Találatok a következő kifejezésre: Mikor jelent és melyik (103 db)

Büntetõtörvények alkalmazása. Új vagy régi BTK alkalmazandó? Mire számíthatnak? Melyik mit jelent és melyiket mikor alkalmazhatják?

Sajnos a bátyám fia (16 éves) és a nõvérem fia (15 éves) valamint több fiatalkorú (két 14 éves, három 15 éves, két 16 éves és egy 17 éves) társuk valamint felnõtt korúak (egy 19 éves, egy 20 éves, egy 22 éves és egy 25 éves) ellen indult nyomozás még március közepén. A nyomozás vádemeléssel zárult múlt hónap végén. Az unokaöcséimet csoportosan bûnsegédként elkövetett életveszélyt okozó súlyos testi sértéssel, csoportosan társtettesként elkövetett rablással, csoportosan üzletszerûen elkövetett zsarolással és kábítószerrel visszaéléssel vádolják. Egyébként büntetlen elõéletûek mind a ketten. A1; Milyen büntetésre számíthatnak? A2; Felfüggesztett szabadság vesztés esetleg próbaidõre való helyezés szóba jöhet-e? Az unokaöcséim azóta elõzetes letartóztatásba vannak. A 17 éves fiatalkorút csoportosan részben felbujtóként részben társtettesként elkövetett életveszélyt okozó súlyos testi sértéssel, csoportosan részben felbujtóként részben társtettesként elkövetett rablással, csoportosan üzletszerûen elkövetett zsarolással és kábítószerrel visszaéléssel, csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopással, csoportosan társtettesként elkövetett orgazdasággal vádolják. (Egyébként õt korábban súlyos testi sértésért már egyszer 1 év 10 hónap fiatalkorúak fogházában letöltendõ 5 évre felfüggesztett büntetést kapott kb. 2 évvel ezelõtt.) B1; A korábban már egyszer elítélt fiatalkorú mire számíthat? A 17 éves vádlott jelenleg is elõzetes letartóztatásba van. Egy 14 éves, egy 15 éves és egy 16 éves fiatalkorút csoportosan társtettesként elkövetett életveszélyt okozó súlyos testi sértéssel, csoportosan társtettesként elkövetett rablással, csoportosan üzletszerûen elkövetett zsarolással és kábítószerrel visszaéléssel, csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopással, csoportosan társtettesként elkövetett orgazdasággal vádolnak. Egyébként büntetlen elõéletûek mind a hárman. C1: Az érintett fiatalkorúak milyen büntetésre számíthat? C2; Felfüggesztett szabadság vesztés esetleg próbaidõre való helyezés szóba jöhet-e? A három vádlott elõzetes letartóztatásba van. Egy 15 éves fiatalkorút csoportosan társtettesként elkövetett orgazdasággal és kábítószerrel visszaéléssel vádolják. Egyébként büntetlen elõéletû. D1: A fiatalkorú milyen büntetésre számíthat? D2; Az õ esetében szóba jöhet a felfüggesztett szabadság vesztés esetleg próbaidõre bocsájtás? A fiatalkorú 1 hónapig elõzetes letartóztatásban volt, azóta házi õrizetbe van. Három felnõtt korút (egy 20 éves, egy 22 éves és egy 25 éves) felnõtt korút kábítószerrel visszaéléssel vádolják. Egyébként büntetlen elõéletûek mind a hárman. E1: Õk milyen büntetésre számíthat? E2; Az õ esetükben szóba jöhet a felfüggesztett szabadság vesztés esetleg próbaidõre bocsájtás? A felnõtt korúak 3 hónapig elõzetes letartóztatásba, azóta házi õrizetbe van. Egy 16 éves fiatalkorút csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopással vádolnak, kábítószerrel való visszaéléssel, bódult állapotban való jármûvezetéssel vádolják valamint eljárást indítottak ellene engedély nélküli jármûvezetésért. (Ez esetben azt jelenti, hogy megfelelõ /”B”/ kategóriával nem rendelkezett.) Egy 19 éves felnõtt korút jármûvezetés tiltott átengedésével, kábítószerrel visszaéléssel, csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopással vádolnak. Egy 14 éves fiatalkorút csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopással vádolnak. Az utóbbi három (egy 14 éves, egy 16 éves, egy 19 éves) személy ellen még valamivel több 2 hónappal korábban (január 12) csoportos garázdaságért indult eljárás. Mind a hármukat elõzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. A 16 éves fiatalkorúnak a szabálysértési összeg be nem fizetése miatt április közepén a szabálysértési elzárását rendelte el a bíróság a kiszabott összeget nem fizette be, így ennek mértékének letöltésére 9 napi szabálysértéséi elzárását rendelte el. Ennek letelte után újra elõzetes letartóztatásba helyezte. F1; Õk hárman milyen büntetésre számíthatnak az elsõ (csoportos garázdaság) ügyében? F2; Az elsõ ügyben még nem született ítélet, de eljárás vádemeléssel zárult (október elején). Így most õk büntetett vagy büntetlen elõéletûek? G1; Milyen büntetésre számíthat a 16 éves fiatalkorú a második (csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás, kábítószerrel való visszaélés, bódult állapotban való jármûvezetés) ügyeiben? G2; Milyen büntetésre számíthat a 19 éves felnõtt korú a második (jármûvezetés tiltott átengedésével, kábítószerrel visszaélés, csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás) ügyeiben? G3; Milyen büntetésre számíthat a 14 éves fiatalkorú a második (csoportosan társtettesként dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás) ügyeiben? Általános kérdések: H1; Ebben/ezekben az esetekben melyik BTK-t kell figyelembe venni? H2; Az elõzetes letartóztatás és a házi õrizet idejét bele kell számolni a büntetésbe? Amennyiben igen. Melyiket milyen formában? H3; Mennyi idõre kerülhetnek maximálisan BV-intézetbe fiatalkorúak? H4; A Feltételes Szabadlábra Helyezés fiatalkorúak esetében mennyi idõt kell eltölteni a Fiatalkorúak Fogházába illetve Fiatalkorúak Börtönére? Egyébként a felfüggesztés ideje maximum hány év lehet? (Hallani és olvasni ezzel kapcsolatban olyat, hogy 2 év és azt is, hogy 5 év a maximális. Akár mind a kettõre van bírósági példa is.) H5; Mit jelent a halmazati és mit összbüntetés? Melyiket mikor alkalmazhatják? Ez hogyan érintheti a fiatalkorúaknál a „maximum” ítéleti mértéket? H6; Mi van, akkor egy fiatalkorút egy ügyben Fiatalkorúak Fogházára ítélnek, de egy szintén ellene folyó ügyben viszont Fiatalkorúak Börtönére ítélik. Melyiket kell elõbb letöltenie? Egyébként fiatalkorúakat ítélhetnek Fegyházra?

Legjobb válasz: életveszélyt okozó súlyos testi sértés???? 17 évesen? hát, már ne haragudj, remélem jó sokat kapnak

életveszélyt okozó súlyos testi sértés???? 17 évesen? hát, már ne haragudj, remélem jó sokat kapnak
2.: Hát például én, aki a szakdolimat büntetõjogból írtam...
Mindig azt alkalmazzák, amelyik kedvezõbb a bûnösre nézve.
3: Jav.: tehát hogy büntetett elõéletûek lesznek akkor is, ha felfüggesztett büntetést kapnak.
11: "Bûncselekmény elkövetésekor hatályban lévõ BTK-et kell alkalmazni" Határozottan NEM. Megismétlem az 1.-ben írt hozzászólásomat. Az elkövetéskori jogszabályok és a tárgyalás idejében érvényben lévõ jogszabályok közül azt kell alkalmazni, amelyik az elkövetõ számára kedvezõbb, tehát rá nézve az enyhébb szankciót tartalmazza. Forrás: Államigazgatási Fõiskola 1995., büntetõjogi elõadás és szeminárium, Papp László, Kiss Norbert. Valamint a tankönyvünk is ezt írja. A neten is megtaláltam: http://ejegyzet.hu/obh/Bunteto_jog_altalanos/lecke1_lap1.html "Az enyhébb büntetõ törvény Problematikus annak meghatározása, hogy mely törvény tekinthetõ enyhébbnek. Generálisan erre az a válasz adható, hogy az, amely adott esetben az elkövetõ számára kedvezõbb helyzetet teremt. Figyelembe kell venni a kilátásba helyezett büntetések és mellékbüntetéseket, a büntethetõség feltételeit, az elévülési idõt, a büntetõeljárás lefolytatásának lehetõségét az egyik, illetve a másik törvény(ek) alapján. Fontos követelmény azonban, hogy az alkalmazandó törvényi szabályoknál valamennyi jogkövetkezményt egységesen kell alkalmazni. Nincs lehetõség az új és a régi törvények kombinatív alkalmazására. Nem megengedhetõ olyan jogértelmezés, hogy a cselekmények minõsítése az új, a büntetés kiszabása pedig a régi rendelkezések szerint történjék (BH 1994. 117.)."
Én mint tapasztalt ügyvéd, valamint olyan aki többségében fiatalkorúak ügyeivel foglalkozott. Esetükben a korábbi BTK-t kell alkalmazni. Mindenképpen bûnhalmazatról van szó, így minden olyan vádlott aki az Életveszélyt okozó testi sértéssel, Zsarolással valamint Rablással (és kábítószerrel visszaéléssel) vádolt fiatalkorúak esetében 100%, hogy letöltendõt kapnak; Szintén letöltendõre számíthatnak azon fiatalkorúak is akiket a súlyos testi sértés, rablás, zsarolás (és dolog elleni erõszakkal elkövetett lopással) vádolnak; Az jelenthet egy kérdést, hogy "csak" az orgazdasággal és kábítószerrel visszaéléssel vádolt fiatalkorú esetében illetve a három mindösszesen "csak" kábítószerrel visszaéléssel gyanúsított esetében van., talán õk azok akik a legrövidebb büntetésre számíthatnak, de várhatóan õk is letöltendõt kapnak; A két fiatalkorú és egy felnõtt korú esetében aki ellen folyik egy külön bírósági eljárás csoportos garázdaság miatt valamint kábítószerrel visszaélés miatt valamint dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás valamint egy fiatalkorú ellen bódult állapotban való jármûvezetés, továbbá a felnõtt korú ellen jármûvezetés tiltott átengedése miatt emeltek vádat - õk biztosan letöltendõt kapnak. A bûnszervezet esetében a az 1978. évi IV. törvény 98.§ (1) bekezdését figyelembe véve valamint fiatalkorúak esetében a 110-111.§-ait és a 120.§-t is figyelembe kell venni. A 16 év felettiek esetében maximálisan 20 év, míg a 16 év alattiak esetében 15 év lehetséges. Fiatalkorúak esetében a Feltételes szabadlábra helyezés lehetõsége mindig fent áll. Ráadásul ezt a kérdést az 1978. évi IV. törvény 112.§ valamint a 47.§ (2) bekezdése szerint. Itt a 17 éves fiatalkorú esete kétséges akit korábban 1, 5 fiatalkorúak fogházára ítéltek, melynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette. Õ mivel szándékos bûncselekményt követett el, így visszaesõnek számít ami felnõtt korban már kizárná õt a Feltételes szabadlábra helyezésbõl, de mint fiatalkorú nem. Feltételes szabadlábra helyezés lehetõsége: Fiatalkorúak börtöne: büntetés min. 3/4 része után; Fiatalkorúak fogháza: büntetés min. 2/3 része után;
Onanntól kezdve, hogy valaki elõzetes letartóztatásban tölti napjait borítékolható, hogy végrehajtandó szabadságvesztést kap (feltéve persze ha bûnösnek találják). Az elõzetes fogvatartásban töltött idõt beszámítják, a tövényben megtalálod ezt is és a többi kérdésre is a választ.
Bûncselekmény elkövetésekor hatályban lévõ BTK-et kell alkalmazni, amelyben minden kérdésedre benne található a válasz (talán a mennyit fog kapni kérdésre nem, de osztogatni fogják az évtizedeket). Mivel bûnszervezetben követték el ezeket, így mindenki letöltendõ szabadságvesztést kap a legmagasabb BV-i fokozaton, kiszabható büntetési tétel duplázódik és feltételesen sem bocsáthatóak szabadságra.
22:13 Amennyiben jogász vagy illetve annak tanulsz: Mi a véleményed errõl a konkrét ügyrõl?
Nálunk a tágabb családban két büntetõjogász is van. A sógornõ (bátyám felesége) sógornõje (öccse felesége) és sógora (nõvére férje). Vele beszélgettünk, miután a kisebbik fiam barátja (16) éves, két (három) bûncselekménybe is belekeveredett. 1. ügy: csoportosan elkövetett zsarolás 2. ügy: csoportosan elkövetett súlyos testi sértés és rablás A két ügy nem vonható össze, mert bár mind a kettõ csoportos, csak 1 fõ közös (a fiam barátja). Õ elmondta, hogy általánosságban a következõt kell figyelembe venni fiatalkorúak esetében: 1. 'Hány éves?': 16-18 éves fiatalkorúak esetében; életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethetõ bûncselekmény esetén 15 év, halmazati büntetés és összbüntetés esetén 20 év. 10 évet meghaladó bûncselekmény esetén 10 év, halmazati büntetés és összbüntetés esetén 15 év. 14-16 éves fiatalkorúaknál; életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethetõ bûncselekmény esetén 10 év, halmazati büntetés és összbüntetés esetén 15 év. 10 évet meghaladó bûncselekmény esetén 10 év, halmazati büntetés és összbüntetés esetén 15 év. Ezen kívül bármely bûncselekmény esetén mind a 14-16 évesek mind a 16-18 évesekre maximum 5 év halmazati büntetés és összbüntetés esetén 7 év 6 hónap szabható ki. Halmazatit akkor kaphat ha egynél több bûncselekményt követ el, vagy ha az utóbb elkövetett bûncselekményt összevonják egy korábban elkövetett bûncselekménnyel. Összbüntetést viszont különálló jogerõs ítéletek összevonásával állapítanak meg.
A1. Fordulj ügyvédhez A2. Itt senki sem fog neked igazán megbízható választ adni B1. Amúgy miért gondolod, hogy egy ilyen jellegû irományt végig olvas bárki idegen? C1. Igazából ebbõl gõzünk se lehet, hogy mi lehet vagy mi lesz a dolgok kimenetele. De sejtésem szerint jó sok sitt.
Hát, tetro barátom, amiket eddig leírtam.
22.13 és mi a szakvéleményed a konkrét esettel kapcsolatban? :)
A próbaidõ azt jelenti, amikor valaki szabadságvesztését tölti, és kiengedik feltételesen. A felfüggesztés az, amire gondolsz, tehát hogy nem letöltendõt kapnak, hanem ha X ideig nem követik el újra, akkor nem lesz letöltendõ. De ez is már büntetésnek számít, tehát nem lesznek többé büntetett elõéletûek, ha felfüggesztettet kapnak.
Nagyon bonyolult kérdések. Mivel ha jól veszem ki mindenki vagy elõzetes letartóztatásban van vagy házi õrizetben van - nagy valószínûséggel letöltendõt fognak kapni. Fegyházra nem ítélhetnek fiatalkorút. Ellentétes fokozat esetén az összbüntetésbe foglalás nehezen mûködhet, mert eltérõen mûködnek az õrzési feltételek valamint a kedvezmények.

Az Intel processzoroknál a 45nm és a 65nm mit jelöl és mit jelent? És melyik a jobb és az újabb?

Legjobb válasz: Gyártástechnológia. A 45 nm-es korszerûbb, fejlettebb, alacsonyabb fogyasztású, szóval jobb.

Gyártástechnológia. A 45 nm-es korszerûbb, fejlettebb, alacsonyabb fogyasztású, szóval jobb.
A gyártástechnológia. Minél inkább fejlõdik a tudomány és a technika, annál kisebb csíkszélességgel állítják elõ a processzorokat. Ennek köszönhetõen egyre kisebbek lesznek, és kevesebb hõt termelnek. Tehát minél kisebb annál jobb. Tehát a 45 nanométeres az jobb, újabb, mint a 65-ös.

Az alábbi angol mondat mit jelent és melyik nyelvtani szerkezet?

The taxi driver was about to park his car.

Legjobb válasz: A taxisofõr éppen parkolni készült. to be about to + ige = épp készül csinálni valamit, éppen azon van, hogy...

A taxisofõr éppen parkolni készült. to be about to + ige = épp készül csinálni valamit, éppen azon van, hogy...
A kérdező hozzászólása: köszi. :)
A kérdező hozzászólása: Akkor a "He was parking his car" és a "He was about to park his car" ugyanazt jelenti?
A kérdező hozzászólása: Még egy : A " He had just parked his car" is ezt jelenti, igaz?
Nem. a 'He was parking his car" az, h épp parkolt, tehát a folyamatot elkezdte, és épp tart. A "He was about to park his car" azt jelenti, h parkolni készült, de lehet h megzavartak/megakadályozta valami. A "He had just parked his car" pedig h épp leparkolt, tehát befejezte/elvégezte a cselekvést.


Melyiket használjam? Mobilról internetezek az operamini alkalmazással, és a beállításoknál van protokoll:socket, és http. Mit jelent ez? Melyiket kell használnom?

Legjobb válasz: A csatlakozási módot jelenti. Azt kell választanod, amelyik a legjobban megy a telefonodon. Nálam mindkettõ ugyanúgy megy, így nem tudom megmondani, melyik a jobb. (Nálam http-n van.)

A csatlakozási módot jelenti. Azt kell választanod, amelyik a legjobban megy a telefonodon. Nálam mindkettõ ugyanúgy megy, így nem tudom megmondani, melyik a jobb. (Nálam http-n van.)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm válaszodat, ezekszerint a letöltés gyorsaságát jelenti?Nekem is kb egyformán megy.Talán a socket jobb egy kicsit.
Nem a sebességet jelenti, de egyes telefonok jobban szeretik a http-t, mint a socketet, vagy fordítva. Ezért lehet gyorsabb az egyik, mint a másik. De általában mindkettõ kell mûködjön szépen.

Egy oldalon olvastam hogy Nina Dobrev méretei 30-23-33. Ez pontosan mit is jelent? És melyik szám melyik testrészre vonatkozik?

http://www.celebritiesheight.com/nina-dobrev-height-and-weig.. itt láttam a számokat

Legjobb válasz: Nem centiben, hanem inchesben van megadva, arra azért lusta vagyok, hogy kiszámoljam neked. Mell, derék, csípõ szokott így megadva lenni.

Nem centiben, hanem inchesben van megadva, arra azért lusta vagyok, hogy kiszámoljam neked. Mell, derék, csípõ szokott így megadva lenni.
Ha fenti állítás igaz, vagyis, hogy inchben van megadva, akkor itt van centiben: 76.2 58.42 83.82 Ez nekem nagyon kevésnek tûnik..
A kérdező hozzászólása: igen, én is kiszámoltam de nekem is nagyon kevésnek tunt, lehetséges hogy ez még pár évvel ezelotti mer most a furdoruhás képein kicsit tobbnek tunt :)

IGEN-NEM, bólogatásokkal. Mióta használja a gyermeked ezeket és hogyan tanítottad meg neki, hogy melyik mit jelent, ill melyik fejmozgatás tartozik hozzá?

Legjobb válasz: Kisfiam a nemet mondja és mutatja. Direktben nem tanítottam Neki, csak amikor valamire azt mondtam nem, akkor ráztam a fejemet is. Az igent nem is mondja, nem is mutatja még. Jövõ héten lesz 1 éves.

Kisfiam a nemet mondja és mutatja. Direktben nem tanítottam Neki, csak amikor valamire azt mondtam nem, akkor ráztam a fejemet is. Az igent nem is mondja, nem is mutatja még. Jövõ héten lesz 1 éves.
11 hós fiam csak a nemet tudja, nem tanítottam tudatosan szerintem csak leutánozta az én mozgásom. Áll a konyhaszekrény elõtt és rázza a fejét. Nagyon aranyos. Most igyekszek már az igenre is bólogatni, hátha arra is rájön.
Az én kisfiam is 11 hós, mindenre azt mondja igen meg de! még nem mutatja csak mondja! Most tanítom neki hogy nem, de egyszerûen ahogy kimondom elkezd kacagni! :) )
Én mindig mondom a 11 hónaposomnak , ha valami nem szabad, hogy NEM-NEM!!!!Erre Õ is mondja , hogy nem-nem és persze csinálja tovább:)
én fiam 10 hónapos korától használja a nemet fejrázással, nem tanítottam rá. az igent még nem ismeri 18 hónapos
azt már nem tudom pontosan hogy mikor, de a nem-et fejrázással már nagyon korán megtanulta :) aztán az elsõ szavai egyike volt a nem :) volt hogy egész nap ezt mondogatta mindenre :D a bólogatást is megtanulta, viszont mondani az igen-t a mai napig nem mondja, azt mondja hogy aha :) (2 éves, kb 40-50 rövidebb szót már tud) én úgy tanítottam meg neki, hogy én is csináltam a fejemmel, a nem-nél ráztam, az igen-nél bólogattam
Szerintem a nem az elsõ szócska amit megtanulnak :o) Fiam is 10-11 hónaposan már mutatta, utána volt egy korszaka, amikor minden nem volt, majd már mondta is hozzá: nen, nen. Most 1, 5 éves, már a minden nem korszak után észrevettem, hogy ha igen lenne a válasz, akkor nem mondja, hogy nem :o) Most kb. egy hónapja pedig azt vettem észre, ha kérdezek tõle valamit, akkor a kérdõ szóval felel vissza. Pl. Bemész? Be. Van még golyód? Van. stb. Az olyan kérdésekre, ami ..., jó? -val végzõdik, már mondja, hogy jo, kb. 1-2 hónapja. Bólogatni az igent még nem tudja, néha mondja, hogy iiii. (egyébként még csak a szavak elsõ szótagját használja)
Szia! Az én lányom 20 hós. Én aztán bólogathattam, ingathattam õ ugyan nem csinálta. Mostmár szépen beszél, a nem-et mondja, az igen helyett õ is a kérdéssel válaszol. Pl.:Kérsz még teát? - Mégkérsz. Teát.

Szerintetek melyik mit jelent és ti mikor mondjátok ezt?

El?ször a párotoknak mit mondtatok: szeretlek vagy szerelmes vagyok beléd ? És mi a különbség a kett? között?

Legjobb válasz: A szeretlek rövidebb, egyszerübb kimondani, es inkabb ezert ezzel kezdünk, erre futja a batrosagunkbol. Szerintem ennyi az összes különbseg.

A szeretlek rövidebb, egyszerübb kimondani, es inkabb ezert ezzel kezdünk, erre futja a batrosagunkbol. Szerintem ennyi az összes különbseg.
Amit érzel azt mondd neki:) Bár, mi tényleg szerelmesek vagyunk egymásba a barátommal, de sokszor azt mondjuk "szeretlek". De sztem nem az számit mit mondasz, inkább a tettek, amiböl érzi, h szereted vagy szerelmes vagy belé...
Ha "csak" szeretem, vagy ha megvan az a plusz, a szerelem érzése, akkor is csak azt mondom ki: szeretlek. Különben is olyan hülyén hangzana, ha megölelem és azt hajtogatnám: szerelmes vagyok beléd... Ha szerelmes vagyok, tehát szeretem. Ezért szeretlek.

MR+MRA vizsgálatom lesz? Melyik mit jelent és ezeket egyszerre csinálják? Kb. mennyi idő lehet?

Legjobb válasz: MR vizsgálaton voltam, ahol nekem a fej részt vizsgálták. Kb. 20 perc volt. Az Mr tüzetesen feltérképezi azt a területet, ahol a panasz fennáll. MRA- nem tudom micsoda.

MR vizsgálaton voltam, ahol nekem a fej részt vizsgálták. Kb. 20 perc volt. Az Mr tüzetesen feltérképezi azt a területet, ahol a panasz fennáll. MRA- nem tudom micsoda.

Az alaplapnál mit jelent az mATX és az ATX? Melyik jobb? és miért?

Legjobb válasz: A fizikai méretüket jelenti, bõvebben: http://prohardver.hu/dl/upc/2010-07/85351_via_mini-itx_form_.. Hogy melyik jobb, az inkább nézõpont kérdése. A normál ATX több bõvítõ kártya foglalatot tartalmaz, de általában nem tartalmaz integrált video adaptert (IGP). Valamint az igazán nívós felsõ kategóriás lapkakészletek is csak normál ATX -en jelennek meg.

A fizikai méretüket jelenti, bõvebben: http://prohardver.hu/dl/upc/2010-07/85351_via_mini-itx_form_.. Hogy melyik jobb, az inkább nézõpont kérdése. A normál ATX több bõvítõ kártya foglalatot tartalmaz, de általában nem tartalmaz integrált video adaptert (IGP). Valamint az igazán nívós felsõ kategóriás lapkakészletek is csak normál ATX -en jelennek meg.
Csupán a méretét jelöli. Hogy melyiket válaszd az a gépházad méretétõl függ. Például ATX-es gépházba ATX-es alaplapot veszel. Bele lehet tenni természetesen mATX-es lapot is.
A kérdező hozzászólása: KÖSZI

Infinitive/ Ing? Melyiket használjam, és ha azt használom miért azt? Különbségek a kettő között? Melyik mit jelent.

Szóban fogok belőllet felelni. Elkel magyaráznom , hogy mi a különbség a 2 között, és melyiket mikor használom (pl az elötte lévő szó). Elméletileg egy perc alatt kell elmondanom, de szerintem ezt csak úgy mondta. Segítenétek? Köszi előre is .

Legjobb válasz: Az "infinitive" ugye a "fõnévi igenév" (pl. to make) Vannak olyan igék, melyek után állhat -ing-es alak is és fõnévi igenév is. Pl. to begin (kezdeni), to forget (elfelejteni), to like (kedvelni), to love, to stop, to start. De ilyenkor a mondat jelentése nem azonos We stopped to talk (Megálltunk, hogy beszélgessünk) We stopped talking (Befejeztük a beszélgetést)

Az "infinitive" ugye a "fõnévi igenév" (pl. to make) Vannak olyan igék, melyek után állhat -ing-es alak is és fõnévi igenév is. Pl. to begin (kezdeni), to forget (elfelejteni), to like (kedvelni), to love, to stop, to start. De ilyenkor a mondat jelentése nem azonos We stopped to talk (Megálltunk, hogy beszélgessünk) We stopped talking (Befejeztük a beszélgetést)
Az "Infinitive" és a "Gerund" között sokszor csak árnyalati különbség van/ A fõnévi igenév inkább egy (bizonyos) alkalomra utal, míg a Gerund általánosságban nevezi meg a cselekvést
A kérdező hozzászólása: Köszi :D


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!