Találatok a következő kifejezésre: Mi is vallás (20 db)

Mi is a vallás?

Legjobb válasz: vallás: Amikor az egyén vagy egy csoport föléhelyezi az egyéni meggyõzõdését és érzelmeit, a logikus és racionális dolgoknak. Másként fogalmazva a vallás nem más mint egy illogikusan rendezett világnézeti, életviteli és erkölcsi rendszer.

vallás: Amikor az egyén vagy egy csoport föléhelyezi az egyéni meggyõzõdését és érzelmeit, a logikus és racionális dolgoknak. Másként fogalmazva a vallás nem más mint egy illogikusan rendezett világnézeti, életviteli és erkölcsi rendszer.
A hit ellentéte.
Az olyan vallas, amelynek uralma nem terjed kiaz ember szivere , nem vallas, hanem vallasos maz. Az egyedul igaz vallas az istenfelelem.
A vallás egy rossz válasz egy jó kérdésre. (Chris McCasland)
Egy olyan kitalált "intézmény" ahol félelemben tudják tartani az embereket, és a mélyen hivõket irányitani!
A kérdező hozzászólása: Másnap már fürdött õs is.
TAlan tul faradt volt, s ezert inkabb masnap furdott, de tisztalkodnak, ez emberi tipus, szokastol fugg, a vallashoz semmi koze ennek.
csak igénytelen
A kérdező hozzászólása: használtak parfümöt, meg sprayt is.Mondjuk lehet, hogy tényleg fáradt volt.De csak kíváncsiságból kérdeztem meg.Köszönöm.:)
Innen ered a "koszos török" kifejezés. Így egyetek gyrost náluk. pfujj. :)

Mi a véleményetek arról, hogy a katolikus vallás, a Biblia és a többi vallás is kitaláció?

Számomra egyértelm?, hogy a Biblia történeteinek nagy része nem történt meg. Némi történelmi alapja van, de megdöbbent? számomra, hogy ennek az emberek által sokszor átdolgozott könyvnek minden szavát elhiggyék.(pl.: hitgyüli)

Legjobb válasz: A keresztény felekezet nagy része szintén nem tekinti szószerint "igaznak" a Bibliát. Ami a katolikus vallást illeti, az nem kitaláció. Menj el a legközelebbi katolikus templomig, tapogasd meg kívül-belül, s meg fogsz gyõzõdni róla, hogy tényleg létezõ vallás a katolicizmus, s nem mondjuk egy sci-fi író találta ki.

A keresztény felekezet nagy része szintén nem tekinti szószerint "igaznak" a Bibliát. Ami a katolikus vallást illeti, az nem kitaláció. Menj el a legközelebbi katolikus templomig, tapogasd meg kívül-belül, s meg fogsz gyõzõdni róla, hogy tényleg létezõ vallás a katolicizmus, s nem mondjuk egy sci-fi író találta ki.
Ilyenen teljesen fölösleges vitatkozni, egyik oldalnak se lesz bizonyítéka a másik ellen, vagy a saját igazára.
A 10:59-es válaszoló nagyon jól leírta a lényeget. A hit attól hit, hogy hisznek benne és nem bizonyítékokat keresnek! Amit bizonyítani lehet az nem hit, hanem tény. Amit bizonyítani akarnak (bizonyítani kell) az a hit ellentéte.
Ha Isten letezik, es mindenhato, akkor minden ugy van, ahogy azt a bibliaba leirtak. Ha nem letezik, vagy nem mindenhato, akkor nem igaz, de akkor nem is Isten. (a gyengebbek kedveert: a mindenhatosagba beletartozik az is, hogy o iranyitja, mi legyen leirva, belerakva a bibliaba.)
"Számomra egyértelmû, hogy a Biblia történeteinek nagy része nem történt meg." ez is a hitnek egy fajtája. hiszen nincs bizonyitékod arra, hogy nem történt meg. ne felejsd el, attól, hogy nem vagy képes valamit bebizonyítani, még lehet igaz...
Isteni bevatkozás volt. Ezt bizonyítani azonban nem lehet és nem is kell.
Vallást te is alapíthatsz, kedves kérdezõ! A lényeg, hogy minél több embert meg tudj gyõzni arról, hogy amit kidolgoztál az igaz. Ez ilyen egyszerû. A politikához hasonló.
Az én véleményem az, hogy a Biblia Istentõl származik.A THE New Encyclopædia Britannica a Bibliát „az emberi történelem valószínûleg legbefolyásosabb könyvgyûjteménye” jelzõvel illeti. Sokan a régisége miatt tartják igen figyelemreméltónak a Bibliát — egyes részeit 3500 évvel ezelõtt írták. Mégis a gyakorlatias és idõszerû közlendõje az egyik oka annak, hogy már több mint hárommilliárd példányt terjesztettek el belõle, és teljesen vagy részben, csaknem kétezer nyelvre lefordították, s ezzel minden idõk legnagyobb bestsellerévé tették a Bibliát. Ezen tényezõk mellett — melyek mindegyike már önmagában is tiszteletet kelt a Biblia iránt — van egy másik jellegzetessége, amelynek köszönhetõen korokon át oly befolyásossá és vonzóvá vált: az az állítása, mely szerint a Mindenható Isten ihletett kinyilatkoztatása. Mózes, a Tóra (a Biblia elsõ öt könyve) összeállítója, „leírt” mindent, amit Isten közölt vele. Írásai tartalmazzák a teremtésrõl szóló beszámolót, a Noé napjaiban lejátszódó Vízözön megörökítését, Ábrahám történetét, és Mózesnek az Istenhez fûzõdõ személyes kapcsolatát (2Mózes 24:3,  4). Dávid király kijelentette: „Az Örökkévaló szelleme szólott bennem, s az õ szava nyelvemen van” (2Sámuel 23:2). Más bibliaírók is hasonló kijelentéseket tettek arról, hogy isteni irányítás alatt készítették mûveiket. Mindezen írások együttesen adják meg Isten tulajdon magyarázatát a történelemrõl — az események igazi tartalmáról, jelentésérõl és végsõ kimenetelérõl. Az Írások számos, egymástól igen különbözõ írója — királyok, alkalmazottak, papok és mások — mindannyian titkárként mûködtek közre abban, hogy megörökítsék Istennek, a Biblia Szerzõjének és az ígéretek Szavatolójának a gondolatait. Mivel a Biblia isteni szerzõségre hivatkozik, sok ember ezzel kapcsolatos legelsõ kérdése a Biblia Szerzõjének tényleges létezésére irányul. Sokan nyíltan tagadják Isten létezését. Mások, azt feltételezvén, hogy az Isten fogalma és a Bibliában való hit ma már elfogadhatatlan egy értelmes ember számára, megkérdezik: „A tudósok miért nem hisznek Istenben?” Van ennek a feltételezésnek valódi alapja? A New Scientist folyóirat azt írta az egyik cikkében, hogy „az a nézet, amely szerint a tudósok általában hitetlenek . . ., teljesen hamis nézet”. Ugyanez a cikk beszámol arról, hogy az egyetemeken, kutatási intézményekben és az ipari laboratóriumokban szúrópróbaszerûen végzett felmérések azt mutatják, hogy „10 tudós közül nyolc valamilyen vallásos hitet követ, vagy ’tudománytalan’ eszméket támogat”. Tehát nem pontos az az állítás, hogy a hitet nem lehet összeegyeztetni a tudománnyal vagy a tudósok személyével. Van valamilyen bizonyíték az ihletettségre? Ha valaki arra a következtetésre jut, hogy van meggyõzõ bizonyíték a Teremtõ létezése mellett, még akkor is fennmarad a kérdés: Vajon Õ ihletett embereket arra, hogy feljegyezzék gondolatait és szándékait a Bibliában? Számos érv szól amellett, hogy ebben biztosak lehetünk. Az egyik ilyen érv a Biblia tudományos pontossága. Például: több mint 3000 évvel ezelõtt Jób azt mondta, hogy Isten „lebegteti a földet a semmiségen” (Jób 26:7). Körülbelül 2700 évvel ezelõtt Ésaiás próféta megállapította, hogy Isten „ül a föld kereksége fölött” (Ésaiás 40:22, Károli). Nos, honnan tudhatta Jób vagy Ésaiás azokat az alapvetõ tudományos igazságokat, hogy a föld az ûrben lebeg és gömb alakú? Ezek a tények jól ismertek lehetnek napjainkban, de abban az idõben, amikor a fenti kijelentéseket leírták, még ismeretlen fogalmak voltak. Vajon nem az isteni kinyilatkoztatás a legésszerûbb magyarázat a rejtélyre? A prófécia — amely valójában elõre leírt történelem — talán a Biblia legfõbb jellemzõje, amely bizonyítja az isteni ihletettségérõl tett állítását. Például: Ésaiás próféta nemcsak azt jelentette be elõre, hogy Babilon el fogja pusztítani Jeruzsálemet, és az egész zsidó nemzetet fogságba viszi, hanem azt is, hogy Kürosz (Kóres, IMIT; Czírus, Károli) perzsa hadvezér idõvel meghódítja majd Babilont, és kiszabadítja a zsidókat a fogságból (Ésaiás 13:17–19; 44:27—45:1). El tudsz képzelni valamilyen eszközt az isteni ihletésen kívül, amellyel Ésaiás sikeresen megjövendölhette 200 évvel elõre Kürosz születését, nevét, és pontosan leírta, hogy mit fog cselekedni? A legfigyelemreméltóbb próféciák némelyike Dániel, az i. e. hatodik században élt próféta által került feljegyzésre. Azontúl, hogy elõre beszámolt Babilonnak a médek és a perzsák általi bukásáról, jövendölt az õ korához képest a távoli jövõben lejátszódó eseményekrõl is. Például Dániel próféciája elõre elmondta, hogy Görögországból világbirodalom lesz Nagy Sándor uralkodása alatt (i. e. 336—323); Sándor halála után birodalmának felosztását négy hadvezére között; és a Római Birodalom felemelkedését (i. e. elsõ század), annak félelmetes katonai erejével együtt (Dániel 7:6; 8:21,  22). Mindezek az események ma már vitathatatlan történelmi tények. Mivel a bibliai próféciák ennyire pontosnak bizonyultak, a kritikusok csalásnak bélyegezték azokat, azt állítván, hogy az írók megtörtént eseményekrõl adtak történelmi beszámolókat, majd próféciáknak tüntették fel írásaikat. De hogyan állíthatja azt komolyan valaki, hogy a zsidó papok ki mertek találni csak egyetlen próféciát is? És miért találták volna ki ezeket a próféciákat, amelyekkel az elképzelhetõ legélesebb módon támadták volna saját magukat? (Ésaiás 56:10,  11; Jeremiás 8:10; Sofóniás 3:4). Nem is szólva arról, hogy egy egész írni-olvasni tudó nemzetet — amelyet a Bibliával mint szent tankönyvükkel képeztek és neveltek — hogyan tudtak volna egy ilyen trükkel rászedni? (5Mózes 6:4–9). Hogyan lehetett volna bármilyen csalást véghezvinni teljes civilizációk eltûnésének a leírásánál, például Edom és Babilon esetében, amikor ezek az események több száz évvel a Héber Iratok befejezése után történtek meg? (Ésaiás 13:20–22; Jeremiás 49:17,  18). Még abban az esetben is, ha valaki ragaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy ezeket a próféciákat nem maguknak a prófétáknak a korában írták, belátható, hogy legalább az i. e. harmadik század elõtt fel kellett jegyezni azokat, mivel a szövegük akkorra már görög fordításban is olvasható volt a Septuagintában. A Holt-tengeri tekercsek is (amelyek az összes profetikus bibliai könyvbõl tartalmaznak részleteket) az i. e. második és elsõ századból származnak. Amint említettük, számos prófécia csak ezen idõpontok után teljesedett be. A vallásokról pedig még annyit szeretnék leírni, hogy a Biblia egyetlen vallásról, az-az igaz hitrõl beszél, ha itt megvizsgáljuk el tudjuk dönteni, hogy melyik az igaz vallás, a többi vallás pedig csapda az emberiség számára, egy jó eszköz a gonosz(Sátán) kezében ami által félrevezeti az embereket és így nem tudják eldönteni, hogy melyik az igaz.
Sajnos le kell ereszkedjek a színvonaladra, ha azt akarom, hogy értsél is valamit abból amit mondok ...
"Sajnos le kell ereszkedjek a színvonaladra, ha azt akarom, hogy értsél is valamit abból amit mondok ..." "amit mondok" Tényleg? Neked senki sem mondta, hogy itt nem mondanak, hanem írnak? Nem vetted még észre? 1. Minden ateista ezen a primitiv szinten van? vagy 2. mindenki aki ezen a primitiv szinten van ateista?
Bocsi, hogy én is beleszólok, de te keresztény vagy, kedves utolsó hozzászóló? Vagy másban hiszel?
persze, hogy emberek által krált dolgok...és még azt sem tudjuk, hogy azok, akik a biblát írták, akkor éppen milyen drog hatása alatt álltak.
A válasz megírásának idõpontja: ma 13:51 melyik emberek tudnak "primitívek" lenni? akik a biblát írták? vagy azok, akik elgondolkodtak a biblia ellentmondásaiban, akiknek nem testzik a bibliában leírt erõszak, szadizmus, gyilkosság?
azok akik bármit megítélnek, anélkül, hogy ismernék.
Lényegében a hit és hitetlenség azon dõl el, hogy foglalkozol-e a dologgal vagy nem. Attól ugyanis hogy nem hiszel Istenben még nem mondhatod, hogy a racionálisabbat választottad, hiszen az anyag mindenek fölöttiségét, és örök létét ugyanúgy nem lehet bizonyítani egzakt módon, mint Istenét. Magyarul a materializmus is irracionális, és egyfajta hit. Nem hihetetlenebb mint a katolicizmus. A különbség annyi, hogy mivel Istent személynek mondjuk, és a világban is vannak személyek, bizonyos szempontból egy fokkal racionálisabb, hogy az õs-forrás is személy legyen, nem pedig az egyszerû anyag evolválódott, valamiért...
A kérdező hozzászólása: Most visszaolvasva a kérdést nem tettem fel jól. Úgy értem, hogy ezek emberek által kreált dolgok, mindenféle Isteni beavatkozás nélkül.
Így igaz.
"betegesen vallásos fanatikus vagy." A világegyetem és az emberi hülyeség határtalan.Az utóbbiban nem vagyok biztos/Einstein. Logikai érv már egy darab se? Maradsz a primitiv személyeskedésnél? Ez téged minõsit.
Hja, hogy te most aggodsz értem ? Ez nagyon szép... lenne, ha igaz lenne. Ugyanis te mind árulkodsz a modiknak. Ráismerek a hozzászólásaidra, ezért mondom, hogy betegesen vallásos fanatikus vagy. Az amúgy nem érdekel Hitler és Stalin milyen személyes vallást gyakoroltak. A lényegen mitsem változtat. Stalin, meg úgy általában a kommunisták nem a materializmusuk miatt üldözték az egyházakat, hanem azért mert a diktatura nem visel el semmilyen alternativ szervezõdést.
A kérdező hozzászólása: Végülis igazad van.
"Számomra egyértelmû, hogy a Biblia történeteinek nagy része nem történt meg." ez is a hitnek egy fajtája. hiszen nincs bizonyitékod arra, hogy nem történt meg. ne felejsd el, attól, hogy nem vagy képes valamit bebizonyítani, még lehet igaz... Csúsztatás. Mindig annak kell bizonyítani aki állít valamit.A bizonyítékok hiánya miatti kétkedés elképesztõ meseszerû történetek iránt nem hit, hanem egészséges racionalitás kérdése. Amúgy rengeteg a Bibliában szereplõ történést bizonyítottan cáfolni lehet. Tulajdonképpen ez az oka annak, hogy ma már a biblia tartalmát nem szó szerint értelmezik, hanem szimbolikus jelentésekre hivatkoznak.
"Mi a véleményetek arról, hogy a katolikus vallás, a Biblia és a többi vallás is kitaláció? Számomra egyértelmû, hogy a Biblia történeteinek nagy része nem történt meg." Ezek szerint te is hiszel. Abban, hgy nem történt meg. " Némi történelmi alapja van, " Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul. A Biblia teológiai mû. Csak a teológiai mondanivalóra fókuszál. Ami a teológián kivül esik azzal nem foglalkozik. A Biblia azoknak a könyveknek a gyûjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentõl sugalmazottnak és ennek okán szenteknek fogad el, és mint ilyeneket a hit és az erkölcs területén mércének tekint. Tehát a Biblia használható a hittudomány, filozófia, erkölcstan, és más társadalomtudományoknál - elsõsorban. Másodsorban használható a történelemtudományokban(pl. bibliai régészet, pszichológia, biológia stb.) A pszichológiából ismert a kollektiv tudattalan. A Biblia ir sárkányokról, sárkánygyikokról (dinosaurusok) Több nép kollektiv tudattalanjában megörzödött a vizözön emléke. "a katolikus vallás, a Biblia és a többi vallás is kitaláció?" "Ami a katolikus vallást illeti, az nem kitaláció. Menj el a legközelebbi katolikus templomig, tapogasd meg kívül-belül, s meg fogsz gyõzõdni róla, hogy tényleg létezõ vallás a katolicizmus, s nem mondjuk egy sci-fi író találta ki." Kiváló válasz. Ehez csak annyit tennék hozzá, hogy a kérdezõ tapogason meg a kezével minden kultikus helyet amely mellett elhalad (templom, zsinagóga, imaház, mecset sztupa stb) s rögtön megtapasztalja, hogy létezõ valóság nem kitaláció. OFF Ilyen bornirt kérdést még nem olvastam ezen a fórumon. "Csúsztatás. Mindig annak kell bizonyítani aki állít valamit. Valóban. Bizonyitani illene azt is, hogy a Szentirás üzenete valótlan. Már leírtam, hogy a Biblia teológiai mû. CSAK A TEOLÓGIAI MONDANIVALÓRA FÓKUSZÁL. Aminek nincs teológiai üzenete AZZAL NEM FOGLALKOZIK. (pl dinosaurusok, földigiliszták, kronológia , történelem, etnográfia stb.) Ennek ellenére a fenti tudományok is használják kutatásuk tárgyaként (is) a Bibliát.
Minden ami fogalmi dolog, az az ember kitalálmánya... a vallások is...ha az embernek nem lenne rá szüksége, hogy valami magyarzatot találjon ki a számára érthetetlen dolgokra, és hogy egy felsõbb akaratre foghasson mindent és ne neki kelljen elszámolnia a tetteirõl, akkor nem lennének vallások...
A vallásokat az összes dogmáikkal együtt az emberek találták ki - és még találják ki a napjainkban is folyamatosan - sokszor, de inkább mindig, önõs célokból, érdekbõl. Sokan vannak, akik vallásosak, de hitük nincs, mert még nem ébredtek rá. Az emberiség történelme folyamán a vallások szerepe az volt (ahogy jelenleg is), hogy az emberek lelkét - a látszólagos viták ellenére -mindig az uralkodó hatalom érdekében használják fel! Ez sajnos ma sincs másként. Ezeknek a vallásoknak semmi köze sem Istenhez, sem pedig Jézushoz. Istennek is, Jézusnak is egyetlen vallás fontos, ez nem más, mint a szeretet vallása. Ezt a „vallást” sem pénzzel, sem hatalommal, erõszakkal fõként, - nem lehet megvásárolni, fegyverekkel nem lehet kikényszeríteni, lásd keresztes háborúk, amikor nm átallottak Isten nevében öldökölni.
"mindig az uralkodó hatalom érdekében használják fel! " Nem is tudtam, hogy - Mao-Ce-tung 1. helyezett - J. V. Sztálin 2. helyezett. - A. Hitler 3. helyezett tömeggyilkosok, többszázmillió ember gyilkosai vallásosak (csak talán nem keresztények?) voltak. Nem mindegy, hogy az okos hülyéskedik, vagy a hülye okoskodik.
Stalin például papnak tanult :) Hitler vallásos fanatikus volt. Azt hitte, hogy õ Isten akaratát teljesiti itt a Földön. Hasonlított hozzád :)
emberek álltal kreált dolgok.szted az Isten kitalál ilyen marhaságokat? :-)

Fel szeretném venni az iszlám vallást de félek hogy azt mondanák hogy túl fiatal vagyok meg attól is tartok hogy mit gondolnának rólam a többi muszlimok!?

kérlek segítsetek félek bemenni egy mecsetbe és érdeklődni efelől meg félek attól hogy mit mondanának. egyáltalán mit kellene mondanom ha mégis leküzdeném a félelmemet és bemennék egy mecsetbe? hogy vessem föl hogy fel szeretném venni az iszlám vallást? 14/L

Legjobb válasz: Én ateista családban nõttem fel. Anyukám azt mondta, majd ha elmúltam 18 eldöntöm, hogy akarok-e magamnak vallást. Igaza volt. Akartam és kerestem, de nem engedett semmibe "belekeveredni" korábban. Minek vennéd fel az iszlám vallást? Mûvelõdj, kutass, és ha igazi a vágy a szívedben, akkor 4 év múlva is ott lesz.

Én ateista családban nõttem fel. Anyukám azt mondta, majd ha elmúltam 18 eldöntöm, hogy akarok-e magamnak vallást. Igaza volt. Akartam és kerestem, de nem engedett semmibe "belekeveredni" korábban. Minek vennéd fel az iszlám vallást? Mûvelõdj, kutass, és ha igazi a vágy a szívedben, akkor 4 év múlva is ott lesz.
Az Iszlám nagyon szép, és ha te úgy érzed tudsz vele azonosulni, akkor nem kellene félned...Ez jó dolog ha te ilyen fiatalon megláttad az Iszlám vallás szépségét...Egyszerûen bemész és elmondod szeretnél segítséget kérni mert fel szeretnéd venni a vallást, ebben semmi különös nincs...Sok sikert!
A kor a legkevesebb, az a fontos, hogy ha felveszed szívbõl vegyed fel, az Iszlám gyönyörû, ha ezt az utat választod ( és ha Allah is így akarja ez fog történni) nem lesz könnyû, de megéri, tanulj, olvass és fohászkodj hogy erõsödj meg a hitedben, hogy legyõzhesd az aggodalmaid, és Allah megnyit elõtted mindent, egy hadith-ban az van írva (sajnos nem tudom pontosan idézni) ha lassan elindulsz Allah felé õ futni fog feléd. u.i. 22. szúra 38. ája Bizony Allah megvédi azokat akik hisznek. Ne félj tehát mások véleményétõl, te csak Allahnak vagy köteles elszámolni, már fiatalabbak is választották az iszlámot, menj és törekedj Allah útján, fohászkodom érted.
Amazing Azan Mashhad Imam Ali-Rida ( أذان مشهد عند الامام علي الرضا (ع on Youtube Irresistible
Inkább ne menj mecsetbe és ne vedd fel. Közösséget keresel? Találhatsz máshol is. Rajongó, 14 éves kislány, ha lehet, ne döntsön egy olyan vallás és világnézet mellett, amelybõl büntetlenül egész életében nem tud majd kilépni (a hitehagyóknak halálbüntetés jár az iszlámban.) Nemcsak, hogy nem tudnál kilépni, de vége lenne a szabadságjogaidnak is. Tudod-e, hogy az iszlám szigorúan hátrasorolja a nõket? Biztos, hogy 2-3 év múlva, ahogy nõsz, kiábrándulnál az egészbõl, de akkor már nem lenne módod menekülni belõle. Kérlek, gondold meg ezt. 14 évesen ne dönts rosszul, saját magad és a jövõd ellen.
As-salamu 'alaikum! 16 éves lány vagyok, nemrég lettem muszlim. Most látom, mennyire jól tettem. Az Iszlám megnyitotta a szívemet az emberek felé, és olyan dolgokat is megbecsülök, amiket eddig észre sem vettem. Minden nap, amit nem Allahnak szenteltem az életembõl, csak pocsékolás volt. Most viszont minden percet meg tudok becsülni, mindenért hálás vagyok. Az imádkozás a legjobb számomra. Fantasztikus dolog. Szavakkal leírni nem lehet az érzést, amit érzel, amikor Isten elõtt vagy. Elõször én is aggódtam, hogy mit fognak szólni az emberek, de hidd el, ez nem fontos. Az a fontos, hogy Istennek tetszõ életet élj! Én is ateista családba születtem, igazi ateistaként éltem, minden vallást elutasítottam, csak, mert a szüleim is rossz szemmel néztek a vallásos emberekre, így engem is így neveltek. De tudod, az ember elõbb-utóbb elkezd a saját szemével látni. Így fedeztem fel az Iszlámot. A Korán olvasása után teljesen megváltoztam, azonnal tudtam, hogy ez az igaz vallás. Ateistaként is boldog voltam, de így, muszlimként olyasvalamit élek meg, amit az ember addig nem tud érzeni, amíg nem lesz maga is muszlim. Ez egy másfajta boldogság; inkább egyfajta megnyugvás és a béke érzése költözik az ember szívébe (legalábbis nálam így volt). Láttam, hogy kérdésed nem mostani, de azért, gondoltam, írok. Felvetted már az Iszlámot? Kíváncsi vagyok a fejleményekre! Salam
Ezek szerint Isten után kutatsz, majd ha kitartóan kéred õt imában engedi, hogy megtaláld.Ami azt illeti nagyon fiatal vagy, de kutass, érdeklõdj, lehet, hogy megtalálod az igaz vallást!
A kérdező hozzászólása: A szüleim eleinte megpróbáltak lebeszélni és idegenkedtek attól hogy muszlim lettem de azóta megbékéltek vele :) Dar Al Salam-ba szoktam meg néha az MME-be :) Salam
Alhamdouille, gratulálok, úgy látszik, megérte fohászkodni, melyik mecsetbe jársz azt megkérdezhetem? Ha van bármi kérdésed írj nyugodtan privit. Salam
Masha Allah kedves nõvérem! Gratulálok! A szüleid mit szólnak a dologhoz? :) Üdv.: A 16 éves lány.
A kérdező hozzászólása: Sziasztok! Köszönöm a válaszokat azóta kimondtam a tanúságtételt és Alhamdulillah most már muszlimként élek és mecsetbe is járok! Aki olvassa a kérdést és hezitál mint anno én annak azt tanácsolnám a Korán olvasásán kívül, hogy menjen el egy mecsetbe és nézze meg hogy mennek ott a dolgok és megismerkedhet muszlimokkal is nekem ez segített hogy végleg eldöntsem Allah vallását szeretném követni :)
Nekem 16 évesen lett egy arab barátom aki miatt elkezdtem gyakorolni ezt a vallást és 18 évesen tértem be rendesen, amikor kiköltöztem Egyiptomba. Nagyon jól tettem és már nagyon bánnám, ha akkor nem lépem meg ezt a lépést. Ha bármiben tudok segíteni, írj privit. :)
Utolsó vagyok Még annyit hozzátennék, hogy olyan nincs, hogy valaki túl fiatal egy valláshoz. A hit a szívben és a lélekben van, nem a külsõ és a kor határozza meg, hogy hiszel/hihetsz-e valamiben. Tedd azt, amit a szíved diktál. A legfontosabb, hogy szívbõl, Isten iránti engedelmességbõl vedd fel az Iszlámot. És insha Allah így majd nagyon jó muszlim leszel. Türelem kell hozzá, alázat, és Allah meg fgoja nyitni a szívedet az Iszlám felé insha Allah.
A kérdező hozzászólása: köszönöm szépen a válaszokat! igen valóban igaz vágy van a szívemben mivel már két éve szeretném felvenni a vallást. két éve tanulmányozom az iszlám vallást, de mégis félelem van bennem azzal kapcsolatban hogy ott a muszlimok mit szólnának hozzám.
A kérdező hozzászólása: köszönöm a bátorítást!
InchaAllah, ha látják, hogy nem iszol, erkölcsös vagy, tiszteled õket, nem hiszem, hogy bármi gondjuk lenne a választásoddal, fõleg, hogy lassan jön a legkritikusabb kor. A Daresszalamot annyira nem ismerem, de én oszlopos MME-s vagyok. Salam

Hogyan lehettek ti vallási fanatikusok ennyire undorítóak? Mit tegyek ha meg gyûlöltem a vallást? És tiszta szívbõl megvetem az itteni fanatikusokat is?

A történetem a következõ. 22 éves lány vagyok. Eddig szépen éltem az életem, a családom és én is katolikus, erkölcsösen neveltek de sosem estek a ló túl oldalára. Nem tiltanak meg nekem

Legjobb válasz: Nem kötelezõ kereszténynek vagy bárminek lenni! Hagyod a fenébe, és kész! Ne foglalkozz azzal, ami így hat rád! A te döntésed, hogy miben hiszel vagy nem hiszel, és ehhez senkinek semmi köze.

Nem kötelezõ kereszténynek vagy bárminek lenni! Hagyod a fenébe, és kész! Ne foglalkozz azzal, ami így hat rád! A te döntésed, hogy miben hiszel vagy nem hiszel, és ehhez senkinek semmi köze.
A kérdező hozzászólása: :D jajj nem akarok ilyenre gondolni :D Amúgy az idegesít fel legjobban, hogy nem értik meg, hogy Jézussal nincs bajom. Hiszek benne! De a Biblia meg az egyház nem érdekel utállom!
Á, akkor te vagy az, aki miután megkérdezte, hogy hogy nézett ki Jézus és én leírtam, hogy "szeme, akár az élõ tûzé, szakálla, mint a legfennségesebb gyapjú, arca, mint a márvány", belinkelted Chuck Norrist. Még szép, hogy letiltatták a választ. Ez sértõ :(
Szia! Sajnálatos dolog, ami történt veled. Nem egyedi dolog a történelemben, hogy a vallási fanatizmus az emberekbõl utálatot gerjeszt. Valójában a modernkori ateizmus is a középkori vallásosságnak a terméke, amikor az embereknek elegük lett abból, ahogyan az egyház bort iszik, és vizet prédikál. A korabeli történelmi dokumentumok nyilvánvalóvá teszi, micsoda nagy örömünnep volt a 18. század végén a franciáknál, hogy a nép végre lerázta magáról a vallás jármát. Tehát részben jogos az, amit mondasz, viszont szeretnék Neked mondani én is valamit: Ahogyan nem minden ateista egyforma, úgy minden vallásos -és itt most a keresztényekrõl beszélek - ember sem. Sõt, nem is szeretem ezt a kifejezést, hogy "vallásos", mert én inkább hívõnek tartom magam. Bár a kettõt gyakran szinonimaként alkalmazzák, ez nem egészen helytálló. A köznyelvben manapság "vallásosnak" azokat az embereket nevezzük, akiknek hisznek Istenben, de az életük semmit sem változott. Az ilyen embereknek pedig az egész istentisztelete hiábavaló. Jézus ezekrõl az emberekrõl mondta, hogy "Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tõlem." (Mt 18, 5). Vallásos emberek voltak Jézus korának vallási vezetõi is, mégis gonosz emberek voltak, hiszen Krisztust is halálra ítélték a római helytartó hozzájárulásával. Krisztus azonban nem vallásos embereket akart nevelni, hanem hívõ embereket, amely a gyakorlati életben megvalósítják a tanítását. A keresztény élet ugyanis gyakorlati élet, amelyben Jézus Krisztus szelíd, és alázatos életét követjük. Mert "A ki azt mondja, hogy õ benne marad, annak úgy kell járnia, a mint õ járt." (1Jn 2, 6). Éppen ezért semmilyen fanatikus vallásos embere nem nevezhetõ kereszténynek, még akkor sem, ha õ annak tartja magát. Jézus Krisztus ugyanis soha senkire nem kényszerítette rá a tanításait. Tehát ha te nem akarod Istent követni, akkor Õ nem fogja rád erõltetni a tanításait. Ami pedig a kereszténységet és a Bibliát illeti: A negyedik században megoszlott a kereszténység, és kialakult egy hatalmi (hamis) kereszténység, és maradt egy krisztusi, Bibliához ragaszkodó maradék. A nagy bûnöket elõbbi követte el. Krisztus követõi senkinek sem ártottak, éppen õk voltak azok, akiket halomra öltek a középkor folyamán. A Bibliáról pedig onnan tudjuk, hogy Krisztus szavait hirdeti, hogy például az evangéliumokat az ókori feljegyzések szerint a tanítványai írták le, akik - János apostol kivételével, aki Pátmoszon raboskodott - mind mártírhalált haltak, Krisztusért.
Szia! Mivel csak Jézus és Mária volt bûntelen, mindenki mástól képmutatásnak tûnhet, ha bûneidre felhívja a figyelmed. Nyilván nem ítélhetünk meg másokat, ez tilos mert ember csak pontatlanul ítélhet. Ennek ellenére egyes esetekben nyilvánvaló, hogy valaki bûnt követett el. Te be is vallottad. A vád jogos. A katolicizmus szerint bûnt követtél el. Persze mindenki más is követ el bûnt, de az csak megbánás ès a bûn elhagyása esetén bocsàttatik meg. Remélem az Ùr útjára térsz. A vallásos emberek pedig sokszor tényleg nem megfelelõ módon közlik a vallással kapcsolatos nézeteiket. Ettõl még lehetnek igazak. Egy matektanár is magyarázhat rosszul és lehet unszimpatikus, de ettõl még igaz dolgokat tanít. Ne utáld hát a vallást miattuk. Isten veled, minden jót!
A kérdező hozzászólása: Nem érdekel már az egész. Anya is meg a bátyám is meg a legjobb barátaim is a pokolban lesznek majd és bulizunk egy jót. Ha meg tényleg olyan jóságos az Isten akkor megbocsájt ha meg nem akkor = egy zsarnokkal, aki megbüntet ha nem hódolsz be neki.
Ez a pokolról szóló tanítás az egyik olyan, amely a legtöbb problémát okozta az emberiségnek, és egy teljesen hamis képet fest arról az Istenrõl, aki az életét sem sajnálta az emberiségért. A köztudatban elterjedt nézet szerint a pokol az örökké tartó gyötrelem helye. Ez egyrészt az apokaliptikus irodalom félreértésébõl, másrészt a görög mitológiából származik. A héber nyelvben a pokol a halottak tartózkodási helyét, vagyis a sírt/sírgödört jelentette. A Biblia azt tanítja, hogy a halottak alszanak. Tehát öntudatlan állapotban várnak a feltámadásra. A prófétai és az apostoli iratok nem tanítanak tehát arról, hogy valaki, valamikor örökké szenvedne valahol. Az Úr nem kínoz senkit sem, ez az egyik legnagyobb istenkáromlás, ami valaha elterjedt. A próféták írásai arról tesznek bizonyságot, Isten le akarja zárni a bûn történelmét, ennek érdekében pedig szeretné menteni azt, aki menthetõ. Mivel Náhum próféta jövendölése szerint kétszer nem lesz veszedelem, ezért az örök életben csak azok az emberek kaphatnak helyet, akik szembefordultak a bûneikkel, és szolgáló életet végeztek, ahogyan Jézus Krisztus arra példát mutatott. Aki pedig nem akar Isten országában élni, attól Isten egész egyszerûen visszaveszi az életet, mert egy olyan embernek, aki nem szerette Isten törvényét, szenvedés lenne az Örökkévalóság. Isten tehát nem egy zsarnok, nem kínoz senkit sem a pokolban, mivel olyan nincs is, és nem kényszeríti rá senkire sem az akaratát. Isten csupán lehetõséget kínál fel, amit az embereknek joguk van elutasítani, vagy elfogadni.
Egy senki ember hogy tudná megkeseríteni az életed? Nyugodtan álj ki magadért és ne engedd, hogy tönkre tegye bárki az életed.
Ez a 19:41-es Péter, pozitív példa a fanatikusokra, mert szimpatikus a stílusa. Megdöbbentõen erõs a hite a saját hitvilágába, úgy beszél mintha valami egzakt dologról lenne szó. Ettõl függetlenül persze nem értek vele egyet, de inkább ilyen fanatikusok legyenek, mint a kérdésben szereplõ.
Én hiszem azért azt, hogy a vallási fanatikusok is jót akarnak. Persze az általad leírt közlésmóddal nem ezt érik el, ez tény. Na és persze nagyon könnyû okoskodni, hogy a másik ember mit csinál rosszul. Más szemében könnyebb észrevenni a szálkát, mint sajátunkban a gerendát! Aki igazán fejlett, az nem fog jönni azzal, hogy a hibáidra figyelmeztessen, ami egyébként benne is megtalálható, azért zavarja, hanem segíteni fog annyira, amennyire kérdezed. Én olvastam már itt olyan ténylegesen hívõ embereket, akik tényleg nagyon jó úton haladnak, de soha senkit nem hibáztatnak semmiért. Persze, hogy az a cél, hogy tökéletesen megfelelõ életet éljünk Istennek, de ez nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Amikor a saját hibáimra nézek, úgy érzem, hogy egy feneketlen kútra tekintek. Teli vagyok hibákkal, gyötrõdésekkel, kételyekkel. Változtatni szeretnék az életemen és teszem is ezt, mert hiszem azt, hogy a jóság az jóként is fog hatni. Szeretnék megszabadulni az összes bûnömtõl. Szeretném megismerni önmagam, tudni akarom, hogy mit miért csinálok. Nehéz a világ, nehéz az élet.
@Scythian Nem vagyok Péter, nem tudom, hogy honnan vetted ezt a butaságot, még a százalékunk sem egyezik. Azt meg külön megkérdezem, hogy melyik könyvben olvastad azt, hogy az "egzakt" kifejezést a világnézeti kérdésekre is lehet alkalmazni? Mert eddig én úgy tudtam, hogy a tudományos világban használatos ez a kifejezés (nemhiába, hogy nem szerepel az általános köznyelvben) Már csak azért is, mert ha olvastál volna görög filozófiát, akkor tudhatnád, hogy ezt a kifejezést az olyan jellegû kérdéseknél mint például az igazság - ami szorosan kapcsolódik a valláshoz, nem lehet alkalmazni, mert ahány nép, annyi szokás. Mivel te úgy tûnik, meggyõzõdéses ateista vagy (esetleg agnosztikus?), ezért te fanatikusnak minõsíted azt, aki - a te szóhasználatoddal - egzaktként állít be egy vallási tanítételt igazságnak. A meggyõzõdéses vallásos emberekkel azonban ugyanez a probléma, mert õk meg ugyancsak fanatikusnak állítják be azokat az ateista embereket akik egzaktként mutatják be például az ateista eszméket. Hol van hát az igazág? Ott, hogy általában azok az igazi fanatikusok, akik kölcsönösen fantimzussal vádolják egymást, mert nem tudják felfogni, hogy hogyan lehet olyan elveket/tanításokat elfogadni másoknak, amik 100%-osan szembemennek azzal, amit õk vallanak. Ami pedig engem illet: Ahogy elnéztem a kérdést, nem filozófiai jellegû istnekérdésrõl volt szó, hanem egyértelmûen meg volt határozva, hogy a Biblia Istenérõl van szó. Következésképpen a Szentírást használtam forrásnak, hogy bemutassam, az, amit a Biblia Istenérõl állítanak, alaptalan. Ha tehát nem értesz velem egyet, akkor neked a Bibliából kell bizonyítani, hogy az, amit mondok, az nem igaz. A fanatizmussal való vádolásod tehát alaptalan.
Nyugi, kedves kérdezõ. Én gyenge ateistaként kezdtem itt fórumozni, de az itteni "kedves" vallási fanatikusok kihozták belõlem az erõs ateistát. Köszönöm Nektek, szent fazekak. :*
Ja igen, és az elõzõ válaszomnál kifelejtettem, hogy az az illetõ nem egyszerûen csak Jézust látta, hanem Jézust látta maszturbálás (!) közben. Ahelyett, hogy felháborodsz, amikor fanatikus válaszokat olvasol, gondolj inkább erre és nevess.
Szia! -11-es. Bizony van igazsága annak a videónak! Mert nem a magunk akarata szerinti, szolgálat a kedves Isten alõtt.Hanem az mondja add át életed, "mert aki megakarja tartani életét elveszti azt, de aki elveszti életét ÉN érettem az megtalálja azt" Tehát nem elég csak a szánkkal hinni-megvallani hanem, hogy Õ cselekedjen Éljen általunk.ámen.
Észre sem veszik magukat annyira megvannak kergülve. Engem szórakoztatnak, mert nincs humorérzékük és ez vicces. Rám mondjuk nincsenek hatással. Túlságosan nem tudnak felizgatni.
Ez ellen annyit tudsz tenni elsõsorban hogy nem figyelsz az ilyen emberre, ennyi. Ezek az egyének teljesen csõlátásúak és mellé még gyakran agresszívak is ahogy tapasztaltad. Neked legyen erõs jellemed hogy ne tudja rád erõltetni a saját szubjektív nézõpontját. Amit már részben sikerült is ha már sírtál rajta. Ha kell védd meg magad megfelelõ érvekkel. Gondolom van alapismereted a vallásról Istenrõl.
Szia! Miért számít neked és ingat meg az õ véleménye? "Amit magadról gondolsz, hozzád tartozik, amit másokról gondolsz, az is hozzád tartozik. Amit rólad gondolnak, azzal semmi dolgod, ha meg akarod õrizni lelked békéjét."
Szia! "és most magamat vádolom hogy tényleg bûnös vagyok? :'" Igen mindannyian bûnösök vagyunk, mert bûnös lélekkel=erõvel születünk az eredendõ bûn miatt. És a lélek bûne betegíti meg a testet, mert a test a bûnért adatott.Ezért a lélek ferdesége nyílvánul meg a testen, és a test szenvedi azt el. De ne félj, és élj a szíved parancsa szerint.mert Jézus Krisztus a bûnösökért a betegekért jött. És aki megvallja a benne lévõ bûnt, vagyis a szívébõl él az felismerésre jut (bûnbánatra), és az Isten megbocsájtó kegyelmében részesül.Aki az Istenben bízik az nem csalatkozik.:)
Az ilyen félõrült emberek zagyvaságait nyugodtan hagyd a p icsába, és ne törõdj velük. Nehogy már egy ilyen senkiházi miatt kezdj el kételkedni magadban...légy makacs, tedd azt, amit helyesnek gondolsz, a rosszindulatú selejteket meg egyszerûen engedd el a füled mellett.
A kérdező hozzászólása: De el sem tudjátok hinni milyen undort, gyûlöletet okozott bennem.
A kérdező hozzászólása: És ezek az emberek nem ismerik a tolerancia szót? Nem baj, had kössek ki a pokolba! Végtére is a szeretteim , barátaim is mind ott lesznek és a Bibliát olvasva is csupa gonoszságot találok benne. Vérrontás, többnejûség, stb.
Én el tudom képzelni... :) De hidd el, hogy akik igazán jót akarnak neked, azok megtalálják a módját, hogy a mondanivalójukat korrekt módon, szelíden kommunikálják feléd, anélkül, hogy a lelkedbe tipornának - a többi meg (mint ahogy a tanárod is) egy frusztrált félõrült bohóc.
Itt van egy kedvencem, csak erõs idegzetûeknek. Valami nagyon sötét gyerek linkelte néhány napja egy kérdéshez. Ebbõl választ fogsz kapni, hogy mi a baj veled. https://www.youtube.com/watch?v=oTn5UwZPUIs
9-nek "De hidd el, hogy akik igazán jót akarnak neked, azok megtalálják a módját, hogy a mondanivalójukat korrekt módon, szelíden kommunikálják feléd, anélkül, hogy a lelkedbe tipornának -" Hidd el az Igazság fáj, akármilyen szépen tálalják is. Mert az egós-elme mást gondol magáról. Az Isten mindig a lélekhez-szívünkhöz szól, ha az egó engedné azt. Csak gondolkozz el azon ki az aki megsértõdik, vajon Jézus Krisztus-e, vagy az egó.?
Jajj, ez nem annak az embernek a kérdésénél volt, aki elvileg Jézust látta? Ott azt hiszem, még le is tiltották az egyik válaszomat, pedig szerintem nem is volt sértõ. Sok fanatikusnak tényleg nincsen humorérzéke... De ilyenek miatt tényleg ne stresszeld magad! Van egy megbízható párod és egy normális családod. Örülj ennek, gondolj arra, hogy mennyien szeretnek és ne a buta emberek miatt fájjon a fejed! A jólelkû emberek pedig biztosan nem fognak pokolra jutni!
Három lépéses gyakorlatot javaslok a kisasszonynak: 1: élj, úgy, ahogy neked tetszik, foglalkozz olyasmivel, ami boldoggá tesz (másoknak sosem ártva); isten(ek)re semmi szüksége senkinek, sokkal fontosabb egy jó hivatás, saját magunk elé kitûzött célok, azokért küzdés, majd az elérésük - tölts sok idõt a családoddal, barátaiddal, háziállatoddal, szoríts idõt sportra, egyéb hobbira, satöbbi, és meglátod majd 2: kerüld a vallásos zombik társaságát, a való életben is, online pláne! :D 3: profit!

Kell a zsidó csaladoknak attól félni hogy újra ki akarják irtani őket? Mit lehetne tenni ez ellen hogyan kéne védekezni? Vajon népszámlálásnál is ezért kérdezik meg a vallási hovatartozást?

Legjobb válasz: Egyelõre szerintem nem kell ilyesmitõl félned. Ma már amúgy sem túl nehéz elhagyni egy országot, ha úgy érzed, hogy nem kezelnek megfelelõen. Magyarországon mindig is éltek más nemzetekbõl származó emberek, de én még sohasem hallottam gyûlölködést olyan itt élõkkel szemben akik megpróbáltak beilleszkedni, elfogadták a magyar normákat. Társadalmi ellenállás azokkal szemben van, akik nem akarják elfogadni a törvényeket, kitüntetõ elbánásmódot akarnak, feltûnõen különcködni akarnak.

Egyelõre szerintem nem kell ilyesmitõl félned. Ma már amúgy sem túl nehéz elhagyni egy országot, ha úgy érzed, hogy nem kezelnek megfelelõen. Magyarországon mindig is éltek más nemzetekbõl származó emberek, de én még sohasem hallottam gyûlölködést olyan itt élõkkel szemben akik megpróbáltak beilleszkedni, elfogadták a magyar normákat. Társadalmi ellenállás azokkal szemben van, akik nem akarják elfogadni a törvényeket, kitüntetõ elbánásmódot akarnak, feltûnõen különcködni akarnak.
1.nem 2a. így tehát semmit 2b. nem sehogy 3. nem volt kötelezõ, statisztikai adathoz kellett, de szabadon eldönthetõ volt, nyilatkozik-e több kérdés?
Ma már elképzelhetetlen
"Itthon egyre inkább afelé haladnak a dolgok mint az I. világháborút követõ idõszakban. Én ha zsidó lennék biztos hogy nyugatra költöznék, mert lehet hogy a szájhõsködést egyszer a tettek váltják fel, ahogy azt láthattuk a romák esetében." Ne ijeszd meg a kérdezõt. A romák meg a zsidók esete különbözik. Az egyik gárdista alapító/vezér is zsidó vallású.
Kell a nem zsidó családoknak attól félni, hogy a zsidó családok kezében lévõ bankrendszer, média és úgy kb. a fél világ kicsinálja és ellehetetleníti a nem zsidó családokat a normális nem szegénységbe taszított élettõl?
Nem kell félni. Senki nem akarja bántani a zsidókat. Leginkább a cigányoktól kell félni , zsidóknak is meg nem zsidóknak.
De én már rendesen hátrányos helyzetben érzem magam, amiért fehér bõrû, keresztény magyar vagyok Magyarországon...
Lehet hogy kell. de nem hinném hogy újra megtörténhetne az ami akkor. Most elítélik szinte mindenhol a bántalmazást. Az viszont elõfordulhat hogy egy kormányváltás következtében kipakolják õket Magyarországról, más nemzetiségiekkel együtt
Itthon egyre inkább afelé haladnak a dolgok mint az I. világháborút követõ idõszakban. Én ha zsidó lennék biztos hogy nyugatra költöznék, mert lehet hogy a szájhõsködést egyszer a tettek váltják fel, ahogy azt láthattuk a romák esetében.
Talán nem, de a neon-nácik még ma is megverhetik az utcán simán õket. Lehet leballibsizni.
A neon-náci provokátorok tennének ilyet- de azért ez sem szokott lenni - bár nagyon-nagyon szeretnék egyesek ráfogni, hogy a magyarok ilyenek. Nem ilyenek.
Nem. Ez ma már nem ugyanaz a világ, egyetlen európai országban sem elképzelhetõ egy ilyen fordulat. A többi ország azonnal a földdel tenné egyenlõvé, ráadásul ma már ott van Izrael (eredetileg a megalakulásának az egyik, ha nem a legfõbb oka volt az ilyen "incidensek" kikerülése). A népszámlálásnál ez a világon bárhol egy teljesen standard kérdés, ráadásul nem kötelezõ rá válaszolni. Persze olyan korszak még ránk köszönthet, ahol hivatalosan is hátrány érheti az embert zsidó származása miatt, de ettõl azért fényévekre vagyunk (Báruch HaShem!). Az, h van pár elvetemült idióta, akik fizikailag is képesek bántalmazni vkit a vallása, vagy a származása miatt, még nagyon messze van az intézményesített erõszaktól, a népesség nagy része le sem sz*rja a fejünket, elhiheted!
A kérdező hozzászólása: Tegnap a szomszed fejbekolintotta a fiam sirva jött haza megint ugyanazt a szöveget mondta neki hogy pajeszos meg hogy ne szaporodj. Rendõrséghez fordulhatunk vagy kihez?
Én fiam lenne eltördelném a pali kezét.
21- megütötte?? feljelenteném kiskorú bántalmazásért és becsületsértésért. (bár nyilván elmebeteg, de azért mégis)
Rettegj kérdezõ, mindenki titeket akar megölni. Bújj el, de vigyázz, mert az utcán sétálva sok bokor mögött SS katonák várják az arra sétáló gyanútlan zsidó áldozatokat, akik el akarnak bújni a bokrok közé. Ha rossz bokrot fogsz ki, akkor egybõl megmangolnak! :DD
"De mi van ha jön egy hitler2?" A nyári szünet és az unalom miket ki nem hoz a kölykökbõl. Ahogy egy korábbi válaszoló írta inkább a nem zsidóknak kell félni a pénzügyi ellehetetlenítéstõl. Ha lesz is zsidó ellenes fellépés azt ne Európában várjátok, a Közel-Keleten inkább. Az arabok majd megelégelik amit a testvérnépeikkel tesznek.
"13 baloldali liberális akar pánikot teremteni" - csak ez lehet, hisz ezt csinálják nyilvánosan, mindenhol obégatva a világon. Igen, mindenkinek van egy egy ilyen alkesz szomszédja. :ásít:
A kérdező hozzászólása: A szomszedtol csak a sajat csaladom feltem. De mi van ha jön egy hitler2?
Szerintem is csak hangulatkeltés. Két eset is elõfordulhat, vagy egy zsidó származású, avagy baloldali liberális akar pánikot teremteni a "fasizálódó Magyarországgal" szemben, vagy egy szélsõjobbos akarja elültetni a bogarat a fülébe a zsidóságnak, heccelésbõl.
természetesen provo a kérdés, vagy talán elhihetõ, hogy a szomszéd alkesz intézte el, hogy a népszámlásánál legyen egy ilyen kérdés? A érdekbõl hivatásos rettegõk sem tudták elintézni, hogy kötelezõ legyen felelni?
És a szomszéd alkesztõl félsz, hogy kiírtja a néped? Kezdem úgy érezni, hogy FAKE :D
A kérdező hozzászólása: Nekem a szomszed mondta ezt es megijedtem .meg ha reszeg azt kiabalja hogy mocskos zsidók kifoglak irtani meg ilyenek meg a gyereken is röhógött és megsuhintotta a fejét és mondta neki kis pajeszos szaporodsz félnünk kéne?
(ha nem kiskorú , akkor is)
A kérdező hozzászólása: Nem láttam még ezt a filmet (majd megnézem), de gondolom történészek munkáján alapul. Az egyik ilyen, aki egy dokumentumfilm sorozatot is készített az Kara Cooney. Saját maga ment el a helyszínekre, beszélt a vallási vezetõkkel, szakértõkkel, hívõkkel és világosan megmutatta mi honnan ered, részletesen. Nem egy kalapból rántotta elõ. De õ csak egy a sok közül. Amit te hazugságnak nevezel, azt ezek a tudósok kézzelfogható, mindenki számára látható bizonyítékokkal mutatják be, míg te a bizonyítékokat nélkülözõ, fantáziára támaszkodó könyvnek hiszel. Ennyi erõvel lehetne a szent könyvünk a Gyûrû ura is. Ugyanúgy ki van dolgozva, érdekesebb és tanulságosabb is a története, még saját nyelve is van. Ha pedig valaki nem issza a Biblia szavait, még nem lesz ateista. A világ nem fekete fehér, így nem csak 2 fajta ember létezik.
A kérdező hozzászólása: 09:57 Megint csak nem értelek. Mindegy. Most egyikünk nagyon nem értheti a másik mire akart rámutatni.
Közben úgy néztem rá a kérdésedre, hogy csak a két linkedet vettem figyelembe. A Mária a kis Krisztussal kép a katolicizmus által van hangsúlyozva, a kép atmoszférája valóban koppintás, amelynek oka a pogányok katolikus hitre térítése volt. A második linked az ördöggel akarna párhuzam lenni, csakhogy nem a bibliai bemutatásával, hanem a népi hagyományos ábrázolással. A Biblia szerint ugyanis az ördög nagyon szép. Szóval a két link nem a Bibliában található nem létezõ koppintásokról szól, ha valamit kereszténynek hívnak, attól még nem lesz keresztény. Az eredeti kereszténység a biblikus mód, amit manapság szektásnak hív a köznyelv.
"Mi van? Mi köze a földi élet kezdetének a kereszténységhez? Semmi. Nem hiszem, hogy az aminosavaknak és az egysejtûeknek lett volna vallása. De a páncélos halaknak vagy rovaroknak se hinném." Ha így állsz hozzá akkor minek teszel fel kérdést? Provokáció véget? Nem beszéltem halakról, sem egysejtüekrõl. Arról beszéltem amit te kérdeztél. Ha nem bírod elviselni a választ vagy kötekedni jártál fel akkor ne csodálkozz, ha jelentve lesz a kérdésed. Mégis szerinted mire válaszoltam? Ha nincs értelmezési képességed akkor õszíntén sajnálom.
Errõl a filmrõl beszélek, tömény hazudozás az egész: http://www.youtube.com/watch?v=jq5BlTxPXeI
Nekem mind1, állításod a fentebb linkelt filmre emlékeztet, ami rendkívül népszerû az ateistáknál. Mivel érdekelt, hogy igaz-e, leellenõriztem, megláttam, hogy egy fél szó igaz csak belõle Mythráról, ugyanis több mítosz is van a születésérõl. A többi pedig egyáltalán nem passzolt a felsorolt mitológiai alakok mítoszaiba. Magyarul egyszerûen kitalálták. Innen kiszálltam, ha van mondandód, ott a privi :)
A kérdező hozzászólása: *Gyûrûk
Ott kezdõdik a probléma, hogy nem szabad a Biblia szavait szóról szóra venni...
Nem láttam a filmet és nem is érdekel, de a következõ történetek már az õsibb vallásokban is benne voltak: teremtés, Ádám és Éva, vízözön, messiás, szûzlány egy istentõl megfogan, kifognak egy csecsemõt a folyón úszó "mózes"kosárból aki nagy népvezér lesz, Jó és Rossz küzd egymással s az embernek el kell döntenie ki mellé áll s ekkor a menny vagy a pokol lesz a jutalma, az istenek szárnyas küldöttei leszállnak az emberekhez akikbõl néhány kiválóságot felvisznek örökké az istenekhez, harmadnapra feltámad az istenek kegyeltje akit a gonoszok megöltek és nagy népvezér lesz, stb, stb...
A kérdező hozzászólása: 10:20 Azért mutattam képeket, mert a legtöbb ember vizuális típus. És ezek a népi ábrázolások vannak ott a templomok falán, ablakain, mennyezetén, szoborként.
A kérdező hozzászólása: Nem fogok veszekedni, mert látom nagyon arra élezed ki ezt. Még mindig nem írtál bizonyítékokról. Sebaj. Mert amúgy sem léteznek. Nem néztem utána? Ezeken nõttem fel. Mindegy. Ide már normális kérdést is kiírni hiba.
Ez így erõs csúsztatás, hogy "minden egyes mozzanata koppintás". Te konkrétan kettõre tudsz hivatkozni, ok, lehet, hogy van több is, de azért a Biblia ennél lényegesen több mozzanatból áll. :) No és igen... Jungnak volt egy elmélete a kollektív tudattalanról. Én hiszem, hogy ez létezik, és hogy valami köze van a Szent Szellemhez, azaz a bennünk lakó Isteni részhez... És akkor meg is van a megoldás, hogy miért lehetnek jelen más-más vallásokban ugyanazok a mozzanatok, és miért lehet mindez igaz.
Most megmondtad! Megyek is kikeresztelkedni.
Hogy érted, hogy õsibb? Isten megteremtette a földet. Ennél mi õsibb?
A Föld megteremtésénél valóban nem õsibb a földi élet, de a kérdés, hogy mikor volt ez. :) A Föld elég idõs már, meghordott a hátán pár civilizációt. A kérdezõnek pedig igaza van. Nagyon sok bibliai történet már az elõtte jelenlévõ õsi vallásokban, mitológiában jelen van. Itt van még egy példa, majd akinek van kedve keres többet. http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96z%C3%B6nv%C3%ADz_(m%C3%AD..
A kérdező hozzászólása: Mi van? Mi köze a földi élet kezdetének a kereszténységhez? Semmi. Nem hiszem, hogy az aminosavaknak és az egysejtûeknek lett volna vallása. De a páncélos halaknak vagy rovaroknak se hinném.
Nos akkor is hiába nézed, mert a valláskialakulás csak egy semleges pont az idõben. Nem az számít melyik írodott korábban mivel bármikor kitalálhatnak hamis isteneket. Hanem az számít mit vall és minden körülménye amit írnak. Ez például az, hogy Isten teremtette a földet azaz attól korábbi nem lehet.
A kérdező hozzászólása: "Hanem az számít mit vall és minden körülménye amit írnak. Ez például az, hogy Isten teremtette a földet azaz attól korábbi nem lehet." Majd fogalmazd át érthetõ nyelvre is ésszerûen.
A kérdező hozzászólása: Már megbocsáss, de milyen bizonyítékaid vannak a "kitaláció" megcáfolására? A nyelvekben pedig sokkal több az igazság, mint bármelyik vallás szavában. Az, hogy neked ez ostobaságnak tûnik 35 éves létedre, már szavakba önteni sem tudom. Nem tudom, hogy az oktatási rendszer vagy valami más az oka a nép ennyire elbutulásának, de néha sírhatnékom támad.
Látod látod, utána sem nézel a mítoszoknak, ahogy én, csak mondod a magadét. Buta viselkedéseben másokat butázol le, miközben csak fújod azt, ami neked a szimpatikus. Nem linkelem neked a tényeket, mert nem érdekel téged. Engem nagyon is érdekelt, ezért kerestem meg. Nem nehéz megtalálni magyarul sem, hát még angolul. Csak téged nem érdekelnek az eredeti mítoszok, csak a hazugságaid, mert imádsz fröcsögve mutogatni, olyat állítva másokról, amiket épp te magad csinálsz itt és most.
A kérdező hozzászólása: Ha ti nem veszitek a fáradtságot, hogy utánajárjatok vagy olvassatok szakirodalomban és csak a Biblia szavait bújjátok, ugyan én miért vegyem a kezembe azt a könyvet? (mégha volt is) Ennek az útnak két irányúnak kéne lennie. De hagyjuk. Ezt soha nem értettem a hozzátok hasonló emberekben.

Mit tegyek ha a szüleim nem engednek találkozni a barátommal, vallási okok miatt? Hűség gyűrűm is van.

Már le feküdtünk 3 hónapja, titokban, de ők azt hiszik, ha tiltják akkor nem fogjuk csinálni. de már nem tudok mit kitalálni, hova is megyek ma délután, és nem a szex miatt mondom, hanem találkozni se engednek. de már nagyon zavar, hogy ennyire konzervatív szüleim is csak nekem lehetnek. mit mondhatok, hogy elfogadják? a szex szerintem nem a gyereknemzés céljából kell, hogy legyen. de ők csak akkor tartják megengedettnek, ha amiatt van. védekezést szintén elítélik. mit tegyek?hihetetlen mit művelnek, mert barátom van. már nem vagyunk 13 évesek, barátom már nagykorú, én 17

Legjobb válasz: Megmondom én mi a helyzet. A szüleid beteg emberek és te sem vagy 100-as:) A helyesírás gyakorlását pedig ne hanyagold el:)

Megmondom én mi a helyzet. A szüleid beteg emberek és te sem vagy 100-as:) A helyesírás gyakorlását pedig ne hanyagold el:)
Milyen vallásúak ha megkérdezhetem?
A kérdező hozzászólása: 12# jövõre érettségizek, de mivel minden egyetem helyben van...nem hiszem, hogy el tudnék költözni, mivel anyagilag nem vagyunk eleresztve. a beszélgetéstõl meg félnék, mert barátom szülei mindenrõl tudnak és ha elszólják magukat, hogy én már nem vagyok szûz..
Ha más nem próbálj meg függetlenedni tõlük. Mondjuk ha más nem menj kollégiumba.
Mi van akkor ha hûség gyûrû "birtokában" lefeküdtél a barátoddal?
A kérdező hozzászólása: 16# attól még ugyanúgy hordom.
figyelj elõbb utóbb úgyis kiderül... mi is titkoltuk, barátom szülei mindent tudtak az enyémek semmit...mondjuk elég nagy bûntudatom volt, de mindegy. igaz, mi találkozhatunk, egy suliba is járunk és minden 2. nap szinte itt van, de amikor egyszer apám nemtudta hogy jön, és mimeg hát pont...a közepében voltunk a dolgoknak, benyitott :D és hát 1-2 napra rá borult a bili. Nem csesztek le, csak kaptunk egy nagyon kínos felvilágosítást, amiben persze igazuk votl, de ahogy apám elõadta...Hihetetlen. Jobb ha elmondod szerintem.
Nem is tudnál velem veszekedni, kevés vagy te ahhoz. A normális, értelmes lányokat tisztelem, de az ilyen buta libákat nem tartom sokra. A szüleiden meg nem csodálkozok, amilyen lányt sikerült összehozniuk... A helyesírásoddal meg azt csinálsz, amit akarsz. De nekem égne a pofám, ha így írnék.
A kérdező hozzászólása: Lesz*rom mit gondolsz. Ismeretlenül teljesen felesleges ítelkezned Utolsó elõtt: ti hány évesek voltatok?
Szard le, máshoz úgyse értesz:) Az a baj, hogy túlságosan irritál, ha valaki ennyire ostoba. De már látom, hogy kár volt válaszolni.
A kérdező hozzászólása: 11# nem akarod veled veszekedni. de megnézném te hogyan éreznéd magad, ha 17 éve 2 olyan emberrel élsz, akik mindentõl tiltanak és kb 6 évesként kezelnek. a helyesírásról meg annyit, hogy most gyorsan GÉPELEK de hidd el nekem, írásban helyesebben tudok írni mint te.
úgy értettem a barátod szüleit, hogy mi lenne ha összehoznátok a szülõket hogy veletek együtt beszéljétek meg 6an. Talán mûködne. Ha nem akkor elmész fõsulira 18 évesen aztán megnézhetik mit érnek majd el a tiltásaikkal. Kitartás..
Nem élek ki semmit. De ennyi ésszel nem csodálom, hogy óvnak a szüleid, mint egy hímes tojást:)
szex gyermeknemzés céljából van... ez biológiai tény. Nincs 100%-os védekezés ezért terhes lehetsz védekezés ellenére is. Szóval szexelni akkor szexelj, ha már tudsz kezdeni valamit egy terhességgel. A másik menj tanulni barátnõhöz, vagy sportolni. Legyen minden héten egy rendszeres idõ, amikor vele találkozol, és mond otthon hogy korrepetálás, vagy új sport... stb.
"Hûség gyûrûm is van." LOL
A kérdező hozzászólása: köszi második! de én a nõ vagyok:) 3. a hûség gyûrû lényege, hogy szimbolizálja az ártatlanságot. ugye házasságig meg fogadtam, hogy nem teszek semmi olyat. de nem hiszem, hogy ettõl romlott lennék, osztálytársaimat már általános 5/6.ban nyomták a játszótéren
5-6-ban??? Te melyik általános iskolába jártál, te jószagú atyaúristen...
mi lenne ha nem kamuzni próbálnál meg, hanem mondjuk azt mondani hogy "hé, mindjárt nagykorú vagyok, örülnék ha elfogadnátok hogy nem ti élitek az én életem". Jó persze ez le van sarkítva de én azt tartanám a legjobb megoldásnak ha leülnél velük megbeszélni hogy te mit érzel és hogy nem tilthatják a végtelenségig mert úgy csak hazudni kényszerülsz nekik. Azt meg ne gondold hogy õk csak akkor feküdtek le egymással mikor téged csináltak mert az tuti ziher hogy nem. Ez az emberekbe van kódolva, nem lehet egész életükben csak annyiszor hogy épp sikerüljön összehozni egy gyereket. Mindenképp beszéld meg velük, talán be lehetne vonni a barátod szüleit is a dologba.
"Már le feküdtünk 3 hónapja, titokban" És mi lesz ha kiderül? "védekezést szintén elítélik." De úgye azért védekeztetek? Ha betöltöd a 18 -at akkor nem akarsz elköltözni onnan?
A kérdező hozzászólása: 5# ne itt éld már ki a helyesírási f*szságaidat! köszi! utolsó: szerintem is kamuznak, nem hinném, hogy életünkben 1szer csinálták! a barátom szülei megértõek, velük tudunk beszélni mindenrõl.. legszívesebben oda költöznék
A kérdező hozzászólása: utolsó: persze, hogy védekeztünk! 2 féle módon is. de nem derül ki szerintem, ha meg igen, akkor is elég nagy vagyok már, hogy saját magam döntsek az ilyen kérdésekben.
mi a fenének kérdezel ha minden tanácsra eleve azt mondod hogy hülyeség? Többször kifejtettem hogy szerintem mit kéne tenned, és eleve elutasítod a segítségnyújtást. Ha nem akarsz segíteni magadon akkor szenvedj.

Mit mond erről a vallás? Ez is az öngyilkossághoz tartozik?

El?re leszögezném, hogy esztem ágában sincs öngyilkosnak lenni, a kérdés csak és kizárólag elméleti síkon foglalkoztat! Tehát: adott egy ember, aki meg akar halni, de nincs elég "mersze" ahhoz, hogy öngyilkos legyen, ezért felbérel v.kit, hogy az a közeljöv?ben (mondjuk néhány héten belül) végezzen vele. A pontos dátumot nem adja meg, azt a felbérelt illet?re bízza. Tehát tudja, hogy meg fog halni, mert ? maga kérte, de azt nem tudja, mikor, és nem önkezével követi el a dolgot. A vallás (nem csak a keresztényre gondolok) így is b?nnek tekinti?

Legjobb válasz: Élet kioltásával jár, és mivel te találtad ki, te bérelted fel, az öngyilkosság egyik formája lehet. Valójában a gondolatod ötvözi a gyilkosságot és az öngyilkosságot, szóval nem igazán pozitív.

Élet kioltásával jár, és mivel te találtad ki, te bérelted fel, az öngyilkosság egyik formája lehet. Valójában a gondolatod ötvözi a gyilkosságot és az öngyilkosságot, szóval nem igazán pozitív.
...sõt, így még nem csak a te kezedhez tapad vér, hanem egy másik embert is a gyilkosság bûnébe vezettél. Így a bûnös még dupla.
A kérdező hozzászólása: Még mindog csak elméletileg foglalkoztat a kérdés! Azért vagyok zavarban, mert más a gyilkosság, és az öngyilkosság jelentése.
Szerintem vallási szempontból még súlyosabb ennek a megítélése, mint egy sima öngyilkosság, mivel nem csak azt a bûnt követnéd el, h az Isten által adott életedet, ha közvetve is, de kioltod, de egy másik személyt egyenesen bûnbe viszel, arra ösztönzöd, ami ha úgy vesszük a sátán szerepköre.Keresztény vallási szempontból azt hiszem a pokol legmélyebb bugyrába kerülnél emiatt.Egyébként ez egy elég morbid gondolatmenet :)
Ez öngyilkosság!
Mindekeppen ongyilkossag kategoria, egyet ertek az osszes tobbi valaszoloval ...
Ja es az elet mindig hozhat meglepeteseket, az hogy valaki feladja az eletet az butasag..
ha vallásos akkor valóban dupla bûn(lehet hogy amúgyis de így biztos) mert én vallásos vagyok tegyük fel ezt a saját példámmal kioltatom az életemet tudattal eltávozok a Földrõl ellenkezem Istennel mert nem hagytam hogy õ oltsa ki az életemet ezáltal elõfordulhat az is hogy megtagadom a másik ember is bûnös de én kevertem bûnbe szerintem ez így van de egyántalán nem biztos :)
A kérdező hozzászólása: újra elmondom, hogy elméletileg foglalkoztat csak a kérdés, ESZEM ÁGÁBAN SINCS ILYET CSINÁLNI! Köszönöm a válaszokat, még írhattok!

Meddig tarthat el a vállás, ha a házastárs nem akar elválni? Egy gyermek van, és közös a lakás is! és hogy ügyvédet mikor kell, vagy kell e ehhez?

Legjobb válasz: Szia. A párom ex-nejének nem volt ügyvédje,nekünk volt,nálunk 3 gyermek volt,a vagyonmegosztásban nem volt vita,mert a párom ott hagyott mindent.1 békítõ volt,és 2 tárgyalás,ahol a párom kijelentette,és bizonyította tanúkkal,hogy szeretjük egymást és válni akar mint felperes,õ pedig kijelentette,hogy nem akar válni.A vége 2 tárgyalás után elválasztás lett,ez volt 8 éve. Ügyvéd szerintem akkor kell igazán,ha a vagyonmegosztásban nem tudtok megegyezni,az elválasztás 2-3 tárgyalás,kb.fél év alatt megtörténik,ha legalább az egyik fél tanúkkal bizonyítja,hogy válni akar,mert a házasság megromlott.Erre elég szülõ,vagy az új kedves is. BÉKÉS Karácsonyt!!!

Szia. A párom ex-nejének nem volt ügyvédje, nekünk volt, nálunk 3 gyermek volt, a vagyonmegosztásban nem volt vita, mert a párom ott hagyott mindent.1 békítõ volt, és 2 tárgyalás, ahol a párom kijelentette, és bizonyította tanúkkal, hogy szeretjük egymást és válni akar mint felperes, õ pedig kijelentette, hogy nem akar válni.A vége 2 tárgyalás után elválasztás lett, ez volt 8 éve. Ügyvéd szerintem akkor kell igazán, ha a vagyonmegosztásban nem tudtok megegyezni, az elválasztás 2-3 tárgyalás, kb.fél év alatt megtörténik, ha legalább az egyik fél tanúkkal bizonyítja, hogy válni akar, mert a házasság megromlott.Erre elég szülõ, vagy az új kedves is. BÉKÉS Karácsonyt!!!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!