Találatok a következő kifejezésre: Mi a azzal, aki (13689 db)

Ha Jézust isten küldte, hogy megváltsa az emberek bűneit és felszabadítsa őket a gonosztól, de ez csak akkor sikerül, ha az emberek elismerik Krisztust, akkor mi van azokkal akik ő előtte életek?

Legjobb válasz: Isten igazságos azokhoz is, akik soha nem hallották az evangéliumot. Mivel az ember szívében benne van az igazság ismerete, amit legtöbben lekiismeretnek nevezünk, így ha valaki soha nem hallotta, de a lelkiismerete mindig jelzi mikor cselekszik igazán, mikor gonoszul. Ez az egyik alapja annak, ha valaki nem hallotta az evangéliumot. Isten igazságot szolgáltat, ne aggódj. Õk lelkiismeretük alapján lesznek megítélve.

Isten igazságos azokhoz is, akik soha nem hallották az evangéliumot. Mivel az ember szívében benne van az igazság ismerete, amit legtöbben lekiismeretnek nevezünk, így ha valaki soha nem hallotta, de a lelkiismerete mindig jelzi mikor cselekszik igazán, mikor gonoszul. Ez az egyik alapja annak, ha valaki nem hallotta az evangéliumot. Isten igazságot szolgáltat, ne aggódj. Õk lelkiismeretük alapján lesznek megítélve.
A Biblia az egyetlen olyan könyv ami elénk tárja az emberi történelem teljességét, a kezdetektõl a még be nem következettekig. Tehát a világtörténelem egy konkrét menetrend alapján halad Istentõl rendelt célja felé ez az üdvtörténet. Ebben a menetrendben különbözõ világkorszakok követik egymást, amelyeknek Isten határozta meg rendeltetését és idõtartamát. Az emberi történelem hajnalán Isten egy olyan korszakkal indította az univerzum helyreállítását, amelyben nem adott semmilyen törvényt a bûnbeesett emberiség számára. Ez idõ alatt nem volt törvény adva, ezt nevezzük lelkiismereti korszaknak. Az ekkor élõ emberek lelkiismeretük szerint éltek. Azt csináltak, amit jónak láttak, azt gondoltak helyesnek, amit akartak, és egyéni életükben nem bûnhõdtek, mivel a bûn nem számíttatik be, amikor nincsen törvény. Ez Ádámtól Noé idejéig tartott az özönvízig. Ezek az emberek az életük végén meghaltak, mivel a bûn jutalma a halál. A lelkiismereti korszak által azt nyilatkoztatta ki, bizonyította be Isten, hogy a bûn objektív szellemi, metafizikai valóság, amely a törvénytõl függetlenül is létezik és pusztít. A következõ nagy világkorszak a mózesi Törvény ideje volt, amelynek az volt a feladata, hogy a zsidóságon belül láthatóvá tegye a bûn korábban láthatatlan szellemi valóságát, és egyben bizonyítsa is be, hogy önerõbõl nem lehet tõle megszabadulni. Hála Istennek azonban, hogy a történet nem itt ért véget, hiszen ezután hozta létre Isten a kegyelem korszakát, amely arra tanít bennünket, hogy Isten kegyelme által meg lehet szabadulni a bûntõl.
Nyílván nem szúrnak ki velük.
Kedves 9.-beíró! Írtad..."és Jézus amikor három napig halott volt, lelkében leszállt oda és prédikált az ott lévõ lelkeknek." Hogy értelmezzem? ...ezt így nem hallottam! Kérlek igével támaszd alá.
Aki tanulmányozza a Bibliát, õ az Ószövetségbe megismerheti, hogy minden áldozat Jézusra mutatott. Ádám és Éva mikor kiûzette a paradicsomból, Istennek állat áldozatot kellett bemutatnia. Ártatlan bárány feláldozása is Jézus kínszenvedésére mutatott. Az ember, aki elvágta az elsõszülött, egészséges, ártatlan bárány nyakát, az megbánta bûnét, és láthatta, hogy egy ártatlan lény hal meg miatta, (az én bûneimért). Van szabadulás a bûn rabságából. Jézus Krisztus feláldozta magát az emberért! Önakarattal tette Jézus értünk, hogy megmentsen a kárhozat haláltól. Ez a „megváltási terv”. Ha nem tette volna Jézus, akkor kipusztult volna az emberiség, az elszaporodott bûn miatt kiirtotta volna az ember saját magát. Most már láthatjuk a világban is, hogy mennyi ölés, gyilkosság, barbárság van, az idõk megváltoztak, természeti katasztrófák sorozata. Ez arra utal, hogy hamarosan eljön Jézus Krisztus másodszorra is, hogy megmentse a követõit.
Szép egyveleg. Fõleg az utolsó álmodott nagyot. akik nem hallottak soha Istenrõl, se Séjusról, vagy a megváltásról, azok a lelkiismeretük törvénye szerint fognak megítéltetni. Akik az özönvíz után éltek, azok szintén, csak hozzájön még pár konkrét paramncsolat, pl. ne egyenek vért, megfulladt állatot, ne ontsanak vért és ilyenek. A Mózesi kinyilatkoztatások során (és elõtte is, pl. Ábrahám idejében) "elõremutató" áldozatokat mutattak be, "engesztelõ" áldozatokat utalva a majdan jövõ messiásra. Jézus ezért nevezte magát Isten "Bárányának" (áldozati bárányának) Ha viszont egy bantu négert, vagy akár egy olyan urbanizált városban élõ valakit veszünk alapul, akinek halvány lila gõze sincs semmirõl, akkor a tettei és a motivációi, a lelkiismeret törvénye szerint lesz elbírálva egyénileg. Jób is Krisztus elõtt élt, de már tudta hogy jönni fog a messiás, aki "porai felett megáll" miután a testét "megrágták a férgek" és kinyilvánította ezirányú hitét. Ábrahám szintén, bár õ találkozott a messiással még megtestesülése elõtt, ahogyan Jákob is. Isten nem hülye és nem ember, nem is emberi módon gondolkozik. Igazságos. Viszont aki kristály tisztán tudja , hogy mi a pálya és ennek ellenére tojik az egészre és ha választani kell inkább elutasítja Istent, az is "választ" egy oldalt. Ahová nem garantált, hogy Isten utána nyúl, mert a szellemvilágban rend és jog honol, kb. mint a gravitációé. Jézus is 2 "királyságról" vagy államról beszélt. Vagy az övében vagy, vagy a sátánéban, de olyan nincs, hogy mindkettõben, vagy egyikben sem. A másodikba beleszülettünk. Az elsõbe ujjászületés útján kerülünk "át" vagyis egérutat nyerünk, kimenekedést, választási lehetõsléget, . ahhoz hasonlóan, mint mikor egy nyomorék országban élsz és menedékjogot kapsz a nagykövetségen. Ameddig ott maradsz, addig ahhoz az "országhoz" tartozol. De akik életükben nem hallottak régen, vagy most semmirõl? Szerinted? "alanyi jogon" mennének a kárhozatba, csak úgy? Full kizárt. Ezek szerint a tévtanítások szerint akkor azok az ártatlan magzatok is bármi tett, vagy akár anélkül, hogy megszülethettek volna, egybõl mennének a pokolba, pedig nem tehetnek semmirõl, arról sem, hogy az "anyjuk" meggyilkolta õket. Gondolkozz. Isten igazságos? Az. Õ igazságosan ítél, nincs benne hazugság, ráadásul mindent tud mindenkirõl, nem csak a szívdobbanásaikat, lélegzet vételüket, hanem azt is, mit miért tesznek, mit gondolnak és egyáltalán milyen emberek. Nem kell visszamenni Krisztus elõtti idõkig, ma is sok olyan ember él, akiknek gõzük sincs semmirõl és úgy is halnak meg. Valamikor a 90.-es évek közepe táján olvastam, hogy (akkor) a születések/halálozások aránya percenkénti 390/200 körül volt. PERCENKÉNT! Vagy ott az a rengeteg Zsidó ember, akiknek a többsége Isten akaratából nem fogadja el Jézust, mert Isten "lepelt" helyezett a szemükre addig, míg a "pogányok" vagyis a goim, a többi nemzet "bemegy" az üdvösségbe. Az évszázadok alatt rengeteg ilyen zsidó ember élt, õk Isten választott népe, a parancsolatok betartásából pedig nem tud senki megigazulni Isten elõtt, vagy üdvösséget nyerni, mert lehetetlen. Akkor õk is mennének a levesbe? Kötve hiszem. Szóval elég összetett a kérdés, a válasz azonban megvan Istennél. Aki viszont tudja, de nem csinálja, az teljesen más elbírálás alá esik, mint akiket példának felsoroltam. És biztos lehetne még sok ilyen "példát" felhozni és van sok bonyolult helyzet, ember, egyéni élet stb. Ezeket Isten mind számon tartja. A jelenések könyvében is szerepelnek "pogányok" akik a már újjáteremtett földön élnek és az élet vize mellett termõ fák leveleivel "gyógyíttatnak" (nem emlékszem pontosan, most meg fáradt vagyok kissé kikeresni, de ott van a végén)
A "megváltás" eleve nem arról szól, hogy Krisztust mint személyt kellene elfogadni, hanem a Krisztusi életfelfogás teszi lehetõvé az ember számára ezt, már itt a Földön.Ez pedig a felebaráti szeretet mindenekelõtt.Aki azt mondja, elfogadta Krisztust megváltónak, de mégsem a szeretetet gyakorolja, az nem fogadott el semmit.Aki soha életében nem hallott róla, de igyekezett a szeretet útján járni, az a tudta nélkül önmagában hordozta a lelkületét.
1Péter 3-ból: 18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint; 19 Amelyben elmenvén, a tömlöcben lévõ lelkeknek is prédikált, Ehhez kapcsolódik az 1Péter 4:6 Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
"Akkor elég az életet helyes cselekedetekkel elélni, hogy ne a pokolra jussunk?" Ha már hallottad akkor már nem mondhatod, hogy nem tudtál róla. Érted? Nem tagadhatod le a létét és igéjét, ha már tudsz róla.
A kérdező hozzászólása: Értem.
Jézus tanítása a lényeg.
A kérdező hozzászólása: Akkor elég az életet helyes cselekedetekkel elélni, hogy ne a pokolra jussunk? Mert volt egy hely, ahol azt mondták, hogy az eredendõ bûn miatt mindenki a pokolra jut kivéve, ha elfogadja Jézust és a belé vetett hittel megmerítkezik, hogy újjá szülessen az eredendõ bûn nélkül. Csakhogy ugye Jézus elõtt is éltek emberek.
Nem vagyok 9-es de: “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint, amelyben elmenvén, a tömlöcben lévõ lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketûrése a Nóé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által” (I. Pét. 3, 18-20.) A "prédikált" pedig eredetiben "kihirdetett" vagyis proklamált. És nem (csak) a seol "ábrahám kebelében" lévõknek, hanem a noé idejében élt elfajzott nemzetségnek is, akiknek az idejében angyalokkal házasodtak és óriásokat nemzettek, akik "erõszakkal töltötték meg a földet" "Lõn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy õ test; legyen életének ideje száz húsz esztendõ. Az óriások valának a földön abban az idõben, sõt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szûlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitõl fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az õ szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színérõl; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr elõtt. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet. A föld pedig romlott vala Isten elõtt és megtelék a föld erõszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az õ útát a földön. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett elõttem, mivelhogy a föld erõszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem õket a földdel egybe" Vagyis: Jézus kihirdette a megváltás tényét az emberi faj "régi" özönvíz elõtti ember fajainak. Az özönvíz után ugyanis Sém, Hám és Jáfet leszármazottaival új korszak vette kezdetét, amelynek értelmében ezektõl az õsapáktól és a feleségeiktõl származik a mostani emberiség összes tagja.

Van egy lány az osztályomban, akivel nagyon jóban vagyunk. Én szeretem õt, de nem tudom hogy õ mit érezhet irántam. Mi a helyzet akkor?

Nekem az jön le hogy tetszem neki,de nekem ezt mindig tagadja nekem, de mások is úgy hiszik hogy szerelmes belém, nemcsak én. Amikor a többiek azzal húznak minket hogy miért nem nevelem meg az asszonyt(õt)sosem ellenkezik és mindig elvörösödik és nevet.Sokszor viselkedik velem nagyon kedvesen,de piszkálódik is velem,és mindig megbocsájt ha rosszat teszek neki, bármit is teszek.Amikor kérdem hogy lehetnénk-e többek mint barátok, õ azt mondja hogy jól vagyunk mi így barátnak.

Legjobb válasz: Ejhajj... Életkorod kisöreg? Tanuld meg, hogy aki azt mondja, hogy "Szerintem is szerelmes beléd" legtöbbször (véleményem szerint) vagy rosszat vagy 'jót?' akar ... avagy ez mások meglátásai, ha a csajszi egyenesen kijelentette, hogy "Jók vagyunk, mi így barátnak" , akkor nem értem, hogy ezen mit lehet félreérteni? Talán idõvel, cimbora, lehet több is.. De tenned kell érte természetesen.. Hívd el valahova, ne otthon ülj. :D Ja, igen... Nincs elérhetetlen nõ, csak ötlettelen férfi.. Tartsd szem elõtt! :)

Ejhajj... Életkorod kisöreg? Tanuld meg, hogy aki azt mondja, hogy "Szerintem is szerelmes beléd" legtöbbször (véleményem szerint) vagy rosszat vagy 'jót?' akar ... avagy ez mások meglátásai, ha a csajszi egyenesen kijelentette, hogy "Jók vagyunk, mi így barátnak" , akkor nem értem, hogy ezen mit lehet félreérteni? Talán idõvel, cimbora, lehet több is.. De tenned kell érte természetesen.. Hívd el valahova, ne otthon ülj. :D Ja, igen... Nincs elérhetetlen nõ, csak ötlettelen férfi.. Tartsd szem elõtt! :)
Igen. Foglalkozz vele. Kényeztesd és akkor több lesz mint barát
Megmondod, hogy hány évesek vagytok?
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat ! 16 évesek vagyunk.
Szerintem lehet elvezi hogy latja tetszik neked, szerintem lehet tobb is ha foglalkozol vele, es ha kicsit "szemtelenkedsz" es sokszor megnevetteted:D

Összeomlik az EU, ha Anglia kilép? Mi lesz azokkal akik ott dolgoznak? Mind elvesziti a munkájukat?

Legjobb válasz: Összeomlani nem fog, legalábbis ettõl nem, viszont nagyon káros következményekkel járhat. Akik már kint vannak, szerintem azokat nem fogják már hazaküldeni.

Összeomlani nem fog, legalábbis ettõl nem, viszont nagyon káros következményekkel járhat. Akik már kint vannak, szerintem azokat nem fogják már hazaküldeni.
nem fog kilépni.választások lesznek, ez a legújabb hülyítés.
nem fognak kilépni. közeleg a választás, etetni kell valamivel a népet itt is. Mivel arabozni, feketézni nem polkorrekt, ezért rászálltak az EU-s polgárokra, illetve magát az EU-t állítják be bûnbaknak. Semmi nem lesz itt, mivel kicsi az esélye annak hogy kilépnek, hiszen ehhez elõször a mostani koalícónak kell nyerni, ami nem nagyon fog összejönni. A másik meg, hogy megnézném a munkaerõ helyzetet egy esetleges kilépés után, a vendéglátás, idõs és beteg gondozás nagy eséllyel össze omlana.
A bevándorlók több adót fizetnek be mint az angolok és kevesebb segélyt vesznek fel. Azaz nem a vendéglátás és betegápolás, hanem az ország menne csõdbe. [link]
Hú ha, ha kitoloncolnák a helyi külföldieket, bezárnának a gyárak:D (kint élõ magyar) Egyébként nem fog kilépni.

Mit tegyen az, aki sosincs kibékülve a külsejével?

Mert maximalista. Vékony, de elkezd sportolni, jobban néz ki, pici boldogság. De ekkor elkezdi zavarni más, apró részlet. Megoldja. Majd jön egy újabb és újabb. És ez így megy éveken keresztül, sosem fogadja el a külsejét, mindig tökéletesíteni szeretné, de mindig van tökéletesebb. Emiatt, hogy nincs jóban magával, nincs kellő önbizalma, nem sikeres a párkeresés során sem. Mit kezdjen az ilyen ember magával?

Legjobb válasz: Forduljon szakemberhez, aki kigyógyítja az agybajból!

Forduljon szakemberhez, aki kigyógyítja az agybajból!
Találjon magának olyat aki mindennap dicséri, és ápolja az önképét.
A kérdező hozzászólása: Misaka Kaori, köszönöm! :) Igaz barátaim mondjuk nincsenek.
Nyugodj meg, néha a szép emberek sincsenek kibékülve magukkal. Pl. nekem is annyian mondják, hogy szép vagyok, meg gyönyörû meg csinos, de valahogy nehéz elhinni saját magamnak is. :) Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem vagy egyedül, mindenkiben vannak gátlások. Ha van olyan ember a környezetedben, akivel jóban vagy, mondjuk egy igaz barát, vagy egy idõsebb rokon, szülõ vagy bárki, neki elmondhatod, ha megbízol benne. Én utáltam magam egy idõben amiért irigy voltam a legjobb barátnõm külsejére tehetségére. Megbeszéltük a dolgot és nagyon sok dolog derült ki, hogy õ olyan szeretne lenni, mint én. Szóval fel a fejjel, ha végképp nem megy akkor szakember. De néha a legjobb barátok a legjobb pszichológusok. :)
A kérdező hozzászólása: Nem, már nem tanulok egy ideje, a fizetõs szolgáltatás minõsége pedig hagy némi kívánnivalót maga után, szerintem.
Nem hülyeség a szakember, hidd el, utat tudnak mutatni. Feltételezem, hogy még tanulsz, így elég könnyen, ingyenesen igénybe veheted a segítségüket. (bár azt hiszem késõbbiekben is megoldható, ebben nem vagyok otthon)
A kérdező hozzászólása: És az 5-ös válaszolóval is egyetértek. Ha lehetne restartot nyomni, megtenném gondolkodás nélkül.
A kérdező hozzászólása: Xenophilius, valami hasonló játszódik le bennem is.
Vannak folyton elégedetlen emberek...Én is így vagyok, de ez igazából azért van, mert valami mással elégedetlen.Én pl szeretnék más életet élni, amiben az anyagiak egyenlõre utban álnak...
Hát én is így vagyok ezzel (csak éppen okkal) ezért is van (távoli) napirenden egy teljes fogátalakítás meg szemmûtét... Még távolabbi az orrplasztika meg a fül-átszabatás. (Kár, hogy koponyát nem lehet alakíttatni) Közelebbi terv a "tökéletes" súly megtalálása és ha ez megvan akkor agyatlan (itthoni szóval rossz minõségû) edzés... Utána már nagyjából elégedett lehetek... Talán. Bár még az idióta anyajegyeket is leszedetném ha lehetne, meg helyreigazítanám a tartásomat (most mondjuk magam is megteszem, mindig kihúzom magam, egyenes hát - egyre jobbanmegy) de a púpomat is helyreüttetném. Na utána már nemlenne semmi gond.
A kérdező hozzászólása: caM008, a pszichomókus meg nevetve küldené el azzal az indokkal, hogy tényleg van olyan, akinek nem való az élet.
Ha nem változik örök boldogtalanságra van ítélve! Az élete egy nagy szar lesz!

Mi ajanlott azoknak akik szeretik tudni, hogy mi tortenik az orszagokban a gazdasagot stb. illetoen?

Legjobb válasz: Hogyhogy mit ajánlott? Tanulni? Kicsit konkrétabb dolgok? Pl. jegyek, érettségi, érdeklõdés, nyelvvizsga?

Hogyhogy mit ajánlott? Tanulni? Kicsit konkrétabb dolgok? Pl. jegyek, érettségi, érdeklõdés, nyelvvizsga?
A kérdező hozzászólása: igen tanulas fosuli utan
Elsõ vagyok. Fõsuli után még mit akarsz tanulni? Mesterképzés? Írj már valamit, mert nem tudjuk kiszopni az ujjunkból, hogy mit akarsz..
A kérdező hozzászólása: bocs :D elirtam szoval 12.osztaly utan ... ez az , hogy nem tudom hova kene menjek :(

HA nem kapnak a munkanélküliek segélyt, csak közmunkával, akkor mi lesz azokkal akik még közmunkát se kapnak mert nincs hely?

A tvben volt, hogy van egy falu ahol több száz munkanélküli van, nem kapnak majd segélyt ha nem dolgoznak. Viszont nincs munkahely és közmunkában csak 30 embert tudnak alkalmazni. Mi lesz a maradékkal?

Legjobb válasz: Akkor nem kapnak segélyt, ha visszautasítják a közmunkát. Ha nincs közmunka, nincs mit visszautasítani, így kapni fognak segélyt. (Többet nem írok, mert kimoderálnák.)

Akkor nem kapnak segélyt, ha visszautasítják a közmunkát. Ha nincs közmunka, nincs mit visszautasítani, így kapni fognak segélyt. (Többet nem írok, mert kimoderálnák.)
A kérdező hozzászólása: "Akkor nem kapnak segélyt, ha visszautasítják a közmunkát. Ha nincs közmunka, nincs mit visszautasítani, így kapni fognak segélyt." Ha nem dolgozol akkor nem kapsz. Ha nincs akkor old meg. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/aki_nem_dolgozik_nem_ka..
A kérdező hozzászólása: "Ezt a viccet akár a mai helyzetre is át lehet alakítani." Át van: http://nemkutya.com/2011/07/na-ez-a-nagy-kulonbseg/
Nem az elsõ tévedése a Délmagyarnak...
Jé, ez de állat! (nemkutya) Ezt még nem is láttam :) Akkor sajna valaki már megelõzött az alakítással.
A kérdező hozzászólása: http://humanpolitika.hu/index.php/hr-hirek/3-hr-hirek/57-qne..
1*rû a dolog...háztartási munkára kell bejelentenie vkinek... ez havi 1000 Ft regisztrációs díj ez olyan mint a volt munkavállalói kiskönyv..így kapsz továbbra s segélyt..

Video erős idegzetűeknek! Emberek vagyunk mi? Ember az, aki ilyet csinál? Mi a véleményetek?

Állatvédelem, lerágott csont, de ilyen brutálisat még sosem láttam. Mindezt egy kabátért...

Legjobb válasz: Én ezt a videót már láttam, akkor sírógörcsöt kaptam, most nem nézem végig, tudom mi van benne:( Erre nincsenek szavak. Ez embertelen, kegyetlen, elvetemült, ésszel nem tudom felfogni, hogy létezik élõlény, aki ilyenre képes.

Én ezt a videót már láttam, akkor sírógörcsöt kaptam, most nem nézem végig, tudom mi van benne:( Erre nincsenek szavak. Ez embertelen, kegyetlen, elvetemült, ésszel nem tudom felfogni, hogy létezik élõlény, aki ilyenre képes.
Én meg meg se nézem. Azokat a férgeket, akik állatokat kínoznak keresztre kellene feszíteni és ott hagyni megdögleni!
URAM ISTEN!!!!!! az a szegény kis mosómaci még élt!!! Hogy lehet ilyet megtenni??mélységesen felháborított!és sajnos ilyen mindig is lesz:((( én pontosan ugyan azt megcsinálnám azzal aki ezt mûveli!!!szépen fellógatnám és minden nap egy kis bõrt lenyúznák róla!!!kíváncsi lennék rá neki hogy tetszene!!!
Nem bírom megnézni. Istenem ;(
egyszer már láttam valahol ezt a videót, pontosabban csak az elejét. nem bírtam végig nézni, el kezdtem sírni. nagyon szörnyû. most se néztem meg, csak sejtem mirõl van szó
Ez már elég régi, de tudom mi van benne, és nem nézem meg újra...
12:25-ös nem keresztrefeszíteni nem érnek annyit! Inkább megkínozni õket úgyanígy! Összekötni lábukat kezüket, aztán mint a MOTEL filmben mindennel kinozni õket, és ha már haldoklanak ott kell õket hagyni! Én nem ölnék meg egyet sem emrt nem érnek annyit ezek a férgek, csupán kinozni és otthagyni ez lenne a megoldás és legalább átélnék a szegény állatok sorsát!!!!!!
Az egészet tegnap láttam egy közösségi portálon küldték. Végig sírtam az egészet. Ezt nem bírom elhinni, ha már az a sza**ázi bántja az állatot altatná el, és nem még utána élve ott hagyja. Amúgy ezt a helyet a PETA találta? mert ha igen talán megmenekültek az állatok, de ha nem akkor a többi is meghal? Én ezt nembírom ki. Imádkozom az összes állatért. :'( :'(
Kérlek mondd, kedves elõzõ, a régi azt jelenti, hogy már nem történhet meg ilyen!!!!
Most találtam rá a kérdésre. Mirõl volt szó pontosan? Én megnézném, de már más jön be a linkre kattintás után...
A kérdező hozzászólása: Én is sírva fakadtam, tönkretette az egész napom, és soha nem felejtem el ezeket a képsorokat. Egyszerûen borzalmas! Akkor is ha régi felvétel...bár gondolom ennél még rosszabbak is vannak
19:11 ja sztem is. felkéne hívni az emberek figyelmét, hogy az állatok is élõlények és nem holmi tárgyak.:( mélységesen háborító ez a videó! Remélem azok az állatok a végén megmekültek, meg aki a háttérbe röhögött, arról nembeszélve h ezt kiképes videóra venni?:O:(
Nem lehetne ezt beküldeni valamely Tv csatornához, hátha tehetnek valamit? Szerintetek?
na nem fér hanem vér
nem vér hanem vér
A legborzasztóbb az eleje: mikor szegény állat mit sem sejtve, jámboran pislog és a közepe valahol: mikor a fején nincs szõr csak fér meg valami fehér és még mindig fájdalmasan, elkínzottan becsukja a szemét és meghal Istenem, Istenem... ;( :( :( :( :( ;(
Sirogörcsöt kaptam.Az ilyen emberekkel csinálnám ezt hogy lehetnek ilyenek.ÁLLATKINZÁS.Én személy szerint még a mû szört sem tudom semmin elviselni nem hogy igazit.Hülye barmok.(nem birtam végignézni)

Mi történik azzal, akit lelõnek jelzõpisztollyal? Azzal a fényes csóvát nagyon magasra fellövõ pisztollyal.

Több filmben is láttam, hogy akit lelõttek jelzõpisztollyal, az meghalt. Például a The Roadban a fõszereplõ Vigo Mortensen is így öl meg egy ablakból nyíllal lövõ férfit. Egy akciófilmjében, emlékszem Schwarzenegger is jelzõpisztollyal öl meg egy terroristát.

Legjobb válasz: Tokarev TT33 volt az orosz tiszti pisztoly. A második VH alatt rengetegen lõtték magukat fõbe vele akik belehaltak. Aztán egyszercsak volt valaki akinek úgy sikerült, hogy túlélte.

Tokarev TT33 volt az orosz tiszti pisztoly. A második VH alatt rengetegen lõtték magukat fõbe vele akik belehaltak. Aztán egyszercsak volt valaki akinek úgy sikerült, hogy túlélte.
A modern jelzõpisztolyok úgy vannak kialakítva, hogy szinte lehetetlen komolyabb sérülést okozni vele - kb. egy tüzijáték szintjén van. Persze abba is bele lehet halni, de Darwin-díjat érdemel, aki összehozza.

Mire számíthat az akit ittas vezetésen kapott a rendőr?

3. alkalommal vették el ittas vezetésért a jogsiját és bevitték a rendőrségre. Bíróságra is kell mennie. Azt tanácsolták neki hogy semmit se tagadjon le.

Legjobb válasz: Kiviszik az árokpartra és tarkón lövik! Csak vicceltem. Miért, mire számítasz? Megint lesz bírság és engedély bevonás. Gondolom 6 hónapnál hosszabb idõre vonják be, aztán lehet utánképzésre menni!

Kiviszik az árokpartra és tarkón lövik! Csak vicceltem. Miért, mire számítasz? Megint lesz bírság és engedély bevonás. Gondolom 6 hónapnál hosszabb idõre vonják be, aztán lehet utánképzésre menni!
A bíróság célja azk, hogy a büntetésekkel elvegye a kedvét a delikvensnek a bûncselekmény újbóli elkövetésétõl. Elõször csak pénzbírság, aztán már pénzbírság+jogsielvétel. Szerintem neked (vagy az ismerõsödnek) már érik a felfüggesztett börtönbüntetés, hiszen az eddigi büntetések nem érték el a céljukat. Ezzel pedig már vigyázni kell, mert a felfüggesztés idõtartama alatt akármilyen szíbályszegésért azonnal be kell vonulni a börtönbe leülni a büntetést. De az ilyen notórikus ittas vezetõknek szívem szerint az elõzõ válaszoló által említett büntetést adnám.
A kérdező hozzászólása: nem én vagyok az ittas vezetõ
Ebbõl végleges vezetéstõl eltiltást simán kinézek. Meg is érdemelné az "ismerõsöd".

A kórházból komolyan csak akkor engedik haza a babát ha van babahordozó? De minek vegyen az akinek nincs kocsija?

Legjobb válasz: Úgy viszed haza, ahogy akarod. Én kiadtam kézben Apukának, és senki sem foglalkozott vele, hogy mi történik utána. (mi autóval jöttünk haza, és persze hordozóval.

Úgy viszed haza, ahogy akarod. Én kiadtam kézben Apukának, és senki sem foglalkozott vele, hogy mi történik utána. (mi autóval jöttünk haza, és persze hordozóval.
Nem szeretik, ha tömegközlekedési eszközön viszel haza egy 3 napos gyereket, ami abszolút érthetõ. Valószínûleg valaki kocsival fog értetek jönni, és akkor kell a babahordozó. Mondjuk szerintem kiadják akkor is, ha nincs, vannak olyan rétegek, akik pelenkára sem költenek, nem hogy babahordóra, de nem fogják jó szemmel nézni.
SZerintem meg fontos. Lehet lepontozni. Nem azért, mert a kórház nem adja ki, nem azért, mert esetleg a szabályzat kivételt tesz a taxissal, hanem azért, mert a gyerekem élete múlhat rajta. Ha máshogy nem használtan, kölcsön, bérbe, bárhogy, de beszerzünk egyet. Mert a halált nem érdekli, hogy "dehát megengedték"...
Vagy pólyában vagy babahordozóban adják ki nálunk a kórházban.
Mivel viszitek haza? Ha autóval abba kötelezõ a hordozó, csak úgy szállítható. Kérj egyet kölcsön ha autóval mentek haza.
De taxiba is kell babahordozó.Amúgy úgy mellékesen soha nem fogtok kocsival menni sehova akkor sem ha más visz? Szerintem sosem felesleges egy babaülés mondjuk 0-18kg-ig.
Mi kézbe vittük.Megkérdezték mivel megyünk, megmondtuk hogy taxival és ennyi.De ha valakinek nincs keret erre se?! Hazaengedik úgyis...
Kicsit OFF: a taxisra nem vonatkozik a KRESZ?
Taxiban nem kötelezõ se a gyerekülés, se babahordozó.
A kedves kötekedõ "jobbantudóknak": http://kreszforum.hu/a-gyermekules-kerdeskore/ "A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni: (...) c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végzõ gépkocsi hátsó ülésén utazik" Valóban a biztonság szempontjából kell nézni a babahordozó fontosságát, de attól még ez egyáltalán nem hülyeség, hogy így van kitalálva. Mert bizony elõfordulhat az ember élete során, hogy elindul babakocsival, de könnyebben, gyorsabban hazajut (vagy másképpen nem is jut haza), hív egy taxit... És akkor ha épp egy 18 kg alatti gyerekkel van, de sport babakocsival, akkor honnan sz.rjon hirtelen egy hordozót? Bocs az offért. Egyébként pedig tényleg nem árt ha van, akkor is, ha nincs kocsid. Otthon is jó szolgálatot tehet, mi rengeteget használtuk altatáshoz (hintaszék-talp).
Akár gyalog is hazamehet, ha a szomszéd utcában lakik....
Nálunk úgy volt, hogy csak a babaszületés után vesszük meg a multis babakocsit, mert elég húzós volt az ára, és kompletten volt hozzá hordozó és sport is, ezért turiban 3000Ft-ért vettem használtat, aztán megvettük a kocsis szettet.Nagy csalódás volt a babahordozója, mert kb.4 hóig tudta használni, mert túl nagy baba volt és széltében is és hoszban sem fért tovább, s áttettem a kopott nem hiperszuper turisba és még most is azt nyúzza pedig 1 éves lesz nemsokára és 11, 5 kg és 79cm.Én amúgy is vettem volna, mert nagyon hasznos, ha kimegyek a kertbe, vagy etetem a kutyust, cicát, locsolok beleteszem, addig üldögél benne és nézeelõdik.Régen míg kisebb volt ringattam is elalvás elõtt, s úgy aludt be, aztán vettem ki.Mindenki másként csinálja, én vennék most is, mert nagyon jó.
Szia tõlünk senki se kérdezte hogy megyünk haza azt csinàlsz a gyerekeddel amit akarsz de mivel kocsival hoztuk ezért nekünk volt
Szia tõlünk
"Taxiban nem kötelezõ se a gyerekülés, se babahordozó" Nem is azért kell használni mert törvényt van rá, hanem mert a gyerek érdeke, hogy egy esetleges koccanáskor ne repüljön ki az autóból az ablakon át.
Mi nagy hasznát vettük a hordozónak, mert nálunk sok olyan bolt van, ahova nem tudom felvinni a babakocsit, gyereket pedig soha nem hagyok kint! Ilyenkor csak egyszerûen kipattintottam a babakocsiból a hordozót és úgy vittem fel a lépcsõn, úgy mentünk be a boltba, de pl a Pennybe úgy jártunk, hogy a bevásárló kocsira keresztbe tettem rá, így kényelmesen vásárolhattam, nem fáradt el a kezem, és nem utolsó sorban biztonságban volt a gyerkõc, a bevásárló kocsiról nem csúszik le a hordozó. :-)
A tobbiekkel egyetértek, ha kocsival mentek, mindenképpen kell hordozó (akár kölcsön is). Mondjuk ilyet én nem hallottam még sehol, hogy csak úgy engedik haza a babát, ha van babahordozó, pedig két gyereket két kórházban szültem, egyet vidéken, egyet Pesten, és a kutya nem foglalkozott vele, hogy hogy megyünk haza... Azon viszont nagyon meghökkentem, hogy taxiba nem kell hordozó. Ez teljesen komoly?? Egyszerûen nem tudom elhinni. Ugyanolyan személyautó, mint bármelyik másik, és szerintem a taxisokra ugyanúgy vonatkozik a KRESZ, mint bármely más autósra (még ha õk idõnként nem így tekintenek is saját magukra...).
Jó pár adok-veszek oldalon lehet kapni 1-2 ezerért is hordozót.Nem a legmárkásabb, legszinesebb..stb , de a célnak, tehát hogy a baba biztonságban legyen megfelel..ezen ne spórolj Többek közt én is árulom a Nania hordozóm 4ezerért...szóval nemkell 10-15 ezret kiadni
A kérdező hozzászólása: Szóval akkor nem kell feleslegesen ki adni érte pénzt?
Mi taxival hoztuk haza, ülés nélkül.Taxis ésszel ment, de nem is messze hozott minket.Ha csak pár ezer is, nem vettünk hordozót, mert nem kell.Barátaink ha eljönnek értünk autóval, hozzák az õ ülésüket, mi meg babakocsival vagy kendõvel közlekedünk.1hónap múlva megyünk az 1.szülinapját ünnepelni és kocsival jönnek le értünk a rokonaim.Kölcsönkértük akkorra a barátainktól az ülést, oda meg anyám szerez utazóágyat, ugyanis nem vettünk azt sem.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!