Találatok a következő kifejezésre: Szülés után támogatások (56 db)

Szülés után, ha megérkeztek a baba papírjai, hol, milyen okmányokkal kell igényelni a különböző támogatásokat?

Ha jól tudom, a TGYÁS-t a munkahely intézi, de mi van az anyasági támogatással? Hol kell igényelni (vidéken)? A babakötvény automatikus vagy azt is intézni kell?Van más hivatalos teend? ezeken kívül?

Legjobb válasz: Megvan! kicsit hosszú, de a lényeg az elsõ mondatokban van! A jogszabályok szerinti határidõk szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv az adott hónapban születettek adatait a következõ hónap ötödik munkanapjáig küldi meg az APEH-nek. (FIGYELEM! A FOLYAMAT CSAK A MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (ANYAKÖNYVEZETT) GYERMEKEK ESETÉBEN INDUL AUTOMATIKUSAN, a külföldön született, de magyar állampolgárságú és magyarországi állandó lakhellyel rendelkezõ babák esetében a szülõknek kezdeményezniük kell a folyamatot a gyermek adóazonosító jelének igénylésével!) Az adóhatóság az adóigazolványt a szülõ kérésére kiállítja és kiadja, továbbá 5 munkanapon belül a csecsemõk adóazonosítóját továbbküldi a Magyar Államkincstárnak, ahol 8 munkanap alatt intézik el a kincstári számlák megnyitását, majd a kincstári számla megnyitásáról és a támogatás kincstári számlára történõ elhelyezésérõl a született gyermek szülõje (illetve gondozója, törvényes képviselõje) írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást történik a támogatás egyéb kérdéseirõl is. Ha a szülõk nem nyitnak Start-számlát a gyermek nevére (mivel ez nem kötelezõ), akkor a Magyar Államkincstár egészen a gyermek felnõtté válásáig ezen a kincstári számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait. Ebben az esetben a szülõnek nincs beleszólási joga abba, hogy milyen eszközökben kamatozik gyermeke megtakarítása (a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyezõ mértékû kamatot ír jóvá a kincstári számlán levõ összeg után, a kamatok a Állami babakötvény kamatok fõmenüponton keresztül ismerhetõk meg). Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban történõ babakötvény igény érvényesítéséhez sem a szülõnek sem a gyermek más törvényes képviselõjének semmiféle intézkedést, igénylést benyújtania nem kell. A gyermek 18 éves korától nem kamatozó összeg a gyermek által bármikor felvehetõ a kincstári számláról. Amennyiben a szülõk úgy döntenek, hogy hozzátesznek az állami támogatáshoz, akkor ezt a kincstárnál is megtehetik, illetve bármely - erre szerzõdéses kötelezettséget vállalt - pénzügyi szolgáltatónál is nyithatnak ún. Start-számlát. A szülõk - vagy 16 éves korától szülõi beleegyezéssel a gyermek is - pénzügyi szolgáltatóhoz történõ áthelyezés esetén a számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tõkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tõke- vagy hozamgarantált befektetési jegy közül választhatnak. A szülõ szabadon dönthet, hogy ezek közül milyen befektetési lehetõséget választ (feltéve persze, hogy a pénzügyi szolgáltató több befektetési lehetõséget is biztosít). A gyermek, mint leendõ jogosult - szülõi belegyezés mellett - 16. életévének betöltése után már saját maga dönthet portfóliójának mozgatásáról, ill. ha Start-számlával még nem rendelkezik, annak megnyitásáról vagy áthelyezésérõl. Amennyiben a szülõ - vagy 16 éves korában, szülõi beleegyezéssel a gyermek - úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstártól pénzügyi szolgáltatónál vezetett Start-számlára helyezi át a babakötvényt, ez a döntése 2008. január 1-tõl nem végleges, mivel a babakötvény vissza is helyezhetõ a kincstárhoz. Áthelyezéskor természetesen másik pénzügyi szolgáltató választására is van lehetõség. A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor késõbb is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad. Egy gyermeknek csak egy Start-számlája lehet, de a Start-számlát vezetõ pénzügyi szolgáltató bármikor szabadon megváltoztatható. Amennyiben a gyermek nevére több számlavezetõnél egyidejûleg, vagy egymást követõen párhuzamosan több számlát is megnyitnak, úgy az ügyfélnek a pénzügyi szolgáltatók felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a nála megnyitott számlát kívánja-e megtartani. Amelyik szolgáltatónak az ügyfél a megtartásról nyilatkozik, úgy az ügyfélnek a másik pénzügyi szolgáltatónál lévõ Start-számláit meg kell szüntetnie. Amíg az ügyfél nem nyilatkozik, illetve amíg több számlája van, addig a Magyar Államkincstár a kiutalást nem teljesíti, és az ügyfél erre az idõszakra késedelmi kamatra nem tarthat igényt. A párhuzamosan vezetett számlákra végzett befizetés jogosulatlan befizetésnek számít, így visszautalásra/visszafizetésre kerül az átutalás feladójának illetve a befizetõnek. A Start-számla vezetésére vonatkozó szerzõdéses kapcsolat fennállása alatt a gyermek, illetve a szülõje (törvényes képviselõje) bármilyen megadott adatában történõ változását a szülõnek (törvényes képviselõnek) 5 munkanapon belül be kell jelentenie a pénzügyi szolgáltatónál, melyre a pénzügyi szolgáltatóval kötött, Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban kötelezettséget is vállal. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a szülõ, illetve a gyermek viselik. Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv a naptári hónapban Magyarországon született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak, külföldi letelepedése esetén - illetve elhunyta esetén az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja a következõ hónap 5. munkanapjáig. A Magyar Államkincstár errõl további 5 munkanapon belül értesíti a Start-számlát vezetõ pénzügyi szolgáltatót.

Megvan! kicsit hosszú, de a lényeg az elsõ mondatokban van! A jogszabályok szerinti határidõk szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv az adott hónapban születettek adatait a következõ hónap ötödik munkanapjáig küldi meg az APEH-nek. (FIGYELEM! A FOLYAMAT CSAK A MAGYARORSZÁGON SZÜLETETT (ANYAKÖNYVEZETT) GYERMEKEK ESETÉBEN INDUL AUTOMATIKUSAN, a külföldön született, de magyar állampolgárságú és magyarországi állandó lakhellyel rendelkezõ babák esetében a szülõknek kezdeményezniük kell a folyamatot a gyermek adóazonosító jelének igénylésével!) Az adóhatóság az adóigazolványt a szülõ kérésére kiállítja és kiadja, továbbá 5 munkanapon belül a csecsemõk adóazonosítóját továbbküldi a Magyar Államkincstárnak, ahol 8 munkanap alatt intézik el a kincstári számlák megnyitását, majd a kincstári számla megnyitásáról és a támogatás kincstári számlára történõ elhelyezésérõl a született gyermek szülõje (illetve gondozója, törvényes képviselõje) írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást történik a támogatás egyéb kérdéseirõl is. Ha a szülõk nem nyitnak Start-számlát a gyermek nevére (mivel ez nem kötelezõ), akkor a Magyar Államkincstár egészen a gyermek felnõtté válásáig ezen a kincstári számlán tartja nyilván a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait. Ebben az esetben a szülõnek nincs beleszólási joga abba, hogy milyen eszközökben kamatozik gyermeke megtakarítása (a Magyar Államkincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyezõ mértékû kamatot ír jóvá a kincstári számlán levõ összeg után, a kamatok a Állami babakötvény kamatok fõmenüponton keresztül ismerhetõk meg). Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban történõ babakötvény igény érvényesítéséhez sem a szülõnek sem a gyermek más törvényes képviselõjének semmiféle intézkedést, igénylést benyújtania nem kell. A gyermek 18 éves korától nem kamatozó összeg a gyermek által bármikor felvehetõ a kincstári számláról. Amennyiben a szülõk úgy döntenek, hogy hozzátesznek az állami támogatáshoz, akkor ezt a kincstárnál is megtehetik, illetve bármely - erre szerzõdéses kötelezettséget vállalt - pénzügyi szolgáltatónál is nyithatnak ún. Start-számlát. A szülõk - vagy 16 éves korától szülõi beleegyezéssel a gyermek is - pénzügyi szolgáltatóhoz történõ áthelyezés esetén a számla követelés kezelésére bankbetét vagy a Tõkepiacról szóló törvény szerint nyilvánosan forgalomba hozott állampapír, tõke- vagy hozamgarantált befektetési jegy közül választhatnak. A szülõ szabadon dönthet, hogy ezek közül milyen befektetési lehetõséget választ (feltéve persze, hogy a pénzügyi szolgáltató több befektetési lehetõséget is biztosít). A gyermek, mint leendõ jogosult - szülõi belegyezés mellett - 16. életévének betöltése után már saját maga dönthet portfóliójának mozgatásáról, ill. ha Start-számlával még nem rendelkezik, annak megnyitásáról vagy áthelyezésérõl. Amennyiben a szülõ - vagy 16 éves korában, szülõi beleegyezéssel a gyermek - úgy dönt, hogy a Magyar Államkincstártól pénzügyi szolgáltatónál vezetett Start-számlára helyezi át a babakötvényt, ez a döntése 2008. január 1-tõl nem végleges, mivel a babakötvény vissza is helyezhetõ a kincstárhoz. Áthelyezéskor természetesen másik pénzügyi szolgáltató választására is van lehetõség. A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor késõbb is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad. Egy gyermeknek csak egy Start-számlája lehet, de a Start-számlát vezetõ pénzügyi szolgáltató bármikor szabadon megváltoztatható. Amennyiben a gyermek nevére több számlavezetõnél egyidejûleg, vagy egymást követõen párhuzamosan több számlát is megnyitnak, úgy az ügyfélnek a pénzügyi szolgáltatók felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a nála megnyitott számlát kívánja-e megtartani. Amelyik szolgáltatónak az ügyfél a megtartásról nyilatkozik, úgy az ügyfélnek a másik pénzügyi szolgáltatónál lévõ Start-számláit meg kell szüntetnie. Amíg az ügyfél nem nyilatkozik, illetve amíg több számlája van, addig a Magyar Államkincstár a kiutalást nem teljesíti, és az ügyfél erre az idõszakra késedelmi kamatra nem tarthat igényt. A párhuzamosan vezetett számlákra végzett befizetés jogosulatlan befizetésnek számít, így visszautalásra/visszafizetésre kerül az átutalás feladójának illetve a befizetõnek. A Start-számla vezetésére vonatkozó szerzõdéses kapcsolat fennállása alatt a gyermek, illetve a szülõje (törvényes képviselõje) bármilyen megadott adatában történõ változását a szülõnek (törvényes képviselõnek) 5 munkanapon belül be kell jelentenie a pénzügyi szolgáltatónál, melyre a pénzügyi szolgáltatóval kötött, Start-számla vezetésére vonatkozó megállapodásban kötelezettséget is vállal. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a szülõ, illetve a gyermek viselik. Érdemes lehet tudni, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv a naptári hónapban Magyarországon született, nyilvántartásba vett gyerekek adatait az állami adóhatóságnak, külföldi letelepedése esetén - illetve elhunyta esetén az elhalálozás idejével - pedig a Magyar Államkincstárnak továbbítja a következõ hónap 5. munkanapjáig. A Magyar Államkincstár errõl további 5 munkanapon belül értesíti a Start-számlát vezetõ pénzügyi szolgáltatót.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a gyors és alapos választ! :)

Az anyasági támogatást a terhesség végén vagy szülés után kell intézni? És az egyszeri ugye?

Legjobb válasz: Szia. Mi pont a héten intéztük. Szülés után tudod intézni, mert kell hozzá a születési anyakönyvi kivonat és a baba taj száma. (a taj kártya szülés után kb 2 héttel jön postán). És azt mondták, igénylést követõen kb 2 héttel utalják, egyszeri támogatás.

Szia. Mi pont a héten intéztük. Szülés után tudod intézni, mert kell hozzá a születési anyakönyvi kivonat és a baba taj száma. (a taj kártya szülés után kb 2 héttel jön postán). És azt mondták, igénylést követõen kb 2 héttel utalják, egyszeri támogatás.
Szia! Egyszeri igen. 64125 Ft. Szülés után tudjátok intézni mert a pici anyakönyvi kivonata is kell hozzá. de hamar kiküldik. Én a postára adástól számítva 2 hétre kézhez kaptam a családival együtt.
Szia! Szülés után 180 napon belül kell benyújtani rá az igényt, és Magyar Államkincstárnál kell igényelni. Ezen az oldalon több infót is megtudhatsz róla: http://www.allamkincstar.gov.hu/rovat/135

Szülés után járó támogatások közül, az születési támogatás és az anyasági támogatás ugyanaz?

Mindekett?vel találkoztam a szül?klapja honlapon, de nem jövök rá, mert az egyik azt írja, hogy az önkormányzattól kell igényelni 60 napon belül, a másikat pedig a kincstártól 180 napon belül..Valaki legyenszives letakarítani az ügyet, mert nem értem. Köszönöm el?re is a válaszokat.

Legjobb válasz: szia, Én tavaly augusztusban szültem, de az anyasági támogatás volt az egyetlen pénzbeli támogatás mit az állam ad. A kincstárnál kell intézni és kb. 50.000 ft. 1x-i támogatás.

szia, Én tavaly augusztusban szültem, de az anyasági támogatás volt az egyetlen pénzbeli támogatás mit az állam ad. A kincstárnál kell intézni és kb. 50.000 ft. 1x-i támogatás.
Valóban van önkormányzat aki ad születési támogatást.Önkormányzat válogatja megvan határozva hogy mennyi ideje vagy lakosa a helynek.az önkormányzatnál tudsz utána járni.Az egyszeri pedig az 64000ft-ot és a babakötvényt az Államkincstárnál kell intézni.A babakötvényt nem kell kérelmezni, automatikusan intézik a kórház küld értesítést a baba születésérõl az Államkincstárnak és õk intézik.Az egyszerit meg nyomtatványon kell kérni intézheted egyben a családi pótlékkal behúzod a rublikába mindkettõt.Üdv 37hetes kismama
szia van az egyszeri anyasági támogatás, ez úgy tudom 64.000.ft.ez jön az államkincstártól. és van a babakötvény, amikor az önkormányzat is meg az állam is tesz a picinek azt hiszem 50.000-50.000ft-ot.és ezt 18 év elteltével lehet kivenni, addig ti is tehették hozzá.lehet hogy ez a szülési támogatás?
A kérdező hozzászólása: köszönöm a választ, akkor biztosan ugyanarról volt szó, csak nem jól van megfogalmazva, mert nem értettem mi köze az önkormányzatnak.
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat. Pontoztam.
Az önkormányzatnál valóban van szülési segély de nem mindegyik kerület adja!A szociális osztály foglalkozik vele!
Születési támogatás Minden anyuka a területileg illetékes önkormányzattól kaphatja ezt az egyszeri önkormányzati támogatást. A baba születése után maximum 60 napon belül lehet – személyesen, vagy meghatalmazott útján – igényelni az Önkormányzatnál. A támogatás összege területileg változó és a pénzt általában 2-3 héten belül küldi meg postával a hivatal. Szükséges iratok: - személyi igazolvány - lakcímkártya - születési anyakönyvi kivonat - az önkormányzat által kiállított igénylõ lap kitöltve
A kettõ különbözõ, érdemes igényelni mindkettõt, hiszen az önkormányzat nem reklámozza ezt. Csepelen pl. 20 ezer, a XI. kerületben 80 ezer forint. Szóval önkormányzat válogatja.
Sziasztok, ha valaki tudja, hogy Gyõrben jár-e az önkormányzat által adható születési támogatás, és ha igen, akkor mennyi, és hol, hogyan kell intézni, az legyen kedves, írja meg! Elõre is köszönöm a segítséget!


Terhesség ideje alatt igényelhető valamilyen pénzbeli támogatás, vagy csak szülés után?

14 hetes terhes vagyok.Azt hallottam, hogy aki már betöltötte az els? trimesztert igényelhet valamilyen támogatást, csak nem tudom mit és hogyan.Vagy lehet hogy csak félreértettem valamit...az az igazság, hogy fél füllel hallottam és lehet hogy csak ezt szerettem volna hallani :)

Legjobb válasz: Nem, nem, ilyenkor még nincs semmi efféle. Az anyasági (egyszeri) támogatást fogod kapni elõször a szülés után.Majd utána a gyed-et.

Nem, nem, ilyenkor még nincs semmi efféle. Az anyasági (egyszeri) támogatást fogod kapni elõször a szülés után.Majd utána a gyed-et.
Van egy családi kedvezmény nevû valami, tudomásom szerint ezt lehet várandósan is igényelni (régebben 3e/hó összegû volt), de most már kizárólag 3 gyermekeseknek jár. Lehet, hogy errõl hallottál, mert ezt lehet várandósság alatt.
Régebben volt ilyen is, h terhességi és gyermekágyi segély, de ez csak a terhesség vége felé jár.Sajnos a hatályos jogszabályok eléggé keszekuszák, a magyarorszag.hu-n megtalálod õket, sok sikert a kibogozásukhoz. Talán menj be a területileg illetékes TB-hez és ott kérdezd meg!
A magzat a fogantatás 91. napjától - a terhesgondozást végzõ orvos igazolása alapján - családi adókedvezményre jogosít. A kedvezményt a várandós nõ vagy házastársa veheti igénybe, összege az eltartottak számától függ, havi 3 és 10 ezer forint közötti összeg lehet, amelyre az igényt a személyi jövedelemadó bevallásakor lehet érvényesíteni.

Az egyszeri anyasági támogatáshoz kell egy igazolás a nőgyógyásztól, hogy részt vettem a kötelező vizsgálatokon. Ezt mikor lehet elkérni tőle? Szülés után még a kórházban?

Máshoz is kell még ez az igazolás?

Legjobb válasz: Elvileg szülés után a kórházban. Nekem akkor adta oda, a varratszedés után (szülés után 3 nappal). Máshoz nekem nem kellett, csak az anyaságihoz. A Tgyás-hoz is vittem azért magammal, (2 pldányban adta a doki), de ott nem kérték.

Elvileg szülés után a kórházban. Nekem akkor adta oda, a varratszedés után (szülés után 3 nappal). Máshoz nekem nem kellett, csak az anyaságihoz. A Tgyás-hoz is vittem azért magammal, (2 pldányban adta a doki), de ott nem kérték.
Nekem anno a védõnõ hozta a szülés utána elsõ látogatásakor. Az igazolás helyett a kiskönyv is jó, ha hozzájárulsz, hogy másolatot készítsenek róla.
Én már elõbb elkértem, ha megvan a könyvedben a 4 pecsét, kiadják.
Nekem szülés után a kórházban kérdezés nélkül adtak igazolást.
A kérdező hozzászólása: köszönöm.

Szülés után milyen támogatás-okra tarthatok igényt? És mennyi ez az összeg? Kihez kell benyújtani az igénylést?

Legjobb válasz: Munkáltatóhoz: Tgyás igénye. TB-hez : tgyás(6 hó után) Gyed Ha ezekre nincs jogosultság, akkor gyes. Államkincstár: családi pótlék, egyszeri anyasági támogatás. Önkormányzat: ha a lakóhely szerinti önkormányzat ad születési támogatást, akkor azt ottani nyomtatványon kérheted. www.csaladinet.hu/?module=gyujto&target=cool&group_id=4 - 51k - És ha ezt bemásolod utánanézhetsz részletesen! vagy : www.szuloklapja.hu

Munkáltatóhoz: Tgyás igénye. TB-hez : tgyás(6 hó után) Gyed Ha ezekre nincs jogosultság, akkor gyes. Államkincstár: családi pótlék, egyszeri anyasági támogatás. Önkormányzat: ha a lakóhely szerinti önkormányzat ad születési támogatást, akkor azt ottani nyomtatványon kérheted. http://www.csaladinet.hu/?module=gyujto&target=cool&group_id=4 - 51k - És ha ezt bemásolod utánanézhetsz részletesen! vagy : http://www.szuloklapja.hu
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! Nagyon aranyos vagy! Máris utánanézek.

Van itt olyan anyuka aki szülése után igényelte a szülési támogatást? Ha igen mennyit kapott és melyik városban volt?

nem az egyszeri anyasági támogatásra gondolok.

Legjobb válasz: Épp ma voltam bent az önkormányzatnál megkérdezni, egy 2000 fõs községben lakunk. Ha az egy fõre jutó juttatások nem érik el a 39,900 ftot, jár a rendszeres gyermektámogatási juttatás, ami igazából az ovodában és iskolában jelentene könyv és étkezési támogatást, de mivel nagyobb lányom m ég nem is ovodás, ezért "csak" évi 2X utalnak gyerekenként 5,000 ftot. Minden egy évig jár, utána felülbírálják.

Épp ma voltam bent az önkormányzatnál megkérdezni, egy 2000 fõs községben lakunk. Ha az egy fõre jutó juttatások nem érik el a 39, 900 ftot, jár a rendszeres gyermektámogatási juttatás, ami igazából az ovodában és iskolában jelentene könyv és étkezési támogatást, de mivel nagyobb lányom m ég nem is ovodás, ezért "csak" évi 2X utalnak gyerekenként 5, 000 ftot. Minden egy évig jár, utána felülbírálják.
A kérdező hozzászólása: szia köszi, de nem a gyermekvédelmi támogatásra gondoltam. szülési támogatás, amit a baba 2 hónapos koráig lehet igényelni és önkormányzatonként más-más összeg, van ahol ruha utalványt adnak a babának. Errõl szerettem volna érdeklõdni
Szia. Én Budapesten a XI. kerületben laktam, mikor született a fiam, ott járt ilyen támogatás, 82000.- vagy 85000.- , pontosan már nem emlékszem az összegre.
Szia! Mi Baranya megyében lakunk egy 300 fõs településen, 20.000 Ft-ot adtak miután megszületett a baba. Mondjunk nem igazán "reklámozták", többször volt a férjem más ügyben az önkormányzatnál, gratuláltak a babához, de nem mondtak semmit. Egy anyuka hívta fel rá a figyelmet, akkor rákérdeztünk, be kellett vinni az anyakönyvi kivonat másolatát, és azután adták.
Bács- Kiskun megye 40000 fõs városban élünk. Nekünk 40000 Ft a születési támogatás.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm nektek! Akkor tényleg létezik ez a támogatás de jó, mi is Baranyában élünk, Pécsett az elsõ babánál sem szólt senki, most a neten nézelõdtem és találtam rá... Kemény, azért igazán jelezhetnék ezt a szülõknek köszi mégegyszer
Csajok, ez azért tényleg durva! Én most, Tõletek hallottam elõször errõl a támogatásról. Senki nem mondta vagy hirdette. Akkor ezek szerint ha 4, 5 hónapja született a Kisfiam, már esélyem sincs igényelni?
Tegnapi 10.43-as vagyok. Nálunk azt hiszem 3 hónapon belül lehetett igényelni, de lehet hogy fél év. Nem vagyok benne biztos, meg szerintem ez helyenként változhat. Hol laksz? Lehet hogy a lakhelyed honlapján fenn vannak a helyi rendeletek. Nálunk "rendelet a szociális ellátásokról" a neve, megnéztem most, nincs benne hogy meddig kell bemutatni a születési anyakönyvi kivonatot.

Milyen papírokat kell elrendeznem szülés után és hol? (Szülési szabi, egyszeri támogatás, gyes, baba-taj, anyakönyvi kivonat) Zalaegerszeg?

Legjobb válasz: Szia! Még anyasági támogatást is igényelhetsz. Szerintem hívd fel a budapesti kirendeltségeket (OEP, MÁK), és ott kérdezd meg, hogy ha zalaegerszegi vagy, ezeket hol kell elintézned. Itt van egy budapesti lista: http://finnfan.uw.hu/papirmunka.html

Szia! Még anyasági támogatást is igényelhetsz. Szerintem hívd fel a budapesti kirendeltségeket (OEP, MÁK), és ott kérdezd meg, hogy ha zalaegerszegi vagy, ezeket hol kell elintézned. Itt van egy budapesti lista: http://finnfan.uw.hu/papirmunka.html

Szülés után anyasági támogatást szeretnék igényelni (otthonról folyamatosan dolgozok a munkabérért), anyukám itt lesz segítenil. A gyermek 1 éves kora után igényelhetek még gyed-et vagy gyes-t?

Van a születés után valamilyen idõkorlát, amin belül igényelni kell?

Legjobb válasz: Gyest a szülés pillanatától igényelhetsz, az alanyi jogon jár. Gyedet pedig az szerint, hogy szülés elõtt dolgoztál-e eleget hozzá. Nincs idõkorlát az igényléshez, csak visszamenõleg nem fizetnek...

Gyest a szülés pillanatától igényelhetsz, az alanyi jogon jár. Gyedet pedig az szerint, hogy szülés elõtt dolgoztál-e eleget hozzá. Nincs idõkorlát az igényléshez, csak visszamenõleg nem fizetnek...
A kérdező hozzászólása: Ez így járható út? Nincs benne szabály ellenes? - több éves folyamatos munkaviszonyomat nem adom fel - szülés után 1 hónap szabadságra megyek (összeszokunk a kicsivel) - megigényelem a gyes-t, de mellette folyamatosan dolgozok tovább (persze csak otthonról napi 8 órában) - a baba 1 éves korában igényelem a gyed-et 2 éves koráig - a baba 2 éves korától 3 éves korig újra gyes-t igényelek
Több dolgot nem értek: -Ha szülés után rögtön gyedre mész, még nem adod fel a munkád (csak 1 éves koráig nem dolgozol) -1 hónap alatt akarsz összeszokni a kicsivel??? Ez egy kicsit kevés idõ... - Minek mész szabadságra, ha otthonról akarsz dolgozni?????? -Ha viszont nem otthonról dolgozol, hogyan fogod szoptatni? És szerintem munka mellett még gyes-t sem kaphatsz szülés után.
A kérdező hozzászólása: Otthonról dolgozva is dolgozni kell, ha az ember nincs szabadságon. Ha szabit veszek ki, nem kell dolgoznom, nem kell felvenni a telefont, nem kell intézkedni... csak a kicsivel foglalkozok. Az elsõ gyermekkel is elég volt 4 hét összeszokás, de vele 1, 5 évet voltam gyed-en és utána álltam újra munkába, azaz 1, 5 évig nem dolgoztam. Ez már rég volt. Ez pedig egy másik helyzet. Dolgoznom kell, mert olyan feladatom van, amibõl ha kilépek, kereshetek másik állást és a projekt biztos bukásra van ítélve. Hálás vagyok a fõnökömnek, mert annyit kért, hogy õ utalja a napi 8 órás fizetést végig, de legalább napi 4 órát próbáljak meg dolgozni, hogy a több éves munkánk (ami az utolsó fázisban van) ne menjen tönkre.
Anyaságit kapsz, viszont se tgyás, se gyed, se gyed nem jár a baba 1 éves koráig, mivel addig választani kell az ellátás és a munkabér között. Ha betölti a pici az 1 évet akkor a bér mellé igényelheted a gyedet majd a gyest.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a választ, így fogom csinálni.

Szülés után mennyi időm van igényelni a támogatásokat? Mikre vagyok jogosult, és hol kell kezdenem az ügyintézést?

Legjobb válasz: Ha nem dolgoztál szülés elõtt az államkincstárban tudod megigenyelni a GYEST és a családi pótlékot is de ahhoz kell a születési anyakönyvi kivonata a babának amit szülés után 5-10 napon belül kapsz meg! A GYED-rõl nem tudok nyilatkozni mert engem elküldtek a munkahelyemrõl amint kiderült hogy babát várok!

Ha nem dolgoztál szülés elõtt az államkincstárban tudod megigenyelni a GYEST és a családi pótlékot is de ahhoz kell a születési anyakönyvi kivonata a babának amit szülés után 5-10 napon belül kapsz meg! A GYED-rõl nem tudok nyilatkozni mert engem elküldtek a munkahelyemrõl amint kiderült hogy babát várok!
Születési anyakönyvi kivonat 5-10 nap??? Én 2-dik nap megkaptam még a kórházba. Amúgy ha van munkahelyed és TB kifizetõ hely akkor ott le kell adni az utolsó táppénzes papírodat amit szülés után 8 napon belül ki kell kérni a nõgyógyásztól. Szóval itt kell kezdeni az egészet. És akkor a munkahelyedtõl kapod a TGYÁS-t 6 hónapon keresztül. Ha nincs munkahelyed akkor az államkincstárnál kell kitölteni a papírt. A családi pótlékosat is ott kell. Viszont mindent csak akkor tudsz majd megigényelni amikor megkapod a kicsi TB kártyáját postán, az viszont 1-2 hét. Akkor kezded igényleni amikor tudod, minél elõbb annál jobb. Én 2 hónap után kezdtem igényelni és nem szóltak érte, hogy miért csak akkor. Az hogy mire vagy jogosult függ több dologtól is. Ebbe a védõnõd tud a leginkább segíteni. Sok egészséget
utolsó vagyok elfelejtettem írni, hogy jár még az "egyszeri anyasági támogatás". Ahhoz is ugyan ott kell kitölteni papírt.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!