Találatok a következő kifejezésre: Mi a a katolikus, reformatus, evangelikus (7 db)

Mi a különbség a református, evangélikus és a katolikus hitben?

Ugyanabban az Istenben hisznek, nem?

Legjobb válasz: Itt egy összehasonlító táblázat, nézdd meg: http://www.depositum.hu/hitvallasok.html

Itt egy összehasonlító táblázat, nézdd meg: http://www.depositum.hu/hitvallasok.html
Akárcsak a zsidók és a muszlimok.
És ugynannak az Istennek a nevében ölték és ölik ma is rakásra egymást!
ha jól tudom, a katolikusok elfogadják, hogy Isten neve Jehova, a károliban is ez van, a reformátusok azonban nem, legalább is a református bibliában nincs benne ez a név, kihagyták, helyette az úr van.
17:57-es.. Károli Gáspár: Református lelkipásztor, a Biblia elsõ teljes magyar fordításának elkészítõje. A Jehova nevet használják a reformátusok is.
A reformáció után kialakuló protestáns egyházak (pl. reformátusok, evangélikusok) sokkal puritánabbak, jóval egyszerûbbek, azt hangsúlyozzák a katolikus egyházzal ellentétben, hogy nem a cselekedetek, hanem a hit a meghatározó, és csakis a hit által lehet az embernek üdvössége. Hiszen olyannyira semmik vagyunk és bûnösek, hogy önmagunkban nem állhatunk meg Isten ítélõszéke elõtt, csakis a kegyelem, illetve bûnbocsánat által, Jézus kereszthalálának elfogadása az egyedüli út Istenhez. Azt hiszem ez a legfõbb különbség.

Mi a különbség református, katolikus, evangélikus vallás közt?

Konkrétumokat írjatok légyszi, ne a vallásokról szóló cikkeket, mert abból nem sokat hámoztam ki.

Legjobb válasz: Az eddig leírottakon kívül: A katolikusok szerint az üdvösség hit és jó cselekedetek által nyerhetõ el, a protestánsok szerint csakis igaz hit által (tehát hiába cselekszünk jót, attól nem kerülünk közelebb az üdvösséghez). A katolikus hit alapjai Isten kijelentései és a hagyományok, a protestánsé csak Isten kijelentései. A református és evangélikus tanok szinte csak az úrvacsora kérdésében eltérõek.

Az eddig leírottakon kívül: A katolikusok szerint az üdvösség hit és jó cselekedetek által nyerhetõ el, a protestánsok szerint csakis igaz hit által (tehát hiába cselekszünk jót, attól nem kerülünk közelebb az üdvösséghez). A katolikus hit alapjai Isten kijelentései és a hagyományok, a protestánsé csak Isten kijelentései. A református és evangélikus tanok szinte csak az úrvacsora kérdésében eltérõek.
1.A katolikus(ortodox, és anglkán egyház)ban 7 szentség van 2A református és evangélikus egyházaknál nincs papság, helyette a lelkipásztor elnevezés használatos 3 a katolikus egyházban a szentmisében transsubtantiatio történik ( a kenyér/ostya/ és bor átlényegül Krisztus testévé és vérévé 4 az evangélikus egyházban elfogadják, hogy Úrvacsorakor a kenyér és bor vételekor az átlényegül Krisztus testévé és vérévé. (sola fides) Csak a hit. 5 a reformátusok ezt nem vallják Sola Scriptusa(Csak az Írás) Más különbségek is vannak de ezekröl már irtak az elöttem válaszolók Hirtelenjében ezek jotottak eszembe.
Egy kiegészités EVANGÉLIKUSOK. Elfogadják a szentek létezését, de nem imádkoznak hozzájuk. A Mindenszentek ünnepét és a halottak napját ettõl függetlenül megtartják, ugyanakkor, mint a római katolikusok, de nem tartozik a fõ ünnepeik közé.
Mindhárom egyház vallja, hogy az üdvösséghez szükség van a keresztségre. Az nem csak egy racionális, értelmi kinyilvánítása annak, hogy a hívõ Krisztushoz akar tartozni és keresztény életet élni (ezt majd a konfirmációval vallja meg 12-14 évesen), hanem egy misztikus, transzcendens cselekedet, melyben a keresztvízzel Isten eltörli az újszülöttet is terhelõ eredeti bûnt, és a saját oltalmába helyezi, alkalmassá téve, hogy értelme fejlõdésével megértse és szívébe fogadja a keresztény tanítást.
még eszembe jutott valami (az elsõ válaszoló is én voltam) A katolikus tanítás szerint csak a katolikus egyházban van üdvösség, tehát akit kizárnak, vagy kilép, (vagy be sem lép), tehát aki nem katolikus az nem üdvözölhet. A protestántok természetesen ezzel sem értenek egyet.
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm, nagyon hasznos volt számomra, és igazából pont a református vallásról szerettem volna többet hallani, ugyanis szeretnénk megkeresztelni két kisfiunkat református templomban. én református vagyok, de nem ástam bele magam soha ilyen mélyen a vallásba, van hitem, de nem vagyok templomjáró. Szerdán megyünk a paphoz, és szeretnék kicsit felkészülni, azért kérdeztem. Nem is tudom miért fontos nekem, hogy meg legyenek keresztelve, de fontosnak tartom valamiért. Nem tudnám megmagyarázni. Remélem megérti a pap is...
Üdv! Én 15 éves vagyok, keresztény. Szeretnék egy fontos dolgot kiemelni. Katolikusoknál NINCS megtérés, és Jézus kijelenti, hogy csakis õ általa van bemenetele bárkinek is a mennybe. Az mindegy hogy milyen jól, meg adakozóan élsz, ha nem térsz meg az Úr Jézus Krisztushoz a Mi Megváltónkhoz! Tehát csak Jézus által van üdvösség CSAK! Jézus azt mondta a János 14:6-ban, hogy "Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." A katolikusoknál alig-alig van szó a Szent Szellemrõl, aki viszont egy elfelejthetetlen, kihagyhatatlan "személy". Õ az aki támogat, segít, szól hozzád, és akár megérint :) ... Nagyon fontos része a kereszténységnek. Itt viszont lenne egy kérdésem... Bárkit aki katolikus, vagy református, érintett meg már a Szent Szellem? Látott valaki olyat? Beszélt nyelveken? Én még nem láttam (sajnos). De én az Úr Jézus Krisztust vallom, és én IGEN tudok nyelveken szólni, és a Szellem is már megérintett. A nyelveken szólás a Szellem ajándéka, ezt a Biblia tisztán kijelenti. Apostolok Cselekedetei 2:11 Ebbe én most nem megyek bele részletesebben. A kérdezõ azt mondta hogy nem tudja meg mondani miért, de meg akar keresztelkedni. Ez Isten hívása, én azt mondom térj is meg!!! SOHA nem Te kezdeményezel hanem Isten aki lép, õ hív, õ szólít meg. A döntés csakis rajtad áll, hogy meghallod-e a hívását, vagy sem. :) Ha kérdésed van szívesen segítek, kérlek vedd fel velem a kapcsolatot, és én segítek Neked/Nektek nagyon szívesen ha szükségetek van rá... Email címem: [email protected]
itt találsz protestáns szemszögbõl leírt összehasonlítást témánként!: http://www.evangeliumiprotestans.hu/index.php/romai-katoliku..
Én azt szeretném kérdezni, hogy a katolikus Biblia és a református miért más? Református vagyok és katolikus iskolába fogok járni, de ez nem tetszik, meg sok dolog, hogy pl a szentekhez imádkoznak meg ilyenek. Ma voltam misén, és egyáltalán nem nyûgözött le, és a Bibliából is teljesen mást olvastak, nem azt ami a miénkben van.

Mi a katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok és az ortodoxok jelmondata?

Legjobb válasz: Szia! Ez a jelmondat kicsit erõs kifejezés. Inkább köszöntést mondanék: - a katolikus: "Dicsértessék a Jézus Krisztus" - református: "Áldás békesség" - evangélikus: "Erõs vár a mi Istenünk" - ortodox: "Dicsõség Jézus Krisztusnak" Üdv. Péter

Szia! Ez a jelmondat kicsit erõs kifejezés. Inkább köszöntést mondanék: - a katolikus: "Dicsértessék a Jézus Krisztus" - református: "Áldás békesség" - evangélikus: "Erõs vár a mi Istenünk" - ortodox: "Dicsõség Jézus Krisztusnak" Üdv. Péter
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Egyébként fogalmam sincs.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen!
Péter válaszához kiegészítés: a katolikusra a válasz "Mindörökké ámen", az ortodoxra pedig "Dicsõség mindörökké". (Különben a görög katolikusoké ugyanez, ami az ortodoxoké.) Reformátusoknál ritkán használják így már, de eredetileg: "Áldás békesség" válasz "Istené a dicsõség". Most már inkább csak megismétlik, illetve sokan így használják: "Áldást, békességet". Erdélyben a reformátusok pedig így köszönnek: "Békesség Istentõl".

Mi a különbseg a katolikus, reformatus, evangelikus es a zsido templom között?

egy katolikusnak pl semmi keresnivaloja nincs egy masik templomban?

Legjobb válasz: Azért a 80-as években már nem volt általános a latin mise. Akkor voltam gyerek és határozottan magyarul volt. A különbség : A katolikus templomokban sok kép és szobor van (a modernebbekben esetleg nem sok, de van). Van oltár, van örökmécses. Az oltár mögött egy kis szekrény-szerû van, itt õrzik az Oltáriszentséget. A reformátusban egyszerû, fehér falak, képek és szobrok nélkül. Oltár (vagy nem tudom, így hívják-e, de középen egy asztal) szintén van, örökmécses nincs. Evangélikusban még nem voltam, zsinagógában sem. Ja, még egy fontos különbség, de ezt kívülrõl is látod: a katolikus templomoknak kereszt van a tetején, ez igaz az evangélikusra is, de a református templom tetején csillag van. (Régebben azt hittem, buzogány, de utánanéztem, csillag.) Bemenni a katolikus-református-evangélikus templomokba bárki bemehet vallástól függetlenül. A zsidók hozzáállását nem ismerem, de szerintem bemehet oda is nagyjából bárki. Én katolikus vagyok, de református templomban voltam már és van református, sõt egész más vallású ismerõsöm, aki volt már katolikus templomban. (Bár általában a hívõ protestánsok nem szeretnek katolikus templomba menni, akkor inkább szívesebben mennek más protestáns felekezet templomába - ezt én az õ hitük-felfogásuk miatt érthetõnek tartom.) Kicsit más: voltam például anglikán templomban is, na ott ránézésre nem tudtam volna megmondani, hogy ktolikus, vagy más. Az nyilvánvaló arról is, hogy nem református, a tetején kereszt, bent szobrok, képek. Ez szerintem egy érdekes kérdés, kíváncsi vagyok a többi válaszra is :)

Azért a 80-as években már nem volt általános a latin mise. Akkor voltam gyerek és határozottan magyarul volt. A különbség : A katolikus templomokban sok kép és szobor van (a modernebbekben esetleg nem sok, de van). Van oltár, van örökmécses. Az oltár mögött egy kis szekrény-szerû van, itt õrzik az Oltáriszentséget. A reformátusban egyszerû, fehér falak, képek és szobrok nélkül. Oltár (vagy nem tudom, így hívják-e, de középen egy asztal) szintén van, örökmécses nincs. Evangélikusban még nem voltam, zsinagógában sem. Ja, még egy fontos különbség, de ezt kívülrõl is látod: a katolikus templomoknak kereszt van a tetején, ez igaz az evangélikusra is, de a református templom tetején csillag van. (Régebben azt hittem, buzogány, de utánanéztem, csillag.) Bemenni a katolikus-református-evangélikus templomokba bárki bemehet vallástól függetlenül. A zsidók hozzáállását nem ismerem, de szerintem bemehet oda is nagyjából bárki. Én katolikus vagyok, de református templomban voltam már és van református, sõt egész más vallású ismerõsöm, aki volt már katolikus templomban. (Bár általában a hívõ protestánsok nem szeretnek katolikus templomba menni, akkor inkább szívesebben mennek más protestáns felekezet templomába - ezt én az õ hitük-felfogásuk miatt érthetõnek tartom.) Kicsit más: voltam például anglikán templomban is, na ott ránézésre nem tudtam volna megmondani, hogy ktolikus, vagy más. Az nyilvánvaló arról is, hogy nem református, a tetején kereszt, bent szobrok, képek. Ez szerintem egy érdekes kérdés, kíváncsi vagyok a többi válaszra is :)
Szerintem elég sok dolgot megtudtál már , de én is írok olyat amit más nem .Az evangélikusoknál nincs emberábrázolás a templomban, viszont lehetnek különféle stilizált minták. A zsinagógákba nem mehet be férfiember fedetlen fõvel , kalapban vagy kipában vannak.Asszonyok csipkés kendõt szoktak a fejükre tenni.(és még valami ne cikizzük egymás felekezeteit, nem tudhatod mivel mátod meg a másikat, köszönöm.)
Az utolsó válaszoló szerintem rosszul tudja. Én evangélikus vagyok és a két szép szememmel láttam, hogy van emberábrázolás a templomunkban. Ott van az oltár felett egy nagyon szép Jézus-kép, Madarász Viktor festette.
Ez nagyon off lesz, de az elõzõ hozzászólótól megkérdezném, hogy hogyan fér össze a református hited az antiszemitizmusoddal, annak a tudatában 1.)a Biblia szerint a zsidók Isten választott népe, és ezt Isten nem vonta vissza 2.)a Megváltód édesanyja egy zsidó hajadon volt, tehát "test szerint" õ is egy zsidó férfiú, ahogy az apostolai is mindannyian 3.) Krisztus tanítása az, hogy "ne ítélj", illetve "szeress mindenkit" ?
Egy katolikus bemehet az összes templomba, nem néznek rá ferde szemmel (mondjuk a zsidókat ilyen szempontból nem ismerem) Egy protestánsra (evangélikus, református) inkább a katolikusban, ha kiderül róla, h protestáns... A katolikus templom díszes, míg egy protestáns csont-fehér... Ennek megvannak az okai: Kálvin a reformációban úgy döntött, h mivel anyanyelvû igehírdetés van, az Igére figyeljen a gyülekezet... A katolikus miséket az 1980-s években is még latinul tartották, szóval kellett a kép a parasztnak, h megértse... Ezért alakult ki a betlehemezés is...
Barátaim! Hogy melyik templom milyen: (Zárójelben természetesen csak az én kommenteim vannak) János evangéliuma 4. rész 20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell. 21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljõ az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. 22. Ti azt imádjátok, a mit nem ismertek; mi azt imádjuk, a mit ismerünk: mert az idvesség a zsidók közül támadt. 23. De eljõ az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben, és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres, az õ imádóiul. 24. Az Isten lélek: és a kik õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Zsidókkal mi is a helyzet? Kiválsztott nép? Dániel errõl így prófétál! Dániel próféta könyve 9.rész 24. Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, (Ennyi szabatott a zsidóságra és jeruzsálemre - 7*70=490 év szabatott a zsidódágra, hogy megtérjen) hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bûn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente. (Krisztus jön és megjelentet mindent) 25. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felõl való szózat keletkezésétõl a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van (7*7+62*7=483 év) és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos idõkben. 26. A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következõ fejedelem népe;(Vespasianus, aki ekkor még nem volt "fejedelem") és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.(na…ezért van még mindig és lesz is háború az utolsó napig ott.) (És jöhet a következõ kérdés: hol marad a 70 hétbõl az utolsó? Mert eddig csak 69 hétrõl volt szó) Dániel könyve 9.rész 27. És egy héten át sokakkal megerõsíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak (fél hét=3 és fél év:Krisztus szolgálata) és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad. (Majd az apostoloknak 3 és fél évig csak a zsidókat kellett téríteni, majd következik a pusztulás és az enyészet; aki magtért, az megtért) utóirat:) Barátaim: Nem antiszemitának, meg nemtudom milyen útálat által kell gondolkodni, mert amit nekünk tudni kell az benne van az írásokban. Nem az a fontos, hogy milyen szimbólum és milyen magyarázat által van a templom tetején a kézzel csinált tárgy, hanem, hogy ki leszel-e törölve az élet könyvébõl vagy nem! Gondolkozzatok végre és ne a látszatra menjetek már. Nem az a fontos, hogy bemehet-e egy zsidó a katolikus templomba, vagy fordítva, hanem, hogy Te bemehetsz-e az Isten templomába?
Ajánlom figyelmedbe a Luther címû filmet, s mindent megértesz!Az evangélikus, református lazább:könnyebb a válás, az eskü.Katolikus+nem katolikus, nem eskedhet katolikus templomban. Én evangélikus vagyok.
Kiegészíteném:A katolikusoknál van egyedül cölibrátus, ami tudjuk hova vezet?! A református, evangélikus lehet nõs, gyerekei. A katolikusok a giccsre adnak, míg a ev+ref. a tényleges lelki üdvre. Továbbá a keresztes hadjáratok a kizsákmányolás miatt voltak, s nem vett benne részt se a református, se az evangélikus egyház.Akkor még nem is léteztek. Kálvin János és Luther Márton, persze külön-külön, ezért alapította meg a református ill. az evangélikus egyházat, hogy véget vessen a földi királyságnak, mert csak Isteni királyság létezik.Ajánlom figyelmedbe, a boszorkány égetésrõl, a keresztes hadjáratokról témájú olvasmányt, filmet.Kezd azzal, hogy István, miért lett király.

Az evangélikus vallás a katolikushoz vagy a reformátushoz áll közelebb? Miben különböznek ők, mint a másik kettő?

Legjobb válasz: Egy evangélikus ismerõsöm mondja mindig, hogy neki milyen jó, mert félúton van a katolikus és a református között. Viszont én úgy gondolom, hogy a reformátushoz közelebb áll. Azért a katolikusok felé nagyobb "szakadások" vannak.

Egy evangélikus ismerõsöm mondja mindig, hogy neki milyen jó, mert félúton van a katolikus és a református között. Viszont én úgy gondolom, hogy a reformátushoz közelebb áll. Azért a katolikusok felé nagyobb "szakadások" vannak.
A 2. választ szeretném némileg korrigálni: a református felekezet Kálvinhoz, míg az evangélikus Lutherhez köthetõ (és nem fordítva!). Egyébként valóban liturgiáját tekintve az evangélikusok inkább a katolikus gyakorlatot követik, viszont dogmatikájukat tekintve a reformátushoz állnak közelebb. Az egyetlen lényeges tanításbeli különbség az úrvacsoráról szóló tanításban van: az evangélikusok szerint az úrvacsorában bár titokzatos módon, de valóságosan is jelen van Krisztus, míg a református dogmatika szerint az úrvacsora emlékvacsora, amelyben Krisztus kereszthalálára emlékezünk, és abban Krisztus a Szentlélek által van jelen. Egy református lelkipásztor
Ha jól tudom, a katolikus felekezet a pápa híve. A pápától két ág kezdett eltávolodni a 16. század körül: A kálvinista protestánsok (ennek egy ága az evangelizmus) és a Luther Márton féle reformátusok. Ilyen értelemben a reformátushoz áll közelebb.
Liturgiában a katolikushoz, hitvallásban talán a református hoz. Lényegi különbség az úrvacsoráról való felfogásban van a vallások között, de ha bemész ezekbe a templomokba is óriási a különbség. A reformátusoknál nincs kereszt, semmiféle szent vagy istenszobor. Ez az evangélikusnak még belefér. A katolikusnak "kötelezõ". Az úrvacsoráról való felfogást pedig nem tudom most fejbõl, de keress rá google-ban, biztos kidobja.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, ez érdekes!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a szakszerû választ!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm Péter, most is sok mindent megtudtam!
5-ös és 7-es sok jót írt, de a kereszteletenül meghalt csecsemõk meghalt csecsemõk elkárhozását a katolikusok nem tanítják, egyébként jót írtak. Fontos még, hogy sem az evangélikusoknak, sem a reformátusoknak nincs egy vezetõjük. És egyiküknél sincs fülbegyónás.

Mik a föbb különbségek, ill. egyezések a katolikus, református és evangélikus felekezetek közőtt?

Pl a szokàsok,hitgyakorlàs stb.

Legjobb válasz: Katolikus: szentek tisztelete, a bûnbeesés nem rontotta meg teljesen az embert, az apostoli hagyományok alapján értelmezi a Bibliát, hét szentség, hit abban, hogy az Oltáriszentség maga Jézus, nem vallják a csak az Írás elvét, nem hisz az eleve elrendelésben. Ha bemész egy katolikus templomba, akkor az elsõ, amit észreveszel, a szentek és Jézus képei és szobrai.

Katolikus: szentek tisztelete, a bûnbeesés nem rontotta meg teljesen az embert, az apostoli hagyományok alapján értelmezi a Bibliát, hét szentség, hit abban, hogy az Oltáriszentség maga Jézus, nem vallják a csak az Írás elvét, nem hisz az eleve elrendelésben. Ha bemész egy katolikus templomba, akkor az elsõ, amit észreveszel, a szentek és Jézus képei és szobrai.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen, mert én katolikus vagyok (római), de nem tudok szinte semmit a vallásomról.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szèpen köszönöm a segìtsèget, ìgy màr nagyàbòl èrthetö a különbsèg.
itt találtam egy protestáns szemléletû elég részletes kifejtést is: http://www.evangeliumiprotestans.hu => római katolikus tanításokról üdv.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindjárt megnézem.

Mi a különbség a Római katolikus, az Evangélikus, és a Református vallás között?

Legjobb válasz: Alapvetõen ezek, de persze sok a különbség az imákban, templomokban, liturgiában, egyházszervezetben, papság fogalmában, protestáns testvéreknél nincs pap csak lelkész.

Alapvetõen ezek, de persze sok a különbség az imákban, templomokban, liturgiában, egyházszervezetben, papság fogalmában, protestáns testvéreknél nincs pap csak lelkész.
A protestánsok is tisztelik Szûz Máriát, de nem imádkoznak hozzá, valamint szentek sincsenek. Úrvacsora van, de csak megemlékezésképpen.
Nagyjából az, hogy nálunk katolikusoknál vannak Szentségek, míg a protestáns testvéreknél nincsenek (vagyis ált. a Keresztség és az Úrvacsora annak számít), valamint õk nem tisztelik a szenteket, sem Szûz Máriát.
Szia! A Római katolikus vallás gyakorlatilag a IV. századtól létezik, amikor a kereszténység államvallássá lett. Nagyon sok mindent megváltoztattak az eredeti bibliai tanításokhoz képest és ez ellen léptek fel a reformátorok. Mivel Luther - az evangélikus felekezet megalapítója - azelõtt búzgó katolikus volt, így nem szakított olyan radikálisan a római istentiszteleti formákkal, mint a legtöbb késõbb reformátor, például Kálvin, aki a református egyház megalapítója volt. Luther alapelve az volt, hogy az egyházban minden szabad, ami nem ellenkezik az evangéliummal. Így - bár a latin helyett áttértek a nép nyelvére - templomaikban továbbra is megtalálható az oltár, a kereszt, a papi ruhák, a gyertyák, a keresztvetés, amelyeket a legtöbb protestáns egyház - köztük a református - is elvetett, mint túl katolikus dolgokat. Az evangélikusok azonban úgy vélik, hogy a liturgiának ezek a formái nem követelmények, mégis értékesek, részint a szépségük folytán, részint azzal, hogy általuk részesedünk a megelõzõ korok hívõ keresztény családjainak a vallásos tapasztalatában. A magyarországi evangélikus templomokban is találunk tehát Jézus Krisztust, vagy bibliai személyeket és történeteket kiábrázoló oltárképeket. Ezeknek a templomba bevitelét a reformátusok nem helyeselik. Ha nem is olyan nyomatékkal, mint a Római egyház, az evangélikusok is azt tartják, hogy a kereszteletlenül elhalt kisdedek nem üdvözülhetnek. Ezért õk is megengedik az un. szükségkeresztséget, ilyen a reformátusoknál nincs. Az úrvacsorával kapcsolatosan Luther arra a meggyõzõdésre jutott, hogy az emberi bûnért a teljes elégtétel már meghozatott a mi Urunk keresztre feszítésével, így a római tanítás a misérõl és az áldozatokról értelmetlenné vált számára. Az Úrvacsora az evangélikus tanítás szerint a hívõk találkozása az élõ Istennel, aki valóságosan jelen van: a megszentelt kenyér és a bor Krisztus valódi teste és valódi vére, jóllehet a kenyérben és a borban semmiféle fizikai változás nem történik. A kenyér alatt náluk ostya értendõ. A reformátusok nem fogadták el Luther tanítását, hogy Krisztus teste és vére valósággal jelen van az Úrvacsorai jegyekben, szerintük, ha Krisztus egyszer az õ igéjében és Szentlelkében velük van, az igazi hitnek semmi szüksége nincs arra, hogy õt még testileg, szájjal ehetõen is magához vegye. Jézus szava: "ez az én testem" szerintük egyszerû jelképes beszéd, amivel az Úr, mint minden keleti ember, sokszor élt tanításai során. Hát röviden ennyi jutott eszembe... Üdv. Péter
a katolikusok pedig azt vallják az oltári szentségrõl (szent ostya), hogy az maga Jézus teste, a felszentelt pap változtatta át azzá.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!