Találatok a következő kifejezésre: Mit jelent hogy: Isten nem (4 db)

Mit jelent az, hogy: "Isten nem ver bottal." és mire szokták mondani?

Legjobb válasz: Ha valakivel folyamatosan rossz dolgok történnek, tehát meghal valakije, elszegényedik, balszerencséje van stb. arra szokták mondani.

Ha valakivel folyamatosan rossz dolgok történnek, tehát meghal valakije, elszegényedik, balszerencséje van stb. arra szokták mondani.
Ha valaki rosszat tesz, majd tortenik vele valami rossz, amit nem ember kovet el ellene(pl:betegseg, stb.)
Mindig visszaüt, ha rosszat teszel, elõbb vagy utóbb.
Alapvetõen arra szoktak vele utalni, hogy Isten büntetése nem mindig tisztán felismerhetõ formában érkezik (Lángcsóva az égbõl.), hanem finomabb, rejtettebb formában, mint például betegség, vagy balszerencse.
A kérdező hozzászólása: köszi mostmár értem...
Én úgy szoktam használni, hogy "Isten nem bottal ver, hanem hülyékkel"
úgy kell érteni, h ha például vkit megversz, akkor Isten nem úgy fog büntetni, h téged is vki megver...hanem vmi olyat adhat, amire te soha nem jössz rá, h azt a "megverésért" kaptad.szal Neki sokkal jobb módszerei vannak, mint az embernek, h "szemet szemért, fogat fogért"
arra szokták mondani, hogy ha valaki másokat sértõ módon, gonoszul viselkedik, az az élet más területein is rossz, többnyire önzõ döntéseket hoz, és saját magát fogja elõbb utóbb balsorsba dönteni.
4es válasza a jó. :) "Isten büntetése nem a várt irányból érkezik." A mondás teljes alakja: Isten nem ver bottal; hátbavág karóval. Tehát pl ha elcsórtam a szomszéd almáját és utána beverem a lábam, az egy "Isten nem ver bottal" helyzet; nem közvetlenül az almalopás következményeként bûnhõdtem meg, de mégis így vagy úgy az ég megbüntetett.

Azt írja a biblia hogy a szentlélek káromlást Isten nem bocsájtja meg az embernek! Ez mit jelent? Ha én káromoltam gondolatomban de nem gondolom komolyan én a pokolba kerülök? Függetlenül attol hogy utánna keresztény vagyok?

Legjobb válasz: *Biblia *Szentlélek *bocsátja *...gondolatomban, de... *...attól, hogy... A gondolatban elkövetett istenkáromlás is számít szerintem. Mert ha Isten beléd lát, az ugyanolyan, mintha hangosan kimondtad volna. És ha nem gondoltad komolyan? Csak szófordulatként használtad? Némelyek szerint az káromkodásnak számít. De az Isten mindig megbocsát. Egy kicsit máshogy. Gondolkodj el, ne itt várd a válaszokat. Ha lelkiismeret furdalásod van, az már jó jel. Elkezdõdött a megbocsátás.

*Biblia *Szentlélek *bocsátja *...gondolatomban, de... *...attól, hogy... A gondolatban elkövetett istenkáromlás is számít szerintem. Mert ha Isten beléd lát, az ugyanolyan, mintha hangosan kimondtad volna. És ha nem gondoltad komolyan? Csak szófordulatként használtad? Némelyek szerint az káromkodásnak számít. De az Isten mindig megbocsát. Egy kicsit máshogy. Gondolkodj el, ne itt várd a válaszokat. Ha lelkiismeret furdalásod van, az már jó jel. Elkezdõdött a megbocsátás.
gotquestions.org/Magyar Kérdés: Hogyan kapok megbocsátást Istentõl? Válasz: ApCsel 13:38 - “Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy õáltala (Jézus által) hirdetjük nektek a bûnök bocsánatát.” Mi a megbocsátás és miért van szükségem rá? Maga a “megbocsát” szó azt jelenti, hogy tisztára töröl, kegyelmet ad, adósságot eleneged. Amikor valakinek rosszat teszünk, akkor a megbocsátását szeretnénk, hogy a kapcsolatunk helyreálljon. A megbocsátás nem garantált csak azért, mert valaki szeretné megkapni. Senki sem érdemel megbocsátást. A megbocsátás a szeretet és a kegyelem cselekedete. A megbocsátás annak eldöntése, hogy nem neheztelek egy másik személyre, bármit is tett ellenem. A Biblia szerint Isten megbocsátására van szükségünk. Mindannyian követtünk el bûnöket. Prédikátor 7:20 - “Bizony nincs olyan igaz ember a földön, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne.” 1János 1:8 – “Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” Minden bûn egyben lázadás is Isten ellen (Zsoltárok 51:4). Emiatt mindennél jobban szükségünk van Isten megbocsátására. Ha a bûneink nincsenek megbocsátva, akkor az örökkévalóságot úgy fogjuk tölteni, hogy a bûneink következményei miatt szenvedünk (Máté 25:46; János 3:36). Megbocsátás – Hogyan kaphatom meg? Isten szeretõ és kegyelmes – vágyik rá, hogy megbocsáthassa a bûneinket! 2Péter 3:9 – “…türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” Isten nagyon szeretne megbocsátani nekünk, mindent megtesz ezért. Az egyetlen igazságos büntetés a bûneinkért a halál. A Róma 6:23 elsõ fele ezt mondja – “Mert a bûn zsoldja a halál…” Az örök halál a fizetsége a bûneinknek. Isten a tökéletes terve szerint emberré lett – Jézus Krisztussá. (János 1:1, 14). Jézus meghalt a kereszten, és így megkapta a büntetést, amit mi érdemeltünk volna – a halált. 2 Korinthus 5:21 – “Mert azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õbenne.” Jézus meghalt a kereszten és ezzel átvette az ítéletet, ami minket sújtott volna! Mivel Jézus egyben Isten is volt, ezért a halála megbocsátást jelentett az egész világ bûneire. 1 János 2:2 – “mert õ engesztelõ áldozat a mi bûneinkért; de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bûnéért is.” Jézus feltámadt és ezzel kijelentette, hogy gyõzött a bûn és a halál felett (1 Korinthus 15:1-28). Dicsõség Istennek, amiért Jézus Krisztus halála és feltámadása által a Róma 6:23 másik fele igaz lett: “… az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Szeretnéd, hogy a bûneid meg legyenek bocsátva? Nyomasztó bûntudatod van, ami sehogy sem akar elmúlni? A bûnbocsánat most már megkapható, ha hiszel Jézus Krisztusban mint megváltódban. Efézus 1:7 – “Õbenne van – az õ vére által – a mi megváltásunk, bûneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából” Jézus kifizette az adósságunkat, hogy megbocsátást kaphassunk. Ezért mindössze annyit kell tenned, hogy kéred Istent, hogy adjon neked bûnbocsánatot Jézus által, és hinned kell, hogy Jézus meghalt, hogy kifizesse neked ezt a megbocsátást. Ez a kettõ elég ahhoz, hogy Isten megbocsásson neked! János 3:16-17-ben van az a csodálatos üzenet, hogy “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiád adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözöljön a világ általa.” Megbocsátás – tényleg ilyen könnyû? Igen, valóban ilyen könnyû! Nem tudsz megdolgozni Isten bocsánatáért. Nem tudsz fizetni érte. Csak el tudod fogadni hit által, Isten kegyelmén keresztül. Ha el szeretnéd fogadni Jézus Krisztust mint Megváltódat, és megbocsátást szeretnél Istentõl, íme egy ima. Ne felejtsd el, hogy ez az ima vagy bármely másik nem fog megmenteni. Egyedül az tud megmenteni a bûntõl, ha bízol Krisztusban. Ez az ima egyszerû módja annak, hogy kifejezd Istennek a hitedet Õbenne, és megköszönd neki, hogy megbocsát. “Istenem, tudom, hogy bûnt követtem el ellened és büntetést érdemlek. De Jézus Krisztus átvette a büntetést amit én érdemelnék és így hit által bocsánatot nyerhetek. Elfordulok a bûntõl és csak benned bízom az üdvösségért. Köszönöm csodálatos kegyelmedet és megbocsátásodat Ámen!”

Ha Isten a saját képére teremtett minket, miért nem adta nekünk azt az eszmei képességet hogy mi is megértsük hogy mit jelent mindörökké létezni?

Teszem azt, számunkra felfoghatatlan, hogy Isten létezésének nincs eleje és vége. Nem kialakult,megszületett,teremtetett és nem is fog eltünni,elpusztulni vagy megsemmisülni. mert mindig van időtől függetlenül, de ezt mi nem értjük, mert nem elég nagy hozzá az agyunk

Legjobb válasz: Az ember halandóságából adandóan képtelen felfogni, hogy valami végtelenül létezzen, ahogy azt is, hogy valami létrejöhet isteni segítség nélkül is. Az agyunknak (minden részének) megvan a maga kis funkciója, nem kell itt misztifikálni, hogy kis részét használjuk, ha többet használnánk, akkor meg vízen járnánk.

Az ember halandóságából adandóan képtelen felfogni, hogy valami végtelenül létezzen, ahogy azt is, hogy valami létrejöhet isteni segítség nélkül is. Az agyunknak (minden részének) megvan a maga kis funkciója, nem kell itt misztifikálni, hogy kis részét használjuk, ha többet használnánk, akkor meg vízen járnánk.
Megkaptad, de maja fátyla részben eltakarja'
Pont azért teremtett minket, mert maga sem érti.
(elõzõ) egyébként agyunk kis részét használjuk csak, lehet szándékosan van lekorlátozva..... nem tudni mi van azzal amit nem használunk
A bibliában le van írva de nincs nálam ha hazamegyek utána nézek! nagyon érdekes téma én foglalkoztam ezzel régebben mert érdekelt, ha hazamegyek elolvasom pontosan mert már elfelejtettem... de meg van a miértje
Azért nem "adta" nekünk, mert minket egyéniségeknek teremtett az isten, nem egy valamivel egybeolvadt nemlétezõ, tudat nélküli dolognak. (szerencsére) Ezt nem foghatod fel, mert akkor a tudatod megsemmisülne.
Mostanában kezdek rájönni arra, hogy figyelni kellene a jeleket, a megérzésekre. Ha valami elsõre sem sikerül, vagy nem érzel rá késztetést, akkor más területen kellene keresgélni. Én úgy gondolom, hogy Isten valami ilyesmi utat szánt nekünk, hogy valahogy elérjük azokat a célokat, amiket elrendelt. Persze nem kell ezzel egyetérteni, mert ez az én verzióm. Csak tapasztalatból írtam, mert mindig bejön az, ha egy adott szituációban negatív vagy pozitív dolgok érnek.
Egyébként furcsa, de nekem mindig is inkább a saját mulandóságomat volt nehéz felfogni.
miért teremtene új isteneket?:) Hívekre van szüksége, az imákból nyer erõt.
sok a hazugság ennél a körnél az a baj.feltudod juttatni magad az "isteni"szintre kb megtudod szerezni azokat a képességeket amik már majdnem felbírnak vele de elég hosszú ut.és úgy elég nehéz hogy ráadásul a felét hazugság kövezi ki túl régvolt a biblia is lehet kamu de ki tudja.lehet rossz istenekben hiszünk és rossz istenre támaszkodunk.na de lényeg.azért nem adta meg hogy saját magunktól tudjunk feljutni arra a szintre majdnem ahol ö van és ne kapja meg az aki nem érdemli meg meg ilyenek.
Úgy gondolom, hogy nekünk adta, de kevesen lelnek rá arra az útra, amin megérthetik.
Rejtelmesrengeteg:egyetértek:) eléggé így van !:)
Ha most teljes birtokában lennél annak amit mondasz, nem lenne értelme reinkarnálódni. Visszatérnél istenbe, és azzal nem ismernéd meg mindazt ami a teljesség tudásának hiánya. A hiány ismerete is kell ahhoz, hogy teljesen átélhesd a mindentudást. Nem olyan rossz dolog ám korlátoltnak lenni, mert jó érzés rájönni valamire, akármilyen pici dolog is az. És minden ilyen kis öröm hozzáad az értékedhez, és mások életéhez. Ha nem így van akkor viszont nem tudom.
Véleményem szerint innentõl kezdõdik a hit.Hiszel Istenben, abban h örökké 'élsz'...Nem érthetünk meg mindent, akkor nem lenne hit, ha Isten itt lépkedne közöttünk, illetve ha mindent tudnánk róla és a világról.Így is a tudás az hatalom.Védeni kell a nagy dolgokat mert a 'rossz' emberek az emberiség ellen használja õket...és így tovább:)
Mivel megadta a kérdésednek nincs alapja. Nincs rejtve elõletek semmi.(legfeljebb nem látjátok, pedig végig ott van az orrotok elõtt)
Az emberek az idõk során szépen elfelejtették azokat a dolgokat és képességeket, amiket Isten eredetileg nekünk szánt. Saját magunk korlátoztuk le az elménket ennyire. (Olvasd el Florence Scovel Shinn könyvét, a címe: A karmának nincs humorérzéke. Nagyon érdekes olvasmány.)
Egyszerû a magyarázat. Ádám még értette, de a bûn megrontotta a képességeit. A többi ember pedig Ádám hasonlatosságára - azaz a bûntõl megrontottra született. 1Móz 5, 1 Ez az Ádám nemzetségének könyve. A mely napon teremté Isten az embert, Isten hasonlatosságára teremté azt. 1Móz 5, 3 Élt vala pedig Ádám száz harmincz esztendõt, és nemze fiat az õ képére és hasonlatosságára és nevezé annak nevét Séthnek.


Mit jelent a Toldiban ez a két sor? Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága S nem megunt előtte Isten szép világa; Mi az, hogy "kössön ki"?

Itt a közvetlen szövegkörnyezete:

Legjobb válasz: csak az kötekedjen/kezdjen ki Toldival, aki megunta az életét

csak az kötekedjen/kezdjen ki Toldival, aki megunta az életét
Prózában ilyen lenne: Csak az kössön ki Toldival, aki Isten tüzes haragjával, égiháborúval is vívna - hacsak nem unja az életét. A "kössön ki" kb. kössön bele.
A kérdező hozzászólása: Nekem épp ez a bajom vele, hogy így azt jelenti: az kössön bele Toldiba, akinek drága az élete, s még nem unja. De ennek nem FORDÍTVA lenne értelme?: Az kötekedjen vele, akinek már mindegy, már nem fontos az életet, hisz jaj neki, ha kezére jut.
Nem, mert az úgyse gyõzheti le Toldit - aki viszont élni akar, de mégis kiáll ellene, az magabiztos kell legyen.
köss bele, ha szeretnél istenhez menni, magyarul ha meg akarsz halni..
kiegészíteni.. isten világa a menny.. gondolom én


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!