Találatok a következő kifejezésre: Mi a azzal, aki (13051 db)

Ha Jézust isten küldte, hogy megváltsa az emberek bűneit és felszabadítsa őket a gonosztól, de ez csak akkor sikerül, ha az emberek elismerik Krisztust, akkor mi van azokkal akik ő előtte életek?

Legjobb válasz: Isten igazságos azokhoz is, akik soha nem hallották az evangéliumot. Mivel az ember szívében benne van az igazság ismerete, amit legtöbben lekiismeretnek nevezünk, így ha valaki soha nem hallotta, de a lelkiismerete mindig jelzi mikor cselekszik igazán, mikor gonoszul. Ez az egyik alapja annak, ha valaki nem hallotta az evangéliumot. Isten igazságot szolgáltat, ne aggódj. Õk lelkiismeretük alapján lesznek megítélve.

Isten igazságos azokhoz is, akik soha nem hallották az evangéliumot. Mivel az ember szívében benne van az igazság ismerete, amit legtöbben lekiismeretnek nevezünk, így ha valaki soha nem hallotta, de a lelkiismerete mindig jelzi mikor cselekszik igazán, mikor gonoszul. Ez az egyik alapja annak, ha valaki nem hallotta az evangéliumot. Isten igazságot szolgáltat, ne aggódj. Õk lelkiismeretük alapján lesznek megítélve.
A Biblia az egyetlen olyan könyv ami elénk tárja az emberi történelem teljességét, a kezdetektõl a még be nem következettekig. Tehát a világtörténelem egy konkrét menetrend alapján halad Istentõl rendelt célja felé ez az üdvtörténet. Ebben a menetrendben különbözõ világkorszakok követik egymást, amelyeknek Isten határozta meg rendeltetését és idõtartamát. Az emberi történelem hajnalán Isten egy olyan korszakkal indította az univerzum helyreállítását, amelyben nem adott semmilyen törvényt a bûnbeesett emberiség számára. Ez idõ alatt nem volt törvény adva, ezt nevezzük lelkiismereti korszaknak. Az ekkor élõ emberek lelkiismeretük szerint éltek. Azt csináltak, amit jónak láttak, azt gondoltak helyesnek, amit akartak, és egyéni életükben nem bûnhõdtek, mivel a bûn nem számíttatik be, amikor nincsen törvény. Ez Ádámtól Noé idejéig tartott az özönvízig. Ezek az emberek az életük végén meghaltak, mivel a bûn jutalma a halál. A lelkiismereti korszak által azt nyilatkoztatta ki, bizonyította be Isten, hogy a bûn objektív szellemi, metafizikai valóság, amely a törvénytõl függetlenül is létezik és pusztít. A következõ nagy világkorszak a mózesi Törvény ideje volt, amelynek az volt a feladata, hogy a zsidóságon belül láthatóvá tegye a bûn korábban láthatatlan szellemi valóságát, és egyben bizonyítsa is be, hogy önerõbõl nem lehet tõle megszabadulni. Hála Istennek azonban, hogy a történet nem itt ért véget, hiszen ezután hozta létre Isten a kegyelem korszakát, amely arra tanít bennünket, hogy Isten kegyelme által meg lehet szabadulni a bûntõl.
Nyílván nem szúrnak ki velük.
Kedves 9.-beíró! Írtad..."és Jézus amikor három napig halott volt, lelkében leszállt oda és prédikált az ott lévõ lelkeknek." Hogy értelmezzem? ...ezt így nem hallottam! Kérlek igével támaszd alá.
Aki tanulmányozza a Bibliát, õ az Ószövetségbe megismerheti, hogy minden áldozat Jézusra mutatott. Ádám és Éva mikor kiûzette a paradicsomból, Istennek állat áldozatot kellett bemutatnia. Ártatlan bárány feláldozása is Jézus kínszenvedésére mutatott. Az ember, aki elvágta az elsõszülött, egészséges, ártatlan bárány nyakát, az megbánta bûnét, és láthatta, hogy egy ártatlan lény hal meg miatta, (az én bûneimért). Van szabadulás a bûn rabságából. Jézus Krisztus feláldozta magát az emberért! Önakarattal tette Jézus értünk, hogy megmentsen a kárhozat haláltól. Ez a „megváltási terv”. Ha nem tette volna Jézus, akkor kipusztult volna az emberiség, az elszaporodott bûn miatt kiirtotta volna az ember saját magát. Most már láthatjuk a világban is, hogy mennyi ölés, gyilkosság, barbárság van, az idõk megváltoztak, természeti katasztrófák sorozata. Ez arra utal, hogy hamarosan eljön Jézus Krisztus másodszorra is, hogy megmentse a követõit.
Szép egyveleg. Fõleg az utolsó álmodott nagyot. akik nem hallottak soha Istenrõl, se Séjusról, vagy a megváltásról, azok a lelkiismeretük törvénye szerint fognak megítéltetni. Akik az özönvíz után éltek, azok szintén, csak hozzájön még pár konkrét paramncsolat, pl. ne egyenek vért, megfulladt állatot, ne ontsanak vért és ilyenek. A Mózesi kinyilatkoztatások során (és elõtte is, pl. Ábrahám idejében) "elõremutató" áldozatokat mutattak be, "engesztelõ" áldozatokat utalva a majdan jövõ messiásra. Jézus ezért nevezte magát Isten "Bárányának" (áldozati bárányának) Ha viszont egy bantu négert, vagy akár egy olyan urbanizált városban élõ valakit veszünk alapul, akinek halvány lila gõze sincs semmirõl, akkor a tettei és a motivációi, a lelkiismeret törvénye szerint lesz elbírálva egyénileg. Jób is Krisztus elõtt élt, de már tudta hogy jönni fog a messiás, aki "porai felett megáll" miután a testét "megrágták a férgek" és kinyilvánította ezirányú hitét. Ábrahám szintén, bár õ találkozott a messiással még megtestesülése elõtt, ahogyan Jákob is. Isten nem hülye és nem ember, nem is emberi módon gondolkozik. Igazságos. Viszont aki kristály tisztán tudja , hogy mi a pálya és ennek ellenére tojik az egészre és ha választani kell inkább elutasítja Istent, az is "választ" egy oldalt. Ahová nem garantált, hogy Isten utána nyúl, mert a szellemvilágban rend és jog honol, kb. mint a gravitációé. Jézus is 2 "királyságról" vagy államról beszélt. Vagy az övében vagy, vagy a sátánéban, de olyan nincs, hogy mindkettõben, vagy egyikben sem. A másodikba beleszülettünk. Az elsõbe ujjászületés útján kerülünk "át" vagyis egérutat nyerünk, kimenekedést, választási lehetõsléget, . ahhoz hasonlóan, mint mikor egy nyomorék országban élsz és menedékjogot kapsz a nagykövetségen. Ameddig ott maradsz, addig ahhoz az "országhoz" tartozol. De akik életükben nem hallottak régen, vagy most semmirõl? Szerinted? "alanyi jogon" mennének a kárhozatba, csak úgy? Full kizárt. Ezek szerint a tévtanítások szerint akkor azok az ártatlan magzatok is bármi tett, vagy akár anélkül, hogy megszülethettek volna, egybõl mennének a pokolba, pedig nem tehetnek semmirõl, arról sem, hogy az "anyjuk" meggyilkolta õket. Gondolkozz. Isten igazságos? Az. Õ igazságosan ítél, nincs benne hazugság, ráadásul mindent tud mindenkirõl, nem csak a szívdobbanásaikat, lélegzet vételüket, hanem azt is, mit miért tesznek, mit gondolnak és egyáltalán milyen emberek. Nem kell visszamenni Krisztus elõtti idõkig, ma is sok olyan ember él, akiknek gõzük sincs semmirõl és úgy is halnak meg. Valamikor a 90.-es évek közepe táján olvastam, hogy (akkor) a születések/halálozások aránya percenkénti 390/200 körül volt. PERCENKÉNT! Vagy ott az a rengeteg Zsidó ember, akiknek a többsége Isten akaratából nem fogadja el Jézust, mert Isten "lepelt" helyezett a szemükre addig, míg a "pogányok" vagyis a goim, a többi nemzet "bemegy" az üdvösségbe. Az évszázadok alatt rengeteg ilyen zsidó ember élt, õk Isten választott népe, a parancsolatok betartásából pedig nem tud senki megigazulni Isten elõtt, vagy üdvösséget nyerni, mert lehetetlen. Akkor õk is mennének a levesbe? Kötve hiszem. Szóval elég összetett a kérdés, a válasz azonban megvan Istennél. Aki viszont tudja, de nem csinálja, az teljesen más elbírálás alá esik, mint akiket példának felsoroltam. És biztos lehetne még sok ilyen "példát" felhozni és van sok bonyolult helyzet, ember, egyéni élet stb. Ezeket Isten mind számon tartja. A jelenések könyvében is szerepelnek "pogányok" akik a már újjáteremtett földön élnek és az élet vize mellett termõ fák leveleivel "gyógyíttatnak" (nem emlékszem pontosan, most meg fáradt vagyok kissé kikeresni, de ott van a végén)
A "megváltás" eleve nem arról szól, hogy Krisztust mint személyt kellene elfogadni, hanem a Krisztusi életfelfogás teszi lehetõvé az ember számára ezt, már itt a Földön.Ez pedig a felebaráti szeretet mindenekelõtt.Aki azt mondja, elfogadta Krisztust megváltónak, de mégsem a szeretetet gyakorolja, az nem fogadott el semmit.Aki soha életében nem hallott róla, de igyekezett a szeretet útján járni, az a tudta nélkül önmagában hordozta a lelkületét.
1Péter 3-ból: 18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint; 19 Amelyben elmenvén, a tömlöcben lévõ lelkeknek is prédikált, Ehhez kapcsolódik az 1Péter 4:6 Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben.
"Akkor elég az életet helyes cselekedetekkel elélni, hogy ne a pokolra jussunk?" Ha már hallottad akkor már nem mondhatod, hogy nem tudtál róla. Érted? Nem tagadhatod le a létét és igéjét, ha már tudsz róla.
A kérdező hozzászólása: Értem.
Jézus tanítása a lényeg.
A kérdező hozzászólása: Akkor elég az életet helyes cselekedetekkel elélni, hogy ne a pokolra jussunk? Mert volt egy hely, ahol azt mondták, hogy az eredendõ bûn miatt mindenki a pokolra jut kivéve, ha elfogadja Jézust és a belé vetett hittel megmerítkezik, hogy újjá szülessen az eredendõ bûn nélkül. Csakhogy ugye Jézus elõtt is éltek emberek.
Nem vagyok 9-es de: “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bûnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint, amelyben elmenvén, a tömlöcben lévõ lelkeknek is prédikált, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketûrése a Nóé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz nyolc lélek tartatott meg víz által” (I. Pét. 3, 18-20.) A "prédikált" pedig eredetiben "kihirdetett" vagyis proklamált. És nem (csak) a seol "ábrahám kebelében" lévõknek, hanem a noé idejében élt elfajzott nemzetségnek is, akiknek az idejében angyalokkal házasodtak és óriásokat nemzettek, akik "erõszakkal töltötték meg a földet" "Lõn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy õ test; legyen életének ideje száz húsz esztendõ. Az óriások valának a földön abban az idõben, sõt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szûlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitõl fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az õ szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színérõl; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr elõtt. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet. A föld pedig romlott vala Isten elõtt és megtelék a föld erõszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az õ útát a földön. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett elõttem, mivelhogy a föld erõszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem õket a földdel egybe" Vagyis: Jézus kihirdette a megváltás tényét az emberi faj "régi" özönvíz elõtti ember fajainak. Az özönvíz után ugyanis Sém, Hám és Jáfet leszármazottaival új korszak vette kezdetét, amelynek értelmében ezektõl az õsapáktól és a feleségeiktõl származik a mostani emberiség összes tagja.

Mi ajanlott azoknak akik szeretik tudni, hogy mi tortenik az orszagokban a gazdasagot stb. illetoen?

Legjobb válasz: Hogyhogy mit ajánlott? Tanulni? Kicsit konkrétabb dolgok? Pl. jegyek, érettségi, érdeklõdés, nyelvvizsga?

Hogyhogy mit ajánlott? Tanulni? Kicsit konkrétabb dolgok? Pl. jegyek, érettségi, érdeklõdés, nyelvvizsga?
A kérdező hozzászólása: igen tanulas fosuli utan
Elsõ vagyok. Fõsuli után még mit akarsz tanulni? Mesterképzés? Írj már valamit, mert nem tudjuk kiszopni az ujjunkból, hogy mit akarsz..
A kérdező hozzászólása: bocs :D elirtam szoval 12.osztaly utan ... ez az , hogy nem tudom hova kene menjek :(

HA nem kapnak a munkanélküliek segélyt, csak közmunkával, akkor mi lesz azokkal akik még közmunkát se kapnak mert nincs hely?

A tvben volt, hogy van egy falu ahol több száz munkanélküli van, nem kapnak majd segélyt ha nem dolgoznak. Viszont nincs munkahely és közmunkában csak 30 embert tudnak alkalmazni. Mi lesz a maradékkal?

Legjobb válasz: Akkor nem kapnak segélyt, ha visszautasítják a közmunkát. Ha nincs közmunka, nincs mit visszautasítani, így kapni fognak segélyt. (Többet nem írok, mert kimoderálnák.)

Akkor nem kapnak segélyt, ha visszautasítják a közmunkát. Ha nincs közmunka, nincs mit visszautasítani, így kapni fognak segélyt. (Többet nem írok, mert kimoderálnák.)
A kérdező hozzászólása: "Akkor nem kapnak segélyt, ha visszautasítják a közmunkát. Ha nincs közmunka, nincs mit visszautasítani, így kapni fognak segélyt." Ha nem dolgozol akkor nem kapsz. Ha nincs akkor old meg. http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/aki_nem_dolgozik_nem_ka..
A kérdező hozzászólása: "Ezt a viccet akár a mai helyzetre is át lehet alakítani." Át van: http://nemkutya.com/2011/07/na-ez-a-nagy-kulonbseg/
Nem az elsõ tévedése a Délmagyarnak...
Jé, ez de állat! (nemkutya) Ezt még nem is láttam :) Akkor sajna valaki már megelõzött az alakítással.
A kérdező hozzászólása: http://humanpolitika.hu/index.php/hr-hirek/3-hr-hirek/57-qne..
1*rû a dolog...háztartási munkára kell bejelentenie vkinek... ez havi 1000 Ft regisztrációs díj ez olyan mint a volt munkavállalói kiskönyv..így kapsz továbbra s segélyt..

Video erős idegzetűeknek! Emberek vagyunk mi? Ember az, aki ilyet csinál? Mi a véleményetek?

Állatvédelem, lerágott csont, de ilyen brutálisat még sosem láttam. Mindezt egy kabátért...

Legjobb válasz: Én ezt a videót már láttam, akkor sírógörcsöt kaptam, most nem nézem végig, tudom mi van benne:( Erre nincsenek szavak. Ez embertelen, kegyetlen, elvetemült, ésszel nem tudom felfogni, hogy létezik élõlény, aki ilyenre képes.

Én ezt a videót már láttam, akkor sírógörcsöt kaptam, most nem nézem végig, tudom mi van benne:( Erre nincsenek szavak. Ez embertelen, kegyetlen, elvetemült, ésszel nem tudom felfogni, hogy létezik élõlény, aki ilyenre képes.
Én meg meg se nézem. Azokat a férgeket, akik állatokat kínoznak keresztre kellene feszíteni és ott hagyni megdögleni!
URAM ISTEN!!!!!! az a szegény kis mosómaci még élt!!! Hogy lehet ilyet megtenni??mélységesen felháborított!és sajnos ilyen mindig is lesz:((( én pontosan ugyan azt megcsinálnám azzal aki ezt mûveli!!!szépen fellógatnám és minden nap egy kis bõrt lenyúznák róla!!!kíváncsi lennék rá neki hogy tetszene!!!
Nem bírom megnézni. Istenem ;(
egyszer már láttam valahol ezt a videót, pontosabban csak az elejét. nem bírtam végig nézni, el kezdtem sírni. nagyon szörnyû. most se néztem meg, csak sejtem mirõl van szó
Ez már elég régi, de tudom mi van benne, és nem nézem meg újra...
12:25-ös nem keresztrefeszíteni nem érnek annyit! Inkább megkínozni õket úgyanígy! Összekötni lábukat kezüket, aztán mint a MOTEL filmben mindennel kinozni õket, és ha már haldoklanak ott kell õket hagyni! Én nem ölnék meg egyet sem emrt nem érnek annyit ezek a férgek, csupán kinozni és otthagyni ez lenne a megoldás és legalább átélnék a szegény állatok sorsát!!!!!!
Az egészet tegnap láttam egy közösségi portálon küldték. Végig sírtam az egészet. Ezt nem bírom elhinni, ha már az a sza**ázi bántja az állatot altatná el, és nem még utána élve ott hagyja. Amúgy ezt a helyet a PETA találta? mert ha igen talán megmenekültek az állatok, de ha nem akkor a többi is meghal? Én ezt nembírom ki. Imádkozom az összes állatért. :'( :'(
Kérlek mondd, kedves elõzõ, a régi azt jelenti, hogy már nem történhet meg ilyen!!!!
Most találtam rá a kérdésre. Mirõl volt szó pontosan? Én megnézném, de már más jön be a linkre kattintás után...
A kérdező hozzászólása: Én is sírva fakadtam, tönkretette az egész napom, és soha nem felejtem el ezeket a képsorokat. Egyszerûen borzalmas! Akkor is ha régi felvétel...bár gondolom ennél még rosszabbak is vannak
19:11 ja sztem is. felkéne hívni az emberek figyelmét, hogy az állatok is élõlények és nem holmi tárgyak.:( mélységesen háborító ez a videó! Remélem azok az állatok a végén megmekültek, meg aki a háttérbe röhögött, arról nembeszélve h ezt kiképes videóra venni?:O:(
Nem lehetne ezt beküldeni valamely Tv csatornához, hátha tehetnek valamit? Szerintetek?
na nem fér hanem vér
nem vér hanem vér
A legborzasztóbb az eleje: mikor szegény állat mit sem sejtve, jámboran pislog és a közepe valahol: mikor a fején nincs szõr csak fér meg valami fehér és még mindig fájdalmasan, elkínzottan becsukja a szemét és meghal Istenem, Istenem... ;( :( :( :( :( ;(
Sirogörcsöt kaptam.Az ilyen emberekkel csinálnám ezt hogy lehetnek ilyenek.ÁLLATKINZÁS.Én személy szerint még a mû szört sem tudom semmin elviselni nem hogy igazit.Hülye barmok.(nem birtam végignézni)

Összeomlik az EU, ha Anglia kilép? Mi lesz azokkal akik ott dolgoznak? Mind elvesziti a munkájukat?

Legjobb válasz: Összeomlani nem fog, legalábbis ettõl nem, viszont nagyon káros következményekkel járhat. Akik már kint vannak, szerintem azokat nem fogják már hazaküldeni.

Összeomlani nem fog, legalábbis ettõl nem, viszont nagyon káros következményekkel járhat. Akik már kint vannak, szerintem azokat nem fogják már hazaküldeni.
nem fog kilépni.választások lesznek, ez a legújabb hülyítés.
nem fognak kilépni. közeleg a választás, etetni kell valamivel a népet itt is. Mivel arabozni, feketézni nem polkorrekt, ezért rászálltak az EU-s polgárokra, illetve magát az EU-t állítják be bûnbaknak. Semmi nem lesz itt, mivel kicsi az esélye annak hogy kilépnek, hiszen ehhez elõször a mostani koalícónak kell nyerni, ami nem nagyon fog összejönni. A másik meg, hogy megnézném a munkaerõ helyzetet egy esetleges kilépés után, a vendéglátás, idõs és beteg gondozás nagy eséllyel össze omlana.
A bevándorlók több adót fizetnek be mint az angolok és kevesebb segélyt vesznek fel. Azaz nem a vendéglátás és betegápolás, hanem az ország menne csõdbe. [link]
Hú ha, ha kitoloncolnák a helyi külföldieket, bezárnának a gyárak:D (kint élõ magyar) Egyébként nem fog kilépni.

Mire számíthat az akit ittas vezetésen kapott a rendőr?

3. alkalommal vették el ittas vezetésért a jogsiját és bevitték a rendőrségre. Bíróságra is kell mennie. Azt tanácsolták neki hogy semmit se tagadjon le.

Legjobb válasz: Kiviszik az árokpartra és tarkón lövik! Csak vicceltem. Miért, mire számítasz? Megint lesz bírság és engedély bevonás. Gondolom 6 hónapnál hosszabb idõre vonják be, aztán lehet utánképzésre menni!

Kiviszik az árokpartra és tarkón lövik! Csak vicceltem. Miért, mire számítasz? Megint lesz bírság és engedély bevonás. Gondolom 6 hónapnál hosszabb idõre vonják be, aztán lehet utánképzésre menni!
A bíróság célja azk, hogy a büntetésekkel elvegye a kedvét a delikvensnek a bûncselekmény újbóli elkövetésétõl. Elõször csak pénzbírság, aztán már pénzbírság+jogsielvétel. Szerintem neked (vagy az ismerõsödnek) már érik a felfüggesztett börtönbüntetés, hiszen az eddigi büntetések nem érték el a céljukat. Ezzel pedig már vigyázni kell, mert a felfüggesztés idõtartama alatt akármilyen szíbályszegésért azonnal be kell vonulni a börtönbe leülni a büntetést. De az ilyen notórikus ittas vezetõknek szívem szerint az elõzõ válaszoló által említett büntetést adnám.
A kérdező hozzászólása: nem én vagyok az ittas vezetõ
Ebbõl végleges vezetéstõl eltiltást simán kinézek. Meg is érdemelné az "ismerõsöd".

A kórházból komolyan csak akkor engedik haza a babát ha van babahordozó? De minek vegyen az akinek nincs kocsija?

Legjobb válasz: Úgy viszed haza, ahogy akarod. Én kiadtam kézben Apukának, és senki sem foglalkozott vele, hogy mi történik utána. (mi autóval jöttünk haza, és persze hordozóval.

Úgy viszed haza, ahogy akarod. Én kiadtam kézben Apukának, és senki sem foglalkozott vele, hogy mi történik utána. (mi autóval jöttünk haza, és persze hordozóval.
Nem szeretik, ha tömegközlekedési eszközön viszel haza egy 3 napos gyereket, ami abszolút érthetõ. Valószínûleg valaki kocsival fog értetek jönni, és akkor kell a babahordozó. Mondjuk szerintem kiadják akkor is, ha nincs, vannak olyan rétegek, akik pelenkára sem költenek, nem hogy babahordóra, de nem fogják jó szemmel nézni.
SZerintem meg fontos. Lehet lepontozni. Nem azért, mert a kórház nem adja ki, nem azért, mert esetleg a szabályzat kivételt tesz a taxissal, hanem azért, mert a gyerekem élete múlhat rajta. Ha máshogy nem használtan, kölcsön, bérbe, bárhogy, de beszerzünk egyet. Mert a halált nem érdekli, hogy "dehát megengedték"...
Vagy pólyában vagy babahordozóban adják ki nálunk a kórházban.
Mivel viszitek haza? Ha autóval abba kötelezõ a hordozó, csak úgy szállítható. Kérj egyet kölcsön ha autóval mentek haza.
De taxiba is kell babahordozó.Amúgy úgy mellékesen soha nem fogtok kocsival menni sehova akkor sem ha más visz? Szerintem sosem felesleges egy babaülés mondjuk 0-18kg-ig.
Mi kézbe vittük.Megkérdezték mivel megyünk, megmondtuk hogy taxival és ennyi.De ha valakinek nincs keret erre se?! Hazaengedik úgyis...
Kicsit OFF: a taxisra nem vonatkozik a KRESZ?
Taxiban nem kötelezõ se a gyerekülés, se babahordozó.
A kedves kötekedõ "jobbantudóknak": http://kreszforum.hu/a-gyermekules-kerdeskore/ "A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni: (...) c) ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végzõ gépkocsi hátsó ülésén utazik" Valóban a biztonság szempontjából kell nézni a babahordozó fontosságát, de attól még ez egyáltalán nem hülyeség, hogy így van kitalálva. Mert bizony elõfordulhat az ember élete során, hogy elindul babakocsival, de könnyebben, gyorsabban hazajut (vagy másképpen nem is jut haza), hív egy taxit... És akkor ha épp egy 18 kg alatti gyerekkel van, de sport babakocsival, akkor honnan sz.rjon hirtelen egy hordozót? Bocs az offért. Egyébként pedig tényleg nem árt ha van, akkor is, ha nincs kocsid. Otthon is jó szolgálatot tehet, mi rengeteget használtuk altatáshoz (hintaszék-talp).
Akár gyalog is hazamehet, ha a szomszéd utcában lakik....
Nálunk úgy volt, hogy csak a babaszületés után vesszük meg a multis babakocsit, mert elég húzós volt az ára, és kompletten volt hozzá hordozó és sport is, ezért turiban 3000Ft-ért vettem használtat, aztán megvettük a kocsis szettet.Nagy csalódás volt a babahordozója, mert kb.4 hóig tudta használni, mert túl nagy baba volt és széltében is és hoszban sem fért tovább, s áttettem a kopott nem hiperszuper turisba és még most is azt nyúzza pedig 1 éves lesz nemsokára és 11, 5 kg és 79cm.Én amúgy is vettem volna, mert nagyon hasznos, ha kimegyek a kertbe, vagy etetem a kutyust, cicát, locsolok beleteszem, addig üldögél benne és nézeelõdik.Régen míg kisebb volt ringattam is elalvás elõtt, s úgy aludt be, aztán vettem ki.Mindenki másként csinálja, én vennék most is, mert nagyon jó.
Szia tõlünk senki se kérdezte hogy megyünk haza azt csinàlsz a gyerekeddel amit akarsz de mivel kocsival hoztuk ezért nekünk volt
Szia tõlünk
"Taxiban nem kötelezõ se a gyerekülés, se babahordozó" Nem is azért kell használni mert törvényt van rá, hanem mert a gyerek érdeke, hogy egy esetleges koccanáskor ne repüljön ki az autóból az ablakon át.
Mi nagy hasznát vettük a hordozónak, mert nálunk sok olyan bolt van, ahova nem tudom felvinni a babakocsit, gyereket pedig soha nem hagyok kint! Ilyenkor csak egyszerûen kipattintottam a babakocsiból a hordozót és úgy vittem fel a lépcsõn, úgy mentünk be a boltba, de pl a Pennybe úgy jártunk, hogy a bevásárló kocsira keresztbe tettem rá, így kényelmesen vásárolhattam, nem fáradt el a kezem, és nem utolsó sorban biztonságban volt a gyerkõc, a bevásárló kocsiról nem csúszik le a hordozó. :-)
A tobbiekkel egyetértek, ha kocsival mentek, mindenképpen kell hordozó (akár kölcsön is). Mondjuk ilyet én nem hallottam még sehol, hogy csak úgy engedik haza a babát, ha van babahordozó, pedig két gyereket két kórházban szültem, egyet vidéken, egyet Pesten, és a kutya nem foglalkozott vele, hogy hogy megyünk haza... Azon viszont nagyon meghökkentem, hogy taxiba nem kell hordozó. Ez teljesen komoly?? Egyszerûen nem tudom elhinni. Ugyanolyan személyautó, mint bármelyik másik, és szerintem a taxisokra ugyanúgy vonatkozik a KRESZ, mint bármely más autósra (még ha õk idõnként nem így tekintenek is saját magukra...).
Jó pár adok-veszek oldalon lehet kapni 1-2 ezerért is hordozót.Nem a legmárkásabb, legszinesebb..stb , de a célnak, tehát hogy a baba biztonságban legyen megfelel..ezen ne spórolj Többek közt én is árulom a Nania hordozóm 4ezerért...szóval nemkell 10-15 ezret kiadni
A kérdező hozzászólása: Szóval akkor nem kell feleslegesen ki adni érte pénzt?
Mi taxival hoztuk haza, ülés nélkül.Taxis ésszel ment, de nem is messze hozott minket.Ha csak pár ezer is, nem vettünk hordozót, mert nem kell.Barátaink ha eljönnek értünk autóval, hozzák az õ ülésüket, mi meg babakocsival vagy kendõvel közlekedünk.1hónap múlva megyünk az 1.szülinapját ünnepelni és kocsival jönnek le értünk a rokonaim.Kölcsönkértük akkorra a barátainktól az ülést, oda meg anyám szerez utazóágyat, ugyanis nem vettünk azt sem.

Mit tegyen az, aki sosincs kibékülve a külsejével?

Mert maximalista. Vékony, de elkezd sportolni, jobban néz ki, pici boldogság. De ekkor elkezdi zavarni más, apró részlet. Megoldja. Majd jön egy újabb és újabb. És ez így megy éveken keresztül, sosem fogadja el a külsejét, mindig tökéletesíteni szeretné, de mindig van tökéletesebb. Emiatt, hogy nincs jóban magával, nincs kellő önbizalma, nem sikeres a párkeresés során sem. Mit kezdjen az ilyen ember magával?

Legjobb válasz: Forduljon szakemberhez, aki kigyógyítja az agybajból!

Forduljon szakemberhez, aki kigyógyítja az agybajból!
Találjon magának olyat aki mindennap dicséri, és ápolja az önképét.
A kérdező hozzászólása: Misaka Kaori, köszönöm! :) Igaz barátaim mondjuk nincsenek.
Nyugodj meg, néha a szép emberek sincsenek kibékülve magukkal. Pl. nekem is annyian mondják, hogy szép vagyok, meg gyönyörû meg csinos, de valahogy nehéz elhinni saját magamnak is. :) Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem vagy egyedül, mindenkiben vannak gátlások. Ha van olyan ember a környezetedben, akivel jóban vagy, mondjuk egy igaz barát, vagy egy idõsebb rokon, szülõ vagy bárki, neki elmondhatod, ha megbízol benne. Én utáltam magam egy idõben amiért irigy voltam a legjobb barátnõm külsejére tehetségére. Megbeszéltük a dolgot és nagyon sok dolog derült ki, hogy õ olyan szeretne lenni, mint én. Szóval fel a fejjel, ha végképp nem megy akkor szakember. De néha a legjobb barátok a legjobb pszichológusok. :)
A kérdező hozzászólása: Nem, már nem tanulok egy ideje, a fizetõs szolgáltatás minõsége pedig hagy némi kívánnivalót maga után, szerintem.
Nem hülyeség a szakember, hidd el, utat tudnak mutatni. Feltételezem, hogy még tanulsz, így elég könnyen, ingyenesen igénybe veheted a segítségüket. (bár azt hiszem késõbbiekben is megoldható, ebben nem vagyok otthon)
A kérdező hozzászólása: És az 5-ös válaszolóval is egyetértek. Ha lehetne restartot nyomni, megtenném gondolkodás nélkül.
A kérdező hozzászólása: Xenophilius, valami hasonló játszódik le bennem is.
Vannak folyton elégedetlen emberek...Én is így vagyok, de ez igazából azért van, mert valami mással elégedetlen.Én pl szeretnék más életet élni, amiben az anyagiak egyenlõre utban álnak...
Hát én is így vagyok ezzel (csak éppen okkal) ezért is van (távoli) napirenden egy teljes fogátalakítás meg szemmûtét... Még távolabbi az orrplasztika meg a fül-átszabatás. (Kár, hogy koponyát nem lehet alakíttatni) Közelebbi terv a "tökéletes" súly megtalálása és ha ez megvan akkor agyatlan (itthoni szóval rossz minõségû) edzés... Utána már nagyjából elégedett lehetek... Talán. Bár még az idióta anyajegyeket is leszedetném ha lehetne, meg helyreigazítanám a tartásomat (most mondjuk magam is megteszem, mindig kihúzom magam, egyenes hát - egyre jobbanmegy) de a púpomat is helyreüttetném. Na utána már nemlenne semmi gond.
A kérdező hozzászólása: caM008, a pszichomókus meg nevetve küldené el azzal az indokkal, hogy tényleg van olyan, akinek nem való az élet.
Ha nem változik örök boldogtalanságra van ítélve! Az élete egy nagy szar lesz!

Pinnacle VideoSpin hiba Mit rontottam el vagy mi a hiba? Aki tudja az irjon mert nagyon fontos! :SS

Osztályomról vágtam össze videót de le is játszotta. Aztán egy új videót akartam beszúrni de nem tudtam mert nem csinált semmit meg a képekkel is ez van meg az átmenetekkel is és nem játssza le a videókat amiket eddig összeraktam. Lejátssza megy a videó csak se hang se kép.

Mi vonzó van számotokra a mai lányokban? Mit tehet az, akinek semmi? Léteznek még természetes, rendesen felöltözött, intelligens lányok? Főképp férfiaktól kérdezem.

Titeket nem idegesít az, hogy bárhová néztek, a mai lányok csak festékb?l tömésb?l meg idióta rongyokból állnak, beszélgetni meg nem lehet velük? Tudom, hogy van aki csak egy éjszakára használja ?ket, de akinek komolyabb tervei vannak, az mit csinál? El kell fogadni, hogy ilyen a mai kor n?je, és ráfanyalodni, vagy örökké egyedül maradsz? Én annyira unom ezt a sok buta m?"n?"t. Mindegyik csinosnak, kedvesnek meg szolidnak hiszi magát, közben tiszta kamu az egész megjelenésük, személyiségük, és úgy káromkodnak, mint egy matróz. Mit?l válnak ilyenné a mai lányok? És miért az összes? Vagy ha van, hát hol keressem a kivételt?

Legjobb válasz: Sokáig én sem találtam, aztán ráleltem egy normális igazi belsõ értékekkel rendelkezõ lányra. Szóval még biztos akad ilyen, de nem hazudom hogy nem kell hozzá szerencse, mert kb 1 millióból egy. Addig meg szexre jók a mû nõk:D

Sokáig én sem találtam, aztán ráleltem egy normális igazi belsõ értékekkel rendelkezõ lányra. Szóval még biztos akad ilyen, de nem hazudom hogy nem kell hozzá szerencse, mert kb 1 millióból egy. Addig meg szexre jók a mû nõk:D
Hát én sajnos nem nagyon találkozom normális pasikkal, pedig egyetemista vagyok, ahová azért elméletileg a normálisabb emberek járnak... :-S
A kérdező hozzászólása: Az attól függ milyen neked a normális. Ugyanis normális pasikkal tele van a világ, az más kérdés, hogy manapság az a normális, hogy mindenki felszínes. Meg lehet, hogy más oka van annak, hogy nem keresnek téged, ami nem a külsõddel kapcsolatos, erre gondoltál? De szerintem az egyetemek többségén is ugyanolyan emberek vannak, akik bárhol máshol, csak épp õk magolnak 2 buli között. Meg attól is függhet, hogy melyik városban, hogy milyen terület, lehet, hogy pl a humán területen kifinomultabb lelkû fiúkat találnál. Mondjuk akiket én ismerek, elég vegyesek, van köztük humán-reál-vegyes tanulmányú meg van olyan is, aki nem végzett komolyabb iskolát, hanem dolgozik. Egyszerû szerény ember, de nagyon kreatív. Szerintem az interneten végtelen a lehetõséged megismerni ilyen srácokat. Csak persze ehhez neked is meg kell mozdulni, mert szerintem az értelmesebbek nem szeretik a passzív lányokat - azokat, akik csak guminõnek jók. Meg oda kell is személyiség. De nyilván a legtöbben nagyon okos rendes embernek tartják magukat, szóval errõl nem igazán lehet érdemeben beszélni.
87 5, most legyek cinikus? A szingli srácok között keresd õket! Az egyik kolis ismerõsöm is mesélte, hogy a normális srácismerõsei egytõl egyig egyedül vannak, a hülyegyerekeknek vannak barátnõi. Ez pedig a lányok sara, mivel a végsõ szót mindig õk mondják ki, tudtommal.
"87 %"
A kérdező hozzászólása: Sajnos én is ezt látom, hogy fõképp a lányokon múlik. De a jóképû unalmas pasik meg bármennyit megkapnak.
Igen, a jóképûség legtöbbször alap. de ott van még ezen felül, hogy aki normálisan beszél, értelmes a szövege, pont hogy kiesik a jelöltek közül.Komolyan mondom, mintha a lányokat taszítaná az intelligencia. Nem tudom az okát, lehet, hogy tudat alatt az unalmassággal azonosítják.
Azért az intelligenciát ne vegyük már egy kalap alá azzal a jelenséggel, jellemmel amirõl elõzõ te beszélsz. Az intelligencia az problémamegoldó készség , és tanulási sebességet jelent igazán. Amit pedig te mint jellemet szeretnél erõltetni, az nem más mint egy túl jólnevelt, anyuka és nagymama kedvence, alõre nagyokat köszönõs kezesbárány nyelvtankönyvi tisztasággal társalkodó sótlan szürkeegér. Naná hogy unják. Mert kb. az a szint, mintha egy egyetemi professzor doktorbácsival társalognának. Nem lazák, nem tökösek, nem vagányak, nem kanok. Csak egy száraz vacak, mint egy képek nélküli köny, vagy mint egy totál unalmas tananyag. Ezért nem szeretik sokan ezt. Lehet, hogy 60 évvel ezelõtt a nagymamik még ezt kajázák a kedves nagypapáktól, de kb 20 - 30 év óta már nem ez a stílus arat. Megértem a nõket, hogy nem ezeket rajongják. Igazán a zárkózott vallásos családanyatípusoknál bejövõs, de a szép, csinos feltünõ cicanõk le se hánnyák. EZ van.
"Nem lazák, nem tökösek, nem vagányak, nem kanok." Nem olyan régen beszélgettem egy csajjal, akinél nem volt tétje a dolognak, mivel van barátja és nem nyomultam rá. Szóval õ panaszolta nekem, hogy valahányszor megismert egy srácot, az mindig adta neki a nagymenõt, erõsen érzõdött rajta, hogy csak "teszi magát". Azt egyébként már megfigyeltem itt a fórumon, hogy valahányszor felmerül egy jogos kifogás, azonnal felveti valaki az ellenkezõ oldalt, szándékosan eltúlozva. Pl.. amikor nem tetszik egy átlagos srácnak, ha egy lány csakis egy görög félistennel áll szóba, akkor egybõl visszakapja valakitõl, hogy egy mázsás zsírdisznóval õ se kezdene. A kettõ azért messze nem egy szinten van. Én sem azokról beszélek, akik túlzottan is jólneveltek, hanem akikkel lehet mindenrõl beszélgetni, van humoruk és szellemesek, ugyanakkor nem kurjongatnak, nem pofáznak feleslegesen hülyeségeket és a többi...
A kérdező hozzászólása: Ezzel a túlzós dologgal egyetértek. De be kellene ismerni, hogy azok az unalmas szürkeegerek a normális lányok és fiúk, akik sótlanok, és nem izgat fel elsõ látásra, nem harsány, nem tökös. De érzékeny, és megbízhatóan egysíkú. Valamit valamiért. Akinek van erõs személyisége, arra biztosan lecsapnak a vadászok idõben. És pont itt a lényeg: a tökös csávó kell. Az unalmas szürkeegérnek is. Ellenben a férfiak nagy része nem támaszt irreális elvárásokat. Vagy talán csak nem teheti meg, mert utánuk nem kapar senki? És akkor kiderül hogy a nõk hamis önérzete csak felszínes dugibókoknak köszönhetõ? Bevallom, nem hiszem én sem, hogy egy unalmas lányt tudnék szeretni, de ez nem a külsejét jelentené, meg hogy állandóan vihog, hanem hogy van érdekes személyisége és bizonyos aktivitása. Csak magamtól sem várok el kevesebbet mint másoktól, ami manapság úgy látszik ritka dolog.
Azért álljunk már meg! az intelligens ember duma alatt azért általában azokat szokták érteni, azokat a sótlan jólnevelt unalmas semmilyen embereket. Itt most mint fentebb is írtam ne a szó valódi IQ-jelentését nézd, hanem a köznapi magatartási oldalát. A nõk elvárják , hogy szórakoztassák õket. Ilyenek, õk nem jó humoristák, egy nõi humoristát se láttál még, de pont ezt szeretik, hogy a férfi legyen vagány, jó dumás, tökös, a fekete bunkó humor is nyerõ sokuknál, sõt fõleg az, inkább az mint egy hetihetes féle sznob IQ vicc, azon nem mindenki nevet. De az még akkor sem bunkóság. Szeirntem akiket túlneveltek, azok sokmindent vesznek a bunkó stílus kategoriába bele. Pedig jóformán a bunkó kategoriába csak azokat kéne sorolni, akik szánt szándékkal aláznak meg , bántanak meg másokat! igazábül semmi más nem bunkóság. Sem a trágár beszédstílus, sem a túlzott szlenghasználat, sem az, ha egy vadidegent! nem engedsz elõre. Ezekben még semmi bunkóság nincsen. Csak a híperérzékenyek szarnak maguk alá az ilyenektõl. A nõk pedig szeretik a lazább, életrevalóbb srácokat, nem olyan görcsösek, merevek, nem olyan erkölcsi szabályok által korlátozott az életük.
A kérdező hozzászólása: :) Hát én ezt pont fordítva látom. Pont a nõk azok, akik gyávaságból igen is rákényszerülnek a társadalmi normákhoz való alkalmazkodásra. És attól még undorítónak fogom tartani ha egy nõ bunkó, káromkodik vagy gagyi szlenget használ, vagy nem érti a "sznob" vicceket - és ugyanúgy, ha rbancnak öltözik. Mert ebbõl csak az jön le hogy egy ostoba állat, én meg nem vagyok zoofil. Nem neveltetésbõl, hanem belsõ igénybõl, mint ahogyan a szexuális vágy sem neveltetés kérdése. Persze nem várom el hogy sznob legyen agyonmûvelt és fapofa, de lássuk be, a legtöbb nõ így jellemzi azokat, akik nem az alfahím kategóriába tartoznak. És ez a legtöbb nõ pont az az ostoba többség, akik csak arra jók, hogy az alfahím kihasználja õket. Engem különösebben nem érdekel az intelligens szó sem, és abban lehet valami, hogy aki ennek hívja magát, az nem lehet objektív. Hiszen vannak ilyen nõk is akik intelligensnek tartják magukat, közben... Szóval engem nem az zavar, hogy mindenféle emberek vannak a világban, hanem asz, hogy a nõi szerep és átlag nõ pont az ostoba lotyó felé konvergál. Nem arról van szó hogy a szex rossz vagy nevetni rossz, hanem hogy undorít az ostoba primitív életvitel. És nem attól lesz értelmes számomra hogy Hamletet néz vagy IQ teszten 160 pontot szerez, ha ugyanaz az ordenáré lotyó lesz, amikor kijön a színházból, mint aki nem jár színházba.
A kérdező hozzászólása: Ezzel a senkit se érdekelnek szövegekkel nem értek egyet. Én is itt vagyok, meg van még pár ismerõsöm, aki ilyen, legfeljebb nem találkoztok ilyenekkel. De szerintem tele vannak a társkeresõk is hasonló srácokkal, csak õk nem rámenõsek (meg kell mozdulni a lánynak is) és nem elég jóképûek, hogy érdekesek legyenek. Szerintem ma már csak az a lány nem talál párt aki nem is akar igazán.
Vannak normális lányok, csak õk a mai világban sajnos nem érdekelnek senkit, pedig sokkal többet érnek, mint a mai lányok többsége....
Kedves 2. Ott a Pont! Jobban nem is tudtam volna elmondani.
Ez is csak sírás, hogy neked nem jut senki.
2-es! A végét is elolvastad? Ott van a lényeg.
Én itt vagyok, van is barátom... de az kell mondjam hogy az ilyen lányok mint én, nagyon nem kellenek senkinek. Ha meg mégis akad valaki, az meg totálisan rommá dönti az önbecsülésem. Ez van.
utolsó: szóval még is akadt neked valaki....és az akkor romba is döntötte az önbecsülésed?? :)
Nekem nincsenek ilyen gondjaim, egyrész el nem tudnám magam képzelni párkapcsoaltban , családos életben, másrészt meg nem jönnek be a nehezen kapható nem túl bevállalós lányok, a stíustalan unalmasakat is kerülöm. Mai lányok alatt a tini majmokat lehet érteni, azok szarok ne nagyon, sajna elég elkorcsosult ideáljuk van a férfiakról, ezeket a menyétfejû egyszálbél kis páwa majmokat favorizálják meg az ilyen festett égnek álló hajú buzernyákokat. Igazából nem zavar, mert 20 tól felfele indul nálam a nõi nem , azok meg zömében az igazi férfiakat, az izmos, erõt sugárzó action-maneket kedvelik. Nah, az a kategoria jön be nekem leginkább, azok meg a 20 feletti bevállalós, mini ruhákban mászkálós plázacicák, meg a fitnesses lányok, azokat szeretem. Õk is ak ülsõségek emberei, és szerintem bõven be lehet velük érni. Igaz nekem a jelmondatom: NÕT csak szexre!! tehát igazából ilyen téren tényleg nagyon elég. Olyan nõket, akik nem tartonak ebbe a kategoriába, valóban nehéz találni, mert igazán azokkal sehol nem lehet összetalálkozni, se szórakozóhelyen, se konditeremben, se plázákban nincsenek, max az útcán látsz egykettõt belõlük, de azokon is átnézel, annyira szûrkék, még ha szépek akkor is, elvesznek a tömegben. EZeket csak oktatási intézményekben, vagy munkahelyeken lehet felszedni, ha épp jókor vagy jó helyen. Ennyi a történet. De erõsen ajánlott olyan felszínesnek lenni mint én, és akkor több nõbe is belelógathatod elméletileg a farkadat, mert a dekó macák azok nem vetik meg a kékerest! Nem kell hosszútávra tervezgetni, úgyse biztos hogy megéred, élj a mának.
A kérdező hozzászólása: Patrik: Sajnos én is így látom, hogy többnyire inkább szerencsén múlik, és igen elhanyagolható a kivétel. 2: Azt tudom, hogy félelembõl teszik és álarc, mert így akarnak "normális"ak lenni, inkább azt nem értem, hogy lehet, hogy egytõl egyik beállnak a sorba, és nincs gerincük? A férfiak közt nem látok azért ennyi divatlegényt (bár van ott is jó számmal ostoba). Ennek is a teszotszteron=bátorság az okozója? Nem hiszem hogy ennyirõl lenne szó. Az a kérdés meg értelmetlen szerintem amit linkeltél. "Ez is csak sírás, hogy neked nem jut senki." Ez is csak sírás, mert nem tudsz válaszolni. "Én itt vagyok, van is barátom... de az kell mondjam hogy az ilyen lányok mint én, nagyon nem kellenek senkinek. Ha meg mégis akad valaki, az meg totálisan rommá dönti az önbecsülésem. Ez van." Ez nem tudom mennyire igaz, ismerek jó pár ilyen srácot, akinek ez kellene és undorodik a mûnõktõl. "utolsó: szóval még is akadt neked valaki....és az akkor romba is döntötte az önbecsülésed?? :) " Jogos :) "Nah, az a kategoria jön be nekem leginkább, azok meg a 20 feletti bevállalós, mini ruhákban mászkálós plázacicák, meg a fitnesses lányok, azokat szeretem. Õk is ak ülsõségek emberei, és szerintem bõven be lehet velük érni. Igaz nekem a jelmondatom: NÕT csak szexre!! tehát igazából ilyen téren tényleg nagyon elég. " Ez gondolom jellem kérdése, mert én az ilyenekhez undorodnék hozzányúlni is. Ráadásul a szex nálam kicsit belsõségesebb, és önmagában nem létezõ dolog (most a fogalom különbözõ értelmezéseitõl eltekintve). "max az útcán látsz egykettõt belõlük, de azokon is átnézel, annyira szûrkék, még ha szépek akkor is, elvesznek a tömegben." Azzal egyetértek, hogy nem feltétlenül lesz ettõl érdekes a személyisége, de nekem eleve nem jönnek be a feltûnési viszketegségben szenvedõ nõimitátorok. "EZeket csak oktatási intézményekben, vagy munkahelyeken lehet felszedni, ha épp jókor vagy jó helyen" Sajnos hasonlóan látom. "De erõsen ajánlott olyan felszínesnek lenni mint én, és akkor több nõbe is belelógathatod elméletileg a farkadat, mert a dekó macák azok nem vetik meg a kékerest! Nem kell hosszútávra tervezgetni, úgyse biztos hogy megéred, élj a mának." Erre nem jöttem még rá, hogy lehetne ilyet. És valahol talán undorodnék is magamtól, ha én is beállnék a sorba. Az a baj, hogy nem puszta szexre, hanem inkább lelki dolgokra vágyok. Hosszútávban eleve nem reménykedek, mert a mai kapcsolatok 99%a röhejes, szinte valószínûnek látom, hogy úgyis pár éven belül tönkremegy valamiért. Szóval alapvetõen egyetértek ezzel a hozzáállással, csak képtelen vagyok és nem hajlandó rá.
Ez már az elsõ lépés, hogy egyetértesz vele. Jó úton haladsz. Hidd el, átformálható a jellem, lefele mindenképpen. Lefele, azt úgy értem, hogy haggyuk az erkölcsöt meg a régi tradíckat egy új, erkölcstelen világban. Itt már ezeknek az embereknek nem terem babér. Elavultak, eljárt az értékrendjük felett az idõ. Tudni kell lépést tartani a világgal, és keresni kell aktuálisan mi a jó. Valóban a párkapcsolatok semmit nem érnek, sorar látom, hogy mind egy idõ után belebicsaklik valahol az egészbe. Aztán csak oda a sok idõ, pénz, lemondás sokmindenrõl a negy büdös semmiért. Csak fizetheted a tartásdíjat a kölökre, aki egy olyan valakitõl volna, akit már rég nem is szeretsz, szarba se nézel. bár nem is lenne. Elejét kell venni, és akkor nem is lesz! A friss házasulók , mint az állatok úgy nyomják a dudát a nászmenetben, már elõre röhögjük õket, hogy na ezek is hamarosan sírva másznak a vállóperre, aztán évekig húzódik a nyavajájuk mire letakarodnak egymásról. Kinek kell ez ? Ne álmodozz, nem éri meg. Ritka az , ha valaki azzal vénül be, akit választott. A férfiak csalják a nõjeikat, a nõkm eg elhidegülnek , csak a kölökre koncentrálnak, elkényelmesednek, leszoknak a nemi életrõl. Nekem ilyenek nem kellenek. Ha ez mind tudatosodik az agyadban akkor könyebb lesz bevenni, amit írok! És átváltasz pont olyan metnalitásra mint amin én vagyok. Most még idegenkedsz, mert anyuék ezt nevelték beléd, meg ezt láttad a romantikus filmekben. De majd rájössz, hogy mi az élet, és te is remélhetõleg úgy leszel, hogy kihasználni az ellenkezõ nemet, nem kell velük tervezni semmi komolyat! Nem bántod te meg õt, hisz õk is elvtársak és partnerek ebben. nem olyan nagy baj, hogy egyre többen gondolják így. Jobb a könnyen kaphatós, szintén élvezethajkurászós nõkre keresgélni. Az a bajod, hogy túl komolyan veszed ezt a társas együttélés dolgot. Egy szentségnek fogod fel, közben meg nem az.
A kérdező hozzászólása: "haggyuk az erkölcsöt meg a régi tradíckat egy új, erkölcstelen világban" Engem nem az erkölcs érdekel, hanem undorító amit látok. Nem azért tetszenek más fajta lányok, mert a papok mondtak valamit régen, hanem mert én ilyen vagyok. "mint az állatok úgy nyomják a dudát a nászmenetben, már elõre röhögjük õket, hogy na ezek is hamarosan sírva másznak a vállóperre, aztán évekig húzódik a nyavajájuk mire letakarodnak egymásról" Ezzel én is így vagyok, szerintem nagyon naiv ember, aki éveken keresztül váltogatta a partnereit és majd azt hiszi pont most fog megállapodni. "Ha ez mind tudatosodik az agyadban akkor könyebb lesz bevenni, amit írok!" Ezeket mind tudom, de ettõl ugyanolyan undorítónak fogom találni az ostoba mûnõket. "Most még idegenkedsz, mert anyuék ezt nevelték beléd, meg ezt láttad a romantikus filmekben." Szerintem te azt hiszed, hogy valami naiv srác vagyok, aki erkölcsi nevelést kapott. Ez nem igaz. Senki se mondta, hogy mirõl mit gondoljak, egyszerûen érzem, hogy undorít az a mentalitás. Nem vonz semmi egy ostoba rbancban, unalmas, idegesítõ és undorító. Azt hiszem ez nálam esélytelen és inkább el kéne fogadnom, hogy az evolúció vakvágánya vagyok.
Igen, rossz az önbecsülésem...ki kéne lépni a kapcsolatból már régen..
A 6.-al egyet értek, nekem is volt olyan ismerõsöm aki sírt, hogy csak agyonsminkelt, könnyen kapható nõkbe botlik, de engem pédául nem hívott sose randira, mert én túl visszafogodt voltam neki, meg zavarta, hogy nem egy nap alatt csábítana el.
A jóképûség nem minden esetben alap. Szerintem. Én most olyan fiúba szerettem bele, aki ha elmenne mellettem az utcák kicsit sem fogna meg. Sok lány van ezzel így. Nem minden a külsõ SÕT. persze ez nem minden esetben igaz, de én most pont ilyen helyzetben vagyok. Ennek a fiúnak pont a személyiségébe szerettem bele. Nagyon okos, és intelligens. Ez is kell egy kapcsolathoz. mert ha az illetõre nem tudsz felnézni, akkor hiába, nem sokáig fog tartani a kapcsoltat. Ez az én véleményem. :) De tegyük hozzá, hogy azt a fiút én nem érdeklem. pedig én nem vagyok plázacica, se buta...

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!