Találatok a következő kifejezésre: Mi a arról, (2534 db)

Mit tudtok arról, hogy a tehetséggondozó felvételi helyett lesz-e valami más, és arról, hogy 5 évfolyamos osztályok (0. -ban nyelvi előkészítő év) indulnak-e?

Tehetséggondozó felvételi idén nem lesz, de elég valószín?nek tartom, hogy lesz helyette valami más. Esetleg tudtok-e valamit err?l?

A Bibliában mit írnak arról, hogy miként éljük a mindennapjainkat, életünket?

Legjobb válasz: Hát ez elég átfogó kérdés! Tulajdonképpen az egész Szentírás arról szól, hogy miként éljük mindennapjainkat, hogyan gondolkodjunk, és ebbõl kifolyólag hogyan cselekedjünk. Az egész Bibliát kéne olvasni ahhoz, hogy megismerd a tanítását arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, a testünkhöz, a teremtett világhoz, a Teremtõnkhöz, a munkához, az anyagiakhoz stb... Az biztos, hogy Isten szorgos munkára hív el minket, nem csak a létfenntartás, de a másokért végzett szolgálat terén is. Ez pedig nem megy a Vele való szoros kapcsolattartás nélkül, amikor is Tõle kérjük mindenhez az útmutatást és az erõt, vagyis imádkozó életet élünk. Röviden talán ennyi. :-)

Hát ez elég átfogó kérdés! Tulajdonképpen az egész Szentírás arról szól, hogy miként éljük mindennapjainkat, hogyan gondolkodjunk, és ebbõl kifolyólag hogyan cselekedjünk. Az egész Bibliát kéne olvasni ahhoz, hogy megismerd a tanítását arról, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, a testünkhöz, a teremtett világhoz, a Teremtõnkhöz, a munkához, az anyagiakhoz stb... Az biztos, hogy Isten szorgos munkára hív el minket, nem csak a létfenntartás, de a másokért végzett szolgálat terén is. Ez pedig nem megy a Vele való szoros kapcsolattartás nélkül, amikor is Tõle kérjük mindenhez az útmutatást és az erõt, vagyis imádkozó életet élünk. Röviden talán ennyi. :-)
"Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja..."
Ez miért fontos? Élni akarsz vagy elõre beprogramozott algoritmus szerint létezni mint egy robot?
Kedves "farkasokat" kérdezõ! ;) Nem kell farkasokként viselkednünk! Dehogy kell!! Én nem mondtam ilyet, és nem is akarok senkit sem ilyesmire buzdítani, sõt tudatosan én sem szándékozom úgy viselkedni!!! A lehetõ legtávolabb áll tõlem! De! Nagyon ritka az, hogy valaki a megtérése elõtt már olyan mint egy kezes bárány. Emberileg nézve kívülrõl lehet, hogy úgy ítélnénk meg, de csak a jó Isten tudja, hogy mi minden van egy emberben. Õ -ahogy ez a Biblia figyelmes olvasása során kiderül- nem azzal a mércével mér, mint mi, bûnben született emberek! Õ a tiszta, önzéstõl mentes mércével mér. A lelkünket GYÖKERESEN szeretné megváltoztatni, és ha igazán közel kerülünk Õhozzá, a tisztaság, és jóság igazi Forrásához, akkor vesszük csak észre, hogy a mi, sokszor bárány szelídségûnek tartott természetünkben, mennyi félelmetes és alattomos bûn lapul meg, amelyek csak arra várnak, hogy egy adott szituációba kerüljünk, és máris aktivizálódik a "rossz énünk". Ki ne lett volna olyan helyzetben, hogy még saját maga is meglepõdött, mondjuk azon, hogy milyen indulat tört ki belõle valami miatt. Ezekbõl látszik, hogy még az énünk nem tisztult meg kellõképpen. Még nem idõztünk eleget a Mesterrel, még nem tudtuk elítélni magunkban eléggé a rosszat. Én azt mondom -és állításomat az ige is alátámasztja-, hogy tökéletes ember nincsen. Legfeljebb tökéletességre törekvõ ember van! A jó Isten nem teljes tökéletességet vár el tõlünk, mert tudja, hogy az öröklõdés vastörvénye miatt a bûn a zsigereinkben van, azt saját erõnkbõl legyõzni nem tudjuk. Õ hitet vár el tõlünk, belé vetett hitet, miszerint csak Õ képes bennünket úgy megváltoztatni, hogy az IGAZI és ÁTÜTÕ erejû legyen. Ne magunkban, hanem Õbenne bízzunk, mert csak akkor lesz teljes a siker! Saját magát senki nem tudja tökéletessé tenni, mert mindig vegyülni fog bele egy kis önzés, ami már elég ahhoz, hogy tökéletlenné tegye viselkedését, és emiatt akár egész lénye negatív légkört árasszon magából. Csak a Jóság Forrásával való szoros kapcsolat képes bennünket fokról fokra átformálni. Mindennek ellenére bármikor eleshetünk, követhetünk el hibákat, amit, ha megbánunk, Õ kész azonnal megbocsátani -feltéve, hogy mi is készek vagyunk megbocsátani azoknak, akik miellenünk vétkeztek! Ez feltétel! Nem kell tehát farkasokként viselkednünk! Korábbi hozzászólásomban egyrészt azokra az emberekre gondoltam, akik tudatosan farkasok, mert még nem tértek meg, másrészt azokra, akik már megtértek, de sajnos eredeti elhatározásuktól eltérõen, mégis, õk is beleesnek ebbe a hibába. Arra céloztam, hogy mi is bármikor eltévelyedhetünk, a legnagyobb igyekezetünk ellenére is! Nézzük meg, hogy hogyan viszonyul Mesterünk az ilyen "bakikhoz"! Meghurcol minket? Kiátkoz minket? Örökre elvet minket? Leszid bennünket? Nem! Visszafogad, megbocsát, magához ölel! Ha mi az igazi BÁRÁNYT akarjuk követni, akkor MEG KELL, HOGY BOCSÁSSUNK annak aki akkor éppen farkas bõrbe van bújva. Miért? Mert az Úr is ezt teszi velünk, ha mi tudatosan, vagy akaratunktól eltérõen, de "rosszak" vagyunk! De nem gyengeségbõl, hanem, mert gyógyítani, és bekötözni akar. Nem megsebezni, bûnt felróni, vádolni és hibáztatni, hanem IGAZI megoldást találni, és MEGMENTENI! SZERETNI A BÛNÖST, HOGY MEG TUDJAM MENTENI!!! Ez a Krisztusi magatartás!
" "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bûnt cselekszik, a bûn szolgája." Miért nem változtatunk ezen, ha tudunk? " Ezen változtatunk, mégpedig úgy hogy aki megtér az imádkozik és böjtöl mások megtéréséért, hirdeti az evangéliumot és így mások is megtérnek, stb...
"Igen, az Úr is ezt tette, és ezt teszi velünk is, amikor kibírhatatlan "farkasok" vagyunk!" De még mindig nem értem miért kell farkasokként viselkedni? Nem-e azért rossz itt Magyarországon a helyzet mert sok a "farkas"? "Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bûnt cselekszik, a bûn szolgája." Miért nem változtatunk ezen, ha tudunk?
Bocsánat, úgy tûnik, hogy mégis elment direktben. Most már mindegy! ;)
Kedves 10-es válaszoló! Igen Jézus a bûnt gyûlölte, de soha nem a bûnöst. Ne tegyél egyenlõség jelet a kettõ közé! Aki pedig nem ismeri be, hogy néha bizony akaratlanul is hibát követ el, vétkezik Isten legkisebb törvénye ellen, az nem õszinte sem Istenhez, sem önmagához! Lehet, hogy Te azt hiszed, hogy belül csodálatos bárányka vagy, de már a megnyilvánulásod is (és nem sértegetni akarlak) éles ellentétben áll ezzel, a sértõdékenységed, és a másik ember elítélése, vádoló megbélyegzése, miatt. Az önhittség pedig tipikus farizeusi magatartás, amit ugye Jézus a legsúlyosabban ítélt el! Mivel a kérdezõ kérdése teljesen másra vonatkozott, ezért a szabályzat szerint külön kérdést kellett volna kiírnod, ezért én csak röviden válaszoltam, de ha folytatni szeretnéd a diskurzust, akkor javaslom írjál ki egy új kérdést, vagy folytassuk privát üzenetben a témát!
"Farkasokat lehet szeretni?" Assisi szent Ferencnek sikerült.
Nem, Jézus gyûlölte a bûnt! Nézd meg, hogy gyûlölte a farizeusokat. Én soha nem vagyok farkas, sajnálom te az vagy. Jelentkezzen az nálam priviben, aki bárány belül és soha nem farkas! Mert egy bárány soha nem viselkedhet farkasként. KÉREM, ha van ilyen, már régóta keresem! Aki nem irigy, nem kárörvendõ, stb.
Igen, az Úr is ezt tette, és ezt teszi velünk is, amikor kibírhatatlan "farkasok" vagyunk!
"Szeresd felebarátodat, mint saját magadat" Farkasokat lehet szeretni?
Jézus a hegyi beszédében számos hasznos tanáccsal látott el hogy hogyan éljük a mindennapi életünket Istennek tetszõen. "Így tehát továbbra is keressétek elõször a királyságot és az Õ igazságosságát, és ezek az egyéb dolgok mind megadatnak nektek ráadásként.Soha ne aggódjatok hát a következõ nap miatt, mert a következõ napnak meglesznek a maga aggodalmai. Minden napnak elég a maga baja."(Máté 6:33, 34) Jézus arra is figyelmeztetett, hogy az önzõ gyönyörkeresésen kívül a megengedett fizikai szükségletekbe is elmerülhet valaki oly mértékben, hogy nem tud a jelre odafigyelni. Erre biztatott: „Ügyeljetek magatokra, hogy a szívetek soha ne legyen megterhelve túlzott evés és mértéktelen ivás vagy az élet aggodalmai miatt, és meglepetésszerûen, hirtelen rátok ne jöjjön az a nap, mint egy tõr. Mert eljön mindazokra, akik a föld színén laknak” (Lukács 21:34,  35).
Elõzõ kérdés, négyes válasz :)
Máté 22.37 Jézus ezt felelte: "Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Ez a legnagyobb, az elsõ parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták." Ha eszerint élsz akkor garantált a siker :)
(Galácia 5:22,  23). "A szellem gyümölcse ellenben szeretet, öröm, béke, hosszútûrés, kedvesség, jóság, hit, szelídség, önuralom. Ezek ellen nincs törvény." Próbáld kimutatni az életedben ezeket a tulajdonságokat és boldog életet élhetsz.
Ami még kimaradt: Az emberek azért viselkednek "farkasokként", mert nem ismernek jobbat, vagy ha igen akkor nem kérnek belõle, mert az keresztbe húzná önzõ terveiket! A "farkasosság" nem áll meg az országhatárokon. Begyûrûzik kívülrõl, de mi is (értsd: aki olyan) hozzátesszük a magunkét, és így hömpölyög a gonoszság széltében-hosszában. Ha mi ehhez nem teszünk hozzá, már sokat tettünk egy jobb világért. De úgy gondolom, azért ennél többet kéne tennünk! Lásd: elõzõ válasz...

Mi a véleményetek arról, hogy a Jobbikos Tiszavasváriban engedélyezték az örömlányokat? (link)

http://www.tiszavasvari.info/?p=1045

Legjobb válasz: Mi a véleményetek arról, hogy a számára ellenszenves médiát megsemmisíteni kívánó Jobbik a sajtószabadság és a kiegyensúlyozott média érdekében kiabál? Vagy arról, hogy akkora keresztények, hogy be sem férnek a templomajtón, de keresztényüldözõ iráni terroristákkal barátkoznak? Jobbik - logikát benne ne keress.

Mi a véleményetek arról, hogy a számára ellenszenves médiát megsemmisíteni kívánó Jobbik a sajtószabadság és a kiegyensúlyozott média érdekében kiabál? Vagy arról, hogy akkora keresztények, hogy be sem férnek a templomajtón, de keresztényüldözõ iráni terroristákkal barátkoznak? Jobbik - logikát benne ne keress.
Amúgy jó, ha tudod, kérdezõ, hogy a legnagyobb szigorban élõk közül kerülnek ki a legnagyobb ribancok és bûnözõk, ez sajnos tény, mert a tiltott gyümölcs ugyebár izgalmas. Az, hogy valakinek van egy hite, egy dolog, viszont a társadalomban különbözõ emberek élnek és alkalmazkodni kell valamilyen szinten egymáshoz. Anyu azt mondja "inkább legyen nálad óvszer, mint hogy becsússzon egy baba", mondjuk ha párkapcsolatról van szó. Az, hogy valaki engedményt tesz annak érdekében, hogy a körülmények nagyban javuljanak, nem jelenti azt, hogy teljesen hátat fordít az elveinek, sõt, az ilyen engedményekkel pont azt lehet elérni, hogy a zavaró, káros elem nem jelent folyamatos problémát, fenyegetettséget, félelmet akárhol járok, mert be lett szabályozva. Ha van egy párnál gumi, használják, nem lesz baba, ha már annyira nem bírnak magukkal, ha van türelmi zóna, nem botlom beléjük úton-útfélen, mert zónán kívül nem lehetnek.
"Az, hogy valaki engedményt tesz annak érdekében, hogy a körülmények nagyban javuljanak, nem jelenti azt, hogy teljesen hátat fordít az elveinek" Egyet értek, de akkor meglehetõsen sok a kommunikációs hiba! Én egyetértek a döntéssel, de a retorikájuktól írtózom!
Be kéne már fejezni az álszenteskedést. Mióta a világ világ, a qrvákra van kereslet, ergo szükségesek. Inkább ott élje ki elfojtott vágyait a nagykamasz, mint lányokat erõszakoljon meg. Még az állami bordélyok visszaállítását is támogatnám, ami eret vágna az alvilág pénztárcáján. Minden, ami tilos, vagy hiánycikk, õket gazdagítja. Úgyhogy, hajrá Tiszavasvári, éljenek a qrucok!
"A prostitúció a jelenleg hatályos magyar jogszabályok alapján nem bûncselekmény. Szabálysértést követ el, aki védett övezetben végzi ezt a tevékenységet." Nehéz bizonyítani! De amúgy inkább a türelmi zóna, mint a fejetlenség! Nem tartozom a Jobbik táborába, de legalább most ésszerûen döntöttek, ha jól vettem ki a cikkbõl!
A jobbikos is elõször manus, és csak azután politikus, vagy be akarják tartani a törvényeket.
Az a véleményem, hogy inkább legyen mindenhol egy jól körülhatárolt kijelölt hely, mint hogy úton útfélen qrvákba kelljen botlani (a budapesti aluljárók is tele vannak ilyenekkel és nincsenek tekintettel senkire).
Ha valaki ba*ni akar, fog, csak ne kelljen látnom.
Nagyon helyes, Müller Niki végre újra dolgozhat.

Mit gondoltok arról, ha egy 15 éves lány hajnal ötkor megy haza egy buli után, mikor a szülei nincsenek otthon?

Legjobb válasz: Az hogy egy 15 éves lány mit keres az éjszakában ? Nem arról van szó..én is elmehettem anno bulizni,de hajnal 1-re otthon kellett lennem,másképp bünti volt és 1 hóig sehova. Plusz mindig tudták hova és kikkel,mivel megyek.pedig akkor még nemvolt minden héten tini gyilkolás,erõszak a tv-ben de vigyáztak rám !!! Másrészt a szülõ sem jól csinálja hogy szó nélkül hagyja ezt

Az hogy egy 15 éves lány mit keres az éjszakában ? Nem arról van szó..én is elmehettem anno bulizni, de hajnal 1-re otthon kellett lennem, másképp bünti volt és 1 hóig sehova. Plusz mindig tudták hova és kikkel, mivel megyek.pedig akkor még nemvolt minden héten tini gyilkolás, erõszak a tv-ben de vigyáztak rám !!! Másrészt a szülõ sem jól csinálja hogy szó nélkül hagyja ezt
Azt, hogy hálistennek nem az én gyerekem.
Elszomorodok, mert az én szüleim mindig itthon vannak...
15 évesnek semmi keresnivalója buliban, pláne éjjel.
Azt gondolom, hogy nem becsülendõ, de érthetõ. Lehet, hogy itt rajtam kívül mindenki angyal volt tinikorában, de bizony én is kihasználnám a helyzetet, hogy addig maradhatok, ameddig akarok.:) Az más kérdés, hogy én mindig is úgy mentem haza hajnalban, hogy a gyerekkori fiúhaverjaim hazakísértek.
Kb, mint én, csak én háromnál tovább nem maradok sehol, értelem szerûen hétvégente csak, és lám, nem lettem se szakadt csöves, se drogfüggõ, heti 30 eurót tõzsdézek össze a családnak és még ennyit magamnak. Engem is kiosztott egy halom otthonülõ ember ennyi idõsen, akiknek a szórakozás fogalma kimerült a gép elõtt ülésben meg a tévézésben. Ártani nem árt, ki fogja nõni, én is már egye ritkábban járok el, legközelebb csak mikuláskor megyek el.
azt hogy felelõtlen és tegye csak tönkre a saját életét (bár nem értem miért kell).. meg azt hogy amikor õ a buliból haza támplyog én már egy órája uton vagyok a reggeli edzésemre utána suliba és még így is ott az egész délután a haverokra meg a barátnõimre még egy pici tanulás is belefér, vagy elmegyünk wakeboardozni vagy csak logunk a belvárosba és kafkát elemezgetjük, vagy szervezünk valami nem hétköznapit, vagy ha már végkép unjuk a fejünket elindulunk egy tanulmányi versenyen ne adj isten!!!!(ja és megis nyerjük mert ha már csinálod csináld jól igaz közben az átlagunk hármas négyes :D) és ha nem elég akk elolvassunk egy héten 4-5 könyvet minek ehez még egy buli? kezdjetek már el igazán élni gyerekek mit tanulsz abból a buliból? hogy ne csinálj hülyeséget egy hektoliter alkohollal a szevezetedben? 17/L
hogy miért nem õ rendezte a bulit, ha egyszer nincsenek otthon?:D
Irigyelném. :) 17L
Azt hogy mindannyian ezt csináltuk 15 évesen. Aztán majd ahogy öregszik egyre korábban fog hazamenni, míg végül már el sem megy! Addig kell menni amíg még bír az ember!
azt hogy valami nagyon nincs rendben. de nem feltétlen vele hanem a szüleivel.
Én megkérdezném: van-e pasija? Ha van, akkor miért nem alszik õ is nálunk minden este? (Mivel lehet, hogy kicsit össze akart bújni a párjával és így szállt el az idõ.) és akkor már 10-kor ágyban lennének és éjfél körül aludnának. Szerintem teljesen normális, ha egy 15 éves hétvégén mászkál, csavarog, bulizik. Soha nem azzal történik a baj, aki rálát a világra, hanem, akit elzárnak ketrecbe. Ui.: a mai kamaszok már (néha) 9 évesen menstruálnak, de 11 évesen biztos. Ez a lány 4 éve érett biológiailag. Így is csoda, hogy eddig kibírta pasizás nélkül. és most ez alatt nem azt értem, hogy aktívan szexeljen, de együtt aludhasson a barátjával, átölelhesse stb. (Ausztráliában 15 és három negyed évesen biológiailag nagykorúnak tartják az embereket és ehhez jogok is tartoznak.)
15 évesen még ne járkáljon éjjel és ne bulizgasson, hiába okoskodsz utolsó manapság agyilag és lelkileg nagyon is éretlenek a 15 évesek, attól, hogy hamarabb nõ a mellük még baromira nem érettek a szexuális élethez, vagy az éjszakai élethez
Attól függ, mit értünk buli alatt. Nem biztos, hogy ez egy alkoholgõzös szobában való orgia, lehet, hogy csak egy koncertrõl van szó, ahol megiszik az ember egy-két sört, és semmi baja tõle. Én örülnék amúgy, hogy egyáltalán hazamegy épen, egészségesen. Persze éjszaka azért ne induljon neki, akkor inkább aludjon egy megbízható barátnál, vagy környékbeli rokonnál, vagy kísérje valaki el hazáig.

Mit gondolsz arról a 18 éves lányról aki kriminológus szeretne lenni?

furcsállnád?

Legjobb válasz: Egyáltalán nem. Sõt, ma az a furcsa, ha valakinek határozott elképzelése van arról, hogy mi szeretne lenni. Sok sikert.

Egyáltalán nem. Sõt, ma az a furcsa, ha valakinek határozott elképzelése van arról, hogy mi szeretne lenni. Sok sikert.
Nem ismerek egy ilyet se, de biztos jófej lehet :)
Kedves hozzászólók. Ha azt írta volna a kérdezõ, hogy hajóskapitány, tûzoltó, ûrhajós, kidobólány, szemfelszedõ, szabász, képkeretezõ szeretne lenni, abba is beleköthettek volna. Sõt abba is, hogy egyáltalán munkával képzeli el az életét. De sok olyan személyt ismerek, akinek a munka szó rosszabb, mint a hasbarúgás. Vagy egyenlõ szinten van, a jótanulás fogalmával.
Elõször arra gondolnék, hogy valami feltûnési viszketegséges emberke, aki még rá is kérdez, hogy eléggé furcsa-e, amit csinálni szeretne. Másik kérdés, hogy mennyi CSI-t nézett és vajon tudja-e hogy ténylegesen mit takar ez a munka? Harmadik kérdés, tudja, hogy ezekbõl mennyit vesz fel a piac és mennyien végeznek egy évben? Jelenleg ennyit gondolok.
Elõször is azt furcsállanám, hogy tudja mi szeretne lenni (legtöbbeknek fogalma sincs, még késõbb sem). Utána arra gondolnék, hogy gondok voltak otthon (alkesz / prosti / bûnözõ család) és itt próbál kompenzálni.
Én azt mondanám, hogy túl sok CSI-t nézett...A való életben nem olyan az a munka.
Igen, azt gondolnám, hogy ez nem mindennapi. Ehhez nem tapadna sem pozitív, sem negatív ítélet, csak ennyi. Nem kell ahhoz ítélkezni, hogy azt mondjam valamire, ez furcsa. (Ha mindenképp jó-rossz irányba kell értékelni, akkor inkább jó, mert engem is vonz, ami különleges, amiben van valami érdekes, és inkább az unalmast, az ismétlõdõt viselem el nehezebben.)
Nem. Ez egy izgalmas munka. Legalább neki van elképzelése arról, mit akar csinálni, nem es-hasra bejelöl v.mi húdetrendi szakot, aztán x év múlva vagy talál álást a diplomájával, vagy nem.
Nem furcsállnám. Majd rájön pár év múlva, hogy vagy mást dolgozik, vagy éhenhal :) 25/N (szociológia diplomával)
Nem, elég sok ismerõsöm annak tanul.
Én is az szeretnék lenni 13L

Mi a véleményetek arról ha két osztálytárs jár egymással?

Mik az el?nyei, hátrányai, és ti belemennétek-e egy ilyen kapcsolatba?

Legjobb válasz: Én is osztálytársammal járok,alapjáraton jó dolog:)bár van egy olyan probléma,hogy nehéz kettesben maradni és az osztály állandóan rólatok fog beszélni és arról kérdezgetni,hogy "mi van veletek","lefeküdtetek e már"...én saját tapasztalatból ajánlom h ilyenkor üvöltsed le a kérdezõ fejét h semmi köze hozzá,mert ha nem teszed meg akkor elszemtelenedik és egyre többet kérdezget:D

Én is osztálytársammal járok, alapjáraton jó dolog:) bár van egy olyan probléma, hogy nehéz kettesben maradni és az osztály állandóan rólatok fog beszélni és arról kérdezgetni, hogy "mi van veletek", "lefeküdtetek e már"...én saját tapasztalatból ajánlom h ilyenkor üvöltsed le a kérdezõ fejét h semmi köze hozzá, mert ha nem teszed meg akkor elszemtelenedik és egyre többet kérdezget:D
az normális dolog, hiszen általában olyannal jövünk össze, akit ismerünk, középiskolában meg a legtöbb idõt az osztálytársakkal tölti az ember. én nem jártam osztálytárssal, de voltak az osztályunkban, akik igen, aztán szakítottak de nem volt ebbõl semmi gond (utána is jóban voltak egymással), mondjuk ehhez kell némi intelligencia.
az én barátom az osztálytársam...Nagyon örülök neki! Nagyon jóó mert sokat találkozok vele szinte minden nap!! Örüj neki legalább mindig vele lehetsz napközben!!
A kérdező hozzászólása: Utolsó!Imádlak:D
nekem a bnõm az osztálytársam volt másfél évig mûködött a dolog viszont 1 idõ után egyszerûen fusztrálo h mindig egymás mellet vagyunk fõleg suliban szerettem meg minden de nem ment a dolog... nem emiatt szakítottunk viszont ez is közrejátszhatott ebbõl megtanultam a leckét többet ilyet nem kösz :)
Imádom akart lenni csak elírtam, bocsi. 22/L
Hátrányt tudok mondani: majd meghalok most egy osztálytársamért úgy imádok, és mivel o.társ folyton látom, szenvedek. :(
jajj az olyan cukiiiii:D sokat lehetsz vel együtt, tanulhattok együtt, közös baráti kör stb. Ha viszont összevesztek az kínos. De ilyen esetben megtanuljátok kölcsönösen elviselni egymást. :)
nekem jó a véleményem, hiszen jobban ismerik egymást, sûrûn találkoznak, sok idõt töltenek együtt, szóval sztem nagyon sok elõnye van egy ilyen kapcsolatnak
Nagy szerelmek születnek így. Ráadásul, ha szakításra kerül sor, megtanulnak barátok lenni, maradni. Szükségbõl. Ez szerintem jó iskola. Vannak ellenpéldák, de nem azok a jellemzõk.
09:45 ne legyél már ilyen agresszív, hát természetes, h egy ilyen közösségben kíváncsiskodnak, és hát tiniknél meg amolyan alap a sex iránti érdeklõdés, ki kivel, mikor, hányszor, hogyan ...

Mit gondoltok mi Isten véleménye arról a környezetszennyezésrõl, amit lát itt a földön? , és arról, hogy az élelmiszeripar mérgez minket a sok tartósítószerrel?

Legjobb válasz: "Isten azzal hogy feláldozta fiát (Jézust) kivonta magát minden késõbbi földi kötelezettség alól". R.E. Ref.lelk. (emlékezetbõl idézve)

"Isten azzal hogy feláldozta fiát (Jézust) kivonta magát minden késõbbi földi kötelezettség alól". R.E. Ref.lelk. (emlékezetbõl idézve)
Valahol fájhat neki, mert kedves neki az egész teremtett világ. Nyilván az emberek egymással szembeni bûne, a bálványimádás, az ateizmus jobban fáj neki, mielõtt valaki azt hinné, ezt NEM kétlem.
ezt egyedül csak Isten tudhatja... ajánlom nézd meg ezt a filmet: Amikor megállt a Föld, kb. errõl a témáról van szó benne, egy részlet a filmbõl: Helen: Azt mondtad, megmentesz minket. Klaatu: A Földet jöttem megmenteni. Helen: Megmented a Földet... tõlünk? Tõlünk akarod megmenteni a Földet! Klaatu: Ha egyetlen ember is életben marad, kétségessé válik a bolygó jövõje. Helen: Ez mit jelent? Klaatu: Ha a Föld elpusztul, akkor ti is. Ha elpusztultok a Föld tovább él. A válság meghozza a változást. Az ember képes felülmúlni önmagát, ha tudatára ébred annak, hogy mit veszíthet.
Jelenések 11. fejezetében olvashatjuk, hogy Isten elpusztítja azokat, akik a Földet pusztítják.
"Jelenések 11. fejezetében olvashatjuk, hogy Isten elpusztítja azokat, akik a Földet pusztítják." Ez kissé kétszínûség lenne egy olyan Istentõl, aki maga is pusztította a növény-és állatvilágot a bibliai idõkben. Szerintem nem helyesli.Bár neki mindegy, mert magunknak ártunk vele elsõsorban.Egyértelmûek a jelek, hogy rossz irányba haladunk, de nem foglalkozunk vele.Ez van.
Nincs véleménye mert nem létezik. Ha létezett is akkor már hátat fordított az emberiségnek jogosan.
Akkor Ön szerint a környezetszennyezés végett pusztította ki Isten a dinoszauruszokat is? Szegénykék a testsúlyuknak 2x mennyiségû metángázt "szellentettek" ami károsította az ózonréteget. :o)

Mi a véleményetek arról, hogy komoly kapcsolat céljából sem szeretnék kismellû lánnyal összejönni?

Nem kell hatalmas mell, amit már meg lehet markolni (kb. B-kosártól) az nekem tökéletesen megfelel. Nagyon felszínesnek tûnhet, de szerintem ennek is klappolnia kéne.

Legjobb válasz: Szerintem nem felszinesség... Ha azt kérdezte volna hogy "mi a véleményetek arról ha komoly kapcsolat céljából nem szeretnék csontsovány lánnyal összejönni" akkor senki nem horkanna fel... Mindenkinek megvan az a dolog ami kizáró ok... Nálam a csúnya fog es az alacsonyság... Akkor most felszínes vagyok? 18/L

Szerintem nem felszinesség... Ha azt kérdezte volna hogy "mi a véleményetek arról ha komoly kapcsolat céljából nem szeretnék csontsovány lánnyal összejönni" akkor senki nem horkanna fel... Mindenkinek megvan az a dolog ami kizáró ok... Nálam a csúnya fog es az alacsonyság... Akkor most felszínes vagyok? 18/L
Nincs ezzel semmi probléma, mindenki más-más elvárásokkal rendelkezik a másikkal szemben. Nekem is kicsi a mellem, mégsem keserít el a tudat, hogy sosem fogunk egy párt alkotni. :)
Õk majd más testrészedben találnak hibát.
Én szeretem a kis mellû lányokat szóval így több marad nekem, hajrá.
Ízlések és pofonok, én szeretem a kis melleket is.
Azért egy 8 centis farok között, és egy pici cici között, mérföldnyi különbségek vannak... egy kis mell nem függ attól, hogy kitud-e a szexben maximálisan elégíteni, vagy sem.
Az a véleményem rólad, hogy egy felszínes szar alak vagy. Ha beleszeretek valakibe, én nem a farok mérete miatt fogok összejönni vele. Ja és mellesleg nem kicsi a mellem (C kosár).
Az a véleményem, hogy még éretlen vagy és ebben méred egy nõ értékét, késõbb ráfogsz jönni, hogy az ilyen részletek lényegtelenek sok más fontosabb dologgal szemben.
Kedves MAFFIA! Miért lenne ettõl éretlen? Mint írtam teljesen érett 30 éves nõk is gyakran csakis magas pasival akarnak járni.Mert hogy "ahhoz vonzódbak." A kérdezõ meg ehhez.
Ez ugyanaz amikor még a 150 centis lány is 180 centis pasit keres...ott persze nincs akadékoskodás..
én mint kismellû lány azt mondom hogy ezzel semmi baj nincs. nekem is vannak elvárásaim mint mindenkinek. én 'mackós' alkatú férfival nem tudnék együtt lenni. se gelesztással. se olyannal aki azért már tényleg ocsmány. hát, nem vagyunk egyformák.
képzeld el mennyi lány szeretne csak amiatt összejönni veled, mert neked a mell méret a lényeg. De látom te még sosem voltál szerelmes, mert akkor megértenéd, hogy mi lányok sem dobjuk a párunkat csak amiatt mert nem 18 centis a farka.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az eddigi válaszokat! Úgy látom, kicsit megosztóra sikeredett ez a kérdés. Néhány kommentre reagálnék is: 7: A 4-es válaszoló hozta fel ezt a példát, ezért maradtam ennél. 10: Nyilván ezer dologgal le tud nyûgözni, akibe beleszeretek, de attól félek, hogy hiányozna nekem a kapcsolatból a nagyobb mell. Nekem ez olyan, mint az, hogy humortalan lánnyal se szeretnék összejönni, vagy agresszívval, stb. 11: Ez is lehetséges. Majd küldök helyzetjelentést 10 év múlva. :D 12: Ez kb. olyan érvelés, mint az, hogy a farokkal pisilni kell, nem a férfiak és nõk kedvéért van. A legtöbb esetben a mell is szerepet játszik a szexuális életben, a nõknél általában erogén zóna; képzeld el, még azoknál a törzseknél is, ahol a nõk félmeztelenül járnak. 14: Ezt a klappolást úgy értem, hogy ha összejövök egy lánnyal, akkor egymásnak meg kell felelnünk, amibe nálam ez is beletartozik. Nem azt írtam, hogy mindenkinek nagy mellûnek kéne lennie. Sõt, ha elolvasod a kérdést, nem is nagy mellrõl van szó, hol van a B-s a DD-tõl.
Nem, nem "kéne" klappolnia. Ha a nagymellû nõket szereted, az nyilván a te dolgod, de csak azért, mert neked az tetszik, egyáltalán nem "kéne" úgy is lennie.
Szerintem ezzel nincs probléma. Mindenkinek más tetszik, és miért lennél együtt olyannal, aki nem felel meg neked? Én kismellû vagyok, és amúgy is zavarna, ha tudnám a páromról, hogy a nagy melleket szereti.. (ezért keresek mindig fenékpárti fiúkat :D)
a nõi mellek nem a férfiak kedvéért vannak hanem h a kisbabát táplálni tudják... ha neked ez ennyire számít akk legyen legalább 20cm a farkad azt majd utána válogass
Ízlések és pofonok. Ha neked õk nem jönnek be, akkor biztos találsz majd olyat, aki megfelel minden "kritériumodnak", többek közt ennek is. Egyébként pedig lehetséges, hogy majd pont olyan lánnyal fogsz találkozni, hogy nem fog érdekelni, hogy mekkorák a mellei, mert fülig szerelmes leszel és minden más fontosabb lesz benne, mint a melle mérete. A felszínesség pedig idõvel megváltozik, amikor érettebb leszel. 31N
Bár van igazság abban, amit mondasz - mégis jobb lenne, ha nem utasítanál el eleve minden ilyen lányt. Sose lehet tudni, hogy mi lesz egy kapcsolatból... hátha valahogy máshogy tud lenyûgözni téged.
A kérdező hozzászólása: 1: Tisztában vagyok azzal, hogy vannak hibáim. Mint ahogy a lánynak is lesznek, de egy nem kicsi mellnek már a látványa is feldob, hát még, amikor kezdek vele valamit... Attól félek, hogy ezt hiányolnám egy kapcsolatból. 4: Meglehet. Mondjuk egy 8 centis farok is bejönne neked?
Akkor ez van. Sebaj, találnak a kismellû lányok is megfelelõ partnert.
#20 - Azért, mert hülyeség ilyen feltételeket kikötni, az ember amikor oda kerül, hogy a másik 90%-ának részébe totál beleesik , akkor nem azt a 10%-ot fogja nézni, amit a mell/fenék/stb. mérete tesz ki. De én nem akarok errõl meggyõzni senkit, úgyis mindenki fejlõdik és tapasztal :) ).

Mi a véleményed arról ha egy kisfiúnak (4-10 éves) hosszú haja van?

Legjobb válasz: Semmi, mint ahogy arról sem, hogy a lány hord nadrágot és rövid haja van.

Semmi, mint ahogy arról sem, hogy a lány hord nadrágot és rövid haja van.
Semmi, nem az én dolgom.
Utolsó mondjuk akkor nõk is pont ugyan ilyen bohócok amikor nadrágba vannak és nem szoknyába?
Én egyetértek a kérdezõvel, nekem is van ami nem tetszik, de ettõl még nem bohóc a másik, csak nem az én ízlésemnek megfelelõ. A rendezett hosszú haj még nem a bohóc kategória.
Ha illik az arcához, nem ápolatlan, akkor semmi... Van amelyik kifejezetten helyes és nem is lányos.
Nekem az a véleményem, hogy nevetséges és csúnya, ha egy fiúnak hosszú a haja. Ha nem vagy kíváncsi más véleményére, vagy nem bírod elviselni, akkor ne kérdezd meg.
Nekem nem tetszik, de mindenki úgy csinál bohócot a gyerekébõl, ahogy akar.
Nem az a véleményem, hogy nem tetszik, hanem az, hogy nem tetszik és nevetségesnek, röhejesnek tartom. A szülõ teszi nevetségessé a gyerekét, azaz bohócot csinál belõle. Nekem ez a véleményem, így egyben. Te kérdezted. Az meg, hogy elfogadod-e a véleményem, ...
A kérdező hozzászólása: Ha valami neked nem tetszik és valaki úgy csinálja akkor az már egybõl bohóc? Mert nálam van az a kategória, ami nem tetszik és elfogadom, meg az ami nem tetszik és tényleg bohócnak tartom érte az illetõt, de szerintem ez még messze nem az a kategória...
A kérdező hozzászólása: Jújj de tudtam hogy ezt fogják a fejemhez vágni. Ha azt mondod hogy nem tetszik, elfogadom, de itt azért súlyosabb dolgokkal dobálózol.
A kérdező hozzászólása: Azt hol kértem hogy a szülõt bíráld?
10: ezen az alapon a gyerekek 99%-ából bohócot csinál a szülõ, mert van rajta valami, ami valakinek nagyon nem tetszik: kislány fiúsabb ruhában, kislány kilakkozott körmökkel, gyerek borostyánnyaklánccal, stb.... bármelyik gyerekre ráfogható, hogy bohóc.
Nekem nem tetszik se kisfiúnak, felnõtt férfitól még a hideg is kiráz. Egy férfi legyen férfi. Ettõl függetlenül elfogadom mások izlését.

Mi a véleményetek arról, hogy a barátom mikor nem tud elérni, rögtön az egyik barátnőmhöz fut?

Megkéri, hogy írjon nekem, hogy én válaszoljak neki.Vagy kitudja miket beszélnek még rólam, mert szinte ugyanazokat írták le nekem kb azonos időpontban. Más is így csinál, vagy titeket is idegesítene?

Legjobb válasz: arról nem is beszélve, hogy milyen logika alapján gondolta ki azt, hogy a barátnõm üzenetét majd észreveszem, ha az övét nem? -.-

A kérdező hozzászólása: arról nem is beszélve, hogy milyen logika alapján gondolta ki azt, hogy a barátnõm üzenetét majd észreveszem, ha az övét nem? -.-
Azért szerintem te is féltékeny típus vagy. Nyugi, én is az vagyok. Nem szeretem amikor a barátom más lányoknak írogat. Bár annyira nem zavar, ha a barátnõimmel beszélget, hisz ismerem õket és nem flörtölgetnének a barátommal. Ha nem talál meg, és azért ír rájuk, nincs mitõl félned sem. Csak érdekli hol vagy, hátha mondtad a barátnõdnek. Amúgy ha zavar ez téged, akkor mondd meg neki. Mégis csak a te barátod, valószínû nem akarja, hogy neked ilyenek rosszul essenek. :)
A kérdező hozzászólása: meglehet. Pedig tudja jól, hogy olyat nem szoktam. Sõt, nekem mindig is õ volt az elsõ. Váh, nagyon idegesít, mikor meghallom tõlük, hogy rájuk írt...
Am sztem féltékenykedik és azthiszi azért nemirsz mert nemakarsz és a bnõdnek meg visszaírnál.nemlehet
A kérdező hozzászólása: köszi a válaszokat. Megfogom beszélni vele. Csak annyi még, hogy ez a 'barátnõ'is olyan, hogy mindenkinek nyalizik, és ilyenkor kap a lehetõségen, és mindenfélét dumál aztán vele. Meg+ így van oka ráírni többször is a barátomra...
De, engem is idegesíteni. De ha a barátnõd lennék is közöltem volna már, hogy nem vagyok postás.
beszéld meg vele, engem tuti idegesítene N
Vele beszéld meg.
eléggé zavarna
A kérdező hozzászólása: köszi a válaszokat! Utolsó, neked is köszönöm. Inkább azért idegesít ennyire ez, mert arról a barátnõmrõl, akivel beszéltek nem vagyok megbizonyosodva arról, hogy nem csinálna valamit.Ezt arra értem, hogy alapból egy olyan természet, aki mindig mindenkivel kialakít beszélgetést. Nagyon sokat beszél, tehát olyan erõs személyiség, és akivel már egyszer dumált, azt nem hagyja békén, míg többször nem beszélnek. Múltkor is mikor együtt tudtam lenni a barátommal egy-két órácskát, õ folyton hívogatott és mondta menjünk ki hozzá. -.-

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!