Találatok a következő kifejezésre: Normalis az mostanaban (64 db)

Normális az, hogy már ugyan harmadik hónapja szedem a Lyndinette30at, de a mostani menstruációm allatt görcsöltem, igaz kicsit, maximum közepesen.. szóval nem durván... de azért kellemetlenül görcsölgettem. Normális ez?

Legjobb válasz: Én 4 éve szedem, de mindig görcsölök egy picit, amikor beveszem az utolsó szemet másnap, valamint amikor megjön, az elsõ napon görcsölök. Szerintem normális, amíg nem szedtem a fog. gátlót nekem elviselhetetlen görcseim voltak, egész nap fel sem tudtam kelni. Enyhítette, de nem múlasztotta el a görcsöket.

Én 4 éve szedem, de mindig görcsölök egy picit, amikor beveszem az utolsó szemet másnap, valamint amikor megjön, az elsõ napon görcsölök. Szerintem normális, amíg nem szedtem a fog. gátlót nekem elviselhetetlen görcseim voltak, egész nap fel sem tudtam kelni. Enyhítette, de nem múlasztotta el a görcsöket.

Normális az, hogy a mostani menstruációmnál alig vérzek?

Csütörtök este megjött a mewnstruációm, de nagyon gyenge volt a vérzés. Azt hittem másnap reggelre majd erõsödik ahogy általában szokott, de nem, és még most is alig vérzek, csak úgymond barnázok. Ilyen máskor a menstruációm utolsó napjaiban szokott lenni.

Legjobb válasz: Elõfordul idõnként, hogy ilyen gyengített "lájtos" verziót kapunk, inkább örülj neki, hogy nem kell annyit bajlódni... a hormonháztartásodtól függ, a hormonjaid nem voltak annyira buzgók ebben a ciklusban, így se menszesz elõjelek, se különösebben erõs vérzés nincs... ez normális.

Elõfordul idõnként, hogy ilyen gyengített "lájtos" verziót kapunk, inkább örülj neki, hogy nem kell annyit bajlódni... a hormonháztartásodtól függ, a hormonjaid nem voltak annyira buzgók ebben a ciklusban, így se menszesz elõjelek, se különösebben erõs vérzés nincs... ez normális.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a választ, megnyugtattál :) ment a zöld kéz ;)

Normális az ha a mostani hideg nedves időben jobban füstöl a kipufogó?

Általában nem is szoktam látni a füstjét. Tegnap viszont láttam ahogy száll fel a füst az autó után alapjáraton. Ez normális?

Legjobb válasz: Ha eddig nem füstölt, akkor ez normális, mert hidegebb levegõ jut a motorba.

Ha eddig nem füstölt, akkor ez normális, mert hidegebb levegõ jut a motorba.
Ez olyan, mint a leheleted. Kizárólag hidegben látszik. A kipufogó is ilyen.
Azért mutat többletfogyasztást mert többet is fogyaszt. Ha hideg a motor akkor az üzemanyag lecsapódik a henger falára. Ettõl egrészt nem indulna be, másrészt ha beindulna akkor is csak remegne vagy akár le is állna. Ezért az elektronika több üzemanyagot ad a motornak. Régen ugye a szivatót kellett kihúzni, ma meg már megoldja az elektronika. Természetes hogy ameddig hideg a motor addigg többet fogyaszt.
te egy óráig járatod alapjáraton a kocsidat, vagy hogyan számoltad ezt ki? Minden belsõégsû motornak jobb ha keveset járatják üresban, bemelegíteni is inkább fokozatos terheléssel. Másrésztteljesen normális, mivel épp hõreakció alapján mûködnek ezek a cuccok, éspedig a hidegben ugyankkora hõképzõdéshez több tüzelõanyag kell, így naná h természetes.
A kérdező hozzászólása: Ja és azt is észrevettem hogy mostanában alapjáraton 1-1, 2 liter/órát fogyaszt. Míg mólt héten a 20 fokokban 0, 6-0, 7 körül. Ez is a hideg miatt van?
A kérdező hozzászólása: Akkor lehet tényleg pára. A csõtõl kb 1-1, 5-re teljesen eltûnik. Nincs különösebben büdös szaga se. Ja, és dízel autóm van.
az vízpára, azon aggódj ha nyáron kéket nyom a kocsid vagy feketét, de mégse dízel.
Az nem füst, csak pára. :) Már ha rögtön szerte is foszlik a levegõben.
A kérdező hozzászólása: Köszi, akkor megnyugodtam. Gondolom az elektronika úgy is jelezné, ha valami nem oké.
teljesen normális, minél hidegebb van, annál jobban látszik a kipufogócsõbõl kijövõ gõz-gáz,
A kérdező hozzászólása: 19:23, atya ég! Nem tudom mibõl jutottál erre a következtetésre. Mért járatnám egy óráig üresben?! Hallottál már a fedélzeti számítógéprõl? Az egy olyan eszköz ami többek között kiírja a pillanatnyi fogyasztást. Álló helyzetben órára vetítve, mozgásban l/100 km egységben.
Teljesen normális, ne aggódj
Szia! Velünk is pont ez van...én is kicsit már ideges voltam...én csak húsz hetes vagyok, de 2-3 napja nem annyira erõsen "ugrándozik", mint elõtte, persze mozgolódik, csak "lazábban". Akkor remélem, ez nem baj...:) üdv
A másik embert lekicsinylõ kifejezések nem, a többi teljesen normális.
Miért rosszak sokszor a vallásosnak tartott emberek is? Válasz: http://mek.niif.hu/07800/07883/html/hitvedelem3.htm#_Toc2503.. Egyébként meg: http://depositum.hu/bunosok.html Bûnösök és botrányok a szent Egyházban Manapság amúgy is divatja van azonfajta beszédnek, hogy "a katolikus papok vizet prédikálnak és bort isznak". Meg, hogy "a legtöbb pap maga sem tartja meg, amit prédikál". Tegyük fel egy pillanatra, hogy ez így van. Akkor is mi következik ebbõl? Legföljebb az, hogy tehát a papok is elkárhozhatnak. De sehogy sem következik, hogy most már az Isten szava, amelyet a papok Krisztus parancsolata szerint hirdetnek, nem igaz és nem kell azt komolyan venni. Tegyük fel, hogy az orvosok jókora része dohányzik s alkoholt fogyaszt, holott elméletben minden komoly orvos méregnek tartja az alkoholt is, a nikotint is. Mi következik ebbõl? Hogy most már ne törõdjünk az egész orvostudománnyal és egészségüggyel? Mindenki a maga lelkéért felelõs; a pap is! Ha a pap nem tartja meg, amit prédikál, az az õ nagy baja lesz; ha én nem tartom meg, az nekem fog nagy bajt okozni. Okos ember nem a szerint igazodik, hogy más okosan cselekszik-e, hanem a szerint, mi a helyes és mi a kötelessége. Dehát igaz-e, hogy a papok maguk sem hiszik vagy gyakorolják, amit hirdetnek? A papok közt csakugyan vannak téveteg, vétkes emberek. De csak nem lehet komolyan azt mondani, hogy a papok nagy része egyáltalán nem él a vallás parancsai szerint? Talán hibáz ebben vagy abban a pontban, de olyan papot nem igen találni, aki nem meggyõzõdésbõl hirdetné Krisztus igazságait. Sõt a papság túlnyomó többsége magasan az erkölcsi átlagszínvonal felett áll. A legderekabb hazafiak, leghívebb polgárok, legjótékonyabb, legistenfélõbb emberek mégis csak a katolikus papok körébõl kerülnek ki. Még a legnehezebb papi kötelesség, a nõtlenség és tisztaság terén is, ha akadnak hibák és helyenkint néha nagyobb bûnök is, a túlnyomó többség mégis csodálatos hõsiességgel tartja meg az Egyház felséges, de szinte emberfölötti önfegyelmezést igénylõ követelményét s élete végéig híven megõrzi tisztasági fogadalmát. Aki ellenkezõt állít, az vagy tudatosan rágalmaz s egyes sajnálatos eseteket általánosít, vagy nem tudja, mit beszél s a legmagasabb erkölcsi színvonalon álló embercsoportot könnyelmûen és igaztalanul vádolja. HOGYAN EGYEZTETHETÕ ÖSSZE AZ EGYHÁZ SZENTSÉGE A BENNE TAPASZTALHATÓ BOTRÁNYOKKAL? Válasz: Az Egyház szentségét nem csökkenti, ha egyes tagjai súlyos bûnösök. Az Egyház ui. Jézus Krisztus keresztáldozatának és a Szentlélek megszentelõ tevékenységének köszönheti szent mivoltát. Magyarázat: Az Egyház szent, mert a végtelen szent Isten alapította; szent, mert jegyese, Jézus Krisztus sugárzik át rajta, aki életét adta az Egyházért; és szent, mert a Szentlélek õrzi. Az Egyház szentsége természetesen nem jelenti tagjainak bûntelenségét. Az Egyház nem tagjaiban, hanem céljaiban és Fõjében szent. Azáltal szent, akihez tartozik és aki alapította, s nem azok által, akik hozzá tartoznak, annak ellenére, hogy nem ritkán egyes tagjaiban is felragyog az Egyház szentsége. Az atyák az Egyházat „bûnösökbõl álló bûntelennek" nevezték, sõt Clairvaux-i Szt. Bernát kifejezése még élesebb: Sancta Meretrix (Szent Szajha). A bûnös ember így az Egyház szentségét meg sem karcolhatja. Vagy azért, mert a bûnös tagnak olyan súlyos a vétke, hogy el is veszítette az Egyházhoz való tartozását, vagy azért, mert bûnbánata és Krisztus kiomló vére által megszentelõdik. Igazolás: Szt. Pál apostol tanítja, hogy Krisztus szentségessé tette Egyházát: „Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplõ, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplõtelen" (Ef 5, 27). Az Apostol szerint: „Isten temploma szent, ti vagytok az" (1 Kor 3, 17). Ezért mondjuk: Szent Egyház. Szt. Pál apostol is súlyos hibákat és bûnöket talál már a korai Egyházban is, de meg sem fordul a fejében, hogy az Egyház megszûnt volna Egyháznak és szentnek lenni. Kiközösítést követel és nem új alapítást: „Egyébként az a hír járja, hogy paráznaság fordul elõ köztetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok közt sincs, hogy tudniillik valaki apja feleségével él. S ti még kérkedtek, ahelyett, hogy bánkódnátok, és kizárnátok magatok közül, aki effélét mûvel" (1 Kor 5, 1). Júdás is bemocskolta személyét és apostoli hivatalát, de az a többi apostolt nem érintette. Bûne és következményei csak reá szállottak, nem az Egyházra: „Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. Gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant, kettérepedt és kifordultak a belei" (ApCsel 1, 17). Szt. Péter is megtagadta Jézust, de bûnbánatát elfogadta Krisztus, és az Egyház vezetõje maradt, bár Jézus megkövetelte tõle a hitvallást: „Majd harmadszor is megkérdezte tõle: »Simon, János fia, szeretsz engem?« Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: »Szeretsz engem?« S így válaszolt: »Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.« Jézus ismét azt mondta: »Legeltesd juhaimat!«" (Jn 21, 17). Maga Jézus is megmondta, hogy a bûnök és a botrányok elkerülhetetlenek egy közösségben, ez azonban csak a személyre nézve jár következményekkel: “Lehetetlen, hogy botrányok elõ ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza õket!” (Lk 17, 1). Sokan úgy gondolják, hogy a Római Egyház már rég megromlott s csak idõk kérdése, mikor omlik végleg össze. Ennek határozottan ellentmond Jézus csalhatatlan ígérete, hogy õ Egyházával marad „mindennap, a világ végezetéig" (Mt. 28, 20), s az a másik kijelentése is, hogy amíg az Egyház Szent Péter sziklatalapzatán áll, addig „a pokol kapui nem vesznek erõt rajta" (Mt. 16, 18). "A balliberális sajtó – sokszor felnagyítva és eltúlozva a történteket, illetve figyelmen kívül hagyva az ártatlanság vélelmét – elõszeretettel foglalkozik az egyházi botrányokkal. Szerintük a római katolikus egyház ahelyett, hogy kizárta és feljelentette volna a bûnös papokat, inkább leplezte tettüket. Szándékosan felfújják tehát a dolgot, hogy hamis színben tüntessék fel a legelterjedtebb keresztény vallást. Ráadásul húsz-harminc éves dolgokat hoznak elõ, nyilván nem a jobbítás szándékával. Ez támadás a katolikus egyház ellen. Persze ezzel nem azt akarom jelezni, hogy a problémát a szõnyeg alá kellene söpörni, fõleg nem, ha papokról van szó. Csak a dolgokat arányaiban és a helyükön kell kezelni és értékelni. Minden közösségben vannak nem oda való emberek. Így az egyházban is. De semmivel sem különbek a pedofil vagy a diákokat verõ tanárok, a lányokat erõszakoló rendõrök stb. A társadalom egyéb rétegeiben sokkal nagyobb arányban fordulnak elõ visszaélések, atrocitások, gazdasági és szexuális bûncselekmények, mint az egyházban. Nem csak a papoknak kellene tehát jó példát mutatniuk. Nyilvánvaló, hogy a társadalom számára elsõsorban az egyház és annak képviselõi jelentenek erkölcsi példát. Ugyanúgy erkölcsi példa kell legyen azonban a tanár, a rendõr, az orvos, a tûzoltó és bárki más, aki a tisztességre, a becsületre hivatkozik, és emberekkel, emberi közösségek sorsával foglalkozik. Meggyõzõdésem, hogy a hívõk nagy része is hasonlóan gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy elítélik ugyan a dolgot, de ennek semmi hatása nincs arra, miként ítélik meg az egyházat összességében. Nem beszélve Jézus tanításairól. Ismétlem, egy eset is sok, és nyilván nem szabad eltussolni a gyalázatos ügyeket, mentegetni a bûnösöket, és a botrányok nem használnak a katolikus egyháznak, de a hívõk többségének jó az arányérzéke. Tudják, hogy mibõl kell – vagy nem kell – általános következtetéseket levonni. Aki pedig emiatt fordul el a hitétõl, az azelõtt sem hitt igazán. Hiszen nem az egyházban hisz a hívõ, hanem mindenekelõtt Istenben."
régen is voltak ilyen papok, mert õk is emberek, ne legyünk naívak.és ez teljesen megbocsájtható.kicsit õszintébbnek kéne lennie az egész egyháznak, és akkor megszûnne ez a fölösleges álszenteskedés.elõbb-utóbb úgyis kibukik, ha hamis képet adnak magukról, teljesen fölösleges hülyének nézni az embereket.pont, hogy az õszinteséggel lenne elkerülhetõ, hogy sok ember hazugsággal és képmutatással vádolja õket.
Az internet pedig nem bûn!Persze tudni kell jól használni! Egy sör sem gond, a probléma a részegséggel van!Bár én nem tudom elhinni, hogy egy pálinkát az íze miatt inna valaki, fõleg ha rendszeresen. DE a jó hír, hogy Jézus mindenkiért meghalt, így aki megtér ezekbõl, és elhagyja az üdvözül.
Szerintem ha kiállok mások elé beszélni, eltekintve attól, hogy pap vagyok, vagy iskolaigazgató, esetleg egy hímzõkör tagja, vagy akárki akkor nem mondok másra ilyet, hogy gyökér. Ez nem vallás, hanem intelligencia kérdése. (Mondhatom ezt annyi másféle módon is...) Ha megiszik egy sört, vagy egy pálinkát, azzal semmi gond, csakúgy mint a netezéssel. Szerintem azért próbál "modern" kifejezéseket használni, hogy lazábbnak hasson.
Trágárkodni gáááz....a többi nem, ha a mértéket is tartják mellé!!!(nem úgy mint a mi papunk, aki folyton a facebook-on lóg, mise elõtt, után, éjszaka...)

Kb.4 hetes lehetek. Normális az, hogy sem eddig, sem mostanában nem érzem azt a "tipikus hasszúrkát", amit mindenki ír?

Néha finoman érzem,ahogy szúr,de éppen hogy csak..És a mellem sem feszül.

Legjobb válasz: Tehát normális?És az,hogy egyik nap van émelygés,hányinger,a másik nap meg abszolút semmi?

A kérdező hozzászólása: Tehát normális?És az, hogy egyik nap van émelygés, hányinger, a másik nap meg abszolút semmi?
Nyugi, teljesen normális, nekem nem is volt hasszurka, mégis 27 hetes kismama vagyok. A terhességi tünetek meg hol elmúlnak, hol elõjönnek. Nekem pl. a 11. héten elmúltak, és most a 25. héten minden újra kezdõdött.
Még nagyon az elején vagy, várd ki a végét!
Én most vagyok a 7. hétben. Mostanában kezdett hányingerem lenni reggelenként + a melleim is kb. egy hete érzékenyek csak. Várd ki a végét te is. :)

Normalis az hogy mostanaban atalszom a delelottot?

33 hetes terhes vagyok az ejszakakat is jol alsozm csak gyakran fel kell kellnem wc-re menni.reggel ebredek minden gond nelkul a parommal 6ora 10 perckor ,teszem itthon a dolgom de 10 kor mintha fejbe vagtak volna es egy oraig alszom, egy hete van ez, mostmar mindig igy lesz?

Legjobb válasz: igen normális!!!! és jól használd ki mert pár heten belül nem fogsz ennyit aludni :):)

igen normális!!!! és jól használd ki mert pár heten belül nem fogsz ennyit aludni :) :)
Egyetértek az elõttem szólóval!:)
Szia!Nálam kb 2hete kezdõdött, mondjuk nekem rosszak az éjszakáim, két óránként wc-re járok, de reggel mikor elmegy a párom, én elindítom, visszaalszok és én is képes vagyok délutánig aludni-hiába van melegebb...sztem ezzel jár együtt, én kihasználom mondjuk, mert már nem sok idõm van, de sztem te is tedd ezt.38hetes kismama
Elõfodul, nekem ha több napig magasak az értékeim akkor "hozzászokom" és a jóra is ennék. Újabb pár nap (óra) és elmúlik.
Igen, lehet pszichésen. Nekem pár hete elromlott a mérõm, 1, 5 alatt voltam, a mérõ meg folyamatosan 5 körüli értékeket mutatott. Azóta állandóan beképzelem a hypot. Most próbálok errõl leszokni.

Normális az, hogy mostanában minden napom úgy telik, hogy egész nap hulla fáradt, kedvtelen vagyok és este/éjjel "ébredek" fel, jön meg a kedvem?

Egész nap tudnék aludni

Legjobb válasz: kb 2 éve így vagyok...vérvételen voltam, minden rendben van és egy ideje multivitamint is szedek...semmi

A kérdező hozzászólása: kb 2 éve így vagyok...vérvételen voltam, minden rendben van és egy ideje multivitamint is szedek...semmi
Ugyanez van velem is, egész nap punnyadok, este meg feléledek és tele vagyok életkedvvel. Nem tudom mi ez.

Az normális, hogy mostanában sok a hüvelyváladékom?

3-4 napja nagyon sok van, er?teljes a szaga, átlátszó, tojásfehérjeszer?. Már menstruálok, ciklus 24. napja, de még nem állt be, van, hogy hónapokig nem is jön meg. 13/L

Legjobb válasz: Milyen a szaga? Olyan mint a puncidnak? Mert ha csak olyan, akkor az nem baj, de ha büdös, az lehet fertõzés jele.

Milyen a szaga? Olyan mint a puncidnak? Mert ha csak olyan, akkor az nem baj, de ha büdös, az lehet fertõzés jele.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!