Találatok a következő kifejezésre: Mi a Jehova tanúi (113 db)

A jehova tanúi és keresztények között mi a különbség?

Legjobb válasz: Legalapvetõbb különbség- persze sok van, de mégis, -hogy a biblia jó híre az, hogy Jézus Kr. meghalt, magára vette a világ bûneit, feltámadt a harmadik napon és ült az atya jobbjára. Minden ember számára van üdvösség, aki kéri. Nos, ez a jó hír, vagyis evangélium. Ezt kellene hirdetni. Na, ehhez képest a Jehova tanúi mit hirdetnek? Gyakorlatilag 4 dolgot: 1. Jehova nevét akarják elsõsorban görcsösen kimutatni a bibliából. 2. 144 ezer túlélõrõl beszélnek 3. megfenyegetnek gyakorlatilag azzal, ha nem leszel Jehova tanúja akkor elpusztulsz 4. õrtorony újságot tukmálnak rád. Kérdezem én: ebbõl a 3-ból melyik volt biblikus és hol jó hír?! Költõi kérdés. . . :) Sem Jézus, sem az apostolok nem ezt hirdették, hanem amit legelõbb írtam.

Legalapvetõbb különbség- persze sok van, de mégis, -hogy a biblia jó híre az, hogy Jézus Kr. meghalt, magára vette a világ bûneit, feltámadt a harmadik napon és ült az atya jobbjára. Minden ember számára van üdvösség, aki kéri. Nos, ez a jó hír, vagyis evangélium. Ezt kellene hirdetni. Na, ehhez képest a Jehova tanúi mit hirdetnek? Gyakorlatilag 4 dolgot: 1. Jehova nevét akarják elsõsorban görcsösen kimutatni a bibliából. 2. 144 ezer túlélõrõl beszélnek 3. megfenyegetnek gyakorlatilag azzal, ha nem leszel Jehova tanúja akkor elpusztulsz 4. õrtorony újságot tukmálnak rád. Kérdezem én: ebbõl a 3-ból melyik volt biblikus és hol jó hír?! Költõi kérdés. . . :) Sem Jézus, sem az apostolok nem ezt hirdették, hanem amit legelõbb írtam.
Ja, és az a jóhír, hogy Isten neve Jehova? Akarsz róla beszélni?
Az, hogy a keresztények Krisztust követik, a Jehova Tanúi általában az õrtorony dogmáit. (Természetesen nem beszéltem mindenkivel, tisztelet a kivételnek) És ehhez semmi köze semmiféle szentháromság dogmának, miután az is egy egyházi dogma. Csak egy másik.
Jehovai Tanúi nem hisznek a Szentháromságban, illetve a Biblia alapelvei szerint élnek, Istnennek tetszõen. Még rengeteg más különbség van. Ha akarod irj privit és válaszolok bármire.
Igen, mint ahogy az is abban van, hogy ne járjatok házról házra, mint ahogy sem Ábrahám, sem Izsák, sem Jákob, sem Keresztelõ János, sem Krisztus, sem Pál, sem Péter nem is tette ezt, mert ez nem jó. De ha már mentek, akkor miért nem a jóhírrel és miért szórólapokkal jártok. Nem úgy kellene menni, hogy nem visztek semmit, és azt esztek és isztok, amit a hában esznek és isznak, mert méltó a munkás az õ jutalmára? Bibia alapján sajátosan értelmezve....de nem Biblikussan.
Jehova Tanúi is keresztények.
Nem azt irja inkább, hogy osszátok meg a jóhirt mindenkivel?
Találkoztál már egy Jehova Tanújával? Na, ajánlom ha találkozol egyel nyugodtan kérdezd meg tõle mi a jó hir, és õ elõveszi a Bibliáját és ABBÓL megmutatja neked. És akármit kérdezhetsz, alá tudja majd támasztani bibliai versekkel.
Már elnézést de az Õrtorony csak egy segitség a BIBLIA megértéséhez. Jehova Tanúi teljesen a Bibliára alapoznak mindent.
"Hogy mit hirdetünk, pontosan benne van az irodalmainkban. Tehát az bõven megcáfol téged. Jehova ma használatos nevét pedig szerintem ne sértegesd, mert komoly ellenségeskedésnek számít oktalanul mocskolódni ellene! Márpedig soha senki nem képes a vádaskodásait bizonyítani." Bizonyítani? A JHVH tetragrammának, és az adonáj szónak egybemosásával származó mesterséges mûszót minek kellene bizonyítani? Az, hogy ez a mûszó mennyit változott az évszázadok alatt, illetve tájegységenként, attól még mûszó marad. Ez éppolyan hazugság, mint a karácsony megünneplése. Megszületett a Krisztus? Igen. A fenyõfa az örökzöld jellege miatt lehetne Krisztus mondvacsinált szimbóluma? Igen. Zavarna-e bárkit is, ha megünnepelnénk Krisztus születésnapját? Nem. Csempézzünk bele egy kis kovászt a tésztába, hogy jó nagyra keljen. Nem tudjuk mikor született Krisztus, tehát egy hamis isten ünnepnapját nyilvánítjuk Krisztus születésnapjává és már meg is van a kovászunk, mely megkeleszti az egész tésztát. Csináljunk belõle gyermekünnepet. És hoppá, elvesztette eredeti mondanivalóját, lett belõle családi ünnep, a szeretet ünnepe, faállítás és ajándékozgatás bálványozásává. Van Isten? Igen. Több embernek kijelentette már magát? Igen. Bemutatkozott? Igen. Tudjuk, hogy hogyan mutatkozott be? Nem. Ezek a tények. Tegyünk egy kis kovászt bele. Azt tudjuk, hogy JHVH maradt meg, melynek kiejtését senki az égvilágon nem tudja. Találjunk ki egy mûszót rá ezen tetragramma és az adonáj, azaz az úr szó összemosásával: Jahova, melyet, ha héberül is ejtünk, akkor sincs semmilyen jelentése sem héberül. Olyan, mintha magyarul azt mondanánk az úr és az isten szavak összemosásával, hogy úrten. És aki nem így ejti vagy szóvá teszi, hogy ez mekkora hazugság, arra átkot is szórhatunk, mert Istengyalázó. „Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a lepontozással az illetõ mindig magát minõsíti érvek híján!” Ilyenkor nekem meg az jut eszembe, hogy a lepontozottságnak a szóvá tétele megsértõdöttséget takar, melyet a lepontozott személy önmaga minõsítésének is vehetünk.
Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a lepontozással az illetõ mindig magát minõsíti érvek híján!
Egy név használatának a létjogosultsága sohasem attól függ, hogyan ejtették azt 100, 500 vagy 2500 évvel ezelõtt! Jézus nevét sem így ejtették az ókorban és ma az élõ nyelveken is több százféleképpen ejtik, gyakran egymáshoz képest is felismerhetetlen formában. "Nincs olyan zenész, aki kizárólag csak a zenéjében tud kommunikálni. Ezt teszik a Tanúk között élõ, komolyabb zenei képzettséggel rendelkezõ emberek is." Nem érthetõ? Pont azt írtam, hogy nem csak a zenében lehet Istent dicsõíteni, mindenkinek kötelessége Istent Királyságát hirdetni a Bibliai módszerekkel is. Hiszen annál hatékonyabb módszer azóta sincs!
Egy szervezeten belûli muzsikálás legfeljebb hangulatkeltés és idõtöltés de semmi esetre sem evangélium hirdetés. Innentõl kezdve olyan komoly zenei képzetsége lehet, amilyet elképzelni is nehéz, de attól, hogy húzogatja a vonót a húron, nem hirdetõdik az evangélium. Egy kicsit félre tetszett érteni...
Biztos, hogy az Isten neve: Jehova? Így ejtette Mózesnek is? Például héberûl, hogy blabla, blabla Jehova blablba, blablba?
Nem én vergõdök, hanem ti. A ti prédikálásotok olyan, amilyent pont mondott Krisztus, hogy ne. Máshogyan el sem tudnátok képzelni? "A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön" Ez a másik nagyon nagy probléma, mellyel már szembesülnötök kellett. Nem az evangéliumot hirdetitek, hanem a gyülekezeteteket, mint igaz egyházat, Isten mondvacsinált nevével, mi bizonyság számotokra. Mondok nektek egy nagyon gyenge, de érdekesnek tûnõ példát. Például egy zenész mivel prédikálhatná az evangéliumot? Máshoz nem ért, fiatal, agilis zenész, ki keresztény zenebonával még csak stúdióba sem mehet, nemhogy a Juventus rádióban játszák a számát hónapokon keresztûl, és....az evangélium hirdettessék. Hallgasd meg ezt, és figyelj a szövegre. Nem tudom, hogy meg tdnám-e számolni a tíz ujjamon, akinek leesett a mondanivalója. Pedig milliónyian hallgatták hónapról-hónapra. Mondom, csak egy gyenge példa, de amint a szél fúj és nem tudod, hogy honnan és hová tart, éppígy a szent szellem is eképpen teszi a dolgát. Elõrebocsájtom nem vagyok egy zeneõrûlt, sõt maga a zenei stílus sem jön be...csak érdekességnek szánom. http://www.youtube.com/watch?v=vGNCAvnP9AE
Kedves 20-as válaszoló! Szerinted a tanítványok tevékenysége ellentétben áll azzal, hogy szeretni kell egymást Jézus ismertetõjegye szerint? Miért is kell imigyen vergõdnöd? Nemde azzal lehet leginkább kimutatni a mások iránti szeretetünket, hogy elvisszük mindenkinek a jó hírt? "A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön" — mondta Jézus Krisztus ’a világrendszer befejezésérõl’ szóló próféciájában (Máté 24:3,  14).
"Ha meg bizonyítást nyert, hogy a házról-házra végzett prédikálás nem, hogy nem helytelen, hanem nagyon is Bibliai, sõt alapvetõ ismertetõjegye az igaz keresztényeknek" Jn 13, 35 "Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."
16-os az igened legyen igen a nemed nem. Minden ami ezen felûl van a sátántól van. Ne járj házról házra. Mert az nem jó. Ti magatokhoz térítetek sokakat, akinek nem üdvösséget hirdettek, hanem felekezetetekbe való tartozást. Mt 23, 15 "Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál."
Nekem a legszembetûnõbb különbség hogy õk (a jehovák) nem ünnepelnek.
"mely így magában persze csak egy kiragadás a Bibliából a manipuláció kedvéért. " Akkor ne csak kiragadjunk, beszéljen helyettünk a Biblia. Mindenki döntse el, ki-ki mit gondol, mindenféle magyarázat nélkûl: Lukács 10: "1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettõnként az õ orczája elõtt, minden városba és helyre, a hová õ menendõ vala. 2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába. 3. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek. 5. Valamely házba bementek, elõször ezt mondjátok: Békesség e háznak! 6. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza. 7. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra. 8. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit elõtökbe adnak: 9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa. 10. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utczáira kimenvén, ezt mondjátok: 11. Még a port is, a mely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. 12. Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tûrhetõbb lesz ama napon, hogynem azé a városé. 13. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lõnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. 14. Hanem Tírusnak és Sídonnak tûrhetõbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek. 15. És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. 16. A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött."
A kérdező hozzászólása: Tamás 15:11 te jehovás vagy?
„Nem is beszélve arról, hogy a Jehova alakban a JHVH mássalhangzói mind benne vannak!” A Jehova alakban csak akkor lenne benne, ha így írnánk, Jehovah. Éppígy van benne a Jahveh alakban is, ráadásul ebben az értelemben van is jelentése héberül, létezõ, örökkévaló. A sokat emlegetett 83, zsoltárból az idézet: Sajnos a weblap nem enged minden karaktert, de a lényeg látszik: 83, 19. Zsoltár: יֵבֹ֖שׁוּ וְיִבָּהֲל֥וּ עֲדֵי־'ד וְֽיַחְפְּר֥וּ וְיֹאבֵֽדוּ׃ וְֽיֵדְע֗וּ כִּֽי־אַ'ה שִׁמְ' יְה'ה לְבַ'ךָ 'לְיֹ֗ון עַל־כָּל־הָאָֽרֶץ׃ jéḇó¹ú vəjibbáhãlú ’ãḏê-’aḏ vəjaḥəpərú vəjó'ḇéḏú vəjéḏə’ú kí-'attáh ¹iməḵá jəhváh ləḇaddeḵá ’eləjôn ’al-kál-há'árec Itt ha megfigyeled ez az alak áll: יְה'ה Sem nem a Jahve, sem a Jehova, sem az adonáj, sem az eloim nem szerepel itt. Itt a tetragramma szerepel, a JHVH. A héber hagyomány itt jahvét vagy adonájt ejt ki. Az, hogy ki hogyan ejti, hogyan fordítja, az még nem bizonyíték. Attól, hogy nagyon sokan mondanak egy hazugságot, attól az még hazugság. József: 1Móz 30, 24 „És nevezé nevét Józsefnek, mondván: Adjon ehhez az Úr nékem más fiat is. „ Óhéberûl: יוֹסֵף (jôséph) Jelentése: adni fog Péter nem héber név, hanem görög. Sajnálom, tévedsz. Ennek megfelelõ alakja arámi nyelvben a Kéfás. Kéfás: Κηφ'ς (Képhasz) jelentése: kõ A Gyula nevet nem értem, hogy hozod össze a héberrel. Gyula: bolgár-török-magyar eredetû Hogy Jézust nem tudjuk és nem úgy ejtjük? ̓Ιησο'ς (iészúsz) Ez ógörögûl. Arámi nyelven így ejtjük: „Jehósua” Jelentése: az Úr a szabadulás, a menekülés, az üdvösség Sajnos a ma használatos neveket valóban nem fordítják le, ez nagyon nagy probléma a Bibliafordításokban is. Ugyanis másképpen hangzott Isten azon mondata, hogy én vagyok a sokaság ayjának, a nevetésnek, a csalónak az istene. De ettõl függetlenûl pontosan tudjuk mind az eredei alakját, mind a jelentését. Óhéber alakjuk, kiejtésük, jelentésük: Ábrahám: אַבְרָהָם ('aḇəráhám) Jelentése: sokaság atyja Izsák: יִצְחָק (jicəḥáq) Jelentése: nevet Jákob: יַעֲקֹב (ja’ãqóḇ) Jelentése: sarkot megragadó, csaló De a JHVH tetragrammát hozzuk össze a Johavahi vagy a ejhavoha szavakkal, melyekben szintén benne van a tetragramma, és szintén semmi jelentése a héber nyelvben. Ez attól még nem bizonyíték a tetragramma helyes kiejtésére. Maga Krisztus születését megünnepelni nem bûn. Hogy lesz ebbõl bûn? „Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek. És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” Mk. 7, 8-9 „NEM! Tanulmányozd alaposabban a Héber Iratokat és rájössz, hogy ez a fajta "jelkép" mennyire nem fér bele az imádatba.” Semmilyen jelkép nem fér bele az imádatba. A Biblia telis tele van szimbólumokkal, jelképekkel, melynek legnagyobb hányadát maga Krisztus azonosított be. Lásd kenyér, menóra, áldozati bárány, bor, stb. „valójában Jézus egyik ellenségének a születésnapjára tették.” Egy nem létezõ ellenség? Aki megszületett, mivel születésnapja van? Maga az idegen istenhit, ami ellenség, nem a nem létezõ Mithras nevezetû isten. Ünnepet kreálni akkor nem helyes, amikor az Isten ünnepeit váltjuk fel vele. A zsidók bûnt követnek el a hanukával, a templomszentelés ünnepével? Nem. Ettõl függetlenül tartják meg a páskát, engesztelési napot, sátoros ünnepet, szombatot, ami Isten rendelései. A zsidóknak volt a páska ünnepe elõtt egy hagyományuk a chagigoh, egy elõzetes vacsora. Krisztus ekkor ette meg a bárányt a tanítványokkal. Tehát magának Krisztusnak sem volt ellene egy ilyen emberi szokás. A menyegzõ Isten rendelése? Emberi kreálmány, egy több napig tartó étkezésekre összejövõ ismerkedés, összecsiszolódás. Krisztus talán nem ment el a menyegzõre? Vagy szóvá tette ezt? Kihasználta, a tanítványoknak megmutatta hatalmát. Az a nem jó, mikor a húsvéti nyuszika felváltja a Páskát. A karácsonynak az égvilágon semmi köze Krisztushoz már cirka 150 éves pályafutása alatt a karácsony elvesztett minden Krisztusi elemet. Innentõl kezdve imádat a fa, az ajándékozás, a terics-merics, melynek lemondásáról eszük ágában sincs az embereknek.

Jehova Tanúi! Szerintetek mi lesz azoknak a Jehova Tanúinak a sorsa, akik 1953 (! ) előtt haltak meg és még Jézust imádták - és így szerintetek bálványimádók voltak?

Még a saját Bibliafordításotok 1951-es angol nyelv? kiadásában is a Héberek 1:6 így hangzik:

Legjobb válasz: Kezdésnek nem rossz, hogy ez nem tartozik Jehova Tanúi hivatalos honlapjai közé. Hogy ki és honnan szülte azt nem tudom, meg hogy Te saját fordításban mit és hogyan fordítottál, mert sem az oldalon sem nincs magyar nyelvû, sem 1950-ben nem volt még Új Világ Fordítás. A másik, hogy a worship szónak a jelentései közé tartozik a tisztel is. De a kérdésed hagnemébõl ítélve Neked úgyis hiába magyarázok...

A kérdező hozzászólása: Az egyházatok alapítójától származó idézetre miért nem mondtatok semmit? Megismétlem, hátha most kinyitjátok a fületeket: „Ha embert követnénk, kétségkívül más lenne a helyzetünk; az egyik emberi ötlet kétségkívül ellent mondana a másiknak, és azt, ami egy vagy két vagy hat évvel azelõtt világosság volt, most sötétségnek tekintenénk. Istennél azonban nincsen változás, még a visszafordulás árnyéka sem, és így van ez az igazsággal is; bármely ismeretnek vagy világosságnak, amely Istentõl jön, olyannak kell lennie, mint a szerzõje. Az igazság új szemlélete sohasem mondhat ellent egy korábbi igazságnak. Az „új világosság” soha nem oltja ki a korábbi „világosságot”, hanem növeli azt.” [Zion's Watch Tower, February 1881, page 3]
A kérdező hozzászólása: Kedves #9-es válaszoló! "Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták" Ebben egyetértünk, ugyanis a próféta az, aki közvetíti Isten üzenetét - szóljon az akár a jelenrõl akár a jövõrõl. Ilyen értelemben tényleg nem vagytok próféták, mert amit hirdettek tele van ellentmondással, és hamissággal. Egyáltalán nem arról van szó, hogy kis apró kiigazítások voltak nálatok és egyre nagyobb a világosság, hanem arról, hogy számos tanításotokat most sötétségnek tartjátok. Legalább 1953-ig a Jehova Tanúi Jézust imádták, és ez az egyházatok történelmének több, mint a fele. Nem tartjátok furcsának, hogy az Õrtorony tanítása szerint 1919-ig Isten megtisztította az egyházat és mégis hagyta, hogy hamis Istent imádjanak ezután több, mint 30 évig?! A mostani tanításotok szerint Charles Russell hamis tanító volt, akárhogyan is próbáljátok fényezni a dolgokat! És a saját írásod tesz bizonyságot róla, hogy még most is véditek õt, és világosságnak meritek nevezni az egyházatok sötétségben való indulását! 1953 környékén az Õrtorony társulat kitalálta, hogy nem helyes Jézust imádni, és megváltoztatták a Bibliát, hogy illeszkedjen ehhez az új tanításhoz! Te ezt minek nevezed? Milyen dolog az, hogy úgy fordítgatják kényünk-kedvünk szerint a Bibliát, hogy passzoljon a tanításaikhoz? És nem ez az egyetlen eset, az egész Bibliafordításotok ezért készült, hogy a saját elferdített nézeteiteket támogassa és az összes ennek ellentmondó részt átírtak. Tele van betoldásokkal, szavak sorrendjének megcserélésével, ami teljes mondatok értelmét az ellenkezõjére változtatja, stb... És arra még nem kaptam választ, hogy a mostani tanításotok szerint a hamis tanító, bálványimádást támogató Charles Russellnek milyen jutalma lesz az ítéletkor. (Nem azt kérdeztem, hogy fel fog-e támadni, mert az nem kérdéses).
Kedves kérdezõ, igaztalan állításokat teszel! Bizony, megcsaltak a forrásaid. "amit hirdettek tele van ellentmondással, és hamissággal. Egyáltalán nem arról van szó, hogy kis apró kiigazítások voltak nálatok és egyre nagyobb a világosság, hanem arról, hogy számos tanításotokat most sötétségnek tartjátok." És? Akkor már nem is lehet elõrehaladásról, egyre növekvõ világosságról beszélni, ha közben bizonyos dolgokban beláttuk a tévedéseinket? Az egy hamis magyarázat, hogy ha egy dologban késõbb ellentétesen látunk, akkor az a "sötétséget" bizonyítja, nem pedig a világosságot. Milyen logikátlan és rosszindulatú állítás ez? Nem, kedves kérdezõ, az valójában az õszinteséget, az igazság megismerésének a legszentebb vágyát, az igazság valódi megbecsülését és értékelését jelenti. És ezt a hamis vádat éppen ti mondjátok? Igaz is, ki más vádolna ilyennel, mint azok, akik ezzel mentegetik a saját hamis tanaikat! "Nem tartjátok furcsának, hogy az Õrtorony tanítása szerint 1919-ig Isten megtisztította az egyházat és mégis hagyta, hogy hamis Istent imádjanak ezután több, mint 30 évig?!" Mert te mit álmodsz bele az igaz és látható egyházba, mi kell, hogy jellemezze õket? Persze, könnyen lehet, hogy nem is hiszel benne, de szerinted hogyan kellett volna lennie? Ne csak vádolni tudj és a szerinted létezõ súlyos hibákat keresd, hanem adj tanácsot, hogyan is kellett volna ennek lennie a Biblia szellemében?! Szerinted Jehova szent szelleme azonnal, egy szempillantás alatt megigazulttá és tökéletessé tesz minden tökéletlen embert? Így mûködik? Így kellene mûködnie? "A mostani tanításotok szerint Charles Russell hamis tanító volt" Russell egy elkötelezett ember volt, aki már életében sok bibliai igazságot ismert meg és leplezett le! Nem volt ideje minden újabb ismeretre, de hiszem, hogy a törekvése Isten elõtt mindenképpen elismerésre méltó volt. Vajon van-e benned ilyen törekvés? Érdekel-e az igazság, vagy azok lejáratásában éled ki hajlamaidat, akik megteszik helyetted is. "világosságnak meritek nevezni az egyházatok sötétségben való indulását!" Abban biztos vagyok, hogy messze nem volt olyan sötétségben a Társulat már indulásakor sem, mint azok, akik ma fanatikusan minket ócsárolnak! Meg aztán milyen visszatetszõ azokat a Bibliakutatókat vádolni azzal, hogy "sötétségben indultak", amikor ti magatok bizonyítjátok, hogy még egy seregnyi olyan tanítást, dogmát, filozófiát hittek, melyeket ma ti is még, és csak késõbb, fokozatosan vetkõztek le! Akkor hogy is volt ez? "Induláskor" még sokkal közelebb álltak hozzátok, mégis "sötétségben" indultak??? Hát, ami igaz, az igaz, nagyon nagy szellemi sötétség vette õket körül, mikor indultak és sok munka várt még rájuk azoktól megszabadulni! Remélem tudsz követni, ha nem, olvasd el figyelmesebben, tanulságos. :) ) "1953 környékén az Õrtorony társulat kitalálta, hogy nem helyes Jézust imádni, és megváltoztatták a Bibliát, hogy illeszkedjen ehhez az új tanításhoz!" Ez hazugság! Miért nem írod le az okokat, ami alapján ilyen következtetésre jutottak? Ez a része valahogy sohasem érdekel benneteket, miért is? Mert akkor esetleg még szembe találnátok magatokat olyan bibliai tényekkel, miszerint az angol "worship" szócska, az eredeti görögben NEM CSAK "imádatot" jelent, hanem tiszteletet, hódolatot is, és gyakran így is használták? A Héberek 1:6-ban sincs ez másként. Vagy említhetném a Római levél 13-k fejezetét, melynek pontos értelmezése többször változott. Mikor érdekelte a rosszindulatú vádolókat, hogy ezen változások miért következtek be? Pedig ezeket IS! nyilvánosságra hozta a Társulat, pontosan dokumentálva azt, hogy mikor, mit és miért változtattak! Ez vajon kit érdekel, csak az az érdekes, hogy ha szimplán felsoroljuk, hogy ezeknél a "Jehovásoknál" mi mindent módosítottak. Csakhogy ez így FÉLIGAZSÁG és a MANIPULÁCIÓ A CÉLJA. "És arra még nem kaptam választ, hogy a mostani tanításotok szerint a hamis tanító, bálványimádást támogató Charles Russellnek milyen jutalma lesz az ítéletkor." A tudatlanság idejét elnézi az Isten, de vajon azt is, ha valaki szándékosan abban akar maradni???
Egy kis meglepetés a kedves Jehova Tanúja válaszolóknak: "A Szentírás új világ fordítása(New World Translation of the Holy Scriptures, röviden NWT) a Biblia egyik modernizált nyelvû fordítása, melyet a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. és a International Bible Students Association ad ki. Elsõ kiadására 1950-ben került sor." Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Szent%C3%ADr%C3%A1s_%C3%BAj_v.. Az angol Wiki-oldal szerint pedig: "NT published: 1950 Complete Bible published: 1961" Lásd itt: http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Translation_of_the_Ho.. Az NT a New Testament, azaz az Újszövetség rövidítése; a kérdésbeli Héberekhez írott levél pedig az ÚSZ része. Amit pedig a kérdezõ fordított abból a kiadásból, az szó szerint stimmel, azaz teljesen pontos. Tehát akkor miután ezt így sikerült tisztázni, a kérdések adottak. :)
A kérdező hozzászólása: Nézzetek nyugodtan utána, hogy 1947 decemberében kezdték a fordítását a Bibliátoknak (az angol változatról beszélek). Valóban igaz, hogy csak 1961-re állt össze a teljes Ó-, és Újszövetség, de 1950-ben már megjelent az elsõ kötetet (eredetileg több kötetben adták ki)! Küldtem errõl egy linket, ahonnan letölthetitek a scannelt változatát az 1951-es második kiadásnak! De ha ez kevés bizonyíték nektek, hogy akkor Jézust imádták, itt egy idézet az 1941-es Õrtorony kiadványotokból: "A Logosz mindig tisztelte Atyját, megvédve jó nevét és hírét, és önként ment át a gyalázatos halálon, hogy bevégezze Atyja akaratát; és az Atya gondoskodik arról, hogy az egész teremtés imádja a Fiút." [The Watchtower, August 15, 1941 (p. 252)] Itt pedig az Õrtorony Társulat 1945 januári bírósági végzésének egy részlete, amiben azt sorolja, hogy miért jött létre mint non-profit szervezet: "...férfiak és nõk tanítására, gyakoroltatására, felkészítésére és kiképzésére szolgáknak, misszionáriusnak, evangélistáknak, prédikátoroknak, tanítóknak és elõadóknak; otthonokról, helységekrõl és épületekrõl gondoskodására és ezek fenntartására a diákok számára ingyenes szállásul (...) keresztény misszionáriusok, tanítók, és Bibliát, illetve bibliai irodalmat tanítók felkészítésére, támogatására, eltartására és kiküldésére a világ különbözõ részére, és a Mindenható Isten és Krisztus Jézus nyilvános keresztény imádatára." Jehova Tanúi 1969־es évkönyve (50. oldal) is idézi az okiratot, de a ״Jézus Krisztus" szavakat a mondatból kihagyta, és ״..."-tal helyettesítette. Ja, és ha a "worship" hódolatot is jelent, akkor miért kellett kicserélni az 1984-es revideált változatban a Héberek 1:6-ban ezt a szót az "obeisance"-re?
Ez pedig egy jó kérdés, szerettem volna valamit olvasni róla.
Csatlakozom az elõttem szóló testvérhez. Angol nyelvben nem is volt akkor még újvilág fordítású biblia. valószínûleg valamelyik angol biblia fordító bibliájából idéztél ami akkor volt használatos, mint itt a Károli Gáspár féle. A másik, hogy aki meghaltak azok feltámadásban fognak majd részesülni.aki égi reménységû az azonnal, aki földi reménységû, az majd Armageddon után, és nem csak Jehova tanúi fognak feltámadni, hanem más elhunyt emberek is. Jó lenne a "fegyvereket" eltenni. Zsömle/lány
Kezdésnek nem rossz, hogy ez nem tartozik Jehova Tanúi hivatalos honlapjai közé. Hogy ki és honnan szülte azt nem tudom, meg hogy Te saját fordításban mit és hogyan fordítottál, mert sem az oldalon sem nincs magyar nyelvû, sem 1950-ben nem volt még Új Világ Fordítás. A másik, hogy a worship szónak a jelentései közé tartozik a tisztel is. De a kérdésed hagnemébõl ítélve Neked úgyis hiába magyarázok...
Vidiripi Zsömle/lány! "A másik, hogy aki meghaltak azok feltámadásban fognak majd részesülni.aki égi reménységû az azonnal, aki földi reménységû, az majd Armageddon után, és nem csak Jehova tanúi fognak feltámadni, hanem más elhunyt emberek is." S ezt igével is alá tudod támasztani? Mert fontos lenne. Kedves 9. kommentelõ! "Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták. Ahogy a testvér szavait olvasod láthatod, hogy az igazság pontos megismerése fokozatos, mint ahogy a nap felkel és egyre tisztábban fényesebben lehet látni. A biblia tiszta tanítása így jön a felszínre fokozatosan nem egyszerre. Nem mondták a testvérek soha hogy tévedhetetlenek, és bevallották és amikor megértettek egy írás szöveget fokozatosan, nem söpörték a szõnyeg alá a hibát, mint mások és javítottak rajta.Imában kérve Jézus segítségét." S azok akiket kiközösítettek mert nem voltak hajlandók valamit elfogadni s aztán jött az újvilágosság akkor a vezetõk elismerték a tévedésüket s vissza fogadták ezeket az embereket a gyülekezetbe? Mert volt olyan aki már elõbb felismerte hogy amit eddig tanítottak az tévedés ezt szóvá tette és kiközösítették. Tehát ilyen helyzetben mi történt?
Csak annyit szeretnék tudni, hogy a Tanúk miért változtatják mindig a tanításukat. Talán élnek azzal a lehetõséggel, hogy Jehova 90 fokkal elfordulhat?
Vidiripi Tényleg HISZED azt hogy erre a kérdésre érdemi válasz is érkezik?
azt megtudtátok bocsátani, hogy az egyházak támogatásával emberek millióit küldték a nemzeti öntudat miatt halálba a háborúkba Ráadásul Isten nevében Egy keresztény nem vehet ilyenben részt.
Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták. Ahogy a testvér szavait olvasod láthatod, hogy az igazság pontos megismerése fokozatos, mint ahogy a nap felkel és egyre tisztábban fényesebben lehet látni. A biblia tiszta tanítása így jön a felszínre fokozatosan nem egyszerre. Nem mondták a testvérek soha hogy tévedhetetlenek, és bevallották és amikor megértettek egy írás szöveget fokozatosan, nem söpörték a szõnyeg alá a hibát, mint mások és javítottak rajta.Imában kérve Jézus segítségét. Kérdezd meg ezt egy egyház vezetõtõl, Õk miért nem látják be némely tévedésüket, és változtatnak rajta, ha kiderül, hogy ez egyik dogma amit tanítanak Írás ellenes? Továbbra is abban a hitben tanításban tartják az embereket, pedig sokan nem is értenek vele egyet, csak már megszokták. ezt Jézus tolerálni fogja? az õszinteség a legfontosabb, nem az, hogy az emberek mit szólnak, ha kiderül hogy tévedtek.S továbbra is tévedésbe tartják emberek millióit.
A kérdezõnek és más érdeklõdõnek, tudományos kutatónak: Jehova Tanúi énekeskönyveit kellene elõvenni, és megszámolni az énekeket, hogy: - Hányat címeznek Jehovához - Hányat címeznek Jézushoz és Jehovához - Hányat címeznek Jézushoz - Hányat címeznek a Szentlélekhez/Szent Szellemhez/ szent szellemhez Azokat külön elõ kellene venni, ami a Jézus nevet tartalmazta, hogy mit árul ez a Jézus-képükrõl, hogyan változott a Krisztológiájuk. Ezeket az énekeskönyveket kellene összehasonlítani (magyarul is létezik mind): - 135 ének (kottás): ma használják - 225 ének (kottás): Magyarországon csak a rendszerváltás után kezdték el használni - 119 ének (csak szöveges): betiltás alatti - (fejbõl nem tudom hány ének szerepelt benne, de több száz) vastag kottás volt: szerintem ez még keresztény énekeskönyvnek mondható

A Jehova Tanúi egyház tagjaitól kérdezném tisztelettel, hogy mi az a "jó hír"?

Kérdésemmel nem kötekedni vagy gúnyolódni akarok!

Legjobb válasz: Természetesen Te is tudhatod mi az a jó hír!Mint ahogyan az egész lakott földön azon szorgoskodnak Jehova Tanúi,h.eljuttassák azt minden élõ ember számára!A jó hír például,h.nincs pokol!Mint ahogyan azt a Katolikusok állítják!Hogy is képzelhetik,h.egy szeretõ Isten azt akarja,h.az emberek haláluk után örökké egy tüzes katlanban szenvedjenek!(És a sok buta ember meg bólogatva megy utánuk)Az is jó hír,h.Jézus váltságul adta magát az emberiségért,h.legyen lehetõségük örökké élni majd mi után Isten Kinek neve Jehova(Az eredeti ó és új szövetségben közel 7000szer használták Isten saját személyes nevét,mint ahogyan Neked is van neved Így Neki is!)Egy ütközetben amit Armaggedonnak nevezett el,elpusztítja az összes gonosz embert a földön,és lehetõséget ad arra,h.ezer év alatt újjá teremtse az emberiség a földet!Valamint azt is fontos tudnia egy Istent szeretõ személynek,h.Nincs olyan írás a Bibliában ami azt állítaná,h.Isten és Jézus egy azon személy lenne!Az Atya az Isten ,a Fiú az õ egyetlen fia Jézus és a szent lélek az Isten tevékeny ereje amivel a világmindenséget megteremtette.Egyenlõre ennyi mert álmos vagyok ne haragudj!:) Jó éjt!Szép álmokat!

Természetesen Te is tudhatod mi az a jó hír!Mint ahogyan az egész lakott földön azon szorgoskodnak Jehova Tanúi, h.eljuttassák azt minden élõ ember számára!A jó hír például, h.nincs pokol!Mint ahogyan azt a Katolikusok állítják!Hogy is képzelhetik, h.egy szeretõ Isten azt akarja, h.az emberek haláluk után örökké egy tüzes katlanban szenvedjenek!(És a sok buta ember meg bólogatva megy utánuk)Az is jó hír, h.Jézus váltságul adta magát az emberiségért, h.legyen lehetõségük örökké élni majd mi után Isten Kinek neve Jehova(Az eredeti ó és új szövetségben közel 7000szer használták Isten saját személyes nevét, mint ahogyan Neked is van neved Így Neki is!)Egy ütközetben amit Armaggedonnak nevezett el, elpusztítja az összes gonosz embert a földön, és lehetõséget ad arra, h.ezer év alatt újjá teremtse az emberiség a földet!Valamint azt is fontos tudnia egy Istent szeretõ személynek, h.Nincs olyan írás a Bibliában ami azt állítaná, h.Isten és Jézus egy azon személy lenne!Az Atya az Isten , a Fiú az õ egyetlen fia Jézus és a szent lélek az Isten tevékeny ereje amivel a világmindenséget megteremtette.Egyenlõre ennyi mert álmos vagyok ne haragudj!:) Jó éjt!Szép álmokat!
Én csak egyet tudok neked mondani: Az igazságot teljes egészében sose derítehetjük ki és minden egyház a maga szája íze szerint formálja és értelmezi a bibliát. A jehovák is csak bizonyos részeket vettek át és néhány dolgot átértelmeztek. Ezt egy kissé felvilágosultabb jehovás ismerõsöm mondta, aki otthagyta õket. Sokat nem beszélgettünk de amiket mondott az homlokegyenest ellentétes a bibliával vagy pedig egyértelmûen nem is ír semmit arról a dologról amit neki akartak beadni illetve alaposan félre lett értelmezve. Ha teljesen õszinte akarok lenni akkor azt mondanám felejtsd el az egyházakat Istennek teljesen mindegy milyen címke van rajtad csak az a lényeg igaz emberként élj ehhez pedig nem kellenek mások, akik megmondják. 2 dolgot tarts szem elõtt: 10 parancsolat, 7 fõbûn Ha ezeket betartod és segítesz másoknak szerintem helyben vagy.
én lászlónak az utolsó kommentjére a válaszom: nem ez volt a kérdés! :)
Az apostoli módszer Jézus Krisztus ezt a nagy jelentõségû megbízást adta követõinek: „Menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden nemzetbõl embereket, bemerítve õket az Atya, a Fiú és a szent szellem nevében, megtanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok mindennap, a dolgok rendszere befejezéséig” (Máté 28:19,  20). E munka végzésének legfõbb módja nyomban i. sz. 33 pünkösdje után lett nyilvánvalóvá. „Mindennap a templomban és házról házra továbbra is szünet nélkül tanítottak és hirdették a Krisztus Jézusról szóló jó hírt” (Cselekedetek 5:42). Mintegy 20 évvel késõbb Pál apostol is a házról házra végzett munkában foglalatoskodott, mert így emlékeztette Efézus városának keresztény véneit: „Nem vonakodtam elmondani nektek mindazt, ami hasznos, és tanítani titeket nyilvánosan és házról házra” (Cselekedetek 20:20). A Cselekedetek 5:42-ben a „házról házra” kifejezés a kat’ oi′kon kifejezésbõl van lefordítva. Itt a ka·ta′ szót úgynevezett „osztó” értelemben használják. A tanítványok prédikálása egyik háztól a másikig megosztva történt. A Cselekedetek 20:20. versét kommentálva, Randolph O. Yeager azt írta, hogy Pál „mind nyilvános összejöveteleken [de·mo·si′a], mind pedig házról házra (osztó [ka·ta′] tárgyesettel) tanított. Pál három évet töltött Efézusban. Ellátogatott minden házba, vagy legalábbis mindenkinek prédikált (26. vers). Itt bibliai igazolását látjuk a házról házra, valamint a nyilvános összejöveteleken való evangéliumhirdetésnek”. A ka·ta′ szó hasonló használata jelenik meg a Lukács 8:1-ben is, amely arról szól, hogy Jézus „városról városra és faluról falura” prédikált. Pál a Cselekedetek 20:20-ban a többes számú kat’ oi′kous szóalakot használja. Itt némely bibliafordítás ezt így adja vissza: „otthonaitokban”. Az apostol azonban nem csupán a véneknél végzett társasági látogatásokra vagy a hívõtársai otthonaiban tett pásztori látogatásokra utalt. A következõ szavai azt mutatják, hogy a hitetleneknél végzett házról házra kiterjedõ szolgálatról beszélt, mert ezt mondta: „Alaposan tanúskodtam mind a zsidóknak, mind a görögöknek az Isten iránti bûnbánatról és az Úr Jézusba vetett hitrõl” (Cselekedetek 20:21). A hívõtársai már megbánták bûneiket és hitet gyakoroltak Jézusban. Ezért mind a Cselekedetek 5:42, mind a Cselekedetek 20:20. verse a hitetleneknél „házról házra” vagy ajtóról ajtóra végzett prédikálásra utal. A Cs 20:26 ezt írja: "Ezért e mai napon felhívlak benneteket annak tanúsítására, hogy mindenkinek a vérétõl tiszta vagyok". Hogyan értette ezt Pál? Világos lesz a Bibliából, ha elolvasod az Ezékiel 33:8, 9-et. "Ha azt mondom a gonosznak: »Ó, te gonosz, bizony meghalsz!«, de te nem szólsz, hogy figyelmeztesd a gonoszt az útja miatt, õ mint gonosz meghal a vétkében, de vérét a te kezedbõl kérem számon. Ha pedig te figyelmezteted a gonoszt az útja miatt, hogy megtérjen róla, de nem tér meg útjáról, akkor õ meghal a vétkében, te azonban megszabadítod lelkedet." Vagyis amikor Pál a házról házra történõ tanúskodásáról beszélt, csak azokra utalt szerinted, akik vették a fáradtságot és Pál helyébe mentek? De akkor hogyan tudott MINDENKI vérétõl tiszta lenni?! Akkor nyilvánvaló, hogy egy seregnyi ember nem ment el Pálhoz (és lehet, hogy csak azért, mert nem ért rá, saját hibáján kívül nem ment el!). Nem, Pál csak azért tudott mindenki vérétõl tiszta lenni, mert MINDENT ELKÖVETETT, hogy mindenkivel megismertesse a jó hírt. Azokkal is, akik nem fogadták szeretettel.
Sziasztok! A válasz írója 76%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: tegnap 21:24 "én lászlónak az utolsó kommentjére a válaszom: nem ez volt a kérdés! :) " "akkor szerinted úgy mégis, hol van a Sátán? Hol vannak a gonosz angyalok, ha nincs Pokol?" Tehát szerintem ez volt a kérdés... A válasz írója 41%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 15:29 "A Lukácsból idézgetett vers (azt hittem, veszed a lapot) éppen nem a házról házra végzett tanúskodó munka tiltásáról beszél, de hát mindenki tudatlan, csak más-más témában." Idézlek: "a tanítványait már kettesével küldte ki "házról-házra"" Egyszer ezt mondod, egyszer azt. A kommentedhez, mint az írások elferdítéséhez már nem is reagálok, amit el akartam mondani, elmondtam már.
Ezt még kihagytam: Ennek tükrében: Luk 10.7 "Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra." A 'ne' az neked tiltás, vagy sem?
"én lászló válasza: Sziasztok! A válasz írója 76%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: tegnap 21:24 "én lászlónak az utolsó kommentjére a válaszom: nem ez volt a kérdés! :) " "akkor szerinted úgy mégis, hol van a Sátán? Hol vannak a gonosz angyalok, ha nincs Pokol?" Tehát szerintem ez volt a kérdés... " Tehát, azt mondod, a Biblia nem említi azt a szót, hogy Pokol, mint a Sátán és a szolgái "lakhelyét"?
"A "házanként tanít" egyébként kizárja, hogy idegen emberekre tört volna rá Pál a saját házukban. Itt valószínûleg házi gyülekezetekben való tanításról, intésrõl beszél, nem holmi Jézussal házaló ügynökmunkáról. Semmiképpen nem úgy lesz az ember keresztény, hogy berontanak a házába és ott támadják le. Ilyet csak Saul csinált, mikor még a keresztényeket üldözte:" Ha itt lennél, a szemedbe mondanám, hogy nem mondasz igazat! Ne aggódj, nem haragszom rád, de a hamis propagandád nem fog célt érni. Micsoda sötét szándékú megjegyzés, hogy a Tanúk úgy "törnek" az emberekre, mint Saul a megtérése elõtt! A "házalás" pedig üzleti ügynökmunka, ez pedig nem. Nem mi csinálunk mindenféle "szentség" árusításából bizniszt. "A házalásban az az elítélendõ, hogy olyan helyen támadja le az embert, ahonnan az nem tud semleges gesztussal, udvariasan továbbmenni." Ja, ha te erre nem vagy képes, az egy súlyos hiányosság. A legtöbben képesek rá. "Az apostol Efezusban tanított nyilvánosan a zsinagógákban, és házanként, Tirannusnak az iskolájában, valamint azokban a házakban, melyekben a hívek összejöveteleiket tartották." "Nyilvánosan", vagyis bárhol nagyobb tömeg elõtt, akár piactereken is. A "házanként", vagy "házról házra" kifejezéseknek pedig semmi értelme nincs úgy, ahogy magyarázni akarod, mert ha csak a magánotthonokban összegyûlt csoportokról volna szó, akkor az is "nyilvánosan" történt volna, nem pedig házankét! A két kifejezést szembeállítva találjuk, na mármost ha a "nyilvánosnak" a "házankét" az ellentéte, akkor a "házanként" értelme nem lehet szintén "nyilvános" - viszont ha te így erõszakolod rá az Írásokra ezt az értelmezést, akkor az lenne. "Hallottam persze azt a kifogást, hogy "ez csupán a vendéglátók váltogatását tiltotta." De mit szólnak ahhoz, ha én még szorosabban ragaszkodom az Íráshoz, és azt mondom: még ott sem szabad házról házra járni, ahol befogadnak - hát még mennyire tilos ott, ahol nem látnak szívesen?" Ez a tipikus körkörös érvelés esete, melyet azok alkalmaznak, akik csak a saját igazolatlan teóriájukkal tudják megvédeni állításaikat. Világos a szövegkörnyezetbõl, hogy ez a krisztusi intés a szállásadókkal való szerény viselkedésrõl szól. Nagyon fontos gondolat, melyet a saját hamis teóriátok kedvéért egy az egyben sutba vágtok. Ha mindig várták volna egy ilyen helyen a jó szerencsét, hogy majdcsak betér valaki (mint ma a papság), akkor hogyan lehetett volna pl. Pál mentes mindenki vérétõl? Sokan önhibájukon kívül nem tudtak volna elmenni egy ilyen központi házba, nyilvánvaló hogy fel kellett keresni õket is. Az általam az elõzõekben idézett Ószövetségi versek nem csak arról szólnak, ha valaki kedvezõen reagál a jó hírre, hanem arról is, aki nem. Tehát nem csak azokról van szó, akikrõl te regélsz, vagyis az elõzetesen érdeklõdõ személyekkel való foglalkozásról, hanem mindenkirõl! Ez pedig nem történhetett másként, csak ha valóban házanként hirdették Krisztus üzenetét. Ettõl még persze igazak a bibliai példák, melyek alkalmanként egy-egy magánházban összegyûlt kisebb csoportról szolnak. De ez NEM SZABÁLY-ként elkönyvelt dolog, mert értem én, hogy a mai érzékeny lelkületet sérti, azokét, akiknek eszük ágában sincsen ezt tenni. Így aztán meg kell hamisítani a világos értelmezést és minden oké! Ezt teszik minden fontos krisztusi tannal, miért ezzel tennének kivételt. Érdekes, hogy a részben itt is megismételt érveket nem találtad meg.
Teljesen mind1 hová csûröd csavarod a szót! Még szerencse, h.úgyis az lesz amit Isten elhatározott! Úgy ahogy azt kifundálta!És Bárki bárhol legyen is a vég napján nem fog megmenekülni senki sem!Mindenki oda jut amit megérdemel! Még Te is!!!Bármennyire okoskodsz!
Elnézést !Az utolsó hozzászóló vagyok!És annak írtam a szavaimat aki a Tanúkat egrecíroztatja itt napok óta!
" De ez NEM LETT SZABÁLY(!), a tanítványait már kettesével küldte ki "házról-házra"" A tanítványait településrõl településre küldte ki: "Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra." Benne van fehéren feketén, ne taníts valótlan hazugságot! "Ha a kiejtése a feledésbe merült és senki, de SENKI sem tudja hitelt érdemlõen megmondani az eredeti kiejtést, akkor HONNAN TUDOD, HOGY NEM IGAZ?" Ha ennyire tiszteletben tartjátok a Jehova nevet, hogy tisztelhetitek, úgy, hogy azt sem tudjátok, hogyan ejtették ki valójában. Mégegyszer: Lászlónak hívnak, ha csak a LSZL maradt volna meg, majd kitöltenék Lószal-ra, így a LSZL megmaradna, majd ezt mondanák, hogy az igaz LSZL helyes kiejtése Lószal, akkor ez helyes? Egy frászt, ez belemagyarázás, és még én magyarázok bele minden félét... "Mint mondtam, a körülmények határozzák meg a módszert és nem egy félremagyarázott, bigott szabály, mely nincs a bibliában." A szábály több helyen van benne a Bibliába, lásd, ahogy fent emítettem a tanítványok elküldését, lásd Krisztus(bár nem szabályos hahaha) hirdetését, lásd Keresztelõ (vagy ha jobban tetszik bemerítõ)János hirdetését, lásd Pál evangéliumhirdetését, de azért nincs bigott szabály....Vedd már elõ a Bibliát is, és ne csak azt kántáld, amit a gyüliben hallasz... "Mellesleg nyilván a fogalomzavar valamiféle betegség nálad, mert kevered a "házalást", az ingyenes házról-házra végzett szolgálattal." A házalás fogalmát ismerem, és a házról házra járás fogalmát is, de ha nincs füled a hallásra, akkor nem mondom így. "Na látod, itt a bizonyíték, hogyan kell a bibliában totál homályt teremteni és ellentmondásokat gyártani." A homályt és a mellé, meg belebeszélést nem én csinálom. Nekem a pillér a Biblia, és nem érdekel, hogy gyüliken, templomoknak nevezett kõdarabokban melyik nyakkendõs, vagy csuhás mit prédikál, fõleg ha tök ellentétes a Bibliával. De tény, hogy mellétek is álljak: ha bemegyek egy misére, az biztos, hogy ugyan olyan tök hülyén mentem be, mint amilyen hülyén ki is jövök, ellenben, ha bemegyek egy Jehova Tanúi, vagy Hit, vagy Adventista összejövetelre, biztos, hogy legalább egy kis szikrával több lesz bennem, ha máshogy nem, akkor úgy hogy az ott elhangzott esetleges balgaságokat összevetem a Bibliával. "Csak a fõbb ellentmondásokat és tévedéseket emelném ki, mert sok van:" Na ezzel én is így vagyok a JT-k tanai dolgában.
mostmár tényleg csak arra lennék kíváncsi, kedves kérdezõ, hogy miért fordultál el a katolikus tanításoktól?
tegnap 23:41 akkor szerinted úgy mégis, hol van a Sátán? Hol vannak a gonosz angyalok, ha nincs Pokol? egészen érdekes, ugyanis tudomásom szerint a Biblia is ír a Pokolról. Vagy úgygondolod, hogy az emberek akik nem hiszenek Jézusban, Istenben azok majd a mennyországot választanák? és mi van ha nem, akkor mi van? hova kerülnek? ... érdekes kérdések, amikre szerintem nem gondoltál mielõtt leírtad a válaszod..
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az eddigi válaszokat! Ezeket nagyjából tudtam, hogy nincs pokol, Krisztus a megváltónk, Isten újjá teremt mindent. De ha ezeket tudom, akkor mi az a plusz "jó hír", amiért nekem ingerenciám kellene, hogy legyen, hogy csatlakozzak a Jehova Tanúi Egyházhoz? Mi az amit más nem tudhat? Amit a pokolról, Krisztusról, az újjáteremtésrõl tudnom kell, az a Bibliában van benne, és nem a Jehova Tanúi Egyház találta ki. Ehhez a tudáshoz nem a Jehova tanúi adnak választ, hanem Isten igéje. Mi az amit csak a 'Tanúk' tudnak és szeretnének megosztani másokkal?
az nem baj, ha tisztelettel kérdezed a Tanúkat. annak idején, amikor még nem ismerték, õk is érdeklõdve hallgatták tõlük a Biblia igazságait. az meg egyenesen jó, hogy a Bibliából szeretnél meggyõzõdni, mi az Igazság. nyugodtan tedd fel a kérdéseidet Jehova Tanúinak, õk a Bibliából fognak válaszokat adni, mert nem õk akarnak meggyõzni, hanem azt akarják, hogy a Biblia alapján te adj választ a saját kérdéseidre. fõleg most lenne bölcs dolog kapcsolatot teremteni velük, hogy Jézus halálának emlékünnepe közeleg. sok mindent meg lehet érteni az emlékünnepen elhangzó Biblián alapuló elõadáson. sok sikert kívánok Neked ahhoz, hogy megtaláld az igazságot, sajnos nem sokan keresik. fõleg ilyen õszintén nem, mint Te.
Pl. az is jó hír, hogy örök életünk lehet itt a földön. Azt is elmondjuk az embereknek, hogy mit kell tenniük azért, hogy ez a reménységük meg is valósuljon.
JT-nek minden egyes tana elõfordult már más felekezetkben, legyen az az ariánizmus, az annihilacionizmus, az évszámzsonglõrködõ apokalipszis-központúság, vagy a fegyverfogás tilalma. Ezek nem egyedi tanok, akik ezeket tartják az igaz kereszténység bizonyítékának, azoknak nem kell az Õrtorony Társulat rabszolgájává szegõdniük, hiszen ezeket mások is vallják. Az egyetlen tan, amely csakis az Õrtorony Társulatot jellemzi, az a kétkasztos megváltástan.
Kedves kérdezõ! Olyat neked egyetlen Tanú sem fog mondani "amit csak mi tudunk" és nem található meg a Bibliában. Hiszen minden egyes gondolatunkat, tanításunkat a Bibliában leírtakra alapozzuk.
Kedves kérdezõ!Ennyi mindent megtanultál Istenrõl és neked még kéne valami plusz?Szerintem most már csak alkalmazni is kellene azt, amit megszereztél ismeretet nem-e?
Csak a fõbb ellentmondásokat és tévedéseket emelném ki, mert sok van: Kezdem azzal, hogy Jézus ment el az emberekhez és nem fordítva! Az egy gyakorlatias dolog volt, hogy egy-egy területen, ahol a nép köré gyûlt, egyszerre sok embernek adta elõ üzenetét. Értelmetlen és sokkal kevésbé hatékony lett volna, ha minden házban külön-külön adja elõ a mondandóját, hiszen a kíváncsi emberek, amikor megtudták, hogy a közelükben van Jézus, köré gyûltek. De ez NEM LETT SZABÁLY(!), a tanítványait már kettesével küldte ki "házról-házra", és bár adódtak olyan helyzetek, amikor nagy csoport elõtt is elõadhatták a jó hírt, de ebbõl nem csináltak törvényt. A helyzet, a körülmények határozták meg, hogyan prédikáltak. Tehát a törvényalkotó, demagóg érvek nem helyesek! "Azt, hogy valaki kirobbantva így töltötte meg a tetragrammát, és azóta nagyon sokan ezt használják, attól még nem igaz. A kiejtése a 'feledésbe' kerûlt." Úgy tudom, hogy éppen egy katolikus használta ezzel a mássalhangzókkal elõször. De az érvelésed tök ellentmondásos. Ha a kiejtése a feledésbe merült és senki, de SENKI sem tudja hitelt érdemlõen megmondani az eredeti kiejtést, akkor HONNAN TUDOD, HOGY NEM IGAZ? Nagy tévedés, mi nem állítjuk azt, hogy biztos ez a helyes, egyszerûen csak használjuk a legelterjedtebb kiejtését. Minden más, több ezer éves névvel így van ez, ezért álszent ebbe belekapaszkodni és kritizálni. "A házról házra járást, amit senki nem parancsolt nektek, sõt teljesen máshogy kellene hirdetni, ha már hirdetni akarjátok." Mint mondtam, a körülmények határozzák meg a módszert és nem egy félremagyarázott, bigott szabály, mely nincs a bibliában. "... akit érdekel, olvassa el. Ha valakit nem érdekel a Biblia, akkor a házalásotok sem fog érdekelni." Nagy tévedés, mivel nagyon sokakat érdekelt már és rengeteg hálás ember van, akik boldogok, hogy a Tanúk alkalmazzák a bibliai példát. Mellesleg nyilván a fogalomzavar valamiféle betegség nálad, mert kevered a "házalást", az ingyenes házról-házra végzett szolgálattal. "Azt írjátok, hogy a Bibliából fognak választ adni a Jehova Tanúi, de ha én is a Bibliából adom a választ, hogy ne járjatok házról házra, mint ahogy a Lukács evangéliumában is benne van, akkor nem érdekel titeket." Na látod, itt a bizonyíték, hogyan kell a bibliában totál homályt teremteni és ellentmondásokat gyártani. A katolikus cimbora megint kitett magáért, tõle csak egy kérdés a sok zagyvaságra nincs értelme válaszolni: "fegyverfogás tilalma" - ezt honnan veszed? Csak ennyire vagy pontos és korrekt? Elárulom: ennyire! A kérdezõnek: Nem hiszel a háromságban, a lélek halhatatlanságban, a pokol kínjaiban, vagyis nem tanítasz olyant Istenrõl, ami istenkáromlásnak minõsülne? Jehova Tanúi (is) abban hisznek, hogy az övéké az igaz vallás, mi ebben a borzasztó? Te nem hiszel az egyetlen létezõ igaz egyház létezésében? Miért nem? Tán mert annyi a hamisítvány? Tehát akkor a sok hamis pénz azt bizonyítja, hogy nincs eredeti? Meg a másik érdekes érv, hogy azért nem lehet egyetlen igaz vallás, mert az ember tökéletlen és ezért egyik csoport sem lehet tökéletes. A Bibliaíróknak nem ez volt a véleménye.
A baj ott kezdõdik, hogy mindenki annyit fogad el a Biblia szavaiból, amennyit személy szerint jónak gondol, ezzel bezárva maga mögött az ajtót és az jól van úgy.Jó Hír az amit a Tanúk hirdetnek, mert minden embernek szól, nem csak egy népcsoportnak, mindenki örökké élhet ez is jó hír, hiszen senki sem szeretne meghalni a szíve mélyén(láttam már haldokló személyt).Tehát a Bibliát egészben kell elfogadnunk, és ezáltal tanulhatunk belõle, mert a javunkra vannak feljegyezve a benne található történetek, próféciák.

Mi az, hogy valaki a Jehova Tanúja?

Legjobb válasz: Az elõzõ válaszolót kicsit javítanám: Jehovának Istent hívják azok, akik ezt a vallást követik. Õk Jehova tanúi. Alapvetõen a Bibliára épül a vallásuk, de vannak különbségek a keresztényekhez képest. Vannak dolgok, amiket másképp értelmeznek, vannak, amiket sarkítottan szó szerint vesznek. Elég rámenõsen térítenek, mert ezt kötelességüknek tartják. Amit még elég sokan tudnak róluk: nem engedik a vérátömlesztést, bármilyen életmentõ is lenne, mert szerintük Isten tiltja. Nyilván ebbõl látszik, hogy nem nagyon szimpatizálok velük, ezért úgy korrekt, ha elmondom: alapvetõen nagyon jó emberek. Amíkor nem akarnak megtéríteni, semmi bajom velük, tisztességes, rendes emberek.

Az elõzõ válaszolót kicsit javítanám: Jehovának Istent hívják azok, akik ezt a vallást követik. Õk Jehova tanúi. Alapvetõen a Bibliára épül a vallásuk, de vannak különbségek a keresztényekhez képest. Vannak dolgok, amiket másképp értelmeznek, vannak, amiket sarkítottan szó szerint vesznek. Elég rámenõsen térítenek, mert ezt kötelességüknek tartják. Amit még elég sokan tudnak róluk: nem engedik a vérátömlesztést, bármilyen életmentõ is lenne, mert szerintük Isten tiltja. Nyilván ebbõl látszik, hogy nem nagyon szimpatizálok velük, ezért úgy korrekt, ha elmondom: alapvetõen nagyon jó emberek. Amíkor nem akarnak megtéríteni, semmi bajom velük, tisztességes, rendes emberek.
A zsolt 83:18-ban ezt olvashatjuk:Hogy megtudják az emberek, hogy te, kinek neve Jehova, Egymagad vagy a Legfelségesebb az egész lakott földön.Ebbõl tudhatjuk hogy ki az Igaz Isten. Isten kijelenti az Ézsaiás 43:10-ben:Ti vagytok az én tanuim-ez Jehova kijelentése.Jehova Tanui nem maguk találták ki nevüket, ezt a biblia teljesen egészében alátámasztja.Az apostolok is naponta olvasták az írásokat , hogy meggyõzödjenek arról valóban úgy vannak -e ezek a dolgok.Csel 17:11
"Ti vagytok az én tanúim - ez Jehova kijelentése -, igen, szolgám, akit kiválasztottam, hogy ismerjetek és higgyetek bennem ... Én, én vagyok Jehova, és rajtam kívül nincs megmentõ." (Ézsaiás 43:10, 11) " Mert minden nép a maga istenének nevében jár, mi pedig Jehovának, a mi Istenünknek nevében járunk idõtlen idõkig, sõt örökké." (Mikeás 4:5)
Az utólsó válasz tömör és tökéletesen alátámasztott!Nem emberi téves gondolatok, hanem Isten igaz beszéde.:) Ennek utána lehet nézni a bibliában!:)
Sziasztok! Hat errol a Jehova tanuirol annyit szeretnek meselni:; Aranylag kis faluban elek, mindenki kereszteny keresztelo, elsoaldozas, bermalkozas, ez a falunkba nagy unnep mindenkinek./Van egy csalad 4 gyerekkel az apa Jehova .a gyerekekt nem engedi templomba, nincsenek megkeresztelve !az annyuk nem tartozik a Jehovakhoz mert o itt not fel a faluba, es o is vegigcsinalta , mint a faluba mindenki! Nagyon sajnallom a gyerekeket!meg azt se engedte meg az apa , hogy karacsonyfat allitsanak a gyerekek! Se karacsonyt , se uj evet nem unnepelnek:(Hat ennyit a JEHOVA TANUIROL..... udv
Jehova Tanúi egy szekta, vallás, mindegy minek nevezzük. Ha valaki ebbe belép, akkor õ Jehova tanúja lesz. Az elzõ hozzászólóhoz: Nem mindegy, hogy mennyi pontod van? Szerintem teljesen lényegtelen. Amúgy meg mindenki annyit ad rá, amennyit akar. Nehogymá' kötelezõ legyen adni csak azért, mert te úgy gondolod! (Csakazért is lepontozlak! Hehehe! :D )
A Jehova nem egy vallás, ahogy a fentibb szerencsétlen mondja. Jehova a latin-héber megfelelõje az Isten szónak. A Jehova Tanúi egy szekta. Így nevezik magukat. Utána tudsz olvasni. Amerikából indult meg bla bla bla nekem pl. itt laknak pár utcával arrébb. Ilyen üzlet meg bisznisz nagy seftes négerek nagy köpenyben. Vágod
A jehova egy vallás, és annak híveit nevezik jehova tanuinak.
En vagyok a 4 dik valaszolo! azt nem tudom, ha valaki elmesel egy tortenetet, ami igaz!!! arra mert 0 pontot adnak??nem a kerdesre valaszoltan , az igaz , de amit leirtam az megtortent!!! velemenye csak lehet, az ember fianak:)
Mi ez a sok rizsa a jehovákról?szekta, elvetemültek!!! BUDDHIZMUS BUDDHIZMUS BUDDHIZMUS BUDDHIZMUS
Jehova, babtista, hit gyüli:mind szekta férgek, alattomos paraziták, KITALÁLT ÉRTELMETLENSÉGEK! B U D D H I Z M U S a kulcs, Emberek!!!!
Azta mindenit.... csak ámulok és bámulok hogy mennyi tudatlan ember van. Jehova tanui az IGAZ VALLÁS akárki akármit mond. Inkább tartozzatok ehe a valláshoz mint a katólikusokhoz vagy bármely hamis valláshoz m, ert jehova megmondta. Minden hamis vallás elfog pusztulni. A világvégérõl annyit hogy ezek már az utolsó napok.Nincs már sokidõ. A bibliában leírt jelek nagyrésze már beteljesedet, úgy hogy nem érzékeltünk belõle semmit. Szépen minden ami sátántól való elpusztul és végül az igazak fogják örökölni a földet.Nevezhetitek szektának vagy bárminek én Jehova Tanuihoz szertenék tartozni. Szerintem 1 esélyt midenképpen megérdemelnek belehalni senki sem fog csak bölcsebb lessz. És véletlenül sem "Jehovák" mert ez a név az 1 igaz Isten neve. Szóval ez olyan mintha a család tagjaidat az apukád nevén szólítanák mondjuk: "kovács"vagy "istván" ugye milyen bután hangzik :) :) :) Ha szeretitek a könyveket a nagyon szép és megható történeteket akkor pedig olvassátk a bibliát mert ami abban levan írva az mind igaz.Szerintem ettõl jobb és szebb könyv nincs a világon, ez pedig semmi kötelezetséggel nem jár attól hogí még olvasod a Bibliát nem fogsz sehovasem tartozni. 1 Érdeklõdõ
Sok tévhit terjeng róluk...Jehova így, Jehova úgy...Jehivista így, Jehovista úgy...Valójban nem is lehetne õket Jehovistáknak nevezni, mert õk nem egy szekta, hanem egy vallásfelkezet! Ezen vallás tagjait nevezik Jehova Tanúinak. Õk a biblia irányadó mértékeit követik az életük minden területén, és azok alapján döntenek. Nem támogatják a házasság elötti nemi életet, csak az azon belülit, mivel ez bûnnek számit Isten szemében, ez az u.n. paráznaság. Ezenkivül egyik legfontosabb ismertetõjelük a prédikálás. Ezt azért végzik, mert ezt a megbizatást kapták Jézustól a Máté 28.19, 20ban.
Szekta-e Jehova Tanúinak vallása? 1. rész teológiai-gyülekezettani megközelítés Szekta vagy Isten szolgái? - ez volt az a kérdés amit Jehova Tanúi tettek fel az 1994. február 15.-i Õrtorony borítóján. Az az írás néhány oldalon, könnyed gondolatokkal megmagyarázta minden olvasónak: Jehova Tanúi szervezete nem szekta, hanem Istennek a szolgái. Azok akik a szektakérdéssel foglalkoznak, tisztában vannak azzal, hogy többfajta szemlélet is van, mely alapján egy felekezetet szektának lehet megítélni. Egyáltalán, miért fontos az, hogy egy felekezet szekta-e vagy sem? Teológiai szempontból az adott vallás tanításainak és vallásszemléletének minõsítése a szektásság. Azok a "keresztény" felekezetek, melyek tanítása szembeáll a Biblia alapvetõ igazságaival, a benne található igazságokat elferdíti vagy maga javára fordítja, illetve vallásszemléletének célja a felsõ vezetõk uralmának való engedelmesség szorgalmazása - egyértelmûen a szektás minõsítésbe sorolhatók. Ennek a teológiai álláspontnak aztán semmilyen további jelentõsége nincsen, legfeljebb annyi, hogy az ilyen szektának meghatározott felekezetek tagjaiért a többi keresztény felekezet missziót fog folytatni. Természetesen ez az elvi állásfoglalás az adott felekezet szervezetére nézve hátrányos megkülönböztetéssel is együtt járhat, de ahogyan ennek a honlapnak az üzemeltetõ már régebben is kifejtették, nem ezt tartják a szektatagokért folytatott küldetés jó és keresztényi módszerének. Számunkra, volt Jehova Tanúi számára azért fontos a címben is jelzett kérdés, mert ez indokolja azt a tevékenységet, amit végzünk. Amennyiben Jehova Tanúi szervezete nem minõsülne szektás szervezetnek, abban a pillanatban nem lenne okunk tovább folytatni küzdelmünket az Õrtoronyban rekedt emberekért. Írásunk elsõ részében azt szeretnénk bemutatni, hogy teológiai-gyülekezettani szempontból nagyon is szektának nevezhetõk Jehova Tanúi. Mivel a keresztény hit alapja nem lehet más, mint Krisztus, ezért elsõsorban a Krisztushoz való hozzáállás tükrében tesszük fel a kérdést: - Az Õrtorony-szervezet igazat tanít Krisztusról, vagy elferdíti a maga javára a Krisztusról szóló tanítást? Nem elsõsorban a szentháromság vagy Jézus Istensége az a szempont, ami alapján a legtöbb volt- és kételkedõ Jehova Tanújának problémája a szervezettel. A kegyelem és a bûnök megbocsátásának az elferdítése, Krisztus fõsége azok a tanítások, melyek jól rámutatnak, milyen szerepet szánnak Jehova Tanúi vezetõi Krisztusnak. Elõször is, a kegyelem szó Jehova Tanúinak a saját Bibliájukban nem is szerepel. Helyette a kedvesség szót alkalmazzák, ami nyilván nem egyenlõ a kegyelemmel. Tanításuk szerint a megmentés nem a Krisztushoz tartozástól, hanem a szervezeti hovatartozástól is függ. Az Ismeret amely örök élethez vezet c. kiadvány tárgyalja azt, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy az emberek eljussanak az örök élethez. A 173. oldaltól kezdve a következõk vannak felsorolva: - pontos ismeret befogadása (természetesen Õrtorony kiadványok nélkül oda nem lehet eljutni) - Isten törvényeinek alkalmazása a személyes életvitelben (ez a megtérés) - prédikálni Jehova Tanúi szervezetével - látogatni Jehova Tanúinak az összejöveteleit - megkeresztelkedni Jehova Tanújának Jézus Krisztus sehol sincsen benne ebben az útban. Õ csak van, õ csak létezik. Az "Õrtorony-teológia" természetesen meghatároz neki bizonyos feladatokat és címeket, mint: Váltság, Király, Felkent, stb., de - nem szólítják meg imában Jézust - ha valaki a gyülekezetben Jézushoz imádkozik azért büntetés jár - ha valaki azt tanítja a gyülekezet nyilvánossága elõtt, hogy Krisztushoz lehet imádkozni, akkor ki is zárhatják a gyülekezetbõl azzal a céllal, hogy "térjen észhez" Ebbõl ered, hogy az egyes személyek csak Istennek köszönik meg Jézus megváltását. Olyan ez, mintha a szomszéd gyermeke segítene felvinni nekünk valamit az emeletre, majd az apjával szembeni sértésnek tekintenénk azt, hogy a gyerekének a segítségért köszönetet mondjunk. Ha ezt tennénk, nem bántanánk meg az édesapját is? Ha pedig Jézusnak ennél sokkal többet köszönhetünk (még az Õrtorony-teológia szerint is), akkor miért ennyire bûnös dolog Jézust imában megszólítani? Annyira tilos, hogy még a megmentését is kockára teszi valaki - legalábbis az Õrtorony Társulat tanítása szerint. Ez a tiltás kicsit olyan, mintha Jézus egy kiközösítettként lenne jelen a gyülekezetben (mert õ megígérte, hogy jelen lesz, tehát ott van), akihez nem szabad szólni és akinek nem szabad köszönni. A szervezet azzal érvel, hogy megadja Jézusnak a neki járó tiszteletet. Egy idézet az Õrtoronyból (2002. március 15) megmutatja milyen módon történik ez meg: "... megnyugtató, hogy Jézus Krisztus a Vezetõ Testület, a szent szellem és az angyalok által vezeti mai tanítványait!" Vagyis szerintük Jézus Krisztus egyetlen látható és kézzel fogható (vagyis elsõsorban követendõ) irányítási módot alkalmaz: ez pedig a Vezetõ Testület. A Vezetõ Testület irányítása személyesíti és valósítja meg Jézus Krisztus irányítását. Ennek a Testületnek a döntése volt az, hogy Krisztust ki kellett hagyni az imákból, hogy az örök élet semmilyen kézzel fogható kapcsolatban nincs Krisztussal és az is, hogy az örök élethez vezetõ úton egy sor a szervezethez kötõdõ lépés van felsorolva. A Biblia központi szerepet szán Jézusnak, hiszen Õ az igazság, az út és az élet... Ezt az alapvetõ tanítást amint látható, Jehova Tanúi vezetése teljes egészében a maga hasznába állította. A jóhiszemûen Krisztushoz kötõdõ emberek hitét úgy használja fel, hogy ezek az emberek Krisztus helyett elsõsorban egy szervezet vezetésének fognak engedelmeskedni. Nem is akármelyiknek: Jehova Tanúi szervezetének. Olyannyira szüksége van a vezetõknek erre a tanításra (hogy a megmentés nem Isten kegyelmének köszönhetõ, hanem a szervezethez való kötõdésnek is), hogyha ezt elvetnék, akkor a vezetés alól eltûnne a tagság, hiszen a megmentésért jöttek oda. Tehát a keresztény hit alapjaira tekintve, Jehova Tanúi szervezetét szektának nevezhetjük. A szektakérdés teológiai meghatározásán dolgozó emberek nem véletlenül az üdvösséghez és a Krisztushoz való viszonyt tartják szükségesnek elsõként megvizsgálni. A szekták közös vonásokkal rendelkeznek az egyéb tanításaikban és az olvasóink minden bizonnyal el tudják dönteni, hogy ezek igazak-e Jehova Tanúi szervezetére vagy sem. Tehát a közös vonások 1. Szembenállás az intézményes egyházakkal (Nagy-Babilon; Nagy Parázna) - különben nincs ok a megalakulásra, ami mögött ezen hagyományos egyházak hitehagyása áll 2. A felekezet az egyedül igaz vallás - minden más vagy hitehagyott; vagy mivel a felekezet önmaga a helyreállított igazság, ezért ha a felekezet megalapítása után jött létre akkor Istentõl független próbálkozás, mert szerintük Isten csak általuk tevékenykedhet; õk Isten szervezete, modernkori Noé bárkája; ez vallásos gõgöt eredményez, mert ehhez a tudathoz valamilyen a kiváltságosokra jellemzõ cselekvés is társul (büszke farizeus és a bûnös vámszedõ imája) 3. Beérkezettség tudata, mely nélkülözi a bûnbánatot - a tagok már bent vannak és ha az egyházban maradnak akkor semmilyen probléma nem adódhat; természetesen nincs kollektív bûnbánat, hiszen az egyházukat Isten vagy Krisztus vezeti aki nem hibázhat; ha ilyen adódik az úgy van feltüntetve, mint emberi tökéletlenség, de másoknak ilyen kibúvót nem engedélyeznek 4. A megmentéshez nem elég a Krisztus, más is kell - ez a szabályszerûség, vagy törvényesedés (legalizmus) jellemzõ vonása a szektáknak; természetesen olyan szabályokat alkotnak, amik csak a vallásos szervezetükkel kapcsolatban teljesíthetõek, így a megmentésre vágyó tagokat magukhoz kötik és állandó engedelmességre késztetik; a szekták pont ezért ezen szabályszerûségek megszegése, meg nem tartása esetén büntetik a tagokat; de ellenõrzést gyakorolnak a magánélet felett is, hogy ne csupán a szabályokért állhassanak bosszút, hanem a gyülekezet tisztasága mögé bújhassanak el; a megmentés határai egybeesnek a szervezet határaival, így az eltávolodás a szervezettõl kizárás a megmentésbõl 5. Apokaliptikus magatartás - a vallásszemlélet és az ajánlott életmódra a vég közelsége hat ki elsõsorban; akkor szektás vonás ez amikor ez a hajtóerõ és valaminek az elsõdleges indoka; ide tartozik, hogy a szekta a szervezeten belüli kötõdés erõsítésére, az engedelmességre és/vagy a munkára helyezi a hangsúlyt (ha már egyszer a vég mindjárt itt van), ha kell akkor még képes idõpontokat is meghatározni, melynek kudarca esetén a tagság nagy része marad, mert hiszi, hogy a vég tényleg közel van 6. Szembenállás a kultúrával és a mûvészettel - a szekta legveszedelmesebb ellenfele az önállóan gondolkodni kezdõ tag, aki képes kritikai módon értékelni és mérlegelni; ezért a kultúra nagyon veszélyes a szektára, mert belülrõl bomlassza a rendszerüket; a szekta nem bízik a tagjaiban, hogy a tag személyesen képes eldönteni mi való a kulturális sokszínûségbõl nekik, mi az ami tényleg önveszélyes - igaz nem is képes rá sok személy, mert a racionális ítélõképességét leépítették 7. Propagandisztikus módszerek - a szekta nem hirdetheti, nem mondhatja ki az igazat önmagáról, a rossz értelemben vett propagandára szorul; mindent szépíteni kell, ami rossz el kell hallgatni, ami jó azt mutatni kell (hol van attól a jézusi tanácstól, hogy ami jót tesz az egyik kéz, arról már a másik se tudjon semmit); másfelõl az ártalmas tevékenységük leplezését úgy valósítják meg, hogy a társadalom számára hasznos tevékenységüket reklámozzák Ez a hét megállapítás általában jellemzi a legtöbb szektát. Egy adott felekezet nem emiatt a 7 közös jellemzõ miatt szekta (ezek olyan szektás vonások, amelyek teológiai szempontból szektának nem minõsülõ vallásokban is elõadódhatnak), hanem amiatt, hogy a Biblia alapvetõ tanításait eltorzítják és azt a vezetõk szolgálatába állítják. Ahogyan az bemutatásra került Krisztussal kapcsolatban, Jehova Tanúi felekezetére ez igaz és a 7 jellemzõ közül is a legtöbb teljes mértékben igaz a szervezetre nézve. Végezetül egy nagyon éles ellentmondásra szeretnénk - mintegy emlékeztetõnek - felhívni olvasóink és látogatóink figyelmét: "Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta õt a halálból, megtartatol" (Róma 10:9). Õrtorony 1994. május 1.-i számának a 13. oldalán a 17. bekezdés. "Ha máshol járnának a gondolataink a Királyság-énekeink éneklésekor, és nem fognánk fel teljesen a szöveg értelmét, vajon nem hasonlítanánk némileg a hûtlen izraelitákra, akik feddésben részesültek, mert miközben ajkukkal Istent dicsérték, szívük messze eltávolodott tõle? (Máté 15:8)." Szekta-e Jehova Tanúinak vallása? 2. rész lélektani és szociológiai megközelítés avagy a Jehova Tanúi által kimutatott szektás viselkedés vizsgálata A szektakérdés a társadalomban elsõsorban szociológiai problémaként jelentkezik. 1990 után Magyarországon a nem „hagyományos" vallásokhoz való csatlakozás több szociológiai kutatás tárgyát képezte, valamint törvényi korlátozás is született a destruktív szekták terjeszkedésének visszaszorítására (amit a következõ kormány a rossz módszere miatt el is törölt). 1994-ben az ilyen felekezetek tagsága közé 221 ezer személy tartozott (Oktatáskutató Intézet felmérése szerint), vagyis az egész lakosság számát tekintve 2%. Érthetõ tehát az aggodalom, hogy vajon közeli barátunk, családtagunk nem-e szektába került? És minket, volt Jehova Tanúit is érdekel, hogy nem vallásos megközelítés szerint vajon szekta-e Jehova Tanúinak szervezete? Szociológiai szempontból általában azokat a csoportokat tekintették a múltban szektának, amelyek a boldogulási vágyat a jelenlegi földi életbõl máshova helyezték át. Csakhogy az idõ múlásával a szekták és a tanításaik modernizálódtak. Megjelentek a pénzes vallások-vallásutánzatok, melyek a tagokat befolyás szerzésére, vagy az anyagi jólétre és így a szektaszervezet és elöljáróinak eltartására késztették. Ahogy szükségessé vált tehát a szektakérdést új alapokra helyezni, úgy kristályosodott ki, hogy a szektás embereknek van egy jellemzõ viselkedésük a szektákban mûködõ elmekontroll miatt. Mivel Jehova Tanúi (a tagok és a szervezet is) tagadják, hogy belül a kulisszák mögött magas szintû elmekontroll mûködik, ezért tartjuk szükségesnek ezeknek a közös viselkedési jellemzõknek az ismertetését és a Tanúkkal való szembesítését. A szekták tanítása szerint a szervezetük Istentõl ered, az oda tartozó személyek pedig Isten kiválasztott emberei. Ez a tanítás minden szekta alapja. Így teremtik meg a vezetõik, a szervezet számára a legitimációt, erre hivatkozva követelnek engedelmességet és teljes ellenõrzést a magánélet felett is. Ebbõl eredõ szektás viselkedési mód, hogy kérdezni, kritizálni, kétségbe vonni nem lehet. Különös értelmes sincs ennek - szól a szektás érvelés - mivel ez Isten szervezete. A szekták önmagukat és hitrendszerüket az igazságként azonosítják. Ezzel tagjaikat különleges státuszba helyezik, miszerint csak õk válaszoltak az egész világon egyedül Istennek a hívására. Ezt a társadalom fölé emelést természetesen szorgalmas munkával és odaadással hálálja meg a szekta tagja a személytelen szervezetnek. Ez természetesen egy önbecsapás és önszuggesszió. A szekta tagjában kialakul az elitizmus érzése (én más vagyok, jobb vagyok, mint a többi bûnös ember). A kívülállókat a beszervezés elején arra bíztatják, hogy kritikusan vizsgálja meg jelenlegi hitét és egyházát. A tagjelölt azt a látszatot kapja, hogy a szektában (amit a tagok nem annak neveznek) mûködik a vallási tolerancia, de nemcsak a tagok személyenként gyakorolják, hanem ezt a szervezetük szorgalmazza is. A beszervezés után ennek a kritikus gondolkodásnak és toleranciának nyoma vész. A szektaszervezet óvja a tagjait a független gondolkodástól. A kritikai gondolkodás a szervezet szóhasználatában keveredik a kritizáló szellemmel (magyarázatként: a kritikai gondolkodás mérlegeli az állításokat alátámasztó bizonyítékokat; a kritizáló pedig állandó jelleggel a hibát keresi). Azt mondják, hogy a bírálatokat maga az Ördög sugallja. A független gondolkodás, a kritikai gondolkodás egyenlõ a büszkeséggel, ami az Ördög fõ bûne volt. Ez létszükséglete a szektának, hogy a hatalmát ne kelljen féltenie a saját tagjaitól. Ezért a mentális szakemberek, szociológiai kutatók figyelmeztetnek mindenkit: ha nem vizsgálhatod felül vallásod tanításait, történelmét, nem tehetsz fel kényelmetlen kérdéseket, akkor jó úton haladsz afelé, hogy áldozattá válj és kihasználjanak. A szektás csoportok ellenségként kezelik azokat akik kiállnak a tagjaik közül, fõképpen akkor, ha azoknak elvi problémájuk volt vallásukkal. Így még a legapróbb csoportok vezetõi is (a szektás szervezetben) teljes hatalmat kapnak a környezetükben. A szektás közösségbõl való kizárás a családi életbe is beleszól, mert a családon belül is és a hitvesi ágyban is hatalma van a szektának. Erre az eljárásra az érv a gyülekezet tisztántartása és a fegyelmezés szükségessége (a szekta nem bízik Istenben, hogy képes cselekedni, õ maga intézkedik az Istene helyett).Másik szektás viselkedési mód amit ezek a kutatók kimutattak, az, hogy a szervezet egybeolvad a megmentéssel. Nem minden esetben jelentik ezt ilyen konkrétan ki, de valahogy mégis le lehet vezetni a tanításokból, hogy a szervezet határai egybeesnek a megmentés határaival. A tagok állandó figyelmeztetésben és feddésben részesülnek a saját jólétükre hivatkozva, hogy igyekezzenek megmaradni a szervezetben. Ez azzal együtt jár, hogy állandóan utalni kell arra, hogy ki(k) a valóban legitim vezetõk aki(k)nek szavára figyelni kell és aki(k)nek a tagok engedelmességgel tartoznak. Minden a hatalmat gyakorlót erõsíti. A legtöbb szekta azzal rejti el ártalmas mentális befolyását, hogy a tagjaik becsületes civil életével takarózik. Azonban a becsületes, tisztességes és példamutató civil élet nemcsak az adott szektás szervezet tagjaira jellemzõ. A társadalom egy jelentõs része rendelkezik hasonlóan magas erkölcsi színvonallal. Sokszor elismerik a szektás kiadványok is, hogy mások is erkölcsösen élnek, nemcsak a tagjaik (pl.: Fiatalok kérdései könyv és az Ébredjetek folyóirat rendszeresen utal arra, hogy az amerikai tizenévesek fele nem él házasság elõtt nemi életet). Ha azonban a szektás szervezethez tartozó személyek valóban nagyobb arányban élnek is erkölcsösen, becsületesebben, mint a társadalom átlaga, akkor sem menti ez fel a szervezetet a hibái alól. Egyes tagok élete nagyban jobb irányba fordul azzal, amikor káros szenvedélyeiket elhagyják, viselkedésük emberibb lesz, de ezek az emberek tulajdonképpen az egyik nem normális életvitelbõl egy másik abnormális életvitelbe esnek át. A környezetüknek kétségkívül elviselhetõbb, de magára a személyiségre majdnem ugyanannyira káros. A káros szenvedélyek, az asszociális viselkedések elhagyásának vannak olyan módszerei is, melyek nem foglalnak magukban manipulációt, és ezek sokkal tartósabb hatást tudnak elérni az érintett személyben. Az a szektás felfogás, hogy „az eltávolodottak visszakerülnek saját bûneikbe" pontosan azt igazolja, hogy a szekta kijózanító, életminõség-javító hatása nem volt elég mélyreható, változatlanul hagyta a lelki mechanizmusokat, nem volt képes igazi megoldást nyújtani. Jehova Tanúit jól, esetleg belülrõl ismerõ embereknek a fenti sorok elegendõek annak megállapítására, hogy a lélektani és szociológiai megközelítést alkalmazva szektának tekinthetõ-e Jehova Tanúi szervezete. A fenti sorokat nem Jehova Tanúiról írták, hanem általában a szektás viselkedés jellemzõirõl. Az a tény, hogy Jehova Tanúi évente 300 ezer fõvel növekszenek azt bizonyítja, hogy a társadalomban szükség van megbízható felvilágosításra és védelemre a szektákról. Mivel a volt szektatagok testközelbõl ismerik a szektákat, ezért a jövõben a szektákért - így a Jehova Tanúiért - folytatott missziókból és más megmozdulásokból, akciókból, nem szabadna mellõzni õket.
NEM! MÉGIS VOLTAK HELYES VÁLASZADÓK :) :) SZERVUSZTOK:) :)
azt jelenti hogy isten igaz szolgája. õk nem keverednek bele a politikába sem a harcokba mert õk szelídek barátságosak és mindig lehet rájuk számítani. sok téves emberek azt mondják hogy õk jehovák de nem jehovák henem jehova tanúi. jehova az õ istenük ahogy a zsoltárok 83:19 írja.az összegyûlési helyük a királyságterem. õ nekik egyetlen ünnepük van a jézus halálának a megemlékezése. majd még küldök válast mert sokat tudok róluk mondani mert én is az vagyok
Jehova Tanúi olyan emberek, akik Jehova szolgálatára adták át az életüket. A fõ tevékenységük Jehova akaratának a cselekvése, és segíteni másoknak abban, hogy õk is megismertessék Isten szándékát, és a szabad akaratuk alapján dönthesenek arról, hogy kívánják e szolgálni õt.
Nos, azt hiszem hogy tisztázni kell pár dolgot az itt elhangzottakkal kapcsolatban, mert pár dolog egy kicsit messze áll a valóságtól. Elõször is jó ha tudjátok, hogy nem vagyok Jehova Tanúja, de a szüleim azok és én is így nõttem fel így én elég jól ismerem Jehova Tanúit. Nos, elõször is fontos tisztázni, hogy õk nem egy szekta, hanem hivatalosan is egy egyház, Jehova Tanúi Egyháza. A nevük gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten követõi, vagy szolgái, ugyanis a Károli Gáspár féle fordítású bibliában is megtalálható Isten neve, ami nem más mint Jehova. Házról házra mennek és beszélgetéseket kezdeményeznek emberekkel általában bibliai, vagy éppen ahhoz kapcsolódó témában, majd felajánlanak ingyen egy füzetet, vagy könyvet ami az adott témával foglalkozik. Módszerük kicsit erõszakosnak tûnhet, de valójában inkább csak szokatlan, mert rajtuk kívül csak árusok szoktak így házról házra menni. Õk ezért nem kapnak fizetést, egyáltalán semmit, és a szervezetüket, és a könyvek, füzetek nyomtatását önkéntes adományokból tartják fent. Keresztény vallás és a biblia az alapja a tanításuknak. A füzetek és könyvek csak egyfajta segédeszközök a biblia megismeréséhez, és teljes mértékben azon alapszanak. Bizonyíték erre, hogyha kinyitsz mondjuk egy füzetet, akkor az teli van bibliaversekkel az adott szöveg után zárójelben. Házról házra is azért mennek mert a bibliában az van leírva, hogy mindenkivel osszák meg a tudásukat akivel csak tudják, ezenkívül már Jézus is ezt tette, így prédikált az embereknek. Ahhoz pedig, hogy valaki a közéjük tartozzon annak ismernie kell a vallás tanításait, és az szerint is kell élnie pl.: nem cigarettázik, drogozik, nem részeges, nem erõszakos, nem beszél csúnyán stb. Az ünnepeket pedig általában az eredetük miatt nem szokták megtartani. Például a karácsony egy pogány ünnep, amit a katolikus egyház Jézus születésnapjának tart, ám ez még komolyabb bibliaismeret nélkül is cáfolható, hiszen a pásztorok mentek el az újszülött Jézushoz, akik kint legeltették a nyájaikat az angyal megjelenésekor, ám karácsony ünnepe decemberben van, télen, egy hideg idõszakban (az ottani klíma miatt pedig ilyenkor még hidegebb van). A többi ünnepnek is megvan a maga története, ha megkérdezel egy tanút, akkor nagyon szívesen elmondja, hogy miért nem ünneplik a húsvétot, az újévet, a születésnapot, a nemzeti ünnepeket és a többit. Összességében jó embereknek tartom õket, hiszen kedvesek, segítõkészek és még sorolhatnám. És a bibliai értelmezésük is szerintem jóval tisztább mint a többi vallásé. Fontos megjegyeznem, hogy nem szabad mindent elhinni amit az interneten leget olvasni róluk. Általában nagyon sok rossz dolgot írnak amik egyáltalán nem igazak.
ha érdekel hogyan élnek és hogyan értelmezik a bibliát, kérj tõlük egy mit tanít a biblia könyvet ha legközelebb megkeresnek (mert meg fognak, elõbb utóbb)
Anyám egyik barátnõje is ilyen és egyszer elcipelt egy ilyen gyûlésre. Sima 2 perc után elegem lett az egészbõl fõképp azért mert õk mindent rossznak tartanak és kiközösítenek egyes embereket az én szememben meg minden ember egyenlõ. Szóval az egész egy hatalmas kamu és zagyvaság.Néhény mondatukon majdnem el is röhögtem magam a szertartás alatt mert egyszerüen annyira röhejes az egész hogy az hihetetlen. Akkor telt be a pohár mikor kijelentették hogy tilos horrorfilmeket nézni mert erkölcstelenek és hogy a homoszexuálisok mind mocskos alakok.Legszivesebben felálltam volna és kiosztottam volna azt a jópár agymosott marhát aki mindezt beveszi. Könyörgöm a 21.században élünk nem a középkorban. Mi jön ezek után: WC-re se lehet kimenni mert sérti a testi ártatlanságot?Pfffff Gratulálok azoknak akik beveszik ezt a sok marhaságot.
Elõször is leszögezném, hogy nem vagyok Jehova Tanúja, de rendszeresen eljárok az összejövetelekre. Elõzõ válaszolónak: Elõkerestem neked a zöld "Jehova Tanúi Isten királyságának hírdetõi címû" (Jehova Tanúi kiadványa) könyvet (biztos tudod melyik az hisz gondolom már megvizsgáltad). A 629. oldalt a "Szükségessé válik a tantételbeli nézetek finomítása" cím alatt bõvebben kifejti, miért váltak szükségessé. Már az elsõ mondat ellentmond az egyik válaszodnak miszerint "Az Õrtorony szervezet próbálja eltüntetni a bizonyítékokat arra, hogy õk hamis próféták, de kevés sikerrel.". Így hangzik: "Jehova Tanúi nyíltan elismerik, hogy Isten szándékával kapcsolatos nézetük számos kiigazításon ment keresztül az évek során..." (másfél odalas cikk ezért nem rakom be ide). Mindenki: Sikerült végig olvasnom az egész topic-ot és megvizsgáltam az összes 'rágalmat' ami Jehova Tanúival kapcsolatban elhangzott. Kutatásaim során egyre több bizonyítékot találtam arra, hogy ezek a rágalmak tévesek vagy esetleg kitaláláción alapulnak. (a Biblia versek helytelen értelmezésére is találtam...) Ez idõ alatt sokat fejlõdtem amit elsõsorban Nektek köszönhetek, és a hitem is erõsödött affelõl, hogy valóban Jehova Tanúi az IGAZ vallás. Bízom benne, hogy Jehova mindenkit, akik tiszta szívvel szeretné megismerni õt, segít elvezetni az angyalai által az egyetlen IGAZ valláshoz. Ez az utólsó válaszom ebben a topic-ban, tehát az elkövetkezendõ kérdésekre, kritikákra, rágalmakra nem fogok tudni válaszolni (ennek több oka is van...). Sziasztok!
Akkor megkérlek arra, hogy írd le ide melyik vallási szervezethez (vagy netán szektához) tartozol!? Köszönöm!
Ez azt jelenti, ha valaki tagja a nemzetközi Jehova Tanúi egyháznak. A "Jehova" lényegében a héber iratokban (Ószövetségben) több ezerszer elõforduló YHWH un. tetragrammaton latinosítva kiejtett változata. A "Jehova" tehát Isten neve. A Karoli Gáspár féle Biblia-fordításban ez így olvasható: "Töltsd el orczájukat gyalázattal, hogy keressék Uram a te nevedet, Szégyenüljenek meg és rémüljenek el örökké, és piruljanak és pusztuljanak, Hogy megtudják, hogy te, a kinek neve Jehova, egymagad vagy felséges Isten az egész földön." (Zsoltárok 83:17-19) Ebbõl látható, hogy a "Jehova" nevet nem Jehova Tanúi találták ki. Európában "Jehova" felirattal még pénzt is nyomtattak. A magyar irodalomban Madách használta nagy elõszeretettel Isten Jehova nevét. De Jókai is az "Egy az Isten" c. könyvében ezt írja: "Egy az Isten, a Jehova Isten".
Sokféle választ olvastam de egyikben sem volt számomra tiszta, hogy milyen is az, aki Jehova Tanúja. Ez a vallási közösség nem tesz mást, mint szószerint próbálja értelmezni a Bibliát, hogy ez rossz-e azt nem tudom... Egy biztos a keresztény emberek mind olvashatják a Bibliában, hogy téríteniük kell, ne vegyüljenek más vallási közösségekkel és szigorúan tartsák be az isteni parancsolatokat. (igen ha most belegondolunk, a mai modern világban ezt szinte egyetlen keresztény sem tudná kivitelezni, ezért is hajlottak a keresztény felekezetek egyre jobban a társadalom érdekei felé) Viszont a tanúk nem nagyon akarnak engedni ennek, hogy ez rossz-e, azt döntse el mindenki magának...
Tagja Jehova Tanúi egyházának. Jehova, vagyis az igaz Isten szolgája. A Biblia alapelvei szerint él. Jézus és az apostolok példáját követik. AZ egyház a tagjaitól nem gyûjti a pénzt, hanem mindenki önkéntesen adományozhat, ha szeretne.
Itt egy kis TUDATOS információ: Nem! Jehova tanúi kicsit sem hasonlíthatók egy szektához. Össze lehet téveszteni a:"Aki belép, az õ is tag lesz". Nagy kakit! Csak az lehet Jehova tanúja akit MEGKERESZTELNEK, vagy hívják: alámerítésnek is. de nem olyan módon ahogyan más vallásokban, A vallásuk minden más vallástól különbözõ. És ha pl: az apád Jehova tanúja akkor õt nem úgy szólítják hogy: "Héj, Jehovás!" Hanem: Jehova tanúja. És igen, nem tartják karácsonyt, se a húsvétot, se bármi mást. Mivel a karácsony eredete egy POGÁNY ünnep, és ebbõl adódik hogy nem tartják meg, és én nem sajnálom azt a faluban élõ kis gyereket (4. kommentelõ)Térítések? JÁÁJ MÁÁ. Senkit sehova nem "térítgetnek". Olyan van, hogy mennek házról házra, és folyóiratot kínálnak, INGYEN! Nem arról szól hogy berontanak és rád kényszerítik hogy te most Jehova tanúja leszel! Nem-nem! Csöngetnek, oké, de ebbõl minek nagy ügyet csinálni? Ha nem mész ki, nem mész ki! És egyháznak sem mondható, kicsit sem. a többi vallást, vagyis a : hamis vallást. Ez nem arról szól hogy lenézik pl a Katolikusokat vagy más vallásból származó embereket, nem az embereket nézik le, hanem a vallásukat! am, minek irkáltok ilyeneket, ha tájékozatlanok vagytok? és végül is nem tudjátok megfogalmazni hogy mi is ez?
Jehova tanui az bizony egyház és nem szekta/bejegyzett egyház.A biblia tanításait veszik alapul az életükben.Ezért is van annyi félreértés körülöttük.
Jehova tanui nem térítenek! Azt a katolicizmus teszi/tette/.Atanuk a bibliai tanok kizárólagosságára hívják fel a figyelmet és azért keresik fel az embereket mert abban van leírva/Jézus utasítása/.
jehova tanui egy álkeresztény szekta akik már 4 szer hazudtak.ugyanis négyszer hazudták már azt hogy eljön a világvége.és egyszer sem jött el.ezek után lehet még hinni bennük?NEM!hisz ki akar olyan vallásnak hinni, amelyik hazudik?
hisz ki akar olyan vallásnak hinni, amelyik hazudik?..... Na persze , mert a katolikus egyház nem hazudik mi, meg a többi??? Az álszentek tartozz csak azokhoz akik még nagyobbat hazudnak... Honnan vetted hogy négyszer mondtak ilyent, én maximum 1 ilyen idõpontról tudok azt is sokan félreértették, ugyanis csak egy nagy változásról volt róla szó, ami 1914-1918-ig történt idõszakra vonatkozik... mások inkább jósolgatnak, NE KEVERJÜK össze õket Jehova Tanúival!!! Ha mondunk vagy írunk valamit jobb annak utánanézni, nem mindjárt egybõl vádaskodni.
Elég elszomorító látni, hogy sokan (mint pl. az elõttem lévõ) nem értik ami a Bibliában le van írva. Elfogadják amit a pap mond és kész. Nem kutatnak utánna, hogy valóban azt írja-e a Biblia amit a pap prédikál. Ellenben Jehova Tanúi megvizsgálják az írásokat és aszerint élnek. Az elõttem lévõ hozzászólásokból látom, hogy sokan a pletykának/hazugságoknak hisznek. De nem látok egy biblia verset se ami alátámasztaná (a szerintük) Jehova Tanúi tévedését...
Nem azt hiszem, amit a pap mond, mivel nem ismerek egy papot sem! Sajnos nem olvastad el, mi áll az általad említett ige elõtt, ebbõl látszik, hogy kiragadtok egy-egy igét és ezt használjátok bizonyítékként. Sajnos nektek a Biblia egy eszköz az Õrtorony állításainak igazolására, nem értitek az igét. Mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod; de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenséggé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvénynek parancsolatait, az õ körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdoníttatik-é néki? És a természettõl fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, a ki a betû és körülmetélkedés mellett is a törvényeknek megrontója vagy. Mert nem az a zsidó, a ki külsõképen az; sem nem az a körülmetélés, a mi a testen külsõképen van: Hanem az a zsidó, a ki belsõképen az; és a szívnek lélekben, nem betû szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; a melynek dícsérete nem emberektõl, hanem Istentõl van. Ha jól tudom, sátáninak tartjátok a nyelveken szólást. Ime a bibliából néhány ige: Apcs 2, 38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. Márk 16, 17.Azok pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben démonokat ûznek; új nyelveken szólnak. Apcs 10, 46.Mert hallják vala, hogy õk nyelveken szólnak és magasztalják az Istent... Apcs 19, 6. És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szent Lélek õ reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. Lehet, hogy ezeket is kimagyarázod... Próbálj a szíveddel közeledni Istenhez! 1978-ban a Társulat a Jel 22:12-13-ban lévõ "Alfa és Ómegát" Jehovával azonosította (Isten, az Atya), de öt héttel késõbb már Jézussal. Az, hogy az Õrtorony Társulatnak mennyire nem sikerül helyesen értelmeznie a Bibliát, még világosabban látszik tanításbeli bukfenceiben. Elõször az A álláspontot tanítja, majd megváltoztatja B álláspontra, az állítva, hogy Isten "új világosságot" adott. Késõbb mégis visszatér a régi tanításhoz (A álláspont), amit néha visszaállít a B álláspontra. Íme néhány példa: A szodomai emberek feltámadása 1879 - Fel fognak támadni. 1952 - Nem fognak feltámadni. 1965 - Fel fognak támadni. 1988 - Nem fognak feltámadni. Az "Úr" kiléte a Róm 10:12-16-ban 1903 - Az "Úr" Jézus. 1940 - Az "Úr" Jehova. 1978 - Az "Úr" Jézus. 1980 - Az "Úr" Jehova. A "felsõbb hatalmak" kiléte a Róm 13:1-ben 1916 - A "felsõbb hatalmak" a kormányzatok 1943 - A "felsõbb hatalmak" Jehova Isten és Jézus Krisztus 1964 - A "felsõbb hatalmak" a kormányzatok. A "juhok és kecskék" szétválasztása (Mt 25:31-46) 1919 - A nagy nyomorúság ideje után fog megtörténni. 1923 - Most történik, a nyomorúság elõtt. 1995 - A nagy nyomorúság után fog megtörténni. Az a kérdés, hogy a fenti tények ismeretében merhetünk-e bízni az Õrtorony Társulatban? Legalább hat alkalommal prófétált hamisan a világ végérõl, és a jóslatokat a követõi megfélemlítésére használta. A Biblia szerint egyetlen hamis prófécia is hamis prófétává teszi azt, aki kijelentette. Mivel az Õrtorony Társulat hamisan prófétált az 1914, 1915, 1918, 1920, 1925 és 1975-ös éveket illetõen, kétségtelenül bizonyítja, hogy hamis próféta. Ez a vallási szervezet ráadásul ismétlõdõen megváltoztatta a tantételeit és ellentmondott korábbi nézeteinek, mindvégig állítva, hogy kizárólagosan birtokolja az igazságot. Összhangban van ez Isten tökéletességével és szentségével? -A „Jehova” nevet abból kiindulva, hogy eredetileg biztos benne volt a görög nyelvû Írásokban, önkényesen behelyettesíti az Úr és az Isten szavak helyére, 155 esetben akkor is, amikor nem ószövetségi idézetben fordul elõ. Több Septuaginta kéziratra, valamint késõ-középkori újszövetségi héber fordításra hivatkozik az Új Világ fordítás, ahol szerepel a JHVH kifejezés. Ezzel szemben az a tény, hogy több, mint ötezer görög nyelvû újszövetségi irat, vagy töredék maradt fenn, de egyik sem tartalmazza a JHVH kifejezést. Minden volt Jehova Tanúja az írásaiban megemlíti, hogy már a legelején feltûnt nekik, hogy milyen szájbarágósan etetik õket „az Igazsággal”. Ezt mondta Jézus: Mát 10, 8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, démonokat ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Márk 16, 15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek. De Ti nem ezt teszitek, ebbõl csak az maradt meg, hogy kettesével jártok! Mát 15, 14. Hagyjátok õket; vakoknak vak vezetõi õk: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.
""Ezt mondta Jézus: Mát 10, 8. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, démonokat ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok."" ------ A Máté 10:5 versében ez áll: "Ezt a tizenkettõt küldte el Jézus, és a következõ utasításokat adta nekik:" Tehát láthatod, hogy a Te általad idézett Biblia versben Jézus az elsõ században élõ 12 apostolhoz szólt, nem pedig nekünk, Isten követõinek. Az 1korintusz 13:8 versébõl pedig kiderül, hogy ezek megszûntek az apostolok halála után. "A szeretet soha nem vall kudarcot. De legyenek akár prófétálás ajándékai, el lesznek távolítva; legyenek akár nyelvek, meg fognak szûnni; legyen akár ismeret, el lesz távolítva." A Biblia nem tanítja azt, hogy a manapság véghezvitt "csodák vagy gyógyítások" Istentõl származnának. Máté 7:22, 23 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram, nemde prófétáltunk a te nevedben, démonokat ûztünk ki a te nevedben, és sok hatalmas cselekedetet vittünk véghez a te nevedben?« 23 De én akkor megvallom nekik: Soha nem ismertelek titeket! Távozzatok tõlem, ti, akik törvénytelenséget mûveltek!
Megindulhatna az összes hazug, álszent vallás elpusztítása, kezdve a kereszténységgel. Go New World Order!

Mi értelme van annak a nagy felhajtásnak a Jehova Tanúi részérõl ha tisztán meg van írva, hogy Jézus nélkül senki nem üdvözûl?

"És,hogy Õ általa békéltessen meg mindent Magával,békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által;Õ általa mindent,a mi csak van,akár a földön,akár a mennyekben."(Kol.1:20)

Legjobb válasz: kedves kérdezö, :) tévesen informáltak Téged, mivel Jehova tanúi elismerik Krisztus váltságáldozatát. Katy

kedves kérdezö, :) tévesen informáltak Téged, mivel Jehova tanúi elismerik Krisztus váltságáldozatát. Katy
Kedves Kérdezõ Bármennyire próbálják itt az oldalon "ránkbeszélni" azt, hogy nekünk "csak" Jehova számít, az életünkkel bizonyítjuk ennek a rágalomnak hamis voltát.(ott az édesanyád, figyeld meg). Életbevágóan fontos szerepe van Jézus tanításainak az életünkben, vagyis csak azt tesszük ai Istenimádatunkban, amit tõle tanulunk. Például: Jézus parancsára járunk házról-házra, ahogyan õ is kiküldte a 12-t, majd a 70-et. Ezt rajtunk kívûl egyetlen keresztény vallás sem teszi olyan mértékben, mint mi, mert meghértettük, SENKI nincsen Krisztus tanításában ez alól felmentve. Mint írtad, benned is megvan ez a készség, hogy segíts az embereknek, de nem úgy teszed ahogyan arra Krisztus tanította követõit, hanem saját módszert alakítottál ki magadnak, amely a körülményeidhez képest NEKED megfelel. És Istennek? megvizsgáltad, mennyire kedves elõtte az Istenimádatod? Mert talán te is egyetértesz ezzel: ez a lényeg! Isten véleménye! A Kolosséban pontosan le van írva, hogy Jehova a Krisztus vére(váltsága) által, (a bele vetett hit GYAKORLÁSA által) bélkéltet meg magával. Egyébként figyelmedbe ajánlom a Máté 24:45-47 veerseit. Ha megtalálod kirõl beszélt itt Jézus, és elfogadod az útmutatásaikat: örökké élhetsz itt a földön, betegség, fájdalom, halál nélköl örökké. Szívbõl kívánom neked.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Élizabet! :) Én egyetérték veled azzal, hogy egy nap kiderül az igazság. Viszont addig a napig lelkeket lehetne megmenteni. Azokat a kérdéseket amelyeket én teszek fel nem azért teszem fel, hogy vitát szítsak hanem azért, hogy "elvessem a magot". Ezért azoknál a kérdéseknél amelyeknél nincs vagy ritkán van komment a kérdezõtõl, az én vagyok mert én nem akarok vitatkozni velük csak egyszerûen azt szeretném ha õk is fel tennék maguknak azokat a kérdéseket. Néha elég egy szikra és fellobban a tûz. Én ezt akarom elérni, legalábbis ezt szeretném. Hogy miért teszem ezt!?:) 98 október 1 voltam utoljára egy Királyság terembe pont a születés napom volt akkor és azóta se többet. Rá egy évre újá "születtem"Krisztusban és azóta harcolok a szervezet ellen. Nem a tanúk ellen! Hanem a szervezet ellen. Édesanyám õ még mindig tanú, bármennyire is fáj nekem nem tehetek semmit. Igyekeztem mindenféle képen, hogy megtudja az igazságot a szervezetrõl de egyszerûen nem akarta(ja) tudni. Õ általa jöttem rá, hogy én nem vagyok képes megváltani senkit, csak annyit tehetek, hogy kérdõjeleket "szorok" az útjukba, a többi Jézus dolga. Volt egy barátom, ezelõtt két éve kiközösitették öt is õ csúnyán végezte. Nem tudok mindent, de tudok eleget ahhoz, hogy ne álljak le és folytassam azt amit már 15 éve csinálok...lelkeket menteni! Remélem megérted. :)
Kérdezõ: Hagyd csak rájuk! Nem érdemes ilyesmivel foglalkozni. A legokosabb ha mi békén hagyjuk õket, és õk is minket! Jehova tanúitól itt normális választ nem nagyon fogsz kapni, max. Bibliai idézeteket. Majd egy szép napon kiderül kinek van igaza. Nem lehet tudni. Lehet hogy abban is van igazság amit õk mondanak. :) Elizabet
A kérdező hozzászólása: :D köszönöm Vidiripi! Tanúk akkor sem értem, . Ha jehova magának akar minden imádatot akkor Jézus miért emeli magát Istennel egy szintre? Mert mikor azt mondja, hogy az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében stb akkor bizony ott van.
Vidiripi "mi elismerjuk a valtsagaldozatot es ha utannajarsz a wikin lathatod hogy a legjelentosebb unnepunk Jezuskoz kapcsolodik" Hoppá! Van több ünnepe is a tanúknak?
mi elismerjuk a valtsagaldozatot es ha utannajarsz a wikin lathatod hogy a legjelentosebb unnepunk Jezuskoz kapcsolodik (emlekunnep)
A harmas helyesen irta. Meg annyit, hogy rengeteg hamis tanitas ment ki a vilagba az evszazadok alatt, es a profecia ugy szol;Mate , 24;14. "A Kiralysagnak ezt a jo hiret predikalni fogjak az egesz lakott foldon tanusagul minden nemzetnek, es akkor jon el a veg. Jehova Tanui eleget tesznek ennek a profecianak , es egyben parancsnak amit Jezus is adott.Mate, 28;19-20.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szervusz Ha nem csak ezt a verset ragadod ki, hanem elolvasod legalább a 10-20 verseket, akkor azt láthatod majd, hogy Pál apostol itt Jézusról beszélt, mint a Fiáról, akit az Isten arra használt fel, hogy általa megbékéltesse az embereket Istennel. Tehát nincsen megmentés, ha nem tanulunk SZÜNTELENÜL Jézustól arról, hogan élhetünk Istennek tetszõ életet. Igen, igazad van, csak Jézus által menekülhetünk meg a közelgõ ítélettõl, mert " Mert e g y Isten van, és e g y közvetítõ Isten és emberek között: egy ember, Krisztus Jézus, " 1Tim.2:5 Jézus pontosan tudta mi a szerepe Isten szándékában, ezért mondhatta: "Jézus erre válaszolt nekik, és ezt mondta: „Amit tanítok, az nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem." János 7:16 és ez is igaz, hiszen Isten Szava mondja: Senki sem jöhet hozzám [Jézus Krisztushoz], csak ha az Atya, aki küldött engem, vonzza õt; én pedig feltámasztom õt az utolsó napon” (János 6:44).
A kérdező hozzászólása: Szia! Tényleg!? :) Akkor miért mindig azt hallom és olvasom bárhol, hogy Jehova szervezete által? Miért fontosabb a szervezet nektek mint Jézus? A tegnap este a Facebookon pl egy tisztelt Tanú közzétett egy bejegyzést ami arról szólt, hogy miért jó Jehova Tanújának lenni. Tudod hányszor volt megemlítve Jézus neve abban a hosszú bejegyzésben? Egyszer sem!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Engedd meg kérlek, hogy néhány szót írjak erre a megjegyzésedre: "Miért fontosabb a szervezet nektek mint Jézus?" Nem, nekünk CSAK Jézus tanítása a fontos. Nem a mi elrendezésünk, vagy határozatunk az, hogy Krisztusnak, mint Királynak, a Királyságának van egy mennyei láthatatlan, és egy földi látható része. Mi, a földön élõ embereek, CSAK a földi látható részéhez tartozhatunk(ha akarunk), ha MINDENBEN követjük Jézus utasításait, amelyekrõl a Királyság teremben tanulunk(benne van a vevében is), állandóan kutatva. Ez nem a mi döntésünk. Ahogyan Mózest használta Isten, hogy népet szervezzen az izraelitákból(és ezért sokan támadták, és megkérdõjelezték alkalmasságá), úgy ma is van Jehovának egy földi népe, akikhez ha akar, bárki csatlakozhat, ha elfogadja azokat a feltélteleket, amelyeket Jehova állít fel, a Fiát használva (mint Királyt) a népe vezetésére, irányítására. Mindezt a Bibliából szerzett issmeretem alapján írom neked. SENKI nem kényszerit senkit, hogy tegye Isten akaratát. De óránként több mint 50 ember dönt úgy a világ különbözõ részén, hogy szeretnének Jehova népéhez csatlakozni. Egy olyan néphez, akikben nincsen elõítélet. Nem tesznek különbséget ember és ember között semmilyen szinten(vallás színtjén sem). Felebaráti szeretetet mutatnak, még az utcán lakó koszos, esetleg bûzös, mosdatlan, elhanyagolt egyén iránt is, mert egy olyan EMBERT látnak benne, akiért Krisztus az Urunk meghalt. Nyolcmillió embert, a világ több mint 240 országában, csak szervezetten, Isten vezetésével lehet ilyen egységesen irányítani. Erre egyetlen vallásszervezet sem képes. Hálás vagyok Jehovának, hogy a népéhez tartozhatom.:)

Mi a céljuk a jehova tanúinak?

Jönnek újra és újra és a végén mi a cél? Hogy belépjen az ember közéjük vagy adakozzon? Mi?

Legjobb válasz: Mit szeretnének Jehova tanúi?: Békét, boldogságot, egyenlõséget, bõséget, mint minden más egyházi és világi szervezet is.

Mit szeretnének Jehova tanúi?: Békét, boldogságot, egyenlõséget, bõséget, mint minden más egyházi és világi szervezet is.
Nem. Azért szeretnék, ha belépnl közéjük, amiért más is: HATALMAT szeretnének. Ha belépsz, adakozol, nekik dolgozol (kötelezõen) - akkor az õ hatalmukat növeled.
Ez tudod, nem olyan, mint tagsági kártyát vásárolni, és belépni egy vásárlói hálózatba. Valójában hosszas személyes és társas tanúlmányozás eredménye az, ha valaki megkeresztelkedik Tanúként. Mivel a fentiekben is utaltam rá, sok nagyon lényeges tanításban eltér a Tanúk hite a kereszténység fõ irányzataitól, így ezt (fõleg annak aki, egész addigi életében másról volt meggyõzõdve), teljesen meg kell értenie annak, aki egyáltalán állást akar foglalni a bibliai érvek mellet. Lásd: "szentháromság". Vagyis nem tagtobórzás folyik, 'aki egyetért, jõjjön!' címmel, mint esetleg feltételeznék sokan. Nem beszélve a legfontosabbról, Isten akaratának a cselekvésére átadni magunkat, nem egy rövid folyamat!
"Azért szeretnék, ha belépnl közéjük, amiért más is: HATALMAT szeretnének. Ha belépsz, adakozol, nekik dolgozol (kötelezõen) - akkor az õ hatalmukat növeled." Ez is egy vélemény, csak bizonyítani kellene. Aki nem csak vádaskodik, hanem valóban volt már közöttük, az pontosan tudja, mennyire nem így van. De valójában, az elsõ keresztények példáját kívánják követni, akiket szintén mindennek lehordtak az emberek, ezért ezeken a véleményeken én nem csodálkozom! Azon csodálkoznák, ha nem lennének ilyen állítások, de akkor valami hiba lenne.
És hány embert öltek meg? Ezzel szemben a "kereszténység" mennyit is? És kiket? Jobbára saját "testvéreiket", honfitársaikat. Amúgy bizonyítani ezeket a rágalmakat nem tudod, de rágalmazni, ebben egymást utánozni, azt könnyû.
Hogy kicsit felturbózzák a vérnyomásod és pulzusod...
bocs hogy nem feleltem a kerdeseidre de nem ertem mi ertelmuk van , en nem azt szeretnem bemutatni hogy mit tudok, es milyen okos vagyok, hanem meg szeretnem erteni mi vezerel benneteket.
koszi a feleleteket, es a kerdeseket habar nem ertem mire valo ez a sok kerdes.de el szeretnem neked mondani mi az amit en hiszek.Hiszem hogy a biblia Istentol szarmazik, elhiszem a biblia minden egyes szavat, hiszem hogy az Ur jezus Isten egyszulott Fia aki meghalt az egesz vilag buneiert.Elfogadtam az Ur jezust szemelyes megvaltomnak , es azota vele elem az eletem.szeretnem eletemet a biblia szerint elni.Isten gyermeke vagyok, reszese a menynek es uralkodni fogok vele, ezt senki nem veheti el tolem, mert Krisztustol kaptam.azt is hiszem hogy semmit sem tehetek azert hogy udvozuljek, mert ez Isten ajandeka , en csak szeretetbol szolgalok neki mert megmentette eletemet az orok karhozatbol.ilyen egyszeruen szeretnek veled beszelgetni, nem ugy mintha konyvbol irnad ki amit mondani akarsz.en nem vagyok az ellenseged, meg szeretnem erteni a vallasodat, es meglatni miben hasonlit az enyemhez.
Bocs, hogy nem írtam még a kérdéseidre, elõttem szóló! De mivel dolgozom nem mindíg van idõm a gép elé ülni. Szóval a feltett kérdéseidre szeretnék válaszolni. Az elsõ kédésedre a válaszom:A mennybe csak az a száznegyvennégyezer hûséges ember jut fel akit Jehova Isten már régen kijelölt erre. A többi ember mindd a földön fog tovább élni. Õket azért veszi magához a mennybe Isten , hogy Jézussal együtt kormányozzák majd a földet. A második kérdés:Akinek van bõven ismerete a Bibliából annak nagyon jól kellene tudnia, hogy Jézus Isten fia volt.Mondjanak bármit is az emberek ez akkor is egy tény! Az, hogy itt élt egy ideig a földön nem jelenti azt, hogy csak egy próféta lenne. Maga Jézus is azt tanította, hogy õ Isten különleges fia amikor Simon Péterrel beszélget(Máté:16:15-17) Elmondja azt is , hogy õ a megjövendõlt Messiás(Márk:14:61, 62) Azt is , hogy már emberi élete elõtt élt az égben, és , hogy az Atyja küldte õt.(János:6:38, 39). Harmadik kérdés:a Bibliának 66 könyve van. A negyedik kérdés:Csakis Istennek szeretnénk megfelelni.Viszont engedelmeskednünk kell a földi kományzatoknak is (pl:törvények betartása, adó megfizetése, rendõrség, kormányrendeletek...stb), szóval mindent be kell tartanunk ami állampolgári kötelezettségünk, DE csakis addig amíg azok nincsenek ellentétben Isten törvényeivel és mértékeivel!(Cselekedetek:5:29) Ha nem engedelmeskednénk nekik, az olyan lenne mintha Istennek nem engedelmeskednénk, mivel a kormányzatok is csak Isten által vannak. Mégegyszer, bocsánatot kérek azért, hogy csak most írok. Remélem tudtam segíteni neked, de ha kell tudok írni még verseket a Bibliából ezekhez a kérdésekhez. Köszönöm, hogy idõt szakítottál rám, és várom a további kérdéseidet!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a részletes felvilágosítást. Azért szeretnék, ha belépnék közéjük?
az elobbi vagyok es meg azt szeretnem mondani hogy a szentirast olvasom, ez az egyetlen konyv ami erdekel, egy kisebb kozossegnek vagyok a tagja, ugy gyulunk egybe mint az elso tanitvanyok tettek vagyis hazaknal, a het elso napjan megtorjuk a kenyeret, szedan imaorank van , hetfon kulon noi es ferfi ora , vasarnap reggel kenyertores , vasarnap este szabadbeszelgetes, nincsen nevunk egyszeruen Jezus kovetoi vagyunk, az o gyermekei, nincsenek vezetoink , mindenki Krisztus gyulekezetenek a tagja.CSak egyedul Krisztusnak szeretnenk megfelelni, es az o parancsait kovetni, szabadon szeretetbol.varom a valaszaid, kerdeseid
kosz hogy ennyire erdekellek, azt hittem hogy a jehovistak sokkal segitokeszebbek, de nyilvan tevedtem.
Jehova Tanúi hivatalos honlapja http://www.watchtower.org http://www.jw-media.org Vajon abban hisznek, hogy egyedül õk fognak megmenekülni? Nem. Sok millió ember, aki az elmúlt évszázadok folyamán élt, és nem volt Jehova Tanúja, feltámad, és alkalmat kap az életre. Sokan a most élõk közül még állást foglalhatnak az igazság és az igazságosság mellett a „nagy nyomorúság” elõtt, és megmentésben részesülnek. Továbbá Jézus figyelmeztetett, hogy ne ítéljük meg egymást. Mi a külsõt látjuk; Isten a szívet nézi. Õ tisztán lát, és irgalmasan ítél. Jézusra bízta, hogy ítélkezzen, és nem ránk (Máté 7:1–5; 24:21; 25:31).
"melyik egyházhoz hasonlít a legjobban az az õsi egyház?" Ha õszintén vizsgáljuk meg, akkor nagyon messze van a mai történelmi egyházak hitelveihez és gyakorlataihoz! A kérdések egy része pedig eleve rossz, mivel olyan tanokat feltételez, melyek nem szerepelnek a Bibliában. A Biblia írását az elsõ sz. végén lezárták. Az a célját tekintve, teljes mû. Erre több utalás is van benne. Akik a maguk képére szeretnék formálni a vallást, a hitéletet, azok szeretnék csak "lezáratlannak" beállítani. De ez még csak nem logikus! Arra viszont tökéletesen megfelelõ, hogy a vallásos zûrzavart növelje!
De ez még csak nem is logikus - helyesbítettem. A törvények és paragrafusszerû parancsok helyett Krisztus inkább az alapelvekre hívta fel a figyelmet. Azt sem kell várni éppen ezért, hogy paragrafusként tartalmazza, hogy ettõl-eddig terjed a Biblia, hiszen a kanonikussá nyilvánítását is Isten irányította. Ez pedig jóval azelõtt megtörtént, mint ahogy azt a katolikus egyház állítja és a saját képére nem szabta, késõbb az apokrifokkal jelentõsen kibõvítve az addig már Isten segítsége által kanonikusnak elfogadott Szentírást.
Kossz, akkor kezdenem is feltenni a kerdeseimet?Szerintetek kik jutnak a mennybe?Aki jehova tanuja lessz, vagy minden ember legyen az barmilyev vallasu, de elfogadta Jezust szemelyes megvaltojanak?Masodik kerdes.. Jezus ki volt, Isten fia vagy egy profeta?Harmadik kerdes..Hany konyve van a Biblianak? Negyedik kerdes..Ti kinek akartok megfelelni, IstenneK vagy valami vallasi vezetok torvenyeinek?Egyenlore ennyit szeretnek tudni.oszinte valaszokat varok, igeversekkel alatamasztva.koszi
Én tanú vagyok, és ha bármi érdekel, szívesen válaszolok rá, de nem szeretnék azért, mindenféle mocskolódásokat, gúnyolódásokat olvasni.
"Békét, boldogságot, egyenlõséget, bõséget, mint minden más egyházi és világi szervezet is." Ez a mondat az év baromsága is lehetne. Minden egyház hatalmat és pénzt akar, mert mind üzleti vállalkozások. Mára. A Jehova Tanúi egy destruktív szekta, õk azok, akik háromszor jósolták meg Jézus eljövetelének idõpontját, aztán azt mondták nem az õ dolguk ezt megmondani. Belépsz, rájuk iratod a vagyonod. Amúgy meg egy piramisjáték, az alsók dolgoznak további tagok behozásáért, a fentiek jól élnek.
Én elõre leszögezem hogy nem szeretnék a sárdobálózásba belefolyni, hiszen több Jehova tanúját ismerek, és õk számomra elég kedves emberek, attól függetlenül, hogy nem feltétlenül értek egyet a nézeteikkel. A Jehova tanúi Isten királyságát hirdetik, az õ nézetük szerint eljön az az idõ, amikor azok az emberek, akik nem követik Isten szavát, elpusztulnak az hArmaggedon eljövetelekor,
Gondolom azt minden õszinte ember elismeri, hogy ahhoz nem kell Jehova Tanújának lenni, hogy elhanyagold a családod. Ez a gond nem a Tanúk között probléma, hanem inkább a világban. Bár tény, a Tanúknak, fõleg ha a család egy része ellenséges, nem könnyû egyensúlyban maradni, de pont õk tanúlják azt hangsúlyozottan a bibliából, hogy "aki az övéire gondot nem visel, az rosszabb a hitetlennél." Ez a fontos alapelv a Tanúknál akkor kap nagy szerepet, ha a család egyik/többi tagja nem testvér. És mindenkinek helyt kell állni. Másrészrõl, nem közösítenek ki senkit csak azért mert nem tanúskodik. Tehát senki sem emberektõl való félelem miatt terjeszti az igazságot. Sokkal józanabb és mindenki számára érthetõ oka van, legalábbis azok megértik, akiknek van felelõsségtudatuk. Mert ki az, aki nem ébresztené fel akár álmából is a szomszédját, vagy bárkit, ha látná hogy ég a háza? Ki az, aki nem mondaná el az embereknek, ha biztos forrásból értesül valami közelgõ, mindenkit érintõ komoly változásról??? A felelõsséggel élõ ember ezt mindig megteszi! Namost, a Tanúk alapos bibliatanulmányozásuk révén, meggyõzõdtek arról, amit sok ember, teljesen más irányú céljai miatt, nem vesz észre! Ez egyébként nem elõször történik meg a történelemben, volt már ilyen, kicsiben is, meg nagyban is. Akkor is a legtöbb ember szellemileg alvó állapotban volt.
"Békét, boldogságot, egyenlõséget, bõséget, mint minden más egyházi és világi szervezet is." Ez a mondat az év baromsága is lehetne. Minden egyház hatalmat és pénzt akar, mert mind üzleti vállalkozások. Mára. A Jehova Tanúi egy destruktív szekta, õk azok, akik háromszor jósolták meg Jézus eljövetelének idõpontját, aztán azt mondták nem az õ dolguk ezt megmondani. Belépsz, rájuk iratod a vagyonod. Amúgy meg egy piramisjáték, az alsók dolgoznak további tagok behozásáért, a fentiek jól élnek Látom nem vagy tisztában a dolgokkal, tartsd meg a véleményedet mert nincs valóság alapja, és rosszindulatúak a megjegyzéseid.
nagyon kell vigyazni a jehova tanuikkal , mert nagyon ravaszak mindenre van valaszuk betanult szovegeik vannak es ami a legfontosabb hamis tanitok
Hogy minden ember halljon róluk és az általuk hirdetett "jóhír"-rõl, és minden ember el tudja dönteni, hogy kíván-e csatlakozni avagy nem. Mindenkinek meg van adva adva a lehetõség! Addig végzik a munkát, amíg az egész Földön nem hallja mindenki, amit hirdetnek!
http://www.omega-3.hu/files/04_Jehova-Tanui_(Sz.A).pdf http://bitflow.dyndns.org/hungarian/LotharGassmann/Hungarian.. Jehova tanúi, millenisták, 1931-ig Komoly Bibliakutatók Nemzetközi Szövetsége: adventista hagyományokon alapított szekta. - Charles Taze Russell (1852-1916) philadelphiai rövidáru-kereskedõ hozta létre az 1870-es évek elején, abból kiindulva, hogy elõtte senki sem értelmezte helyesen a Szentírást. 1874: létrehozta Biblia-tanulmányi körét (Bible Study Group). 1879: megalapította a Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence ('Sion Õrtornya és Krisztus Jelenlétének Hírnöke') folyóiratot, a késõbbi Watch Tower ('Õrtorony') õsét. - Russell meggyõzõdése szerint a világ végének idõpontja kiszámítható (1872 óta Jehova tanúi kb. 7x határozták meg Krisztus kirságának eljövetelét). Halála után újabb szekták váltak ki a társaságból. Utóda 1917: Joseph Franklin Rutherford (1869-1942), aki szigorította a vezetés stílusát. Tökéletesítette a házról-házra látogatás gyakorlatát, meghonosította az évenkénti kongresszusokat és az ún. „királyságtermeket” (tkp. gyülekezeti termek). 1931. VII. 26: a Columbusban (Ohio, USA) tartott kongresszuson vették föl a Jehova tanúi nevet, melyet Iz 43, 12-bõl származtatnak. - Tanításuk. Egy Isten van (neve 1931 óta a Kiv 3, 15 és Iz 42, 8 alapján Jehova). Tagadják Krisztus istenségét, a Szentháromságot, a lélek halhatatlanságát. A Szentlelket személytelen erõnek tekintik. A szentségeket elvetik. Jézust Jehova legkiválóbb tanújának tartják, aki emberi létezése elõtt Logosznak, Igének v. Mihály arkangyalnak nevezett szellemi teremtmény volt. Meghalt mint ember és feltámadt, mint egy halhatatlan lélek v. szellemi Fiú. Szenvedése és halála volt annak az ára, hogy visszanyerje az emberiség számára az örök földi életet. E földi paradicsomban csak a 144 ezer igaz „tanú” (Jel 7, 4; 14, 1) élvezheti a mennyei dicsõséget Krisztussal. A gonoszoknak teljes megsemmisítésben lesz részük. A vallás és a világi hatalom az ördög eszközei a jóakaratú embereknek az igazságtól való távoltartására. - Életformájuk. Jehova tanúi alapvetõ kötelessége Jehova közeledõ országának hirdetése ajtón becsöngetve, otthoni bibliacsoport keretében, az utcán Õrtorony újságot kínálva. Üdvösségük egyedüli útjának az igehirdetést tartják. Keresztségük (alámerítéssel, tömegdemonstráció keretében) nem szentség, csak külsõleges szimbólum. Tiltják az ünneplést, kivéve az Utolsó Vacsoráról való megemlékezést, melyet Niszan hó 14-én napnyugta után ülnek meg a kenyér és bor jelképeivel. ApCsel 15, 29 és ósz-i helyek alapján minden formában tartózkodnak a vértõl, a vérátömlesztést akkor is elutasítják, ha az az életet jelentené maguknak v. gyermekeiknek. Házassági és nemi erkölcsük szigorú, leszámítva a születésszabályozást, amit a párokra hagynak. Tiltják a dohányzást. Hitük és életszabályaik egyetlen forrása saját fordítású Bibliájuk („Új Világ Fordítás”), bõséges magyarázattal. A Biblián kívül csak a társaság által terjesztett kiadványokat használhatják. Minden alkalmat megragadnak a misszionálásra, más módon azonban nem érintkeznek a társasághoz nem tartozókkal. Pártokkal, szakszervezetekkel nem mûködnek együtt, nem fognak fegyvert és nem tesznek esküt. - Szervezeti felépítésük. Az „Ország hirdetõjének” heti 5 órát a gyülekezetben és havi 10 órát „tanúskodással”, a kb. 35 ezer „úttörõnek” havi 100 órát a társaság tevékenységével kell töltenie. További 8 ezer „különleges úttörõ” és „misszionárius”, valamint 1500 fõállású dolgozó mûködik a világ különbözõ pontjain lévõ Bétel nevû közösségeikben. Hierarchizált és centralizált szervezetük csúcsán 1971 óta ún. „vezetõ testület” áll. Az 1909 óta New York Brooklyn negyedében székelõ központ a fontosabb országokban hálózati irodákat irányít, melyek felügyelik a munkát és vezérlik a publikációk szétosztását: körzeti és kerületi megbízottak rendszeresen látogatják a helyi gyülekezeteket, s találkoznak a helyi megbízottakkal, úttörõkkel és hithirdetõkkel. A szimpatizánsok nem számítanak tagnak. Ahhoz, hogy valaki „igaz tanú” lehessen, így vagy úgy, de hatékonyan kell prédikálnia. - Elterjedésük. A 20. sz. elsõ felében a leggyorsabban terjedõ vallási mozg., létszámuk 1939-48: megötszörözõdött, 1965: kb. 1 millió, 1996: kb. 5, 3 millió. Jelenlétük É-Amerikában és Eu-ban a legerõteljesebb, Ázsiában elenyészõ. Jehova tanúit a Szabadegyházak Tanácsa nem vette fel tagjai sorába. A hitleri No-ban 1933-45: kb. 10 ezer tagjuk börtönbe, kb. 2 ezer koncentrációs táborokba került, akik közül 1200-an meghaltak. - Õrtorony c. folyóiratuk megj. kéthetente, 125 nyelven (köztük m-ul), 20 millió pld-ban. - Mo-on a 20. sz. elsõ évtizedében jelentek meg, 1989 óta bejegyzett felekezet. Létszámuk 1990: kb. 5 ezer fõ. Erdélyben Kolozsvárt, Marosvásárhelyt s a Nyárád menti falvakban voltak hívei, akik kiadták Russel 7 köt-es mûvét, bibliakritikai mûveket és Kolozsvárt 1914-22: A Világító Õrtorony, 1923-35: Az Õrtorony c. havi (rendszertelenül megj.) folyóir-ot. A 24.536/1928. sz. törv-nyel szervezeteiket Ro-ban betiltották az „aratók”, nazarénusok, reformált adventisták, pentikostalisták, inochentisták gyülekezeteivel együtt. Az adventistáktól a 19. sz. végén elszakadt protestáns irányzat, erôsen Szentháromság-ellenes jelleggel. Hitük szerint egy Isten van: Jehova. Jézus teremtmény, Szent Mihály angyal megtestesülése. A test feltámadásában nem hisznek. Várják Jehova 1000 éves földi uralmát. A világ vége tûzzel fog eljönni, s csak ôk fognak megmenekülni. Pacifisták (fegyvert nem fognak). A jó szervezés és apostoli elkötelezettségük az utóbbi évtizedekben sok hívôt szerzett nekik. Módszerük: elsôsorban jóindulatú keresztényeket szemelnek ki a megtérítés céljával. Kettesével látogatják a lakásokat... Többnyire a csalhatatlanság látszatával idézik a Bibliát, mást nehezen hagyva szóhoz jutni. A Szentírásban kevéssé járatos ember számára imponáló, ahogy dobálódznak a bibliai idézetekkel és helyek pontos megjelölésével. Valójában bibliai ismereteik általában felületesek, s csak saját céljaikra összegyûjtött helyeket idézgetik folytonosan. Azt állítják, hogy a többi egyházak papjai csak félrevezetik a hívôket, s az igazság csak náluk van. Ezért általában párbeszédet nem is folytatnak másokkal. Amiben példaadóak: az összetartás és egymás segítése a gyülekezeten belül, valamint a missziós elkötelezettség, amelyek másokat tanaiknak megnyerni igyekeznek: Elkötelezik magukat a hithirdetésre (, , akár alkalmas, akár alkalmatlan''). Folyóirataikat 70 nyelven, összesen ötmilliós példányszámmal jelentetik meg. (Hazánkban tagjainak száma: 18-20.000.) Szekták: Jehova tanúi...(Õrtorony Társaság) Charles T. Russel eredetileg adventista volt, majd önálló világvége-idõponttal (1914) jelentkezett. Mozgalmának szócsöve a Sion Örtornya c. folyóirat, központi szerve a Sion Örtomya Társaság lett Brooklynban. Jövendölése nem vált be, 1916-ban meghalt, de társasága azóta is tovább mûködik. Utóda J. F. Rutherford lett. A szekta tagjai 1931-ben vették fel a Jehova tanúi nevet (Iz 43, 10-re hivatkozva, ti. hogy "Tanúim lesztek").Az elsõ vezetõk utódai: N. H. Knorr (1977-ig) és F. W. Franz. Jézus Krisztust nem tekintik Isten Fiának, hanem csupán embernek.Russel szerint Krisztus csupán "Isten elsõ teremtménye, s ugyanolyan, mint az angyalok földrejövetele elõtt Mihály arkangyal volt." (Élet 77.1.) Holott Krisztus az evangéliumokban mint Fiú szerepel, aki semmiképp sem szakítható el az Atyától: "Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát sem, aki Õt küldte."(Jn.5, 23) Vele és a Szentlélekkel együtt örök Isten. A Szentlelket személytelen isteni erõnek tekintik, pedig Jézus búcsúbeszédében úgy szól róla, mint Valakirõl, nem pedig mint valamirõl: "az Igazság Lelke, aki az Atyától származik" (Jn 15, 26), s aki megtanít mindenre, vigasztal, megerõsít. A Fiú és a Szentlélek "leértékeléséveI" a kereszténység legfóbb tanítását, legnagyobb újdonságát, a Szentháromság-hitet vetik el. Elfogadják, hogy a Szentírás Isten szava, azonban "A Szentírás Új Világának Fordítása" címmel, Knorr rendeletére kiadott biblia-változatot tartják kezükben, amely már az õ dogmáik szerint átalakítutt szöveg. A János evangélium bevezctõjét pl. így torzítják:"Az Ige isteni volt". Pedig János ezt írja: Isten volt az Ige". Másutt viszont ragaszkodnak a szószerinti értelmezéshez (ez a fundamentalizmus). A teremtést pl. Kr.e. 49.000-re teszik. A fudamentalizmus másik jegye, hogy az Ószövctséget tekintik kiindulópontnak olyannyira, hogy az Újszövetséget csak "görög iratok"-ként emlegetik. Pedig hitünk szerint a kinyilatkoztatás teljességét az Újszövetség közvetíti. Mennyiben keresztények? Az Egyházak Világtanácsa (a Katolikus Egyházon kívüli keresztény közösségek világszervezete) szerint azok a keresztények, akik a Szentháromság nevére veszik fel a keresztséget. Ezzel a Katolikus Egyház is egyetért. Bár van náluk keresztség, ez rendszerint csak "Jehova nevére" történik. De még ha emlegetik is alámerítkezésnél az Atya, Fiú, Szentlélek nevét, akkor is világos:tudatosan elvetik a Szentháromságot, tehát nem tekinthetõk keresztényeknek! Ezért álkeresztény szektáknak nevezhetjük õket. Mit mondanak a Katolikus Egyházról? Elutasítják a történelmi egyházakat, a katolikus egyházat pedig egyenesen a Jelenések könyvében szereplõ Babilonnal, a bûn városával azonosítják. Holott Szent János ott a pogány Rómáról beszélt, s a Jelenések könyve -mint az Újszövetség összes írása az Egyház könyve, tehát jogtalan eljárás a biblia alapján támadni az egyházat. Maga a Szentírás jegyzi fel az Egyház alapítását: az Úr Jézus azt mondja Péternek:"Te szikla vagy és én erre a sziklára építem egyházamat."(Mt. 16, 19). Jézusnak ezt a tanítását ugyanolyan komolyan kell vennünk, mint a világvégérõl szóló jövendöléseit. A Jelenések könyvére (7, 4) hivatkozva azt tartják, hogy csak 144.000 lélek jut el a mennyei boldogságra, további "nagy sokaság" (Jel 7, 9) valamiféle földi boldogságra jut, de ezek közé csakis a Jehova Tanúi kerülhetnek, mindenki más a "második halál" áldozata lesz, vagyis elpusztul. Ez a tanítás az üdvösség-üzenet teljes eltorzítása. 1 Tim 2, 4 szerint "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson". A "második halál" Szent Jánosnál a kárhozat. Hitünk szerint nincs "két osztályos" üdvösség (hogy egyesek teljesen célba érnek, mások csak részben). A feltámadás mindannyiunk végsõ sorsa, csak ez egyesek számára az élet feltámadása, mások számára az ítélet feltámadása lesz.(vö. Jn 5, 29) A Jehova Tanúi elsõsorban a végidõkrõl szóló tanításaikról ismerlek. A világvégét elõbb 1914-re, késõbb 1925-re, majd 1975-re, végül 1984-re tették, mostanában pedig (immár óvatosabban) 2000 "körüli" idõrõl beszéltek. Minden keresztény vallja, hogy Krisztus eljön majd ítélni élõket és holtakat, de az idõpontra vonatkozólag maga Jézus mondta: "Azt a napot és azt az órát senki sem ismeri, a mennybéli angyalok sem, sõt még a Fiú sem csak azAtya".(Mk 13.32) Ami a be nem vált jósolgatásokat illeti, a Jehova Tanúi elfeledkeznek a Szentírás ítéletérõl: "ha egy próféta az Úr nevében jövendöl, de az nem teljesedik be, azt nem az Úr mondotta hanem a próféta mondta elbizakodottságában". (2. Törv 18, 22) Vagyis hamis prófétálásról van itt szó, pontosan úgy, ahogy Jézus megjövendölte: "Támadnak majd hamis próféták". (Mt 24, 24) A földre, a Harmageddonba helyezik a végítéletet. Jel 16, 16-ban szerepel ez a szó, HarMgiddo, vagyis Megiddó hegye, de Szent Jánosnál csupán jelképe annak, hogy Krisztus legyõz minden Istenellenes erõt. A Jelenések könyve nem menetrend, pontos hely és idõmegjelölésekkel, hanem látomás a történelem egészérõl és a történelmen túli végcélról. Ami Isten nevét illeti, a JHVH betûk kiejtése Jáhve volt. Ez a név azt jelenti: Én vagyok aki (veletek) vagyok, de nem egyetlen név még az Ószövetségben sem. Az Újszövetségben pedig sehol sem fordul elõ, ezért jogtalanul helyezik el annak szövegében. Jézus sem használja, a Jáhve nevet az Atya névbe sûríti. A Miatyánkban épp azt kérjük, szenteltessék meg az Atya neve! Számunkra már a Jézus név válik a legfontosabbá:"Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, földön és alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsõségére, hogy Jézus Krisztus az Úr" Fil 2, 10. Igaz, hogy az egész biblia, a Szentírás Isten szava, de Krisztus-központú, tehát nem lehet végsõ mérce az, amit az Ószövetség közöl. Az üdvösségtörténetben fokozatosan tárul fel Isten tanítása. Ezt a fokozatosságot szem elõtt kell tartanunk. Másrészt a szentírók koruk gyermekei, ezt figyelembe kell venni az Írások értelmezésénél. A Jehova Tanúi a következõ utasítást hordozzák magukkal: "Mint istenfélõ keresztyén, kérem ezúton, hogy testembe semmi esetre és semmi formában és semmikor vért ne adjanak."Mindez, úgymond, "Jehova Isten akaratából" történik. Igaz, a lélek a testben "egy a vérrel" (Lev 17, 11), egy, de nem azonos. A lelket a vérrel azonosítani ugyanolyan tévedés, mintha valaki az elektromos áramot a vezetékkel azonosítja. A vérátömlesztés megtagadása nem fér össze a szeretet fõparancsával. Mint ahogyan keresztény közösségek elleni gyûlölködés sem. A mozgalom tagjainak száma a világon mintegy két és fél millió, Magyarországon húszezer. Hogyan térítenek? Módszereiket tapasztalalbó1 is ismerjük. Legváratlanabb idõpontokban becsöngetnek lakóházainkba, utcán, parkokban leszólítják a járókelõket, rátukmálják a gyanútlanokra kiadványai kat. Ügyesen kiforgatják a Szentírást, ugyanakkor a ma zajló háborúkat, ma elõforduló nyomorúságokat mint az ajtónk elõtt álló világvége biztos jeleit értelmezik. Innen már csak egy lépés a fenyegetés: Ha nem térsz meg hozzánk, akkor nem lesz részed Isten királyságában, sõt elpusztulsz. Ez a fenyegetés nem fér össze az evangéliummal. A Katolikus Egyház az Úr Jézus módszerét igyekszik követni, aki tiszteli az emberek szabadságát. Nyitott szívvel hirdetjük Krisztus tanítását jehovás testvéreink felé is, hiszen az üdvösség ajtaja mindenki elõtt nyitva áll. Elõttük is. Jehova tanúinak szektáját 1880-ban alapította Charles Russel az USA-ban, s elsôdleges céljuk kezdetben a Biblia komoly tanulmányozása volt. Az alapító az elmélyült Biblia-tanulmányozás hatására hamarosan fontos felismerésre jutott: kiszámította, hogy a világvége 1914-ben fog bekövetkezni. Az érdekesség kedvéért áttekinthetjük Russel számításait: Jeruzsálem pusztulása, amelyet ô Kr. e. 607-re tett, számára a , , nemzetek idejének'' (Lk 21, 24) kezdetét jelenti. Dán 4, 16-32 szerint ez , , hét idôn'' keresztül fog tartani. Egy , , idô'' a Jel 12, 6-14 szerint 360 napot foglal magában, míg a Szám 14, 34 azt bizonyítja, hogy egy nap egy évet jelent. Ebbôl kifolyólag a , , nemzetek ideje'' 2520 év, s ha ezt hozzáadjuk a Kr. e. 607-es esztendôhöz, megkapjuk az említett 1914-es évet. Russel számítása figyelmen kívül hagyja a bibliai számok szimbolikus értelmét, csakúgy, mint azt a történelmi tényt, hogy Jeruzsálemet Kr. e. 587-ben rombolta le Nebukadnezzár király... Amikor az 1914-es év nem hozta meg a várt eredményt, elkészült az új magyarázat: Ebben az évben lépett fel Krisztus a mennyei trónra és kezdte meg a végsô harcot a Sátán ellen, amely láthatatlanul folyik. 1914 óta gyülekeznek a seregek a Földön, és készülôdnek a végsô csatára, az Armageddonra, amelyben Krisztus gyôzedelmeskedik és megkezdi ezeréves uralmát. Ennek az uralomnak a kezdetét századunkban már két idôpontra is megjövendölték: elôször 1925-re, majd legutóbb 1975-re A jehovisták várakozása szerint a világ végén 144 000 igaz -- természetesen kizárólag Jehova tanúi közül- elragadtatik majd a mennybe, míg a többiek -- szintén jehovisták -- a Földön maradnak, és paradicsomi állapotok között élhetnek majd. A jehovista paradicsom képét jól ismerhetjük az Ôrtorony címû kiadványukból: Jól öltözött nyakkendôs úriember, aktatáskával a kezében, szeretô családja körében látható, miközben a háttérben az oroszlán cicaként dorombol és a medve bárgyú képpel bámul a világra. Ezek a naiv, gyerekes elképzelések mégis sokakat rabul ejtenek, hiszen , , emberarcú'' paradicsomot ígérnek: nem kell szenvedni, meghalni, minden olyan lesz, mint a Földön, csak tökéletes formában. Igazi materialista paradicsom.
nagyon sokmindent tanitanak rosszul, tehat hamis tanitok, nem ismerik el Jezust Isten fianak azt mondjak csak egy profeta volt pedig a bibliaban le van irva , , aki hisz a Fiuban orok elete van aki nem az elkarhozott.Olvastam mar volt jehovista feljegyzeseit is, aki elmagyarazta hogyan szabaditotta meg Isten ebbol a tevutbol.a johir az hogy mindenki szamara van szabadulas.
utolso hozzaszolo vagyok, szeretnek jehova tanuival , beszelgetni, ismetlem beszelgetni nem veszekedni, es megerteni allaspontjukat.ide irjatok
Megkérdezhetem, hogy miért érdekel? Beszéltél már Jehova Tanúival? Ha nem, javaslom, egyszer hallgasd meg õket, és tedd fel nekik ezt a kérdést. Biztosan szívesen válaszolnak majd neked.

Mi az alapja annak a Jehova tanúi által oly gyakran emlegetett állításnak, hogy csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak?

Lehet e a Bibliában találni valami utalást ami alátámasztja az Õrtorony Társulat állításait? Szerintem azért ez egy elég merész állítás,fõleg ha figyelembe vesszük eme vallás "korát" . Mi van az elmúlt évszázadokban élt emberekkel.

Legjobb válasz: "...csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak..." És tényleg ezt hangoztatják: http://www.youtube.com/watch?v=LkYgwmQNVV4

"...csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak..." És tényleg ezt hangoztatják: http://www.youtube.com/watch?v=LkYgwmQNVV4
"A lényeg az, hogy nem egy szervezet által kapjuk meg az örök életet, nem egy szervezet ment meg minket a kárhozattól hanem Jézus Krisztus neve." Ugye észre sem vetted, hogy önellentmondásba keveredtél? A "szervezet által" és a "szervezet ment meg" közül akkor most melyikkel van neked bajod és miért? Kitõl is jön a megmentés? Jézustól, vagy Jézus Krisztuson 'keresztül', magától az Õ Atyjától, Jehovától? Ki is gondoskodott a megmentésrõl??? Kérlek válaszolj a BIBLIA szerint. De ne csak kiragadott, egyoldalú látásmóddal, hanem a teljes Írás fényében. AZ pedig egy teljesen más kérdés, hogy KELL-E egy EGYSÉGES szervezet a világméretûen is EGYSÉGES igaz keresztények, azaz Krisztus-követõk számára?! :) De ha akarod, szívesen válaszolok a Szentírás segítségével...
Kedves kérdezö, amikor Jézus Krisztus itélni fogja a juhokat és a kecskéket, mind a két csoport azt állítja magáról, hogy ök lesznek azok akik helyesen jártak el. A Jézus nevében tették ezt és azt. No most mi emberek általában meg vagyunk róla gyözödve, hogy nekünk van igazunk, a másik téved. Azért jó, ha éberek vagyunk, odafigyelünk, különösen a mai idökben, amikor teljesülnek a Bibliai jövendölések az utolsó napokkal kapcsolatban.
De ha már itt vagyok azért néhány szót a kérdezõnek tisztelettel: az új testamentumban azért esik szó úton útfélen Jézusról, hogy meggyõzzék a Zsidókat, akik nem fogadják el Jézus megváltóként, hogy Õ az akirõl az írások szólnak S nem azért, mert Jézus felváltja a Teremtõt mindenható Istent a szerepében, vagy hogy a tettei miatt elbitorolja, Isten hatalmát, vagy uram bocsáss.. Õ emelkedjen fel a teremtõ fõlé. soha nem volt ilyen szándéka. Az írások a görögben ezért fektetnek nagyobb hangsúlyt Jézusra, míg a héber íratok Jehovával foglalkoznak mint egyedüli Istennel aki majd a fia tettein keresztül fog megbocsátani az embereknek. Sajnos elmondható, hogy ezért van az, hogy sokan félre értik Jézus szerepét, és egyesek mindenható Istenné avanzsálták Jézust, semmibe véve az Atyát, S így a biblia által NEM IS tanított háromságot akarva, vagy akaratlanul de támogatják. Jézus nem a maga nevében jött, és nem a maga akaratát tette, hanem az Atyja gondolatait szándékait közvetítette az embereknek. Õ mindig is az atyja szószólója volt és marad, de ettõl nem lesz mindenható Isten, mert nem rendelkezik Isten mindenható erejével, hanem kapja azt így van isteni természete, képességei. Katy Weaver
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Jaj, majdnem elmentem a "jelentõségteljesnek" tûnõ kérésed mellett, amit még hozzám intéztél, kedves kérdezõ! "Mutass elõbb te nekem egy szövegrészt bármelyik Õrtorony által kiadott könyvben amelyben az áll, hogy nem csak Jehova tanúi és nemcsak azok részesülnek a megváltásban akik Jehova földi szervezetének tagjai hanem pl akár katolikusok, reformátusok, baptisták, stb." Abban ugye megegyezhetünk, hogy Jehova Tanúi abban hisznek, hogy sok millió ember, aki az elmúlt évszázadok folyamán élt, és nem volt Jehova Tanúja, feltámad, és alkalmat kap az életre. De sokan a most élõk közül még állást foglalhatnak az igazság és az igazságosság mellett a "nagy nyomorúság" elõtt, és megmentésben részesülnek. Továbbá Jézus figyelmeztetett, hogy ne ítéljük meg egymást. Mi a külsõt látjuk; Isten a szívet nézi. Õ tisztán lát, és irgalmasan ítél. Jézusra bízta, hogy ítélkezzen, és nem ránk (Máté 7:1–5; 24:21; 25:31). Tehát mi ebben hiszünk, ha valami nem bibliait találsz ebben, akkor csak mond. A te kérésed végét pedig szintén hasonlítsd össze a Szentírással, és pontos választ kapsz rá. Abban tehát természetesen nem hiszünk, hogy mindenféle vallás hívei megmentésben részesülhetnek, csak mert hisznek Jézusban a SAJÁT EGYHÁZUK TEOLÓGIÁJA szerint, mert a Biblia nem hogy nem tanítja, hanem egyenesen ellent mond ennek a logikátlan és liberális filozófiának. Ugyanis komoly feltételei vannak annak, hogy valaki megmentésnek örvendhessen...
Kedves utolsó, kérlek ha odafigyelsz a komentárjainkra, akkor észreveheted, hogy a Biblia a fö tankönyv. A Bibliából írtuk ki a verseket. A Bibliát elfogadod? Nyugodtan a te Károli esetleg Káldi fordításodat. Ha megfigyelted, csupán azért, hogy ne legyen fölösleges vita én általában a Károli fordításu Bibliámból írom ki a szövegidézeteket /bár kedvenc fordítáom az Új Világ/... Hagyjuk most csupán a Bibliát szólni. Kérlek mit értesz az utolsó napok jelei alatt amiröl Jézus Krisztus beszélt a Máté 24, 25 a Márk 13 a Lukács 21 fejeztében? ) Továbbá a 2.Timóteus 3:1-5 ?
Istennek mindig is voltak tanúi, olyan személyek, akik róla tanúskodtak. Ez még akkor is így volt amikor a sötét középkorban a vallás elnyomás alatt volt. Sokan még az életük kockáztatásával is olvasták a Bibliát. Sajnos az állítólagos keresztények nem valami keresztényi módon viselkedtek. De Isten ismeri az övéit. Tudja kik voltak azok a múltban, akik kiálltak mellette és követték Fia példáját.
bocsánat a feleletemnél eltévesztettem a számot, kinek írom :-D
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mielõtt írnák bármit is elnézést szeretnék kérni Katy Weavertõl ha megsértettem valamivel amirõl én nem tudok. Ne haragudj de én nem is ismerlek és nem is vagyok az a típus, hogy bárkit is sértegessek még akkor sem ha netán tán nem értünk egyet valamiben. Sajnos nem értem a felháborodásod, de biztos, hogy valami oka csak van ha pont az én kérdésemnél tetted ezt szóvá. És most térjek a tárgyra. Ne haragudjatok de nem tudok mindenkinek külön külön válaszolni ezért megpróbálom besûríteni mondandómat ebben az egy kommentben. Remélem sikerülni is fog... :D Na szóval, akkor a megváltásról beszéltünk, igaz? Egyáltalán szükségünk van e egy szervezetre ahhoz, hogy a megváltásban részesüljünk? Én azt mondom, hogy ahhoz nem kell semmilyen szervezet vagy vallás vagy egyház és semmi ehhez hasonló. Persze azt nem tagadom, hogy szükség van gyülekezetekre szükség van arra, hogy az ember ne egyedül próbálja átküzdeni magát a megpróbáltatásokon a kísértéseken amelyek ott állnak lesben minden "sarkon". Egyedül nagyon nehéz végigzarándokolni az Isten felé vezetõ utat, de a megváltásunkhoz nincs szükségünk semmilyen szervezetre mert a Megváltás már megtörtént! „Krisztus VÁLTOTT meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.”(Gal.3:13) Sokan nem tudják, hogy mi az, ami alól megváltást kaptak Jézus által. Amint látjátok, az Ige a Galata levélben múlt idõben van: Jézus Krisztus megváltott minket. Nem jövõ idõben, hogy: meg fog váltani. Megváltott! Jézus Krisztus tehát megváltott minket valami alól. Mi az, ami alól megváltást kaptunk? Mit jelent a törtvény átka? A legtöbb embernél az igazság az, ha megkérdezed õket, hogy mit jelent a törvény átka, nem fogják pontosan tudni a választ rá. Ez a tudatlanság elrejti sokak elöl, hogy mi az, ami alól megváltást kaptunk, és mi az, amit Jézus Krisztus a megváltási tervében véghez vitt értünk, mit kaptunk ebben. Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Mit jelent ez? Egyféleképpen lehet választ adni erre: ha visszamegyünk az Ószövetségbe, és megnézzük, hogy ott mit ír az Ige a törvény átkáról, mit ír az Ige a törvényrõl. A törvényt kétféleképpen lehet értelmezni: vagy a Tízparancsolatot értik rajta az emberek, vagy pedig tágabb értelemben Mózes 5 könyve foglalja magában a törvényt. Átokról nem esik szó a Tízparancsolatban, de mégis be tudjuk azonosítani, hogy milyen büntetéssel jár az, ha valaki megtöri, megszegi a törvényt. Ez az átok mindannyiunkra érvényes lenne, mert a Biblia Igéje azt mondja, hogy mindannyian vétkeztünk. De dicsõség és hála az Istennek, Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, ez az átok ezért nem száll ránk, hanem helyette az áldás jön ránk. Senki! Egyetlen ember vagy szervezet sem teheti meg értünk azt amit már Jézus Krisztus megtett értünk. "Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki MEGVÁLTOTTA õket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak."(2Pét.2:1) És ha most megengeditek idéznék néhány sort Rutherfod bíró beszédébõl ami 1935-ben hangzott el; „ISTEN SZERVEZETÉBEN kell védelmet találniuk, ami arra mutat, hogy be kell merítkezniük, meg kell keresztelkedniük, vagyis el kell rejtõzniük EBBEN a szervezetben. A bárka, amit Noé épített Isten parancsára, Isten szervezetét jelképezte…” Egyelõre én itt megállok de ettõl függetlenül várom a válaszokat. Jó éjszakát mindenkinek! :)
Kedves kérdezõ! A kiírt kérdésed egy hamis állításon alapul, ugyanis soha, sehol nem állítottuk, hogy egy szervezet kell a "megváltáshoz", melyet Jézusnak és annak Atyának köszönhetünk. A váltság — A kereszténység elveszett tantétele A VÁLTSÁG — az a hittétel, amely szerint Jézus meghalt cserébe a bûnös emberiségért — az igaz keresztény hit alapvetõ tantétele. Ez a hittétel mégis régóta bírálat és nevetség tárgya a kereszténység teológusai részérõl. Vajon miért? Nem maga Jézus mondta a Márk 10:45-ben: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy õ szolgáljon és a lelkét váltságul adja cserébe sokakért”? Némelyek azt állították, hogy Jézus sohasem ejtette ki ezeket a szavakat, hanem az õ halála után Pál apostol befolyására agyalták ki azokat. Mások megint úgy érvelnek, hogy a „váltság” itt szókép, vagy hogy e hittétel a görög mitológiából származik! Ily módon a váltság gyakorlatilag eltûnt az egyházi tanításból. Joggal kérdezheted azonban, hogy vajon mit értettek akkor a korai keresztények Jézus halálán. Pál a 2Korinthus 5:14, 15-ben ezt mondja: „A Krisztus szeretete kényszerít erre minket, mert íme, úgy ítéltük meg, hogy egy ember meghalt mindenkiért . . ., hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük s feltámasztatott.” Mily kifejezõen egyszerû volt ez a hittétel — teljesen mentes a bonyolult változtatásoktól, amelyeken késõbb az egyházi teológusok jóvoltából keresztülment. Hát lehetséges az, hogy Pál találta ki ezt a hittételt? Bizonyos, hogy nem, mert az 1Korinthus 15:3-ban ezt mondja: „Mert elsõsorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bûneinkért az Írások szerint.” Egészen világos, hogy jóval korábban, mint hogy Pál megírta a leveleit, a keresztények már akkor azt értették Jézus halálán, hogy az áldozati halál, õ valódi árat — váltságdíjat — fizetett azért, hogy megváltsa a bûnös emberiséget. Továbbá, ahogyan Pál rámutat, a keresztények megértették, hogy Krisztus halála beteljesítette „az Írásokat”, azaz a próféciákat, olyanokat mint a Zsoltárok 22. és az Ésaiás 53. fejezetében találhatók a Héber Iratokban, vagy „Ószövetségben”. Megválaszolatlan kérdések Ha úgy gondolod, hogy a magad számára egy kis kutatást végzel a tényeket illetõen, úgy találod majd, hogy majdnem az apostolok idejétõl fogva hittagadó tanítások szüremlettek be a keresztény tanításba (Cselekedetek 20:29,  30; 2Timótheus 4:3,  4). A Krisztus váltságáldozatába vetett hit mégis fennmaradt, miként ezt a korai egyházatyák írásai bizonyítják. Mindazonáltal, amikor néhány késõbben élt teológus a váltság tanának témáját feszegette, egynéhány nehezen megválaszolható kérdéssel találta magát szembe, mint például: Kinek fizették a váltságdíjat? És miért volt szükség erre a megfizetésre? Nüsszai Gergely és mások i. sz. a negyedik században részletesen kifejtették azt a nézetet, hogy a váltságdíjat Sátánnak, az Ördögnek fizették! Sátán — érveltek õk — kezében tartja az embert, és hogy megszabadítsák az emberiséget a kezébõl, váltságdíjat fizettek érte. Kortársuk, Nazianzoszi Gergely azonban tátongó ûrt talált ebben az elméletben: Az elmélet arra célzott, hogy Isten lekötelezettje az Ördögnek — ami csakugyan esztelenség! Az elmélet, hogy a váltságdíjat az Ördögnek fizették, ennek ellenére elterjedt és évszázadokon át tartotta magát. Lehetséges-e, hogy a váltságdíjat magának Istennek fizették? Nazianzoszi Gergely úgy érezte, hogy ez az elképzelés is kifogásolható. Mivel ’mi nem vagyunk [Isten] rabszolgái’, miért kellene értünk váltságdíjat fizetni neki? Továbbá — érvelt Nazianzoszi Gergely —, ’örömet szerezne-e az Atyának a Fia halála’ abban az esetben, ha az ilyen váltságdíjat követel? Úgy tûnik nehéz kérdések ezek, kétségessé tették magát a váltságdíjat.
Sziasztok. Bocsánat az offért Úgy hallom sokan emlegetnek annak ellenére, hogy nem szeretnék ehhez az oldalhoz tartozni, és a sértegetések és az emberhez méltatlan megalázások miatt elmentem és át adtam a Staféta botot másnak. ennek ellenére, még is említve vagyok. Kérem szépen, hogy hagyjatok ki a mocskolódásokból. Köszönöm Katy Weaver
Kedves kérdezõ! Nos, akkor lássuk csak, hogy MIVEL is válaszoltam neked: "Ez nem "merész" állítás, hanem HAMIS!" Tehát NEM keresztkérdéssel válaszoltam, igaz? Azért kérdeztem vissza, mert kíváncsi vagyok, hogy mivel tudod alátámasztani a kérdésedben tényként kezelt állításodat! Ez talán természetes, vagy nálad nem??? :) Csak a tényszerûség kedvéért, oké? A tényszerûséget persze a Katynak írt válaszodban sem sokat lehet találni - szó szerinti, szûk látókörûen és félreértelmezett versek, ezért hamis következtetés jellemzi. Ez probléma. A szó szerintiség a "nevében" kifejezésre vonatkozik. A szûk látókörûség pedig arra, hogy nem veszed figyelembe azt, hogy Jézus KINEK A NEVÉBEN jött közénk, kit képviselt, ki volt az Istene, kihez imádkozott, kitõl kapta a hatalmát??? És ezek által félreértelmezed az idézett verseket, teljesen más következtetést vonva le belõlük, mint amit a Biblia mondani akar Jézusról. Ez bizony nagy hiba. Tehát mit is jelent a "nevében" kifejezés? "Jézus nevében" és ehhez hasonló kijelentéseket az egész Keresztény Görög Iratokban találunk. Valójában több mint 80-szor van benne a "név" szó, amikor Jézus szerepére utal; egyedül a Cselekedetek könyvében mintegy 30-szor. Az elsõ századi keresztények Jézus nevében kereszteltek, gyógyítottak, tanítottak, hívták a nevét, szenvedtek a nevéért és magasztalták a nevét (Cselekedetek 2:38; 3:16; 5:28; 9:14, 16; 19:17). Az egyik bibliai szótár szerint a "név" szóval fordított görög kifejezést gyakran használja a Biblia "mindarra, amit egy név magában foglal: a hatalomra, a jellemzõkre, a rangra, a fenségre, az erõre, a kiválóságra stb., mindenre, amit a név takar". Jézus neve tehát magában foglalja azt a fenséges és óriási végrehajtói hatalmat, amellyel Jehova Isten felruházta. Vagy ezt tagadod tán?! Maga Jézus ezt mondta: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Máté 28:18). Miután Péter és János meggyógyított egy sánta embert, a zsidó vallásvezetõk kérdõre vonták õket: "Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?" Péter bátran kijelentette, hogy abban a hatalomban és erõben hisz, melyet Jézus neve jelent, amikor tudatta: "a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által..., az által áll ez ti elõttetek épségben" (Cselekedetek 3:1–10; 4:5–10). Tehát megóvlak téged attól, hogy "beidézd az összeset", mert bizony mi is jól ismerjük az ÖSSZESET. Persze az sem árt, ha nem egyoldalúan és nem szûk látókörûen értelmezzük a TELJES Írást, ugye egyetértesz? :)
A kérdező hozzászólása: Elnézést nem 7 es hanem a 9-es válaszolónak szól a kérdésem. :)
A kérdező hozzászólása: Elnézést a tévedésért most látom a hibát ; nem"megváltásán" hanem megváltásban...
Jézus mindenkiért feláldozta az életét, hogy mindenki aki hitet gyakorol benne, örök élete lehessen. Így tehát, mindenki aki javára fordítja Krisztus váltságáldozatának az értékét és követi az általa meghagyott parancsolatokat, valamint az isteni alapelveket, élvezhetik Jézus váltságáldozatának a jótéteményeit. Bár Jehova Tanúi megpróbálnak az isteni alapelvek szerint élni és követni a Krisztusi példát, ez még nem jelenti azt, hogy mindenki aki Jehova tanújának vallja magát az megmentésben részesül. Nem emberek döntik el azt, hogy ki fog megmentésben részesülni, hanem Jehova aki a szívek és vesék vizsgálója.
A kérdező hozzászólása: Igen ezzel egyetértek, de akkor ez fordítva is érvényben van. Nem kell ahhoz Jehova tanújának lenni, hogy üdvözlj. Persze minden az életviteledtõl függ. Ha olyan életét élsz ami szemben áll Isten törvényeinek akkor mindegy, hogy mi vagy. Viszont ha egy erkölcsös életet élsz és követed Jézust akkor van eselyed az örök élethez, és ehhez nem szükséges egy szervezet tagsága sem. Fõleg nem egy olyan szervezet ami ária tanokat hangoztat. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban tévednék, és vállalom is minden leírt szavamat.
"Pál nem tanított mást, mint azt, hogy az ember egyedül hit által üdvözül kegyelembõl, minden emberi cselekedet hozzátétele nélkül."
Ez egy igen kényes kérdés, kedves Kérdezõ. Egy kérdésem lenne hozzád. Jézus elfogadta volna e a Tanítványait ha a Zsidó vallás gyakorolták volna tovább úgy, hogy közben elfogadták Jézust, de azért a Zsidó vallással összeszõtték volna a tanításokat. Mert ha igen, akkor minek kellett megkeresztelkedniük egy bizonyos tanítottság után és más kép gyakorolni a hitüket? Vagy, a más vallásúaknak, miért kellett elhagyniuk a vallásukat, hogy Jézus követõiként azt gyakorolják, amit Õ tanított. S a Jelenések könyvében miért írja az apostol, hogy az emberek fussanak ki a hamis vallásból, hogy ne legyenek a világnak és a vallásainak része, mert ha nem akkor azt a büntetést kapják amiket Õk./Jelenések 18:4/ Jézus királysága nem része ennek a világnak, és a követõi sem képezik részét, és ennek minden keresztény esetében érvényesnek kellene lennie. DE a nagy kereszténységnek a legnagyobb része a világban él, és beleavatkoznak azok ügyeibe és a jelenések könyve szajhának nevezi ezeket a vallásokat, amiért a politikával vannak szövetkezve. akkor hogyan tudná Jézus egységesíteni a hitet a tanítást, ha továbbra is azt tanítaná, hogy mindegy milyen "vallás" És akkor nem fog megtörténni az egy pásztor egy nyáj prófécia, hiszen nyájak ezreinek különféleségei okozzák a megosztottságot, ami zûrzavart okoz, és akkor az Isten minek irat le olyan büntetéseket bizonyos tanításokra, ha mindegy volna? Nem mindenki megy az egek királyságába aki Jézust elismeri. (Máté 7:21) 21 Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, Nos erre mit lehet mondani? Jézus hogyan egységesítené a hitet, az imádatot, ha mindent úgy hagyna ahogy most van, Ezeken érdemes lenne elgondolkozni. Persze kijelenteni sok mindent nem lehet, mert ahogy valaki írta, hogy Jehova Tanúinak lenni még semmire nem garancia, mert Jézus azt mondta: Aki mindvégig ki tart az részesül megmentésben. Egy Tanú is eleshet...
témával kapcsolatosan érdemes felidézni egyébként talán akár a jobb lator történetét is(Lk 23, 39-43)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdezö, van egy Biblia vers amelyik ezt írja: "Aki Jehova nevét segítségül hívja megmentésben részesül." Ezt nem mi találtuk ki ez a Bibliában van. Jézus Krisztus a földönlétekor, elmondta tanítványainak, hogy mik is lesznek e gonosz rendszer "utolsó napjainak jelei". Elolvashatod ha van kedved az evangéliumokban. Máté 24:37-39 versében, ha van kedved elolvashatod, hogy példának hozta fel a Noé napjait. Akkor sem vettek észre az emberek semmit sem, hogy bajban vannak, és Jézus Krisztus azt mondta, hogy a végidöben a jelek teljesülésekor /tehát a mi idönkben/ szintén nem fognak észre venni semmit sem az emberek java része. Vajon miért? Miért nem tudnak odafigyeni? Jézus azt mondta, hogy túlságosan lefoglalja öket az élet mindennapossága. Söt a 2.Péter 3:3, 4 verse szerint még csúfolkodni is fognak, és nem vesznek észre semmit sem. A 2.Korintus 4:4 azt írja, hogy a sátán meg fogja vakítati a hitetlenek elméjét. Kemény versek, de itt az életröl és a halálról van szó. Ki fizetett rá, hogy nem hallgatták meg Noét? Ki fog ráfizetni, ha most hasonlóan founk eljárni, mint a Noé idejében élök?
Kedves kérdezõ és elsõ válaszoló! Ez nem "merész" állítás, hanem HAMIS! De ez titeket ne zavarjon... Ugyan mutass már olyan szöveget, amely azt állítja, hogy "csak és kizárólag" a ma létezõ szervezet tagjai menekülhetnek meg?
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Katy! A következõ igevers mond neked valamit? " A ki hiszen õ benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának NEVÉBEN."(Jn.3:18) Hát a következõ? " Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az õ nevében."(Jn.20:31) És a következõ? "Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak NEVÉBEN a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát."(Csel.2:38) A következõ is érdekes?? " Barnabás azonban maga mellé vevén õt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében."(Csel.9:27) Nos a következõ se semmi! :) "Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak NEVÉBEN egybegyûlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus HATALMÁVAL. Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján."(1Kor.5:4-5) Ha beidézném az összeset, hát....az sok lenne. A lényeg az, hogy nem egy szervezet által kapjuk meg az örök életet, nem egy szervezet ment meg minket a kárhozattól hanem Jézus Krisztus neve. Lehet, hogy ez nektek Jehova tanúinak nincs ínyetekre, de ezen nem változtathattok még akkor sem ha megszakadtok. Elnézést az ilyen szavakért de ez a valóság. Ne egy vallás követelményeinek tegyünk eleget hanem Jézus Krisztusnak mert nekünk nem adatott más név a földön, csak Õ és Õ az a keskeny út és a kiskapu amely által az örök életbe lépünk be. -Nos kedves 7 válaszoló én tettem fel a kérdést amire te egy keresztkérdéssel válaszoltál amit öszintén megmondva én már megszoktam ha a Jehova tanúival beszélgetek. De mivel most rajtam a sor én is egy kereszt kérdést teszek fel neked. Mutass elõbb te nekem egy szövegrészt bármelyik Õrtorony által kiadott könyvben amelyben az áll, hogy nem csak Jehova tanúi és nemcsak azok részesülnek a megváltásban akik Jehova földi szervezetének tagjai hanem pl akár katolikusok, reformátusok, baptisták, stb. Tudsz mutatni nekem(ünk) ilyent? Kérlek...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A váltságdíj halála Ha tovább folytatjuk kutatásunkat ebben a dologban, elérkezünk a XII. század elejére. Anzelm, Canterbury érseke igyekezett most megválaszolni ezeket a kérdéseket könyvében, a Cur Deus Homo-ban. A könyv azt tanította, hogy Krisztus halála eszközként szolgál az isteni igazságosság kielégítésére, jóllehet nem mint váltságdíj. Anzelm felfogása szerint, a bûn megbocsátása váltságdíj útján anélkül, hogy az igazságosság ki lenne elégítve, azt jelentené, hogy a bûn nincs kiegyenlítve. „De Isten képtelen arra, hogy bármit is kiegyenlítetlenül hagyjon az õ Királyságában”, mondta Anzelm. Akkor hát hogyan egyenlítette ki Isten a dolgokat? Úgy érvelve, hogy ’a bûn gyalázatot hoz Istenre’, Anzelm azt mondta, hogy nem lett volna elég „egyszerûen visszaadni azt, ami elvétetett” Ádám bûne révén. Mivel Istent megsértették, a váltságdíj még egy tökéletes ember feláldozása révén sem lenne elegendõ. „Figyelembe véve a sérelem fokát — érvelt ez a pap —, többet kell visszaadni, mint amit elvettek.” (Kiemelés tõlünk.) Anzelm úgy érvelt, hogy ez olyasvalakinek a halálát követelte meg, aki „Isten is, meg ember is” volt! Akárhogyan reagálsz is Anzelm tanítására, az felülmúlta kortársai tanítását, és napjainkban is nagy befolyást gyakorol az emberekre. Lám, Anzelm így egy csapással megerõsítette a háromságtant és ugyanakkor halálos csapást mért a váltságdíj tanára, legalábbis a kereszténység soraiban! „Kiegyenlítés” lett a teológusok szállóigéje, amíg a „váltságdíj” fokozatosan a homályba veszett. Mindazonáltal, Anzelm eszméi majdnem teljesen a megtévesztõ logikán alapulnak, s nem a Biblián. És az idõ múlásával olyan tudósok, mint Aquinói Tamás, kikezdték Anzelm „kiegyenlítés”-tanát a saját okoskodó logikájukkal. A haszontalan okoskodás általánossá vált. A megváltás-elméletek megsokszorozódtak, és a viták egyre távolabb vitték a tudósokat a Szentírástól, azok pedig egyre inkább belemélyedtek az emberi érvelésbe, filozófiába és miszticizmusba. A reformáció és a váltságdíj De kerüljünk egy kissé közelebb a mi idõnkhöz. Amikor a protestáns reformáció vihara a XVI. században kitört, megszületett a szociniánusoknak nevezett radikális csoport. Õk tagadták, hogy Jézus halála bármilyen módon „kiérdemelte a megmentést számunkra”, az effajta hitet pedig „tévesnek, helytelennek és igen ártalmasnak minõsítették . . ., amely ellentmond mind a Szentírásnak, mind az értelemnek” (The Racovian Catechisme). Mivel Isten ingyenesen megbocsátja a bûnöket, nincs szükség az igazságosság kiegyenlítésére. Krisztus halála — így állították ezt be — megváltást hozott, amennyiben arra késztette az embereket, hogy utánozzák tökéletes példáját. E tanok és egyéb eretnek eszmék ostroma, a katolikus egyház ellentámadását váltotta ki, amennyiben összehívták a tridenti zsinatot (i. sz. 1545-tõl 1563-ig). Noha sok tantételbeli vitakérdésben állást foglalt, a zsinat bizonytalannak és semmitmondónak bizonyult a megváltás tanát illetõen. Szó esett ’Jézus Krisztus érdemérõl’ és használták a „kiegyenlítés” kifejezést, ámde a „váltságdíj” kifejezést óvatosan kerülték. Következésképpen az egyház távol állt attól, hogy színt valljon bármilyen világosan megfogalmazott szentírási vélemény mellett. A spekuláció számára az ajtó szélesre tárva maradt. Miért nem értek el eredményt a vallási vezetõk? A tridenti zsinat óta a teológusok — katolikusok és protestánsok egyaránt — számtalan megváltás-elméletet dolgoztak ki. (Lásd a 7. oldalon levõ bekeretezett részt.) Még sincs kilátásban semmiféle összhang Krisztus halálának jelentését illetõen. A teológusok csupán a Szentírás által használt „váltságdíj” szó lekicsinylésében értenek egyet, inkább figyelmen kívül hagyják, háttérbe szorítják, illetve lebecsülik azt; Krisztus halálának jelentését szakkifejezésekkel, félrevezetõ észjárás bonyolult elferdítésével írják le, hangzatos kifejezéseket használnak: mint például „erkölcsi befolyás” és „jellegzetes fizikai elégtétel”. Ahelyett, hogy Krisztus halálába vetett hitet épített volna ki a kereszténység papsága, Jézus kínoszlopából zavaros botláskövet alakított ki. Vajon mi az alapvetõ oka annak, hogy az egyházak ebben a kérdésben ilyen mérhetetlen kudarcot vallottak? A katolikus teológus Boniface A. Willems annak a ténynek tulajdonítja, hogy a teológusokat „gondosan õrzött elszigeteltségben nevelik” — túlságosan eltávolítva õket az emberek valós szükségleteitõl. Te nem hajlasz arra, hogy egyetérts ezzel a megállapítással? A Jeremiás 8:9 azonban ennél továbbmegy, és megnevezi a bonyodalom valós gyökerét: „Íme! Õk elvetették Jehova szavát, ugyan micsoda bölcsességük van hát?” Elismerjük, a váltságdíj tanával kapcsolatban valóban felvetõdhet egynéhány nehezen megválaszolható kérdés (2Péter 3:16). Ámde a teológusok ahelyett, hogy a Szentírásban kerestek volna választ, emberi bölcsességet és logikát alkalmaztak (1Korinthus 1:19, 20; 2:13). Megengedték maguknak, hogy bármely részét elvessék a Bibliának, amely nem egyezik meg elképzeléseikkel vagy elméleteikkel (2Timótheus 3:16). Írás-ellenes tanokat támogattak, mint amilyen a háromságtan (János 14:28). Legnagyobb hiányosságuk azonban az volt, hogy az ember megmentését tették a legfõbb helyre, figyelmen kívül hagyva a nyomósabb vitakérdéseket, amelyek Isten nevét és az õ Királyságát érintették (Máté 6:9,  10).

Minden városban van a Jehova tanúinak Királyság terme? Ez mit jelent? Mit csinálnak itt?

+ ki van írva 3 időpont, mi történik ha én bemegyek oda csak úgy? hogy kell egy ilyet elképzelni mi történik ezeken a gyűléseken? felolvasás?

Legjobb válasz: Kedves Kérdezõ. Igen majdnem mindenhol vannak királyság termek. ezek a Tanúk imádati helyei, ahol tanulmányozzák a Bibliát Bár kit szívesen fogadunk, semmi probléma nem történik, Sõt személyesen meggyõzõdhetsz, hogy miként zajlik Jehova Tanúi Biblia tanulmányozása. Szeretettel várunk. A jw.org oldalon megtudhatod, hogy melyik a hozzád legközelebb esõ királyság terem. Katy Weaver

Kedves Kérdezõ. Igen majdnem mindenhol vannak királyság termek. ezek a Tanúk imádati helyei, ahol tanulmányozzák a Bibliát Bár kit szívesen fogadunk, semmi probléma nem történik, Sõt személyesen meggyõzõdhetsz, hogy miként zajlik Jehova Tanúi Biblia tanulmányozása. Szeretettel várunk. A jw.org oldalon megtudhatod, hogy melyik a hozzád legközelebb esõ királyság terem. Katy Weaver
Utolsó: Ez nem igaz teljesen, mert bár én nem vagyok tanú, de Isten nagyon sok homoszexuális embert megszabadított már. Annyi kell, hogy el kell fogadnod, hogy ez bûn, meg kell utálni, imádkozni kell és esetleg böjtölni, és Isten segít tõle megszabadulni.
Kedves Katy Weaver, megkérnélek, hogy fejezd be a helytelen hülyeségeid terjesztését. A homoszexualitás NEM választás kérdése, nem tud ezen változtatni, az ember így születik. Ez TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT TÉNY. Aki ezzel nem ért egyet, az téved, és ha terjeszti is, aktívan hozzájárul a gyûlöletszításhoz.
A kérdező hozzászólása: utánaolvastam és rájöttem, hogy engem nem szívesen látnának ott mert homoszexuális vagyok:DD
Szia! Ha bemész a lakóhelyeden egy összejövetelre a Királyság terembe, akkor mi történhet? Nos valószínûleg leülsz és figyelni fogod mi történik? Énekkel kezdõdik minden összejövetel, majd azt egy ima követi, amelyet egy férfi mond el. Ha hallgatod az imát, és egyetértesz azzal, amit kért Istentõl, a végén te is azt mondhatod Ámen, mert az azt jelenti "úgy legyen". Ezután következnek a bibliai elõadások, amelyek 5_30 percesek lehetnek. Van olyan program, amely megbeszélésen alapul, azaz kérdéseket tesznek föl és aki akar, kézfelemeléssel jelzi, szeretne hozzászólni. Te mint megfigyelõ vagy jelen. Az összejövetel végén (de akár az elején is) nagy valószínûséggel hozzád mennek majd többen, hogy megismerkedjenek veled, mivel még nem láttak eddig ott. Ennyi. Ha van kedved újra elmész, ha nem akarsz nem, de lesz egy pozitív tapasztalatod Jehova Tanúiról - remélem. Próbáld ki. Nem fogod megbánni. És mint följebb írták, a háttér nem számít. Kívánok Neked egy jó tapasztalatot! Üdvözlettel : Zita
Szia! Ha szeretnéd megismerni, miben hisznek a Jehova Tanúi, és mit tanítanak nekik, ajánlom figyelmedbe a következõ videót: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jjx9P.. Továbbá csatlakozom az elõttem szólókhoz, ha elmész egy ilyen összejövetelre, te mint megfigyelõ leszel jelen. Max az elején, és a végén beszélgetnek veled, és esetleg biblia tanulmányozást ajánlanak. A fenti videó egyébként ebben a biblia tanulmányozásban is segítségedre lehet. A nemi vonzalmadról ne beszélj csak olyanoknak, akikben megbízol. Üdv, Névtelenül.
Szia! Még egy általánosabb videó a témában: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DrRbB.. Üdv, Névtelenül.
Kedves 7-es válaszoló- ez nem hülyeség, és nem szítottam gyûlöletet. Az utánam író is tudja, és magam is ismerek nem egy olyan személyt aki változtatott a Teremtõ kéréséért ezen, Ha gyûlöletet szítanék, akkor nem így járnék el, hanem minden féle gonosz módon írogatnék ellene. Katy Weaver

Jehova Tanúi! Olvastátok már Raymond Franz - Lelkiismereti válság címû könyvét? Mi a véleményetek a Jehova Tanúi Vezetõ Testületének egykori tagjának írásáról?

a href='#' title='Ha bejelentkezel, a link kattinthatóvá válik' onclick='alert("A link bejelentkezés után lesz kattintható."); return false;'>[link]

Legjobb válasz: Kedves kérdezõ! :D Kár a tintáért...erre a kérdésedre a tanúk biztos nem fognak válaszolni. Vagy ha mégis megerõlteti valaki magát akkor "kézmosás" lesz a vége. :)

Kedves kérdezõ! :D Kár a tintáért...erre a kérdésedre a tanúk biztos nem fognak válaszolni. Vagy ha mégis megerõlteti valaki magát akkor "kézmosás" lesz a vége. :)
A tanuknak nincs szükségük szamárságokat olvasni :-D
"...bármilyen néven nevezzenek minket az emberek, nem számít nekünk; mi nem fogadunk el más nevet, csak ami „egyedül adatott az ég alatt az embereknek” - Jézus Krisztusét. Mi egyszerûen KERESZTÉNYEKNEK nevezzük magunkat és nem emelünk kerítést, hogy elkülönítsük magunkat bárkitõl, aki hisz az épületünk alapkövében, melyet Pál említett, hogy „Krisztus meghalt a bûneinkért az írások szerint”; azoknak pedig, akiknek ez nem elég, nincs joguk a keresztény névhez. Ez jó. :) Bár az itteni jehovisták bizonyára nem olvassák ezt a pár sort, de azért valaki másolja be nekik valahova, hogy ezt bizony Jehova Tanúi központi tanítása volt. :) )))
Igazad van kati, nektek ott az õrtorony, az egy egész életre elég.
Na nem megmondtam! :D :D Egyébként aki azt írta, hogy ott van nekik az Õrtorony az nagyon jól írta. :) Aki nem akar, az nem is érdemel mást...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); nézzétek, gyermek korom óta ismerem a Tanúkat. Azt is tudom, hogy ugyanolyan tökéletlen emberek, mind bárki más. De ha komolyan veszik a hitüket igyekeznek dolgozni magukon, abba hagyják a dohányzást, a drogizást az alkoholizmust, az erkölcstelen viselkedést a káromkodást stb. Bár idönkénként megbotlanak, de ujra igyekeznek felállni és menni tovább Akik el akarnak menni a szervezetböl hát elmennek. Az ö szabad elhatározásuk. Nézd ez nem új dolog, hogy valaki tanu volt és elment és gyalázkodik. Ez volt már elsö századi keresztények között is. Ha olvasod a Pál apostol irásait, akkor tudod miröl írok. Személyesen ismerek olyanokat, akik köztünk voltak, elmentek és gyalázkodnak. Mond minek kéne nekem ekkora butaságokkal elpazarolni az idömet? El sem tudod képzelni, milyen hazugságokat, féligazságokat hordanak össze.
Az, hogy gyermekkorod óta ismered a tanúkat, az mit számít? Van, aki gyerekkora óta ismeri a bûnt, a drogot, a gyalázatot és csak öreg korára tér meg. Akkor az a normális, amit egész életében ismer? Bemásoltam az elsõ célirányt, amit a tanúk követtek, pontosan ugyanaz, amit a keresztények is követnek. Hol változott ennyire meg????

A Hitgyüli meg a Jehova tanúi az egy és ugyanaz? Ha nem, akkor mi a különbség köztük?

Legjobb válasz: A Hit Gyülekezete elismert, nyilvántartott keresztény egyház, és megfelel a kereszténységre vonatkozó elvárásoknak. A Jehova tanúi olyan hittételi tanokat vall, amik a keresztényi alapigazságokkal nem férnek össze, ezért noha elismert vallási szervezet, valójában nem keresztények.

A Hit Gyülekezete elismert, nyilvántartott keresztény egyház, és megfelel a kereszténységre vonatkozó elvárásoknak. A Jehova tanúi olyan hittételi tanokat vall, amik a keresztényi alapigazságokkal nem férnek össze, ezért noha elismert vallási szervezet, valójában nem keresztények.
Egyikrõl sem tudtok semmit csak a magatok elképzeléseit írjátok! Nagyon nagy a külömbség a hit gyülekezete és Jehova Tanúi között! Jehova tanúi minden egyes törvényt alkalmaznak amit a bibliában leíratott Isten.Pontosan azt teszik amit Jézus követõire hagyott, gondolok a házról, házra végzett tanúskodásrasra Isten mellett akinek a neve JEHOVA (Zsoltárok 83.18-19) az eredeti héber iratokban 7000 -szer fordul elõ az Isteni név Jehova.Az elsõ prédikálásra 70 követõét küldte el Jézus kettesével faluról falura.
Egyik rosszabb, mint a másik.
A szocialista államrend idején a JT tagjait bebörtönözték, de nem a felekezet vallási elítélése miatt (mint ahogy õk szeretnék magukat mártírokként beállítani), hanem pusztán azért, mert az amerikai kapitányságuk 1939-ben kitalálta, hogy a Biblia tiltja, hogy egy keresztény (értsd: JT) katona lehessen, így a tagoknak meg kell tagadniuk a sorkatonaságot, amiért ezidõben börtön járt. http://jehovatanui.blog.hu/2011/04/03/egy_erdekes_ortoronycikk
Csak azokat a Jehovistákat börtönözték be, akik nem fogtak fegyvert. A többieket nem. Mindkettõ egy erõszakos gyülekezet.
"Ki az a feltételezett egy szerinted, aki elfogadja Krisztust? És ki az a három aki elfogadja a történeteket?" A Kereszténység, a Judaizmus és az Iszlám azok akik elfogadják a bibliai krisztustörténetet. Ezek közül a kereszténység hisz is krisztusban, a másik kettõ prófétának tartja.
Sziasztok! Kedves Laci! A leírásom nem elsõsorban neked szólt, ezért ne is vedd magadra. Ha elolvasod az itteni hozzászólásokat így egyben akkaor látni fogod, hogy miért írtam amit írtam. Tudtam, hogy a hozzászólásom nem lesz népszerû, nem is ez volt a célom. Aki nem látja annak valóságát és problémáját, amit leírtam és felvetettem, azt csak sajnálni tudom... Üdv. Péter
Péter! Nem is vettem személyeskedésnek, általánosítottam inkább, bár ez a szövegembõl lehet nem így tûnt ki. Inkább az ökumenizmus ellen szólt, mint bármi, vagy bárki hozzászólása ellen.
A kereszténység egy vallási irányzat és nem egy felekezet, vagy evilági értelemben vett egyház. A katolikus például nem egyenlõ a kereszténységgel, bár halványan megmutatkozik a kereszténység csírája. A Judizmus és az Iszlámhoz nagyon nem értek (nem mintha bármihez is) de szintén irányzatról szól, amiben szerteágazó felekezeti, közösségi eltérések mutatkoznak meg. Arra már ki sem térnék, hogy miképpen fogadhatja el a történeteket, ha 'csak' prófétának vallja. A kereszténység azon sajnos világi értelembe vett szûk elszéledt emberek, akik bizonyságúl veszik Krisztus áldozatát, betartják Krisztus és az Atya parancsolatait, és mindenüket az igazságnak szentelve megtérve és megszentelõdéssel átadták magukat Isten szeretetének, igazságának, útjának, az életnek. Ehhez nem kötelezõ egyik vagy másik, ebbe, vagy abba a gyülekezetbe, irányzatba tartozni. Krisztus nem 250 különbözõ tanítást tárt a világ elé, hanem csak egyet. A törvény betöltésével, ha valaki megtér és elfogadja Krisztust, látva saját gyenge mivoltját, sírás kerülgeti, sõt zokog gyarló bûnein, a világ tévelygésén, és megtörve, de csodálatos újjászületéssel szelíddé, készségessé, és igazságra vágyódvá válva boldog lesz, ahogyan Krisztus is ígérte. Magyarul: térj meg, mert elközelgett a mennyek országa. Boldogok a lelki szegények, mert.....
Bár nem értem az én kommentem kiemelését és a te kommented összefüggését, hiszen nem azt írtam, hogy csak az ateista nem fogadja el Krisztust, de mindegy. Ki az a feltételezett egy szerinted, aki elfogadja Krisztust? És ki az a három aki elfogadja a történeteket?
"még abban is, aki 'hithû' ateistaként elveti Krisztust" Kedves és haladó gondolkodásra vall, hogy elfeledkezel róla, hogy a világon többszáz vallás van és ebbõl csak egyben hisznek krisztusban és csak háromban fogadják el kisebb-nagyobb eltérésekkel a bibiliai krisztustörténetet...
Természetesen minden emberben Krisztus kell látni, még abban is, aki 'hithû' ateistaként elveti Krisztust, hiszen mindenkiben Isten életetadó szeretete van. Hogy ki annyira keresztény, amiképpen melyik gyülekezetbe jár, nyilván marhaság. De...Krisztus mondta-e, hogy a tanítások felõl, amit mások tanítanak semmit vizsgálatot ne végezzünk? Mondta-e Pál, hogy vessük össze, amit tanítanak az írásokkal? Mondta-e, hogy ha bárki mást tanítana, mint amit az írások írnak, és ezáltal amit õ tanít, még ha angyal is mondaná azokat, legyen átkozott? Hol van az írásokban, hogy a hamis tanítást el kell fogadni? Szép, hogy legyünk ökumentisták, szeressük a másik gyülekezetet, de hova tegyem a közös nevezõt? Milyen kicsi nevezõt kell meghatározni? Nem az emberekrõl beszélek, hanem a tanításról. Ha valaki szóvá teszi a másik gyülekezet hamis tanítását, az még nem azt jelenti, hogy a másik embert szólja le. Mindannyian tévelygünk, meg vagyunk így vagy úgy vezetve, egyikünk sem kivétel, és nagyon szép, hogy mindenki aki Krisztus útját akarja követni az megleli a nyugalmat, az igazságot, az életet. De ha valamelyik felekezet nem a Krisztus útját követi? Akkor mi van? Ha valamelyik ráadásúl hamis tanításokat tanít Krisztusról? Akkor is mosolyogjak a szeressük egymást gyerekek elv alapján minden felekezetre? Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Nem ezt mondta? Eltûrte, a hamis tanítást? Eltûrte az emberi gyengeséget, és meg is bocsájtott az emberi gyengeségért, de nem a hamis tanítást, sõt...nem kicsit adott hangot néha neki. Sziasztok
10:24 Téged fizetnek, hogy itt prédikáld az elmebutító ostobaságokat, vagy valami rózsadombi újgazdag vagy akinek annyi köze van a valódi élethez, mint szamárkenyérnek a liszthez?
Sziasztok "Jehova tanúi minden egyes törvényt alkalmaznak amit a bibliában leíratott Isten.Pontosan azt teszik amit Jézus követõire hagyott, gondolok a házról, házra végzett tanúskodásrasra Isten mellett akinek a neve JEHOVA (Zsoltárok 83.18-19) az eredeti héber iratokban 7000 -szer fordul elõ az Isteni név Jehova.Az elsõ prédikálásra 70 követõét küldte el Jézus kettesével faluról falura." Az ránk maradt héber iratokban egyszer sem szerepel a Jehova szó, "csak" a JHVH tetragramma, mivel szokszor nem írták le a magánhangzókat. Mivel Isten nevét nem ejtették ki, így feledésbe merûlt a JHVH kiejtése. A Jehova Tanúi Egyháznak semmilyen más irat nem állt rendelkezésére néhány évtizede, mint egyéb más fordítóknak, tehát semmilyen szabály, vagy sugallat nem volt, amiért indokolt lett volna a tetragrammát bármilyen magánhangzókkal megtölteni. Nem a Jehova név van több, mint 7000-szer az iratokban, hanem a JHVH tetragramma. Krisztus nem házról házra járt, hanem faluról, falura, mint ahogy az elõttem szóló is leírta, javarészt Õhozzá mentek, és nem Õ ment külön minden emberhez. Egy Jehova Tanúja sem tudott érdemben többet mondani, mikor becsöngetett, minthogy az Isten neve Jehova, meg közel a vég. Ezek aztán a jó hírek, Krisztus is ezt mondta volna? Furcsa, nem olvastam, hogy kiöltözve, szütyõvel a vállán, házról házra járt volna hirdetni Jehova nevét. Ha már említetted: Olvasd csak el a bizonyos 70 követõjének elküldését! Ott van, hogy ne járjatok házról-házra: "Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra." Errõl ennyit.
Ja és Jehova Tanúit azért börtönözték be mert nem fogtak fegyvert és ölték meg a másik nemzet katonáit ellenben az összes más vallású emberrel aki a saját vallásán belül tartozó személyeket lelõtte csak azért mert más országban élt Jehova Tanúi egyik ország állampolgárait sem lõtték le a háborúkban és azért is latartóztatták õket mert nem írták alá azt a nyomtatványt amin az volt , hogy tagadja meg az Istenét.
20:47 A jehova tanúival nem tudom mi volt a helyzet a múltban, de a Hit Gyülekezete számtalan rostán ment már át, többek között a kommunizmus idején, majd az 1998-2002 Fidesz kormány idején, ami köztudottan HGy ellenes volt.
Az, hogy egy vallásfelekezet ("egyház") be van jegyezve Magyarországon, az nem fejez ki semmiféle pozitív értékítéletet felette ("államilag elismert" - ahogy mondogatják), hiszen a liberális állam bármiféle vallást be enged jegyezni "egyházként", tekintet nélkül arra, hogy mit vallanak, és hogy milyen társadalom hatásuk van.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szépen köszönöm! Eddig azt hittem ugyanaz a kettõ...
ég és föld de mindkettõ keresztény egyház más közös nincs sztem
Jehova Tanúi szerint az Isten elõtti elfogadottság ügyében csakis a Biblia számít mércének. "Attól, hogy valaki a Hit gyülekezetébe, vagy éppen Jehova Tanúihoz jár, még nem lehet õszinte Krisztus követõ? Az határozza meg valaki keresztényégét, hogy melyik felekezetbe jár?" Hányféleképpen lehet Krisztust követni? Istennek mi számít? Hogy csak "õszintén" vagy "igazságban" is imádjuk Õt?! Márpedig, ha a szóban forgó egyházaknak annyira különbözõ az istenképük, akkor nem lehet mindkettõ igaz egyszerre. Sõt, ez a különbözõség egyúttal azt is jelenti, hogy valamelyik istenkáromló tanítást vall, mert ugyanis Jézust, Isten Fiát egy nem nem bibliai filozófia, a háromság tana szerint képzeli el és ezzel Jézust "egyenlõnek" állítja Atyjával. Õk pedig nem Jehova Tanúi.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!