Találatok a következő kifejezésre: Mi a Jézus (181 db)

Mik a karácsony gyökerei? A legtöbb tudós egyetért abban, hogy december 25-ét a katolikus egyház jelölte ki Jézus születésnapjául. Miért?

„Legnagyobb valószín?ség szerint azért, mert a korai keresztények azt akarták, hogy a dátum egybeessen a pogány római ünneppel, mely a »legy?zhetetlen Nap születése« jegyében zajlott” — mondja a The New Encyclopædia Britannica. De vajon a keresztények, akiket kegyetlenül üldöztek a pogányok több mint két és fél évszázadig, hirtelen miért adnák meg magukat üldöz?iknek?

Legjobb válasz: Mi történt a hagyományos karácsonnyal? „A karácsony egy örömteli idõszak volt számunkra, gyerekek számára — mondja Rita, visszatekintve az 1930-as évekre. — Mindenki elment a templomba, ahol a kedvenc egyházi énekeinket énekeltük. Amikor hazajöttünk, anya megfõzött egy pulykát, és kaptunk karácsonyi pudingot és krémet is. Õszintén hittük, hogy ez a nap Jézus születésnapja. A dolgok azonban megváltoztak. Úgy tûnik, az egyetlen dolog, amire ma sok gyerek gondol, hogy most jön a Télapó, és ajándékokat hoz.” Az Ébredjetek! nagy-britanniai tudósítójától A KARÁCSONY megünneplése az évek során többféle módon változott — s nem csak az utóbbi idõkben. Az angol szerzõ, Charles Dickens még 1836-ban ezt mondta: „Vannak emberek, akik azt mondják majd neked, hogy a karácsony már nem ugyanazt jelenti számukra, mint a múltban.” Talán némelyek meglepõdnek, de a karácsony nem mindig volt népszerû esemény. A 19. században, amikor Dickens írt, a karácsony veszített népszerûségébõl. A legtöbb brit újság nem közölt információkat a karácsonyról az évszázad korai szakaszában. Dickens és idõsebb amerikai társa, Washington Irving, erõfeszítéseket tettek, hogy népszerûsítsék a karácsonyt. Miért? Nem csupán azért, hogy újraélesszék a régi hagyományokat, hanem — legalábbis amennyire ez Dickenst illeti — azért is, hogy ráébressze olvasóit az elnyomottak életének rideg valóságaira, és így jobbá tegye helyzetüket. A XIX. század valóságai Mialatt az ipari forradalom némelyeknek fellendülést hozott, túlzsúfolt nyomornegyedeket, szennyet és rosszul fizetett munkát is eredményezett. „Minden nagyvárosnak van egy vagy több nyomornegyede — írta Friedrich Engels 1844-ben —, ahol a munkásosztály össze van zsúfolva . . ., eltávolítva a boldogabb osztályok látókörébõl.” Nagy-Britannia 1825-ös gyártörvénye — mely csak a pamutfeldolgozó üzemekre vonatkozott — azt mondta, hogy egy pamutfeldolgozó üzemben egy embernek sem volna szabad 12 óránál többet dolgozni hétköznaponként, szombaton pedig csak 9 órát. Thomas Macaulay történész 1846-ban az ilyen intenzív munkát okolta „az elme fejlõdésének lelassulásáért, mert az nem hagy idõt az elme egészséges használatára és a szellemi fejlõdésre”. A karácsonyi ünnepek újraéledése a XIX. század ilyen társadalmi és erkölcsi nehézségeinek közepette történt. Dickens és a karácsony Charles Dickens vezetõ szerepet vállalt a szegény emberek nehézségeinek társadalmi tudatosításában. Klasszikus novellájában, a Karácsonyi ének-ben, melyet 1843-ban adott ki, Dickens ügyesen alkalmazta a karácsony hagyományaival kapcsolatos ismeretét, hogy megvalósítsa szándékát. A Karácsonyi ének azonnali sikert aratott, és több ezer példányt adtak el belõle. A következõ évben kilenc londoni színház vitte színpadra a történet dramatizált változatát. Dickens 1867 karácsony estéjén felolvasta a novellát az egyesült államokbeli Bostonban (Massachusetts). A résztvevõk között volt egy bizonyos Mr. Fairbanks, egy vermonti gyártulajdonos, aki ezt mondta feleségének: „Úgy gondolom, hogy miután meghallgattuk Mr. Dickens Karácsonyi énekének a felolvasását ma este, fel kell adnunk azt a mindeddig megtartott szokást, hogy munkanapot tartsunk Karácsonykor.” Megtartotta ígéretét. A következõ évben azzal járult hozzá a hagyományhoz, hogy egy pulykát adott munkásainak karácsonykor. A karácsony elüzletiesedése A jótékony adományok mindennapossá váltak a karácsonyi idõszakban, kezdve az olyan jótékonysági alapítványoktól, melyek szenet adományoztak a szegény özvegyeknek, egészen addig, hogy a falusi földbirtokosok pénz- és élelemadományokat osztottak ki. A karácsony hamarosan elméletileg alkalmat adott minden osztály számára, hogy társadalmi egyetértésben találkozzon. Engedve, hogy a gazdagok és szegények közötti válaszfalak tudatosan ledõljenek az év ezen idõszakában, sokak lelkiismeretét megnyugtatta. Számos ünnepi hagyomány vagy újjáéledt vagy létrejött. Például az elsõ karácsonyi üdvözlõlap 1843-ban jelent meg, és amikor a nyomtatás olcsóbbá vált, az üzlet felvirágzott. A karácsonyfák, amelyeknek egy sokkal régebbi hagyománya volt, szintén egyre inkább népszerûvé váltak, miután Albert herceg, Viktória királynõ férje bevezette a német feldíszítés módszerét, aranyborítást, díszítéseket és gyertyákat alkalmazva. A karácsony kereskedelmi elõmozdítása lendületet kapott. Napjainkban, alig több mint egy évszázaddal késõbb, a karácsony olyannyira elüzletiesedett, hogy nyíltan beszélnek róla. Ez felveti a kérdést: Milyen volt a karácsony eredetileg? A karácsony eredete Történelmi háttérrel szolgálva, a The Chicago Tribune címû újság épp a múlt év decemberében említette egy szenzációt keltõ tudósításban: „Ironikus, hogy az ünnep, melyet a keresztények most azért kifogásolnak, mert behálózta azt a kereskedelem, pogány ünnepre vezethetõ vissza, melyet viszont a kereszténység vett át. Az elsõ feljegyzett beszámoló a karácsony megtartásáról, mint amely Jézus Krisztus születésnapja, több mint 300 évvel Jézus születése után íródott. A IV. században a keresztényiség lett a Római Birodalom hivatalos vallása, és a tudósok véleménye szerint a keresztények Jézus születésnapját december 25-re tették, hogy az egybeessen a nem keresztények által már régóta megtartott ünneppel. »Ahelyett, hogy küzdöttek volna a pogány ünnepek ellen, úgy döntöttek, hogy részt vesznek azokon és megpróbálják helyettesíteni azokat« — mondta az Utah egyetem professzora, Russell Belk . . . »A kereszténység által felcserélt pogány ünnepek a római Saturnalia ünnepei voltak — ajándékozással egybekötött farsangszerû ünnepek —, melyek késõbb váltak Angliában és Németországban a téli napfordulót ünneplõ karácsonyi ünnepekké« — mondta Belk. A karácsony népszerûsége fokozódott és alábbhagyott az évszázadok folyamán. Egy ideig tiltották Angliában és Amerikában a puritánok, akik kifogásolták a vele járó haszontalanságot. Belk ezt mondta: »Az 1800-as évek közepe táján azonban a karácsony bajban volt, veszített a népszerûségébõl.« Azt mondta, hogy a vallásvezetõk örömmel fogadták a vele járó kereskedelmet, az ajándékozást és a Télapót, hogy felélesszék az ünnepet. Belk azt mondta, hogy ez a felélesztés nagyrészt az angol szerzõnek, Charles Dickensnek tulajdonítható, akinek az 1843-as »Karácsonyi ének« címû mûve egy jó útra tért Scrooge-ot mutatott be, aki bõkezû adakozóvá vált.” Mi a helyzet a karácsonyi szokásokkal? Dickensrõl azt mondják, hogy „örült a karácsonyi szokások minden vele járó tartozékának”. De honnan származnak ezek a tartozékok? Érdekes meglátással szolgál ehhez a New York Newsday 1992. december 22-ei száma, John Mosleyt idézve, aki a The Christmas Star címû könyvet írta: „»A korai egyházvezetõk a karácsonyt nem decemberben ünnepelték, hogy ezzel külön megünnepeljék Krisztus születését« — mondta Mosley. »Õk a téli napfordulót tartották meg ily módon«, a tél fordulópontját, amikor a Nap befejezi dél felé haladását és újra észak felé veszi az irányt, új fényt hozva. Ennek bizonyítéka a karácsonyi jelképekben látható, mondta Mosley. Legszembetûnõbb a zöld növények használata, melyek az életet jelképezik egy sötét, hideg idõszakban. »A legszembetûnõbb zöld növény a karácsonyfa — mondta. — És az észak-európaiak az erdõben ünnepelték a napfordulót; fákat imádtak. A karácsonyfa így valójában a történelem elõtti idõk faimádatához nyúlik vissza.« Mosley továbbá azt mondta: »Mit teszel a fára? Fényeket. A fények a Napot idézik fel, és a Napot jelképezik. Ez a Nap újjászületéséért van, és a fény visszafordulásáért a napforduló után. A fõbb dolgok, amelyek a napforduló ünnepén mindenhol szerepet játszanak a fény és a zöld növények«. December 25. — tette hozzá — »volt a téli napforduló eredeti dátuma, és sok dolog, amit most teszünk, és amirõl azt gondoltuk, hogy viszonylag modern karácsonyi szokások, valójában a napforduló ünnepeinek eredetét követik nyomon.«” A zene is jellemzi a karácsonyi ünnepeket. Így hát nem meglepõ, hogy a római Saturnalia ünnepe lett felújítva annak ünneplése és a mulatozás számára, beleértve a táncot és az éneklést is. Azt, hogy a modern karácsony sok szokása az õsi saturnaliából ered, a tudósok többé nem vitatják. Mély aggodalmak Anglia Canterbury érseke, Dr. George Carey, panaszkodott a „Viktória korabeli Charles Dickens karácsonya” miatt. S az ok? „A gyermekeinkre hatással levõ kereskedelem miatt aggódom” — mondta. A The Scotsman címû újság szerint az anglikán püspök, David Jenkins úgy véli, hogy a karácsony kereskedelmi jellege az idegkimerülés állapotába sodorja az embereket. „A mohóságot imádjuk, és a karácsony a mohóság és a ostobaság ünnepévé válik — mondta. Majd hozzátette: — Az átlagembereket nyomorúságos helyzetbe sodorja a hitelkártya adósságuk . . . Egyre több bizonyíték van arra, hogy karácsony után az emberek kétségbeesnek, és heves családi vitákba keverednek. Ez fokozottan több nehézséget idéz elõ, mint amennyit az egész megér.” Az angliai The Church Times találóan összegezte a karácsony nehézségeit: „Meg kell szabadulnunk attól a nagy tivornyázó orgiától, amivé engedtük azt válni!” Mi a teendõ Felismerheted, hogy mi a karácsony: egy pogány ünnep, mely hamisan úgy van bemutatva, mint Jézus születésnapja, de valójában semmi köze sincs hozzá. A The Church Times elismerte: „Bátornak kell lennie annak a férfinak, nõnek vagy családnak, aki úgy dönt, hogy többé nem vesz részt egy olyan ünnepen, melyet a környezete oly erõszakosan akar rákényszeríteni. Sokan, akik úgy döntöttek, hogy „többé nem vesznek részt”, egyetértenek ezzel. De azt is tudják, hogy az igazság mélységes szeretete adja meg nekik mind a bátorítást, mind az erõt ahhoz, hogy ezt tegyék, és hogy meg is maradjanak amellett, amit vállaltak. Ez igaz lehet a te esetedben is — ha ez a vágyad. Tudtad ezeket a tényeket? * Jézus nem december 25-én született. * A pásztorok Izraelben a tél közepén fedél alatt tartották nyájaikat éjszaka, nem pedig a mezõkön. * A ’bölcsek’ valójában mágusok, asztrológusok voltak, és Jézust akkor látogatták meg, amikor õ fiatal gyermek volt nem pedig csecsemõ. * A Biblia sehol sem mondja, hogy a keresztényeknek meg kell ünnepelniük Jézus születésnapját. De határozott parancs van arra, hogy emlékezzenek meg az õ haláláról. Amiért Jehova Tanúi nem ünneplik A The Witness címû lap a Dubuque, Iowa (USA), római katolikus egyházmegye hivatalos lapja a következõ kérdést tette fel a „Kérdéssarok” riport jellegû cikkében: „Feleségem megkérte tíz gyermekemet, hogy segítsenek megünnepelni a 80. születésnapomat. A gyermekek közül azonban ketten Jehova Tanúi, és azt mondták, hogy õk nem ünneplik a születésnapot, mert szorosan azon példát követve élik életüket, melyet Jézus hagyott ránk, és amely összhangban van a Bibliával. Azt mondják, hogy sem Jézus, sem egyetlen korai keresztény nem ünnepelte a születésnapokat. Az egy pogány hagyomány volt, és olyasmi, amihez a keresztényeknek semmi közük. Pogány hagyománynak tekintették azt Krisztus idejében, és napjainkban is úgy kell azt tekinteni.” John Dietzen pap válaszolt a kérdésre: „Tudom, hogy ez fájdalmasan érinti önt, de az információ, amit ön ad, az igaz. Ez az egyik a számos különbség között, mely Jehova Tanúi és más, magukat keresztényeknek vallók hite és hitgyakorlataik között van. Ezzel a hitnézettel összhangban tagjaik nem ünneplik még a karácsonyt sem, részben azért, mert az Jézus születésnapját ünnepli, és azért sem, mert a karácsony dátumát a negyedik században nyilvánvalóan a téli napforduló napjára tették (a régi Juliánus naptár szerint), amely azt megelõzõen egy nagy pogány ünnep volt.”

A kérdező hozzászólása: Mi történt a hagyományos karácsonnyal? „A karácsony egy örömteli idõszak volt számunkra, gyerekek számára — mondja Rita, visszatekintve az 1930-as évekre. — Mindenki elment a templomba, ahol a kedvenc egyházi énekeinket énekeltük. Amikor hazajöttünk, anya megfõzött egy pulykát, és kaptunk karácsonyi pudingot és krémet is. Õszintén hittük, hogy ez a nap Jézus születésnapja. A dolgok azonban megváltoztak. Úgy tûnik, az egyetlen dolog, amire ma sok gyerek gondol, hogy most jön a Télapó, és ajándékokat hoz.” Az Ébredjetek! nagy-britanniai tudósítójától A KARÁCSONY megünneplése az évek során többféle módon változott — s nem csak az utóbbi idõkben. Az angol szerzõ, Charles Dickens még 1836-ban ezt mondta: „Vannak emberek, akik azt mondják majd neked, hogy a karácsony már nem ugyanazt jelenti számukra, mint a múltban.” Talán némelyek meglepõdnek, de a karácsony nem mindig volt népszerû esemény. A 19. században, amikor Dickens írt, a karácsony veszített népszerûségébõl. A legtöbb brit újság nem közölt információkat a karácsonyról az évszázad korai szakaszában. Dickens és idõsebb amerikai társa, Washington Irving, erõfeszítéseket tettek, hogy népszerûsítsék a karácsonyt. Miért? Nem csupán azért, hogy újraélesszék a régi hagyományokat, hanem — legalábbis amennyire ez Dickenst illeti — azért is, hogy ráébressze olvasóit az elnyomottak életének rideg valóságaira, és így jobbá tegye helyzetüket. A XIX. század valóságai Mialatt az ipari forradalom némelyeknek fellendülést hozott, túlzsúfolt nyomornegyedeket, szennyet és rosszul fizetett munkát is eredményezett. „Minden nagyvárosnak van egy vagy több nyomornegyede — írta Friedrich Engels 1844-ben —, ahol a munkásosztály össze van zsúfolva . . ., eltávolítva a boldogabb osztályok látókörébõl.” Nagy-Britannia 1825-ös gyártörvénye — mely csak a pamutfeldolgozó üzemekre vonatkozott — azt mondta, hogy egy pamutfeldolgozó üzemben egy embernek sem volna szabad 12 óránál többet dolgozni hétköznaponként, szombaton pedig csak 9 órát. Thomas Macaulay történész 1846-ban az ilyen intenzív munkát okolta „az elme fejlõdésének lelassulásáért, mert az nem hagy idõt az elme egészséges használatára és a szellemi fejlõdésre”. A karácsonyi ünnepek újraéledése a XIX. század ilyen társadalmi és erkölcsi nehézségeinek közepette történt. Dickens és a karácsony Charles Dickens vezetõ szerepet vállalt a szegény emberek nehézségeinek társadalmi tudatosításában. Klasszikus novellájában, a Karácsonyi ének-ben, melyet 1843-ban adott ki, Dickens ügyesen alkalmazta a karácsony hagyományaival kapcsolatos ismeretét, hogy megvalósítsa szándékát. A Karácsonyi ének azonnali sikert aratott, és több ezer példányt adtak el belõle. A következõ évben kilenc londoni színház vitte színpadra a történet dramatizált változatát. Dickens 1867 karácsony estéjén felolvasta a novellát az egyesült államokbeli Bostonban (Massachusetts). A résztvevõk között volt egy bizonyos Mr. Fairbanks, egy vermonti gyártulajdonos, aki ezt mondta feleségének: „Úgy gondolom, hogy miután meghallgattuk Mr. Dickens Karácsonyi énekének a felolvasását ma este, fel kell adnunk azt a mindeddig megtartott szokást, hogy munkanapot tartsunk Karácsonykor.” Megtartotta ígéretét. A következõ évben azzal járult hozzá a hagyományhoz, hogy egy pulykát adott munkásainak karácsonykor. A karácsony elüzletiesedése A jótékony adományok mindennapossá váltak a karácsonyi idõszakban, kezdve az olyan jótékonysági alapítványoktól, melyek szenet adományoztak a szegény özvegyeknek, egészen addig, hogy a falusi földbirtokosok pénz- és élelemadományokat osztottak ki. A karácsony hamarosan elméletileg alkalmat adott minden osztály számára, hogy társadalmi egyetértésben találkozzon. Engedve, hogy a gazdagok és szegények közötti válaszfalak tudatosan ledõljenek az év ezen idõszakában, sokak lelkiismeretét megnyugtatta. Számos ünnepi hagyomány vagy újjáéledt vagy létrejött. Például az elsõ karácsonyi üdvözlõlap 1843-ban jelent meg, és amikor a nyomtatás olcsóbbá vált, az üzlet felvirágzott. A karácsonyfák, amelyeknek egy sokkal régebbi hagyománya volt, szintén egyre inkább népszerûvé váltak, miután Albert herceg, Viktória királynõ férje bevezette a német feldíszítés módszerét, aranyborítást, díszítéseket és gyertyákat alkalmazva. A karácsony kereskedelmi elõmozdítása lendületet kapott. Napjainkban, alig több mint egy évszázaddal késõbb, a karácsony olyannyira elüzletiesedett, hogy nyíltan beszélnek róla. Ez felveti a kérdést: Milyen volt a karácsony eredetileg? A karácsony eredete Történelmi háttérrel szolgálva, a The Chicago Tribune címû újság épp a múlt év decemberében említette egy szenzációt keltõ tudósításban: „Ironikus, hogy az ünnep, melyet a keresztények most azért kifogásolnak, mert behálózta azt a kereskedelem, pogány ünnepre vezethetõ vissza, melyet viszont a kereszténység vett át. Az elsõ feljegyzett beszámoló a karácsony megtartásáról, mint amely Jézus Krisztus születésnapja, több mint 300 évvel Jézus születése után íródott. A IV. században a keresztényiség lett a Római Birodalom hivatalos vallása, és a tudósok véleménye szerint a keresztények Jézus születésnapját december 25-re tették, hogy az egybeessen a nem keresztények által már régóta megtartott ünneppel. »Ahelyett, hogy küzdöttek volna a pogány ünnepek ellen, úgy döntöttek, hogy részt vesznek azokon és megpróbálják helyettesíteni azokat« — mondta az Utah egyetem professzora, Russell Belk . . . »A kereszténység által felcserélt pogány ünnepek a római Saturnalia ünnepei voltak — ajándékozással egybekötött farsangszerû ünnepek —, melyek késõbb váltak Angliában és Németországban a téli napfordulót ünneplõ karácsonyi ünnepekké« — mondta Belk. A karácsony népszerûsége fokozódott és alábbhagyott az évszázadok folyamán. Egy ideig tiltották Angliában és Amerikában a puritánok, akik kifogásolták a vele járó haszontalanságot. Belk ezt mondta: »Az 1800-as évek közepe táján azonban a karácsony bajban volt, veszített a népszerûségébõl.« Azt mondta, hogy a vallásvezetõk örömmel fogadták a vele járó kereskedelmet, az ajándékozást és a Télapót, hogy felélesszék az ünnepet. Belk azt mondta, hogy ez a felélesztés nagyrészt az angol szerzõnek, Charles Dickensnek tulajdonítható, akinek az 1843-as »Karácsonyi ének« címû mûve egy jó útra tért Scrooge-ot mutatott be, aki bõkezû adakozóvá vált.” Mi a helyzet a karácsonyi szokásokkal? Dickensrõl azt mondják, hogy „örült a karácsonyi szokások minden vele járó tartozékának”. De honnan származnak ezek a tartozékok? Érdekes meglátással szolgál ehhez a New York Newsday 1992. december 22-ei száma, John Mosleyt idézve, aki a The Christmas Star címû könyvet írta: „»A korai egyházvezetõk a karácsonyt nem decemberben ünnepelték, hogy ezzel külön megünnepeljék Krisztus születését« — mondta Mosley. »Õk a téli napfordulót tartották meg ily módon«, a tél fordulópontját, amikor a Nap befejezi dél felé haladását és újra észak felé veszi az irányt, új fényt hozva. Ennek bizonyítéka a karácsonyi jelképekben látható, mondta Mosley. Legszembetûnõbb a zöld növények használata, melyek az életet jelképezik egy sötét, hideg idõszakban. »A legszembetûnõbb zöld növény a karácsonyfa — mondta. — És az észak-európaiak az erdõben ünnepelték a napfordulót; fákat imádtak. A karácsonyfa így valójában a történelem elõtti idõk faimádatához nyúlik vissza.« Mosley továbbá azt mondta: »Mit teszel a fára? Fényeket. A fények a Napot idézik fel, és a Napot jelképezik. Ez a Nap újjászületéséért van, és a fény visszafordulásáért a napforduló után. A fõbb dolgok, amelyek a napforduló ünnepén mindenhol szerepet játszanak a fény és a zöld növények«. December 25. — tette hozzá — »volt a téli napforduló eredeti dátuma, és sok dolog, amit most teszünk, és amirõl azt gondoltuk, hogy viszonylag modern karácsonyi szokások, valójában a napforduló ünnepeinek eredetét követik nyomon.«” A zene is jellemzi a karácsonyi ünnepeket. Így hát nem meglepõ, hogy a római Saturnalia ünnepe lett felújítva annak ünneplése és a mulatozás számára, beleértve a táncot és az éneklést is. Azt, hogy a modern karácsony sok szokása az õsi saturnaliából ered, a tudósok többé nem vitatják. Mély aggodalmak Anglia Canterbury érseke, Dr. George Carey, panaszkodott a „Viktória korabeli Charles Dickens karácsonya” miatt. S az ok? „A gyermekeinkre hatással levõ kereskedelem miatt aggódom” — mondta. A The Scotsman címû újság szerint az anglikán püspök, David Jenkins úgy véli, hogy a karácsony kereskedelmi jellege az idegkimerülés állapotába sodorja az embereket. „A mohóságot imádjuk, és a karácsony a mohóság és a ostobaság ünnepévé válik — mondta. Majd hozzátette: — Az átlagembereket nyomorúságos helyzetbe sodorja a hitelkártya adósságuk . . . Egyre több bizonyíték van arra, hogy karácsony után az emberek kétségbeesnek, és heves családi vitákba keverednek. Ez fokozottan több nehézséget idéz elõ, mint amennyit az egész megér.” Az angliai The Church Times találóan összegezte a karácsony nehézségeit: „Meg kell szabadulnunk attól a nagy tivornyázó orgiától, amivé engedtük azt válni!” Mi a teendõ Felismerheted, hogy mi a karácsony: egy pogány ünnep, mely hamisan úgy van bemutatva, mint Jézus születésnapja, de valójában semmi köze sincs hozzá. A The Church Times elismerte: „Bátornak kell lennie annak a férfinak, nõnek vagy családnak, aki úgy dönt, hogy többé nem vesz részt egy olyan ünnepen, melyet a környezete oly erõszakosan akar rákényszeríteni. Sokan, akik úgy döntöttek, hogy „többé nem vesznek részt”, egyetértenek ezzel. De azt is tudják, hogy az igazság mélységes szeretete adja meg nekik mind a bátorítást, mind az erõt ahhoz, hogy ezt tegyék, és hogy meg is maradjanak amellett, amit vállaltak. Ez igaz lehet a te esetedben is — ha ez a vágyad. Tudtad ezeket a tényeket? * Jézus nem december 25-én született. * A pásztorok Izraelben a tél közepén fedél alatt tartották nyájaikat éjszaka, nem pedig a mezõkön. * A ’bölcsek’ valójában mágusok, asztrológusok voltak, és Jézust akkor látogatták meg, amikor õ fiatal gyermek volt nem pedig csecsemõ. * A Biblia sehol sem mondja, hogy a keresztényeknek meg kell ünnepelniük Jézus születésnapját. De határozott parancs van arra, hogy emlékezzenek meg az õ haláláról. Amiért Jehova Tanúi nem ünneplik A The Witness címû lap a Dubuque, Iowa (USA), római katolikus egyházmegye hivatalos lapja a következõ kérdést tette fel a „Kérdéssarok” riport jellegû cikkében: „Feleségem megkérte tíz gyermekemet, hogy segítsenek megünnepelni a 80. születésnapomat. A gyermekek közül azonban ketten Jehova Tanúi, és azt mondták, hogy õk nem ünneplik a születésnapot, mert szorosan azon példát követve élik életüket, melyet Jézus hagyott ránk, és amely összhangban van a Bibliával. Azt mondják, hogy sem Jézus, sem egyetlen korai keresztény nem ünnepelte a születésnapokat. Az egy pogány hagyomány volt, és olyasmi, amihez a keresztényeknek semmi közük. Pogány hagyománynak tekintették azt Krisztus idejében, és napjainkban is úgy kell azt tekinteni.” John Dietzen pap válaszolt a kérdésre: „Tudom, hogy ez fájdalmasan érinti önt, de az információ, amit ön ad, az igaz. Ez az egyik a számos különbség között, mely Jehova Tanúi és más, magukat keresztényeknek vallók hite és hitgyakorlataik között van. Ezzel a hitnézettel összhangban tagjaik nem ünneplik még a karácsonyt sem, részben azért, mert az Jézus születésnapját ünnepli, és azért sem, mert a karácsony dátumát a negyedik században nyilvánvalóan a téli napforduló napjára tették (a régi Juliánus naptár szerint), amely azt megelõzõen egy nagy pogány ünnep volt.”
Az elsõ vagyok. Azt hittem, ez egy igazi kérdés, bocs. Ha tudom, hogy Jehova Tanúja vagy, nem válaszolok, m. semmi értelme ilyesmin vitatkozni.
Azt szeretném kérdezni, Kedves Kérdezõ, hogy miért hívod Karácsonynak? Honnan ered a név? Miért nem hívod Te is, mint oly sokan a világban, Krisztus-misének?
A kérdező hozzászólása: Bocsánat Krisztus-Misének, egyébként nem hallottam még ezt az elnevezését!
Miért, szerinted mit jelent a "Christmas" név, vagy rövidítve a "X-mass"? Keresztény misét, vagy Krisztus miséjét. A Karácsony sokkal, de sokkal õsibb ünnep, mint azt sokan képzelik. Valóban, ahogy írtad, õseink a Nap, Arany Atyácska újjászületését ünnepelték ekkor. Ezen a napon kimentek és szent állatu(n)k, a sólyom röptetésével köszöntötték õt. És ezt az ünnepet hívták õk "karasun"-nak. Egyébiránt innen van a kerecsen-sólyom neve is, ami így persze feltûnõen hasonlít a "karácsony"-ra.

Ha Jézus eleinte csak a zsidókhoz jött akkor minek a hatására kezdett a többi néphez szólni?

Nem nagyon ismerem a történetet. :-( Prófétált nem zsidóknak is,igaz? Mi történt aminek a hatására a többi nép is ugyan olyan fontos lett? Ha a zsidókhoz jött akkor most nekik is kereszténynek kellene lenni? Tehet Isten úgymond a Judaizmust lecserélte volna a Kereszténységre? Más utat mutatott volna a kiválasztott népének? És itt a kérdés,hogy miért gondolta meg magát és tette Önmagát minden más nép számára is elérhetõvé Jézus által?

Legjobb válasz: Nem olyan nehéz ez. Isten soha nem akart senkinek hátat fordítani: (1Mózes 22:18) 18 És a te magod által nyer áldást a föld minden nemzete, mert hallgattál a szavamra.«” Már Ábrahám idejében ígéretet tett , hogy lesz valaki:/Jézus/, akinek a tettein keresztül minden nemzetben élõk a javukra fordíthatják azt hogy, jogilag vissza vásárolja Ádám leszármazottainak a lehetõséget az örök életre a halálával. Az hogy a Zsidók ezzel a lehetõséggel nem éltek az már az Õ döntésük volt, Isten nem fog senkinek könyörögni. Ha nem Õk, akkor majd más.amúgy is az évszázadokon keresztül annyiszor kikaptak, de nyakas egy nép nem tanultak belõle. Amúgy is megismertette volna magát mindenkivel, csak ebben az esetben a test szerinti Izrael nemzete lehetett volna a Tanítója a többi embernek ahogy volt is amikor csatlakoztak mások ehhez az imádathoz annak idején. Nem a Judaizmust cserélte le, hanem az Izraeliták tértek el az eredeti imádattól, és Jézus ezt vissza állította. Már nem is Isten írott szava szerint éltek, hanem a Rabbi Tanítók szájhagyományai szerint, így ahogy Jézus mondta, Isten szavát erõtlenné tették, az emberi okoskodásukkal. Vagy is nagyobb dolgot tulajdonítottak emberek tantételeinek, mint Isten szavának törvényeinek-.Ezeket betartatták Isten szavát meg "be nyelték" Ma sincs más kép. az utolsó apostol halála után olyan szépen bejöttek az emberi filozófiák, meg a pogány tanításokkal kevert emberi szavak, hogy a bibliának semmi értéke nincs az emberek elõtt. Nagyon nagyon kevesen élnek úgy ahogy Jézus tanította, vagy leíratta. A kereszténységben hatalmas szabadságot engednek az erkölcs és az egyéb tiltások terén, miközben a biblia határozottan állítja, hogy az ilyen életû emberek nem lesznek részesei Isten országának, Némely egyház vezetõ olyan kijelentéssel,hogy: "Haladni kell a korral" Isten szavát teljesen felesleges szavakká tették, olyan mint ha ezeket csak hobbiból íratta volna le. S ha majd jön az elszámolás akkor aztán nem tudom hogy ezek a biblia tanítók, hogyan fognak a nép szemébe nézni.... Tehát nem ok nélkül fordult egy nagyot, s szemmel jól látható, hogy azok akik nem tartoznak a Test szerinti Izraelhez,/bár vannak néhányan de nagyon kevsen/ az egész földön tanítják Isten szavát, az egész életüket ennek szentelik, miközben a tökéletlenségük ellenére Õk is igyekeznek betartani azt, nem csak betartatni Talán még annyit, hogy sajnos a "kereszténységen" belül is iszonyú sok felekezet van, több féle tanítással. S nem élnek ezen bibliai elvek szerint nem csak hogy a híveik de maguk a "vallásvezetõk" sem. Így Isten szavának formáló ereje semmilyen hatást nem fejt ki az egyénekre,ami nagy baj, de nem veszik komolyan, sõt egyenesen Istenre támadnak, hogy legyen engedékenyebb.... a sokféle tanítás megtette a hatását, az emberek igen nagy része "kereszténynek" vallja magát, de az életvitelük meg se közelíti a Jézus által tanítottakat. S mondjuk meg õszintén, ha ezek a vallás vezetõk most szigorítanának a Bibliának megfelelõen, akkor elvesztenék a "híveiket" Na ez az ami nagyon szomorú, hiszen a legtöbben azt vallják, hogy meg van a "saját" vallásuk, Igen a sajátjuk, nem a Jézus által tanított és kért imádat.

Nem olyan nehéz ez. Isten soha nem akart senkinek hátat fordítani: (1Mózes 22:18) 18 És a te magod által nyer áldást a föld minden nemzete, mert hallgattál a szavamra.«” Már Ábrahám idejében ígéretet tett , hogy lesz valaki:/Jézus/, akinek a tettein keresztül minden nemzetben élõk a javukra fordíthatják azt hogy, jogilag vissza vásárolja Ádám leszármazottainak a lehetõséget az örök életre a halálával. Az hogy a Zsidók ezzel a lehetõséggel nem éltek az már az Õ döntésük volt, Isten nem fog senkinek könyörögni. Ha nem Õk, akkor majd más.amúgy is az évszázadokon keresztül annyiszor kikaptak, de nyakas egy nép nem tanultak belõle. Amúgy is megismertette volna magát mindenkivel, csak ebben az esetben a test szerinti Izrael nemzete lehetett volna a Tanítója a többi embernek ahogy volt is amikor csatlakoztak mások ehhez az imádathoz annak idején. Nem a Judaizmust cserélte le, hanem az Izraeliták tértek el az eredeti imádattól, és Jézus ezt vissza állította. Már nem is Isten írott szava szerint éltek, hanem a Rabbi Tanítók szájhagyományai szerint, így ahogy Jézus mondta, Isten szavát erõtlenné tették, az emberi okoskodásukkal. Vagy is nagyobb dolgot tulajdonítottak emberek tantételeinek, mint Isten szavának törvényeinek-.Ezeket betartatták Isten szavát meg "be nyelték" Ma sincs más kép. az utolsó apostol halála után olyan szépen bejöttek az emberi filozófiák, meg a pogány tanításokkal kevert emberi szavak, hogy a bibliának semmi értéke nincs az emberek elõtt. Nagyon nagyon kevesen élnek úgy ahogy Jézus tanította, vagy leíratta. A kereszténységben hatalmas szabadságot engednek az erkölcs és az egyéb tiltások terén, miközben a biblia határozottan állítja, hogy az ilyen életû emberek nem lesznek részesei Isten országának, Némely egyház vezetõ olyan kijelentéssel, hogy: "Haladni kell a korral" Isten szavát teljesen felesleges szavakká tették, olyan mint ha ezeket csak hobbiból íratta volna le. S ha majd jön az elszámolás akkor aztán nem tudom hogy ezek a biblia tanítók, hogyan fognak a nép szemébe nézni.... Tehát nem ok nélkül fordult egy nagyot, s szemmel jól látható, hogy azok akik nem tartoznak a Test szerinti Izraelhez, /bár vannak néhányan de nagyon kevsen/ az egész földön tanítják Isten szavát, az egész életüket ennek szentelik, miközben a tökéletlenségük ellenére Õk is igyekeznek betartani azt, nem csak betartatni Talán még annyit, hogy sajnos a "kereszténységen" belül is iszonyú sok felekezet van, több féle tanítással. S nem élnek ezen bibliai elvek szerint nem csak hogy a híveik de maguk a "vallásvezetõk" sem. Így Isten szavának formáló ereje semmilyen hatást nem fejt ki az egyénekre, ami nagy baj, de nem veszik komolyan, sõt egyenesen Istenre támadnak, hogy legyen engedékenyebb.... a sokféle tanítás megtette a hatását, az emberek igen nagy része "kereszténynek" vallja magát, de az életvitelük meg se közelíti a Jézus által tanítottakat. S mondjuk meg õszintén, ha ezek a vallás vezetõk most szigorítanának a Bibliának megfelelõen, akkor elvesztenék a "híveiket" Na ez az ami nagyon szomorú, hiszen a legtöbben azt vallják, hogy meg van a "saját" vallásuk, Igen a sajátjuk, nem a Jézus által tanított és kért imádat.
Na igen, aki a kereszténység nevében üldözi a zsidókat, az elég értelmi f...os.
Jézus minden emberhez jött. Ezt muutatja az is hogy válogatás nélkûl gyógyitott embereket és támasztotta fel õket.
A kérdező hozzászólása: >Máté 25:11 Késõbb pedig a többi szûzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk. 12 Õ pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. ezek szõzek voltak, tehát megtisztult hívõk, aki vették hittel az igét, stb... végigmentek a kereszténnyé válás lépésein, megtértek, megkeresztelkedtek vízzel, betöltekeztek Szentlélekkel (volt olajuk, csak nem elég) de még sem ismerték Jézust, és Jézus sem ismerte õket.< Ezt nem értem! Miért utasította el õket?
A kérdező hozzászólása: A zsidóknak, a Judaizmusnak mi az elképzelése a végidõkrõl és mi a véleményük a keresztények elképzelésérõl? A jelenések könyvérõl? Hogy látják, mi a véleményük mondjuk az itt írottakról? Hogy lemetszik õket az olajfáról, mert nem Jézust követik?
Nem, mert nem vallást hozott létre, hanem a helyes imádatot állította helyre, ami életforma, és az életükkel is látszódnia kell, hogy hova tartoznak. Egy Katolikus érsek Salvatore Fisichella jelentette ki, hogy: "Ha valaki lát minket, nem mondaná meg, hogy keresztények vagyunk, hiszen ugyan úgy élünk mint a nem hívõk" Ez csak egy "vallás" amit csak Hisznek, de nem élik azt. Különben is Istennek mindig is volt kiválasztott népe, és ez ma sincs másként. Ez az Isten a népét egységbe és szervezettségbe vezeti, úgy ahogy egykor az Izraelitákat, úgy a nemzetekbõl választottakat is, S ahogy valaki írta, lehet Test szerinti Zsidó születésû, de úgy kell élnie, ahogy Isten Jézuson keresztül meghagyta.
A kérdező hozzászólása: >>Nem a Judaizmust cserélte le, hanem az Izraeliták tértek el az eredeti imádattól, és Jézus ezt vissza állította.<< Akkor a keresztények az eredetileg zsidóknak szánt hitet, vallást követik és tulajdonképen a Judaizmus követõi? :-)
Mindig is csak két út volt. A hit útja vezetett Istenhez. Bukás is így volt, nem Istennek, hanem a sátánnak hitt az ember. Utána mindjárt Káin és Ábel is így volt, egyik hitt Istennek, és kedves volt az áldozata elõtte, másik nem vette figyelembe, hogy kell keresni, és a figyelmeztetést sem. Aztán törvény elõtt más volt sok hit embere, de Ábrahám a hit atyja volt a legjelentõsebb. Mivel olyan kedves volt Istennek, olyan végletekig kitartó volt a hitben, botlások ellenére is, hogy a Zsidók miatta lettek különlegesek, mert az õ leszármazottai voltak, és az áldásait, ígéreteit örökölték. De belõlük is csak a hit emberei üdvözültek. Jézus is a szolgálatát azzal kezdte, hogy mikor fleolvasta a zsinagógában az elhívását, a következõ a két pogány példa volt, akikre Isten inkább nézett, mint izraelre.: Lukács 4:25 És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok özvegy asszony volt Izráelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt; 26 Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz. 27 És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izráelben; de azok közül egy sem tisztult meg, csak a Siriából való Naámán. 28 És betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. Ábrahám ígéretei miatt is, Isten hûsége miatt is ott kezdte a szolgálatot, de ott is elcsodálkozott pl a szamáriai asszony, és a római százados hitén is, hogy Izraelben sem talált ekkorát. Mennyegzõs példázata is arról szól, hogy voltak a hivatalosak, akik nem mentek be, inkább kellett nekik az áldás (föld, állatok, feleség, ház) mint az, aki adta azokat! Ezért a szolgái behívnak bárkit, aki megbecsülve érzi magát a meghívástól! Még sok ige szól arról, hogy már az ószövetségben is minden népnek tervezte a megváltást, megbocsájtást Isten. De Izrael volt az, ahol az Õ igéje jelen volt, az a nép volt megszentelve valamennyire, a többihez képest mindenképp. A népek mentek a saját fejük után, Izrael legalább kereste valamennyire Istent.: Apostolok Cselekedetei:17:30 E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek: Ha pl nyernél a lottón, akkor valószínû te is a családodban kezdenéd az osztogatást, és ha nekik nem kell, vagy úgy fogadnák, mint Izrael, akkor adnál másoknak is... Istennel járás az közösség! Akik közösségben vannak vele, akik kersik, annak ad. Akiket nem ismer, azokat kiveti. Máté 25:11 Késõbb pedig a többi szûzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk. 12 Õ pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. ezek szõzek voltak, tehát megtisztult hívõk, aki vették hittel az igét, stb... végigmentek a kereszténnyé válás lépésein, megtértek, megkeresztelkedtek vízzel, betöltekeztek Szentlélekkel (volt olajuk, csak nem elég) de még sem ismerték Jézust, és Jézus sem ismerte õket. akkor mi lesz azokkal, akik csak vallásoskodnak, és alámerítkezni sem akarnak, sem szent Szellemmel betöltekezni. Akik elkezdtek járni az úton, nem fordulhatnak vissza. Zsidók is választottak Mózesnél, eléjük volt adva az élet, és a halál! Mégis, mikor az élet megjelent köztük, elutasították, a holt vallást választva. Jézus a Szent Szellem elküldése nélkül nem engedte a tanítványokat szolgálni, ahhoz meg meg kellett hogy haljon. De utána is volt egy idõ, amíg türelmes volt, csak aztán lépett tovább, és küldte el a tanítványait a pogányokhoz is, türelmesen elmagyarázva Péternek, és rajta keresztül a többi zsidónak is, hogy Isten mindenki Istene, és Jézus mindenki megváltója, és ezért mindenkihez küldettek a tanítványok. Máté Evangéliuma:24:14 És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég.
"Pál volt az, aki Jézus tanítását tovább adta.. 7" Ne feledkezzünk meg SOHA a legkedvesebb tanítványról, Szent János evangélistáról, aki tanúbizonyságot tett. Ha csak az õ Evangéliuma, hacsak annak Prológusa, csak néhány sora maradt volna meg nekünk, akkor is a JÓ HÍRRÕL pontosan tudhatunk és a világba a megváltás fénye, a világ világossága árad szét. "A LOGOSZ testté lett, közöttünk lakozott" János evangéliuma 1, 14
Jezus csak zsidokhoz szolt, nagy ritkan ma nepbol valokhz (samariai asszony). A tobbi nep fele valo iehirdetessel a tanitvanyait bizta meg( akik szinten nagy reszben zsidok voltak). De a tortenelem vegen helyre fogja allitani Izraelt is, es ok is megternek (szelid-vad olajfa peldazata, "megbanhatatlanok Isten igeretei es az o elhivasa).
Jézus csak azokhoz tudott beszélni, akik körülötte voltak. És akik az õ beszédének a nyelvét értették. Tehát kizárólag a zsidókhoz beszélt. De ha netán egy római katona - régóta Palesztinában szolgálva megtanulta a helyi nyelvet - hát õ is megérthette Jézus szavait. De amikor Pilátus elé került, Jézus nyilván latinul szólt... Pál volt az, aki Jézus tanítását tovább adta más népeknek is. Valószínûleg görögül. (Az Újszövetség görögül íródott)
Jézus sem azért jött, hogy mindenkinek igazat adjon. Vagy hogy a világ rángassa õt.
A megoldás egyszerû: Hülyeséget nem kell tanítani, .... egyénekre pedig nincs szükség. Nem kell mások kívánságait nyalni.
Bocs, az elõzõ nem #23-hoz, hanem #22-höz.

Tulajdon képpen mi a megtérés, hogyan térhetek meg és kihez? Biblia értelemben. , Olvasgatom a bibliát de ezt nem étrtem, pedig Jézus sokszor mondja.

Legjobb válasz: Ha megtérsz, akkor az azt jelenti, hogy hiszel Jézus Krisztusban, a csodákban, amit az Atya nevében elkövetett, és bátran kimondod a bizonyságtételt, miszerint "Jézus az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm." Továbbá elhiszed, hogy Jézus értünk halt meg a kereszten azért, hogy megváltson minket az õsbûntõl (Ádám és Éva), és feltámadt. Remélem tudtam valamennyit segíteni. :)

Ha megtérsz, akkor az azt jelenti, hogy hiszel Jézus Krisztusban, a csodákban, amit az Atya nevében elkövetett, és bátran kimondod a bizonyságtételt, miszerint "Jézus az én Uram, Megváltóm, és Gyógyítóm." Továbbá elhiszed, hogy Jézus értünk halt meg a kereszten azért, hogy megváltson minket az õsbûntõl (Ádám és Éva), és feltámadt. Remélem tudtam valamennyit segíteni. :)
Bibliai értelemben azt jelenti, hogy megváltozik az élet iránya, Isten kerül a fókuszba. Persze más dolgok nem szûnnek meg, hanem Isten fénye vetül mindenre. Én saját szavaimmal azt nevezném megtérésnek, amikor az ember reagál egy döntéssel arra, hogy Isten megérintette a szívét. Nálam legalábbis így volt. Tehát a megtérésnek nevezett dolog az ember, és Isten személyes kapcsolatának a kezdete, amikor Isten mondja: gyere, az ember pedig megy.
Röviden a megtérés annyit tesz, hogy egy ateista, vallástalan ember vallásos lesz, elkezd hinni. Ezt kiválthatja egy nagy csapás az életben. Ismerek olyan személyt, aki gyerekkorában igazi kommunista, egyházgyûlölõ családban nõtt fel. Fiatalkorában lett egy súlyos betegsége, majd a gyógyulása után tért meg, s ma katolikus pap. Van aki egy haláleset, vagy egyéb tragédia után döbben rá, hogy a legnagyobb vígaszt Isten és a Szûzanya tudja nyújtani (nem kell kommentelni hogy a Szûzanya nem közbenjárónk meg blabla, mert most nem errõl van szó). Van aki egyszerûen olyan emberek közé kerül, akár a családban, akár a munkahelyen, hogy hatásukra lesz vallásos.
Akkor térsz meg, ha visszafordulsz egy rossz útról. Rossz út az, hogy Isten nélkül élsz, elfordultál tõle. (Vagy még eddig oda sem fordultál.) Visszatérsz Istenhez, az õ útjára lépsz, amin õ vezet (a parancsaival, amik a javadat szolgálják). Ádám letért errõl, de te visszafordulhatsz, megbánhatod, hogy eddig az életedet nem vele élted. Elutasítod a rossz utat, soha nem jársz már azon. Ez a megtérés. Gusev
A gyönyörû szavak után haldd tehát a lényeget is: Megtérni azt jelenti, hogy csellel, fortéllyal, megtévesztéssel beszervezett egy szekta.
Bibliai értelemben a megtérés lényege a következõ: 1. Felismered a bûneidet, hogy Isten ellen vétkeztél. 2. Megutálod a bûnöket. 3. Istenhez fordulsz imádságban, és kéred, hogy bocsássa meg azokat. ÉS A LEGFONTOSABB: 4. Megváltoztatod ezután a cselekedeteidet (persze jó irányba). ENNYI! Ezt bárki, bármikor és bárhol megteheti, akármennyi ismerete is van a Teremtõrõl. Ehhez nem kell hatalmas Bibliaismeret, nem kell még az evangéliumokat sem ismerni hozzá. Sõt, még csak Jézusra sincs szükség hozzá, nem kell ismerni azt, hogy Õ mit tett értünk a kereszten! Bemerítõ János (ismertebb néven Keresztelõ János) is ezt hirdette, és senkinek sem mondta azt, hogy várják meg Jézus keresztáldozatát, és majd utána térjenek meg! János elvárta a követõitõl, hogy tiszta szívükbõl térjenek meg Istenhez, és hogy látsszon az életükön a változás. Sok évvel Bemerítõ János után Pál apostol, amikor Efézusban járt, János követõirõl azt hitte, hogy keresztények, pedig nem is ismerték Jézust! Õk (ellenben sok mai kereszténnyel, akik állítólag ismerik Jézus) tudták, hogy mi az igazi megtérés, és még évekkel késõbb is látszott rajtuk ez...
Ha a görög eredetit nézzük, ott a megtérés helyén szereplõ szó (metanoia) jelentése: gondolkodásmód-változás, helyesbítés, fordulat. Vagyis valóban arra utal ez a kifejezés, h valami gyökeres változás áll be az ember hozzáállásában, életében, ami után már nem lesz ugyanaz, mint régen.
A megtérés egy elég nehezen definiálható fogalom, egyfajta indíttatás, mivel akik megtérnek, azok abban a pillanatban általában még igen keveset tudnak a vallásukról, amibe megtértek. Ezután ásnak csak le mélyebbre, erre az "indíttatásra", megtérés hatására kezdik el gyakorolni az adott vallást, és tanulmányozni, tanulni, vagy akár nem is csak ilyen értelemben lehet értelmes. Bibliai értelemben Istenrõl, illetve a kereszténységrõl, mint Jézusban való hitrõl van szó.
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat, sokat segítettetek.
Az elõzõ linket én is javaslom. Én ez alapján tértem meg :)
Nekem ez az oldal segített http://istenletezik.hu/.
Én arra szavazok hogy 23:17-é a legkorrektebb válasz, a kereszténység alapgondolata hogy minden ember eredendõ bûnnel születik amit a Jézus-hit vehet le róla. A megtérés annyit tesz hogy elfogadod ezt az elképzelést (azaz hogy bûnös vagy és ezért vezekelned és hinned kell). 11:38-nak is igaza van hogy ez igazából nem jelent mást mint hogy elhiszed/elfogadod a keresztény vallás alaptételeit xD Akármilyen hosszú értekezést olvasol el róla, lényegében errõl van szó. A "megtérés" (egyébként gyönyörû szóválasztás) ugyan magyar csinálmány, de a héberben szereplõ שוב szóban szintén benne van a "visszatérés" (a másik szó amit használnak a נחם szenvedés, gyászolás, illetve az Újtestamentumban az említett görög μετάνοια metanoia = meggondolni magad, megváltoztatni a véleményed).

Ha minden ember az égbe megy-ahogy sok vallás tanítja-, mit jelentnek Jézus szavai a Máté 5:5-ben?

Legjobb válasz: Te leragadtál az 5. versnél, és azt hiszed, hogy találtál valamit, ami ellentmond a fõbb keresztény egyházak tanításainak, és örülsz ennek, mint majom a farkának. De olvasd kicsit tovább, a 18. versben ezt mondja Jézus: "Mert bizony mondom néktek, míg AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLIK, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik." Tehát a szelídek öröklik a földet, de az ég és a föld elmúlik! Nyilván nem errõl a Föld nevû bolygóról beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy öröklik a földet. Pál azt mondta, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnan a Megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk (Fil 3:20). Üdv.

Te leragadtál az 5. versnél, és azt hiszed, hogy találtál valamit, ami ellentmond a fõbb keresztény egyházak tanításainak, és örülsz ennek, mint majom a farkának. De olvasd kicsit tovább, a 18. versben ezt mondja Jézus: "Mert bizony mondom néktek, míg AZ ÉG ÉS A FÖLD ELMÚLIK, a törvénybõl egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik." Tehát a szelídek öröklik a földet, de az ég és a föld elmúlik! Nyilván nem errõl a Föld nevû bolygóról beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy öröklik a földet. Pál azt mondta, hogy a mi országunk a mennyben van, ahonnan a Megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk (Fil 3:20). Üdv.
Szia! A válasz egyszerû, és benne van a Szentírásban. A feltámadáskor Jézus az üdvözülteket a mennybe viszi (Jn. 14:1-3). Itt leszenk 1000 éven keresztül (Jel. 20:6). Majd amikor Újjáteremti a Földet akkor visszatérnek. Lásd: "Azután láttam új eget és új földet; mert az elsõ ég és az elsõ föld elmúlt; és a tenger többé nem volt. És én János láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentõl szállt alá a mennybõl, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égbõl: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az õ népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az õ Istenük." (Jelenések 21:1-3) Üdv. Péter
Hát a new age szerint, minden ember Istenhez tér vissza.Ez majd kiderül odaát.Addig választanod kell az 1es ajtó és a 2es ajtó között. Biblia tanitása szerint, természetesen csak akkor leszel Istennel, ha Jézus elmossa a büneidet, ahhoz meg a te kezdeményezésed kell Jézus fele. Én személy szerint nem vagyok vallásos, nem élem hivõként az életem, de Jézussal szeretnék mindenképp jó viszonyban lenni, mert amekkora szeretet volt benne értünk, annyi senkiben sem.
Kedves Péter, a földet nem fogja újjá teremteni, hanem a meglévõt fogja az életben maradókkal rendbe hozatni, a segítségével. a föld nem vétkezett, ezért nem tudom, miért kellene elpusztítania? Az új ég a Jézusi királyságot, Isten uralkodási helyét jelenti ami át veszi az emberi uralmak felett az irányítást, ahogy Ádám idejében sem alakított ki földi vezetõket vagy nem volt szándékában embereknek a földön uralmakat egymás felett létre hozatni az embereknek az állatok felett kell "uralkodni" nem egymás felett, erre ott van Õ.:) A földet a gonoszoktól tisztítja meg és a szelídek örökölnek... :) Katy Weaver
bocsánat az lemaradt, hogy az új "föld" pedig azt az emberi társadalmat jelenti, akik maradhatnak, mert megfelelnek Isten követelményeinek. Katy Weaver
Vajon miért nem értik a szektások, hogy az égvilágon senki sem állítja, hogy a halál után a fizikai test megy a mennybe? Mi kell ahhoz, hogy ne csavarják ki az ember szavát, és állítsanak olyat, amit senki sem mondott? Vajon miért olyan elképzelhetetlen nekik az, hogy a lélek bizony halál után megy a helyére és van pokol, kell félni tõle. A feltámadás pedig a fizikai test feltámadása. Ahogy le van írva. Bár mit várjon az ember olyanoktól, akik azt hiszik, Jézus csak egy teremtett arkangyal?
Akkor Jézus lesz a király, vagy lesz 14400 ország, saját királlyal? Jézus lesz a király, és õ uralkodik majd egy új világmindenségben. Nem fog minden ember a mennybe kerülni, bár ha Isten kegyelmén múlna, akkor így lenne. De Isten nem kényszeríti rá az emberre magát, ezért nem is lesz ez így. Jézus beszédébõl az ideális keresztény képe bontakozik ki.
Kedves 7-es válaszoló Nem vagyunk szektások, mert elismert szekta nincs Magyarországon, de a föld egyéb részein sem. Más részt Ádám büntetése nem az örökké való kínzás, hanem ha elolvastad volna akkor a halál, vagy is oda kerül az ember vétetett a föld alkotó elemeibe. Ádám sem a mennybõl jött s nem is megy oda. S ha mi akik örököltük a bûnt akkor miért is kellene Ádámnál nagyobb büntetést kapnunk? egyébként pedig a teremtõ maga is undorítónak tartotta és tartja az élõ lények kínzását, és azokat az embereket akik ilyet tettek a hamis Isteneiknek azokat megbüntette, amikor gyermekeket és élõ embereket áldoztak fel. Azt írja a szent írás, hogy nem gyönyörködik egy bûnös HALÁLÁBAN... S itt sem kínzásról van szó.az ember az élet megszüntetésében sem gyönyörködik, akkor miért is kellene örökké tartó kínzásnak alávetnie? Miért gondolják az e emberek azt , hogy Isten egy szadista, aki ezzel szórakozik. akik ezt kitalálták róla hát ....nem épen az Isteni szeretetrõl híresek. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: Isten ugyebár nem hazudhat. Azt minden vallás elismeri, hogy az elsõ emberpárral Istennek az volt a szándéka, hogy benépesítsék a földet, szaporodjanak és sokasodjanak. Ha elpusztulna a föld, meg ilyenek, akkor úgy nézne ki az egész, hogy Isten akarata nem a földön, hanem az égben fog megvalósulni. Neki nincs lehetetlen, mindig voltak a történelem során olyan személyek akik szolgálták Õt. Például: a középkorban a vallás elnyomta az embereket, a vallásvezetõk fényûzésben éltek. Az egyszerû emberek nem tudtak hozzájutni a Bibliához, mert nem engedték lefordítani a köznyelvre. De Isten gondoskodott róla, hogy a Szava fennmaradjon. És ma milliók olvassák. Õ mindig tudja, mit mikor tegyen. A földünket is a maga idejében , , kitakarítja, , és a rendetlen , , lakókat, , megsemmisíti.

Ha a tv-ben a Télapó hozza az ajándékokat karácsonykor, akkor mi mért mondjuk azt a gyerekeinknek, hogy itt a Jézuska?

Én pl soha nem tudtam elképzelni Jézuskát ,hogy a fa alá teszi az ajándékokat stb... 1 éves fiam még nem érti, de 1-2 év múlva megkérdezi hogyis néz ki.Akkor mit mondok neki?

Legjobb válasz: A tv filmek nagy része amerikai, ott a Télapó hozza, Magyarországon mások a hagyományok. Te döntöd el mit mondasz majd, valószínûleg a többi gyerek akikkel beszél majd a tiéd, úgy fogja tudni hogy a Jézuska hozza, hogy ebbõl lesz-e konfliktus vagy sem, ezt egy óvónõ jobban meg tudná mondani. Nem hiszem hogy 2-3-4 éves gyerekek konkrét személyt képzelnek a Jézuskához, bennük nem alakulnak ki ilyen kérdések mint a felnõttekben, elfogadják hogy a Jézuska hozza és pont, nem gondolják túl.

A tv filmek nagy része amerikai, ott a Télapó hozza, Magyarországon mások a hagyományok. Te döntöd el mit mondasz majd, valószínûleg a többi gyerek akikkel beszél majd a tiéd, úgy fogja tudni hogy a Jézuska hozza, hogy ebbõl lesz-e konfliktus vagy sem, ezt egy óvónõ jobban meg tudná mondani. Nem hiszem hogy 2-3-4 éves gyerekek konkrét személyt képzelnek a Jézuskához, bennük nem alakulnak ki ilyen kérdések mint a felnõttekben, elfogadják hogy a Jézuska hozza és pont, nem gondolják túl.
Mert a magyaroknál nincsen télapó. Mikulás van dec. 6-án, karácsonykor Jézuska. A tv-ben amerikai filmeket vetítenek, ott a télapó hozza az ajándékot.
Egy szegény embernek három lánya volt, akiket megfelelõ hozomány hiányában nem tudott férjhez adni. Így az a sors várt rájuk, hogy hajadonok maradnak és prostitúcióra kényszerülnek. Miklós elhatározta, hogy segít rajtuk, de szemérmességbõl vagy szerénységbõl ezt titokban tette. Az éj leple alatt egy-egy arannyal telt erszényt tett a szegény ember ablakába. Az elkövetkezõ években így tett a másik két lánnyal is, a harmadik évben azonban az apa megleste az adakozót, hogy megköszönje neki az ajándékot, de Miklós azt mondta, hogy egyedül Istennek tartoznak köszönettel. Ezért ünnepeljük Miklós névnapkor.
Bátyáméknál meg az volt a lányuk kicsi kora óta hogy ez az ajándék mamáékTÓL, az kerezstanyukádékTÓL, ez meg tõlünk.Undorító volt miért kell tudnia a gyereknek hogy ki mennyit tud erre költeni.Igazán anyagias kamasz lett belõle és sosem hit a Jézuskában.Sosem volt benne az a várakozás meg a csillogó szem .Nagyon tárgyilagos volt az egész.Apropó aki nem vallásos és nem akar Jézuskázni az miért akar keresztszülõket a gyerekének??????
nálunk Mikulás=Télapó, december 6.-a (valljuk be, már ugyanúgy néznek ki, így nekünk egyszerûbb volt.) fiam úgy tudja, hogy a filmek amerikában játszódnak ahol a mikulás sok ajándékot visz nekik és õk ezért már arra a napra feldíszítik a fát. nálunk kevés ajándékot hoz mert karácsonykor az angyalkák hoznak karácsonyfát és ajándékot ezért inkább amerikai gyerekeknek viszi a játékokat, hogy nekik ne legyen rossz :)
Megmondom õszintén, hogy ez a dolog engem is zavar. Ugye itt dec. 6-án van Télapó... Karácsonykor mi nem Jézuskázunk, nem is vagyunk vallásosak. A karácsonyfát úgy szoktuk feldíszíteni, hogy délutáni alvása után ha felébred, már a feldíszített fa fogadja õt, alatta az ajándékokkal. 3 éves volt szeptemberben, szerintem nem fogom most sem azt mondani, hogy ezt meg azt hozta a Jézuska... Kapja az ajándékot, és kész. Nem fogja megkérdezni, hogy kitõl kaptam. Úgyis tudja, hogy tõlünk van, meg a mamáéktól, stb. Hisz látja azt is, hogy egymásnak köszönjük meg mi is az ajándékokat. Akkor õt miért verném át?
Hazugság??? Butaság??? Szomorú, hogy ennyire elfelejtettétek már, milyen gyereknek lenni, gyerekként gondolkodni és látni a világot. Miért kell mindent tényszerûen megmagyarázni, lecsupaszítani, kielemezni? Miért nem lehet meghagyni egy szép fantáziavilágot a gyereknek? 6 éves kora körül úgyis egyre jobban kialakul a reális világképe, akkor is, ha nem magyarázzuk agyon a világot, hanem hagyjuk, hogy megélje a csodát. Egy gyereknek szüksége van a mesékre, a csodákra, a fantáziavilágra! Minél kisebb, annál inkább. Ne fosszátok meg õket tõle, ne tekintsétek butaságnak, hazugságnak a Jézuska, mikulás, stb. mesét. Mert számukra ez is csak egy szép mese, amiben jó és izgalmas hinni.
Kedves 19/19-es! Tökéletesen egyetértek Veled!
Az elõttem hozzászóló válaszára gondoltam :)
Kedves 19-es! Semmi gond nincs a mesékkel! A Mikulás szerintem nagyon is jó dolog és sokáig szeretném várni a gyerekeimmel még akkor is, ha sajnos nálunk nem õ hozza az ajándékokat! :) Nekem a Jézuskás/angyalkás sztorival van bajom és fõleg nem hívõként nehéz azonosulni vele. A kicsik még tényleg mindent elhisznek úgy, ahogy van, de a nagyobbak már kérdeznek mindenrõl-mindent és néha olyanokat, hogy csak pislogok :) Ilyenkor elég kellemetlen tud lenni 1-1 tök jogos kérdés és magamban szidom a buta szokások kitalálóját.
De mik ezek a kérdések nem bántásként de tényleg érdekel? És akkor mi van a húsvéti nyuszival aki tojást hoz.
Karácsonykor minden templomba megtalálható a kis Jézus és az egész karácsonyi történet. Vidd el és nézzétek meg a kis Jézust.
A kérdező hozzászólása: Én nem akarom megfosztani a gyerekem ezektõl az örömöktöl.Természetesen énis szeretném látni mennyire örül az ajándékoknak, csak nekem sosem sikerült elhinni a jézuska sztorit.A szüleim persze nem vétetek ez ügyben csak sosem tudtam elképzelni ki õ.Maga az a Jézus akit ábrázolnak a rajzokon? Vagy mivel JézusKA - kisbaba? Lehet kiskoromba túl sokat gondolkodtam ezen.:D De ha nem kérdez a gyerek az nem biztos hogy nem is gondol rá hogyis müködik ez a dolog.Úgy látom azért elég sokan egyetértenek.
Az már a te okosságodon múlik, hogy el tudod-e magyarázni a gyerekednek a jézuskát, faállítást stb. De ettõl még más hadd éljen úgy, ahogy neki tetszik, ha úgy tetszik, akkor jézuska hozza náluk az ajándékot és a fát is, illetve a mikulás hozza dec.6-án. Szóval bocsi, hogy ezt írom, de te jobban kilógsz a sorból, akkor neked kell magyarázni az igazságot. A másik pedig hagy csinálja ahogy õ akarja.
Amúgy azt megértem, hogy a vallásos emberek karácsonykor megünneplik Jézus születését (ha már itt tartunk, én is akkor születtem :) ), szívük joga. Csak azt nem tudom megérteni, hogy miért kellett ilyen butaságot elterjeszteni, hogy egy csecsemõ hoz ajándékot????? És az a gond ezzel, hogy kénytelen vagyok én is ezt mondani a gyerekeimnek, hogy ne legyen nekik gond az oviban és a suliban, de akár még a rokonság körében is.
5-ös vagyok. Kedves 14-es! Kizárólag azért zavar ez a dolog, mert a gyerekem kérdõre vont, hogy nekünk miért nem hoz fát az angyalka, talán nem érdemeljük meg? Természetesen elmagyaráztam neki, hogy nekünk nincs rá szükségünk, mert mi magunknak szeretjük díszíteni a fát és inkább vigye olyannak, aki nem szereti csinálni vagy nincs rá ideje. De azért motoszkál a kis lelkében, hogy más családokhoz angyalok járnak, hozzánk meg nem, ill. nincs látható nyoma... Szóval ez a bajom ezzel a mesével.
Én nem fogom arra tanítani a gyermekem, hogy a Jézuska hozza az ajándékokat. Idén még csak 1, 5 éves lesz, még szerencsére nem értené, de mivel én vallásos vagyok és nekem nem fér össze Jézus és az ajándék, ezért nálunk valahogy így lesz: Mikulás 6-án a kiscsizmába csokit tesz, meg narancsot, nem ajándékot. Szenteste pedig Jézusnak a születésnapját ünnepelve feldíszítjük a fát a tiszteletére, dalokat hallgatunk/éneklünk, megvacsorázunk. Majd karácsony reggelére ajándékok kerülnek a fa alá, amit az angyalok hoznak. Késõbb pedig ha kérdezõsködne, hogy a Tv-ben miért Télapó hozza az ajándékokat, annyi mondanék, hogy õ is egyfajta angyal, de nem a magyar gyerekek angyala, hanem az amerikaiaké.
A kérdező hozzászólása: Szerintem sokkal szebb, hogy a Télapó hozza.De félek ha ezt mondom neki akkor különc lesz a többi gyerek között.
A kérdező hozzászólása: Lehet akkor csak nekem ennyire ellenszenves a Jézuska :D Pedig nincs rossz emlékem rólla
A kérdező hozzászólása: Igen énis gondoltam erre hogy mért -ka.Még felnött léttemre is összezavar és nem vagyok tisztába ezzel az egésszel.Nállunk a fa díszitést mindig közös munka volt, úgyhogy nem is gondoltam rá de olvastam mások, hogy szokták.Teljesen magam alatt vagyok a következö kb 10 év miatt , hogy a Jézuskával kell eltõltenem:D De örülök nem csak én vagyok így ezzel :)
Nem kell elmagyarázni a gyereknek, hogy néz ki a Jézuska. A gyerekeknek nagyon gazdag a fantáziájuk, sokkal jobban szárnyal, mint a felnõtteknek, majd õ elképzeli valamilyennek. Nem az a lényeg, hanem a várakozás izgalma. Azért JézusKA, mert a Jézus megszületését ünnepeljük ezen a napon, tehát egy csecsemõt. Én sem vagyok vallásos, de szerintem ez egy nagyon szép, meleg, bensõséges családi ünnep, és elég baj az, ha minden az ajándékokról szól. Rajtunk múlik, hogy ne váljon azzá.
Mo-n van télapó (mikulás) december 6-án és van jézuska karácsonykor. Mo-n mindig a jézuska "hozta" az ajándékot karácsonykor. Én sosem tudtam másként, a gyerekemnek is így mondom még.
Én ugyanígy gondoltam, mint Te kérdezõ. Én sem akartam jézuskázni, persze elmesélnénk neki, hogy Jézust ünnepeljük stb, de nem vagyunk túl vallásosak, ezért én is azt gondoltam, hogy nálunk majd a Télapó hozza az ajándékokat. Sajnos nem jött össze, és nem a barátok, ovistársak miatt, már a család sem tudott azonosulni azzal, hogy ne jézuskázzon. Mindenki jézuskázott karácsonykor.
Szerintem meg kedves 5-ös nem azzal kéne foglalkozni, hogy a másik hogy csinálja, miért úgy csinálja. Mindenki úgy csinálja, ahogy neki jó. Te díszítheted a fát a gyerekkel együtt, én pedig a gyerek nélkül fogom még egy-két évig, mert látom az arcán a boldogságot, amikor reggel meglátja amikor kijön a nappaliba. Készül, elõzõ este már kirakja a szaloncukrot egy tányérba és egy pohár tejet bögrébe a Jézuskának, Õ így éli meg a karácsonyt és szerintem ez mindenkinek a magánügye.
Õszintén gyerekkorom karácsonyaiból nem sok mindenre emlékszek de arra igen, hogy Jézuskavárás után meghozta a feldíszített fát arra nagyon. Szóval én sem fogok velük díszíteni.
Nem olvastam minden kommentet végig, csak látom ment szépen a lepontozás... Na mindegy. Az én párom angol, szóval nálunk elég faramuci a helyzet ilyen szempontból. A Dec. 6-ai Mikuláshoz én ragaszkodom, szóval lesz kiscsizma az ablakban este, és kis ajándék benne reggelre. Viszont mivel nem vagyunk vallásosak és Jézuskázás nekem is mindig fura volt, sõt mi a családommal nem is nagyon Jézuskáztunk (ettõl függetlenül nem lettünk anyagiasak a testvéreimmel, sõt) ezért a párom országának hagyományait fogjuk követni. Dec. 25-én a Télapó hozza majd az ajándékokat. Ettõl függetlenül a Szent estét szeretném tartani a következõk szerint: zenehallgatás, finom vacsora, karácsonyfa díszítés, mókázás, beszélgetés a családról, szeretetrõl, stb. Szóval dec 6. Mikulás, dec 25. Télapó, azaz inkább Father Christmas.

Mit jelent a Jézus szó?

Ma gondolkodtam ezen, hogy vajon a Jézus szó mi? Fogalom? Személynév? Hiszen Jézusból csak egy van, ugyanúgy, mint Istenb?l. Valaki segítene megfejteni?

Legjobb válasz: Jézus, József fia volt a neve, késõbb a Názáreti JÉZUS, VAGY A Keresztes Jézus, a Messiás(megváltó)

Jézus, József fia volt a neve, késõbb a Názáreti JÉZUS, VAGY A Keresztes Jézus, a Messiás(megváltó)
A Jézus nem szerepel a jelenleg anyakönyvezhetõ keresztnevek között.
A Jézus is egy név. Hiszen a Teremtõ Isten mindennek nevet adott. Miért ne lenne neki magának, és a fiának is neve? És természetesen személynév, hiszen személy volt, itt élt a földön.
A kérdező hozzászólása: igen név, de milyen? kereszt név, család név? Lehetne például anyakönyvezni Kovács Jézus néven egy kisfiút?
Spanyol-portugál nyelvterületen viszonylag gyakori név a Jesus. Mintha egyszer úgy hallottam volna, hogy Magyarországon is lehetne anyakönyveztetni- csak ki a fene akarja?!
"Jehova küldötte", miként az égi neve: Mihály, "aki olyan, mint Isten". a nállunk tudatosult szóhasználat nem adja vissza az eredeti kiejtést. pl. jó példa erre a nálunk használt ézsaiás, akinek a nevét egy héberül tudó nemsoká leírja. mennyire eltér az eredeti a mostanitól... ugyanígy Jézus nevét sem így ejtették, hanem

Mi a jelentése ennek a Jézusi idézetnek: "és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket"?

(János 8:32)

Legjobb válasz: Jézus azt mondta magáról: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet." Jézus maga az igazság, és ha Õt megismered, teljesen szabad leszel, hiszen az "igazság szabaddá tesz"!!! amíg meg nem szabadulunk, nem is tudjuk igazából, hogy megkötözöttségekben élünk. max érezzük, hogy nincs minden rendben, mert sokszor keserûség van bennünk, nem vagyunk igazán boldogok, félünk, tele vagyunk fájdalommal. ez pedig abszolút nem mondható szabadságnak. de "akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad!" Jézus képes elvenni mindezeket a rossz dolgokat az életedbõl, és helyébe örömet, békességet, szeretetet adni!

Jézus azt mondta magáról: Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet." Jézus maga az igazság, és ha Õt megismered, teljesen szabad leszel, hiszen az "igazság szabaddá tesz"!!! amíg meg nem szabadulunk, nem is tudjuk igazából, hogy megkötözöttségekben élünk. max érezzük, hogy nincs minden rendben, mert sokszor keserûség van bennünk, nem vagyunk igazán boldogok, félünk, tele vagyunk fájdalommal. ez pedig abszolút nem mondható szabadságnak. de "akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad!" Jézus képes elvenni mindezeket a rossz dolgokat az életedbõl, és helyébe örömet, békességet, szeretetet adni!
Szerintem ez az életnek nagyon sok területére igaz lehet, sõt igaz is. Mert a világban a sok hazugság ködfátyolt tesz az emberek szeme elé, és attól megszabadulni tényleg egy igazi szabadság... Biztos hogy nem konkrét dologra mutat rá az idézet, hanem általánoságban mindenre. Én legalábbis így értelmezem.
Amikor Pilátus kihallgatta Jézust, feltette neki ezt a kérdést: „Mi az igazság?” Úgy tûnik, hogy Pilátust csupán az általános értelemben vett igazság érdekelte, amikor megkérdezte ezt, már ha lehet egyáltalán érdeklõdésrõl beszélni az õ esetében. Jézus ez elõtt ezt mondta neki: „Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazság mellett” (János 18:37,  38). Pilátustól eltérõen Jézus az Istentõl jövõ igazságra utalt. Jó, de a világ ma hogy gondolkozik az "igazságról" szerintetek? „Nem mindenkié a hit” — mondta Pál (2Tesszalonika 3:2). Ugyanez mondható el az igazságról. Sokan, amikor lehetõséget kapnak, hogy megismerjék a Biblián alapuló igazságot, szándékosan figyelmen kívül hagyják. Pedig mennyire értékes ez az igazság! Abban az idõben, amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, sok hallgatóját a farizeusok hagyományainak merev szabályai tartották fogságban. Jézus a következõket mondta napjainak vallási vezetõirõl: „Nehéz terheket kötöznek egybe és raknak az emberek vállára, de õk maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani” (Máté 23:4). Jézus tanításai megszabadították az embereket ebbõl a rabságból. Jézus felfedte a vallási hazugságokat, sõt rámutatott, hogy honnan származnak ezek a hazugságok (János 8:44). Emellett az igazságot is elmondta, egyértelmûvé téve Istennek az emberiséggel szemben támasztott ésszerû kívánalmait (Máté 11:28–30). Akik megismerik a Biblia igaz tanítását, már nem félnek többé attól, hogy idõtlen idõkig egy tüzes pokolban kell majd szenvedniük; nem érzik magukat arra kényszerítve, hogy a keservesen megkeresett pénzüket vallási szolgáltatásokra adják ki, melyeket olyan papok végeznek, akik állítólag Krisztust képviselik — azt a férfit, aki azt mondta, hogy „ingyen kaptátok, ingyen adjátok” (Máté 10:8). Elmondok egy szemléltetést. Mi lenne, ha arra kényszerülnél, hogy mindenféle közlekedési ismeretek nélkül vezess végig európán, mint egy hivatásos sofõr. Újra és újra, csak vezetned kellene, de nem ismernéd, vagy pont rosszul ismernéd a szabályokat, amiket mások sokszor teljesen helytelenül, vagy kifordítva mondtak el neked. Mennyi esélyed lenne, hogy ne okozz se magadnak, se másnak sérülést, vagy katasztrófát? Szerintem nem sok! Tehát, mire lenne ebben a helyzetben leginkább szükséged? Az igazságra, azt illetõen, hogy mik is a pontos szabályok, mert addig lehet hogy azt tudtad a stop tábláról, hogy az a legjobb, ha bátran belehajtasz, az olyan emberi, és izgalmas, de legfeljebb csak lassítani érdemes. De nyílvánvaló, hogy ez egy kamikáze tanítás volt, de míg nem ismered az igazat, nem tudod, hogy van ennél biztonságosabb is, igaz? Nos, ez van ma! A legtöbb ember, az erkölcsi tanítások nélkül, vagy zürzavarában él, mert így van, igaz? Mi az igazság? Nem emberektõl kellene várni a rengeteg, egymásnak ellentmondó választ, hanem a bibliától. Jézusnak egyetlen alapelve, az un. aranyszabálya elég lenne, hogy mindenki gondját megoldja: "azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek" Persze, ez globálisan most álom, de attól még igaz, és mindig mûködik. Mert ugyanis, ha nem azt teszed, amit másoktól elvársz, hiteltelen vagy, és nem is várhatod a jót õszintén vissza!
Örülök, hogy az elöttem szóló ilyen részletesen válaszolt a kérdésedre, maximálisan egyetértek vele, Isten szav - a Biblia -szabaddá tesz.....! Halleluja!
Jn 8, 30 - Jn 8, 47 A sátoros ünnepi prédikációk hatása alatt sok zsidó hitt Jézusban, de ez a hit gyönge és ingadozó volt, a legelsõ próbánál megbukott. Amikor ugyanis ezeknek a "hívõknek" arról beszél, hogy az általa hirdetett isteni igazság megszabadítja õket, ti. a bûn rabságától, akkor rögtön felébred lelkükben a nemzeti gõg. Az újszövetségi Isten-országba csak az mehet be, akit az Isten Fia a megváltás által Isten gyermekévé, a bûntõl szabaddá, s így a mennyország örökösévé tesz. Tudom, hogy Ábrahám leszármazottjai vagytok, de ez a testi származás semmit sem ér, amint ezt Jézus Nikodémusnak is kifejtette (3, 3-8). Hit és erkölcsös élet kellene és éppen ez az, ami belõlük hiányzik. A zsidók annyit értenek már, hogy itt valami lelki, szellemi atyaságról beszél Jézus, ezért felelik, hogy õk nem születtek házasságtörésbõl, azaz ahogy az Ószövetség nyelvén érteni kell: õk nem törték meg az Istennel kötött szövetséget, õk nem bálványimádók, hanem igazi izraeliták.
János Evangyéliuma 14. rész "1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. 2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. 3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. 4. És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok. 5. Monda néki Tamás: Uram, nem tudjuk hová mégy; mimódon tudhatjuk azért az útat? 6. Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. 7. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek õt, és láttátok õt. 8. Monda néki Filep: Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! 9. Monda néki Jézus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? a ki engem látott, látta az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát? 10. Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat. 11. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higyjetek nékem. 12. Bizony, bizony mondom néktek: A ki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, a melyeket én cselekeszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. 13. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban. 14. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. 15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja õt és nem ismeri õt; de ti ismeritek õt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. 18. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok. 19. Még egy kevés idõ és a világ nem lát engem többé; de ti megláttok engem: mert én élek, ti is élni fogtok. 20. Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek." magam is nagyjából egyetértek az eddigi hozzászólásokkal, de hozzátennék még valamit -lehet, megköveznétek érte, ha személyesen mondanám, még jó, hogy vannak ilyen weboldalak:) nem vagyok keresztény, de vallásos vagyok -csak nem tudom, milyen vallás az, amit vallok, illetve hogy létezik-e egyáltalán egy egyház, ami azt vallja, amit én... szóval, lehet, hogy félreértem (legalábbis szerintetek), de én így gondolom: az elõzõ idézetbõl számomra az derül ki, hogy mindannyian képesek lehetünk arra, amire Jézus képes volt (-> én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek). számomra ez az idézet azt jelenti, MIND egyek vagyunk, mind a teremtõ erõhöz térünk vissza, mind oda vágyunk, vissza "õhozzá". hogy újra egyesüljünk, hogy a mindenbõl újra semmi legyen, majd ismét minden... :)

Ha Jezus Isten elso teremtmenye es Satan a masodik, akkor mi a garanciaarra, hogy Jezus nem fog eltevelyegni?

Egy JT valaszban olvastam ezt a teremtmenyes dolgot es elgondolkodtatott.

Legjobb válasz: Jézus már végrehajtotta földi szolgálatát, és nem tévelyedett el. A feltámadás után pedig már nem vagyunk kitéve kísértéseknek, így utána már nem tévelyedhetünk el.

Jézus már végrehajtotta földi szolgálatát, és nem tévelyedett el. A feltámadás után pedig már nem vagyunk kitéve kísértéseknek, így utána már nem tévelyedhetünk el.
Ez a szentháromság dolog pedig a biblia félreértelmezése. A bibla egyértelmûen közli, hogy isten és a fia jézus, és a szentszellem különböznek. Jézus isten fia, a szentszellem pedig isten tevékeny ereje, így írja le a biblia.
Már sokan jól rávilágítottak hogy Krisztus nem teremtménye Istennek, hanem a Fia, aki csak addig volt kísérthetõ az ördög által ameddig a mi emberi természetünket el nem juttatta a tökéletességre. Krisztusnak van isteni természete, és mivel megszületett Máriától, emberi természete is. Az isteni formájából önként kiüresítette magát, hogy kárhoztassa a bûnt az emberi testben. A teremtéskor Isten azt mondta hogy az ember jó, de a jó az nem egyenlõ a tökéletessel. A jó az rosszá is válhat, míg a tökéletes az ami meg lett vizsgálva, ki lett téve próbáknak, és azután is megmaradt a jóban. Az ilyen dolog az tökéletes, soha nem romlik el. Tökéletes dolog vagy csak közvetlenül Istentõl kell származzon, azaz egylényegû vele(Krisztus), vagy ha Isten teremtménye, alkotása, akkor azzá válHAT. Krisztusnak mivel az Atyától származik, Tõle született, az isteni természete mindig is tökéletes volt, az emberi természete pedig tökéletessé vált szenvedések által. A kérdésedre válaszolva, ez a garancia arra hogy Jézus soha nem fog eltévelyegni: Zsid 2:10 Mert illendõ vala, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsõségre, az õ üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé.
Istennek több teremtménye van. Sok angyal van, abból egy volt Lucifer, aki az angyalok egyharmadát maga mellé állította. Ezt csak a pontosság kedvéért. Jézus pedig nem csak egy teremtmény. Õ Isten egyik személye. Atya-Fiú-Szentlélek. Ez a három személye van Istennek. Tudom bonyolult, de valami olyasmi, hogy Isten ebben a három alakban szokott megnyilvánulni. Ha ez a három egy, akkor nem tud Jézus eltévelyedni.
Én nem olvastam olyat a bibliában, hogy Jézus teremtmény lenne, sem olyat, hogy sátán a második teremtmény. 1. Jézus nem teremtmény, hanem született az Atyától. Az Atyával egylényegû. 2. Lucifer és más angyalok teremtmények, és mint ilyenek, korlátozott erõvel bírnak. Mikor Lucifer elbukott, fellázadt, változott neve sátánná.
Jézus maga is Isten. Lucifer azaz Sátán teremtmény, nem "Isten". Jézus meg lett kísértve a gonosz által de Õ a jó utat választotta, Sátán szabad akaratából meg a gonoszságot. A garancia a jézusi önfeláldozás. Mit olvastál pontosan "egy JT válasz"-ban?
Jezus nagyobb volt mint Satan.Mivel Satan csak angyal volt...De a biblia azt irja hogy Isten eltorol konyet banatot bajst es e vilagi dolgokra nem emlekszunk tobbe.... Erdekes akkor miert kell senvedni ha ugyis ugynevezet agymosason megyunk keresztul es nem csak mi mert azt isja hogy senki sem fog emlekezni ergo az angylok sem... Ha Isten celja a bizonyitas amit a Jt val akkor mi a biztositek hogy ha senki sem fog emlekezni sem angyal sem eber a multra nem jon egy ujabb angyal aki gonosza valik.... Es kezdodik az egesz elorol hisz mivel senki sem emlekszik Istennek ujbol bizonyitani kell...... Szovasl nem tudom de az biztos hogy Jezus nem tevelyeg el mert Jezus mar bizonyitot.
kedves 2-es Jézsus Isten fia nem ö az Isten egyedül ISTEN FIA
Azt nem úgy kell értelmezni, hogy agymosáson menyünk keresztül, hanem hogy nem lesz többé részünk ilyen 'rossz' dolgokban.
Az elõzõ válaszoló válaszát támasztanám alá a Szentírással: János evangéliumának legeleje: http://www.kereszteny.hu/biblia/showchapter.php?reftrans=1&a..
Jézus tevékenyen részt vett a teremtésben, majd utána a világ mûködtetésében - a mai napig, és mindörökké. Már most megvan, hogy milyen vezetõ szerepe lesz a jövõben is, folyamatosan. Ezzel szemben a sátán szerepe... pontosan mit is csinált a világ 3. legnagyobb élõlénye? Mi volt a szerepe, feladata? Részt vett a teremtésben? Oda se engedték. Mit tehetett egyáltalán? Az Édent kellett vigyáznia... kitõl is? Tisztelegnie kellett az ember elõtt - aki egy porszem volt hozzá képest. Ezen kívül még drágakövekkel kereskedhetett. Azt csodálom, ha még az ép elméje megvan.
Isten nem Háromság A karácsony és a húsvét ókori hamis vallásokból származik Semmi okunk sincs arra, hogy a halottakat imádjuk, vagy féljünk tõlük Jehova Tanúi hivatalos weboldala Beliefs Future Medical Topics Kapcsolat Publications Languages Mit kíván meg tõlünk Isten? 11. lecke Hitnézetek és hagyományok, melyek nem tetszenek Istennek Milyenfajta hitnézetek és hagyományok helytelenek? (1.) Kell hinniük a keresztényeknek abban, hogy Isten egy Háromság? (2.) Miért nem ünneplik meg az igaz keresztények a karácsonyt, a húsvétot és a születésnapokat? (3., 4.) Árthatnak a halottak az élõknek? (5.) Kereszten halt meg Jézus? (6.) Mennyire fontos Istennek örömet szerezni? (7.) 1. Nem minden hitnézet és hagyomány rossz. Ám Isten nem helyesli azokat a hitnézeteket és hagyományokat, amelyeknek hamis vallásos eredetük van, vagy amelyek ellentmondanak a Biblia tanításainak ( Máté 15:6). 2. Háromság: Vajon Jehova Háromság — három személy egy Istenben? Nem! Jehova, az Atya „az egyedül igaz Isten” ( János 17:3; Márk 12:29). Jézus az Õ elsõszülött Fia, aki alárendeltje Istennek ( 1Korinthus 11:3). Az Atya nagyobb, mint a Fiú (János 14:28). A szent szellem nem személy; a szent szellem Isten tevékeny ereje ( 1Mózes 1:2; Cselekedetek 2:18).

Akiknél a Jézuska/angyalkák hozták a karácsonyfát, hogyan szeditek le? Mit mondotok a gyerekeknek hová lesz?

Legjobb válasz: Ez annyira aranyos! Mi apuval mindig moziba mentünk, amíg anyu feldíszítette a fát, és azt mondták a Jézuska volt :D Szerintem érdemes lenne mesésen el is tüntetni a fácskát. Mondjuk jöttek a karácsonyi manók, akik elviszik a fát, hogy jövõre újra díszekben pompázva hozzák vissza az angyalok, jelezve a Jézuskának, hogy ebben a házban apróságok laknak, hozni kell az ajándékokat:)

Ez annyira aranyos! Mi apuval mindig moziba mentünk, amíg anyu feldíszítette a fát, és azt mondták a Jézuska volt :D Szerintem érdemes lenne mesésen el is tüntetni a fácskát. Mondjuk jöttek a karácsonyi manók, akik elviszik a fát, hogy jövõre újra díszekben pompázva hozzák vissza az angyalok, jelezve a Jézuskának, hogy ebben a házban apróságok laknak, hozni kell az ajándékokat:)
Mi azt mondtuk neki (19Hó/F), hogy Jézuska elviszi a fát, így holnap reggel már nem lesz ott semmi. Erre nagyot bólintott is tudomásul vette, fõleg hogy 1 napja már kiégett vagy 3 égõ, így már nem is tulajdonított nagy jelentõséget neki. Mikor elaludt le is szedtük és kidobtuk a fát. Másnap mikor bejött a szobába ahol eddig a karácsonyfa állt, egy ideig bambázott majd nagy belenyugvással elrajtolt a edénykéihez, hogy megfõzze a napi menüt.
Elviszi a Jézuska/Angyalka és leadja a fatelepen faaprítéknak, kap érte egy kis aprót amibõl elmegy a kocsmába inni egy felest. Amíg a gyerek ezt feldolgozza addig lebontom a fát, utána már nem is emlékszik az egészre.
Vízkeresztkor elviszi mindig a Jézuska.
Visszaviszi a Jézuska.

Mit mondotok karácsonyról a 3évesnek? Együtt díszítitek a fát, vagy a jézuska díszestül ajándékostul hozza? Vagy a mikulás hozza a fát? És az ajándék vásárlás titkos, vagy viszitek a gyerkőcöt is vásárolni? Ajándék csomagolás Együtt?

Legjobb válasz: SZIA nekünk van egy 4,5 éves és egy 3 éves meg egy 3 hónapos gyermekünk a jézuska hozza a fát ajándékostul általában megirjuk neki hgoy mit hozzon és a jézuska megpróbálja teljesíten ia kivánságokat szerintem amíg lehet addi hadd örüljenek neki igy hisze nolyan hamar rájönnek a titok nyitjára és az már nem olyan úgyhogy titokban mindent, annyit csináltunk hgoy megsütöttük együtt a mézeskalácsot és azt a lányok tették fel a már feldiszitett fára

SZIA nekünk van egy 4, 5 éves és egy 3 éves meg egy 3 hónapos gyermekünk a jézuska hozza a fát ajándékostul általában megirjuk neki hgoy mit hozzon és a jézuska megpróbálja teljesíten ia kivánságokat szerintem amíg lehet addi hadd örüljenek neki igy hisze nolyan hamar rájönnek a titok nyitjára és az már nem olyan úgyhogy titokban mindent, annyit csináltunk hgoy megsütöttük együtt a mézeskalácsot és azt a lányok tették fel a már feldiszitett fára
Amíg egész picik voltak, addig a kész fát látták, de mióta elmúltak 2 évesek, segítenek díszíteni, nagyon szeretik.Nálunk Télapó/Mikulás van, nem Jézuska, de az ajándékot természetesen nem mi vesszük:) ), a Télapó manói csinálják, ezért kell megírni nekik, h mit szeretnének.A nagyfiam 7 éves, tavaly már nem nagyon akarta elhinni a dolgot, de amikor meglátta, h a Télapó beleharapott a sütibe és megitta a tejet amit kitettek neki, azonnal újra elhitt mindent, ott volt a bizonyíték.:) )
A fiam 4 éves a lányom pedig 18 hónapos. Nálunk az angyalkák hozzák a fára a díszeket és az ajándékokat pedig a Jézuska hozza. Már gondolkoztunk azon hogy idén a fiam segítsen- e díszíteni, de végül úgy döntöttünk hogy nem mert akkor a húginak is ott kell lennie. Na õ meg aztán nem érti meg hogy a gömbök nem labdák :-D ajándék vásárlásnál hol ott vannak hol nem. Ha ott vannak akkor eltakarjuk elõlük amikor fizetünk akkor az egyikünk elviszi onnan õket.Így nem látják meg. Igaz nálunk nincs is senki akire rá lehetne bízni a két lurkót amíg mi vásárolunk.
Szia! Mi nagyon sokáig megtartottuk a Jézuska legendáját. Tehát a Jézuska hozta a fát és az ajándékokat, ami mind meglepetés volt természetesen. Amikor már nem tudtuk a fát megoldani, akkor elmondtuk, hogy van, aki megveszi és feldíszíti, így nekik nem visz a Jézuska, akinek a segítõi az angyalkák egyébként. Sokáig mûködött így, minden titkos volt, és hihetõ :) ))) Szerintem ennyi kell a kicsiknek! Ne együtt vásároljunk, ne együtt csomagoljunk, legyen varázslatos a Karácsony! :) A Mikulás hülyeség, Magyarországon nem a Mikulás karácsonyoz, õ letudja dec. 6-án a csizmába a csomagot.
20.19 Kár lehülyézni más szokásait.Nekem meg az a hülyeség, h "Jézuska", aki egy csecsemõ Megváltó, fákkal a hóna alatt röpdös.Mégsem hülyézem le, aki ezt mondja a gyerekének.Nem vagyunk vallásosak, ezért sosem lesz nálunk Jézuska meg angyalok, hanem Télapó vagy Mikulás van.Nem hiszem, h ettõl az én gyerekeimnek kevésbé szép lenne a karácsonya.
Sziasztok! Én még nem vagyok családanya, de nálunk amikor kicsi voltam együtt volt fa díszítés és utána jött Jézuska a csomagokkal. Amikor végzett akkor csengõ hang volt a nappaliba, ahol ott volt az egész család:) Én majd ugyanezt a karácsonyi szellemet szeretném tovább vinni a leendõ picinyeim körébe:)
Elõzõ vagyok: az ajándékvásárlás titkos, a netrõl rendeltem. Mikor hozta a nagy barna csomagot a futár, azt mondtam, apának jött a munkájával kapcsolatban valami.
Mi úgy beszéltük meg a párommal, hogy a fát együtt diszitjük, 2 éves lesz a lányuk karácsonykor, az ajándékot pedig hozza a Jézuska. Mikulásra meg kirakjuk a csizmát az ablakba. Én már alig várom mindkettõt :)
5 éves a fiam.A köztes utat választottam.Reggelre meghozza a fát a jézuska.(du.nincs alvás, éjjel díszítünk)Vannak közösen készített és közösen vásárolt díszeink, amiket az ajándékok kibontása után közösen a fára teszünk.Imádja a meglepetést és a díszítést is.
Nincsen Mikulás se Jézuska?!?!?!:'(

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!