Találatok a következő kifejezésre: Milyen egy katolikus (14 db)

Milyen egy katolikus keresztelő Olaszországban? Illetve hogyan zajlik egy keresztelő (itthon Magyarországon is akár)?

Van valami eltérés az itthonitól? Bármi külön említésre méltó?

Legjobb válasz: Jóval nagyobb cécót csinálnak belõle és gyakran jóval drágább ajándékokat adnak, mint itt.

Jóval nagyobb cécót csinálnak belõle és gyakran jóval drágább ajándékokat adnak, mint itt.

Milyen egy katólikus bál programja?

A közeli jövõben katólikus bált szeretnék szervezni. Milyen programok/elfoglaltságok szoktak egy ilyen összejövetelen lenni? Ötleteket vagy tapasztalatokat várok.

Legjobb válasz: Elõször tanulj meg írni!

Elõször tanulj meg írni!
A kérdező hozzászólása: Ha majd te megtanultál akkor majd megtanulok én is írni.. ugyanis az írni szó nem rövid "i". :)

Ha egy (katolikus) pap vagy szerzetes "kilép", akkor neki egyházi szempontból milyen a megítélése? És ha megházasodik?

Ezen töprengtem a minap. Egyházi esküv?je nem lehet, ha jól sejtem, de ha "kilép" utána kitagadottnak számít? Vagy minek? Gondolom van err?l valami "hivatalos" vélemény.

Legjobb válasz: nincs igazán hivatalos. biztosan nem lesz kitagadott. sõt, lehet egyházi esküvõje, ugyanolyan katolikus marad, mint a többiek, csak nem tényleges mély elhatározásból, hanem pillanatnyi rossz hangulatból állt papnak... van ilyen. eleve, legalábbis az apácáknál biztos, hogy sok helyen nem örök, hanem pár évre szóló fogadalmat tesznek, aztán meghosszabbítják. persze van ahol nem, ha jól tudom a bencések ilyenek. de kérdezz meg mondjuk egy papot. válaszolni fog, nem harap egyik sem (jó, biztos van néhány, amelyik elsõre igen. de utána válaszolni fog)

nincs igazán hivatalos. biztosan nem lesz kitagadott. sõt, lehet egyházi esküvõje, ugyanolyan katolikus marad, mint a többiek, csak nem tényleges mély elhatározásból, hanem pillanatnyi rossz hangulatból állt papnak... van ilyen. eleve, legalábbis az apácáknál biztos, hogy sok helyen nem örök, hanem pár évre szóló fogadalmat tesznek, aztán meghosszabbítják. persze van ahol nem, ha jól tudom a bencések ilyenek. de kérdezz meg mondjuk egy papot. válaszolni fog, nem harap egyik sem (jó, biztos van néhány, amelyik elsõre igen. de utána válaszolni fog)
Nem tudom, hogy olvasod e még a kérdést, de azért válaszolok. Kitagadott nem lesz az illetõ, de nem lehet egyházi esküvõje. Hiszen vagy a házasság szentségét veszi fel, vagy az egyházi rendét, és õ ugyebár már felszentelt pap=> egyházi rend szentsége érvényben van nála. Ezt a két szentséget a római katolikus egyházban nem lehet felvenni egymás után, és a görög katolikusoknál is csak úgy, hogy elõbb megnõsül a papnövendék, és utána szentelik pappá. Igazából nem valami kitüntetett dolog, és persze pusmognak az ember háta mögött rendesen, amivel sajnos ki is ûzik a katolikus életmódból. Nem egy "expapot" láttam már, aki áttért másik vallásra, mert az egyházi közösség kikészítette az állandó pletykálgatással, pusmogással, újjal mutogatással. De ez a hívõk körében elterjedtebb, nem az egyházi méltóságok részérõl. Hivatalos dokumentum van, mégpedig a klerikusokra vonatkozó jogok és kötelezettségek cím alatt. (most már nem vagyok benne teljesen biztos, de annak idején tanultam errõl.) Tehát nem nézik jó szemmel, de nem is tagadják ki. Biztos nagyon nehéz az ilyen embereknek az életük. Sajnos az a baj, hogy sok tinifiú katolikus fiúiskolába járt, aztán rögtön érettségi után jelentkezik is a szemináriumba. Tehát nem lát a világból semmit. A szemináriumba is "erõsítik õt hivatásában" és amikor fölszentelik, õ legboldogabb ember a világon. Aztán ha kiteszik egy plébániára, ahol megrohanják a lányok -mert a reverenda nagyon is vonzza a fiatal csajokat- nem tud mit kezdeni a helyzettel, és bele is omlik valamelyik karjaiba. Az ilyen fiúk éretlenek, igazából a tojáshéj még a fenekükön van. A legtöbbjük felszenteléskor alig 24 éves! Én korhoz kötném az egész papságot. 25 év alatt nem is lehetne a szemináriumba jelentkezni. Addig éljen, nézzen szét a világban, végezzen el egy fõiskolát, vagy egy szakmát, aztán ha Isten hívja a papságra, akkor úgy is be fog vonulni. De hát egyenlõre nem én vagyok a pápa, hogy törvényeket hozzak. :D
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen az alapos választ!
semmi
A kérdező hozzászólása: Ez hasznos válasz?
Háááát... erre nehéz válaszolni, mivel a katolikusok is annyifélék, ahányan vannak! Egy felekezet tagjai nem látnak mindent ugyanúgy. Lehet, hogy az egyiknek túl "szabad", a másiknak túl "konzervatív" a KKM... Az illetõt kérdezd meg!
Azt szokták mondani hogy: - a nyelvi ima valójában nem a Szentlélek adománya hanem csak halandzsa Pedig a Biblia szerint: Róma 8.26 "Ugyanígy segít a Lélek is a mi erõtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal." - a gitáros zene nem méltó Istenhez Pedig a Biblia azt írja: "Sir 39, 15 - Adjatok nevének illõ tiszteletet, és magasztaljátok dicsérõ énekkel, húros hangszeren kísért dallamokkal, ujjongjatok és zengjetek éneket." Vagyis az orgona nem jó :)

Milyen egy római katolikus jegyesoktatás? Milyen feltételei vannak a templomi házasságnak?

Csak megkeresztelve vagyok, akkor még milyen dolgok kellenek a templomi esküv?höz? Bérmálkozás, gyónás...

Legjobb válasz: Elég, ha meg vagy keresztelve, nem szükséges a bérmálkozás, sõt az elsõ áldozás sem. Azt késõbb is megteheted. És templomadót sem kell fizetni. A keresztleveleket kérik a pártól. Jelentkezz a plébánián, ahol szeretnél esküdni és minden szükséges tudnivalót el fognak mondani. A jegyesoktatáson hittan alapismereteken kívül a család a gyermekvállalás a fõ téma.

Elég, ha meg vagy keresztelve, nem szükséges a bérmálkozás, sõt az elsõ áldozás sem. Azt késõbb is megteheted. És templomadót sem kell fizetni. A keresztleveleket kérik a pártól. Jelentkezz a plébánián, ahol szeretnél esküdni és minden szükséges tudnivalót el fognak mondani. A jegyesoktatáson hittan alapismereteken kívül a család a gyermekvállalás a fõ téma.
Elõször is kellett elsõ áldozónak, bérmálkoznonak is lenned. a gyónás házasságkötés elõtt kötelezõ. a templomadót, vagy hogy hívják fizetni kell. a jegyesoktatáson meg kötelezõ részt venni. az egyébként egy jó dolog. hasznos dolgokat lehet tanulni rajta.
Nem tudom, hogy most mi a szabály, de 25 éve a jegyesoktatásunk össze volt kötve a férjem elsõ áldozási oktatásával, s az esküvõ elõtt volt elsõ áldozó. Persze nem olyan ünnepélyesen, mint a gyerekek, csak mi tudtuk.

Milyen igeverset és köszöntést írjak egy húsvéti képeslapra egy katolikus hívő hölgynek (korban anyukám lehetne) küldve azt? Egy nagyon jó ismerősöm, akitől sokat tanultam lelki téren.

Legjobb válasz: Üdv! Én az Ároni áldást írnám a képeslapra. :) "Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az õ orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az õ orczáját te reád, és adjon békességet néked." - 4Móz 6,24-26

Üdv! Én az Ároni áldást írnám a képeslapra. :) "Áldjon meg tégedet az Úr, és õrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az õ orczáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az õ orczáját te reád, és adjon békességet néked." - 4Móz 6, 24-26
A kérdező hozzászólása: De húsvéti üdvözlõlapra nem inkább a feltámadással és élettel kapcsolatban kellene írni? Nekem furcsa ez az ige ilyen alkalomra. (Bár egyik kedvencem!)
Pét1, 4 Isten elõtt a rejtett belsõ ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában. * A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsõsége által feltámadt a halálból, úgy mi is az élet újdonságában járjunk. Mert ha halálának hasonlóságában egybenõttünk vele, úgy leszünk feltámadásában is. (Róm 6, 4-5.)

Ti mit kérdeznétek meg egy katolikus paptól, ill. milyen vallással kapcsolatos témáról beszélgetnétek vele?

Legjobb válasz: Nem veszi észre, hogy ez az egész vallás egy népbutítás? Hogy csak azért lett ilyen elterjedt, mert évszázadokig azt sulykolták az emberekbe, hogy ebben KELL hinni, csak mert így könnyebben irányíthatóak lettek? Hogy a fenébe lehet, hogy valaki a mai napig kereszténynek tartja magát, mikor a napnál is világosabb, hogy az egész egy jól felépített átverés?

Nem veszi észre, hogy ez az egész vallás egy népbutítás? Hogy csak azért lett ilyen elterjedt, mert évszázadokig azt sulykolták az emberekbe, hogy ebben KELL hinni, csak mert így könnyebben irányíthatóak lettek? Hogy a fenébe lehet, hogy valaki a mai napig kereszténynek tartja magát, mikor a napnál is világosabb, hogy az egész egy jól felépített átverés?
Megkérdezném tõle, szerinte miért mondta Jézus azt, hogy "Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is" Meg hogy szerinte miért mondta azt Pál apostol, hogy: "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert a mi az Isten felõl tudható nyilván van õ bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy õk menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsõítették õt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az õ okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívök megsötétedett. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek; És az örökkévaló Istennek dicsõségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával" Különösen az utolsó sorokkal kapcsolatban. Továbbá megkérdezném tõle, mi a véleménye arról, hogy: "A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idõben némelyek elszakadnak a hittõl, hitetõ lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédûeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektõl való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívõknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot" Meg arról, hogy a biblia szerint a papnak ilyennek kell lennie: "feddhetetlen legyen, egy feleségû férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszeretõ, a tanításra alkalmatos; Nem borozó, nem verekedõ, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstõl ment, nem pénzsóvárgó; Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az õ tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)"
Kedves Hazardteam lelõtte az én kérdésemet , magam is ezt szerettem volna kérdezni.
Hogy pl. milyen alapon alkot messzemenõ véleményt olyan témákról, amelyeket maga sosem tapasztalhat meg (pl. házastársi kapcsolat, gyereknevelés, sõt, élet homoszexuálisként), illetve egyáltalán miért érzi az egyház feljogosítva magát arra, hogy nem vallásos kérdésekben (mint pl. a szexualitás) akár tudmánytalan megállapításokra is alapozva véleményt és elõírást fogalmazzon meg. (jó példa erre a maszturbálés)
De a pap is ember, és aki azt mondja hogy nincsenek kétségei, az hazudik. Aki pedig mindezt a szemedbe mondja, az tudatosan képmutató.Szerintem lenne olyan pap aki csak simán nem akarna válaszolni.
Nagylzs: a papok azt mondanák, ami az igazság: hogy alapállapotban nincsenek kételyeik a legfontosabb dogmákkal kapcsolatban, de néha kísérti õket a sátán. Ilyenkor imádkoznak Istenhez, más papok segítségét kérik és megszûnnek a kételyeik. Elsõ válaszoló: a Biblia alapján gondolják azt amit gondolnak. Egyébként nem minden pap ítéli el a maszturbációt, ha azt egy olyan ember teszi aki nem pap és nincs párkapcsolata és éppen a jövendõbeli feleségére gondol. És különben is vannak dolgok amiket a kívülrõl szemlélõk jobban látnak.
"Megkérdezném tõle, szerinte miért mondta Jézus azt, hogy "Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is"" szobrok azért vannak hogy az emberek lássák is a Bibliai történeteket, ne csak hallják. "Meg hogy szerinte miért mondta azt Pál apostol, hogy: "Mert nyilván van az Istennek haragja mennybõl, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert a mi az Isten felõl tudható nyilván van õ bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy õk menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsõítették õt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az õ okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívök megsötétedett. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek; És az örökkévaló Istennek dicsõségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával" Különösen az utolsó sorokkal kapcsolatban." A papok dicsõítik Istent, megfelelõ módon. Az õ dicsõségét semmivel nem cserélik fel, sõt a szobrokban, képekben, szentekben és csodákban is Isten dicsõségét vélik felfedezni. "Továbbá megkérdezném tõle, mi a véleménye arról, hogy: "A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idõben némelyek elszakadnak a hittõl, hitetõ lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédûeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektõl való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívõknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot"" A papok nem tiltják a házasságot, nem sürgetik az eledelektõl való tartózkodást maximum az önkéntes böjt keretében és nem képmutatók, hiszen elismerik hogy vannak hibáik. "Meg arról, hogy a biblia szerint a papnak ilyennek kell lennie: "feddhetetlen legyen, egy feleségû férfiú, józan, mértékletes illedelmes, vendégszeretõ, a tanításra alkalmatos; Nem borozó, nem verekedõ, nem rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, versengéstõl ment, nem pénzsóvárgó; Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel; (Mert ha valaki az õ tulajdon házát nem tudja igazgatni, mimódon visel gondot az Isten egyházára?)"" A papok általában ilyenek, leszámítva a családról szóló részt. Megjegyzem a papoknak a közhiedelemmel ellentétben nincs megtiltva hogy házasodjanak, pusztán az a kikötés hogy elõbb házasodjanak mielõtt papok lesznek
Hazardteam milyen vallású?
EZ engem is érdekel. HazardTeam, van vallásod? És van neve?
Második válasz: "te valami szektatag vagy?!Vagy zsidó?!":D
Azt mondaná, "azok jelképek és nem szólhatnak róla, hiszen õ Isten szolgája, hogy jut ilyen eszedbe?"
Engem az érdekelne, hogy õ személyesen mint pap, hogyan magyarázza meg magának ezeket a vallás dogmáiban föllelhetõ ellentmondásokat? Az érdekelne, hogy õt milyen kétségek gyötrik a saját vallásával kapcsolatban. (Na persze lehet, hogy errõl nem akarna beszélni, de én errõl beszélnék vele, ha tehetném.)
Hogy vágyik-e egy nö érintésére? Vallâsról pedig nem beszélgetnék vele!
Némelyiket. Feléjük más kérdéseim vannak.
Szia! Hazardteam kérdései nagyon jók!Olyannyira, hogy a Katolikus egyház mellett a Hit Gyülekezetének, Jehova Tanúinak vezetõihez is lehetne intézni!
Úgy, hogy különbség van a vallás és a kereszténység között. Ilyen egyszerû.
Én azt kérdezném meg, hogy mi a véleménye a vallások közötti párbeszéd jelentõségérõl. A különbözõ keresztény és nem keresztény egyházak közötti együttmûködés lehetõségeirõl és formáiról...
töftöftöf, ismertem olyan papot is akit megkísértett a sátán, aztán a kételyek eloszlatása helyett a (saját hite szerint értelmezett) bûnözést választotta. És nem csak elcsábult, hanem tudatosan, elõre eltervezte és véghezvitte. Én meg ott voltam és személyesen tapasztaltam. Na ha neki nem voltak kételyei a dogmákkal kapcsolatban, akkor megeszem a kalapom. Ráadásul most is vezetõ pozícióban van. (Nevet ne is kérj, nem fogok mondani.) Mondjuk általában véve nem tudok errõl nyilatkozni, mert nem ismerem az összes papot. Sõt még egy kis részüket se. De érdekel a téma, és a kérdésben egy konkrét papról volt szó. Ezért kérdeznék ilyet tõle.

Milyen, egy jehova temetési szertartás? Ki tartja, ill hasonló-e a katolikus temetésekhez?

Legjobb válasz: Kedves kérdezõ. Errõl már volt kérdés egy kicsit lapozz vissza. ott leírtam, hogy miként zajlik. De különben semmi különleges nincs a temetkezési "szertartásokban..."

Kedves kérdezõ. Errõl már volt kérdés egy kicsit lapozz vissza. ott leírtam, hogy miként zajlik. De különben semmi különleges nincs a temetkezési "szertartásokban..."
Ki tartja, ? Egy arra kinevezett, képesített férfi testvér.
Miért akarod eltemetni az istenüket???
A halottakat egy nagy kõfal mögé teszik, és hagyják, hogy a kesejûk végezzék a dolgukat, így visszakerülnek a természet körforgásába Ezután, amikor csak a csontváz marad, Zarahusztra titkos barlangjaiban helyezik õket örök nyugalomra Ja bocsi ezek a párszik:/
Nagyon vicces? :(

Milyen feltételek vannak egy református templomi esküvőnél? Az egyik fél római katolikus, a másik református.

Legjobb válasz: A református esküvõnél nem feltétel az átkeresztelkedés. Ha szeretne a katolikus fél, természetesen ez lehetséges. Valóban kb 20 perc az esküvõi áldáskérés. Jegyesoktatáson azonban valóban részt kell venni, ahol elbeszélgettek arról, mirõl is szól a házasság, a család Isten vezetésében. Isten áldjon benneteket! egy református lelkész

A református esküvõnél nem feltétel az átkeresztelkedés. Ha szeretne a katolikus fél, természetesen ez lehetséges. Valóban kb 20 perc az esküvõi áldáskérés. Jegyesoktatáson azonban valóban részt kell venni, ahol elbeszélgettek arról, mirõl is szól a házasság, a család Isten vezetésében. Isten áldjon benneteket! egy református lelkész
Jegyesoktatás Egyik fél keresztsége Polgári házasságot igazoló irat (a reformatus egyház nem összead, hanem a meglévõ házasságot áldja meg) Személyi, Két tanu Egy idõpont:)
Nem feltétlenül kell "átkeresztelkedni", ha jó fej papot fogtok ki. Katolikus templomban nem szeretik összeadni a két külön egyházhoz tartozó párokat, bár ilyenrõl is hallottam már. A reformátusok nem csinálnak ebbõl akkora problémát. VISZONT nyilatkozni kell ilyen esetben arról, hogy református esküvõ ide vagy oda, a születendõ gyermekek katolikus neveltetésben fognak részesülni. Tehát én azt javaslom, hogy menjetek el mindkét egyházhoz és kérdezzétek meg mi ilyenkor a teendõ. Én nem keresztelkednék át csak ezért. Arról nem is beszélve, hogy ez a két vallás pont annyira közel áll egymáshoz, hogy olyan sok értelme sincs.
*ne zavarjuk össze
Ez butaság, nem kell senkinek átkeresztelkednie, és boríték sem kell. Létezik ökumenikus esküvõ, ami lehet a református templomban is, és a református fél a ref. szöveget, a katolikus a kat. szöveget mondja. Mindkét felekezet elismeri érvényes házasságnak az ilyet. Informálódjunk mielõtt hülyeségeket beszélünk és zavarjuk össze a Kérdezõt...
Persze, na akkor holnap elmegyek a pap bácsihoz és elküldöm a francba mert nem jól tudta! :)
Vagy mindketten katolikusok lesztek, vagy mindketten reformátusok. Lehet, egy boríték fejében összead a pap, ilyenrõl is olvastam már :) De normális esetben vagy felveszi egyikõtök a másik fél vallását, imaórákra járkálás, stb, vagy nem engedélyezik. A katolikusok elég 'kemények', pl. válás után is a katolikus egyházi esküvõ érvényes, Isten elõtt. Nyilván ennek nincs jelentõsége, mert elválik az ember, csak a katolikusoknál ez így van. Én református vagyok, férjem pogány volt, õ unitárius-református lett úgy, hogy volt 1db imaórán, megkeresztelte a pap, és ennyi. Ez azért lazább, és az esküvõ is rövidebb. Ültem már 1, 5 órás katolikus esküvõn, mint vendég. A miénk negyed órás volt.
A kérdező hozzászólása: :) Köszönjük!
Nekem is kegyetlen volt, én buborékfújó voltam, egyszer már majdnem eldõltem, csak a menyasszony pityergésére keltem, ahogy mondta az esküt. Nálunk az a negyed óra pont kellemes volt. Szóval menjetek el oda, ahol szeretnétek esküdni, pár imaóra és kész :) sok boldogságot :) 1.voltam :)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm válaszod. Azzal nincs probléma, hogy a párom felvegye a reformátust. De ne is mond a katolikus esküvõt, nemrég voltunk egy olyanban és bizony volt 2 órás, majdnem mindenki elaludt. :)
Nem tudom mennyire aktuális még a kérdésed :) Nekünk ökumenikus esküvõnk lesz. Katolikus templomi szertartás, igazából ebben az esetben ennek az egyháznak a "szabályait" kell követni. Nálunk én vagyok a református a párom katolikus. Lényegében tõlem semmi extrát nem kért az atya, fontos volt, hogy mindketten legyünk megkeresztelkedve, a tanúk megválasztásában mutatott irányt :D, jegyesoktatásra kell járnunk, 3 alkalom, plusz egy próba, már az esküvõ elõtti napon. Szóval NEM kell átkeresztelkedni :) Ja és a református tiszteletes ebben az esetben "vendégként" jön és így kapunk áldást a házasságunkra.
A kérdező hozzászólása: Utolsó: Köszönöm nagyon sokat segítettél! Még nagyon aktuális a dolog. Nálunk is úgy van, hogy én (nõ) vagyok a református, párom katolikus.

Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki keresztszülő lehessen (római katolikus vallás szerint)? Lehet az, hogy egy gyereknek vagy csak keresztanyja vagy csak keresztapja legyen?

Legjobb válasz: Katolikus legyen, meg legyen keresztelve és nem árt, ha gyakorolja is a vallását (volt elsõáldozó, bérmálkozott), mert a keresztségben megígéri, hogy segít a gyermek vallásos nevelésében. Papja válogatja, de a legtöbb pap ezt fontos szempontnak tartja. A második kérdésre: lehet csak egy keresztszülõ is, nincs elõírva, hogy kettõ legyen, csak szokás. Ha csak egy keresztszülõ van, ebbe nem fognak belekötni.

Katolikus legyen, meg legyen keresztelve és nem árt, ha gyakorolja is a vallását (volt elsõáldozó, bérmálkozott), mert a keresztségben megígéri, hogy segít a gyermek vallásos nevelésében. Papja válogatja, de a legtöbb pap ezt fontos szempontnak tartja. A második kérdésre: lehet csak egy keresztszülõ is, nincs elõírva, hogy kettõ legyen, csak szokás. Ha csak egy keresztszülõ van, ebbe nem fognak belekötni.
Szia. A keresztszülõknek is megkereszteltnek kell lennie, illetve megbérmáltnak. Fontos, hogy vallását gyakorló ember legyen, hiszen így van értelme annak, hogy õ keresztszülõ. Neki ugyanis az a feladata, hogy segítse keresztgyermekét a hitbeli fejlõdés útján. Emellett pedig támogassa a azülõket a megkeresztelt gyermek testi-lelki nevelésében.Persze ezt ma már sokan nem tudják, és az anyagi dolgokra fektetik a hangsúlyt.Fontos, hogy a keresztszülõ szentségekhez járuljon, pl. gyónjon, szentáldozáshoz járuljon. Még egy gyakori példát leírok: ha egyházi házasságkötés után valaki elvált, és azt egyházilag nem érvénytelenítették, nem járulhat szentségekhez, tehát nem lehet keresztszülõ. Bonyolultnak hangzik ez az egész, de így van értelme.
Hát, van olyan pap is, ahol nem kell, hogy a keresztszülõ meg legyen keresztelve...:( Elég visszás dolognak tartom az ilyet. A véleményem az, hogy ha már megkeresztelünk egy gyereket, azt azért tegyük mert vallásos szellemben akarjuk felnevelni. Szerintem nagyon gáz, ha egy gyerek a keresztelõje után legközelebb az esküvõjén lát belülrõl templomot, és azt sem tudja hogy az egyház mi fán terem. Ezért szerintem is legyen megkeresztelve a keresztszülõ, és gyakorolja is a vallását.
Valóban lehet benne valami, hogy papja válogatja. Nálunk a leendõ keresztszülõnek meg kell lennie keresztelve, 16 évesnek kell legalább lennie és egyedül is lehet (akár férfi, akár nõ). Sõt, még a vérszerinti szülõk és a nagyszülõk is lehetnek a saját gyerekük ill. unokájuk kerestszülei! Ellenben templomban csak az házasodhat aki meg van keresztelve, volt elsõáldozó és bérmálkozott is!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!