Találatok a következő kifejezésre: Nem tudom még (9832 db)

Nem tudok meg bocsájtani a "felebarátoknak" Nem tudom elfelejteni ha meg bántanak. Normális ez hívő embertől?

Legjobb válasz: Azt mondták a délelõtti Istentiszteleten, amíg nem tudod az okát, miért kell megbocsájtanod az ellenségednek, addig ez nem is fog sikerülni. Ha tudod az okát, hogy miért kell megbocsájtanod az ellenségednek, akkor meg fogsz tudni bocsájtani neki. A Jézusba vetett hit reményt ad.

Azt mondták a délelõtti Istentiszteleten, amíg nem tudod az okát, miért kell megbocsájtanod az ellenségednek, addig ez nem is fog sikerülni. Ha tudod az okát, hogy miért kell megbocsájtanod az ellenségednek, akkor meg fogsz tudni bocsájtani neki. A Jézusba vetett hit reményt ad.
"Szabad haragudni"..:D bocs, de ez így egy kicsit vicces. A haraggal IS, az talán a legnagyobb baj, hogy aki érzi, annak van a legnagyobb kárára. Leginkább ezért kell megbocsátani - néha nagyon nehéz - de a saját lelki egész-ségünk érdekében.
Szerintem túlkomlikáljátok. Isten nem kért volna ilyet, ha olyan hihetetlenül nehéz. Véleményem és tapasztalatom szerint kizárólag akarat kérdése. Akarati döntést kell hoznod errõl. A bibloiai szöveg úgy hangzik: bocsásd mega mi bûneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek. Leírom más szavakkal: Isten az alapján fog megbocsátani neked, ahogy te az embertársaidnak. Ha te nem bocsátasz meg, hogyan várhatnád el Istentõl, hogy neked megbocsásson? Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a késõbbiekben is tarts az illetõvel szoros kapcsolatot, mert tanulj a hibádból, de megbocsátanod saját magad miatt kell, és a megbocsátatlanság, harag ráadásul felõröl.
Ez teljesen normális. Ha könnyû lenne, akkor nem lenne ennyire hangsúlyos ez a rész. Vannak, akik szerint csak akkor vagy köteles megbocsátani, ha bocsánatodat kérik. Addig szabad haragudni.
Szerintem normális, mert a Hívõ ember is emberbõl van. Csak valahogy kezelnünk kell. Én is ilyen vagyok sajnos. Én a legtöbbször több mint 77 szer bocsájtok meg -mint, ahogy a Biblia írja- de nagy nehezen sikerül, sokszor nálam évekre van szükség, hogy megtudjak bocsájtani.
Még annyival kiegészíteném az elõzõ válaszom hogy tulajdonképpen az természetes hogy az ember önmagában nem tud jót tenni. pl megbocsájtani sem. De az már nem normális ha az ember meg akar maradni ebben az állapotban, és pl hívõ embernek nevezi magát.
Szia ! Nehéz megtenni annak aki ragaszkodik a sérelméhez és igazához elégtételt akar és nem tud elengedni. Nekem is volt néhány ilyen próba az életembe és az Úr megtanította az több eset által mi a megbocsájtás és miért kell ezt így csinálnom, ez a feltétele annak hogy neked mint hívõ embernek is megbocsátson Isten ha vétkezel vagy bûnt követ el ellene. És sokkal jobb szellemi és lelki valamint fizika állapot az amikor elengedtem az ellenem elkövetett tetteket az embereknek mint magamba zárom a haragot, sértõdést, nehezteléseket és forrok belülrõl. A harag megtartása veszélyes dolog mert ha átbillen az ember a következõ fokozatba a gyûlölet szintjére akkor Isten kategorizálásába a gyilkosokkal egyenlõ. 1 János 3, 15: 15. Aki gyûlöli az õ atyjafiát, mind embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami megmaradhatna õ benne. Ezért Isten ezt a harag szintjén rendezi és rendezésre szólít fel, hogy ez ne történjen meg. Isten is ilyen (szeretetébõl-kegyelmébõl-irgalmából) elenged és megbocsájt dolgokat a bûnbánó bûnösnek Zsoltárok könyve 51, 19 : 19. Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet oh Isten nem veted te meg! ezért várja el viszont ugyanezt. Máté 6, 14-15: 14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Máté evangéliuma 18, 21-35 : 21. Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? 22. Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is. 23. Annak-okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akar vala vetni az õ szolgáival. 24. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki tízezer talentummal vala adós. 25. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije vala, és fizessenek. 26. Leborulván azért a szolga elõtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. 27. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta õt, és az adósságot is elengedte néki. 28. Kimenvén pedig az a szolga, találkozott eggyel az õ szolgatársai közül, aki száz dénárral vala néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol. 29. Leborulván azért az õ szolgatársa az õ lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. 30. De õ nem akarta; hanem elmenvén, börtönbe vetette õt, mígnem megfizeti, amivel tartozik. 31. Látván pedig az õ szolgatársai, amik történtek vala, felettébb megszomorodnak; és elmenvén, mindent megjelentének az õ uruknak, amik történtek vala. 32. Akkor elõhívatván õt az õ ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem: 33. Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? 34. És megharagudván az õ ura, átadta õt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik. 35. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekbõl meg nem bocsátjátok, ki-ki az õ atyjafiának, az õ vétkeiket. Shalom
Tudni kell, miért kell megbocsájtani az ellenségnek. Elõször is, a keresztyén ember élete nem öncélú! Nem önmagának és nem önmagáért él. Az ellenségei miatt van még itt a földön! Isten õket akarja megmenteni a kárhozattól rajta keresztül! Istent kell képviselje. És abba nem fér bele, hogy bárkire bármiért haragudjon. Ez így tiszta? A Jézusba vetett hit reményt ad.
A kérdező hozzászólása: k....a a... shalom
Szia! Elõször nézzünk néhány Igét: "Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is." (Mt 18, 21-22) "Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." (Mt 6, 14-15) Ebbõl az igékbõl tehát láthatjuk hogy nem, nem normális, egy hívõ embernek ugyanis Krisztus képmását kell tükröznie a világ felé. A testté lett Isten ugyanis adott még egy ilyen parancsolatot is: "De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyûlölnek, " (Lk 6, 27) Ha nem tudsz megbocsájtani más embernek, akkor kérd Jézus segítségét, hogy tanítson téged, formálja benned a hitet. Vedd a kezedbe a Bibliát, olvasd és tanulj a Mestertõl. Minden jót!
1Jn 4, 20 "Ha azt mondja valaki, hogy: Szeretem az Istent, és gyûlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert a ki nem szereti a maga atyjafiát, a kit lát, hogyan szeretheti az Istent, a kit nem lát?"
A válaszod elvileg igaz, gyakorlatilag van egy kis probléma. Amikor házastársról, családtagról van szó, sokszor azért nehéz a megbocsátás, mert visszatérõ, rendszeres sértésekkel nehéz küzdeni. Persze, igazad van, én is azt írtam hogy az attitûdödet kell megváltoztatni, mert egyedül te döntöd el, megsértõdsz-e vagy sem. de azért ez nem olyan egyszerû. Ezért kiáltottak fel a tanítványok, amikor JÉzus azt mondta meg kell bocsátani akár hetvenhétszer is, hogy "Növeljed a mi hitünket!"
A kérdező hozzászólása: köszi
Ez tetszik, elõzõ. Tehát, más megközelítésben: ha megbántanak, ne vedd magadra. Nem benned van a hiba, hanem abban, aki megbántott. Lehet, hogy nem is az volt a szándéka, de õ olyan, amilyen, kehet õ is szenved magától. Csak éppen te kerültél az útjába.
A legtöbben ezzel így vannak. De lehet rajta változtatni. Én nem vagyok hívõ, de megbocsátok mindig. Úgy sikerült, hogy egyszerûen végiggondoltam, miért jó az, ha rágódom magamban a dolgon. Ez történt, de sebaj, el kell felejteni és kész.
"Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek." Bocsáss meg nekem is uram mert nagyot vétkeztem, vagy ítélkezzél a te törvényeid szerint.

Talalkoztam egy fiuval egy korhazban. Nagyon szimpatikus, nem tudom meg a nevet sem es mire legkozelebb eljutok abba a korhazba mar lehet nem lesz ott. Van valami oldal, adatbazis vagy valami, ahol meg tudnam keresni?

Legjobb válasz: Ha van lehetõséged, látogasd meg, és ezúttal kérd a telefonszámát, vagy valami elérhetõséget. Sajnos nem tudok más tanácsot adni. Tudom egyébként, hogy milyen [email protected] érzés ez, én ezt egy lánnyal játszottam el, és meglátogatni se tudtam, mert pont a szétment térdem miatt kerültem be...

Ha van lehetõséged, látogasd meg, és ezúttal kérd a telefonszámát, vagy valami elérhetõséget. Sajnos nem tudok más tanácsot adni. Tudom egyébként, hogy milyen [email protected] érzés ez, én ezt egy lánnyal játszottam el, és meglátogatni se tudtam, mert pont a szétment térdem miatt kerültem be...
xD mintha a kérdésben szereplõ fiú az elsõ válaszoló lenne
A kérdező hozzászólása: :D... sajnos nem o az :(
A kérdező hozzászólása: egyebkent..mire legkozelebb mentem mar nem volt ott.:/
Amikor kötözésre jártam, én is láttam egy helyes fiút, neki is pont a bal keze volt bekötve. :D A nevét tudom, mert hallottam amikor beszólították, de Tóth a vezetékneve, így elég nehéz megtalálni...
A kérdező hozzászólása: legalább a nevét tudod :D

Fiús kérdés. Nem tudom még teljesen hátrahúzni a bőrt, nem késő már, van még idő hogy teljesen hátramenjen?

15 hónapos,ezért aggódok,valamennyit tágul a b?r,de még szerintem sokat kellene tágulni,pedig minden nap van vízben húzogatva neki.nem kés? ez már,m?teni kell?

Legjobb válasz: Úgy tudom, hogy 3 éves korig semmi baj. A gyerekorvos ha úgy látja tud felírni rá krémet. De azt követõen sem biztos, hogy mûteni kell. A családban legalábbis ekkor elküldték már nem tudom hova, de ott azt mondták, hogy menni fog még nem kell mûteni.

Úgy tudom, hogy 3 éves korig semmi baj. A gyerekorvos ha úgy látja tud felírni rá krémet. De azt követõen sem biztos, hogy mûteni kell. A családban legalábbis ekkor elküldték már nem tudom hova, de ott azt mondták, hogy menni fog még nem kell mûteni.
Nyugodj meg, kisfiam 16 hónapos, és még most sem megy teljesen hátra a bõr, én is minden nap mosom, lehúzom ameddig engedi.Nem szabad erõltetni, meglátod egyszer teljesen fel lehet húzni. :)
Ne piszkáld, minden rendben lesz magától is. 6-7 éves kor elõtt egyáltalán nem lenne szabad hozzányúlni, úgyhogy nehogy most aggódj a mûtét miatt.
A kérdező hozzászólása: köszi kicsit megnyugodtam.csak akkor kezdtem el neki húzogatni mikor a védõnõ már mondta, és akkor is csak addig amíg a bõr engedi vagy amíg nem látom rajta hogy fáj neki, de úgy érzem mintha nem is tágulna, mintha nem is haladnánk, kicsit megijedtem, hogy ebbõl mûtét lesz.

Tényleg másabbak a lányok? Nekem 2-fiam van úgy, hogy nem tudok még hasonlítani :-)

Tényleg igaz,hogy egy kislány más mint egy fiú?????Úgy értem a viselkedésben,csendességben ,szófogadásban,és még sok mindenben ??Õk tényleg nyugisabbak ?és milyen csatolgatni a szép kis haját?vagy öltöztetni??Több éb és két fiú után jön az én kis hercegn?m :-)))))) és ezért kérdezek ennyit :-)

Legjobb válasz: Egy fiam és egy lányom van. A kislányom most 20 hónapos. Lányommal sokkal nehezebb volt, mint a fiammal csecsemõként is. Szóval nem tudom. Egyáltalán nem nyugisabb most sem, tiszta hiszti királynõ:) Az, az igazi hisztis kis csaj:) Szinte semmi nem tetszik neki, kevésbé szófogadó, este is nehezebben alszik el. Semmilyen hajgumit, vagy csatot nem visel még el a hajában. Ha séta közben meg akarom fogni a kezét, még a sárba is képes hanyatt vágódni, csak ne fogjam a kezét. Öltözni utál, de nagyon. Remélem késõbb változik a helyzet. Szóval, szerintem sokkal kényesebbek mint a fiúk. Egy barátnõm 2,5 éves kislánya felér 2 fiúval, még lefárasztani se lehet, ha egész nap csavarognak, akkor is este 11 mire elalszik. Bár ugye nem lehet általánosítani, ismerek olyan 3 éves kislányt, aki kiskorától kezdve olyan mint egy tündér, mondjuk õ elsõ gyerek.

Egy fiam és egy lányom van. A kislányom most 20 hónapos. Lányommal sokkal nehezebb volt, mint a fiammal csecsemõként is. Szóval nem tudom. Egyáltalán nem nyugisabb most sem, tiszta hiszti királynõ:) Az, az igazi hisztis kis csaj:) Szinte semmi nem tetszik neki, kevésbé szófogadó, este is nehezebben alszik el. Semmilyen hajgumit, vagy csatot nem visel még el a hajában. Ha séta közben meg akarom fogni a kezét, még a sárba is képes hanyatt vágódni, csak ne fogjam a kezét. Öltözni utál, de nagyon. Remélem késõbb változik a helyzet. Szóval, szerintem sokkal kényesebbek mint a fiúk. Egy barátnõm 2, 5 éves kislánya felér 2 fiúval, még lefárasztani se lehet, ha egész nap csavarognak, akkor is este 11 mire elalszik. Bár ugye nem lehet általánosítani, ismerek olyan 3 éves kislányt, aki kiskorától kezdve olyan mint egy tündér, mondjuk õ elsõ gyerek.
Szerintem annyira nem kiszámítható. Ráadásul ott lesz neki a két fiú, akiktõl majd látja a "fiús viselkedést". És a lányok sem egyformák. Nekem három van. :o) Igaz, "lövöldözés meg boksz" nincs, cserébe van visítozás, nyávogás, hajtépkedés. Ami a frizurázást illeti, nagy lányom 5 évesen engedte meg elõször, hogy bármit is a hajába tegyek, hogy fésüljem, vagy egyáltalán hogy hozzá érjek... :o) Úgyhogy ne legyenek "elvárásaid", csak örülj a kis tündérnek, és meglátjátok, mi bontakozik ki. :D
Két lányom és egy fiam van. Mindhárom gyerek más :) De egyébként a nagyobbik lányom az aki teljesen más, mint a két kicsi, õ nagyon hasonlítanak egymásra természetileg, hiába ellenkezõ nemûek.
A kérdező hozzászólása: Oké.Köszönöm szépen a válaszokat :-)
Nekem nem nagyon sok csak 2, 5 év után és két töki után jön most tavasszal a kis hugi , nem csak amiatt várom nagyon már hogy milyen lesz mert csajszi hanem mert egyedül jön, legalább tudok babázni , mert a fiúknál minden felváltva ment...olyan kevés idõm jutott mindig csak az egyikre sõt mondhatni nem is nagyon jutott ezek azért hiányoznak...amit már most tudok hogy szerintem a fiúk elviszik majd rossz irányba ezt értsd úgy hogy nem igen az a kis bájos teremtményem lesz hanem az az igazán belevaló;))

Mit tudok venni a barátomnak karácsonyra? Tudom h még messze van, de nem tudok még semmit kitalálni, segitenétek?

Legjobb válasz: Majd térjünk vissza a kérdésre, ha nem lesz 38°C... És esetleg, mikor - mondjuk legkorábban novemberben - újra felteszed ezt a kérdést, leírhatnál valamit arról, hogy: - hány éves a barátod - miket szeret - mivel foglalkozik - te hány éves vagy - mi a pénzügyi keret...

Majd térjünk vissza a kérdésre, ha nem lesz 38°C... És esetleg, mikor - mondjuk legkorábban novemberben - újra felteszed ezt a kérdést, leírhatnál valamit arról, hogy: - hány éves a barátod - miket szeret - mivel foglalkozik - te hány éves vagy - mi a pénzügyi keret...
Az, hogy mit tudsz venni, erõsen függ az anyagi körülményeidtõl, és az ügyességedtõl. Ha el vagy eresztve, bármit tudsz venni, ami kapható a világban. Karácsonyig gyalog is odaér vele a futár. :)
hány éves a barátod??????
Sztem a legjobb ajándék egy Gillette Pro Glide borotvakészülék lenne :) a legtöbb pasi utál borotválkozni az irritáció miatt, de ezzel a borotvával teljes egészében elkerülhetõ a baleset :) (persze elõbb derítsd ki, h nics-e már neki)

Csak én nem tudom meg hánytatni magam? Nagyon migrénes vagyok és órákat tudok szenvedni amíg hányok és hányás után meg könnyebbülök.

Legjobb válasz: nyúlkálj le a torkodon sokat, ha még akkor sem megy, próbálkozz Heimlich fogással. persze kérj meg valakit hogy segitsen, egyedül kötve hiszem, hogy menne!

nyúlkálj le a torkodon sokat, ha még akkor sem megy, próbálkozz Heimlich fogással. persze kérj meg valakit hogy segitsen, egyedül kötve hiszem, hogy menne!

Nemrég írtam hogy a kutyám megevett egy festékgolyót játékfegyverhez. Nemrég értem vissza az állatdokitól. Azt kérdezte, hogy mi van benne, viszont én meg nem tudom, meg nincs is ráírva, mert kínai. Mit tartalmaz körülbelül egy ilyen paintball labda?

Legjobb válasz: Azt nem tudom! Vigyél neki egy ugyan olyant, ha még van ha nincs akkor nézz utánna neten vagy valami! De múgy milyen dokid van? Ki se most a kutya gyomrát semmi? Az én dokim egybõl kimosta volna neki biztos ami biztos. egy gyomormosásba nem fog belehalni!

Azt nem tudom! Vigyél neki egy ugyan olyant, ha még van ha nincs akkor nézz utánna neten vagy valami! De múgy milyen dokid van? Ki se most a kutya gyomrát semmi? Az én dokim egybõl kimosta volna neki biztos ami biztos. egy gyomormosásba nem fog belehalni!
Ételfesték. Semmi gáz .
A kérdező hozzászólása: Ételfesték lenne ?? Vagy nem értem!!
A kérdező hozzászólása: Mit tartalmaz egy airsoft festékgolyó??????
" a festékgolyó belsejének ételszínezékkel töltött anyaga mind a bõrrõl, mind a ruházatról könnyedén, egyszerû szappanos vízzel eltávolítható, "
Nyugi, tényleg ételfesték van benne. Semmi baja nem lesz tõle.

Az utóbbi 3 hónapban egyre többet van barnás folyásom. Nem tudom még mitől. Ti, hogy éltétek meg az ilyet?

Szóval ez miatt már egyre jobban idegenkedek az együttlétt?l! Kívánom a párom ,de így nem akarom.

Legjobb válasz: Ha huzamosabb ideig van, illetve rendszeresen, akkor menj el nogyogyaszhoz, mert ez nem normalis. Lehet, hogy atmeneti hormonalis problema. Lehet fogamzasgatlo miatt is, mondjuk nem a megfelelo tablettat szeded. Szedsz valamit? Mert nalam volt olyan, hogy valtottam egy nagyon modern, gyenge hormontartalmu fogamzasgatlora es pecsetloverzesem volt tole rendszeresen, irt a doki masikat, a problema megszunt. Ha szedsz fogamzasgatlot, akkor attol is lehet, hogy nem pontosan szeded. Lehet, hogy minden nap, vagy csak egy nap marad ki, de ez is epp eleg. Probald meg pontosan szedni, minimum napszakra pontosan, de az lenne a legjobb, ha orara pontosan szedned, hogy egyenletesen kapja a szervezeted. De ugy tudom, hog lehet ilyen mehszajseb miatt is. Szoval ha biztosan nem amiatt van, amit fent leirtam a fogamzasgatlokrol, akkor mindenkeppen lasson orvos mostanaban!

Ha huzamosabb ideig van, illetve rendszeresen, akkor menj el nogyogyaszhoz, mert ez nem normalis. Lehet, hogy atmeneti hormonalis problema. Lehet fogamzasgatlo miatt is, mondjuk nem a megfelelo tablettat szeded. Szedsz valamit? Mert nalam volt olyan, hogy valtottam egy nagyon modern, gyenge hormontartalmu fogamzasgatlora es pecsetloverzesem volt tole rendszeresen, irt a doki masikat, a problema megszunt. Ha szedsz fogamzasgatlot, akkor attol is lehet, hogy nem pontosan szeded. Lehet, hogy minden nap, vagy csak egy nap marad ki, de ez is epp eleg. Probald meg pontosan szedni, minimum napszakra pontosan, de az lenne a legjobb, ha orara pontosan szedned, hogy egyenletesen kapja a szervezeted. De ugy tudom, hog lehet ilyen mehszajseb miatt is. Szoval ha biztosan nem amiatt van, amit fent leirtam a fogamzasgatlokrol, akkor mindenkeppen lasson orvos mostanaban!
A kérdező hozzászólása: Nem szedek fogamzásgátlót 2 éve.Megyek vagy szerdán vagy január 3 -án dokihoz.
Nekem méhszáj gyulladás okozta a barnázást. Kaptam rá Betadine hüvelykúpot, és 2 hét után el is múlt.

A roma ismerkedés, udvarlási szokások milyenek? A könyvekben erről nem nagyon írnak, pedig másban jól ismerem a kultúrát, csak ezt nem tudom, meg, hogy melyek a nőre vonatkozó illem, viselkedésszabályok a romáknál?

Legjobb válasz: Hát én annyit tudok hogy elvileg a romáknál (ahol még élnek az õsi hagyományok), a férfi nem láthatja a nõt meztelenül. Semmikor. Még házasság után sem! Gyereket is a takaró alatt, sötétben csinálnak. A férj pedig életében nem látja a feleségét ruha nélkül. Komoly. Nem viccelek.

Hát én annyit tudok hogy elvileg a romáknál (ahol még élnek az õsi hagyományok), a férfi nem láthatja a nõt meztelenül. Semmikor. Még házasság után sem! Gyereket is a takaró alatt, sötétben csinálnak. A férj pedig életében nem látja a feleségét ruha nélkül. Komoly. Nem viccelek.
Én nem gonoszkodni akartam vagy bármi csak a saját tapasztalataimat osztottam meg veled hogy a kulturált cigányok hogy akartak velem ismerkedni.
Az állatoknak csak ösztöneik vannak, nem kultúrájuk...
Illem, viselkedésszabály, kultúra+roma egy mondatban? Ember, te meg mit szívtál?
Olyan hogy 10-20 fõs csoportokba bandáznak és minden mellettük elhaladó csajnak beszólnak és trágár szavakkal illetik!!! Nem is tudom errõl mér nem írnak könyvet...
Jajj, mi az hogy Roma kultúra? Mesélj már nekem a kultúráról. Mert a cigányság meg a kultúra az 2 külön fogalom, legyünk a 2-vel tisztába jó? Vagy ne a tankönyv felett olvass az állítólagos roma kultúráról, hanem menj el egy romák által kedvelt helyszínre mondjuk Miskolcon vagy Pesten vagy akárhol. Aztán akkor megtudod hogy ismerkednek...
Kell pedig lennie valami könyvnek, mert mikor 3 éve érettségiztem, mondták a tanárok hogy lehet cigány kultúrából is. :D
Nem tudok, ehhez mit hozzá fûzni, én is roma vagyok(de nem látszik meg rajtam, és ha elmondom valakinek, azelõtt mondhatni, h tisztelnek, aztán meg lenéznek, mert tisztességes vagyok, csak van rám egy megnevezés, h " a büdös cigány")hát ez elég szomorú!!!:( , és van kultúránk nekünk is, igen, sajnos vannak olyan cigányok akik teljesen elfajultak, de nekünk nem ez az igazi oldalunk, nekünk is volt egy kultúránk, és még van is, csak nem mindenki használja...de ez csak neveléstõl függ, nem mindenki ugyanolyan...:S És ez a sajnálatos dolog, h minden cigányt egyformának néznek, pedig nem lehet minden ember ugyan olyan....Hát van olyan magyar aki sokkal aljasabb, mint a valamelyik roma. Én nem szégyellem, h cigány vagyok!!!, Sõt büszke vagyok rá!!! Mert ez alapjában egy szép kultúra, de voltak akik elrontották, de ez nem az egész cigányság hibája....:s Hiába "egy büdös cigány" vagyok, akkor is több mindenem van nekem, mint némelyik magyarnak, és lehet, h még az eszem is több..., Van saját lakásom, és jól keresõ munkám..., És szégyelljék magukat azok akiknek elõítéleteik vannak, mert nem mi választjuk meg, h hova szülessünk.
Hogy egyes emberekben mennyi rosszindulat van, az eszméletlen. Én is roma vagyok, mi (oláh cigányok)megõrizzük a régi hagyományokat és a kultúrát és még mai napig is betartjuk õket. Nálunk a legfontosabb a lányok szüzessége. Azért mennek férjhez hamarabb a nõk, mert szüzen léphetnek csak az oltárhoz. Az udvarlási szakasz mindenkinél más, de az alatt (elviekben) nem történhet semmi a fiatalok közt (még kettesben sem maradhatnak). Ezt nem mindég tartják be a szerelmesek. Remélem azt tudod hogy mindez csak a Lánykérés után zajlik. A nõk viselkedési szabályait illetõen is van pár szabály. Pl.: a lányok nem hordhatnak kirívó vagy kivágott ruhát, nem sminkelhetik magukat, nem járnhatnak diszkóba vagy szórakozni (kivéve ha valaki elkíséri õket, aki vigyáz rájuk). Ez a még hajadon lányokra vonatkozik, a férjes asszonyoknak nincs idejük ilyesmire. Nekik a háztartást kell vezetni, és/vagy a gyerekeket nevelni. Ja és az asszonyok nem hordhatnak nadrágot vagy térd felett érõ szoknyát. Hát nagyjából kb. ennyi szabály vonatkozik a nõkre nálunk romáknál, ezt persze nem mindenki tartja be. Akiket említetek a hozzászólók, na õk pont nem ebbe a csoportba tartoznak. Nem tagadom, vannak ilyenek is de nem kell mindenkit egy kalap alá venni. Sok magyar soha életében nem részesül ilyen szép, és erkölcsi kultúrában mint ami Nekünk van.(Ezt most nem fejteném ki bõvebben mert betelne az egész oldal vele) Remélem a kedves kérdezõnek hasznos választ tudtam adni.:)
A kérdező hozzászólása: 22.26-os válaszadónak köszönöm!
Nézzük csak a cigányok Európa szégyenfoltjai. Nem szeretik õket sem az íreknél, se az olaszoknál, se nálunk, mivel képtelenek beilleszkedni a társadalomba. Ahogy néztem inkább saját fajtán belül ismerkednek, legalábbis a csóró réteg. A fuxos cigánynak megvan hozzá a pénze, hogy fehér nõket is szerezhessen. Sajna náluk a pénz, és ez által a hatalom is.
Kedves kérdezõ! láttál te már olyan igazi, vérbeli "raj cigányokat"?(ahogy õk nevezik magukat). 2 féle cigány létezik: a mindenkibe belekötõ, kötekedõ egyéniség, és a nyugodt, tisztelet tudó roma. Idézet a társadalom ismeret füzetembõl: "Magyarországon a roma kisebbségnél figyelhetõ meg a szubkultúra jelensége, sajátos szabályok, és törvényszerûségek jellemzik életmódjukat. A munkanélküliség, és a !!!DEVIÁNS!!! magatartás sokkal nagyobb mértékben jellemzi a romákat, mint hazánk többi polgárait. -Deviáns viselkedés: Az olyan viselkedési forma, amely eltér az adott társadalomban elfogadott normáltól." Tudom, ez nem tartozik azismerkedési, udvarlási szokásokhoz, de azért e fölött se hunyjunk szemet. Egy válaszban láttam: "a nõknél sokkal többet ér a szüzzeség mint a magyaroknál." Én személyes tapasztalataim szerint pont a cigány lányok azok, akik a disco-ban szexelnek fûvel-fával már 13-14 évesen.(Válaszoló, félre ne értsd, nem kötekedésbõl szántam:) )
Persze hogy van.Minden népnek van.Nekik a lopás, csalás, gyilkolás, élõsködés a népszokásuk.Ezt többen is meg tudják erõsíteni. Valami ilyesmi lehet: "Szopszééö e gécittt ?" DE aztán ne lepõdj meg ha betörnek és kiraknak az út szélére strihelni.
Ugy értettem, hogy a házasság elött semmi szex....az tényleg nem jo dolog hogy ilyen fiatalon szülnek.
Utolsó! persze többet ér a szüzesség, ezért szülnek már 12 évesen :D Amúgy tapasztalataim szerint a cigó lányok és asszonyoknál kötelezõ a (rózsás)szoknya (leglábbis a hagyománykövetõknél). Amúgy meg egy tetves banda, örülnék, ha visszahúznának Indiába.
Sajnos vannak olyan emberek akik, akiknek fogamuk sincs a dolgok hátteréröl és csak dumálnak minden féle hülyeséget rossz indulatbol...(esetünkben rasszizmusbol) Igen is a cigányoknak is vannak hagyományaik, kulturáik. Attol hogy a legalja ilyen az nem jelenti azt hogy mind1ik, föleg a média ezeket nyomja. Jo lenne a kérdésre válaszolni, nem pedig ezzel foglalkozni...Kérdésedre a válasz: Pl:a nõknél sokkal többet ér a szüzzeség mint a magyaroknál.
Ha annyira kíváncsi vagy rá, akkor több alternatívát is tudok javasolni: 1. Írj egy e-mailt Bódi Gusztinak, aztán faggassad. 2. Pest, 3as metró, Klinikák-nál leszállsz, felsétálsz sötétedés után, szólsz a rendõrségen, hogy valaki öngyilkosságot akar elkövetni, és átsétálsz a Szigony utcán egy laptoptáskával....garantáltam elbeszélgethetsz velük róla, elég gyorsan.... 3. Könyvtár....internet....
Én meg azt mondtam kérdezõ hogy ne a könyvtárba járogassál olvasni a cigányokról hanem menj ki az utcára aztán tapasztalj. És majd rájössz hogy van kultúra meg van cigányság de a kettõ eggyütt nem létezik, csak a könyvekbe amiket te olvasgatsz.
A kérdező hozzászólása: Ide nem írhatok neked könyvet, menjél könyvtárba, ha a roma kultóráról érdeklõdsz! Amúgy kértem, hogy ne válaszoljon aki csak gonoszkodni tud... Ilyesmire nem vagyok kíváncsi!
A kérdező hozzászólása: 21.53-as válaszoló, köszi.
A kérdező hozzászólása: Én fõiskolán olvastam könyveket a roma kultúráról, van ilyen, sok szép van benne, nekem tetszik. Elõítéletes, gonoszkodó válaszadók kíméljenek, vagy cigányok írjanak, vagy akik jól ismerik, nemcsak felszínesen, a roma kultúrát. Elõre is köszönöm!
Kedves kérdezõ! Akaratodon kívül provokatív kérdést tettél fel! Nem hiszem h a válaszadók rosszindulatbol írták azt amit. Ha egy országban egy idegen népcsoport van, már az is azt jelenti, h õk bizony amolyan "bevándorlók, vendégek". A vendég ha ellátja magát, nem kell körülugralni, vagy eltartani akkor nincs gond. De itt másról van szó. A vendég leszarja h mit kéne tennie, ráadásul elvárja h eltartsak. Ezen túlmenõen lop csal hazudik, mert máshoz nem ert (lásd kékfény m1-en). Így sztem senki ne várja el a magyaroktól h tisztelje ezt a fajt!!

A mensim 5-9. -ig volt meg 10. -én együtt voltunk a párommal és nem védekeztünk, lehetséges a teherbeesés? Csak azért mert ezt a naptárakból nem tudom meg, vagy csak én nem értek hozzá.

Legjobb válasz: Ha 5-én volt a menstruációd elsõ napja és 10-én voltatok együtt védekezés nélkül, akkor nem valószínû a teherbeesés, mert ez a ciklusod 5. napja. A termékeny napok a 12-18. napok között vannak, de a peteérés legvalószínûbb napja a 14. nap (visszafelé számolva). Ha szabályos 28 napos ciklusaid vannak, akkor a ciklusod 14. napján, ha pl. 30 napos, akkor a 16. nap körül. Ez csak valószínû, de nem biztos, mert a szervezetünk nem gép, hogy mindig atomóra pontossággal mûködjön, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. Minden nõ más és a szervezete máshogy mûködik, máshogy reagál helyzetekre. Egy váratlan dolog, pl. egy stresszhelyzet is úgy fel tudja borítani a hormonháztartást, hogy akár egy héttel korábban vagy késõbb is megjöhet tõle. Szóval ez a számok sohasem biztosak, de azért egy 5. napi megtermékenyülésre sztem nagyon kevés az esély, persze mindig vannak kivételek.

Ha 5-én volt a menstruációd elsõ napja és 10-én voltatok együtt védekezés nélkül, akkor nem valószínû a teherbeesés, mert ez a ciklusod 5. napja. A termékeny napok a 12-18. napok között vannak, de a peteérés legvalószínûbb napja a 14. nap (visszafelé számolva). Ha szabályos 28 napos ciklusaid vannak, akkor a ciklusod 14. napján, ha pl. 30 napos, akkor a 16. nap körül. Ez csak valószínû, de nem biztos, mert a szervezetünk nem gép, hogy mindig atomóra pontossággal mûködjön, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. Minden nõ más és a szervezete máshogy mûködik, máshogy reagál helyzetekre. Egy váratlan dolog, pl. egy stresszhelyzet is úgy fel tudja borítani a hormonháztartást, hogy akár egy héttel korábban vagy késõbb is megjöhet tõle. Szóval ez a számok sohasem biztosak, de azért egy 5. napi megtermékenyülésre sztem nagyon kevés az esély, persze mindig vannak kivételek.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!