Találatok a következő kifejezésre: Mit csinálnak papok (10 db)

Mit csinált 12-ik Pius pápa a 2-ik vh. alatt?

Legjobb válasz: A "hallgatásról": A katolikus egyház sok zsidót bujtatott a vatikánban is, és mérlegelnie kellett, ugyanis a határozottan kimondott vélemény negatív következményeivel nagyon is tisztában voltak. "Tragikus példának említhetjük, amikor Utrecht érsekét figyelmeztették, hogy ne tiltakozzon a holland zsidók deportálása ellen. Õ ennek ellenére felemelte a hangját, és ezért megtorlásul a holland katolikus zsidókat küldték a halálba. Egyikük volt a karmelita filozófusnõ, Edith Stein." A közszereplésektõl való tartózkodást éppen azok az emberek kérték, akiknek XII. Piusz segített. Egy zsidó pár Berlinbõl, akiket egy koncentrációs táborban tartottak fogva, de XII. Piusz segítségével Spanyolországba szöktek, ezt állították: "Közülünk senki sem akarta, hogy a pápa nyílt álláspontra álljon. Mi mindannyian menekültek voltunk, és a menekültek nem akarják, hogy célba vegyék õket. A Gestapo sokkal idegesebb lett volna, és csak fokozták volna vizsgálataikat. Ha a pápa tiltakozott volna, akkor Róma a figyelem középpontjába került volna. Sokkal jobb volt, hogy a pápa nem mondott semmit. Mi mindannyian ezen a véleményen voltunk akkoriban, és még ma is ez a meggyõzõdésünk."

"tudjuk, hogy Hitler hatalomra jutásában jelentõs szerepük volt a német katolikusoknak" Az ilyen kijelentéseidet pedig jó lenne, ha bizonyítanád is, különben csak rosszindulatú vádaskodás. Bizonyítsd, hogy a pápa juttatta hatalomra Hitlert. Ennyi erõvel én meg azt állítom, hogy Hitler Jehova Tanúja volt. Ez nevetséges vádaskodás. A tény nem egyenlõ a véleménnyel. Bár itt a forumot olvasgatva Jehova Tanúitól valóban nem lehet elvárni, hogy a témával kapcsolatban épeszû érveket hozzanak fel. Csak a zavarkeltés, ferdítés, csúsztatás és a vádaskodás, amihez értenek. Be is fejeztem, most már én se vagyok hajlandó a JT-k hamis vádaskodásaira reagálni. (Mk 14, 60-61) Remélem, lesz egyvalaki közületek, aki értelmes vitára is képes. Bocsánat az OFF-ért.
A "hallgatásról": A katolikus egyház sok zsidót bujtatott a vatikánban is, és mérlegelnie kellett, ugyanis a határozottan kimondott vélemény negatív következményeivel nagyon is tisztában voltak. "Tragikus példának említhetjük, amikor Utrecht érsekét figyelmeztették, hogy ne tiltakozzon a holland zsidók deportálása ellen. Õ ennek ellenére felemelte a hangját, és ezért megtorlásul a holland katolikus zsidókat küldték a halálba. Egyikük volt a karmelita filozófusnõ, Edith Stein." A közszereplésektõl való tartózkodást éppen azok az emberek kérték, akiknek XII. Piusz segített. Egy zsidó pár Berlinbõl, akiket egy koncentrációs táborban tartottak fogva, de XII. Piusz segítségével Spanyolországba szöktek, ezt állították: "Közülünk senki sem akarta, hogy a pápa nyílt álláspontra álljon. Mi mindannyian menekültek voltunk, és a menekültek nem akarják, hogy célba vegyék õket. A Gestapo sokkal idegesebb lett volna, és csak fokozták volna vizsgálataikat. Ha a pápa tiltakozott volna, akkor Róma a figyelem középpontjába került volna. Sokkal jobb volt, hogy a pápa nem mondott semmit. Mi mindannyian ezen a véleményen voltunk akkoriban, és még ma is ez a meggyõzõdésünk."
Imádkozott, misét tartott, enciklikákat írt, evet, aludt, beszélgetett stb.
A "mi lett volna ha" nem történelmi kérdés. Mi lett volna? Lehet, hogy még több ember hal meg az igazság kemény kimondásával. Jézus se volt meggondolatlan. Õt is ugyanígy provokálták (Jn 7, 3-10): "Testvérei ekkor azt mondták neki: 'Menj el innen, eredj Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket mûvelsz! Hiszen senki sem cselekszik titokban, aki nyilvánosságra akar jutni. Ha ezeket teszed, mutasd meg magad a világnak!' Mert még testvérei sem hittek benne. Jézus azt felelte nekik: 'Az én idõm még nincs itt, de számotokra az idõ mindenkor alkalmas. Titeket nem gyûlölhet a világ, de engem gyûlöl, mert én tanúskodom arról, hogy a tettei gonoszak. Ti csak menjetek fel az ünnepre, én nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én idõm még nem telt be.' Ezeket mondta, és õ maga Galileában maradt. Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, õ is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban." Tehát mindennek meg van az ideje, van, amikor titokban kell cselekedni, mint az ebben az esetben is történt, hogy megelõzzenek egy még nagyobb tömegmészárlást. A hallgatás pedig nem hazugság.
Tehát hallgatva menteni, segíteni, bújtatni, vagy nyíltan ellenállva közvetetten még több ember halálát okozni? Ez nem kis dilemma. Akik XII. Piusz segítségével életben maradtak, egyértelmûen a hallgatás mellett voksoltak.
Szerintem ha tényleg tervszerûen irtották volna a bibsiket, akkor se sok mindent tudott volna tenni ellene.
Azon kívül, hogy jót röhögött volna rajta. Isten akarata volt:)
Valóban? Csak ennyi? „Uram, miért hallgattál?” Ezeket a szavakat mondta XVI. Benedek pápa 2006. május 28-án, amikor ellátogatott az egykori, auschwitzi koncentrációs táborba, ahol a nácik több százezer zsidóval és más származású emberrel végeztek. „Nagyon sok kérdés tör ránk ezen a helyen – tette hozzá. – Állandóan felmerül bennünk: Hol volt Isten azokban a napokban? Miért hallgatott? Hogyan engedhette meg ezt a határtalan öldöklést, a gonosz gyõzelmét? . . . Ezután is Istenhez kell kiáltanunk alázattal, de állhatatosan: Serkenj fel! Ne feledd el kezed mûvét, az embert!” A pápa a beszédével heves reakciókat váltott ki. Némelyek rámutattak, hogy elhallgatott olyan jelentõs részleteket, mint például az antiszemitizmust, amely hozzátartozott az auschwitzi rémtettekhez. Mások azt hallották ki a szavaiból, hogy megpróbál kisebb jelentõséget tulajdonítani annak, hogy II. János Pál pápa bocsánatot kért az egyház által elkövetett bûnökért. Egy katolikus újságíró, Filippo Gentiloni megjegyezte: „Logikus azonban, hogy sok hírmagyarázó, amikor azzal a megválaszolhatatlan kérdéssel szembesült, hogy hol volt Isten, inkább arra a könnyebb kérdésre szeretett volna választ kapni, hogy hol volt XII. Pius.” A kommentátorok arra utaltak, hogy a holokauszt idején XII. Pius pápa hallgatott. A holokauszt és a történelem során végrehajtott minden népirtás azt bizonyítja, hogy „ember uralkodik emberen a maga kárára” (Prédikátor 8:9). Azt is jegyezzük meg, hogy az ember Teremtõje nem burkolózott hallgatásba e rengeteg borzalom láttán. Ha nem is a pápa, de sokan mások NEM HALGATTAK! A Biblia lapjain feltárta, hogy miért engedi meg a gonoszságot. Arról is biztosít bennünket, hogy nem feledte el az emberiséget. Mi több, hamarosan véget ér az az idõszak, amelyben megengedi az embereknek, hogy önmagukat kormányozzák (Jeremiás 10:23).
Mellesleg XII. Pius az elsõ válaszóló szerinti tettei aranyosak. De még milyen "aranyosak" a hívei ez idõtájt véghezvitt rémtettei, egymás "szeretetbõl" való legyilkolászása!
A kérdező hozzászólása: "Ez a fórum nem a te ócska antikrisztusi fröcsögésedröl Szól." Ez leplez le legjobban téged. Tehát az antikrisztus az, aki nem öli meg embertársát?! De jó nekünk, most már ezt is tudjuk! Pius, ha ennyire csodálatos volt, már csak azt nem értem, hogy a 'hadserege' által a világ mégis fel lett dúlva, és évtizedekig tartott az újjá építése, miért? A nép, mely a keze irányítása alatt volt, hogyan tudott ilyent tenni? Mégis mit tett a világháború elõtt, vagy alatt, hogy ez ne így legyen? Mert amirõl te beszélsz itt már napokon keresztül, az csak a következmények egyk kis szeletének az eltakarítása, de az okok felszámolása, megszüntetése érdekében vajon mit tett a háború elõtt az elõzõ pápa (ez lett volna a fontosabb)? És mit tett az okok felszámolása érdekében Pius a háború alatt?! Mert ugye nem azt akarod mondani, hogy mindennek az oka az volt, hogy Hitler élve született? Attól, hogy él egy karizmatikus félõrült, még nem kell követni a "keresztény" világnak!
A kérdező hozzászólása: Ugyanúgy számonkérhetnéd az elsõ századi valódi keresztényeken is, hogy a róma által üldözöttekbõl mennyit mentettek meg! Biztosan volt rá példa, mint ahogy a Tanúknak is volt. Már kérdeztem, de mivel az ismétlés a tudás anyja, megkérdezem mégegyszer: milyen alapon kérsz te azoktól elszámolást, akik ténylegesen kimutatták az embertársaik iránti szeretetüket, amikor nem voltak hajlandóak elpusztítani õket?!!! És ezzel készek voltak sokan közülük feládozni az életüket másokért. Mert ugye Jézus ezt tanította. Nem mások elpusztítása, hanem a másokért feláldozott élet a szeretet bizonyítéka! Mocskos arrogancia ez részedrõl, semmi több. A korábbi válaszok egy része lehet, hogy off (ahogy az írója el is ismerte), de IGAZ! Tudod a Tanúk a háborúban célpontok, üldözöttek voltak a hitükért, ami a legtöbb állítólagos keresztényre nem volt jellemzõ (inkább õk voltak az üldözõk!!!), hacsak nem politikai okokból került az illetõ katolikus, vagy protestáns a Tanúk sorsára, egy táborba. Ez viszont már azt jelentette, hogy nem volt semleges, ahogy Jézus. Az hogy fizikailag sikerült (diplomáciailag!) megmenteni embereket, de közben teljes és tragikus szellemi sötétségben tartani százmilliókat, az lenne a nagy dicsõség? És ezzel a szellemi vaksággal tízmilliók halálát okozni, ez lenne dícséretre méltó? Most akkor mi az igazi szeretet, elpusztítani õket, vagy ha kell, meghalni értük? El tudod te ezt egyszer dönteni?
A fenti válaszok mindegyike OFF A kérdés; Mit csinált 12-ik Pius pápa a 2-ik vh. alatt? A VÁLASZ; „Pontatlan és hiányos beszámolók alapján bélyegezték meg XII. Piusz pápát és hamisították meg a második világháború alatti zsidómentõ tevékenységének örökségét” – mondta Gary Krupp, az amerikai Készítsetek Utat Alapítvány zsidó alapítója és elnöke. Meg kell változtatnunk a történelemírást", és el kell mondanunk a világnak az igazságot a háborús évek pápájáról, „aki oly sok életet mentett meg" – mondta Gary Krupp a XII. Piusz pápaságáról szóló szimpózium megnyitóján. Az alapítvány szeptember 15. és 17. között megtartott rendezvényén új bizonyítékokat mutattak be XII. Piusz titkos tevékenységével és utasításaival kapcsolatban, amelyekkel zsidókat mentett a nácik elõl. A szimpózium résztvevõi katolikus és zsidó szakértõk elõadásait hallgatták meg, és az egyház segítségével megmenekült holokauszt-túlélõkkel készült videointerjúkat tekintettek meg. Krupp szerint a tudósok és a történészek az elmúlt évtizedek során „egyszerûen nem gyûjtötték össze és nem adták közre" a szemtanúktól, holokauszt-túlélõktõl és diplomatáktól származó beszámolókat és archív anyagokat – írja a CNS. Egy újonnan ismertetett dokumentum szerint XII. Pius pápa, akit sokan bírálnak a holokauszt idején tanúsított magatartásáért, utasítást adott a második világháború alatt katolikus intézményeknek az üldözött zsidók mentésére. Peter Gumpel német jezsuita atya, aki felsõbb megbízásra gyûjti azokat az okmányokat, amelyek támogathatják XII. Pius esetleges boldoggá avatását, ismertette szerdán a nemrégiben feltárt dokumentumot a Vatikáni Rádióban. A rádió szerint egy római kolostorból bukkant elõ ez az 1943-as keltezésû irat. "A szentatya menteni akarja fiait, köztük a zsidókat, és elrendeli, hogy a kolostorok kínálják fel vendégszeretetüket ezeknek az üldözötteknek" - idézett a dokumentumból Gumpel atya, hangsúlyozva a dokumentum jelentõségét. Akik támadják XII. Pius emlékét, éppen arra hivatkoztak eddig, hogy nincs írásos dokumentum, amely bizonyítaná, hogy a néhai pápa segítette a zsidókat - mondta. Szavai szerint XII. Pius elküldte annak idején személyes megbízottait különféle katolikus intézményekbe - egyetemekre, papneveldékbe, plébániákra és kolostorokba - , hogy a zsidók mentésére biztassa általuk ezeket az intézményeket" A könnyen ítélkezõk talán arról is elfeledkeznek, hogy maga a Vöröskereszt is úgy találta, a nyílt tiltakozás éppen az ellenkezõjét érné csak el, de a nürnbergi háborús bûnöket vizsgáló törvényszéki tanács egyik amerikai delegáltja, Robert M. W. Kempner is úgy gondolta, egy erõteljesebb tiltakozás csak még több zsidó és pap halálát okozhatta volna "Míg a Szentszék látszólag visszahúzódott, addig a háttérben államtitkársága folyamatos kapcsolatban állt a magyarországi, horvátországi, szlovákiai és romániai nunciusokkal, akik pedig a helyi egyházi és állami vezetõknél jártak közben az üldözöttek érdekében, amiért zsidó szervezetek is köszönetüket fejezték ki. Pinchas Lapide izraeli történész szerint ezen akciók során mintegy nyolcszázötvenezer ember életét sikerült megmenteni" XII. Pius pápa utasítására a római Santi Quattro Coronati rendház a II. világháború idején zsidókat és a politikai üldözötteket bújtatott - derült ki állítólag a rendház egyik apácájának a naplójából, amelyet a La Stampa címû torinói napilap hétfõi száma ismertetett" Az állítólag több mint hatvan évvel ezelõtt íródott napló szerzõje szerint a pápa, akit sok történész azzal vádol, hogy szemet hunyt a zsidóüldözések fölött, személyesen utasította a rendház fõnökasszonyát, hogy az intézmény fogadja be mindazokat, akiket a németek keresnek. Így nyert például oltalmat a kis Amalia Viterbo is, az olasz kommunista párt egyik alapítójának, a Komintern titkárának, Palmiro Togliattinak zsidó származású unokahúga is. Az olasz lap szerint az Ágoston-rendi nõvér naplójában azt írta, hogy XII. Pius a gyermekeket és zsidókat egyaránt meg akarta menteni, ezért utasította a kolostorokat és zárdákat, hogy fogadják be és bújtassák az üldözötteket. Késõbb, amikor az SS már a nõi rendházakat sem tartotta tiszteletben, a rendházfõnöknõ egy, az ellenállással együttmûködõ olasz rendõrrel készíttettet hamis igazolványokat - írta a La Stampa" . A zsidók csoportjai a valóságban csakis hálájukat fejezték ki azért a nagyszámú zsidó életért, amelyet XII. Piusz segített megmenteni. Ám Piusznak a zsidók megmentése érdekében tett hôsi erôfeszítéseit mára igencsak elfelejtették. Úgy látszik – például –, hogy senkinek sincs tudomása arról: Piusz zsidók érdekében megtett lépéseinek értékeléséül 1945-ben a Zsidó Világkongresszus tekintélyes pénzösszeggel fejezte ki elismerését a Vatikánnak; vagy arról sem, hogy amikor Piusz 1958-ban meghalt, Golda Meir, Izrael külögyminisztere megható dicsérettel búcsúztatta – ugyanazon okból – az ENSZ-ben" 1938 szeptemberében hangzott el XI. Piusz híres nyilatkozata: “Az antiszemitizmus elfogadhatatlan. Szellemünkben szemiták vagyunk”. Utóda, XII. Piusz, aki elôbb a Vatikán németországi nagykövete volt, idegenkedett, sôt viszolygott a náciktól. 1935-ben egy Lourdes-ba zarándokló csoportnak kijelentette, hogy a nácik “a faj és vér babonájának megszállottai” és ez szögesen ellentmond a keresztény hit elveinek. Pápasága kezdetén kiadta a Summi pontificus kezdetu körlevelet, amelyben éppen azokat a bálványimádó elveket ítélte el, amelyekre a nemzetiszocializmus épült. Zsidó tudósok (akik közül most csak Joseph Lichtent említjük), gondosan, adatokkal illusztrálták azt a kiterjedt rejtekhálózatot, amelyet a Vatikán muködtetett. Mi több, XII. Piusz személyes felelôsséget vállalt a deportált zsidók gyerekeiért. Nagymértékben az egyház erôfeszítéseinek köszönhetô az itáliai zsidók magas túlélési aránya a náci uralom alatt, amely messze meghaladta más európai országokét. A Vatikán erôfeszítéseinek eredményeként az Európa-szerte megmentett zsidók száma hétszázezerre rúg a becslések szerint. (A második világháború zsidó áldozatainak számát hatmillóra becsülik! – A fordítü megjegyzése) Ez volt az egyik oka Israel Zolli római fôrabbi háborúvégi megkeresztelkedésének. A rabbi a Piusz pápa tetteiért érzett hálából annak keresztnevét, az Eugeniót vette fel." A modern közvélemény elítéli Piuszt, mert nem csapott fel demagógnak és nem bélyegezte meg harsányan a zsidók elleni náci bánásmódot. Mégis, mi haszon származhatott volna egy ilyen aktusból? Mind a Vöröskereszt, mind a zsidókat segítô ügynökségek ugyanarra a következetetésre jutottak a háború alatt, mint a Vatikán: a zsidók megmentésére irányuló erôfeszítéseik sokkal eredményesebbek lesznek, ha az ügynökségek viszonylag csendben muködnek. 1942-ben Amszterdam katolikus hierarchiája nyíltan elítélte a nácik zsidóüldözését. A nemzetiszocialisták a zsidók felhajtásának és a deportálások számának megduplázásával válaszoltak. A háború végére Amszterdam zsidó lakosságának 90%-át megsemmisítették." Vannak, amelyek a pápát szentté avatni akarók, mások az õt nácibarátsággal vádolók érveihez adnak muníciót. Szent Péter eddigi 306 utóda közül (az ellenpápákat is beleszámítva) egynek sem kellett olyan ragikus történelmi helyzettel szembenéznie, mint XII. Piusnak. Még az elsõ világháború alatt uralkodó XV. Benedeknek és a napóleoni háborúk áldozatai közésorolható VI. Piusnak sem, Ugyanis egyiküket sem lehetett megvádolni azzal, amivel XII. Piust vádolják: hogy szemet hunyt a világtörténelem legkegyetlenebb népirtása felett. A KGB machinációi Ion Mihai Pacepa, a kommunista Románia titkosszolgálatának 1978-ban Nyugatra szökött fõnöke tavaly a National Reviewnak azt nyilatkozta, hogy a szovjet kémszervezet volt az, amely alaposan megtervezett, módszeres munkával megteremtettea nácibarát XII. Pius imázsát. A KGB 1960-ban, két évvel XII. Pius halála után indította meg 12 szék fedõnevû akcióját, amely a „Halottak nem védhetik magukat” mottót kapta. Úgy állította be a pápát, mint meggyõzõdéses antiszemitát, Hitler barátját, akit teljesen hidegen hagyott a zsidóság tragédiája. Ezt persze dokumentumokkal kellett bizonyítani. Beszerzésükben kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén jelentõs szerepet kapott a román kémfõnök. Pacepa állítása szerint ennek a titkosszolgálati játszmának volt fontos része Rolf Hochhuth német drámaíró Európa-szerte nagy vitákat kavaró darabja, az 1963-ban bemutatott A helytartó is, a mely a pápát a náci népirtással való hallgatólagos cinkossággal vádolta, mivel, úgymond, annak ellenére, hogy idejében tudomást szerzett a zsidókkal történõ szörnyûségekrõl, nem emelt szót ellenük, de még a náci Németországgal kötött konkordátumot sem volt hajlandó felmondani. Az engesztelhetetlen kommunistaellenességérõl ismert pápa (1949. július 1-ji dekrétumával kiközösítette az ateista kommunizmust, 1956. október 28-i enciklikájában közös imára szólította fel a katolikus világot Magyarországért) erkölcsi lejáratása a Szentszék tekintélyének lerombolására szolgált. Vannak, akik nem tartják hitelesnek Pacepa állításait, mondván, hogy folyton újabb szenzációkat gyárt, és mindenütt – így a J. F. Kennedy elleni merénylet mögött is – a szovjet titkosszolgálat embereit véli felfedezni. Akadnak viszont, akik egyáltalán nem tartják valószínûtlennek a román tábornok verzióját. Õk azzal érvelnek, hogy a II. János Pál ellen 1981-ben végrehajtott merénylet mögött is a KGB állt: megtévesztésül bolgár ügynökökre bízta a végrehajtását, és keletnémetekre a nyomok eltüntetését, az erre vonatkozó dokumentumok is az egykori Stasi irattárából kerültek elõ. Hitler elrabolta volna Piust, akirõl 1999-ben Hitler pápája címen publikált erõsen elmarasztaló tanulmányt John Cornwell angol katolikus író és történész (nevét az I. János Pál pápa haláláról írt könyve tette ismertté), Hitler valójában ki nem állta, és az elrablását fontolgatta. 1944-ben Karl Friedrich Otto WolK tábornok, az SS olaszországi vezetõje parancsba kapta a Vatikán megszállását és a pápa elfogását – egy liechtensteini kastélyba kellett volna õt szállítani –, de WolK szabotálta a parancsot. Késõbb a nürnbergi per során beszámolt errõl, nyitott kérdés maradt viszont, hogy miért tûrte el Hitler WolK engedetlenségét. A Vezér haragját a vatikáni német kémek jelentései váltották ki, amelyek arról számoltak be, hogy Pius „mind emberileg, mind anyagilag” támogatja a zsidókat. Az egyik kémjelentésben ez áll: „Forrásunk közölte, hogy Pius titkára, Robert Leibner atya a szemébe mondta: az egyház semmiben sem reménykedik annyira, mint abban, hogy a háború eltörli a náci rendszert.” A jelentések, amelyekbõl kiderül, hogy a vatikáni náci kémeket nagyon aggasztották Piusnak a lengyelek és a zsidók megmentésére vonatkozó tervei, csak nemrég kerültek elõ a keletnémet titkosszolgálat egykori raktárából. Hollandiában, ahol a zsidóüldözést ostorozó körlevelet olvastak fel a katolikus és protestáns templomokban híveiknek a papok, a németek azzal fenyegetõztek, hogy büntetésül a megkeresztelkedett zsidókat is elhurcolják, és ezt meg is tették (Edith Stein is ekkor került koncentrációs táborba). Pascalina Lehnert nõvér, aki a pápa mellett teljesített szolgálatot, róla szóló könyvében megírta, hogy errõl Pius a lapokból értesült. „Falfehér lett, felvett íróasztaláról két nagy, sûrûn teleírt ívet, és ezt mondta: »Ezeket el akarom égetni. Ez az én tiltakozásom a rettenetes zsidóüldözés ellen, ma este kellett volna megjelennie. De ha a holland püspökök tiltakozása 40 ezer áldozatba került, az enyém talán kétszázezer ember életébe kerülne. Jobb nem beszélni hivatalosan, és csendben folytatni azt, amit eddig, mindent megtenni, ami emberileg lehetséges, az üldözöttekért.«” Pius utasítására az olaszországi zárdák, kolostorok rejtegették a zsidó gyermekeket és felnõtteket. Õ maga a Vatikánban ugyanezt tette, Castel Gandolfó-i nyári rezidenciájában is sok száz zsidó talált menedéket. A háború után számos zsidó személyiség, köztük Albert Einstein, Golda Meir és Isaac Herzog palesztinai fõrabbi mondott köszönetet népe nevében XII. Piusnak." Jehova Hamis és Hazug Tanúinak figyelmébe; OFF helyett és ócska antikrisztusi katolikusellenes fröcsögés helyett VÁLASZOLJANAK A KÉRDÉSRE! Ha a kérdésre nem tudnak válaszolni antikrisztusi rágalmaikat mocskolódásúkat mellõzzék
Isten Szava kijelenti: „Ha valaki az állítja: ’Szeretem Istent’, és mégis gyûlöli a testvérét, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az nem szeretheti Istent, akit nem lát. És ez a parancsolat tõle van, hogy aki szereti Istent, az szeresse a testvérét is” (1János 4:20,  21). Akik Istenben bíznak, ezzel a szeretettel tartják fenn az igazi nemzetközi egységet. Pál apostol az 1Korinthus 1:10-ben ezt mondta: „Intelek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy mindnyájan egybehangzóan beszéljetek és ne legyenek nézeteltérések köztetek, hogy megfelelõen egységesek lehessetek ugyanabban az értelemben és ugyanabban a gondolatmenetben.” (Lásd még: 1János 3:10–12.) A The World Book Encyclopedia azt mondja, hogy 55 millió embert öltek meg a II. világháborúban. Ezeket az összes nagyobb vallások tagjai ölték meg, Jehova Tanúi kivételével. Ennek az 55 millió halálnak egyikét sem okozták Jehova Tanúi, mivel õk engedelmeskedtek annak a parancsnak, hogy egymást szeressék és megtagadták a nemzetek háborúiban való részvételt. Sokan a Tanúk közül mártírhalált haltak semleges álláspontjukért, ezért elmondhatják, amit Pál apostol mondott: „Tiszta vagyok minden ember vérétõl” (Cselekedetek 20:26).
Egy olvasói kritika: Vallás és háború Az (Ébredjetek!) 1994. október 22-i „Amikor a vallás állást foglal a háborúban” címû sorozatukban arról beszéltek, hogy önök szerint a katolikus vezetõk elmulasztották nyíltan elítélni a háborút. De a történelem másról tanúskodik. Amikor Hitler elkezdte üldözni a német zsidókat, Faulhaber, München bíborosa olyan prédikációkat tartott, amelyekben megvédte a zsidókat. Más hõsies lelkészek nyíltan elítélték azokat a náci törvényeket, amelyek megtiltották az „árják” és zsidók közötti házasságot. A második világháború kitörése után Európában Hitler katolikus iskolákat záratott be, betiltotta a katolikus sajtót, és Lengyelországban az összes zárdát, kolostort és papneveldét bezáratta. J. L., Egyesült Államok A cikkek tárgyilagos és jó hírû forrásokon alapulnak. A „German Catholics and Hitler’s Wars” (Német katolikusok és Hitler háborúi) címû könyvet például Gordon C. Zahn írta, aki katolikus professzor. Õszintén szólva elsöprõ bizonyíték van arra nézve, hogy legalábbis a kezdeti idõszakban a katolikus hierarchia teljes támogatást nyújtott a náci pártnak. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltak egyes katolikus papok, akik ellenálltak a náciknak. Ám õk nyilvánvalóan kivételnek számítottak. (A kiadók.)
A kérdező hozzászólása: Még mindig nem válaszoltál arra, hogy a kiváltó okokkal kapcsolatban milyen (ellen)intézkedések történtek a pápa és az utódjai részérõl. Mindig csak ugyanaz a mese, a következmények egy kis szeletének az eltakarításáról papolsz, amiben állítólag részt vett diplomáciailag a pápa is. De egyre csak bonyolódik ez a történet, és egyre nehezebb megkülönböztetni a fikciót, a valóságtól. Tehát a kérdésem még egyszer: mi tette lehetõvé, hogy mindaz megtörténhessen, ami megtörtént az állítólagos keresztény világban? És milyen szerepe van ebben a pápáknak, valamint konkrétan a 2-ik v.háború pápájának, és rajta keresztül a katolikus egyháznak? Vagyis milyen ellenintézkedések történtek, azóta a katolikusoknál annak elkerülése érdekében, hogy ne ismétlõdhessen meg soha többé olyan borzalom? Ezt a kérdést persze majd' minden más protestáns felekezetnél is fel lehetne tenni, de mégiscsak ti vagytok sokkal többen (papíron). Vagyis van valami garancia arra, hogy újból nem ismétlõdik meg ilyesmi, vagy minden maradt a régiben?
A kérdező hozzászólása: Igazad van, a választ mindenki tudja! Ne is erõltesd magad, mert még bajod lesz belõle.
"Igazad van, a választ mindenki tudja! Ne is erõltesd magad, mert még bajod lesz belõle." A KGB-ügynökök megfenyegettek! Igy néz ki Jehova Hamis és Hazug Tanúinak érvelése!!!
A kérdező hozzászólása: Egy a lényeg, akik ott voltak és átélték, netalán még túl is élték, azok pontosan tudják, hogyan viselkedtek a papok. De általában a katolikus egyház álláspontját is sokkal többen érezték halálosnak, mint segítségnek, mert valójában ugyanazt a képmutató magatartást tanúsították a felsõ papi elöljárók, mint mindig is a történelmükben. Eljátszották a 'szeretõ', 'törõdõ', és 'semleges' egyházi vezetõi szerepüket, de valójában az egész arról szólt, amit a nemzetekben a sok millió "igazhívõ" mûvelt! Mond meg õszintén, nem képmutatás-e, ha a világ katolikusságát a Krisztusi tanítások helyett, a nemzeti, nacionalista eszmékre nevelik, és ebbõl eredeztethetõen minden egyes háborúban katolikus katolikust õl, de a papi osztály mossa kezeit mondván: 'mi nem tehetünk róla, nézzétek, még embereket is mentettünk. Persze, közben az egész katolikus világot engedtég, hogy a legszörnyûbb bûntetteket kövessék el egymás ellen. Ne aggódj, nem sokára úgy is minden kiderül, az is, ami eddig el lett titkolva.
Olvassátok ezt el: http://www.depositum.hu/xiipiusz.html A zsidókérdés A pápa szolgálata során több ízben is bocsánatot kért a zsidóságtól mindazért, amivel a katolikus egyház tagjai hozzájárultak a történelem folyamán az antiszemitizmushoz, illetve mindazon esetekért, amikor keresztények nem a krisztusi testvériség szellemében cselekedtek az Ószövetség népével szemben. A pápa bocsánatkérése a zsidóság és a kereszténység kapcsolatának 2000 évére vonatkozik. E kapcsolatot tekintve itt is meg kell állapítani, hogy a kereszténység a maga társadalmi megjelenésében nem egy kérdésben átvette kora nem keresztény szemléletét. A kor elve ez volt: , , egy nép (egy uralkodó), egy vallás.'' Aki nem követi a nép (igaz) vallását, azt egyrészt a lehetséges eszközökkel ösztökélni kell arra, vagy ha ez nem sikerül, akkor legfeljebb másodrendû polgárként létezhet. (Ez a gondolat élt a reformáció korában is, az , , akié a föld, azé a vallás'' elvben. S az , , egy nép, egy vallás'' elvébôl következô vallási türelmetlenség ma is sújtja a keresztényeket, pl. általában az iszlám országokban, és -- bár mérsékeltebb formában -- a nem ortodoxokat Oroszországban.) Már Nagy Konstantin, majd Jusztinusz császár ennek az elvnek megfelelôen határozta meg a zsidó vallást követôk helyzetét a kereszténnyé lett Római Birodalomban, s a kereszténnyé váló európai népek, államok átvették ezt a gyakorlatot, így a zsidók bizonyos tisztségeket nem vállalhattak, számukra elkülönített helyen kellett lakniuk stb. Ilyen körülmények között a zsidóság egyes idôszakokban békésen élhetett, máskor üldözéseknek volt kitéve. A zsidóellenességet koronként felszította, a , , Krisztus-gyilkosság'' vádja is. Máskor viszont (ez is a kép teljességéhez tartozik) a magas kamatra adott kölcsönök voltak az üldözések kiváltói; a zsidók ui. sok országban jogot kaptak a kereskedésre, a pénz kamatra való kölcsönzésére (ami keresztényeknek tilos volt), s így nagy vagyonhoz, befolyáshoz jutottak. -- A náci népirtással kapcsolatban a pápa bocsánatot kért azért, hogy (illetve amennyiben) a keresztények között is megjelenô zsidóellenesség hozzájárult ahhoz a szemlélethez, amely a holokausztot eredményezte, továbbá hogy voltak olyan katolikusok, akik a nácizmus idején nem fordultak szembe a zsidóüldözéssel. -- A fasiszta zsidóüldözéssel kapcsolatban azzal is szokták vádolni az egyházat, hogy egyes országok (elsôsorban Németország) keresztényei és fôpapjai nem emelték fel eléggé és idôben szavukat a nácizmus ellen. -- Tény, hogy voltak elsôsorban német katolikusok, sôt fôpapok is, akik a fasizmus kezdeti idejében kevésbé tartották veszélyesnek Hitlert (akinek tervei akkor még nem voltak annyira nyilvánvalóak), mint a kommunizmust -- amelynek a Szovjetunióban megnyilvánult embertelensége, vallás- és népirtása már ismert volt. -- Sajnos az is tény, hogy voltak olyan egyházi vezetôk is, akik még akkor sem távolodtak el a fasiszta rendszertôl, amikor nyilvánvalóvá kezdett válni annak embertelensége. -- De az is bizonyos, hogy a diktatúrák bukása és a történelmi tragédiák elmúlta után könnyû megállapítani, hogy ott mit kellett volna tenni. Az események közepette élôktôl nem jogos olyan látásmódot elvárni, mint amilyenre egy tragédia bekövetkezése után szert teszünk. Amint a kommunizmussal esetenként kollaboráló egyháziakról beszélni akkor lehet, ha szólunk azokról (s ôk sokkal többen voltak), akik ellenálltak, illetve akiket üldöztek a kommunizmus vagy a nácizmus alatt. -- Azt mondhatjuk, hogy a fasizmus idején bizonyára senki nem tett oly sokat a zsidók megmentéséért, mint a katolikusok és egyes keresztény egyházak. -- Számos európai ország püspökei vagy püspöki karai tiltakoztak a zsidók deportálása ellen, s tiltakozásra szólították fel híveiket. -- A vatikáni és egyházi épületek Európa-szerte zsidók százezreinek nyújtottak menedéket, s köszönhették ezeknek életbenmaradásukat. -- A zsidóság neves képviselôinek egy része kezdettôl kifejezi köszönetét ezért a katolikus egyháznak és vezetôinek. A téma egyik neves zsidó szakértôje, Pinchas Lapide konzul szerint , , a katolikus egyház 150.000--400.000 zsidót mentett meg a biztos haláltól''. -- A. Einstein -- aki zsidó származása miatt maga is menekülni kényszerült a fasizmus elôl -- így nyilatkozott 1946-ban: , , Semmilyen különös érdeklôdéssel nem voltam a katolikus egyház iránt, de most nagy vonzódást és csodálatot érzek iránta. Mert egyedül az egyháznak volt bátorsága, hogy szembeszálljon Hitlerrel és kiálljon az igazság és szabadság mellett.'' -- A katolikusok szemléletét jelzi, hogy Németországnak azokon a településein, ahol a katolikusok aránya meghaladta a 60%-ot, a náci párt a szavazások alkalmával nem ért el 30%-ot sem. -- Itt idézhetjük, amit Glatz Ferenc könyve a német egyház antifasizmusáról ír: , , A német nemzetiszocializmus a fajelmélet következtében szembekerült a pozitív kereszténységgel. A fasizmust, mint új pogányságot nemcsak a katolikus egyház marasztalta el, hanem a lutheránusok többsége is. XI. Piusz pápa , , Mit brennender Sorge'' kezdetû enciklikájában tételesen is herezisnek (eretnekségnek) nevezte a náci újpogányságot.'' Ennek következtében Hitlerék nemcsak a német katolikusok pártját (a Zentrum Pártot) számolták fel, hanem az egyházi intézmények és egyesületek jelentôs részét is (A magyarok krónikája, Budapest 1996, 608). -- Elôfordul olyan beállítás, amely szerint a katolikus egyházban egy alapvetô zsidóellenesség uralkodott volna: Ennek legkézenfekvôbb cáfolata, hogy mennyi zsidó származású pap és szerzetes is mûködött a nácizmus uralomra törésekor is a katolikus egyházban, és hogy hány jeles zsidó személyiség volt a katolikus egyház tagja (vagy tért a katolikus egyházba). -- Nem felejthetjük el azt sem, hogy Hitler több 10.000 keresztényt internált, köztük püspököket, papokat, szerzeteseket, világiakat jelentôs részben azért, mert keresztény meggyôzôdésük alapján felemelték szavukat a népirtások ellen, és tettekkel is szembeszegültek azzal. 4000 pap és 400 szerzetesnô halt meg a hitleri táborokban. -- A médiában újra és újra hallunk egy másik vádat: hogy XII. Piusz pápának jobban fel kellett volna emelnie hangját a zsidóüldözés ellen. E vád mögött egy hipotézis áll: ha a pápa tiltakozott volna, fékezhette volna a náci vérengzést. -- XII. Piusz helyes politikai látásmódján -- s azon a hipotézisen, hogy , , mi lett volna, ha'' -- évtizedekkel az események után lehet vitatkozni. A pápa a történelmi kutatások szerint -- miután számos lépést tett az üldözöttek érdekében, hosszan megszenvedett gondolkodás után úgy látta, hogy nem ad ki tiltakozó körlevelet (bár az elô volt már készítve), mert attól félt, hogy ezzel még nehezebbé tenné a nácizmus alatt élô egyházaknak és az egy ideig még kímélt kikeresztelkedett zsidóknak (illetve a zsidó papoknak és szerzeteseknek) a helyzetét. A Holland Püspöki Kar náciellenes körlevelére válaszul Hitler a zsidó származású szerzeteseket is koncentrációs táborba hurcolta. De a tények beszélnek arról, hogy a pápa mi mindent tett a zsidók védelmében. -- A vatikáni nunciusok (a pápa , , nagykövetei'') pl. , , menlevelet'' adtak a zsidóknak. A szerzetesházak és egyházi intézmények (kórházak, szemináriumok) Rómában és Európa országaiban a pápa szándékának megfelelôen (létük kockáztatásával) befogadták, és hamis papírokkal bújtatták a zsidókat. Amíg az védelmet jelentett, hogy valaki meg van keresztelve, a papság keresztlevelet adott nekik. A klauzúrás nôi rendek is engedélyt kaptak, hogy kolostoraikba, ahová férfi nem léphet be, most menekült zsidó férfiakat bújtassanak stb. -- Hogy a pápát ismerô zsidók hogyan ítélték meg magatartását, jelzi, hogy Isak Zolli (+1956), aki a zsidóüldözés éveiben volt Róma fôrabbija, a világháború után katolikus hitre tért, majd követte ôt felesége és leánya. -- Amikor pl. a németek 50 kg aranyat követeltek a római zsidóságtól szabadon hagyásuk feltételeként, és azok csak 35 kg-ot tudtak összegyûjteni a határidôre, Zolli fôrabbi a pápától kapta meg a hiányzó 15 kg-ot. Zollit késôbb egy katolikus házaspár mentette meg az elhurcolástól. A keresztségben az Eugenio nevet vette fel, XII. Piusz (Eugenio Pacelli) iránti tisztelete jeleként. (Vö. F. Lelotte, A XX. század konvertitái II. Ecclesia 1986.) -- A magyar média többször vádolta leegyszerûsítve antiszemitizmussal a világháború elôtti hazai fôpapságot (köztük pl. Prohászka Ottokárt) azért, mert nem egyhangúan ellenezte a 20-as évek un. 'numerus claususát', illetve 1938--39-ben az elsô és második zsidótörvényeket. Bizonyos, hogy minden faji megkülönböztetés kereszténytelen és elfogadhatatlan. S ezt a jelzett korok fôpapsága is vallotta. Amennyiben a korabeli püspökök a jelzett törvényeket nem egyhangúan ellenezték, ebben nem antiszemitizmusuk fejezôdött ki. -- Mit is jelentett az 1920-ban elfogadott (és 1928-ban megszüntetett) , , numerus clausus''? A zsidó vallású állampolgárok jogegyenlôségét sértette (mondjuk a mai szemlélet alapján), ui. kimondta: , , az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma az (egyetemi) hallgatók között lehetôleg érje el az illetô népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát''. A törvény háttere -- amint Glatz Ferenc kötete is írja --, hogy a zsidó egyetemi hallgatók aránya hazánkban egyes években 40--45%-át tette ki az orvosi vagy mûszaki karok hallgatóinak, miközben az ország népességének 5, 1%-a volt zsidó. (A zsidó egyetemi hallgatók aránya a , , numerus clausus'' éveiben is 10% körül volt.) (I. m. 575) -- Hasonlóan, amikor az 1. és 2. zsidótörvény , , korlátozta a zsidók gazdasági és közéleti térfoglalását'', s kimondta, hogy , , a sajtó-, ügyvédi, mérnöki és orvosi kamara tagjainak, az üzleti és kereskedelmi alkalmazottaknak legföljebb 20%-a lehet zsidó'', ennek hátterében az állt, hogy a zsidóság magas arányban foglalta el a polgári állásokat: pl. az ügyvédek 49%-a, a gyártulajdonosok és bérlôk 50%-a, igazgatóinak 41%-a, a kereskedelemben önállóak 45%-a, a tisztviselôk 52%-a vallotta magát izraelitának. (I. m. 614, 608) -- A zsidóság társadalmi helyzetének, térfoglalásának ilyen alakulása kapcsolatos e nép képességeivel és történelmi adottságaival, valamint alkalmasint azokkal a korlátozásokkal is, amelyeket egyes korokban köréjük állítottak. A magyar zsidóság kétségkívül szerves részét képezte a magyar nép és gazdaság fejlôdéstörténetének. De a történelmi körülmények által is meghatározott fejlôdés nemegyszer feszültségek forrásává vált (vö. I. m. 608, 565). A zsidótörvények korában az okozott feszültségeket, hogy egyes szférákban zsidó-faji alapon erôs összefonódások jöttek létre, amelynek következtében a nem zsidó származású fiatalok nehezen jutottak be bizonyos egyetemekre vagy állásokba. Ilyen körülmények között is súlyos kérdéseket vet fel, s az emberi jogok mai szemléletével össze nem egyeztethetô, ha egy fajra vonatkozó globális megkülönböztetés születik, ám az ítéletek egyoldalúságát jelzi, ha a fenti témában magyarázat nélkül rásütik egyházi vezetôkre vagy másokra az , , antiszemitizmus'' egyértelmûen negatív jelzôjét. A zsidók elhurcolása ellen viszont püspökeink tiltakoztak. -- Serédi bíboros, esztergomi érsek (a felsôház tagja) nem volt hajlandó részt venni a nyilas Szálasi nemzetvezetôvé választásán. Késôbb tiltakozásokkal, tárgyalásokkal próbálta enyhíteni a terrort. -- Több püspökünk kezdettôl, mások némi késéssel, támogatták a katolikus mozgalmak, papok és szerzetesek munkáját a nácizmus üldözöttéinek megmentése érdekében. A hazai szerzetesházak kb. 10.000 üldözöttet rejtegettek, s ezek többségét sikerült megmenteniük a haláltól. (Nemcsak a híres zsidó származású operaénekes Székely Mihály, hanem pl. a kommunista Schönherz Zoltán is élvezte egyházi épületek védelmét.) Így érthetô, hogy a nyilasok Magyarországon is több mint 80 egyházi személyt deportáltak, zártak be, s többet közülük meggyilkoltak. -- A fasizmus idején az ellenállási mozgalomnak több ezer keresztény résztvevôje volt Magyarországon is. -- Már az 1938-as budapesti eukarisztikus világkongresszust -- amelyen a pápai követ Pacelli bíboros, a késôbbi XII. Piusz pápa volt -- a szakértôk úgy értékelték, mint amely tiltakozás volt a nácizmus elôretörésével szemben. Hitler meg is akadályozta, hogy németek részt vegyenek rajta! (Vö. Glatz F., I. m. 611) -- Egyes egyházellenes írások eljutnak addig, hogy a kereszténységben a történelem folyamán megjelent zsidóellenességet teszik felelôssé azért, hogy a nácizmus gyökeret verhetett Európában. -- Amint láttuk, sajnos a , , keresztény Európában'' valóban évszázadokon át élt egy fenntartás, olykor ellenszenv a zsidókkal szemben. A történészek viszont az antiszemitizmus keletkezésének magyarázatakor több szempontra is rámutatnak, amelyek esetenként nem elsôsorban vallásiak voltak: -- Egy tehetséges, gyakran pénzügyi vagy politikai hatalomra szert tevô, és tagjai között olykor akarva-akaratlan érdekszövetséget létrehozó csoporttal szemben könnyen alakul ki ellenszenv. -- A magyar történelemben is -- miközben a zsidó vallású polgárok sok helyen megkülönböztetés nélkül a magyar nép tagjaként éltek a társadalomban -- különbözô események rontották a zsidóságról kialakított képet az újabb korban. Pl. hogy a számos embertelenséget és gyilkosságot végrehajtó Tanácsköztársaság idején a radikális és szociáldemokrata vezetôk jelentôs része, és a népbiztosoknak mintegy 60%-a zsidó volt; hasonlóan zsidó volt a legvéresebb rákosista kommunizmus felsô- és középvezetôinek is nagy része (vö. Glatz F., I. m. 565; A kommunizmus fekete könyve 445-446). Bár az igazsághoz tartozik az is, hogy a zsidóságnak a kommunista pártban (és elôdeiben) való nagy arányú szerepvállalása jelentôs mértékben összefüggött e nép történeti adottságaival, illetve a vele szemben táplált ellenszenvvel is. (Vö. Szabó R., A kommunista párt és a zsidóság, Budapest 1995.) -- A témával kapcsolatban jó tudnunk: Magyarországon hívô zsidó vezetôk is kértek már bocsánatot azért, hogy sok zsidó származású egyén vállalt vezetô szerepet a kommunizmus gyilkos, ateista rendszerében; de hangsúlyozták, hogy ezek a zsidóság töredékét alkották, és , , minden egyes zsidó származású kommunistával szemben legalább 1000 zsidó vallású magyar állampolgár áll''. (Vö. Glatz F., I. m. 565) -- Ma mindenképp örömmel láthatjuk, hogy hazánkban is és világszerte új kezdeményezések mozdítják elô zsidók és keresztények párbeszédét. -- Lehetetlen, hogy a keresztények magukénak ne érezzék II. János Pál imáját: , , Fájlaljuk mindazok magatartását, akik a történelem folyamán fájdalmat okoztak e gyermekeidnek, és elkötelezzük magunkat a hiteles testvériségre a szövetség népével.''
XII. Pius nem mérhetõ II. János Pálhoz...Vojtila a lengyel ellenállás hõse volt, látta mit tettek a nácik pl a varsói felkelés után a lengyelekkel. "Szerintem ha tényleg tervszerûen irtották volna a bibsiket, akkor se sok mindent tudott volna tenni ellene." Te egy nem sokat tudsz a jelszavakon kívül a holokausztról...de talán majd egyszer szembesülsz vele, és akkor szégyellni fogod.
"a katolikus egyház egésze, akinek a pápa a feje, így is egyértelmû bizonyítékát adta annak, hogy melyik oldalhoz tartozik. Ez is tény." Valóban Egyetértünk. Ellentétben Jehova Hamis és Hazug Tanúinak antikrisztusi rágalmaival antihunánus mocskolódásaival. A TÉNY; Pius poszthumusz ellenfelei is elismerik ugyanakkor, hogy a katolikus egyház igen sok zsidót mentett meg, amikor a diplomáciailag semlegesnek nyilvánított templomokban és szerzetesházakban többezer zsidót bújtatott. Izrael egykori milánói konzulja, a történész Emilio Lapide például így fogalmaz 1967-ben megjelent könyvében: „XII. Pius legalább 700 ezer, de lehet hogy 860 ezer, a nácizmus által halálra ítélt zsidó megmentésének volt kieszközlõje.“ "Pius bírálói is elismerik, hogy a katolikus egyház és személyesen Pius tetteinek is köszönhetõen igen sok zsidó menekült meg a borzalmak elõl." "Ha valaki egy lelket is megment az egész világot megmenti" Jehova Hamis Tanúi EGYETLEN Bizonyitékát sem tudják felmutatni embermentõ tevékenységüknek! Csak egyetlen icike-picike BIZONYITÉKOT - NEM VÉLEMÉNYT - Bizonyitékot mutassanak fel, mielött azt a pápát rágalmazzák akinek 800.000 üldözött köszönheti ÉLETÉT!
A kérdező hozzászólása: 17:47-es válaszomban már tömören összefoglaltam a lényeget az egészrõl! Egyes emberek ugyan dícsérhetik a pápátokat - de amint már korábban is leírtam - az, aki majd valóban megítéli, és megalázza, vagy éppen megdicséri õt, az Isten lesz, nem mi! Vagyis nem kellene mentegetni, hosszú kutatásokkal bizonygatni az õ tevékenységeinek a helyességét, jogosságát. Ha Isten elõtt elismert volt (Bibliából kimutatható módon, nem >tekintélyes< emberi meglátások, és felmagasztalás által), akkor annak már abban az idõben is világosan látszania kellett volna, hiszen 'a gyümölcseikrõl' mindenképpen felismerhetõknek kellett volna lenniük. Mellesleg, abban a helyzetben, ha még ezt a minimumot sem tették volna meg a rászorulók érdekében, tényleg nagy megütközést keltettek volna. Ezt igyekeztek elkerülni. De a katolikus egyház egésze, akinek a pápa a feje, így is egyértelmû bizonyítékát adta annak, hogy melyik oldalhoz tartozik. Ez is tény.
"Csak a zavarkeltés, ferdítés, csúsztatás és a vádaskodás, amihez értenek. " Egyetértek. Jehova Hamis és Hülye Tanúi csak ehez értenek(meg a katolikusok rágalmaízásához. XII. Pius többezer zsidó ember életét mentette meg. A római fõrabbi a háború után hálából megkeresztelkedett. Jehova Hasmis és Hülye Tanúi akkor is csak azzal foglalkoztak, hogy magyartalan, tükörforditással lewforditott brosúráikat oszutogassák. Egyetlen embert sem tudnak felmutatni, akit õk mentettek volna meg.
A kérdező hozzászólása: Azért ez az elõttem szóló erõsen aljaskodó emberke. Nem, valóban nem a 'megmentés' szemfényvesztésében szorgoskodtak Jehova Tanúi, bár rengeteg embert mentettek meg! Mint ahogy jól dokumentált a Ruandai mészárlás is, melyet szintén nem a Tanúk okoztak, és hajtottak végre egymás ellen, hanem akik Krisztus hamis tanúi. Ott is, csakúgy mint a 2-ik vh.-ban számtalan embert bújtattak, de kedves nem pusztán ez a hõstett! Tudtad? Tudtad, hogy Jehova Tanúi részt sem vettek a testvérgyilkosságokban, népírtásokban?! Nem, Õk valóban nem a pápa módján 'mentették' az embereket, úgy hogy közben az egyháza tagjai milliószámra õldösték egymást! Milyen állnok és hamis dicsõség!!!
A kérdező hozzászólása: A lepontozott 18:15-ös válszból egy idézet: „Az a német katolikus, aki vallási elöljáróihoz fordult szellemi útbaigazításért és vezetésért Hitler háborúinak szolgálatát illetõen, gyakorlatilag ugyanazokat a válaszokat kapta, amit magától a náci uralkodótól kapott volna.” És ez bizony nem csak abban a háborúban volt így!!! Ezen állításokat nemigem lehet tagadni, helyette alpári hangnemben mocskolódni, az az igazi, igaz?!
A kérdező hozzászólása: "Jehova Hamis és Hülye Tanúi elõszeretettel hivatkoznak Hitlerre(zsák a foltját megtalálta) Már leirtam néhányszor Jehova Hamis Tanúinak leirom még egyszer "Aki Hitlert idézi ne merjen Krisztusra hivatkozni" Látod mennyire vakbuzgó, és ostoba vagy? Nem Hitlert idéztem, hanem történetesen egy katolikus szakértõt, aki veled ellentétben õszinte volt! Mellesleg kinek a szabálya az, miszerint nem szabad Hitlertõl idézetet venni? Talán a tiéd? Vagy az egyházadé? Miért is helytelen bizonyos érvek alátámasztására õt idézni, miközben Krisztus alapvetõ törvényeit igazoljuk, amit te szemlátomást a sárba taposól? Fáj az igazság? Rendben, fájjon, de ennyire visítani nem kellene. Bár tõlem, csak magadat minõsíted! Te azok tetteire akarsz igazolást kérni, akik betartották Jézus szeretetre és semlegességre vonatkozó szabályait? Te arra vetemedsz, hogy azoktól kérj elszámolást, akik nem vettek részt a "kereszténység" nagy részével ellentétben, a szeretet nélküli és testvérgyilkos háborúikban? Ennyire érzéketlen vagy? Orvos látott már? Nem ártana megmutatnod magad neki, nehogy agyvérzést kapj!
A kérdező hozzászólása: Aki ostoba és elmebeteg uralkodók parancsára képes elpusztítani embertársát, vagy (hit)testvérét, az NEM MUTAT olyan szeretetet, mint amit Krisztus tanított. Aki viszont ezt nem tudja felmutatni, az nem az Õ követõje, bármennyire is rázza magát! Jehova Tanúi szinte egy emberként tagadták meg az olyan uralkodók véres szolgálatát, akik többek között a fenti jellemzõkkel bírtak. Ez lenne tán a szörnyû bûnük? Az lenne a bûnük, hogy a sokszor önzõ nemzeti érdekek felett állnak, és politikailag, katonailag semlegesek, ahogy semlegesnek kellene lennie annak, aki kereszténynek vallja magát? Az volt talán a 2-ik vh-ban a bûnük, hogy jobban szerették Jézust, mint Hitlert? Pedig azon "keresztény" milliók, akik Hitlernek engedelmeskedtek, azok nem szerették jobban Jézus Krisztust, ez megállapítható abból, amit tettek. Tudod a "tettek nem beszélnek félre" - szokták mondani! Te nagyon butuska lehetsz, ha ilyeneket gondolsz. Hát tény, hogy nem vagy egy észlény, de ez önmagában nem is lenne baj. Soha nem nézek le egy olyan embert, aki nem mûvelt, vagy tanulatlan, ha csak annyi a fõ probléma vele. De itt többrõl van szó, téged el kell kerülni messzire. Csá!
Utolsó válaszolónak! Ha figyeltél volna a kérdezõ utolsó hozzászólására és nem kerülgetnéd a Bibliát, mint macska a forró kását, akkor nem mentegetnéd váltig a 2.-ik világh. pápáját! Már csak azért sem, mert ha hiszed, ha nem, az õ megítélése nem a mi dolgunk, Isten viszont pontosan tisztában van vele, hogy az általad oly szeretett 'vezér', mit tett, és azt miért tette. Hagyjuk rá a döntést, oké? Szóval, ha figyelnél a Bibliára, akkor nem azon járna az eszed, hogyan lehet megmagyarázni azt, amit valójában nem lehet megmagyarázni. Halottnak a csók, kb. ennyit jelentenek a pápa és a hozzá hasonlók nemes tettei. Mint rákos betegnek a hideg borogatás, szörnyen tragikus! A saját, állítólag "keresztény" népe, és a világ "kereszténysége" elõl kellet, a háborús áldozatok számához képest elenyészõ számú embert elbújtatni?! Ezt magasztalod??? De hogyan lehet az, hogy vannak és bõségesen voltak olyanok, akik tudják, és akkor is tudták, hogy egy keresztény ember mit tehet meg, és mit nem? Akik akkor is tudták már, hogy egy zsidó ember éppoly értékes Isten elõtt, mint bárki más, pedig a náci propaganda nem ezt súlykolta beléjük! Õk ennek ellenére a zsidókat is, a cigányokat is, homoszexuálisakat is emberszámba vették, és nem úgy tekintették, mint vágómarhákat. Sõt a német Jehova Tanúja az angolokat, az angol pedig a németeket is hasonlóan tekintette! Ugye milyen szörnyû álláspont?! De a világ "kereszténysége" valahogy nem így gondolkozott és ma sem így gondolkozik, vajon miért? És vajon ez hova fog vezetni?! Erre adj választ te nagyon okos!
Vajon miért mentegeted még mindig ilyen elszántan az emberedet? Pedig mondtam, hogy nem nekünk kell megitélni (még szerencse!). Vajon miért hagytad teljesen figyelmen kívül a 11:00-kor írt válaszom? Kényelmetlen lenne azokra válaszolni? Én nem tagadtam, hogy a vérengzések áldozataihoz képest elenyészõ számban ugyan, de menekültek meg emberek az egyház egyes emberi erõfeszítései kapcsán. Erre mondtam, 'halottnak a csók'! Persze, aki pont ezen intézkedéseknek köszönheti az életét, az nagyon hálás lehet nekik, de a túlnyomó többség ugyanennek a szervezetnek, valamint a világ egyéb, magát kereszténynek valló szervezeteinek áldatlan tevékenysége miatt kellett, hogy meghaljon! Ezt mondják meghasonlásnak. A pápát lehet azzal mentegetni, hogy nem engedett mindenkit kivégeztetni, amikor egy tökéletes gyilkológépet tartott a kezében?! Vagy mégsem a pápa irányította a katolikus katonák millióit? Ha egy katolikus katona lesz, azon ország zászlaja alatt, ahol él, akkor is a pápa a (földi) fõnök, nem? Nos akkor hogy is történt ez a 2-ik vh-ban? De mondhatnám az összes háborút, amiben részt vettek. A pápa semmi ilyesmiért nem vállal felelõsséget??? A pápa nem helyeselte azt, amit tettek? Ehhez képest nagyon egységesek voltak abban, hogy minél több szerintük "ellenséget" gyilkoljanak meg! Ennyire tökéletesen félreértették volna egymást? Szegény pápa, aki zzidókat ment meg, de a hívei viszont azokat (is) gyilkolják! Nem értették meg egymást, talán megölték a tolmácsot? De komolyra fordítva a szót, minek, vagy kinek az oltárán kellett azt a sok embert feláldozni, akiket a "keresztény" katonák õltek meg??? Egy politikai ideológia oltárán, vagy a nacionalizmus oltárán? Azért kérdezem, mert egyik sem Bibliai tanítás, nem Jézus tana, amire rá lehetne fogni, hogy: 'kérem, mi csak Õt követtük!'. Esetleg Sátán oltárán áldozták fel a világ "keresztényei" azt a sok, jobb sorsra érdemes embert?! Te egyetlen egy fontos kérdésre sem válaszoltál (nem csodálom), csak hajtod a magadét, hogy valójában a 2-ik vh. pápája milyen "nagyszerû hõs" volt, de az egyház(ak) valódi arca nagyban hozzájárult ahhoz, hogy európa és a világ mindeddig a legszörnyûbb pusztítást, és szenvedést élje át! Ebben a nem kis felelõsségüket már sokan elismerték, de ehhez alázat szükséges, ezért ez a lépés nem túl népszerû. Jehova Tanúinak is van egy vezetõ testülete, mely nem egy személybõl áll, mint a katolikus hierarchia csúcsán a pápa, de õk is léteztek a háború alatt is. Nekik nem kell píronkodniuk és felelniük az utókor elõtt az miatt, hogy mit tettek a vezetésük alatt lévõ egyház tagjai. Mert megismertették velük a Biblia szavát, amivel õk el tudják dönteni, mi helyes, mi helytelen. Ezért van többek között a Biblia! Ezért álszent kifogás arra hivatkozni, hogy az egyén tetteiért nem lehet felelõs szerencsétlen pápa. Tudod, ha van egy sereg munkásom, akiknek a munkavédelmi képzésére nem fordítok nagy gondot, és ezért õk sorozatban, nagy számban sérülnek, halnak meg, akkor valószínûleg engem is felelõsségre vonnak! Mert emlékezz: "a gyümölcseikrõl ismerik meg az emberek..."
A kérdező hozzászólása: Bizony, 'a gyümölcseikrõl ismerik majd fel az emberek...' Nos, ezt a kérdést azt hiszem lezárhatjuk. Aki itt undorítóan kommunikál, nagyon is sértegetõ, lenézõ, gyûlölködõ hangnemben felelget, az egyáltalán nem keresztényi példát követ, bármit is hisz magáról! Pedig csak olyan, a kérdéssel kapcsolatos általános állításokra kellett volna válaszolni, melyeket már sokan megfogalmaztak, nem csak a Tanúk. Boncolgathatnánk, hogy mennyire volt pozitív és mennyire negatív a katolikus egyház, de szinte az egész "keresztény" világ szerepe, és tevékenysége a 2-ik vh., valamint a történelem egésze alatt, de ezt már megtették elõttünk sokan. Olyan õszinte történészek is, akik maguk is katolikusok voltak. Idézve lett több is közülük. A történelem, még a közeli múlt is, túlságosan tele van borzalmakkal, olyanokkal, amikrõl sokan még csak nem álmodunk! Ezek olyan emberi tragédiák, melyeket tagadhatatlanul a "keresztény" világ követett el egymás ellen. Ha nem vagyunk hajlandók szembe nézni ezekkel, akkor arra vagyunk ítélve, hogy megismételjük õket. Ez a régi bölcsesség pedig nagyon is összhangban van a Biblia szavával, hiszen abból kiderül, hogy a többség, a "széles úton" járók nem számíthatnak semmi jóra a jövõben. Nekem ez a véleményem, mivel a Biblia nem beszél sehol arról, hogy a fennáló politikai hatalmakkal szövetkezve fegyverrel kell kivivni a kereszténységnek a "békét", aminek a gondolata is abszurd! A "keresztény" világ nagy része mégis mindmáig ezt teszi, még akkor is, ha ezt olyan nehezére esik beismerni a kedves sértegetõs válaszolónak. Mert ugyanis harcolni a békéért, annyi, mint közösülni a szüzességért - egy népi költõ szerint.
A kérdező hozzászólása: Ezen látszik mennyire szemtelen a katolikus egyház, mikor Jézus példájával akar takarózni a pápa. Köze sincs Jézus Krisztushoz a pápáknak. Jézus valóban megmutatta és elmondta mindenkinek félelem nélkül, mi Isten királysága. Ami az idézetet illeti, még csak példázatban sincs köze a pápa 2-ik vh-s szerepéhez. Sõt, amikor a pápa a saját sebeit nyalogatta azzal, hogy némelyek életét megvédte, már csak tragikus és reménytelen utókezelést alkalmazott (halottnak a csók), hiszen te sem tagadhatod, hogy a valódi borzalmak egész más nagyságrendekben zajlottak a saját egyházán belül is! Tudod a hallgatásról csak annyit, hogy nyilván nem volt véletlen, hiszen 1500 éven át is ezt csinálta szinte az összes pápa! Sõt, ha megszólalt valamelyik pápa, akkor sok zsidó menekült, vagy meghalt! Üres kifogás, hogy még több áldozat lett volna. Akkor most én mondom, hogy a "ha" nem történelmi kategória! Persze, kis területen, egyetlen püspök ellenállása, okozhatott megtorlást, de az ellenállás egyetemlegesen való kimutatása (fõleg már az elején!) vajon javított volna-e a helyzeten. Minden bizonnyal! Csak a gond ott van, hogy egy ilyen nemzetközi békepárti együtmûködés nincs 'belekódólva' a "keresztényekbe", hiszen teljesen mást tanúlnak. Vagy a pápa nem hitt Istenben, abban hogy képes segíteni a bajban? Vajon mekkora baj kellene még ezen kívül, hogy a pápa méltán számíthasson Isten segítségére? Ha az nem volt elég nagy 'baj', akkor mi az elég nagy? Mert a Tanúk csak Istenben hittek, mástól nem igazán kaptak a kitartáshoz segítséget azokban az idõkben. A hallgatás tényleg jó megoldás volt? Nem csak a háború alatti eseményekkel kapcsolatban, hanem jóval azt megelõzõen is a hallgatás volt a legjobb 'fegyver'? Jehova Tanúi példája nem ezt bizonyítja! Õk már a 30-as évek elején is leírták, elmondták, hogy mik történnek, és hogy bibliailag mit helyes tenni ellene. Persze, nem lettek szimpatikusak a náci rezsim számára, de legalább nem alkudtak meg. Ahogy jó példa kellene, hogy legyen az elsõ századok kereszténysége is. Ahogy telt az idõ, és egyre inkább belesodródtak a háborúba, a Tanúk semleges álláspontja egyre jobban látszott, nem ezt kellett volna minden kereszténynek? Vagy ez megint nem történelmi kategória?!! Sajnos a világ "keresztényei" számára valóban nem történelmi kategória. Néhány ezren koncentrációs táborokba, haláltáborokba kerültek és sokan meghaltak közülük Hitler 12 éve alatt, de nem hallgattak!!! Az eredmény? Németországban kb. 20.000-en voltak a háború elõtt, de a háború végére több mint 40.000-en! Persze, óvatosak voltak õk is, de NEM HALLGATTAK! Mégis duplájára nõtt a számuk.
A kérdező hozzászólása: Ezt nevezem én demagógiának! Mindaz, amit az egyházi gépezet háborús tevékenységérõl írogatsz, üres, demagóg szövegelés. Próbálod beállítani a katolikus egyházat az "áldozat" szerepére, amely szerencsétlent csak mindig kihasználták az idõk során. Jaj, míly tragikus, hogy Jézus "bárányait" arra használták a történelemben, hogy egymást gyilkolásszák, pedig õk nem akarták, õk soha nem is gondoltak ilyesmire! Mindenért az a csúnya Hitler a felelõs, õ mondta, hogy a német katolikus csak nyugodtan pusztítsa el a lengyel katolikust, hiszen az alcsonyabb rendû náluk. És ezt õk elhitték Hitlernek! De milyen érdekes, Jehova Tanúi ezt (sem) hitték el Hitlernek, és bûntársainak, vajon miért? Lehet, hogy azért, mert a Biblia mást mond?! És õk voltak olyan 'fanatikusak', és képesek voltak hinni egy több ezer éves könyvnek, és nem modern náci tudománynak? Ki hatalmazta fel ezeket a hamis keresztényeket (a kereszténység nagy részét) arra, hogy mindazt megtegyék, amit 2-ik világháborúnak nevezünk? Ha nem tették volna meg, hanem maradtak volna semlegesek, ahogy kellett volna, akkor kik gyilkolták volna egymást európában? Vajon mit szólnál, és mit szólna a világ, ha Jehova Tanúi egyszercsak hasonló módon kezdenének viselkedni, mint az állítólagos kereszténység minden konfliktusban, amikor is millitarista eszméket dicsõít? Azt hiszem elég egyértelmû, mi lenne az ítélet! Mindent elkövetnének a megsemmisítésük érdekében. De mi a helyzet akkor azzal, ha az állítólagos keresztény világ teszi ugyanezt? Szerencsétlen áldozatok csupán a politika kezében, igaz? Hát nem áldozatok, hanem már régtõl fogva a legjobb kiszolgálói, fegyverei a mindenkori(!) hatalmaknak. Így volt ez a világháborúk alatt is.
A kérdező hozzászólása: A sebeiteket nyalogathatjátok, amit saját magatok okoztatok önmagatoknak, de a vért le nem moshatjátok magatokról. Ugyanúgy éltek és gondolkoztok, mint az õseitek akkor, vagyis ugyanúgy megtörténik majd rövidesen minden újra?
A kérdező hozzászólása: A 17:47-es rövidke kérdésemre ezek szerint a válasz: IGEN! Már csak abban bízunk, hogy ez az esemény, vagy próbálkozás az álkereszténység részérõl az utolsó legyen! Többé ne ismétlõdhessen meg az, amirõl itt bájcsevegün. Igazat ír a Biblia abban is, hogy az emberiség nagy része a vesztébe rohan. Az indulat, a gyûlölet már régen megvan az emberekben ehhez, és ez alól az emberek azon része sem kivétel, akiket a világ "keresztények"-nek ismer/képzel!!!
"Már Nagy Konstantin, majd Jusztinusz császár ennek az elvnek megfelelôen határozta meg a zsidó vallást követôk helyzetét a kereszténnyé lett Római Birodalomban, s a kereszténnyé váló európai népek, államok átvették ezt a gyakorlatot, így a zsidók bizonyos tisztségeket nem vállalhattak, számukra elkülönített helyen kellett lakniuk stb. Ilyen körülmények között a zsidóság egyes idôszakokban békésen élhetett, máskor üldözéseknek volt kitéve. A zsidóellenességet koronként felszította, a , , Krisztus-gyilkosság'' vádja is. Máskor viszont (ez is a kép teljességéhez tartozik) a magas kamatra adott kölcsönök voltak az üldözések kiváltói; a zsidók ui. sok országban jogot kaptak a kereskedésre, a pénz kamatra való kölcsönzésére (ami keresztényeknek tilos volt), s így nagy vagyonhoz, befolyáshoz jutottak. " A Krisztus gyilkosság vádja már csak azért sem állt meg, mert isten minden hajad szálát is számon tartja tehát az Õ hozzájárulása nélkül nem halt volna a fia kereszthalált. A tömeg amikor Pilátus megkérdezte kit engedjen szabadon. Jézust kiáltott mindenki..de összességében Barrabásnak hangzott, hogy ez hogy történhetett ne tõlem kérdezzétek. A zsidók nem " jutottak " a kereskedéshez, pénzkölcsönzéshez, hanem kényszerültek, mert a földmûveléstõl iparûzéstõl eltiltattak..maradt tehát a kereskedelem, és a pénzkölcsönzés. A zsidó gyerekeknek _kivétel nélkül _ 6 éves korára meg kellett tanulniuk olvasni...talán nem véletlenül a 10 magyar Nobel-díjas közül 9 zsidó. végül: http://jewish.hu/view.php?a=nyomtat&clabel=hires_zsido_magya.. II. http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADres_magyar_sz%C3%A1rmaz%..

Mi a különbség a szerzetesek és a papok között? Melyik mit csinál?

Legjobb válasz: Nagyon-nagyon leegyszerûsítve: A szerzetes kolostorban él, általában lemond a világi vagyonról meg a világi dolgokról úgy általában, és nem tart közvetlen kapcsolatot a hívekkel (bár ez rendfüggõ, vannak direkt prédikáló rendek is, akik tanítanak), fõ tevékenységük az imádkozás. A papok ezzel szemben lelki vezetõk, napi szinten kapcsolatban állnak a hívekkel, miséznek, esketnek, keresztelnek, temetnek. A parókián/paplakban élnek, nem állnak tõlük annyira távol a világi dolgok...

Nagyon-nagyon leegyszerûsítve: A szerzetes kolostorban él, általában lemond a világi vagyonról meg a világi dolgokról úgy általában, és nem tart közvetlen kapcsolatot a hívekkel (bár ez rendfüggõ, vannak direkt prédikáló rendek is, akik tanítanak), fõ tevékenységük az imádkozás. A papok ezzel szemben lelki vezetõk, napi szinten kapcsolatban állnak a hívekkel, miséznek, esketnek, keresztelnek, temetnek. A parókián/paplakban élnek, nem állnak tõlük annyira távol a világi dolgok...
A papok bizonyos keretek között élnek, pl cöllibátus, zsolozsma, stb. A szerzetesek ugyancsak, de ezeken felül az adott rend reguláit is megtartják. Tehát még tovább vitt papság.
Vannak világi papok és vannak olyan papok, akik szerzetesként élnek. És persze vannak olyan szerzetesek, akik nem papként szolgálják Istent.
Mások a karizmák. A világi pap keresztel, misézik, esket, gyóntat, intézi a hivatali ügyeket stb. kicsit leegyszerûsítve "egymaga" végzi a munkáját az adott plébénián vagy más közösségben mint pl. a honvédség keretei közt a tábori lelkészek. Míg a szerzetesek szerzetesközösségben élik meg a hitüket az adott szerzetesközösség karizmájának megfelelõen ami lehet pl. szemlélõdõ/hitoktató rend mint pl. a domonkosok, szegénygondozó mint pl. a Ferences Szegénygondozó Nõvérek , tanító mint pl. az Iskolanõvérek. Tehát a lényeg a más társadalmi elhivatottság...

Miért van pápa? Mit csinál egy pápa, ki ő?

Talán hülye kérdés és butának tituláltok ,de kérlek csak a kérdésre válaszoljatok:) miért kell egy Pápa?

Legjobb válasz: Õ csak a katolikus irány feje... Nem minden keresztény ismeri el vezetõnek.

részletesebben: Róma püspöke, Jézus Krisztus földi helytartója, Szent Péter apostolfejedelem utóda, az egyetemes Egyház legfõbb papja, Nyugat pátriárkája, Itália prímása, a római egyháztartomány érseke és metropolitája, Vatikánváros államfõje és Isten szolgáinak szolgája.
Õ csak a katolikus irány feje... Nem minden keresztény ismeri el vezetõnek.
ez oké, de ez nekünk miért jó? semmiért, tehát akkor mi az értelme??
hát öö nem vagy egyedül, ezzel a hülye kérdéssel, keresgélem, google-n mi értelme van a pápának, meg ilyen megy a tv-be hogy te nyomon követed-e a pápa választást! Hát kit érdekel, hogy a józska, vagy a pista lesz a pápa...
A kérdező hozzászólása: Örülök, hogy van aki ugyan olyan helyzetben van mint én :) Az oké, hogy õ a fõ"fej" de ez mire kell?
„Tévedhetetlen mi? Mekkora b*romság. Hisz ember, hogy lenne tévedhetetlen?” A pápai tévedhetetlenség hitbéli igazságokra vonatkozik. „Ennyit a diktatúráról!” Ez nem diktatúra, hanem monarchia. Egy királyi ítélet ellen sem lehet fellebbezni.
Ezt olvastátok a wikin?: "Az I. vatikáni zsinat 1870-ben hitigazságként mondta ki, hogy a pápa Isten kegyelme által tévedhetetlen, amikor hit és erkölcs kérdésében, a világegyház püspökeivel egységben, ünnepélyes formában a tévedhetetlenség igényével (ex cathedra Petri) nyilatkozik." Tévedhetetlen mi? Mekkora b*romság. Hisz ember, hogy lenne tévedhetetlen??? És még valami: "A pápának legfõbb, teljes (törvényhozói, kormányzati és bírói), közvetlen és egyetemes hatalma van az egész katolikus egyházban. Ítélete vagy határozata ellen nincs sem fellebbezés, sem felfolyamodás. " Ennyit a diktatúráról!!! :)
"ugyan azért mint pl. egy hajónak és a legénységnek a hajóskapitány :) " Hát szerintem tökre nem. A kapitány irányítja a legénységet, a pápa meg csak integet az erkélyrõl. Mit irányít õ egyáltalán? Szerintem semmi értelme. Miért kellene valakinek mindenki fölött állnia? Számomra ez érthetetlen...
tulajdonképpen csak megadja az irányvonalat, hogy mit képviseljen az egyház és prédikál.. áldást ad.. és elmondja karácsonykor meg húsvétkor 433577 nyelven hogy áldott ünnepeket:D
A kérdező hozzászólása: Köszönöm!:)
ugyan azért mint pl. egy hajónak és a legénységnek a hajóskapitány :)
Miért jó hogy országnak van elnöke?! Ez ugyanaz sztem
A pápa az egész katolikus egyház feje, ergo irányítója. A Földön több mint egy milliárd ember katolikus, tehát nagyon sok ember spirituális életére/ belsõ gondolkodására van hatással.

Mit csinált tulajdonképpen egy 19. századi pap?

pl a büszkeség és balítéletben, a lányok (papleányok voltak) apja hétköznapjai? Paplakba, templomba jár be? Mit csinál? És a felesége? Kérlek, ne nézzetek hülyének, okos válasz zöld gomb :)

Legjobb válasz: A protestáns papok nõsülhettek és lehettek gyerekeik is. Istentiszteleteket tartottak, hittant tanítottak, vasárnapi iskolát vezettek,a prédikációjukra készültek. Betegeket látogattak,aki hozzájuk fordult,annak tanácsot adtak,temettek,imádkoztak és élték a hétköznapi életüket,mint bárki más.

A protestáns papok nõsülhettek és lehettek gyerekeik is. Istentiszteleteket tartottak, hittant tanítottak, vasárnapi iskolát vezettek, a prédikációjukra készültek. Betegeket látogattak, aki hozzájuk fordult, annak tanácsot adtak, temettek, imádkoztak és élték a hétköznapi életüket, mint bárki más.

A bort ivó papokkal mit csinálnak a rendõrök, ha szondát fújatnak velük?

Egyértelmûen rá is érvényes a kresz. Vagy õk mentesülnek ez alól valamiféle módon?

Legjobb válasz: Bizonyos szintig mentesülnek.Ugye misebort kell inni.

Bizonyos szintig mentesülnek.Ugye misebort kell inni.
Volt errõl szó 1-2 éve. Úgy rémlik, kaptak mentességet. Felmerült, hogy csak imitálják, de az nem felel meg a szertartásrendnek. Picit kortyolnak csak bele, nem lesznek részegek, de a nulla százalék miatt nem vezethetnének.
Elengedik. Mintha MISEtörtént volna XDdd
kap a rendõr 3 miatyánkat meg 3 üdvözlégy máriát Xd
A kérdező hozzászólása: Vagy ha mégis megy a bünti, a pap megzsarolja, isten szolgája elleni becsületsértéséért ... :D xD
A papokra is vonatkozik a kresz. Ezért ha misebort isznak nem ülnek autóba.
6-os... faluvidéken egy papnak , lelkésznek több faluban is kell tartani istentiszteletet.Van olyan hogy 3 falu is egy paphoz tartozik...észlény.

Mit csinál egy pap, ha egy csinos nõ jön vele szemben az utcán?

Elgondolkodik egyátalán azon, hogy megéri-e egész életére lemondani a házasságról, a szerelemrõl, saját gyerekrõl és a szexrõl?

Legjobb válasz: az élet nem csak a szexrõl szól õ lemondott ezért hogy Istent szolgálja.

az élet nem csak a szexrõl szól õ lemondott ezért hogy Istent szolgálja.
Miért lenne egy ember életében a legfontosabb a szex? Ezt csak ma hiszik a fiatalok. Vannak civil férfiak és nõk is, akik kibírják szex és akár házasság nélkül is. Lehet, hogy észre sem veszi azt a nõt.
Én ugyan ateista vagyok, de nem értem ezt. Az életben létezik más is, mint szerelem, szex meg gyerek. Ott a karrier, hobbik, kihívások, célok. Szóval bõven akad más is. Szerintem kicsit nem ártana nyitottab elmével élni.
Mi van? A rendszer automatikusan törli, ha egy mondatban szerepelnek olyan szavak, mint " pap", " adómentesség", "homokos", "ingyenélõ", "hazugság"...???
Hát igen! A nemiséggel kapcsolatos bágyatag és hervasztó viszonyukat saját nemük fiataljai sínylik meg, ami nem egyedi eset. Mégsincs senki börtönben!!!
Létezik más is, ja. De a megrontási, pedofil statisztikákból nem úgy tûnik, hogy ezt mindegyik felismeri!
De hokizni? Csak ráránt, a látottak után a plébánián.. Vagy nem??
Hogy jön ide az, hogy nem a szex a legfontosabb dolog a világon? Ezer dolog van ami nem a legfontosabb, sõt, mégis minden nap gondolunk rájuk. Ha egy vonzó nõt látnak nyilván a papok is megkívánják. A választott életstílus és ideológia nem írja felül a biológiát. Soha.
Szerintem akkor jön az, hogy keres egy ministránsfiút, vagy ha neadjisten hittan tanár, levetkõzteti a diákjait, hogy "megmutassa a paráznaság bûnét" :)
Feláll a farka, majd meghágja az elsõ gyereket
Hát, a katolikus papokat nem irigylem. A legtöbb felekezetnél azonban nem tilos a házasság. Ha felhergeli egy csinos nõ a papot, akkor hasonló a helyzet szerintem, mint más férj esetén. Csodálkozik a papné, mitõl olyan lelkes mostanában az apjuk.
A kérdező hozzászólása: Sokan mondjátok hogy túl van értékelve a szex, de egyszer minden ember életében eljön az az idõ mikor a hormonok beindulnak.Ez ellen nem tudnak mit tenni még a papok sem.Azt meg kétlem hogy ök egész életükben cölibátusban töltik.
A papoknak van mindennapos kontaktusuk egyébként is nõkkel, csinosakkal is. Szerintem nem gondolkodnak el ezen állandóan és nem taglózza le õket az utcán egy nõ. Szentelésük elõtt is biztos találkoztak már szép nõvel... Másrészt pedig: egy cölibátusban eltöltött független egyedül leélt élet sokkal de sokkal könnyebb, szabadabb, mint egy párkapcsolatban leélt. A gyerek csodálatos dolog, de egy életre szóló kötelesség és kötelezettség. Ugyan miért irigyelne minket ezekért a dolgokért egy kötetlen pap? :-) Gondoljatok csak bele. Ha családot akart volna, biztos, hogy nem választja a papi hivatást. A pedofíliát meg ne keverjük ide: házasságban élõ családapák, rokonok, bárki az lehet.

Keresztény papok mit csinálnak ha rájuk tör a kangörcs?

Tudtommal keresztény papok nem házasodhatnak, gyerekük sem lehet, tehát egész életüket cölibátusban élik le (elvileg).

Legjobb válasz: Sütnek egy almás pitét. Gondolod, Isten belát az almás réteg alá?

Sütnek egy almás pitét. Gondolod, Isten belát az almás réteg alá?
Pontosítok: a RÓMAI katolikus papok nem házasodhatnak. Egyébként valóban vagy bûnbe esnek, vagy megoldja a természet álmukban, vagy - ahogy elõttem írták - a szexuális energiát valami egyéb tevékenységgel, pl. alkotással vezeti le. Egyébként ha valaki nem éli a nemiségét, akkor lassacskán a szervezete is reagál erre - én legalábbis így tudom -, azaz egyre ritkábban tör rá a "kangörcs". Egyébként meg mit érdekel?
Biztos nehéz, meg gondolom, néha õk is engednek a kísértésnek. Szerintem ez egy olyan dolog, amit mi, laikusok nem tudunk megérteni. Olvastam valahol, hogy jó esetben képesek a szexuális feszültséget valamiféle alkotóenergiává alakítani. Imádkozással, elmélkedéssel stb. Szerintem elképzelhetõ, hogy tényleg létezik. Ha meg "bûnbe esnek", meggyónják a feljebbvalóiknak. Õk is emberek. És ügyelnek arra, hogy legközelebb ne kövessék el.
Nem a keresztény papok, hanem a katólikus papoknál van cölibátus, azaz nem nõsülhetnek meg.A református igen. És van kezük, meg bejárónõ, meg nõi gyerekoktató, meg másik pap.:-))
keresnek egy 10 éves ministránsfiút ...
Már megint a kereszténység! Ha egy gonosz, kannibál rabbiról tennék fel hasonló kérdést már sírnátok tele a világot, ti férgek.
Mi az, hogy tárgyiasítom? Ezt nem értem igazán. Ezt a vágdleakezedetet meg tudnád mutatni? Nem hallottam még ilyenrõl...
Inkább te indokold meg azt, hogy miért nem bûn.
Itt van egy pár részlet a Szentírásból ami az önkielégítés más néven önfertõzés bûnére is utal. Ef 5, 3-14 Paráznaság és mindenféle tisztátalanság vagy kapzsiság szóba se jöjjön köztetek, mint ahogy ez a szentekhez illik, sem ocsmányság, sem ostoba vagy kétértelmû beszéd, ami illetlen, hanem inkább a hálaadás. Értsétek már meg, és jegyezzétek meg magatoknak, hogy semmiféle paráznának vagy tisztátalannak, kapzsinak vagy bálványimádónak nincs öröksége Krisztus és Isten országában. Senki se vezessen félre benneteket üres fecsegéssel, hiszen ilyenek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait. Ne legyetek tehát bûneik részesei. Mert valamikor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság gyermekei - a világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazságosság és igazság - , keressétek azt, ami az Úrnak tetszik. Ne vegyetek részt a sötétség meddõ cselekedeteiben, sõt inkább korholjátok azokat. Mert amiket õk titokban tesznek, még kimondani is szégyen. Mindenre azonban, ami elmarasztalásban részesül, világosság derül, s minden ami napvilágra jut, világossággá válik. Innen a mondás: „Kelj fel alvó, támadj fel halottaidból, és Krisztus rád ragyog!” Ter 38, 9-10 Õ azonban, mivel tudta, hogy nem az õ számára születik a gyermek, amikor bement bátyja feleségéhez, a földre ontotta a magot, hogy a bátyja nevére ne szülessék gyermek. Ezért elveszítette õt az Úr, mivel utálatos dolgot cselekedett. Jób 31, 1-3 A saját szememmel szövetségre léptem, hogy soha kívánsággal lányra nem nézek. Különben odafönt mit kapnék Istentõl, milyen örökséget a Mindenhatótól?
Szerintem azért azt kellene megindokolni, hogy miért az, mert az önkielégítés egy teljesen normális dolog, rendes esetben nem okoz senkinek sem kárt, csak örömet. Az más dolog, ha valaki ahelyett önkielégít, hgoy a párjával lenne(nem arra értem, hogy a párja mellett, mert azzal nincs semmi baj). Én nem vagyok keresztény, sõt, meg sem vagyok keresztelve, de én így gondolom. Mégis ki találta ezt ki, hogy bûn? Például, amit írtál, abban nem az a baj, hogy a földre ontotta a magot, hanem az, hogy azért tette, hogy a testvére nevére ne szülessék gyermek...Az úgy nevezett "paráznaság" pedig véleményem szerint az, ha például valaki a meglévõ párkapcsolata mellett valakivel még együtt van/szexuális viszonyt létesít. Ez teljesen nyilvánvaló szerintem, hogy rajta van a "bûn"-ök listáján.
Kedves elõttem szóló! Csupán ez nem tetszett nekem. "A Bibliában sehol nincs leírva, hogy a maszturbálás bûn volna. Persze a katolikus egyház nem igazán épül a Bibliára egy pár helyen ;D" Ha valamit állítana nem ártana egy kicsit jobban utánanézni.Én nem akarlak megbántani de megtéríteni sem mert gondolom , hogy még a kábítószert sem tartod bünnek hiszen az is örömet okozz.De azért olvasd el ezt. http://www.magyarkurir.hu/?m_op=view&id=32740
Teljesen egyetértek az utolsó hozzászólásoddal.Nos hát ezen az önkielégítésen kár is lenne vitatkozni.... A dohányzással kapcsolatban pedig osztom a véleményedet bár én egy doboznál többet nem szívtam el életem során mert egyszerûen sosem kívántam meg... Nah midegy jó éjszakát és további szép nyarat!
Igaz, hogy kár rajta vitatkozni, mindenki döntse el hát maga, hogy szerinte milyen dolog azt. Köszönöm, neked is kellemes nyarat(amennyi maradt belõle), jó éjszakát!
ui.:állítasz.Bocsánat
Valóban érdemesebb lett volna utánaolvasnom. Ez a cikk a pornóról érdekes, szomorú, hogy ennyi ember van, aki nem tudja megtartani a megfelelõ arányokat(szerintem ez is egy "bûn", az arányok be nem tartása). A kábítószereket általánosan elitélem, fõként az élénkítõszereket, a heroint, az otthon található dolgok fölszívását, stb., valamint azt is, hogy sokan vannak úgy a dohányzással, hogy "jaaaj, le akarok szokni, de nem megy", meg "túl nagy a kísértés"...Ezek az emberek gyengék ahhoz, hogy ne rongálják tudatosan a szervezetüket, és le tudnák tenni(nem ízt írom, hogy le tudnának szokni, mert akkor méginkább úgy hallatszódna, hogy valami hihetetlen erõ ott tartja õket). Nem tartom rosszabb embernek attól, hogy dohányzik valaki(kivéve, ha ezzek másokat is veszélyeztet, például a gyerekét), de akkor sem számít egy pozitívumnak. Én szinte képtelen vagyok fölfogni azt, ha valakinek "szeretõje van", irgalmatlanul undorító dolognak tartom, holott azt figyeltem meg, hogy az embereket annyira nem botránkoztatja meg a dolog. De komolyan mondom, tényleg nem. Hallottam itt-ott ilyen dolgokat, és nem értettem soha, hogy az emberek miért nem gondolják annyira rossz dolognak(mármint ez alatt nem azt értem, hogy nem gondolják rossz dolognak, hanem azt, hogy nem botránkoztatja meg õket)...én el nem tudnám képzelni, hogy az esetleges párom mellett akárkivel együtt legyek, az egy hatalmas pofátlanság, leírni sem tudom rendesen, hogy gondolom pontosan...
Kedves elõttem szóló! A maszturbálás nem bûn??Hány éves vagy te? De most komolyan? Dehogyis nem írja.Szerinted normális dolog ha egy adott személyt tárgyiasítod.Maga Jézus is azt mondta, hogy aki már bünõs vággyal néz másik asszonyára az már házasságtörést követ el.Másutt pedig olvashatjuk ha az egyik kezed megbotránkozik vágd le(ezt is az önkielégítésre vonatkozik).
A Bibliában sehol nincs leírva, hogy a maszturbálás bûn volna. Persze a katolikus egyház nem igazán épül a Bibliára egy pár helyen ;D 13:42
kantátákat énekelnek
kiverik.vagy dugnak.ennyi.
Természetesen maszturbálnak. Mert szerinted nicns kezük, vagy mi?
Állítólag a bróm hatásos....ezt attak régen a katonáknak is, brómos teát. De szerintem ez csak ideig-óráig megoldás....
A maszturbálás nem bûn.
téll csak a római katolikus papok vannak ilyen helyzetben..
Tudod mit, 13:37? Keress egy gonosz, kannibál rabbit, aztán tegyél fel róla ide kérdést. Majd meglátjuk, lesz-e sírás, meg férgek.
És miért csak a katolikus papoknál teszik fel ezt a kérdést? Miért, egy zen buddhista szerzetes mit csinál? hiszen náluk is nõtlenség van, és önmegtartóztatás. Egyébként valószínûleg ugyanazt csinálják: meditálnak, ami katolikusoknál általában imádkozást jelent, buddhistáknál meg önszuggeszciót.
13:42-esnek: Személy szerint én sem tartom bûnnek az önkielégítést, azért is tettem idézõjelbe korábbi válaszomban, hogy "bûnbe esnek". De én most nem vitatkozni akarok az egyházzal, az õ tanításuk szerint igenis bûn.
Jobb esetben felkeres egy apácát..vagy mint Hofi Géza mondaná: 98% kiveri, 1% letagadja, 1%...meg úgy hülye, ahogy van!

Mit csinál a Pápa egész nap?

Tudom hogy nem imádkozik egésznap.

Legjobb válasz: felkel, imádkozik, misézik, reggelizik, a kongregációk vezetõivel találkozik, aláír, zarándokokat-hivatalos személyeket fogad, ebédel, pihen, újságot olvas, hivatali ügyeket intéz, imádkozik, vacsorázik,tvzik, lefekszik, alszik

felkel, imádkozik, misézik, reggelizik, a kongregációk vezetõivel találkozik, aláír, zarándokokat-hivatalos személyeket fogad, ebédel, pihen, újságot olvas, hivatali ügyeket intéz, imádkozik, vacsorázik, tvzik, lefekszik, alszik
Itt egy video róla, bemutatja egy napját (magyar alámondással). http://www.freeweb.hu/katolikus-honlap/051215/pr.htm
Szerintem egész nap azon gondolkodik, hogy hogyan lehet még több pénzt kihúzni az emberek zsebébõl.
A kérdező hozzászólása: THX.

Mit csinálnak a papok a szabadidejükben?

Egy pap szemével nézve a világot, amerre csak nézünk, fert? van. De akkor mégis hogyan tud beilleszkedni egy pap ebbe a világba, amikor épp nincs "szolgálatban"?

Legjobb válasz: Felénk, az atya akirõl tudok, általában betegeket látogat, kertészkedik, vagy szabadidõs progikat szervez gyerekeknek. Igaz, a beteglátogatás végül is meló.. meg azt hiszem tart jegyesoktatást, ja meg tanít is az aki itt nálunk a plébános mert egyházjogász is...

Felénk, az atya akirõl tudok, általában betegeket látogat, kertészkedik, vagy szabadidõs progikat szervez gyerekeknek. Igaz, a beteglátogatás végül is meló.. meg azt hiszem tart jegyesoktatást, ja meg tanít is az aki itt nálunk a plébános mert egyházjogász is...
Minden olyat, amit a többi ember. Hisz õk is emberek, a többségében jó emberek.
Igen, a papok mindenfélét csinálnak, ez elsõsorban az életkoruktól függ. Egyébként az nem igaz, hogy az õ szemükkel nézve mindenhol fertõ van. Az emberi kultúra vívmányait, amennyiben azok nem hit-vagy erkölcsellenesek, elismeri és támogatja az Egyház.
Én egy olyan papról hallottam, aki szabadidejében vonattal felutazott Pestre a kis somogyi faluból ahol a papipari tevékenységet folytatta, a vonat WCjében átöltözött, és Pestre már mint playboy érkezett meg. Volt egy luxusgarzonja a belvárosban, körbetelefonálta a lányokat, buli, szex, sangria... Aztán szabadnapjai leteltével visszavonatozott, a WCben átöltözött, és tervezgette a következõ akciót. Ha én pap lennék, ezt tenném. Plussz jókat röhögnék a gyónásokon.
Szerintem nem molesztálnak kisgyermekeket. Ha valaki egy ilyenrõl tud, akkor általánosít, vagyis az összes pap molesztálja a kisgyerekeket. És akkor mit kellene szólni, amikor azt halljuk hogy egy "édesapa" molesztálja saját édes gyermekét??? Akkor is általánosítunk, hogy ugye az édesapák a saját gyereküket molesztálják? Ugye nem?
Kisgyermekeket molesztálnak.
Én majdnem dobtam egy hátast, amikor a lelkészünkkel egy rockkoncerten találkoztam. Hát ilyen is van :)
A mi papunk egy zenekarban dobol a szabadidejében :) És úgy hallottam, hogy imádja az autókat is :)
Általában igaz, hogy az egész élete a munkája is, mert báármilyen tevékenység közben "dolgohat". Például az elõbb említett bevásárlás közbeni beszélgetés, vagy akár kertészkedés közben is imádkozik. De egyébként olyan szabadidõs tevékenységeket ûzhet egy pap is, mint bárki más. Ismerek olyat, aki rendzsresen fut, olyat is, aki focizik. De van, aki például sokat olvas, vagy akár barkácsol. De hogy olyat mondjak, akit mindenki ismer: II. János Pál szívesen focizott, szeretett síelni és általában szerette a sportot.
papnak lenni nem csak egyszerûen egy szakma, hanem egy életforma. Eléggé határeset arról beszélni, hogy mit csinálnak szabadidejükben. Nem csak akkor "dolgozik", amikor a templomban van, hanem elvileg ez egész életét átjárja a hivatása. Amikor pl. valakivel elbeszélget a bevásárlószatyorral a hóna alatt, akkor is a hivatását gyakorolja. Mindazonáltal persze neki is van magánélete, lehet hobbyja stb. Én ismertem olyan református lelkészt, aki rock'n'roll versenytáncos volt úgy mellesleg.
Õk is emberek, hasonló dolgokat, mint mi. Láttam már olyat aki motorozik, egy idõs pap könyvet írt számítógépen(!), a mienk például sokat netezik...
A mi sulink lelkésze lovagol :)

A fable 2-vel játszok ott tartok, hogy valami tolgy. -ban vagyok és egy papnak kell bebizonyítanom valamit azzal, hogy csinálok küldetéseket. Mit csináljak, hogy tovább engedjenek?

Legjobb válasz: Vannak ott vidéken, ha kijössz arról a hejrõl felkiáltó jellel küldik. De ha rámész a térképre onnan is tudsz válogatni. Megcsinálsz 5-6-ot, kiis írja, hogy viszamehetsz a paphoz, és cs :D

Vannak ott vidéken, ha kijössz arról a hejrõl felkiáltó jellel küldik. De ha rámész a térképre onnan is tudsz válogatni. Megcsinálsz 5-6-ot, kiis írja, hogy viszamehetsz a paphoz, és cs :D
vagy csak mutogatod az embereknek a trófeádat és akkor is kapsz hirnév pontot, és ha meg van elég akkor meg engedi hogy el kisérd a lányát

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!