Találatok a következő kifejezésre: Mi a arról, hogy (1521 db)

A Bibliában mit írnak arról, hogy miként éljük a mindennapjainkat, életünket?

Legjobb válasz: Hát ez elég átfogó kérdés! Tulajdonképpen az egész Szentírás arról szól, hogy miként éljük mindennapjainkat, hogyan gondolkodjunk, és ebbõl kifolyólag hogyan cselekedjünk. Az egész Bibliát kéne olvasni ahhoz, hogy megismerd a tanítását arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, a testünkhöz, a teremtett világhoz, a Teremtõnkhöz, a munkához, az anyagiakhoz stb... Az biztos, hogy Isten szorgos munkára hív el minket, nem csak a létfenntartás, de a másokért végzett szolgálat terén is. Ez pedig nem megy a Vele való szoros kapcsolattartás nélkül, amikor is Tõle kérjük mindenhez az útmutatást és az erõt, vagyis imádkozó életet élünk. Röviden talán ennyi. :-)

Hát ez elég átfogó kérdés! Tulajdonképpen az egész Szentírás arról szól, hogy miként éljük mindennapjainkat, hogyan gondolkodjunk, és ebbõl kifolyólag hogyan cselekedjünk. Az egész Bibliát kéne olvasni ahhoz, hogy megismerd a tanítását arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, a testünkhöz, a teremtett világhoz, a Teremtõnkhöz, a munkához, az anyagiakhoz stb... Az biztos, hogy Isten szorgos munkára hív el minket, nem csak a létfenntartás, de a másokért végzett szolgálat terén is. Ez pedig nem megy a Vele való szoros kapcsolattartás nélkül, amikor is Tõle kérjük mindenhez az útmutatást és az erõt, vagyis imádkozó életet élünk. Röviden talán ennyi. :-)
"Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja..."
Ez miért fontos? Élni akarsz vagy elõre beprogramozott algoritmus szerint létezni mint egy robot?
Kedves "farkasokat" kérdezõ! ;) Nem kell farkasokként viselkednünk! Dehogy kell!! Én nem mondtam ilyet, és nem is akarok senkit sem ilyesmire buzdítani, sõt tudatosan én sem szándékozom úgy viselkedni!!! A lehetõ legtávolabb áll tõlem! De! Nagyon ritka az, hogy valaki a megtérése elõtt már olyan mint egy kezes bárány. Emberileg nézve kívülrõl lehet, hogy úgy ítélnénk meg, de csak a jó Isten tudja, hogy mi minden van egy emberben. Õ -ahogy ez a Biblia figyelmes olvasása során kiderül- nem azzal a mércével mér, mint mi, bûnben született emberek! Õ a tiszta, önzéstõl mentes mércével mér. A lelkünket GYÖKERESEN szeretné megváltoztatni, és ha igazán közel kerülünk Õhozzá, a tisztaság, és jóság igazi Forrásához, akkor vesszük csak észre, hogy a mi, sokszor bárány szelídségûnek tartott természetünkben, mennyi félelmetes és alattomos bûn lapul meg, amelyek csak arra várnak, hogy egy adott szituációba kerüljünk, és máris aktivizálódik a "rossz énünk". Ki ne lett volna olyan helyzetben, hogy még saját maga is meglepõdött, mondjuk azon, hogy milyen indulat tört ki belõle valami miatt. Ezekbõl látszik, hogy még az énünk nem tisztult meg kellõképpen. Még nem idõztünk eleget a Mesterrel, még nem tudtuk elítélni magunkban eléggé a rosszat. Én azt mondom -és állításomat az ige is alátámasztja-, hogy tökéletes ember nincsen. Legfeljebb tökéletességre törekvõ ember van! A jó Isten nem teljes tökéletességet vár el tõlünk, mert tudja, hogy az öröklõdés vastörvénye miatt a bûn a zsigereinkben van, azt saját erõnkbõl legyõzni nem tudjuk. Õ hitet vár el tõlünk, belé vetett hitet, miszerint csak Õ képes bennünket úgy megváltoztatni, hogy az IGAZI és ÁTÜTÕ erejû legyen. Ne magunkban, hanem Õbenne bízzunk, mert csak akkor lesz teljes a siker! Saját magát senki nem tudja tökéletessé tenni, mert mindig vegyülni fog bele egy kis önzés, ami már elég ahhoz, hogy tökéletlenné tegye viselkedését, és emiatt akár egész lénye negatív légkört árasszon magából. Csak a Jóság Forrásával való szoros kapcsolat képes bennünket fokról fokra átformálni. Mindennek ellenére bármikor eleshetünk, követhetünk el hibákat, amit, ha megbánunk, Õ kész azonnal megbocsátani -feltéve, hogy mi is készek vagyunk megbocsátani azoknak, akik miellenünk vétkeztek! Ez feltétel! Nem kell tehát farkasokként viselkednünk! Korábbi hozzászólásomban egyrészt azokra az emberekre gondoltam, akik tudatosan farkasok, mert még nem tértek meg, másrészt azokra, akik már megtértek, de sajnos eredeti elhatározásuktól eltérõen, mégis, õk is beleesnek ebbe a hibába. Arra céloztam, hogy mi is bármikor eltévelyedhetünk, a legnagyobb igyekezetünk ellenére is! Nézzük meg, hogy hogyan viszonyul Mesterünk az ilyen "bakikhoz"! Meghurcol minket? Kiátkoz minket? Örökre elvet minket? Leszid bennünket? Nem! Visszafogad, megbocsát, magához ölel! Ha mi az igazi BÁRÁNYT akarjuk követni, akkor MEG KELL, HOGY BOCSÁSSUNK annak aki akkor éppen farkas bõrbe van bújva. Miért? Mert az Úr is ezt teszi velünk, ha mi tudatosan, vagy akaratunktól eltérõen, de "rosszak" vagyunk! De nem gyengeségbõl, hanem, mert gyógyítani, és bekötözni akar. Nem megsebezni, bûnt felróni, vádolni és hibáztatni, hanem IGAZI megoldást találni, és MEGMENTENI! SZERETNI A BÛNÖST, HOGY MEG TUDJAM MENTENI!!! Ez a Krisztusi magatartás!
" "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bûnt cselekszik, a bûn szolgája." Miért nem változtatunk ezen, ha tudunk? " Ezen változtatunk, mégpedig úgy hogy aki megtér az imádkozik és böjtöl mások megtéréséért, hirdeti az evangéliumot és így mások is megtérnek, stb...
"Igen, az Úr is ezt tette, és ezt teszi velünk is, amikor kibírhatatlan "farkasok" vagyunk!" De még mindig nem értem miért kell farkasokként viselkedni? Nem-e azért rossz itt Magyarországon a helyzet mert sok a "farkas"? "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bûnt cselekszik, a bûn szolgája." Miért nem változtatunk ezen, ha tudunk?
Bocsánat, úgy tûnik, hogy mégis elment direktben. Most már mindegy! ;)
Kedves 10-es válaszoló! Igen Jézus a bûnt gyûlölte, de soha nem a bûnöst. Ne tegyél egyenlõség jelet a kettõ közé! Aki pedig nem ismeri be, hogy néha bizony akaratlanul is hibát követ el, vétkezik Isten legkisebb törvénye ellen, az nem õszinte sem Istenhez, sem önmagához! Lehet, hogy Te azt hiszed, hogy belül csodálatos bárányka vagy, de már a megnyilvánulásod is (és nem sértegetni akarlak) éles ellentétben áll ezzel, a sértõdékenységed, és a másik ember elítélése, vádoló megbélyegzése, miatt. Az önhittség pedig tipikus farizeusi magatartás, amit ugye Jézus a legsúlyosabban ítélt el! Mivel a kérdezõ kérdése teljesen másra vonatkozott, ezért a szabályzat szerint külön kérdést kellett volna kiírnod, ezért én csak röviden válaszoltam, de ha folytatni szeretnéd a diskurzust, akkor javaslom írjál ki egy új kérdést, vagy folytassuk privát üzenetben a témát!
"Farkasokat lehet szeretni?" Assisi szent Ferencnek sikerült.
Nem, Jézus gyûlölte a bûnt! Nézd meg, hogy gyûlölte a farizeusokat. Én soha nem vagyok farkas, sajnálom te az vagy. Jelentkezzen az nálam priviben, aki bárány belül és soha nem farkas! Mert egy bárány soha nem viselkedhet farkasként. KÉREM, ha van ilyen, már régóta keresem! Aki nem irigy, nem kárörvendõ, stb.
Igen, az Úr is ezt tette, és ezt teszi velünk is, amikor kibírhatatlan "farkasok" vagyunk!
"Szeresd felebarátodat, mint saját magadat" Farkasokat lehet szeretni?
Jézus a hegyi beszédében számos hasznos tanáccsal látott el hogy hogyan éljük a mindennapi életünket Istennek tetszõen. "Így tehát továbbra is keressétek elõször a királyságot és az Õ igazságosságát, és ezek az egyéb dolgok mind megadatnak nektek ráadásként.Soha ne aggódjatok hát a következõ nap miatt, mert a következõ napnak meglesznek a maga aggodalmai. Minden napnak elég a maga baja."(Máté 6:33, 34) Jézus arra is figyelmeztetett, hogy az önzõ gyönyörkeresésen kívül a megengedett fizikai szükségletekbe is elmerülhet valaki oly mértékben, hogy nem tud a jelre odafigyelni. Erre biztatott: „Ügyeljetek magatokra, hogy a szívetek soha ne legyen megterhelve túlzott evés és mértéktelen ivás vagy az élet aggodalmai miatt, és meglepetésszerûen, hirtelen rátok ne jöjjön az a nap, mint egy tõr. Mert eljön mindazokra, akik a föld színén laknak” (Lukács 21:34,  35).
Elõzõ kérdés, négyes válasz :)
Máté 22.37 Jézus ezt felelte: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Ez a legnagyobb, az elsõ parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták." Ha eszerint élsz akkor garantált a siker :)
(Galácia 5:22,  23). "A szellem gyümölcse ellenben szeretet, öröm, béke, hosszútûrés, kedvesség, jóság, hit, szelídség, önuralom. Ezek ellen nincs törvény." Próbáld kimutatni az életedben ezeket a tulajdonságokat és boldog életet élhetsz.
Ami még kimaradt: Az emberek azért viselkednek "farkasokként", mert nem ismernek jobbat, vagy ha igen akkor nem kérnek belõle, mert az keresztbe húzná önzõ terveiket! A "farkasosság" nem áll meg az országhatárokon. Begyûrûzik kívülrõl, de mi is (értsd: aki olyan) hozzátesszük a magunkét, és így hömpölyög a gonoszság széltében-hosszában. Ha mi ehhez nem teszünk hozzá, már sokat tettünk egy jobb világért. De úgy gondolom, azért ennél többet kéne tennünk! Lásd: elõzõ válasz...

Mit tudtok arról, hogy a tehetséggondozó felvételi helyett lesz-e valami más, és arról, hogy 5 évfolyamos osztályok (0. -ban nyelvi előkészítő év) indulnak-e?

Tehetséggondozó felvételi idén nem lesz, de elég valószín?nek tartom, hogy lesz helyette valami más. Esetleg tudtok-e valamit err?l?

Ti mit tudtok arról hogy a hófehér stafik többsége megvakul?

Legjobb válasz: arrol meg nem hallottam hogy vegvakulnanak,de magaban a hofeher staffik nem megfeleloek allitolag.ha azert nem fogadjak el mert genetikai hibara utal akkor lehet.szerintem sok kutya megvakul oregkoraban,viszont a stafikra ramondhatjak hogy azert tortent mert feher.vagy nem tudom.csak a velemenyemet irtam.

arrol meg nem hallottam hogy vegvakulnanak, de magaban a hofeher staffik nem megfeleloek allitolag.ha azert nem fogadjak el mert genetikai hibara utal akkor lehet.szerintem sok kutya megvakul oregkoraban, viszont a stafikra ramondhatjak hogy azert tortent mert feher.vagy nem tudom.csak a velemenyemet irtam.

Hogy viselkedik a barátotok mikor részeg? Mit gondoltok arról, hogy mikor valaki részeg, akkor őszinte és önmagát adja?

Én ezzel a mondással nem értek egyet. Minden ember más, akkor is mikor részeg. Általánosítani nem szeretnék.. Valami olyasmire gondolok, hogy a barátomat valami bántja legbelül, lehet megbántottam valamivel, amit saját magának sem mer bevallani? vagy lehet nem is én, hanem valaki és így akarja visszaadni, hogy rajtam tölti le a sérelmeit.

Legjobb válasz: Alapvetõen részegen mindenki õszintébb. Én srác vagyok, de tudom magamról, hogy bár alapvetõen józanul is barátságos vagyok, meg jófej, de részegen nagyon szeretek csajokkal táncolni és közeledni. Mondhatni nyomulni. De én alapból õszinte vagyok józanul, hát még részegen. De mindenki õszinte részegen.

Alapvetõen részegen mindenki õszintébb. Én srác vagyok, de tudom magamról, hogy bár alapvetõen józanul is barátságos vagyok, meg jófej, de részegen nagyon szeretek csajokkal táncolni és közeledni. Mondhatni nyomulni. De én alapból õszinte vagyok józanul, hát még részegen. De mindenki õszinte részegen.
Hát azért az túlzás, hogy õszinte és önmagát adja. Habár az õszinteség lehetséges, de butaságokat is képes olyankor az ember mondani, vagy esetleg meg is bánthat vele. Önmagát biztos, hogy nem adja, ugyanis tényleg mindenki másképp viselkedik az alkohol hatásától, pl. van egy ismerõsöm, aki nagyon agresszív lesz tõle és veri a feleségét...
Rám az, hogy õszinte csak szûk barátok között mondható. Ha pl kanos vagyok, és úgy látom, hogy egy csajnál van esélyem, a csillagokat is lehazudom az égrõl.

Ti mit gondoltak arról, hogy valakinek 2 ember a példaképe (többi lent)?

2 ember a példaképem de nem úgy, hogy külön-külön hanem egybe amikor a barátság összeköti õket úgy egybe vannak akkor érzem, hogy õk együtt a példaképeim. De ha külön vannak pl.: "L" egyedül csinál videót, "I" is egyedül csinál videót akkor semmi különleges nincs a videóban. De ha "L" és "I" közösen csinálnak videót ahol nevetnek, hülyéskednek meg a többi ott valami megfog abban a videóban. Lehet, hogy azért van, mert "L"-ben az egyik énem találtam meg: a stílusom, bolondság, "I"-ben meg: bolondság és az erõs barátsági kötelék.

Legjobb válasz: jaj, ne már, most ki van kivel? L, I, mit videóznak, mi van????

jaj, ne már, most ki van kivel? L, I, mit videóznak, mi van????
Én értem, hogy mit mondasz, de szerintem ez hülyeség.
Ez nem esély kérdése, elmész egy olyan helyre ahol ezzel foglalkoznak, ott megmondják van e benned potenciál, és kész.
Hogy néz ki a fiú?
Ha jól néz ki van esélye. De egyáltalán nem éri meg.
A kérdező hozzászólása: 2. Válasz adó: jól néz Ki a fiú 3.válsz adó: miért nem éri meg?
Kevesebb férfi modell van mint nõi, így nagyobb az esélye munkákra külföldön. Az a legfontosabb hogy magas legyen a fiú. És ha modellkedni szeretne, hát istenem akkor tegye azt! Egy férfi modellnek jó a dolga, hiszen eléggé imponáló ha az a foglakozása hogy helyes.
Az csak értelmes kérdésre jár.
Én sem. Mit akarsz kérdezni? Fenyõt 14 éve lõtték le. Most ért el hozzád a hír?
A Vörös Dani lõtte le a Fenyõt? Mik vannak. :(
A kérdező hozzászólása: Értelme válaszokat nagyon várom!
Tiéd az MSZP-s/bankos/vízmûves kérdés is?
A kérdező hozzászólása: Nem értem, hogy mi a probléma.
A kérdező hozzászólása: Médiasztár, tönkretett számos folyóiratot. Közrejátszott abban, hogy a maygar médiavilágot teljesen tönkretegyék, és felépítsenek egy másikat, ami az õ érdekeiket szolgálja. Miután megépítette, eltették az útból, én legalábbis így értelmezem, és kíváncsi lettem volna, hogy a többi ember mit gondol.(Több értelmezése is van a gyilkosságágnak, ma sem tudjuk, hogy melyiket fogadjuk el) Ma is azért van botrány, és ez az aktualitása a dolognak, hogy a Fidesz megpiszkálja az õ birodalmukat, médiabirodalmukat, ezért kiabálnak annyira.
A kérdező hozzászólása: (Gyurcsány Ferenc jó barátja volt, legalábbis Gyurcsány sokszor meglátogatta õt.)
A kérdező hozzászólása: Ma is azért van botrány, és ez az aktualitása a dolognak, mert a Fidesz megpiszkálja az õ birodalmukat, médiabirodalmukat, ezért kiabálnak annyira

Mit gondoltok arról, hogy az UFOK csak akkor jönnek a földre ha mi kérjük őket telepatikusan?

Na szóval olvastam egy üzenetet, amit elvileg idegenek küldtek a földre nekünk, miszerint telepatikusan kérjük ?ket arra hogy jöjjenek le a földre. Én is meg tettem ezt és hirtelen kett? pont kezdet el vibrálni a fejemen én sem értettem de jó érzés volt. Na szóval úgy csináltam, hogy becsuktam a szemem és kértem azt " jöjjetek gyertek el a földre és segítsetek nekünk egy magasabb szintre jutni" Na szóval ezt a mondatot úgy mondtam el hogy közben a mindenségbe gondoltam az üzenetet, vagy valami ilyesmi. Próbáljátok ki ti is,

Legjobb válasz: Én is kértem õket telepatikusan, de azt mondták hogy: "nem megyünk, mert büdös vagy!" beképzelt sznobok...

Én is kértem õket telepatikusan, de azt mondták hogy: "nem megyünk, mert büdös vagy!" beképzelt sznobok...
Ha ez a helyzet akkor vedd fel velük a kapcsolatot telepatikusan! Én azt olvastam hogy az elmegyogyó gumiszobáiban már sok sikeres kapcsolatfelvétel történt, és nem csak idegenekkel! Úgyhogy hajrá csak nehogy ottmaradj!
Szerintem menny el és költözz be a sárgaházba.Ott talán kapsz kérdést a válaszodra.XDXDXD
diator, ezredszerre is sikerült megbotránkoztatnod.
A kérdező hozzászólása: Minden esetre köszönöm a válaszaitokat, gondolom nem nagyon hisztek benne érhetõ.
Hol olvastad ezt az üzenetet?
A kérdező hozzászólása: youtube, de fent van az inadvideon is, és még nagyon sok helyen.
Véletlenül nem egy kivágás egy filmbõl? Mert ha nem akkor én raktam fel, bocsesz! Lol.
sztem nem az a hülye aki hisz benne hanem aki nem:) tegnap velünk is fura dolgok történtek...:D

Mit gondoltok arról, hogy egy lány 19 éves koráig tartogatta a szüzességét az igazinak, de most bárhol elvesztené?

Nagyon csalódtam a pasikban,és már akár wc-ben is csinálnám...

Legjobb válasz: Véleményem szerint gyorsan feladtad, ezzel csak magadat fogod minõsíteni, ha egy szutykos wcben akarsz életedben elõször szexelni.

Véleményem szerint gyorsan feladtad, ezzel csak magadat fogod minõsíteni, ha egy szutykos wcben akarsz életedben elõször szexelni.
Az ilyen türelmetlen csajokból lesznek a legnagyobb ribancok. :S
Szeretném elvenni a szüzességed, még sohasem voltam szûz lánnyal, nem tudom milyen megtisztelõ érzés lenne.34F
Debreceni 19f! Én is debreceni vagyok és 19L XD háhá:D Kérdezõ! Én is szûz vagyok, tudom, mit érzel..., de ne csinálj hülyeséget! Meg fogod bánni! Legyen tartásod!
Gondolj bele! Nehogy már örömet okozz ezzel a pasiknak, hiszen kicsesztek veled.
Én is 19 vagyok, velem elveszítheted :D Várlak Debrecenben :P Amúgy komolyra fordítva szót: szerintem ha eddig kibírtad, akkor mostmár ne add fel. Tényleg egy retkes budiban akarod megkúratni magad vmi jöttmenttel? Ne már... Azért ennyi tartás legyen benned... 19/F
Valahogy én is így érzek. De szerintem ne add fel még adj még 1 esélyt magadnak. Az életben ennél nagyobb próbáltatásokat is ki kell bírni, igaz nehezen, de nem adhatod ilyen könnyen fel... Mellesleg azért wc-ben elveszíteni..Nem valami szép dolog.:S csak azt az egyet ne tartsd meg a büszkeséged, legalább annyira, hogy ne wc-ben..:/ Megértelek, hogy csalódtál. 18L
Ha csalódtál, akkor most miért lett hirtelen olyan sürgõs? Jól kitolsz velük? Tartogasd tovább, egyszer biztos rád talál az, aki megérdemli.
Jaj ne légy már ilyen... Ha nem várod majd eljön az a pasi akivel alkalmas lenne az elsõ szex. Igaza van az 1. válaszolónak!
ejjj, debreceni 19f!:D de rossz vagy:D Nem is ismerlek...:D Amúgy hol tanulsz?:D bocs az offért xD
Én is szûz vagyok, nem akarom elveszteni 25-30 éves koromig. Nem értem, hogy mostanában miért olyan fontos, hogy valaki elveszítse a szüzességét. Az is feltûnt, hogy már az is nagy baj manapság, ha valaki pl. 15-16 éves, és még nem volt párkapcsolata. Nem értem a mai fiatalokat, pedig kor alapján (csak az alapján) én is közéjük tartozom. 17/F
Engem is felvettek egyetemre csak halasztottam egy évet, hogy szerezzek egy szakmát. Ennyi :P
Húúú hát Te még nagyon pici vagy hozzám xD én már egyetemre járok, fiam:D :P
21:02 2/15n-be jársz?:D
mechwart :/
"Debreceni 19f! Én is debreceni vagyok és 19L XD háhá:D Kérdezõ! Én is szûz vagyok, tudom, mit érzel..., de ne csinálj hülyeséget! Meg fogod bánni! Legyen tartásod!" Melyik este érsz rá? :D
20:30 azért próbálj meg leereszkedni közénk a mi alacsony, ösztönök szintjén megragadt, erkölcstelen világunkba, mert az sem jó, ha 10 centivel a föld fölött jársz ;) 18/F
Átérzem a helyzeted. 18/L vok és kb ugyanígy érzek! Ha van rá lehetõséged, csináld! (bár azért ne wcben)...
A kérdező hozzászólása: nem bírom már tovább, és lehet hogy a szex megnyugtat.soha többet nem leszek senkibe szerelmes
2/14B :D
miért nem kérdezed tõle??
egyik lehetõség: megcsal, nem szeret, a váláson gondolkozik. másik lehetõség: úgy be volt [email protected], hogy asse tudta mivan:D
h nem válaszolt? akkor kérdezgesd csak.
figy EZT mi honnan tudjuk, hogy mért nem adott puszit neked a párod????? most õszintén.
Én akkor nem adok puszit, ha ittam-de úgy jó istenesen. De így is megérzi...
közeli helyeken...
vagy csak egyszerüen hulla fáradt volt, kimeritö napja volt ...akármiért lehet ilyen, én parom se puszilkodik ilyenkor, de én pontosan tudom ez mikor és miért van nála
Nincs rá igénye, hogy megpusziljon. Nem szeret, és lehet, hogy már van is valakije. Vagy annyit dolgozott, hogy egyszerûen el is felejtette, hogy még meg sem puszilt, néha én is olyan feledékyen vagyok, pl a múltkor mindenkinek vágtam a tortából, csak a férjemnek nem, és ez csak két óra múlva jutott eszembe, õ meg nem szólt semmit. De szerencsére nem sértõdött meg.
Duzzog mert valamivel felhúztad és azt érlete túl magában.
Puszild meg te!23N.
Ismeretlenül nehéz erre bármit is mondani. Lehet rossz napja volt, lehet hogy fáradt, az is lehet hogy beteg. Mit csinált? Leült tv-t nézni? Rád se nézett? Nem mindegy azért. Szerintem ha ez nem válik általánossá nincs miért aggódnod. Amit tehetsz, etess vele mézet!
Lehet rossz napja volt a munkahelyen.
kihagytam 2 sort nah :D tökmind1 be vagyok baxva :D:D
A kérdező hozzászólása: hm??
A válasz írója 46%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 00:02 még a szöveget sem tudod...
A kérdező hozzászólása: nem iszik alkoholt
A kérdező hozzászólása: nem azt akarom, hogy tudjátok, csak véleményeket gyûjtök
A kérdező hozzászólása: tõled azért megkérdem, hogy miért vagy bunkó?
A kérdező hozzászólása: mert nem válaszolt
A kérdező hozzászólása: Nem eszik mézet...nem MEDVEDISZNÓEMBER! :d

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!