Találatok a következő kifejezésre: Tulajdonképpen a mi a (278 db)

Tulajdonképpen most mi a fõ probléma a Simon Gábor- féle külföldön parkoltatott pénz kapcsán? A mennyisége a probléma, vagy hogy nem volt bevallva idehaza?

Legjobb válasz: is-is meghigy az éhezok felvonulasan felvonul...nem tudom mennyit adakozhat ha kulfoldre menti a pénzét szegény ember.

is-is meghigy az éhezok felvonulasan felvonul...nem tudom mennyit adakozhat ha kulfoldre menti a pénzét szegény ember.
Nem tudni honnan származik, az adóbevallásában nem vallotta be, ergo adózni sem adózott utána. Ha pedig nem munkaviszonyból származik, illetve nem tudja tisztázni az eredetét, akkor felmerül a kérdés honnan van? Mert ugye akkor nem tisztességes úton jutott hozzá. Megvesztegetés? Korrupció? stb
A kérdező hozzászólása: Csak azért kérdezem, mert nagyon sok embernek lehet ennyi pénze bankszámlákon, ha egy kicsit idõnként megy a vállalkozása, és nem tegnap kezdte a szakmát. Maga az összeg nem különösebben tûnik soknak.
A kérdező hozzászólása: Érdekes az idõzítése is, mert állítólag régóta tudnak errõl az ügyrõl, és eddig akkor miért nem szóltak róla a szakembereink? Mindenképpen "választási propaganda szaga" van, mert az összeg nem különösen magas, különösen nem egy osztrák bankban, ahol a normálisan megfizetett dolgozóknak, mondjuk úgy" egy átlag embernek" is lehet ennyi, ha rendesen dolgozik, és nem szórja el. Ugyebár??
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Több fõ probléma van. 1. Miért kell egy párt egyik fõemberének sok pénzt külföldi számlán tartania? Hogy nyomós oka volt rá, az nem kétséges, de hogy az valós ok volt e, az nagy kérdés. 2. Miért kell egy párt vezetésének olyan titokzatosnak tûnõ válaszokat adni? Lehetne direkt azt mondani, hogy mi közötök hozzá (durva), lehetne azt mondani, hogy nem tudjuk (hiteltelen), lehetne azt mondani, hogy van hozzá közünk nekünk is (már akinek van, és netán azt is, mi a köze), lehetne azt mondani, kérdezzék az érintettõl, ne másnál sunnyogjanak (ha valóban az érintettnek van csak köze hozzá). De nem, õk úgy fogalmaztak, ahogy fogalmaztak, és ez nem véletlen. Nem volt módjuk másképpen. 3. Miért kell a közmédiának sok percen át és sok ismétléssel, jó szájbarágósan ezen rágódni? Mintha nem is õk rágódnának, hanem a kenyéradó gazdáik. Hiszen az újságírói alapvetés, hogy a híreknek fontossági rangsoruk van, ez határozza meg a helyüket és méretüket. A világ történéseiben ez lenne a nap mindent messze felülmúló híre? Ennyire unalmas a világ? 4. Miért kell egy másik pártnak ezt sejtelmesen és sokatmondóan pont a kampányban elõhozni, mikor hosszú ideje tudott róla? Hiszen a legrosszabb esetben, ennél lényegesen nagyobb pártpénzek mozognak sokkal meghatározhatatlanabb utakon. Orbán Viktor egyetlen pártlevele az ország népéhez ennek nagyjából a felébe került. Akkor mi ez a nagyságrendekben való aránytévesztés? 5. De mindezeken túl: hogy jutottunk oda, hogy - ha igaz - pártpénzekkel kell sunyítani, hogy ebbõl ekkora hír lehet, hogy egy kormányerõnek ekkora idejét és energiáját vigye le egy olyan esemény, ami rossz esetben is piti huszadrangú bûnügy lehet, amire szakapparátus van, nem párt és kormányapparátus vastagon megtömve médiával. Hogy lehet, hogy ez az esemény, akár igaz, akár nem, ilyen aljas sunyi és óriási megmozdulássá, már már nemzeti eseménnyé "magasztosuljon"? Aki ezekre a kérdésekre tudja a helyes választ, tudja a helyes megoldást is. Nem várom, hogy az itt megjelenjen. Annál sokkal nagyobb horderejû.
Nincs semmi probléma, csak valamivel be kell mocskolni az ellenfelet, hiszen 2 hónap múlva választások jönnek.
A kérdező hozzászólása: Valóban. Nagyon sok dologgal egyetértek amit az elõttem szóló mondott.Különösen bántó már, hogy a lakosságba mennyire sulykolja a közmédia az egész ügyet. A tegnap esti híradó az felért egy elmebetegeknek szóló "bebiflázó" elõadással, ahol, 7óra 40-tõl7óra50-ig több elmebetegeknek is beillõ tálalásban elõadták a Simon -ügyet. Imamalom szerûen ismételve az egészet. Ennyire lenézik az embereket, hogy nem fogják maguk is belátni, hogy ez az ügy mennyire súlyos, és ezért biflázzák.Ezzel fogunk április 6-ig foglalkozni, miközben lassan minden "épkézláb" fiatal elmegy innen külföldre dolgozni, mert nem kap rendes állást.
"Ezzel fogunk április 6-ig foglalkozni, miközben lassan minden "épkézláb" fiatal elmegy innen külföldre dolgozni, mert nem kap rendes állást." És ez miért annyira fontos, amikor Orbán Viktor szeret minket és csakis jót akar az õ drága népének? :)
A kérdező hozzászólása: Már kacsint is hozzá, mint annak idején Kádár-elvtárs, igaz õ csak 40 év kormányzás után kezdte el. Tudom, most már minden a mi korunkban felgyorsult.A kacsintás is.

A Panther és a Tas tulajdonképpen megegyezik? Mik a paraméterek, amikben hasonlóak, és amikben eltérnek?

Ismertet?jelem: "Walter":D

Legjobb válasz: 44M Tas: Kovácsházi Ernõ volt a fõkonstruktõr, Jurek Aurél a motor és hajtómû munkálatokért volt felelõs. A futómû és alvázért pedig Terplán Sándor volt a felelõs. A lövege eredetileg a 8cm 29/38M légvédelmi ágyúból átalakított löveg lett volna, de annak késése miatt a prototípust a 7,5cm 43M löveggel próbálták ki. A motor 2db 260 LE-s Turán motor volt, párhuzamosan beépítve, közös hajtómûvel. A páncéltest hegesztéssel készült volna. Egy prototípus épült meg belõle, de ez az 1944 július 27-i bombázás során kiégett. Forrás: Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettõl a HM Technológiai Hivatalig 1920-2005, HM Technológiai Hivatal 2005

44M Tas: Kovácsházi Ernõ volt a fõkonstruktõr, Jurek Aurél a motor és hajtómû munkálatokért volt felelõs. A futómû és alvázért pedig Terplán Sándor volt a felelõs. A lövege eredetileg a 8cm 29/38M légvédelmi ágyúból átalakított löveg lett volna, de annak késése miatt a prototípust a 7, 5cm 43M löveggel próbálták ki. A motor 2db 260 LE-s Turán motor volt, párhuzamosan beépítve, közös hajtómûvel. A páncéltest hegesztéssel készült volna. Egy prototípus épült meg belõle, de ez az 1944 július 27-i bombázás során kiégett. Forrás: Hajdú Ferenc - Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézettõl a HM Technológiai Hivatalig 1920-2005, HM Technológiai Hivatal 2005
Valóban eltérõek voltak, de technológiailag ugyanabba a generációba tartoztak (mint KV-1/Tiger, Pershing/Centurion/IS-2 vagy jóval késõbb a Leopard-1/AMX-30/Chieftain).
A kérdező hozzászólása: Akkor ha annyi különbség van, hadd halljuk:)
Anno nem adtunk kielégítõ válaszokat? :) (A kiemelésre fel vagyok rá kíváncsi.)
A kérdező hozzászólása: "Ez persze mind csak néhány apróság, mert oldalakon keresztül lehetne sorolni hogy miért nem ugyanaz a két jármû..." Szóval uccu!:)

Mi tulajdonképpen a Jeet Kune Do? Mire hasonlít? Milyen egy edzés? Hogy épül fel?

Legjobb válasz: Bruce Lee által kialakított, Wing Chun kungfu alapú, ökölvívás, birkózás, Judo elemeket is tartalmazó harcmûvészet. Tulajdonképpen amit ez a nagy tudású ember élete folyamán hasznosnak talált, azt mind beleépítette a saját wushujába. Tehát ez a rendszer Bruce Lee adottságaihoz alkalmazkodó harcmûvészeti ág. Ebbõl 2 dolog következik: nem biztos, hogy mindenkinek ez a mozgásstílus a legmegfelelõbb, illetve én úgy tudom, hogy ezt 'mester fokon' csak Bruce ismerte, hiszen az õ stílusa volt. De ha ezt nem adta tovább teljes egészében senkinek, akkor pontosan kik is oktatják? Ha írnak pontosabb, bõvebb választ akkor hallgass rájuk, az én tudásom bizonyos szinten pontatlan lehet, ezért elnézést kérek.

Bruce Lee által kialakított, Wing Chun kungfu alapú, ökölvívás, birkózás, Judo elemeket is tartalmazó harcmûvészet. Tulajdonképpen amit ez a nagy tudású ember élete folyamán hasznosnak talált, azt mind beleépítette a saját wushujába. Tehát ez a rendszer Bruce Lee adottságaihoz alkalmazkodó harcmûvészeti ág. Ebbõl 2 dolog következik: nem biztos, hogy mindenkinek ez a mozgásstílus a legmegfelelõbb, illetve én úgy tudom, hogy ezt 'mester fokon' csak Bruce ismerte, hiszen az õ stílusa volt. De ha ezt nem adta tovább teljes egészében senkinek, akkor pontosan kik is oktatják? Ha írnak pontosabb, bõvebb választ akkor hallgass rájuk, az én tudásom bizonyos szinten pontatlan lehet, ezért elnézést kérek.


A csotkinak tulajdonképpen mi a haszna? Mire jó? Csak a görög katolikusok hordják?

Legjobb válasz: Tulajdonképpen úgy mûködik, mint a rózsafûzér, imádkozáshoz használják. Az ortodoxok is hordják, nem csak a görög katolikusok.

Tulajdonképpen úgy mûködik, mint a rózsafûzér, imádkozáshoz használják. Az ortodoxok is hordják, nem csak a görög katolikusok.
Az elmondandó imákat számolják vele. Scsot = számoló. A rózsfûzér - olvasó neve is ezt jelenti régiesen. A katolikus olvasó és a görögkeleti pravoszláv scsotki vagy a moszlim tesbih a szemek (imák) számában különbözik.

Ki vagy mi tulajdonképpen a Krisztus?

A keresztények Názáreti Jézust ismerik el mint Krisztust, ami szerintem helyén is van, de most nem Jézus személyiségér?l legyen szó, hiszen a Krisztus már létezett miel?tt Jézus megszületett.

Legjobb válasz: János evangélium elsõ fejezete adja meg erre a választ, kérlek olvasd mondatonként, és nagyon lassan: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden õáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Õbenne volt az élet és az élet volt az emberek világossága: És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja be azt. (...) "A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be õt. Akik pedig befogadták õt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak akik az õ nevében hisznek. (...) És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét) aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. (...) Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által LETT. (kiemelés tõlem) Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki Õt." Tehát a Krisztus tulajdonképpen Isten igéje (azaz logosza, akik a logosz szó további jelentéseire kíváncsi, nézze meg a wikin) teremtõ szava, ami által Isten teremtett mindent. Isten kebelében lakozott ez a szó és õ maga is Isten volt. Õbenne van az élet és a világosság. De a világ persze nem fogadja be. Isten egyszülött fia (only begotten son) tehát az Atya Õt "szülte" azaz önmagából bocsátotta ki, a saját kebelébõl szakította ki, hogy teremtsen általa. Ezért csakis õ jelentheti ki az Atyát, az angyalok sem, és senki más.

János evangélium elsõ fejezete adja meg erre a választ, kérlek olvasd mondatonként, és nagyon lassan: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden õáltala lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Õbenne volt az élet és az élet volt az emberek világossága: És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadja be azt. (...) "A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be õt. Akik pedig befogadták õt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak akik az õ nevében hisznek. (...) És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét) aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. (...) Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által LETT. (kiemelés tõlem) Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki Õt." Tehát a Krisztus tulajdonképpen Isten igéje (azaz logosza, akik a logosz szó további jelentéseire kíváncsi, nézze meg a wikin) teremtõ szava, ami által Isten teremtett mindent. Isten kebelében lakozott ez a szó és õ maga is Isten volt. Õbenne van az élet és a világosság. De a világ persze nem fogadja be. Isten egyszülött fia (only begotten son) tehát az Atya Õt "szülte" azaz önmagából bocsátotta ki, a saját kebelébõl szakította ki, hogy teremtsen általa. Ezért csakis õ jelentheti ki az Atyát, az angyalok sem, és senki más.
Hórusz. Krisztus egyébként vallási vezetõ, Megváltó, szabadító. A szó azt jelenti, felkent, görög eredetû. Viszont maga a Jézus-legenda nagyon sok elemében kísértetiesen hasonlít a Hórusz-legendára. És ez utóbbi volt elõbb.
csatlakozom az elsö hozzászolóhoz. köszönöm
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat, de valójában a Krisztus ki- vagy mi-létére vagyok kíváncsi.
én hívõ casládban nevelkedtem.. de történtek rossz dolgok :S és már ott járok hogy tudom hogy mit kéne csinálni (istent imádbi stb..) nincs kapcsolatom istennel már az is megfordult a fejemben hogy isten nem valami lény hanem egy lelki állapot azért boldogabbak a hívõk meg minden mert elérik ezt a lelki "érettséget" és sokkal könnyenben veszik az élet akadályait és máshogy látják a világot csupán ezt úgy élik meg hogy ezt a lelkiállapotot kivetítik egy lénnyé(gondolom az õseinktõl jöhet ez mert akkor ugye az ember nem volt ennyire "fejlett" )
Krisztus a Megváltó, Üdvözítõ vagy Szabadító, egyszóval az a személy, akinek halála és feltámadása által lehetõségünk van bûnbánatot gyakorolni, megszabadulni a bûneinktõl, és ezáltal megtisztulni és visszatérni Mennyei Atyánkhoz.

Miért hordják mindig maguknál a Való Világos szereplők azt táskát? Mi az tulajdonképpen, és mi van benne?

Legjobb válasz: Mikrofon, hogy ne csak lásd hanem halld is mi történik. Régen is volt rajtuk, csak akkor övtáskaként vagy zsebben.

Mikrofon, hogy ne csak lásd hanem halld is mi történik. Régen is volt rajtuk, csak akkor övtáskaként vagy zsebben.
azt mikroportnak hivják

Miért ilyen velem? És ilyenkor tulajdonképpen mi a teendő?

A párommal már lassan 5 éve együtt vagyunk, együtt is élünk. Én 23, ? pedig 24 éves. Jegyesek vagyunk.

Legjobb válasz: Itt semmi sem zavaros,tiszta ügy : menekülj amig nem késö! Mit gondolsz ha már most ilyen veled,mi lesz tíz év múlva 2 kisgyerekkel. Akkor akarsz ráébredni,hogy jobbat érdemelsz? Légy észnél,ha fáj is!

csatlakozom az elöttem szólókhoz
Figyelj, te is eljársz, mert jó lenne ha nem otthon szomorkodnál!Itt a hétvége és fiatal vagy. Hátha észre veszed, hogy nem ö az egyettlen fickó.
sajnos, mégsem tudok mást írni, mint azt, hogy szakíts vele. az a baj, hogy nincs önbecsülésed, akik egészséges önértékeléssel bírnak, el sem tudják képzelni, hogy egy ilyen emberrel együtt legyenek. én sem. de azért megírom, hogy voltam már én is ilyen helyzetben, mikor még nagyon kislány voltam, 21 éves, akkor még én is tûrtem, bár igaz, nem is nagyon volt önbizalmam. viszont én csak kb. 3 hónapig tûrtem, jó az igaz, hogy nem írod pontosan, mennyi ideje ilyen, de feltételezem, hogy régebb óta, mint néhány hónap, és azért te már csak érettebb vagy, mint én voltam akkor, tudnod kéne, hogy mi a helyes megoldás. ez az ember változni nem fog, hidd el. legalábbis nem a te kedvedért. talán egy másik nõért.
Szerintem te is tudod, hogy mi a megoldás. A szakítás. Addig, amíg még emberi módon meg tudod tenni. Ez a pasi már nem szeret, nem tisztel. "Megalázónak érzem, amikor a közelében vannak a barátai, õ pedig rám szól, hogy maradjak le pár lépést." - ez pedig egyenesen undorító viselkedés a részérõl. Add vissza a gyûrût, mert soha nem fogod visszakapni a "régi énjét". Fiatal vagy, rengeteg pasi szaladgál, aki meg is becsülne. Ezt a tahót meg elfelejted.
Lehet hogy nem szeretnél szakítani, de ez az ember nem szeret. Hagyd ott.
figyelj, szerinted ez késõbb jobb lesz, hozzámennél egy ilyen pasihoz? nem akarlak elkeseríteni de ez nem fog változni sõõt rosszabb lesz. épp az a baj, hogy sosem veszekszetek, hogy te mindent tûrsz és csak neki akarsz megfelelni. hol vagy te ebben a kapcsolatban? sehol. itt csak õ van. vagy most leültök beszélgetni , hogy ez így nem mehet tovább vagy szakítotok. egy 24 éves férfi ha nem kívánja a szexet akkor vagy van valakije vagy pedig valamilyen szexuális problémája van. jó lenne ha ezt kiderítenéd én ennek megfelelõen cselekednél. állj a sarkadra.
Nem akarlak megbántani, de csak azt tudom írni, h ennek így semmi értelme, dobd ki az ilyen pasit.Lehet, h szereted, de ettõl még nem leszel boldog, sõt!Szerintem te is tudod, mi a helyzet, csak fáj és nem akarod észrevenni :((
Itt semmi sem zavaros, tiszta ügy : menekülj amig nem késö! Mit gondolsz ha már most ilyen veled, mi lesz tíz év múlva 2 kisgyerekkel. Akkor akarsz ráébredni, hogy jobbat érdemelsz? Légy észnél, ha fáj is!
Teljesen tévúton van a kapcsolat, osztom a többiek véleményét. Te szereted, de õ téged (már) nem. A szex nem létszükség, de az intimitás, puszi, ölelés igen.
Tökéletesen leírtad a menthetetlen kapcsolat jellemzõit. Õ tulajdonképpen lelkileg fáradt-hozzád, mert nem szeret. Ennyi, fogadd el. Nehogy hozzámenj, mert meg is fog utálni, te leszel a hibás, hogy 'ráakaszkodtál', és még meg is ver. Most is megaláz, így akarsz boldog lenni? Szakítsatok, és keress olyat, aki szeret.
Én minden bunkósága után elvinném tõle egy-egy cuccomat. Jelzésértékûen:>
Ez nem ilyen egyszerû, hogy hagyd el. KOMOLYAN gondolkozz el és nem csak azért mert mi azt írjuk. Ez a te életed. Pont ezért határozz meg egy idõszakot, legyen az egy hét vagy hónap..akár írd fel, hogy napjában hányszor bántott. Próbálj kívülállóként gondolni a kapcsolatodra. Ami nagyon fontos, ha azt mondod neki, hogy elhagyod vagy épp el is mész..ne dõlj be a negédes szavaknak. Azért írtam az elején, hogy gondolkozz el, mert annak semmi értelme, hogy elmész aztán szinte azonnal vissza, mert "hirtelen" megváltozott. Ilyen nincs. Az emberek nem változnak, csak egy másik arcukat mutatják. Kellessz neki: - fõzöl - takarítasz - lehet nélküled nem tudná fenntartani magát - jó egy szolga Ha ezek után vele maradsz, akkor az egyéni szoc. probléma.. és csak gratulálni tudok hozzá.
Ennyi egybehangzo komment nem hiába van, mindenki irja hogy lépj tovább, és én is igy gondolom (41 N ) Csak azt nem értem mért jegyzett el ???
Barátkozz férfiakkal és figyeld meg, mennyivel jobban megbecsülnek, még ha nõként nem is akarnak tõled semmit.
Hát sajnos akármennyire is szereted, itt más megoldás. Gondolj folyton ezekre a negatív dolgokra, hogy milyen bunkó stb, és hamarosan ki szeretsz majd belõle. Neked nem õt szánta az ég, nem õ az igazi. Meg lesz az is. Ez éltessen. Ha õ lenne az igazi, akkor nem így viselkedne.
Bármi volt is régen, annak már vége. Semmit sem veszítesz.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat :) Teljesen igazatok van. Igazából, régen egyáltalán nem volt ilyen. Nagyon sok mindent tett értem, nála jobbat sosem tudtam volna elképzelni. Biztos, hogy nem beteg. Nem említettem ugyan, de volt nemrég egy "jelentéktelen" aktusunk. Sosem volt a barátomnak "gyorslövési" problémája, de akkor sikerült két perc alatt elélveznie... hónapok alatt csak akkor voltunk együtt. :S Köszönöm a válaszokat, így végignézve teljesen megbizonyosodtam róla, hogy lépnem kell.
Lehet elege van h ráerõlteted ezt a közös dolgot. Lehet kicsikartad belõle az eljegyzést. Fiatal még, szórakozni akar. Azért bunkózik, h te küld el ne neki kelljen a piszkos munkát elvégezni. Nagyon sok pasi ilyen h inkább hülyén viselkedik, csak ne kelljen mondani h bocs de vége, mert az neki kényelmetlen, és vannak csajok akik még ezek után is könyörögnek, meg eröltetik a dolgot, meg megy a dráma.
Ha nem tudod vagy nem akarod elhagyni (pedig el kéne), akkor csak egyszerûen ne foglalkozz vele. Járj el minél többet a barátnõiddel, bulizzatok. Biztos vagyok benne hogy megismersz egy olyan pasit aki szeret, mert ez nem szeret az tuti. És akkor már könnyûszívvel elhagyhatod (dobd ki a lakásból).
Hogy mi a teendõ? Szerintem ez nagyon egyszerû. Nézz szét mindenfele, mint az ipari kamera és meglátod, hogy másoknak is eléggé sok baja van. Persze ez NE vigasztaljon. Aztán kapcsold be magadon a searching-üzemmódot és akkor azonnal találni fogsz egy helyes tüzes lovagot. Majd csald meg. Ennyi a lényeg. Ha valaki tulkó paraszt és nem adja meg azt amire vágysz, akkor a legjobb, ha félrelépsz, majd lelépsz. Addig meg tartsad meg, legalább nem vagy egyedül. Használd ki. Ez a pali téged nem szeret. Felfoghatnád. Megérdemli.
Ja, és az elõzõ hsz én voltam : 24 L
na, mi újság, kérdezõ, mikor közlöd vele, hogy kész, vége, otthagyod?
Én csak annyit szeretnék tanácsolni, hogy ebbõl a kapcsolatból vond le a tanulságokat, és soha többé ne hagyd, hogy valaki beléd törölje a sáros cipõjét. Számomra az a meglepõ, hogy azok után amiket leírtál, hogy mi módon viselkedett veled, nem volt számodra egyértelmû, mit kell tenned. Fontos hogy helyre kerüljenek benned a dolgok, hogy egy egyenjogú, boldog, új kapcsolatod lehessen, amelyben egyformán megbecsülitek egymást. Sok sikert kívánok!
Csatlakozom az elozoekhez. Dobni kell a pasast de minel elobb a sajat erdekedben. ez jobb sosem lesz, ebbe tevhitbe ne hitegesd magad. egy ember nem fog megvaltozni alapvetoen csak ideig oraig. az tuti h o nem szeret teged. Szerintem rajott h o meg nem erett a hazassagra a haverok fontosabbak es meg elni akar. ha 5 eve vagytok egyutt ez azt jelenti h o 19 volt mikor osszejottetek, o meg nem szorakozta ki magat. lehet h a haverok is biztatjak h eljen meg egy picit, probaljon ki tobb not, ne kosse le meg magat stb stb. o elsosorban meg a haveroknak akar megfelelni es nem neked. es mivel te mindent eltursz es sosem veszekszel vele, igy tudja barmilyen messze is elmehet te ugysem fogsz semmit sem szolni csak turni. az is lehet h szakitani akar de nincs eleg mersze hozza h odalljon eled es azt mondja figyu en meg nem erettem meg erre, elni akarok meg. ezert bunkozik veled h eszrevedd es te hagyd ot ott. es ne neki kelljen a piszkos munkat elvegezni. egy 24 eves ferfi faradt a sex-hez, ez hulyeseg, ha egy 24 eves ferfi nem kivanja a sex-et akkor vagy beteg vagy van vkije. teged csak haziszolganak hasznal. tul fiatal vagy meg h ezt elturd, de meg ha egy 10-essel oregebb lennel akkor is azt mondom h menj amig lehet, sot meg ha gyerekeid lenne akkor is azt mondom h lepj le. egy ilyen nem erdemel meg teged. sok pasas rohangal szabadon aki megbecsulne, szeretne, jarj nyitott szemmel. szabadulj meg ettol az alaktol. tudom fajni fog meg az emlekek de hidd el ez ahogy megy nem elet. sosem leszel boldog. figyu en is voltam hasonlo helyzetben ahol az ex-em ilyen bunko volt. mindennek elmondott, szorakozni ment nelkulem etc. en turtem mivel idegen orszagban voltam es a visa-ra vartam nem akartam h keresztbe tegyen. ahogy meglett a visa lapatra tettem, hazautaztam erot gyujtottem es mikor visszajottem ujult erovel a megerkezesem napjan dobtam ki. sirt es meg egyszer sirva visszajott h fogadjam vissza. de nem. nagyon erosnek kellett lennem, h ne tegyem meg. es eletem legjobb donteset hoztam meg!!!! en 2.5 evet vesztegettem az eletembol, te ne tedd ezt!!!!!
sztem nem szeret hu én meghülyülnék ilyen helyzetben fõleg mert szerelmes vok õ meg nem szeret én ott hagynám akármennyire is fáj jobb egyedül igaz magányosan minthogy ilyen kapcsolatban éljek tedd túl magad és lépj mihamarabb!!!sok sikert
Én kevésbé vagyok magányos egyedül, mint terror alatt.
Kedves kérdezõ szeretnénk olvasni tõled valami kommentet!
Szakítani nem szeretnél mert ezek ellenére szereted?Akkor minek írtad ki ide ezt a kérdést?Maradj meg mellette egy lábtörlõnek!
Szerintem(!) nem szeret téged, csak megszokott, egy egészséges 24 éves férfi ha nem kívánja a szexet akkor vagy beteg vagy van valakije!!!
Ha nincs gyereketek, szökj meg egy bulizása alatt. Szerintem fel sem fog tûnni neki.
Ne haragudj, nem bántásból, de meddig akarsz a kapcarongya lenni ennek a fickónak? Minek alázkodsz meg? Tudod jól, hogy nem kellessz neki, akkor mire vársz, hogy õ küldjön el a fenébe? Vagy várni akarsz 40 éves korodig, mig teljesen kikészülsz? 23 évesen egy percet ne gondolkodj, hagyd ott! Szereted??? Mégis, mit szeretsz rajta? Ha "így" szereted, akkor pedig mazochista vagy, aki szeret szenvedni, ha a fejedre sz.rna, akkor is maradnál - de akkor megérdemled a sorsod!
Én is csak annyit tudok írni, hogy ennek a kapcsolatnak semmi értelme, és nincs jövõje.Felesleges szenvedned és megalázkodnod.A saját életedrõl van szó, ezért úgyis muszáj lesz szakítanod elõbb-utóbb, hacsak nem akarsz üldögélni a langyos pisiben, és eltûrni, hogy lábtörlõnek használjanak.Teljesen felesleges ezzel az emberek együtt maradni, és elpazarolni rá az idõdet, életedet.Nagyon fiatal vagy még, ezernyi esélyt tartogat Neked az Élet.Fogd a holmidat, és lépj ki az életébõl.Õ is megkönnyebbül, meg Te is.
Miközben olvastam az írásodat, reménykedtem, hogy kamu... De tudom, hogy nem az. Nem Te reagálod túl, ez egyszerûen borzalmas, amiket leírsz! "Minek" öleljen, csókoljon meg? Hát ez nem normális... És még bunkó paraszt is, már ne is haragudj... Hogy nincs szex, az egy dolog, annak önmagában lehet millió oka, de így a többivel együtt érdektelenség - lehet, hogy más nõje is van! Nem hagy neked ételt? - önmagáért beszél a dolog - le se sz.arja a fejedet. Maradj le, ha ott vannak a barátai? MINÕSÍTHETETLEN!!!!! Nem segít a házimunkában, mindent Rád hagy, este meg megy bulizni és Téged nem hív el magával - hát tudod, én ezt sem tûrném... Tudom, nem könnyû otthagyni valakit, én is nagyon szeretem a barátomat, de ha elkezdene ilyeneket csinálni, még így is azt mondom, hogy megváltozna a véleményem! Mert pont hogy azt szeretem Benne többek közt, hogy állandóan szeretget, ölelget, puszilgat, a szex is nagyon jó köztünk - és ha ezek a dolgok megváltoznának, nagyon csalódott lennék, mert akkor rá kéne jönnöm, hogy nem az, akinek megismertem :( Ha ilyen sztorikat olvasok, kicsit félni kezdek, hogy ha együtt maradunk x ideig, majd velünk is ez lesz? Most ezt elképzelhetetlennek tartom! Nem voltak ennek a tiszteletlenségnek elõjelei korábban? Persze az ember ezeket csak utólag veszi észre, nem a Te hibád ez az egész... Biztos találnál egy olyan férfit, aki jól bánna Veled és értékelne! Nem vagy köteles ezzel a bunkóval maradni! Ne várd meg, amíg ennyi megaláztatás után majd még ver is (ne adj'isten!!) Addig is, amíg nem tudod otthagyni, DUPLÁN ÜGYELJ A FOGAMZÁSGÁTLÁSRA! (már ha véletlen lesz szex :S ) Nehogy még egy ilyentõl legyen gyereked!
Tipli kisanyám, menekülj amíg nem késõ!
Jegyesség ide, jegyesség oda: ennek a kapcsolatnak semmi értelme. Addig lépj le, amí a végletekig meg nem aláz. Ti már nem vagytok egy pár, mégha ez is a látszat. Megunt és egyenlõre ezt még nem mondta ki. Ne vesztegess rá több idõt, mert csak magadnak ártasz!
Nem is értem, hogy hogy merül fel a kérdés...Bocs, de a barátod egy idióta f*szfej, hagyd ott, minél elõbb.Komolyan.Ügyesen!
Még egy óvatos megjegyzést tennék, remélem, nem bántódsz meg: a férfiak nem szeretik az ilyen típusú nõket, sõt, lenézik. Persze, hibás a fiú, de te is nagyon hibás vagy, mert hagytad elfajulni a dolgokat. Kell egy ember, aki bántja a másikat, és kell a másik, aki hagyja... Te hagyod, sõt "szereted" (?????), akkor miért vagy meglepõdve, ha megaláz? Hiszen te engeded meg neki! Nem hinném, hogy egy karakán, talpraesett csajjal ezt meg tudná tenni. Sokat kell változnod neked is, mert ha így folytatod, csak rugdosni fog mindenki egész életedben.
Elment az eszed, hogy egyáltalán szóba állsz vele. Nincs az a szerelem, ami megérne ennyit.
hiába türsz, hiába nem szólsz vissza, egyszer arra is okot talál majd hogy jól megverjen.valami köti hozzád (pénz?)azért nem hagy el, de nem szerelem az biztos!még a kutyám is eöl megy, én meg utána!!!!menekülj!
Olvasd végig, amit leírtál úgy, mint ha nem te írtad volna. Persze, nem akarod elhagyni, mert szereted, de akkor majd megteszi õ, ha már lesz olyan, akiért érdemes feladnia a biztonságot( mert ugye akárki nem fogja úgy kényeztetni vakon, mint te). Ne magadban keresd a hibát, lesz, akivel boldog leszel és akkor majd rájössz mennyire nagy hiba minden egyes perc, amit még vele töltesz! Légy erõs!
Minek vagy együtt ezzel az idiótával? Miért nem alázod meg jól te is? Mondjuk te is leimpotensezheted nyugodtan! Mitõl nem szexel egy 24 éves? Talán buza? Vagy esetleg impotens? Vagy nem szeret, nem kíván? Vagy megcsal? Ja, és mikor lek**ztt, h szexelni akarsz, jól meg kellett volna csalni. Az ilyen megérdemli! Tudod mikor hagynám magam kapcarongyot csinálni!Tudod miért tart téged? azért mert jobb mint az egyedül, és ki tud használni!!! szerintem õ soha sem szeretett téged igazán, mert különben nem lenne ez így. Sztem õ már akkor is azért jött össze veled, mert haszna volt belõled. Miért végzel házimunkát? Mi vagy te cseléd? Ad neked valamit ez a pasi? De ha akarsz egy kicsit szórakozni, megteheted azt is, hogy csak saját magadra mosol, fõzöl takarítasz. És elmész bulizni...stb. Akkor egybõl megváltozik, és kiderül, hogy milyen.De ha nem, akkor minél elõbb dobd ki! Tényleg nincs benned egy szemernyi nõi tartás sem? Én a te helyedben már rég KIDOBTAM volna! Ne szépíts neki, vagy dobd ki, vagy pakolj össze, és mondd meg neki, ennyi volt én nem fogok egy idióta impotens bunkóval együtt élni. És csapd be az ajtót. Hidd el, nem fog utánad sóhajtozni. Nem hiszem el, hogy 23 éves létedre nem szorult beléd ennyi önbecsülés, tartás. Bocs, de tényleg úgy viselkedtél, mint ha a kapcarongyja lennél. Érdemelsz te jó pasit is. Dobd ki!!!!! Remélem azért tetted fel a kérdést, mert megerõsítést vársz tõlünk. HÁT AKKOR MEGKAPTAD A MEGERÕSÍTÉST.
Ez már a vég.Csak te még nem hiszed el.
32/F vagyok. Nekem elhiheted, hogy ez a kapcsolat már semmit nem ér. Hagyd ott minél hamarabb, mert minden percedet, amit ebben a megalázó kapcsolatban töltesz, elpocsékolod. Tudod, milyen amikor egy pasi igazán szeret? Találj egy olyat! A tenyerén fog hordozni és Te majd a fejedet fogod a falba verni, amikor az eszedbe jut, hogy milyen bolond voltál, amikor ezért a baromért aggódtál, hogy el ne veszítsd!
Juujj ez Nekem nagyon durva a haverjai közelében maradj le pár lépést??Azonnal hagyd ott ebböl jó már nem fog kisülni az tuti!!Én is voltam hasonló helyzetben tapasztalatbol tudom.Lépj mielött még esetleg gyerekeitek is leszenek és a kiszolgáltatottabb helyzetedben mégjobban megaláz.Egy ilyen pasinak még kiskutya sem való nemhogy egy szeretõ társ!Sok sikert!!

Tulajdonképpen mi a Fidesz kormány hibája?

Mindenben csak segítik az embereket,már lassan olyanok mint a "szentek".

Legjobb válasz: Én azért utálom õket, mert ugyanolyan politikai rendszert csináltak magyarországon, mint ami ellen létrejöttek 1988-ban. Nem elég, hogy szembeköpik saját fiatalságukat, de tönkreteszik az országot is.

Én azért utálom õket, mert ugyanolyan politikai rendszert csináltak magyarországon, mint ami ellen létrejöttek 1988-ban. Nem elég, hogy szembeköpik saját fiatalságukat, de tönkreteszik az országot is.
Amit jobb kézzel ad, bal kézzel duplán veszi el.
Persze, most már a választások elõtt adakozóak, de elõtte az a sok új adó, meg mutyi, azokat nem felejtem el nekik, hiába csökkentik a rezsit.Ami nekik egy fillérjükbe se került, de bezzeg az áfát felemelték 27%-ra.
Ne írj ki szarkasztikus kérdést, mert a válaszolók 90%-a nem fogja érteni...
Szenteknek kinevezni õket azért már eléggé beteges. :D Én mint fiatal, apolitikus ember így látom a helyzetet: A fidesz hosszú távú és fenntartható tervek helyett ráment a parasztvakításra, kilóra veszik meg az embereket rezsicsökkentéssel és más agymosó taktikákkal. Eközben elherdálják az adókat, semmilyen komolyabb elszámoltatás vagy "adóoptimalizálás" nem történt az elmúlt 4 évben. Ugyan azt látom hogy a hivatalok csak dísznek vannak és hogy meglegyen a kellõen bonyolult bürokrácia, ugyan úgy megvannak a sokszoros árú közbeszerzések, a fidesz kormányzása alatt tovább rombolták az oktatást(2000-hez képest most 1%-nyi gdp-vel költünk kevesebbet az oktatásra) hála annak hogy favágó módszerrel átalakították. Ha megkérdezel egy okosabb középiskolást gyereket hogy szerinte jó ötlet-e a ttk-s képzések ponthatárát levinni a minimum közelébe(3-4 es érettségi), és hogy ettõl valóban több mérnök lesz-e akkor egy kis gondolkozás után rájön hogy nem. Megnézné a statisztikákat, látná hogy 80%-os ezeken a szakokon a bukási arány a pontcsökkentés elõtt, utána lesz kb 90%. Akkor érdemesebb volt erre a területre több pénz áldozni? Mi lett volna ha a felsõoktatás tönkretétele helyett a középiskolákat hozták volna helyre apránként, de emelték volna a ponthatárokat minden szakon? Mindenki jobban járt volna. Miért nem ezt tették? Ez miért jobb? Ki ad erre választ? Ez pedig a másik. Bármirõl kérdezik a fideszt ki fognak térni a válasz elõl. Mintha nem tudnák megindokolni hogy miért teszik azt amit tesznek. Könyvtörvény kapcsán volt egy vita, de õk semmibe vették azokat a fideszes képviselõket akik felszólaltak hogy ez így nem lesz jó és változtatni kellene rajta. Miért nem vették figyelembe? Mi alapján döntenek? Nem értem... Az is tragikus ahogy a politikusaink élnek(több százezer forintos pelenkatartó táska, amit végül "eljótékonykodik" csak hogy vakuljon a paraszt) és lereagálják a dolgokat. Az mszp-nél is így van, mesterházyról is lehetne ilyen videót linkelni, de most a fideszrõl pár: https://www.youtube.com/watch?v=YcN4C2g6hzE https://www.youtube.com/watch?v=CmFzPtSMv0c Most nem találom, de azthiszem lázár jánosnak volt egy olyan rtl es incidense hogy rosszat kérdezett tõle a riporter, erre kiállt a kamerából, és azt mondta hogy olyat kérdezzen ami pozitív, mert erre nem válaszol. Vicc. Igazán szent emberek tényleg, kitérnek a felelõsség elõl ahol csak lehet, képtelenek elismerni ha valahol hibáznak.

Mire jó tulajdonképpen a csillámpúder?

Ma vettem egy leakciózott csillámpúdert, gondlotam kipróbálom. Itthon felvittem, és hát.. Csillog. Vagyis inkább fénylik picit. Oké, persze a nevében is benne van. Arcon nem is mutat rosszul, de mondjuk az orromon meg a homlokomon nem biztos, hogy a legjobb választás. Ti mire, hova hasznéjátok a csillámpúdert? Csak ünnepi alkalmakra, vagy a hétköznapokban is? És csak az arcra? Használtok mellé matt púdert?

Legjobb válasz: Én ünnepi alkalomra, és nem az arcomra, fõleg nem az egészre, mert nevetséges. Dekoltázs, esetleg pirosító felé vékonyan, karok, láb, ha olyan ruha van rajtam.

Én ünnepi alkalomra, és nem az arcomra, fõleg nem az egészre, mert nevetséges. Dekoltázs, esetleg pirosító felé vékonyan, karok, láb, ha olyan ruha van rajtam.

Orbán Viktornak tulajdonképpen mi a célja?

Mit akar?

Legjobb válasz: Hatalmat, pénzt

Hatalmat, pénzt
Hogy mi a célja?Tulajdonképpen szerintem már õ sem igazán tudja.Tudniillik belegabalyodott a céljaiba.Mást én sem nagyon látok az elmúlt két év alatt.Pénztelenség, nincstelenség, megvonások, elvonások, megszüntetések, idiótánál idiótább törvények, felesleges közpénz herdálás, hazudozás, igérgetés.Vagy van amit kifelejtettem?
Uralkodni a jobbágyparasztokon a saját kis birodalmában Orbanisztánban. Gyerekkora óta király akar lenni, a szent koronával a fején. Sok kisgyerek álma ez, õ megvalósítja. Ha hagyjuk.
Ja! Foci nagyhatalommá tenni Magyarországot!!
Erre én is baromi kíváncsi vagyok... :S Szerintem Kiüríteni a fél országot, Az megy nagyon. Más megvalósulást nem látok. Napi 5-6 öngyilkos, heti x 100 kivándorló.. jól halad...
"Orbán csak a javadat akarja. :) " Gyurcsány is, viszont õ úgy érette, hogy ingót és ingatlant egyaránt.
Ugyan az, mint rendszerváltás óta bármelyik politikusnak.
Orbán csak a javadat akarja. :)
NE is haragudj, de általában minden meg van magyarázva, viszont ha rajtatok a sor egyedüli indokotok a "unalmas már ez a nyócév". 1+1? Unalmas már ez a 2, találjatok ki mást...
4-es! Azért én szívesen vennék egy-két érvet, mert olyat még nem hallottam Orbán mellett. Mert észérvekkel szerintem nem is lehet megmagyarázni ezt az ámokfutást. Akik mellette állnak, azok nem az ésszerûség, hanem szimplán vallásos hit alapján teszik ezt. Õ biztos tudja, miért kell adókat emelni; szép tõle, hogy megpróbálta a szabadságharcot, még ha nem is sikerült; azért tiporták el, mert õ egy próféta, de most istentagadó a világ stb. Vagy van más is?
Amit minden diktátor.Minél nagyobb hatalmat és azt hogy 100 év múlva is róla beszéljenek és bent legyen a történelem könyvekben mint egyes kollégái , név szerint Hitler anyánk meg Sztálin bácsi.
Én inkább nem is koptatom a számat, nyilvánvalóan lejárató szándékkal íródott válaszok felettem 100%-ot kaptak. Mit érnek már itt az érvek...
Még jobban tönkre vágni ezt az országot, még jobban hülyére venni mindenkit -.-
Egyrészt hatalmon maradni 90 éves koráig. De mint minden valamire való (mini) diktátor, ennyivel természetesen nem éri be. Rendszert akar teremteni, a saját képére akarja formálni az országot lehetõleg évszázadokra elõre. Jó példa erre, hogy kétharmados törvényben rögzítette az egykulcsos adót. El is mondta egy interjúban, hogy a következõ 10 kormány (40 év) kezét akarja megkötni ezzel. És minden más lépése arra irányul, hogy bebetonozza a mostani állapotokat személyileg is, és az eszmevilágát tekintve is. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem sikerülhet, és nagyon csúnya bukás mindig a vége, de egyelõre halad, mint kés a vajban. Talán az ország komplett elnyomorodása, ami nagyon felgyorsult, kiránthatja alóla a szõnyeget. Mert az látszik, hogy a gazdasághoz lövésük sincs, Matolcsyval egy tökkelütött párost alkotnak.
Idõsebb nõket kényeztetnék.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!