Találatok a következő kifejezésre: Mi a főbűn (4 db)

Mi a 7 főbűn?

Legjobb válasz: 1. A kevélység 2. A fösvénység 3. A bujaság 4. Az irígység 5. A torkosság 6. A harag 7. A jóra való restség

1. A kevélység 2. A fösvénység 3. A bujaság 4. Az irígység 5. A torkosság 6. A harag 7. A jóra való restség
Bûn és bûn között nincs különbség, csak a szándékosság és a véletlen között. Mindegy, hogy mi a 7 fõbûn. A bûn az bûn, ha kicsi, ha nagy.
7 fõ bûn?! :) ilyen nincs! Isten elõtt nincs kicsi vagy nagy bûn, csak bûn van.a bûn jelentése céltévsztés. ugye mindegy, hogy egy ablakot kaviccsal törsz be, vagy átmész rajta egy kamionnal, a végeredmény az, hogy betörik:) az a bûn, ami miatt az emberek a pokolra fognak kerülni az, hogy nem hisznek Jézusban
1. bujaság 2. falánság 3. irigység 4. restség 5. büszkeség 6. harag 7. kapzsiság Egyáltalán nem vagyok vallásos, Full Metal Alchemistet nézekXD
szerintem a hétfõ bûn.:-)
Amit páran felsoroltak, az a 7 fõ bûn. A maradék magyarázkodás abból adódhat, hogy a 7 fõ bûn önmagában nem komoly, de komoly bûnelkövetés forrásai lehetnek.
Full Metal Alchemist!!! Igeeen!! xDxD
Nézd meg a Se7en c. filmet és megtudod :)
Amely álnokságot tervez a szívedben.Az mind bûn.A tiszta szívûek azok akik megbánják bûneiket , és megbocsátanak."Mert senki sem bûntelen közületek"

A hét főbűn között mièrt van ott a torkossàg is?

1. kevélység (hiúság).

Legjobb válasz: Ma inkább igy fogalmaznák mértéktelenség ételben-italban.

Ma inkább igy fogalmaznák mértéktelenség ételben-italban.
Önmagukban talán nem mindig nagy bûnök, de sok súlyos bûnnek forrásává, "fejévé" lehetnek.
szerintem a torkosság nem csak ételre vonatkozik hanem pl vagyon felhalmozásra
Valószínûleg a mohóságra gondol. Meg aztán amikor ezek az irományok keletkeztek, még nem volt ilyen mértékû élelmiszer-termelés a Földön, aki torkosabb volt a kelleténél, az a másik elõl ette el a kaját.
Torkosság sztem nem vagyok biztos benne hogy jól van fordítva, vagy ha jól is van, akkor jól van értelmezve. Neem inkább ugy jött le, hogy a telhetetlenséget akarja jelenteni.
mert ha felzabálsz mindent, nem marad az éhezõknek.
Ezen az alapon: az irigység vagy a kevélység miért szerepel közöttük?
a torkosság mellé mindíg fel kell tüntetni a falánkság-ot is mert a kettõ együtt egy bûnnek számít ( feltámadás c. film Cristofer Lamberttel)
miért és a bujaság? mindenki buja, nekem ne mondjátok!
És a harag? ha pl haragszok egy gyilkosra
Ezt azért nem úgy kell értelmezni, h csak annyit szabad enni, amennyi a túléléshez minimum szûkséges, minden további falat bûn xD Inkább azt jelenti sztem, h ne legyünk telhetetlenek.
A Hét Fõbûn olyan értelemben nem bûn, hogy sértenék a Tízparancsolatot, mert közvetlenül egyik sem tesz az ellen. Csak míg a Tízparancsolat azt mondja meg, mely TETT az, ami ellenkezik Istennel, addig a Fõbûnöket elsõsorban azért írták össze még a régi egyházatyák, hogy megmutassák, mi az, ami a bûnökre VEZET. A bûnok fõ okai az egyén részérõl ezek. Például az ember általában nem öl meg valakit csak úgy, minden ok nélkül. Általában, harag, vagy irigység viszi rá az embert. Ugyanúgy a bujaság veheti rá az embert a paráznaságra, a torkosság a lopásra stb. Szóval szerintem a Hét Fõbûn elsõsorban arra jó, hogy az ember még idejében megfékezze magát, mielõtt komolyabb bûnökkel terhelné a lelkét, hiszen általában a bûneset nem egy önmagában spontán lezajló folyamat, nem választható el a körülményektõl és okoktól. A Hét Fõbûn tudatosíthatja az emberben, hogy rossz úton jár, noha tettben még nem feltétlenül vétkezett. Ez az én véleményem.
az általad felsorolt dolgok mind bálványimádások. azaz, aki torkos, annak a hasa az istene, az evést tekinti az élete céljának és értelmének, nem pedig Isten szolgálatát, és a biblia tanulmányozását.


Mi volt a 7 főbűn a középkorban?

Legjobb válasz: A hét "fõbûn" Önmagukban talán nem mindig nagy bûnök, de sok súlyos bûnnek forrásává, "fejévé" lehetnek: 1. A kevélység. 2. A fösvénység. 3. A bujaság. 4. Az irigység. 5. A torkosság. 6. A harag. 7. A jóra való restség. A gõg, az elbizakodottság és a kevélység a mai idõkben különleges szerepet játszik, mivel az isteni jogokat tökéletesen elfelejtették, és helyette mindenütt az emberi jogokat hirdetik. Az önzés és a kényelemgondolkodás napjainkban a végtelenbe növekszik. A kritika-szenvedély a gõg következménye, csakúgy mint az akaratosság, az önszeretet és az érzékenység. Az irigység mélyen gyökeredzik az ember megromlott természetében. A materiális javakért folyó küzdelem, különösen az örökségeknél, némelykor évekig tartó ellenségeskedésekhez vezet. A fösvénység magában hordja gonoszságát; különösen azoknál az embereknél csúnya vonás, akik gazdagon meg vannak áldva földi javakkal, hogy a szegényeken segítsenek, és Isten birodalmának felépítésében hatékonyan részt vegyenek, és ezt még sem teszik meg. Különös figyelmet érdemel a jóra való restség szellemi területen, melyet némelykor még a hagyományhû katolikusok körében is megtalálunk. Sokan megelégszenek a vasárnapi misével, talán még a szentgyónást is elvégzik rendszeresen, de ennél tovább nem jutnak. Az apostoli buzgalom, a missziós gondolkodás, a hitben való továbbképzés, a földi rend átitatása keresztény ideákkal nem szívügyük. Nem törekednek eléggé az erények elnyerésére és a keresztény tökéletességre. A televízióideál tökéletesen tönkretette ezt a példaképet. Az idõpocsékolás, a vagyon elszórása vagy a tehetség kihasználatlansága szintén nem Istennek tetszõ dolog. A keresztény élet rendszeres, nem kaotikus, nem olyan, ahol minden össze-vissza történik. A továbbiakban még olyan dolgokat kell megemlíteni, melyek a szenvedélyek és a függõség területére tartoznak, mint például az alkoholizmus, a drogok, a játékszenvedély és a fiatalok komputerjátéka. Végezetül emlékeztetni kell az idegen bûnökre, azaz mások azon vétkeire, melyeket a mi hibánkból követtek el. Ide tartozik például a könnyelmû és szégyentelen ruházkodás, a gyermekek rossz nevelése, az orvosok házaspároknak adott felelõtlen tanácsai, a tömegmédiák naponkénti megbotránkoztatásai. Másokat megbotránkoztatni, annyit jelent, mint gonosszá tenni, mások bûnének okozója lenni. Az alapos lelkiismeretvizsgálatnál mindenekelõtt az fontos, hogy erkölcsi nyomorúságunk gyökereit felfedezzük, a bûn lehetõségeit becsületesen bevalljuk, és az okokat megszüntessük. Ne ringassuk magunkat illúziókban. Szent Pál apostol egész sor bûnt sorol fel, melyek kizárják az embert Isten országából, vagyis a halált viszik a lélekbe: „kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.” (Gal 5,19-20) Kérdezd meg magadtól õszintén: Vétkeztem-e a 7 fõbûnnel? Voltam-e kevély? Voltam-e hiú? Voltam-e fösvény testvéreim vagy a szegények iránt? Irigykedtem-e másokra? Voltam-e haragos és bosszúálló? Voltam-e mértéktelen, ínyenc vagy mohó az evésben és ivásban? Ettem-e torkosságból olyasvalamit, ami egészségemnek ártott? Elvégeztem-e rendesen iskolai és házi kötelességeimet? Voltam-e hanyag a tanulásban? Elmaradtam-e ok nélkül az iskolából? Zavartam-e a tanítást rendetlen vagy pajkos viseletemmel?

A hét "fõbûn" Önmagukban talán nem mindig nagy bûnök, de sok súlyos bûnnek forrásává, "fejévé" lehetnek: 1. A kevélység. 2. A fösvénység. 3. A bujaság. 4. Az irigység. 5. A torkosság. 6. A harag. 7. A jóra való restség. A gõg, az elbizakodottság és a kevélység a mai idõkben különleges szerepet játszik, mivel az isteni jogokat tökéletesen elfelejtették, és helyette mindenütt az emberi jogokat hirdetik. Az önzés és a kényelemgondolkodás napjainkban a végtelenbe növekszik. A kritika-szenvedély a gõg következménye, csakúgy mint az akaratosság, az önszeretet és az érzékenység. Az irigység mélyen gyökeredzik az ember megromlott természetében. A materiális javakért folyó küzdelem, különösen az örökségeknél, némelykor évekig tartó ellenségeskedésekhez vezet. A fösvénység magában hordja gonoszságát; különösen azoknál az embereknél csúnya vonás, akik gazdagon meg vannak áldva földi javakkal, hogy a szegényeken segítsenek, és Isten birodalmának felépítésében hatékonyan részt vegyenek, és ezt még sem teszik meg. Különös figyelmet érdemel a jóra való restség szellemi területen, melyet némelykor még a hagyományhû katolikusok körében is megtalálunk. Sokan megelégszenek a vasárnapi misével, talán még a szentgyónást is elvégzik rendszeresen, de ennél tovább nem jutnak. Az apostoli buzgalom, a missziós gondolkodás, a hitben való továbbképzés, a földi rend átitatása keresztény ideákkal nem szívügyük. Nem törekednek eléggé az erények elnyerésére és a keresztény tökéletességre. A televízióideál tökéletesen tönkretette ezt a példaképet. Az idõpocsékolás, a vagyon elszórása vagy a tehetség kihasználatlansága szintén nem Istennek tetszõ dolog. A keresztény élet rendszeres, nem kaotikus, nem olyan, ahol minden össze-vissza történik. A továbbiakban még olyan dolgokat kell megemlíteni, melyek a szenvedélyek és a függõség területére tartoznak, mint például az alkoholizmus, a drogok, a játékszenvedély és a fiatalok komputerjátéka. Végezetül emlékeztetni kell az idegen bûnökre, azaz mások azon vétkeire, melyeket a mi hibánkból követtek el. Ide tartozik például a könnyelmû és szégyentelen ruházkodás, a gyermekek rossz nevelése, az orvosok házaspároknak adott felelõtlen tanácsai, a tömegmédiák naponkénti megbotránkoztatásai. Másokat megbotránkoztatni, annyit jelent, mint gonosszá tenni, mások bûnének okozója lenni. Az alapos lelkiismeretvizsgálatnál mindenekelõtt az fontos, hogy erkölcsi nyomorúságunk gyökereit felfedezzük, a bûn lehetõségeit becsületesen bevalljuk, és az okokat megszüntessük. Ne ringassuk magunkat illúziókban. Szent Pál apostol egész sor bûnt sorol fel, melyek kizárják az embert Isten országából, vagyis a halált viszik a lélekbe: „kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.” (Gal 5, 19-20) Kérdezd meg magadtól õszintén: Vétkeztem-e a 7 fõbûnnel? Voltam-e kevély? Voltam-e hiú? Voltam-e fösvény testvéreim vagy a szegények iránt? Irigykedtem-e másokra? Voltam-e haragos és bosszúálló? Voltam-e mértéktelen, ínyenc vagy mohó az evésben és ivásban? Ettem-e torkosságból olyasvalamit, ami egészségemnek ártott? Elvégeztem-e rendesen iskolai és házi kötelességeimet? Voltam-e hanyag a tanulásban? Elmaradtam-e ok nélkül az iskolából? Zavartam-e a tanítást rendetlen vagy pajkos viseletemmel?
Aha, és ami a Bibliában nincs explicite felsorolva, az nem létezik? Nézdd csak meg szépen az elsõ hozzászólásban a linket, ott ha rámész egyenként a fõbûnökre, az alatt találsz egy sor bibliahivatkozást. Egyébként az, hogy az Egyház tanította (egyébként nem múlt idõ, és nem csak a középkorban, hanem azelõtt is, meg azóta is) az mért baj? A Biblia szerint "az élõ Isten Egyháza az igazság oszlopa és szilárd alapja" (1Tim 3, 15)
a bibliában hol olvashatok az õrtorony társulatról és annak mesekönyveirõl?
Utolsó, a történelemhez és a mûvészettörténethez nem értõ, mûveletlen jehovaszektás vagy, maradj kussban.
"hagyjad... nincs ilyen, hogy FÚBÛN... ezt csak a katolkiusok találták ki + Dante." FÚBÛN tényleg nem létezik, katolkiusok még annyira sem. Létezik viszont helyesírási szótár. Bolsevik fattyak, menjetek máshova õrtornyozni.
a bibliában hol olvashatok a 7 fõbûnrõl?
Én nem vagyok "jehovaszektás" mégsem találom a Bibliában a hét fõbünt! Nagyon jól leírtad a kérdésedben , hogy mikor találták ezt ki:a középkorban. Tehát egyáltalán nincs szó a Bibliában az általad kérdezett 7 fõbûnrõl, hanem ezeket annó a középkorban az egyház tanította! Az biztos , hogy nem a Bibliából vették!
De akkor mos ezek miért fõbûnök? Mitõl súlyosabbak mint más bûnök, amik szintén szerepelnek a Bibliában?
A kérdező hozzászólása: hagyjad... nincs ilyen, hogy FÚBÛN... ezt csak a katolkiusok találták ki + Dante. A bûn az bûn.
a katolikusok sosem állították, hogy közvetlen a Bibliából vették volna. Ez megint olyan, hogy "a katolikusok hazudnak, mer' ez nincs benne a Bibliában." Tudhatnátok, hogy a katolikus tanításoknak nem a Biblia a kizárólagos forrása, hanem a Szenthagyomány is. És ezt a katolikusok sosem titkolták.
1Kor 11, 2 Dicsérlek titeket, hogy mindenben megemlékeztek rólam, és megtartjátok a hagyományokat, úgy, ahogy átadtam nektek. 2Tessz 2, 15 … ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tõlünk élõszóban vagy levélben kaptatok.
"Másokat megbotránkoztatni, annyit jelent, mint gonosszá tenni, mások bûnének okozója lenni." Miért, aki megbotránkozott, az milyen bûnt követ el emiatt?


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!