Találatok a következő kifejezésre: Mit jelent hogy: Isten nem (5 db)

Mit jelent az, hogy: "Isten nem ver bottal." és mire szokták mondani?

Legjobb válasz: Ha valakivel folyamatosan rossz dolgok történnek, tehát meghal valakije, elszegényedik, balszerencséje van stb. arra szokták mondani.

Ha valakivel folyamatosan rossz dolgok történnek, tehát meghal valakije, elszegényedik, balszerencséje van stb. arra szokták mondani.
Ha valaki rosszat tesz, majd tortenik vele valami rossz, amit nem ember kovet el ellene(pl:betegseg, stb.)
Mindig visszaüt, ha rosszat teszel, elõbb vagy utóbb.
Alapvetõen arra szoktak vele utalni, hogy Isten büntetése nem mindig tisztán felismerhetõ formában érkezik (Lángcsóva az égbõl.), hanem finomabb, rejtettebb formában, mint például betegség, vagy balszerencse.
A kérdező hozzászólása: köszi mostmár értem...
Én úgy szoktam használni, hogy "Isten nem bottal ver, hanem hülyékkel"
úgy kell érteni, h ha például vkit megversz, akkor Isten nem úgy fog büntetni, h téged is vki megver...hanem vmi olyat adhat, amire te soha nem jössz rá, h azt a "megverésért" kaptad.szal Neki sokkal jobb módszerei vannak, mint az embernek, h "szemet szemért, fogat fogért"
arra szokták mondani, hogy ha valaki másokat sértõ módon, gonoszul viselkedik, az az élet más területein is rossz, többnyire önzõ döntéseket hoz, és saját magát fogja elõbb utóbb balsorsba dönteni.
4es válasza a jó. :) "Isten büntetése nem a várt irányból érkezik." A mondás teljes alakja: Isten nem ver bottal; hátbavág karóval. Tehát pl ha elcsórtam a szomszéd almáját és utána beverem a lábam, az egy "Isten nem ver bottal" helyzet; nem közvetlenül az almalopás következményeként bûnhõdtem meg, de mégis így vagy úgy az ég megbüntetett.

"Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Istennél és Isten vala az Ige. " Akkor nem csak az Ige volt, hanem Isten is, mert nála volt az Ige. De Isten vala az Ige is. Akkor kezdetben vala Isten a négyzeten. Hogy van ez és mit jelent itt akkor az Ige?

Persze olvastam már, hogy az "ige" az rossz fordítás, ma már nem így fordítják, de akkor mit jelent. A másik dolog, hogy akármit is jelentsen, akkor most Istennél volt, vagy pedig õ volt, tehát azonos vele? Ez így értelmetlennek tûnik. A-nak van B-je, és A = B. Most akkor melyik az igaz? Valaki nem rendelkezhet valamivel, ami azonos õvele, önmagával. Hogy van ez? Köszönöm

Legjobb válasz: Így folytatódik: János 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: õ jött el a világba. János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be õt. János 1:12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében, Ki is jött el, hogy meghaljon értünk, hogy ne neked kelljen, ha befogadód öt? Jézus Krisztus. Olvasd újra végig ezt a pár igét és megérted.

Így folytatódik: János 1:9 Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: õ jött el a világba. János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: János 1:11 saját világába jött, és az övéi nem fogadták be õt. János 1:12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az õ nevében, Ki is jött el, hogy meghaljon értünk, hogy ne neked kelljen, ha befogadód öt? Jézus Krisztus. Olvasd újra végig ezt a pár igét és megérted.
Mondok egy párhuzamot a görög mitológiából: Hádész isten, aki Hádésznak istene, aki Hádészban lakik. Hádész két dolog, és mégis egy: Hádész egy antropomorf istenalak, akio a Tartaroszban lakik egy helyen, amit Hádésznak hívnak. Õ egyszerre egy személy és egy hely, és ráadásul a személy lakhelye a hely. Az ilyen egylényegû, de több minõségû dolgok többször is elõfordulnak vallásokban, mitológiákban, de nem igazán van rá földi párhuzam vagy analógia a megértéshez. Ezért hívják ezeket misztériumnak. A Szentháromság is egy misztérium.
Imádkozz és megérted. Isten ad bölcsességet, ha kérsz. Szerintem teljesen egyértelmû, fogalmam sincs mirõl beszélsz, de biztos van okod rá.
János 1:10 A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg õt: Valami ilyesmi vagy te is. írunk, írunk a semmiért. Gondolom te azok közül vagy, akik elvetik a Szentháromságot, mert így tanítja nekik a fõtanács. Mivel okosnak tartod magad, ezért úgy véled, hogy majd jól lealázod a sok tévelygõt. Hajrá, részvétem. Ezt majd bizonygasd az Úrnak is légy szíves, hátha meg tudod majd öt is gyõzni.
Kedves kérdezö, érdeklödéssel figyelem mi lesz a vége e kérdés-feleletnek. Egyenlöre nem akarok beleavatkozni, de nagyon jó úton vagy, megérteni, hogy tanítja-e a Biblia a háromságtant. Csak ennyit szeretnék még figyelmedbe ajánlani, hogy az említett vers csupán két személyröl szól.... Katy
Zolly jól rávilágított, csak lehet, hogy szándékosan nem akartad belátni, vagy pedig erõd feletti dolog ez. :-) "A-nak van B-je, és A = B" 'B'az 'A' karaktere. Vagyis a láthatatlan 'A'-nak a látható megjelenése. Pl. Van egy információ, amit mi emberek csak valamilyen látható módon tudunk venni: 'karakterben'. De az információ nem a betû, vagy nem a DNS, hanem ezek csak hordozói, megjelenítõi egy szellemi tartalomnak. Az Ige az Atya látható megjelenése. :-) Ján 14:9 Monda neki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
Zolly jól rávilágított, csak lehet, hogy szándékosan nem akartad belátni, vagy pedig erõd feletti dolog ez. :-) "A-nak van B-je, és A = B" 'B'az 'A' karaktere. Vagyis a láthatatlan 'A'-nak a látható megjelenése. Pl.: Van az információ, amit mi emberek csak valamilyen jel dekódolásából tudunk venni: 'karakterben', ami jelenti annak az információnak a külsõ formáját, mennyiségét, minõségét, stb.. Az Ige pedig Istennek a látható, felfogható megjelenése. Ján 14:9 Monda neki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? aki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?
7:50-est most vettem észre véletlen küldhettem el mert még átdolgoztam. :-D
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdez, úgy látom több válasz nem érkezett. Megpróbálok valamit hozzátenni a Bibliából. Az Ige kifejezés Jézus Krisztusnak egyik címje. A görög Lo´gos szóból van átfordítva Ige kifejezéssel. A Jelenések könyve 19:11-13 jelképesen leírja, mint a fehér ló lovasa, aki igazságosan ítél és hadakozik. A 19 vers írja, hogy neve Isten igéjének neveztetik. Ha van kedved és lehetöséged utánanézhetsz. No most mit jelent az kezdetben vala? A kezdet kifejzést alkalmazza a Biblia az 1.Mózes 1:1-ben is ahol azt írja, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak kezdete van, nem volt itt öröktöl fogva. Ugyanez a kifejezés , hogy kezdetben vala az Ige, tehát van kezdete ugyanúgy mint Isten többi teremtésének is. Úgy írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az elsöszülött az Isten teremtésében. Például Káldi Biblia forditás így írja le Kolossé 1:15-17: "....Ö a láthatatlan Istennek képmása, elsöszülött minden teremtmény elött......"
Kedves kérdezö, Az Ige kifejezés Jézus Krisztusnak egyik címje. A görög Lo´gos szóból van átfordítva Ige kifejezéssel. A Jelenések könyve 19:11-13 jelképesen leírja Jézus Krisztust, mint a fehér ló lovasát, aki igazságosan ítél és hadakozik. A 19 vers írja, hogy neve Isten igéjének neveztetik. Ha van kedved és lehetöséged utánanézhetsz. No most mit jelent "kezdetben" vala? A kezdet szót alkalmazza a Biblia az 1.Mózes 1:1-ben is ahol azt írja, hogy "kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet". Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak kezdete van, nem volt itt öröktöl fogva. Ezt tudjuk ugye. Ugyanez a kifejezés , hogy kezdetben vala az Ige, tehát van kezdete ugyanúgy mint Isten többi teremtésének is. Úgy írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az elsöszülött az Isten teremtésében. Például Káldi Biblia forditás így írja le Kolossé 1:15-17: "....Ö a láthatatlan Istennek képmása, elsöszülött minden teremtmény elött......" Az pedig hogy Istennél volt: Ha egy gyermek a szülönél van, ez nem jelenti azt hogy sziámi ikrek.... vagy talán összetestesült valamik. Apa és fia, valóban lehetnek egyek abban az értelemben, hogy hasonló tetteik, gondolataik, elképzeléseik vannak. Akkor a fiu szava az apa nézetét tükrözi. Isten cím szintén kijár az Igének, vagy mondjuk úgy Logosznak, vagy Jézus Krisztusnak, azért, mert a Biblia az Isten kifejezést még az emberi birákra is használja. Mivel hatalmasat jelent. De itt fokozódik a hatalom. Az emberi bíra sosem lesz olyan hatalmas mint Jézus, de Jézus sem olyan hatalmas mint Atyja Az emberi birák isteni titulját itt találhatod meg Zsoltárok 82:6, 7 Katy
...hát ez meg hogy jelent itt meg kétszer??? Csak egyszer nyomtam a gombot :) Katy
(Csel.10/36)"Azt az igét, melyet elküldtél a világba az Izrael fiainak, hirsetvén békességet a Jézus Krisztus által." (János 8/26)"Sok beszélni való és ítélni valóm van felöletek:de igaz az aki elküldött engem;és én azokat beszélem a világnak, amiket töle hallottam."28"...semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok."
Mi az Ige: amit #14 mond. Amúgy probléme az idézettel, hogy több író beleszólt a munkába, így késõbb megalkotódott a Szentháromság tana (ami a Biblia alapján Szetnégyesség, amiben nincs benne Jézus), így egyenlõségjel húzható Isten és Az Ige közé, miközben Isten UGYANAKKOR birtokolja Az Igét, ami valami vallási paradoxon. Ha nyelvtanilag/fogalmazásilag elemezzük, akkor kt dolog van: Herr Gott, és az Ige, ami mai szóval "A Szó". Isten a Szó kimondásával teremti meg amit épp megteremt (itt: a Világot). A Világegyetem, vagy inkább aTememtés (értsd: a történet) úgy kezõdik, hogy Isten kimondja A Szót. az elsõ dolog egy történés, A Szó kimondása, ez az hogy "kezdetben vala az Ige". Ezt hozzárendeli a cselekvõhöz, aki Isten ("az Ige vala az Istennél). Megjegyzendõ hogy EDDIGRE az Ószövetség eleji TÖBBISTENHIT helyett már monoteizmus dominált, ezért lett "az" isten. Az "Isten vala az Ige" egy mitológiai nyelvszerkezet. Isten mint a teremtõ erõ fejezõdik ki vele. De itt aztán lehet teologizálni akinek kedve van hozzá. Bele lehet keverni hogy Isten most hogy is néz ki (testetlen, pusztán a szóval, hanggal teremtõ erõ, vagy az Ószövettség antropomorf - ember alakú - istene), és nyilván egyéb szempontokat.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); λόγος (logosz) 1) szó, beszéd (annak minden fajtája: kérdés, állítás, kijelentés, tanítás, prédikáció, prófécia, közmondás; üzenet; utasítás, parancs) 2) írás, írásmû; beszámoló, elbeszélés 3) Írás, Ige 4) dolog, téma, tárgy, mondanivaló 5) számítás; számadás, felelõsség; bankszámla 6) ok, cél; figyelembevétel Etimológia: a λέγω (legó)-ból λέγω (legó) 1) mond, beszél, szól 2) gondol, ért vmin vmit 3) kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet 4) elbeszél, elmond 5) parancsol, elrendel 6) nevez, hív vhogyan; passzív participium: akit/amit …nak neveznek / hívnak; az úgynevezett… 5) aktív participium (“mondván”), illetve egy ragozott forma más, mondást kifejezõ ige mellett: az idézetet vezeti be, tulajdonképpen a mi kettõspontunknak felel meg Aztán csámcsogd össze a sokadik könyv elsõ fejezetének az elsõ mondatát úgy, ahogy akarod. A Bibliában az ige Isten beszéde, szava. Zsolt 33:6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Az IMózes (ami valóban az elsõ fejezet a Bibliában, és nem a János evangéliuma az elsõ) tele van és monda Isten kezdetû mondatokkal. Monda Isten és meglett. Isten igéje - Isten beszéde. Isten beszédét Jézus mondta, Isten beszédét megtestesítõ ember Jézus.
A kérdező hozzászólása: #12: a) Hát örülök, hogy te hajlandó vagy bármit is szóról-szóra, mondatról-mondatra elemezni a Bibliából. b) Én abban a "hitben voltam", hogy az általam idézett az elsõ mondat. Most nem volt elõttem egy Biblia példány sem, hanem beírtam a google-be, hogy "bible first sentence" és valamiért ezt kaptam, ez jött ki. Téves találat, én meg elhittem. Rosszul emlékeztem. Én most mégis maradnék ennél a mondatnál. Tehát kérdéseimet többször leírtam. Mi az ige? stb. c) Az a szál is érdekes, amit te boncolgatsz, azaz a valódi elsõ mondat, de én most abba nem mennék bele. Köszönöm!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! Most akkor ez azt jelenti, hogy az Ige = Jézus Krisztus? Tehát behelyettesítve : "Kezdetben vala Jézus Krisztus és Jézus Krisztus vala Istennél és Isten vala Jézus Krisztusnál." Most így eggyel elõbbre jutottunk, mert megtudtuk, hogy az Ige az Jézus Krisztus, de végül is ugyanott tartunk, mert ez azt veti fel, hogy Jézus Krisztus azonos-e Istennel vagy "csak a fia", vagy még egy lehetõség: Jézus Krisztus, "a fiú" Isten egy része, a Szentháromság része, azaz 1/3 Isten. Tehát behelyettesítve a Biblia elsõ mondatába: Kezdetben volt az 1/3 Isten, és az 1/2 Isten volt az Istennél, és Isten vala az 1/3 Isten. Tehát Isten = 1/3 Isten. Tehát valaki egyenlõ a saját maga egyharmad részével. Ennek megint csak nincs értelme. Szeretném megérteni a Biblia legelsõ sorát, különben nem tudok továbbhaladni. Kérlek, segítsetek! Köszönöm!
A kérdező hozzászólása: Elõzõ hozzászólásom javítása: 1/2 helyett 1/3 . Tehát "Kezdetben volt az 1/3 Isten, és az 1/3 Isten volt az Istennél, és Isten vala az 1/3 Isten." Lehet, hogy ez nem olyan, mint a matematika, és nem lehet ezeket a fogalmakat behelyettesíteni, de akkor ti ezeket a mondatokat hogyan értitek meg? Hogyan lehet a Biblia szövegét "kikódolni"? Szerintem csak szóról-szóra, mivel ez szent írás, azaz a "Szentírás". Tehát csak szóról-szóra lehet értelmezni. Sajnos a téves fordítások sokat rontanak a szent szövegen.
Ez ám a nyelvészeti probléma. Isten a négyzeten. Jajám. Meg amikor egy magállóban leszáll a fél busz. Mi?? Hogy honnan száll le a fél busz? A buszról. Mi van?? Az milyen már, hogy leszáll a fél busz az egész saját magáról???
A kérdező hozzászólása: #4: szerintem ne vicceld el a dolgot! tartsd tiszteletben mások vallását! szeretném megérteni a Biblia elsõ sorát.
Egyszerû a megoldás. Ha értelem szerint lefordítjuk, akor ezt jelenti: "egyszer volt, hol nem volt..." Jobb kérdés ez: " Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén" Tehát még isten ELÕTT volt a Sötétség.
A kérdező hozzászólása: #6: "Tehát még isten ELÕTT volt a Sötétség." Itt még nem tartunk. Egyelõre a Biblia legelsõ mondatát szeretném érteni, próbálom értelmezni. Vajon hogy értik meg ezt az általános iskolások? ""egyszer volt, hol nem volt..."" Nem azt jelenti, hanem azt, hogy "Kezdetben volt az 1/3 Isten, és az 1/3 Isten volt az Istennél, és Isten vala az 1/3 Isten."
Ez nem egy képlet! A=B, B=C --> A=C Kezdetben Isten szava volt. Szólt, és meglett. Ezt az Isten beszédét mondta Jézus. Isten beszéde testté lett. Amit Jézus mondott, Isten mondta, mert: Jn 15, 15 "...mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek." Errõl szól a János eleje: 5Móz 18, 18 Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki.
Elsõ vagyok: Kezdetben vala az ige (nevezzük Krisztusnak :) ), satöbbi... És Isten volt Krisztus. Aztán jön a többi. Igen, Jézus Krisztus az emberré lett Isten, aki megüresítve magát leszületett, hogy elhordozhassa mindenki bûnét és meghaljon miatta, hogy legyen reménység nekünk egy új és jobb életre. Azért nevezik Isten fiának, amiért Ember fia is: mutatja, hogy honnan jött.
A kérdező hozzászólása: "Ez nem egy képlet! " -Erre céloztam én is, de mégis csak szóról szóra kell haladni, nagyon figyelni, és értelmezni, elemezni a szavakat. Csak így lehet tárgyilagosan felfogni. Ha nem így teszünk, az találgatás. "Kezdetben Isten szava volt. Szólt, és meglett". -Ezt honnan veszed? Egyelõre az elsõ mondatnál tartunk. Maradjunk annál. Ott az van, hogy "kezdetben vala az ige". Mi az Ige? itt tartunk. Milyen forrásból tudjuk meg, hogy mi az Ige?
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); #9: "Kezdetben vala az ige (nevezzük Krisztusnak :) ), satöbbi... És Isten volt Krisztus." -Biztos ez? Ezt honnan tudjuk meg. Elsõ mondatnál tartunk. Nincsenek definícióink. Annyit tudunk, hogy "vala az ige". Továbbá: ha az Ige = Krisztus, és Krisztus = Isten, akkor az Ige = Isten. De akkor hogyan lehetett Isten Istennél, azon kívül Krisztus a Szentháromság egyharmada, Szentháromság = Atya + Fiú + Szentlélek, tehát kezdetben vala az Isten 1/3-a, ami a (teljes) Istennél volt, ami nem volt ott kezdetben, vagy nem említik. Tehát, ez így  vagy értelmezhetetlen (ellentmond a józan észnek)  vagy rossz a fordítás, és nem is ez van leírva a Szent Szövegben eredetileg. Mi lehet a megoldás? Elsõ mondatnál tartunk. Köszönöm.
"tt még nem tartunk. Egyelõre a Biblia legelsõ mondatát szeretném érteni, próbálom értelmezni." Ebben az esetben javaslom az elsõ mondatot elõvenni, és NEM valamelyik milliárdodikat. Az elsõ mondat: "Kezdetben teremtetette Isten az eget és a Földet." Namost ez MÁR szaglik, mert úgy kezdeni egy történetet, hogy "kezdetben", az egyenértékû azzal hogy úgy kezded "Egyszer volt, hol nem volt..." Második elemezhetõ: "teremtette". Azaz létrehozta. Mivel ismerjük a kulturális hátteret, a semmibõl hozta létre. "Isten" - õ hozta létre. Ha a karakter személye, személyisége, tulajdonságai érdekelnek, akkor balról jobbra el kell olvasni elõször az egész mûvet. SEMMIRE nem fogsz menni ha innen-onnan olvasgatsz össze-vissza egy olyan máben, amit több évszázad alatt tíszerannyi író rakott össze. És mit teremtett? "Az eget és a földet". Tehát a monda szerint "az ég" és "a föld" egy-egy dolog. Azon kívül amik létrejöttek, nincs másik "föld", sem "ég. Namost itt jelentõs probléma, hogy de igen, a Föld mellett van még egy rakás másik "föld", valamint hogy nincs olyasmi hogy "ég" (amia Bibliában egy szilárd kupola a lapos föld fölött). Szólj ha mehetünk a második mondatra.
"No most mit jelent az kezdetben vala? A kezdet kifejzést alkalmazza a Biblia az 1.Mózes 1:1-ben is ahol azt írja, hogy kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez azt jelenti, hogy az univerzumnak kezdete van, nem volt itt öröktöl fogva. Ugyanez a kifejezés , hogy kezdetben vala az Ige, tehát van kezdete ugyanúgy mint Isten többi teremtésének is. " Hibás analógia, mert az Ige kezdetben már volt (vala=volt), a Földrõl és a Mennyrõl pedig azt írja az ige, hogy kezdetben teremtette, tehát inkább az következik ebbõl, hogy az Igének nem volt kezdete. Te pedig úgy írod, hogy volt=teremtette. Kezdetben volt/kezdetben teremtette. Ha valaki Isten, akkor nem lehet kezdete ("és Isten vala (volt) az Íge)

Azt írja a biblia hogy a szentlélek káromlást Isten nem bocsájtja meg az embernek! Ez mit jelent? Ha én káromoltam gondolatomban de nem gondolom komolyan én a pokolba kerülök? Függetlenül attol hogy utánna keresztény vagyok?

Legjobb válasz: *Biblia *Szentlélek *bocsátja *...gondolatomban, de... *...attól, hogy... A gondolatban elkövetett istenkáromlás is számít szerintem. Mert ha Isten beléd lát, az ugyanolyan, mintha hangosan kimondtad volna. És ha nem gondoltad komolyan? Csak szófordulatként használtad? Némelyek szerint az káromkodásnak számít. De az Isten mindig megbocsát. Egy kicsit máshogy. Gondolkodj el, ne itt várd a válaszokat. Ha lelkiismeret furdalásod van, az már jó jel. Elkezdõdött a megbocsátás.

*Biblia *Szentlélek *bocsátja *...gondolatomban, de... *...attól, hogy... A gondolatban elkövetett istenkáromlás is számít szerintem. Mert ha Isten beléd lát, az ugyanolyan, mintha hangosan kimondtad volna. És ha nem gondoltad komolyan? Csak szófordulatként használtad? Némelyek szerint az káromkodásnak számít. De az Isten mindig megbocsát. Egy kicsit máshogy. Gondolkodj el, ne itt várd a válaszokat. Ha lelkiismeret furdalásod van, az már jó jel. Elkezdõdött a megbocsátás.
gotquestions.org/Magyar Kérdés: Hogyan kapok megbocsátást Istentõl? Válasz: ApCsel 13:38 - “Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy õáltala (Jézus által) hirdetjük nektek a bûnök bocsánatát.” Mi a megbocsátás és miért van szükségem rá? Maga a “megbocsát” szó azt jelenti, hogy tisztára töröl, kegyelmet ad, adósságot eleneged. Amikor valakinek rosszat teszünk, akkor a megbocsátását szeretnénk, hogy a kapcsolatunk helyreálljon. A megbocsátás nem garantált csak azért, mert valaki szeretné megkapni. Senki sem érdemel megbocsátást. A megbocsátás a szeretet és a kegyelem cselekedete. A megbocsátás annak eldöntése, hogy nem neheztelek egy másik személyre, bármit is tett ellenem. A Biblia szerint Isten megbocsátására van szükségünk. Mindannyian követtünk el bûnöket. Prédikátor 7:20 - “Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne.” 1János 1:8 – “Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” Minden bûn egyben lázadás is Isten ellen (Zsoltárok 51:4). Emiatt mindennél jobban szükségünk van Isten megbocsátására. Ha a bûneink nincsenek megbocsátva, akkor az örökkévalóságot úgy fogjuk tölteni, hogy a bûneink következményei miatt szenvedünk (Máté 25:46; János 3:36). Megbocsátás – Hogyan kaphatom meg? Isten szeretõ és kegyelmes – vágyik rá, hogy megbocsáthassa a bûneinket! 2Péter 3:9 – “…türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” Isten nagyon szeretne megbocsátani nekünk, mindent megtesz ezért. Az egyetlen igazságos büntetés a bûneinkért a halál. A Róma 6:23 elsõ fele ezt mondja – “Mert a bûn zsoldja a halál…” Az örök halál a fizetsége a bûneinknek. Isten a tökéletes terve szerint emberré lett – Jézus Krisztussá. (János 1:1, 14). Jézus meghalt a kereszten, és így megkapta a büntetést, amit mi érdemeltünk volna – a halált. 2 Korinthus 5:21 – “Mert azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õbenne.” Jézus meghalt a kereszten és ezzel átvette az ítéletet, ami minket sújtott volna! Mivel Jézus egyben Isten is volt, ezért a halála megbocsátást jelentett az egész világ bûneire. 1 János 2:2 – “mert õ engesztelõ áldozat a mi bûneinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bûnéért is.” Jézus feltámadt és ezzel kijelentette, hogy gyõzött a bûn és a halál felett (1 Korinthus 15:1-28). Dicsõség Istennek, amiért Jézus Krisztus halála és feltámadása által a Róma 6:23 másik fele igaz lett: “… az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Szeretnéd, hogy a bûneid meg legyenek bocsátva? Nyomasztó bûntudatod van, ami sehogy sem akar elmúlni? A bûnbocsánat most már megkapható, ha hiszel Jézus Krisztusban mint megváltódban. Efézus 1:7 – “Õbenne van – az õ vére által – a mi megváltásunk, bûneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” Jézus kifizette az adósságunkat, hogy megbocsátást kaphassunk. Ezért mindössze annyit kell tenned, hogy kéred Istent, hogy adjon neked bûnbocsánatot Jézus által, és hinned kell, hogy Jézus meghalt, hogy kifizesse neked ezt a megbocsátást. Ez a kettõ elég ahhoz, hogy Isten megbocsásson neked! János 3:16-17-ben van az a csodálatos üzenet, hogy “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiád adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözöljön a világ általa.” Megbocsátás – tényleg ilyen könnyû? Igen, valóban ilyen könnyû! Nem tudsz megdolgozni Isten bocsánatáért. Nem tudsz fizetni érte. Csak el tudod fogadni hit által, Isten kegyelmén keresztül. Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust mint Megváltódat, és megbocsátást szeretnél Istentõl, íme egy ima. Ne felejtsd el, hogy ez az ima vagy bármely másik nem fog megmenteni. Egyedül az tud megmenteni a bûntõl, ha bízol Krisztusban. Ez az ima egyszerû módja annak, hogy kifejezd Istennek a hitedet Õbenne, és megköszönd neki, hogy megbocsát. “Istenem, tudom, hogy bûnt követtem el ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. Elfordulok a bûntõl és csak benned bízom az üdvösségért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat Ámen!”


Ha Isten a saját képére teremtett minket, miért nem adta nekünk azt az eszmei képességet hogy mi is megértsük hogy mit jelent mindörökké létezni?

Teszem azt, számunkra felfoghatatlan, hogy Isten létezésének nincs eleje és vége. Nem kialakult,megszületett,teremtetett és nem is fog eltünni,elpusztulni vagy megsemmisülni. mert mindig van időtől függetlenül, de ezt mi nem értjük, mert nem elég nagy hozzá az agyunk

Legjobb válasz: Az ember halandóságából adandóan képtelen felfogni, hogy valami végtelenül létezzen, ahogy azt is, hogy valami létrejöhet isteni segítség nélkül is. Az agyunknak (minden részének) megvan a maga kis funkciója, nem kell itt misztifikálni, hogy kis részét használjuk, ha többet használnánk, akkor meg vízen járnánk.

Az ember halandóságából adandóan képtelen felfogni, hogy valami végtelenül létezzen, ahogy azt is, hogy valami létrejöhet isteni segítség nélkül is. Az agyunknak (minden részének) megvan a maga kis funkciója, nem kell itt misztifikálni, hogy kis részét használjuk, ha többet használnánk, akkor meg vízen járnánk.
Megkaptad, de maja fátyla részben eltakarja'
Pont azért teremtett minket, mert maga sem érti.
(elõzõ) egyébként agyunk kis részét használjuk csak, lehet szándékosan van lekorlátozva..... nem tudni mi van azzal amit nem használunk
A bibliában le van írva de nincs nálam ha hazamegyek utána nézek! nagyon érdekes téma én foglalkoztam ezzel régebben mert érdekelt, ha hazamegyek elolvasom pontosan mert már elfelejtettem... de meg van a miértje
Azért nem "adta" nekünk, mert minket egyéniségeknek teremtett az isten, nem egy valamivel egybeolvadt nemlétezõ, tudat nélküli dolognak. (szerencsére) Ezt nem foghatod fel, mert akkor a tudatod megsemmisülne.
Mostanában kezdek rájönni arra, hogy figyelni kellene a jeleket, a megérzésekre. Ha valami elsõre sem sikerül, vagy nem érzel rá késztetést, akkor más területen kellene keresgélni. Én úgy gondolom, hogy Isten valami ilyesmi utat szánt nekünk, hogy valahogy elérjük azokat a célokat, amiket elrendelt. Persze nem kell ezzel egyetérteni, mert ez az én verzióm. Csak tapasztalatból írtam, mert mindig bejön az, ha egy adott szituációban negatív vagy pozitív dolgok érnek.
Egyébként furcsa, de nekem mindig is inkább a saját mulandóságomat volt nehéz felfogni.
miért teremtene új isteneket?:) Hívekre van szüksége, az imákból nyer erõt.
sok a hazugság ennél a körnél az a baj.feltudod juttatni magad az "isteni"szintre kb megtudod szerezni azokat a képességeket amik már majdnem felbírnak vele de elég hosszú ut.és úgy elég nehéz hogy ráadásul a felét hazugság kövezi ki túl régvolt a biblia is lehet kamu de ki tudja.lehet rossz istenekben hiszünk és rossz istenre támaszkodunk.na de lényeg.azért nem adta meg hogy saját magunktól tudjunk feljutni arra a szintre majdnem ahol ö van és ne kapja meg az aki nem érdemli meg meg ilyenek.
Úgy gondolom, hogy nekünk adta, de kevesen lelnek rá arra az útra, amin megérthetik.
Rejtelmesrengeteg:egyetértek:) eléggé így van !:)
Ha most teljes birtokában lennél annak amit mondasz, nem lenne értelme reinkarnálódni. Visszatérnél istenbe, és azzal nem ismernéd meg mindazt ami a teljesség tudásának hiánya. A hiány ismerete is kell ahhoz, hogy teljesen átélhesd a mindentudást. Nem olyan rossz dolog ám korlátoltnak lenni, mert jó érzés rájönni valamire, akármilyen pici dolog is az. És minden ilyen kis öröm hozzáad az értékedhez, és mások életéhez. Ha nem így van akkor viszont nem tudom.
Véleményem szerint innentõl kezdõdik a hit.Hiszel Istenben, abban h örökké 'élsz'...Nem érthetünk meg mindent, akkor nem lenne hit, ha Isten itt lépkedne közöttünk, illetve ha mindent tudnánk róla és a világról.Így is a tudás az hatalom.Védeni kell a nagy dolgokat mert a 'rossz' emberek az emberiség ellen használja õket...és így tovább:)
Mivel megadta a kérdésednek nincs alapja. Nincs rejtve elõletek semmi.(legfeljebb nem látjátok, pedig végig ott van az orrotok elõtt)
Az emberek az idõk során szépen elfelejtették azokat a dolgokat és képességeket, amiket Isten eredetileg nekünk szánt. Saját magunk korlátoztuk le az elménket ennyire. (Olvasd el Florence Scovel Shinn könyvét, a címe: A karmának nincs humorérzéke. Nagyon érdekes olvasmány.)
Egyszerû a magyarázat. Ádám még értette, de a bûn megrontotta a képességeit. A többi ember pedig Ádám hasonlatosságára - azaz a bûntõl megrontottra született. 1Móz 5, 1 Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. 1Móz 5, 3 Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendõt, és nemze fiat az õ képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.

Mit jelent a Toldiban ez a két sor? Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága S nem megunt előtte Isten szép világa; Mi az, hogy "kössön ki"?

Itt a közvetlen szövegkörnyezete:

Legjobb válasz: csak az kötekedjen/kezdjen ki Toldival, aki megunta az életét

csak az kötekedjen/kezdjen ki Toldival, aki megunta az életét
Prózában ilyen lenne: Csak az kössön ki Toldival, aki Isten tüzes haragjával, égiháborúval is vívna - hacsak nem unja az életét. A "kössön ki" kb. kössön bele.
A kérdező hozzászólása: Nekem épp ez a bajom vele, hogy így azt jelenti: az kössön bele Toldiba, akinek drága az élete, s még nem unja. De ennek nem FORDÍTVA lenne értelme?: Az kötekedjen vele, akinek már mindegy, már nem fontos az életet, hisz jaj neki, ha kezére jut.
Nem, mert az úgyse gyõzheti le Toldit - aki viszont élni akar, de mégis kiáll ellene, az magabiztos kell legyen.
köss bele, ha szeretnél istenhez menni, magyarul ha meg akarsz halni..
kiegészíteni.. isten világa a menny.. gondolom én


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!