Találatok a következő kifejezésre: Miről szól János (9 db)

Pilinszky János "Halak a hálóban" miről szól?

Legjobb válasz: nagyon szépen köszönöm :)

A kérdező hozzászólása: nagyon szépen köszönöm :)

Miről szól Arany János Vörös rébék című balladája?

Az a házink irodalomból,hogy olvassuk el de nem értem én sem meg a szüleim sem! Valaki leírná! Uhnx!

Legjobb válasz: http://www.doksi.hu/elemzes.php?order=Show&id=285

Kodolányi János: Julianus barát első résznek a tartalma miről szól? (kb első 100 oldal)

szereplők, ki kivolt mit csinált..cselekmény vázlat meg ilyekre vagyok kiváncsi nagyon fontos srácok.. :)


Letudnátok írni, hogy miről szól Vajda János: Nádas tavon című verse?

Csak annyit kérek, hogy írjátok le, hogy mi a baja a költőnek a versben, a többit megtudom fogalmazni.

Legjobb válasz: Ha jól tudom, akkor a saját gondolataiba van belemerülve és azt a képet írja le, majd " felébred " és rájön, hogy az élet korántsem ilyen. Jól tudom?

A kérdező hozzászólása: Ha jól tudom, akkor a saját gondolataiba van belemerülve és azt a képet írja le, majd " felébred " és rájön, hogy az élet korántsem ilyen. Jól tudom?
A Nádas tavon (1888) címû költemény a látomás-lírára példa (de besorolható a hangulat-lírába is). Ez is egy természetet leíró versnek indul, de itt sem a táj bemutatása, részleteinek lajstromozása a cél. A címben szereplõ tó és környéke Vajda kedvelt vadászhelyei közé tartozott. A mû különös versdallamú. A sajátos verszene az oldottság, a tûnõdés benyomását s valami monoton, andalító, ringató lebegés képzetét kelti fel. A lírai monológban a költõi én szólal meg, akit a táj élménye a maga bûvöletébe von, s errõl az önfeledt megbõvültségrõl vall. Az elsõ három strófában még találhatók reális tájelemek erõs hangulatisággal átszõve. A napszak csak jelzett, az évszak homályban marad. A közvetlenül egymás után, azonos sorhelyzetben megismételt, nyomatékosító hasonlat segíti elõ az anyagtalanná válás illúzióját. Csend és mozdulatlanság uralkodik a tájon. Blablabla... keress utána verselemzés néven!

Arany János - A varró leányok c. balladáját kéne elemeznem és bemutatnom, hogy miről szól. Az interneten nem találtam semmilyen anyagot, segítene valaki?

Remélem valaki tud segíteni. Még ma kéne, ha pár órán belül nincs válasz már mindegy. Csak egy rövid ballada: Lyányok, lyányok: lakodalom, Oh, be sok szép népe vagyon! Sok fehér ing: b? az ujja, Libeg-lobog, ha szél fujja. Sem heged?, se cimbalom, Beh szomorú lakodalom! Mintha orruk vére folyna - Dehogy lennék menyasszonya! Jaj, ki vágyna menyasszonynak, Akit harangszóval hoznak! Gyászos ének búg el?tte: Sírva mennek esket?re. Nem menyasszony, - v?legény volt: Hat legény hoz zöld koporsót, Apja, anyja sír el?tte, Keserves a menyegz?je. Apját, anyját jól ismerem, Megmondanám, de nem merem, Mert a szívünk megdöbbenne... Egyikünké megrepedne. Lyányok, lyányok, vegyetek fel Fehér ruhát s j?jetek el Ma csak halott-látni,... holnap Kivinni zöld koporsómat.[*] [*] Szokás néhol az ifjan elhunytnak koporsóját zöld színre festeni s halálát ezzel mintegy megszépíteni. A halottviv?k ily esetben a kimúltnak legény-vagy leánytársai, ünnepi öltözetben.

Legjobb válasz: elõször írj 1pár mondatot a költõrõl(mikor születtett, hol, életkörülmények, milyen témákban alkotoot) írd le a vers témáját, ihletforrasat, hangulatat a cím es szöveg viszonyat, szakaszonket elemezd(minedgyik szakaszrol irj 3-4sort es a szokepeket is ird ki) ird le a ritmusat(hangsulyos magyaros verseles), rimet, a végén a mûfaját(meghatarozassal, ha beirod h líra kiadja a meghatarozast), mûnemet és a vegen a szemelyes velemeny(h mer tetszik, meg ha nem is tetszik)

elõször írj 1pár mondatot a költõrõl(mikor születtett, hol, életkörülmények, milyen témákban alkotoot) írd le a vers témáját, ihletforrasat, hangulatat a cím es szöveg viszonyat, szakaszonket elemezd(minedgyik szakaszrol irj 3-4sort es a szokepeket is ird ki) ird le a ritmusat(hangsulyos magyaros verseles), rimet, a végén a mûfaját(meghatarozassal, ha beirod h líra kiadja a meghatarozast), mûnemet és a vegen a szemelyes velemeny(h mer tetszik, meg ha nem is tetszik)
A kérdező hozzászólása: Köszi szépen a segítséget! :)

Mi a 4 evangéliumnak a rövid története? Pontosabban kéne nekem Máté, János, Lukács és Márk evangéliuma, de azokból is csak a Jézus születése, halála és feltámadása. De tényleg csak ezeknek kéne a rövid története. Miről szólnak?

Legjobb válasz: Neked elsõsorban türelem kéne. Mindent megérthetsz belõlük az utolsó pontocskáig, egyszerûen olvasd egy kicsit minden nap. Az se baj, ha naponta csak egy fejezetet. Hogy könnyen érthetõ is legyen, ajánlok egy fordítást: http://biblia.jezusert.com/index.php?valasztas=egyszeru&kony..

Neked elsõsorban türelem kéne. Mindent megérthetsz belõlük az utolsó pontocskáig, egyszerûen olvasd egy kicsit minden nap. Az se baj, ha naponta csak egy fejezetet. Hogy könnyen érthetõ is legyen, ajánlok egy fordítást: http://biblia.jezusert.com/index.php?valasztas=egyszeru&kony..
Röviden: Jézus Betlehemben született, Jeruzsálemben halt meg kereszthalállal, harmadnapon feltámadt.

Miről szól Bródy János Mákosrétes című dala?

http://www.zene.net/brody/tartalom/makos.htm

Legjobb válasz: Hát én valahogy úgy értelmezem, hogy van egy kislány és majd amikor felnõ, akkor Bródy belé szeret, de el kell engednie valamiért. Talán mert meghal, vagy azt már nem birom kivenni a dalból:D

Hát én valahogy úgy értelmezem, hogy van egy kislány és majd amikor felnõ, akkor Bródy belé szeret, de el kell engednie valamiért. Talán mert meghal, vagy azt már nem birom kivenni a dalból:D

El tudná nekem valaki magyarázni, hogy miről szól Arany János: Elveszett alkotmány című eposza? Megköszönném. ^^

Legjobb válasz: Ezekez nézd meg: http://hu.shvoong.com/books/classic-literature/1716378-az-el.. http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/a..

A kérdező hozzászólása: nagyon köszönöm.. =)
A kérdező hozzászólása: ha már ilyen kedves voltál, tudnál nekem olyan oldalt is küldeni amiben az elsõ éneket külön elemzi? Elõre is kössz. ^^)

Miről szól Arany János Tengeri hántás című balladája?

Legjobb válasz: A népi témájú ballada, a Tengeri-hántás 1877 sajátossága, hogy benne Arany a ballada mûfaji keletkezéstörténetét is bemutatja; az elbeszélõ feladata, hogy kukoricahántás közben szórakoztassa a résztvevõket, ugyanakkor erkölcsi tanítást is adjon a fiataloknak. A megesett lány konvencionális története Arany erkölcsi felfogásának szigorodásáról tanúskodik, s a bûnértelmezés a lavina-effektus már megismert módszerén alapul. A strófák 5. sora vagy jelképesen értelmezi a történetet, vagy kapcsolatot teremt a hallgatósággal, hangulatilag erõsítve föl a történetet. A büntetés most is az elme megbomlása, a hallucináció és vízió, s ennek következménye a halál.

A népi témájú ballada, a Tengeri-hántás 1877 sajátossága, hogy benne Arany a ballada mûfaji keletkezéstörténetét is bemutatja; az elbeszélõ feladata, hogy kukoricahántás közben szórakoztassa a résztvevõket, ugyanakkor erkölcsi tanítást is adjon a fiataloknak. A megesett lány konvencionális története Arany erkölcsi felfogásának szigorodásáról tanúskodik, s a bûnértelmezés a lavina-effektus már megismert módszerén alapul. A strófák 5. sora vagy jelképesen értelmezi a történetet, vagy kapcsolatot teremt a hallgatósággal, hangulatilag erõsítve föl a történetet. A büntetés most is az elme megbomlása, a hallucináció és vízió, s ennek következménye a halál.
Lényegében Dalos Esztit megerõszakolja a Ferkó és Eszti terhes is lesz („Itt nyugosznak, fagyos földbe”), nyugosznak, tehát e gyereke is vele volt a sirban. Ferkónak nagyon tetszett Eszti, mivel korán nõiesedett meg és könnyû préda volt mer egy árva lányról van szó, aki mindig kiszolgáltatottabb, mint azok akiknek vannak szülei. Eszter öngyilkos lett és Ferkót a bûntudat az õrületbe kergette...
Az utolsó válasz volt a teljes. ;)
Szia! Eszti és Ferkó vozódott egymáshoz, és bizony be is teljesült a szerelmük. "Dalos Eszti - a mezõre kiment õ, Aratókkal puha fûvön pihent õ; De ha álom ért reájok, Odahagyta kis tanyájok’" "Hova jár, mint kósza lélek, Ha alusznak más cselédek?..." Tehát Eszti éjszakánként kiszökött Fekóhoz, de ez bizony nem szép dolog, ezért figyelmeztet a mesélõ, hogy "Ne tegyétek, ti leányok!" FErkó megunta a legelõt, meg Esztit és továbbállt. Szegény Eszti pedig szenvedett: "Tuba Ferkó a legelõt megúnta, Tovahajtott, furulyáját se fútta; Dalos Eszter nem kiséri, Maga halvány, dala sí-rí:" Eszti teljesen belebetegedett a csalódásba. NEm volt már neki jó semmi, nem tetszett semmi, képtelen volt bármire is. CSak a halált kívánta: "Szomorún jár, tébolyog a mezõben, Nem is áll jól semmi dolog kezében; Éje hosszú, napja bágyadt, Szive sóhajt - csak egy vágyat: ... Te, halál, vess puha ágyat." Eltelt egy év. Újra beérett a tengeri. ("Ködös õszre vált az idõ azonban, Törik is már a tengerit Adonyban;") De Eszti már nem vesz részt a munkában, mert "temetõbe költözött ki". VAgyis meghalt. Ferkót nem hagyja nyugodni, hogy elhagyta a lányt, ezért éjszakánként hallja a hangját, hallja, ahogy Eszti hívogatja. Végül meg is bûnhõdik. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy megõrül, és úgy is, hogy leesik, és halálra zúzza magát. "Nosza Ferkó, felszalad a boglyára, Azután vidorabb lesz, majd sebesebb Kapaszkodnék, de nem éri, Feje szédûl: mi nem éri?..."
milyen jo, hogy lehet már kommenteket írni...így már veszekedni is. Igaz, elnézve az ilyen helyzeteket már nem sokáig...
A kérdező hozzászólása: meg hülyeséget se akarok írni, szóval mindenképp szeretném biztosan tudni
Azért nem írom le, mert nem látom semmi értelmét. A jelek szerint úgy sem vagy képes felfogni, ezért kellene az alapoknál kezdeni. Még szerencse, hogy lusta vagy, mert nincs annál rosszabb, mint mikor a hülyeség szorgalommal párosul.
Arany Janos Tengeri hantas c. balladajat kaptatok elemzesnek a suliban? Olvasd el es probald a sajat szavaiddal elemezni a balladat, ne akard, hogy a neten oldjak meg a hazi feledatodat, ez nem tisztesseges.
szia! Ezt idén tanultuk(11.es vok). Arról szól h a falusiak kukoricát hántanak, Dalos Eszti kiment a mezõre és onnantól nem látta senki-meghalt. "-Dalos Eszti szép leány volt, de árva... ...Dalos Eszter csak nem jött ki: Temetõbe költözött ki;" --> Dalos Eszti meghalt, így mesél róla a költõ. Valszeg ez a versszak kavarhatott be: "Maga Ferkó nem nyughatik az ágyon, Behunyt szemmel jár-kel a holdvilágon, Muzsikát hall nagy-fenn, messze, Dalos Eszti hangja közte, - Ne aludj, hé! vele álmodsz - Azt danolja: „gyere! jöszte!” <- Ezt csak álmodja a Ferkó, h hallja Eszti hangját.
A kérdező hozzászólása: ha te tudod miért nem írod le??
1. Olvasd el a balladát! 2. Ha nem érted meg, az nagy baj. Sokat kell olvasni szépirodalmat, azon belül is találhatók rendkívül szórakoztató, könnyebb, de nívós olvasmányok, ettõl tágul a látóköröd, bõvül a szókincsed, pallérozódik a stílusod. Már ez is egy szint, hogy Arannyal próbálkozol, kinek balladái csodálatosak. Büszke lehetsz magadra.
A kérdező hozzászólása: igen ezt én is megtaláltam a guglin:D a kérdés az hogy mi történik a csajjal? mert annyi esett le belõle hogy van egy csaj meg egy hapsi és az egyikük talán meghal.
Ehhez még azt szeretnék hozzáfüzni hogy nemcsak Dalos Eszti hal meg hanem a gyermeke is ami benne fejlõdik, mivel terhes, és ez az iszonyatos büntudat kergeti a halálba. , , Itt nyugszanak, fagyos földbe" Ez még jobban fokozza Ferko büntudatát hogy õ miatta halt meg Eszti és saját gyermeke, ezért a belsõ hang egyre erõteljesebben üvölt mig végül az örületbe kergeti Ferkot.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!