Találatok a következő kifejezésre: Mi a Jehova (137 db)

Mi a különbség Jehova tanúi és a katolikusok között?

Kérem ne vitát nyissanak, hanem a választ irják le.

Legjobb válasz: Nehezet kérdeztél. Nem azért, mert nem tudom a választ, hanem azért, mert a különbségeket leírni nem könnyû, ha a hasonlóságot kérdezted volna, könnyebb helyzetben lennék. Hasonlóság: mindkét egyház hite a Biblián alapul (másképp értelmezik). Ezzel ki is merültek a hasonlóságok. Na jó, igaz, mindkét egyház szerint egy Isten van. Megpróbálok néhány különbséget leírni: A katolikusok hiszik a Szenthátomságot, Jehova Tanúi nem. A katolikusok szerint Jézus Krisztus ugyanúgy Isten, mint az Atya és a Szentlélekkel együtt alkotják a Szentháromságot, Jehova Tanúi szerint Jézus nem Isten, csak Isten legtökéletesebb teremtménye, de mindkét vallás szerint Megváltó. Jehova tanúinál nincs papság, nem egy ember vezeti az egyházat, hanem egy testület. A katolikusoknál van papság és az egész egyház vezetõje a pápa. Jehova Tanúi csak felnõtteket keresztelnek, miután azok bebizonyították, hogy ismerik a hitüket és követni szándékoznak. A katolikusok gyermekeket (is) keresztelnek, miután a szülõk megígérték, hogy megtanítják nekik a hitüket. Jehova Tanúi víz alá merítéssel, a katolikus csak a fej leöntésével keresztelnek. A katolikusoknak van sok ünnepük és az állami ünnepeket is megünnepelhetik, Jehova Tanúi az Emlékünnepen kívül semmit nem tarthatnak meg, még a saját születésnapjukat sem. Egy katolikus köthet házasságot más vallásúval Jehova Tanúja nem. A katolikusok fogyaszthatnak vért és engedik a vérátömlesztést, Jehova Tanúi szerint a vérátömlesztés bûn (talán ezt tudják róluk a legtöbben). Most hirtelen ennyi jutott eszembe, ha még eszembe jut valami, folytatom.

Nehezet kérdeztél. Nem azért, mert nem tudom a választ, hanem azért, mert a különbségeket leírni nem könnyû, ha a hasonlóságot kérdezted volna, könnyebb helyzetben lennék. Hasonlóság: mindkét egyház hite a Biblián alapul (másképp értelmezik). Ezzel ki is merültek a hasonlóságok. Na jó, igaz, mindkét egyház szerint egy Isten van. Megpróbálok néhány különbséget leírni: A katolikusok hiszik a Szenthátomságot, Jehova Tanúi nem. A katolikusok szerint Jézus Krisztus ugyanúgy Isten, mint az Atya és a Szentlélekkel együtt alkotják a Szentháromságot, Jehova Tanúi szerint Jézus nem Isten, csak Isten legtökéletesebb teremtménye, de mindkét vallás szerint Megváltó. Jehova tanúinál nincs papság, nem egy ember vezeti az egyházat, hanem egy testület. A katolikusoknál van papság és az egész egyház vezetõje a pápa. Jehova Tanúi csak felnõtteket keresztelnek, miután azok bebizonyították, hogy ismerik a hitüket és követni szándékoznak. A katolikusok gyermekeket (is) keresztelnek, miután a szülõk megígérték, hogy megtanítják nekik a hitüket. Jehova Tanúi víz alá merítéssel, a katolikus csak a fej leöntésével keresztelnek. A katolikusoknak van sok ünnepük és az állami ünnepeket is megünnepelhetik, Jehova Tanúi az Emlékünnepen kívül semmit nem tarthatnak meg, még a saját születésnapjukat sem. Egy katolikus köthet házasságot más vallásúval Jehova Tanúja nem. A katolikusok fogyaszthatnak vért és engedik a vérátömlesztést, Jehova Tanúi szerint a vérátömlesztés bûn (talán ezt tudják róluk a legtöbben). Most hirtelen ennyi jutott eszembe, ha még eszembe jut valami, folytatom.
Nekem is vannak ismerõseim, akik Jehova Tanúi, de õk fel sem állnak a Himnusz éneklése alatt! Jehova Tanúi egy héten háromszor tartanak összejövetelt, míg a Katolikusok hetente általában egyszer járnak misére. Jehova Tanúinak a központja Brooklyn-ban van, a katolikusoké pedig a Vatikánban.
"Jézus nem Isten, csak Isten legtökéletesebb teremtménye" Bocsi, ehhez csak annyit, hogy Jézus az "elsõszülött", ahogy ezt a szót a Biblia mindenhol ugyanarra az egy dologra érti. A "teremtés kezdete", tökéletes teremtmény, a "leg" fokozat nélkül.
én még annyit fûznék hozzá, h.a jehovák nem politizálnak.egyik barátom jehova, és nagyon sok konfliktusa volt amiatt, h.pl.a Himnuszt nem volt hajlandó énekelni...
A katonaságról Keresztelõ Szent János ezt mondja (Lk3, 14): "Megkérdezték õt a katonák is: »Hát mi mit cselekedjünk?« Azt mondta nekik: »Senkit se bántalmazzatok, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.«" Megelégedni a zsolddal azt jelenti, hogy maradhattok katonai kötelékben, csak ne bántsatok senkit. Tehát pl. katonai orvos lehetsz, vagy aknakeresõ vagy jogász." A római idõkben úgy rémlik, hogy a császár isten is volt egyben, és neki kellett hûséget esküdni. Így azért árnyaltabb a kép szerintem.
Szerintem, Jézus ebben teljesen egyértelmû példát mutatott, nem beszélve az elsõ századokban, a keresztények szintén egyértelmû hozzáállásáról! Aki megismerte az igazságot, és Jézus követõje lett, nem vállalt katonai szolgálatot, vagy nem maradt a kötelékben. Valójában semmilyen minõségben nem tették ezt meg, mert azzal is egy olyan ügyet támogattak volna, ami ellentétes a Krisztusi alapelvekkel.
Kedves második válaszoló! Kérdem Töled, a Himnusz eléneklése és a politika hogyan függ össze szerinted? A Himnusz örök, minden rezsimben a Magyar Himnusz!! Ezt jegyezd meg!! A másik. A barátod, akit említettél nem Jehova, hanem Jehova tanúja feltételezésem szerint.
Semmi. Vallás-vallás.
A kérdező hozzászólása: Az utolsó válaszadónak: Pár dologban tévsek az információi. - Nem csak az Újvilág forditású bibkiát használják, hanem pl. a Károli forditásút is, amit a katolikusok is használnak, és ott is szerepel Isten neve, azaz Jehova. - Nem kötelezõ, hogy havi 100 órát eltöltsenek a gyülekezet dolgaival, mindenki annyit szán rá, amennyit tud. - Ahhoz, hogy megkereszteljék a hiveket, nem kötelezõ, hogy hatékonyan hirdessenek, hanem lássák, hogy igazán elkötelezett és a Biblia tanitásait követi. - Nem azt tanitják, hogy 1000 éves földi uralma lesz Istennek - Ön azt irja, hogy csak párat betanultak és azt ismételgetik folyton. Senki sem képes betanulni fejbõl az egész Bibliát, még akkor sem, ha minden nap tanulmányozza. - nem határozták meg pontosan a világvégét, tehát év szerint - elismerik, hogy Jézus Isten fia Van pár dolog, amiben ön igencsak félreinformált. Kérem máskor jobban nézzen utána a dologknak, mig ilyen határozott kijelentéseket tesz.
A Jehova Tanúi szerint mindenki a sátán szolgája csak õk az igazság követõi, senki más nem üdvözülhet, csak õk, a katolikusok szerint mindenkinek lehetõsége van az üdvözülésre.
egy héten kétszer jönnek össze.
Jehova tanui legtöbben vegyesházasságban élnek.Többek közt én is.Két összejövetelük van egy évben.
Mellesleg még annyit tennék hozzá, hogy az önmagát lejárató "mókamester", még azzal sincs tisztában, hogy Jehova Tanúi mit hisznek a "lélekrõl". Mert a Biblia nem a lélek halhatatlanságot tanítja, hanem a feltámadást.
Aki viszont a házról-házra végzett tanúskodó munkát bírálja, az egyúttal az elsõ századokban végzett munkát, és Jézus parancsát is kritizálja! A katolikusok olyan büszkén vallják az elsõ századi gyökereiket, amiket persze bizonyítani már nem egyszerû, de ha így is lenne, azzal hogy a Tanúk módszerét ócsárolják, tulajdonképpen önnön (bibliailag ugyan nem kimutatható) eredetüket kérdõjelezik meg. (Gondolok itt az apostoli utódlás meséjére.)
Házaló hittérítés Nem hiszem, hogy a képhez már bármit is hozzá kellene tennem, vagy írnom. Egy kép többet ér ezer szónál:-) http://vallaskritika.virtus.hu/index.php?id=detailed_article..
Az elõtte levõ se valami meggyõzõ érv. :)
Ez utóbbi viszont nem ellenérv!
Azt hiszem, ezt már hallottam más gyülekezetektõl is. :)
Jehova Tanúi teljes mértékben a Biblia alaptanításait követik.
Nem teljesen látok bele a történelmi háttérbe, de azt hiszem, akikrõl te beszélsz, a római köteléket utasították el, hiszen a császár istennek tekintette magát, ez pedig így egyértelmû. De akikhez János beszélt, nem rómaiak voltak, hanem zsidók, õk szerintem nem tettek a császárnak esküt. De valaki történelemben jártas kisegíthetne.
1.A katolikusok buzdítják, megáldják a gyilkolni induló katonákat.A 2. világháborúban õk segítették hitlert hatalomra mivel eggyességet kötöttek.Elvileg a biblia tanításai szerint élnek és tanítanak 2Mózes 20:13(10 parancsolat) Karácsony:egy pogány ünnep.A KARÁCSONY EREDETE Több száz év telt el azután, hogy Jézus a földön élt, amikor kialakult az a szokás, hogy december 25-én megemlékezzenek a születésérõl. Pedig Jézus nem akkor született, hanem feltehetõen októberben. Akkor miért esett december 25-ére a választás? Azért, mert némelyek, akik késõbb kereszténynek vallották magukat, valószínûleg „így akarták háttérbe szorítani a »legyõzhetetlen nap születésé«-nek . . . pogány római ünnepét” (Britannica Hungarica). Télen, amikor a nap a leggyengébbnek tûnt, a pogányok ünnepségeket rendeztek, hogy visszacsalogassák a meleg és a fény forrását távoli utazásaiból. Úgy vélték, hogy a nap december 25-én fordul meg, hogy visszatérjen. A vallási vezetõk átvették ezt az ünnepet, és igyekeztek „keresztényi” színezetet adni neki, hogy könnyebben megtéríthessék a pogányokat. Régóta elismert tény, hogy a karácsony pogány szokásokban gyökerezik. A Szentírással ellentétes eredete miatt a karácsony a XVII. században be volt tiltva Angliában és bizonyos amerikai gyarmatokon. Aki karácsony napján nem ment be dolgozni, arra büntetést szabtak ki. Ámde a régi szokások rövidesen felelevenedtek, és néhány új is kialakult. A karácsony ismét népszerû ünnep lett, és számos országban ma is az. A hamis vallással való összefonódása miatt azonban azok, akik szeretnének Isten kedvében járni, nem tartják meg a karácsonyt, sem más olyan ünnepeket, amelyeknek az eredete pogány imádatra vezethetõ vissza. ha bármi további kérdésed adódna nyugodtan tedd fel

Mi az alapja annak a Jehova tanúi által oly gyakran emlegetett állításnak, hogy csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak?

Lehet e a Bibliában találni valami utalást ami alátámasztja az Õrtorony Társulat állításait? Szerintem azért ez egy elég merész állítás,fõleg ha figyelembe vesszük eme vallás "korát" . Mi van az elmúlt évszázadokban élt emberekkel.

Legjobb válasz: "...csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak..." És tényleg ezt hangoztatják: http://www.youtube.com/watch?v=LkYgwmQNVV4

"...csak és kizárólag azok részesülnek megváltásán akik úgymond tagjaivá válnak Jehova földi szervezetének, vagyis Jehova tanúivá válnak..." És tényleg ezt hangoztatják: http://www.youtube.com/watch?v=LkYgwmQNVV4
"A lényeg az, hogy nem egy szervezet által kapjuk meg az örök életet, nem egy szervezet ment meg minket a kárhozattól hanem Jézus Krisztus neve." Ugye észre sem vetted, hogy önellentmondásba keveredtél? A "szervezet által" és a "szervezet ment meg" közül akkor most melyikkel van neked bajod és miért? Kitõl is jön a megmentés? Jézustól, vagy Jézus Krisztuson 'keresztül', magától az Õ Atyjától, Jehovától? Ki is gondoskodott a megmentésrõl??? Kérlek válaszolj a BIBLIA szerint. De ne csak kiragadott, egyoldalú látásmóddal, hanem a teljes Írás fényében. AZ pedig egy teljesen más kérdés, hogy KELL-E egy EGYSÉGES szervezet a világméretûen is EGYSÉGES igaz keresztények, azaz Krisztus-követõk számára?! :) De ha akarod, szívesen válaszolok a Szentírás segítségével...
Kedves kérdezö, amikor Jézus Krisztus itélni fogja a juhokat és a kecskéket, mind a két csoport azt állítja magáról, hogy ök lesznek azok akik helyesen jártak el. A Jézus nevében tették ezt és azt. No most mi emberek általában meg vagyunk róla gyözödve, hogy nekünk van igazunk, a másik téved. Azért jó, ha éberek vagyunk, odafigyelünk, különösen a mai idökben, amikor teljesülnek a Bibliai jövendölések az utolsó napokkal kapcsolatban.
De ha már itt vagyok azért néhány szót a kérdezõnek tisztelettel: az új testamentumban azért esik szó úton útfélen Jézusról, hogy meggyõzzék a Zsidókat, akik nem fogadják el Jézus megváltóként, hogy Õ az akirõl az írások szólnak S nem azért, mert Jézus felváltja a Teremtõt mindenható Istent a szerepében, vagy hogy a tettei miatt elbitorolja, Isten hatalmát, vagy uram bocsáss.. Õ emelkedjen fel a teremtõ fõlé. soha nem volt ilyen szándéka. Az írások a görögben ezért fektetnek nagyobb hangsúlyt Jézusra, míg a héber íratok Jehovával foglalkoznak mint egyedüli Istennel aki majd a fia tettein keresztül fog megbocsátani az embereknek. Sajnos elmondható, hogy ezért van az, hogy sokan félre értik Jézus szerepét, és egyesek mindenható Istenné avanzsálták Jézust, semmibe véve az Atyát, S így a biblia által NEM IS tanított háromságot akarva, vagy akaratlanul de támogatják. Jézus nem a maga nevében jött, és nem a maga akaratát tette, hanem az Atyja gondolatait szándékait közvetítette az embereknek. Õ mindig is az atyja szószólója volt és marad, de ettõl nem lesz mindenható Isten, mert nem rendelkezik Isten mindenható erejével, hanem kapja azt így van isteni természete, képességei. Katy Weaver
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Jaj, majdnem elmentem a "jelentõségteljesnek" tûnõ kérésed mellett, amit még hozzám intéztél, kedves kérdezõ! "Mutass elõbb te nekem egy szövegrészt bármelyik Õrtorony által kiadott könyvben amelyben az áll, hogy nem csak Jehova tanúi és nemcsak azok részesülnek a megváltásban akik Jehova földi szervezetének tagjai hanem pl akár katolikusok, reformátusok, baptisták, stb." Abban ugye megegyezhetünk, hogy Jehova Tanúi abban hisznek, hogy sok millió ember, aki az elmúlt évszázadok folyamán élt, és nem volt Jehova Tanúja, feltámad, és alkalmat kap az életre. De sokan a most élõk közül még állást foglalhatnak az igazság és az igazságosság mellett a "nagy nyomorúság" elõtt, és megmentésben részesülnek. Továbbá Jézus figyelmeztetett, hogy ne ítéljük meg egymást. Mi a külsõt látjuk; Isten a szívet nézi. Õ tisztán lát, és irgalmasan ítél. Jézusra bízta, hogy ítélkezzen, és nem ránk (Máté 7:1–5; 24:21; 25:31). Tehát mi ebben hiszünk, ha valami nem bibliait találsz ebben, akkor csak mond. A te kérésed végét pedig szintén hasonlítsd össze a Szentírással, és pontos választ kapsz rá. Abban tehát természetesen nem hiszünk, hogy mindenféle vallás hívei megmentésben részesülhetnek, csak mert hisznek Jézusban a SAJÁT EGYHÁZUK TEOLÓGIÁJA szerint, mert a Biblia nem hogy nem tanítja, hanem egyenesen ellent mond ennek a logikátlan és liberális filozófiának. Ugyanis komoly feltételei vannak annak, hogy valaki megmentésnek örvendhessen...
Kedves utolsó, kérlek ha odafigyelsz a komentárjainkra, akkor észreveheted, hogy a Biblia a fö tankönyv. A Bibliából írtuk ki a verseket. A Bibliát elfogadod? Nyugodtan a te Károli esetleg Káldi fordításodat. Ha megfigyelted, csupán azért, hogy ne legyen fölösleges vita én általában a Károli fordításu Bibliámból írom ki a szövegidézeteket /bár kedvenc fordítáom az Új Világ/... Hagyjuk most csupán a Bibliát szólni. Kérlek mit értesz az utolsó napok jelei alatt amiröl Jézus Krisztus beszélt a Máté 24, 25 a Márk 13 a Lukács 21 fejeztében? ) Továbbá a 2.Timóteus 3:1-5 ?
Istennek mindig is voltak tanúi, olyan személyek, akik róla tanúskodtak. Ez még akkor is így volt amikor a sötét középkorban a vallás elnyomás alatt volt. Sokan még az életük kockáztatásával is olvasták a Bibliát. Sajnos az állítólagos keresztények nem valami keresztényi módon viselkedtek. De Isten ismeri az övéit. Tudja kik voltak azok a múltban, akik kiálltak mellette és követték Fia példáját.
bocsánat a feleletemnél eltévesztettem a számot, kinek írom :-D
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mielõtt írnák bármit is elnézést szeretnék kérni Katy Weavertõl ha megsértettem valamivel amirõl én nem tudok. Ne haragudj de én nem is ismerlek és nem is vagyok az a típus, hogy bárkit is sértegessek még akkor sem ha netán tán nem értünk egyet valamiben. Sajnos nem értem a felháborodásod, de biztos, hogy valami oka csak van ha pont az én kérdésemnél tetted ezt szóvá. És most térjek a tárgyra. Ne haragudjatok de nem tudok mindenkinek külön külön válaszolni ezért megpróbálom besûríteni mondandómat ebben az egy kommentben. Remélem sikerülni is fog... :D Na szóval, akkor a megváltásról beszéltünk, igaz? Egyáltalán szükségünk van e egy szervezetre ahhoz, hogy a megváltásban részesüljünk? Én azt mondom, hogy ahhoz nem kell semmilyen szervezet vagy vallás vagy egyház és semmi ehhez hasonló. Persze azt nem tagadom, hogy szükség van gyülekezetekre szükség van arra, hogy az ember ne egyedül próbálja átküzdeni magát a megpróbáltatásokon a kísértéseken amelyek ott állnak lesben minden "sarkon". Egyedül nagyon nehéz végigzarándokolni az Isten felé vezetõ utat, de a megváltásunkhoz nincs szükségünk semmilyen szervezetre mert a Megváltás már megtörtént! „Krisztus VÁLTOTT meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.”(Gal.3:13) Sokan nem tudják, hogy mi az, ami alól megváltást kaptak Jézus által. Amint látjátok, az Ige a Galata levélben múlt idõben van: Jézus Krisztus megváltott minket. Nem jövõ idõben, hogy: meg fog váltani. Megváltott! Jézus Krisztus tehát megváltott minket valami alól. Mi az, ami alól megváltást kaptunk? Mit jelent a törtvény átka? A legtöbb embernél az igazság az, ha megkérdezed õket, hogy mit jelent a törvény átka, nem fogják pontosan tudni a választ rá. Ez a tudatlanság elrejti sokak elöl, hogy mi az, ami alól megváltást kaptunk, és mi az, amit Jézus Krisztus a megváltási tervében véghez vitt értünk, mit kaptunk ebben. Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól. Mit jelent ez? Egyféleképpen lehet választ adni erre: ha visszamegyünk az Ószövetségbe, és megnézzük, hogy ott mit ír az Ige a törvény átkáról, mit ír az Ige a törvényrõl. A törvényt kétféleképpen lehet értelmezni: vagy a Tízparancsolatot értik rajta az emberek, vagy pedig tágabb értelemben Mózes 5 könyve foglalja magában a törvényt. Átokról nem esik szó a Tízparancsolatban, de mégis be tudjuk azonosítani, hogy milyen büntetéssel jár az, ha valaki megtöri, megszegi a törvényt. Ez az átok mindannyiunkra érvényes lenne, mert a Biblia Igéje azt mondja, hogy mindannyian vétkeztünk. De dicsõség és hála az Istennek, Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, ez az átok ezért nem száll ránk, hanem helyette az áldás jön ránk. Senki! Egyetlen ember vagy szervezet sem teheti meg értünk azt amit már Jézus Krisztus megtett értünk. "Valának pedig hamis próféták is a nép között, a miképen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, a kik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, a ki MEGVÁLTOTTA õket, megtagadván, önmagokra hirtelen való veszedelmet hoznak."(2Pét.2:1) És ha most megengeditek idéznék néhány sort Rutherfod bíró beszédébõl ami 1935-ben hangzott el; „ISTEN SZERVEZETÉBEN kell védelmet találniuk, ami arra mutat, hogy be kell merítkezniük, meg kell keresztelkedniük, vagyis el kell rejtõzniük EBBEN a szervezetben. A bárka, amit Noé épített Isten parancsára, Isten szervezetét jelképezte…” Egyelõre én itt megállok de ettõl függetlenül várom a válaszokat. Jó éjszakát mindenkinek! :)
Kedves kérdezõ! A kiírt kérdésed egy hamis állításon alapul, ugyanis soha, sehol nem állítottuk, hogy egy szervezet kell a "megváltáshoz", melyet Jézusnak és annak Atyának köszönhetünk. A váltság — A kereszténység elveszett tantétele A VÁLTSÁG — az a hittétel, amely szerint Jézus meghalt cserébe a bûnös emberiségért — az igaz keresztény hit alapvetõ tantétele. Ez a hittétel mégis régóta bírálat és nevetség tárgya a kereszténység teológusai részérõl. Vajon miért? Nem maga Jézus mondta a Márk 10:45-ben: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy õ szolgáljon és a lelkét váltságul adja cserébe sokakért”? Némelyek azt állították, hogy Jézus sohasem ejtette ki ezeket a szavakat, hanem az õ halála után Pál apostol befolyására agyalták ki azokat. Mások megint úgy érvelnek, hogy a „váltság” itt szókép, vagy hogy e hittétel a görög mitológiából származik! Ily módon a váltság gyakorlatilag eltûnt az egyházi tanításból. Joggal kérdezheted azonban, hogy vajon mit értettek akkor a korai keresztények Jézus halálán. Pál a 2Korinthus 5:14, 15-ben ezt mondja: „A Krisztus szeretete kényszerít erre minket, mert íme, úgy ítéltük meg, hogy egy ember meghalt mindenkiért . . ., hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük s feltámasztatott.” Mily kifejezõen egyszerû volt ez a hittétel — teljesen mentes a bonyolult változtatásoktól, amelyeken késõbb az egyházi teológusok jóvoltából keresztülment. Hát lehetséges az, hogy Pál találta ki ezt a hittételt? Bizonyos, hogy nem, mert az 1Korinthus 15:3-ban ezt mondja: „Mert elsõsorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a bûneinkért az Írások szerint.” Egészen világos, hogy jóval korábban, mint hogy Pál megírta a leveleit, a keresztények már akkor azt értették Jézus halálán, hogy az áldozati halál, õ valódi árat — váltságdíjat — fizetett azért, hogy megváltsa a bûnös emberiséget. Továbbá, ahogyan Pál rámutat, a keresztények megértették, hogy Krisztus halála beteljesítette „az Írásokat”, azaz a próféciákat, olyanokat mint a Zsoltárok 22. és az Ésaiás 53. fejezetében találhatók a Héber Iratokban, vagy „Ószövetségben”. Megválaszolatlan kérdések Ha úgy gondolod, hogy a magad számára egy kis kutatást végzel a tényeket illetõen, úgy találod majd, hogy majdnem az apostolok idejétõl fogva hittagadó tanítások szüremlettek be a keresztény tanításba (Cselekedetek 20:29,  30; 2Timótheus 4:3,  4). A Krisztus váltságáldozatába vetett hit mégis fennmaradt, miként ezt a korai egyházatyák írásai bizonyítják. Mindazonáltal, amikor néhány késõbben élt teológus a váltság tanának témáját feszegette, egynéhány nehezen megválaszolható kérdéssel találta magát szembe, mint például: Kinek fizették a váltságdíjat? És miért volt szükség erre a megfizetésre? Nüsszai Gergely és mások i. sz. a negyedik században részletesen kifejtették azt a nézetet, hogy a váltságdíjat Sátánnak, az Ördögnek fizették! Sátán — érveltek õk — kezében tartja az embert, és hogy megszabadítsák az emberiséget a kezébõl, váltságdíjat fizettek érte. Kortársuk, Nazianzoszi Gergely azonban tátongó ûrt talált ebben az elméletben: Az elmélet arra célzott, hogy Isten lekötelezettje az Ördögnek — ami csakugyan esztelenség! Az elmélet, hogy a váltságdíjat az Ördögnek fizették, ennek ellenére elterjedt és évszázadokon át tartotta magát. Lehetséges-e, hogy a váltságdíjat magának Istennek fizették? Nazianzoszi Gergely úgy érezte, hogy ez az elképzelés is kifogásolható. Mivel ’mi nem vagyunk [Isten] rabszolgái’, miért kellene értünk váltságdíjat fizetni neki? Továbbá — érvelt Nazianzoszi Gergely —, ’örömet szerezne-e az Atyának a Fia halála’ abban az esetben, ha az ilyen váltságdíjat követel? Úgy tûnik nehéz kérdések ezek, kétségessé tették magát a váltságdíjat.
Sziasztok. Bocsánat az offért Úgy hallom sokan emlegetnek annak ellenére, hogy nem szeretnék ehhez az oldalhoz tartozni, és a sértegetések és az emberhez méltatlan megalázások miatt elmentem és át adtam a Staféta botot másnak. ennek ellenére, még is említve vagyok. Kérem szépen, hogy hagyjatok ki a mocskolódásokból. Köszönöm Katy Weaver
Kedves kérdezõ! Nos, akkor lássuk csak, hogy MIVEL is válaszoltam neked: "Ez nem "merész" állítás, hanem HAMIS!" Tehát NEM keresztkérdéssel válaszoltam, igaz? Azért kérdeztem vissza, mert kíváncsi vagyok, hogy mivel tudod alátámasztani a kérdésedben tényként kezelt állításodat! Ez talán természetes, vagy nálad nem??? :) Csak a tényszerûség kedvéért, oké? A tényszerûséget persze a Katynak írt válaszodban sem sokat lehet találni - szó szerinti, szûk látókörûen és félreértelmezett versek, ezért hamis következtetés jellemzi. Ez probléma. A szó szerintiség a "nevében" kifejezésre vonatkozik. A szûk látókörûség pedig arra, hogy nem veszed figyelembe azt, hogy Jézus KINEK A NEVÉBEN jött közénk, kit képviselt, ki volt az Istene, kihez imádkozott, kitõl kapta a hatalmát??? És ezek által félreértelmezed az idézett verseket, teljesen más következtetést vonva le belõlük, mint amit a Biblia mondani akar Jézusról. Ez bizony nagy hiba. Tehát mit is jelent a "nevében" kifejezés? "Jézus nevében" és ehhez hasonló kijelentéseket az egész Keresztény Görög Iratokban találunk. Valójában több mint 80-szor van benne a "név" szó, amikor Jézus szerepére utal; egyedül a Cselekedetek könyvében mintegy 30-szor. Az elsõ századi keresztények Jézus nevében kereszteltek, gyógyítottak, tanítottak, hívták a nevét, szenvedtek a nevéért és magasztalták a nevét (Cselekedetek 2:38; 3:16; 5:28; 9:14, 16; 19:17). Az egyik bibliai szótár szerint a "név" szóval fordított görög kifejezést gyakran használja a Biblia "mindarra, amit egy név magában foglal: a hatalomra, a jellemzõkre, a rangra, a fenségre, az erõre, a kiválóságra stb., mindenre, amit a név takar". Jézus neve tehát magában foglalja azt a fenséges és óriási végrehajtói hatalmat, amellyel Jehova Isten felruházta. Vagy ezt tagadod tán?! Maga Jézus ezt mondta: "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön" (Máté 28:18). Miután Péter és János meggyógyított egy sánta embert, a zsidó vallásvezetõk kérdõre vonták õket: "Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?" Péter bátran kijelentette, hogy abban a hatalomban és erõben hisz, melyet Jézus neve jelent, amikor tudatta: "a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által..., az által áll ez ti elõttetek épségben" (Cselekedetek 3:1–10; 4:5–10). Tehát megóvlak téged attól, hogy "beidézd az összeset", mert bizony mi is jól ismerjük az ÖSSZESET. Persze az sem árt, ha nem egyoldalúan és nem szûk látókörûen értelmezzük a TELJES Írást, ugye egyetértesz? :)
A kérdező hozzászólása: Elnézést nem 7 es hanem a 9-es válaszolónak szól a kérdésem. :)
A kérdező hozzászólása: Elnézést a tévedésért most látom a hibát ; nem"megváltásán" hanem megváltásban...
Jézus mindenkiért feláldozta az életét, hogy mindenki aki hitet gyakorol benne, örök élete lehessen. Így tehát, mindenki aki javára fordítja Krisztus váltságáldozatának az értékét és követi az általa meghagyott parancsolatokat, valamint az isteni alapelveket, élvezhetik Jézus váltságáldozatának a jótéteményeit. Bár Jehova Tanúi megpróbálnak az isteni alapelvek szerint élni és követni a Krisztusi példát, ez még nem jelenti azt, hogy mindenki aki Jehova tanújának vallja magát az megmentésben részesül. Nem emberek döntik el azt, hogy ki fog megmentésben részesülni, hanem Jehova aki a szívek és vesék vizsgálója.
A kérdező hozzászólása: Igen ezzel egyetértek, de akkor ez fordítva is érvényben van. Nem kell ahhoz Jehova tanújának lenni, hogy üdvözlj. Persze minden az életviteledtõl függ. Ha olyan életét élsz ami szemben áll Isten törvényeinek akkor mindegy, hogy mi vagy. Viszont ha egy erkölcsös életet élsz és követed Jézust akkor van eselyed az örök élethez, és ehhez nem szükséges egy szervezet tagsága sem. Fõleg nem egy olyan szervezet ami ária tanokat hangoztat. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban tévednék, és vállalom is minden leírt szavamat.
"Pál nem tanított mást, mint azt, hogy az ember egyedül hit által üdvözül kegyelembõl, minden emberi cselekedet hozzátétele nélkül."
Ez egy igen kényes kérdés, kedves Kérdezõ. Egy kérdésem lenne hozzád. Jézus elfogadta volna e a Tanítványait ha a Zsidó vallás gyakorolták volna tovább úgy, hogy közben elfogadták Jézust, de azért a Zsidó vallással összeszõtték volna a tanításokat. Mert ha igen, akkor minek kellett megkeresztelkedniük egy bizonyos tanítottság után és más kép gyakorolni a hitüket? Vagy, a más vallásúaknak, miért kellett elhagyniuk a vallásukat, hogy Jézus követõiként azt gyakorolják, amit Õ tanított. S a Jelenések könyvében miért írja az apostol, hogy az emberek fussanak ki a hamis vallásból, hogy ne legyenek a világnak és a vallásainak része, mert ha nem akkor azt a büntetést kapják amiket Õk./Jelenések 18:4/ Jézus királysága nem része ennek a világnak, és a követõi sem képezik részét, és ennek minden keresztény esetében érvényesnek kellene lennie. DE a nagy kereszténységnek a legnagyobb része a világban él, és beleavatkoznak azok ügyeibe és a jelenések könyve szajhának nevezi ezeket a vallásokat, amiért a politikával vannak szövetkezve. akkor hogyan tudná Jézus egységesíteni a hitet a tanítást, ha továbbra is azt tanítaná, hogy mindegy milyen "vallás" És akkor nem fog megtörténni az egy pásztor egy nyáj prófécia, hiszen nyájak ezreinek különféleségei okozzák a megosztottságot, ami zûrzavart okoz, és akkor az Isten minek irat le olyan büntetéseket bizonyos tanításokra, ha mindegy volna? Nem mindenki megy az egek királyságába aki Jézust elismeri. (Máté 7:21) 21 Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, Nos erre mit lehet mondani? Jézus hogyan egységesítené a hitet, az imádatot, ha mindent úgy hagyna ahogy most van, Ezeken érdemes lenne elgondolkozni. Persze kijelenteni sok mindent nem lehet, mert ahogy valaki írta, hogy Jehova Tanúinak lenni még semmire nem garancia, mert Jézus azt mondta: Aki mindvégig ki tart az részesül megmentésben. Egy Tanú is eleshet...
témával kapcsolatosan érdemes felidézni egyébként talán akár a jobb lator történetét is(Lk 23, 39-43)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdezö, van egy Biblia vers amelyik ezt írja: "Aki Jehova nevét segítségül hívja megmentésben részesül." Ezt nem mi találtuk ki ez a Bibliában van. Jézus Krisztus a földönlétekor, elmondta tanítványainak, hogy mik is lesznek e gonosz rendszer "utolsó napjainak jelei". Elolvashatod ha van kedved az evangéliumokban. Máté 24:37-39 versében, ha van kedved elolvashatod, hogy példának hozta fel a Noé napjait. Akkor sem vettek észre az emberek semmit sem, hogy bajban vannak, és Jézus Krisztus azt mondta, hogy a végidöben a jelek teljesülésekor /tehát a mi idönkben/ szintén nem fognak észre venni semmit sem az emberek java része. Vajon miért? Miért nem tudnak odafigyeni? Jézus azt mondta, hogy túlságosan lefoglalja öket az élet mindennapossága. Söt a 2.Péter 3:3, 4 verse szerint még csúfolkodni is fognak, és nem vesznek észre semmit sem. A 2.Korintus 4:4 azt írja, hogy a sátán meg fogja vakítati a hitetlenek elméjét. Kemény versek, de itt az életröl és a halálról van szó. Ki fizetett rá, hogy nem hallgatták meg Noét? Ki fog ráfizetni, ha most hasonlóan founk eljárni, mint a Noé idejében élök?
Kedves kérdezõ és elsõ válaszoló! Ez nem "merész" állítás, hanem HAMIS! De ez titeket ne zavarjon... Ugyan mutass már olyan szöveget, amely azt állítja, hogy "csak és kizárólag" a ma létezõ szervezet tagjai menekülhetnek meg?
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Katy! A következõ igevers mond neked valamit? " A ki hiszen õ benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának NEVÉBEN."(Jn.3:18) Hát a következõ? " Ezek pedig azért irattak meg, hogy higyjétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek legyen az õ nevében."(Jn.20:31) És a következõ? "Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak NEVÉBEN a bûnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát."(Csel.2:38) A következõ is érdekes?? " Barnabás azonban maga mellé vevén õt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében."(Csel.9:27) Nos a következõ se semmi! :) "Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak NEVÉBEN egybegyûlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus HATALMÁVAL. Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján."(1Kor.5:4-5) Ha beidézném az összeset, hát....az sok lenne. A lényeg az, hogy nem egy szervezet által kapjuk meg az örök életet, nem egy szervezet ment meg minket a kárhozattól hanem Jézus Krisztus neve. Lehet, hogy ez nektek Jehova tanúinak nincs ínyetekre, de ezen nem változtathattok még akkor sem ha megszakadtok. Elnézést az ilyen szavakért de ez a valóság. Ne egy vallás követelményeinek tegyünk eleget hanem Jézus Krisztusnak mert nekünk nem adatott más név a földön, csak Õ és Õ az a keskeny út és a kiskapu amely által az örök életbe lépünk be. -Nos kedves 7 válaszoló én tettem fel a kérdést amire te egy keresztkérdéssel válaszoltál amit öszintén megmondva én már megszoktam ha a Jehova tanúival beszélgetek. De mivel most rajtam a sor én is egy kereszt kérdést teszek fel neked. Mutass elõbb te nekem egy szövegrészt bármelyik Õrtorony által kiadott könyvben amelyben az áll, hogy nem csak Jehova tanúi és nemcsak azok részesülnek a megváltásban akik Jehova földi szervezetének tagjai hanem pl akár katolikusok, reformátusok, baptisták, stb. Tudsz mutatni nekem(ünk) ilyent? Kérlek...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A váltságdíj halála Ha tovább folytatjuk kutatásunkat ebben a dologban, elérkezünk a XII. század elejére. Anzelm, Canterbury érseke igyekezett most megválaszolni ezeket a kérdéseket könyvében, a Cur Deus Homo-ban. A könyv azt tanította, hogy Krisztus halála eszközként szolgál az isteni igazságosság kielégítésére, jóllehet nem mint váltságdíj. Anzelm felfogása szerint, a bûn megbocsátása váltságdíj útján anélkül, hogy az igazságosság ki lenne elégítve, azt jelentené, hogy a bûn nincs kiegyenlítve. „De Isten képtelen arra, hogy bármit is kiegyenlítetlenül hagyjon az õ Királyságában”, mondta Anzelm. Akkor hát hogyan egyenlítette ki Isten a dolgokat? Úgy érvelve, hogy ’a bûn gyalázatot hoz Istenre’, Anzelm azt mondta, hogy nem lett volna elég „egyszerûen visszaadni azt, ami elvétetett” Ádám bûne révén. Mivel Istent megsértették, a váltságdíj még egy tökéletes ember feláldozása révén sem lenne elegendõ. „Figyelembe véve a sérelem fokát — érvelt ez a pap —, többet kell visszaadni, mint amit elvettek.” (Kiemelés tõlünk.) Anzelm úgy érvelt, hogy ez olyasvalakinek a halálát követelte meg, aki „Isten is, meg ember is” volt! Akárhogyan reagálsz is Anzelm tanítására, az felülmúlta kortársai tanítását, és napjainkban is nagy befolyást gyakorol az emberekre. Lám, Anzelm így egy csapással megerõsítette a háromságtant és ugyanakkor halálos csapást mért a váltságdíj tanára, legalábbis a kereszténység soraiban! „Kiegyenlítés” lett a teológusok szállóigéje, amíg a „váltságdíj” fokozatosan a homályba veszett. Mindazonáltal, Anzelm eszméi majdnem teljesen a megtévesztõ logikán alapulnak, s nem a Biblián. És az idõ múlásával olyan tudósok, mint Aquinói Tamás, kikezdték Anzelm „kiegyenlítés”-tanát a saját okoskodó logikájukkal. A haszontalan okoskodás általánossá vált. A megváltás-elméletek megsokszorozódtak, és a viták egyre távolabb vitték a tudósokat a Szentírástól, azok pedig egyre inkább belemélyedtek az emberi érvelésbe, filozófiába és miszticizmusba. A reformáció és a váltságdíj De kerüljünk egy kissé közelebb a mi idõnkhöz. Amikor a protestáns reformáció vihara a XVI. században kitört, megszületett a szociniánusoknak nevezett radikális csoport. Õk tagadták, hogy Jézus halála bármilyen módon „kiérdemelte a megmentést számunkra”, az effajta hitet pedig „tévesnek, helytelennek és igen ártalmasnak minõsítették . . ., amely ellentmond mind a Szentírásnak, mind az értelemnek” (The Racovian Catechisme). Mivel Isten ingyenesen megbocsátja a bûnöket, nincs szükség az igazságosság kiegyenlítésére. Krisztus halála — így állították ezt be — megváltást hozott, amennyiben arra késztette az embereket, hogy utánozzák tökéletes példáját. E tanok és egyéb eretnek eszmék ostroma, a katolikus egyház ellentámadását váltotta ki, amennyiben összehívták a tridenti zsinatot (i. sz. 1545-tõl 1563-ig). Noha sok tantételbeli vitakérdésben állást foglalt, a zsinat bizonytalannak és semmitmondónak bizonyult a megváltás tanát illetõen. Szó esett ’Jézus Krisztus érdemérõl’ és használták a „kiegyenlítés” kifejezést, ámde a „váltságdíj” kifejezést óvatosan kerülték. Következésképpen az egyház távol állt attól, hogy színt valljon bármilyen világosan megfogalmazott szentírási vélemény mellett. A spekuláció számára az ajtó szélesre tárva maradt. Miért nem értek el eredményt a vallási vezetõk? A tridenti zsinat óta a teológusok — katolikusok és protestánsok egyaránt — számtalan megváltás-elméletet dolgoztak ki. (Lásd a 7. oldalon levõ bekeretezett részt.) Még sincs kilátásban semmiféle összhang Krisztus halálának jelentését illetõen. A teológusok csupán a Szentírás által használt „váltságdíj” szó lekicsinylésében értenek egyet, inkább figyelmen kívül hagyják, háttérbe szorítják, illetve lebecsülik azt; Krisztus halálának jelentését szakkifejezésekkel, félrevezetõ észjárás bonyolult elferdítésével írják le, hangzatos kifejezéseket használnak: mint például „erkölcsi befolyás” és „jellegzetes fizikai elégtétel”. Ahelyett, hogy Krisztus halálába vetett hitet épített volna ki a kereszténység papsága, Jézus kínoszlopából zavaros botláskövet alakított ki. Vajon mi az alapvetõ oka annak, hogy az egyházak ebben a kérdésben ilyen mérhetetlen kudarcot vallottak? A katolikus teológus Boniface A. Willems annak a ténynek tulajdonítja, hogy a teológusokat „gondosan õrzött elszigeteltségben nevelik” — túlságosan eltávolítva õket az emberek valós szükségleteitõl. Te nem hajlasz arra, hogy egyetérts ezzel a megállapítással? A Jeremiás 8:9 azonban ennél továbbmegy, és megnevezi a bonyodalom valós gyökerét: „Íme! Õk elvetették Jehova szavát, ugyan micsoda bölcsességük van hát?” Elismerjük, a váltságdíj tanával kapcsolatban valóban felvetõdhet egynéhány nehezen megválaszolható kérdés (2Péter 3:16). Ámde a teológusok ahelyett, hogy a Szentírásban kerestek volna választ, emberi bölcsességet és logikát alkalmaztak (1Korinthus 1:19, 20; 2:13). Megengedték maguknak, hogy bármely részét elvessék a Bibliának, amely nem egyezik meg elképzeléseikkel vagy elméleteikkel (2Timótheus 3:16). Írás-ellenes tanokat támogattak, mint amilyen a háromságtan (János 14:28). Legnagyobb hiányosságuk azonban az volt, hogy az ember megmentését tették a legfõbb helyre, figyelmen kívül hagyva a nyomósabb vitakérdéseket, amelyek Isten nevét és az õ Királyságát érintették (Máté 6:9,  10).

A jehova tanúi és keresztények között mi a különbség?

Legjobb válasz: Legalapvetõbb különbség- persze sok van, de mégis, -hogy a biblia jó híre az, hogy Jézus Kr. meghalt, magára vette a világ bûneit, feltámadt a harmadik napon és ült az atya jobbjára. Minden ember számára van üdvösség, aki kéri. Nos, ez a jó hír, vagyis evangélium. Ezt kellene hirdetni. Na, ehhez képest a Jehova tanúi mit hirdetnek? Gyakorlatilag 4 dolgot: 1. Jehova nevét akarják elsõsorban görcsösen kimutatni a bibliából. 2. 144 ezer túlélõrõl beszélnek 3. megfenyegetnek gyakorlatilag azzal, ha nem leszel Jehova tanúja akkor elpusztulsz 4. õrtorony újságot tukmálnak rád. Kérdezem én: ebbõl a 3-ból melyik volt biblikus és hol jó hír?! Költõi kérdés. . . :) Sem Jézus, sem az apostolok nem ezt hirdették, hanem amit legelõbb írtam.

Legalapvetõbb különbség- persze sok van, de mégis, -hogy a biblia jó híre az, hogy Jézus Kr. meghalt, magára vette a világ bûneit, feltámadt a harmadik napon és ült az atya jobbjára. Minden ember számára van üdvösség, aki kéri. Nos, ez a jó hír, vagyis evangélium. Ezt kellene hirdetni. Na, ehhez képest a Jehova tanúi mit hirdetnek? Gyakorlatilag 4 dolgot: 1. Jehova nevét akarják elsõsorban görcsösen kimutatni a bibliából. 2. 144 ezer túlélõrõl beszélnek 3. megfenyegetnek gyakorlatilag azzal, ha nem leszel Jehova tanúja akkor elpusztulsz 4. õrtorony újságot tukmálnak rád. Kérdezem én: ebbõl a 3-ból melyik volt biblikus és hol jó hír?! Költõi kérdés. . . :) Sem Jézus, sem az apostolok nem ezt hirdették, hanem amit legelõbb írtam.
Ja, és az a jóhír, hogy Isten neve Jehova? Akarsz róla beszélni?
Az, hogy a keresztények Krisztust követik, a Jehova Tanúi általában az õrtorony dogmáit. (Természetesen nem beszéltem mindenkivel, tisztelet a kivételnek) És ehhez semmi köze semmiféle szentháromság dogmának, miután az is egy egyházi dogma. Csak egy másik.
Jehovai Tanúi nem hisznek a Szentháromságban, illetve a Biblia alapelvei szerint élnek, Istnennek tetszõen. Még rengeteg más különbség van. Ha akarod irj privit és válaszolok bármire.
Igen, mint ahogy az is abban van, hogy ne járjatok házról házra, mint ahogy sem Ábrahám, sem Izsák, sem Jákob, sem Keresztelõ János, sem Krisztus, sem Pál, sem Péter nem is tette ezt, mert ez nem jó. De ha már mentek, akkor miért nem a jóhírrel és miért szórólapokkal jártok. Nem úgy kellene menni, hogy nem visztek semmit, és azt esztek és isztok, amit a hában esznek és isznak, mert méltó a munkás az õ jutalmára? Bibia alapján sajátosan értelmezve....de nem Biblikussan.
Jehova Tanúi is keresztények.
Nem azt irja inkább, hogy osszátok meg a jóhirt mindenkivel?
Találkoztál már egy Jehova Tanújával? Na, ajánlom ha találkozol egyel nyugodtan kérdezd meg tõle mi a jó hir, és õ elõveszi a Bibliáját és ABBÓL megmutatja neked. És akármit kérdezhetsz, alá tudja majd támasztani bibliai versekkel.
Már elnézést de az Õrtorony csak egy segitség a BIBLIA megértéséhez. Jehova Tanúi teljesen a Bibliára alapoznak mindent.
"Hogy mit hirdetünk, pontosan benne van az irodalmainkban. Tehát az bõven megcáfol téged. Jehova ma használatos nevét pedig szerintem ne sértegesd, mert komoly ellenségeskedésnek számít oktalanul mocskolódni ellene! Márpedig soha senki nem képes a vádaskodásait bizonyítani." Bizonyítani? A JHVH tetragrammának, és az adonáj szónak egybemosásával származó mesterséges mûszót minek kellene bizonyítani? Az, hogy ez a mûszó mennyit változott az évszázadok alatt, illetve tájegységenként, attól még mûszó marad. Ez éppolyan hazugság, mint a karácsony megünneplése. Megszületett a Krisztus? Igen. A fenyõfa az örökzöld jellege miatt lehetne Krisztus mondvacsinált szimbóluma? Igen. Zavarna-e bárkit is, ha megünnepelnénk Krisztus születésnapját? Nem. Csempézzünk bele egy kis kovászt a tésztába, hogy jó nagyra keljen. Nem tudjuk mikor született Krisztus, tehát egy hamis isten ünnepnapját nyilvánítjuk Krisztus születésnapjává és már meg is van a kovászunk, mely megkeleszti az egész tésztát. Csináljunk belõle gyermekünnepet. És hoppá, elvesztette eredeti mondanivalóját, lett belõle családi ünnep, a szeretet ünnepe, faállítás és ajándékozgatás bálványozásává. Van Isten? Igen. Több embernek kijelentette már magát? Igen. Bemutatkozott? Igen. Tudjuk, hogy hogyan mutatkozott be? Nem. Ezek a tények. Tegyünk egy kis kovászt bele. Azt tudjuk, hogy JHVH maradt meg, melynek kiejtését senki az égvilágon nem tudja. Találjunk ki egy mûszót rá ezen tetragramma és az adonáj, azaz az úr szó összemosásával: Jahova, melyet, ha héberül is ejtünk, akkor sincs semmilyen jelentése sem héberül. Olyan, mintha magyarul azt mondanánk az úr és az isten szavak összemosásával, hogy úrten. És aki nem így ejti vagy szóvá teszi, hogy ez mekkora hazugság, arra átkot is szórhatunk, mert Istengyalázó. „Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a lepontozással az illetõ mindig magát minõsíti érvek híján!” Ilyenkor nekem meg az jut eszembe, hogy a lepontozottságnak a szóvá tétele megsértõdöttséget takar, melyet a lepontozott személy önmaga minõsítésének is vehetünk.
Ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy a lepontozással az illetõ mindig magát minõsíti érvek híján!
Egy név használatának a létjogosultsága sohasem attól függ, hogyan ejtették azt 100, 500 vagy 2500 évvel ezelõtt! Jézus nevét sem így ejtették az ókorban és ma az élõ nyelveken is több százféleképpen ejtik, gyakran egymáshoz képest is felismerhetetlen formában. "Nincs olyan zenész, aki kizárólag csak a zenéjében tud kommunikálni. Ezt teszik a Tanúk között élõ, komolyabb zenei képzettséggel rendelkezõ emberek is." Nem érthetõ? Pont azt írtam, hogy nem csak a zenében lehet Istent dicsõíteni, mindenkinek kötelessége Istent Királyságát hirdetni a Bibliai módszerekkel is. Hiszen annál hatékonyabb módszer azóta sincs!
Egy szervezeten belûli muzsikálás legfeljebb hangulatkeltés és idõtöltés de semmi esetre sem evangélium hirdetés. Innentõl kezdve olyan komoly zenei képzetsége lehet, amilyet elképzelni is nehéz, de attól, hogy húzogatja a vonót a húron, nem hirdetõdik az evangélium. Egy kicsit félre tetszett érteni...
Biztos, hogy az Isten neve: Jehova? Így ejtette Mózesnek is? Például héberûl, hogy blabla, blabla Jehova blablba, blablba?
Nem én vergõdök, hanem ti. A ti prédikálásotok olyan, amilyent pont mondott Krisztus, hogy ne. Máshogyan el sem tudnátok képzelni? "A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön" Ez a másik nagyon nagy probléma, mellyel már szembesülnötök kellett. Nem az evangéliumot hirdetitek, hanem a gyülekezeteteket, mint igaz egyházat, Isten mondvacsinált nevével, mi bizonyság számotokra. Mondok nektek egy nagyon gyenge, de érdekesnek tûnõ példát. Például egy zenész mivel prédikálhatná az evangéliumot? Máshoz nem ért, fiatal, agilis zenész, ki keresztény zenebonával még csak stúdióba sem mehet, nemhogy a Juventus rádióban játszák a számát hónapokon keresztûl, és....az evangélium hirdettessék. Hallgasd meg ezt, és figyelj a szövegre. Nem tudom, hogy meg tdnám-e számolni a tíz ujjamon, akinek leesett a mondanivalója. Pedig milliónyian hallgatták hónapról-hónapra. Mondom, csak egy gyenge példa, de amint a szél fúj és nem tudod, hogy honnan és hová tart, éppígy a szent szellem is eképpen teszi a dolgát. Elõrebocsájtom nem vagyok egy zeneõrûlt, sõt maga a zenei stílus sem jön be...csak érdekességnek szánom. http://www.youtube.com/watch?v=vGNCAvnP9AE
Kedves 20-as válaszoló! Szerinted a tanítványok tevékenysége ellentétben áll azzal, hogy szeretni kell egymást Jézus ismertetõjegye szerint? Miért is kell imigyen vergõdnöd? Nemde azzal lehet leginkább kimutatni a mások iránti szeretetünket, hogy elvisszük mindenkinek a jó hírt? "A királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön" — mondta Jézus Krisztus ’a világrendszer befejezésérõl’ szóló próféciájában (Máté 24:3,  14).
"Ha meg bizonyítást nyert, hogy a házról-házra végzett prédikálás nem, hogy nem helytelen, hanem nagyon is Bibliai, sõt alapvetõ ismertetõjegye az igaz keresztényeknek" Jn 13, 35 "Errõl ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."
16-os az igened legyen igen a nemed nem. Minden ami ezen felûl van a sátántól van. Ne járj házról házra. Mert az nem jó. Ti magatokhoz térítetek sokakat, akinek nem üdvösséget hirdettek, hanem felekezetetekbe való tartozást. Mt 23, 15 "Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiává teszitek õt, kétszerte inkább magatoknál."
Nekem a legszembetûnõbb különbség hogy õk (a jehovák) nem ünnepelnek.
"mely így magában persze csak egy kiragadás a Bibliából a manipuláció kedvéért. " Akkor ne csak kiragadjunk, beszéljen helyettünk a Biblia. Mindenki döntse el, ki-ki mit gondol, mindenféle magyarázat nélkûl: Lukács 10: "1. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettõnként az õ orczája elõtt, minden városba és helyre, a hová õ menendõ vala. 2. Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az õ aratásába. 3. Menjetek el: Ímé én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. 4. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut; és az úton senkit ne köszöntsetek. 5. Valamely házba bementek, elõször ezt mondjátok: Békesség e háznak! 6. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad; ha nem, ti reátok tér vissza. 7. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra. 8. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt egyétek, a mit elõtökbe adnak: 9. És gyógyítsátok a betegeket, a kik ott lesznek, és mondjátok nékik: Elközelített hozzátok az Isten országa. 10. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utczáira kimenvén, ezt mondjátok: 11. Még a port is, a mely reánk ragadt a ti várostokból, itt köztetek letöröljük; mindazáltal ez legyen tudtotokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. 12. Mondom pedig néktek, hogy a Sodomabeliek állapota tûrhetõbb lesz ama napon, hogynem azé a városé. 13. Jaj néked Korazin! Jaj néked Bethsaida! mert ha Tírusban és Sídonban lettek volna azok a csodák, melyek te benned lõnek, régen zsákban és hamuban ülve megtértek volna. 14. Hanem Tírusnak és Sídonnak tûrhetõbb lesz állapota az ítéletkor, hogynem néktek. 15. És te Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz lealáztatni. 16. A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött."
A kérdező hozzászólása: Tamás 15:11 te jehovás vagy?
„Nem is beszélve arról, hogy a Jehova alakban a JHVH mássalhangzói mind benne vannak!” A Jehova alakban csak akkor lenne benne, ha így írnánk, Jehovah. Éppígy van benne a Jahveh alakban is, ráadásul ebben az értelemben van is jelentése héberül, létezõ, örökkévaló. A sokat emlegetett 83, zsoltárból az idézet: Sajnos a weblap nem enged minden karaktert, de a lényeg látszik: 83, 19. Zsoltár: יֵבֹ֖שׁוּ וְיִבָּהֲל֥וּ עֲדֵי־'ד וְֽיַחְפְּר֥וּ וְיֹאבֵֽדוּ׃ וְֽיֵדְע֗וּ כִּֽי־אַ'ה שִׁמְ' יְה'ה לְבַ'ךָ 'לְיֹ֗ון עַל־כָּל־הָאָֽרֶץ׃ jéḇó¹ú vəjibbáhãlú ’ãḏê-’aḏ vəjaḥəpərú vəjó'ḇéḏú vəjéḏə’ú kí-'attáh ¹iməḵá jəhváh ləḇaddeḵá ’eləjôn ’al-kál-há'árec Itt ha megfigyeled ez az alak áll: יְה'ה Sem nem a Jahve, sem a Jehova, sem az adonáj, sem az eloim nem szerepel itt. Itt a tetragramma szerepel, a JHVH. A héber hagyomány itt jahvét vagy adonájt ejt ki. Az, hogy ki hogyan ejti, hogyan fordítja, az még nem bizonyíték. Attól, hogy nagyon sokan mondanak egy hazugságot, attól az még hazugság. József: 1Móz 30, 24 „És nevezé nevét Józsefnek, mondván: Adjon ehhez az Úr nékem más fiat is. „ Óhéberûl: יוֹסֵף (jôséph) Jelentése: adni fog Péter nem héber név, hanem görög. Sajnálom, tévedsz. Ennek megfelelõ alakja arámi nyelvben a Kéfás. Kéfás: Κηφ'ς (Képhasz) jelentése: kõ A Gyula nevet nem értem, hogy hozod össze a héberrel. Gyula: bolgár-török-magyar eredetû Hogy Jézust nem tudjuk és nem úgy ejtjük? ̓Ιησο'ς (iészúsz) Ez ógörögûl. Arámi nyelven így ejtjük: „Jehósua” Jelentése: az Úr a szabadulás, a menekülés, az üdvösség Sajnos a ma használatos neveket valóban nem fordítják le, ez nagyon nagy probléma a Bibliafordításokban is. Ugyanis másképpen hangzott Isten azon mondata, hogy én vagyok a sokaság ayjának, a nevetésnek, a csalónak az istene. De ettõl függetlenûl pontosan tudjuk mind az eredei alakját, mind a jelentését. Óhéber alakjuk, kiejtésük, jelentésük: Ábrahám: אַבְרָהָם ('aḇəráhám) Jelentése: sokaság atyja Izsák: יִצְחָק (jicəḥáq) Jelentése: nevet Jákob: יַעֲקֹב (ja’ãqóḇ) Jelentése: sarkot megragadó, csaló De a JHVH tetragrammát hozzuk össze a Johavahi vagy a ejhavoha szavakkal, melyekben szintén benne van a tetragramma, és szintén semmi jelentése a héber nyelvben. Ez attól még nem bizonyíték a tetragramma helyes kiejtésére. Maga Krisztus születését megünnepelni nem bûn. Hogy lesz ebbõl bûn? „Mert az Isten parancsolatját elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását; és sok egyéb efféléket is cselekesztek. És monda nékik: Az Isten parancsolatját szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg.” Mk. 7, 8-9 „NEM! Tanulmányozd alaposabban a Héber Iratokat és rájössz, hogy ez a fajta "jelkép" mennyire nem fér bele az imádatba.” Semmilyen jelkép nem fér bele az imádatba. A Biblia telis tele van szimbólumokkal, jelképekkel, melynek legnagyobb hányadát maga Krisztus azonosított be. Lásd kenyér, menóra, áldozati bárány, bor, stb. „valójában Jézus egyik ellenségének a születésnapjára tették.” Egy nem létezõ ellenség? Aki megszületett, mivel születésnapja van? Maga az idegen istenhit, ami ellenség, nem a nem létezõ Mithras nevezetû isten. Ünnepet kreálni akkor nem helyes, amikor az Isten ünnepeit váltjuk fel vele. A zsidók bûnt követnek el a hanukával, a templomszentelés ünnepével? Nem. Ettõl függetlenül tartják meg a páskát, engesztelési napot, sátoros ünnepet, szombatot, ami Isten rendelései. A zsidóknak volt a páska ünnepe elõtt egy hagyományuk a chagigoh, egy elõzetes vacsora. Krisztus ekkor ette meg a bárányt a tanítványokkal. Tehát magának Krisztusnak sem volt ellene egy ilyen emberi szokás. A menyegzõ Isten rendelése? Emberi kreálmány, egy több napig tartó étkezésekre összejövõ ismerkedés, összecsiszolódás. Krisztus talán nem ment el a menyegzõre? Vagy szóvá tette ezt? Kihasználta, a tanítványoknak megmutatta hatalmát. Az a nem jó, mikor a húsvéti nyuszika felváltja a Páskát. A karácsonynak az égvilágon semmi köze Krisztushoz már cirka 150 éves pályafutása alatt a karácsony elvesztett minden Krisztusi elemet. Innentõl kezdve imádat a fa, az ajándékozás, a terics-merics, melynek lemondásáról eszük ágában sincs az embereknek.

Mi a véleményetek a Jehova Tanúiról? Nem lehetne betiltani a szektájukat?

Legjobb válasz: Van egy Jehova osztálytársam. A Trianoni mûsorban nem vett részt és a nemzeti ünnepekre se jött el, egyébként normális, jó tanuló de hát a Jehova az Jehova.

Van egy Jehova osztálytársam. A Trianoni mûsorban nem vett részt és a nemzeti ünnepekre se jött el, egyébként normális, jó tanuló de hát a Jehova az Jehova.
És milyen alapon? Vallásszabadság van, vagy mi.
"Te csak a magyar nemzeti életérzést nem tudod tiszteletben tartani." Hol olvastál tõlem ilyet? Kíváncsi lennék...
Jehova tanúi nem szekta, hanem egyház.
Kérdezõ: neked mi hasznod és elõnyöd származna abból, ha a Jehova tanúit (vagy más egyéb vallást) betiltanának? (Nem érdekelnek a jehovisták, ismerem õket jól, olvastam egy csomó Õrtornyot, meg egyéb kiadványt, de saját, szilárd világszemléletem van, ezért sem õk, sem mások nem tudtak/tudnak meggyõzni. Ettõl függetlenül ha valaki ebben hisz, még tiszteletben tartom.)
nagyon primitív válaszokat lehet itt olvasni egyeseknél. nos én büszke vagyok a magyarságomra, de ettõl még tiszteletben tartom mások vallási hovatartozását ugyanúgy mint a jogállamot.
A jelenlegi rendszerben nem. Majd ha egy igazán magyar vezetés átveszi a hatalmat Magyarországon, akkor be lesznek tiltva, vezetõik le lesznek csukva.
"Ettõl függetlenül ha valaki ebben hisz, még tiszteletben tartom." Te csak a magyar nemzeti életérzést nem tudod tiszteletben tartani.
Mi ez a sok J.T. kérdés úgy hirtelen?
nem a primitív szót kellett volna használnom, de sajnos amit használni akartam még nem létezik...
Nem érdekelnek Addig jó neked még nem szerveznek be a "vallásukba" Lehúzás. De tényleg vallásszabadság van. Mindenkinek joga van hülyének lenni...
A válasz írója 52%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: tegnap 21:01 Érdekes, ahogy provokálsz A te munkásságod hol van? nem látom a neved...
Az összes vallást be kellene tiltani. Mind mesekönyveken alapulnak.
Nállunk volt elöszõr vallásszabadság, ne akarjuk eltörölni az egyetlen jót, amit mi alkottunk.

Nektek mi a legkellemetlenebb élményetek Jehova Tanúival kapcsolatban?

Nekem az, mikor egy Tanú a szemembe vágta, hogy nem lehet üdvösségem, mert nem vagyok az egyházának a tagja. Ráadásul dühösen is mondta. Akkor nagyon rosszul esett ez, de mára tudom, hogy őket sajnos erre tanítják. Szomorú dolog. :(

Legjobb válasz: Férjem súlyos depresszió után felakasztotta magát a saját padlásunkon és én találtam meg az akkor még 5 éves lányommal. Nem kell részleteznem mit éltünk át. Mivel lelkileg tönkre mentem, úgy gondoltam visszatérek Jehova tanúihoz, mert 20 éve elkülönültem. Kértem magam, hogy visszatérhessek, hiszen nincs semmi akadálya annak, hogy újra tanú legyek. Miután felvettem a kapcsolatot velük volt egy bírói meghallgatásom, három vénnel. Soha nem voltam még semmilyen tárgyaláson, de ott abban az egy órában, úgy éreztem magam, mint egy többszörös gyilkos akinek sok ember vére szárad a lelkén. Mindent részletesen el kellett mondanom, mi történt a 20 év alatt, és õk közben jegyzeteltek és megvetõen néztek rám. Azt hittem elsüllyedek szégyenemben, aki már volt ilyen meghallgatáson tudja mit éltem át. Szerencsére visszafogadtak, csupán nem szólhattam hozzá és nem olvashattam fel bibliaverset. Minden szép simán ment egy ideig. Egyszer aztán elkezdõdött életem legpocsékabb idõszaka. Folyamatosan figyelve voltam, és mindenért szóltak, fõleg a gyerekemet érték inzultusok aki nem járt soha gyülekezetbe, de elvárták tõle, hogy 2 órán keresztül mozdulatlanul üljön, ne menjen ki pisilni, ne igyon, ne egyen, sõt ha nem bírok vele vigyem ki a wc-be és verjem meg. Hozzá kell tennem ezt egy olyan vén mondta akinek nincs gyereke. De itt a történetnek nincs vége, ez a bizonyos vén és a felesége végül olyan közel került hozzánk, hogy azon vettem észre magam, szinte semmiben nem dönthetek én. Megszabták kivel barátkozhatok, a világiakkal egyértelmû, hogy nem, na de, hogy a testvérekkel se, mert xy testvérnõ nem jó szellemiségû, meg z család rossz hatással lesz rád. Ja meg ne menj el az óvodai ballagásra, mert teljesen felesleges az összejövetel fontosabb, ne menj el frissen mûtött nõvéredhez, mert az összejövetel fontosabb stb. stb. Kezdtem egyre rosszabbul érezni magam és mélyebbre süllyedni az egyébként is rossz lelkiállapotom miatt amit a férjem halála okozott. Közben meg azt tanultuk, hogy az árvák és özvegyeket különösen nagy szeretettel kell kezelni. Kérdem én? A lelki terror az a szeretet egyik kinyilvánítása? Ugye nem, de még mindig nincs vége. Középiskolás fiam aki elsõ házasságból született, elég rossz lelkiállapotú a minket ért tragédia után és azt is nehezen viselte, hogy az anyja nem engedi meg neki, hogy a barátnõje itt aludjon, mert Jehova szervezete elítéli. Sok-sok veszekedés sírás után a vének elé kerültem. Egy elég idõs régi vénhez. Már akkor úgy gondoltam, ott hagyom ezt az egészet én nem bírom tovább. Szerencsére a meghallgatáson volt még egy vén aki szelídebb, mint a másik idõs vén. Nesze neked özvegyek és árvák, úgy le lettem teremtve, hogy végig sírtam az egész megbeszélést. Kaptam hideget meleget, de nem ám halkan és szelíden, hanem emelt hangon, szinte már kiabált velem a vén, hogy mert ezt így kell, meg úgy kell és ha a fiam nem egyezik bele akkor zavarjam el otthonról, menjen ahova akar én akkor sem engedhetem meg neki, hogy ott aludjon a barátnõje. A fiam 17 éves. Kérdem én, hova zavarjam? Senkim nincs, engedjem az utcára? És a gyámhatóság? És egyébként is én szeretem a gyerekeimet és senki kedvéért nem fogom kitenni az utcára. Ez szeretetre vall? Ezt várja el tõlem Isten? Tényleg ilyen kegyetlen? De ami kiverte a biztosítékot az az volt, elõbb említett vén felesége elkezdett nyomozni utánam, kivel, mikor, hol, mit csinálok. Mindenképpen valami hibát akart keresni bennem, na ekkor borult ki a bili. Ez már mindennek a teteje. Hát mi vagyok én? Bûnözõ? Miért kell nekem mindennap feszültségben élnem és attól rettegnek mit rontok el. Nem írtam le mindent, mert nem akarok senkit megbántani, de így is magukra ismernek akik miatt elhagytam a szervezetet. Lehet ritka rossz gyülekezetbe kerültem és sajnos pont olyan emberekkel kerültem kapcsolatba akik nem biztos, hogy jó szellemiségûek. Viszont voltak ott olyanok is akik nagyon kedvesek voltak hozzám egy hölgy akivel tanulmányoztam, neki mindent köszönök õ megértett. És volt egy házaspár is akik törõdtek velem és elvittek magukkal kirándulni stb. Szóval a lényeg az, hogy a tanúk be vannak csapva és a vének a nagy urak akiknek nem szabad ellentmondani. Sajnos én nem az a fajta vagyok aki fejet hajt egy ember elõtt, aki engem nem tisztel azt én sem tudom. Újra elkülönûltem tõlük, de most már végleg! Nem azok akiknek mondják magukat, de van köztük tényleg rendes ember. Ez az én igaz történetem, ha valakit érdekel priviben szívesen válaszolok! Nem haragszom rájuk, csak nem értem õket és nem akarok olyan lenni, mint õk. Kívánom nekik, hogy legyenek boldogok! Soha senkinek nem kívánnám a halálát, mint õk! Inkább azt kérem Istentõl, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!

Férjem súlyos depresszió után felakasztotta magát a saját padlásunkon és én találtam meg az akkor még 5 éves lányommal. Nem kell részleteznem mit éltünk át. Mivel lelkileg tönkre mentem, úgy gondoltam visszatérek Jehova tanúihoz, mert 20 éve elkülönültem. Kértem magam, hogy visszatérhessek, hiszen nincs semmi akadálya annak, hogy újra tanú legyek. Miután felvettem a kapcsolatot velük volt egy bírói meghallgatásom, három vénnel. Soha nem voltam még semmilyen tárgyaláson, de ott abban az egy órában, úgy éreztem magam, mint egy többszörös gyilkos akinek sok ember vére szárad a lelkén. Mindent részletesen el kellett mondanom, mi történt a 20 év alatt, és õk közben jegyzeteltek és megvetõen néztek rám. Azt hittem elsüllyedek szégyenemben, aki már volt ilyen meghallgatáson tudja mit éltem át. Szerencsére visszafogadtak, csupán nem szólhattam hozzá és nem olvashattam fel bibliaverset. Minden szép simán ment egy ideig. Egyszer aztán elkezdõdött életem legpocsékabb idõszaka. Folyamatosan figyelve voltam, és mindenért szóltak, fõleg a gyerekemet érték inzultusok aki nem járt soha gyülekezetbe, de elvárták tõle, hogy 2 órán keresztül mozdulatlanul üljön, ne menjen ki pisilni, ne igyon, ne egyen, sõt ha nem bírok vele vigyem ki a wc-be és verjem meg. Hozzá kell tennem ezt egy olyan vén mondta akinek nincs gyereke. De itt a történetnek nincs vége, ez a bizonyos vén és a felesége végül olyan közel került hozzánk, hogy azon vettem észre magam, szinte semmiben nem dönthetek én. Megszabták kivel barátkozhatok, a világiakkal egyértelmû, hogy nem, na de, hogy a testvérekkel se, mert xy testvérnõ nem jó szellemiségû, meg z család rossz hatással lesz rád. Ja meg ne menj el az óvodai ballagásra, mert teljesen felesleges az összejövetel fontosabb, ne menj el frissen mûtött nõvéredhez, mert az összejövetel fontosabb stb. stb. Kezdtem egyre rosszabbul érezni magam és mélyebbre süllyedni az egyébként is rossz lelkiállapotom miatt amit a férjem halála okozott. Közben meg azt tanultuk, hogy az árvák és özvegyeket különösen nagy szeretettel kell kezelni. Kérdem én? A lelki terror az a szeretet egyik kinyilvánítása? Ugye nem, de még mindig nincs vége. Középiskolás fiam aki elsõ házasságból született, elég rossz lelkiállapotú a minket ért tragédia után és azt is nehezen viselte, hogy az anyja nem engedi meg neki, hogy a barátnõje itt aludjon, mert Jehova szervezete elítéli. Sok-sok veszekedés sírás után a vének elé kerültem. Egy elég idõs régi vénhez. Már akkor úgy gondoltam, ott hagyom ezt az egészet én nem bírom tovább. Szerencsére a meghallgatáson volt még egy vén aki szelídebb, mint a másik idõs vén. Nesze neked özvegyek és árvák, úgy le lettem teremtve, hogy végig sírtam az egész megbeszélést. Kaptam hideget meleget, de nem ám halkan és szelíden, hanem emelt hangon, szinte már kiabált velem a vén, hogy mert ezt így kell, meg úgy kell és ha a fiam nem egyezik bele akkor zavarjam el otthonról, menjen ahova akar én akkor sem engedhetem meg neki, hogy ott aludjon a barátnõje. A fiam 17 éves. Kérdem én, hova zavarjam? Senkim nincs, engedjem az utcára? És a gyámhatóság? És egyébként is én szeretem a gyerekeimet és senki kedvéért nem fogom kitenni az utcára. Ez szeretetre vall? Ezt várja el tõlem Isten? Tényleg ilyen kegyetlen? De ami kiverte a biztosítékot az az volt, elõbb említett vén felesége elkezdett nyomozni utánam, kivel, mikor, hol, mit csinálok. Mindenképpen valami hibát akart keresni bennem, na ekkor borult ki a bili. Ez már mindennek a teteje. Hát mi vagyok én? Bûnözõ? Miért kell nekem mindennap feszültségben élnem és attól rettegnek mit rontok el. Nem írtam le mindent, mert nem akarok senkit megbántani, de így is magukra ismernek akik miatt elhagytam a szervezetet. Lehet ritka rossz gyülekezetbe kerültem és sajnos pont olyan emberekkel kerültem kapcsolatba akik nem biztos, hogy jó szellemiségûek. Viszont voltak ott olyanok is akik nagyon kedvesek voltak hozzám egy hölgy akivel tanulmányoztam, neki mindent köszönök õ megértett. És volt egy házaspár is akik törõdtek velem és elvittek magukkal kirándulni stb. Szóval a lényeg az, hogy a tanúk be vannak csapva és a vének a nagy urak akiknek nem szabad ellentmondani. Sajnos én nem az a fajta vagyok aki fejet hajt egy ember elõtt, aki engem nem tisztel azt én sem tudom. Újra elkülönûltem tõlük, de most már végleg! Nem azok akiknek mondják magukat, de van köztük tényleg rendes ember. Ez az én igaz történetem, ha valakit érdekel priviben szívesen válaszolok! Nem haragszom rájuk, csak nem értem õket és nem akarok olyan lenni, mint õk. Kívánom nekik, hogy legyenek boldogok! Soha senkinek nem kívánnám a halálát, mint õk! Inkább azt kérem Istentõl, hogy bocsásson meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!
Hozzám is rendszeresen jönnek házalni, elküldöm õket a büdös fenébe a marhaságaikkal együtt. Kedvtõl függ, hogy mennyire kedvesen, és mennyire agresszívan. 19/f
Ritka kretén emberek. Sokaknak a Gyónás szentségégvel is baja van. A papoknak titkot kell tartani, nem szabad kipofáznijuk semmit. Sokszor anonym, a nevet sem kérdezik meg. nem látják a gyónó személyt. Aki teheti hagyja ott a Jehova nevû terror szervezetet Mástól hallottam, hogy náluk napirenden van az erõszak. Egy tanárnõ ismerõsömtõl hallottam, hogy jehovista tanítványa verekszik és terrorizálja társait. A szektában és a családban is ezt látja. Párt is a vének keresnek. Tanú osztálytársnõmnek ún. nevezett elrendezett házassága volt. Évek után elvált, és kirúgták a gyülekezetbõl.
Nagyon szomorú, ami veled történt, de hidd el nem vagy egyedül. Nagyon sokan ilyen és ehhez hasonlókat tapasztaltunk, bár én még tanú vagyok, de már nem sokáig!
Kellemetlen élményem nincs, csak bosszantó, abból viszont akad bõven. Nem tudom, mindenhol így megy-e, de akik a környékünkön járnak házalni, vagy a belvárosban szólítgatnak le járókelõket, õk nagyon erõszakosak, sokszor minden tiltakozás ellenére is erõltetik, hogy márpedig szánjam rá azt a néhány percet, amíg meghallgatom, még ha amúgy egy pokolbéli ateista vagyok is (igaz, ez utóbbi jelzõt még csak egyiküktõl kaptam meg).
A legjobb barátnõm szülei jehovások lettek. És egyszer mikor találkoztunk a buszmegállóba adtam neki egy puszit, meg volt ilyen "csajos" titok amit csak a fülébe súgva mertem neki ecsetelni. Mikor hazament örökre eltiltották tõlem, mert "bûnös" kapcsolatot ápol velem. Az egyik jehovás meglátott minket és azt hitték csókolózunk. Így szegény hiába magyarázkodott többé nem találkozhattunk csak titokban. :( Aztán mikor betöltötte a 18-at azonnal lécelt is le nagymamájához és akkor ismét rendben volt minden. Mikor a barátnõm szülei jehovások lettek, teljesen kifordultak önmagukból. Az anyukája már rég óta ismert engem, tudta, hogy milyen a viszonyunk a lányával... mégis meg pár jehovás pletykált hülyeséget rólunk képes volt méla undorral kezelni, minta bármi csúfságot is csináltam volna. :( Hát az én szomorú történetem. A házalók nem zavarnak. Õk elsõ szóra elmennek, ha közlöm velük, hogy nem érdekel a vallásuk.
Vidiripi (Jakab 1:27) Istenünk és Atyánk álláspontja szerint a tiszta és beszennyezetlen imádati forma ez: gondot viselni az árvákra és az özvegyekre nyomorúságukban, és szennyfolt nélkül megtartani magunkat a világtól. "Nem írtam le mindent, mert nem akarok senkit megbántani, de így is magukra ismernek akik miatt elhagytam a szervezetet." Reménykedem benne hogy Istent és az Úr Jézus Krisztust nem hagytad el.
Mi is a kifogásod azzal aki leírta õszíntén a történetét? Nagyon érdekelne a véleményed, mi az amiben szerinted hazudik?Úgylátom te nagyon is ismered az ügyet, mert nagyon véded ezt a bizonyos vént.
Egyet értek elõttem szólóval. valszeg nagyon is jól ismered a dolgot, mert senki más nem gonolja ezt, amit te, hogy hazugság. Leírta hol történt még a nevét is adta. Utána tudsz járni, miért nem teszed? Tudakozodj és írd le mi történt, kíváncsiak vagyunk mi is rá nagyon. Tudod van egy mondás: mindenki magából indúl ki, azaz te hazudsz.
Én nem hazudtam. Nincs miért hazudnom, csupán azért írtam le a történetem, hogy okuljanak az emberek belõle. Nagyon sajnálom, hogy csalódtam bennük, nem így képzeltem el ezt a vallást. De hangsúlyozom, vannak köztük nagyon rendes emberek akiket szerettem, akik megértettek és támogattak. Sajnos a vének nem olyanok amilyeneknek lenniük kellene, de tisztelet a kivételnek. Gondolom most az a pletyka megy, hogy Sátán elvitte a lelkem :) . Látom a sajnálkozó arcukat, köszönöm jól vagyok én legalább tudok felhõtlenül nevetni és nem gyomorgörccsel élem az életem, mint õk. Akkor abban a helyzetben nem arra volt szükségem, amit ott kaptam, egyébként is nyomorúltúl éreztem magam és õk még jobban beletiportak a sárba. Köszönöm Istennek, hogy erõt adott és segített kimenekülnöm onnan!
Hala legyen az Istennek, hogy volt batorsagod megtenni ezt a lepest.
A jelenlegi Tanúk, miért ennyire ellenségesek a volt Tanú hölggyel kapcsolatban, aki megosztotta a gyülekezetében tapasztaltakat? Ha ezt tapasztalta, akkor ezt tapasztalta...
"És igen, általánosítasz, mert ha nem ismered a szóban forgó szereplõket, akkor te talán milyen jogon állítod, hogy biztos nem így viselkedtek?" Látod-látod, kedves Gaebrol, saját vádaskodásod csapdájában estél, mert ilyent én SEHOL nem mondtam! Éppen azt állítom mindig, hogy NEM TUDOM, mert nem tudhatom. Ez nem egyenlõ azzal, hogy felmentem õket. De ha a két fél közül az egyik szövegét (jelen eseten a vádat) ismerem, annak általános igazságtartamából valamennyire meg tudom ítélni, hogy õszinte-e, vagy sem. És ebbõl számomra az derül ki, hogy a Tanúk általános tanításaival kapcsolatban is igen pontatlanok és helytelenek az ismeretei. Mint elkülönülésre szolgáló indokok pedig gyerekesek.
Én estem a saját csapdámba? Amellett kardoskodsz, hogy az elmesélt történet hazugság. De nyilvánvalóan ha te nem ismered a történetet, akkor ilyet nem állíthatsz, hisz ha nem ismered, nem tudhatod, mi igaz és mi nem. Ha ennek ellenére ragaszkodsz ahhoz, hogy a történet hazugság, az általánosítás, és ismeretlenül való ítélkezés. Hiába kötöd az ebet a karóhoz, összefüggéstelen állításaid miatt a szavaid már régóta hiteltelenek ez ügyben! A 71. hozzászólásban kifejtettem, miért, ha nem érted, olvasd el mégegyszer!
"Bár szerintem te magad vagy a másik oldal. Mert olyan harciasan véded ezt az ügyet hogy valami oknál fogva még is csak kompetens vagy az ügyet illetõen." Kedves Vidiripi! Minden vénnek el kell számolnia a nagyobb felelõsségével végzett munkájával. Más gyülik bírói ügyei nem tartoznak rám, Jehovára tartozik, aki mindent rendbe tesz - ha hibáznánk, akkor is. De ettõl függetlenül, a vád szövege egyértelmûen elárulja, hogy nem az õszinteség és a tisztesség vezérli! Ha az vezette volna, akkor nem írt volna olyan szövegeket elkülönülési okként, melyben olyanokkal vádolja a Tanúkat, amikbe bele sem lehet kötni, mivel minden magát kereszténynek valló hiszi - a Tanúk is. A szövegébõl az derül ki, hogy erõs érzelmi felindulásból összehordott mindent, vádaskodott, márpedig ez az általánosítás nem nyerõ viselkedés a szervezet egészével szemben!!
"Amellett kardoskodsz, hogy az elmesélt történet hazugság." Számomra pedig te vagy hiteltelen, mert megint meghazudtolsz!!! Azt mondtam, hogy az alaptörténet lehet igaz, de a körítés tele van torzítással. Ezt a szervezet tanításait vádoló szövege tette világosabbá, hiszen tele van érzelmileg túlfûtött vádakkal, marhaságokkal.
""Én sem ismerem, éppen ezért tartózkodok az ítélkezéstõl!" Dehogynem, te is ítélkezel, csak te pozitívan." NEM ÍTÉLKEZEM, ne hazudtolj már meg légy oly kedves!!! Nem foglaltam állást a vének ügyében, de a vádoló szövegébõl jól meg lehet ítélni, hogy NEM a tisztánlátás és az igazmondás mintapéldánya. Aki itt idefirkált egy Tanú nevében valamit, az pedig figyelmet sem érdemel. Aki így áll hozzá ehhez a kérdéshez, az NEM Tanú, akkor sem, ha még netalán ott van a gyülekezetben. Az ilyesfajta vitás ügyek lerendezése ugyanis nem ilyen szellemben megy.
Na ezt mar ket tanu is elmondta akkor se hiszitek el kedves tanuk?
Szerinted eleve nem igaz a hölgy története, akkor elárulom neked, hogy ismerem a történetet és a mi gyülinkben volt. Azt a vént aki említve van sokan nem szeretik, de tehetetlenek vagyunk. Mi is készülünk elmenni egy másik helyre és sokan õ miatta mentek el. Sajnáljuk, hogy miatta sokan kilépnek vagy átkérik magukat máshova! Annyit azért elárulok róla, hogy arrogáns, érzéketlen és irigy! Tudnánk sokan mesélni róla nektek, de minket már nem érdekel, inkább elmegyünk!
Kedves 54, 55-ös válaszoló! Honnan tudod, hogy valójában hogyan viselkedtek??? Azok után, hogy össze-vissza beszél és a szövegének az igazsághoz sokszor kevés köze van (ezt minden õszinte Tanú látja, ha a laikusok nem is), számunkra nagyon valószínû, hogy az általa sárba taposott vének nem olyanok, amilyeneknek leírta õket. De ha van a viselkedésükben valami, ami nem fér össze a tisztségükkel, akkor nem maradnak a beosztásukban! De ha a vádoló (és általában a vádolók) tényleg csak igazat mondana "az utolsó szóig", akkor miért a sok hazugság és torzítás, amit a szervezet fejéhez vágott??? Ugyan már! ----- Kedves Vidiripi! Mégsem úgy volt? Látod, ha kicsit objektívebben állnánk hozzá egymáshoz, teljesen más eredményt kapnánk! A "mások" pedig elég megfoghatatlan szó. De lezárván ezt a vitát: OKÉ! Igazad van. :)
59, talán te ismered?
A kérdés rossz, leírtam mindent az 59-ben!
Nem rossz a kérdés erre vagy igennel vagy nemmel lehet válaszolni! Annyira ellenséges vagy, hogy azaz érzése az embernek, hogy ismered vagy az elszenvedõt vagy azokat, akik ezt okozták!
Vidiripi Ámen!
Szerintem is Ámen!
"Nem rossz a kérdés erre vagy igennel vagy nemmel lehet válaszolni! Annyira ellenséges vagy, hogy azaz érzése az embernek, hogy ismered vagy az elszenvedõt vagy azokat, akik ezt okozták!" De, nagyon is rossz, ide nem illõ a kérdés. Ugyanis NEM AZ számít, hogy én ismerem-e, hanem az, hogy NEM RÁGALMAZOK LÁTATLANBAN, tehát ha nem ismerem a tényeket, nem köpködök primitív ember módjára. Nem nevezek senkit "okozónak" vagy "elszenvedõnek" ebben az esetben. Itt pedig egy seregnyi olyan ember gyaláz néhány embert, akik nem ismerik a tényeket. Én sem ismerem, éppen ezért tartózkodok az ítélkezéstõl!
"Én sem ismerem, éppen ezért tartózkodok az ítélkezéstõl!" Dehogynem, te is ítélkezel, csak te pozitívan. Szóval ne mentegesd magad, a másik oldalon állsz, de semmivel sem vagy jobb egyik itteni válaszolónál sem! "De, nagyon is rossz, ide nem illõ a kérdés." Miért? Miért ide nem illõbb, mint a te bármelyik kommented? Hiszen egyikkel sem a kérdezõ kérdésére válaszoltál, csak azokkal kötözködtél, akik konkrét negatív élményekkel válaszoltak a kérdezõnek. "Ugyanis NEM AZ számít, hogy én ismerem-e" Dehogynem! Feltettek neked egy kérdést, és akármilyen hihetetlen, kérdéseket azért szoktak feltenni, mert számít nekik a válasz. Ennyi tudást azért egy Jehova Tanújából is kinézne az ember. Szóval de, jelen helyzetben ez számít, mert erre irányult a kérdés, nem kell terelni a számodra kényes témát!
Mondj amit akarsz, nekem tiszta a lelkiismeretem, vajon a tied is?
A 26%-os testvér hozzáállása bármilyen témához hûen mutatja, hogy mivé lesz az ember, aki Jehova tanúi szervezetéhez tartozik.
Hidd el nekem is hihetetlen volt, amikor ezt javasolta. Még a körzetfelvigyázó is tud róla és elnézést kért a nevében, de én nem akarlak meggyõzni. Eldöntötted, hogy nem igaz és ha a fejem tetejére állok se fogod elhinni, hát lelked rajta. Mi a baj az elkülönülõ levelemmel, ha részleteznéd?
"Ezen kívül az elkülönülési indokaid is tele vannak torz és igaztalan vádakkal." Na, majd kérnélek, hogy a te elkülönülõ leveledet is oszd meg itt nyilvánosan, hadd olvashassuk azt is el.
Szerintem a lelki megnyugvásodnak az tett volna legjobbat, ha nem csak hangoztatod itt fennszóval, hogy mennyire szereted Jehovát (közben tücsköt-békát kiabálsz a szervezetre és elhagyod), hanem bizonyítod is azzal, hogy elfogadod az erkölcsi törvényeit. Ha alázatosabb vagy. ...... Álljunk meg egy pillanatra!!! Most akkor kit kell szeretnie? Jehovát, vagy a szervezetet?
Ez olyan, mintha azt mondta volna, hogy ha nincs hús a levesedbe, menj el tyúkot lopni. Ne kábítsuk már egymást. ...... Ez teljesen a szervezet módszere. Ha hozzá akarsz jutni információkhoz, lépj be az enszbe. MÉg akkor is ha az politikai, és a hívenek azt mondjuk, hogy az paráználkodás vagy mi. És persze mind hazugság, és csalás... így megkérnélek, ne törj pálcát egy szenvedõ ember felett.
Egy ilyen KÉPTELEN és TÖRVÉNYTELEN ötletet nincs értelme egyetlen Tanúnak sem ajánlani, ez egyáltalán nem hihetõ és életszerû. ...... OLvashatnánk te mit tettél volna ebben a cseppet sem egyszerû esetben?
"Szerintem a lelki megnyugvásodnak az tett volna legjobbat, ha nem csak hangoztatod itt fennszóval, hogy mennyire szereted Jehovát (közben tücsköt-békát kiabálsz a szervezetre és elhagyod), hanem bizonyítod is azzal, hogy elfogadod az erkölcsi törvényeit. Ha alázatosabb vagy. ...... Álljunk meg egy pillanatra!!! Most akkor kit kell szeretnie? Jehovát, vagy a szervezetet?" Ha nem szelektíven másolnál, akkor érthetõvé is tettem, pont a hozzád hasonlók miatt! "Mert minden ellenkezõ állításoddal ellentétben, nem a Tanúk "gonosz törvényeibe" ütköztél, hanem Istenébe, melyek a bibliában vannak."
Majd megtudja egyszer remélem, de az ilyen emberekre mondják azt, hogy pszichopaták-érzéketlen és empátia nélküli emberek!
Az egyedüli igaz Istent szeretem, de nem vagyok hajlandó hasra esni egy emberek alkotta hazug szervezet elõtt, akiket nagyravágyó senkiházi emberek irányítanak, mert a való életben azok, a szervezetben élik ki a hataloméhségüket.
Közben visszacsúszott 25%-ra...
Már leírtam sokszor, hogy miért nem hiszem el. Egy ilyen KÉPTELEN és TÖRVÉNYTELEN ötletet nincs értelme egyetlen Tanúnak sem ajánlani, ez egyáltalán nem hihetõ és életszerû. Ezen kívül az elkülönülési indokaid is tele vannak torz és igaztalan vádakkal.
kedves 26 %-os. Lenne egy kérdésem hozzád, miért nem hiszel nekem? Miért hazudnék ilyet?
"A hölgy szavaiból annyi fájdalom jön, hogy nem lehet szó nélkül elmenni mellette." Ezt jól láttam én is, el is ismertem és megértem. Valójában azok az "érzéketlenek", akik az elõítélet-teljes gyûlölködésükben azon Tanúkat vádolják, akik helyesen PÁRTATLANOK és a lehetõségekhez képest objektívek kívánnak maradni! A mély és fájdalommal teli szövegek egyúttal mindig igazak is? Na ne kábítsuk egymást. "Üldözték, lelkileg bántalmazták, arra szólították fel, hogy tegye ki a saját gyermekét a házból" Persze-persze, csakhogy az õ viselkedését is alapul kéne venni! Azt pedig hûen tükrözi az, amiket itt állított és összehordott! Senki sem kötelezte arra, hogy a kiskorú fiának az élettársát odaengedje költözni, és senki sem kötelezte arra, hogy ha ezt eltûri, akkor maradjon Tanú. Úgy ahogy senki sem kötelezte arra, hogy zavarja el a kiskorú gyermekét, ez hazugság lenne. De mindezen döntéseinek következménye van! Nem csinálok bordélyházat a házamból. Lehet szájalni ez ellen, de magát a bibliát cáfolja az ilyen ember. Ugyan mondj már kedves volt "vén feleség" olyan bibliai tanítást, mely elnézi a paráznaságot és beengedi a saját házába??? "És mindenki ugyanúgy viselkedik. Kilehetne egy formanyomtatványt tölteni róluk." Ezzel még az sem ért egyet, akit a szárnyaid alá vettél! Ennyit az "igazmondókról"...
86-os Senki nem kötelezett??? Csak azt mondták, ha megengedem, hogy ott aludjon a lány, akkor ki leszek közösítve! Hát igen, nekem mit is kellett volna tennem?? 1. elzavarom a fiamat és jön a gyámhatóság......, ja és a fiam lehet már nem él, mert már falcolt, azaz volt már öngyílkossági kisérlete. 2. hagyom, hogy ott aludjon (amit persze megtehettem volna és soha nem jönnek rá), csakhogy én nem vagyok képmutató és még mindig ott vagyok! Hát eljöttem, önszántamból és leírtam mivel nem értek egyet, de neked bármit mondok, csak hajtogatod rosszindulatuan a szövegedet. Isten lát mindent ne feledd!
Na ennyit a venekrol, ezek terorizaljak az embereket, nemcsoda ha rettegnek toluk az emberek, barcsak nevszerint fel lennenek ide orva, hogy mindenki lassa.
Többen tanusítani tudják, hogy ezt az utasítást kaptam: Zavard el a fiadat otthonról, vagy menjen ahova akar, bezzeg paráználkodni van esze...... Szerinted nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy a fiam barátnõje ne aludjon ott? A férjemet én és a lányom találtuk meg felakasztva a padláson, rohadtúl nem ezen járt az agyam, hogy ott alszik e a fiam barátnõje vagy nem! Tudod mit nem kívánom neked azt amit én át éltem, mert akkor olyan lennék, mint te, de remélem valami hasonlóban lesz részed, hogy tudd mit éreztem! Addig nem tudtam, hogy nem aludhat nálunk, 20 évig külön voltam a tanuktól és akkor még ez nem volt tanítás. Hogy magyarázzam el, hogy megérts, pont olyan vagy, mint az a vén akikkel hasonló vitáink voltak!!!
Azért mentem vissza, hogy vigaszt leljek, erre az volt, a legfontosabb nekik, hogy ne engedjem a fiam barátnõjét ott aludni. Lehetett volna késõbb szólni, ha már lelkileg kicsit rendbe jöttem nem? Nem érted a lényeged, de nem baj, majd egyszer megérted. Biztos van valakid akit nagyon szeretsz, feleség, férj, anya, apa, gyerekek......na majd ha valamelyiket elveszíted és jön egy vén és az lesz a legfontosabb neki, hogy de hát a világi fiadnak ott aludt a barátnõje......ne azzal foglalkozz, hogy tönkre ment az éledet, hanem azzal meg amazzal.....Azt hiszem majd akkor fogsz rájönni mirõl is hablatyolok itt neked!!!!
Én viszont kívánom neked azt amit ez a nõ átélt, bár te egy érzéketlen tapló vagy még az sem rendítene meg ha meghalna a te férjed vagy feleséged. csak a hülye diktatórikus törvényeitek fontosak, semmi érzelem, agymosott elmebeteg banda!
"És mindenki ugyanúgy viselkedik. Kilehetne egy formanyomtatványt tölteni róluk." Ezzel még az sem ért egyet, akit a szárnyaid alá vettél! Ennyit az "igazmondókról"... ...... Teljesen igazad van. BOcsánat. Mert aki nem olyan, az nagyon hamar el jön. Az én férjem sem volt olyan nyomorék, mint a tanú vének. Tök rendes volt, és senkit nem közösített és alázott meg. Nem volt hajlandó a részleteket végig hallgatni, még akkor sem, mikor a vén társa minden kis apróságot hallani akart. Hol történt, ki csókolt elõször, ki hová tette, és mit csinált a micsodájával.... zülött csapat.
26%-os! Te vén vagy?
Amikor ez elhangzott a kisteremben bent ült az idõs vén aki ezt mondta, bent ült még egy fiatalabb, és az a hölgy aki tanított. Végig sírtam az egészet, te nem érted? Hiába mennék feljelenteni, ki az aki tanúskodnak egy idõs vén ellen? Ha lenne hangfelvételem hidd el feljelentettem volna.
Kedves 26%-os nagyon eltûntél, nincs már mit mondanod?
Vidiripi "Az lenne a "tapintat", ha egy rágalmazó hazugságokat terjeszt, és hallgatunk, mintha egyetértenénk?" Ha elárulod nekem hogy a hallgatáshoz hogyan lehet alkalmazni a Kolossé 4:6-ot akkor ügyes vagy. "Ez is általánosítás, és tudom, hogy nem igaz. De te is tudod." Oké azt el kell ismernem hogy nekem csak nagy ritkán írtál ilyesmiket. De másokat nem kímélsz. Pedig kellene. S ez nem azt jelenti hogy hallgatnod kell. Errõl nincs szó.
Soha nem bántottak. Hozzám nem is szoktak jönni csöngetni.
Engem vádolsz "mocskolódással"?! És általánosítasz, ezzel Jehova Tanúi egész világméretû szervezetét vádolod??? Nem csodálkozom... :) )
"Nagyon szomorú, hogy most is ilyen érzéketlen vagy! Nem fogod fel? Felakasztotta a férjem magát én vágtam le a kötélrõl, te pont ugyan olyan vagy, mint õk! Tudod mit éld át amit én és akkor beszélhetünk. Hányok tõletek!" Nagyon köszönöm a vádoló leveled, de nem hinném, hogy érzéketlen lennék. Sajnos többször volt már részem ilyen típusú tragédiában, mert ilyen a munkám - számomra idegenek voltak, de ennek ellenére sem tudtam hetekig túltenni magam a látványon), tehát nem nagyon kellene érzéketlenséggel vádolnod. De ez nem változtatja meg azt, hogy valóságos okokról teljesen más a véleményünk. És ezt meg is indokoltam.
Kíváncsi lennék az érzéketlen 26%-os hozzászóló milyen minõségben „Jehova Tanúja”. Az a nagy tippem, hogy vén, felvigyázó, általános/különleges úttörõ lehet. Ugyanis ez a hozzáállás a tipikus náluk. Nem tudnak szeretni. Ha azt is hiszik magukról, hogy szeretnek, csak feltételes minden szeretetük. Amint nem értesz egyet velük, ellenség leszel náluk. A Szervezetben belülrõl(!) én több hasonló történetet, tragédiát láttam. Sajnos a mindenben megfelelni képtelen Tanúknál vagy az elhanyagolt családtagoknál gyakran öngyilkosság formájában ölt testet a szeretetlenség keserû gyümölcse. (Azt sugallják ugyanis, hogy mindenkinek kötelessége a prédikálás, még a súlyos szívbetegeknek is!) A Szervezet ezért destruktív, amint ez pár ciklussal korábban az Országgyûlésen is téma volt!
Itt a másik, de ne aggódjatok, mindenki a megérdemelt jutalmát fogja kapni!
Hangsúlyozom!!! NEM KÖZÖSÍTETTEK KI, MAGAM JÖTTEM EL!
"Itt a másik, de ne aggódjatok, mindenki a megérdemelt jutalmát fogja kapni!" Csak úgy sugárzik egy igaz hívõ szeretete az embertársai felé, igaz? Nagyon remélem, hogy a hozzád hasonlóak is épp azt kapják majd, amit megérdemeltek az alapján, ahogyan másokhoz viszonyultok, ahogyan másokkal bántok ;)
Hala a Jo Istennek, hogy nem tartozom a Jehova tanui kozzes, ennyi erzektelneseget, onimadast, szeretetlenseget, onigazulast meg sehol nem lattam mint naluk.Ez lenne nektek Krisztus kovetese, hat nagyon elvagytok tevedve, annyira orulok annak hogy vannak akik felismerik ezt es meg mielott keso lenne otthagyjak az egesz szervezetet ami egyertelmu hogy nem Isten szervezete, csak egy gyulolkodo tarsasag akik tonkre teszik az ember eletet, barcsak egyre tobben felismernek ezt es otthagynak oket, persze a venek a legnagyobb onimadok, nekik senki nem mondhat ellent mert akkor mehetnek is es nem beszelnek tobbe veluk, sot meg a csaladbol is kitagadjak oket, de megkapjak majd a melto jutalmukat mindezekert.
A Tanúk az elkülönültekre is pontosan ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, mint a kiközösítettekre (köszönni, köszönést fogadni, hozzájuk szólni, együtt enni tilos). Különbség egyedül az eljárásban van: elkülönüléskor nincs szükség a bírói eljárásra sem, elég 2 szem/fültanú, aki állítja, hogy kijelentette, nem kíván Tanú lenni az illetõ, amit, akár utólag, jegyzõkönyvbe vesznek. A bejelentés is ugyanaz ma már: „XY már nem Jehova Tanúja.” (Régen bemondták, hogy milyen bibliavers alapján, még régebben 1-2 indoklás is elhangzott, de annak volt pár jogkövetkezménye, ezért ma már szûkszavúak ilyenkor.)
Az, hogy a másik oldal meghallgatása nélkül gyûlölködtök és mocskolódtok általánosítva(!) egy szervezettel kapcsolatban, híven tükrözi a jellemeteket! Ha valamit, hát ezt nem lehet kimagyarázni, amit leírtatok, mindent jól bizonyít.
"nem is a biblia versek a lényegek most, hanem a bánásmód, ahogy érzéketlenül kezelitek, ha egy ember lelkileg tönkre van." Nagyon fájdalmas lehetett neked sok minden az utóbbi idõben és rendkívül érzékeny lehetsz, ez tagadhatatlan és érthetõ - sajnálom, ami a férjeddel történt, és a traumát, melyet (a kislányoddal együtt) át kellett élned. De tartok tõle - ezen pontok még jobban megerõsítenek benne -, hogy nem a "bánásmód" volt a kiközösítés igazi és fõ oka!
Engem senki nem közösített ki, magam mentem el. Amit kitettem az az elkülönülõ levelem. Nagyon gonosz vagy és érzéketlen, mint a vallásod!
A kérdező hozzászólása: Kedves 3-as! Valami ilyet éltél át? http://www.youtube.com/watch?v=2JthxQZBRdA
Az ilyen hazugságokra (mint a 6-os) mindig azt szoktam mondani, hogy ezen rágalmazókon kívül sokkal többen vannak, akik tényleg ismernek bennünket, akik tisztában vannak vele, hogy valóságosan hogyan is történnek ezek Jehova Tanúinál! Ezzel mindig csak magukat járatják le ezek az emberek. Ja, persze a névtelenséget könnyû ilyen sötét célokra felhasználni.
Vidiripi "Ja, persze a névtelenséget könnyû ilyen sötét célokra felhasználni." Mondod illetve írod ezt úgy hogy még nick neved sincs. Bagoly mondja verébnek hogy nagyfejû!
Kedves 9-es! Menj el a csepeli gyülekezetbe és kérdezd meg ismernek-e egy hölgyet aki tavaly decemberben különült el, akinek a férje felakasztotta magát és két gyereke van. Szerinded hazudok? Szerintem magadból indulsz ki. Én leírtam az õszinte történetem, sajnálom, hogy nem hiszed el!
T. Vének Testülete! Amiért úgy gondolom, hogy Jehova tanúi nem Isten szervezete: - Isten feltétel nélkül szereti az emberiséget, mint ahogy egy apa szereti a gyermekét. - Isten az õ egyszülött fiát adta, azért, hogy mindenki megkapja a lehetõset, hogy örökké éljen. - Nem tudom elhinni, hogy Jézus Krisztus váltságáldozata csak azokra érvényes, akik csatlakoznak Jehova tanúihoz. - A szeretet nem arról szól, hogy elmegyünk prédikálni, és miután nem találunk senkit, akit érdekelne az igazság azt mondjuk magunknak, nem baj, majd meghalnak, minket ez már nem érdekel, a lényeg mi megtettük a kötelességünket. - A szeretet nem arról szól, hogy aki nem ért egyet az õrtoronytársulat tanításával azt hitehagyottnak kell nyilvánítani és gyûlölni kell õt, mert Jehova a bibliában súlyosabb bûnöket is megbocsátott az izraelitáknak. - Számomra az örömhír nem egyenlõ azzal, hogy vigyázz, mert jön Armageddon és ha nem csatlakozol Jehova tanúihoz meghalsz, ez inkább megfélemlítés. - Az én szememben az örömhír az, hogy örülj, mert Jehova annyira szeret téged, hogy az õ egyszülött fiát adta érted, hogy visszanyerd az örök élet lehetõségét. - Az én szememben, ha Jehova tanúi vezetõ testületét Isten szent szelleme irányítaná, minden, amit megjövendöltek megvalósult volna, de mivel nem valósultak meg, nem Jehova szent szelleme irányította õket. Azaz hamis próféták. - A biblia világosan kijelenti, Jézus Krisztus ugyanúgy jön el a földre ahogy, ment az égbe, azaz felhõben és minden szem látni fogja még azok is, akik keresztülszegezték. Mi a bizonyítéka annak, hogy már itt van 1914 óta. Senki nem látta, vagy akkor a biblia hazudik? Én inkább a bibliának hiszek, mint embereknek. Végezetül, ha Jehova olyan Isten lenne, aki kegyetlenül képes lenne elpusztítani 6 milliárd embert és 8 milliót megmenteni, akkor a biblia nem róla szól, és én inkább vállalnám a halált, minthogy azok között legyek, akik megmenekülnek. Nem tudnám végignézni, de még gondolni sem akarok a 6 milliárd ember halálára. Az-az Isten, akit én ismertem meg a Bibliából nem ilyen. Õ maga a szeretet, aki annyira kegyelmes, hogy mi, akik bûnösök vagyunk bármit teszünk, soha nem fogjuk megérdemelni, hogy örökké éljünk. Akár mennyit prédikáljunk, vagy eljárjunk egy szervezet összejöveteleire. Az õ kedvességén és kegyelmén múlik, hogy élhetünk-e örökké vagy sem. Ha Ö úgy ítéli meg, hogy gonosz vagyok, mert nem tudok azonosulni egy olyan szervezettel, amelyet tökéletlen emberek vezetnek, akkor vállalom a halált. Én minden embert szeretek és sajnálok, és nem akarom, hogy bárki meghaljon. Nincs bennem semmiféle harag senki iránt, de csalódott vagyok, mert nem azt kaptam, amit vártam Jehova Tanúi szervezetétõl. Szeretem Jehovát, mert õ az egyedüli igaz Isten és hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi bûneink megváltásáért halt meg, de nem hiszem, hogy az õrtorony szervezet Isten szervezete, ezért nem akarok ebbe a szervezetbe többé tartozni. Attól, hogy nem értek egyet a szervezet tanításával, én ugyanúgy szeretlek titeket! Üdv: K. Tímea Kedves rágalmazók, akik azt állítják hazudok, járjatok utána a történetemnek. Ez az elkülönülõ levelem, amit 2012 decemberében nyújtottam be a véneknek. Én felfedtem magam, hiszen nincs mitõl tartanom, a történetem igaz szóról szóra!
"Menj el a csepeli gyülekezetbe és kérdezd meg ismernek-e egy hölgyet aki tavaly decemberben különült el, akinek a férje felakasztotta magát és két gyereke van. Szerinded hazudok?" Kedves kérdezõ! Ezt, amit most mondtál el, elhiszem, de a körítés, amit adtál hozzá, sok mindenben NEM! Ahogy az elõbb Vidiripinek adott válaszomban elmondtam, a másik oldal álláspontja nélkül elhinni egyoldalúság és nem keresztényi viselkedés. Te a 6-os válaszodban az érzelmekre akartál hatni, ami nem igazán a tények feltárásának a módszere...
Ennek az egész ügynek sok tanúja volt és nem is a biblia versek a lényegek most, hanem a bánásmód, ahogy érzéketlenül kezelitek, ha egy ember lelkileg tönkre van. Gratulálok, remélem sok ember levonja majd a következtetést a válaszaidból!
Ezzel persze tökéletesen bizonyítottad is, hogy neked a bibliai igazsághoz nem sok közöd volt és van! Egyetlen Írás szerinti érvet sem hoztál fel ugyanis. Nem is beszélve arról, hogy kevered a tényeket a vádjaiddal és a hamis állításaiddal, holott azt a címet adtad a pontoknak, hogy "Amiért úgy gondolom, hogy Jehova tanúi nem Isten szervezete:" És ezek után ilyent is írsz, hogy: "- Isten az õ egyszülött fiát adta, azért, hogy mindenki megkapja a lehetõset, hogy örökké éljen." És ezért nem hiszed, hogy Jehova Tanúi Isten szervezete??? Nagyon érdekes, csak mert ezt õk is így hiszik! bocsi. Hát ezzel el is hiszem, hogy kiközösítettek...
Kedves 15-ös! Vannak akiben még maradtak érzelmek, te benned szerintem nem is volt, nincs, és nem is lesz... szégyellhetnéd magad a válaszod miatt. Semmi együttérzés, semmi részvét csak Tanú szokásra a gyalázkodás megy. Gratulálok Neked! Maradj is Tanú ezek után!
Van rá lehetõséged, menj és keresd meg az illetékeseket a csepeli gyüliben!
Neked is lenne! Az én elõnyöm azért az, hogy jól ismerem a Tanúk sok gyülekezetét, és a vénjeit. De ez akkor sem változtat a tényen, hogy a másik oldal ISMERETE NÉLKÜL gyalázzátok az egész szervezetet!
Jehova Tanúi NEM "házalók" - nézz körül az értelmezõ szótárban, hátha ragad rád valami!
Ez a 26%-os egy echte tökéletlen példány. A megtestesült mintatanú.
Na jó, én befejeztem! Annál jobb érved nincs, hogy mindenki magából indul ki? Nem gyanús, hogy a tények, az itt felhozott példák mind ellened beszélnek? Jó lenne, ha nem csak a szavakon lovagolnál, hanem gondolkodásra is használnád az agyadat... bár, ha ennyire nem a valóságban élsz, végülis lehet, hogy mégse lesz szükséged rá...
Mint mondtam, menj el a csepeli gyülibe vagy az erzsébetibe és érdeklõdj! Ezen az ügyön még az egyszerû tanuk is megbotránkoztak. A vének, akikrõl szó van, híresek ebben az érzéketlen hozzáállásukban! Amiért nem lettek leváltva az az ok, mert nem mentem feljebb a panaszommal. Megtehettem volna, fel tették a kérdést, hogy tovább viszem e az ügyet, de nem gondolom, hogy lett volna értelme. Azt szerettem volna csupán, hogy változzanak meg, semmi mást. Remélem azóta tanultak az esetbõl, sõt a fejükre is koppintottak! Viszont az én lelkemben okozott kár nagy, de remélem a csalódás enyhül majd!
Kedves Gaebrol! NE beszélj "tényekrõl", míg csak az egyik oldal álláspontját ismered!!! Igazad van, nem-e te világodban élek, ennek a tisztességtelenül érvelõ, elõítéletbõl és általánosítva kritizáló világnak legalábbis nem vagyok része. :) )
Vidiripi "Rafinált vagy." Na persze, te meg egy ma született bárányka aki naivan szemléli a világot mert nulla élettapasztalata van. Ilyesmivel ne fárasszuk már egymást! Nagyon is jól tudod, hogy mi a szitu mert ez már nem az elsõ beszélgetésünk. Természetesen én is változtam s van amit másképp látok s finomodott a tudásom is. De közel sem teljes. "Vagy ocsmány valami, vagy nem. Talán van megfelelõbb, árnyaltabb kifejezés is a híresen kifejezõ magyar nyelvben erre, nem gondolod? De mit mondtál utána?" Igen van egy másik kifejezés is a magyar nyelvben erre. A keresett szó pedig a következõ: - TAPINTAT! Ha tapintatos vagy az emberek szívesebben odafigyelnek a mondandódra. "Mit? a "súrolást"? :) ) Ha már használtad azt a minõsítõ szót, akkor nem kellene homályosítani, vagy keress alkalmasabb kifejezést erre, ha már mindenképpen a személyeskedésre tereled a szót." Te személyeskedésnek veszed a dolgot. Pedig lehetnél alázatosabb is. Ugyan is az amit én próbálok veled meg értetni az a következõ: Kolossé 4:6 "Én meg arra, hogy a bibliai igazság érdekel-e?" Ez a bibliai igazság egyike. Kolossé 4:6 De ha nem értesz vele egyet akkor mi legyen? "Tudod kedves Vidiripi, ez NEM függ az én személyemtõl, attól, hogy merre változok, változok-e a te elvárásaid felé, vagy sem." Na még jó hogy nem az én elvárásaimnak akarsz megfelelni. Ne haragudj a kifejezésért de ez egy beteges gondolat tõled. Sajnos figyelmen kívül hagytad a következõ gondolatot: "Visszatükrözöd Teremtõd tulajdonságait? Nem kell nekem megfelelned nem is tudnál hiszen nem ismered hogy mik lennének az én elvárásaim. De azt igen hogy mi a Teremtõ elvárása. Kolossé 4:6 Magyarul TAPINTAT! Légy körültekintõ azt illetõen, hogy mit mondasz, valamint hogyan és mikor beszélsz, nehogy fölöslegesen megbánts másokat. "Mert lehet arra hivatkozni, hogy ez miatt a testvér miatt, meg az miatt lettem az, mi lettem (mint ahogy a szóban forgó hölgy is tette, majd a Tanúk fejéhez vágott egy csomó álérvet /sõt igazságot is, amit a Tanúk is úgy hisznek :) )/ - amit kintrõl a fejébe tömtek "felvilágosítás" címén), de ezek üres kifogások csupán." Hahó itt most a te megnyilvánulásodról van szó és nem másokéról. A TAPINTAT képessé tesz arra, hogy ne bántsunk meg szükségtelenül másokat. Azt is magában foglalja, hogy tudjuk, hogyan és mikor mondjunk valamit, de ez nem jelenti azt, hogy megalkuszunk abban, hogy mi helyes, vagy hogy elferdítjük a tényeket "Miért nem kéred számon a súlyosabb hiányosságokat a többitõl? Tán csak nem vagy személyválogató és elfogult?!" Abban az értelemben az vagyok hogy veled beszélgetek és nem a "többivel". Te már megtetted, hogy számon kéred. "Hol is? A 45-ben biztos nem." Mindenütt ahol valaha is írtál illetve mi ketten kommunikáltunk.
"Hahó itt most a te megnyilvánulásodról van szó és nem másokéról. A TAPINTAT képessé tesz arra, hogy ne bántsunk meg szükségtelenül másokat. Azt is magában foglalja, hogy tudjuk, hogyan és mikor mondjunk valamit, de ez nem jelenti azt, hogy megalkuszunk abban, hogy mi helyes, vagy hogy elferdítjük a tényeket " Ez nagyon szép szöveg és igaz. De itt elsõsorban nem rólam van szó, csupán te terelted a kérdést személyes síkra. Te minõsítettél az "ocsmányság súrolójának" és "tapintatlannak". Az lenne a "tapintat", ha egy rágalmazó hazugságokat terjeszt, és hallgatunk, mintha egyetértenénk? Nem volt elég "ízletes" a beszédem? Majd legközelebb figyelek, hogy az legyen. "Mindenütt ahol valaha is írtál illetve mi ketten kommunikáltunk." Ez is általánosítás, és tudom, hogy nem igaz. De te is tudod.
Ha Krisztus, a Vezetõnk szerény volt, mennyivel inkább szerénynek kell lenniük azoknak, akik vállalják a vezetést a gyülekezetben! Vigyáznak, nehogy visszaéljenek a rájuk bízott hatalom bármilyen formájával. Nem hengerelnek le másokat „magasröptû beszéddel” (1Korintus 2:1,  2). Ehelyett arra törekszenek, hogy egyszerûen és õszintén mondják el a szentírási igazságot, ésszerûek legyenek az elvárásaikban, valamint odafigyeljenek mások szükségleteire (Filippi 4:5). Észben tartják, hogy mindenkinek vannak korlátai, és szeretetbõl enyhítõ körülményül tudják be ezeket a testvéreiknek (1Péter 4:8). Hát nem felüdítõk az alázatos és szelíd érzületû vének? De bizony, azok. Ja pont ilyenek, na ne vicceljünk már!
"Az alázatos, keményen dolgozó vének szeretik Jehovát, és tudják, hogy minél jobban képesek utánozni õt, annál nagyobb áldást jelentenek a gyülekezetnek. Ezt elméjükben tartva, állandóan azon vannak, hogy olyan, Istennek tetszõ tulajdonságokat ápoljanak, mint amilyen a szeretet, a könyörület és a türelem." Pont így viselkedtek amikor az özvegyrõl és árva gyerekeirõl volt szó!
Vidiripi Érdekes a másik beszélgetésünkkor sokszor úgy beszélsz minta te lennél a másik fél. Pedig én azt szoktam írni hogy az Õrtorony. De itt már nem te vagy a másik fél. Igaz hogy én magam is szoktam csûrni-csavarni a szavakat de azért van egy határ amit nem lépek át. De hogy nálad hol az a határ arra még nem jöttem rá. Mert hogy a Biblia nem a határ az nem kétséges számomra mert gyakran használsz olyan kifejezéseket amelyek már súrolják az ocsmány beszéd határát. Nagy ritkán elõfordul de te folyamatosan használod ezeket. Ja és nem viccelõdtem. Most sem. „Mindig kellemes” Mivel maga Jehova is kellemes egyéniség, mennyire helyénvaló, hogy a szolgái azt a tanácsot kapják, hogy beszédük „mindig kellemes, sóval ízesített legyen” (Kol 4:6; 2Móz 34:6). Ez azt jelenti, hogy kedvesen kell beszélnünk még akkor is, ha úgy tûnik, hogy akivel beszélünk, nem érdemli ezt meg. Beszédünknek ízlésesnek kell lennie; nem szabad nyersen vagy tapintatlanul megnyilvánulnunk. Sok emberrõl elmondható, hogy rettenetes nyomás nehezedik rá, és naponként gyalázásoknak van kitéve. Amikor ilyen emberekkel találkozunk, talán durván beszélnek hozzánk. Hogyan reagáljunk erre? A Biblia ezt mondja: „Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését.” Ha így válaszolunk, azzal meglágyíthatunk más véleményen lévõ embereket (Péld 15:1; 25:15). Akik nap mint nap durvaságot tapasztalnak, azoknak a kedvességet tükrözõ modor és hangnem oly vonzó lehet, hogy talán hallgatni fognak a jó hírre, amit elviszünk nekik. Nem kívánunk vitába bocsátkozni olyanokkal, akik egyáltalán nem tisztelik az igazságot. Inkább arra vágyunk, hogy érveljünk a Szentírás alapján azoknak, akik erre lehetõséget adnak. Tekintet nélkül arra, hogy milyen helyzetbe kerülünk, észben tartjuk, hogy kedvesen kell válaszolnunk, és azzal a meggyõzõdéssel, hogy Isten drága ígéretei megbízhatóak (1Tessz 1:5). Idézet a: "Szolgálati iskola" szövegébõl http://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1102001064?q=%E2%80%9EMi.. S nagyon kérlek magyarázz meg mindent. :) ))))) (az uccsó mondat vicc volt)
Nekem ami feltûnt, hogy ezek a házalók baromira agresszívan próbálják a szutyok vallásukat rád tukmálni, még ha világosan megmondod nekik, hogy bocs, de nem érdekel.
Ti senkinek nem hisztek aki otthagyja a szervezetet, pedig elgondokodhatnatok rajta, hogy mi folyik ott valojaban.
Most mondtam el: én ISMEREM, de te csak lepontozni tudsz (ha te teszed), de semmilyen pontos ismereted NINCS róluk, csak vádaskodsz.
Legalább annyi ismeretünk van nekünk is a Tanúkról, mint nekik a valós világról ;) Sõt, valószínûleg több is, hisz ahogy itt látom, itt senki sem csak azért vádaskodik, mert csak hallott a szervezetrõl valahonnan. Akik itt "vádaskodunk", konkrét negatív atrocitások értek Jehova Tanúi részérõl, ami alapján már lehet véleményt alkotni. Még ha te képtelen is vagy feldolgozni, hogy ez a vélemény nagyon is negatív...
Vidiripi "Az, hogy a másik oldal meghallgatása nélkül gyûlölködtök és mocskolódtok általánosítva(!) egy szervezettel kapcsolatban, híven tükrözi a jellemeteket! Ha valamit, hát ezt nem lehet kimagyarázni, amit leírtatok, mindent jól bizonyít." De hát itt vagy te és így a másik fél is megvan hallgatva.
"Konkrét negatív atrocitások"??? Micsoda nagy szavak, tartalom meg szinte semmi! Abban biztos vagyok, hogy a gyûlölködõ általánosító magatartás sokkal komolyabb "atrocitás", mint bármi, amit egy Jehova Tanújától "elszenvedhetsz" - az olyanokról beszélek persze, akik nem csak papíron Tanúk. Kedves Vidiripi: "De hát itt vagy te és így a másik fél is megvan hallgatva." Nem, nem én vagyok a másik fél - de miért is viccelõdsz ezen a komoly ügyön?! Szerintem NEM VICCES.
Tartalom? Milyen tartalmat akarsz még amellé, amit a 6-os válaszoló írt, vagy amellé, amit itt mindenki mond, hogy egyszerûen agresszív és bunkó módon közeledik az emberhez és akar mindenáron téríteni minden egyes Tanú, akivel csak összefutottunk? Talán még ennél több van a rovásukon, amit elfelejtettünk mondani, hogy te még tartalmat hiányolsz? Ellenben épp a te szavaid, amik mögött tényleg nincs semmi tartalom. Itt konkrét példák íródtak a negatívumokról Jehova Tanúival kapcsolatban, míg tõled csak annyi telik, hogy hazugozol mindenkit, aki nem imádja a szervezetet, meg hõbörögsz itt alaptalanul. Ezek tényleg komoly érvek, gratulálok ;)
Talán õ az a vén, aki ennyire érzéketlen volt, ezért védi saját magát!
Még mindig a 29-es válaszom van érvényben, az vonatkozik rátok! A vádakhoz pedig egy rágalmazó szavait ajnározzátok, aki annyi torz és hazug állítást tudott összehozni a szövegében, amennyivel Guiness rekorder lehetne. Az alaptörténet talán igaz - ez szomorú is, ezt minden jó érzésû ember megérti és nem humorizál rajta(!!!), de a körítés nagy része torz és manipulatív szövegelés, mely az érzelmeket célozza. A manipulatív, érzelmekre hatni akaró szövegek mindig ilyenek!
"A manipulatív, érzelmekre hatni akaró szövegek mindig ilyenek!" Ez Jehova egy tanúja számából sajnos teljesen hiteltelen... De tessék, ha ennyire akarod, meghallgatlak, mint a másik oldal képviselõjét! Én, mint egyszerû, hit nélkül élõ átlagember mindenhol azt tapasztalom, hogy a Tanúk végtelenül agresszívak, akaratosak és bunkók, ha szép szóval kéri az ember, nem hagynak nekik nyugtot. És ezen nincs mit szépíteni, ez így van. Nos, hallgassuk meg most a másik oldalt is, tudsz valami mentséget erre a viselkedésre? Vagy felétek cél, hogy mindenki negatívan könyveljen el titeket?
Csak ennyi hozzáfûzni valóm van! Ne sanyargassatok egy özvegyet vagy apátlan fiút sem. Ha sanyargatod, és hozzám kiált, bizony meghallgatom a kiáltását; felgerjed haragom, megöllek titeket karddal, és feleségeitek özvegyek lesznek, fiaitok pedig apátlan árvák

Mi ösztönzi Jehova Tanúit a prédikálásra?

Mindenütt találkozom velük az utcákon.Mifelénk sokan vannak. Mi az az erő, ami hajtja őket, fáradhatatlanul. Kérem csak tanuk válaszoljanak. Köszönöm.

Legjobb válasz: A Jehova és az ember társaim iránt érzett szeretet. Valamint a hála, Jehovának, és a fiának Jézusnak, amiért Ádám leszármazottai jövõjérõl, így a mi örökké tartó életünkrõl gondoskodtak. S úgy érzem, evvel még nem is mondtam el mindent. Katy Weaver

A Jehova és az ember társaim iránt érzett szeretet. Valamint a hála, Jehovának, és a fiának Jézusnak, amiért Ádám leszármazottai jövõjérõl, így a mi örökké tartó életünkrõl gondoskodtak. S úgy érzem, evvel még nem is mondtam el mindent. Katy Weaver
Továbbá az elsõ századi keresztények is a prédikálásnak szentelték életüket.
A kérdező hozzászólása: Kedves grkaty! Köszönöm õszinte válaszodat.

Mi a különbség egy Jehova Tanúja és egy ateista halál utáni állapotról alkotott véleménye között?

Gyakorlatilag mindkettõ azt mondja, hogy megszûnsz létezni, nem?

Legjobb válasz: nem tudom ateista, hogy gondolja de jehova tanúi tudomásom szerint: meghalnak, majd ha eljött Jehova földi királysága, feltámasztja õket és megszûnik minden baj és probléma, a rossz akarok meg a többi a földben fog pihenni. de majd valaki úgyis kijavít ha tévednék.

nem tudom ateista, hogy gondolja de jehova tanúi tudomásom szerint: meghalnak, majd ha eljött Jehova földi királysága, feltámasztja õket és megszûnik minden baj és probléma, a rossz akarok meg a többi a földben fog pihenni. de majd valaki úgyis kijavít ha tévednék.
Kedves 12-es! A Biblia minden helyzetröl beszél, és Isten igazságosan itél meg mindenkit! A gonoszok, akik nem is akarnak változni, azok meghalnak, és nem támadnak fel. A jók, akik igyekeznek Isten parancsai szerint élni, annak ellenére, hogy senkinek nem sikerül tökéletesen, azoknak feltámadást igér. Van aki jobban be tudja tartani Isten utasitásait, van aki kevésbé, de láthatod te is, hogy erre a büntetést már most meghapja önmagában, mert anyagi veszteség érheti, megbetegedhet, elitélheti a többi ember azért, amiért rosszat csinált, de attol még neki is örök élet van igérve. És vannak, akik sosem hallottak Isten elvárásairól, ök ott lesznek az ujvilágban, és ott bizonyitják majd be, hogy gonoszak e vagy jók...Még kérdezhetsz, ha nem tiszta a kép valamiben...
Kedves 13-as! Szerinted a tizparancsolat azért van, hogy ha egyet vagy kettöt betartsz belöle-azokat, amelyiket neked könnyebb- akkor már Istennek tetszöen élsz? Hallottál az özönviz történetéröl? (Máté 24:37-39) 37 Mert amilyenek a Noé napjai voltak, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. 38 Mert amilyenek azokban a napokban voltak az emberek az özönvíz elõtt: ettek és ittak, a férfiak nõsültek, a nõket férjhez adták, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, 39 és semmit nem vettek észre, mígnem eljött az özönvíz, és elsöpörte mindnyájukat, olyan lesz az Emberfiának jelenléte is. Itt nem azok pusztultak el, akik gyilkosok, tólvajok voltak. Normális emberek voltak, becsületesek, nem tettek semmi rosszat, megnösültek, férjhez mentek... Akkor mi volt a gond? Az, hogy "semmit nem vettek észre", nekik jó vólt az egész ugy ahogy volt, nem volt kedvük arra, hogy együtt dolgozzanak Nóéval a bárka épitésén, és hogy beszéljenek a közelgö katasztrófáról a többi embernek. Ma is egy van az emberek nagytöbbsége. Becsületesek, teszik a dólgukat, de amikor felkereseik öket Jehova Tanúi, akkor azt mondják, hogy " nekem megvan a saját vallásom"(de kit érdekel az ö vallása? mi figyelmeztetni akarjuk a közelgö katasztrófára) Mások azt mondják, hogy "én imádom Istent a magam módján, nem hazudok, nem csalok, nem paráználkodok"(de Isten valamit még elvár az emberektöl!!!) A Nóé idejében is jo emberek is voltak, de ha nem mentek be a bárkába, akkor mit lehet tenni? Isten kezdje belökdösni öket? Ha nem hittek benne, akkor ugyis kiszökdöstek volna az ablakon! Végülis mindegy! Mi megteszzük, ami rajtunk múlik, a többi nem a mi dólgunk.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); „Szerinted a tizparancsolat azért van, hogy ha egyet vagy kettöt betartsz belöle-azokat, amelyiket neked könnyebb- akkor már Istennek tetszöen élsz? „ Szerintem a tízparancsolat lehetett volna jobb is. Mondjuk a három Istent dicsõítõ parancs helyett legalább egy, ami a gyerekmolesztálások ellen szól. Amúgy meg nem érdekel, mert nem a szerint élek, képzeld, neked a tízparancsolat nem jelent semmit. Én magamtól, illetve drága szüleim nevelésétõl vagyok ilyen, akik szintén nem voltak vallásosok. Emberfiának jelenléte is. „Itt nem azok pusztultak el, akik gyilkosok, tólvajok voltak. „ Én meg úgy tudtam, hogy azért pusztultak el, mert megsokasodott az emberek bûne. Nahát. Tolvaj rövid o. „Becsületesek, teszik a dólgukat, de amikor felkereseik öket Jehova Tanúi, akkor azt mondják, hogy " nekem megvan a saját vallásom"(de kit érdekel az ö vallása? mi figyelmeztetni akarjuk a közelgö katasztrófára) „ „Dolgukat” rövid o. Mindegy. Egyrészt már vagy 100 éve riogattok a katasztrófával. Másrészt ki is csinálja végül a katasztrófát? Isten. Akkor miért is kövessem? Tök mindegy, mert nem is hiszek a létezésében sem. Helyesírási szótár beszerzésén gondolkoztál már?
Kedves 14-es. Lehet, hogy még nem olvastad el a Bibliát, de itt mit ír? [link]
A kérdező hozzászólása: Azért is tartom érdekesnek a dolgot, mert egy ateistanának nem különösebben büntetés az, hogy megszûnik létezni. Erre van lelkileg ráállva. Viszont így meg hülyén néz ki, hogy Hitler ugyan azt kapja, mint aki semmit sem csinált, csak dolgozott egész életében, csak nem hitt az Istenben. Így szerintem nincs semmi visszatartó ereje az egésznek.
Még Jézus is mondja a benne nem hivõ városoknak, hogy sokkal rosszabb lesz a dolguk, mint Szodomának és Gomorának. Ebbõl is látszik, mindenki a bûnéhez méltó büntetést fogja elnyerni, nem pusztán egyformán megszûnik létezni, hisz ezek között nincs különbség.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ha Hitlert nézzük, semmivel sem van nagyobb büne neki nem azoknál, akik engedték hogy tejhatalomra tegyen szert, és akik engedelmeskedtek a parancsainak. Ez pont olyan, mintha kiválasztanának egy elmebeteget, és mindenki elkezdene engedelmeskedni neki. És az elmebeteg pedig kizd parancsólgatni: Egyiknek azt mondja, hogy menj, öld meg a feleségedet, a másiknak, hogy szökj le erröl az épülertöl, a harmadiknak azt, hogy menj gyújtsd fel ezt a várost, a tüzoltóknak pedig azt, hogy ne oltsák ki a tüzet. Hitler története pont ilyen volt. Ha a sok hüje engedelmeskedett neki, akkor miért ne parancsolgatott volna? És ha valakinek meg lehet parancsolni, hogy megöljön valakit, akkor elég baja van neki is... És azért egy kicsit gondoljatok bele: Az örökkévalósághoz képest az, hogy valaki meg kell haljon, azért oriási büntetés! És ha Isten szemszögéböl nézzük, senki nem vétkezett nagyobbat, mint valaki más, mert Isten a feltámadással, és az örök élet kilátásával minden szemvedést, veszteséget kárpótól, apszolut minden embernek. És ez a rövid idöszak, amennyi idöt kellett szenvedjen az emberiség, az teljesen jelentéktelen az örökkévalósághoz képest! A Biblia sehol nem ir arról, hogy Isten kinozná az embereket egy örökkévalóságon keresztül! És nem is logikus, hogy egy szeretö apa örökké égetné a kisgyereke kezét a tüzhelyen, mert az egyik nap rosszalkodott. Ti logikusnak látjátok?
A kérdező hozzászólása: Azért azt nem lehet rosszalkodásnak venni, hogy valaki mondjuk gyerekeket csonkít meg, stb, fõleg, ami Afrikában megy, vagy pl Pol-Pot, Sztálin, aki éhenhalasztotta a fél Ukrajnát és engedélyt adott a gyerekek legális kivégzésére. Akik megválasztották Hitlert, sokan nem is tudták mit tesznek, a haláltáborokról is, csak a végén szereztek tudomást. Hitler soha sem fedte fel a szándékait korábban, hogy mit fog tenni és most sem teszi senki.
Érdekes, hogy akik annyira hisznek a pokolban, azok nem is gondolják meg, hogy õk maguk is odakerülhetnek. Mindig csak mások kerülnek oda, mindig csak más a bûnös. Tipikus emberi logika, ami nem tudja elengedni a bûnöket. Mindenképp büntetni akar, ráadásul a lehetõ legnagyobb kegyetlenséggel. Ez az ember romlottsága!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A kozvetlen halal utani allapot mind a kettonek ugyanaz, meghalnak, mert a bun zsoldja a halal.Lefizettek a bunukert jaro buntetest ez a halal. Mivel megkapta minden tudattal rendelkezo ember az elet ajandekat, es a szabad akaratot, mindenki maga donti el , ezzel hogyan el. Egy Tanu ugy probal ahogy a Bibliai tanitas szol. Egy ateista pedig tagadja Istent. Mind a kettonel EGY valaki fog iteletet mondani. A ket ember kozul az eggyik felismerte a letezes csodajat es ertekelte, mig a masik nem. A dontest addig lehet valtoztatni mig van ra lehetoseg. pl;Ha egy gyilkos megter mert elismeri, hogy mit tett, es megbanja azt, Isten elfogadja [ha valoban ugy van es nem csak erdekbol, Isten latja], es van lehetosege az orok eletre. Visszafele is igaz, ha valaki szolgalja Istent, de a legvegen elall ettol, bunos lessz Isten elott nem elfogadhato, nem er semmit a szolgalata. Ezert van hirdetve , hogy meg van ido megismerni Isten akaratat, es cselekedni is, mert ez fontos dolog, ahhoz, hogy helyeseltek lehessunk. A feltamadaskor a Tanu ha ugy elt majd elhet orokke[1000 ev vegen], mig az ateista nem, mert a dontese az volt hogy nincs Isten, nem hisz benne.[Es itt nem a "hisz szo"a lenyeg. A halal pillanataban nincs kulonbseg, az azt koveto esemenyeknel viszont igen.
Kedves 1O-es! A Biblia nem beszél pokólról, csak egyszerüen a halálról, a jók jutalma pedig a feltámadás!
"És ha valaki normális ember, mond-e olyant, hogy "nem tartom be a törvényeket, söt én leszek a leggonoszabb ember, ölni, rabolni, eröszakolni fogok, mert ugyis legrosszabb esetben is csak halálbüntetést kapok" " Ezzel az is a gond, hogy se nem öltem, se nem erõszakoltam, se nem követtem el semmit, ami miatt halálra ítélnének, egyesek szerint mégis méltó lennék rá, csak azért, mert nem hittem az Istenükben. Na ez milyen felfogás már? Pedig tulajdonképpen betartom azt a francos tízparancsolatot, az elsõ három pontot kivéve, ami csak Isten imádatáról szól.
Jogos a kérdezõ felvetése! Az, hogy jelenleg a halálbüntetés a legsúlyosabb büntetés (ezzel azért tudnék vitatkozni). "És ha valaki normális ember, mond-e olyant, hogy "nem tartom be a törvényeket, söt én leszek a leggonoszabb ember, ölni, rabolni, eröszakolni fogok, mert ugyis legrosszabb esetben is csak halálbüntetést kapok"" Ez nem jó példa! Úgy lenne jó példa, hogy ha azt mondanánk; ellopom azt a csokit, de közben még le is lövöm a pénztárost, hiszen a csokilopásért már úgyis halálbüntetést fogok kapni! Hiszen az elv az, hogy ha meghalunk, de nem voltunk az Úr szemében megfelelõek, akkor megszûnünk létezni... Akkor is, ha csak egyszer megkívántam felebarátom feleségét, de akkor is, ha egész életemben az élvezeteknek éltem és tagadtam Isten létét! Így tényleg nem tûnik igazságosnak! Bár... Hogy is van az a példabeszéd, amikor a késõbb jövõ munkások is ugyanazt a bért kapják, mint akik egész nap melóztak?! ;) Ráadásul felmerül a kérdés, hogy ha én nem vagyok méltó, hogy örök életet nyerjek, így megszûnök létezni... Honnan a fenébõl fogom tudni, hogy egyáltalán veszítettem valamit? Hiszen nem látom az alternatívát!!! De ha mégis tudni fogom, hogy lehetne itt még más út is, honnan fogom tudni, hogy inkább oda mennék, mint hogy a nagy semmibe?! Elvisznek elõtte egy körsétára??? Aki úgy gondolja, hogy provokatív a hozzászólásom, azzal (is) közölném, hogy nem annak szántam!
Az ateizmusnak nincs véleménye errõl. Mert azon belül lehetsz te materialista, buddhista vagy ezós stb., mind mást gondol a halálról. De a legtöbb ateistának, mint nekem is, az a "véleménye", hogy halálunk után a tudatunk megszûnik, a testünk pedig idõvel lebomlik. Nincs semmi más utána.
Amennyire én tudom, ha így teszed fel a kérdést, akkor semmi különbség a véleményük között, ahogy azt ki is fejtetted. Más vallásokban viszont elõfordulhat, hogy már a halál pillanatában a kiosztott helyre kerül a lélek.
Annyi a különbség, hogy ateistaként sima halottak leszünk, Jehova Tanúi szerint meg halott halottak. :P
Úgy látszik sikerült õket elûznöm az oldalról... HalleluJah!
Üdv megfelelõ! Nem csak az ateisták és a Jehova Tanúi álláspontja ez, hanem más keresztény közösségek is ezt valják, sõt eredetileg a zsidóság véleménye is ez volt a halál utáni életrõl. A lélek halhatatlansága a görög filozófia hatásra kezdett el terjedni, amely a Római Birodalom idején érhette el a csúcspontját, figyelmbevéve azt, hogy a rómaiak egy az egyben magukba olvasztották a hellenisztikus kultúrát. Sajnos ez jelentkezett a Nagy Konstantini fordulat után is a kereszténység egy részében, hiszen amikor Rómában államvallássá tették a kereszténységet, akkor valahogy el kellett fogadtatni a pogánysággal is, ezt pedig csak úgy lehetett, hogy engedték az idegen vallási elemek beszivárgását a kereszténysége.
A kérdező hozzászólása: Nem tudom melyik keresztény közösség vallja ezt még. Viszont, ha csak annyi a büntetés, hogy valaki megszûnik létezni, akkor abból logikusan következik, hogy bármekkora bûnöket is elkövethet, nem jár rosszabbul, mint, aki alig csinált valamit. Úgy sem emlékszik semmire, ha meghal, olyan, mintha meg sem született volna.
@megfelelõ Mi adventisták ezt valljuk, aztán még a God of Church, és a katolikus és protestáns hittudományban (nem a népi hitben!) is ismert, hogy nem biblikus eredetû ez a tanítás. Nyíri Tamás katolikus teológus ezt nagyon jól kifejtette. ------ Hidd el, elég nagy büntetés az, hogy valaki megszûnik létezni. Az kárhozottakon az ítélet végrehajtása majd a második feltámadáskor következik be, amikor végképp bebizonyítják, hogy szívük semmit sem változott.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves kérdezö! "Viszont, ha csak annyi a büntetés, hogy valaki megszûnik létezni, akkor abból logikusan következik, hogy bármekkora bûnöket is elkövethet, nem jár rosszabbul, mint, aki alig csinált valamit." Most a világon mi a legnagyobb büntetés, amit kiróhatnak egy emberre? A HALÁLBÜNTETÉS tudomásom szerint. És ha valaki normális ember, mond-e olyant, hogy "nem tartom be a törvényeket, söt én leszek a leggonoszabb ember, ölni, rabolni, eröszakolni fogok, mert ugyis legrosszabb esetben is csak halálbüntetést kapok" Minden ember élni szeretne, mert egy vagyunk megteremtve, és ha halálunkal mindennek vége, ha Isten nem támaszt fel, az halálbüntetést jelent, és ezt minden normális ember igyekszik elkerünli, aki értékeli az életet, és aki nem egészen csak a jelennek él. És ezért nagyon szüklátokörü gondolkodás hogy "csak halálbüntetést kaphatok, rosszabbat nem"
9-esnek. Szerinted akkor mindenki megkapja a legnagyobb büntetést elõbb vagy utóbb. A pokol a legnagyobb büntetés, amit senki nem kerülhet el csak az ujjászületés által a Biblia szerint, akkor is ha a Jehova Tanui ezt nem hiszik.
Az ember attól fél legjobban, hogy elmúlik az élete. Nincs ennél rosszabb.
Az eredeti kérdésre válaszolva: Semmi különbség, illetve annyi, hogy az ateista ezt természetesnek éli meg, a vallásos pedig büntetésnek. Szóval jobban megéri ateistának lenni. De ha mégsem, akkor legyünk buddhisták, akkor nem kell ennyi értelmetlen és végeláthatatlan vitába bocsátkozni!

Jehova Tanúi! Szerintetek mi lesz azoknak a Jehova Tanúinak a sorsa, akik 1953 (! ) előtt haltak meg és még Jézust imádták - és így szerintetek bálványimádók voltak?

Még a saját Bibliafordításotok 1951-es angol nyelv? kiadásában is a Héberek 1:6 így hangzik:

Legjobb válasz: Kezdésnek nem rossz, hogy ez nem tartozik Jehova Tanúi hivatalos honlapjai közé. Hogy ki és honnan szülte azt nem tudom, meg hogy Te saját fordításban mit és hogyan fordítottál, mert sem az oldalon sem nincs magyar nyelvû, sem 1950-ben nem volt még Új Világ Fordítás. A másik, hogy a worship szónak a jelentései közé tartozik a tisztel is. De a kérdésed hagnemébõl ítélve Neked úgyis hiába magyarázok...

A kérdező hozzászólása: Az egyházatok alapítójától származó idézetre miért nem mondtatok semmit? Megismétlem, hátha most kinyitjátok a fületeket: „Ha embert követnénk, kétségkívül más lenne a helyzetünk; az egyik emberi ötlet kétségkívül ellent mondana a másiknak, és azt, ami egy vagy két vagy hat évvel azelõtt világosság volt, most sötétségnek tekintenénk. Istennél azonban nincsen változás, még a visszafordulás árnyéka sem, és így van ez az igazsággal is; bármely ismeretnek vagy világosságnak, amely Istentõl jön, olyannak kell lennie, mint a szerzõje. Az igazság új szemlélete sohasem mondhat ellent egy korábbi igazságnak. Az „új világosság” soha nem oltja ki a korábbi „világosságot”, hanem növeli azt.” [Zion's Watch Tower, February 1881, page 3]
A kérdező hozzászólása: Kedves #9-es válaszoló! "Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták" Ebben egyetértünk, ugyanis a próféta az, aki közvetíti Isten üzenetét - szóljon az akár a jelenrõl akár a jövõrõl. Ilyen értelemben tényleg nem vagytok próféták, mert amit hirdettek tele van ellentmondással, és hamissággal. Egyáltalán nem arról van szó, hogy kis apró kiigazítások voltak nálatok és egyre nagyobb a világosság, hanem arról, hogy számos tanításotokat most sötétségnek tartjátok. Legalább 1953-ig a Jehova Tanúi Jézust imádták, és ez az egyházatok történelmének több, mint a fele. Nem tartjátok furcsának, hogy az Õrtorony tanítása szerint 1919-ig Isten megtisztította az egyházat és mégis hagyta, hogy hamis Istent imádjanak ezután több, mint 30 évig?! A mostani tanításotok szerint Charles Russell hamis tanító volt, akárhogyan is próbáljátok fényezni a dolgokat! És a saját írásod tesz bizonyságot róla, hogy még most is véditek õt, és világosságnak meritek nevezni az egyházatok sötétségben való indulását! 1953 környékén az Õrtorony társulat kitalálta, hogy nem helyes Jézust imádni, és megváltoztatták a Bibliát, hogy illeszkedjen ehhez az új tanításhoz! Te ezt minek nevezed? Milyen dolog az, hogy úgy fordítgatják kényünk-kedvünk szerint a Bibliát, hogy passzoljon a tanításaikhoz? És nem ez az egyetlen eset, az egész Bibliafordításotok ezért készült, hogy a saját elferdített nézeteiteket támogassa és az összes ennek ellentmondó részt átírtak. Tele van betoldásokkal, szavak sorrendjének megcserélésével, ami teljes mondatok értelmét az ellenkezõjére változtatja, stb... És arra még nem kaptam választ, hogy a mostani tanításotok szerint a hamis tanító, bálványimádást támogató Charles Russellnek milyen jutalma lesz az ítéletkor. (Nem azt kérdeztem, hogy fel fog-e támadni, mert az nem kérdéses).
Kedves kérdezõ, igaztalan állításokat teszel! Bizony, megcsaltak a forrásaid. "amit hirdettek tele van ellentmondással, és hamissággal. Egyáltalán nem arról van szó, hogy kis apró kiigazítások voltak nálatok és egyre nagyobb a világosság, hanem arról, hogy számos tanításotokat most sötétségnek tartjátok." És? Akkor már nem is lehet elõrehaladásról, egyre növekvõ világosságról beszélni, ha közben bizonyos dolgokban beláttuk a tévedéseinket? Az egy hamis magyarázat, hogy ha egy dologban késõbb ellentétesen látunk, akkor az a "sötétséget" bizonyítja, nem pedig a világosságot. Milyen logikátlan és rosszindulatú állítás ez? Nem, kedves kérdezõ, az valójában az õszinteséget, az igazság megismerésének a legszentebb vágyát, az igazság valódi megbecsülését és értékelését jelenti. És ezt a hamis vádat éppen ti mondjátok? Igaz is, ki más vádolna ilyennel, mint azok, akik ezzel mentegetik a saját hamis tanaikat! "Nem tartjátok furcsának, hogy az Õrtorony tanítása szerint 1919-ig Isten megtisztította az egyházat és mégis hagyta, hogy hamis Istent imádjanak ezután több, mint 30 évig?!" Mert te mit álmodsz bele az igaz és látható egyházba, mi kell, hogy jellemezze õket? Persze, könnyen lehet, hogy nem is hiszel benne, de szerinted hogyan kellett volna lennie? Ne csak vádolni tudj és a szerinted létezõ súlyos hibákat keresd, hanem adj tanácsot, hogyan is kellett volna ennek lennie a Biblia szellemében?! Szerinted Jehova szent szelleme azonnal, egy szempillantás alatt megigazulttá és tökéletessé tesz minden tökéletlen embert? Így mûködik? Így kellene mûködnie? "A mostani tanításotok szerint Charles Russell hamis tanító volt" Russell egy elkötelezett ember volt, aki már életében sok bibliai igazságot ismert meg és leplezett le! Nem volt ideje minden újabb ismeretre, de hiszem, hogy a törekvése Isten elõtt mindenképpen elismerésre méltó volt. Vajon van-e benned ilyen törekvés? Érdekel-e az igazság, vagy azok lejáratásában éled ki hajlamaidat, akik megteszik helyetted is. "világosságnak meritek nevezni az egyházatok sötétségben való indulását!" Abban biztos vagyok, hogy messze nem volt olyan sötétségben a Társulat már indulásakor sem, mint azok, akik ma fanatikusan minket ócsárolnak! Meg aztán milyen visszatetszõ azokat a Bibliakutatókat vádolni azzal, hogy "sötétségben indultak", amikor ti magatok bizonyítjátok, hogy még egy seregnyi olyan tanítást, dogmát, filozófiát hittek, melyeket ma ti is még, és csak késõbb, fokozatosan vetkõztek le! Akkor hogy is volt ez? "Induláskor" még sokkal közelebb álltak hozzátok, mégis "sötétségben" indultak??? Hát, ami igaz, az igaz, nagyon nagy szellemi sötétség vette õket körül, mikor indultak és sok munka várt még rájuk azoktól megszabadulni! Remélem tudsz követni, ha nem, olvasd el figyelmesebben, tanulságos. :) ) "1953 környékén az Õrtorony társulat kitalálta, hogy nem helyes Jézust imádni, és megváltoztatták a Bibliát, hogy illeszkedjen ehhez az új tanításhoz!" Ez hazugság! Miért nem írod le az okokat, ami alapján ilyen következtetésre jutottak? Ez a része valahogy sohasem érdekel benneteket, miért is? Mert akkor esetleg még szembe találnátok magatokat olyan bibliai tényekkel, miszerint az angol "worship" szócska, az eredeti görögben NEM CSAK "imádatot" jelent, hanem tiszteletet, hódolatot is, és gyakran így is használták? A Héberek 1:6-ban sincs ez másként. Vagy említhetném a Római levél 13-k fejezetét, melynek pontos értelmezése többször változott. Mikor érdekelte a rosszindulatú vádolókat, hogy ezen változások miért következtek be? Pedig ezeket IS! nyilvánosságra hozta a Társulat, pontosan dokumentálva azt, hogy mikor, mit és miért változtattak! Ez vajon kit érdekel, csak az az érdekes, hogy ha szimplán felsoroljuk, hogy ezeknél a "Jehovásoknál" mi mindent módosítottak. Csakhogy ez így FÉLIGAZSÁG és a MANIPULÁCIÓ A CÉLJA. "És arra még nem kaptam választ, hogy a mostani tanításotok szerint a hamis tanító, bálványimádást támogató Charles Russellnek milyen jutalma lesz az ítéletkor." A tudatlanság idejét elnézi az Isten, de vajon azt is, ha valaki szándékosan abban akar maradni???
Egy kis meglepetés a kedves Jehova Tanúja válaszolóknak: "A Szentírás új világ fordítása(New World Translation of the Holy Scriptures, röviden NWT) a Biblia egyik modernizált nyelvû fordítása, melyet a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. és a International Bible Students Association ad ki. Elsõ kiadására 1950-ben került sor." Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_Szent%C3%ADr%C3%A1s_%C3%BAj_v.. Az angol Wiki-oldal szerint pedig: "NT published: 1950 Complete Bible published: 1961" Lásd itt: http://en.wikipedia.org/wiki/New_World_Translation_of_the_Ho.. Az NT a New Testament, azaz az Újszövetség rövidítése; a kérdésbeli Héberekhez írott levél pedig az ÚSZ része. Amit pedig a kérdezõ fordított abból a kiadásból, az szó szerint stimmel, azaz teljesen pontos. Tehát akkor miután ezt így sikerült tisztázni, a kérdések adottak. :)
A kérdező hozzászólása: Nézzetek nyugodtan utána, hogy 1947 decemberében kezdték a fordítását a Bibliátoknak (az angol változatról beszélek). Valóban igaz, hogy csak 1961-re állt össze a teljes Ó-, és Újszövetség, de 1950-ben már megjelent az elsõ kötetet (eredetileg több kötetben adták ki)! Küldtem errõl egy linket, ahonnan letölthetitek a scannelt változatát az 1951-es második kiadásnak! De ha ez kevés bizonyíték nektek, hogy akkor Jézust imádták, itt egy idézet az 1941-es Õrtorony kiadványotokból: "A Logosz mindig tisztelte Atyját, megvédve jó nevét és hírét, és önként ment át a gyalázatos halálon, hogy bevégezze Atyja akaratát; és az Atya gondoskodik arról, hogy az egész teremtés imádja a Fiút." [The Watchtower, August 15, 1941 (p. 252)] Itt pedig az Õrtorony Társulat 1945 januári bírósági végzésének egy részlete, amiben azt sorolja, hogy miért jött létre mint non-profit szervezet: "...férfiak és nõk tanítására, gyakoroltatására, felkészítésére és kiképzésére szolgáknak, misszionáriusnak, evangélistáknak, prédikátoroknak, tanítóknak és elõadóknak; otthonokról, helységekrõl és épületekrõl gondoskodására és ezek fenntartására a diákok számára ingyenes szállásul (...) keresztény misszionáriusok, tanítók, és Bibliát, illetve bibliai irodalmat tanítók felkészítésére, támogatására, eltartására és kiküldésére a világ különbözõ részére, és a Mindenható Isten és Krisztus Jézus nyilvános keresztény imádatára." Jehova Tanúi 1969־es évkönyve (50. oldal) is idézi az okiratot, de a ״Jézus Krisztus" szavakat a mondatból kihagyta, és ״..."-tal helyettesítette. Ja, és ha a "worship" hódolatot is jelent, akkor miért kellett kicserélni az 1984-es revideált változatban a Héberek 1:6-ban ezt a szót az "obeisance"-re?
Ez pedig egy jó kérdés, szerettem volna valamit olvasni róla.
Csatlakozom az elõttem szóló testvérhez. Angol nyelvben nem is volt akkor még újvilág fordítású biblia. valószínûleg valamelyik angol biblia fordító bibliájából idéztél ami akkor volt használatos, mint itt a Károli Gáspár féle. A másik, hogy aki meghaltak azok feltámadásban fognak majd részesülni.aki égi reménységû az azonnal, aki földi reménységû, az majd Armageddon után, és nem csak Jehova tanúi fognak feltámadni, hanem más elhunyt emberek is. Jó lenne a "fegyvereket" eltenni. Zsömle/lány
Kezdésnek nem rossz, hogy ez nem tartozik Jehova Tanúi hivatalos honlapjai közé. Hogy ki és honnan szülte azt nem tudom, meg hogy Te saját fordításban mit és hogyan fordítottál, mert sem az oldalon sem nincs magyar nyelvû, sem 1950-ben nem volt még Új Világ Fordítás. A másik, hogy a worship szónak a jelentései közé tartozik a tisztel is. De a kérdésed hagnemébõl ítélve Neked úgyis hiába magyarázok...
Vidiripi Zsömle/lány! "A másik, hogy aki meghaltak azok feltámadásban fognak majd részesülni.aki égi reménységû az azonnal, aki földi reménységû, az majd Armageddon után, és nem csak Jehova tanúi fognak feltámadni, hanem más elhunyt emberek is." S ezt igével is alá tudod támasztani? Mert fontos lenne. Kedves 9. kommentelõ! "Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták. Ahogy a testvér szavait olvasod láthatod, hogy az igazság pontos megismerése fokozatos, mint ahogy a nap felkel és egyre tisztábban fényesebben lehet látni. A biblia tiszta tanítása így jön a felszínre fokozatosan nem egyszerre. Nem mondták a testvérek soha hogy tévedhetetlenek, és bevallották és amikor megértettek egy írás szöveget fokozatosan, nem söpörték a szõnyeg alá a hibát, mint mások és javítottak rajta.Imában kérve Jézus segítségét." S azok akiket kiközösítettek mert nem voltak hajlandók valamit elfogadni s aztán jött az újvilágosság akkor a vezetõk elismerték a tévedésüket s vissza fogadták ezeket az embereket a gyülekezetbe? Mert volt olyan aki már elõbb felismerte hogy amit eddig tanítottak az tévedés ezt szóvá tette és kiközösítették. Tehát ilyen helyzetben mi történt?
Csak annyit szeretnék tudni, hogy a Tanúk miért változtatják mindig a tanításukat. Talán élnek azzal a lehetõséggel, hogy Jehova 90 fokkal elfordulhat?
Vidiripi Tényleg HISZED azt hogy erre a kérdésre érdemi válasz is érkezik?
azt megtudtátok bocsátani, hogy az egyházak támogatásával emberek millióit küldték a nemzeti öntudat miatt halálba a háborúkba Ráadásul Isten nevében Egy keresztény nem vehet ilyenben részt.
Mint említve volt egy régebbi válaszban, a Tanúk nem próféták. Ahogy a testvér szavait olvasod láthatod, hogy az igazság pontos megismerése fokozatos, mint ahogy a nap felkel és egyre tisztábban fényesebben lehet látni. A biblia tiszta tanítása így jön a felszínre fokozatosan nem egyszerre. Nem mondták a testvérek soha hogy tévedhetetlenek, és bevallották és amikor megértettek egy írás szöveget fokozatosan, nem söpörték a szõnyeg alá a hibát, mint mások és javítottak rajta.Imában kérve Jézus segítségét. Kérdezd meg ezt egy egyház vezetõtõl, Õk miért nem látják be némely tévedésüket, és változtatnak rajta, ha kiderül, hogy ez egyik dogma amit tanítanak Írás ellenes? Továbbra is abban a hitben tanításban tartják az embereket, pedig sokan nem is értenek vele egyet, csak már megszokták. ezt Jézus tolerálni fogja? az õszinteség a legfontosabb, nem az, hogy az emberek mit szólnak, ha kiderül hogy tévedtek.S továbbra is tévedésbe tartják emberek millióit.
A kérdezõnek és más érdeklõdõnek, tudományos kutatónak: Jehova Tanúi énekeskönyveit kellene elõvenni, és megszámolni az énekeket, hogy: - Hányat címeznek Jehovához - Hányat címeznek Jézushoz és Jehovához - Hányat címeznek Jézushoz - Hányat címeznek a Szentlélekhez/Szent Szellemhez/ szent szellemhez Azokat külön elõ kellene venni, ami a Jézus nevet tartalmazta, hogy mit árul ez a Jézus-képükrõl, hogyan változott a Krisztológiájuk. Ezeket az énekeskönyveket kellene összehasonlítani (magyarul is létezik mind): - 135 ének (kottás): ma használják - 225 ének (kottás): Magyarországon csak a rendszerváltás után kezdték el használni - 119 ének (csak szöveges): betiltás alatti - (fejbõl nem tudom hány ének szerepelt benne, de több száz) vastag kottás volt: szerintem ez még keresztény énekeskönyvnek mondható

A Jehova Tanúi egyház tagjaitól kérdezném tisztelettel, hogy mi az a "jó hír"?

Kérdésemmel nem kötekedni vagy gúnyolódni akarok!

Legjobb válasz: Természetesen Te is tudhatod mi az a jó hír!Mint ahogyan az egész lakott földön azon szorgoskodnak Jehova Tanúi,h.eljuttassák azt minden élõ ember számára!A jó hír például,h.nincs pokol!Mint ahogyan azt a Katolikusok állítják!Hogy is képzelhetik,h.egy szeretõ Isten azt akarja,h.az emberek haláluk után örökké egy tüzes katlanban szenvedjenek!(És a sok buta ember meg bólogatva megy utánuk)Az is jó hír,h.Jézus váltságul adta magát az emberiségért,h.legyen lehetõségük örökké élni majd mi után Isten Kinek neve Jehova(Az eredeti ó és új szövetségben közel 7000szer használták Isten saját személyes nevét,mint ahogyan Neked is van neved Így Neki is!)Egy ütközetben amit Armaggedonnak nevezett el,elpusztítja az összes gonosz embert a földön,és lehetõséget ad arra,h.ezer év alatt újjá teremtse az emberiség a földet!Valamint azt is fontos tudnia egy Istent szeretõ személynek,h.Nincs olyan írás a Bibliában ami azt állítaná,h.Isten és Jézus egy azon személy lenne!Az Atya az Isten ,a Fiú az õ egyetlen fia Jézus és a szent lélek az Isten tevékeny ereje amivel a világmindenséget megteremtette.Egyenlõre ennyi mert álmos vagyok ne haragudj!:) Jó éjt!Szép álmokat!

Természetesen Te is tudhatod mi az a jó hír!Mint ahogyan az egész lakott földön azon szorgoskodnak Jehova Tanúi, h.eljuttassák azt minden élõ ember számára!A jó hír például, h.nincs pokol!Mint ahogyan azt a Katolikusok állítják!Hogy is képzelhetik, h.egy szeretõ Isten azt akarja, h.az emberek haláluk után örökké egy tüzes katlanban szenvedjenek!(És a sok buta ember meg bólogatva megy utánuk)Az is jó hír, h.Jézus váltságul adta magát az emberiségért, h.legyen lehetõségük örökké élni majd mi után Isten Kinek neve Jehova(Az eredeti ó és új szövetségben közel 7000szer használták Isten saját személyes nevét, mint ahogyan Neked is van neved Így Neki is!)Egy ütközetben amit Armaggedonnak nevezett el, elpusztítja az összes gonosz embert a földön, és lehetõséget ad arra, h.ezer év alatt újjá teremtse az emberiség a földet!Valamint azt is fontos tudnia egy Istent szeretõ személynek, h.Nincs olyan írás a Bibliában ami azt állítaná, h.Isten és Jézus egy azon személy lenne!Az Atya az Isten , a Fiú az õ egyetlen fia Jézus és a szent lélek az Isten tevékeny ereje amivel a világmindenséget megteremtette.Egyenlõre ennyi mert álmos vagyok ne haragudj!:) Jó éjt!Szép álmokat!
Én csak egyet tudok neked mondani: Az igazságot teljes egészében sose derítehetjük ki és minden egyház a maga szája íze szerint formálja és értelmezi a bibliát. A jehovák is csak bizonyos részeket vettek át és néhány dolgot átértelmeztek. Ezt egy kissé felvilágosultabb jehovás ismerõsöm mondta, aki otthagyta õket. Sokat nem beszélgettünk de amiket mondott az homlokegyenest ellentétes a bibliával vagy pedig egyértelmûen nem is ír semmit arról a dologról amit neki akartak beadni illetve alaposan félre lett értelmezve. Ha teljesen õszinte akarok lenni akkor azt mondanám felejtsd el az egyházakat Istennek teljesen mindegy milyen címke van rajtad csak az a lényeg igaz emberként élj ehhez pedig nem kellenek mások, akik megmondják. 2 dolgot tarts szem elõtt: 10 parancsolat, 7 fõbûn Ha ezeket betartod és segítesz másoknak szerintem helyben vagy.
én lászlónak az utolsó kommentjére a válaszom: nem ez volt a kérdés! :)
Az apostoli módszer Jézus Krisztus ezt a nagy jelentõségû megbízást adta követõinek: „Menjetek azért és tegyetek tanítványokká minden nemzetbõl embereket, bemerítve õket az Atya, a Fiú és a szent szellem nevében, megtanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok mindennap, a dolgok rendszere befejezéséig” (Máté 28:19,  20). E munka végzésének legfõbb módja nyomban i. sz. 33 pünkösdje után lett nyilvánvalóvá. „Mindennap a templomban és házról házra továbbra is szünet nélkül tanítottak és hirdették a Krisztus Jézusról szóló jó hírt” (Cselekedetek 5:42). Mintegy 20 évvel késõbb Pál apostol is a házról házra végzett munkában foglalatoskodott, mert így emlékeztette Efézus városának keresztény véneit: „Nem vonakodtam elmondani nektek mindazt, ami hasznos, és tanítani titeket nyilvánosan és házról házra” (Cselekedetek 20:20). A Cselekedetek 5:42-ben a „házról házra” kifejezés a kat’ oi′kon kifejezésbõl van lefordítva. Itt a ka·ta′ szót úgynevezett „osztó” értelemben használják. A tanítványok prédikálása egyik háztól a másikig megosztva történt. A Cselekedetek 20:20. versét kommentálva, Randolph O. Yeager azt írta, hogy Pál „mind nyilvános összejöveteleken [de·mo·si′a], mind pedig házról házra (osztó [ka·ta′] tárgyesettel) tanított. Pál három évet töltött Efézusban. Ellátogatott minden házba, vagy legalábbis mindenkinek prédikált (26. vers). Itt bibliai igazolását látjuk a házról házra, valamint a nyilvános összejöveteleken való evangéliumhirdetésnek”. A ka·ta′ szó hasonló használata jelenik meg a Lukács 8:1-ben is, amely arról szól, hogy Jézus „városról városra és faluról falura” prédikált. Pál a Cselekedetek 20:20-ban a többes számú kat’ oi′kous szóalakot használja. Itt némely bibliafordítás ezt így adja vissza: „otthonaitokban”. Az apostol azonban nem csupán a véneknél végzett társasági látogatásokra vagy a hívõtársai otthonaiban tett pásztori látogatásokra utalt. A következõ szavai azt mutatják, hogy a hitetleneknél végzett házról házra kiterjedõ szolgálatról beszélt, mert ezt mondta: „Alaposan tanúskodtam mind a zsidóknak, mind a görögöknek az Isten iránti bûnbánatról és az Úr Jézusba vetett hitrõl” (Cselekedetek 20:21). A hívõtársai már megbánták bûneiket és hitet gyakoroltak Jézusban. Ezért mind a Cselekedetek 5:42, mind a Cselekedetek 20:20. verse a hitetleneknél „házról házra” vagy ajtóról ajtóra végzett prédikálásra utal. A Cs 20:26 ezt írja: "Ezért e mai napon felhívlak benneteket annak tanúsítására, hogy mindenkinek a vérétõl tiszta vagyok". Hogyan értette ezt Pál? Világos lesz a Bibliából, ha elolvasod az Ezékiel 33:8, 9-et. "Ha azt mondom a gonosznak: »Ó, te gonosz, bizony meghalsz!«, de te nem szólsz, hogy figyelmeztesd a gonoszt az útja miatt, õ mint gonosz meghal a vétkében, de vérét a te kezedbõl kérem számon. Ha pedig te figyelmezteted a gonoszt az útja miatt, hogy megtérjen róla, de nem tér meg útjáról, akkor õ meghal a vétkében, te azonban megszabadítod lelkedet." Vagyis amikor Pál a házról házra történõ tanúskodásáról beszélt, csak azokra utalt szerinted, akik vették a fáradtságot és Pál helyébe mentek? De akkor hogyan tudott MINDENKI vérétõl tiszta lenni?! Akkor nyilvánvaló, hogy egy seregnyi ember nem ment el Pálhoz (és lehet, hogy csak azért, mert nem ért rá, saját hibáján kívül nem ment el!). Nem, Pál csak azért tudott mindenki vérétõl tiszta lenni, mert MINDENT ELKÖVETETT, hogy mindenkivel megismertesse a jó hírt. Azokkal is, akik nem fogadták szeretettel.
Sziasztok! A válasz írója 76%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: tegnap 21:24 "én lászlónak az utolsó kommentjére a válaszom: nem ez volt a kérdés! :) " "akkor szerinted úgy mégis, hol van a Sátán? Hol vannak a gonosz angyalok, ha nincs Pokol?" Tehát szerintem ez volt a kérdés... A válasz írója 41%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: ma 15:29 "A Lukácsból idézgetett vers (azt hittem, veszed a lapot) éppen nem a házról házra végzett tanúskodó munka tiltásáról beszél, de hát mindenki tudatlan, csak más-más témában." Idézlek: "a tanítványait már kettesével küldte ki "házról-házra"" Egyszer ezt mondod, egyszer azt. A kommentedhez, mint az írások elferdítéséhez már nem is reagálok, amit el akartam mondani, elmondtam már.
Ezt még kihagytam: Ennek tükrében: Luk 10.7 "Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra." A 'ne' az neked tiltás, vagy sem?
"én lászló válasza: Sziasztok! A válasz írója 76%-ban hasznos válaszokat ad. A válasz megírásának idõpontja: tegnap 21:24 "én lászlónak az utolsó kommentjére a válaszom: nem ez volt a kérdés! :) " "akkor szerinted úgy mégis, hol van a Sátán? Hol vannak a gonosz angyalok, ha nincs Pokol?" Tehát szerintem ez volt a kérdés... " Tehát, azt mondod, a Biblia nem említi azt a szót, hogy Pokol, mint a Sátán és a szolgái "lakhelyét"?
"A "házanként tanít" egyébként kizárja, hogy idegen emberekre tört volna rá Pál a saját házukban. Itt valószínûleg házi gyülekezetekben való tanításról, intésrõl beszél, nem holmi Jézussal házaló ügynökmunkáról. Semmiképpen nem úgy lesz az ember keresztény, hogy berontanak a házába és ott támadják le. Ilyet csak Saul csinált, mikor még a keresztényeket üldözte:" Ha itt lennél, a szemedbe mondanám, hogy nem mondasz igazat! Ne aggódj, nem haragszom rád, de a hamis propagandád nem fog célt érni. Micsoda sötét szándékú megjegyzés, hogy a Tanúk úgy "törnek" az emberekre, mint Saul a megtérése elõtt! A "házalás" pedig üzleti ügynökmunka, ez pedig nem. Nem mi csinálunk mindenféle "szentség" árusításából bizniszt. "A házalásban az az elítélendõ, hogy olyan helyen támadja le az embert, ahonnan az nem tud semleges gesztussal, udvariasan továbbmenni." Ja, ha te erre nem vagy képes, az egy súlyos hiányosság. A legtöbben képesek rá. "Az apostol Efezusban tanított nyilvánosan a zsinagógákban, és házanként, Tirannusnak az iskolájában, valamint azokban a házakban, melyekben a hívek összejöveteleiket tartották." "Nyilvánosan", vagyis bárhol nagyobb tömeg elõtt, akár piactereken is. A "házanként", vagy "házról házra" kifejezéseknek pedig semmi értelme nincs úgy, ahogy magyarázni akarod, mert ha csak a magánotthonokban összegyûlt csoportokról volna szó, akkor az is "nyilvánosan" történt volna, nem pedig házankét! A két kifejezést szembeállítva találjuk, na mármost ha a "nyilvánosnak" a "házankét" az ellentéte, akkor a "házanként" értelme nem lehet szintén "nyilvános" - viszont ha te így erõszakolod rá az Írásokra ezt az értelmezést, akkor az lenne. "Hallottam persze azt a kifogást, hogy "ez csupán a vendéglátók váltogatását tiltotta." De mit szólnak ahhoz, ha én még szorosabban ragaszkodom az Íráshoz, és azt mondom: még ott sem szabad házról házra járni, ahol befogadnak - hát még mennyire tilos ott, ahol nem látnak szívesen?" Ez a tipikus körkörös érvelés esete, melyet azok alkalmaznak, akik csak a saját igazolatlan teóriájukkal tudják megvédeni állításaikat. Világos a szövegkörnyezetbõl, hogy ez a krisztusi intés a szállásadókkal való szerény viselkedésrõl szól. Nagyon fontos gondolat, melyet a saját hamis teóriátok kedvéért egy az egyben sutba vágtok. Ha mindig várták volna egy ilyen helyen a jó szerencsét, hogy majdcsak betér valaki (mint ma a papság), akkor hogyan lehetett volna pl. Pál mentes mindenki vérétõl? Sokan önhibájukon kívül nem tudtak volna elmenni egy ilyen központi házba, nyilvánvaló hogy fel kellett keresni õket is. Az általam az elõzõekben idézett Ószövetségi versek nem csak arról szólnak, ha valaki kedvezõen reagál a jó hírre, hanem arról is, aki nem. Tehát nem csak azokról van szó, akikrõl te regélsz, vagyis az elõzetesen érdeklõdõ személyekkel való foglalkozásról, hanem mindenkirõl! Ez pedig nem történhetett másként, csak ha valóban házanként hirdették Krisztus üzenetét. Ettõl még persze igazak a bibliai példák, melyek alkalmanként egy-egy magánházban összegyûlt kisebb csoportról szolnak. De ez NEM SZABÁLY-ként elkönyvelt dolog, mert értem én, hogy a mai érzékeny lelkületet sérti, azokét, akiknek eszük ágában sincsen ezt tenni. Így aztán meg kell hamisítani a világos értelmezést és minden oké! Ezt teszik minden fontos krisztusi tannal, miért ezzel tennének kivételt. Érdekes, hogy a részben itt is megismételt érveket nem találtad meg.
Teljesen mind1 hová csûröd csavarod a szót! Még szerencse, h.úgyis az lesz amit Isten elhatározott! Úgy ahogy azt kifundálta!És Bárki bárhol legyen is a vég napján nem fog megmenekülni senki sem!Mindenki oda jut amit megérdemel! Még Te is!!!Bármennyire okoskodsz!
Elnézést !Az utolsó hozzászóló vagyok!És annak írtam a szavaimat aki a Tanúkat egrecíroztatja itt napok óta!
" De ez NEM LETT SZABÁLY(!), a tanítványait már kettesével küldte ki "házról-házra"" A tanítványait településrõl településre küldte ki: "Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén és iván, a mit õk adnak: mert méltó a munkás az õ jutalmára. Ne járjatok házról-házra." Benne van fehéren feketén, ne taníts valótlan hazugságot! "Ha a kiejtése a feledésbe merült és senki, de SENKI sem tudja hitelt érdemlõen megmondani az eredeti kiejtést, akkor HONNAN TUDOD, HOGY NEM IGAZ?" Ha ennyire tiszteletben tartjátok a Jehova nevet, hogy tisztelhetitek, úgy, hogy azt sem tudjátok, hogyan ejtették ki valójában. Mégegyszer: Lászlónak hívnak, ha csak a LSZL maradt volna meg, majd kitöltenék Lószal-ra, így a LSZL megmaradna, majd ezt mondanák, hogy az igaz LSZL helyes kiejtése Lószal, akkor ez helyes? Egy frászt, ez belemagyarázás, és még én magyarázok bele minden félét... "Mint mondtam, a körülmények határozzák meg a módszert és nem egy félremagyarázott, bigott szabály, mely nincs a bibliában." A szábály több helyen van benne a Bibliába, lásd, ahogy fent emítettem a tanítványok elküldését, lásd Krisztus(bár nem szabályos hahaha) hirdetését, lásd Keresztelõ (vagy ha jobban tetszik bemerítõ)János hirdetését, lásd Pál evangéliumhirdetését, de azért nincs bigott szabály....Vedd már elõ a Bibliát is, és ne csak azt kántáld, amit a gyüliben hallasz... "Mellesleg nyilván a fogalomzavar valamiféle betegség nálad, mert kevered a "házalást", az ingyenes házról-házra végzett szolgálattal." A házalás fogalmát ismerem, és a házról házra járás fogalmát is, de ha nincs füled a hallásra, akkor nem mondom így. "Na látod, itt a bizonyíték, hogyan kell a bibliában totál homályt teremteni és ellentmondásokat gyártani." A homályt és a mellé, meg belebeszélést nem én csinálom. Nekem a pillér a Biblia, és nem érdekel, hogy gyüliken, templomoknak nevezett kõdarabokban melyik nyakkendõs, vagy csuhás mit prédikál, fõleg ha tök ellentétes a Bibliával. De tény, hogy mellétek is álljak: ha bemegyek egy misére, az biztos, hogy ugyan olyan tök hülyén mentem be, mint amilyen hülyén ki is jövök, ellenben, ha bemegyek egy Jehova Tanúi, vagy Hit, vagy Adventista összejövetelre, biztos, hogy legalább egy kis szikrával több lesz bennem, ha máshogy nem, akkor úgy hogy az ott elhangzott esetleges balgaságokat összevetem a Bibliával. "Csak a fõbb ellentmondásokat és tévedéseket emelném ki, mert sok van:" Na ezzel én is így vagyok a JT-k tanai dolgában.
mostmár tényleg csak arra lennék kíváncsi, kedves kérdezõ, hogy miért fordultál el a katolikus tanításoktól?
tegnap 23:41 akkor szerinted úgy mégis, hol van a Sátán? Hol vannak a gonosz angyalok, ha nincs Pokol? egészen érdekes, ugyanis tudomásom szerint a Biblia is ír a Pokolról. Vagy úgygondolod, hogy az emberek akik nem hiszenek Jézusban, Istenben azok majd a mennyországot választanák? és mi van ha nem, akkor mi van? hova kerülnek? ... érdekes kérdések, amikre szerintem nem gondoltál mielõtt leírtad a válaszod..
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az eddigi válaszokat! Ezeket nagyjából tudtam, hogy nincs pokol, Krisztus a megváltónk, Isten újjá teremt mindent. De ha ezeket tudom, akkor mi az a plusz "jó hír", amiért nekem ingerenciám kellene, hogy legyen, hogy csatlakozzak a Jehova Tanúi Egyházhoz? Mi az amit más nem tudhat? Amit a pokolról, Krisztusról, az újjáteremtésrõl tudnom kell, az a Bibliában van benne, és nem a Jehova Tanúi Egyház találta ki. Ehhez a tudáshoz nem a Jehova tanúi adnak választ, hanem Isten igéje. Mi az amit csak a 'Tanúk' tudnak és szeretnének megosztani másokkal?
az nem baj, ha tisztelettel kérdezed a Tanúkat. annak idején, amikor még nem ismerték, õk is érdeklõdve hallgatták tõlük a Biblia igazságait. az meg egyenesen jó, hogy a Bibliából szeretnél meggyõzõdni, mi az Igazság. nyugodtan tedd fel a kérdéseidet Jehova Tanúinak, õk a Bibliából fognak válaszokat adni, mert nem õk akarnak meggyõzni, hanem azt akarják, hogy a Biblia alapján te adj választ a saját kérdéseidre. fõleg most lenne bölcs dolog kapcsolatot teremteni velük, hogy Jézus halálának emlékünnepe közeleg. sok mindent meg lehet érteni az emlékünnepen elhangzó Biblián alapuló elõadáson. sok sikert kívánok Neked ahhoz, hogy megtaláld az igazságot, sajnos nem sokan keresik. fõleg ilyen õszintén nem, mint Te.
Pl. az is jó hír, hogy örök életünk lehet itt a földön. Azt is elmondjuk az embereknek, hogy mit kell tenniük azért, hogy ez a reménységük meg is valósuljon.
JT-nek minden egyes tana elõfordult már más felekezetkben, legyen az az ariánizmus, az annihilacionizmus, az évszámzsonglõrködõ apokalipszis-központúság, vagy a fegyverfogás tilalma. Ezek nem egyedi tanok, akik ezeket tartják az igaz kereszténység bizonyítékának, azoknak nem kell az Õrtorony Társulat rabszolgájává szegõdniük, hiszen ezeket mások is vallják. Az egyetlen tan, amely csakis az Õrtorony Társulatot jellemzi, az a kétkasztos megváltástan.
Kedves kérdezõ! Olyat neked egyetlen Tanú sem fog mondani "amit csak mi tudunk" és nem található meg a Bibliában. Hiszen minden egyes gondolatunkat, tanításunkat a Bibliában leírtakra alapozzuk.
Kedves kérdezõ!Ennyi mindent megtanultál Istenrõl és neked még kéne valami plusz?Szerintem most már csak alkalmazni is kellene azt, amit megszereztél ismeretet nem-e?
Csak a fõbb ellentmondásokat és tévedéseket emelném ki, mert sok van: Kezdem azzal, hogy Jézus ment el az emberekhez és nem fordítva! Az egy gyakorlatias dolog volt, hogy egy-egy területen, ahol a nép köré gyûlt, egyszerre sok embernek adta elõ üzenetét. Értelmetlen és sokkal kevésbé hatékony lett volna, ha minden házban külön-külön adja elõ a mondandóját, hiszen a kíváncsi emberek, amikor megtudták, hogy a közelükben van Jézus, köré gyûltek. De ez NEM LETT SZABÁLY(!), a tanítványait már kettesével küldte ki "házról-házra", és bár adódtak olyan helyzetek, amikor nagy csoport elõtt is elõadhatták a jó hírt, de ebbõl nem csináltak törvényt. A helyzet, a körülmények határozták meg, hogyan prédikáltak. Tehát a törvényalkotó, demagóg érvek nem helyesek! "Azt, hogy valaki kirobbantva így töltötte meg a tetragrammát, és azóta nagyon sokan ezt használják, attól még nem igaz. A kiejtése a 'feledésbe' kerûlt." Úgy tudom, hogy éppen egy katolikus használta ezzel a mássalhangzókkal elõször. De az érvelésed tök ellentmondásos. Ha a kiejtése a feledésbe merült és senki, de SENKI sem tudja hitelt érdemlõen megmondani az eredeti kiejtést, akkor HONNAN TUDOD, HOGY NEM IGAZ? Nagy tévedés, mi nem állítjuk azt, hogy biztos ez a helyes, egyszerûen csak használjuk a legelterjedtebb kiejtését. Minden más, több ezer éves névvel így van ez, ezért álszent ebbe belekapaszkodni és kritizálni. "A házról házra járást, amit senki nem parancsolt nektek, sõt teljesen máshogy kellene hirdetni, ha már hirdetni akarjátok." Mint mondtam, a körülmények határozzák meg a módszert és nem egy félremagyarázott, bigott szabály, mely nincs a bibliában. "... akit érdekel, olvassa el. Ha valakit nem érdekel a Biblia, akkor a házalásotok sem fog érdekelni." Nagy tévedés, mivel nagyon sokakat érdekelt már és rengeteg hálás ember van, akik boldogok, hogy a Tanúk alkalmazzák a bibliai példát. Mellesleg nyilván a fogalomzavar valamiféle betegség nálad, mert kevered a "házalást", az ingyenes házról-házra végzett szolgálattal. "Azt írjátok, hogy a Bibliából fognak választ adni a Jehova Tanúi, de ha én is a Bibliából adom a választ, hogy ne járjatok házról házra, mint ahogy a Lukács evangéliumában is benne van, akkor nem érdekel titeket." Na látod, itt a bizonyíték, hogyan kell a bibliában totál homályt teremteni és ellentmondásokat gyártani. A katolikus cimbora megint kitett magáért, tõle csak egy kérdés a sok zagyvaságra nincs értelme válaszolni: "fegyverfogás tilalma" - ezt honnan veszed? Csak ennyire vagy pontos és korrekt? Elárulom: ennyire! A kérdezõnek: Nem hiszel a háromságban, a lélek halhatatlanságban, a pokol kínjaiban, vagyis nem tanítasz olyant Istenrõl, ami istenkáromlásnak minõsülne? Jehova Tanúi (is) abban hisznek, hogy az övéké az igaz vallás, mi ebben a borzasztó? Te nem hiszel az egyetlen létezõ igaz egyház létezésében? Miért nem? Tán mert annyi a hamisítvány? Tehát akkor a sok hamis pénz azt bizonyítja, hogy nincs eredeti? Meg a másik érdekes érv, hogy azért nem lehet egyetlen igaz vallás, mert az ember tökéletlen és ezért egyik csoport sem lehet tökéletes. A Bibliaíróknak nem ez volt a véleménye.
A baj ott kezdõdik, hogy mindenki annyit fogad el a Biblia szavaiból, amennyit személy szerint jónak gondol, ezzel bezárva maga mögött az ajtót és az jól van úgy.Jó Hír az amit a Tanúk hirdetnek, mert minden embernek szól, nem csak egy népcsoportnak, mindenki örökké élhet ez is jó hír, hiszen senki sem szeretne meghalni a szíve mélyén(láttam már haldokló személyt).Tehát a Bibliát egészben kell elfogadnunk, és ezáltal tanulhatunk belõle, mert a javunkra vannak feljegyezve a benne található történetek, próféciák.

Hogylehet elküldeni a jehovákat amikor itt járkálnak ujságopkkal meg ilyen sza rokkal? Mi a legegyszerűbb kifogás?

Az el?bb 10 en valahánypercet voltam kint velük

Legjobb válasz: Hát én ezen nem szoktam gondolkodni. El küldöm õket a ..csába. Egyébként sem szeretem a kéregetõket, mindegy milyen vallásúak. De a jehovák meg különösen szemtelenek. Egyszer álltam a posta elõtt és telefonáltam, odajött a srác, és elkezdett hozzám beszélni. Ránéztem, elõször még türelmesen mutogattam neki, hogy éppen beszélek, de csak mondta tovább, hogy csak egy perc, meg stb. Na akkor félreraktam a telót, és jó alaposan elküldtem a srácot a francba. A körülöttünk állók meg megtapsoltak. Mégis mit képzel magáról. Na az ilyen kéregetõk miatt útálják a jehovákat a környékünkön. Legalább küldjenek ki normális, illedelmes embereket!

Hát én ezen nem szoktam gondolkodni. El küldöm õket a ..csába. Egyébként sem szeretem a kéregetõket, mindegy milyen vallásúak. De a jehovák meg különösen szemtelenek. Egyszer álltam a posta elõtt és telefonáltam, odajött a srác, és elkezdett hozzám beszélni. Ránéztem, elõször még türelmesen mutogattam neki, hogy éppen beszélek, de csak mondta tovább, hogy csak egy perc, meg stb. Na akkor félreraktam a telót, és jó alaposan elküldtem a srácot a francba. A körülöttünk állók meg megtapsoltak. Mégis mit képzel magáról. Na az ilyen kéregetõk miatt útálják a jehovákat a környékünkön. Legalább küldjenek ki normális, illedelmes embereket!
Mond nekik: -Maguk többen is járnak erre? mert az elõbb már volt itt vki. - Ja értem. Akkor viszlát. És naggyából ennyi is volt, nem traktálnak tovább.:D
Én nem utálom egyiket sem, de így szoktam lekoptatni õket, gyorsan és hatásosan. Jehovistáknak: - Kösz, de nem érdekel. Tényleg nem érdekel. Na viszlát! Alkesz kéregetõnek: - Nem adok semmit, felejts el! Krisnásoknak: - Bocs, de nem érek rá. Sietnem kell. Ha Telefonon hívnak cégek különbözõ faxságokkal: Akkor csak rákérdezek. - Honnan tudja a telefonszámomat? Akkor kérem töröljön az adatbázisból. Köszönöm.
Õk nem Jehovák...Jehovának Istent hívják.Õket pedig Jehova tanúinak.Az igazi tanúk nem kéregetnek, de lehet nekik adományt felajánlani.Ebbõl készítik a könyveket, bibliákat, újságkiadványokat, amiket aztán ingyen adnak bárki számára, aki igényli, valamint jótékony célokra fordítják, támogatják belõle például az otthontalanokat és más bajbajutott embereket. Régebben engem is zavart, ha becsöngettek, de aztán egy ismerõsünk is tanú lett és felkeresett minket, azóta közösen tanulmányozzuk a Bibliát, megismertem több tanút is, mind nagyon rendes emberek, a Biblián kívül még sok más érdekes dologról el lehet beszélgetni velük, sokat tanultam tõlük.Most már nagyon pozitív róluk a véleményem. Az biztos, hogy olyan orgiákban meg hasonlókban õk nem vesznek részt.Biztos olyas valaki találta ezt ki, aki le akarja járatni õket.
A kérdező hozzászólása: am tényleg szokott lenni valami összejövetelük ahol meztelenkedés meg orgia van meg ilyenek tom nem ide illik csak faterom megemlitett valami ilyesmit az elobb és kivancsi vok rá hogy van e ilyen vagy hogy igaz e
Mondd azt, hogy "hitehagyott" vagy, akkor soha többé nem fognak keresni. :-)
Nem tudom, hogy ki hozta fel a krisnásokat, de velük mondjuk pont semmi bajom. A jehovások engem is az õrületbe kergetnek, de ezeket a sárga lepedõsöket még végig is hallgatom, ha nem sietek.
nagybátyám: "Menjenek innen a p*csába, ahonnan jöttek!" osztálytársam: "Pfejj, hagyjanak engem békén!" én: "Várjanak egy pillanatot, nálunk mindig kénszag van a lakásban, kiszellõztetek, és jövök". :)
Mond nekik, hogy éppen azon munkálkodsz, hogy egy hasonló vallás alapjait rakod le mint az övéké - bizonyíthatod, hogy ismered õket: alapítója Charles Taze Russell (1852–1916)pittsburghi posztókereskedõ, aki az 1870-es években bibliatanulmányozó csoportot hozott létre az adventizmusban csalódott csoportokból és így lettek Jehova Tanúi - egyébként meg hagyjanak dolgozni.
Én ilyenkor csak röviden azt mondom: "Bocs, de én marxista-leninista vagyok" és rögtön távoznak. Mûködik.
sztem egyszerû.adj nekik egy esélyt, nem kell rögtön gorombának lenni.világosan határozottan mondd meg, hogy nem érdekel, és köszönj el tõlük normális hangnemben.ha ezt nem veszik figyelembe, küldd el õket a p..cs.á.b.a!
Én tiszteletben tartom mindenkinek a vallási, politikai, világ és bármilyen nézeteit, mindaddig, amíg õ is tiszteletben tartja az én elveimet. Vannak olyan barátaim, akik rendszeresen templomba járnak, én nem. Úgy vagyok Istennel is, UFO-val is, szellemmel is és minden földöntúli jelenséggel, hogy hiszem, ha látom. És ezt tiszteletben tartják a hívõ barátaim, így én is elfogadom az õ hitüket. De amikor közlöm a jehovistával, vagy akármelyikkel, hogy köszönöm, de nem szeretnék megtérni és azért is mondja és erõszakoskodik, akkor egyszerûen elzavarom még az utcából is, mondván, hogy ne is próbálkozzon, mert senki nem fog megtérni - ami igaz is - és becsukom az ablakot.
"Krisnásoknak: - Bocs, de nem érek rá. Sietnem kell." Én azt mondtam:ne haragudj, nem érek rá.. Erre õ:nem haragszom, nem is tudok haragudni és nem is szabad haragudnom...(a többit már nem hallottam)
Aki latta az Airplane-t, az tudja, mit kell tenni (amikor megy be repterre a [email protected] es megallitjak folyamatosan, es meg a borjako is lekerul rola)... :-D
A 15:37-es tuti jehova. És miért ne lehetnek igaz, amit az egyik válaszoló írt? Nekem is volt egy sztorim, amikor éppen a cégem megyei igazgatójával beszélgettem az utcán, és szónélkül odajött a srác (igaz köszönt), de kérdezés nélkül el kezdte mondani, hogy mit akar. A fõnököm is elküldte...
mondd nekik azt, hogy te tiszteletben tartod a hitüket/vallásukat és cserébe õk is tartsák tiszteletben a te hited/vallásod, ami sajnos nem ugyanaz, mint az övék, de te nem is akarod meggyõzni õket, hogy a tiéd jobb, ezért õk se tegyék.
nem tartom valószínûnek, hogy igaz lehet. Az elsõ kérdésedre pedig: Köszönöm , nem kérek, köszönöm, nem érek rá. Nem szoktak erõszakoskodni.
Ez egy komoly kérdés ?10 percet ott vagy velük , és nem tudsz annyit mondani , hogy köszönöm , de most nem alkalmas ?? A többi válaszolónak meg üzenem , hogy mielõtt pocskondiáznak , tanuljanak meg 1-2 dolgot ! Pl:olyan szó nincs , hogy Jehovisták ! A másik pedig , hogy Jehova tanúi nem kéregetnek ! Válaszaitokból süt a tudatlanság és a butaság !

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!