket gyõzködni? Mások meg másféleképpen általánosítanak. Vannak, akik soha nem olvasnak horoszkópot és kb. kétféle embertípust vélnek ismerni. :D
Nos már itt meg is buki az horoszkópos elmélet, hogy kitalálnak baba meg kutya meg miegymás horoszkópot, mint azt elõttem is említik. Hisz ugyan arra az emberre miért hatnának a golygók állásai másképp ha gyerek, ha terhes, vagy ha éppen megjött?? Ezt az ellentmondást õk nem is látják? A válaszom pedig: Igen, vannak olyan buta emberek akik mindent elhisznek...
Persze, hogy van... mi másért lenne tele a sok újság meg a net a horoszkópokkal? Söt.. egyeseknek már nem is elég a sima horoszkóp, ezért van már kutyahoroszkóp, babahoroszkóp meg ki tudja milyenek még... Szerintem lassan kell majd pizzahoroszkóp meg zuhanyrózsahoroszkóp is.
Hamarosan bevezetnek egy 13. csillagjegyet is, ez a Reptoid lesz.
Azt az apróságot mindig kifelejtik, hogy az ún. Állatöv 13 csillagképbõl áll, csak szegény Kígyótartót mindig kihagyják a babonák miatt.
Van, de az nem ért az asztrológiához, ugyanis a horoszkóp nem ezt állítja :) A 12 csillagjegy csak azt mutatja meg, hogy a Nap melyik jegyben áll. Ezen felül még van 8 bolygó, amelyek állhatnak bármely jegyben és bármely házban. Ez eddig 12x12x9=1296 variáció. Az is fontos, hogy melyik ház melyik jegyben áll, ez 12x12=144 variáció, összesen eddig 144x1296=186624. A bolygóknak vannak fényszögei ez újabb 9x8=72, eddig összesen 13436928 variáció. A fényszögeknek öt különbözõ minõsége van, ez eddig 67184640 variáció. Illetve az is fontos, hogy a vizsgált bolygót honnan éri a hatás, milyen helyzetben levõ bolygótól, így ezt az egészet emeljük négyzetre. Ez így 4513775851929600 variáció. És csak a 9 alapbolygót, illetve az 5 alapfényszöget vettük bele. Így már reálisabban hangzik, nem? :)
Pedig van benne logika. Gondolj bele aki nyáron születik a dög melegben, annak az idegei 3 hónapos korára teljesen tönkre mennek az állandó szitkozódástól, hogy de [email protected] meleg van, meg rohadna le az ég stb. És a nyári csillagjegyek szülöttei tipikusan idegbetegek.
El is rontottam, mert a Napot nem számoltam bele, csak a 9 bolygót, tehát még ennél is több van :)
A kérdező hozzászólása: Nem tudom. Igazából kb 7 milliárd féle ember van.
Azt akartam érzékeltetni, hogy két majdnem azonos idõben született ikrek sem egyformák, akkor hogyan képzelik el azt, hogy csak 12 féle ember van?
A kérdező hozzászólása: Nem tudom mit akartál ezzel :P
Második már 10 óra 23 perckor õ már Bak ascendensel Úgy e a Bak és a Nyilas jegy teljesen eltérõ tulajdonságú. Aki korábban született elég nehéz a saját egyéniségét kialakítani.
nekem van olyan iker szülött ismerõseim, akik az elsõ megszületett 10 óra 12 perckor, õ Skorpió Nyilas ascendensel, a második gyerek
A bulvárlapok horoszkópjait felejtsd el, az csak a buta embereknek íródott
Semmire, felejtsd el, az ilyen napi/heti horoszkópok nem sokat érnek. Persze, van valami igazságtartalmuk, de mindössze egyetlenegy faktort vesznek figyelembe a rengeteg közül (azt, hogy a Nap melyik jegyben áll), és ez nagyon nagyon kevés. Persze lehet jó napi/heti horoszkópot csinálni, de azt személyre szabottan kell.
A kérdező hozzászólása: Ha ennyire mások az emberek 5 perc különbséggel is, akkor mire alapoznak a napi/heti stb horoszkópokban?
Ja meg hát az aszcendessel együtt az egész házrendszer csúszik, úgyhogy akár bolygók is simán átkerülhetnek más házakba.
Az aszcendens nagyon gyorsan pörög, ezért kell hozzá óra:perc, ha meg akarjuk határozni. Az ikertesók között általában 5-20 perc van, ez elég szignifikáns változásokat hozhat az aszcendensben (ami a három legfontosabb pont közül az egyik).
A kérdező hozzászólása: És az egypetéjû ikrek miért nem egyformák akkor belsõleg is?
Biztos van ilyen elvetemült ember. Én szeretek foglalkozni a horoszkóppal..persze csak az általános jellemzéssel és szórakozás képpen. Semmiképp nem vonok le belõle messemenõ követketetést....de azért lehet benne valami. A kosokat és az oroszlánokat nagyon hamar fel lehet ismeri(többnyire) ez persze lehet a véletlen mûve is...ki tudja.
Az asztrológia nagyon összetett dolog.. te sem gondolhatod komolyan h 12 féle ember létezik -.- és akkor még ott van a kínai horoszkóp, az aszcendens, a fényszögek stb.. ha részeletes jellemzést nézel, abban nem annyi áll h a te horoszkópod mérleg, és te ilyen meg olyan vagy.. lehet még attól a kínaid pl kutya, ami teljesen más mint egy kecske.. oldalakon keresztül tudnak téged elemezni. az egyik válaszoló nagyon jól szemléltette korábban, hogy soksok millió féle ember lehet a kombinációknak köszönhetõen.
Sajnos van....
Van és elég nagy baj. Én el szoktam olvasni, de hogy aszerint éljek, az kizárt.
A volt barátnõm egyszer azt mondta, hogy elõre tudta, hogy szakítani fogunk, mert a horoszkóp megmondta. Ugye, hogy mennyire káros és ocsmány dolog ez?
Ha átfutod a történelmet, látni fogod, hogy a diktátorok, uralkodók szinte mindegyike hitt benne, jellemzõen "udvari csillagjóst" is tartottak, és a jóslatait nagyon is komolyan vették. (Hogy ezek mennyit érnek, mi sem bizonyitja jobban, mint az a tény, hogy a bukását egynek sem jósolták meg elõre - bár ez érthetõ, ki kockáztatná szivesen egy jóslatért a nyaka folytonosságát?)

A Mensmentis tényleg annyira, mint amennyire sokan mondják? PCOS-ból, van olyan, akinek segítettek kigyógyulni, ha igen, mivel?

köszi előre is

Legjobb válasz: tényleg annyira, mint amennyire sokan mondják? Te elolvastad mit kérdeztél? Így bárkinek is nehéz lesz erre választ adni.

tényleg annyira, mint amennyire sokan mondják? Te elolvastad mit kérdeztél? Így bárkinek is nehéz lesz erre választ adni.
Nem nem hat a szõrösödésre és pattanásra ha erre akarsz valamit hallgass a dokira. Egyébként meg íme a betegtájékoztató amit úgy látszik nem olvastál el kellõen figyelmesen: Milyen típusú gyógyszer a Merckformin? A metformin, a Merckfromin hatóanyaga, a cukorbetegség kezelésére alkalmazott készítmény, a gyógyszerek biguanidoknak nevezett csoportjához tartozik. Az inzulin a hasnyálmirigy által termelt hormon, mely lehetõvé teszi, hogy a szervezet szövetei a cukrot (glukózt) felvegyék a vérbõl. A szervezet a glukózt energiatermelésre használja fel, vagy elraktározza késõbbi felhasználás céljára. Ha önnek diabétesze (cukorbetegsége) van, akkor hasnyálmirigye nem termel elegendõ inzulint, vagy szervezete nem képes megfelelõen felhasználni a saját maga által elõállított inzulint. Ez a vércukorszint emelkedéséhez vezet. A Merckformin elõsegíti a vércukorszintnek a normálishoz lehetõ legközelebbi értékre való csökkentését. Ha Ön a túlsúlyos felnõttek közé tartozik, a Merckformin hosszabb távú szedése segít a diabétesszel összefüggõ szövõdmények kockázatának csökkentésében. Milyen betegségek esetén alkalmazható a Merckformin? A Merckformin a 2-es típusú diabéteszben (más néven nem-inzulin-dependens cukorbetegségben) szenvedõ betegek kezelésére alkalmas, amennyiben a diéta és a testmozgás nem elegendõ a vércukorszint megfelelõ szabályozásához. Különösen túlsúlyos betegek kezelésére használatos. Felnõttek a Merckformint szedhetik önmagában, vagy a diabétesz kezelésére alkalmas egyéb szerekkel (szájon át szedhetõ gyógyszerekkel vagy inzulinnal) együtt. 10 év feletti gyermekeknek vagy serdülõknek a Merckformin adható önmagában vagy inzulinnal együtt.
A kérdező hozzászólása: Köszi, te vagy az utolsó válaszoló?:)
Eddig igen
A kérdező hozzászólása: Nem így érettem, hanem, hogy te vagy-e az, aki a Mensmentis-t is ajánlotta?
Szia! NEM, NEM ÉN VOLTAM, ÉN MOST VAGYOK! Én vagyok, aki ajánlotta. Ne hallgass arra, aki azt írta, hogy nem segít. Az van, hogy ha megnézik a terheléses inzulin vizsgálaton, és úgy látják, hogy magas az inzulinod, akkor bebizonyosodik, hogy nálad is az van, ami pl. nálam volt, hogy a magas inzulin szint miatt megemelkedik a tesztoszeron, emiatt szõrösödsz, és emiatt vagy pattanásos is. (én nem szõrösödtem, hanem híztam hasra ettõl, amúgy egy vékony lány vagyok, és pattanásos is voltam) és akkor ha helyrehozzák az inzulint, ehhez a gyógyszer mellett a diéta és a mozgás ugyan olyan fontos, akkor attól lejjebb megy a tesztoszteron, és nem fogsz szórösödni, a tesztoszteron ugye a férfi hormon!
Hát, ha amúgy nem szednél fogamzás gátlás miatt fogigátlót, szerintem jó lehet a met, ez úgy van, hogy ha rendesen diétázol, meg mozogsz, életmódot váltasz, akkor majd el lehet hagyni.
A Mens mentis a legjobb hely!4. éve járok oda, már 10 hónapos a kisfiam, meforalos baba:o)))észrevették a pajzsmirigy gondom is.dr.Tûû László a legjobb.mindenki kedves és segítõkész!
A kérdező hozzászólása: Utolsó válaszolótól szeretném megkérdezni, hogy hogyan vették észre a pajzsmirigy gondodat?Vérvétellel? mert nekem az nem mutat rossz eredményeket, de nem tudom, hogy ettõl még lehet-e vele gond... Gondoltam esetleg egy pajzsmirigy ultrahangra is, hátha azzal több kiderülne.
A kérdező hozzászólása: ja azt elfelejtettem írni, hogy hormon vizsgálatom is volt már. A nõgyógyászom azt mondta rá, hogy a totál tesztoszteron mutatott mutatott magasabb értéket egy kicsivel és még valami olyasmit, hogy "anti ovuláció" van, de ebben nem vagyok biztos, nem akarok hülyésget mondani. A pajzsmirigyem meg egyáltalán nem magas, mármint a TSH. Fogalmam sincsen azután mit lehetne még vizsgálni, már annyira tehetetlennek érzem magam...:/
A kérdező hozzászólása: Szia! Köszönöm szépen a válaszokat, az utolsó válaszolótól szeretném megkérdezni, hogy, ha van is inzulin rezisztenciám és arra metformint fogok kapni, segít a pattanások és a szõrösödés megszüntetésében? Mert igazából én még nem szeretnék kisbabát, hanem a pattanás és szõrösödés miatt bánt annyira ez a betegség.:( A nõgyógyászom azt mondta, hogy nincs más megoldás erre, mint a fogamzásgátló.:(, de akkor már életem végéig szednem kell?:O Megmondom õszintén, hogy annyira sajnos nem vagyok eleresztve pénzzel, hogy megengedhessem magamnak a Mensmentis-t, de , ha segítenének kigyógyulni a PCOS-ból, az nekem minden pénzt megérne. Szerinted sikerülhet ez, nem fogamzásgátlóval is? Nagyon szépen köszönöm elõre is a választ!
ezt a kérdést énis olvastam de nem tudtam értelmezni énsem azért is léptem vissza
A kérdező hozzászólása: Bocsi, biztos én vagyok a hülye, de még mindig nem értem mi a baj ezzel a kérdéssel.Akkor másképp fogalmazok:jó hely a , Mensmentis, jó orvosokkal?Segítettek ott valakinek kigyógyulni a PCOS-ból? de tényleg nem akarok okoskodni, ha ketten is úgy látjátok, hogy hülyén tettem fel a kérdést , akkor biztosan.
A kérdező hozzászólása: ja:D de hülye vagyok.a "jó" szót kifelejtettem , azt akartam kérdezni, hogy tényleg olyan jó hely.: bocsi, még 1x:)
Na látod:) A rendszer nem tud magyarul de te igen. Sajnos nem tudom milyen a hely, de így már értem a kérdést.
A kérdező hozzászólása: Igen.:) Kár, hogy nem ismered...:/ de, ha valaki mégis, légyszi írjátok meg.köszi
Igen, jó hely, segíteni fognak! Hajrá, és ne félj a metformintól, több a haszna, mint a kockázata, nem kell tõle félni, szedjed bátran.
A kérdező hozzászólása: Szia! Köszi a választ, bár szedhetnék metformint, de az a baj, hogy nem vagyok cukorbeteg...vagy esetleg így is felírhatják? Mert, mintha hallottam volna ilyesmit.
a Mensmentisben teljesen kivizsgálnak. Megnézik minden hormonodat, és azt is, hogy nincs e inzulin rezisztenciád, ezt nem cukor, hanem inzulin terheléssel nézik. Ha van, kaphatod a metformint. Ha nincs, nem kell metformin:-) de akkor meg kiderítik, hátha a prolactinod magas, hátha a pajzsmirigyed nem jó, és akkor meg azt kezelik. Szerintem több értelme van náluk hagyni egy kis pénzt, és kikezeltetni magad, mint inszemre, lobmikra költeni esetleg feleslegesen.
Menj el dr Pusztai Zoltanhoz.

Lányok ti hány menetig élvezitek a szexet? Van olyan aki csak egyszer megy el és annyi elég neki?

Legjobb válasz: Hehe, jó ha a csajok "elmenek" egyszer is egy aktus alatt... Na nõk egy része még nem élt át orgazmust (18-40 éves korosztályról van szó). És még nagyobb részük nem élt át hüvelyi orgazmust. (van aki nem is "képes rá"...) De amúgy általában elég szokott lenni egy... De van úgy, hogy 3 is kevés... :D

Hehe, jó ha a csajok "elmenek" egyszer is egy aktus alatt... Na nõk egy része még nem élt át orgazmust (18-40 éves korosztályról van szó). És még nagyobb részük nem élt át hüvelyi orgazmust. (van aki nem is "képes rá"...) De amúgy általában elég szokott lenni egy... De van úgy, hogy 3 is kevés... :D
Ez szerintem nagy kamu lehet, hogy a nõk többsége nem élt át orgazmust. Nekem már az elsõ hüvelyi volt, azóta hüvelyi, általában többes, kettõnél soha nem kevesebb. Ki nem dõlök a nagyon sok után sem, a végén már kevesebb mint egy percenként van.
3-4 után már kidõlök. :D
Jó a csiklóorgazmus is persze, általában szeret ott nyalakodni, engem meg rémesen beizgat ezzel... fõleg ha elõttem guggol, térdel, és kissé hátravetett fejjel "alattam" csinálja: de még akkor is összeszorítom a hüvelyem.
Férfi függõ a dolog:DD
A nõi orgazmusnak is több változata van, van, aki többször élvez, de valamivel kisebbet, van, aki egyet, de az eget rengetõ. Én az utóbbi táborba tartozom, de a mostani Párom mellett kezdek multiorgazmusos lenni: már van, hogy egy aktus alatt kétszer is élvezek, de volt egy alkalom, mikor négyszer voltam meg :$ 22/L
És akinek sok g-pontos, és tényleg eget rengetõ, kb. kevesebb mint egy percenként a vége felé, úgy, hogy a pasi azt érzi, mintha a hüvely már szinte leszippantaná a farkát? :P Állítólag valami "brutális" tud lenni, jó értelemben. :) Bár férfiként nem biztos, hogy meg merném dugni magamat. :S

Van olyan akinek a saját annyát sikerült jól megkefélni?

Legjobb válasz: Én sokat ismerek, undorito dolog. Olyat is tudok h kislány terhes lett de nem tudni az apjától vagy a nagyapjától...:S

Én sokat ismerek, undorito dolog. Olyat is tudok h kislány terhes lett de nem tudni az apjától vagy a nagyapjától...:S
Beteg vagy?
Legalább tudnál írni ember!! Van egy enyhe ízlésficamod az biztos! UNDORÍTÓÓÓ!!!
Nagyanyámék szembeszomszédjának a veje az mai napig keféli az anyját pedig vagy 45 a pali.
Jah és nem cigányok, mert ugye náluk ez alap.
Én olyanról tudok, aki a saját apjával csinálta. Kettõrõl is. Már, ha lehet hinni a bibliának.
nekem sokat nezegeti anyam a farkam ha furdok es bejon mert beengedem nem vagyok szegyenlos...van hogy kiszalok es megmarkolja.... mar volt h fateromra nyitottam es lattam a farkat... vastagsagra akkora mint az enyem vagy vastagabb de kisebb leg 5 centivel enyem 19 ove 15 alatt van szerintem.... nem valami jo no az anyam amugy mar felhuztam volna :)
Beteg lelkû [email protected]!
Elõfordult már, de megbántam.
ha így lenne, nem lenne itt a sok siránkozó
Már nem is mondon, hogy ez csapda...na bameg mégis:D
Nem lesz szerencséd úgysem Inkább bele döglenek a szexhiányba de akkor se fognak ronda pasikkal dugni
Nem, akkor segítek magamon.
Nem.
Ha valakivel soha nem tenném, akkor soha nem tenném. És a soha az én szótáramban azt jelenti, hogy soha. Aki bárkivel lefekszik, annak általában fizetni szoktak.
Annyira nem tudok kiehezni, hogy ne szamitson az, hogy kivel :D
Igen, megesett. Mondjuk külsõre õ még most is tetszik, csak idõközben feltûnt, hogy borzalmasan hülye.

Szerintetek van olyan, hogy annyira szeretünk valakit, hogy ha tudjuk hogy velünk nem lehet boldog, akkor elhagyjuk?

3 hónapig voltunk együtt párommal, nagyon mások vagyunk. Neki borzasztóan z?rös az élete, és azt mondta hogy azért nem akar velem lenni, mert úgy látja hogy én idegileg kikészülök mellette (ez sajnos így is van). és nem akarja tönkretenni az életem (ami amúgy ?nélküle gondtalan volt). 23/N

Legjobb válasz: Van ilyen ... :-S

Van ilyen ... :-S
akkor ez így teljesen rendben van...most rossz, de majd idõvel jó lesz és hálás leszel neki
Igen, de lehet egyben saját magát is kíméli - ne kelljen még rád is nagy erõket áldozni, hogy te ne sérülj... Ha két ember minden vágy hogy egymással legyen, és ez a probléma, hogy a pasinak "zûrös az élete", talán megpróbálhatna kevésbé zûrösebb életet élni :D
A lehetõ legjobb, ha van önkiritka. Máris kb. 70% al több full szabad jónõ volna, akiket lehetne felszedni. Bár mindenki így gondolkodna. Húzna a konkurrencia a jó fenébe!
van ilyen. Én 7 éve vagyok együtt a párommal és ugyanúgy agyalunk mind a ketten ilyesmiken, mert bár (asszem nem kell nagyon bizonygatnom) szeretjük egymást, de mindkettõnknek megvannak a maga problémái és ezek teljesen más utakra visznek minket.
Én fürdés után nehezebben tudok masztizni :/
Nekem minden mindegy, ha ott a partnerem a közelembe akkor akár 24 órán át.
A kérdező hozzászólása: nekem se maszti se szex fürdés után
Nem fürdesz túl forró vízben?

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!