Találatok a következő kifejezésre: Mi van választott (17 db)

Óvodai beiratkozás. Mi van akkor, ha az általunk választott oviba nem veszik fel, mert nem az illetékes óvoda?

Abba az óvodába szeretnénk beíratni a kislányomat, ami nagyon közel van hozzánk, viszont helyileg nem oda tartozunk. Ha beadom oda a jelentkezést, és nem fogadják el, akkor mi van? Továbbítják az illetékes ovihoz, és oda automatikusan felveszik? Vagy akkor nem veszik fel sehova? Mi ilyenkor a teendő? Köszi a segítséget.

Legjobb válasz: Jelentkezni kell az összes környezõ helyre, és remélni, hogy felveszik az egyikbe. Ha nincs kis tesó, és Te is dolgozni mész, akkor abba, ahová tartoztok, nagy valószínûséggel fel fogják venni. Nálunk is így volt, mi a legközelebb van, oda nem tartozunk, esélyünk nem volt bekerülni. a mi környékünk nagyon zsúfolt, mondták is a nagyobb gyerekes anyukák, hogy ez csak hátszéllel megy. Illetve olyat is ismerek, aki ezért másik lakhelyre íratta át a gyerekét, hogy abba a körzetbe tartozó legyen. (Megtehette, mert egy rokona lakott ott).

Jelentkezni kell az összes környezõ helyre, és remélni, hogy felveszik az egyikbe. Ha nincs kis tesó, és Te is dolgozni mész, akkor abba, ahová tartoztok, nagy valószínûséggel fel fogják venni. Nálunk is így volt, mi a legközelebb van, oda nem tartozunk, esélyünk nem volt bekerülni. a mi környékünk nagyon zsúfolt, mondták is a nagyobb gyerekes anyukák, hogy ez csak hátszéllel megy. Illetve olyat is ismerek, aki ezért másik lakhelyre íratta át a gyerekét, hogy abba a körzetbe tartozó legyen. (Megtehette, mert egy rokona lakott ott).
A kérdező hozzászólása: Köszi. Mondjuk anyósom az óvoda körzetében lakik, csak nem tudom mennyi idõ egy ilyen átíratást elintézni. Kistesója viszont még nincs, én még nem dolgozom, és hátszelünk sincs. Nem tudom így van-e esélyünk ha átíratnánk anyós címére.
Sokan csinálják azt , hogy átíratják a gyerek lakcímét , hogy abba az óvodába kerüljenek ahová akarnak.A jelentkezési lapon fel kell tüntetni , hogy mióta lakik a gyerek és a szülõ azon a címen , amit beírtak és a jelentkezési lap leadásakor elkérik a lakcím kártyát is és lefénymásolják , ezzel tudják ellenõrizni , hogy valódi-e a lakcím, (gyerekét és a szülõét is). Így ki tudják szûrni , hogy kik azok akik csak ezért jelentkeztek át más lakcímre.

Mi van akkor, ha valójában Isten tényleg csak bizonyos embereket választott ki, és a többiek pedig nem térhetnek meg bármennyire is akarnak, majd ezért még véresen le is számol velük?

A Róma 9:22 azt írja, hogy vannak edények, a harag eszközei, akik pusztulásra készültek. Hogyan lehetne ezt másképp értelmezni? Az evangéliumot pedig csak azok értik, akiknek megengedi Isten, hogy értsék, hiszen csak a Szentlélek által lehet megérteni, ahogy a Bibliát is. Azért is van a sok példabeszéd is, hogy csak az érthesse meg, akinek "van füle a hallásra". Ha például valaki elmegy többször templomba, de Isten nem veszi el a leplet az elméjér?l, hogy megértse az igét, akkor viszont már nem mondhatja, hogy nem hallotta az evangéliumot,

Legjobb válasz: Errõl az "eleve elrendelés" témáról nagyon régóta vitatkoznak. Én azt gondolom, hogy Isten szabad akaratot adott mindenkinek. Máshogy nem is lenne értelme. Mindenki szabadon dönthet, hogy befogadja-e Istent vagy nem. De Isten az idõ fölött áll, mindenható és mindenttudó. Ezért már a teremtés megkezdése elõtt tudott mindent arról, hogy a teremtésének milyen sorsa lesz. Tudja elõre, hogy ki fogja befogadni Õt szabad akaratából és ki nem. Õ ezt beleépítette a tervébe. De ettõl még úgy döntünk, ahpgy akarunk, csak Õ elõre tudja hogyan döntünk majd. Ezért mondhatja ki, hogy vannak akik sajnos pusztulásra teremtettek. Az ítélet minõségében viszont nem lesz különbség, mindenki ugyanazt fogja kapni büntetésül: az Istentõl való elrekesztettséget, a lelki halált. Persze ez csak a végsõ büntetés, ami a földi lét után vár a bûnösökre. Hogy itt a Földön mi vár rájuk, az már más kérdés.

I. Timóteus levél:2:4 Aki azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson. Máté Evangéliuma:11:28 Jõjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. II. Timóteus levél:2:21 Ha tehát valaki magát ezektõl tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Máté Evangéliuma:28:19 Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Róma levél:2:11 Mert nincsen Isten elõtt személyválogatás. Mindenkinek szól a hívás. Az engedetleneket is tudja Isten használni. De mindenkit meg akar menteni.
Errõl az "eleve elrendelés" témáról nagyon régóta vitatkoznak. Én azt gondolom, hogy Isten szabad akaratot adott mindenkinek. Máshogy nem is lenne értelme. Mindenki szabadon dönthet, hogy befogadja-e Istent vagy nem. De Isten az idõ fölött áll, mindenható és mindenttudó. Ezért már a teremtés megkezdése elõtt tudott mindent arról, hogy a teremtésének milyen sorsa lesz. Tudja elõre, hogy ki fogja befogadni Õt szabad akaratából és ki nem. Õ ezt beleépítette a tervébe. De ettõl még úgy döntünk, ahpgy akarunk, csak Õ elõre tudja hogyan döntünk majd. Ezért mondhatja ki, hogy vannak akik sajnos pusztulásra teremtettek. Az ítélet minõségében viszont nem lesz különbség, mindenki ugyanazt fogja kapni büntetésül: az Istentõl való elrekesztettséget, a lelki halált. Persze ez csak a végsõ büntetés, ami a földi lét után vár a bûnösökre. Hogy itt a Földön mi vár rájuk, az már más kérdés.
Nem nem. Isten nagyon kegyes. Itt minden a hívõn múlik. Csak akkor nyitja fel a szemedet ha valóban õszinte vagy :) Át kell érezni Isten jelenlétét, sokan csak megszokásból mennek templomba. Négy fajta ember fordul Hozzá: aki valamiféle anyagi javakat szeretne Tõle, aki szenved, aki kíváncsi, és aki bölcs. Csak a bölcs érti Õt meg igazán, csak neki nyilvánítja meg magát Isten :)
Szerintem nem Isten választ ki, hanem te döntöd el, hogy meghallod-e õt vagy nem. Ha teljesen átadtad magad Neki, akkor Õ segíteni fogja minden törekvésedet! Vannak mezõk és barlangok. A mezõket folyamatosan éri a napfény de a barlangok nem engedik magukba a fényt. Ugyan így az emberekkel. Valaki nem akarja meghallani Istent. Õk pusztulásra ítéltek.
A Korán hazugság, ebbõl eredendõen hülyeség is.
a válasz a koránban van: "S Allah azt részesíti kegyében, kit akar, " "Az igaz útra vezérli általa azt, akit akar. Akit azonban Allah tévútra visz, annak nem akad senki, aki az igaz útra vezetné." elvégre ha isten mindenható, miatta lesz valaki bûnös vagy sem, õ minden forrása. majd saját bûnéért megbünteti az embert a bibliában szerintem nem vagyok keresztény/muszlim, jobb ha nem az én véleményemre hallgatsz, de ha elfogadjuk igaznak isten létezését, akkor vagy nem mindenható, vagy nem jóságos
A kérdező hozzászólása: Ok, ez úgy van, mint, amikor a király átadja a hóhérnak a gonosztevõt. A hóhér meg lefejezi. Nyilván nem a király fogja lefejezni a gonosztevõt, õ csak az ítéletet hozza meg és kiadja a parancsot. A hóhért nem vonja felelõsségre a király, hogy miért teszi a dolgát. A hóhér, az hóhér. Azokat pedig, akik akik a tûz tavába kerülnek Isten nem szereti, sõt örül neki, hogy oda kerülnek, hiszen Õ küldte oda õket, sõt direkt nekik csinálta azt a helyet. "Ti atyátoktól az ördögtõl származtok..." A Sátánt azért nem ítéli el Jézus, mert tõle "származnak" a farizeusok, az a farizeusok baja.
>> "Még annyit, hogy a Sátán törvényen felül áll, õt nem lehet elítélni. Neki annyi volt az ítélete, hogy õ lett a Sátán, és kidobták a Mennybõl, de õt nem tudja senki bántani, mert ahhoz nála gonoszabbnak és hatalmasabbnak kell lennie. Mivel Isten sem bánt senkit közvetlenül, hanem átadja a Sátánnak, és vele intézteti el az illetõt. A Sátánt ki kínozná, az alattvalói? Nyilván nem. A tûz tava a Gyehenna, ott csak embereket kínoznak. Õket pedig örökké, mert nem halhatnak meg soha." Ebbõl kábé semmi nem igaz, ellentmondasz az Írásoknak. Nemsokára írok hosszabb választ is, csak jelezni akartam, hogy látom.
A kérdező hozzászólása: Még annyit, hogy a Sátán törvényen felül áll, õt nem lehet elítélni. Neki annyi volt az ítélete, hogy õ lett a Sátán, és kidobták a Mennybõl, de õt nem tudja senki bántani, mert ahhoz nála gonoszabbnak és hatalmasabbnak kell lennie. Mivel Isten sem bánt senkit közvetlenül, hanem átadja a Sátánnak, és vele intézteti el az illetõt. A Sátánt ki kínozná, az alattvalói? Nyilván nem. A tûz tava a Gyehenna, ott csak embereket kínoznak. Õket pedig örökké, mert nem halhatnak meg soha.
A "tüzes tó" és a "gyehenna" az örök pusztulást szemlélteti, nem a szó szerinti "gyötrelmeket". Ezt a Biblia egésze világossá teszi. Sajnos a lélek halhatatlanságának a szörnyû mítosza ide vezet, kedves kérdezõ. Az ember azt hinné, hogy ezek a teológiai különbségek, csak ártatlan eltérések, melyek "színesítik" a vallásos világ életét, de NEM! A te Istenrõl vallott (sajnos ki kell mondjam, de nem sértõ szándékkal teszem) torz nézeted a Mindenhatóról, alapvetõen erre a hamis és nem bibliai mítoszra épül. Milyen szörnyû képet kapsz ezek alapján Istenrõl...
Kedves kérdezõ! Egyáltalán nem csak egy helyen beszél az Írás Sátán VÉGLEGES pusztulásáról, pl. Ezékiel 28. fejezetében azt találjuk: „Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel /…/ Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. /…/ azért tüzet hoztam ki belsõdbõl, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé ÖRÖKKÉ NEM LESZEL!” Vagy Máténál olvassuk az Úr tanítását: „Akkor szól a bal keze felõl állókhoz is: Menjetek elõlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tûzre.” De ettõl függetlenül is, ha a Biblia teljes mondanivalóját, Isten tervének egészét nézzük, nyilvánvaló, hogy nem maradhat meg sehol sem semmilyen szinten, mértékben, nagyságban semmiféle gonosz, hiszen a teremtés célja és vége az, hogy Isten lesz MINDEN mindenben. Az új ég és új föld valóságában nem lesz helye a bûnnek, hiszen Isten jelen lesz mindenütt, Õ pedig nem tûri a rosszat, az Õ jelenlétében nem lehetséges léteznie semmilyen gonoszságnak. Eltûnik a bûn, és az abból fakadó szenvedés, bánat, nyomorúság, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a bûn szerzõje maga, Sátán és minden szolgálója, követõje véglegesen meg lesz szüntetve. Arra az elképzelésedre, hogy a gonoszak „Sátán társaságában töltik az örökkévalóságot” volna valamilyen bibliai igazolás? Ugyanis ezzel te a saját emberi elképzelésedet, hogy szerinted mi a „legszörnyûbb” próbálod Isten akaratának beállítani, és olyan kíméletlen, értelmetlen szívtelenséget tulajdonítasz az Atyának, ami Õrá egyáltalán nem, az emberre annál inkább jellemzõ: „szenvedjen csak jó alaposan, aki ártott nekem” – ez emberi bosszúszomj és harag, ami pedig Isten igazságát nem szolgálja. Ami az „örök tüzet” illeti, érdekes módon pl. Szodomáról is azt írja az apostol, hogy „elszenvedték az örök tûz büntetését, és intõ példaként állnak elõttünk„ holott az elég nyilvánvaló, hogy Szodoma tüze már rég nem ég, egyszer megkapta az ítéletet itt a földön és kész. Péternél úgy olvassuk: „elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta” ezeket a városokat Isten. Vagyis az „örök tûz” annyit tesz „teljes végsõ pusztulás”. Nem állandóságot jelöl az „örök” szó, hanem befejezettséget, megváltoztathatatlanságot, véglegességet. Ha pedig szerinted a testi halál nem megsemmisülés, akkor nem tudom, milyen halállal találkoztál eddig… És fogalmam sincs, hogy jön ide az „osztályrész” fogalma, és miféle érv lenne ez, hiszen szimplán örökséget jelent ez a szó, vagyis valakinek a jussát, azt, amit majd meg fog kapni. Ebben az értelemben a gonoszok osztályrésze az, hogy elpusztulnak, elszenvedik a második halált, az általad idézett Jelenések csak ennyit mond. Ez pont nem igazolja a te állításodat. Nekem egyértelmû, hogy a halál az halál, nem tudok mást mondani, mint hogy értelemmel olvasom az Írásokat, és ha egyszerû halászemberek meg tudták érteni és tanítani a benne levõ igazságokat, akkor nekem sem kell körmönfont magyarázatokat keresgélni, hanem komolyan veszem, hogy az igen az igen, a nem pedig nem, a halál pedig halál. Továbbá Isten NEM gyûlöl senkit! Õ maga a szeretet, egyáltalán nem fér meg ezzel semmiféle ellenséges viszonyulás. A Mindenható a bûnt magát tartja távol Magától, azt „gyûlöli”, ha mindenáron ezt a szót akarod használni, de teremtményei iránt mindenkor irgalmas és igazságos. Nem indulatból ítél, hanem szent és igaz rendjének következményeit viszi végbe, amikor büntetést enged meg az életünkben. Az Isten Fia, Felkentje, Küldöttje, a mi Urunk is sírt amiatt, hogy Jeruzsálem nem enged neki, kesergett az elveszõ bûnösök felett, nem pedig gyûlölködött. Bennünket is az ellenség szeretetére, érte való könyörgésre tanít Jézus, és azt is mondja, úgy legyünk tökéletesek, szentek, igazak, ahogyan a mi mennyei Atyánk. Vagyis Isten a példa a gonoszokhoz való viszonyulásban (is), és ez a példa NEM a gyûlölködés. Természetesen az ember szabad választása teszi lehetõvé, hogy valaki bûnbe essen, így volt ez már az Éden kertjében is. A választottakat is valóban semmi KÜLSÕ dolog nem tudja elszakítani Istentõl – egyedül a saját választásuk. Azonban az is bizonyos, hogy a kísértõnek, a bûnbe vivõnek nagyobb a felelõssége, mint az elesõknek: „jaj annak az embernek, a ki által a botránkozás esik” és „ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen”. Júdás lehetett a kárhozat fia ezen a földön, vagyis eleve ismert volt róla, hogy el fog bukni, és hogy ezért el is veszi majd ítéletét (kárhoztatás = ítélethozatal), de ez sem amiatt volt így, mert Isten ezt akarta, hanem mert Júdás ezt az utat választotta. A Mindenható elõre tudja rólunk, milyen döntéseket fogunk hozni, és ez alapján választ el egyeseket ilyen, másokat olyan célokra.
A kérdező hozzászólása: „Megbocsátás akkor van, ha megbánás van, Isten pedig a szíveket vizsgálja, Õt nem lehet puszta szájalással becsapni, elmotyogott vagy akár hangosan kikiáltott bûnbánó szöveggel megtéveszteni, Õ pontosan tudja, mikor bánunk meg valamit valóban, és ennek alapján van a büntetés elengedése = megbocsátás.” A szív mitõl válik jóvá vagy gonosszá.? Isten munkálja bennünk az akarást, nem? A megbánás is Istentõl van, nélküle nem tudunk semmit megbánni. Mikor lép életbe a szabad akarat? Mi történik, ha megkeményít Isten valakit, akkor mennyiben él a szabad akarata, ha képtelenné teszi õt Isten a jóra? A Sátán ítéletérõl nincs szó a Bibliában. Neki az az ítélete, hogy Isten elvetette magától örökre, és kapott egy lehetõséget, hogy magával rántsa azokat, akiket sikerül neki. Ha õ rávesz valakit a bûnre, akkor nem õ az elkövetõ. Minekutána nem is tud mindenkit bûnbe vinni, ezért ez azt jelentheti, hogy csak azt tudja rászedni, akit lehet. Ráadásul õ nem kényszeríthet, csak felkínál egy alternatívát, az ember pedig dönthet. Nyilván nem ilyen egyszerû a dolog, hiszen közben folyamatosan hazudik, és nem szembõl támad, hanem hátulról jön és a világosság angyalának képében, de azért nagyjából ez a helyzet. „Továbbá az, hogy megtévesztõnek nagyobb az ítélete magában foglalja, hogy a megtévesztettnek is van büntetése, csak kisebb nagyságrendû/jellegû.” Az hol van megírva a Bibliában, hogy a megtévesztõnek nagyobb az ítélete mint a megtévesztettnek? Szerintem ez úgy van, hogy van a Jó (Isten) és van a Gonosz (Sátán). Hova akarsz tartozni? A Gonosz nem vonható azért felelõsségre, mert valaki „hozzá akart tartozni”. Vagy tévedek?
Kedves kérdezõ! A szabad választás lehetõsége folyamatosan adott. Az ember bensõje, szíve, központja attól tud megkeményedni, ha állandóan a rosszat választja, sokszor, kitartóan, egymás után, ezzel megöli, elfolytja az Istentõl kapott belsõ iránytû, a lelkiismeret szavát, és csak saját romlott természetére hallgat. Valóban minden jót (megbánást, megtérést, engedelmességet, szeretetet) a Mindenható munkál bennünk - ez az Õ része a dologban, hogy tárt karokkal vár mindenkit, és noszogat a jó keresésére. Azonban létezik a mi részünk is, nekünk válaszolnunk kell az Õ hívására, mert a saját magunk alávetése hiányában Isten nem erõszakolja ránk Magát, sem semmilyen változást nem kényszerít ki a szellemünkben. Mint írtam már, engedelmes, Õt szeretõ, hûséges fiakat keres maga mellé családja tagjaiul, nem pedig értelem és akarat nélküli robotokat. A megkeményedés tehát olyan értelemben van Isten miatt, ahogyan pl. a napsütés az egyik anyagot (viasz) megolvasztja, a másikat (agyag) viszont kiszárítja. Az Isten munkájában nincs különbség (a nap mindenre egyformán tûz), Õ egyformán szeretné minden ember megtérését - vagyis a különféle eredmények a mi állapotunktól, válaszunktól függnek. Sátán ítéletérõl én beidéztem több helyet az Írásból, te magyarázat és alátámasztás nélkül állítod továbbra is az ellenkezõjét. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Az igaz, hogy amint az Atya hívása esetében, úgy a gonosz csábítását illetõen is van választása az embernek. Ez azonban nem teszi semmissé, jelentéktelenné Sátán szerepét, hiszen ha nem volna tõle eredõ rossz, nem lehetne azt választani. Vagyis igenis felelõsségre vonható, és lesz is. >> "Az hol van megírva a Bibliában, hogy a megtévesztõnek nagyobb az ítélete mint a megtévesztettnek?" Erre már válaszoltam.
Kedves 07.57! Nekem nem "elméletem", hanem hitem és meggyõzõdésem, reménységem és bizonyosságom van Istenben. Neked szemmel láthatóan pered van a Mindenhatóval, szeretnél Nála okosabb lenni, és jobb magyarázatot találni a világ dolgaira, mint amit Isten ad. Ebben én nem tudok neked segíteni, és harcos, ellenségeskedõ vádjaidra sem tisztem válaszolni, mivel én nem vagyok senki - legkevésbé a Teremtõ - ügyvédje, nem szükséges védenem az igazságot, mert az önmagát magyarázza. Az emberek gonoszságát (éhezõk vs. dagadtak) pedig nem lehet Isten nyakába varrni, ez a mi saját sarunk. Ha szerinted nincs Isten, hát ne foglalkozz a természetével ennyit. Ehhez nem kell sok ész.
07.57 vagyok nem bántottál meg, inkább én voltam merész, mert nem szeretem amikor valaki kihátrál egy beszélgetésbõl, mert nincsenek érvei. ha valaki komolyan hinni akarja hogy hívõ (?!) vagy velem akar beszélni, igen is gyõzzön meg érvekkel, ha valóban van hite. istenedet. ez a kulcsszó. nem az én istenem, mert én nem hiszek benne, még akkor sem az én istenem, ha szerinted minden ember atyja. amiben nem hisz az ember, az nem létezhet az õ lelki világában. "Tõlem hiába kéred, hogy "gyõzzelek meg", a hitet nem emberek indukálják, hanem Isten Szentséges Szelleme adja annak, akinek akarja. " a gond az, hogy egyetértek, és ez megint csak azt bizonyítja, hogy az istened elfogult, önkényes és igazságtalan. ha nem így lenne, mindenkinek adna hitet, hogy a földi menny valósuljon meg itt és most. de nem így tesz. próbára teszi az embereket, ártatlanokat kínoz, míg a bûnözõk élvezik az életet. "közvetlen meneteled van az Istenhez és Atyához. Ha akarod. Ez a te döntésed. " ezt az elõbbi mondatod cáfolja. a hit nem akarat kérdése, fõleg ha istentõl függ, megkapom e. ha létezik is, nem igazságos, mert egyes embereknek több logikát ad ahhoz, hogy érzelmi érvekkel gyõzhessék meg õket. én is hiába magyaráznám neked hogy a szellemi fogyatékosok gazdaságilag kiadást jelentenek a társadalom javára, az érzelmi világod nem egyezne bele abba hogy elaltassuk õket. az érzelem (hit) és logika (ész) nem ugyanazon a síkon mûködik. "Ami a jók szenvedését illeti, ezen a földön, ebben a korszakban a választott szentek osztályrésze az üldöztetés, a bántás, fájdalom és nehézségek. Ez ígéret a Krisztustól, aki szintén szenvedett amikor köztünk járt, méghozzá tökéletesen igazként, aki nem a saját vétkei következményét viselte, hanem minden teremtményét (mennyeiekét és földiekét egyaránt). Rajta kívül nincs emberfia, aki elmondhatná magáról, hogy bûntelen, a bûnnek pedig szabályszerû, elõre lefektetett rend szerinti folyományai vannak, amit jogosan kap az ember. Még az igazak is. " én csak arra vagyok kíváncsi ezek után, mi a bûne egy magzatnak, aki torz végtagokkal jön világra. "Ráadásul gyanítom, hogy te a világ szerinti értelemben mondasz egyeseket "jó"nak, ami nem egyezik az Isten törvénye szerinti tisztasággal." nem, nekem saját értékrendem van. ettõl függetlenül bizonyos "bûnök" teljesen természetesen jönnek elõ, ha egy ember nem kapja meg amire szüksége/vágya van. nézd meg a politikát. nemrég az emberek õrjöngve mentek az utcára, eltelik pár év, és mikor rájönnek hogy rászedték õket, nem lesz mit enniük, megint fellázadnak. és ez így is van rendjén. hiába koldul egy éhezõ gyerek, ha nem kap pénzt, lopni fog ételt, fõképp ha mit sem tud jézusról meg egyéb szentiratokról. "Sátán uralma alatt veszteglõ világban tisztán kell tartaniuk magukat minden gonosztól." miért? mire jó ez a sok szenvedés és áldozat? miért enm tud egyszerûen isten egy boldog, bûntelen világot teremteni? nem képes rá? akkor nem mindenható. nem akarja? akkor nem jóságos. mi jóság van abban hogy lelkeket gyötör? "addigra Sátán elpusztul" mikor pusztul már el? miért halogatja isten a boldogságot? "(hiszen a mai polgári törvényeket sem azért tartjuk be, mert "hiszünk" azokban, akik alkotják azokat, hanem józan ész és szükségszerûség alapján) " inkább tegyünk nagyobb hangsúlyt a szükségre, leginkább a félelemre. egyesek mindent megtennének, ha nem tiltaná törvény. ezért sem hiszek abban hogy valaki keresztény tudna lenni nem keresztény lélekkel. """Atyámfiai, hogyha valaki TI KÖZTETEK eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti õt valaki, Tudja meg, hogy a ki bûnöst térít meg az õ tévelygõ útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bûnt elfedez."" " szerintem ha te megtalálod a saját boldogságod, kötelességed. én annak érezném. elvégre ki olyan önzõ, hogy megfosszon másokat a megváltástól? egy jó kersztény? nem hiszem. "Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetne másokat is megmenteni, de senkit sem tesz az Isten a saját akarata ellenére hívõvé. Aki keres, AZ fog találni. " és ugye isten helyezi belénk a hit képességét valamint a keresés vágyát. mi csak bûbúk vagyunk madzagon, gurulunk mint az eldobott kõ, nincs értelme ráróni a kõre hogy visszajön ha feldobtam. én úgy látom isten ezt teszi. alkot egy világot, amit képtelen jóvá formálni, majd megbünteti ezért az alkotását. "fátyol van elõtted, nem lát tisztán a szemed, és ezt Isten vagy elveszi, vagy nem." megint nem én mondtam, hogy istentõl függ, tudok e hinni. mégis én fogok örökké a pokolban égni a "saját döntésembõl". "Konkrét, személyes bizonyságaim persze vannak, és szívesen el is mondom, bár kétlem, hogy ez az, ami érdekel, de ha kéred, természetesen beszélek róluk." érdekelnek, én nyitott vagyok rá, sõt bátorítom, hogy bárki megtérítsen, ha tud.
A te aktív közremûködésed nélkül nem "kapsz hitet" Istentõl, ez biztos. Senkire sem kényszerít Isten semmit, amit az határozottan elutasít. Isten az igazság, tehát nem csak van benne némi igazság, hanem maga az igazság Istene Õ! Az embert is a saját képére teremtette, aki az egészséges szellemével (ha egészséges) kiválóan el tudja dönteni, hogy mi igazságos, mi az, ami a Teremtõnek is elnyeri tetszését. Mi a bûn miatt kisebb-nagyobb mértékben homályosan látunk ez ügyben, de mégis jól megtudjuk különböztetni, hogy mi helyes, mi nem az. Isten ránk bízta a döntést és nem Õ dönti el helyettünk azt, amit - a szabad akarat csodálatos ajándékával ellátva minket - ránk bízott! A felelõsség a miénk, ha az ismeret birtokában is rosszul döntünk, mint Sátán - aki éppen ezt tette - akkor azt nem varrhatjuk a Teremtõ nyakába.
@07:59 Lenne néhány kérdésem hozzád: 1. Beszélgettünk mi már valamikor? Ha igen, emlékszel-e rá, hogy melyik kérdésnél, ill. mirõl? 2. Miért jársz erre az oldalra, a Vallás kategóriába? Miért írsz válaszokat és folytatsz vitákat, mi motivál erre? Szeretném, ha röviden, de õszintén válaszolnál. Elõre is köszönöm. Üdv.
Bocsi, elírtam: 07:57-nek ment.
07.57 vagyok berta: nekem nem ismerõs a neved túlzás hogy idejárok, de néha benézek, azért írok vallásos kérdéseket, mert érdekelnek a vallások, és itt nagy számban kapok is válaszokat a kérdésemre.
A kérdező hozzászólása: 15:04 "Mindenki ugyanazon "követelményrendszer" szerint lesz megítélve, Istennél valóban nincs személyválogatás, vagyis nem kedvez igazságtalanul vagy random módon egyeseknek mások kárára. Ez biztos." Ezt honnan tudod ilyen biztosan? Mármint azt, hogy Isten nem vonz egyeseket jobban és nem ad nekik több segítséget és védelmet mint másoknak? Talán belelátsz az elméjébe? Mi ezt nem tudhatjuk, csak erre akartam célozni...
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához ismerni kell Isten megváltási tervének pontjait, a korszakok és feltámadások rendjét és értelmét. Nem egyszerre zajlik minden teremtmény ítélete, nem egyazon korszakban kerül döntés elé mindenki. Tudjuk, hogy Sátán ítélete már megvan, az õ sorsa már bevégzett, ki van jelentve, hogy a tûztóban fog elpusztulni (egyebekkel együtt). Ez azért lehetséges, mert õ már a Föld és az ember teremtését megelõzõ korszakban, a mennyekben választott, úgy döntött, hogy nem marad hûséges Istenhez, hanem Ellenséggé válik. Akik ebben a korszakban élnek és Isten választottjai, népe, elhívottjai (vagyis többet kapnak, mint mások, ismerhetik a Teremtõt és közösségben lehetnek a Krisztussal, de ugyanakkor többet is várnak tõlük, végsõkig tartó engedelmességet és hûséget), azok most vannak ítélet alatt, most hozzák meg azt a döntést, ami alapján elnyerik vagy elveszítik az üdvösséget, az ígéretet, az Isten országába való bemenetelt. Õk az elsõ feltámadás részesei lesznek, Jézus visszatértekor, és már a Millennium alatt szellemi lényekként, az angyalokéhoz és a Felkentéhez hasonló testben szolgálhatják Istent. Akik ebben a korszakban élnek, és NEM tartoznak a választottak közé, azoknak nincsen ilyen jellegû felelõsségük most (hiszen nem is kaptak ismeretet, nincs mit számon kérni rajtuk, ez igazságtalan lenne), hanem a második feltámadás idején fognak szembesülni Isten valóságosságával, akaratával, Fiának áldozatával és a megmenekülés lehetõségével. Nekik ekkor lesz majd alkalmuk dönteni, és ez alapján lesz majd ítéletük. Senki nem vész el csak azért, mert ebben az életben nem kapott hitet. Isten akarata az, hogy MINDEN ember megismerje Õt, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. Mindenki ugyanazon "követelményrendszer" szerint lesz megítélve, Istennél valóban nincs személyválogatás, vagyis nem kedvez igazságtalanul vagy random módon egyeseknek mások kárára. Ez biztos.
A kérdező hozzászólása: Tehát, ha ilyen módon valaki többször hallotta az evangéliumot, de Isten a leplet nem távolította el a szemérõl, ennek ellenére súlyosabb ítéletben részesülhet, pl. levágják a lábát, míg ha nem ment volna el a templomba, akkor csak a haját húznák meg és kapna egy nagy pofont. De a szerencsétlen meg akart térni, csak Isten "nem engedte neki", mert történetesen az illetõ a harag edényének született. Elképzelhetõ, hogy ilyen lenne Isten?
A kérdező hozzászólása: De a Biblia nem azt írja, hogy pusztulásra ítéltek, hanem pusztulásra KÉSZÜLTEK eleve. De a Róma 9:17-24 konkrétan errõl szól.
Bocsi ha nem érthetõk a válaszaim, de nem vagyok keresztény...lehet, hogy majd más jobban elmagyarázza :)
Ilyen alapon a Biblia is hazugság. Miért kell a másik vallását becsmérelni? (Egy nem vallásos)
"ha elfogadjuk igaznak isten létezését, akkor vagy nem mindenható, vagy nem jóságos" Logikailag és filozófiailag inkorrekt. Ha elfogadjuk Isten létezését, akkor mindenható ÉS jóságos, definíció szerint. Aki vagy nem mindenható, vagy nem jóságos, az nem Isten.
Igen, a szent szellem által érthetõ csak meg egészében. Ami fontos, nem mindig betû szerint kell értelmezni, amit olvasol. Nem Isten "készítette" pusztulásra (a szándéka szerint), hanem saját maga vált arra méltóvá. Így elmondható, hogy "pusztulásra készültek". De sehol sem mondja a Biblia, hogy Isten készítette volna ezt annak. Egyébként az eleve elrendelés tanát azért értik félre sokan, mert egyes személyekre akarják alkalmazni, de Biblia ezt nem teszi. A Szentírásban csoportról van szó, vagyis többesszámban szerepelnek azok, akik úgymond elõre "kiválasztattak". Igen Isten jól tudta, hogy lesz egy csoport (rendelt egy csoportot), akik az elsõ században életek és Jézussal társuralkodókként fognak szolgálni. De, hogy kik fogják személyesen alkotni ezt a csoportot, ez az egyénektõl függ.
Ez az "elsõ században éltek" ez csak feltételezés, semmi alapja nincs.
Nem csak az elsõ században éltek, persze.
Isten nem személyválogató! Olvasd el az idézett Római levélbõl a 14-es verstõl a szöveget. A fáraós történettõl. Valójában itt nem arról van szó, hogy Isten igazságtalanul lehúzna valakit és másokat meg önkényesen elõnyben részesítene, szó sincs róla. Ettõl a gondolattól teljesen vonatkoztass el, hiszen "nem igazságtalan az Isten" és "nem személyválogató". Próbáld úgy értelmezni az olvasottakat, ahogyan azok írva vannak szövegösszefüggésükben - mirõl szól ez az egész rész? A Mindenható felsõbbségérõl. Az egész részben Isten felsõbbségét szemlélteti - a 20, 21-es versekben egy hasonlattal, mely a fazekas és az általa készített agyagedények viszonyát írja le. "Mert Mózesnek ezt mondja: „Irgalmazni fogok annak, akinek irgalmazok, és könyörülni fogok azon, akin könyörülök.”" Ez Isten "önkényes" és szeszélyes ítélkezésérõl szól? Nem, hanem arról, hogy CSAKIS Õ határozhatja meg, neki van joga és képessége hozzá meghatározni, hogy ki maradjon életben és ki nem. "Így tehát nem attól függ, aki akarja, se nem attól, aki fut, hanem Istentõl, aki irgalmaz." Itt is arról van szó, hogy Isten felsõbbsége ellen nincs értelme lázadozni, hiszen mindenképpen Övé az utolsó szó, mi hiába kapálódzunk és hisszük az magunkról vagy másokról, hogy megmenekül vagy esetlen éppen nem! De igazságtalan lenne ez az utolsó szó, ha (ahogy te írod) szinte csak játszadozna az emberrel. A szabad akarat SZENT Isten elõtt is! "Micsoda?! Vajon nincs hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edényt tisztes, a másikat tisztesség nélküli használatra készítse?" Itt sem arról van szó, hogy Isten egy embert eredendõen a bukásra teremtett vagy úgy intézte, hogy mindenképpen elbukjon, hanem arról, hogy amint a fáraót - aki szándékosan dacolt Istennel -, "megõrzi", vagy "elkészíti" Isten a gonoszt is a pusztulásra, vagy éppen mások okulására példaként állítja. Ehhez egy másik vers: (2Tim 2:20) "Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából meg cserépbõl valók is, és némelyek tisztes célra, mások pedig tisztességet nélkülözõ célra valók." De mit mond a 21-es vers?: "Ha tehát valaki tisztán tartja magát az utóbbiaktól, tisztes célra való edény lesz, megszentelt, hasznos a tulajdonosának, minden jó cselekedetre felkészített." Tehát akkor rajtunk múlik elsõsorban, hogy milyen edények leszünk? (Ézs 29:16) "Ó, mennyire elferdültetek! Hát olyannak kell tekinteni a fazekast, mint az agyagot? Mert mondja-e a készítmény a készítõjérõl: „Nem készített engem.” És mondja-e a megformált dolog a megformálójáról: „Nem volt benne értelem.”" Az alázatról vagy az alázat hiányáról szólnak e versek, mikor az ember fellázad teremtõje ellen. Különbözõek vagyunk, különbözünk külsõleg, belsõleg, képességekben, tisztségekben (az Istennek végzett szolgálatban) és mindenben, de nem lázadozhatunk Isten ellen, hogy milyenek vagyunk, milyenek a körülményeink.
"A Bibliában sok helyen szerepel, hogy bizonyos embereket erre, vagy arra választott ki Isten. Ott vannak a királyok, az összes próféta, az apostolok, tanítványok, minden kiválasztás alapján történik Istennél." De nem akaratuk ellenére! A szabad akaratuk figyelembevételével. Nyilvánvalóan nem robotokként kezel bennünket Isten. Az apostolok égi elhívása viszont, mint csoporté történt.
07:57 vagyok ez igaz a bibliára, meg úgy általában az összes vallásos, tudományos könyvre is. szerintem égessünk könyveket. 11:02 azért mert õ meg vallásos. 12:14 ez logikailag és filozófiailag 2 pontos is hibázik (bár ilyen hangzatos kifejezéseket nincs értelme használni, mert a fiozófia logikán alapszik)... 1 isten fogalma sokféle lehet, nem következik belõle e két tulajdonság. bármi istennek nevezhetõ szinte, többnyire azonban egy természetfeletti intelligenciához kötik 2 a "keresztény istenrõl" beszéltem, nem lehet valaki jóságos aki kiirtja a föld élõvilágát, vagy mindenható sem, akinek problémát okoz az emberekkel való kommunikálás, ha meg magárahagyta az emberiséget, katasztrófák, betegségek, nyomor van a földön, valamelyik a kettõ közül mindenképp kiesik. tudom hogy ilyenkor jönnek a kifogások hogy dehát az emberek csinálják... persze kíváncsi vagyok miért az ember hibája egy halvaszületett csecsemõ, vagy miért kell meghalni mindenkinek ádám bûnei miatt. ezekre eddig 1 keresztény se tudott választ adni, most sem várok kielégítõ választ mellesleg ha tudná is cáfolni ezt valaki, az embert akkor is isten teremtette, úgy a sátánt is, tehát minden rossz forrása isten. 12:59 a bibliával az a baj, hogy nagyon sok helyen nagyon sokféleképp lehet nem szó szerint értelmezni.
A kérdező hozzászólása: 23:33 "azok életét is felhasználja, akik elutasítják Õt, ez azonban nem jelent üdvösséget az ellenszegülõk számára." Ezt úgy érted, hogy mások javára használja fel az életüket?
Szia! Pontosan úgy értem. A Rm 8, 28 pontosított fordításban: "Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra" Isten képes a gonosz emberek gonosz cselekedeteit is jóra fordítani: lásd példaképpen József történetét, akit a bátyjai eladtak rabszolgának, és így lehetett Egyiptom fõemberévé! Üdv. Péter
07.57 vagyok meglehet hogy beszéltünk, de az emberek hasonlíthatnak miért kellene nicknevet felvállalni? mi értelme? "A 2. bek.-kel "vitatkoznék": Nekem nem úgy tûnik ebbõl a beszélgetésbõl, hogy bármely kérdésedre is választ kaptál volna... Kb. ötezer kérdésedre igaz, hogy válaszoltak, de te vitatod ezeket; tehát én úgy mondanám inkább, magamat javítva, hogy érdemi választ nem kaptál. " ez igaz, de még így is több a semminél "Nézd, én nem tudom, mi ennek az oka; nem ismerlek. Azt viszont nem tudom elhinni, hogy komolyan gondolod, hogy valaki térítsen már meg... Ha tévedek, akkor elnézésedet kérem. Csak azért gondolom így, mert mindennel vitatkozol, cáfolsz, érvelsz, nem nagyon fogadtad el a magyarázatokat. Van ilyen, elismerem. " annyira nem éget a vágy, hogy megtérítsenek, de nyugodtan lehet próbálkozni, biztosan boldog lennék. én úgy gondlom ha valaki egy igaz vallás híve, akkor abban nem lehet kivetnivalót találni. a kereszténységben viszont sok az önellentmondás "Olyan dolgokat hozol fel, amiket általában a vérateisták, ill. a hitüket vesztett keresztények szoktak emlegetni. " ha jogtalanok, akkor nem okoz gondot a cáfolásuk "Látogatsz ilyen jellegû blogokat, honlapokat is? Ha nem, szerintem próbáld meg; megtérni valószínûleg nem fogsz tõlük, de sok érdekeset lehet olvasni... " néztem egy párat, de nem érdekelnek, inkább beszélgetni akarok. de ha van egy keresztény gyik oldal, ahol meg tudják válaszolni a tipikus vérateista kérdéseket, akkor örömmel várom. nézegettem már olyan oldalakat is, ahol összegyûjtik a biblia összes kegyetlenségét és ellentmondását. én ezt is ajánlom neked. sajnos a vérateistáknak bizonyos dolgokban igazuk van. te hiszel a bibliában (vagy annak az igazságában és ebbõl következõen istenben)? "Tényleg nem bántani akarlak; én max. beszélgetnék veled valami másról, de az üres vitákat próbálom kerülni. Üdv. " csak tessék, most is ezt teszed.

Felvételizők! Ti hogyan készültök? Mennyit tanultok az érettségire? Mi a választott tárgyatok? Csináltok-e emeltet? Van-e nyelvvizsgátok? Hány pontra számítotok? Melyik sulikat írjátok be? Mennyire izgultok? Mi a "B" tervetek ha nem vennének fel?

Kérlek ha tudtok mindegyikre válaszoljatok:) Előre is köszii:)

Legjobb válasz: Majdnem kitûnõ vagyok, de úgy érzem egyre inkább, hogy ilyen feltételek mellett elkerülöm az egyetemet:) (vagyis MO.-n biztos)

Majdnem kitûnõ vagyok, de úgy érzem egyre inkább, hogy ilyen feltételek mellett elkerülöm az egyetemet:) (vagyis MO.-n biztos)
Én is a 4 év alatt végig megütöttem 4.5-öt, de a diplomáról már lemondtam. Nekem elméleti közg. a választottam, nem csinálok emeltet és nyelvvizsgám sincs. Én olyan 300-320 pontra számítok. Szte-n fogok vmilyen szakképesítést jelölni.


Mi van ha választott orvosom van, de mondjuk szabin van és a kh-ahol szülnék nem oda tartozom?

tehát ha szülök és bemegyek és kiderül a dokim nincs jelen ,ugye a kórház attól köteles fogadni engem és megszüleszteni,nem kell a saját kerületembe átbumlizni vajúdva vagy ilyesmi,mert nem fogadnak...,hogy is van ez?vagy ha fogad is és ügyeletes orvosnál szülök annak kell adni pénzt,mert gondolom a fogadottnak nem,ha nincs jelen.ugye?

Legjobb válasz: Ha nem abba a korházba szülsz ahova tartozol, és nincs jelen a fogadott dokid, akkor hivatalosan kell fizetnded a korháznak, aszem 25000-t-ot. De ezt azért kérdeze meg telefonon a korháztól. Az tutti hogy fizetned kell, méghozzá hivatalosan.Ha ténleg nem bungiznak veled el abba a korházba, ahova tartozol. Szerintem ezt érdemes lenne megkérdezned mert nagy pofára esés lessz ha nem fogad a korház,sokat lehe most errõl hallani. Sok sikert 33 hetes kismama

Ha nem abba a korházba szülsz ahova tartozol, és nincs jelen a fogadott dokid, akkor hivatalosan kell fizetnded a korháznak, aszem 25000-t-ot. De ezt azért kérdeze meg telefonon a korháztól. Az tutti hogy fizetned kell, méghozzá hivatalosan.Ha ténleg nem bungiznak veled el abba a korházba, ahova tartozol. Szerintem ezt érdemes lenne megkérdezned mert nagy pofára esés lessz ha nem fogad a korház, sokat lehe most errõl hallani. Sok sikert 33 hetes kismama

Van valami bevált szokásotok, hogy mi alapján választotok filmet a netről/amit megnéztek/?

Legjobb válasz: nincs. Ha látom a bemutatóját,és érdekel akkor megnézem.Vagy utána olvasgatok a filmeknek,hogy mirõl szólnak.Ha érdekel,megnézem.

nincs. Ha látom a bemutatóját, és érdekel akkor megnézem.Vagy utána olvasgatok a filmeknek, hogy mirõl szólnak.Ha érdekel, megnézem.
IMDB-n megnezem a ratingjet es hogy mirol szol.
hát az egyik szokásom h a kedvenc színészeimtõl válogatok filmet. a másik amit beszoktam vetni a film értékelése és mások véleményét nézem meg a filmrõl. akkor ott vannak a külömbözõ listák.pl a 100 legjobb film a világon vagy a legjobb lovas filmek vagy a legjobb sport filmek stb stb. meg a kedvenc filmjeim rendezõi illetve írók további filmjei ami azért fontos mert sokszor meg kapott ugyan azt a hatást amit a kedvenc filmedtõl meg kaptál. illetve vannak olyan fórumok ahol olyan emberek keresnek filmeket amik csak részletekre emlékeznek és a címükre kíváncsiak.ez azért érdekes mert nagyon sok gyöngyszem kerül elõ az olyan fórumokon(persze ha valaki megtudja mondani a film címét) né ezeket szoktam bevetni:)
Filmkatalóguson megnézem, melyik helyen áll, ha ilyen 10.000-ediken, akkor nem nézem meg. Meg hogy mirõl szól, kik szerepelnek benne. Ha Nicolas Cage, akkor azt tuti megnézem.

Mi van akkor, ha a körzetes és a választott óvodában sem lesz hely a gyermekemnek?

Kistestvérrel itthon leszek, szóval a listán hátrébb fogunk kerülni, de mindenképpen szeretném, ha járna már óvodába a nagyobb. 3 éves lesz júniusban.

Legjobb válasz: olyan nincs, a körzetesbe kötelesek felvenni, ha minden körülménynek megfeleltek (óvodaérettségre gondolok)

olyan nincs, a körzetesbe kötelesek felvenni, ha minden körülménynek megfeleltek (óvodaérettségre gondolok)
A kérdező hozzászólása: Ebben biztos vagy? Itt a környéken sok a gyerek (szocpolos lakótelep), és az óvodának is vannak korlátai, nem vehet fel több gyermeket, mint amennyi elfér...
5 éves kortól kötelezõ az ovi jelenleg, szóval lepattinthatnak nyugodtan, fõleg, ha sok csókos beprotekciózik elõtted. tapasztalat.

Mi van akkor, ha a választott tantárgyam nem sikerül/rosszul sikerül?

A választott tantárgyam nem kötelez? a sulihoz, ahova menni szeretnék, de azt is lehetne választani. Ha netalántán nem sikerülne, vagy rosszul sikerülne, akkor is azt fogják nézni duplázásnál, vagy értelemszer?en a két legjobban sikerült tantárgyamat?

Legjobb válasz: 2 legjobbat, ami felvételi tárgy az egyetemedre.

2 legjobbat, ami felvételi tárgy az egyetemedre.
A két legjobban sikerültet nézik duplázásnál és egyébként is. Viszont ha ez az 5. érettségid, és nem sikerül (vagyis 1-es lesz), akkor nem kapsz érettségi bizonyítványt, és nem mehetsz továbbtanulni sem, hiába sikerült jól a többi tárgyad.

Ha 2 választott érettségi tantárgyam van, de egyből megbukok akkor mi történik?

..mert végülis anélkül is megvan a követelmény: 4 kötelező, 1 választott.

Legjobb válasz: Az elsõ válasz száz százalékban rossz, tudatlanságról árulkodik. Ha megvan a 4 kötelezõ és egy választott tárgyból legalább a kettes, akkor kiállítják az érettségi bizonyítványt, és a bukás el van felejtve, nem írják be a bizonyítványba. Kapsz egy törzslapkivonatot, amivel javítóvizsgát tehetsz õsszel, ha akarsz, de ha nem teszel, akkor is megvan már az érettségid. Lásd 100/1997-es kormányrendelet.

Az elsõ válasz száz százalékban rossz, tudatlanságról árulkodik. Ha megvan a 4 kötelezõ és egy választott tárgyból legalább a kettes, akkor kiállítják az érettségi bizonyítványt, és a bukás el van felejtve, nem írják be a bizonyítványba. Kapsz egy törzslapkivonatot, amivel javítóvizsgát tehetsz õsszel, ha akarsz, de ha nem teszel, akkor is megvan már az érettségid. Lásd 100/1997-es kormányrendelet.
mész pótérettségizni, amúgy más nem lesz.
A kérdező hozzászólása: köszönöm szépen a választ ! ezek szerint ha a 6. érettségi vizsga szóbelijére nem megyek el, akkor nem gátol az érettségi bizonyítvány megszerzésében ? :)
Nem, de miért ne mennél el?
A kérdező hozzászólása: úgy érzem nem vagyok felkészülve megfelõlen és nem állok készen lebõgni egy bizottság elõtt..szükségem van az októberi vizsgaídõszakig tartó idõre..

Mit mondanátok az alábbi kérdésre? Van egy fiú aki megkérdezi a választott lánytól, hogy "te mit csinálnál, ha nem érdekled azt a fiút, aki téged érdekel? " Erre ti mit válaszolnátok?

Legjobb válasz: Az kimaradt, hogy a lánynak is tetszik az a fiú. Végül is az lenne a lényeg, hogy a srác kíváncsi, hogy hogyan udvaroljon a lánynak.

A kérdező hozzászólása: Az kimaradt, hogy a lánynak is tetszik az a fiú. Végül is az lenne a lényeg, hogy a srác kíváncsi, hogy hogyan udvaroljon a lánynak.
Ütköztetve irtad a kérdést, pontosíts.
A kérdező hozzászólása: Hú, a srác kérdezi azt a csajt aki tetszik neki. A csajnak is tetszik a srác. A srác: úgy gondolja, hogy a csajnak õ nem tetszik. Megkérdezi(a srác a csajtól), "te mit csinálnál, ha a kiszemelt fiút nem érdekelnéd?" Remélem így világosabb.

Mikor volt legutóljára Országgyülési képviselő választás? Szerinted HÁNY olyan Országgyülési képviselő van akit senki sem választott meg?

Határozott munkaidej? szerz?dése van mely 4 azaz négy évre szól! Nem jár neki sem végkielégítés sem egyéb juttatás!Elvileg sok képvisel?nek el kellett volna tünnie a süllyeszt?ben?????

Legjobb válasz: Választáskor nem egyéni képviselõkre szavazol, hanem a párt listájára. Ha valaki kilép, meghal stb, és kell a helyére új képviselõ, akkor a párt a listáról hoz be valakit. Olyan képviselõ nincs, aki nem legálisan van a parlamentben.

Választáskor nem egyéni képviselõkre szavazol, hanem a párt listájára. Ha valaki kilép, meghal stb, és kell a helyére új képviselõ, akkor a párt a listáról hoz be valakit. Olyan képviselõ nincs, aki nem legálisan van a parlamentben.
1. ez így csak félig igaz. Kétszer szavaztunk egyszerre, egy egyéni képviselõre, és egy pártlistára, és így alakultak ki a képviselõi helyek.
Ha egyéniben választott képviselõ hal meg, akkor a helyére választás írnak ki a körzetében, ha listás, akkor a pártja jelöli ki az utódját.
2010-ben volt utoljára. Határozott munkaidejû szerzõdése van ugyan, de ha nem választják újra akkor jár neki végkielégítés! Mindegyiket megválasztják, vagy egyénileg, vagy pártlistán.
Nincs munkaszerzõdése, nem vonatkozik rá a Munka Törvénykönyve. Az Ogy. képviselõire teljesen más szabályok vonatkoznak, hivataluk, kötelezettségeik, jogaik, fizetésük stb. közjogi alapokon áll, nekik nem lehet felmondani, a Házszabály által meghatározott esetekben lehet a fizetésüket csökkenteni. Ha ogy.-i képviselõkre gondolunk, akkor ne a munkajog, inkább a közjog alapján gondolkodjunk.
Még csak fizetést sem kapnak, csak tiszteletdíjat.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!