Találatok a következő kifejezésre: Történhet olyan amikor (9 db)

Történhet olyan rendkívüli esemény, ami egycsapásra eldönti kire fog szavazni mindenki? (tovább lent)

Tegyük fel, hogy igaza van a példakedvéért a Jobbiknak. Mármint igaza van abban, hogy olyanok amilyenek, de akkor is ?k az egyetlen igazi magyar párt(!), a többiek pedig kizárólag(!) a külföldi érdekeket képviselik, akár a magyar érdekekkel szemben, persze jó pénzért. Mi történne szerintetek ha ez valahogy kitudódna, akár egy Fidesz-MSZP közös megbeszélésr?l kiszivárogtatott hangfelvételen keresztül? Szerintem: 1) eleve nem adnák le sehol, sem a tévében sem a rádióban 2) csak a Jobbik "médiáján" keresztül terjedne, mint letölthet? mp3:) 3) szinte senki nem hinné el a jobbikosokon kívül, hogy valódi a felvétel, vagy, hogy egyáltalán létezik, f?leg mert "hogy-hogy nem mutatták akkor a tévében?" 4) sok ember nem fogná fel a jelent?ségét, túl sok lenne ez neki hirtelen és nem érdekelné az egész (kb. mint amikor Neo ki akart szállni a Construct-ból, mert nem tudta megemészteni a szokatlan információt) 5) lenne aki elfogadná, hogy igaz, de annyira nem bízik a magyarokban (tehát saját magában sem), vagy annyira fél a változástól, hogy akkor is egy külföldi bábkormányra szavazna. Szerintetek mi kellene történjen, hogy az emberek nagy része teljesen egy irányba szavazzon? Lehetséges-e egyáltalán ekkora összefogás, legyen bármilyen brutálisan durva is az "új infó", vagy az esemény (merényletek, akármi)?

Legjobb válasz: Neked csak ennyi a kitétel? 20% és már gyanús? Nekem meg az gyanús ha valaki elszámoltatást hirdetve erõsíti a titoktörvényt az egész pártjával.. Nekem ez a gyanús....

Neked csak ennyi a kitétel? 20% és már gyanús? Nekem meg az gyanús ha valaki elszámoltatást hirdetve erõsíti a titoktörvényt az egész pártjával.. Nekem ez a gyanús....
Nem, mert egybõl jönne egy ellenhangfelvétel, szakértõk, akik megmondanák, hogy ez hamis, stb... éss ez így jó: annál veszélyesebbet elképzelni nem tudok, mint hogy valaki mögé egy teljes társadalom felsorakozik, mert ott akkor valami nincs rendben. Igazából nekem már 20 százalék fölött gyanús egy párt.
Nincs az a hangfelvétel, ami miatt a jobbikra mennék szavazni :D Amúgy sztem meg hasonló esetben a szavazószám csökkenne, a "kiábrándultak" otthon maradnának.
A kérdező hozzászólása: Nekem nincs határozott véleményem, minden esetre furcsa tényleg, hogy pont akkor szavazták meg kéz-a-kézben együtt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Jobbik be fog kerülni. Ha egy évvel korábban teszik, senkit nem érdekel, így viszont olyan mintha "hirtelen sürgõs" lett volna:/
67 Szerintem kevered Gábort Gyulával.
Horn a takonyzabáló... Mikor megláttam a videót, szinte kihánytam a belem, gusztustalan egy "ember".
A titoktörvény arra vonatkozik, hogy bármennyire is érdekes lenne megtudni pl, hogy fenyegették e terroristák az országot, Kovács Géza nem fogja megtudni. Hát ha ez csak ennyit jelentene, akkor nem kellett volna hozzányúlni a régihez! Elfogadta az országgyûlés az új titoktörvényt. 2010. április 1-jétõl minden irat titkos lesz, amire valaki ráüti a „nem nyilvános” pecsétet. A képviselõk közül 332-en szavaztak igennel és 17-en nemmel. Az MSZP és a teljes jelen lévõ Fidesz-KDNP frakció kivételesen nagy egyetértésben bólintott rá a törvényre. Fogarasi László jogászt, a Jobbik szakpolitikusát kérdeztük. bar!kád: A Fidesz és az MSZP is megszavazta az új titoktörvényt a minõsített adat védelmérõl (2009. CLV. tv.). A jelentõségéhez képest szinte teljes médiaelhallgatás mellett született meg a kétharmados egyetértés. Mi lehet ennek az oka? Fogarasi László: Az, hogy a titoktörvényt nem kísérte, és a Jobbikot leszámítva ma sem kíséri médiaérdeklõdés, nem meglepõ. A titokvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések döntõ befolyással vannak a hatalmon lévõk, illetve a politikai váltógazdaságra berendezkedett hatalomra törekvõk mûködésére, illetve lehetõséget teremthet a hibák elfedésére. Az ember már fel sem kapja a fejét a naponta felszínre kerülõ korrupciós ügyletek kapcsán, és ez csak a felszín, amely a média érdeklõdési küszöbét eléri. Az ország tele van a politikai rendszer szereplõi által elkövetett bûncselekményekkel, önkényes hatalmi cselekményekkel és visszaélésekkel. Realistán szemlélve a magyar közállapotokat és a médiát, látható, hogy igen kényelmes számukra az elõre leosztott szerepekkel mûködõ politikai váltógazdaság. Ez az oka annak, hogy hosszú évek kínlódását követõen, ily csendben került elfogadásra a törvény és a Jobbikot, illetve néhány érdekvédelmi szervezetet leszámítva, azóta se foglalkozik vele senki. A Fidesznek és az MSZP-nek a hatalombiztosítási- és gyakorlási technikái, illetve e tárgyban a jövõrõl alkotott elképzelései megegyeznek. b.: Mi változott meg az új szabályozással? Mi a véleménye arról, hogy a jogvédõk szerint az új törvény elfogadásával önkényessé és ellenõrizhetetlenné válhat az állami szervek titkosítási gyakorlata, továbbá a törvénysértések is kiválóan elrejthetõek, hiszen csak titkosítani kell az adott dokumentumot? Fogarasi: A legfontosabb változás, hogy a korábban közismert kifejezések, mint az államtitok, illetve a szolgálati titok megszûntek. Helyettük alkotta meg a törvényalkotó a már korábban is ismert kifejezést, a minõsített adat fogalmát. Az eddigi törvény I-es számú melléklete igyekezett pontosan és részletesen meghatározni azt, hogy mikor, milyen adat minõsíthetõ állam- vagy szolgálati titoknak. Az új szabályozás szerint akkor lehet egy adatot minõsített adattá nyilvánítani, ha az a Magyar Köztársaság szuverenitása, területi integritása, alkotmányos rendje, honvédelmi, nemzetbiztonsági, bûnüldözési, bûnmegelõzési, igazságszolgáltatási, központi, pénzügyi, gazdasági tevékenysége, külügyi vagy nemzetközi kapcsolatai, állami szerv illetéktelen külsõ befolyástól mentes, zavartalan mûködésének biztosítása szempontjából védendõ értékkel bír. Azaz szinte bármit, bármikor titkosítani lehet. Ez a jelenlegi szabályozás legfõbb hibája. A túlzott konszenzuskeresés a felek között olyan semmitmondó megfogalmazásokat és szövegkörnyezetet eredményeztek, amelyek lehetõséget teremthetnek a törvényes kereteket túllépõ eljárásoknak, illetve a törvénytelenségek és a szakmai hibák örökre elfedésének. Ma, amikor a hatalmat átszövi a korrupció, és amikor a mentelmi jog hiányában a parlament egynegyede ellen folyhatna bûnügyi nyomozás, egész egyszerûen elképesztõ fenyegetést jelent. Most már törvényi felhatalmazás alapján, az általuk irányított szervezetek útján bárkirõl, bármilyen szervezetrõl, pártról, titkos adatokat lehet gyûjteni, és azokat önhatalmúlag fel lehet használni. A törvény szinte kategorikusan kizárja, hogy a törvénytelenségek valaha is napvilágra kerüljenek. A felhalmozott adatokat gyakorlatilag ellenõrizhetetlenül tudja használni egy olyan személyi kör, amelynek tagjai között magasabb a bûnügyi fertõzöttség, mint jó néhány hátrányos településen. b.: Mi a véleménye arról, hogy nem kérheti bárki az adatok minõsítésének felülvizsgálatát, sõt az MSZP-s Tóth Károly javaslata is elfogadásra került, miszerint az indokolatlan titkosítások megszüntetését csak az ombudsman kérheti a bíróságtól? Fogarasi: Egy jogállam fontos jellemzõje, hogy azok, akiknek a nevében a közhatalmat gyakorolják, ellenõrizni tudják a hatalmon lévõket. A törvény ebben a formában ezt szinte kizárja. A titkos információk komoly fegyvert jelentenek az azzal rendelkezõk kezében, de ne feledjük, hogy ezzel csak élni szabad, és soha sem visszaélni. Éppen ezért a törvényt sürgõsen módosítani kell, meg kell teremteni annak pontos és szabályozott rendszerét. Azt senki ne gondolja komolyan, hogy egy olyan leterhelt személy, mint az ombudsman, ezekkel a kérdésekkel érdemben tud foglalkozni, hiszen naponta ezres nagyságrendben keletkeznek a minõsített adatok. b.: Nem veszélyezteti a vélemény-nyilvánítás, az információ és a sajtó szabadságát, hogy pénz- és börtönbüntetés fenyegeti azokat, akik feltárják a titkos adatokat, még akkor is, ha ezzel törvénysértést vagy korrupciót lepleznek le? Fogarasi: Ez a törvény alapjaiban veszélyezteti az információs szabadságot, és az emberek személyiséghez fûzõdõ jogait. Egyrészrõl a mai modern technikai világban elõbb vagy utóbb minden személyes adatunk, titkunk, véleményünk nyilvántartásba kerül. Innen már csak egy lépés a gondolatrendõrség felállítása, és a totális ellenõrzés rendszerének kialakítása. Ne feledjük, az ember esendõ, és hibáival teljes. Gyomorforgató lehetõség olyan rendszerben élni, amely a saját polgárai totális, kontroll nélküli ellenõrzésére törekszik és mindezt úgy, hogy aki nem hódol be, az csak magára számíthat. Éppen ezért küzdeni kell a koncentrált hatalmi törekvések ellen. Csak így biztosítható Magyarország szebb jövõje.
A kérdező hozzászólása: "ha Horn meghalna, sok MSZP-s elmenne szavazni, az õ emlékére." Ezen kicsit kiakadtam, ez durva, fõleg, hogy félek igazad lenne.
Már ma is teljesen egyértelmû hogy minden rendszerváltó pártot a nagytõke és a multik pénzelnek. Egyszerûen azért mert 1990ben még nem voltak olyan magyar támogatók, akik erre képesek lettek volna. Ezt minden józan eszû ember tudja, még ha a pártszív hagy is egy kis kétséget benne. Ahogy azt is hogy nem Orbán két szép szeméért ölnek beléjük annyi pénzt, hanem hogy törvényileg fenntartsák a pozíciójukat, kedvezményeiket stb. Ez mindenhol így van a világon, csak hogy ez nálunk egy extrém formában van jelen, amit jól mutat hogy duális a gazdasági szerkezetünk. Hogy egyszerûen a vadkapitalizmus honol a gazdaságban és csak a nagytõke érdekei fejezõdnek ki mindenhol. Nincs középosztálya a társadalomnak, illetve nagyon csekély. A bérek az árakhoz nevetségesen alacsonyak, ezért nincs fogyasztásunk. Csak nézd meg a GDP és a költségvetés arányait! 50% kb, ami nem lenne kevés ha látnád a másik 50% ot a gazdaságban újratermelõdni mint a profit újratõkésítését. De ugye nem látod, és nem is láthatod mert az 50% ból 40% külföldön landol, és a maradék 10% nem képes a gazdaságot mobilizálni. Milyen bizonyíték kell még?
Olyan eseményt amúgy, ami megrogyaszthatna/megerõsíthetne egy pártot, el tudok képzelni, de ebbõl sincs sok. Pl ha Horn meghalna, sok MSZP-s elmenne szavazni, az õ emlékére. Ha viszont Orbánnal lenne valami, odaveszne a vezérkép a FIDESZ-ben.
A kérdező hozzászólása: 67 Ok, megnyugodtam;)
A kérdező hozzászólása: Az egész csak egy FELTEVÉS, nem a Jobbik mellett szerettem volna beszélni és nem az MSZP ellen! Csak azon fantáziáltam, történhet-e bármi.. Nem csak hangfelvétel, bármi.
Kérdezõ írtam alatta, hogy rossz szöveget másoltam be, az egy másik kérdésnél volt, ne haragudj.
67 A titoktörvény arra vonatkozik, hogy bármennyire is érdekes lenne megtudni pl, hogy fenyegették e terroristák az országot, Kovács Géza nem fogja megtudni.
A kérdező hozzászólása: "Istenem de unalmas... minek kell visszavágni? szánalmas az elõzõ kérdés is meg ez is. Hagyd inkább rá." Nem tudom mirõl beszélsz, milyen elõzõ kérdés, valaki megelõzött?:) Bocs, nem akartam untatni senkit... Elárulod vagy belinkeled azt amire "szerinted visszavágtam"?
Bocs rosszat másoltam be, újból akkor: 4) sok ember nem fogná fel a jelentõségét, túl sok lenne ez neki hirtelen és nem érdekelné az egész Az öszödi beszéddel is pont ez volt, sok MSZP-s még most sem fogta fel, hogy hazudtak, hogy átbaszták õket.
Istenem de unalmas... minek kell visszavágni? szánalmas az elõzõ kérdés is meg ez is. Hagyd inkább rá. Az öszödi beszéddel is ugyanez volt, sok MSZP-s még most se fogta fel, hogy hazudtak, hogy átbaszták õket!
A kérdező hozzászólása: Nincs az a hangfelvétel, ami miatt a jobbikra mennék szavazni :D Még szerencse, hogy a jobbikosok a fanatikusok :D

Történhet olyan hogy amikor a baba megfogan utána is van vérzés?

az én babaám szeptembet kb 16-án fogant meg. de utána megvolt ujra a havim ami oktober 2-án volt utoljára. akkor most nem tudom hány hetes terhes vagyok

Legjobb válasz: Szia. Nekem október 20án volt az utolsó normál havim és okt. végén vagy november elsõ napjaiban fogant a babám és november 15-én megjött a havim, majd decemberben már nem. Így december 27-én elmentem dokihoz és õ mondta hogy a novemberi havim már nem volt "normális" havi, és a 10.hétben vagyok(a méretekbõl õ látja). Neked nem mondta a dokid? Szerintem a 26.hetet töltötted hétvégén, ha biztos vagy benne hogy szept 16.-án fogant a baba. Ezek szerint neked szept 1-2 körül volt vérzésed. Általában a vérzés után 2 héttel van tüszõérés (normál esetben). Üdv.:19 hetes kismama

Szia. Nekem október 20án volt az utolsó normál havim és okt. végén vagy november elsõ napjaiban fogant a babám és november 15-én megjött a havim, majd decemberben már nem. Így december 27-én elmentem dokihoz és õ mondta hogy a novemberi havim már nem volt "normális" havi, és a 10.hétben vagyok(a méretekbõl õ látja). Neked nem mondta a dokid? Szerintem a 26.hetet töltötted hétvégén, ha biztos vagy benne hogy szept 16.-án fogant a baba. Ezek szerint neked szept 1-2 körül volt vérzésed. Általában a vérzés után 2 héttel van tüszõérés (normál esetben). Üdv.:19 hetes kismama
Az elsõ válaszoló vagyok még. :-) Ismerek olyan nõt is, akinek a terhesség alatt végig meg volt a havija (idõben ahogy szokott).Te ezek szerint úgy jártál mint én. A dokid hány hetesnek mond?
szia. nekem sem maradt el elsõre csak kevesebb ideig tartott. én a rosszul létekbõl jöttem rá, hogy terhess vagyok. a következõ mensim idején még volt egy-két pöttyöm. szeptember 16-ot vedd utolsó mensinek szerintem. http://www.naptarak.com/naptarak_terhesseg.html itt kiszámolhatod, hogy mennyi idõs vagy. 18 hetes kismami
A kérdező hozzászólása: Szia! A Dokim az utolso vérzésem alapján monta hogy 23 hetes terhes vagyok. nem vagyok bisztos hogy 16-án fogant meg a baba! De abban bisztos vagyok hogy nem oktoberben. igen én is ugy jártam mint te. Sajnos nem tudom hogy mikora vagyok kiirva de még a dokim sem csak egy nagy kérdöjel. Kösz hogy válaszoltatok
Így már értem az aggodalmadat. Lehet, hogy érdemes lenne keresni egy másik dokit, mert a méretekbõl tudnia kellene, hogy mennyi idõs terhes vagy. Sok sikert. Üdv.: Kriszta (az elsõ válaszoló)
Igen!Nekem is így volt már novemberben terhes voltam és csak januárban vettem észre mert közben rendesen meg volt és most 20.hetes vagyok.

Ajánlanátok nekem valami olyan filmet ami jó szerelmi bánat leküzdésére? Mármint ami adhat valami önbizalmat hogy még talán történhet valami jó is az életben?

egyes filmek nagyon nagy hatással vannak rám, s?t elég sok, most valami ilyen témájú filmet keresek ami nem vigjáték de mégis felvidít legalább egy kicsit....

Legjobb válasz: 500 Days of Summer "Nem szerelmi történet, hanem egy történet a szerelemrõl."

500 Days of Summer "Nem szerelmi történet, hanem egy történet a szerelemrõl."
Nász-ajánlat Csajom apja ideges

3 nap menzi késés, ma 2 pozitív teszt. Örülhetek végleg vagy történhet még valami amig eljutok a dokihoz? Olyan van hogy poz. Teszt és téved?

2és fél éve probálkozunk és most meg félek beleélni magam.

Legjobb válasz: szivem szerint gratulálnék de nem teszem mert pont az elõbb írta itt valaki h 3 pozitív tesztje volt és mégsem volt terhes szegényt úgy sajnálom nem érti hogy lehetett menj el orvoshoz de te is tudod h addig amíg meg nem születik bármi lehetséges

szivem szerint gratulálnék de nem teszem mert pont az elõbb írta itt valaki h 3 pozitív tesztje volt és mégsem volt terhes szegényt úgy sajnálom nem érti hogy lehetett menj el orvoshoz de te is tudod h addig amíg meg nem születik bármi lehetséges
Szerintem babás vagy! De ha akarsz holnap reggel csinálj még egy tesztet. Három teszt csak nem mond hülyeséget! Remélem, babicát vársz, gratulálok! Ja, és küldd felém is a gólyát! :DDDDDD
POZITÍV HOZZÁÁLLÁS! Azt javaslom, több tesztet ne csinálj, csak magadat idegeled vele. Egy hét késés után pedig jelentkezz be a nõgyógyászhoz. Mire eljutsz hozzá (az enyémre pl 2 hetet kell mindig várni), már megmondja a tutit! :) Ja és ha görcsöl a hasad, ne aggódj, az teljesen normális, addig, amíg nincs barnázás v. valami. Nekem a kimaradó mensi idején jobban fájt, mint akkor, mikor megjön. Szurkolok!

Hogyan történhet az, hogy a chrome előzményei közt olyan dolgok is megjelennek, amit nem én néztem meg?

T mobilos mobilnetünk van, ha ez jelent valamit. A probléma az, hogy már nem először idegen találatok jelennek meg a chrome böngészőnk előzményei közt. Ráadásul nem egyszer olyankor, amikor be sincs kapcsolva a gép, tegnap például este tévéztünk, és ma reggel egy csomó hülyeség meg volt nyitva, percenként akár több oldal is, freemail, indamail, vatera...egyiket se használjuk. Érdekel, mi lehet ez, lopják a mobilnetet?

Legjobb válasz: "egy csomó hülyeség meg volt nyitva" a böngészõben, vagy benne volt az elõzményekben? mellesleg hiába lopják a netedet, a böngészõben az nem fog megjelenni

"egy csomó hülyeség meg volt nyitva" a böngészõben, vagy benne volt az elõzményekben? mellesleg hiába lopják a netedet, a böngészõben az nem fog megjelenni

Mi történhet, ha 4 Ah-s aksit olyan akku töltőre rakom, ami minimum 6 Ah-s?

Legjobb válasz: nyugodtan töltheted a feszültség lényegesseb tehát ha 12 v os aksid 12 v os akkumulátortöltõt ha 6 akkor azt csak elöbb fog feltöltõdni mikor jól pezseg vedd le ! ennyi

nyugodtan töltheted a feszültség lényegesseb tehát ha 12 v os aksid 12 v os akkumulátortöltõt ha 6 akkor azt csak elöbb fog feltöltõdni mikor jól pezseg vedd le ! ennyi

Történhet valami, ha olyan répát eszek, ami vegyszerezett?

Nem ettem sokat,kb 100 grammot,szóval kétlem:D

Legjobb válasz: Attól függ, hogy MILYEN vegyszerröl van szó. Ha pl. BI-58, akkor akár bele is halhatsz...

Attól függ, hogy MILYEN vegyszerröl van szó. Ha pl. BI-58, akkor akár bele is halhatsz...
A kérdező hozzászólása: van egy olyan érzésem, hogy a suliban nem osztogatnának olyat..
Azért kérdeztem hogy milyen vegyszerröl van szó. Mellékesen nem irtad, hogy a suliban osztogatták...
Ki kell, hogy ábrándítsalak. Minden répa, amit boltban veszel vegyszerezett (mûtrágya és permetszerek). Ezek olyan minimális mértékben tartalmazzák a kemikáliákat, hogy akár 1 kg-ot is megehetsz belõle, semmilyen hatással nem lesz a szervezetedre.

Az a problémám, hogy egy olyan hüvelykúpot kell használnom, aminek a tájékoztatójában az áll, h tilos alkohol fogyasztása. Szerdán megyek bulizni, ha iszok egy pici alkoholt nagy baj történhet?

Legjobb válasz: Szerinted poénból írták rá,hogy tilos alkoholt fogyasztani? Én nem vagyok sem orvos,sem gyógyszerszakértõ szal nem tudom megmondani lehet-e bajod.Valószínûleg a kettõ együtt mellékhatásokkal járhat,pl.szédülés,rosszullét.

Szerinted poénból írták rá, hogy tilos alkoholt fogyasztani? Én nem vagyok sem orvos, sem gyógyszerszakértõ szal nem tudom megmondani lehet-e bajod.Valószínûleg a kettõ együtt mellékhatásokkal járhat, pl.szédülés, rosszullét.
Ha ez a hüvelykúp a Klion nevezetû, akkor nem ajánlom, mert amikor én szedtem még a nõgyógyászom is külön figyelmeztetett, hogy ne igyak semmiféle alkoholt. 21L
Ha Klion tartalmú, akkor akár súlyos rosszullétet is okozhat (disulfiram-hatás), úgyhogy ne igyál.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat!Gondoltam is, hogy tuti lenne mellékhatása, mert felkiáltójelezve volt, hogy tilos inni, és azóta olvastam is errõl a készítményrõl, hogy nagyon erõs. Na meg pia nélkül is jól lehet bulizni!:)
A kérdező hozzászólása: Egyébként Klion -D 100 ez a kúp. És aki használt ilyet, megszûnt a hüvelygombája?sajnos nekem már volt régebben akkor egy másik fajta gyógyszertõl megszünt, de most újra visszajött....
A Klion D nem hüvelygombára való, hanem bakteriális fertõzésre, pl. Trichomonas.Ettõl nem fog megszûnni sajna.Doki nem értem miért ezt írta fel:S
Tévedés, gombára is jó: "Hüvelyi trichomoniasis és/vagy gombafertõzés lokális kezelése"

Lázas vagyok és be veszek napi 3Xfél panadol exrát nem lesz gond a babámnak, mert közben szoptatok? ! Valaki amúgy tudja, hogy mi történhet ha az ember olyan gyógyszert kap be amit nem lehet szoptatás közben be venni?

Legjobb válasz: Szerintem hívd fel a védõnõt, mit ajánl. Magamtól nem mernék bármit bevenni. A beszedett gyógyszerek hatóanyagai átjuthatnak a tejjel a baba szervezetébe és megterhelik a vesét és a májat a kiválasztás során.

Szerintem hívd fel a védõnõt, mit ajánl. Magamtól nem mernék bármit bevenni. A beszedett gyógyszerek hatóanyagai átjuthatnak a tejjel a baba szervezetébe és megterhelik a vesét és a májat a kiválasztás során.
ÉN saridont vettem be múlt héten, mert a hasmenéses járvány miatt nagyon belázasodtam. Pár órára levitte, utána a panadol extrával próbálkoztam, 1 egészet vettem be, de csak pár óra elteltével ment le a lázam, addig vacogtam. Nem tudom, h a gyógyszertõl v magától ment le, volt kint az ügyeletes orvos, aki algopyrint írt , de azt tilos szoptatás alatt, úgyhogy akármennyire is kutyául voltam, nem vettem be. Ha annyira csillapíthatatlan a lázad, próbálj meg hûtõfürdõzni, és csak végszükség esetén vegyél be algopyrint és ne szoptass, fejd le a tejed leglább 12 óráig a bevételtõl számítva, és öntsd ki. Kegyetlenül hangzik, de így tudod megóvni a babádat és magadat is. Jobbulást!
Szia! Nekem pl. algopyrint írt a háziorvos, mikor beteg voltam, ha nagyon fáj a fejem kb. 2 havonta egyszer beveszek egy felet (bár ezt csak vagy 2-szer tettem), de szerencsére nem lett baj! Amikor begyulladt a gátsebem, láz és fájdalomcsillapításra panadolt szedhettem! Jobbulást

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!