Találatok a következő kifejezésre: Mit jelent hikomat (212 db)

Kedves intelligens ateisták! Megfogalmaznátok nekem, hogy számotokra mit jelent a hit (saját tudásotok alapján mit jelent egy hívõ számára)? (Hit alatt a Jézus tanításain alapuló keresztény hitre gondolok. )

A jelzõt nem provokációnak szánom. Sajnos elég sokszor tapasztalom, hogy egy ilyen témájú kérdés megvitatása során nincs meg a kölcsönös tisztelet a válaszadók között, melynek független attól, hogy valaki ateista-e vagy sem.

Legjobb válasz:
Én intelligensnek tartom magam, de gondolom mindenki így van vele, szóval majd kiderül. 6 évig református iskolába jártam, azt hiszem, tudom, hogy gondolkodnak a vallásos emberek. Azért nehéz a kérdés, mert sokkal de sokkal több vallásoskodó emberrel találkoztam, mint igaz hívõkkel, de majd megpróbálom :) Én úgy hiszem, a hívõk számára az igaz hit egyfajta útmutatás. Egy "lelki térkép" aminek a segítségével könnyebben eligazodhatnak a világ erkölcsi kérdéseiben, könnyebben megválaszthatják, mirõl mit gondolnak. Mi az ami jó? Mi az ami rossz? Ami elítélendõ? Ami a hite szerint bûn, de szemet huny fölötte? Ami ellen már szót emel? Ezek persze nagy részben függenek az emberektõl is. Szerintem az igaz hívõk számára a hit segítség, és nem felhatalmazás. Ezek az emberek nem tartanak prédikációkat a Bibliára hivatkozva, nem ítélnek el más embereket különbözõségük alapján, s bár személyiségükben lehetségesen konzervatívak, nem bigottak és vaskalaposok. Nem osztogatnak ingyen tanácsokat, nem hurcolják meg az embereket. Ilyesformán az ilyen hívõk inkább Istenben hisznek, míg a vallásoskodók inkább az egyházban. Az egyházat én egy nagyon eldeformált és groteszk dolognak tartom, amelyben persze ugyanúgy ott van az igazság és a hazugság, mint az élet minden más területén, de (szerintem) nem arra koncentrál, amire kellene. Túl sok a pénzkérdés, a politika, az önös érdek, a szentfazekoskodás. Egy olyan ember, aki tisztán Istenben hisz, ha nem is ért velem egyet, nincs annyira elvakulva, hogy a máglyára hurcoljon a véleményem miatt, esetleg egyes dolgokban még egyet is ért. Aki azonban egy (elnézést) szentfazék, az fröcsögve kezdi védelmezni a hitét (igazából az egyházát) és elmond minden szemétnek. Ez is fontos különbség. Azt figyeltem meg (és ez jó megkülönböztetési alapként szolgált mindig is), hogy aki hívõ, az elfogad engem ateistának, és azt én is el tudom fogadni hívõnek, nem bántjuk egymás auráját, mintha a hitbéli különbség nem is létezne. Aki viszont csak vallásos és szentfazék, az azonnal magából kikelve ostoroz, hogy milyen bûnös életet élek és azonnal térjek meg, különben a pokolban fogom végezni (vagy nyom nélkül elpusztulok, ld. Jehovák). Az õ véleményük engem is bánt, és igazából ezért nem is tud jó kapcsolat kialakulni köztünk. A világnak sokkal több hívõre és sokkal kevesebb vallásosra lenne szüksége. És sokkal több intelligens ateistára, mert a kategóriák, amiket elmondtam, sajnos a másik oldalon is megvannak.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Én intelligensnek tartom magam, de gondolom mindenki így van vele, szóval majd kiderül. 6 évig református iskolába jártam, azt hiszem, tudom, hogy gondolkodnak a vallásos emberek. Azért nehéz a kérdés, mert sokkal de sokkal több vallásoskodó emberrel találkoztam, mint igaz hívõkkel, de majd megpróbálom :) Én úgy hiszem, a hívõk számára az igaz hit egyfajta útmutatás. Egy "lelki térkép" aminek a segítségével könnyebben eligazodhatnak a világ erkölcsi kérdéseiben, könnyebben megválaszthatják, mirõl mit gondolnak. Mi az ami jó? Mi az ami rossz? Ami elítélendõ? Ami a hite szerint bûn, de szemet huny fölötte? Ami ellen már szót emel? Ezek persze nagy részben függenek az emberektõl is. Szerintem az igaz hívõk számára a hit segítség, és nem felhatalmazás. Ezek az emberek nem tartanak prédikációkat a Bibliára hivatkozva, nem ítélnek el más embereket különbözõségük alapján, s bár személyiségükben lehetségesen konzervatívak, nem bigottak és vaskalaposok. Nem osztogatnak ingyen tanácsokat, nem hurcolják meg az embereket. Ilyesformán az ilyen hívõk inkább Istenben hisznek, míg a vallásoskodók inkább az egyházban. Az egyházat én egy nagyon eldeformált és groteszk dolognak tartom, amelyben persze ugyanúgy ott van az igazság és a hazugság, mint az élet minden más területén, de (szerintem) nem arra koncentrál, amire kellene. Túl sok a pénzkérdés, a politika, az önös érdek, a szentfazekoskodás. Egy olyan ember, aki tisztán Istenben hisz, ha nem is ért velem egyet, nincs annyira elvakulva, hogy a máglyára hurcoljon a véleményem miatt, esetleg egyes dolgokban még egyet is ért. Aki azonban egy (elnézést) szentfazék, az fröcsögve kezdi védelmezni a hitét (igazából az egyházát) és elmond minden szemétnek. Ez is fontos különbség. Azt figyeltem meg (és ez jó megkülönböztetési alapként szolgált mindig is), hogy aki hívõ, az elfogad engem ateistának, és azt én is el tudom fogadni hívõnek, nem bántjuk egymás auráját, mintha a hitbéli különbség nem is létezne. Aki viszont csak vallásos és szentfazék, az azonnal magából kikelve ostoroz, hogy milyen bûnös életet élek és azonnal térjek meg, különben a pokolban fogom végezni (vagy nyom nélkül elpusztulok, ld. Jehovák). Az õ véleményük engem is bánt, és igazából ezért nem is tud jó kapcsolat kialakulni köztünk. A világnak sokkal több hívõre és sokkal kevesebb vallásosra lenne szüksége. És sokkal több intelligens ateistára, mert a kategóriák, amiket elmondtam, sajnos a másik oldalon is megvannak.
A kérdező hozzászólása: Szia! Köszönöm válaszod, örülök, hogy írtál. Szerintem nagyon érdekes látni azt, hogy hogyan vélekednek azok errõl a témáról, akik nem tértek meg, nem foglalkoztatja õket a hit. "Szerintem az igaz hívõk számára a hit segítség, és nem felhatalmazás. Ezek az emberek nem tartanak prédikációkat a Bibliára hivatkozva, nem ítélnek el más embereket különbözõségük alapján, s bár személyiségükben lehetségesen konzervatívak, nem bigottak és vaskalaposok. Nem osztogatnak ingyen tanácsokat, nem hurcolják meg az embereket." Ezt a bekezdésedet kiemelném és erre külön reagálnék. Azzal szerintem minden hívõ egyetért, hogy az Istenbe vetett hitük óriási segítség, hiszen aki megtért, felismeri, hogy Isten nélkül nem tudnának élni, szükségük van rá. Tehát tulajdonképpen nem csak segítség, de életük vezérlõelvévé válik Isten szava, ahogy említetted is. Ez számukra a legkegyesebb ajándék, amit életükben kaphatnak. Jézus igazhitû követõi természetesen nem ítélkeznek embertársaik felett és nem bántják õket. Viszont kíváncsi lennék rá, hogy szerinted miért nem tarthatnak prédikációt azok, akiket Isten erre hívott el? Hiszen Jézus megmondta (fogalmazhatnánk úgy is, hogy megparancsolta), hogy prédikálják az õ szavát. Miért titkolnák el mások elõl az örömhírt? Persze sejtem, hogy mire gondolsz. Van, aki másokra rá akarja erõszakolni a saját meggyõzõdését, amit én sem helyeslek. Szerintem nagy problémát jelent az, hogy az ember alapvetõen egoista és magában bízik, így nem tudja félretenni büszkeségét, akkor sem, hogyha már õ is érzi legbelül, hogy valami nincs rendben az életében. Osztom azt a nézetedet is, hogy sajnos az egyház meglehetõsen eltorzította az eredeti lényegét Jézus tanításának, a földi hagyományok maguk alá temetik a hit valódi lényegét.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hívõ vagyok, megtetszett ez a kérdés, szívesen válaszolok is. Nekem személy szerint a hit, Jézus tanítása a lelkiismeretemet növelte meg. Ezt persze lehet részletezni (mint ahogyan az elöttem szóló válaszoló tette), de tulajdnoképpen nagyon összetömörítve szerintem ez az egyik legfontosabb ami a hitembõl ered, hogy sokkal nyitottab vagyok más emberek felé, nem szokásom ítélkezni sem. Pontosan ezért fogadom el ha valaki éppen nem keresztény hanem budhista, ateista, zsidó vallású stb! A hit az ami megértést ad olyan dolgokra amire már az emberi elme nem képes válaszokat adni. Sokszor kerülünk olyan helyzetekbe (fõleg ilyen témába) hogy miért van ez, hogy van ez. Ha valamit már nem vagyunk képesek felfogni a hittel úgymond kiegészíthetjük. Viszont a hit egy hívõ embernek más életformát is bisztosít. Hiszen nézzünk szét a világba, hogy milyen emberek élnek körülöttünk. Egy hívõ ember (általában) inkább a jót látja meg a dolgokban mint sem a rosszat, s inkább elfogad valamit mint hogy törje magát rajta. Jézus tanítása engem fõleg azért fogott meg, mert teljes mértékben közvetlen az emberekkel, nem úgy mint más vallásokban. Jézus az embereket megpróbálta a jóra bírni, legalább is lehetõséget adott rá és ezt valaki vagy elfogadja vagy nem. Tehát egyfajta választást adott minden ember számára.

Vallások szempontjából mit jelent a hit és a hívő ember?

(A lexikonok által meghatározott hitet már tudom.)

Legjobb válasz: A Biblia definiálja, hogy mi a hit: Károli: "A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés." Katolikus: "A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka." Nekem ez sokat mond. Többek között azt, hogy a hit nem hiszékenységen, hanem meggyõzõdésen alapul. Példának okáért nem látjuk Istent, de meggyõzõdhetünk a létezésérõl a bizonyítékok alapján.

A Biblia definiálja, hogy mi a hit: Károli: "A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyõzõdés." Katolikus: "A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka." Nekem ez sokat mond. Többek között azt, hogy a hit nem hiszékenységen, hanem meggyõzõdésen alapul. Példának okáért nem látjuk Istent, de meggyõzõdhetünk a létezésérõl a bizonyítékok alapján.
Na ez egy olyan kérdés amire doktori disszertációt lehet írni. (nem köztársasági elnök módra) Vallások számára a hitt az alappillér, amelyre folyamatosan támaszkodik, hogy a tanításait elfogadják. Vallás szempontjából a hívõember ember az, aki az adott tanítás elfogadja és az alapján éli életét. Sajnos érzékelhetõ a hívõember kiszolgáltatottsága ember a rendszerben. Vallás a hívõember számára a szimbiózis. Szekta pedig a hívõember számára a parazita. Sajnos most csak ennyire voltam képes.

Mit jelent az, hogy valaki hit gyülekezetbe jár? Hogy hit gyülis?

ez külön felekezet vagy micsoda? ilyenkor melyik vallásról beszéltek?

Legjobb válasz: Magyarországi pünkösdi-karizmatikus mozgalom része. Bõvebben legjobb, ha beleolvasol ebbe a két általam linkelt oldalba és aprólékosan elmagyarázzák. http://www.hit.hu/ http://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_Gyülekezete

Magyarországi pünkösdi-karizmatikus mozgalom része. Bõvebben legjobb, ha beleolvasol ebbe a két általam linkelt oldalba és aprólékosan elmagyarázzák. http://www.hit.hu/ http://hu.wikipedia.org/wiki/Hit_Gyülekezete
Igen, az a felekezet neve, hogy Hit.
Te Materialista! Tudod te mit beszélsz fõleg materialistaként???? Annyira ellentmondásos vagy, hogy az már fáj! 1! soha nem voltál a Hit Gyülekezetben, azt sem tudod milyen hely, milyen emberek vannak ott, de legfõképp semmi fogalmad sincs ezek szerint a hitrõl, a vallásról, és úgy osztogatsz tanácsot. Tipikus magyar vagy, aki hall valamit, és azt kántálja, ahelyett hogy meggyõzõdne arról, mit beszél!!! Ha ismernéd a Bibliát, akkor valószínûleg azt tanácsoltad volna a kérdezõnek, hogy messze kerülje el ezeket a történelmi egyházakat, mert tele vannak bûnnel, és nincsenek megtérve benne az emberek, és csak liturgiákat szokásokat követnek, amit évszázadok óta kereszténység állarca alatt képviselnek megtévesztõ módon! veled ellentétben én katolikus voltam, úgy tértem meg az Úrhoz, és szabadultam ki abból a sötét világból, tehát tudom MIT beszélek.
/Mialatt a válaszomat gépeltem, a "ma 22:56" válaszoló (a 6. választ adta), megelõzött... :D / Válaszával kapcsolatban annyit, hogy teljesen igaz, akár én is írhattam volna...
Már megbocsáss, kedves utolsó, de a katolikus egyházról például sokkal több rossz hír kering, mégis azt (is) javasoltad a kérdezõnek. Ha az alapján ítélünk meg valamit hogy milyen hírek keringenek róla személyes tapasztalatszerzés helyett, akkor nem járunk el helyesen. Szerintem.
a zistent dicsérik meg minden sz*r anyám oda jár
Tévedsz! Az hogy (Materialista) az aláírásom volt, és nem a Gyülekezetet jellemeztem vele. Inkább azt akartam érzékeltetni, hogy egy materialista ember véleménye, aki nem kötõdik egyik egyházhoz, gyülekezethez sem, mégis azt tanácsolom az útkeresõnek, hogy a Hit Gyülekezetét kerülje el nagy ívben! Persze, amit hirdet, az lehet, hogy tiszta forrásból származik. De annyi más, egyéb, anyagi, emberi és egyéb vonatkozású hírek terjengenek róla, hogy talán jobb lenne, ha a tiszta Igét valaki máshol keresné és találná meg.
Sose láttam még ilyet egy zebrámnál sem, de tuti, hogy nem normális, nem jóót jelent :(
elsõ vagyok, de a zebrák sohasem csinálnak ilyet...
Nem, épphogy kihúzzák magukat és úgy énekelnek, de lehet, hogy õ kivétel :)
szerintem párzani akar.illegeti magát.az nagy butaság hogy nagy baj.
csapja neki a szelet:D
Nem e? Van, hogy még a farkukat is rázzák közben! Ha meg a csajra jön rá a dolog, ugyanígy csinál, csak õ nem tud énekelni, így nyöszörög.
Párzásra hívja a tojót. Ez így mûködik, de kitalálni sem nagy kunszt.
szerintem pározni akar :) a galamboknál is láttam ilyen párzási rituálét már.
illegeti magát szerintem a tojónak :D
Igen igaza van! én 4 évig neveltem pintyeket és jópár megfordult nálam. Párosodni akar. Tettszik neki a tojó és ezért mutogatja magát! de azért figyelj rájuk oda

Mit jelent a hit alatali megigazulas?

Legjobb válasz: K.H. tanította hogy Isten Igéjét kell olvasni, hallgatni, mert annak a meghallásából származik a hit. Majd ha az megvan, akkor jön a megvallás, ami megerõsíti a hitet. De ha nem cselekszünk Isten Igéje alapján, akkor hiába erõlködünk. Együttmûködésre van szükség az Igével, akkor lesz meg nekünk amit kapni szeretnénk Istentõl. Nagy hithez elengedhetetlen a megbocsájtás és a szeretetben járás. Mert a hit és a szeretet kéz a kézben járnak.

K.H. tanította hogy Isten Igéjét kell olvasni, hallgatni, mert annak a meghallásából származik a hit. Majd ha az megvan, akkor jön a megvallás, ami megerõsíti a hitet. De ha nem cselekszünk Isten Igéje alapján, akkor hiába erõlködünk. Együttmûködésre van szükség az Igével, akkor lesz meg nekünk amit kapni szeretnénk Istentõl. Nagy hithez elengedhetetlen a megbocsájtás és a szeretetben járás. Mert a hit és a szeretet kéz a kézben járnak.
Nem értek egyet ezzel a tanítással. János a levelében a következõt is mondja: És arról tudjuk meg, hogy megismertük õt, ha az õ parancsolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem õt, és az õ parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. A ki pedig megtartja az õ beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Errõl tudjuk meg, hogy õ benne vagyunk; A ki azt mondja, hogy õ benne marad, annak úgy kell járnia, a mint õ járt. (1 Ján 2:3-6) Tehát kell és fontos is a bizonyíték. Jakab szerint a cselekedetek a bizonyítékai a hitnek, a cselekedetek mutatják meg a hitet!
Csak annyit fûznék hozzá, hogy a hit az olyan mint a szeretet, ha nincs cselekedete, akkor nem az aminek gondolják. A démonok is hiszik hogy az Isten egy, de mégis rettegnek, mert démonikus hitük van, mivel Isten Igéjének nem tudnak engedelmeskedni. De hogy mélyebbre nézzünk, a hit, az a nem látott dolog alatta állója, az ami a létben megtartja a dolgot. Ha valakinek nincsen saját hite, akkor hiába kap Istentõl meg egy remélt dolgot, (mert más hite által is megkaphatja) nem tudja megtartani, hanem elveszíti egy idõ után. Így van ez sok isteni gyógyulással is, vagy szabadulásokkal is. Honnan tudom hogy Krisztusban vagyok? Onnan hogy Isten Szelleme bennem lakik, tehát nem bolond szûz vagyok, és közösségem van Isten Igéjével és a szentekkel. De nem csak húsvét másnapján meg karácsony másnapján, hanem állandóan.
Az, hogy minden baromságot elhiszel, és akkor akiknek elhitted, azok szeretni fognak érte. Magadat meg egy életre átvered.
Tulajdonképpen mit is akarsz kérdezni?
Mit neveztek cselekedetnek?

Fogorvosnál mit jelent a korona és a híd?

Legjobb válasz: A koronát egy adott meglévõ fogra rakják, amit elõtte lecsiszolnak, mert már nem ép az állapota, de gyökérkezeléssel és egy koronával még megtartható. A híd pedig, amikor pl. hiányzik egy fogad és a mellette lévõ kettõt, lecsiszolják és kapsz egy 3 "fogból" álló hidat. Áthidalja úgymond az üres helyet. Persze híddal, több fog hiányát is tudják pótolni, akár egy teljes fogsort.

A koronát egy adott meglévõ fogra rakják, amit elõtte lecsiszolnak, mert már nem ép az állapota, de gyökérkezeléssel és egy koronával még megtartható. A híd pedig, amikor pl. hiányzik egy fogad és a mellette lévõ kettõt, lecsiszolják és kapsz egy 3 "fogból" álló hidat. Áthidalja úgymond az üres helyet. Persze híddal, több fog hiányát is tudják pótolni, akár egy teljes fogsort.

A következő két mondat mit jelent: "Pa enterrártelo cuando quieras mamita. Así como lo oye hija."?

A "pa" egy ige? Mi a szótári alakja?

Legjobb válasz: ez ugyebár spanyolul van,méghozzá spanyol szleng(kicsit durva stílus)a mamita nem anyát jelent ez esetben,a hija pedig nem (kis)lányt(ez lenne a hétköznapi jelentésük)ezeket a szavakat pl. egy fiú használja a barátnõjével való beszélgetésben. így a jelentése:"...azért hogy szexelhessek veled kedvesem,igen,jól hallottad(v.pont ahogy hallottad) szívem.."-szóval ez nagyon szlenges stílus.. remélem segítettem.:-)

ez ugyebár spanyolul van, méghozzá spanyol szleng(kicsit durva stílus)a mamita nem anyát jelent ez esetben, a hija pedig nem (kis)lányt(ez lenne a hétköznapi jelentésük)ezeket a szavakat pl. egy fiú használja a barátnõjével való beszélgetésben. így a jelentése:"...azért hogy szexelhessek veled kedvesem, igen, jól hallottad(v.pont ahogy hallottad) szívem.."-szóval ez nagyon szlenges stílus.. remélem segítettem.:-)
ja egyébként a 'pa'a para szónak a rövidítése.aminek a jelentése:azért hogy..-szval ez is szleng.-az elõzõ válaszoló-
A kérdező hozzászólása: Hát erre az életben nem jöttem volna rá... Köszi a választ!
A kérdező hozzászólása: Régóta tanulsz spanyolul? Akartam neked privit írni, de nem tudok.
igazából csak részletekben, lassacskán tanulgatom, ha van idõm-mert nagyon érdekel...illetve vannak spanyol chates barátaim, akikkel amolyan 'spangol' nyelven csevegek, bevallom a kérdésed megválaszolásánál is volt segítségem..:-)

Mit jelent ez a hiba rendszerbetöltéskor?

"Érvénytelen boot.ini fájl. A rendszerbetöltés err?l az egységr?l történik: c\Windows" Köszönöm a válaszokat!

Legjobb válasz: Valami hiba van az .ini fájlban, mert abban van leírva, hogy honnan töltõdjön be a rendszer. Ha betöltõdött a Windows, akkor menj a Startmenü-Futtatásra, írd be, hogy MSCONFIG, aztán menj a BOOT.ini-re és az Összes rendszertöltõ és elérési út ellenõrzésére. Ha hiba van, akkor válaszolj Igennel, aztán a kérdésre, hogy újraindítson-e, szintén igen a válasz.

Valami hiba van az .ini fájlban, mert abban van leírva, hogy honnan töltõdjön be a rendszer. Ha betöltõdött a Windows, akkor menj a Startmenü-Futtatásra, írd be, hogy MSCONFIG, aztán menj a BOOT.ini-re és az Összes rendszertöltõ és elérési út ellenõrzésére. Ha hiba van, akkor válaszolj Igennel, aztán a kérdésre, hogy újraindítson-e, szintén igen a válasz.
A kérdező hozzászólása: És mi van akkor ha az MSCONFIG-ban nincs BOOT.ini fül?:/
Ezek szerint Win7-ed van. Akkor futtass le egy CHKDSK-t. CHKDSK C: /r, ahol a C: a rendszerbetöltõ partició.
A kérdező hozzászólása: XP, de inkább majd újratelepítem, mert mindjárt iskola és majd kell a számítógép. Köszönöm az erõfeszítésedet!:)
A kérdező hozzászólása: Lefuttattam a CHKDSK-t de semmi, ugyanúgy van minden. Úgyhogy, újratelepítem majd, köszönöm még egyszer válaszaidat!:)

AZ utorrentel töltöttem és azt írta ki, hogy 11.5mb veszett kárba és 1 hash hiba mit jelent az a hash hiba már nem lesz jó?

Legjobb válasz: Valószínûleg 11.5MB-os darabokból áll a letöltött file és az egyik darab ellenõrzésekor hibát talált a utorrent. Ezt újra letölti és megkapod a teljes állományt. A hash hiba úgy fog "megjavulni" arra az állományra, hogy újra letölti.

Valószínûleg 11.5MB-os darabokból áll a letöltött file és az egyik darab ellenõrzésekor hibát talált a utorrent. Ezt újra letölti és megkapod a teljes állományt. A hash hiba úgy fog "megjavulni" arra az állományra, hogy újra letölti.
A kérdező hozzászólása: Kösz!
A kérdező hozzászólása: Bocsánat Darkspore hiba

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!