Találatok a következő kifejezésre: Mit jelent pokol (12 db)

Mit jelent a "pokol" kifejezés a Bibliában. Létezik?

Legjobb válasz: pokol az a mennyorszàg ellenkezöje,és mit jelent,hàt csak rosszat.oda akkor kerülsz ha életedben sok rosszat követsz el és nem bànod meg. ha létezik jo,léteznie kell rossznak is,tehàt ha van isten,van sàtàn,ha van mennyorszàg,van pokol is.persze ki hogy van a vallàssal.én hiszem istent,hiszem a sàtànt,hiszem a mennyt mint a poklot is.

pokol az a mennyorszàg ellenkezöje, és mit jelent, hàt csak rosszat.oda akkor kerülsz ha életedben sok rosszat követsz el és nem bànod meg. ha létezik jo, léteznie kell rossznak is, tehàt ha van isten, van sàtàn, ha van mennyorszàg, van pokol is.persze ki hogy van a vallàssal.én hiszem istent, hiszem a sàtànt, hiszem a mennyt mint a poklot is.
Az elõzõ hozzászólónak: nem az "örök Isteni igazság" változik folyton, hanem az, ahogy az emberek magyarázzák. Mellesleg az, hogy mi a apokol, érthetõen le van írva a Bibliában, a legegyszerûbb, ha elolvasod, mielõtt mindenféle hülyeségeket írsz! (Ez csak az elõzõ hozzászólónak szólt, bocsi!)
nekem is hasonlókat mondtak hittanórán. hogy a poklot nem úgy kell elképzelni, hogy ördögök sütnek lábasban, hanem egy helyet, ahol nincs Isten, és magadra vagy hagyva a többi szeméttel... asszem.
igaz - hit kérdése. "lehet, hogy a pokol kellemetlen, de legalább sok az ismerõs..."
A pokol nem az, aminek sokan hiszik. Csak utána kéne nézni a Bibliában... A pokol egy szeméttemetõ szerûség, ahova a régiek azokat a dolgokat dobták, amire már nem volt szükségük soha többé. Így került bele a történetbe: ha rossz vagy, akkor nem érdemled meg az örök boldog életet, nem a "rossz" pokolba kerüsz, hanem Isten lemond rólad és megsemmisülsz. (Ezt nekem is így mondták, a Bibliát mutatva - sajnos már nem tudom hol kell keresni. De nagyon meggyõzõek voltak...)
Naja. Párszáz éve még a kénköves-üstös buli ment, meg a vasvillás felvigyázók. Most éppen istentelen szeméttelep. Harminc év múlva meg Tirana egyik külvárosa lesz, ahol nincs internet, és minden prostituált AIDSes. Az a szép ebben hogy "az isten örök igazsága" úgy változik folyamatosan ahogy éppen a legtöbb ügyfelet lehet vele fogni.
A kérdező hozzászólása: Én azt olvastam valahol, hogy a pokol szó jelentése a bibliában a sírra vonatkozott, a halálra(nem valami tüzes kemencére). Az elõttem szóló is azt írta, hogy az ókori héberek, -állítólag Jézus idejében sem- nem választották külön a testet és a lelket. Tehát akkor szó sem volt a lélek halhatatlanságáról. Valami olyasmit ír a Biblia, hogy Isten nem lelket adott az elsõ embernek, hanem (élõ)lélekké tette. Mert a Biblia beszél holt lelkekrõl is. Azért mondom, hogy a Biblia ugy tudom nem tanít halhatatlan lélekrõl. De ha az nincs, akkor a lélek pokolbéli kínzásáról sem lehet beszélni, mégcsak Isten nélküli szemétdombként sem. Szerintem. Joci
"Az elõzõ hozzászólónak: nem az "örök Isteni igazság" változik folyton, hanem az, ahogy az emberek magyarázzák. Mellesleg az, hogy mi a apokol, érthetõen le van írva a Bibliában, a legegyszerûbb, ha elolvasod, mielõtt mindenféle hülyeségeket írsz! " "A bibliában nem fordul elõ az a szó hogy pokol..." Upsz... :DDD
A kárhozat A pokol létezése Iz 33, 11.14 – „leheletem, mint a tûz, megemészt benneteket…. Rémület fogta el Sionban a bûnösöket… Ki lakhat közülünk együtt az emésztõ tûzzel, s melyikünk maradhat az örök lángokhoz közel?” Sir 21, 9 – „Mint egy csomó kóc, olyan a bûnösök gyûlése, a végzetük pedig emésztõ tûz lángja.” Mt 8, 12 – „az ország fiait pedig kivetik a külsõ sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” Mt 25, 41 – „Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elõl, ti átkozottak, az örök tûzre, amely a sátánnak és angyalainak készült.” Mt 25, 46 – „Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” Mt 3, 12; Lk 3, 16-17 – A pelyva olthatatlan tûzzel fog égni. Mk 9, 43-49 – „Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutni, az olthatatlan tûzre.” Róm 2, 6-9 – „Mindenkit, aki gonoszat mûvel, utolér a kín és a gyötrelem” 2Tessz 1, 6-9 – „lobogó tûzzel megbünteti azokat, akik Istent nem ismernek és Urunk Jézus evangéliumának nem engedelmeskednek. Örök kárhozattal fognak bûnhõdni: eltaszítva az Úr színe elõl és távol fönséges hatalmától” 2Pét 2, 4 – „Isten az angyaloknak sem kegyelmezett, amikor vétkeztek, hanem az alvilág sötét mélyébe taszította õket, hogy maradjanak õrizetben az ítéletre” Jel 14, 11 – „Gyötrelmének füstje felszáll örökkön-örökké, és nem találnak nyugtot sem éjjel, sem nappal, mert leborultak a vadállat és képmása elõtt, s viselték nevének bélyegét.” Jel 20, 10.15 – „A sátánt, aki félrevezette õket, kénköves, tüzes tóba vetették - itt fog gyötrõdni a vadállattal és a hamis prófétával éjjel-nappal, örökkön-örökké… Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették.” A pokol fájdalmai MTörv 32, 22 – „Haragomban lángra lobban a tûz, elhatol az alvilág mélyéig.” Jud 16, 17 – „Jaj a nemzeteknek, melyek fölkelnek népem ellen, az Úr, a Mindenható megbünteti õket az ítélet napján. Tûzzel és féreggel veri testüket, fájdalmukban örökké jajgatnak.” Zsolt 21, 10 – „Égjenek, mint a kemence tüzében… eméssze meg õket a tûz! Sir 21, 9-10 – „Mint egy csomó kóc, olyan a bûnösök gyûlése, a végzetük pedig emésztõ tûz lángja… az út vége az alvilág mélysége.” Iz 33, 14 – „Rémület fogta el Sionban a bûnösöket, az istenteleneket félelem szállta meg: Ki lakhat közülünk együtt az emésztõ tûzzel, s melyikünk maradhat az örök lángokhoz közel?” Iz 34, 9-10 – „Patakjai szurokká változnak, a pora kénkõvé, és földje égõ szurokká lesz... Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, füstje örökké gomolyog.” Mt 8, 12 – „az ország fiait pedig kivetik a külsõ sötétségbe. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.” Lk 13, 28 – „Lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában látjátok, magatokat meg kirekesztve.” 2Tessz 1, 9 – „Örök kárhozattal fognak bûnhõdni: eltaszítva az Úr színe elõl és távol fönséges hatalmától” Jel 14, 10 – „Kénköves tûzben fog gyötrõdni” Jel 21, 8 – „A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égõ kénköves tóba kerülnek.” Az örökké tartó kárhozat Iz 66, 24 – „látni fogják azok holttestét, akik fellázadtak ellenem. Férgük nem pusztul el, és tüzük nem alszik ki.” Dán 12, 2 – „feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra.” Mt 25, 41.46 – „Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elõl, ti átkozottak, az örök tûzre, amely a sátánnak és angyalainak készült… Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.” Lk 3, 17 – „Szórólapátja már a kezében, hogy rendet teremtsen szérûjén, a búzát csûrébe gyûjtse, a pelyvát meg olthatatlan tûzzel elégesse.” 1Tessz 4, 13 – „ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük.” 2Tessz 1, 9 – „Örök kárhozattal fognak bûnhõdni: eltaszítva az Úr színe elõl és távol fönséges hatalmától” Jel 20, 10.15 – „A sátánt, aki félrevezette õket, kénköves, tüzes tóba vetették - itt fog gyötrõdni a vadállattal és a hamis prófétával éjjel-nappal, örökkön-örökké… Aki nem volt beírva az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették. Jel 21, 27 – „Nem jut oda be tisztátalan, sem gonosztevõ, sem hazug, csak azok, akik be vannak írva a Bárány életkönyvébe.”
Létezik hát! Cigányszomszédságnak híjják' manapság.
Kérdésre: A pokol kifejezés NEM létezik! Az emberek találták ki! Seol=sírhely, szószerinti héber fordításban! Amikor azt mondják a pokolra jut valaki, akkor a sírba jut!!! Ilyen egyszerû az egész!!
(MELIUS INFERO...) Jobb a Pokolban elsõnek lenni, mint a Mennyben másodiknak.
A pokol jobb lehet elsõre mint másodiknak a menyország?
A kérdező hozzászólása: de az ugy elég értelmetlen

Mit jelent? "Ha sokáig nézel a pokolba, a pokol visszanéz rajtad keresztül. "

Legjobb válasz: Szerintem valami olyasmit, hogyha sokáig gondolkozol az ilyen "rossz dolgokon", akkor felemészti a lelked. Nem vagyok benne biztos.

Szerintem valami olyasmit, hogyha sokáig gondolkozol az ilyen "rossz dolgokon", akkor felemészti a lelked. Nem vagyok benne biztos.
Ha sokáig nem teszel semmit a hibáid kijavításáért akkor azok fel fognak emészteni. Nekem ez jutott eszembe:)
Szerintem meg az hogy ha sokáig foglakozol valamivel akkor a hatása alá kerülsz, olyan leszel, azonosúlsz azzal.
Ha sokáig nézel a pokolba, a pokol visszanéz rajtad keresztül. = Ha sokáig olvasgatod ezeket a marhaságokat, végül te magad is felteszel egy hülye kérdést. xD Persze ez szinte bármire érvényes, mint ahogy az elõttem szólók már leirták
Gyilkos ELmékbe volt idézet. Azt jelenti, pl. ha Rendõr vagy és csak a rosszat látod, mondjuk a gyilkosságokat és sokáig csak avval foglalkozol akkor egyszer talán képes lesz valami nagyon nagyon rosszat csinálni.
A kérdező hozzászólása: Nem, mert ez a Batman-ben volt. xD
Olyanná válsz, amilyennek hiszed magad. Szerintem
De ez a gyilkos elmékbe is volt b+. Legalább ha nem tudsz valamit maradjál csöndbe! Képzeld el, még Shakespeare idézet is volt benne, ami még a Twájlájtba is volt. :O Attól még, hogy Batfosba volt, a CM-be is.. -.-"
A kérdező hozzászólása: Jujj vkinek beletiportam a pici lelkébe?:D Kicsit túlreagálod... Azért ezzel nem feltétlenül téged akartalak hülyének beállatíani.:D


Most kötelező nekem Dante Pokol c. irománya. Mit jelent ez a sor: "Pape Satan, pape Satan aleppe"? (7. ének 1. sor)

Legjobb válasz: Jelentése ismeretlen. Kardos Tibor a mûhöz írt kommentárjában a legvalószínûbb megoldásnak a Hej Sátán, hej Sátán urunk, mit látok! magyarázatot adja. Amúgy nem értem miért ide írod ki, és miért nem nézed meg inkább wiki-n.

Jelentése ismeretlen. Kardos Tibor a mûhöz írt kommentárjában a legvalószínûbb megoldásnak a Hej Sátán, hej Sátán urunk, mit látok! magyarázatot adja. Amúgy nem értem miért ide írod ki, és miért nem nézed meg inkább wiki-n.
a wikin ezt találtam: " 'Pape Satan, pape Satan aleppe! " began Pluto with his clucking voice; And that benignant Sage, who knew everything, said to comfort me: "Do not Harm Your fear for any power that has, not take away down this rock. ' " de úgy emlékszem volt egy magyar fordítása is...ki is csinálta meg?... azthiszem Babits. De nem biztos, szóval lehet hülyeséget mondtam :D

, , A pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve" mit jelent? Mikor mondják?

Legjobb válasz: A jószándékú is okozhat bajt,vagy kárt.Nem a szándékot kell nézni,hanem a megvalósult tetteket.

A jószándékú is okozhat bajt, vagy kárt.Nem a szándékot kell nézni, hanem a megvalósult tetteket.
Én pedig egyikõtöknek sem hiszek, mert mindketten tévedtek. A mondás alapjaiban már egy 1775 április 16-ai bejegyzésben megjelent (, , Hell is paved with good intentions"), de a kiadó lábjegyzteben jelezte, hogy ez a proverbiális kifejezés már 1651-ben is felbukkant. Etimológiailag pedig Clairvaux-i Szent Bernáttól (1091-1153) erednek az elemei "L'enfer est plein de bonnes volontés et désirs", azaz a pokol tele van jószándékkal és vágyakkal. Sokan használták, Dosztojevszkij volt az egyik, Kierkegaard, Coleridge, Marx és még sokak mellett.
Ha valaki úgy cselekszik rosszat, hogy megvan arról gyõzõdve, hogy jót tesz vele, szeritnem, arra mondják ezt. Például Hitler teljesen megvolt arról, gyõzõdve, hogy amit tesz az jó, közben pedig kiderült, hogy mégsem az. Kisebb esetekre is láttam már alkalmazva. Például A és B cipelnek valamit. C buzgón segíteni akar nekik, de hiába a jóakarat C közremûködése miatt A és B elejtik azt amit cipeltek. A példa megtörtént eseményen alapul és én voltam C.
A szándék önmagában nem elegendõ a problémák megoldására, a jó szándék nem ment föl a tetteid következménye alól.
1. ha nem hiszed el, akkor nem nekem kell utánaneznem, hanem te add meg a pontos forrást, hogy a Bibliában hol van. 2. hidd el nekem, hogy Dosztojevszkij mondta.
Ja és egészen pontosan úgy szól az idézet, hogy a pokolba vezetõ út is jószándékkal van kikövezve. Az is kimaradt.
A jószándék hozzáértés nélkül kárt okoz.
Dosztojevkszkij híres mondása ez. Akkor mondják, ha jót akarsz valakinek, de rosszul sül el a dolog.
"Dosztojevkszkij híres mondása ez" Na ne hogy már. Bocsi, de ez a Bibliából van, nézz utána.
Én egyik eddigi válasszal sem értek egyet. Sztem inkább arra vonatkozik, hogy valaki rosszat akar neked, meg akar károsítani, de nem szembõl támad, hanem úgy tünteti fel magát, mintha a barátod lenne.
Szerintem meg azt jelenti, hogy a rossz út mindig könnyebb.

Mikor jelenik meg magyarul a Cassandra Clare: A hercegnõ (Pokoli szerkezetek trilógia 3) c. könyv része?

Legjobb válasz: Mostanában volt tervezve, október 30 volt ehhez a könyvhöz is kiírva, de a Könyvmolyképzõ mostanában sokat csúszik a megjelenésekkel, és egyelõre semmi hír nincs róla.

Mostanában volt tervezve, október 30 volt ehhez a könyvhöz is kiírva, de a Könyvmolyképzõ mostanában sokat csúszik a megjelenésekkel, és egyelõre semmi hír nincs róla.
Bocsánat, az elõzõ is én voltam. Most már november 30. van kiírva a könyvhöz, de a Könyvmolyképzõ szerint csak december elején kerül a boltokba. Karácsonyig remélhetõleg csak meglesz :)

Mikor jelenik meg magyarul a pokoli szerkezetek: a hercegnő, és a sorozatból lesz film?

Fontos

Legjobb válasz: Elméletben év vége felé, pontosabbat sajnos nem tudok mondani:/ A filmrõl pedig még nem hallottam semmit.

Elméletben év vége felé, pontosabbat sajnos nem tudok mondani:/ A filmrõl pedig még nem hallottam semmit.

Pokoli szomszédok 3, mit jelent?

Telepítés után, a játék indításakor ezt írja ki: "VZEngine m?ködése leállt. A windows megoldásokat keres a problémára." Persze nem talál megoldásokat. :D Mit tudnék csinálni? A 4-nél is ugyan ez a helyzet. Kérem aki tud, segítsen, nosztalgiázni szeretnék kicsit. :D

Legjobb válasz: patch

patch

Mikor jelenik meg Cassandra Clare Pokoli szerkezetek első része?

A könyvmolyképzőn elég nehéz kiigazodni mert már hónapok óta nem frissítették a honlapjukat. Az meg nem éppen fair hogy mindenféle hírlevélre kelljen feliratkozni, hogy értesülést szerezzünk a fejleményekről.

Legjobb válasz: Nem csak a feliratkozás a megoldás. A Facebookon elég sok infót megosztanak az olvasókkal. Utolsó információ szerint idén fog megjelenni év elején. http://www.facebook.com/vorospottyos

Nem csak a feliratkozás a megoldás. A Facebookon elég sok infót megosztanak az olvasókkal. Utolsó információ szerint idén fog megjelenni év elején. http://www.facebook.com/vorospottyos
már 3 évexD
kb 3:d


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!