Találatok a következő kifejezésre: Mi a Jehova tanúi és (36 db)

A jehova tanúi és keresztények között mi a különbség?

Legjobb válasz: Legalapvetõbb különbség- persze sok van, de mégis, -hogy a biblia jó híre az, hogy Jézus Kr. meghalt, magára vette a világ bûneit, feltámadt a harmadik napon és ült az atya jobbjára. Minden ember számára van üdvösség, aki kéri. Nos, ez a jó hír, vagyis evangélium. Ezt kellene hirdetni. Na, ehhez képest a Jehova tanúi mit hirdetnek? Gyakorlatilag 4 dolgot: 1. Jehova nevét akarják elsõsorban görcsösen kimutatni a bibliából. 2. 144 ezer túlélõrõl beszélnek 3. megfenyegetnek gyakorlatilag azzal, ha nem leszel Jehova tanúja akkor elpusztulsz 4. õrtorony újságot tukmálnak rád. Kérdezem én: ebbõl a 3-ból melyik volt biblikus és hol jó hír?! Költõi kérdés. . . :) Sem Jézus, sem az apostolok nem ezt hirdették, hanem amit legelõbb írtam.

Legalapvetõbb különbség- persze sok van, de mégis, -hogy a biblia jó híre az, hogy Jézus Kr. meghalt, magára vette a világ bûneit, feltámadt a harmadik napon és ült az atya jobbjára. Minden ember számára van üdvösség, aki kéri. Nos, ez a jó hír, vagyis evangélium. Ezt kellene hirdetni. Na, ehhez képest a Jehova tanúi mit hirdetnek? Gyakorlatilag 4 dolgot: 1. Jehova nevét akarják elsõsorban görcsösen kimutatni a bibliából. 2. 144 ezer túlélõrõl beszélnek 3. megfenyegetnek gyakorlatilag azzal, ha nem leszel Jehova tanúja akkor elpusztulsz 4. õrtorony újságot tukmálnak rád. Kérdezem én: ebbõl a 3-ból melyik volt biblikus és hol jó hír?! Költõi kérdés. . . :) Sem Jézus, sem az apostolok nem ezt hirdették, hanem amit legelõbb írtam.
Ja, és az a jóhír, hogy Isten neve Jehova? Akarsz róla beszélni?
Az, hogy a keresztények Krisztust követik, a Jehova Tanúi általában az õrtorony dogmáit. (Természetesen nem beszéltem mindenkivel, tisztelet a kivételnek) És ehhez semmi köze semmiféle szentháromság dogmának, miután az is egy egyházi dogma. Csak egy másik.
Jehovai Tanúi nem hisznek a Szentháromságban, illetve a Biblia alapelvei szerint élnek, Istnennek tetszõen. Még rengeteg más különbség van. Ha akarod irj privit és válaszolok bármire.
Igen, mint ahogy az is abban van, hogy ne járjatok házról házra, mint ahogy sem Ábrahám, sem Izsák, sem Jákob, sem Keresztelõ János, sem Krisztus, sem Pál, sem Péter nem is tette ezt, mert ez nem jó. De ha már mentek, akkor miért nem a jóhírrel és miért szórólapokkal jártok. Nem úgy kellene menni, hogy nem visztek semmit, és azt esztek és isztok, amit a hában esznek és isznak, mert méltó a munkás az õ jutalmára? Bibia alapján sajátosan értelmezve....de nem Biblikussan.
Jehova Tanúi is keresztények.
Nem azt irja inkább, hogy osszátok meg a jóhirt mindenkivel?
Találkoztál már egy Jehova Tanújával? Na, ajánlom ha találkozol egyel nyugodtan kérdezd meg tõle mi a jó hir, és õ elõveszi a Bibliáját és ABBÓL megmutatja neked. És akármit kérdezhetsz, alá tudja majd támasztani bibliai versekkel.
Már elnézést de az Õrtorony csak egy segitség a BIBLIA megértéséhez. Jehova Tanúi teljesen a Bibliára alapoznak mindent.
"Hogy mit hirdetünk, pontosan benne van az irodalmainkban. Tehát az bõven megcáfol téged. Jehova ma használatos nevét pedig szerintem ne sértegesd, mert komoly ellenségeskedésnek számít oktalanul mocskolódni ellene! Márpedig soha senki nem képes a vádaskodásait bizonyítani." Bizonyítani? A JHVH tetragrammának, és az adonáj szónak egybemosásával származó mesterséges mûszót minek kellene bizonyítani? Az, hogy ez a mûszó mennyit változott az évszázadok alatt, illetve tájegységenként, attól még mûszó marad. Ez éppolyan hazugság, mint a karácsony megünneplése. Megszületett a Krisztus? Igen. A fenyõfa az örökzöld jellege miatt lehetne Krisztus mondvacsinált szimbóluma? Igen. Zavarna-e bárkit is, ha megünnepelnénk Krisztus születésnapját? Nem. Csempézzünk bele egy kis kovászt a tésztába, hogy jó nagyra keljen. Nem tudjuk mikor született Krisztus, tehát egy hamis isten ünnepnapját nyilvánítjuk Krisztus születésnapjává és már meg is van a kovászunk, mely megkeleszti az egész tésztát. Csináljunk belõle gyermekünnepet. És hoppá, elvesztette eredeti mondanivalóját, lett belõle családi ünnep, a szeretet ünnepe, faállítás és ajándékozgatás bálványozásává. Van Isten? Igen. Több embernek kijelentette már magát? Igen. Bemutatkozott? Igen. Tudjuk, hogy hogyan mutatkozott be? Nem. Ezek a tények. Tegyünk egy kis kovászt bele. Azt tudjuk, hogy JHVH maradt meg, melynek kiejtését senki az égvilágon nem tudja. Találjunk ki egy mûszót rá ezen tetragramma és az adonáj, azaz az úr szó összemosásával: Jahova, melyet, ha héberül is ejtünk, akkor sincs semmilyen jelentése sem héberül. Olyan, mintha magyarul azt mondanánk az úr és az isten szavak összemosásával, hogy úrten. És aki nem így ejti vagy szóvá teszi, hogy ez mekkora hazugság, arra átkot is szórhatunk, mert Istengyalázó. „Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a lepontozással az illetõ mindig magát minõsíti érvek híján!” Ilyenkor nekem meg az jut eszembe, hogy a lepontozottságnak a szóvá tétele megsértõdöttséget takar, melyet a lepontozott személy önmaga minõsítésének is vehetünk.
Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a lepontozással az illetõ mindig magát minõsíti érvek híján!
Egy név használatának a létjogosultsága sohasem attól függ, hogyan ejtették azt 100, 500 vagy 2500 évvel ezelõtt! Jézus nevét sem így ejtették az ókorban és ma az élõ nyelveken is több százféleképpen ejtik, gyakran egymáshoz képest is felismerhetetlen formában. "Nincs olyan zenész, aki kizárólag csak a zenéjében tud kommunikálni. Ezt teszik a Tanúk között élõ, komolyabb zenei képzettséggel rendelkezõ emberek is." Nem érthetõ? Pont azt írtam, hogy nem csak a zenében lehet Istent dicsõíteni, mindenkinek kötelessége Istent Királyságát hirdetni a Bibliai módszerekkel is. Hiszen annál hatékonyabb módszer azóta sincs!
Egy szervezeten belûli muzsikálás legfeljebb hangulatkeltés és idõtöltés de semmi esetre sem evangélium hirdetés. Innentõl kezdve olyan komoly zenei képzetsége lehet, amilyet elképzelni is nehéz, de attól, hogy húzogatja a vonót a húron, nem hirdetõdik az evangélium. Egy kicsit félre tetszett érteni...
Biztos, hogy az Isten neve: Jehova? Így ejtette Mózesnek is? Például héberûl, hogy blabla, blabla Jehova blablba, blablba?
Nem én vergõdök, hanem ti. A ti prédikálásotok olyan, amilyent pont mondott Krisztus, hogy ne. Máshogyan el sem tudnátok képzelni? "A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön" Ez a másik nagyon nagy probléma, mellyel már szembesülnötök kellett. Nem az evangéliumot hirdetitek, hanem a gyülekezeteteket, mint igaz egyházat, Isten mondvacsinált nevével, mi bizonyság számotokra. Mondok nektek egy nagyon gyenge, de érdekesnek tûnõ példát. Például egy zenész mivel prédikálhatná az evangéliumot? Máshoz nem ért, fiatal, agilis zenész, ki keresztény zenebonával még csak stúdióba sem mehet, nemhogy a Juventus rádióban játszák a számát hónapokon keresztûl, és....az evangélium hirdettessék. Hallgasd meg ezt, és figyelj a szövegre. Nem tudom, hogy meg tdnám-e számolni a tíz ujjamon, akinek leesett a mondanivalója. Pedig milliónyian hallgatták hónapról-hónapra. Mondom, csak egy gyenge példa, de amint a szél fúj és nem tudod, hogy honnan és hová tart, éppígy a szent szellem is eképpen teszi a dolgát. Elõrebocsájtom nem vagyok egy zeneõrûlt, sõt maga a zenei stílus sem jön be...csak érdekességnek szánom. http://www.youtube.com/watch?v=vGNCAvnP9AE
Kedves 20-as válaszoló! Szerinted a tanítványok tevékenysége ellentétben áll azzal, hogy szeretni kell egymást Jézus ismertetõjegye szerint? Miért is kell imigyen vergõdnöd? Nemde azzal lehet leginkább kimutatni a mások iránti szeretetünket, hogy elvisszük mindenkinek a jó hírt? "A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön" — mondta Jézus Krisztus ’a világrendszer befejezésérõl’ szóló próféciájában (Máté 24:3,  14).
"Ha meg bizonyítást nyert, hogy a házról-házra végzett prédikálás nem, hogy nem helytelen, hanem nagyon is Bibliai, sõt alapvetõ ismertetõjegye az igaz keresztényeknek" Jn 13, 35 "Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."
16-os az igened legyen igen a nemed nem. Minden ami ezen felûl van a sátántól van. Ne járj házról házra. Mert az nem jó. Ti magatokhoz térítetek sokakat, akinek nem üdvösséget hirdettek, hanem felekezetetekbe való tartozást. Mt 23, 15 "Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál."
Nekem a legszembetûnõbb különbség hogy õk (a jehovák) nem ünnepelnek.
"mely így magában persze csak egy kiragadás a Bibliából a manipuláció kedvéért. " Akkor ne csak kiragadjunk, beszéljen helyettünk a Biblia. Mindenki döntse el, ki-ki mit gondol, mindenféle magyarázat nélkûl: Lukács 10: "1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettõnként az õ orczája elõtt, minden városba és helyre, a hová õ menendõ vala. 2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába. 3. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek. 5. Valamely házba bementek, elõször ezt mondjátok: Békesség e háznak! 6. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza. 7. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra. 8. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit elõtökbe adnak: 9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa. 10. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utczáira kimenvén, ezt mondjátok: 11. Még a port is, a mely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. 12. Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tûrhetõbb lesz ama napon, hogynem azé a városé. 13. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lõnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. 14. Hanem Tírusnak és Sídonnak tûrhetõbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek. 15. És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. 16. A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött."
A kérdező hozzászólása: Tamás 15:11 te jehovás vagy?
„Nem is beszélve arról, hogy a Jehova alakban a JHVH mássalhangzói mind benne vannak!” A Jehova alakban csak akkor lenne benne, ha így írnánk, Jehovah. Éppígy van benne a Jahveh alakban is, ráadásul ebben az értelemben van is jelentése héberül, létezõ, örökkévaló. A sokat emlegetett 83, zsoltárból az idézet: Sajnos a weblap nem enged minden karaktert, de a lényeg látszik: 83, 19. Zsoltár: יֵבֹ֖שׁוּ וְיִבָּהֲל֥וּ עֲדֵי־'ד וְֽיַחְפְּר֥וּ וְיֹאבֵֽדוּ׃ וְֽיֵדְע֗וּ כִּֽי־אַ'ה שִׁמְ' יְה'ה לְבַ'ךָ 'לְיֹ֗ון עַל־כָּל־הָאָֽרֶץ׃ jéḇó¹ú vəjibbáhãlú ’ãḏê-’aḏ vəjaḥəpərú vəjó'ḇéḏú vəjéḏə’ú kí-'attáh ¹iməḵá jəhváh ləḇaddeḵá ’eləjôn ’al-kál-há'árec Itt ha megfigyeled ez az alak áll: יְה'ה Sem nem a Jahve, sem a Jehova, sem az adonáj, sem az eloim nem szerepel itt. Itt a tetragramma szerepel, a JHVH. A héber hagyomány itt jahvét vagy adonájt ejt ki. Az, hogy ki hogyan ejti, hogyan fordítja, az még nem bizonyíték. Attól, hogy nagyon sokan mondanak egy hazugságot, attól az még hazugság. József: 1Móz 30, 24 „És nevezé nevét Józsefnek, mondván: Adjon ehhez az Úr nékem más fiat is. „ Óhéberûl: יוֹסֵף (jôséph) Jelentése: adni fog Péter nem héber név, hanem görög. Sajnálom, tévedsz. Ennek megfelelõ alakja arámi nyelvben a Kéfás. Kéfás: Κηφ'ς (Képhasz) jelentése: kõ A Gyula nevet nem értem, hogy hozod össze a héberrel. Gyula: bolgár-török-magyar eredetû Hogy Jézust nem tudjuk és nem úgy ejtjük? ̓Ιησο'ς (iészúsz) Ez ógörögûl. Arámi nyelven így ejtjük: „Jehósua” Jelentése: az Úr a szabadulás, a menekülés, az üdvösség Sajnos a ma használatos neveket valóban nem fordítják le, ez nagyon nagy probléma a Bibliafordításokban is. Ugyanis másképpen hangzott Isten azon mondata, hogy én vagyok a sokaság ayjának, a nevetésnek, a csalónak az istene. De ettõl függetlenûl pontosan tudjuk mind az eredei alakját, mind a jelentését. Óhéber alakjuk, kiejtésük, jelentésük: Ábrahám: אַבְרָהָם ('aḇəráhám) Jelentése: sokaság atyja Izsák: יִצְחָק (jicəḥáq) Jelentése: nevet Jákob: יַעֲקֹב (ja’ãqóḇ) Jelentése: sarkot megragadó, csaló De a JHVH tetragrammát hozzuk össze a Johavahi vagy a ejhavoha szavakkal, melyekben szintén benne van a tetragramma, és szintén semmi jelentése a héber nyelvben. Ez attól még nem bizonyíték a tetragramma helyes kiejtésére. Maga Krisztus születését megünnepelni nem bûn. Hogy lesz ebbõl bûn? „Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek. És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” Mk. 7, 8-9 „NEM! Tanulmányozd alaposabban a Héber Iratokat és rájössz, hogy ez a fajta "jelkép" mennyire nem fér bele az imádatba.” Semmilyen jelkép nem fér bele az imádatba. A Biblia telis tele van szimbólumokkal, jelképekkel, melynek legnagyobb hányadát maga Krisztus azonosított be. Lásd kenyér, menóra, áldozati bárány, bor, stb. „valójában Jézus egyik ellenségének a születésnapjára tették.” Egy nem létezõ ellenség? Aki megszületett, mivel születésnapja van? Maga az idegen istenhit, ami ellenség, nem a nem létezõ Mithras nevezetû isten. Ünnepet kreálni akkor nem helyes, amikor az Isten ünnepeit váltjuk fel vele. A zsidók bûnt követnek el a hanukával, a templomszentelés ünnepével? Nem. Ettõl függetlenül tartják meg a páskát, engesztelési napot, sátoros ünnepet, szombatot, ami Isten rendelései. A zsidóknak volt a páska ünnepe elõtt egy hagyományuk a chagigoh, egy elõzetes vacsora. Krisztus ekkor ette meg a bárányt a tanítványokkal. Tehát magának Krisztusnak sem volt ellene egy ilyen emberi szokás. A menyegzõ Isten rendelése? Emberi kreálmány, egy több napig tartó étkezésekre összejövõ ismerkedés, összecsiszolódás. Krisztus talán nem ment el a menyegzõre? Vagy szóvá tette ezt? Kihasználta, a tanítványoknak megmutatta hatalmát. Az a nem jó, mikor a húsvéti nyuszika felváltja a Páskát. A karácsonynak az égvilágon semmi köze Krisztushoz már cirka 150 éves pályafutása alatt a karácsony elvesztett minden Krisztusi elemet. Innentõl kezdve imádat a fa, az ajándékozás, a terics-merics, melynek lemondásáról eszük ágában sincs az embereknek.

Mi a különbség a Jehova Tanúi és a többi keresztény felekezet nézetei között?

Legjobb válasz: Rengeteg, a katolikusokkal szemben pl.: Szerintük Jézus nem Isten, hanem Mihály arkangyal. Eképp nincs Szentháromság sem szerintük. Nincsenek képek, szobrok, papok, nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelnek, bár szó szerint ez áll a Bibliában, nincs bérmálkozás, betegek kenete, ostya nem Krisztus teste, nem ismerik el a pápát, sem az általuk avatott szenteket (nem hiszik, hogy õk a szentek), nincs keresztvetés, Jézus kínoszlopon halt meg kereszt helyett, az Atyát Jehovának hívják, külön Bibliafordításuk van, szerintük a mennybe csak 144000 Tanú fog bekerülni, mások a Földön üdvözülhetnek, nincs szenteltvíz, tömjén, barka (igazából semmilyen tárgy), nincs semmilyen ünnep, csak a sabbat megfelelõje (nem tudom, hogy szombaton vagy vasárnap). Hirtelen ennyi. töftöftöf

Rengeteg, a katolikusokkal szemben pl.: Szerintük Jézus nem Isten, hanem Mihály arkangyal. Eképp nincs Szentháromság sem szerintük. Nincsenek képek, szobrok, papok, nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelnek, bár szó szerint ez áll a Bibliában, nincs bérmálkozás, betegek kenete, ostya nem Krisztus teste, nem ismerik el a pápát, sem az általuk avatott szenteket (nem hiszik, hogy õk a szentek), nincs keresztvetés, Jézus kínoszlopon halt meg kereszt helyett, az Atyát Jehovának hívják, külön Bibliafordításuk van, szerintük a mennybe csak 144000 Tanú fog bekerülni, mások a Földön üdvözülhetnek, nincs szenteltvíz, tömjén, barka (igazából semmilyen tárgy), nincs semmilyen ünnep, csak a sabbat megfelelõje (nem tudom, hogy szombaton vagy vasárnap). Hirtelen ennyi. töftöftöf
Szervusz Ragaszkodnak a Biblia tanításaihoz, alapelveihez az életük minden területén. Ettõl õk másak. Vagy ahogyan a Biblia fogalmaz, "õk nem része a világnak" Jézust követik ebben: „Nem vagytok része a világnak” (JÁNOS 15:19) Földi életének utolsó éjszakáján Jézus kifejezte, hogy mélységesen törõdik a követõi jövõbeni jólétével. Még imába is foglalta ezt, így szólva Atyjához: „Nem arra kérlek, hogy vedd ki õket a világból, hanem hogy õrködj felettük a gonosz miatt. Õk nem része a világnak, mint ahogy én sem vagyok része a világnak” (János 17:15, 16). Jézus ebben a szívbõl jövõ kérésében feltárta, hogy milyen mélyen szereti a követõit, és azt is, hogy milyen nagy jelentõsége van azoknak a szavaknak, melyeket azon az éjszakán korábban mondott némelyiküknek: „nem vagytok része a világnak” (János 15:19). Nyilvánvaló, hogy Jézusnak nagyon fontos volt, hogy a követõi maradjanak elkülönülve a világtól. A Jézus által használt ’világ’ szó az egész emberiségre vonatkozik, amely Istentõl elidegenedett, amelyet Sátán ural, és amely rabszolgaként alá van vetve a Sátántól eredõ önzõ, büszke szellemnek (János 14:30; Efézus 2:2; 1János 5:19). Igen, „a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel” (Jakab 4:4). Ezt a fajta életet csak azok érthetik meg, akik tanulmányozzák a Bibliát. Akik ezt õszintén teszik, vágynak erre az életre minden nehézség ellenére. Rajtuk sok bibliai prófécia is teljesedik ma. Ez is: "Akkor a Jehovát félõk beszélgettek egymással, mindegyik a maga társával; Jehova pedig figyelt és hallgatta õket. És emlékkönyvet kezdtek írni õelõtte+ azokról, akik félik Jehovát, és azokról, akik gondolnak az õ nevére. „Enyéim lesznek — mondja a seregek Jehovája — azon a napon, amelyen különleges tulajdont hozok létre. Könyörületes leszek hozzájuk, mint ahogyan könyörületes a férfi a fiához, aki szolgálja õt. Ti pedig újra látni fogjátok a különbséget az igazságos és a gonosz között, aközött, aki szolgálja Istent, és aközött, aki nem szolgálja õt.” Malakiás 3:16-18 Üdvözlettel: Zita
Találtam egy dokumentumfilmet Jehova tanúinak kialakulásáról (magyar szinkronnal): http://www.youtube.com/watch?v=dWjTdOXJsew Több alkalommal jósoltak világ végét a 20. század folyamán, de nem jött be. Azok közül, akik hittek a jóslatoknak voltak, akik eladták a házukat, telkeiket s úgy várták a világ végét. Egy pár nem engedte csecsemõjének, hogy vérátömlesztést kapjon, így meghalt a gyerekük. Stb. Jehova tanúk nézzenek utána az interneten a mozgalom leleplezésének, számos forrás van.
Kedves Zita! leírtam a katolikusok és a Tanúk véleményének különbségét. Más a Bibliafordításunk, így nem lenne könnyû ezen vitatkozni. A mienkben Jézus kijelenti, hogy õ és az Atya egyek, hogy csak általa lehet az Atyához jutni, aki õt ismeri, az Atyát ismeri stb. nem tudom, nálatok is így vannak-e ezek leírva. A szentháromság tana egy értelmezés, melynek mai megfogalmazása talán eltér az apostolokétól, de tartalma nem hiszem.
Amit tudok... -jt szerint Jezust kinzooszlopra feszitettek -nincs naluk karacsony meg ilyenek... Sot szuletesnapot meg nevnapot se unneplik -sokmindent "belemagyaraznak" egyes bibliai igekbe, pl. A ver tiszteleterol van szo valahol, erre szerintuk bunos dolog a vertranszfuzio
- Mi az üdvözülés feltétele Jehova tanúi szerint? - Mit tartanak Jézus Krisztusról?
"hogyan is kell értenünk egységet" Bocsánat, így helyesebb: hogyan is kell értenünk ezt az egységet,
http://www.gotquestions.org/Magyar/Jehova-tanui.html De sok egyéb más infó is van neten, tessék használni a googlét!

Keresztények, szerintetek mit fog csinálni Jézus a Jehova Tanúival és Vezetőikkel?

Elvégre rossz fának rossz a termése, a Jehova Tanúi (Alexandriaiak/képmutatók/hazugok) fája romlott, még is azt hiszik, hogy élvezhető gyümölcsöt terem. Pedig Jézus is megmondta, hogy rossz fának rossz a gyümölcse is.. (vagy valami ilyesmi, javítsatok ki ha máshogy lenne) Jézus megmentene egyet is közülük tudván, hogy nem az igazban járásra nevelték gyerekeiket ill. más embereket?

Legjobb válasz: Szerintem is, minden ember végsõ sorsa feletti ítéletet hagyjunk meg Istennek. Majd õ eldönti, kivel mit csinál, és az igazságos ítélet lesz, a mienkkel ellentétben...

Szerintem is, minden ember végsõ sorsa feletti ítéletet hagyjunk meg Istennek. Majd õ eldönti, kivel mit csinál, és az igazságos ítélet lesz, a mienkkel ellentétben...
Isten eldönti. Attól mert a vezetõk átverik õket, attól biztos hogy van köztük sok jó ember, aki megérdemli az örök létet.
Semmit nem csinálna velük.Sajnálná õket a tudatlanságukért.
Kihúzza a karót seggükbõl.
Jézus senkit sem fog bántani, csak azoknak okoz csalódást, akik lélekben habzó szájjal várják, hogy az õ értékítéletük szerint bûnös emberek megkapják az õ értékítéletük szerint méltó büntetésüket. A videó készítõje most pokolként éli meg az életét, ez nem büntetés, hanem egy ballépés következménye. Tanul belõle, utána még boldog is lehet - kívánom neki.
Kedves Kérdezõ. Mit jelent nálad a rossz gyümölcs termése? Egyebek mellett köszönöm a 4-es válaszadó válaszát, :) Mert Én azt tanultam a bibliából, hogy a rossz gyümölcsök azok, olyan tettek amelyek ellentétben állnak isten erkölcsi irányadó mértékével amit a Bibliában leíratott, a Teremtõ Bár a saját nevemben beszélek most de sok testvéremet is ide sorolnám akiket ismerek. Nem paráználkodom, nem esküdözök hamisan, nem káromkodok, még a káromkodásra célzó szlengeket is kerülöm, nem dohányzom, nem fogok fegyvert senkire ha okot adnának sem, nem lopok, nem hazudok, nem tartok spiritiszta szeánszokat, nem veszem ki a részem a világ gyûlöletet szító elemeivel a kapcsolatot, Nem sztrájkolok semmi ellen, még ha okom is lenne rá, Nem lázítok senkit az embertársaim ellen rábízom az ítélkezést a teremtõre, rendszeresen olvasom a bibliát napi szinten 2x gyülekezetbe járok felkészülten, rendszeresen részt veszek a Jézus által parancsolt Prédikáló és tanítvány képzõ munkában, amennyire tudok szellemileg, anyagilag, vagy tettekkel segítek nem csak a hit társaimnak, hanem a velem nem egy hitûeknek is, idõseknek, ha kell elmegyek meglátogatom a kórházakban Pl a szomszédaimat is és persze sorolhatnám. s mielõtt bárki megvádolna, hogy reklámozom magamat, ez nem a reklám helye, de kíváncsi lennék ezek közül melyik a rossz gyümölcs ? Katy Weaver
Talán még annyit, hogy annyira elmegy egy nap ezekkel a dolgokkal, hogy nem is marad nagyon idõm másra, vagy hogy rá érjek rosszalkodni. Katy Weaver
Kedves Ismeretlen Jehova TAnúja! Több oka van, amiért nem érted a szentháromság tanát. 1, A te vallásod megkülönböztetõ tanításként adja elõ a kereszténységgel szemben. Ezért a lehetõségét is elzárod a megértésnek. 2, A szentháromságot logikailag akarod levezetni Isten lényét bezárva egy érv rendszerbe. (szándékosan nem írtam megértést, mert azt nem is akarod) A társulat nem érti a tant, folyamatosan keveri a modalizmussal, a triteizmussal, és nem érti, hangsúlyozom újra, az Isten LÉNYÉT. Mi nem hisszük, hogy három Isten van, abban hiszünk, hogy EGY ISTEN VAN, AKINEK A NEVE JAHVE. Az, hogy ISTEN az Atya, ISTEN a Fiú, ISTEN a Szentlélek, nem az istenek számát összegzi, hanem három személy mivoltát mondja ki, szemelõt tartva, hogy még sincs három Isten, csak egy ISten van. Abban, hogy az ISTENI LÉNYEGNEK 3 MEGJELENÉSI FORMÁJA VAN, sosem hitt a Szentháromság tana. EZ a modalizmus. Ezt még megjelenésekkor elvette az egyház, 2-3 században, és eretnekségnek bélyegezte. Gondolom az érveljünkbõl vetted az idézeted. A háromságtan soha, sehol nem tanította, amiket te megkérdõjelezel vagyis a társulat, mert neked ezek a kérdések magadtól soha, semmilyen formában nem jutottak volna eszedbe. Egy oka van: a kérdések már eleve rosszak, ami eleve rossz választ szül, ami eleve rossz következtetéshez vezet. Isten téged annyira szeret, hogyha magadtól olvastad volna a bibliát, neked is ki tudta volna magát nyilatkoztatni, és a Szentlélek téged is elvezetett volna a helyes ismeretre. De még nem késõ. :o) A háromságtannak része, hogy az üdvtörténeteben eltérõ feladatokat látnak el, és egymásnak alárendelve cselekednek, illetve hogy a Fiú emberré léve MESSIÁSKÉNT kisebb volt az Atyánál. A tannak ugyanakkor az is része, hogy az eltérõ feladatok közben a személyek egymásról tanúskodnak, és tökéletes összhangban cselekednek nélkül, hogy ez magasabb, vagy alacsonyabbrendüség jele lenne. Nincs benne semmi titok, semmi extra.... Isten lénye szétfeszíti a tudatot, és ezért is van a Szentlélek, hogy elvezessen Isten megértéséhez, megismeréséhez. Egy érdekesség még, amit megfigyeltünk. Azok a felekezetek, és egyházak tagadják a Szentháromságot, akik elveszik a Szentlélek munkáját. Van egy vezetõ testületük, vagy bármilyen más vezetõ, aki meg akarja, és meg is mondja a híveknek miben, és hogyan higgyenek. Azok a keresztények, akik hiszik, vagy akarják érteni, azok oda bízzák magukat Istenre, aki elvezeti õket a megértésre, mert amíg keresnek, addig pont Isten szívében vannak. Aki a Krisztus Jézus. :o) Kedves Felebarátom. azt gondolod, hogy amiért mindig a tied az utolsó szó, azzal már remek érveket, és igaz válaszokat adsz. Ez sajnos nem így igaz. Csendesedj el egy kicsit, kutass, és keress.... imádkozz, mielõtt bármit is írsz. Légy áldott. :o)
"A biblia azt mondja, hogy a Szentlélek maga Isten." Ez sem igaz! Egy jó nagy csúsztatás, mely egy hamis vallási filozófia miatt létezik. Hamis következtetés, ugyanis nem azt mondja az Írás, hogy "a szent szellem maga Isten", (akinek) 'tudata van', meg 'érzései, akarata' - ezt te mondod, nem a Biblia. Miért is? Hogy manipulatív eszközökkel megtévessz vele tõled kevesebb ismerettel rendelkezõ laikusokat, akiket még meg lehet szédíteni??? Nem, a szent szellem TULAJDONOSÁNAK, aki a mögötte álló Mindenható Isten, nos annak van tudata, érzései és akarata!!!! Mégis akkor hogyan lehetséges, hogy a szent szellem is rendelkezik látszólag ezekkel a tulajdonságokkal? Csak azért, mert a szent szellem, mint Isten tevékeny ereje, KÜLSÕLEGESEN HAT! Pl. mint Jehova meghosszabbított "karja" szerepel, érdekes igaz? ...... Azt akarod mondani, hogy a KAtynak tõled kevesebb ismerete van, és majd most te jól megvéded, nehogy egy báránybõrbe bújt farkas megegye? Nos a te érvelésedre visszatérve, épp most bizonyítottad be, hogy nem mocskolódom, amikor azt mondom, hogy a tanús tanítás vét a Szentlélek ellen, mikor a másikat, aki Krisztusban hisz, becsmérli. A Katy nem laikus. Nagyon is helyén van a szíve. Õ egészen biztosan felismeri majd, hogy Ananiás a Szentléleknek hazudott, és nem embernek, nem egy személytelen erõnek, hanem az Istennek Ezt Péter mondja, akinek azért nagyobb szava van, mint neked, ha nem haragszol. :o) És ha továbbra is hazugnak állítod be a kereszténységet, és hamisnak azokat, akik hisznek Krisztusban, netán támogatod azt az egyházat, aki uszító és felforgató tevékenységet végez a Szent Szellem ellen, lehet, hogy rossz helyen vagy. :o) Amikor János apostol azt közli Jézussal: megtiltották valakinek az ördögûzést, aki nem tartozik közéjük, és mégis Jézus nevében ûzött ördögöt, a Mester így válaszol: „Ne tiltsátok meg neki. Aki az én nevemben csodát tesz, nem egyhamar fog szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van."
De te úgy látom így szoktad! ...... Fogadjunk te vagy a gyülekezetben az utolsószómindigazenyém testvér..:o))))
A biblia azt mondja, hogy a Szentlélek maga Isten." Ez sem igaz! Egy jó nagy csúsztatás, mely egy hamis vallási filozófia miatt létezik. Hamis következtetés, ugyanis nem azt mondja az Írás, hogy "a szent szellem maga Isten", (akinek) 'tudata van', meg 'érzései, akarata' - ezt te mondod, nem a Biblia. ...... Mindenhová biblia verset írtam Keresd ki, és gondolkozz: Hogy lehet egy villamosáramot, ha jól tudom ti hasonlítjátok hozzá Isten Szent Szellemét, elszomorítani megbántani hogy lehet neki hazudni, és hogy vizsgál meg egy erõ? Erre még Dart Vader sem volt képes. Pedig neki aztán jó kis ereje volt. :o) És még gondolkodni is tud a Szent Szellem. Hogy teszi? Mint Jehova kinyújtott karja? Hogy HA az Atya ül fent a helyén, hogy lehet mindenhol, mindenkiben, hogy hallhatja meg mindenki imáját, hogy...... ? Mnt egy kinyújtott kar? Aztán az 1 Korinthus 2:10-ben a Szentlélek mindentudását látjuk: “Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.” A Szentlélek gondolkozik és tud (1 Korinthus 2:10). El lehet szomorítani (Efézus 4:30). Közbenjár értünk (Róma 8:26-27). A saját akarata szerint döntéseket hoz (1 Korinthus 12:7-11). Istenként a Szentlélek a vigasztaló és tanácsadó, amit Jézus megígért (János 14:16, 26, ;15:26).
De te úgy látom így szoktad!
mi benne a mocskolódás? Nem így szoktátok?
"Ez teljeséggel illik a tanúk azon módszerére, ahogy a kiközösítettekel bánnak." Látod, KÉPTELEN vagy megvédeni az "igazad"!!! Nem is ezzel foglalkozol, mert rájöttél, hogy ez nem megy, mert nincs igazad az érintett témában. Helyette más módon kezdesz el mocskolni a Tanúkat. Ez aztán a krisztusi szellem. Büszke lehetsz magadra.
A káromlás megbélyegzõ, sértõ vagy becsmérlõ beszéd. Mivel a szent szellem Forrása maga Isten, a szelleme ellen szólni annyi, mint Jehova ellen szólni. Ha valaki bûnbánat nélkül vetemedik ilyen beszédre, az megbocsáthatatlan. Jézus az ilyen megbocsáthatatlan bûnrõl szólva azokra utalt, akik szándékosan állnak ellen Isten szent szelleme mûködésének. Mivel Jehova szelleme mûködött Jézuson, de az ellenségei az Ördögnek tulajdonították ezt az erõt, bûnös módon káromolták a szellemet. Jézus ezért kijelentette: „Aki . . . a szent szellem ellen szól káromlást, az nem nyer megbocsátást soha, hanem örök bûnben vétkes” (Márk 3:20–29 ...... Ez teljeséggel illik a tanúk azon módszerére, ahogy a kiközösítettekel bánnak. Elmennek a társulattól, hiszik a Krisztust, megmarad a hitük, erre a tagok káromló beszédet mondanak rájuk, becsmérlik õket...sok esetben addig elmennek, hogy az ördög befolyásolja õket, ismeretlenül, és azon tudta nélkül, hogy miért is mentek el. Hát az is igaz, az ige mond mindenki felett ítéletet. :o)
Minek másolgatsz be ennyi hülyeséget? Senkit nem érdekel.....
Kedves 28-as válaszoló! Sajnos te is bizonyítottad itt, hogy nem érted Jehova Tanúi álláspontját, csak azt látod, amit mások láttatnak veled e kérdésben. Ezt írod: "Ha csak egy példakép, mégha Isten fia is, akkor sosem találunk rá az igaz útra, ám ha Megváltó, aki testé lett, meghalt, megfeszítettet, és feltámadt, hogy mi üdvösségre jussunk, akkor máris a miénk az örök élet. :o)" Jehova Tanúi szerint NEM csak egy példakép Jézus, hanem a Megváltó, aki testet öltött, feláldozta magát értünk, feltámasztotta Õt a Mindenható Isten a hûségesek megmentése érdekében. De ettõl még nem lesz a miénk az örök élet, hiszen mindezt csak úgy fordíthatjuk a javunkra, ha a benne való hiten kívül cselekedjük Isten akaratát: "Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát." (Máté 7:21) "Nagyon megértem, hogy abból az érvelésbõl, ahonnan tanítják nektek a háromságot, az valóban érthetetlen.Az Atya+Fiú+Szent Lélek kapcsolatát, onnan valóban nehéz meglátni, mert nem azt cáfolja, ami valójában történik ezzel a "háromsággal"." Jó ha tudod, hogy azt a bizonyos "háromságot" sokféle formában tanítják, sõt kis túlzással azt is állíthatjuk, hogy ahány híve, annyiféle filozófia! Ezt ezen oldalakon olvasható vehemens védelmezõi kiválóan bizonyítják. :) ) De ez mit sem számít, mert annak SEMMILYEN formája nem bibliai tanítás. "A szervezet úgy tanítja nektek, hogy mi eltévelyedett keresztények azt hisszük, hogy Atya+Fiú+Szent Lélek= Istennek." Nagyon megtévesztettek téged, ahogy már mondtam is. Mi pontosan tudjuk, hogy mi a katolikus álláspont (de nem csak az létezik!), le is van írva sokszor a kiadványainkban, mikor ezt a filozófiát tárgyaljuk: "Meghatározás: A kereszténység egyházainak központi tanítása. Az athanaszioszi hitvallás szerint három isteni személy van (az Atya, a Fiú és a Szentlélek), akikrõl azt állítják, hogy mindegyik örök és mindenható, egyik sem kisebb vagy nagyobb a másiknál, mindegyik Isten, még sincs három Isten, csak egy Isten. A dogma másfajta magyarázata szerint a három „személy” nem különálló és önálló egyén, hanem az isteni lényeg három megjelenési formája." Ezért állítják a háromság egyes szószólói azt, hogy Jézus Krisztus Isten, vagy hogy Jézus és a Szentlélek Jehovával azonosak, vagy éppen "egyenlõk" egymással. Nem bibliai tanítás. "A Szent Szellem, vagy Lélek, ahogy tetszik, nekünk személy, aki szól Isten akaratáról." Egyrészt NEM "ahogy nekünk tetszik", hanem ahogy Istennek tetszik! Ugyanis a "lélek" és a "szellem" fogalmai a Szentírásban NEM felcserélhetõek, mint szinonimák. Másodszor SEHOL sem mondja azt a Biblia, hogy a szent szellemet egy különálló és élõ "személyként" kellene elképzelni, ennek fényében a legtöbbször, mint ERÕ, energia szerepel az Írásokban. Élénk és kifejezõ írói szóképben alkalmanként úgymond megszemélyesíti a Biblia, mint sok más élettelen dolgot, de ez nem teszi a rádiót, vagy a bibliát sem élõlénnyé. Pedig gyakran mondjuk, hogy "szól a rádió", vagy "a Biblia tanít engem", igaz??? Vagy te ebbõl arra következtetsz, hogy ezen, önmagukban élettelen tárgyak élõ személyek lesznek ez miatt??? Akkor miért állítod, hogy ha a szent szellemet személyesíti meg a Bibliaíró, az azt jelenti, hogy az egy isteni személy? Csak nem valamiféle elfogult vallási hiedelem miatt???? "A biblia azt mondja, hogy a Szentlélek maga Isten." Ez sem igaz! Egy jó nagy csúsztatás, mely egy hamis vallási filozófia miatt létezik. Hamis következtetés, ugyanis nem azt mondja az Írás, hogy "a szent szellem maga Isten", (akinek) 'tudata van', meg 'érzései, akarata' - ezt te mondod, nem a Biblia. Miért is? Hogy manipulatív eszközökkel megtévessz vele tõled kevesebb ismerettel rendelkezõ laikusokat, akiket még meg lehet szédíteni??? Nem, a szent szellem TULAJDONOSÁNAK, aki a mögötte álló Mindenható Isten, nos annak van tudata, érzései és akarata!!!! Mégis akkor hogyan lehetséges, hogy a szent szellem is rendelkezik látszólag ezekkel a tulajdonságokkal? Csak azért, mert a szent szellem, mint Isten tevékeny ereje, KÜLSÕLEGESEN HAT! Pl. mint Jehova meghosszabbított "karja" szerepel, érdekes igaz? A káromlás megbélyegzõ, sértõ vagy becsmérlõ beszéd. Mivel a szent szellem Forrása maga Isten, a szelleme ellen szólni annyi, mint Jehova ellen szólni. Ha valaki bûnbánat nélkül vetemedik ilyen beszédre, az megbocsáthatatlan. Jézus az ilyen megbocsáthatatlan bûnrõl szólva azokra utalt, akik szándékosan állnak ellen Isten szent szelleme mûködésének. Mivel Jehova szelleme mûködött Jézuson, de az ellenségei az Ördögnek tulajdonították ezt az erõt, bûnös módon káromolták a szellemet. Jézus ezért kijelentette: „Aki . . . a szent szellem ellen szól káromlást, az nem nyer megbocsátást soha, hanem örök bûnben vétkes” (Márk 3:20–29). Hogy is van ez a fontos igazság? (28-29) "Bizony mondom nektek, hogy minden megbocsáttatik az emberek fiainak, bármilyen bûnöket követnek is el és káromlásokat szólnak is káromló módon. Aki azonban a szent szellem ellen szól káromlást, az nem nyer megbocsátást soha, hanem örök bûnben vétkes." Tehát ha a háromságot vesszük alapul, akkor az Atya ellen és a Fiú ellen is szólhatunk káromlást, csak a "harmadik személy", a szent szellem ellen nem??? Érdekes lenne. De ha a hamis háromság nem torzítja el a tisztánlátásunkat, akkor pontosan a fenti igazság fogalmazódik meg: "Mivel a szent szellem Forrása maga Isten, a szelleme ellen szólni annyi, mint Jehova ellen szólni. Ha valaki bûnbánat nélkül vetemedik ilyen beszédre, az megbocsáthatatlan." Tehát a háromság nem pusztán írásellenes, de a Biblia megértésébe is erõsen bekavar. Látod, én "együtt gondolkozom veled", éppen ezért tudom és látom, hogy téged becsaptak! Ja, még két vers a háromság "lenullázására": (János 17:3) "Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." Ha te "EGYEDÜLINEK", vagy "egyetlennek" nevezel valakit valamely tulajdonságában, hogyan lehetsz vele "egyenlõ"???? (1Korintusz 8:6) "számunkra valójában e g y Isten van, az Atya, akibõl van minden, és mi õérte; és e g y Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi õáltala." Akit itt Pál "EGY Istennek" nevezett, Õ a Mindenható Isten? Ha ez az "e g y Isten a Mindenható, akkor Jézus lehet-e 'Mindenható' és ebben az értelemben 'Isten'?
Kedves 38-as! Az elsõ pont hazug vád, mert a Nemzetközi Bibliakutatók, már igen korán leleplezték az ÍRÁSOK ALAPJÁN ezt a pogány eredetû filozófiát. Tehát "megkülönböztetõ" tanítássá azért vált, mert nem bibliai tan! "A társulat nem érti a tant, folyamatosan keveri a modalizmussal, a triteizmussal, és nem érti, hangsúlyozom újra, az Isten LÉNYÉT." De kérlek, mért rágalmazol meg ezzel, mikor éppen most bizonyítottam, hogy Jehova Tanúi pontosan alkalmazzák az EREDETI meghatározásait és annak teológiai magyarázkodásait, melyek persze ellentétben vannak az Írások igaz szavával???? Az, amit csinálsz, csak demagóg dobálózás az elõre gyártott romlott konzervekkel. "Mi nem hisszük, hogy három Isten van, abban hiszünk, hogy EGY ISTEN VAN, AKINEK A NEVE JAHVE. Az, hogy ISTEN az Atya, ISTEN a Fiú, ISTEN a Szentlélek, nem az istenek számát összegzi, hanem három személy mivoltát mondja ki, szemelõt tartva, hogy még sincs három Isten, csak egy ISten van." Te pedig nem fogod fel, hogy ez a körítés és definíció sincs benne a bibliában. "Abban, hogy az ISTENI LÉNYEGNEK 3 MEGJELENÉSI FORMÁJA VAN, sosem hitt a Szentháromság tana." A "szentháromság tanát" sokféleképpen értelmezték és értelmezik is - leírtam az bizonyítékokkal alátámasztott álláspontomat. De ha mindenképpen ragaszkodsz a katolikusok által kisajátított, és ezzel magukat megbélyegzõ értelmezéshez, akkor sincs semmi keresnivalója a Szentírásban. Az nem is fogadja be. És az, hogy a hitehagyott egyház mit vetett el és mit nem, csak vallástörténeti szempontból lehet fontos és érdekes, de a bibliai igazságot nem befolyásolja. "A háromságtan soha, sehol nem tanította, amiket te megkérdõjelezel" Ez nem igaz! Ahogy írtam, a legismertebb katolikus filozófia szerint érveltünk. "a kérdések már eleve rosszak, ami eleve rossz választ szül" Ez sem igaz! A kérdések jók, be sem mered vállalni a hiteles Biblia szerinti cáfolásukat, mert nem fog menni. :) ) Milyen érdekes, hogy most egyetlen bibliai cáfolat sem született a sok mellébeszélés miatt!!!! Igazold a bibliából, hogy ha nem, miért nem értesz az általam írottakkal egyet. Én így tettem. "A háromságtannak része, hogy az üdvtörténeteben eltérõ feladatokat látnak el, és egymásnak alárendelve cselekednek, illetve hogy a Fiú emberré léve MESSIÁSKÉNT kisebb volt az Atyánál." Az odáig igaz is, hogy MINDIG IS alárendelt volt és ma is alárendelt Jézus Jehovának, éppen ezért nem csak Messiásként volt kisebb az Atyjánál. Mit is mond Jézus? "Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül." (Máté 24:36) Tehát ha a háromságotok szerint Jézus "egyenlõ" volt tudásban (is) a Mindenható Istennel, akkor miért nem tudta??? Ha azért, mert - a háromságos magyarázkodás szerint - Jézus a földön "kisebb volt, kevesebbet tudott", akkor MIÉRT NEM TUDTA A SZENT SZELLEM? Mert ugye az tagadhatatlan, hogy "csak az Atya EGYEDÜL" tudta. Valójában szóba sem jön a szent szellem, mint Isten "harmadik személye", hiszen Jézus nem is tanította, nem is hitte ezt a pogány mítoszt! Ha viszont nem hagyjuk ki, akkor ott a háromsággal megválaszolhatatlan kérdés... :) Kedves felebarátom, köszönöm a jókívánságaidat. Neked meg azt ajánlom, hogy érvelj a Biblia IGAZ szavából, mert anélkül hiteltelen leszel.
"Azt akarod mondani, hogy a KAtynak tõled kevesebb ismerete van, és majd most te jól megvéded, nehogy egy báránybõrbe bújt farkas megegye?" Te sportot ûzöl abból, hogy kifogásold mások szándékát! Neked NEM MINDEGY, hogy ki válaszol, ha olyant mond, ami bibliailag IGAZ?? Nem az számítana, hogy az anyagot õszintén megvizsgálva kiderítsük az igazságot? Mi kisegítjük egymást, tán probléma ez néked? Mert akkor nem teszem, biztos vagyok benne, hogy Katy is remekül megtudja védeni a benne lévõ reménység okát!!!! Megmosolyogtató azért a lehetséges problémád, hiszen te félreismerve Katyt, könnyebb prédának hiszed, ugye? Megnyugtathatlak, nem az! "Ananiás a Szentléleknek hazudott, és nem embernek, nem egy személytelen erõnek, hanem az Istennek" Mit is írtam erre? Ezt ni: "Mivel a szent szellem Forrása maga Isten, a szelleme ellen szólni annyi, mint Jehova ellen szólni." Ez szerinted csak VÉLEMÉNY???? Vagy TÉNY???? Próbáld megcáfolni a Biblia alapján, és majd rájössz, hogy melyik. Ha nem sikerül megcáfolni, sõt sok-sok helyen bizonyítani lehet, hogy igaz, akkor talán el kéne fogadnunk ténynek - te mit szólsz ehhez? "Amikor János apostol azt közli Jézussal: megtiltották valakinek az ördögûzést, aki nem tartozik közéjük, és mégis Jézus nevében ûzött ördögöt, a Mester így válaszol: „Ne tiltsátok meg neki. Aki az én nevemben csodát tesz, nem egyhamar fog szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van."" Ugye igaz, hogy akkor még Jézus nem alakította meg az egységes keresztény gyülekezetet? És ugye igaz, hogy az az ember nem mondott ellent Jézusnak? Arról nem volt szó, csak arról, hogy akkor még nem tartozott közéjük.
Kedves válaszoló! Bizony nem kaptam választ, bibliait semmiképpen - és erre egy sereg példát állítottam eléd a te általad bemásolt "bizonyítékokra" támaszkodva, pedig még az elõzõ érveimre sem válaszoltál! Az összes, "fél bibliát" kitevõ álérvre pedig lehetetlen és értelmetlen is lenne válaszolni, mert arról könyvet lehetne írni. Amikre itt válaszoltam, azokat is már sokszor kitárgyaltuk más kérdéseknél. De, mint mondtam, ezeknél is rávilágítottam, hogy téves az értelmezésük. De persze nem kívánom, hogy megvizsgáld, és gondolkozz együtt a biblia szellemével - ahogy akarod!
Már megbocsáss, de te nem vagy normális. A fél bibliát elküldtem, hogy összevess, kikeress, és kutass, ütköztess, erre azt írod, hogy nem kaptál választ? Én befejeztem veled. Kezeltesd magad, bár lassan kezdem azt hinni, hogy nem dolgozol a pszichiátrián, hanem bent fekszel. Áldjon Isten. DE nagyon.
"(2) A Biblia Istennek tekinti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket egyaránt." Te képes vagy együtt gondolkozni a bibliával???? Én nem kérem azt, hogy "velem gondolkozz", én nem emberi eszmékhez segítenélek hozzájutni, hanem a bibliai igazsághoz! Márpedig az TAGADJA, hogy Jézus Isten lenne a Mindenható értelmében. Tagadja, hogy "egyenlõ" lenne a Mindenhatóval a háromság meghatározásai szerint. Milyen versekkel is akarod ezt a hamis tant bizonygatni? Mind-mind vagy a szövegösszefüggés mellõzésével értelmezett, és/vagy erõsen vitatott, mivel kétértelmûen fordítható: (Máté 1:23) „Íme! A szûz teherbe esik, és fiút szül, és az Immánuel nevet adják neki”, ami lefordítva azt jelenti: ’Velünk az Isten’. Vajon azt mondta Jehova angyala Jézus születésének bejelentésekor, hogy maga Isten lesz a gyermek? Nem. Az üzenet így hangzott: „Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik” (Luk 1:32,  35). És Jézus sem állította soha, hogy õ az Isten, hanem azt mondta, hogy õ az „Isten Fia” (Ján 10:36). Jézust Isten küldte a világba; Isten tehát ezen egyszülött Fia által volt az emberekkel (Ján 3:17; 17:8). Semmi szokatlan nem volt abban, hogy a héber nevek az Isten szó megfelelõjét vagy akár Isten nevének rövidített alakját tartalmazták. Az Eliáta név például azt jelenti: ’Istenem eljött’; a Jéhu név azt jelenti: ’Jehova õ’; az Illés név azt jelenti: ’Istenem Jehova’. De egyik név sem jelentette azt, hogy viselõje maga Isten. A János 1:1, 2-es versei szintén az erõsen vitatott kategória, számtalanszor kitárgyalt történet. Egyértelmû, hogy Jézust nem teszi "egyenlõvé" a Mindenhatóval, ugyanis az "Isten" szó a bibliában RANGJELZÕ, nem pedig kizárólag a Mindenhatóra vonatkozik. Ugyanebben a szellemben íródott a következõ álbizonyítékod is: (János 1:18) "Istent e g y ember sem látta soha; az egyszülött isten, aki az Atya keblénél van, az szolgált felõle magyarázattal." Itt is természetesen az "isten" rangjelzõ, nem pedig Mindenható értelemben szerepel. Azt is a háromság bizonyítására szoktátok felhozni, amikor Jézus azt mondta, hogy "aki engem látott, látta az Atyát is". Ezzel a háromság feltételei szerinti "egylényegûséget" (már a kifejezés sem bibliai, hanem pogány!) akarjátok alátámasztani, pedig csak szándék és akarat egységrõl beszélhetünk. Arra utalt Jézus, hogy olyan kiválóan visszatükrözte Jehova akaratát és cselekvésmódját, ami olyan, mintha Õt látnák, de természetesen NEM Jehovát látták a tanítványai, hiszen Õt nem látta senki. (János 10:30) "Én és az Atya egyek vagyunk." Így van - ahogy a tanítványaival is, csak a szövegösszefüggést nem kéne kihagyni!!! Még egy vers, a Róma 9:5, mely méltóképpen igazolja az önkényes szövegértést és fordítást: (Róma 9:5) "övéik az õsatyák, és tõlük származott a Krisztus a test szerint. Isten, aki felette van mindeneknek, áldott legyen örökké! Ámen." A hamis és önkényes fordítások itt összemossák Jézust a Mindenhatóval, de mit is mondott a Bibliaíró kicsit odébb? (Róma 15:5-6) "A kitartást és vigasztalást nyújtó Isten pedig adja meg nektek, hogy legyen ugyanolyan a gondolkodásmódotok, mint amilyen Krisztus Jézusé volt,  hogy egy akarattal, egy szájjal dicsõítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját." Tehát KI LEGYEN ÁLDOTT? Kit kell imádnia EGYEDÜL??? Vagy a "mindenhatóság": (Máté 28:18) "Jézus pedig odament, és így beszélt hozzájuk: 'Nekem adatott minden hatalom az égben és a földön.'" Mit is jelent a "minden"? Abszolút "mindent"? Ezek szerint elõtte nem rendelkezett minden hatalommal Jézus? Kitõl adatott neki minden hatalom? A Mindenható Isten Jézusnak adta a "mindenhatóságát"???? Tehát a "minden" az abszolút???? A válasz: (1Korintusz 15:27-28) "Mert az Isten 'mindent a lába alá vetett'. De amikor azt mondja, hogy ’minden alá lett vetve’, nyilvánvaló, hogy annak kivételével, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig minden alávettetett neki, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenkinek." Tehát Aki Jézusnak hatalmat adott, az a Mindenható Isten? Az a Mindenható Isten, Akit Jézus az "EGYEDÜLI igaz Istennek" nevezett???? Aha! Tehát akkor Jézus NEM a Mindenható Isten, és nem is az "egyedüli igaz Isten", hanem annak a Fia - ahogy a Biblia tanítja!
Pál azután, amit fent idéztem, megmagyarázta, hogy Isten akarata az, hogy a ’szerfölött sokrétû bölcsessége ismertté legyen az égi helyeken a gyülekezeten keresztül’ (Efézus 3:10). Te meg ezt írod: "Sehol nem olvassuk a bibliában, hogy egyénenként nem kapják meg a Szentlelket, ami elvezérel mindenkit az igazságra." Most akkor hol írtam olyant, hogy végsõ soron nem az egyéni hitünk, mindenkinek a személyes hite, kapcsolata Istennel a fontos???? Sehol, te forgatod ki megint azt, mit írtam. Ez a tény ugyanis logikailag sincs ellentmondásban azzal, hogy a keresztény gyülekezet EGYSÉGES tanításban és szellemben!!!! "Azt meg fõleg nem, csak nagyon alapos belemagyarázás után, hogy egy egységes szervezet irányítással teszi ezt." Idéztem néhány verset, pontosan értelmezve egyértelmû: (Cselekedetek 20:28) "Ügyeljetek magatokra és az egész nyájra, amelyben a szent szellem felvigyázóknak nevezett ki benneteket, hogy terelgessétek az Isten gyülekezetét, amelyet saját Fiának a vérén vásárolt meg." (Efézus 4:3-6) "komolyan igyekezve azon, hogy megtartsátok a szellem egységét a béke egyesítõ kötelékében. 4 E g y test van, és e g y szellem, mint ahogy abban az e g y reménységben hívattatok is el, amelyre elhívattatok; 5 e g y Úr, e g y hit, e g y keresztség; 6 e g y Istene és Atyja mindenkinek, aki mindenek fölött és mindeneken keresztül és mindenekben ott van." "Mikor kitöltetett a Szentlélek pünkösdkor, nem a vezetõtestület fején ült a lángnyelv, hanem minden hívõén." Nem is mondta senki, hogy csak az apostolok kaptak szent szellemet!!! "HOgyan irányít Jehova Szelleme, ha nem áll ihletettség alatt a vezetõtestület?" Meg fogsz lepõdni, ma a Biblia szolgál ilyen irányú és célú vezetéssel! A 2Timótheus 3:16, 17 szerint: "A teljes Írás Istentõl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre,  hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen." Mint biztosan te is tudod, a bibliát is Isten szent szellemén keresztül ihlette, tehát aki azt elmélyülten és helyes indítékkal tanulmányozza, az Jehova szent szellemének a segítségét fogja élvezni, amin keresztül Jehova tanít, fedd, kiigazít, stb. Az elsõ században sem volt minden szellemmel felkent Bibliaíró, vagy ihletett próféta. De viszont az a gond, hogy eltértünk a tárgytól, vagyis a háromsággal kapcsolatos kérdéseimre semmilyen bibliai válasz nem érkezett. Ez így nem korrekt érvelés! "én elismerem, hogy Isten mikor önmagát adja, idézet tõled: " Ha szól, akkor szól, ha tanít, akkor tanít, ha vigasztal, akkor vigasztal, ha vizsgál, akkor vizsgál.", akkor az is Isten." Jehova a szent szellemén keresztül alkot és intéz el MINDENT az emberrel kapcsolatban. Nincs olyan, hogy "önmagát adja" a szelleme nélkül. Esetleg az zavar, hogy nem mindenhol említik meg a szellemet Isten tevékenységével kapcsolatban? Tudod: a betû megöl a szellem megelevenít! "Vagyis ha Szentlélek nélkül olvasod, csak betû marad, és semmi egyéb. Nem a betû a szent, hanem Isten az." A Biblia akkor fog téged az igazságra "tanítani", ha helyes indítékkal, õszintén és alázatosan kutatod a benne lévõket, nem elõítéletbõl tanulmányozod, miszerint annak a másiknak semmiképpen sem lehet igaza. :) "Mi alapján döntöd el, hogy valami költõi kép? (????)" Amikor számtalan ellentmondás keletkezik egy állítólagos bibliai tan miatt, amely tannak köszönhetõ egyedül a szent szellem "személynek" állítása, sõt amikor ezen tanítás kedvéért és okán több hamisítási kísérlet, betoldás született, akkor nagyon elgondolkoztató azért, hogy nem-e ezzel a tannal van a baj! Ugye azon nem is csodálkozol, hogy a 48-as válaszodból egyik verziót sem fogadjuk el.
És azt is mondtad, hogy nem küldök bibliai érveket. Bár küldtem, csak valamiért kétszer is elkerülte a figyelmed, így gondolom ki sem nyítottad a bibliád, amikor velem "együttgondolkodtál", ahogy írtad. Vagyis nem gondolkodtál velem együtt, ezért küldök neked néhány biblia verset, ami igazolja a bibliában jelenlévõ Szentháromságot úgy, ahogy azt érteni kell. A bibliát nem hitehagyott írta, tehát nyugodtan kikeresheted az idézet részeket, és ütköztetheted magadban. :o) Az alaptan – egy Isten három személyben (1) A Biblia világosan tanítja, hogy csak egyetlen Isten van: 5Móz 4:39, Ézs 43:10, Zsolt 86:10, Mk 12:32, 1Kor 8:4, 1Tim 2:5, Jak 2:19 (2) A Biblia Istennek tekinti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket egyaránt. Isten az Atya: Mal 1:6, Jn 6:45, Róm 1:7, 1Kor 8:6, Ef 4:6, 1Pt 1:2 Isten a Fiú: Mt 1:23, Jn 1:1, 18, 10:30, 20:28, Róm 9:5, Fil 2:6, Kol 2:9, Tit 2:13, 2Pt 1:1, 1Jn 5:20 Isten a Szentlélek: ApCsel 5:3-4, 16:6-10, 1Kor 12:4-6 (3) A Biblia valóságos, egymástól megkülönböztethetõ személynek tekinti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket: Mt 3:16-17, Jn 14:26, 16:13-14, Róm 8:26-27, 2Kor 13:13, Jel 22:16-17 A tan bibliai megnyilvánulása A Biblia sok jellemzõrõl azt tanítja, hogy csak Istenre vonatkozhat. Ezzel párhuzamosan ugyanezeket a jellemvonásokat következetesen alkalmazza az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre egyaránt – de emberekre vagy angyalokra sohasem. Isten az Úr és Király (1) Csak Isten az Úr és Király: 5Móz 10:17, Zsolt 136:3, Jer 10:10, ApCsel 17:24, 1Tim 1:17, 6:15, Jel 1:8, 11:17 (2) Úr és Király az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Mt 11:25, Jak 3:9 Fiú: Lk 1:43, 2:11, 13:15, Jn 20:28, ApCsel 2:36, 11:20-21, Róm 1:4, 10:9, 1Kor 1:9, 8:6, 12:3, Fil 2:9-11, Kol 3:24, 1Tim 6:14-15, Júd 4, Jel 17:14, 19:13-16 Szentlélek: 1Kor 6:17, 2Kor 3:17 Isten az, aki örökkévaló és halhatatlan (1) Csak Isten az, aki örökkévaló és halhatatlan: Ézs 40:28, Zsolt 90:2, Róm 1:23, 16:26, 1Tim 1:17, 6:16 (2) Örökkévaló és halhatatlan az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Jn 5:26 Fiú: Mt 28:20, Jn 5:26, 8:58, 17:5, Zsid 7:21-28, 13:8, Jel 1:18 Szentlélek: Zsid 9:14 Isten az, aki szent (1) Csak Isten szent: 3Móz 19:2, 1Sám 6:20, Ézs 6:3, 1Pt 1:15, Jel 4:8, 15:4 (2) Szent az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Jn 17:11 Fiú: Lk 1:35, Jn 10:36, Mk 1:24, ApCsel 2:27, Jel 3:7 Szentlélek: Lk 4:1, ApCsel 10:38, Jn 20:22, 1Kor 12:3, 2Pt 1:21 Isten a mindenütt jelen lévõ (1) Csak Isten az, aki mindenütt jelen van: Zsolt 139:8-10, Péld 15:3, ApCsel 17:27-28 (2) Mindenütt jelen van az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Mt 6:6, Jn 14:11, 2Jn 9 Fiú: Mt 18:20, 28:20, 2Kor 13:5, Kol 1:17, 2:6, Zsid 1:3 Szentlélek: Zsolt 139:7, Jn 14:17 Isten mindentudó (1) Csak Isten mindentudó: 1Kir 8:31-32, Zsolt 44:21-22, 94:9-10, 139:2, Jób 21:22, Róm 11:33-34 (2) Mindentudó az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Mt 6:4, 32, 10:29-30 Fiú: Lk 2:46-47, Jn 2:25, 4:19, 29, 16:30, 21:17, Kol 2:3, Mt 25:31-45, Zsid 4:12-13 Szentlélek: Ézs 11:2, 40:13, Dán 4:6, Jn 14:26, 16:13, 1Kor 2:10-11 Isten mindenható (1) Csak Isten mindenható: 1Móz 17:1, 2Móz 6:3, Zsolt 72:18, Mt 19:26, 1Tim 6:15, Jel 11:17, 19:6 (2) Mindenható az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Mk 14:36, 2Kor 6:18 Fiú: Mt 28:18, Jn 3:35, 5:19, Zsid 1:3, Jel 1:8 Szentlélek: Jób 33:4, Zak 4:6, Lk 1:35 Isten dicsõséges (1) Csak Isten dicsõséges: Zsolt 24:8, Ézs 6:3, 42:8, 60:1-2. Róm 1:21, 11:36, Jel 4:11, 19:1 (2) Dicsõséges az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Mt 16:27, Róm 6:4, 15:6, Fil 4:20, Ef 1:17 Fiú: Jn 1:14, 12:23, 13:31-32, 17:4, Zsid 1:3, 13:21, 1Pt 4:11, 2Pt 1:16-17, 3:18, 1Kor 2:8, 2Kor 4:3-6, Jak 2:1, Jel 5:12 Szentlélek: 1Pt 4:14, 2Kor 3:18 Isten a teremtõ (1) Csak Isten a teremtõ: 1Móz 1:1, Neh 9:6, Zsolt 102:26, Ézs 44:24, 45:12, 18, ApCsel 7:49- 50, 17:24, Zsid 11:3 (2) Teremtõ az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Ef 3:14-15 Fiú: Jn 1:1-4, Kol 1:16, Zsid 1:2 Szentlélek: 1Móz 1:2, Jób 33:4, Zsolt 104:30 Isten a gondviselõ (1) Csak Isten a gondviselõ: Jób 12:10, Zsolt 33:19, 55:23, 68:20, 145:13-16, ApCsel 14:17, 27:24-25, Fil 4:19, 1Pt 1:5 (2) Gondviselõ az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Mt 5:45, 6:11, 26, 31-33, 10:29-30, ApCsel 17:24-25 Fiú: Jn 10:10-11, Róm 8:35, Kol 1:17, Zsid 1:3 Szentlélek: Zsolt 104:30, Jób 34:15, Gal 5:25 Isten az, aki ihlet és sugalmaz (1) Csak Isten az, aki ihlet és sugalmaz: 2Móz 20:22, 24:4, Ézs 30:8, Jer 30:2, Róm 3:2, Kol 1:25, 1Thessz 2:13 (2) Ihlet és sugalmaz az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Jn 8:28, 12:49-50, 17:17, 2Jn 4 Fiú: Jn 1:14, 16:12-15, Zsid 1:1-2, 1Pt 1:11 Szentlélek: 4Móz 11:25, Mt 22:43, Ef 3:2-5, 1Tim 4:1, 1Pt 1:11, 2Pt 1:20-21, Jel 14:13 Isten támaszt fel (1) Csak Isten támaszt fel: 5Móz 32:39, 2Kor 1:9, 4:14, Zsid 11:19, Kol 2:12 (2) Feltámaszt az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Jn 5:21 Fiú: Jn 5:21, 6:39-40, 11:25, Fil 3:8-11, Kol 2:13, 3:3 Szentlélek: Róm 8:11 Isten az, aki ítél (1) Csak Isten az, aki ítél: 1Móz 18:25, Zsolt 96:13, 130:3-4, Mk 2:7, Róm 2:1-8, 15-16, 14:10, 1Pt 4:5, Jel 20:11-15 (2) Megítél az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: 1Pt 1:17, Mt 10:32-33 Fiú: Mt 25:31-33, Jn 5:22-23, 27, ApCsel 17:31, 2Kor 5:10, 2Tim 4:1 Szentlélek: Ézs 4:4, Jn 16:8 Isten üdvözít (1) Csak Isten az, aki üdvözít: Ézs 43:11, 63:16, Mt 19:25-26, ApCsel 2:47, 20:28, Tit 2:11, Júd 25, Jel 7:10, 19:1 (2) Üdvözít az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Jn 3:16, 17:4, 18:11, 1Jn 4:14 Fiú: Mt 26:28, Jn 1:29, 4:42, ApCsel 4:10-12, Tit 3:6, Zsid 5:9, 7:25, 1Jn 4:14 Szentlélek: Tit 3:5, Zsid 9:14 Isten igazít meg (1) Csak Isten igazít meg: Róm 3:30, 4:6, 8:33 (2) Megigazít az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Róm 5:10 Fiú: Róm 5:9, 10:4, Gal 2:17, 1Kor 1:30, 2Kor 5:19-21 Szentlélek: 1Kor 6:11, Gal 5:5 Isten teremt újjá (1) Csak Isten teremt újjá: Jn 1:12-13, 1Jn 3:9 (2) Újjáteremt az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: 1Pt 1:3 Fiú: 2Kor 5:17, Gal 6:15, Ef 2:15 Szentlélek: Ez 36:25-27, Jn 3:3-8, Tit 3:5 Isten lakik a hívõkben (1) Csak Isten az, aki a hívõkben lakik: 2Pt 1:4, 1Jn 3:24, 4:12, 16 (2) A hívõkben lakik az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: 2Jn 9 Fiú: 2Kor 13:5, Ef 3:17, 1Jn 5:12, 2Jn 9 Szentlélek: Jn 14:17, Róm 8:11, 1Kor 6:19 Isten az, akit megillet az imádat (1) Csak Isten az, akit megillet az imádat: 2Móz 20:4-5, Ézs 45:23, Mt 4:10, Jn 4:24, 1Kor 14:25, Jel 4:9-10, 19:10 (2) Imádandó az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt Atya: Jn 4:23-24 Fiú: Jn 5:23, 9:35-38, Fil 2:6-11, Zsid 1:5-6 Szentlélek: Jn 4:23-24, 2Kor 3:17, Mt 28:19
Elküldöm neked ezt a rövid kis összefoglalót. Ezek egyike sem a háromságtan!! Ellenben a szervezet ezeket keverve érveli a valós háromságtant. Te magad is így tettél, mikor idézted a valós tant, de megmagyarázni már a lent felsorolt tanokból magyaráztál. Mielõtt cáfolnál valamit, nagyon fontos, hogy tudj is róla valamit. Triteizmus: Három külön Isten van, akik teljesen különálló lények. A három személyt annyira elválasztja egymástól, hogy az egy Isten létét tagadja meg. A személyeket egymás mellé rendeli, és az Istenség egységét szétbontja három külön istenre. Modalizmus: Csak egyetlen Isten van, aki egyetlen személyben létezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ugyanannak az egy személynek az idõben egymást követõ megnyilvánulási formái. A személyeket egymás után rendeli, és az egymástól való különbségüket egymás utániságban mossa össze. Szubordinacionizmus: Különbséget tesz a három személy között, de közülük csak az egyiket fogadja el Istennek, az Atyát. A másik két személy neki van alárendelve. A személyeket egymás alá és fölé rendeli, a közös lényegüket tagadja, ezzel az Istenség egységét bontja meg. Arianizmus: Csak az Atya Isten, Jézus és a Szentlélek Isten teremtményei. A személyeket az Atyának alárendeli, ezzel a három személy Istenségét tagadja.
Úgy, ahogy a szent szellem birtokosa, irányítója képes rá! Jehova, a Mindenható Isten kibocsátja szent szellemét és arra használja, amire akarja - tán lebecsülöd eme képességét??? Ha szól, akkor szól, ha tanít, akkor tanít, ha vigasztal, akkor vigasztal, ha vizsgál, akkor vizsgál. De mindezt megteszi a Biblia is!!!! Akkor az is "személy"???? ...... A kérdésed arra enged következtetni, hogy a válaszoló egyetlenegy gondolata sem érdekel. Már megadod a választ, ami szerinted jó, és abból kiindulva teszed fel a kérdésed: tán lebecsülöd eme képességét? Manipuláció, és azt gondolod, hogy ezzel sarokba szorítod a beszélgetõpartnered. Nem haragszom, mert az az Õrtoronyban fellelhetõ stílus. Így érveltek minden tanítással kapcsolatban, s majd azt gondoljátok, hogy na ugye mi milyen jók vagyunk....átláthatnál ezen, hiszen te dolgozol a pszichiátrián. Barátom, nem én becsülöm le, hanem te mondod, hogy Isten egy személytelen erõt használ fel, ellenben én elismerem, hogy Isten mikor önmagát adja, idézet tõled: " Ha szól, akkor szól, ha tanít, akkor tanít, ha vigasztal, akkor vigasztal, ha vizsgál, akkor vizsgál.", akkor az is Isten. Ami ennél kevesebb, az a lebecsülés. "De mindezt megteszi a Biblia is!!!! Akkor az is "személy"???? " Nem, nem személy. Ám a betû öl, és a Lélek az, ami megelevenít. Vagyis ha Szentlélek nélkül olvasod, csak betû marad, és semmi egyéb. Nem a betû a szent, hanem Isten az. Korinthusbeliekhez írt II. levél 3. rész 6. A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betûé, hanem léleké; mert a betû megöl, a lélek pedig megelevenít. 17. Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. DE talán olvasd el az egészet. :o) Mi alapján döntöd el, hogy valami költõi kép? (????) Meg kéne értened, hogy ez egy olyan költõi kép, mellyel ma is naponta élünk, nem pedig egy pogány mítosz alapja. ......
Hogyan kutat Isten szelleme mindent, „még az Isten mélységes dolgait is”? Jehova nem külön-külön tárja fel a keresztényeknek az ismeretet, hanem a szelleme irányításával a szervezetén keresztül segít egységes népének, hogy megértse a Bibliát (Cselekedetek 20:28; Efézus 4:3–6). ...... JÁnos ev: 13. De mikor eljõ amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem õ magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendõket megjelenti néktek. 14. Az engem dicsõít majd, mert az enyémbõl vesz, és megjelenti néktek. 15. Mindaz, a mi az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémbõl vesz, és megjelenti néktek. És ismét egy alá-fölé rendeltségi viszony, ami nem kisebb-nem nagyobb, de amiben az Atya a Fiú, és Szentlélek együtt dolgozik. Sehol nem olvassuk a bibliában, hogy egyénenként nem kapják meg a Szentlelket, ami elvezérel mindenkit az igazságra. Azt meg fõleg nem, csak nagyon alapos belemagyarázás után, hogy egy egységes szervezet irányítással teszi ezt. Mikor kitöltetett a Szentlélek pünkösdkor, nem a vezetõtestület fején ült a lángnyelv, hanem minden hívõén. HOgyan irányít Jehova Szelleme, ha nem áll ihletettség alatt a vezetõtestület? Akkor az csak a saját értelmezése, akárhogy csûröd a dolgokat. Legalább azt olvasd vissza amiket írsz, és saját magad értsd meg.
A bibliával összhangban lévõ magyarázat az 1Korintusz 2:9,  10-re: Pál apostol a következõket írta a hittársainak azokról a dolgokról, „amiket az Isten az õt szeretõknek készített”: „Isten nekünk nyilatkoztatta ki ezeket a szelleme által, mert a szellem mindent kutat, még az Isten mélységes dolgait is” (1Korintusz 2:9,  10). Hogyan kutat Isten szelleme mindent, „még az Isten mélységes dolgait is”? Jehova nem külön-külön tárja fel a keresztényeknek az ismeretet, hanem a szelleme irányításával a szervezetén keresztül segít egységes népének, hogy megértse a Bibliát (Cselekedetek 20:28; Efézus 4:3–6). A világ minden részén minden gyülekezet ugyanazt a programot követi és ugyanazt az igazságot tanulja, amikor tanulmányozza a Bibliát. Néhány év alatt a Biblia összes tanítását megbeszélik. A szent szellem a gyülekezeten keresztül segít az embereknek magukra ölteniük azt a szemléletmódot, amelyre szükségük van ahhoz, hogy megértsék „Isten mélységes dolgait” (Cselekedetek 5:32). Ne gondold, hogy minden ’mélységes dolog’ egyben nehezen érthetõ is. ’Isten mélységes dolgainak’ az ismerete nem azért van rejtve a legtöbb ember elõtt, mert olyan nehéz lenne hozzájutni Isten bölcsességéhez, hanem mert Sátán félrevezeti az embereket, hogy elutasítsák a segítséget, melyet Jehova a szervezetén keresztül nyújt (2Korintusz 4:3,  4). Hiszen Jehova nem a bölcseknek és mûvelteknek tárta fel a szándékát Jézus földi szolgálata során sem, hanem iskolázatlan és egyszerû embereknek, akikben volt annyi alázat, hogy Isten szolgájától tanuljanak. Ezek az emberek kisgyermekeknek tûntek azokhoz képest, akiket az iskolákban oktattak (Máté 11:25; Cselekedetek 4:13). Pál efézusiaknak írt levelének a 3. fejezete megmutatja, hogy ’Isten mélységes dolgaiba’ sok olyan igazság beletartozik, melyet Jehova népének a legtöbb tagja már jól ért. Ilyen például a megígért Mag azonosítása, az égi reménységûek kiválasztása az emberek közül, és a messiási Királyság is. Pál ezt írta: „Más nemzedékekben nem tették ismertté e titkot az emberek fiai elõtt, mint ahogy most kinyilatkoztatták az õ szent apostolainak és prófétáinak szellem által, tudniillik, hogy a nemzetekbõl valóknak társörökösöknek és a test társtagjainak és velünk együtt az ígéret részeseinek kell lenniük Krisztus Jézussal egységben”. Pál azt mondta, az a feladata, hogy megláttassa „az emberekkel, hogyan történik azon szent titok igazgatása, amely a beláthatatlan múlttól fogva el volt rejtve az Istenben” (Efézus 3:5–9).
"Hogy lehet egy villamosáramot, ha jól tudom ti hasonlítjátok hozzá Isten Szent Szellemét, elszomorítani megbántani hogy lehet neki hazudni, és hogy vizsgál meg egy erõ?" Úgy, ahogy a szent szellem birtokosa, irányítója képes rá! Jehova, a Mindenható Isten kibocsátja szent szellemét és arra használja, amire akarja - tán lebecsülöd eme képességét??? Ha szól, akkor szól, ha tanít, akkor tanít, ha vigasztal, akkor vigasztal, ha vizsgál, akkor vizsgál. De mindezt megteszi a Biblia is!!!! Akkor az is "személy"???? Meg kéne értened, hogy ez egy olyan költõi kép, mellyel ma is naponta élünk, nem pedig egy pogány mítosz alapja.
Bár így jobb: ax+a2+a3=ax
Én úgy tudtam, hogy azt tanítják, hogy: a+b+c = a
Katy! Egyetlen helyet említs az újszövetségbõl, ahol Jézus Jehovának említi Istent. Ha ez olyan sarkalatos, mint állítod, akkor tudsz többet is és Jézus, aki valaha élt legtökéletesebb ember, akkor ezt meg kellett tegye. Itt bukott meg a teóriád. Õ Atyjának nevezi és ezt tanítja számunkra. Újjászületéskor ugyanis egyfajta hatalmat kaptunk arra, hogy Isten fiai legyünk és Õ Apánk. :) A Jehova szó helyes kimondása mai napig vitatott. Mássalhangzókból nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy hangzódhatott eredetileg. :) Kivéve persze megint a tanukat, hiszen ti megint jobban tudjátok mindankinél :D (ez szarkazmus volt) Ha pedig így van, akkor mire fel terjesztetek vaamit, amit nem tudhattok? Egyetlen helyet említs, ahol nagyvonalakban is hasonló volt az evangélium hirdetése a biblia szerint, mint amit ti mondotok. Biblia szerint az evangélium az, hogy Jézus elvette a rosszat: magára vette a bûneinket és helyettünk halt meg. Evangélium az (jó hír, vagy örömhír), hogy bûneinket, betegségeinket, fájdalmainkat, szegénységünket, elvetettségünket, átkokat..sorolhatnám, -mindezt magára vette, hogy mi cserébe megkapjuk az egészséget, bõvölködõ életet, örök életet, békességet Istennel..és sorolhatnám a jókat. Ezek nem elvont dolgok, hanem valóság. Ti mit hirdettek evangélium címszó alatt? 144 ezer, Jehova neve, beteljesületlen világvége próféciák, amiket mindig kimagyaráz valaki nagyokos. Nézz már szembe ezekkel. Antikeresztények vagytok, ez az igazság és olyan szinten meg vagytok vezetve, hogy komoly apparátusotok alig gyõzi az új félremagyarázásokat kitalálni. Már új bibliát kell írnotok, mert az eredeti szöveggel nem bírtok. :D A vezetõitek (véneitek) szabad percei arra mennek, hogyan magyarázhatnának meg egy újabb ostobaságot, amit kitaláltak és egyértelmûen biblia ellenes. Nem egyszerû az életük. :D Soha nem állítottam, hogy a barátod akarok lenni, úgyhogy dicséretekkel, mézesmázzal nálam és a hozzám hasonlóknál semmire nem mész. Ha hazugságra építed az életed az a te bajod. Ha egy közösségben hirdeted, akkor viszont szembe kell majd nézned azzal, hogy amilyen mértékû kárt valaha is okoztál, azért személyes felelõséged van. Beteljesedik rajtatok, amit jézus mondott, amikor a szellemi vakságról beszélt. Ezért a ti bûnötök megmarad, mert még agitálsz is érte: Ján.9. És hallák ezeket némely farizeusok, akik vele valának, és mondának néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é? 41 Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bûnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bûnötök megmarad. Te is meggyõzõdésel hirdeted az egyértelmû szélhámosságot, és ha valaki menteni akar, még õ ellene fordultok, ezért a bûnötök megmarad. Csodálkoznék, ha egyetértenél. Többet nem írok, kínlódjon veletek aki akar. Azt az egyet ne felejtsd, amit legutóbb írtam. A manipuláció láthatatlan kötele idõnként meggyengül. Akkor kell kimnekülnöd. Máskor nehezebb. Ha kételkedsz, a kérdéseidre a válaszok készen vannak, amivel elveszik a maradék józanságod. Ha odamész a kételkedéseiddel a vezetõidhez, megkapod a porhintést. Mást ne is várj tõlük. de ez ne nyugtasson meg. Lelked mélyén érezned kell. Néha a lelkiismereted feltámad, és mutatja, hogy rossz úton jársz. Nem várom, beismerd itt, de tudjad, hogy én tudom. -Isten is tudja. :) Az az Isten, akit még nem ismersz. Akinek a szeretetérõl még fogalmad sincs. :) Jó lenne, ha megtérnél, és újjászületnél. Jó lenne, ha minden tanu megbánná a bûneit és Istenhez térne. Még az sem volna baj, ha emiatt kiürülne és megszünne a világon minden királyság terme :D
Kedves Yuda, Köszönöm, hogy ezúttal, kedvesen emberi hangon tiszteltél meg kérdéseddel Nem nem hagynám magam megvezetni, ha így volna. Nem baj ha agy mosottnak neveznek, mint egy korábbi levelemben írtam, A biblia alapján, és nem az õrtorony vagy bármely kiadványalapján, más ember csoportra nem látom rá illeni azokat a konkrét próféciákat, csak egy több nemzetbõl, törzsbõl, ágazatból népbõl embereket, akiket a biblia alapján Isten a nevükrõl nevez, és Jézus parancsát maradéktalanul elvégezve, egységesen szakadások nélkül szeretetben élnek egymás mellett. ezeket a bibliai próféciákat nem lehet semmisnek kiáltani, amikor az ember szeme láttára teljesednek, De ha ezt egy ember nem veszi észre ott annak két oka lehet. De ez más téma kör. Mi az amirõl a "vezetõink" rosszul döntenek nélkülünk? Felszín alatt? Nem ilyen nincs, minden egyes apró dolog alaposan ismert minden egyes Tanú számára. Itt egy "vezetõ" sem tud semmilyen hasznot húzni abból, hogy itt emberek milliói vállvetve hirdetik Isten királyságának jó hírét, betartva a biblia magas erkölcsre vonatkozó törvényeit, alapelveit. Milyen haszna származna anyagilag valakinek abból, hogy emberek milliói, nem élnek parázna gyilkos tolvaj, világi, stb életet, hanem inkább a bibliában leírtak szerint jó lelkiismerettel élik az életüket a földön mindenütt. Ugyan milyen pénz összegeket tudnának az éhezõ afrikai emberektõl kicsalni mikor nincs is pénzük? Holott Mi is építünk Iskolákat ott, díjmentesen tanítjuk az ottani testvéreket írni olvasni, máshol pedig a tanári állásért fizetés Járna. Vagy itt vagyok Én. Belõlem milyen hasznot tudna a "vezetõség" húzni, mikor nincs semmim, még a lakás amiben lakom sem az enyém. S nem egy itt ebben a kerületben élõ testvérembõl is aki hasonló szegénységben élnek, ugyan milyen hasznot húznának? Sõt tehetõsebb testvérek sietnek a segítségünkre, hogy könnyítsenek a terheinken. Vagy talán a biblia magyarázatra vagy mérges amit tanítunk? Jézus azt mondta: Szeretem az Atyát. Én is. Ha Jézus lenne az Atya, akkor Jézus Ön imádó lenne. Jehova is hangosan ki jelentette Jézus keresztelkedésekor, hogy Õ a szeretett fia. Valahogy Jézus nem tesz említést a harmadik "személyrõl" Hogy pl arról miért nem beszél, hogy a Szent szellemet is szereti, vagy lehet szeretni, vagy arról, hogy vonzódik a szent szellemhez Úgy ahogy Jézus az atyjához, vagy az atya a fiúhoz. A harmadik személyrõl miért nincsenek a másik két Istentõl ilyen megnyilvánulások a harmadik Isteni személy felé. Csak küldözgetésekre jó, de mélyebb megnyilvánulásokra, hogy Õ is szeretetre méltó stb, már nem méltatják ezt a harmadikat. Vagy Jézus miért nem úgy nyilatkozott, hogy az Atya a szent szellem és Én egyek vagyunk? ezeknél miért hagyja ki ezt a fontos "személyt"? Miért csak két személyrõl kell ismeretet szerezni a harmadikat miért nem említi, vagy azt nem lehet megismerni? Ha már elválaszthatatlanul fontos mind a három? Miért nyilatkoznak más elismert tudósok is arról, hogy a háromság soha sem volt része sem Jézus sem a Tanítványok tanításának? amikor kezdetben egy Isten volt akinek szelleme lebegett a vizek színén, miért nem említik meg a harmadik személyt Jézust, hogy Õ is ott volt? Miért kell valakinek a születésérõl írni, amikor mindig is volt? Miért nem úgy kezdõdik a biblia: Kezdetben voltak az Istenek akik hárman vannak de egyek? A zsidók miért imádták azt az Istent, aki kiválasztotta õket szent nemzetté, nem bszélve arról, hogy mindig is Mono Istennek tartották, és nem triónak, és elutasították azokat a nemzeteket ahol több száz Istenek, és triádok jelentek meg, és ezeket ez a Mono Isten úgy ahogy van megalázta õket, s vannak, akik már nem is léteznek, mert a nemzettel együtt megszûntek, mint pl: Baál, Molok, stb. a Tanítványok miért váltottak "Istent" amikor nagyon jól tudták, hogy az igaz Isten ki, és azt is hogy kihozta ki Õket Egyiptomból. ezekre a kérdésekre van válasz?Mert Én csak egyet találtam: Ja és egy prófécia: (Ézsaiás 60:21, 22) . . .. 22 A kevés ezerré lesz, a kicsiny pedig hatalmas nemzetté. Én, Jehova, felgyorsítom ezt a maga idejében.” Világos, hogy Jehova irányítja és gyorsítja fel a Királyság-munkát Jézus Krisztus által.Az idõ rövid. A jelentések szerint átlagosan 15 percenként a világon 7 ember keresztelkedik meg, hogy csatlakozzanak Isten népéhez. Jelenleg nagyobb népet alkotnak, mint a világ önálló államai közül sok. Persze Jézus sosem mondta, hogy sokan fognak megmenekülni, hanem azt hogy nagyon kevesen. egy biztos kedves Yuda, Isten népe növekszik a próféciák szerint akik egy egységes nemzetet alkotnak jól lehet még sok különbözõ nyelvet beszélnek. Még egy ilyen egységes békés csoportot sehol nem látok, akik teszik Uruk Jézus parancsát.S egyetlen más csoportra sem tudom be azonosítani a leírt azonosító jeleket. Köszönöm, hogy megtiszteltél leveleddel, legyen szép estéd. Katy Weaver
Katy! Játszunk mi lenne ha játékot. Mi lenne ha, mégis igaz amit írtam és számotokra szûrik meg a belsõ információkat, meghamisítják a történelmeteket, hogy ne legyen meghasonlás? Tényleg annyira megbízol bennük, hogy ezt kizárod? Ha õszinte ember vagy és istenkeresõ, ahogy beállítod magad, akkor ennyi év alatt tapasztalnod kellett volna millió eltérést a közösségetek és a biblia között. Miért, hogy nem látod be, hogy minden csak púder és ha van egy õszinte kérdés, akkor elkenik a vezetõk? Miért, hogy nem látod be, inkább átírják a bibliát, csak nekik legyen igazuk? Miért, hogy nem látod be, hogy Istennel nem lehet bûntelenül packázni? Egyszer vége lesz és akkor majd nézhetsz nagyokat, de még lenne idõd kiszálni. Te döntöttél eddig is, és ezek szerint a magyarázkodásaik eddig meggyõztek. Az a baj, hogy hazugságra építetek hazusgságot. Meddig lehete még ezt folytatni? ha nincs alapja egy háznak, akkor atermészet is nem arar tanít e, hogy hamarosan összedõl? A ti házatok hazugságokra épült. Egy épértelmû ember nincs az alapítóitok között. Persze, nektek az ellenkezõjét tanítják. Gondolkozz már el miért? Neked tudnod kell, hogy igazam van. Ha valakinek, akkor Te, aki évek óta benne vagy, látnod kell a meghasonlást. Kizárt, hogy egy értelmes embert így meg lehet vezeteni, kivéve ha végletekig naív és hagyja magát. Tudom, hogy a közösségeteknek olyan szintû szívó, manipuláló hatása van, hogy egy gyengébb jellem nem tud vele megbírkózni, de azt is biztosan tudom, hogy idõnként ez a szorítás enyhül. Akkor kell kimenekülnöd. Tudom hogy érted.
Az utolsó válaszolónak csak annyit üzennék, hogy egyáltalán nem szutykozódtam, amikor írtam neki privátban. Mindössze értetlenségemet fejeztem ki, hogy miért ír hazugságokat, De Õ volt az aki hamis dátumot megadva olyan könyvbõl idézett elhunyt testvérünk házasságáról, mintha az valóban megtörtént eset lett volna de azt már elfelejtette oda írni, hogy a vége az esetnek az lett, hogy kiderült az igazság, és feleség bocsánatot kért amiért a testvérünket mint férjet meghurcoltatta a bíróságon. Így az egész úgy jött volna ki, hogy Jehova Tanúi egyik tagja, aki rá adásul pásztor volt Biblia ellenesen cselekszik és paráználkodik, meg veri a feleségét. Így is valótlanul terjengenek hírek rólunk olyanoktól akik ennek örülnek, és amikor kiderül, hogy Tévednek, akkor mit fent említett személy ide jön hogy na most kitiltott minket a privát üzeneteirõl, mintha ezzel most keresztbe tenne a Tanúknak, és most jól ki babrált velünk. S a rágalmazó hadjáratát folytatja, ellenséges érzületével. Katy Weaver
Jehova tanui ugyanúgy felelõsek a tetteikért, mint bárki más. Nem védekezhetnek azzal, hogy õket beetették, elhitették a vezetõik. Van biblia, ami mindenki számára hozzáférhetõ. Ott a Károli fordítás, egész jóra sikerült. Nekik is kellene olvasni maguktól és összehasonlítani az abban leírtakat a tanításaikkal. Ha ezután mégis -nevezzük sajátosnak azt a vallásgyakorlatot amit folytatnak -szóval ezután, miután olvassák a bibliát és ezek ellenére egészen máshogy magyarázzák, nos ezután már benne van az õ döntésük is. Feljárnak agitálni ide az oldalra is és szemmel látható, menyire elkötelezték magukat ennek az eszmerendszernek és leállnak vitatkozni normális hívõkkel, mintha valami jót tennének. Mondanám, hogy arcpirító amit tesznek, de õk nem így gondolják. Teljes mellszélességgel kiállnak a kitekert, minden bibliai igazság meghamisitása mellett és ha valaki szól nekik, még képesek mártirkodni, mintha ártatlanul vádolnák õket. :) Képesek egy olyan hazugságban élni, mintha az õ hitük bármiben is egyezne Jézus, vagy az apostolok hitével és azt vélelmezik, hogy amint õket, az õsöket üldözték a hitük miatt, ezért üldözik jehova tanuit is. :D Nem veszik észre, hogy éppen azért közösíti ki õket mindenki, mert teljes torzulásban és biblia ellenesen élnek. Káosz a köbön kétszer megcsavarva. Ha valaki segíteni próbál nekik, elõször mézesmázosan próbálják leszerelni, de privátban már megy a kemény szutykozás. Már több embert le kellett tiltanom a privát levelezésembõl, mert nem vagyok kíváncsi erre a fajta megnyilvánulásukra.
Szia ! A véleményem szerint Jézus ki fogja hozni onnét azokat az igaz keresztényeket akik teljes szívükbõl hisznek és félik az Isten. (ez nem félelemet jelent) Ugyanígy más vallásokból-felekezetekbõl is felébrednek ez a jó szó erre felébreszti õket és így biztosan megmenekülnek akik meg ragaszkodnak a tévtanításokhoz félrevezetik az embereket és ezen nem akarnak változtatni azoknak nem sok reménységük lehet a jövõre vonatkozólag. Talán még a vezetõknek is van remény az Isten a szíveknek vizsgálója.
szerintem szeretni fogja õket mást nem tud tenni, mert Jézus maga szeretet
Ja nekem is elmegy egy nap azzal, hogy nem paráználkodom, nem esküdözök hamisan, nem káromkodok, nem dohányzom, nem fogok fegyvert senkire, nem lopok, nem hazudok, nem tartok spiritiszta szeánszokat, nem sztrájkolok meg ilyesmi. Tudjátok ti egyáltalán mennyi idõt el tud venni egy meg nem tartott spiritiszta szeánsz? Nem tudtok ti semmit, világiak, pff..
A kérdező hozzászólása: Keresztény vagyok.
Tiszteletben tartva a gondolataidat nem válaszolok mivel nem bocsátkozom vitába, szó csatákba, és nem szeretném ha miattam kínlódnál. Katy Weaver
Borítékoltam volna elõre :D
Kedves kérdezõ! Mi a "romlott gyümölcs" és miért? Mi lenne, ha nem csak vádaskodnál, hanem bizonyítanál is valamit azokból? Te egy torz képet bámulsz, amit mások festenek eléd, és nem látsz tisztán.
Nagyon megértem, hogy abból az érvelésbõl, ahonnan tanítják nektek az A Szentlélek személyérõl? Egyszerûen azt, hogy a Szentlélek maga Isten. Azt is kijelenti, hogy egy személy, egy lény tudattal, érzésekkel, akarattal.tya+Fiú+Szent Lélek kapcsolatát, onnan valóban nehéz meglátni mi is történik valójában ezzel a "háromsággal". .:::::: JAvítanám, mert érthetetlen: Nagyon megértem, hogy abból az érvelésbõl, ahonnan tanítják nektek a háromságot, az valóban érthetetlen.Az Atya+Fiú+Szent Lélek kapcsolatát, onnan valóban nehéz meglátni, mert nem azt cáfolja, ami valójában történik ezzel a "háromsággal".
Miért nem úgy kezdõdik a biblia: Kezdetben voltak az Istenek akik hárman vannak de egyek? ...... Kedves KAty, azon kevés tanúk közé tartozol, akirõl érzem, hogy tényleg az Istent szereti, így abban is bízom, hogy elolvasod, amit írok. Nem kell hinned nekem, dehogy. Nem vagyok én senki...én csak azt kérem tõled, hogy tedd oda imában az Atya elé, hogy mutassa meg neked az igazságot ebben a kérdésben. NAgyon fontos, hogy mit hiszünk Jézus Krisztusról. Nagyon. Ha csak egy példakép, mégha Isten fia is, akkor sosem találunk rá az igaz útra, ám ha Megváltó, aki testé lett, meghalt, megfeszítettet, és feltámadt, hogy mi üdvösségre jussunk, akkor máris a miénk az örök élet. :o) Nagyon megértem, hogy abból az érvelésbõl, ahonnan tanítják nektek az A Szentlélek személyérõl? Egyszerûen azt, hogy a Szentlélek maga Isten. Azt is kijelenti, hogy egy személy, egy lény tudattal, érzésekkel, akarattal.tya+Fiú+Szent Lélek kapcsolatát, onnan valóban nehéz meglátni mi is történik valójában ezzel a "háromsággal". A szervezet úgy tanítja nektek, hogy mi eltévelyedett keresztények azt hisszük, hogy Atya+Fiú+Szent Lélek= Istennek. Pedig nem. MI abban hiszünk, hogy Isten=Atya×Fiú×Szent LÉlek. Ez Egy, mintahogy 1×1×1=1 Tudom, hogy érzed, ez teljesen más, mint amit a szervezet mond. MI nem hiszünk három Istenben. A Szent Szellem, vagy Lélek, ahogy tetszik, nekünk személy, aki szól Isten akaratáról. KÉrlek vizsgáld meg a következõ részeket: A biblia azt mondja, hogy a Szentlélek maga Isten. Tudata van, és érzései, akarata. Egy személytelen erõnek, akit ide oda küldözgetnek, hogy lehetne ilyene? :o) A tény, hogy a Szentlélek maga Isten tisztán látható sok igerészben, mint például az Apostolok Cselekedetei 5:3-4. Itt Péter ellentétbe kerül Anániással, amiért az hazudott a Szentléleknek, és azt mondja neki, hogy “Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek.” Egyértelmûen kiderül, hogy a Szentléleknek hazudni annyi, mint Istennek hazudni. Onnan is tudhatjuk, hogy a Szentlélek maga Isten, hogy az Õ jellemzõi és tulajdonságai igazak rá. Például a Zsoltárok 139:7-8-ból látható, hogy a Szentlélek mindenhol ott van: “Hova menjek lelked elõl? Orcád elõl hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy.” Aztán az 1 Korinthus 2:10-ben a Szentlélek mindentudását látjuk: “Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.” A Szentlélek gondolkozik és tud (1 Korinthus 2:10). El lehet szomorítani (Efézus 4:30). Közbenjár értünk (Róma 8:26-27). A saját akarata szerint döntéseket hoz (1 Korinthus 12:7-11). Istenként a Szentlélek a vigasztaló és tanácsadó, amit Jézus megígért (János 14:16, 26, ;15:26). Köszönöm, hogy együtt gondolkodsz velem. :o) ÁLdás béke.
Jó gyümölcs: önfeláldozás, kedvesség, szeretet, hit. Én ezt látom a tanúknál. Nemcsak a saját országomba, hanem mindenütt, ahol megfordultam. A tények magukért beszélnek. Ez Isten munkája, nem embereké. Vajon együttmûködünk vele, Jehova Tanúinál én azt látom követik Krisztus példáját. Mindannyiunknak ezt kellene tennünk.
"ellenségeskedések, viszálykodás, féltékenység, " Kedves 25-ös válaszoló! Két nagy hibát is elkövettél ezzel a minõsítéssel irányunkban. Egyrészt ezen tulajdonságok folyamatos, vagy rendszeres "gyakorlóiról" van szó, nem pedig azokról, akik a tökéletlenségük folytán esetleg beleesnek ebbe a hibába. Ha valaki azt állítja, hogy a "test cselekedetei" teljes mértékben elkerülik, az nem mond igazat! A "nyelv" ártalmairól pl ezt írja Jakab: "Mivel mindannyian sokszor megbotlunk. Aki szóban nem botlik meg, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni." (Jak 3:2) A másik súlyos hiba, amit elkövetsz, az általánosítás egy világszervezetre! Nagy hiba, ugyanis, mint SZERVEZET, Jehova Tanúi nagyon is jól láthatóan fel tudják mutatni Krisztus "jó gyümölcseit" az egész világon. Egyes kiragadott emberekbõl pedig Írásellenes megítélni a csoportot.
"A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, és ezek azok: paráznaság, tisztátalanság, gátlástalan viselkedés, bálványimádás, spiritizmus gyakorlása, ellenségeskedések, viszálykodás, féltékenység, haragkitörések, perlekedések, meghasonlások, szekták, irigykedések, italozós tivornyázások, dorbézolások és effélék. Ami ezeket illeti, elõre figyelmeztetlek titeket, mint ahogy figyelmeztettelek is elõre, hogy akik ilyeneket gyakorolnak, nem öröklik Isten királyságát." ellenségeskedések, viszálykodás, féltékenység, Ezeket kiemeltem, mert valahogy ezek nem szerepelnek Jehova tanúi szótárában, pedig ez a három tulajdonság is igen súlyos bûn, egyenrangú a paráználkodással. Tehát kedves testvérek ne ellenségeskedjetek ne viszálykodjatok és ne féltékenykedjetek! Sajnos eme három bûn nagyon is jellemzõ rátok, de megfeledkeztek róla! Azt hiszem van mit tanulnotok! Gondolkodjatok el ezen kedves Jehova Tanui!
"Te is meggyõzõdésel hirdeted az egyértelmû szélhámosságot" Kedves yuda! Mond kérlek, mi abban a "szélhámosság", amit eddig írtam? Csak hogy tudjam mert tudod, én "vak" vagyok szerinted! "Csodálkoznék, ha egyetértenél." Én is! :) )) Kettõnk között azért az a "némi" különbség, hogy én legalább tudom mirõl beszélek. Nem a magam érdeme, ez biztos, hanem Jehováé, aki engedte, hogy megismerjem a bibliai igazságát.
Az Evangélium azonosítása A Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary meghatározása szerint az „Evangélium a Krisztusról, az Isten királyságáról és a megmentésrõl szóló üzenet.” Az „evangélium” szót úgy is értelmezi, mint „a keresztény üzenet egyik magyarázata (a társadalmi evangélium)”; „vallási tanítók tanítása vagy tantételei.” Mindhárom meghatározás érvényes? Nem, egyáltalán nem, ha az Evangéliumról beszélünk. A valódi Evangélium a Biblián alapszik, így tehát csak az elsõ a pontos. A másik kettõ csupán azt világítja meg, hogyan kezdték az „evangélium” szót használni napjainkban. Ezzel a gondolattal összhangban a Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words kijelenti, hogy a Keresztény Görög Iratokban (az „Újszövetségben”) az Evangélium „az Isten Királysága és a Krisztus általi megmentés jó hírét jelenti, amelyet hit által lehet elnyerni az Õ engesztelõ halála alapján”. Fontos ezt tisztán látni annak érdekében, hogy megérthessük: az igazi Jóhír sokat tehet jelenlegi jólétünk és jövõbeni boldogságunk érdekében.
Kedves yoda! Minden sértés nélkül mondom neked, de nagyon gyámoltalan és torz érveid vannak, tudtad? Ezerszer elismételt, papagáj módjára szétrikácsolt marhaságokat terjesztesz, melyek igen silányra sikerültek - nem csoda, hiszen hazugságokra támaszkodnak. Majd én válaszolok Katy helyett is ezekre. "Egyetlen helyet említs az újszövetségbõl, ahol Jézus Jehovának említi Istent." Egyetlen eredeti kéziratot említs, mely rendelkezésedre áll annak a kijelentésednek a hitelét alátámasztandó, miszerint "sehol sem nevezi Jézus Istent a nevén" (JHVH), az akkori kiejtés szerint! Pl. a János 17:3 "Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." Kit nevezett Jézus "EGYEDÜLI igaz Istennek"? Mi ennek az Istennek a neve? Nincs neki, vagy az "Atya", mint rangjelzõ? Az Atya címet, vagy rangjelzõt (NEM tulajdonnevet!) a Héber Iratok is tartalmazza, pedig ott majdnem 7000-szer szerepel a JHVH is, melynek a mai legelterjedtebb kiejtése a Jehova. Akkor milyen alapon értelmezitek az "Atya" rangjelzõt "tulajdonnévnek??? Tehát Jézus az "egyedüli (más fordítások szerint az "egyetlen") igaz Istennek" nevezte Istenét. De ha valaki mást, valamely tulajdonságában "egyedülinek" nevezel, lehetsz-e vele "egyenlõ"? Tehát még egyszer kérdezem: ennek az "egyedüli igaz Istennek" mi a neve, akirõl tudjuk, hogy nyilvánvalóan a Mindenható és azt is, hogy nem Jézus??? "Újjászületéskor ugyanis egyfajta hatalmat kaptunk arra, hogy Isten fiai legyünk és Õ Apánk. :) " Most Istenre gondolsz? Mert a szellemmel felkenteknek valóban az Atyjuk lesz Jehova, de nem Jézus az Atyjuk. Érdekes, hogy így soha nem utalnak a szellemmel felkent keresztények és Jézus Krisztus kapcsolatára. Jézus a ’testvéreinek’ nevezte õket (Héb 2:11; Máté 12:50; 25:40). Jézusnak ezeket a ’testvéreit’ azonban az ’Isten fiainak’ nevezik (Gal 3:26; 4:6).  Hát nem érdekes??? Még a szóhasználat is teljesen korrekt - mi Krisztus 'TESTVÉREI' lehetünk, és csak a mi égi Atyánknak lehetünk a 'fiai'. Annak az Istennek lehetünk a 'fiai', aki Jézusnak is az Istene, a Mindenható Istennek. "Kivéve persze megint a tanukat, hiszen ti megint jobban tudjátok mindankinél :D (ez szarkazmus volt) Ha pedig így van, akkor mire fel terjesztetek vaamit, amit nem tudhattok?" Ez nem szarkazmus, hanem ismerethiány. Miért használjuk mindannyian Jeremiás, vagy más ókori hûséges nevének magyarban elterjedt kiejtését, ha valószínû eredeti kiejtését is ismerjük? Helytelen? NEM! Tehát attól, hogy esetleg ismerjük az eredeti, õsi kiejtést, sem használjuk a modern nyelveinken, akkor miért akadsz fent azon, hogy aminek nem vagyunk tisztában a régi kiejtésével, azt is használjuk az elterjedt formában??? Minden más ilyen nevet szabad használni a mai nyelvünkben elterjedt módon, csak éppen az isteni Nevet nem? Ez aztán a következetes szabály.
Ennek az utolsó válaszolónak mi baja? Állandóan csúnyán beszél, és goromba. Így mégy a prédikáló szolgálatba is tesó? :o) Ajtót nyít az érdeklõdõ: Jó napot kívánok!! Azért jöttem, hogy elmondjam önnek az örömhírt!! Nem sokára mindenki el fog pusztulni, mert Jehova annyira kegyelmes, hogy nem tûri tovább ezt a gonosz világot. Szeretne ön egy jobb világban élni, ahol Jehova királysága lesz a rend? Nem, mondja az érdeklõdõ. Köszönöm, de én már most Isten királyságában élek, mert Krisztus megváltott, és valóban, igazi kegyelemben részesített, és nem csak kedves velem. Aha! Szóval maga hazug, és a hamis biblia barátok tagja!! Ön teljesen tévúton tévelyeg, de Jehova nagy irgalmában talán nem pusztítja el önt, ha csatlakozik a szervezetünkhöz. De kérem, én Jézushoz csatlakoztam, Vele, és Benne élek!! Nem hiszem, hogy ön ennél jobbat tud mutatni. De!!!! -hangzik a válasz Dörgedelmes testvértõl-mert ön hiába tartozik Krisztushoz, nem õ a hû és értelmes rabszolga. Az csak nálunk van, és ön csak hiszi, hogy Krisztushoz tartozik, mert még Krisztus is a hû de értelmes rabszolga kiadványaiból tudja mi az igazság!! uff! Én szóltam, ön nem hitt, ezért az irgalmas, és a nagy kegyelmû Isten szeretõ haragjában önt amrmageddonkor minden fattyával együtt elpusztítja!! :o))))))
Te hívõ vagy kérdezõ?

Mi a különbség Jehova tanúi és a katolikusok között?

Kérem ne vitát nyissanak, hanem a választ irják le.

Legjobb válasz: Nehezet kérdeztél. Nem azért, mert nem tudom a választ, hanem azért, mert a különbségeket leírni nem könnyû, ha a hasonlóságot kérdezted volna, könnyebb helyzetben lennék. Hasonlóság: mindkét egyház hite a Biblián alapul (másképp értelmezik). Ezzel ki is merültek a hasonlóságok. Na jó, igaz, mindkét egyház szerint egy Isten van. Megpróbálok néhány különbséget leírni: A katolikusok hiszik a Szenthátomságot, Jehova Tanúi nem. A katolikusok szerint Jézus Krisztus ugyanúgy Isten, mint az Atya és a Szentlélekkel együtt alkotják a Szentháromságot, Jehova Tanúi szerint Jézus nem Isten, csak Isten legtökéletesebb teremtménye, de mindkét vallás szerint Megváltó. Jehova tanúinál nincs papság, nem egy ember vezeti az egyházat, hanem egy testület. A katolikusoknál van papság és az egész egyház vezetõje a pápa. Jehova Tanúi csak felnõtteket keresztelnek, miután azok bebizonyították, hogy ismerik a hitüket és követni szándékoznak. A katolikusok gyermekeket (is) keresztelnek, miután a szülõk megígérték, hogy megtanítják nekik a hitüket. Jehova Tanúi víz alá merítéssel, a katolikus csak a fej leöntésével keresztelnek. A katolikusoknak van sok ünnepük és az állami ünnepeket is megünnepelhetik, Jehova Tanúi az Emlékünnepen kívül semmit nem tarthatnak meg, még a saját születésnapjukat sem. Egy katolikus köthet házasságot más vallásúval Jehova Tanúja nem. A katolikusok fogyaszthatnak vért és engedik a vérátömlesztést, Jehova Tanúi szerint a vérátömlesztés bûn (talán ezt tudják róluk a legtöbben). Most hirtelen ennyi jutott eszembe, ha még eszembe jut valami, folytatom.

Nehezet kérdeztél. Nem azért, mert nem tudom a választ, hanem azért, mert a különbségeket leírni nem könnyû, ha a hasonlóságot kérdezted volna, könnyebb helyzetben lennék. Hasonlóság: mindkét egyház hite a Biblián alapul (másképp értelmezik). Ezzel ki is merültek a hasonlóságok. Na jó, igaz, mindkét egyház szerint egy Isten van. Megpróbálok néhány különbséget leírni: A katolikusok hiszik a Szenthátomságot, Jehova Tanúi nem. A katolikusok szerint Jézus Krisztus ugyanúgy Isten, mint az Atya és a Szentlélekkel együtt alkotják a Szentháromságot, Jehova Tanúi szerint Jézus nem Isten, csak Isten legtökéletesebb teremtménye, de mindkét vallás szerint Megváltó. Jehova tanúinál nincs papság, nem egy ember vezeti az egyházat, hanem egy testület. A katolikusoknál van papság és az egész egyház vezetõje a pápa. Jehova Tanúi csak felnõtteket keresztelnek, miután azok bebizonyították, hogy ismerik a hitüket és követni szándékoznak. A katolikusok gyermekeket (is) keresztelnek, miután a szülõk megígérték, hogy megtanítják nekik a hitüket. Jehova Tanúi víz alá merítéssel, a katolikus csak a fej leöntésével keresztelnek. A katolikusoknak van sok ünnepük és az állami ünnepeket is megünnepelhetik, Jehova Tanúi az Emlékünnepen kívül semmit nem tarthatnak meg, még a saját születésnapjukat sem. Egy katolikus köthet házasságot más vallásúval Jehova Tanúja nem. A katolikusok fogyaszthatnak vért és engedik a vérátömlesztést, Jehova Tanúi szerint a vérátömlesztés bûn (talán ezt tudják róluk a legtöbben). Most hirtelen ennyi jutott eszembe, ha még eszembe jut valami, folytatom.
Nekem is vannak ismerõseim, akik Jehova Tanúi, de õk fel sem állnak a Himnusz éneklése alatt! Jehova Tanúi egy héten háromszor tartanak összejövetelt, míg a Katolikusok hetente általában egyszer járnak misére. Jehova Tanúinak a központja Brooklyn-ban van, a katolikusoké pedig a Vatikánban.
"Jézus nem Isten, csak Isten legtökéletesebb teremtménye" Bocsi, ehhez csak annyit, hogy Jézus az "elsõszülött", ahogy ezt a szót a Biblia mindenhol ugyanarra az egy dologra érti. A "teremtés kezdete", tökéletes teremtmény, a "leg" fokozat nélkül.
én még annyit fûznék hozzá, h.a jehovák nem politizálnak.egyik barátom jehova, és nagyon sok konfliktusa volt amiatt, h.pl.a Himnuszt nem volt hajlandó énekelni...
A katonaságról Keresztelõ Szent János ezt mondja (Lk3, 14): "Megkérdezték õt a katonák is: »Hát mi mit cselekedjünk?« Azt mondta nekik: »Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.«" Megelégedni a zsolddal azt jelenti, hogy maradhattok katonai kötelékben, csak ne bántsatok senkit. Tehát pl. katonai orvos lehetsz, vagy aknakeresõ vagy jogász." A római idõkben úgy rémlik, hogy a császár isten is volt egyben, és neki kellett hûséget esküdni. Így azért árnyaltabb a kép szerintem.
Szerintem, Jézus ebben teljesen egyértelmû példát mutatott, nem beszélve az elsõ századokban, a keresztények szintén egyértelmû hozzáállásáról! Aki megismerte az igazságot, és Jézus követõje lett, nem vállalt katonai szolgálatot, vagy nem maradt a kötelékben. Valójában semmilyen minõségben nem tették ezt meg, mert azzal is egy olyan ügyet támogattak volna, ami ellentétes a Krisztusi alapelvekkel.
Kedves második válaszoló! Kérdem Töled, a Himnusz eléneklése és a politika hogyan függ össze szerinted? A Himnusz örök, minden rezsimben a Magyar Himnusz!! Ezt jegyezd meg!! A másik. A barátod, akit említettél nem Jehova, hanem Jehova tanúja feltételezésem szerint.
Semmi. Vallás-vallás.
A kérdező hozzászólása: Az utolsó válaszadónak: Pár dologban tévsek az információi. - Nem csak az Újvilág forditású bibkiát használják, hanem pl. a Károli forditásút is, amit a katolikusok is használnak, és ott is szerepel Isten neve, azaz Jehova. - Nem kötelezõ, hogy havi 100 órát eltöltsenek a gyülekezet dolgaival, mindenki annyit szán rá, amennyit tud. - Ahhoz, hogy megkereszteljék a hiveket, nem kötelezõ, hogy hatékonyan hirdessenek, hanem lássák, hogy igazán elkötelezett és a Biblia tanitásait követi. - Nem azt tanitják, hogy 1000 éves földi uralma lesz Istennek - Ön azt irja, hogy csak párat betanultak és azt ismételgetik folyton. Senki sem képes betanulni fejbõl az egész Bibliát, még akkor sem, ha minden nap tanulmányozza. - nem határozták meg pontosan a világvégét, tehát év szerint - elismerik, hogy Jézus Isten fia Van pár dolog, amiben ön igencsak félreinformált. Kérem máskor jobban nézzen utána a dologknak, mig ilyen határozott kijelentéseket tesz.
A Jehova Tanúi szerint mindenki a sátán szolgája csak õk az igazság követõi, senki más nem üdvözülhet, csak õk, a katolikusok szerint mindenkinek lehetõsége van az üdvözülésre.
egy héten kétszer jönnek össze.
Jehova tanui legtöbben vegyesházasságban élnek.Többek közt én is.Két összejövetelük van egy évben.
Mellesleg még annyit tennék hozzá, hogy az önmagát lejárató "mókamester", még azzal sincs tisztában, hogy Jehova Tanúi mit hisznek a "lélekrõl". Mert a Biblia nem a lélek halhatatlanságot tanítja, hanem a feltámadást.
Aki viszont a házról-házra végzett tanúskodó munkát bírálja, az egyúttal az elsõ századokban végzett munkát, és Jézus parancsát is kritizálja! A katolikusok olyan büszkén vallják az elsõ századi gyökereiket, amiket persze bizonyítani már nem egyszerû, de ha így is lenne, azzal hogy a Tanúk módszerét ócsárolják, tulajdonképpen önnön (bibliailag ugyan nem kimutatható) eredetüket kérdõjelezik meg. (Gondolok itt az apostoli utódlás meséjére.)
Házaló hittérítés Nem hiszem, hogy a képhez már bármit is hozzá kellene tennem, vagy írnom. Egy kép többet ér ezer szónál:-) http://vallaskritika.virtus.hu/index.php?id=detailed_article..
Az elõtte levõ se valami meggyõzõ érv. :)
Ez utóbbi viszont nem ellenérv!
Azt hiszem, ezt már hallottam más gyülekezetektõl is. :)
Jehova Tanúi teljes mértékben a Biblia alaptanításait követik.
Nem teljesen látok bele a történelmi háttérbe, de azt hiszem, akikrõl te beszélsz, a római köteléket utasították el, hiszen a császár istennek tekintette magát, ez pedig így egyértelmû. De akikhez János beszélt, nem rómaiak voltak, hanem zsidók, õk szerintem nem tettek a császárnak esküt. De valaki történelemben jártas kisegíthetne.
1.A katolikusok buzdítják, megáldják a gyilkolni induló katonákat.A 2. világháborúban õk segítették hitlert hatalomra mivel eggyességet kötöttek.Elvileg a biblia tanításai szerint élnek és tanítanak 2Mózes 20:13(10 parancsolat) Karácsony:egy pogány ünnep.A KARÁCSONY EREDETE Több száz év telt el azután, hogy Jézus a földön élt, amikor kialakult az a szokás, hogy december 25-én megemlékezzenek a születésérõl. Pedig Jézus nem akkor született, hanem feltehetõen októberben. Akkor miért esett december 25-ére a választás? Azért, mert némelyek, akik késõbb kereszténynek vallották magukat, valószínûleg „így akarták háttérbe szorítani a »legyõzhetetlen nap születésé«-nek . . . pogány római ünnepét” (Britannica Hungarica). Télen, amikor a nap a leggyengébbnek tûnt, a pogányok ünnepségeket rendeztek, hogy visszacsalogassák a meleg és a fény forrását távoli utazásaiból. Úgy vélték, hogy a nap december 25-én fordul meg, hogy visszatérjen. A vallási vezetõk átvették ezt az ünnepet, és igyekeztek „keresztényi” színezetet adni neki, hogy könnyebben megtéríthessék a pogányokat. Régóta elismert tény, hogy a karácsony pogány szokásokban gyökerezik. A Szentírással ellentétes eredete miatt a karácsony a XVII. században be volt tiltva Angliában és bizonyos amerikai gyarmatokon. Aki karácsony napján nem ment be dolgozni, arra büntetést szabtak ki. Ámde a régi szokások rövidesen felelevenedtek, és néhány új is kialakult. A karácsony ismét népszerû ünnep lett, és számos országban ma is az. A hamis vallással való összefonódása miatt azonban azok, akik szeretnének Isten kedvében járni, nem tartják meg a karácsonyt, sem más olyan ünnepeket, amelyeknek az eredete pogány imádatra vezethetõ vissza. ha bármi további kérdésed adódna nyugodtan tedd fel

Jehova Tanúi! Szerintetek mi lesz azoknak a Jehova Tanúinak a sorsa, akik 1953 (! ) előtt haltak meg és még Jézust imádták - és így szerintetek bálványimádók voltak?

Még a saját Bibliafordításotok 1951-es angol nyelv? kiadásában is a Héberek 1:6 így hangzik:

Legjobb válasz: Kezdésnek nem rossz, hogy ez nem tartozik Jehova Tanúi hivatalos honlapjai közé. Hogy ki és honnan szülte azt nem tudom, meg hogy Te saját fordításban mit és hogyan fordítottál, mert sem az oldalon sem nincs magyar nyelvû, sem 1950-ben nem volt még Új Világ Fordítás. A másik, hogy a worship szónak a jelentései közé tartozik a tisztel is. De a kérdésed hagnemébõl ítélve Neked úgyis hiába magyarázok...

A kérdező hozzászólása: Az egyházatok alapítójától származó idézetre miért nem mondtatok semmit? Megismétlem, hátha most kinyitjátok a fületeket: „Ha embert követnénk, kétségkívül más lenne a helyzetünk; az egyik emberi ötlet kétségkívül ellent mondana a másiknak, és azt, ami egy vagy két vagy hat évvel azelõtt világosság volt, most sötétségnek tekintenénk. Istennél azonban nincsen változás, még a visszafordulás árnyéka sem, és így van ez az igazsággal is; bármely ismeretnek vagy világosságnak, amely Istentõl jön, olyannak kell lennie, mint a szerzõje. Az igazság új szemlélete sohasem mondhat ellent egy korábbi igazságnak. Az „új világosság” soha nem oltja ki a korábbi „világosságot”, hanem növeli azt.” [Zion's Watch Tower, February 1881, page 3]
A kérdező hozzászólása: Kedves #9-es válaszoló! "Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták" Ebben egyetértünk, ugyanis a próféta az, aki közvetíti Isten üzenetét - szóljon az akár a jelenrõl akár a jövõrõl. Ilyen értelemben tényleg nem vagytok próféták, mert amit hirdettek tele van ellentmondással, és hamissággal. Egyáltalán nem arról van szó, hogy kis apró kiigazítások voltak nálatok és egyre nagyobb a világosság, hanem arról, hogy számos tanításotokat most sötétségnek tartjátok. Legalább 1953-ig a Jehova Tanúi Jézust imádták, és ez az egyházatok történelmének több, mint a fele. Nem tartjátok furcsának, hogy az Õrtorony tanítása szerint 1919-ig Isten megtisztította az egyházat és mégis hagyta, hogy hamis Istent imádjanak ezután több, mint 30 évig?! A mostani tanításotok szerint Charles Russell hamis tanító volt, akárhogyan is próbáljátok fényezni a dolgokat! És a saját írásod tesz bizonyságot róla, hogy még most is véditek õt, és világosságnak meritek nevezni az egyházatok sötétségben való indulását! 1953 környékén az Õrtorony társulat kitalálta, hogy nem helyes Jézust imádni, és megváltoztatták a Bibliát, hogy illeszkedjen ehhez az új tanításhoz! Te ezt minek nevezed? Milyen dolog az, hogy úgy fordítgatják kényünk-kedvünk szerint a Bibliát, hogy passzoljon a tanításaikhoz? És nem ez az egyetlen eset, az egész Bibliafordításotok ezért készült, hogy a saját elferdített nézeteiteket támogassa és az összes ennek ellentmondó részt átírtak. Tele van betoldásokkal, szavak sorrendjének megcserélésével, ami teljes mondatok értelmét az ellenkezõjére változtatja, stb... És arra még nem kaptam választ, hogy a mostani tanításotok szerint a hamis tanító, bálványimádást támogató Charles Russellnek milyen jutalma lesz az ítéletkor. (Nem azt kérdeztem, hogy fel fog-e támadni, mert az nem kérdéses).
Kedves kérdezõ, igaztalan állításokat teszel! Bizony, megcsaltak a forrásaid. "amit hirdettek tele van ellentmondással, és hamissággal. Egyáltalán nem arról van szó, hogy kis apró kiigazítások voltak nálatok és egyre nagyobb a világosság, hanem arról, hogy számos tanításotokat most sötétségnek tartjátok." És? Akkor már nem is lehet elõrehaladásról, egyre növekvõ világosságról beszélni, ha közben bizonyos dolgokban beláttuk a tévedéseinket? Az egy hamis magyarázat, hogy ha egy dologban késõbb ellentétesen látunk, akkor az a "sötétséget" bizonyítja, nem pedig a világosságot. Milyen logikátlan és rosszindulatú állítás ez? Nem, kedves kérdezõ, az valójában az õszinteséget, az igazság megismerésének a legszentebb vágyát, az igazság valódi megbecsülését és értékelését jelenti. És ezt a hamis vádat éppen ti mondjátok? Igaz is, ki más vádolna ilyennel, mint azok, akik ezzel mentegetik a saját hamis tanaikat! "Nem tartjátok furcsának, hogy az Õrtorony tanítása szerint 1919-ig Isten megtisztította az egyházat és mégis hagyta, hogy hamis Istent imádjanak ezután több, mint 30 évig?!" Mert te mit álmodsz bele az igaz és látható egyházba, mi kell, hogy jellemezze õket? Persze, könnyen lehet, hogy nem is hiszel benne, de szerinted hogyan kellett volna lennie? Ne csak vádolni tudj és a szerinted létezõ súlyos hibákat keresd, hanem adj tanácsot, hogyan is kellett volna ennek lennie a Biblia szellemében?! Szerinted Jehova szent szelleme azonnal, egy szempillantás alatt megigazulttá és tökéletessé tesz minden tökéletlen embert? Így mûködik? Így kellene mûködnie? "A mostani tanításotok szerint Charles Russell hamis tanító volt" Russell egy elkötelezett ember volt, aki már életében sok bibliai igazságot ismert meg és leplezett le! Nem volt ideje minden újabb ismeretre, de hiszem, hogy a törekvése Isten elõtt mindenképpen elismerésre méltó volt. Vajon van-e benned ilyen törekvés? Érdekel-e az igazság, vagy azok lejáratásában éled ki hajlamaidat, akik megteszik helyetted is. "világosságnak meritek nevezni az egyházatok sötétségben való indulását!" Abban biztos vagyok, hogy messze nem volt olyan sötétségben a Társulat már indulásakor sem, mint azok, akik ma fanatikusan minket ócsárolnak! Meg aztán milyen visszatetszõ azokat a Bibliakutatókat vádolni azzal, hogy "sötétségben indultak", amikor ti magatok bizonyítjátok, hogy még egy seregnyi olyan tanítást, dogmát, filozófiát hittek, melyeket ma ti is még, és csak késõbb, fokozatosan vetkõztek le! Akkor hogy is volt ez? "Induláskor" még sokkal közelebb álltak hozzátok, mégis "sötétségben" indultak??? Hát, ami igaz, az igaz, nagyon nagy szellemi sötétség vette õket körül, mikor indultak és sok munka várt még rájuk azoktól megszabadulni! Remélem tudsz követni, ha nem, olvasd el figyelmesebben, tanulságos. :) ) "1953 környékén az Õrtorony társulat kitalálta, hogy nem helyes Jézust imádni, és megváltoztatták a Bibliát, hogy illeszkedjen ehhez az új tanításhoz!" Ez hazugság! Miért nem írod le az okokat, ami alapján ilyen következtetésre jutottak? Ez a része valahogy sohasem érdekel benneteket, miért is? Mert akkor esetleg még szembe találnátok magatokat olyan bibliai tényekkel, miszerint az angol "worship" szócska, az eredeti görögben NEM CSAK "imádatot" jelent, hanem tiszteletet, hódolatot is, és gyakran így is használták? A Héberek 1:6-ban sincs ez másként. Vagy említhetném a Római levél 13-k fejezetét, melynek pontos értelmezése többször változott. Mikor érdekelte a rosszindulatú vádolókat, hogy ezen változások miért következtek be? Pedig ezeket IS! nyilvánosságra hozta a Társulat, pontosan dokumentálva azt, hogy mikor, mit és miért változtattak! Ez vajon kit érdekel, csak az az érdekes, hogy ha szimplán felsoroljuk, hogy ezeknél a "Jehovásoknál" mi mindent módosítottak. Csakhogy ez így FÉLIGAZSÁG és a MANIPULÁCIÓ A CÉLJA. "És arra még nem kaptam választ, hogy a mostani tanításotok szerint a hamis tanító, bálványimádást támogató Charles Russellnek milyen jutalma lesz az ítéletkor." A tudatlanság idejét elnézi az Isten, de vajon azt is, ha valaki szándékosan abban akar maradni???
Egy kis meglepetés a kedves Jehova Tanúja válaszolóknak: "A Szentírás új világ fordítása(New World Translation of the Holy Scriptures, röviden NWT) a Biblia egyik modernizált nyelvû fordítása, melyet a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. és a International Bible Students Association ad ki. Elsõ kiadására 1950-ben került sor." Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Szent%C3%ADr%C3%A1s_%C3%BAj_v.. Az angol Wiki-oldal szerint pedig: "NT published: 1950 Complete Bible published: 1961" Lásd itt: http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Translation_of_the_Ho.. Az NT a New Testament, azaz az Újszövetség rövidítése; a kérdésbeli Héberekhez írott levél pedig az ÚSZ része. Amit pedig a kérdezõ fordított abból a kiadásból, az szó szerint stimmel, azaz teljesen pontos. Tehát akkor miután ezt így sikerült tisztázni, a kérdések adottak. :)
A kérdező hozzászólása: Nézzetek nyugodtan utána, hogy 1947 decemberében kezdték a fordítását a Bibliátoknak (az angol változatról beszélek). Valóban igaz, hogy csak 1961-re állt össze a teljes Ó-, és Újszövetség, de 1950-ben már megjelent az elsõ kötetet (eredetileg több kötetben adták ki)! Küldtem errõl egy linket, ahonnan letölthetitek a scannelt változatát az 1951-es második kiadásnak! De ha ez kevés bizonyíték nektek, hogy akkor Jézust imádták, itt egy idézet az 1941-es Õrtorony kiadványotokból: "A Logosz mindig tisztelte Atyját, megvédve jó nevét és hírét, és önként ment át a gyalázatos halálon, hogy bevégezze Atyja akaratát; és az Atya gondoskodik arról, hogy az egész teremtés imádja a Fiút." [The Watchtower, August 15, 1941 (p. 252)] Itt pedig az Õrtorony Társulat 1945 januári bírósági végzésének egy részlete, amiben azt sorolja, hogy miért jött létre mint non-profit szervezet: "...férfiak és nõk tanítására, gyakoroltatására, felkészítésére és kiképzésére szolgáknak, misszionáriusnak, evangélistáknak, prédikátoroknak, tanítóknak és elõadóknak; otthonokról, helységekrõl és épületekrõl gondoskodására és ezek fenntartására a diákok számára ingyenes szállásul (...) keresztény misszionáriusok, tanítók, és Bibliát, illetve bibliai irodalmat tanítók felkészítésére, támogatására, eltartására és kiküldésére a világ különbözõ részére, és a Mindenható Isten és Krisztus Jézus nyilvános keresztény imádatára." Jehova Tanúi 1969־es évkönyve (50. oldal) is idézi az okiratot, de a ״Jézus Krisztus" szavakat a mondatból kihagyta, és ״..."-tal helyettesítette. Ja, és ha a "worship" hódolatot is jelent, akkor miért kellett kicserélni az 1984-es revideált változatban a Héberek 1:6-ban ezt a szót az "obeisance"-re?
Ez pedig egy jó kérdés, szerettem volna valamit olvasni róla.
Csatlakozom az elõttem szóló testvérhez. Angol nyelvben nem is volt akkor még újvilág fordítású biblia. valószínûleg valamelyik angol biblia fordító bibliájából idéztél ami akkor volt használatos, mint itt a Károli Gáspár féle. A másik, hogy aki meghaltak azok feltámadásban fognak majd részesülni.aki égi reménységû az azonnal, aki földi reménységû, az majd Armageddon után, és nem csak Jehova tanúi fognak feltámadni, hanem más elhunyt emberek is. Jó lenne a "fegyvereket" eltenni. Zsömle/lány
Kezdésnek nem rossz, hogy ez nem tartozik Jehova Tanúi hivatalos honlapjai közé. Hogy ki és honnan szülte azt nem tudom, meg hogy Te saját fordításban mit és hogyan fordítottál, mert sem az oldalon sem nincs magyar nyelvû, sem 1950-ben nem volt még Új Világ Fordítás. A másik, hogy a worship szónak a jelentései közé tartozik a tisztel is. De a kérdésed hagnemébõl ítélve Neked úgyis hiába magyarázok...
Vidiripi Zsömle/lány! "A másik, hogy aki meghaltak azok feltámadásban fognak majd részesülni.aki égi reménységû az azonnal, aki földi reménységû, az majd Armageddon után, és nem csak Jehova tanúi fognak feltámadni, hanem más elhunyt emberek is." S ezt igével is alá tudod támasztani? Mert fontos lenne. Kedves 9. kommentelõ! "Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták. Ahogy a testvér szavait olvasod láthatod, hogy az igazság pontos megismerése fokozatos, mint ahogy a nap felkel és egyre tisztábban fényesebben lehet látni. A biblia tiszta tanítása így jön a felszínre fokozatosan nem egyszerre. Nem mondták a testvérek soha hogy tévedhetetlenek, és bevallották és amikor megértettek egy írás szöveget fokozatosan, nem söpörték a szõnyeg alá a hibát, mint mások és javítottak rajta.Imában kérve Jézus segítségét." S azok akiket kiközösítettek mert nem voltak hajlandók valamit elfogadni s aztán jött az újvilágosság akkor a vezetõk elismerték a tévedésüket s vissza fogadták ezeket az embereket a gyülekezetbe? Mert volt olyan aki már elõbb felismerte hogy amit eddig tanítottak az tévedés ezt szóvá tette és kiközösítették. Tehát ilyen helyzetben mi történt?
Csak annyit szeretnék tudni, hogy a Tanúk miért változtatják mindig a tanításukat. Talán élnek azzal a lehetõséggel, hogy Jehova 90 fokkal elfordulhat?
Vidiripi Tényleg HISZED azt hogy erre a kérdésre érdemi válasz is érkezik?
azt megtudtátok bocsátani, hogy az egyházak támogatásával emberek millióit küldték a nemzeti öntudat miatt halálba a háborúkba Ráadásul Isten nevében Egy keresztény nem vehet ilyenben részt.
Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták. Ahogy a testvér szavait olvasod láthatod, hogy az igazság pontos megismerése fokozatos, mint ahogy a nap felkel és egyre tisztábban fényesebben lehet látni. A biblia tiszta tanítása így jön a felszínre fokozatosan nem egyszerre. Nem mondták a testvérek soha hogy tévedhetetlenek, és bevallották és amikor megértettek egy írás szöveget fokozatosan, nem söpörték a szõnyeg alá a hibát, mint mások és javítottak rajta.Imában kérve Jézus segítségét. Kérdezd meg ezt egy egyház vezetõtõl, Õk miért nem látják be némely tévedésüket, és változtatnak rajta, ha kiderül, hogy ez egyik dogma amit tanítanak Írás ellenes? Továbbra is abban a hitben tanításban tartják az embereket, pedig sokan nem is értenek vele egyet, csak már megszokták. ezt Jézus tolerálni fogja? az õszinteség a legfontosabb, nem az, hogy az emberek mit szólnak, ha kiderül hogy tévedtek.S továbbra is tévedésbe tartják emberek millióit.
A kérdezõnek és más érdeklõdõnek, tudományos kutatónak: Jehova Tanúi énekeskönyveit kellene elõvenni, és megszámolni az énekeket, hogy: - Hányat címeznek Jehovához - Hányat címeznek Jézushoz és Jehovához - Hányat címeznek Jézushoz - Hányat címeznek a Szentlélekhez/Szent Szellemhez/ szent szellemhez Azokat külön elõ kellene venni, ami a Jézus nevet tartalmazta, hogy mit árul ez a Jézus-képükrõl, hogyan változott a Krisztológiájuk. Ezeket az énekeskönyveket kellene összehasonlítani (magyarul is létezik mind): - 135 ének (kottás): ma használják - 225 ének (kottás): Magyarországon csak a rendszerváltás után kezdték el használni - 119 ének (csak szöveges): betiltás alatti - (fejbõl nem tudom hány ének szerepelt benne, de több száz) vastag kottás volt: szerintem ez még keresztény énekeskönyvnek mondható

Mi a különbség egy Jehova Tanúja és egy ateista halál utáni állapotról alkotott véleménye között?

Gyakorlatilag mindkettõ azt mondja, hogy megszûnsz létezni, nem?

Legjobb válasz: nem tudom ateista, hogy gondolja de jehova tanúi tudomásom szerint: meghalnak, majd ha eljött Jehova földi királysága, feltámasztja õket és megszûnik minden baj és probléma, a rossz akarok meg a többi a földben fog pihenni. de majd valaki úgyis kijavít ha tévednék.

nem tudom ateista, hogy gondolja de jehova tanúi tudomásom szerint: meghalnak, majd ha eljött Jehova földi királysága, feltámasztja õket és megszûnik minden baj és probléma, a rossz akarok meg a többi a földben fog pihenni. de majd valaki úgyis kijavít ha tévednék.
Kedves 12-es! A Biblia minden helyzetröl beszél, és Isten igazságosan itél meg mindenkit! A gonoszok, akik nem is akarnak változni, azok meghalnak, és nem támadnak fel. A jók, akik igyekeznek Isten parancsai szerint élni, annak ellenére, hogy senkinek nem sikerül tökéletesen, azoknak feltámadást igér. Van aki jobban be tudja tartani Isten utasitásait, van aki kevésbé, de láthatod te is, hogy erre a büntetést már most meghapja önmagában, mert anyagi veszteség érheti, megbetegedhet, elitélheti a többi ember azért, amiért rosszat csinált, de attol még neki is örök élet van igérve. És vannak, akik sosem hallottak Isten elvárásairól, ök ott lesznek az ujvilágban, és ott bizonyitják majd be, hogy gonoszak e vagy jók...Még kérdezhetsz, ha nem tiszta a kép valamiben...
Kedves 13-as! Szerinted a tizparancsolat azért van, hogy ha egyet vagy kettöt betartsz belöle-azokat, amelyiket neked könnyebb- akkor már Istennek tetszöen élsz? Hallottál az özönviz történetéröl? (Máté 24:37-39) 37 Mert amilyenek a Noé napjai voltak, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. 38 Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz elõtt: ettek és ittak, a férfiak nõsültek, a nõket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, 39 és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. Itt nem azok pusztultak el, akik gyilkosok, tólvajok voltak. Normális emberek voltak, becsületesek, nem tettek semmi rosszat, megnösültek, férjhez mentek... Akkor mi volt a gond? Az, hogy "semmit nem vettek észre", nekik jó vólt az egész ugy ahogy volt, nem volt kedvük arra, hogy együtt dolgozzanak Nóéval a bárka épitésén, és hogy beszéljenek a közelgö katasztrófáról a többi embernek. Ma is egy van az emberek nagytöbbsége. Becsületesek, teszik a dólgukat, de amikor felkereseik öket Jehova Tanúi, akkor azt mondják, hogy " nekem megvan a saját vallásom"(de kit érdekel az ö vallása? mi figyelmeztetni akarjuk a közelgö katasztrófára) Mások azt mondják, hogy "én imádom Istent a magam módján, nem hazudok, nem csalok, nem paráználkodok"(de Isten valamit még elvár az emberektöl!!!) A Nóé idejében is jo emberek is voltak, de ha nem mentek be a bárkába, akkor mit lehet tenni? Isten kezdje belökdösni öket? Ha nem hittek benne, akkor ugyis kiszökdöstek volna az ablakon! Végülis mindegy! Mi megteszzük, ami rajtunk múlik, a többi nem a mi dólgunk.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); „Szerinted a tizparancsolat azért van, hogy ha egyet vagy kettöt betartsz belöle-azokat, amelyiket neked könnyebb- akkor már Istennek tetszöen élsz? „ Szerintem a tízparancsolat lehetett volna jobb is. Mondjuk a három Istent dicsõítõ parancs helyett legalább egy, ami a gyerekmolesztálások ellen szól. Amúgy meg nem érdekel, mert nem a szerint élek, képzeld, neked a tízparancsolat nem jelent semmit. Én magamtól, illetve drága szüleim nevelésétõl vagyok ilyen, akik szintén nem voltak vallásosok. Emberfiának jelenléte is. „Itt nem azok pusztultak el, akik gyilkosok, tólvajok voltak. „ Én meg úgy tudtam, hogy azért pusztultak el, mert megsokasodott az emberek bûne. Nahát. Tolvaj rövid o. „Becsületesek, teszik a dólgukat, de amikor felkereseik öket Jehova Tanúi, akkor azt mondják, hogy " nekem megvan a saját vallásom"(de kit érdekel az ö vallása? mi figyelmeztetni akarjuk a közelgö katasztrófára) „ „Dolgukat” rövid o. Mindegy. Egyrészt már vagy 100 éve riogattok a katasztrófával. Másrészt ki is csinálja végül a katasztrófát? Isten. Akkor miért is kövessem? Tök mindegy, mert nem is hiszek a létezésében sem. Helyesírási szótár beszerzésén gondolkoztál már?
Kedves 14-es. Lehet, hogy még nem olvastad el a Bibliát, de itt mit ír? [link]
A kérdező hozzászólása: Azért is tartom érdekesnek a dolgot, mert egy ateistanának nem különösebben büntetés az, hogy megszûnik létezni. Erre van lelkileg ráállva. Viszont így meg hülyén néz ki, hogy Hitler ugyan azt kapja, mint aki semmit sem csinált, csak dolgozott egész életében, csak nem hitt az Istenben. Így szerintem nincs semmi visszatartó ereje az egésznek.
Még Jézus is mondja a benne nem hivõ városoknak, hogy sokkal rosszabb lesz a dolguk, mint Szodomának és Gomorának. Ebbõl is látszik, mindenki a bûnéhez méltó büntetést fogja elnyerni, nem pusztán egyformán megszûnik létezni, hisz ezek között nincs különbség.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ha Hitlert nézzük, semmivel sem van nagyobb büne neki nem azoknál, akik engedték hogy tejhatalomra tegyen szert, és akik engedelmeskedtek a parancsainak. Ez pont olyan, mintha kiválasztanának egy elmebeteget, és mindenki elkezdene engedelmeskedni neki. És az elmebeteg pedig kizd parancsólgatni: Egyiknek azt mondja, hogy menj, öld meg a feleségedet, a másiknak, hogy szökj le erröl az épülertöl, a harmadiknak azt, hogy menj gyújtsd fel ezt a várost, a tüzoltóknak pedig azt, hogy ne oltsák ki a tüzet. Hitler története pont ilyen volt. Ha a sok hüje engedelmeskedett neki, akkor miért ne parancsolgatott volna? És ha valakinek meg lehet parancsolni, hogy megöljön valakit, akkor elég baja van neki is... És azért egy kicsit gondoljatok bele: Az örökkévalósághoz képest az, hogy valaki meg kell haljon, azért oriási büntetés! És ha Isten szemszögéböl nézzük, senki nem vétkezett nagyobbat, mint valaki más, mert Isten a feltámadással, és az örök élet kilátásával minden szemvedést, veszteséget kárpótól, apszolut minden embernek. És ez a rövid idöszak, amennyi idöt kellett szenvedjen az emberiség, az teljesen jelentéktelen az örökkévalósághoz képest! A Biblia sehol nem ir arról, hogy Isten kinozná az embereket egy örökkévalóságon keresztül! És nem is logikus, hogy egy szeretö apa örökké égetné a kisgyereke kezét a tüzhelyen, mert az egyik nap rosszalkodott. Ti logikusnak látjátok?
A kérdező hozzászólása: Azért azt nem lehet rosszalkodásnak venni, hogy valaki mondjuk gyerekeket csonkít meg, stb, fõleg, ami Afrikában megy, vagy pl Pol-Pot, Sztálin, aki éhenhalasztotta a fél Ukrajnát és engedélyt adott a gyerekek legális kivégzésére. Akik megválasztották Hitlert, sokan nem is tudták mit tesznek, a haláltáborokról is, csak a végén szereztek tudomást. Hitler soha sem fedte fel a szándékait korábban, hogy mit fog tenni és most sem teszi senki.
Érdekes, hogy akik annyira hisznek a pokolban, azok nem is gondolják meg, hogy õk maguk is odakerülhetnek. Mindig csak mások kerülnek oda, mindig csak más a bûnös. Tipikus emberi logika, ami nem tudja elengedni a bûnöket. Mindenképp büntetni akar, ráadásul a lehetõ legnagyobb kegyetlenséggel. Ez az ember romlottsága!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A kozvetlen halal utani allapot mind a kettonek ugyanaz, meghalnak, mert a bun zsoldja a halal.Lefizettek a bunukert jaro buntetest ez a halal. Mivel megkapta minden tudattal rendelkezo ember az elet ajandekat, es a szabad akaratot, mindenki maga donti el , ezzel hogyan el. Egy Tanu ugy probal ahogy a Bibliai tanitas szol. Egy ateista pedig tagadja Istent. Mind a kettonel EGY valaki fog iteletet mondani. A ket ember kozul az eggyik felismerte a letezes csodajat es ertekelte, mig a masik nem. A dontest addig lehet valtoztatni mig van ra lehetoseg. pl;Ha egy gyilkos megter mert elismeri, hogy mit tett, es megbanja azt, Isten elfogadja [ha valoban ugy van es nem csak erdekbol, Isten latja], es van lehetosege az orok eletre. Visszafele is igaz, ha valaki szolgalja Istent, de a legvegen elall ettol, bunos lessz Isten elott nem elfogadhato, nem er semmit a szolgalata. Ezert van hirdetve , hogy meg van ido megismerni Isten akaratat, es cselekedni is, mert ez fontos dolog, ahhoz, hogy helyeseltek lehessunk. A feltamadaskor a Tanu ha ugy elt majd elhet orokke[1000 ev vegen], mig az ateista nem, mert a dontese az volt hogy nincs Isten, nem hisz benne.[Es itt nem a "hisz szo"a lenyeg. A halal pillanataban nincs kulonbseg, az azt koveto esemenyeknel viszont igen.
Kedves 1O-es! A Biblia nem beszél pokólról, csak egyszerüen a halálról, a jók jutalma pedig a feltámadás!
"És ha valaki normális ember, mond-e olyant, hogy "nem tartom be a törvényeket, söt én leszek a leggonoszabb ember, ölni, rabolni, eröszakolni fogok, mert ugyis legrosszabb esetben is csak halálbüntetést kapok" " Ezzel az is a gond, hogy se nem öltem, se nem erõszakoltam, se nem követtem el semmit, ami miatt halálra ítélnének, egyesek szerint mégis méltó lennék rá, csak azért, mert nem hittem az Istenükben. Na ez milyen felfogás már? Pedig tulajdonképpen betartom azt a francos tízparancsolatot, az elsõ három pontot kivéve, ami csak Isten imádatáról szól.
Jogos a kérdezõ felvetése! Az, hogy jelenleg a halálbüntetés a legsúlyosabb büntetés (ezzel azért tudnék vitatkozni). "És ha valaki normális ember, mond-e olyant, hogy "nem tartom be a törvényeket, söt én leszek a leggonoszabb ember, ölni, rabolni, eröszakolni fogok, mert ugyis legrosszabb esetben is csak halálbüntetést kapok"" Ez nem jó példa! Úgy lenne jó példa, hogy ha azt mondanánk; ellopom azt a csokit, de közben még le is lövöm a pénztárost, hiszen a csokilopásért már úgyis halálbüntetést fogok kapni! Hiszen az elv az, hogy ha meghalunk, de nem voltunk az Úr szemében megfelelõek, akkor megszûnünk létezni... Akkor is, ha csak egyszer megkívántam felebarátom feleségét, de akkor is, ha egész életemben az élvezeteknek éltem és tagadtam Isten létét! Így tényleg nem tûnik igazságosnak! Bár... Hogy is van az a példabeszéd, amikor a késõbb jövõ munkások is ugyanazt a bért kapják, mint akik egész nap melóztak?! ;) Ráadásul felmerül a kérdés, hogy ha én nem vagyok méltó, hogy örök életet nyerjek, így megszûnök létezni... Honnan a fenébõl fogom tudni, hogy egyáltalán veszítettem valamit? Hiszen nem látom az alternatívát!!! De ha mégis tudni fogom, hogy lehetne itt még más út is, honnan fogom tudni, hogy inkább oda mennék, mint hogy a nagy semmibe?! Elvisznek elõtte egy körsétára??? Aki úgy gondolja, hogy provokatív a hozzászólásom, azzal (is) közölném, hogy nem annak szántam!
Az ateizmusnak nincs véleménye errõl. Mert azon belül lehetsz te materialista, buddhista vagy ezós stb., mind mást gondol a halálról. De a legtöbb ateistának, mint nekem is, az a "véleménye", hogy halálunk után a tudatunk megszûnik, a testünk pedig idõvel lebomlik. Nincs semmi más utána.
Amennyire én tudom, ha így teszed fel a kérdést, akkor semmi különbség a véleményük között, ahogy azt ki is fejtetted. Más vallásokban viszont elõfordulhat, hogy már a halál pillanatában a kiosztott helyre kerül a lélek.
Annyi a különbség, hogy ateistaként sima halottak leszünk, Jehova Tanúi szerint meg halott halottak. :P
Úgy látszik sikerült õket elûznöm az oldalról... HalleluJah!
Üdv megfelelõ! Nem csak az ateisták és a Jehova Tanúi álláspontja ez, hanem más keresztény közösségek is ezt valják, sõt eredetileg a zsidóság véleménye is ez volt a halál utáni életrõl. A lélek halhatatlansága a görög filozófia hatásra kezdett el terjedni, amely a Római Birodalom idején érhette el a csúcspontját, figyelmbevéve azt, hogy a rómaiak egy az egyben magukba olvasztották a hellenisztikus kultúrát. Sajnos ez jelentkezett a Nagy Konstantini fordulat után is a kereszténység egy részében, hiszen amikor Rómában államvallássá tették a kereszténységet, akkor valahogy el kellett fogadtatni a pogánysággal is, ezt pedig csak úgy lehetett, hogy engedték az idegen vallási elemek beszivárgását a kereszténysége.
A kérdező hozzászólása: Nem tudom melyik keresztény közösség vallja ezt még. Viszont, ha csak annyi a büntetés, hogy valaki megszûnik létezni, akkor abból logikusan következik, hogy bármekkora bûnöket is elkövethet, nem jár rosszabbul, mint, aki alig csinált valamit. Úgy sem emlékszik semmire, ha meghal, olyan, mintha meg sem született volna.
@megfelelõ Mi adventisták ezt valljuk, aztán még a God of Church, és a katolikus és protestáns hittudományban (nem a népi hitben!) is ismert, hogy nem biblikus eredetû ez a tanítás. Nyíri Tamás katolikus teológus ezt nagyon jól kifejtette. ------ Hidd el, elég nagy büntetés az, hogy valaki megszûnik létezni. Az kárhozottakon az ítélet végrehajtása majd a második feltámadáskor következik be, amikor végképp bebizonyítják, hogy szívük semmit sem változott.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdezö! "Viszont, ha csak annyi a büntetés, hogy valaki megszûnik létezni, akkor abból logikusan következik, hogy bármekkora bûnöket is elkövethet, nem jár rosszabbul, mint, aki alig csinált valamit." Most a világon mi a legnagyobb büntetés, amit kiróhatnak egy emberre? A HALÁLBÜNTETÉS tudomásom szerint. És ha valaki normális ember, mond-e olyant, hogy "nem tartom be a törvényeket, söt én leszek a leggonoszabb ember, ölni, rabolni, eröszakolni fogok, mert ugyis legrosszabb esetben is csak halálbüntetést kapok" Minden ember élni szeretne, mert egy vagyunk megteremtve, és ha halálunkal mindennek vége, ha Isten nem támaszt fel, az halálbüntetést jelent, és ezt minden normális ember igyekszik elkerünli, aki értékeli az életet, és aki nem egészen csak a jelennek él. És ezért nagyon szüklátokörü gondolkodás hogy "csak halálbüntetést kaphatok, rosszabbat nem"
9-esnek. Szerinted akkor mindenki megkapja a legnagyobb büntetést elõbb vagy utóbb. A pokol a legnagyobb büntetés, amit senki nem kerülhet el csak az ujjászületés által a Biblia szerint, akkor is ha a Jehova Tanui ezt nem hiszik.
Az ember attól fél legjobban, hogy elmúlik az élete. Nincs ennél rosszabb.
Az eredeti kérdésre válaszolva: Semmi különbség, illetve annyi, hogy az ateista ezt természetesnek éli meg, a vallásos pedig büntetésnek. Szóval jobban megéri ateistának lenni. De ha mégsem, akkor legyünk buddhisták, akkor nem kell ennyi értelmetlen és végeláthatatlan vitába bocsátkozni!

Mi az alapja annak a Jehova tanúi által oly gyakran emlegetett állításnak, hogy csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak?

Lehet e a Bibliában találni valami utalást ami alátámasztja az Õrtorony Társulat állításait? Szerintem azért ez egy elég merész állítás,fõleg ha figyelembe vesszük eme vallás "korát" . Mi van az elmúlt évszázadokban élt emberekkel.

Legjobb válasz: "...csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak..." És tényleg ezt hangoztatják: http://www.youtube.com/watch?v=LkYgwmQNVV4

"...csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak..." És tényleg ezt hangoztatják: http://www.youtube.com/watch?v=LkYgwmQNVV4
"A lényeg az, hogy nem egy szervezet által kapjuk meg az örök életet, nem egy szervezet ment meg minket a kárhozattól hanem Jézus Krisztus neve." Ugye észre sem vetted, hogy önellentmondásba keveredtél? A "szervezet által" és a "szervezet ment meg" közül akkor most melyikkel van neked bajod és miért? Kitõl is jön a megmentés? Jézustól, vagy Jézus Krisztuson 'keresztül', magától az Õ Atyjától, Jehovától? Ki is gondoskodott a megmentésrõl??? Kérlek válaszolj a BIBLIA szerint. De ne csak kiragadott, egyoldalú látásmóddal, hanem a teljes Írás fényében. AZ pedig egy teljesen más kérdés, hogy KELL-E egy EGYSÉGES szervezet a világméretûen is EGYSÉGES igaz keresztények, azaz Krisztus-követõk számára?! :) De ha akarod, szívesen válaszolok a Szentírás segítségével...
Kedves kérdezö, amikor Jézus Krisztus itélni fogja a juhokat és a kecskéket, mind a két csoport azt állítja magáról, hogy ök lesznek azok akik helyesen jártak el. A Jézus nevében tették ezt és azt. No most mi emberek általában meg vagyunk róla gyözödve, hogy nekünk van igazunk, a másik téved. Azért jó, ha éberek vagyunk, odafigyelünk, különösen a mai idökben, amikor teljesülnek a Bibliai jövendölések az utolsó napokkal kapcsolatban.
De ha már itt vagyok azért néhány szót a kérdezõnek tisztelettel: az új testamentumban azért esik szó úton útfélen Jézusról, hogy meggyõzzék a Zsidókat, akik nem fogadják el Jézus megváltóként, hogy Õ az akirõl az írások szólnak S nem azért, mert Jézus felváltja a Teremtõt mindenható Istent a szerepében, vagy hogy a tettei miatt elbitorolja, Isten hatalmát, vagy uram bocsáss.. Õ emelkedjen fel a teremtõ fõlé. soha nem volt ilyen szándéka. Az írások a görögben ezért fektetnek nagyobb hangsúlyt Jézusra, míg a héber íratok Jehovával foglalkoznak mint egyedüli Istennel aki majd a fia tettein keresztül fog megbocsátani az embereknek. Sajnos elmondható, hogy ezért van az, hogy sokan félre értik Jézus szerepét, és egyesek mindenható Istenné avanzsálták Jézust, semmibe véve az Atyát, S így a biblia által NEM IS tanított háromságot akarva, vagy akaratlanul de támogatják. Jézus nem a maga nevében jött, és nem a maga akaratát tette, hanem az Atyja gondolatait szándékait közvetítette az embereknek. Õ mindig is az atyja szószólója volt és marad, de ettõl nem lesz mindenható Isten, mert nem rendelkezik Isten mindenható erejével, hanem kapja azt így van isteni természete, képességei. Katy Weaver
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Jaj, majdnem elmentem a "jelentõségteljesnek" tûnõ kérésed mellett, amit még hozzám intéztél, kedves kérdezõ! "Mutass elõbb te nekem egy szövegrészt bármelyik Õrtorony által kiadott könyvben amelyben az áll, hogy nem csak Jehova tanúi és nemcsak azok részesülnek a megváltásban akik Jehova földi szervezetének tagjai hanem pl akár katolikusok, reformátusok, baptisták, stb." Abban ugye megegyezhetünk, hogy Jehova Tanúi abban hisznek, hogy sok millió ember, aki az elmúlt évszázadok folyamán élt, és nem volt Jehova Tanúja, feltámad, és alkalmat kap az életre. De sokan a most élõk közül még állást foglalhatnak az igazság és az igazságosság mellett a "nagy nyomorúság" elõtt, és megmentésben részesülnek. Továbbá Jézus figyelmeztetett, hogy ne ítéljük meg egymást. Mi a külsõt látjuk; Isten a szívet nézi. Õ tisztán lát, és irgalmasan ítél. Jézusra bízta, hogy ítélkezzen, és nem ránk (Máté 7:1–5; 24:21; 25:31). Tehát mi ebben hiszünk, ha valami nem bibliait találsz ebben, akkor csak mond. A te kérésed végét pedig szintén hasonlítsd össze a Szentírással, és pontos választ kapsz rá. Abban tehát természetesen nem hiszünk, hogy mindenféle vallás hívei megmentésben részesülhetnek, csak mert hisznek Jézusban a SAJÁT EGYHÁZUK TEOLÓGIÁJA szerint, mert a Biblia nem hogy nem tanítja, hanem egyenesen ellent mond ennek a logikátlan és liberális filozófiának. Ugyanis komoly feltételei vannak annak, hogy valaki megmentésnek örvendhessen...
Kedves utolsó, kérlek ha odafigyelsz a komentárjainkra, akkor észreveheted, hogy a Biblia a fö tankönyv. A Bibliából írtuk ki a verseket. A Bibliát elfogadod? Nyugodtan a te Károli esetleg Káldi fordításodat. Ha megfigyelted, csupán azért, hogy ne legyen fölösleges vita én általában a Károli fordításu Bibliámból írom ki a szövegidézeteket /bár kedvenc fordítáom az Új Világ/... Hagyjuk most csupán a Bibliát szólni. Kérlek mit értesz az utolsó napok jelei alatt amiröl Jézus Krisztus beszélt a Máté 24, 25 a Márk 13 a Lukács 21 fejeztében? ) Továbbá a 2.Timóteus 3:1-5 ?
Istennek mindig is voltak tanúi, olyan személyek, akik róla tanúskodtak. Ez még akkor is így volt amikor a sötét középkorban a vallás elnyomás alatt volt. Sokan még az életük kockáztatásával is olvasták a Bibliát. Sajnos az állítólagos keresztények nem valami keresztényi módon viselkedtek. De Isten ismeri az övéit. Tudja kik voltak azok a múltban, akik kiálltak mellette és követték Fia példáját.
bocsánat a feleletemnél eltévesztettem a számot, kinek írom :-D
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mielõtt írnák bármit is elnézést szeretnék kérni Katy Weavertõl ha megsértettem valamivel amirõl én nem tudok. Ne haragudj de én nem is ismerlek és nem is vagyok az a típus, hogy bárkit is sértegessek még akkor sem ha netán tán nem értünk egyet valamiben. Sajnos nem értem a felháborodásod, de biztos, hogy valami oka csak van ha pont az én kérdésemnél tetted ezt szóvá. És most térjek a tárgyra. Ne haragudjatok de nem tudok mindenkinek külön külön válaszolni ezért megpróbálom besûríteni mondandómat ebben az egy kommentben. Remélem sikerülni is fog... :D Na szóval, akkor a megváltásról beszéltünk, igaz? Egyáltalán szükségünk van e egy szervezetre ahhoz, hogy a megváltásban részesüljünk? Én azt mondom, hogy ahhoz nem kell semmilyen szervezet vagy vallás vagy egyház és semmi ehhez hasonló. Persze azt nem tagadom, hogy szükség van gyülekezetekre szükség van arra, hogy az ember ne egyedül próbálja átküzdeni magát a megpróbáltatásokon a kísértéseken amelyek ott állnak lesben minden "sarkon". Egyedül nagyon nehéz végigzarándokolni az Isten felé vezetõ utat, de a megváltásunkhoz nincs szükségünk semmilyen szervezetre mert a Megváltás már megtörtént! „Krisztus VÁLTOTT meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.”(Gal.3:13) Sokan nem tudják, hogy mi az, ami alól megváltást kaptak Jézus által. Amint látjátok, az Ige a Galata levélben múlt idõben van: Jézus Krisztus megváltott minket. Nem jövõ idõben, hogy: meg fog váltani. Megváltott! Jézus Krisztus tehát megváltott minket valami alól. Mi az, ami alól megváltást kaptunk? Mit jelent a törtvény átka? A legtöbb embernél az igazság az, ha megkérdezed õket, hogy mit jelent a törvény átka, nem fogják pontosan tudni a választ rá. Ez a tudatlanság elrejti sokak elöl, hogy mi az, ami alól megváltást kaptunk, és mi az, amit Jézus Krisztus a megváltási tervében véghez vitt értünk, mit kaptunk ebben. Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Mit jelent ez? Egyféleképpen lehet választ adni erre: ha visszamegyünk az Ószövetségbe, és megnézzük, hogy ott mit ír az Ige a törvény átkáról, mit ír az Ige a törvényrõl. A törvényt kétféleképpen lehet értelmezni: vagy a Tízparancsolatot értik rajta az emberek, vagy pedig tágabb értelemben Mózes 5 könyve foglalja magában a törvényt. Átokról nem esik szó a Tízparancsolatban, de mégis be tudjuk azonosítani, hogy milyen büntetéssel jár az, ha valaki megtöri, megszegi a törvényt. Ez az átok mindannyiunkra érvényes lenne, mert a Biblia Igéje azt mondja, hogy mindannyian vétkeztünk. De dicsõség és hála az Istennek, Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, ez az átok ezért nem száll ránk, hanem helyette az áldás jön ránk. Senki! Egyetlen ember vagy szervezet sem teheti meg értünk azt amit már Jézus Krisztus megtett értünk. "Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki MEGVÁLTOTTA õket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak."(2Pét.2:1) És ha most megengeditek idéznék néhány sort Rutherfod bíró beszédébõl ami 1935-ben hangzott el; „ISTEN SZERVEZETÉBEN kell védelmet találniuk, ami arra mutat, hogy be kell merítkezniük, meg kell keresztelkedniük, vagyis el kell rejtõzniük EBBEN a szervezetben. A bárka, amit Noé épített Isten parancsára, Isten szervezetét jelképezte…” Egyelõre én itt megállok de ettõl függetlenül várom a válaszokat. Jó éjszakát mindenkinek! :)
Kedves kérdezõ! A kiírt kérdésed egy hamis állításon alapul, ugyanis soha, sehol nem állítottuk, hogy egy szervezet kell a "megváltáshoz", melyet Jézusnak és annak Atyának köszönhetünk. A váltság — A kereszténység elveszett tantétele A VÁLTSÁG — az a hittétel, amely szerint Jézus meghalt cserébe a bûnös emberiségért — az igaz keresztény hit alapvetõ tantétele. Ez a hittétel mégis régóta bírálat és nevetség tárgya a kereszténység teológusai részérõl. Vajon miért? Nem maga Jézus mondta a Márk 10:45-ben: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy õ szolgáljon és a lelkét váltságul adja cserébe sokakért”? Némelyek azt állították, hogy Jézus sohasem ejtette ki ezeket a szavakat, hanem az õ halála után Pál apostol befolyására agyalták ki azokat. Mások megint úgy érvelnek, hogy a „váltság” itt szókép, vagy hogy e hittétel a görög mitológiából származik! Ily módon a váltság gyakorlatilag eltûnt az egyházi tanításból. Joggal kérdezheted azonban, hogy vajon mit értettek akkor a korai keresztények Jézus halálán. Pál a 2Korinthus 5:14, 15-ben ezt mondja: „A Krisztus szeretete kényszerít erre minket, mert íme, úgy ítéltük meg, hogy egy ember meghalt mindenkiért . . ., hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük s feltámasztatott.” Mily kifejezõen egyszerû volt ez a hittétel — teljesen mentes a bonyolult változtatásoktól, amelyeken késõbb az egyházi teológusok jóvoltából keresztülment. Hát lehetséges az, hogy Pál találta ki ezt a hittételt? Bizonyos, hogy nem, mert az 1Korinthus 15:3-ban ezt mondja: „Mert elsõsorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bûneinkért az Írások szerint.” Egészen világos, hogy jóval korábban, mint hogy Pál megírta a leveleit, a keresztények már akkor azt értették Jézus halálán, hogy az áldozati halál, õ valódi árat — váltságdíjat — fizetett azért, hogy megváltsa a bûnös emberiséget. Továbbá, ahogyan Pál rámutat, a keresztények megértették, hogy Krisztus halála beteljesítette „az Írásokat”, azaz a próféciákat, olyanokat mint a Zsoltárok 22. és az Ésaiás 53. fejezetében találhatók a Héber Iratokban, vagy „Ószövetségben”. Megválaszolatlan kérdések Ha úgy gondolod, hogy a magad számára egy kis kutatást végzel a tényeket illetõen, úgy találod majd, hogy majdnem az apostolok idejétõl fogva hittagadó tanítások szüremlettek be a keresztény tanításba (Cselekedetek 20:29,  30; 2Timótheus 4:3,  4). A Krisztus váltságáldozatába vetett hit mégis fennmaradt, miként ezt a korai egyházatyák írásai bizonyítják. Mindazonáltal, amikor néhány késõbben élt teológus a váltság tanának témáját feszegette, egynéhány nehezen megválaszolható kérdéssel találta magát szembe, mint például: Kinek fizették a váltságdíjat? És miért volt szükség erre a megfizetésre? Nüsszai Gergely és mások i. sz. a negyedik században részletesen kifejtették azt a nézetet, hogy a váltságdíjat Sátánnak, az Ördögnek fizették! Sátán — érveltek õk — kezében tartja az embert, és hogy megszabadítsák az emberiséget a kezébõl, váltságdíjat fizettek érte. Kortársuk, Nazianzoszi Gergely azonban tátongó ûrt talált ebben az elméletben: Az elmélet arra célzott, hogy Isten lekötelezettje az Ördögnek — ami csakugyan esztelenség! Az elmélet, hogy a váltságdíjat az Ördögnek fizették, ennek ellenére elterjedt és évszázadokon át tartotta magát. Lehetséges-e, hogy a váltságdíjat magának Istennek fizették? Nazianzoszi Gergely úgy érezte, hogy ez az elképzelés is kifogásolható. Mivel ’mi nem vagyunk [Isten] rabszolgái’, miért kellene értünk váltságdíjat fizetni neki? Továbbá — érvelt Nazianzoszi Gergely —, ’örömet szerezne-e az Atyának a Fia halála’ abban az esetben, ha az ilyen váltságdíjat követel? Úgy tûnik nehéz kérdések ezek, kétségessé tették magát a váltságdíjat.
Sziasztok. Bocsánat az offért Úgy hallom sokan emlegetnek annak ellenére, hogy nem szeretnék ehhez az oldalhoz tartozni, és a sértegetések és az emberhez méltatlan megalázások miatt elmentem és át adtam a Staféta botot másnak. ennek ellenére, még is említve vagyok. Kérem szépen, hogy hagyjatok ki a mocskolódásokból. Köszönöm Katy Weaver
Kedves kérdezõ! Nos, akkor lássuk csak, hogy MIVEL is válaszoltam neked: "Ez nem "merész" állítás, hanem HAMIS!" Tehát NEM keresztkérdéssel válaszoltam, igaz? Azért kérdeztem vissza, mert kíváncsi vagyok, hogy mivel tudod alátámasztani a kérdésedben tényként kezelt állításodat! Ez talán természetes, vagy nálad nem??? :) Csak a tényszerûség kedvéért, oké? A tényszerûséget persze a Katynak írt válaszodban sem sokat lehet találni - szó szerinti, szûk látókörûen és félreértelmezett versek, ezért hamis következtetés jellemzi. Ez probléma. A szó szerintiség a "nevében" kifejezésre vonatkozik. A szûk látókörûség pedig arra, hogy nem veszed figyelembe azt, hogy Jézus KINEK A NEVÉBEN jött közénk, kit képviselt, ki volt az Istene, kihez imádkozott, kitõl kapta a hatalmát??? És ezek által félreértelmezed az idézett verseket, teljesen más következtetést vonva le belõlük, mint amit a Biblia mondani akar Jézusról. Ez bizony nagy hiba. Tehát mit is jelent a "nevében" kifejezés? "Jézus nevében" és ehhez hasonló kijelentéseket az egész Keresztény Görög Iratokban találunk. Valójában több mint 80-szor van benne a "név" szó, amikor Jézus szerepére utal; egyedül a Cselekedetek könyvében mintegy 30-szor. Az elsõ századi keresztények Jézus nevében kereszteltek, gyógyítottak, tanítottak, hívták a nevét, szenvedtek a nevéért és magasztalták a nevét (Cselekedetek 2:38; 3:16; 5:28; 9:14, 16; 19:17). Az egyik bibliai szótár szerint a "név" szóval fordított görög kifejezést gyakran használja a Biblia "mindarra, amit egy név magában foglal: a hatalomra, a jellemzõkre, a rangra, a fenségre, az erõre, a kiválóságra stb., mindenre, amit a név takar". Jézus neve tehát magában foglalja azt a fenséges és óriási végrehajtói hatalmat, amellyel Jehova Isten felruházta. Vagy ezt tagadod tán?! Maga Jézus ezt mondta: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Máté 28:18). Miután Péter és János meggyógyított egy sánta embert, a zsidó vallásvezetõk kérdõre vonták õket: "Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?" Péter bátran kijelentette, hogy abban a hatalomban és erõben hisz, melyet Jézus neve jelent, amikor tudatta: "a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által..., az által áll ez ti elõttetek épségben" (Cselekedetek 3:1–10; 4:5–10). Tehát megóvlak téged attól, hogy "beidézd az összeset", mert bizony mi is jól ismerjük az ÖSSZESET. Persze az sem árt, ha nem egyoldalúan és nem szûk látókörûen értelmezzük a TELJES Írást, ugye egyetértesz? :)
A kérdező hozzászólása: Elnézést nem 7 es hanem a 9-es válaszolónak szól a kérdésem. :)
A kérdező hozzászólása: Elnézést a tévedésért most látom a hibát ; nem"megváltásán" hanem megváltásban...
Jézus mindenkiért feláldozta az életét, hogy mindenki aki hitet gyakorol benne, örök élete lehessen. Így tehát, mindenki aki javára fordítja Krisztus váltságáldozatának az értékét és követi az általa meghagyott parancsolatokat, valamint az isteni alapelveket, élvezhetik Jézus váltságáldozatának a jótéteményeit. Bár Jehova Tanúi megpróbálnak az isteni alapelvek szerint élni és követni a Krisztusi példát, ez még nem jelenti azt, hogy mindenki aki Jehova tanújának vallja magát az megmentésben részesül. Nem emberek döntik el azt, hogy ki fog megmentésben részesülni, hanem Jehova aki a szívek és vesék vizsgálója.
A kérdező hozzászólása: Igen ezzel egyetértek, de akkor ez fordítva is érvényben van. Nem kell ahhoz Jehova tanújának lenni, hogy üdvözlj. Persze minden az életviteledtõl függ. Ha olyan életét élsz ami szemben áll Isten törvényeinek akkor mindegy, hogy mi vagy. Viszont ha egy erkölcsös életet élsz és követed Jézust akkor van eselyed az örök élethez, és ehhez nem szükséges egy szervezet tagsága sem. Fõleg nem egy olyan szervezet ami ária tanokat hangoztat. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban tévednék, és vállalom is minden leírt szavamat.
"Pál nem tanított mást, mint azt, hogy az ember egyedül hit által üdvözül kegyelembõl, minden emberi cselekedet hozzátétele nélkül."
Ez egy igen kényes kérdés, kedves Kérdezõ. Egy kérdésem lenne hozzád. Jézus elfogadta volna e a Tanítványait ha a Zsidó vallás gyakorolták volna tovább úgy, hogy közben elfogadták Jézust, de azért a Zsidó vallással összeszõtték volna a tanításokat. Mert ha igen, akkor minek kellett megkeresztelkedniük egy bizonyos tanítottság után és más kép gyakorolni a hitüket? Vagy, a más vallásúaknak, miért kellett elhagyniuk a vallásukat, hogy Jézus követõiként azt gyakorolják, amit Õ tanított. S a Jelenések könyvében miért írja az apostol, hogy az emberek fussanak ki a hamis vallásból, hogy ne legyenek a világnak és a vallásainak része, mert ha nem akkor azt a büntetést kapják amiket Õk./Jelenések 18:4/ Jézus királysága nem része ennek a világnak, és a követõi sem képezik részét, és ennek minden keresztény esetében érvényesnek kellene lennie. DE a nagy kereszténységnek a legnagyobb része a világban él, és beleavatkoznak azok ügyeibe és a jelenések könyve szajhának nevezi ezeket a vallásokat, amiért a politikával vannak szövetkezve. akkor hogyan tudná Jézus egységesíteni a hitet a tanítást, ha továbbra is azt tanítaná, hogy mindegy milyen "vallás" És akkor nem fog megtörténni az egy pásztor egy nyáj prófécia, hiszen nyájak ezreinek különféleségei okozzák a megosztottságot, ami zûrzavart okoz, és akkor az Isten minek irat le olyan büntetéseket bizonyos tanításokra, ha mindegy volna? Nem mindenki megy az egek királyságába aki Jézust elismeri. (Máté 7:21) 21 Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, Nos erre mit lehet mondani? Jézus hogyan egységesítené a hitet, az imádatot, ha mindent úgy hagyna ahogy most van, Ezeken érdemes lenne elgondolkozni. Persze kijelenteni sok mindent nem lehet, mert ahogy valaki írta, hogy Jehova Tanúinak lenni még semmire nem garancia, mert Jézus azt mondta: Aki mindvégig ki tart az részesül megmentésben. Egy Tanú is eleshet...
témával kapcsolatosan érdemes felidézni egyébként talán akár a jobb lator történetét is(Lk 23, 39-43)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdezö, van egy Biblia vers amelyik ezt írja: "Aki Jehova nevét segítségül hívja megmentésben részesül." Ezt nem mi találtuk ki ez a Bibliában van. Jézus Krisztus a földönlétekor, elmondta tanítványainak, hogy mik is lesznek e gonosz rendszer "utolsó napjainak jelei". Elolvashatod ha van kedved az evangéliumokban. Máté 24:37-39 versében, ha van kedved elolvashatod, hogy példának hozta fel a Noé napjait. Akkor sem vettek észre az emberek semmit sem, hogy bajban vannak, és Jézus Krisztus azt mondta, hogy a végidöben a jelek teljesülésekor /tehát a mi idönkben/ szintén nem fognak észre venni semmit sem az emberek java része. Vajon miért? Miért nem tudnak odafigyeni? Jézus azt mondta, hogy túlságosan lefoglalja öket az élet mindennapossága. Söt a 2.Péter 3:3, 4 verse szerint még csúfolkodni is fognak, és nem vesznek észre semmit sem. A 2.Korintus 4:4 azt írja, hogy a sátán meg fogja vakítati a hitetlenek elméjét. Kemény versek, de itt az életröl és a halálról van szó. Ki fizetett rá, hogy nem hallgatták meg Noét? Ki fog ráfizetni, ha most hasonlóan founk eljárni, mint a Noé idejében élök?
Kedves kérdezõ és elsõ válaszoló! Ez nem "merész" állítás, hanem HAMIS! De ez titeket ne zavarjon... Ugyan mutass már olyan szöveget, amely azt állítja, hogy "csak és kizárólag" a ma létezõ szervezet tagjai menekülhetnek meg?
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Katy! A következõ igevers mond neked valamit? " A ki hiszen õ benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának NEVÉBEN."(Jn.3:18) Hát a következõ? " Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az õ nevében."(Jn.20:31) És a következõ? "Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak NEVÉBEN a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát."(Csel.2:38) A következõ is érdekes?? " Barnabás azonban maga mellé vevén õt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében."(Csel.9:27) Nos a következõ se semmi! :) "Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak NEVÉBEN egybegyûlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus HATALMÁVAL. Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján."(1Kor.5:4-5) Ha beidézném az összeset, hát....az sok lenne. A lényeg az, hogy nem egy szervezet által kapjuk meg az örök életet, nem egy szervezet ment meg minket a kárhozattól hanem Jézus Krisztus neve. Lehet, hogy ez nektek Jehova tanúinak nincs ínyetekre, de ezen nem változtathattok még akkor sem ha megszakadtok. Elnézést az ilyen szavakért de ez a valóság. Ne egy vallás követelményeinek tegyünk eleget hanem Jézus Krisztusnak mert nekünk nem adatott más név a földön, csak Õ és Õ az a keskeny út és a kiskapu amely által az örök életbe lépünk be. -Nos kedves 7 válaszoló én tettem fel a kérdést amire te egy keresztkérdéssel válaszoltál amit öszintén megmondva én már megszoktam ha a Jehova tanúival beszélgetek. De mivel most rajtam a sor én is egy kereszt kérdést teszek fel neked. Mutass elõbb te nekem egy szövegrészt bármelyik Õrtorony által kiadott könyvben amelyben az áll, hogy nem csak Jehova tanúi és nemcsak azok részesülnek a megváltásban akik Jehova földi szervezetének tagjai hanem pl akár katolikusok, reformátusok, baptisták, stb. Tudsz mutatni nekem(ünk) ilyent? Kérlek...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A váltságdíj halála Ha tovább folytatjuk kutatásunkat ebben a dologban, elérkezünk a XII. század elejére. Anzelm, Canterbury érseke igyekezett most megválaszolni ezeket a kérdéseket könyvében, a Cur Deus Homo-ban. A könyv azt tanította, hogy Krisztus halála eszközként szolgál az isteni igazságosság kielégítésére, jóllehet nem mint váltságdíj. Anzelm felfogása szerint, a bûn megbocsátása váltságdíj útján anélkül, hogy az igazságosság ki lenne elégítve, azt jelentené, hogy a bûn nincs kiegyenlítve. „De Isten képtelen arra, hogy bármit is kiegyenlítetlenül hagyjon az õ Királyságában”, mondta Anzelm. Akkor hát hogyan egyenlítette ki Isten a dolgokat? Úgy érvelve, hogy ’a bûn gyalázatot hoz Istenre’, Anzelm azt mondta, hogy nem lett volna elég „egyszerûen visszaadni azt, ami elvétetett” Ádám bûne révén. Mivel Istent megsértették, a váltságdíj még egy tökéletes ember feláldozása révén sem lenne elegendõ. „Figyelembe véve a sérelem fokát — érvelt ez a pap —, többet kell visszaadni, mint amit elvettek.” (Kiemelés tõlünk.) Anzelm úgy érvelt, hogy ez olyasvalakinek a halálát követelte meg, aki „Isten is, meg ember is” volt! Akárhogyan reagálsz is Anzelm tanítására, az felülmúlta kortársai tanítását, és napjainkban is nagy befolyást gyakorol az emberekre. Lám, Anzelm így egy csapással megerõsítette a háromságtant és ugyanakkor halálos csapást mért a váltságdíj tanára, legalábbis a kereszténység soraiban! „Kiegyenlítés” lett a teológusok szállóigéje, amíg a „váltságdíj” fokozatosan a homályba veszett. Mindazonáltal, Anzelm eszméi majdnem teljesen a megtévesztõ logikán alapulnak, s nem a Biblián. És az idõ múlásával olyan tudósok, mint Aquinói Tamás, kikezdték Anzelm „kiegyenlítés”-tanát a saját okoskodó logikájukkal. A haszontalan okoskodás általánossá vált. A megváltás-elméletek megsokszorozódtak, és a viták egyre távolabb vitték a tudósokat a Szentírástól, azok pedig egyre inkább belemélyedtek az emberi érvelésbe, filozófiába és miszticizmusba. A reformáció és a váltságdíj De kerüljünk egy kissé közelebb a mi idõnkhöz. Amikor a protestáns reformáció vihara a XVI. században kitört, megszületett a szociniánusoknak nevezett radikális csoport. Õk tagadták, hogy Jézus halála bármilyen módon „kiérdemelte a megmentést számunkra”, az effajta hitet pedig „tévesnek, helytelennek és igen ártalmasnak minõsítették . . ., amely ellentmond mind a Szentírásnak, mind az értelemnek” (The Racovian Catechisme). Mivel Isten ingyenesen megbocsátja a bûnöket, nincs szükség az igazságosság kiegyenlítésére. Krisztus halála — így állították ezt be — megváltást hozott, amennyiben arra késztette az embereket, hogy utánozzák tökéletes példáját. E tanok és egyéb eretnek eszmék ostroma, a katolikus egyház ellentámadását váltotta ki, amennyiben összehívták a tridenti zsinatot (i. sz. 1545-tõl 1563-ig). Noha sok tantételbeli vitakérdésben állást foglalt, a zsinat bizonytalannak és semmitmondónak bizonyult a megváltás tanát illetõen. Szó esett ’Jézus Krisztus érdemérõl’ és használták a „kiegyenlítés” kifejezést, ámde a „váltságdíj” kifejezést óvatosan kerülték. Következésképpen az egyház távol állt attól, hogy színt valljon bármilyen világosan megfogalmazott szentírási vélemény mellett. A spekuláció számára az ajtó szélesre tárva maradt. Miért nem értek el eredményt a vallási vezetõk? A tridenti zsinat óta a teológusok — katolikusok és protestánsok egyaránt — számtalan megváltás-elméletet dolgoztak ki. (Lásd a 7. oldalon levõ bekeretezett részt.) Még sincs kilátásban semmiféle összhang Krisztus halálának jelentését illetõen. A teológusok csupán a Szentírás által használt „váltságdíj” szó lekicsinylésében értenek egyet, inkább figyelmen kívül hagyják, háttérbe szorítják, illetve lebecsülik azt; Krisztus halálának jelentését szakkifejezésekkel, félrevezetõ észjárás bonyolult elferdítésével írják le, hangzatos kifejezéseket használnak: mint például „erkölcsi befolyás” és „jellegzetes fizikai elégtétel”. Ahelyett, hogy Krisztus halálába vetett hitet épített volna ki a kereszténység papsága, Jézus kínoszlopából zavaros botláskövet alakított ki. Vajon mi az alapvetõ oka annak, hogy az egyházak ebben a kérdésben ilyen mérhetetlen kudarcot vallottak? A katolikus teológus Boniface A. Willems annak a ténynek tulajdonítja, hogy a teológusokat „gondosan õrzött elszigeteltségben nevelik” — túlságosan eltávolítva õket az emberek valós szükségleteitõl. Te nem hajlasz arra, hogy egyetérts ezzel a megállapítással? A Jeremiás 8:9 azonban ennél továbbmegy, és megnevezi a bonyodalom valós gyökerét: „Íme! Õk elvetették Jehova szavát, ugyan micsoda bölcsességük van hát?” Elismerjük, a váltságdíj tanával kapcsolatban valóban felvetõdhet egynéhány nehezen megválaszolható kérdés (2Péter 3:16). Ámde a teológusok ahelyett, hogy a Szentírásban kerestek volna választ, emberi bölcsességet és logikát alkalmaztak (1Korinthus 1:19, 20; 2:13). Megengedték maguknak, hogy bármely részét elvessék a Bibliának, amely nem egyezik meg elképzeléseikkel vagy elméleteikkel (2Timótheus 3:16). Írás-ellenes tanokat támogattak, mint amilyen a háromságtan (János 14:28). Legnagyobb hiányosságuk azonban az volt, hogy az ember megmentését tették a legfõbb helyre, figyelmen kívül hagyva a nyomósabb vitakérdéseket, amelyek Isten nevét és az õ Királyságát érintették (Máté 6:9,  10).

A Hitgyüli meg a Jehova tanúi az egy és ugyanaz? Ha nem, akkor mi a különbség köztük?

Legjobb válasz: A Hit Gyülekezete elismert, nyilvántartott keresztény egyház, és megfelel a kereszténységre vonatkozó elvárásoknak. A Jehova tanúi olyan hittételi tanokat vall, amik a keresztényi alapigazságokkal nem férnek össze, ezért noha elismert vallási szervezet, valójában nem keresztények.

A Hit Gyülekezete elismert, nyilvántartott keresztény egyház, és megfelel a kereszténységre vonatkozó elvárásoknak. A Jehova tanúi olyan hittételi tanokat vall, amik a keresztényi alapigazságokkal nem férnek össze, ezért noha elismert vallási szervezet, valójában nem keresztények.
Egyikrõl sem tudtok semmit csak a magatok elképzeléseit írjátok! Nagyon nagy a külömbség a hit gyülekezete és Jehova Tanúi között! Jehova tanúi minden egyes törvényt alkalmaznak amit a bibliában leíratott Isten.Pontosan azt teszik amit Jézus követõire hagyott, gondolok a házról, házra végzett tanúskodásrasra Isten mellett akinek a neve JEHOVA (Zsoltárok 83.18-19) az eredeti héber iratokban 7000 -szer fordul elõ az Isteni név Jehova.Az elsõ prédikálásra 70 követõét küldte el Jézus kettesével faluról falura.
Egyik rosszabb, mint a másik.
A szocialista államrend idején a JT tagjait bebörtönözték, de nem a felekezet vallási elítélése miatt (mint ahogy õk szeretnék magukat mártírokként beállítani), hanem pusztán azért, mert az amerikai kapitányságuk 1939-ben kitalálta, hogy a Biblia tiltja, hogy egy keresztény (értsd: JT) katona lehessen, így a tagoknak meg kell tagadniuk a sorkatonaságot, amiért ezidõben börtön járt. http://jehovatanui.blog.hu/2011/04/03/egy_erdekes_ortoronycikk
Csak azokat a Jehovistákat börtönözték be, akik nem fogtak fegyvert. A többieket nem. Mindkettõ egy erõszakos gyülekezet.
"Ki az a feltételezett egy szerinted, aki elfogadja Krisztust? És ki az a három aki elfogadja a történeteket?" A Kereszténység, a Judaizmus és az Iszlám azok akik elfogadják a bibliai krisztustörténetet. Ezek közül a kereszténység hisz is krisztusban, a másik kettõ prófétának tartja.
Sziasztok! Kedves Laci! A leírásom nem elsõsorban neked szólt, ezért ne is vedd magadra. Ha elolvasod az itteni hozzászólásokat így egyben akkaor látni fogod, hogy miért írtam amit írtam. Tudtam, hogy a hozzászólásom nem lesz népszerû, nem is ez volt a célom. Aki nem látja annak valóságát és problémáját, amit leírtam és felvetettem, azt csak sajnálni tudom... Üdv. Péter
Péter! Nem is vettem személyeskedésnek, általánosítottam inkább, bár ez a szövegembõl lehet nem így tûnt ki. Inkább az ökumenizmus ellen szólt, mint bármi, vagy bárki hozzászólása ellen.
A kereszténység egy vallási irányzat és nem egy felekezet, vagy evilági értelemben vett egyház. A katolikus például nem egyenlõ a kereszténységgel, bár halványan megmutatkozik a kereszténység csírája. A Judizmus és az Iszlámhoz nagyon nem értek (nem mintha bármihez is) de szintén irányzatról szól, amiben szerteágazó felekezeti, közösségi eltérések mutatkoznak meg. Arra már ki sem térnék, hogy miképpen fogadhatja el a történeteket, ha 'csak' prófétának vallja. A kereszténység azon sajnos világi értelembe vett szûk elszéledt emberek, akik bizonyságúl veszik Krisztus áldozatát, betartják Krisztus és az Atya parancsolatait, és mindenüket az igazságnak szentelve megtérve és megszentelõdéssel átadták magukat Isten szeretetének, igazságának, útjának, az életnek. Ehhez nem kötelezõ egyik vagy másik, ebbe, vagy abba a gyülekezetbe, irányzatba tartozni. Krisztus nem 250 különbözõ tanítást tárt a világ elé, hanem csak egyet. A törvény betöltésével, ha valaki megtér és elfogadja Krisztust, látva saját gyenge mivoltját, sírás kerülgeti, sõt zokog gyarló bûnein, a világ tévelygésén, és megtörve, de csodálatos újjászületéssel szelíddé, készségessé, és igazságra vágyódvá válva boldog lesz, ahogyan Krisztus is ígérte. Magyarul: térj meg, mert elközelgett a mennyek országa. Boldogok a lelki szegények, mert.....
Bár nem értem az én kommentem kiemelését és a te kommented összefüggését, hiszen nem azt írtam, hogy csak az ateista nem fogadja el Krisztust, de mindegy. Ki az a feltételezett egy szerinted, aki elfogadja Krisztust? És ki az a három aki elfogadja a történeteket?
"még abban is, aki 'hithû' ateistaként elveti Krisztust" Kedves és haladó gondolkodásra vall, hogy elfeledkezel róla, hogy a világon többszáz vallás van és ebbõl csak egyben hisznek krisztusban és csak háromban fogadják el kisebb-nagyobb eltérésekkel a bibiliai krisztustörténetet...
Természetesen minden emberben Krisztus kell látni, még abban is, aki 'hithû' ateistaként elveti Krisztust, hiszen mindenkiben Isten életetadó szeretete van. Hogy ki annyira keresztény, amiképpen melyik gyülekezetbe jár, nyilván marhaság. De...Krisztus mondta-e, hogy a tanítások felõl, amit mások tanítanak semmit vizsgálatot ne végezzünk? Mondta-e Pál, hogy vessük össze, amit tanítanak az írásokkal? Mondta-e, hogy ha bárki mást tanítana, mint amit az írások írnak, és ezáltal amit õ tanít, még ha angyal is mondaná azokat, legyen átkozott? Hol van az írásokban, hogy a hamis tanítást el kell fogadni? Szép, hogy legyünk ökumentisták, szeressük a másik gyülekezetet, de hova tegyem a közös nevezõt? Milyen kicsi nevezõt kell meghatározni? Nem az emberekrõl beszélek, hanem a tanításról. Ha valaki szóvá teszi a másik gyülekezet hamis tanítását, az még nem azt jelenti, hogy a másik embert szólja le. Mindannyian tévelygünk, meg vagyunk így vagy úgy vezetve, egyikünk sem kivétel, és nagyon szép, hogy mindenki aki Krisztus útját akarja követni az megleli a nyugalmat, az igazságot, az életet. De ha valamelyik felekezet nem a Krisztus útját követi? Akkor mi van? Ha valamelyik ráadásúl hamis tanításokat tanít Krisztusról? Akkor is mosolyogjak a szeressük egymást gyerekek elv alapján minden felekezetre? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Nem ezt mondta? Eltûrte, a hamis tanítást? Eltûrte az emberi gyengeséget, és meg is bocsájtott az emberi gyengeségért, de nem a hamis tanítást, sõt...nem kicsit adott hangot néha neki. Sziasztok
10:24 Téged fizetnek, hogy itt prédikáld az elmebutító ostobaságokat, vagy valami rózsadombi újgazdag vagy akinek annyi köze van a valódi élethez, mint szamárkenyérnek a liszthez?
Sziasztok "Jehova tanúi minden egyes törvényt alkalmaznak amit a bibliában leíratott Isten.Pontosan azt teszik amit Jézus követõire hagyott, gondolok a házról, házra végzett tanúskodásrasra Isten mellett akinek a neve JEHOVA (Zsoltárok 83.18-19) az eredeti héber iratokban 7000 -szer fordul elõ az Isteni név Jehova.Az elsõ prédikálásra 70 követõét küldte el Jézus kettesével faluról falura." Az ránk maradt héber iratokban egyszer sem szerepel a Jehova szó, "csak" a JHVH tetragramma, mivel szokszor nem írták le a magánhangzókat. Mivel Isten nevét nem ejtették ki, így feledésbe merûlt a JHVH kiejtése. A Jehova Tanúi Egyháznak semmilyen más irat nem állt rendelkezésére néhány évtizede, mint egyéb más fordítóknak, tehát semmilyen szabály, vagy sugallat nem volt, amiért indokolt lett volna a tetragrammát bármilyen magánhangzókkal megtölteni. Nem a Jehova név van több, mint 7000-szer az iratokban, hanem a JHVH tetragramma. Krisztus nem házról házra járt, hanem faluról, falura, mint ahogy az elõttem szóló is leírta, javarészt Õhozzá mentek, és nem Õ ment külön minden emberhez. Egy Jehova Tanúja sem tudott érdemben többet mondani, mikor becsöngetett, minthogy az Isten neve Jehova, meg közel a vég. Ezek aztán a jó hírek, Krisztus is ezt mondta volna? Furcsa, nem olvastam, hogy kiöltözve, szütyõvel a vállán, házról házra járt volna hirdetni Jehova nevét. Ha már említetted: Olvasd csak el a bizonyos 70 követõjének elküldését! Ott van, hogy ne járjatok házról-házra: "Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra." Errõl ennyit.
Ja és Jehova Tanúit azért börtönözték be mert nem fogtak fegyvert és ölték meg a másik nemzet katonáit ellenben az összes más vallású emberrel aki a saját vallásán belül tartozó személyeket lelõtte csak azért mert más országban élt Jehova Tanúi egyik ország állampolgárait sem lõtték le a háborúkban és azért is latartóztatták õket mert nem írták alá azt a nyomtatványt amin az volt , hogy tagadja meg az Istenét.
20:47 A jehova tanúival nem tudom mi volt a helyzet a múltban, de a Hit Gyülekezete számtalan rostán ment már át, többek között a kommunizmus idején, majd az 1998-2002 Fidesz kormány idején, ami köztudottan HGy ellenes volt.
Az, hogy egy vallásfelekezet ("egyház") be van jegyezve Magyarországon, az nem fejez ki semmiféle pozitív értékítéletet felette ("államilag elismert" - ahogy mondogatják), hiszen a liberális állam bármiféle vallást be enged jegyezni "egyházként", tekintet nélkül arra, hogy mit vallanak, és hogy milyen társadalom hatásuk van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szépen köszönöm! Eddig azt hittem ugyanaz a kettõ...
ég és föld de mindkettõ keresztény egyház más közös nincs sztem
Jehova Tanúi szerint az Isten elõtti elfogadottság ügyében csakis a Biblia számít mércének. "Attól, hogy valaki a Hit gyülekezetébe, vagy éppen Jehova Tanúihoz jár, még nem lehet õszinte Krisztus követõ? Az határozza meg valaki keresztényégét, hogy melyik felekezetbe jár?" Hányféleképpen lehet Krisztust követni? Istennek mi számít? Hogy csak "õszintén" vagy "igazságban" is imádjuk Õt?! Márpedig, ha a szóban forgó egyházaknak annyira különbözõ az istenképük, akkor nem lehet mindkettõ igaz egyszerre. Sõt, ez a különbözõség egyúttal azt is jelenti, hogy valamelyik istenkáromló tanítást vall, mert ugyanis Jézust, Isten Fiát egy nem nem bibliai filozófia, a háromság tana szerint képzeli el és ezzel Jézust "egyenlõnek" állítja Atyjával. Õk pedig nem Jehova Tanúi.

Mi a különbség "Jehova tanúi" és az "igaz hitű Jehova tanúi" között?

Jehova tanúi:

Legjobb válasz: Ha belinkelted ezt a két weblapot, akkor szerintem már tudod is a választ, vagy pedig legalább azt, hogy hol kell utánanézni. Nem provokálni akarsz te most valakit ezzel? (Egyébként egyik sem vagyok)

Ha belinkelted ezt a két weblapot, akkor szerintem már tudod is a választ, vagy pedig legalább azt, hogy hol kell utánanézni. Nem provokálni akarsz te most valakit ezzel? (Egyébként egyik sem vagyok)
ez király^^ konyhakéses megoldással biztos nem zaklatják többet az embert :D :D :D :D
Semmi. Mindkét fajtának konyhakéssel nyitok ajtót, fekete köpenyben és közben latin szövegeket kántálok. Ez általában beválik... ------ Ezzel a nézettel a társadalombn hogyan tudsz élni? (mert ez ez nem mûvelt emberhez méltó viselkedés)
Semmi. Mindkét fajtának konyhakéssel nyitok ajtót, fekete köpenyben és közben latin szövegeket kántálok. Ez általában beválik...
Az Igaz Hitû Jehova Tanúi azokból a személyekbõl állnak, akik ki lettek közösítve Jehova Tanúitól. Õk találtak valami megválaszolatlan kérdést, amivel nem értettek egyet a vallásban és támadták a gyülekezetet. Így alkottak maguknak egy szervezetet, amiben a saját tanaikat követik.
A kérdező hozzászólása: Az olvasható, amit mindkettõ ír magáról, de valami objektív vélemény is érdekelne. ______ Talán nem objektíb, hanem szubjektív az én tapasztalatom az, hogy hiába próbálod elérni õket nem válaszolnak valamilyen oknál fogva. De próbáld csak "Jehova Tanúi"-t elérni, akarom mondani õk érnek elõbb el téged. Kik mondják az életmntõ üzenetet az "igazhitûek" vagy "Jehova Tanúi"?
Igaz, igaz!
amúgy meg sztem tök gagyi valami elé/közé odabiggyeszteni h "igaz" "igazi" v "igazság" legyen az JT vagy MIÉP vagy a túrórudi ez nem egy megkülönböztetõ érv csak egy önigazoló önmeghatározás
Hát nyilván, ez nem egy amerikai központú szekta. De legalább a JT-in látszik, hogy hova megy a pénzük.
igen ez egy objektív vélemény JT pénzei a brooklyn-i watchtower központba mennek, az IHJT pénzei meg kolozsvárra ha nem hiszed járj utána
És ez utóbbi egy objektív vélemény? Én azt veszem ki ebbõl, hogy az "igazhitûek" olyanok ellen lázadtak, amiket emezek kiigazítottak. Egy néhány dolog lelkiismereti kérdés lett az idõk folyamán, és ezek nem tetszettek a szakadároknak. Pont a tanaik lazításai, vagy ilyesmi.
gondolom a románoknak nem tetszett, hogy a sok zsé brooklynba megy, úgyhogy leszakajtottak egy pár ezer embert és saját egyházi zsebre dolgoznak?
A kérdező hozzászólása: Az olvasható, amit mindkettõ ír magáról, de valami objektív vélemény is érdekelne.
Konyhakés. Ez érdekes , de megkérdezted már hogy mégis miért jönnek újra és újra ha már egyszer közölted velük hogy te erre nem vagy fogékony. Nem azt hogy , nem érdekel hanem azt hogy nem vagy fogékony. Vagy pedig nem bízol a saját szabad akaratodban s azt hiszed ha meg hallgatod õket akkor fogékony leszel s még a végén megakarod ismerni az egész bibliát. A tv-ben állandóan nyomják a reklámot ugyan azt napjában többször is ennek ellenére mégsem érzem úgy hogy azt a valamit meg kell vennem. Vagy hogy szétverjem a tv mert megint ugyanaz a reklám megy. Szóval én nem értem hogy minek a kés.

Nem tiltja a római katolikus és a jehova tanúi sem, hogy 1-1 követőjük szerelmes legyen egymásba, és hogy összeházasodjanak? Mit kell tudni a jehova tanúikról?

Most tudtam ,hogy a lány, aki tetszik nekem/ akibe szerelmes vagyok jehova tanúja...Nagyon meg kell ijednem, vagy ez mit jelent? Jehova tanúiról mit kell tudni, hogyan viselkednek, mit csinálnak?? Annyi tudtam meg eddig, hogy nem ünnepelnek semmilyen "világi ünnepet", meg hogy összejövetelekre járnak. Kérem valaki segítsen, mondjon valamit, mert most nagyon el vagyok keseredve...!!

Legjobb válasz: Tiltani nem tiltja, de szerintem hosszú távon nem mûködhet, ha csak az egyik nem adja fel a vallását. Ahogy egy katolikus és egy református össze tudja egyeztetni ezeket a dolgokat, úgy egy jehovistánál ezt nem tudom elképzelni.

Tiltani nem tiltja, de szerintem hosszú távon nem mûködhet, ha csak az egyik nem adja fel a vallását. Ahogy egy katolikus és egy református össze tudja egyeztetni ezeket a dolgokat, úgy egy jehovistánál ezt nem tudom elképzelni.
Szia! Én Jehova Tanúja vagyok, és akár annak a lánynak az anyja is lehetnék. Mint anya adom neked a tanácsot, hogy nem kell becserkészned mint egy vadat a lányt és megkeresned a gyenge pontját. Ez megalázó a lányra is és rád is, ráadásul hosszabb távon garantáltan nem mûködik. (Még akkor is, ha ez ma annyira menõ álláspont) Tanácsom: eredj oda a lányhoz, és mond el neki, hogy kedveled és szeretnél vele komolyabban megismerkedni.(Vagy nem ezt szeretnéd?) Fogadd el a lány választását. Mind a ketten jobban jártok majd és ez így tisztességes lesz a részedrõl is. Üdvözlettel: Zita
Elõször is derítsd ki róla, hogy miért Jehova Tanúja. Lehet, hogy csak a szülei miatt, és õ csak "beleszületett", és megszokásból Tanú csak. Hány éves? Tudd meg, hogy meg van-e keresztelve, és hogy jár-e minden összejövetelre (heti 3, akár 4 alkalom), jár-e prédikálni házról-házra. Ha meggyõzõdéses Tanú, aki betartja a szabályokat, akkor nem-Tanúkánt esélyed sincs nála, mert a Tanúk csak Tanúkkal köthetnek házasságot. Amúgy nézz szét a neten, ha érdekel, miben hisznek, mit tanítanak, és milyen titkaik vannak.
Szia! Itt is sokféle véleményt találsz. A hivatalos honlapjuk a jw.org, nézz szét rajt.
Ismerd meg a lányt, hogy miben hisz, s csak ez után aggodalmaskodj azon, hogy mit tilt az amiben hiszünk és mit nem. Egyébként valóban nem helyes felemás igában összeházasodni valakivel, mert akadályozhatják egymást a szabad vallásgyakorlatban, ennek ellenére vannak olyan házasságok, ahol egy tanú, és egy nem tanú él együtt, gondolom azért, mert nagyon szeretik egymást. Bár azt nem tudom, hogy a lány, akit szeretsz, belemenne egy ilyen házasságba, de a lényeg az, hogy azzal, ha megismered azt, amiben hiszünk, nem veszíthetsz semmit. Én, ha úgymond hitetlen "világi" volnék, ezt simán be merném vállalni a szerelmemért.
Mert ha a pappal szegülsz szembe akkor nem közösítenek ki? Kezdjük ott hogy a gyülekezetekbe a vénekkel akár baráti kapcsolatban is lehetsz. Más vallásban a pap prédikál EGYEDÜL. Mindenki csak arra az egy ember tanítására alapoz aztán szia. Nem beszélve a pogány eredetû ünnepek megtartásáról. Köztudottan a húsvét is az. Telefestve pogány jelképekkel. Nyúl, tojás...stb. Arról nem is beszélve hogy körülöttem mindenki úrvacsorázhat legyen bármilyen romlott ember, meg van engedve neki. És az is hogy egyház tag legyen.
Ugyan már. Szerelmesek vagytok és nem tudjátok mibe?
István35: a 14-es válaszod egész korrekt volt. Az tetszett benne, hogy egy dolgot nem biztos, hogy tudunk és kell tudnunk értelmezni. Pl. a nemzedék fogalmát. Az követ el hibát, aki a több értelmezés közül egyet kiragad, és beemel a hivatalos tanítások közé. És ezek után mindenkinek ezt kell hinnie, mert ha nem, akkor irgum-burgum. Jehova Tanúi egymás között gyakran úgy mondják, hogy „amikor megismertem az Igazságot..” Ilyenkor ez alatt azt értik, hogy mikor lettek Tanúk. Valójában a Tanúk bibliaértelmezése az, amit ilyenkor az Igazság alatt értenek. Ezért mondják, hogy csak náluk van az Igazság. Ezért bosszant engem, hogy ez alapján bizony változik az Igazság, mivel az aktuális és hivatalos értelmezés bizony váltoik. Pedig a Bibliában lefektetett alapelvek nem változnak. "Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."(Zsidókhoz írt levél 13, 8)
"Ha az apró lényegtelen dolgokban nem értünk egyet, az nem kellene, hogy ellenségeskedést szítson egyébként keresztények között." Egyébként CSAK magukat "keresztényeknek" vallók között!! Nem mindegy a fogalmazás, mert mikor a Biblia alapján vizsgáljuk felül a kereszténység tanait, a legtöbb fontos tan kiesik a rostán. Mellesleg Jehova Tanúi között (és a Tanúk másokkal ápolt kapcsolatukban sem) nem szít semmiféle ellenségeskedést semmi, még nemzetközi szinten sem - és sajnos ez a magukat keresztényeknek vallók TÖBBSÉGÉRE nem igaz. "Ezért nagyon-nagyon nagy bûn, hogy 1917, 1919 óta Jehova Tanúi KIZÁRÓLAGOSSÁGOT követelnek maguknak." Nagyon félreértett és félremagyarázott téma ez, nem bibliai igazságot közvetítesz. Ugyanis NEM a "kizárólagosság" a hiba, Jézus és az elsõ századi tanítványai is ilyen "kizárólagosak" voltak a hitükben. Nem a kizárólagosság, hanem a hamis és félrevetõ tanok, filozófiák vannak megnevezve annak okának, ha valaki tévúton jár, már bocsi! "A Tanúk attól a dátumtól kezdve világinak tekintenek mindenkit, aki nem Tanú. Akik egyébként testvérek lennének az Úrban.." Testvér (szellemi) az, akivel a bibliai igazságban megegyezünk, de nem más, ellentétes dogmákat, filozófiákat valló csoportok híveit nevezték az apostolok és Jézus sem "testvérnek". Jézus azokat keményen elítélte. "A többféleképpen értelmezhetõ NEM lényeges dolgokban, miért ne lehetne szabadságunk? Pl. hogy szakállas volt-e Jézus" Nem is ezek a vitapontok a magukat kereszténynek vallókkal, hanem a hamis dogmáik, mítoszaik, filozófiáik inkább. "Egy hívõ keresztény nem az alapján tekinti a másik keresztényt testvérének, hogy ugyanahhoz a felekezethez tartozik-e." Az elsõ sz.-ban Jézus EGYETLEN EGYSÉGES egyházat alapított, nem sok kis "szektából" álló ún. "kereszténységet". Sõt, a Biblia egyértelmûen és a napnál világosabban ítéli el a szakadásokat, szektás széthúzásokat, de még a szellemi elhajlásokat is. "A gyom és a búza együtt nõ, Jézus példázatára, ha gondolunk.. Ezt õ arra alkalmazta, hogy azért nem lehet kigyomlálni a rosszat, mert akkor a jó is megsérülne. Hívõ keresztények bizony sok-sok keresztény felekezet között találunk nagyon sokat." Nem, ez alapvetõen téves értelmezés, és persze ellentmond minden józan (bibliai) logikának is. Jézus egy egyszerû szemléltetéssel rámutatott, hogy mihelyt elvetette a keresztényi hit magvait, az ellenség, Sátán közbelépett (Máté 13:24,  25). Ebbõl következik, hogy nem pusztán egy társadalmi jelenség okozta a keresztényiség átalakulását a Jézus szolgálata után eltelt néhány évszázadban. Az ellenség, Sátán gonosz ténykedése állt a háttérben. Ma a kereszténység egyházai ugyanazokat a hibákat és bûnöket követik el, mint a múltban, és le is aratják a következményeket (2Korintusz 11:14,  15; Jakab 4:4). Jézus megjövendölte, hogy elferdítik a tanításait. Ezt mondta: „Az egek királysága ahhoz az emberhez hasonlítható, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellensége, gyomot vetett a búza közé, és elment.” Amikor a szolgái felhívták a figyelmét a gonosztettre, és engedélyt kértek a gyom összeszedésére, a férfi meglepõ módon így rendelkezett: „Nem, nehogy véletlenül a gyom összeszedése közben kiszaggassátok a búzát is. Hadd nõjön együtt mind a kettõ az aratásig; és az aratási idõszakban megmondom az aratóknak, hogy elõbb szedjék össze a gyomot, és kössék nyalábokba elégetésre, aztán menjenek, gyûjtsék be a búzát a tárházamba” (Máté 13:24–30). Jézus magyarázata szerint a szemléltetésében szereplõ ember, aki búzát vetett a földjébe, õt magát jelképezi, a magok pedig az igaz keresztényeket. Az ellenség, aki gyomot vetett a búza közé, nem más, mint „az Ördög”. A gyom a törvénytelen, hitehagyott embereket jelenti, akik hazug módon Isten szolgáinak mondják magukat (Máté 13:36–42). Pál apostol tovább részletezte, hogy mire lehet számítani: „Tudom, hogy eltávozásom után elnyomó farkasok jönnek közétek, és nem fognak gyöngéden bánni a nyájjal, és közületek is támadnak majd férfiak, akik kiforgatott dolgokat fognak beszélni, hogy maguk után vonják a tanítványokat” (Cselekedetek 20:29,  30).
"A „nemzedék” fogalmának átértékelése.": A 16-ban ez volt erre a válasz: "Kedves válaszoló! Jehova Tanúinak nincs miért szégyenkeznie" DE VAN. ÉS KÉRJETEK AKKOR LEGALÁBB TI BOCSÁNATOT A VEZETÕITEK HELYETT, HA ÕK ERRE KÉPTELENEK: Pár szkennelt oldal szépen megmutatja, hogy tanította ezt nem is olyan rég a Vezetõ Testület, hamis reménységet táplálva ezzel!!! http://jtinfo.blog.hu/2013/03/03/meg_a_xx_szazadban
Nem az a baj, ha a Biblia alapján kiigazítások történnek. A reformátorok is voltak annyira alázatosak, hogy kijelentsék, ha valaki jobb értelmezést tanít, azt fogják elfogadni. Ez az õszinte hozzáállás. Jehova Tanúival az a baj, hogy azt tanítják, náluk, és KIZÁRÓLAG náluk van az IGAZSÁG. Az a baj, hogy csak egyféle értelmezést engednek meg: azt az értelmezést, amit a Vezetõ Testület ÉPPEN AKTUÁLISAN elfogad. Ez az „IGAZSÁG”. Ezért vicces az, hogy VÁLTOZIK az IGAZSÁG…
Bocsánat, a legelején elírtam valamit: "Vezetõ Testület/„a rabszolga”" Erre írtam volna azt, hogy ezzel mi a problémád. Bocsi
"Vezetõ Testület/„a rabszolga”"hamisan prófétált évszámok" Igen, voltak tévedéseink, amiket be is ismertünk, tévedni emberi dolog. viszont biztosat csak a túlbuzgók állítottak, de a hitetlenek kirostálásának ez tökéletes volt. Ezzel mi a problémád? "Úrvacsorában elutasítják Jézus kérését" Ezt kifejtenéd egy kicsit bõvebben? "sok mindent ráerõltetnek a tagokra" Eez az minket érõ téves elõítéletek egyike, Isten a vidám szolgákat szereti, arról mi nem tehetünk, hogy egyesek ezt a szolgákatot kényszerbõl végzik, viszont te arról már tehetsz, hogy ez alapján általánosítasz minket. "Csak egy nem túl régi példa arra, hogy igenis az Õrtorony kiadványok álláspontja a döntõ, és nem elsõsorban a Biblia. Erre remélem, még emlékszel, 2000 elõtti a dolog, és talán nem vagy annyira új vagy fiatal, hogy erre ne emlékeznél: A „nemzedék” fogalmának átértékelése. Gondolj bele: mielõtt megjelent volna és lement volna a tanulmányozási cikk még az volt az „igazság”, hogy akkor kell eljönnie Armageddonnak, hogy még azok közül is többen életben legyenek, akik 1914-ben még éltek (korábbi változat szerint: akik fel tudták már fogni az 1914 év jelentõségét). A cikk új értelmezése óta már más az „igazság”, és teljesen lazán van kezelve a „nemzedék”, amibe több száz év is beleférhet akár. Akkor most mi számít? A Biblia? Vagy a Vezetõ Testület? A Biblia nem változott..." Csak hogy ez a Bibliának egyáltalán nem egy egyértelmû része volt, viszont te ezt úgy állítod be, mintha ez valami közismert, egyértelmû Bibliai igazság lenne, amit mi elferdítettünk, azomban a tények: "(Luk 21, 32.) „Bizony mondom néktek, hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem mind ezek meglesznek” amelyet sokan úgy értenek, hogy Jézus idejében élõ nemzedék meg fogja tapasztalni a második eljövetelt. Mások úgy vélik, hogy ezt nem szabad szó szerint venni; jelölhet egy korszakot, amely végén fog bekövetkezni az eljövetele; vagy jelenthet egy fajt, egy életviteli stílust képviselõ személyek csoportját, amelyen ezek a dolgok beteljesülnek majd. [forrás?] A mormonizmus egy érdekes feltevést fogalmazott meg; szerintük vannak elváltozott testû személyek, akik itt maradhattak a Földön és továbbra is élnek (pl.: János apostol), így az õ nemzedékük tényleg még nem múlt el.[7] Mások azt állítják, hogy ez a vers értelmezés nélkül marad, amíg Isten úgy nem akarja, hogy az emberiség megérthesse. C.S. Lewis például azt mondta: „the most embarrassing verse in the Bible" (ez a Biblia legzavarbaejtõbb verse). [8]" Forrás: http://hu.m.wikipedia.org/wiki/Krisztus_második_eljövetele Tehát cseppet sem egy egyértelmû dologról volt szó, de az igazság megismerése sohasem csettintésre ment, ehhez idõ kell.
Kedves 11-es! Bizonyos dolgokban a "tényszerûséghez" olyan messze vagy, mint Makó Jeruzsálemhez, már bocsi. :) Erre hívtam fel az elõzõ válaszodnál a figyelmet - úgy gondolom joggal, és tényleg tényszerûen.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat! Megismerem a vallásukat, hogy és hogy mennyire hívõ, és csak utána tudok majd tovább lépni..://
Szerintem neked kéne bocsánatot kérni azoktól, akiket rosszindulattal megrágalmazol! Majd ha a te szellemi irányzatod is kijavítja a tévedéseit, vagy esetleg az õ esetükben tényleg szándékos torzításait, akkor lesz alapod másokat bírálni. De ez már ítélkezés kategória inkább nálad.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!