Találatok a következő kifejezésre: Negyedik napja a (66 db)

Elsõ nap Isten megteremti a világosságot, majd csak negyedik nap a világító égitesteket. Akkor hogy is van ez?

Szóval mi volt az elsõ három nap alatt a világosság? Vagy hogy kell ezt érteni. És még egy alapvetõ kérdés: A Biblia szerint Isten csak Ádámot és Évát teremtette. Akkor késõbb ki volt Kain felesége?

Legjobb válasz: Na jó, de mibõl jött a fény az égitestek elõtt? Ugyanis az már a jelenlegi ismereteink szerint is nyilvánvaló, hogy a fény nem valami önmagában sugárzó anyag, amit ha elõteremtenek, akkor ottmarad, és látni fogunk tõle.

Na jó, de mibõl jött a fény az égitestek elõtt? Ugyanis az már a jelenlegi ismereteink szerint is nyilvánvaló, hogy a fény nem valami önmagában sugárzó anyag, amit ha elõteremtenek, akkor ottmarad, és látni fogunk tõle.
A bibliai teremtéstörténet jelképes tanmese, hitrege, nem valós történet A világosság itt a a tudatot, az értelmet ábrázolja, nem a nap vagy más égitestek fényét. Adám és Éva története ugyancsak jelképes, Isten nem teremtett embereket, hanem emberekké fejlõdött, nem egyetlen, emberpárrá, hanem sokasággá, hogy ki-ki rátaláljon párjára.
Na, de mi volt akkor a fényforrás?
A Bibliában sokkal több marhaság van, amire a tudomány rácáfolt, nem csak ez az egy. Egyébként igen tipikus hívõ érv a "nem szó szerint igaz", meg a "csak allegória", stb... Milyen érdekes, hogy csak azután vált allegórikussá miután a tudomány bebizonyította mekkora baromság. Persze értem én a mellébeszélést és a mentegetõzést, valamivel fent kell tartani egy hamis dogma hitelét.
Az a keresztény, aki nem képes belátni, hogy a teremtéstörténet nem más, mint egy mese, és próbálja megmagyarázni a hatalmas butaságokat, az SZÁNALMAS!
dex! Pedig érdemes megbarátkozni a gondolattal, hogy idõnként az emberek a matériából merítve, de attól elvonatkoztatott képekben nyilvánulnak meg. Például amikor Petõfi azt írta, hogy "A korláttalan természet Vadvirága vagyok én", akkor nyilvánvalóan nem a matériáról írt és hiába lapozol fel egy növényhatározót, mondjuk a boglárkeféléknél, mert egyetlen Petõfi Sándor nevû növényt sem fogsz találni. Itt az értelem másról, a lélek világának egy manifesztációjáról szól. Egyébként a zavart részben az okozza, hogy az értelmezésben az ember elköveti azt a hibát, hogy a szavak értelmét a mai korból indítja, holott a könyvek néhány ezer évvel korábban íródtak, amikor a szavak jelentése más tartalmat is hordozott. Ráadásul másodlagos jelentésükben a hindu, héber, iráni, egyiptomi hagyományok tökéletesen azonosak. Tehát, ha értelmezni szeretnél valamit, akkor ne a mai nyelvhasználatból indulj ki. Nyilván egy elkötelezett, ismeretre vágyó ember vagy, úgyhogy hajrá! A zavar másik része a kiinduló szubjektum milyensége. Aki irodalmi mûként, történelemkönyvként vagy akár tudományos mûként olvassa, megkapja, amit keresett, de mindig azon megértési korlátok között, amiben van. És persze az is, aki csak felületet keres az indulatai kifejezésére. Tudom, mert végigjártam.
Kepano Junior te mit keresel a vallás témában?
Szia! A teremtéstörténet nem materiális történet, tehát nem az anyagról beszél és nem is történelemkönyv, tehát nem egy valaha volt eseményt ír le, hanem az ember belsõ világában játszódó lelki folyamatot tár fel, amely ma is van. A bibliai fény pedig nem fotonok rendezett halmaza, hanem az a világosság, amely minden emberben élõ lehetõség a folyamat tisztán látására. Metafizika.
Magad is láthatod hogy a 'kezdetben', és az 'elsõ nap', nem ugyanaz a kifejezés, tehát nem valószínû hogy a föld a hat napos teremtéskor készült, hanem valamikor az idõ elõtt: "Kezdetben". Ezt nem részletezi a Biblia, de valószínû volt egy másik civilizáció az emberiség elõtt, ami elpusztult.
15. vagyok. Bocs, hülyeséget írtam. Egy "napon" teremtõdött mindkettõ. De akkor is úgy kezdõdik, hogy "kezdetben teremté Isten az eget és a földet". És csak utána a fény.
Szeressük egymást, akkor is féllábú a történet. Mert nem elsõ nap teremtetett a fény, hanem második nap. Elsõ nap az ég és a föld. Tehát, ahogy írod, a fénybõl lett az anyag, akkor nem lehetett elõbb a föld és az ég, utána a fény. Upsz.
A Biblia nem tévedett. Elõször lett a fény, (energia) és abból lett az anyag. A tömeg-energia ekvivalencia miatt, az egész világegyetem elvont értelemben fénybõl van. Anyag megsemmisülésébõl fény keletkezik: "...ha egy részecske az antirészecskéjével találkozik (például elektron pozitronnal ), kölcsönösen megsemmisítik egymást ( annihiláció), és a felszabaduló energia általában két foton formájában távozik."
He-he, de jò:) A tizedik kommentet muszáj lementenem :P
Szia! A nappal és az éjszaka jelenléte a Nap teremtése elõtt a valóságban csak egy látszatprobléma. A lehetséges megoldása az, hogy az elsõ naptól kezdve létezett már fény, így a nappal és az éjszaka nem a Naptól, inkább a Föld tengely körüli forgásától függött. Ma is ez határozza meg a napok világosság-sötétség ritmusát. Amikor Isten megteremtette a Napot, akkor temérszetes, hogy megemlíti, hogy a Nap feladata lett többek között az, hogy különbséget tegyen a világosság és a sötétség közt. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a Föld forgásától függ és nem attól, honnan jön a fény. A kérdés felvetése azért helytelen, mert a Bibliában így olvasuk: "És látta Isten, hogy jó a világosság; és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtõl. És nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezte éjszakának: és lett este és lett reggel, elsõ nap." Végezetül a Biblia megemlíti, hogy az újjáteremtés után már nem lesz szükség a Napra... A másik alapvetõ kérdésedre: a Biblia kezdetben látszólag egyáltalán nem tesz említést leánygyermekek születésérõl, csupán közli, hogy „Kain ismerte az õ feleségét...” (1Móz 4, 17). 1Móz 5, 4-ben azonban már azt olvassuk, hogy „Ádám... nemzett fiakat és leányokat”. Annak az oka, hogy a Biblia alig tesz említést a lányokról, a korabeli társadalmi szemléletben és értékrendben keresendõ, ami gyakorlatilag az egész Biblián végigvonul, és érezteti hatását, tudniillik, hogy a férfiak társadalmi szerepét, jelentõségét és felelõsségét többre értékeli. (Ez a jelenség nem is olyan régen még nálunk is ismert volt.) Üdv: Péter
Hát igen. Elég nagy blamázs, rögtön a Biblia elején. De ha nem csak a fényre gondolunk, hanem a fény spektrumára, akkor csak egyetlen egy "fény" van, aminek nincs forrása. Ez a mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás. Ez viszont a Nagy Bumm elméletét támasztja alá. Káin meg: A hívõk szeretik hangoztatni, hogy igenis egy emberpár volt, és tõlük származunk. Ugyanakkor meg a Bibliában késõbb azt írják, hogy Káin, amikor Isten elüldözte Ábel megöléséért, izgult, hogyha bujdosó lesz akkor akárki megtalálhatja és megöli. De KI?
pelgrim-nek nincs igaza. Tipikus hitetlenkedés az, amit tanúsít. János Evangyélioma 5. rész: 46. Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt õ. 47. Ha pedig az õ írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?
Egyháza válogatja, hogy mit tanít a teremtéstörténetrõl, de ez számomra is egy tanmese, amelynek több pontja egész logikusan megfeleltethetõ az univerzum és a Föld történetének, de végeredményben nem ez a célja. A célja az élet kialakulásának, értelmének, az ember szembefordulásának bemutatása, ami napi szinten felmerülõ kérdéseket szül az emberben. A fény a Nap elõtt valóban egy jelkép: több magyarázat is lehet rá, egyrészt arról szólhat, amit már írtak, hogy ez a fény az értelemrõl szól. Másrészrõl a NagyBummnak is valahol megfeleltethetõ, hiszen az õsrobbanás is hatalmas energiafelszabadulással járt, márpedig az korábban volt, mint a Nap kialakulása. De azt is jelölheti, hogy Isten jelen volt világunkban minden teremtett elõtt, Õ pedig maga a Fény. De ezek csak szubjektív magyarázatok, fölösleges erre természettudományos magyarázatot keresni, mert a Szentírás NEM természettudományos könyv.

Ha van egy 3 napos edzéstervem (mell-bicepsz; váll-láb; tricepsz- hát) akkor egy negyedik napot bele lehet szuszakolni a hétbe?

Pl hétfő, kedd, csüt., és pénteken elkezdem az elejéről (mell-bicepsz)? Vagy ha ez nem, de mindenképp le akarok menni 4x, akkor mit javasoltok a 4. napra? :) (amúgy jó így az izomcsoportok elosztása a heti 3 edzésre?)

Legjobb válasz: Akkor e 4. nap megint az elsõ legyen, ahogy írod, de még jobb lenne teljesen elosztani: H: mell-bic K:láb Cs:váll-tric P:hát Szóval ilyesmi jobb lenne, ha már van 4 napod.

Akkor e 4. nap megint az elsõ legyen, ahogy írod, de még jobb lenne teljesen elosztani: H: mell-bic K:láb Cs:váll-tric P:hát Szóval ilyesmi jobb lenne, ha már van 4 napod.
ez egy mértani sorozat ahol: a1 = 80 q = 1/2
10cm tesz meg a 4.napon, és összesen 150et.. képletet nem tudok hozzá:) 1. nap 80cm 2. nap 40
rég jártam már suliba:)
x=80 (1.nap) x/2=40(2.nap) (x/2)/2= 20 (3.nap) [(x/2)/2]/2=10 (4.nap) 4.napon 10 cm tesz meg! 4nap alatt összesen : 80+40+20+10=150cm!
A 4. napon: 10 cm 4 nap alatt: 150 cm Képlet? Ahányadik nap 2^a nap sorszáma-1-edikennel osztod a 80-at. :D Érthetõ?
1 2 3 4 - napon 0 80 120 140 - innen 80 40 20 10 - ennyit 80 120 140 150* - idáig * - megoldás Jobb kérdés h hanyadik napon jut el a csiga a 160 cm magasra:P

írnátok véleményeket? Szeptember 18-án volt a mensim esedékes, de 15-én megjött, gyenge görcsökkel. De! Első nap pici barna, második nap vér, de elég gyenge a megszokotthoz képest, harmadik nap semmi, negyedik nap pici barna.

A h?m 37,1-r?l csak 36,9-re esett vissza, pedig 36,6 körülire vissza szokott esni. Az volt a furcsa, hogy miel?tt megjött már 1 héttel éreztem a megjön érzést, pedig máskor csak el?z? nap szoktam. Azóta eltelt két hét, de még mindig szúrkál hol a petefészkem, hol a méhem fájdogál és a cicijeim is érzékenyek. Szerdán megyek orvoshoz, de addig szeretnék véleményeket. El?re is köszönöm.

Legjobb válasz: nem teszteltél?

nem teszteltél?
A kérdező hozzászólása: Nem, mert úgy voltam vele, hogy megjött, akárhogyis és felesleges. Csak valamiért nem hagy nyugodni a kérdés, ezért megyek orvoshoz is.
mit mondott az orvos? (1. vagyok)

Voltmár valaki úgy hogy a menszi késése után a pl. negyedik napon negatívat tesztelt, és rá egy pár napra pedig pozitívat?

emélem sokan írtok!jah és a második tesztet mikor csináltátok?vagyis mikor lett pozitív?

Legjobb válasz: nekem késés után pár nappal negatí, s csak két hét késés után teszteltem újra...akkor is nega...utána pár nappal lett poz

nekem késés után pár nappal negatí, s csak két hét késés után teszteltem újra...akkor is nega...utána pár nappal lett poz
A következõ teszteléssel érdemes legalább 3 napot várni. A termelõdõ HCG mennyisége egy-másfél naponta duplázódik.

Kb 2 napos vol a mensim azis gyenge a harmadik nap csak barnázás és a negyedik nap is 2 csepp barna! Ez mitől lehet?

Legjobb válasz: Szia szinte hasonlóan vagyok mint Te! 7 napig szokott meglenni a mensim, most a 11dpo-n jött meg és az elsõ nap alig, a második nap erõsebben, és 2 napja barna vmi folyás szerû dolog van, az is csak ha törlöm , a tisztasági -mert már elég az is- szinte tiszta marad. Nem tudom mi lehet, ma volt hasfájásom, és hányingerem is, a melleim most kezdetek fájni kb 3napja, holott a mensi elõtt kb 1héttel már nagyon fájnak. Én remélem,hogy nem vmi hormon dolog. Megvárom a következõt és ha hasonló lesz, akkor dokihoz megyek.

Szia szinte hasonlóan vagyok mint Te! 7 napig szokott meglenni a mensim, most a 11dpo-n jött meg és az elsõ nap alig, a második nap erõsebben, és 2 napja barna vmi folyás szerû dolog van, az is csak ha törlöm , a tisztasági -mert már elég az is- szinte tiszta marad. Nem tudom mi lehet, ma volt hasfájásom, és hányingerem is, a melleim most kezdetek fájni kb 3napja, holott a mensi elõtt kb 1héttel már nagyon fájnak. Én remélem, hogy nem vmi hormon dolog. Megvárom a következõt és ha hasonló lesz, akkor dokihoz megyek.
Terhességi teszt??
Én gondoltam a tesztre, de a 2.napon rendes erõs vérzésem volt. Ha továbbra is lesz pl hányingerem, akkor igen csinálok tesztet. És ha csak a barna dolog marad.
A kérdező hozzászólása: gondoltam a tesztre de nem akarok megint úgymond koppanni!!de nagyon reménykedem mert már nagyon szeretnénk babát!
Szia, Akkor most egy cipõben járunk, csak én már pár nappal késõbb vagyok. Általában 5-6 napos a menzim, de most csak 2-3 nap volt a tényleges, abból az elsõn alig valami, a második erõsebb volt, a 3. és 4. napon csak enyhe barnázás. Ez múlt hét csütörtöktõl volt, azóta is rosszul vagyok, néha émelygek és remegek, de sajnos szerintem ez csak az idõjárástól van. Mivel a hõm a 3. napig 37 fok volt, teszteltem, de semmi. Aztán leesett a hõm, de még mindig 36, 8 körül mozgott, a tesztem szintén negatív. Azóta nem mérem a hõmet, mert nem akarom idegesíteni magam és folyton ezt figyelni, majd jön, ha jönni akar, pedig már nagyon várjuk. Nálam ez a történet, de nagyon remélem, hogy neked szerencséd lesz. Írd meg, ha teszteltél! Drukk!!!
A kérdező hozzászólása: megcsináltam a tesztet!!negatív!!!!:(:(:( nagyon rossz érzés!!de hát fel a fejjel!!!
elsõ válaszadó vagyok. én nem teszteltem, merthogy még a 10dpo-n teszteltem, negát. most nem csináltam tuti nem vagyok az, csak furcsa volt a dolog!

Lehet babó? A menstruációm 2 napig tartott, utána 1 nap semmi, aztán 3-4 nap barnázás. A hőm fenn maradt a negyedik nap is 37, 1 volt. Tesztet akkor csináltam negatív lett.

Azóta pedig folyamatosan úgy érzem feszül a méhem, fel vagyok puffadva és valamiért n?nek és fájnak a melleim is. De hányinger vagy émelygés nincs. Inkább csak éhségérzetem van állandóan. Ami még furcsa, hogy egy csomószor lüktet a méhem.

Legjobb válasz: Szia!Miért nem csinálsz egy tesztet,ha + tuti terhesség!

Szia!Miért nem csinálsz egy tesztet, ha + tuti terhesség!
Szia! Minél elõbb csinálj tesztet, aztán menj el orvoshoz is szerintem!
Csinálj még egy tesztet, mert ezek nagyon babára utalnak. Ha ismét negatív, akkor is menj el dokinoz, hogy megnézze mi a helyzet.

A meszim elött harom nappal voltunk együtt. Kesve ugyan de megjött, de nagyon keves volt egy normal tampon egy csereig nem erkezett megtelni csak felig, mindössze harom napig tartott, a negyedik nap csak barnas folyasom volt. Terhes lettem?

Az aktus ota 12 nap telt el,most szurkal a hasam, erzekeny a mellem, folyton faj a fejem, es szintelen ragacsos folyasom van,a höm nem mozdul, allandoan 36,4(reggelente).Ez lehet terhesseg?

Legjobb válasz: Nem lehet hogy összeszedtél valami betegséget???

Nem lehet hogy összeszedtél valami betegséget???
A kérdező hozzászólása: A mellbimbom is olyan furi.Feher pöttyök vannak rajta, ha szinte az egesz feher.Ez is jel?
A kérdező hozzászólása: Honaljban mertem a hömet.Talan mashol kellett volna?
Mensi elõtt kisebb az esélye, de bármikor megtörténhet. A természet becsapós! A tüneteid utlhatnak terhességre, bár a hõdnek elvileg fennt kellene lennie. De erre se vennék mérget, lehet eltérés. Hol mérted? Szerintem megpróbálhatod a tesztet, de még lehet, hogy nem mutatja, ki biztosan. Inkább várj még kb. 3-4 napot! Sok sikert!
A kérdező hozzászólása: A Clearblue kimutatja mar ha baba lesz?
A kérdező hozzászólása: Nem vedekeztünk, szeretnenk is a babat, de nem gondoltam volna, hogy igy összejön. Menszi elött harom nappal teherbe eshettem?
Szeritnem tesztelj hamarosan. De a legbiztosabb az orvos lenne.
Védekeztetek?
A kérdező hozzászólása: Nem teszteltem meg, ugy tudom, 14 napra mutatja ki a teszt ha valaki terhes.Miert lenne ez betegseg jele?
Teszteltél már?
A hõmérsékletet reggel, ébredés után kell mérni, minden nap ugyanabban az idõpontban, rögtön, felkelés nélkül. Állítólag még a hõmérõt sem szabad lerázni, mert az is csúsztathat a hõn. A mérést szájban, nyelv alatt vagy a hüvelyben szokták ajánlani, mert ott pontosabb az eredmény, ha hónaljban méred , akkor pontatlanabb. Próbáld meg lemérni szájban és hónaljban, hogy lásd a különbséget! A mellbimbó változásai is lehetnek terhességi tünetek! Szorítok!
Lehet akár terhesség jele is, mármint beágyazódási vérzés.
Egy teszt pár száz Ft, csinálj egyet.
Gyerek? Védekeztetek? Amúgy meg régen nálam is elõfordult ilyen és a kövi már a szokásos volt.
Fogamzásgátlót szedsz/szedtél? Velem fogamzásgátló mellett fordult elõ egyszer, hogy késett 1 hetet, és amikor meg is jött, csak nagyon kevés, és nem voltam terhes. Szerintem mindenképpen fordulj nõgyógyászhoz, ez jele lehet hormonzavarnak is, vagy, hogy elvékonyodott a nyálkahártyád. De a terhesség is benne lehet. Menj biztosra, és látogass el a dokihoz. :)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm válaszaitokat. Nem szedek gyógyszert, nem is szedtem. 1 éve szeretnénk gyereket de eddig nem jött össze, ezért is félek már a teszttõl is meg az orvoshoz sem merek elmenni.
A kérdező hozzászólása: nem vagyok terhes holnap megyünk andrológiára :(

Eddig mindig a 7 napos szünet második vagy harmadik napján jött meg, most meg még a negyedik nap se. Ez baj? És majd ha nem múlik el a hetedik napig, akkor is el kell kezdeni az új levelet?

Legjobb válasz: Van úgy, hogy késik, vagy akár ki is marad egy egy menstruáció. Folytasd a szedést, akkor is a 8. napon, ha nem jött meg, vagy akkor is ha megjön mondjuk az ötödik napon, de még nem múlik el. Ha a következõ hónapban sem jön meg menj el orvoshoz! Ha rendesen szeded biztos nem lehet baj, csak késik picikét!

Van úgy, hogy késik, vagy akár ki is marad egy egy menstruáció. Folytasd a szedést, akkor is a 8. napon, ha nem jött meg, vagy akkor is ha megjön mondjuk az ötödik napon, de még nem múlik el. Ha a következõ hónapban sem jön meg menj el orvoshoz! Ha rendesen szeded biztos nem lehet baj, csak késik picikét!
Ha megjön valamelyik nap még, és nem múlik el a következõ levél elsõ tabijáig, attól még nyugadtan szedheted, úgy ahogy eddig. Viszont ha nem jön meg a hét napos szünetben, akkor menj minél elõbb orvoshoz!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen a gyors válaszokat!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!