Találatok a következő kifejezésre: Mi a szó eredete (22 db)

Miért jelenti az a szó, hogy 'dairy product' azt, hogy tejtermék? Mi a dairy eredete?

Legjobb válasz: nemtudom h miért,de az angolban még sok ilyennel fogsz találkozni

nemtudom h miért, de az angolban még sok ilyennel fogsz találkozni
Wiktionary a barátod: http://en.wiktionary.org/wiki/dairy

A keresztség szó a görög eredeti fordítás szerint hogy van és mit jelent?

Legjobb válasz: βαπτίζω Görög eredetije a βάπτειν vagy βαπτίζω, baptein vagy baptizein ige Jelentése „bemártani vagy bemeríteni” http://hu.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%AF.. http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszts%C3%A9g

βαπτίζω Görög eredetije a βάπτειν vagy βαπτίζω, baptein vagy baptizein ige Jelentése „bemártani vagy bemeríteni” http://hu.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%AF.. http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszts%C3%A9g
Szia! Ha esetleg nem megy a görög betûk kisilabizálása, akkor fonetikusan: "baptidzó" és annak formái, jelentése: be(le)merít, alámerít, elmerít; eláraszt (azaz teljesen nedvessé tesz). Az Újszövetségben a keresztény alámerítés (vízkeresztség) formáira használatos. Tehát a keresztel, keresztség, stb. szavakat mindenütt érdemes kicserélni az eredeti jelentéssel, hogy pontosabb képet nyerjünk. Pl. a Máté evangélium 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek (vízbe merítelek alá, merítelek be) titeket megtérésre, de aki utánam jõ, erõsebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; õ Szent Lélekkel és tûzzel (tûzbe) keresztel (merít alá, merít be) majd titeket. Az eredeti szövegbõl tehát kiderül, hogy Jézus, aki maga is alámerült "Alámerítõ" János szolgálatánál ezt a mintát hagyta nekünk. Róm. 6, 3 "Avagy nem tudjátok-é, [hát nem értitek] hogy [mi] akik bemerítkeztünk Krisztus Jézusba, az õ halálába merítkeztünk be?" A bemeritkezés következménye: "Eltemettetvén Õvele együtt a bemerítésben, akiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztá Õt a halálból... Mert akik Krisztusba meritkeztetek be, Krisztust öltöztétek fel" (Kol. 2, 12; Gal. 3, 27) Róm. 6, 4 "Eltemettettünk azért Õvele együtt a bemerítés által a halálba (utalás a hullámsírra): hogy miképpen feltámasztatott [életre kelt] Krisztus a halálból [a halottak közül] az Atyának dicsõsége által, azonképpen mi is új életben [állapotban] járjunk" "A bemerítésben vele együtt eltemettek benneteket (utalás a hullámsírra), és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta õt a halottak közül. És titeket, kik holtak valátok a bûnökben [paraptóma: melléesés; melléfogás, hiba; hibás lépés] és a ti (hús)testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Õ vele, megbocsátván minden bûnötöket" (Kol. 2, 12-13) Üdv. Péter
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat, kielégítõek voltak.
Baptizm: megmerítkezés ÉLÕ VÍZZEL (=folyó vízzel, pontosabban a Jordán vizével) Szívemnek kedves vallásban, a mandeusban teszik ezt. (a jehovahitû zsidók ûzték el õket a mai Irak területére)
"Pl. a Máté evangélium 3:11 Én ugyan vízzel keresztellek (vízbe merítelek alá, merítelek be) titeket megtérésre, de aki utánam jõ, erõsebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó; õ Szent Lélekkel és tûzzel (tûzbe) keresztel (merít alá, merít be) majd titeket." -"...tûzzel (tûzbe) keresztel (merít alá, merít be) majd titeket." -ez az, amire nem vágyom, mert ez a pokol. (a lélek üres szellem, mely a kárhozat tüzében ég)

A Biblia Ószövetségében leírt "haragra gerjedés" melyik eredeti nyelvben használatos szóból/szókapcsolatból van fordítva, és ennek a szónak/szókapcsolatnak mik még a jelentései?

Legjobb válasz: Szia! A haragra a héber számos kifejezést használ. Amikor az Úrnak haragjáról beszél a Szentírás, akkor leggyakrabban a "háráh" kifejezést használja, sok esetben együtt az "ap" szóval. Például a 4Móz 12:9 "És felgyullada az Úr haragja õ reájuk, és elméne." Héberül: 'ap Jehovah háráh jálak A "háráh" kifejezés elsõdlegesen forrót jelent, ezt használják, ha meggyullad, vagy megég valami. Károli is sok esetben fellobbant, felgyulladt szavakkal társítja, sõt van olyan eset is, amikor az Úrnak tüzének fordítja. Ritka esetben elõfordul, hogy a "Ká'as" héber kifejezést használja a Biblia, pl. az V.Móz. 4:25-ben, ami bosszankodót, mérgelõdõt jelent elsõsorban. A héber "qácap" szó, ami valódi mérgességet, haragot jelöl a héberben, ezt használja pl. az V.Móz. 9:7-8-ban, azonban itt arról van szó, hogy a nép "haragra indítja" az Istent, és nem arról, hogy Isten haragszik. Üdv. Péter

Szia! A haragra a héber számos kifejezést használ. Amikor az Úrnak haragjáról beszél a Szentírás, akkor leggyakrabban a "háráh" kifejezést használja, sok esetben együtt az "ap" szóval. Például a 4Móz 12:9 "És felgyullada az Úr haragja õ reájuk, és elméne." Héberül: 'ap Jehovah háráh jálak A "háráh" kifejezés elsõdlegesen forrót jelent, ezt használják, ha meggyullad, vagy megég valami. Károli is sok esetben fellobbant, felgyulladt szavakkal társítja, sõt van olyan eset is, amikor az Úrnak tüzének fordítja. Ritka esetben elõfordul, hogy a "Ká'as" héber kifejezést használja a Biblia, pl. az V.Móz. 4:25-ben, ami bosszankodót, mérgelõdõt jelent elsõsorban. A héber "qácap" szó, ami valódi mérgességet, haragot jelöl a héberben, ezt használja pl. az V.Móz. 9:7-8-ban, azonban itt arról van szó, hogy a nép "haragra indítja" az Istent, és nem arról, hogy Isten haragszik. Üdv. Péter
A kérdező hozzászólása: természetesen az Isten általi "haragra gyúlásra" lennék kíváncsi. a válaszokat elõre is köszönöm. :)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm kedves Péter. nagyon pozitív, hogy tevékenykedsz az oldalon, jó, hogy van itt egy olyan ember, aki eredeti nyelven tudja olvasni és fordítani a Bibliát. :) üdv LastOne.Left

Mi a kűlönbség a két óra között? Ice Watch óráról van szó az egyik boltban 20. 000ft a másik vaterán 5500ft. És a dobozuk tök egyforma. Melyik az eredeti?

Legjobb válasz: Szia! Valószínûleg a 20.000 Ft-os az eredeti:-).A Vaterán azért ennyi mert az eladó Kínából rendel nagyon sokat és itt könnyebben el bírja adni

Szia! Valószínûleg a 20.000 Ft-os az eredeti:-).A Vaterán azért ennyi mert az eladó Kínából rendel nagyon sokat és itt könnyebben el bírja adni
A vaterán minden olcsó cucc szar hamisítvány.
A kérdező hozzászólása: Oké köszönöm.Az ugye nem lehet hogy a boltban is a kínai hamisitvány van?
Nem, márkaboltban mindig eredeti van.
A kérdező hozzászólása: Ez egy èkszerbolt ami a Market Centrálban van.
amit a vaterán veszel annak 97%-a hamisítvány! igen, még a 2500 forintos Gucci öv is :D Amit óraüzletben veszel az valószínû, hogy eredeti. Ha neked jó a hamkó is akkor nézz körül e-bayen és hasonló oldalakon.
Ja, viszont az ebayen 20 000Ft-értvehetsz 20 különbözõ Ice Watch órátn. Ha 3 hetet kibírnak már jobban jártál és sokkal változatosabb lehetsz. Egyébként annyira nem rosszak, de tény hogy a vaterán minden kínai eBayes f.s.
A kérdező hozzászólása: Marad a bolti :)

A Károli szerinti fordításban az Újszövetségben a "megkeresztel", "megkeresztelkedik" szó mi volt az eredeti görögben, és mit jelentett pontosan?

Arra lennék kíváncsi, hogy eredetileg itt bemerít, alámerít, vagy leönt szó szerepel-e, vagy melyikhez áll közelebb az eredeti görög szó. Mert a megKERESZTel a "kereszt" ill. keresztény szóra megy vissza, de ebbõl nem következik semmi. Gondolom, valami egyértelmûbb szó volt itt eredetileg, ami egyértelmûbben utalhat arra, mit is kell valójában a vízzel és az emberrel csinálni.

Legjobb válasz: baptidzo: 1. bemárt, bemerít 2. merít

baptidzo: 1. bemárt, bemerít 2. merít
A kérdező hozzászólása: Én is ezt gyanítottam, köszönöm. Már csak kéne egy teológiailag jól képzett katolikus, vagy református, vagy evangélikus, hogy milyen alapon öntik le az embereket, amikor itt az eredetiben is bemerítés van.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); János keresztelt vízzel.Most Szentlélek ajándéka megadatott Jézus Krisztus által.Így kérhetõ.De hiába a bemerítkezés ha hittel nem vallod Jézust megváltódnak és nem cselekszed az õ akaratát. "Lõn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsõbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szent Lelket, minekutána hivõkké lettetek? Azok pedig mondának néki: Sõt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szent Lélek. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére. Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki õ utána jövendõ, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére." János keresztsége nem egyezett , a keresztény keresztséggel.Nem megfeszített kereszt által hanem bemerítkezéssel áldotta meg õket.
Szó szerint bemerítést/alámerítést jelent.
Szia. A Máté 3:16-ban arról olvasunk, hogy , , Jézus feljött a vízbõl, , azaz a víz alatt volt. Jézus megkeresztelkedése tehát több volt, mint vízzel való meghintés. Illetve Õ már nem gyerek volt, hanem felnõtt amikor meghozta azt a döntést, hogy Atyja akaratát szeretné cselekedni. Üdvözlettel.
Kedves kérdezõ! A szó szerinti fordítás esetében alámerítés, bemerítés. A görög nyelvû szentírásban nem Bemerítõ/Alámerítõ János-ként írnak Jézus unokatestvérérõl. Késõbb Jézus így tanított: Kereszteljetek az Atya, a Fíú, és a Szentlélek nevében! A keresztelés pedig az elsõ, a bevezetõ szentség. És igen, felvehetik gyermekek is! A protestáns tanításokkal ellentétben, van Bibliai igehely, amikor a gyermekeket is megkeresztelték. Történetesen Péter, akire Jézus az egyházát bízta. Szeretettel és imával!
Tudnál példát mondani a gyermekek keresztelkedésére? Jézus a Máté 28:19, 20-ban mennybemenetele elõtt arra utasította a követõit, hogy tanítsák az embereket, hogy megtartsák mindazt amit parancsolt nekik, és csak , , utána, , említette a keresztelkedést ...
A kérdező hozzászólása: FCs : zavaros és követhetetlen a válaszod. A többieknek köszönöm! Alapos félrecsúszás van ezek szerint a katolikus, református, evangélikus egyházakban. Hogyan nevezik magukat egyáltalán keresztény egyházaknak, ha egy görög szót sem tudnak eredetibõl normálisan értelmezni? És valóban ott van keresztelõ János is, de még ott van mellette 6 másik igevers, amiket ha összefüggéseikben nézünk, akkor kerek perec az jön ki, hogy bemerítkezés, teljesen érthetõ, követhetõ és logikus, hogy kikre, miért, és hogyan értelmezendõ! Nem kell agyonbonyolítani, agyonmisztifikálni! Az eredeti Károli-fordításról beszélek, ill. az eredeti görög szövegrõl, amibõl Károli is fordított. Tehát nincs szó szektás bemerítkezésrõl.

Tudja vki, mi lehet a "coca" szó eredete?

(nem a kólára gondolok)

Legjobb válasz: A disznó az nem koca?

A disznó az nem koca?
szerintem a kokaint jelenthet. a Coca Colába is tettek régen kokaint =) de mára már betiltották 17L (még a kémiatanárnõ mondta)
igy hivják enni cocc cocc coca
A disznóra gondolsz? Arra, hogy a malacot/disznót némely helyen cocának nevezik? Vagy a "coca" (magyarul:koka) szó eredetére vagy kíváncsi? Az elsõ kérdésre nem tudok válaszolni. Annyit tudok, hogy a sertés, malac, disznó szinonímája, kicsit vicces formában. A második verzió: Erythrxylon Coca Lam. L.-kokacserje latin elnevezése. Ennek a növénynek a leveleibõl állítják elõ a kokaint. De:http://hu.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola Bocs azért ide tettem, ha lepontoznak, ha nem.
Szerintem a nõstény malacból alakult ki koca-coca, de ez csak találgatás :)
A kérdező hozzászólása: A koca az a nõstény disznó, ami már ivarérett.
A kérdező hozzászólása: köszi köszi de én a disznóra gondoltam
a coca vállalat (kóla) még ma is látogat kokacserjés ültetvényeket és nem tudnak elszámolni azzal, hogy mi ennek az oka. viszont hiába raknak a kólába, ahhoz legalább 2millió dobozzal meg kéne inni, hogy valami hatása legyen

Mi a "punci" szó eredete?

sehol se találom, hátha tudja valaki...:)

Legjobb válasz: Nem t'om, de a lóf**-ét igen :)

Nem t'om, de a lóf**-ét igen :)
szerintem az angol pussy szóból aminek ugyanez a jelentése (najó, puncin kivûl elvileg még cirmost is jelent :) )
A punci szó a pina szavunk becézett változata, úgy mint: pina-puna-puni-punci.
"a pina görög szó magyarul a bíborcsigát jelenti, ami gyönyörû formájú kagyló. Nézd meg a neten. De ettõl még a nem jutottunk el a puncihoz." Meg az a húgy agyad! A bíborcsiga görögül: Porphüra. Nem kéne baromságokat írogatni...
pina szó, késõbb kialakult változata a puna. ennek nemes egyszerûséggel a becézése. a Kati is a Katalinból jött, nem máshonnan...
a pina görög szó magyarul a bíborcsigát jelenti, ami gyönyörû formájú kagyló. Nézd meg a neten. De ettõl még a nem jutottunk el a puncihoz.
A szó a 'pun' szóból ered. A punok föníciaiak (phoenix, punis) voltak. A pun pedig a bíborpiros színnel hozható összefüggésbe, mivel a föníciaiak fedezték fel a bíborpiros festék elõállítási módját a bíborcsigából. Hasonló szavak, amelyek a pirosas színre utalnak: puncs, pink. A nõi nemi szerv színére utal a punci szó.
latin tanulmányaimból emlékezvén: Punicus 3 1. pun, karthágói; 2. (pomum) ~um gránátalma; 3. piros, bíborszínû pina, -ae f bíborcsiga további magyarázatot nem tudok adni. sanszos, hogy ez se épp a legjobb megközelítés, de hátha:D
A pina becézése, azt pedig valószínûleg a szlávoktól vettük át. Az angol pussy elsõsorban cirmost jelent és csak átvitten puncit, a hasonlóság tehát csak véletlen. germán nyelvekben inkább cunt, kut, kunta. Míg a szlávoknál pizda, pica, piska. http://www.emk81.hu/data/images/uploads/9ba58ec79672155e3589..
A kérdező hozzászólása: Elsõ hozzászólónak: kösz, de ennyit én is tudtam. Második hozzászólónak: mi az hogy hülye kérdés?! Egy csomó nyelvtudós agyal a szavak eredetén. Erre még tudomány is épül, úgy hívják: etimológia. Attól, hogy te ilyen félkapált vagy, és nem érdekelnek ezek a dolgok, én még lehetek kíváncsi. És miért pont erre a szóra ne lehetnék kíváncsi?!
Már bocsi, de honnan jönnek ezek a hülye kérdések? :S Ennyire unalmas az életed?... eszembe nem jutna ezen agyalni, szerintem édes mindegy honnan jött... jött és kész, ezt használjuk. Nem értem, esküszöm.
Valószínûleg az osztrák szlengbõl, némi szláv beütéssel. Hasonlóan a "kurven" = kanyar, elhajlás; 'nem egyenes úton járó' erkölcsiértelemben A Huncut is német eredetû, eredetileg Hund+Cut, azaz "kutyafasza", aztán ez egy kedveskedõ szóvá lett.

Mi az infláció szó eredete és melyik jelentése volt előbb? A többi lent.

Ugye a szó ma egyszerre jelenti a pénznek a romlását és az univerzum felfúvódását is. Az angol "inflate" szó is azt jelenti: felfúj. Mire használták el?ször és hogy kapcsolódik a pénzromláshoz?

Legjobb válasz: Sõt, nem csak az univerzum, hanem gyakorlatilag bárminek a felfújására/felfúvódására használják az inflate szót. Ha túl sok pénzt „fújnak be” a gazdaságba, attól infláció lesz.

Sõt, nem csak az univerzum, hanem gyakorlatilag bárminek a felfújására/felfúvódására használják az inflate szót. Ha túl sok pénzt „fújnak be” a gazdaságba, attól infláció lesz.
A felfúvódás volt az elsõ jelentése nyelvileg.
A kérdező hozzászólása: Köszi. Ment a pont, ez egy korrekt válasz.
Az infláció fogalmának története: Eredetileg a latin eredetû infláció az orvos által használatos felfúvódást jelentette. Az amerikai polgárháborúban (1861-1865) a papírpénz nagymértékû számszerû emelkedésére utalt az ércpénzhez képest. Ez után terjedt el a közgazdaságtanban. Eredetileg a forgalomban lévõ papírpénz mennyiségének a fedezet nélküli emelkedésére, vagyis a pénzromlásra utal. További információ itt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Infl%C3%A1ci%C3%B3
A kérdező hozzászólása: Utolsónak is nagyon köszi.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!