Találatok a következő kifejezésre: Miért van hogy az emberek inkább (14 db)

Miért van az, hogy az emberek inkább elfogadják az evolució elméletét és elutasítják a teremtést? Miért nehéz csak egyszerüen elhinni, hogy Isten teremtette a világot? Egyáltalán már bizonyított tény az evolució?

Legjobb válasz: Ez egy nagyon szép okfejtés, csak két alapvetõ hiba van vele; ami a napok hosszát illeti, az, hogy akkor miért szerepel az írásban ez a passzus, így, szó szerint: "És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lõn este és lõn reggel, elsõ nap." Ha ez alatt valóban hosszabb idõszakot értettek eredetileg is, felmerül a kérdés, hogy miért írták le kereken, hogy "lõn este és lõn reggel". Másrészt pedig, azon semmiféle okfejtéssel és továbbmagyarázással nem lehet tágítani, hogy a Bibliai teremtés története egyöntetûen és világosan, egyedül és csak és kizárólag a Földrõl szól: "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet" "Eget"; az "ég" pedig már egy földi perspektíva. Innentõl felnézve látjuk az eget, ám a földi ég és a világmindenség úgy viszonyul egymáshoz, mint egy táj egy kis szegletérõl készített fénykép a tényleges táj egészéhez. Ezt is meg lehet magyarázni, természetesen, hogy akkoriban nem volt olyan szó, hogy "világûr", így be kellett érni az "ég"-gel - viszont olyan egész biztosan volt, hogy "mindenség", vagy valami hasonló; ha ezt használták volna, az egyértelmûen valóban a mindenség egészére utalt volna, így viszont csak a földi égrõl beszél... amit alátámasztanak ezek a sorok is: "14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek. 15. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lõn. 16. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. 17. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre; 18. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtõl. És látá Isten, hogy jó." Vagyis, itt az Írás nem kevesebbet mond ki, mint hogy elõbb volt a Föld, és csak aztán a mindenség egésze, még a Nap is(!), és a csillagokat is egyértelmûen csak világító dekorációként említi. Vagyis: ez itt maga a geocentrikus világkép. Van a Föld, és körülötte forog minden más - a világmindenség végtelen egésze pedig csak azt a célt szolgálja, hogy a földi embereknek világítson és segítsen mérni az idõt. Összehasonlításban ez kb. olyan, mintha egy egész várost építenénk csak azért, hogy a város közepén lakó egyetlen családnak szolgáltassunk fényt a város összes többi épületének valamennyi szobájában felkapcsolt lámpákkal. Azt viszont bizonyára nem kell leírnom, hogy azóta tudjuk, mi a valós helyzet: Föld kering a Nap körül, a Nap volt elõször, stb. . Bolygónk pedig nemhogy nem a világmindenség középpontja, de még a Tejúté sem: itt vagyunk kinn, majdnem egészen a szélén az egyik spirálkarnak. Ha a Tejút Magyarország, akkor a Naprendszerünk Sátoraljaújhely, a Föld pedig a Víg utca. Most akkor hogy is állunk ezzel a "minden csak értünk teremtetett"-nézettel...?

Ez egy nagyon szép okfejtés, csak két alapvetõ hiba van vele; ami a napok hosszát illeti, az, hogy akkor miért szerepel az írásban ez a passzus, így, szó szerint: "És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lõn este és lõn reggel, elsõ nap." Ha ez alatt valóban hosszabb idõszakot értettek eredetileg is, felmerül a kérdés, hogy miért írták le kereken, hogy "lõn este és lõn reggel". Másrészt pedig, azon semmiféle okfejtéssel és továbbmagyarázással nem lehet tágítani, hogy a Bibliai teremtés története egyöntetûen és világosan, egyedül és csak és kizárólag a Földrõl szól: "Kezdetben teremté Isten az eget és a földet" "Eget"; az "ég" pedig már egy földi perspektíva. Innentõl felnézve látjuk az eget, ám a földi ég és a világmindenség úgy viszonyul egymáshoz, mint egy táj egy kis szegletérõl készített fénykép a tényleges táj egészéhez. Ezt is meg lehet magyarázni, természetesen, hogy akkoriban nem volt olyan szó, hogy "világûr", így be kellett érni az "ég"-gel - viszont olyan egész biztosan volt, hogy "mindenség", vagy valami hasonló; ha ezt használták volna, az egyértelmûen valóban a mindenség egészére utalt volna, így viszont csak a földi égrõl beszél... amit alátámasztanak ezek a sorok is: "14. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek. 15. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lõn. 16. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. 17. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre; 18. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtõl. És látá Isten, hogy jó." Vagyis, itt az Írás nem kevesebbet mond ki, mint hogy elõbb volt a Föld, és csak aztán a mindenség egésze, még a Nap is(!), és a csillagokat is egyértelmûen csak világító dekorációként említi. Vagyis: ez itt maga a geocentrikus világkép. Van a Föld, és körülötte forog minden más - a világmindenség végtelen egésze pedig csak azt a célt szolgálja, hogy a földi embereknek világítson és segítsen mérni az idõt. Összehasonlításban ez kb. olyan, mintha egy egész várost építenénk csak azért, hogy a város közepén lakó egyetlen családnak szolgáltassunk fényt a város összes többi épületének valamennyi szobájában felkapcsolt lámpákkal. Azt viszont bizonyára nem kell leírnom, hogy azóta tudjuk, mi a valós helyzet: Föld kering a Nap körül, a Nap volt elõször, stb. . Bolygónk pedig nemhogy nem a világmindenség középpontja, de még a Tejúté sem: itt vagyunk kinn, majdnem egészen a szélén az egyik spirálkarnak. Ha a Tejút Magyarország, akkor a Naprendszerünk Sátoraljaújhely, a Föld pedig a Víg utca. Most akkor hogy is állunk ezzel a "minden csak értünk teremtetett"-nézettel...?
Az evolúció bizonyított. Vannak persze ellenbizonyítékok, de minek nincsenek? Az evolúció lényege, hogy lassú fejlõdés útján alakult ki minden ma élõ lény. Ez teljesen hihetõ, hiszen a mai napig jelen van. Ezért pusztulnak ki fajok, jelennek meg új mutációk. Nem egyik napról a másikra. De az életképes életben marad, a kevésbé életképes kipusztul. A hasznos mutációk tovább öröklõdnek, a nem hasznosak eltûnnek, nem öröklõdnek tovább. Nem vagyok biológus, amit itt leírtam, azt társadalomismeretbõl tanultam, mert abból érettségiztem.
bizony, az evolúció már sokszorosan bizonyított tény- talán ezért hiszik el az emberk inkább, mint a teremtés legendát.
azért nem hiszik el nagyon a teremtést mert az természetfelettinek mondják és olyan mai élõ emberrõl nem tudok hogy látott volna. na ezért. az evolúció elméletét meg lehet msgyarázni de a teremtést nem. és amit a tudomány nem nagyon tud bizonyítani azt nem nagyon hiszik el. pl lélek :)
Az evolúció nem bizonyított, de az, hogy az Isten teremtette a világot, az még annyira sem. Olyan, hogy Isten nincs. Csak a gyenge emberek keresik a mentsvárat benne. Pszichológusok tudnának regélni róla. Egyszerûen csak marha jó üzlet az egyházaknak, hogy sok ember hisz az Istenben, és ezért pénzt is áldoz. A legnagyobb maffia az egyház. Miért hinnék egy 0%-ban bizonyított elméletnek, amikor van olyan is, amit legalább bizonyos százalékban bizonyítottak, és nem csak néhány pénzéhes szervezet bizonygatja, hogy az úgy van? Amit maximum elhiszek, hogy egy felsõbbrendû valami teremtette meg az életet a Földön, ha akarod hívd Istennek, de én inkább földönkívüli életnek hívnám.
Azért nem hiszik/hisszük el a teremtéses dolgot mert ugye a föld meg a világ nem 7 nap alatt jött létre ahoz többmilliárd évnek kellett eltelnie hogy kialakuljon a mai világ.Az állatok és az ember sem egy nap alatt lett a semmibõl.Az evolúciós elmélet meg csak egy részben bizonyított még ma is vitatják a dolgot hogy az ember honnan is származik vagy mibõl alakulhatott ki.Jó lehet hogy valaha létezett Egy Ádám és Éva nevû személy de biztos hogy nem csak ugy lettek a porból pár perc alatt.Akoriban az emberek hittek a csodákban és az õ hiedelmük alapján írták meg a bibliát.
Ha foglalkozott filozófiával, és pszichológiával, akkor érthetõ számára, hogy miért vannak ennyien, akik hisznek egy 99% bizonyossággal nem létezõ dologban...
Na jó, én itt befejeztem, mivel egyik kérdésre sem voltál hajlandó válaszolni most se. Pedig direkt kiemeltem, hogy nyilván nem Az Igazságot várom tõled, hanem a Saját Véleményedet a felvetett témákról, de úgy látszik, ezt is hiába. Ezért tényleg kár csépelnem a klaviatúrát.
Tehát elvesztetted a vitát, mert az érveim sajátok, és túl jók.:) Pld.az információ van a világban, de hogyan került oda? Csak szellemi módon, nem anyagi módon.
Ha még lettek is volna érveid, akkor még lenne mirõl beszélni. Így nincs. Ha meg te nem válaszolsz az enyéimre, akkor tõlem ugyan miért várod el, hogy válaszoljak a tieidre?
Pedig rengeteg érvet írtam. Te egyébként mit gondolsz az intuícióról, szellemvilágról? Szerinted honnan van az info máció a teremtett(szerintem) világban? A véletlen létrehozhat ilyen komplex, mûködõ szervezeteket, vagy inkább egy magasabbrendû szellemi lény? Olvasddát részletesen minden szavát:www.ertem.click.hu, és rájössz, bukott a materializmus.Plusz nézd meg a kvantunfizikás videót, mielõtt írsz.Ezekrõl mi a véleményed?
Mint mondtam, majd akkor folytatjuk újra az eszmecserét, ha majd válaszolsz akár csak egyetlen egy dologra is, amit említettem, mert ezt még mindig nem tetted meg. Addig nem látom értelmét a dolognak, mert azt még vitának sem lehet nevezni, ha az egyik fél nem válaszol arra, amit a másik mond. Ha válaszolsz az én felvetéseimre, akkor majd én is a tieidre. Ez így mûködik, kérlek, ha tetszik, ha nem.
A materializmus, amely magában hordozza az evolúciótant, az emberek szívét sötétté, vakká és süketté teszi, ahogyan ezt a pogányok apostolának a Rómaiakhoz írt levelében olvassuk: „Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az õ örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgyhogy õk menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsõítették õt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az õ okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az õ balgatag szívük megsötétedett. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek.” (Róma 1:20–22)
És jön ezzel pont olyasvalaki, akinek meg a vallása láthatólag a gondolkodását zárta hét lakat alá... Pedig már Galilei is megmondta: "Nem éreztem kötelességemnek elhinni, hogy ugyanaz az Isten, amely ésszel, értelemmel és intellektussal ruházott fel minket, azt várná el tõlünk, hogy ne használjuk ezeket."
Ja, és ha már Galilei, ne feledjük ezt a gyöngyszemet se: "Bátran kérdõjelezzétek meg Isten puszta létét is; ha ugyanis létezik, úgy az értelembõl fakadó tiszteletet ezerszer többre értékeli, mint a vak félelmet és rettegést."
A gondolkodás nincs ellentétben a hittel.Sõt erõsíti. A materializmus megbukott csúfosan.Lásd kvantumfizika. Ez nem vita tárgya, de a vádaskodás trágya, a hitetlenség az baj, de nem a hívõ baja.
"Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, a szemnek láthatatlan." ISten a Szeretet.
"A gondolkodás nincs ellentétben a hittel.Sõt erõsíti." Érdekes, mert abból kiindulva, hogy még mindig nem válaszoltál semmire, amit említettem, nálad mintha inkább gyengítené, mivel láthatólag félsz tõle. Ha nem félnél tõle, már régen elgondolkodtál volna a leírtakon, és válaszoltál volna rájuk, de ehelyett mindig csak a magadét hajtogatod, és elmész minden mellett, amit írtam. "A materializmus megbukott csúfosan.Lásd kvantumfizika." Látod? Ezzel a kijelentéseddel is egy az egyben elmentél többminden mellett, amit fentebb írtam. "Isten a Szeretet." No látod, ebben legalább egyetértünk. Viszont éppen ezért nem hiszek a Bibliában, mert ha Isten a Szeretet, akkor az Ószövetség úgy, ahogy van, értelmezhetetlen. De ezt is leírtam már sokszor, és nem megyek bele újra.
Nem egyszerû valóban az ószövetség, de van victimológia, mely szerint sajnos az Isten ellen lázadó kultúrák elpusztulnak. Mit nem tudsz értelmezni az ószövetségben a szeretet fényében?
Mindegyik érvem saját.Már amit én írtam, és nem a másik (vagy több)válaszoló. A válaszom pedig az, hogy nem minden kérdésre tudom a választ, de szabad akaratat kapott a sátán is, és ezzel Isten megtisztelte, ezzel élt vissza, hisz elõtte Isten dícséretét vezette. Én nem tudom a választ mindenre, legalább egyetértünk, hogy ami nem tény, azt nem lehet tényként kezelni.Te egyébként azonos vagy azzal, aki állandóan hisztizik a másik kérdésnél? Az intuíciónál pedig nem csak eneergia van, hanem információ egy még nem tapasztalt dologról.Az információ pedig szellemi természetû.Ezt Isten helyezi az emberi szellembe, nem a vak véletlen.A világot sem a vak véletlen hozta szerintem létre.(nem egy céltalan bumm)
11:38-as: "Az Isten élmény sem epilepszia. Azért mert olvastad egy könyvben, még nem kéne biztosra kijelentened." A "baj" csak az, hogy a könyvben leírtak számos jól dokumentált vizsgálatra, megfigyelésre, tanulmányra, vagyis röviden _kõkemény és tényszerû bizonyítékokra_ épülnek. Te mivel tudod bizonyítani a te állításodat? "Az ember szellemi lény, van szelleme, lelke, és testben van. Van pld.intuíció, stb.Ez is cáfolja az anyagelvûséget." Nem cáfolja, mivel anyag és energia egy. Ezekre pedig bõven szolgálhatnak magyarázattal egyelõre még nem kellõen ismert energetikai jelenségek, mechanizmusok, szabályok is - vagyis ezek miatt nem kell kilépni az ésszerûség kereti közül. "Isten is Szellem." Vagyis energia. Ezt illetõen pedig lásd a JÓVAL KORÁBBAN írottakat szerkezetrõl és keletkezésrõl, amit láthatólag el se olvastál, vagy legalábbis itt be-ott ki jelleggel, mert úgy írsz, mintha egy pillanatig se gondolkodtál volna el abszolúte semmin az ott leírtakból. "A Biblia Istenét pedig te sem tudod nem létezõvé tenni, mert az érveid nem bizonyítják nemlétét." És már megint jössz a kijelentéseiddel, mindenféle érv és alap nélkül, de közben meg engem vádolsz exkatedrázással. Vicces. Tudod mit? Vagy válaszolj konkrétan az ÉRVEIMRE ÉRTELMES SAJÁT ÉRVEKKEL, vagy itt és most rekesszük be az egészet, mert ennek így tényleg semmi értelme. "A kérdés még nyitott.Lehet, hogy él Jézus, és fogsz Vele találkozni.Addig ahelyett, hogy támadod, szólítsd meg, és válaszol.Nekem is megtette." Errõl írtam szintén feljebb: belsõ élményekben SOSE lehetsz biztos, mert mindig fennáll a lehetõsége, hogy csak az agyad tréfált meg. És szintén nagyon figyelmes vagy, hogy azt sem vetted észre, hogy nem támadom Jézust, hanem a Biblia "isteni ésszerûtlenségeirõl" beszélek. Figyelj már oda, vagy tényleg hagyjuk az egészet. "Egyébként annak örülök, hogy gondolkozol, és ez a válkaszod már egész kulturált hangnemben íródott." Akkor sajnos ki kell ábrándítsalak, mert ugyanolyan vagyok, mint voltam; eddig is gondolkodtam, most is azt teszem, a hangnemem pedig mindig annak függvényében változik, hogy a válaszaid mit váltanak ki belõlem. Kezdettõl fogva idegesített például, hogy nem hoztál még egy darab saját érvet sem, mostanra pedig ez halmozódva már különösképpen böki a csõrömet, így ha ennek az írásnak a hangneme most megint nem tetszik, akkor tudhatod, mi az oka. "Legyünk már jóba, hisz mindketten az igazságot keressük." :) Látod... A vicc az, hogy én kezdettõl fogva ebben a szellemben írtam, te viszont, ahogy folyamatosan sérelmeztem, egy saját érvvel se jöttél még. De akkor tessék, tegyünk rá egy próbát: Én azt mondom, hogy ha mindent tudsz és mindenható vagy, akkor pl. a bûnbeesés sem történik meg eleve, mert elõre tudod, hogy ha úgy csinálod a dolgokat, ahogy, akkor ennek ez lesz a vége, ezért máshogy fogod csinálni, úgy, hogy ezt elkerülhesd és minden rendben mehessen tovább. Éppen ezért a Biblia történet már alapjaiban önellentmondásos. És akkor most kérdezlek téged, hogy konkrétan errõl mit gondolsz? Ha te ezt így elfogadhatónak tartod az ellentmondás ellenére is, akkor mivel indokolod meg? Ha erre válaszolsz, akkor van mirõl beszélnünk. Ha most sem válaszolsz konkrétan erre, akkor a magam részérõl befejeztem. "De az õsrobbanás, makroevolúció csak feltevés, nem tudományos tény." Tényleg, jó ötletet adtál... Ha például a fenti kérdést inkább hagynád, akkor válaszolj erre: szerinted Isten szeret _feleslegesen_ dolgozni, és az egész örökkévalóságot azzal tölteni, hogy úgymond "kézileg" végez el olyan apró-cseprõ semmiségeket, amiket simán automatizálhatna is? Mert ha a makroevolúciót tagadod, akkor azzal azt mondod, hogy Isten bizony igenis _szeret_ feleslegesen dolgozni, és olyasmikkel szöszmötölni folyamatosan, ami a mi emberi életünkben kb. a kesztyûgyári szalagmunka megfelelõje. Ha ugyanis nincs evolúció, akkor Istennek személyesen kell mindig, a végtelen mindenség minden egyes élõ helyén újabb és újabb fajokat létrehoznia, valamint a meglévõket módosítania minden egyes alkalommal, amikor jelentõsebben megváltoznak a környezeti körülmények. Logikus ez? Mindenhatóként kétségkívül módjában áll, hogy automatizálja ezt az egészet, és létrehozzon egy olyan folyamatot, amely önállóan és automatikusan elvégzi helyette ezt az aljamunkát, hogy õ ennél jóval magasztosabb dolgoknak szentelhesse magát. Az evolúció pedig pont egy ilyen remek automatizmus, ami leveszi a válláról ezt a terhet. Mi több, ezt még a Biblia is alátámasztja. Mert ugye ha lelkiekben "Isten képmásai" vagyunk, és mi is folyamatosan arra törekszünk, hogy amit csak lehet, automatizáljunk és gépesítsünk, hogy nekünk magunknak kevesebbet kelljen dolgoznunk, akkor ugyanez a hajlam megvan Istenben is - tehát ha van módja rá, hogy automatizálja a dolgokat, akkor él és is vele... így az evolúcióval is. Meglátásod...? És a fenti kérdések természetesen a másik válaszolónak is szólnak. Nem vettem észre, hogy ketten vagytok, bocsánat.
26%-os: "A hit nem epilepszia" Nem is arra mondtam, hanem a "megérintésre", amit írtál - az "isten-élményre". Na, az az. "attól hogy hívõ vagyok, még gondolkodom" Akkor miért nem ennek szellemében válaszoltál eddig is? Én eddig legalábbis úgy tudtam, hogy ha az ember gondolkodva beszélget egy témáról, akkor az úgy mûködik, hogy érvekre érvekkel válaszol, netán próbálja megcáfolni a felhozottakat. Te semmi ilyesmit nem tettél, csak lesöpörtél mindent az asztalról, érvek nélkül. "De ez a stílus amúgy is primitív" :) Akkor jó, mert szerintem meg a fent említett nem-hozok-egy-saját-érvet-sem-de-attól-még-nekem-van-igazam hozzáállás az. Akkor 1:1 . 'hogy ex-katedra kijelented a feltevéseidet.Ezt beképzeltségnek látom, és demagógia" Nézd már vissza a saját kijelentéseidet, kérlek. Most melyikünk is exkatedrál? "az emberi jelenlétnek és észlelésnek is van energiaértéke" Érdekes; úgy tudtam, ez csak annyit jelent, hogy a kvantummechanikai jelenségek szintjén már egyszerûen nincs rá mód, hogy anélkül figyeljük meg a dolgokat, hogy azzal bele ne avatkoznánk a folyamatba, mert máshogy nem tudjuk mérni a dolgokat. Ezért van az, hogy vagy sebességet tudunk mérni pl., vagy helyzetet, de nem a kettõt együtt, mert mindkettõt csak úgy lehet lemérni, ha belenyúlunk a dolgokba, és ezzel már megváltoztatjuk azokat. Ez azonban csak annyit jelent, hogy nincsenek rá eszközeink, hogy a dolgok megzavarása nélkül mérjük le õket - vagyis "nagybani" hasonlattal kb. olyan, mintha csak akkor tudnánk megmérni egy autó sebességét, ha hirtelen elétolnánk egy falat, és az ütközés erejébõl állapítanánk meg a kezdeti tempóját. Erre persze nincs szükség, mert makro méretben ezer meg egy más eszközünk van erre, de kvantum-méretben nincs. Ennyi. Amit viszont ezen túl le akarsz deriválni a dologból, az épp ezért már nem áll meg. Azzal pedig, hogy azt mondod, hogy a legalapvetõbb szinten egy rendszer mûködik, pont a realista-materialista determinizmust erõsíted, úgyhogy gratulálok. :) Van persze olyan nézet is, miszerint odalent már minden tiszta véletlen és káosz, de nagy valószínûséggel ez is csak az eszközeink hiányosságaira megy vissza. Én is hajlok egyébként arra a feltevésre, hogy mindennek megvan a rendszere, a legmélyebb szinteken is. Ebbõl azonban egyáltalán nem vonhatod le azt a következtetést, hogy a Biblia Istene áll mindezek mögött, mivel nem mutattál ki összefüggést a kettõ között. De a lényegi kérdésre továbbra sem válaszoltál: többször is jeleztem, hogy magát a lehetõséget, hogy esetleg létezhet(nek) isten(ek), egy pillanatig sem tagadom. Csak a Biblia-féle verziót, de azt annál inkább, és errõl is beszéltem mindvégig. Te viszont most megint általános síkra próbáltad terelni a dolgot, ahelyett, hogy a bibliai témára válaszoltál volna.
Nem csak most írtad el. Akárhogyan keresem, nem találom azt az ezer érvet, ami cáfolná az evolúciót. Lehet, hogy ilyenek nem is léteznek?
De az nem tény, hogy az állatok egyenrangúak az emberrel, sõt, cáfolható. Hinni nem hisz semelyik állat.Bevihetsz egy majmot az istentiszteletre, semmit se fog fel.A delfin se. Mi viszont tiszteljük Istent.HA van Isten, szól hozzánk.Az ige által.Lehet tagadni Istent, de inkább keresni érdemes.Te sem tudod biztosan , hogy nincs.Az evolúció is csak feltevés, de nem százas.Várjuk ki a végét.Én hiszek.A teremtésben is.Nem hiszek viszont az õsrobbanásban, meg a véletlenek millióiban.Én létezem, és Isten is létezik szerintem.
Olvasom Szendi mûvét, de amit õ ír, az puszta feltevés.Abszolút nem tudja bizonyítani, hogy aki hisz, az nem egy tényleg létezõ Istenben hisz.Tele van a könyve elméletekkel, történetekkel.Elég nagyképûen söpri le a keresztényeket, de nem hiszem hogy ez bölcs dolog.Lehet, hogy a pénzszerzés vezette a megírásban, mert elég pongyola.De ha kiderül, hogy Jézus tényleg feltámadt? Ne legyenek elõítéleteink, még nyitott a kérdés.Én hiszem, hogy Jézus él, hiszek az apostoloknak.Nem hiszek viszont sok pszithiáternek, bár olvasom a könyvet, érdekel a téma.
Kiteszem a lábam hétvégére és máris elfajul a vita. Itt az történik, hogy az ÉRTEM híveinek ismét sikerült egy alapvetõen érvekkel indított vitát lerángatni a saját szintjükre. Le kell szögezni néhány dolgot: 1. Isten létét nem lehet bizonyítani. Ha lehetne, nem lehetne benne hinni. A hit önmagában feltételezi a bizonyosság hiányát. Errõl vitatkozni felesleges. 2. A tudományok általában, többek között a biológia is, nem tekinti vizsgálata tárgyának Istent. Soha senki sem tervezett kísérletet Isten létének cáfolatára vagy bizonyítására. Hiába akarják az ÉRTEMesek az ellenkezõjét a szánkba adni, ilyen kutatásokat soha senki nem végzett. 3. Isten létét az evolúció elmélete semmilyen formában sem kezeli, nem tesz róla megállapításokat, így létét sem cáfolja. 4. A biológia tudománya a földi életet vizsgálja, errõl tesz megállapításokat. Megpróbálja visszafejteni az utóbbi hárommilliárd év történéseit és ezeket igyekszik megmagyarázni a természetben megfigyelt törvényszerûségek alapján. 5. Egyetlen tudományág sem fogadja el a "csodát" bizonyításaiban. Lehet azzal érvelni, hogy fizikusok, vegyészek mit nyilatkoznak, de a saját tudományukban egyikük sem találta még soha nyomát Istennek. A relativitáselmélet nem számol Istennel, az anyagmegmaradás törvényébe sem avatkoznak be felsõbb hatalmak. A fizikusok, vegyészek által leírt természeti törvények áthághatatlanok. Amennyiben mégis valamelyiket cáfoló jelenséget találnak, azonnal kutatni kezdik, hogyan írhatnák le mégis más törvényekkel, nem kezdenek imádkozni, hogy itt van Isten! Ha a saját tudományterületükrõl kizárják Istent, miért éppen a biológiába akarják beszuszakolni? 6. Az ÉRTEM mozgalom éppen ezt szeretné megtenni, azaz Isten létére keres bizonyítékot. Ilyet az utóbbi kétezer évben senki sem talált, de nyilván majd nekik sikerülni fog. Ha akarják csinálják, de hagyják vele békén a biológusokat, akik értelmes munkát akarnának végezni. 7. Az ÉRTEM prófétái egyáltalán nem értenek a biológiához. A kiagyalt elméleteik könnyen cáfolhatóak. Teljesen laikusoknak könnyû megmagyarázni bármit, ám szakmai fórumokon az érveik egyszerûen elolvadnak. 8. A cáfolatokat a hívek valamiért eleresztik a fülük mellett, mert õk mindenáron a tudományban akarják megtalálni Istent, tehát bármilyen marhaságra azonnal ugranak, ami megerõsíti a hitüket. Akinek ilyesfajta megerõsítésre van szüksége az eleve nem igazán hitt Istenben. 9. Az iskolákban a tudományos közmegegyezést tanítják egyszerû, közérthetõ formában. A tudományos közmegegyezés jelen pillanatban az, hogy a földön élõ jószágok az evolúció folyamata során alakultak ki. Ezt nem azért tanítják az iskolákban, mert el akarják nyomni a hitet, hanem mert a biológusok jelenleg ezt gondolják a világról. 10. A tudományos közmegegyezést kizárólag bizonyítékokkal lehet megváltoztatni. Az ÉRTEM ilyenekkel a mai napig nem szolgált. A fanyalgás, kételkedés nem számít bizonyítéknak. "Még korunk szélhámosainak is tudósnak kell magukat színlelni, mert különben senki sem hinne nekik." – C.F. Weizsacker
15.43-nak Ha látod, akkor már nem hiszed, hanem tudod.A hit a nem látott dolgokról való meggyõzõdés.(zsidó levél) Egyébként nagy butaság, hogy a hívõket nem érdeklik az észérvek, mert a hit és az ész nem cáfolja, hanem erõsíti egymást!Ezért van annyi hívõ tudós, értelmiségi is. Egyébként Jézus feltámadása nyilvánvaló lesz, hidd el. De a hitetleneket tûzzel fogja égetni dicsõsége. Egyébként az Isten az agyban könyvrõl:arról még nem halottál, hogy tudományos köntösben írnak demagóg sikerkönyveket?Pedig sok példa van rá. Inkább a Bibliát ajánlom, azt nem emberi okoskodás tölti ki, hanem Isten szól Neked.Ha hagyod.
Megnéztem a videót, tele van hazugságokkal.Pld.erõlteti, hogy Jézus csak pogány mítoszok átirata.A cinikus okoskodás nem biztos, hogy célszerû, mert Isten nagyobb, mint az értelmed. Ha nevetsz a Biblián, és gúnyolod, az a te bajod, de szerintem nem bölcs dolog, mert pici emberke vagy Isten pedig hatalmas.Ezen gondolkozz el.Az Õ bölcsessége nagyobb e világ okoskodásánál.Ha meg tudnád cáfolni, most nyugodt lehetnél, de ott mocorog minden józan emberben, hogy Van Isten.Soha nem fogod tudni emberi logikával megcáfolni.Hidd el, sokan próbálják régóta, mégis egyre több a keresztény.Én sem tudlak meggyõzni, de Isten igen.Addig imádkozom.Igen, hiszek az imában.Ne légy hitetlen, hanem hívõ, és üdvözülsz.
És ha mégis a Biblia Istene az igazi?
Az hogy kizárt csak feltevésed, de nem biztos. Még a bolond felõl is több reménységed legyen, mint arról, aki a maga szemei elõtt bölcs.(példabeszédek) Ezt írja Salamon. A te feltevésedet is ezrek cáfolják, a kérdés még nyitott. Várjuk ki a végét. Az õsrobbanás is csak feltevés pld.nincs joga senkinek tényként tanítani. Még nem kizárt, hogy megérint Jézus, csak keresdd Õt.
Akárhogyan hegyezhetjük, de sajnos az alapjelenség ugyanaz: Aki nem akar, vagy nem tud gondolkodni, beéri egyszerû, készen kapott válaszokkal. A tudásbéli hiányosságait kényelmesen lefedi a "csoda" kategória, ami bármikor, bármire alkalmazható, további vizsgálatot nem igényel. Ha pedig megmutatják neki saját hitének ellentmondásait mindig ott a jól bevált "Isten útjai kifürkészhetetlenek!" mondás. Ez a hozzáállás természetesen nagyon kényelmes, de a sötét középkoron kívül semmit sem hoz létre. Amennyiben oda szeretnénk eljutni, ez a legjobb módszer, amennyiben nem, sajnos valami mást kell keresnünk.
A hit nem epilepszia, és attól hogy hívõ vagyok, még gondolkodom.De ez a stílus amúgy is primitív, hogy ex-katedra kijelented a feltevéseidet.Ezt beképzeltségnek látom, és demagógia.Tudom, szerinted a kereszténység az.Várjuk ki a végét. Niels B, W. Heisenberg, M. Planck és más fizikusok kutatásai megmutatták, hogy az emberi jelenlétnek és észlelésnek is van energiaértéke, mely alakítja a fizikai világot.Ennek az állandó értéke finom egyensúlyt tart fenn a fizikai világban.Ezeknek a felfedezéseknek fényében már tudományosan is egyre világosabb, hogy a világegyetem nem öröktõl fogva létezõ, hanem idõbeli, teremtett valóság, és az univerzumot felépítõ anyag a legalapvetõbb szinten nem a realista-materialista feltevések szerint, hanem egyfajta idealista rendszer formájában mûködik.
Amit mondassz, nem elméletnek hívják, hanem kvantumfizikának :) Nem fényrészecskékkel végeztek kísérletet (illetve lehet, hogy azzal is), hanem elektronokkal, és iszonyatosan érdekes dologra lettek figyelmesek, hihetetlen, de mégis igaz :) nézd meg a videót: http://indavideo.hu/video/Kvantumfizika
11:33 12:08 A tudomány nem mond ellent Istennek. Sõt, erõsíti a benne való hitet.Amit írtok, az egyszerûen nem igaz. Lásd fentebb, kvantumfizika.:)
"Mit nem tudsz értelmezni az ószövetségben a szeretet fényében?" Például ezt: "mely szerint sajnos az Isten ellen lázadó kultúrák elpusztulnak." Meg még sok mindent, amit szintén leírtam korábban, és amire szintén nem reagáltál, így szintén nem fogom leírni újra. Ha érdekel, ott elolvashatod, ha válaszolsz rá, beszélhetünk róla, ha meg nem, hát nem.
"A világ keletkezésére kiterjesztett evolúcióelmélet pedig túlmegy a filozófiák filozófiáján is, hiszen olyan, a valóságtól elrugaszkodott elképzeléseket tárgyal, mint például a végtelen sûrû és forró fogalma. Ezek pedig értelmezhetetlenek a természettudomány számára. " Az evolúció elmélete a földi élet változásait írja le. A világ keletkezését semmilyen módon sem kezeli, ez alavetõ tévedés. "Azt, hogy az evolúció nem felel meg a tudományos elmélet kritériumainak, már a kommunizmus utolsó éveiben is tényként tanították az ELTE filozófia szakán logikából és tudományelméletbõl." A Szovjetúnióban egy egész kutatóintézet foglalkozott az evolúció cáfolatával, Liszenkó doktor vezetésével. Azt hiszem sokat elmond, hogy egyetlen apró bizonyítékot sem sikerült találniuk az evolúció ellen, pedig igzán keményen próbálkoztak. Ezen kívül azt is tanították, hogy Isten nem létezik és a vallás a nép ópiuma. Érdekes módon ezeket a kijelentéseket nem idézed. Vajon miért nem? Nem tudom, ha egy gondolatrendszernek egyik következménye, hogy nincs Isten, a másik, hogy nincs evolúció, miért érzed úgy, hogy jó alap arra, hogy kijelentsd, nincs evolúció, ám Isten létezik? "Egyrészt, mert logikailag nem zárt, vagyis nem ellentmondásmentes, másrészt mert kísérletileg vagy tapasztalatilag nem igazolható." Kísérletes igazolást szeretnél: http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2008/06/21/Torte.. http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2008/10/30/Ertel.. http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2006/04/06/Egy_k.. "A logikai ellentmondás a fajok közti átugrásnál jelentkezik. Faj az, amelyhez tartozó egyedek továbbszaporodni képes egyedeket hozhatnak létre. Új faj létrejöttéhez olyan genetikai ugrásra lenne szükség, melynek során egyszerre legalább két egyed születik ugyanazzal a génhibával, hogy egymással szaporodóképes maradjon, felmenõik fajával viszont már nem." No most erre egy egészen konkrét példát is tudok hozni, az ÉRTEM mozgalom saját irodalmából, csak hogy ne érjen az a vád, hogy folyton csak gusztustalan evolúció-hívõktõl idézgetek.: (http://ertem.hu/content/view/170/16/) "Egyes esetekben a megjelenõ új variánsok nem képesek többé szaporodni a szülõpopulációval. Például a madeirai nyulak – amelyek a késõ középkorban a telepesek által behozott európai háziasított mezei nyulak leszármazottai – egészen eltérõek az európai nyulaktól mind megjelenésükben, mind viselkedésükben, és már nem képesek keresztezõdni velük." Tehát ha szerinted ez a folyamat "Ez abszurd módon valószínûtlen, illogikus és soha kísérletben vagy természetben meg nem tapasztalt esemény. ", akkor miért hozza éppen példaként az ÉRTEM mozgalom egyik írása? Nem tartod ezt kicsit furcsának? Ez csak egyike az ÉRTEM elmélet számos önellentmondásának, mégis érdekes nem? Legalább az ÉRTEM elméletet ismerhetnéd, ha terjeszteni akarod, ha már az evolúcióról semmit sem tudsz!
Zsozsó, téged nem tiltottak ki innen másodszorra is? Újra regisztráltál és gyúrsz a harmadik kitiltásra is?
Attol, hogy az elötem lévõ eszt irta az még nem bisztos, hogy igy is van. Olvasd ell a következö könyvet:A tudomány felfedezi Istent. Beirhatos a googleba is és meglátod miröl szól a könyv és ha érdekel olvasd ell. Hibáid neked is vannak de én nem kötöszködöm mert elismerem, hogy én nagyon sokat hibázok mert az iskolába sosem tanultam magyarul irni. És végül: Szerintem nálunk sokal okosabb emberek vitáznak ezen és öksem tudnak kielégitõ választ adni mindenre, ugyhogy bármijen jólkébzet és okos vagy sosem tudsz kielégitõ választ adni mindenre (mindahogyan én sem).
(Vagy netán határon túli vagy? Ez esetben persze érthetõ a dolog.)
Román vagyok és román osztályba jártam és románul éretségisztem de mivel, hogy magyarok között élek Marosvásárhelyen, emiatt anyanyelvi szinten beszélem a magyart kisiskolás korom otta és hála a netnek enyire tanultam meg irni meg olvasni. Szoval minden jót kivánok neked öröm volt veled vitázni:-) (és tanultam is sokat ha mást nem is de irni legalább.) :-D
Örvendek... Ez esetben legjobbakat neked is. :)
Azt feltételezni, hogy a semmibõl véletlenül kialakult ez a világ, önmagában egy buta ötlet.AZ evolucionisták közül pedig sokan ezt hiszik.Szívük joga, de sokunk szerint ez butaság.Fajok között pedig nincsenek meg az átmenetek.Ennyi. Megbukott a darwini ötlet.
Na, még egy tájékozatlan illetõ, aki nem néz utána annak, amirõl szónokol... De mindegy, akkor csak arra válaszolj nekem, hogy mennyivel ésszerûbb, ha azt feltételezed, hogy a semmibõl rögtön egy értelmes, érzõ, gondolkodó, mindenható és mindentudó lény alakult ki? Mert ahhoz, hogy valami örökkévaló legyen, egyszer létre is kell jönnie, hogy aztán örökkévaló lehessen. Honnan jött hát Isten...? Ha nincs válaszod, megbukott a vallásod.
"Fajok között pedig nincsenek meg az átmenetek." De igen. Itt összefoglaltak vagy harminc megfigyelt fajkeletkezési esetet. http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html
hello!huh...legutóbb 56kommentél jártam itt, elég sok vita után... "Mert ahhoz, hogy valami örökkévaló legyen, egyszer létre is kell jönnie, hogy aztán örökkévaló lehessen. Honnan jött hát Isten...? " nem..Isten nem ilyen.te sem én sem sem tudom felfogni, de Õ örök.ugye mi sokkal butábbak vagyunk, mint Õ.próbáld meg elmagyarázni egy csirkének, hogy te a születése elött is voltál és nagy valószínûséggel leszel is....konyhanyelven, így lehet velünk Isten.oly piciny az értelmûnk, hogy ez felfoghatatlan számunkra.
"Isten nem ilyen.te sem én sem sem tudom felfogni, de Õ örök.ugye mi sokkal butábbak vagyunk, mint Õ." "oly piciny az értelmûnk, hogy ez felfoghatatlan számunkra." Nézd éppen ezért csodálkozom mindig azon, hogy miért akarják pontosan Istent megérteni, felfogni emberek. A kreacionizmus, ÉRTEM mind arról szólnak, hogy emberek olyan okosnak képzelik magukat, hogy átlátják a teremtõ munkáját. A tudomány szerényen csak annyit állít, hogy a mérhetõ, vizsgálható természeti jelenségek emberi ésszel felfoghatóak, megérthetõek.
Azért mert az evolúció sokkal reálisabb mint hogy van egy mindenható valaki aki mindenütt ottvan és csak létrehozott egy világegyetemet. B
Ebben a két beszélgetésben, különösen a 2.-ban számos olyan tényrõl beszélnek ami az evolúció-elmélet hiányosságaira hívja fel a figyelmet. Evolúcionisták! Van valaki köztetek aki tényekkel tudja ezeket cáfolni? Nekem kezd az az érzésem lenni, hogy az evolúció-elmélet sem más mint hit kérdése.
"Olvasd a bibliát és beszélges ell teológussokal is és megismered az érem másik oldalát." Olvastam, túl sokszor is, beszélgettem velük, túl sokszor is, és ismerem, túlságosan is. Épp ezért gondolkodok úgy, ahogy. :) "te nem tudod pontosan amit a biblia ir mert nem is érdekel" A vicc az, hogy tényleg érdekel, épp azért, mert pl. veled ellentétben én arról nem vitatkozok, amit nem ismerek, ezért alaposan elmélyültem benne, mielõtt vitába bocsátkoztam volna róla. Tudom, mi áll a Bibliában, és pontosan ezért vagyok rendkívül kritikus vele. Ha nem ismerném, akkor talán még hinnék is benne, de így, hogy ismerem, egyszerûen csak elborzaszt. "mind ahogyan engem az evolució." Kérlek, de akkor meg ne vitázz róla. Ahogy fentebb kifejtettem, érdemi vitát csak arról lehet folytatni, amit ismersz. Mivel pedig láthatóan lövésed sincs az evolúcióról, elõbb olvass utána, mélyedj el benne, aztán ha majd már tudod is, hogy mirõl van szó, akkor beszélhetünk. "És most köss bele, hogy kisbetüvel irtam a BIBLIA (szándékos volt)szot de én azzal tisztelem meg, hogy olvasom.:-D" Kösz, de ha minden egyes hibádba bele akarnék kötni, akkor már önmagában csak az is sokkal tovább tartana, mint a tényleges mondandóm leírása, így ettõl inkább eltekintek. Amúgy nagyon jót írt az elõttem szóló. Ezek szerint a vatikáni álláspontot is kétségbe vonod?
"Olvasd a bibliát és beszélges ell teológussokal is és megismered az érem másik oldalát. " Azt ugye tudod, hogy a teológusok hajlanak az evolúció elfogadására? Hogy mást ne mondjak, a Vatikán álláspontja is az, hogy evolúció létezik.
Ötletes szemléltetése a dolgok állásának: http://erdektar.uw.hu/tbc-kontra-ertem.jpg
A you tube-on Tasi IStván bizonyítja, hogy a darwinizmus csupán mítosz, a sejtek egyszerüsíthetetlenül összetettek. Könyvajánló:Mi van, ha nincs evolúció?Tasi István írta.
Utolsó: Elõször is: http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyszer%C5%B1s%C3%ADthetetlen_%.. Másodszor, nézd meg az elõtted belinkelt képregényt. Ezek szerint te is a sztreptamicint választanád, annak ellenére, hogy az érintett kórokozó azóta már evolúciósan kifejlesztette azzal szemben az ellenállást? Harmadszor, nézd meg a 16:27-es linkjeit, különös tekintettel arra a részre, amikor is egy tudóscsoport kitenyésztett egy teljesen új mikroorganizmust egy már meglévõ alapfajból; az új faj teljesen más metabolizmussal rendelkezik, mint a kiinduló. Kell még bizonyíték?
És ha ti annyira hisztek az evolucióba akkor miért van az, hogy ha valamit kiteszek a szabadba az a nap és a viz hatására nem épül hanem elrohad megsemisül és nem lesz belöle valami nagyobb és erösebb meg okosabb. Akkor hol van itt evolució?? egy köböl lett az élet, a semiböl a nap hatására kialakult minden...? amikor a valami is tönkre megy a nap hatásátol. Szoval nálam az evolució megbukot és marad az, hogy van egy felsübbrendü valami ami megalkota mindeszt ami a földön van.
Akkor erre adj magyarázatot egyrészt: http://erdektar.uw.hu/tbc-kontra-ertem.jpg Másrészt pedig arra, hogy a felsõbbrendû valami honnan jött és hogy jött létre? Mert még egy örökkévaló valaminek is valahogy ki kellett alakulnia egyszer ahhoz, hogy aztán örökkévaló lehessen.
"És ha ti annyira hisztek az evolucióba akkor miért van az, hogy ha valamit kiteszek a szabadba az a nap és a viz hatására nem épül hanem elrohad megsemisül és nem lesz belöle valami nagyobb és erösebb meg okosabb. " Az evolúció elmélete szaporodóképes élõlényekrõl szól ezek létét feltételezi. Ha kiraksz a szabadba egy csirkecombot nyilván nem fejlõdik belõle semmi, mert az már egy döglött, szaporodásképtelen élõlény. Ugyanígy nem értem a kérdést, ha az a "valami" élettelen dolog, mert ugye megint szaporodásképtelen. Ugyanígy az elterjedt tévhittel szemben az evolúció nem szól az élet keletkezésérõl, csak az élõlények változásairól, mivel a mûködéséhez szaporodóképes élõlények szükségesek.
Az evolució szerint ösobannással jött létre az univerzum és évmiliok során a semiböl minden. Szoval, robbanás után mien élet volt az elsö mert az bisztos, hogy egy köböl lett vagy a semiböl? és abbol lett asztán az ember persze, évmiliok kelletek hozzá, de akor is valahol elkezdödöt az élet és az akkor is egy köböl az evolució szerint. Hogy pedig Istent ki teremtette szerintem ugyan az a válasz mind az evoluciohoz a gáz meg a por meg amik keletek hozzá, hogy robanás legyen.
Ugyan anyira valoszinünek tünik mert az is a semiböl lett. És ha a föld több 10 milió éves akkor miért van az, hogy kb 20-30 éve kezdet ell a globális felmelegdés lenni és még max 100 év és elpusztul a föld, miért nem ezelöt 5000 éve történt. Az én válaszom az hogy a biblia és a korán eszt már megirta több ezer éve csak mi nem vetónk tudomást rola. http://www.youtube.com A Korán csodái
Látom te sértegetéssel probálsz kibujni a válaszok ellöl. Meg ugy válaszolsz ahogyan a magadfajták szoktak: valoszinû meg végtelen meg számtalan mege ehez hasonló kibujok:-)) Te nagyon sokat tudsz csak kár, hogy nem arol amiröl kellene.
"Látom te sértegetéssel probálsz kibujni a válaszok ellöl." Nem, csak szimplán idegesít, ha valaki látványosan igénytelen, és akkor még finoman fogalmaztam. Ad 1), ha elolvastad volna, amit írtam, láthatnád, hogy ott van a válasz végig, a sértegetés csak fûszer, amivel próbállak rávenni, hogy legyél már egy kicsit összeszedettebb. Ad 2) te a magad részérõl egy cseppet sem érzed gáznak, hogy egy ilyen rövid és szimpla mondatban, mint amit itt most beidéztem tõled, képes voltál 4, azaz négy darab hibát is ejteni? Mert ha nem, akkor megsúgom, hogy nagyon is az. És tudod, miért? Azért, mert akin egyrészt látszik, hogy hullára nem érdeklik alapvetõ dolgok sem, másrészt pedig úgy elmegy az észérvek mellett, mint ideges buszsofõr a tömött megálló mellett, azzal se beszélni nem egyszerû, se tisztelettel viseltetni iránta. Tudod, az érdemi és értelmes beszélgetés ott kezdõdik, hogy elõször is utánajárunk annak, amirõl szó van, tájékozódunk róla, majd szépen összeszedetten elõadjuk a mondandónkat. Azt a másik meghallgatja, elgondolkodik rajta, majd válaszol rá legjobb tudása szerint, majd elõadja a saját nézetét - eztán pedig rajtad a meghallgatás, végiggondolás és megválaszolás sora. És így tovább, amíg valamiféle konklúzió nem kerekedik ki a dologból. Ha viszont te már ebben az alapvetésben sem vagy partner, akkor annak se látom értelmét, hogy további érveket hozzak, mivel láthatólag úgysem érdeklõdsz irántuk. "Meg ugy válaszolsz ahogyan a magadfajták szoktak: valoszinû meg végtelen meg számtalan mege ehez hasonló kibujok:-))" Igen... És tudod, ez a szomorú. Én így válaszolok, te meg úgy. Össze lehet vetni a kettõt, és ordít a különbség - és nem a te javadra. Az igazán szomorú azonban az, hogy ezt még csak észre sem veszed. "Te nagyon sokat tudsz csak kár, hogy nem arol amiröl kellene." Tudod, én is tényleg kíváncsi volnék arra, hogy te mit tudsz. De ezt eddig valamiért nem láttad célszerûnek felfedni. Csak tudnám, miért...?
Na mindegy, megyek mert kitettem egy követ a kertben....remélem kiskutya lesz:) ) mert az evolució szerint valami csak lesz:-) Ez vicc volt:-) Olvasd a bibliát és beszélges ell teológussokal is és megismered az érem másik oldalát. Te tudod aszt amiben te hiszel és én tudom amiben én hiszek és ezért én is sértegethetlek mert te nem tudod pontosan amit a biblia ir mert nem is érdekel mind ahogyan engem az evolució.
És most köss bele, hogy kisbetüvel irtam a BIBLIA (szándékos volt)szot de én azzal tisztelem meg, hogy olvasom.:-D
Az élet nagyon magasfokú rendezettséggel bír. Maga az élet fejlõdése, rendezettségének növekedésével, tehát az entrópia csökkenésével zavarbaejtõ ellentmondással bír a termodinamika második fõtételével (röv:T2). Nem egy nagynevû tudós vélte látni (pl. Eddington, egy kissé Schrödinger is) ez alapján meginogni az evolúcióelméletet, hiszen a T2 kézzelfoghatóbb valósága eléggé meggyõzõnek tûnik. Pedig szó sincs ilyen jellegû problémáról! Valójában nincs ellentmondás a termodinamika és az élet törvényei között. A valóságban minden olyan folyamat, köztük az élet is, amely látszólag rendet hoz létre, máshol fizetség gyanánt rendezetlenséget generál. A fény átvitele a Napból a Földre magában foglalja az entrópia növekedését, hiszen itt a relatíve rendezett meleg állapotból irányul át a hõ a hideg bolygónk irányába, ám a növények, mivel a rendszer nem zárt, pont e rendezetlenség irányába mutató folyamatot használják ki a fotoszintézissel, amikor is sejtjeik szaporodásával, kiépítésével a rendszer rendezettségét növelik, és ezzel kialakítják az egyensúlyt. A T2 az evolúcióra alkalmazható csak igazán (holott pont ezzel próbálják cáfolni - ez egyébként egy teljesen rendszeres hibár és rendszeres próbálkozás az ID-tõl), amikor is az új fajok tényleg folyamatosan növelik a rendezettséget, aminek azonban kemény ára van, ahol egy új faj megjelenése rengeteg mutációt igényel, amelynek elsöprõ többsége káros, így azok eltûnnek. Hiszen minden sikeres mutációra elképzelhetetlenül sok sikertelen, rendezetlen állapot jut (ezt hagyja ki a számításaiból Jeszenszky úr - és ez súlyos hiba), s így növekedik az entrópia, amelyet viszont kiegyensúlyoznak a sikeres változatok. Erre Boltzmann német fizikus jött rá (már igen régen), de mintha sokan errõl tudomást sem akarnának venni, hiszen még itt is sokan ugyanazokat a tévtanokat hirdetik, mint amiken annak idején Eddington vagy Schrödinger rágódott. Pedig Boltzmannt igazolják a Spiegelman és Eigen olyan evolúciós kísérletei is, alaposan rácáfolva ezekkel (is) Jeszenszky állításaira. Szóval Jeszenszky úr állításával szemben határozottan állítható, hogy az evolúció nemhogy szembegyalogol az entrópikus alaptörvényekkel, hanem kiválóan igazolja vissza azokat, sõt általa akár mérhetõvé és visszaigazolhatóvá is válik. Vagyis a diákokat ezért nem szokás megbuktatni a fizika tanszéken Jeszenszky úr állításával szemben, hanem éppenhogy akkor kapnának elégtelent, ha olyasmiket beszélnének a T2 nevében, mint amiket Jeszenszky úr állít. Prigogin már 1977-ben Nobel-díjat kapott az irreverzibilis termodinamika és a disszipatív struktúrák kutatásában elért eredményeiért. Úgy látszik a nemrég elhunyt honfitársunkat Gyarmati Istvánt, az MTA professzorát is hidegen hagyhatták Jeszenszky úr állításai, mivel õt az irreverzibilis folyamatok termodinamikájának kiemelkedõen sikeres kutatójaként ismerte meg a tudományos és nemzetközi világ (valójában õ egészítette ki Prigogine elméletét is) olyannyira, hogy sok neves szakirodalomban pl. Boltzmannal is együtt emlegetik a nevét, s akirõl ugye tudvalevõ, hogy révén is tudhatjuk, hogy a termodinamikai kitételek tökéletes illeszkednek az evolúció törvényeihez, mint ahogy nem kevésbé igazolja vissza az evolúció mûködõképességét az ezek alapján kialakult Claude Shannoni információelmélet is. Az élõ szervezet korántsem zárt rendszer, vagyis egy sejt információtartama növekedhet, ha a környezetében az információ csökken (mint ahogy az számos kísérlettel is igazolható) A termodinamikai tételekbõl az következik, hogy bármely rendszer rendezettsége növelhetõ, annak arányában, hogy a szomszédos terek rendezettsége csökken, ha nem zárt térrõl van szó. Márpedig zárt terek nem léteznek. Ezen nincs mit vitatni, mert tény. Így tanítják a termodinamikai tételeket az egyetemeken, és így értelmezik, és így is hasznosítják a gyakorlatban is. Az a tény, hogy az evolúció ellenzõk szelektáltan ábrázolják a termodinamikai tételeket - magyarán hamisan, a valósággal szembegyalogolva -, és így nem lehet ez ellenérv az evolúcióval szemben!!! Természetesen a halott anyag igenis képes rendezõdésre így. Egy nukleinsavat önmagában ugye nem tekinthetsz élõnek. Egy csomó kísérlet mutatja, hogy teljesen véletlenszerûen összeállt nukleinsavak szaporodva, és egymással versenyezve (úgy hogy a hasznos változásokat megjegyezték a hasznos mutációk után) képesek fejleszteni magukat, pl. erõs enzimatikus tulajdonságokkal rendelkeznek idõvel (ez az élet keletkezésében egy fontos kezdõlépés lehet) Enzimek mûködése csak nagyon szigorú rendben történhet. A koacervátumok, mikrogömbök fejlõdése szintén teljesen rendezetlen állapotból nagyon komoly komplexitásokat érnek el. A koacervátumok már bizonyos anyagok "beszerzése" után képessé válik teljesen maga magától fotoszintetizálni pl. Kalcit kristályok folyamatosan keletkeznek és nõnek is, és rendezett kristályszerkezetet jön létre. Megnézhetjük bármelyik geológiai tananyagban így: a kristályok kis entrópiájú, magas rendezettségi fokú rendszerek. Dendrites kristályok létrejöhetnek például egy tiszta, túlhûtött folyadékban is, szintén igen kis entrópia szinten. Ugyanezt teszi a hópehely is. Tökéletes szép rendezett formátum jön létre a teljesen rendezetlen állapotból. A cseppkövek is növekednek rendezõdés alapján, méghozzá az ásványok és a vizes oldatokból kifolyólag. A rendezõdés igénye számos helyen megtörténik, de bizonyos molekularendszerek még arra is képesek, hogy megjegyezzék a rendezett formát, majd mindig kis változtatásokkal még rendezettebbekké tegyék magukat a környezet igényeinek tükrében. Ilyen pl. a teljesen élettelen nukleinsavak. Az önszervezõdésre valamennyi tudományterület szolgáltat példákat. Az egyensúlyi állapottól távol egyes kémiai reakciók periodikusan megjelenõ mintázatokat jelenítenek meg. Vagy: Az önszervezõdés egy sokat idézett példája a lézer. Ha a forró gáz vagy szilárd anyag viszonylag kevés energiát kap, közönséges lámpaként világít. Ilyenkor az egyes atomok egymástól függetlenül, véletlenszerûen viselkednek, körülbelül annyi atom sugároz, ahány éppen felgerjesztõdik. Ekkor a rendszer a hõmérsékleti egyensúly környékén van. Megtehetjük azonban, hogy a rendszert olyan módon pumpáljuk fel energiával, hogy az messze eltávolodik az egyensúlyi állapottól. Egy kritikus pontot átlépve a rendszer a lézer üzemmódba kerül. Atomok százmilliárdjai egymással összhangban, azonos fázissal, egyszerre, egy ütemben, egy irányba sugároznak. Vagy ilyen az örvény is: Önszervezõdõ rendszert alkot az áramló víz is, ha az áramlás sebessége egy bizonyos határt átlép. Alacsony sebességeknél a víz simán, egyenletesen folyik. Egy kritikus határt átlépve a folyadék mozgását az örvények keletkezésének és elmúlásának végtelen sora jellemzi. Az egyes örvények szerkezete szabályos, jellegzetes mintázatot mutat. Rendezett állapot tehát rendszeresen létrejön a természetben. Valójában az élet olyan mintázatokra épül, amely rendszer képes ezeket a mintákat raktározni, és fejleszteni. Ennyi az egész. De még ilyen rendezett anyagörvények a galaxisok is, mielõtt elõjönnél azzal, hogy az örvények gyorsan feloldódnak. A galaxisok, a csillagok és rendszereik is rendezettek, mivel lokálisan lehetséges, hogy valahol nagyobb rend alakul ki, de annak az az ára, hogy másutt még nagyobb lesz a rendezetlenség. Ám a rendezetlen gázból is kialakul rendezettség, mégpedig a gravitáció hatására. Ugyanis a rendezetlen gázfelhõ középpontjába kezdenek hullani a gravitáció hatására a gázatomok és a rendszer felmelegedik és megszületnek a csillagok, és nem utolsó sorban az a hõ is, ami átvándorolva a hidegebb helyek felé, lehetõséget teremt az újabb/más rendezettség kifejlõdésére. A valóság az, hogy...idézve (Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet, 2002/2003. tanév I. félév): „a világegyetem legfejlettebb rendszereinek szervezettsége az idõ múlásával növekszik.” Üzenem Jeszenszky úrnak, hogy nagyon gyorsan nézze át az egyetemi tananyagokat ez ügyben, mert éppenhogy õ lenne az, akit nagyon gyorsan elvágnának egy hétköznapi kollokviumon is. Most egyelõre ennyit (elnézést a hosszért, de totálisan elképesztett Jeszenszky úr megdöbbentõ állításai, ugyanis ilyen fizikát legfeljebb csak az ID-nél tanítanak), mert elképesztõ állítások hangzanak el ebben a videóban, és a valóság szöges ellentétei, és lenne még bõven mit elemezni ezen a sok - hát, hagy ne minõsítsem az itt lemérhetõ szakértelmet... Majd késõbb még…
Most tényleg elírtam.A lehetetlensége mellett.
Bocsi, még folytatnám, csak rossz gombot nyomtam le: Mózes elsõ könyvének elsõ fejezetében a teremtési periódusokkal kapcsolatban megtaláljuk az „este” és a „reggel” kifejezéseket. Vajon ezek nem 24 órás napra utalnak? Nem feltétlenül. A magyar nyelvhasználat a valaki „életének dele” kifejezést az átlagos emberi élet közepére vonatkoztatja; úgyszintén „az élet alkonya” hosszabb idõszakot foglal magában. Így az „este” és a „reggel” használata sem korlátozza a napot 24 órára. A „nap” szó, ahogy azt a Biblia alkalmazza, vonatkozhat nyárra, télre, évszakok múlására (Zakariás 14:8). Az „aratás napja” több napot foglal magában. (Vö. Példabeszédek 25:13 és 1Mózes 30:14.) Ezer évet egy naphoz hasonlít (Zsoltárok 90:4; 2Péter 3:8,  10). Az „ítélet napja” több éves idõszak (Máté 10:15; 11:22–24). A következtetés ésszerûnek látszik tehát, hogy a teremtési „napok” ugyancsak hosszabb idõszakokat — évezredeket — foglaltak magukban. Mi történt ezen teremtési korszakok során? Tudományosan elfogadható-e a róluk szóló bibliai beszámoló? Elsõ „nap” „ ’Legyen világosság! ’ És lett világosság. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig elnevezte éjszakának. És lett este és lett reggel; elsõ nap” (1Mózes 1:3,  5). A nap és a hold természetesen már régen az elsõ „napot” megelõzõen létezett a világegyetemben, de a világosságuk nem hatolt keresztül a föld felszínéig, úgyhogy azok a földi megfigyelõ számára láthatatlanok lettek volna. Most, ezen az elsõ „napon”, nyilvánvalóan láthatóvá lett a fény a földön, és a forgó bolygón ettõl kezdve nappalok és éjszakák felváltva követték egymást. Nyilvánvalóan ez a világossá válás fokozatos folyamat volt, amely hosszabb idõszakot vett igénybe, tehát nem pillanatnyi esemény, mint egy villanylámpa felkapcsolása. A fény a naptól származott, de a nap maga nem volt látható a felhõtakaró miatt. A földet elérõ fény ilyenformán „diffúz fény” volt, ahogy arra a Rotherham fordítása szerinti Emphasised Bible 3. versének megjegyzése utal. Negyedik „nap” „ ’Legyenek világító testek az egek kiterjedésén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, szolgáljanak jelekként és mint meghatározói az évszakoknak, napoknak és éveknek. És szolgáljanak mint világító testek az egek kiterjedésén, hogy világítsanak a földre! ’ És úgy lett. És Isten megalkotta a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjon nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjon éjjel; és a csillagokat is” (1Mózes 1:14–16). Korábban, az elsõ „napról” szólva elhangzik, hogy „Legyen világosság! ” A világosságra ott használt héber ’ōr szó általános értelemben jelent fényt. A negyedik napról szóló beszámoló a héber ma’ō′r szót használja, ami a fény forrására vonatkozik. Rotherham azt írja az Emphasised Bible lábjegyzetében a „fényekrõl”: „A 3. versben ’ōr, diffúz fény.” Továbbá rámutat arra, hogy a 14. versben a héber ma’ō′r szó jelentése: „fényt adó”. Bár az elsõ „nap” nyilvánvalóan áthatolt a diffúz fény a gázfelhõ-burkon, de fény forrásai a földrõl nézve a felhõtakaró miatt nem látszottak. Most, a negyedik „napon”, minden kétséget kizáróan változás következett be. A valószínûségszámítás döntõ próbája annak, hogy a teremtési beszámoló tényismeretbõl ered. A beszámoló 10 fõ szakaszt sorol fel a következõ sorrendben: 1. Kezdet. 2. Õskori sötét, nehéz gázokkal és vízzel borított föld. 3. Fény. 4. Kiterjedés, azaz atmoszféra. 5. Szárazföld nagy felületei. 6. Szárazföldi növények. 7. Nap, hold és csillagok láthatók a kiterjedés fölött, megkezdõdnek az évszakok. 8. Tengeri szörnyek és repdesõ teremtmények. 9. Vadon élõ állatok és háziállatok, emlõsök 10. Ember. A tudósok elismerik e szakaszok sorrendjének helyességét. Mennyi lehet a valószínûsége annak, hogy a Genezis írója csupán kitalálta ezt a sorrendet? Pontosan annyi, mintha találomra kiszednél egy dobozból 1—10-ig terjedõ számokat és emelkedõ sorrendbe raknád azokat. Annak valószínûsége, hogy ezt elsõ kísérletre sikerüljön kitalálni 1:3 628 800. Ezért nem realisztikus azt állítani, hogy az író, anélkül, hogy az arra vonatkozó tényeket ismerte volna, véletlenül a helyes sorrendbe rakta a fentebb felsorolt eseményeket.
Jah!És igen...ahogy valaki mondta, az egyház alkalmazkodik az evolúcióhoz...Ha az egyház alatt a keresztyénséget értitek;NEM!Igen, vannak olyan személyek akik félreértelmezik, belemagyaráznak dolgokat a Szentírásba, de csak azért, hogy az evolúcióval összeegyeztesse.Ahogy a mellékelt ábra mutatja, nem sokat kaptunk a teremtésrõl, de ennyi pont elég!Isten teremtette.Ezt kell nekünk tudni.Miért is lenne lényeges?Az üdvösségünk a cél...Isten azoknak nyitja meg Igéjét, akik magukat is megnyitják elõtte."Ki kétkedõen boncolja Õt, annak választ nem ad…"
"Miért hisznek az emberek inkább Charles Darwinnak, mint az Élõ Istennek?Ha elfogadnák, hogy van Isten, akkor úgy is kellene élniük, ahogy Õ mondta." Igazából miért hinnék akármelyiknek is? Egyik sem a saját kézzelfogható tapasztalatom. Mindkettõt más próbálja a fejembe ültetni. Amit magam is látok és érzek, annak hiszek, és egyelõre a keresztény Isten elég hihetetlennek tûnik.
Isten nem anyagi lény.Ha elédállna és azt mondaná, hogy : Szia!Isten vagyok.Már hiszel nekem? -akkor is kiröhögnéd, hogy ez vmi orssz vicc.Istent csakis a hiteddel "láthatod".Vannak olyanok ma, akik látták már Jézust, de õk is csak álmukban.És egy komment máshonnan: Nem baj, ha nem hiszel Istenben.A pokolban majd fogsz.
Abban hiszel, amiben csak akarsz. De ha az evolúcióra bizonyítékot vársz, akkor miért nem akarsz bizonyítékot Isten létére is?
Van bizonyítékom. :] Biblia, saját megtapasztalás és mások bizonyságtétele.De ha megnézed pl a kis pöfögõ futrinkát.Úgy néz ki, mint ami a nagy semmibõl jött és csak az evolúció által lett ilyen kis tökéletes??gondolj bele, hogy mire mindent ilyen tökélyre fejlesztett volna, már rég halott lenne.nem mûködhet a kiválasztódás révén.de ez csak egy apró dolog.kellett vki, aki ezt megtervezi.
Milyen bizonyítékokról tudsz?!BIZONYÍTÉK!!nem spekuláció...
"Miért nem az energiamegmaradás törvénye?"-ebbõl mit szeretnél kihozni? "Vagy éppen más csillagok léte? Vagy éppen a neutrínók felfedezése? Esetleg a maghasadás? Ha a Bibliában lenne egy fejezet arról, hogy az anyag egy és oszthatatlan, akkor az atombomba léte ellen érvelnél?"igen..ha a Bibliában a lenne, azt úgy is gondolnám.és biztos úgy is lenne.tudtok olyanról, ami a Bibliában benne van, viszont ma már tudjuk , h nem úgy van...?Ajánlom mindenkinek Jobe Martin Evolúciótól teremtésig c.könyvét... http://www.goodnews.hu-n megnézegethetitek...de gondolom senki nem akarja feladni az evolucionista elveit.Pedig ha ezt elolvasná...
Testvéreim, terjesszétek az igét! http://www.venganza.org/about/open-letter/
Evolúció ténye??!!xD pff. egy pár egyszerû kérdés: Hol vannak leletek az fajok közötti átmenetre?Az élet eredete?!A Texas állambeli Glen Rose-ban, az Óriások Völgyében, 140 millió évvel ezelõtti rétegben a dinoszaurusz lábnyoma mellett találtak emberi lábnyomokat is.Ójaj.140 millió évvel ezelött ember...nem úgy volt hogy pár tízezer?Pierre-Paul Grasse francia zoológus ezt mondta: Mi haszna van a végtelen számú mutációknak, ha azok változatlanok maradnak? Mindent összevéve, a baktériumok és vírusok mutációi csupán örökletes ingadozások egy közbülso állapot körül; eltolódás jobbra, eltolódás balra, de nincs dönto evolúciós hatásuk.
Nem, nem tudok mutatni.Egy könyvben olvastam.De "lelet", talán nem is igazi, mint a piltdown-i ember, a nebraska-i ember stb. Nem fogom átfogalmazni, hiszen ezt õ maga mondta.Szerintem arra gondolt, hogy a vírus attól még vírus marad.Miért maradtak meg a fejletlenebb szervezetek máig?Úgy értem, hogy vannak még kis bacik míg olyan nagy kaliberû állatok mint az oroszlán is vígan él."Vannak" leletek, amelyek azt bizonyítják , hogy volt pl a lónak elõdje.És az most miért nem él?Miért nem találunk ma félighalmadarat?Ami A lovas linket olvasgatva, felmerült bennem egy kérdés.Azt írja egy helyen, hogy új típusú fogat fejlesztettek ki.Hogy fejleszthet ki? Hallottam hírét annak a szörnyûségnek...És miért hinnék neki, hogy õ András?Mert Istenben hiszek?(-hol itt az összefüggés??)Bizony..a vallásos emberek fanatisták.Sok ember a vallásában hisz és az imádja(a szerint él).És TE vagy vallásos.Az evolúció mese felnõtteknek.Ön-és közörökéletveszélyes pontosabban.Miért vagy ilyen biztos abba, hogy a te õsöd is az õsleves?(feltételezem te hiszel ebben az elméletben, elvégre evolucionista hívõ vagy)
Hogy kicsit szemléletesebb legyek: A halakból nem közvetlenül fejlõdtek ki a madarak. A állatból alakult ki B, B -bõl C, és így tovább. A-> B-> C-> D-> E-> F Hiába keresnéd az A és az F köztes formáját, mert ilyen sohasem létezett, ellenben az E és az F köztes formái igenis éltek, kövületek is vannak belõlük. A Piltdowni ember valóban otromba hamisítvány volt, ám érdemes megjegyezni, hogy a kreacionisták negyven éven át képtelenek voltak fogást találni rajta, még a kérdésfelvetésig sem jutottak el. Egy evolúció-hívõ tudós fedezte fel hamis voltát egy új kormeghatározási módszer alkalmazásával. A nebraskai ember egy tévesen azonosított fog terméke, szintén evolúció-hívõ tudósok leplezték le, nem a kreacionisták. Ezek után nem tudom miért gondolod, hogy bárkinek is érdekében állna leplezni egy ekkora méretû csalást? A tudomány lényege éppen az, hogy mindenki által megvizsgálható, ellenõrizhetõ bizonyítékok esetén a tévedések-csalások elõbb-utóbb úgyis kiderülnek, lehetetlen a végtelenségig az orránál fogva vezetni a szakértõket. Egyszerûen elõbb-utóbb minden tudományos csalás kiderül. Nem mellesleg a leleplezõjének komoly elismerést, szakmai elõmenetelt jelent egy ilyen "nyomozás", így minden kutatónak érdeke az ilyesmit gyorsan tisztázni, ha másért nem, önös becsvágyból. Gondolj bele, mit jelentene, ha valaki bizonyítékot találna az evolúció ellen! A legrégebbi elmélet megdöntésével, a biológia Einsteinje lehetne, hírnév, tudományos elismerés, a könyveibõl/filmjeibõl/elõadásaiból óriási bevétel. Mindezt biológusok tízezrei dobják el maguktól, csak hogy fenntartsanak egy dogmát? Ez mennyire hangzik valószínûnek? Éppen ezért lenne fontos azt a bizonyos száznegyvenmillió éves lábnyomot közreadni és komoly elemzésnek alávetni, hátha találnának benne hibát. Mint ahogy a piltdowni ember esetében találtak is. Fel kell ugyanis tenni a kérdést, hogy ha az ember már száznegyvenmillió éve változatlan formában él a Földön, miért nem maradt róla más nyom? Kõeszközök, netán egy technikai civilizáció? Hagyott egy lábnyomot száznegyvenmillió éve, majd eltûnt jó százharmincmillió évre. Mi ennek a magyarázata? A mai civilizációnak nevezett valami jó tízezer év alatt bomlott ki az utolsó jégkorszak után. Miért lógatták a lábukat az õseink ennyi ideig? Hol vannak a városaik, a sírjaik/urnáik, az eszközeik?
Viszont ez max annyit tesz, amit már sokszor sikerült megállapítanom, hogy egy csomó dologról nem tudhatjuk meg az igazat, pl. történelmi tények. Ott mg könnyebb, ahol személyesen is benne van az ember, de ennyire távoli, és mások által elmesélt dolgok... Szerintem ennyi erõvel sem a Biblia álláspontja sem az evolúció nem megkérõjelezhetetlenül hiteles...
"Az evolúcióra vannak bizonyítékok, pl. kihalt fajok maradványai, elcsökevényesedett szervek (vakbél, farkcsont)." No ez már régen megdölt gondolat. Látod, ezt hitették el a világgal, hogy vannak bizonyítékok, de melyik áll meg a tényszerû kritika elõtt?
Ojj... Az elõbbi csak az elsõ írásodra vonatkozott, természetesen. Akkor folytatás: "a világosságuk nem hatolt keresztül a föld felszínéig, úgyhogy azok a földi megfigyelõ számára láthatatlanok lettek volna. Most, ezen az elsõ „napon”, nyilvánvalóan láthatóvá lett a fény a földön" Ez már egy jó _értelmezés_ lenne, mert elvileg akkoriban tényleg egy elég durva légköre lehetett a Földnek, és az "átláthatóvá válás" kétségkívül sok idõt vett igénybe - csak sajnos ez akkor is csak _értelmezés_, és még mindig nem változtat azon a tényen, hogy az Írásban ettõl függetlenül az szerepel, hogy az "égi világítótestek" csak ezután kerültek megalkotásra egyáltalán, a világosság pedig már elõttük is, tõlük függetlenül létezett. Ahogy fentebb is írtam, nem a közérthetõségnek nem feltétele a pontatlanság. Ugyanilyen érthetõ lehetett volna egy pontos teremtéstörténet is, és éppen ez torpedózza meg a Genezis írójának a hitelességét. Mert bár földi nézõpontból a _láthatóvá válás_ sorrendjét el lehetne fogadni, ettõl függetlenül a szerzõ mégis _teremtési sorrendrõl_ beszél. Holott, ahogy már utaltam rá sokszor, semmi nehézséget nem jelentett volna (max. itt-ott egy szóval több vagy kevesebb) egy pontos teremtési sorrend sem, vagy pedig ha mindenképpen a láthatóságnál kíván maradni, akkor viszont azt sem lett volna nehéz egyértelmûvé tenni, hogy _láthatósági sorrendet_ ír le, nem pedig teremtésit. Ez hát itt a hiba csupán. Ami meg a kitaláció valószínûségét illeti, nem mondanám ezt annyira valószínûtlennek. Még ha te nem is rendelkeznél semmiféle tudományos ismeretekkel, nem azt gondolnád akkor is, hogy Kezdetben sötétnek kellett lennie, kiindulva abból, hogy saját tapasztalataidból tudod, hogy a fénynek mindig kell legyen egy forrása is, mert ha nincs fényforrás, akkor sötét van? Ezzel meg is van a kezdeti sötétség. Ha tenger közelében élsz, azt is tudhatod, hogy a víz valóban hatalmas, és lehet tudomásod az árapályról is, vagyis tudhatod, hogy a víz képes emelkedni-süllyedni - innentõl pedig már csak egy lépés arra gondolni, hogy a szárazföldek a víz alól bújhattak elõ, az "égi vizek" pedig a "nagyon felszállt" vizek. A növények, állatok, emberek sorrendje meg kézenfekvõ, ha megnézed, hogy mi mit eszik. Szóval azért én egy intelligens ember esetében ennek a sorrendiségnek a sikeres megtippelési valószínûségét jóval magasabbra taksálnám.
Csak szemléltetésképp egy példa: 1. Kezdetben a mindenség kietlen és puszta vala, és setétség vala mindenfelé. 2. És mondá Isten: Legyenek tüzek az ürességben, hogy világítsanak; és lõn. 3. Ragyogó tüzek lobbanának a mindenségben; Isten megteremté a csillagokat. 4. És mondá Isten: Legyenek vizes és léges szikla- és földhalmok a tüzek körül, hogy élet sarjadhasson belõlük; és lõn. 5. Vizes és léges szikla- és földhalmokat szülének a csillagok; Isten pedig kiválaszta egyet a sok közül, és nevezé azt Földnek, a csillagát pedig Napnak. 6. Alászálla ekkor Isten a Földre, és látá, hogy a lég vala súlyos és fekete, mint a korom. 7. És mondá Isten: Tisztuljon meg az ég, hogy világíthasson a Nap, és mind a többi sok csillag; és lõn. . . . (A Hold tetszés szerint beszúrható valahová a Nap és a Föld teremtése közé, vagy akár azutánra is, lévén nem igazán tudjuk, hogy hogyan, miként és mióta van itt, de ha az író pontos információkat kap, akkor nyilván e téren is értesítik az igazságról) És innen már mehet tovább a vizekkel, stb. Hadd ne írjam meg az egészet - csak azt akartam szemléltetni vele, hogy igenis meg lehet ezt írni pontosan és valósághûen úgy, hogy közben mégis teljesen kézzelfoghatóak maradunk, és egyszerû szavakat használunk. Bár a korábban, az evolúciónál említett probléma itt is fennáll, nevezetesen az automatizálás kérdése: miért kéne Istennek olyasmivel fáradoznia, ami magától is végbe tud menni (ahogy pl. jó eséllyel nincsenek génsebész-angyalkák se minden egyes mikroba mellett szaporodáskor, lévén a DNS-készletüket maguk másolják, néha hibásan)? Legfeljebb csak kezdõlökéseket kell megadnia, mert a többi úgyis megy magától, így még egyszerûbben is meg lehetett volna írni az egészet; mondjuk "Életre hívá Isten a világot", vagy ilyesmi; "És figyelé annak fejlõdését, és látá, hogy az jó"; "És életre hívá az elsõ parányokat, ..." stb. Szóval nyilván nem veszõdik Isten se olyasmivel, ami megy magától, hiszen akkor végtelen sokhelyütt kéne végtelen sokmindenen dolgoznia egyszerre. Te is, ha akárhol vezetõ beosztásba kerülsz, nyilván arra törekszel, hogy a beosztottjaid a lehetõ legönállóbbak legyenek, elvégre nem azért vannak, hogy te végezz el helyettük minden munkát, hát nem? És akkor még mindig ott van a másik kérdésem, nevezetesen a világmindenség maradéka. Ha tényleg csak mi lennénk a fontosak, akkor tényleg semmi értelme egy végtelen mindenségnek, akkor tényleg geocentrikus, "burokba zárt" Földnek lenne csak értelme, ahogy ezt korábban is leírtam, elvégre minek ekkora erõfeszítés egyetlen bolygó miatt? Ha ott van az egész hatalmas mindenség, és azt Isten teremtette, akkor nyilván célja volt vele. Viszont a Bibliában arról sem esik szó, hogy lenne bármi érdemleges is a Földön kívül, ami megint egy nagyon nagy hiba.
A válaszodat még csak most olvasom, majd írok is rá, de elöljáróban csak azt akartam mondani, hogy összekevertél valakivel, aki beszúrt egy saját beszólást az én két írásom közé. Akinek az írását bevágtad a mostani, legutóbbi válaszod elejére, az nem én voltam.
Akkor ezer bocsánat! Ezek szerint kettõtõknek írtam.
A tudománnyal és vallással kapcsolatban teljesen egyetértek veled, az az összehasonlítás, nem is feltételezte, hogy valamelyik felesleges. A geocentrikus világképet pedig csak belemagyarázták az Írásokba, mert nincs olyan vers, ami ezt megerõsítené. A teremtés beszámolót sem "föld középpontú", hanem "földi nézõpontúnak" nevezném, de érdekel, ha ellenkezõ véleményed van. A sorrendben is találsz hibát?
"A nap és a hold természetesen már régen az elsõ „napot” megelõzõen létezett a világegyetemben, de a világosságuk nem hatolt keresztül a föld felszínéig, úgyhogy azok a földi megfigyelõ számára láthatatlanok lettek volna." Te ezt honnan tudod? Csak mert ha tisztában vagy az õsi föld idõjárási viszonyaival, ráadásul bizonyítékokkal is alá tudod támasztani, tök jó Nature cikket írhatnál belõle! "A Földünk történetének egy meghatározatlan idõpontjában Isten mikroszkopikus méretû algákat teremtett az óceánokba. A Nap energiáját felhasználva ezek az osztódó egysejtûek a szén-dioxidot kezdték táplálékká alakítani, és közben oxigént bocsátottak ki a légkörbe.Ez a bámulatos folyamat a harmadik teremtési idõszakban felgyorsult, amikor a növények meg lettek teremtve." Na most a baj az, hogy az elsõ fotoszintetizáló élõlények a kékmoszatok voltak, akiknek elég félrevezetõ a nevük, ugyanis valójában baktériumok. A szárazföldi növényekkel nagyon-nagyon távoli rokonságban állnak, így a teremtésük semmiképpen sem történhetett egy idõben. A fotoszintetizáló sejtmagvasok nagy részt ilyen egyszerûbb kékmoszatokkal léptek szimbiózisba, így alakultak ki a ma ismert moszatok, algák, szárazföldi növények. "Kérdezted, van-e olyan geológus, aki elfogadja ezt a sorrendet, van hát, szerintem az archeológia sem cáfolja. " Az archeológia a régészet ünneplõs neve, akik ezzel a kérdéssel egyáltalán nem foglalkoznak. Tény, hogy nem is cáfolják, de ennyi erõvel a villamosmérnökök sem mondanak ellent a fentebb vázolt teremtési sorrendnek. Utálom saját magamat idézni, de itt egy kis szösszenet egy régebbi hozzászólásomból: No most, nem tudom, milyen alapon bíráljátok az evolúcióelméletet, hogy a világ teremtésében vagy az intelligens tervezésben hiszetek, de itt egy érdekes példa a P-elem. Ezt is, mint annyi mindent, Drosophila melanogasterben fedezték fel. Akkor már évtizedek óta tartottak laboratóriumokban ecetmuslicát, míg egyszer valakinek eszébe nem jutott, hogy mi lenne, ha egy labortörzset kereszteznének egy frissen befogott ecetmuslicával. (Mindkettõ ugynaz a faj, a Drosophila melanogaster. Mindkét populáció önmagával életképes, termékeny.) Azt vették észre, hogy ha friss nõstényeket kereszteztek laborhímekkel, nem történt semmi, míg ha labornõstényeket kereszteztek friss hímekkel, azt tapasztalták, hogy a hiridek utódaiban hihetetlen mértékben megnõtt a mutációs ráta, sok petébõl nem is kelt ki semmi és rengeteg kromoszóma-rendellenességet találtak. Ezt elnevezték hibrid diszgenezisnek és nem értették. Késõbb kiderült, hogy a frissen befogott legyek genomja tartalmazott egy P-elemnek nevezett ugráló genetikai elemet. Maga a P-elem egy kb. három kilobázis méretû DNS szekvencia, ami a kromoszómán található változó helyeken. Mindkét végén 31 bázisnyi fordítottan ismétlõdõ szekvencia található, a köztük lévõ DNS szakasz pedig egy transzpozáznak nevezett fehérjét kódol. A transzpozáz fehérje annyit csinál, hogy megkeresi a genomi DNSben a 31 bp fordított ismétlõdéseket, majd a P-elem két végénél kettõsszálú DNS törést hoz létre és ezt a DNS szakaszt máshová helyezi a genomban, egy véletlenszerûen kiválasztott helyre. Tulajdonképpen a P-elem azért van, hogy önmagát szaporítsa és azért szaporítja önmagát, hogy legyen. Ezek után találtak olyan P-elemeket is, amelyek a transzpozáz enzim egyik mutáns formáját kódolták, amely ugyan képes kötni a DNShez, de a kettõsszálú DNS törést már nem tudja létrehozni, ez a része elromlott, viszont ha ez a forma jelen van egy ivarsejtben, akkor az gátolja a többi, mûködõképes transzpozáz fehérje mûködését is, így ezekben a sejtekben a P-elemek már nem mozognak, így nem is okoznak mutációkat. A frissen befogott legyek mind termelték ezeket a gátlófehérjéket, azért írom többes számban, mert nem mind ugynazokat, több különbözõ P-elem ugrást gátló fehérjét találtak, amely mind más mutáció termékei, de egyformán mûködnek. A hibris diszgenezist ez alapján úgy lehet magyarázni, hogy a labortörzsek nem tartalmaztak P-elemeket, míg a frissen befogott muslicák igen, így abban az esetben, ha egy hímivarsejt genetikai anygában található ép P-elem, a pete citoplazmájában pedig nem található a gátlófehérjébõl, akkor a P-elemek szabadon ugrálnak, ezzel rengeteg mutációt elõidézve, míg ha a petesejt tartalmaz a gátlófehérjébõl, akkor akárhonnan jönnek P-elemek a genomba, azok nyugton maradnak, nem ugrálnak. Ezek után felmerült a kérdés, hogy miért különböznek a frissen befogott legyek a labortörzsetõl? Egyszerû, amikor a labortörzseket alapították, jó száz éve, a Drosophila melanogaster faj genomja még nem tartalmazott egyetléen P-elemet sem. Ez az ugráló genetikai elem azóta került be a D. melanogaster fajba egy másik hasonló fajból, vélhetõen atka közvetítésével (ez természetesen csak feltételezés.). Viszont ma, ötven-száz évvel késõbb (A pontos idõpont természetesen ismeretlen.) a világon már sehol sem lehet P-elem nélküli ecetmuslicát befogni, ez az ugráló genetikai elem futótûzszerûen terjedt el az egész földön. Ahogy elterjedt, ez nyilván súlyos hátrányt okozott a hordozóknak, így párhuzamosan többször is kialakult a vad típusú transzpozázból a gátlófehérje, különbözõ mutációs események során, de az eredmény ugyanaz: A Drosophila melanogaster faj száz év alatt megszelidített egy újonnan bekerült ugráló genetikai elemet. Tehát akkor én is feltennék néhány kérdést a mélyen tisztelt evolúciótagadóknak: 1. Milyen folymatok alakítanak ki egy, a P-elemhez hasonló, teljesen öncélú, és minden látható feladat nélküli elemet? (Az intelligens tervezõnek mi a célja vele?) 2. Ez miért hiányzik a száz évvel ezelõtti mintákból és miért van meg a mai mintákban, ha a fajok nem változnak? (Rovargyûjteményekbõl is sikerült kimutatni a P-elem jelenlétét, ám a száz évnél régebbiekbõl sohasem.) 3. Hogyan alakult ki több különbözõ gátlófehérje az eredeti, mûködõképes transzpozázból? (Ha nem véletlen, párhuzamos mutációs eseményekkel?) 4. Ez mi, ha nem az evolció, ami éppen a szemünk elõtt játszódik le? (Ezt sem láttam a saját szememmel, mert még csak 28 éves vagyok, de a nyomok világosak és jól követhetõek.) 5. Ha egy ecetmuslica populáció egy szigeten élne P-elem nélkül, ez nem épp egy új faj keletkezésének melegágya lenne -e? (Mivel többet nem tudna egykori fajtársaival szaporodni.) 6. Miért van az, hogy az emberi genom jelentõs része hasonló, mûködésképtelen ugráló genetikai elemekbõl áll? (Ha minket teremtettek, vagy intelligensen terveztek, mi szükség erre a sok haszontalan szemétre?)
Azért nem hiszik el mert a mai ember túlságosan ragaszkodik az anyagi léthez és "lefelé"gondolkodik..csak azt hiszi el ami anyagból van.nem ismeri a mentális erõket.
Kösz az Ézsaiás-verset, megnéztem, de ott is csak annyi van, hogy kvázi megmutatja az égi fényeket, mint kiállítási tárgyakat, de ez sem teszi többé õket puszta fényeknél. Tény, az mindenképp egy pozitívum, hogy a zsidó és az elsõ keresztényi közösségek nem geocentrikusan gondolkodtak, az ógörögök pedig eme feltevésük miatt elmarasztalhatóak - viszont ugyanígy azok az utánuk jövõk is, akik kritika nélkül elfogadták az állításaikat - és látod? megint itt vagyunk az "elhiggyem vagy megkérdõjelezzem?" problémájánál, ami még csak nem is kötõdik kizárólag a valláshoz, a tudomány és a filozófia területén is veszedelmes; ezt láthatjuk akkor is, amikor egyes tudósok kritika nélkül elhiszik más tudósok téves állításait, amelyekrõl azonban így csak sokkal késõbb derül ki, hogy tévesek. Szóval, összegzésként azt hiszem, egy Galilei-idézet tökéletes lesz ide: "Nem érzem kötelességemnek elhinni, hogy ugyanaz az Isten, amely értelmet, logikát és intellektust adott nekünk, elvárná tõlünk, hogy ne éljünk azokkal."
Galileinek is, és neked is, teljesen igazatok van!
én hiszek istenben de nem megyek templomba....igazából még megkeresztelve se vagyok...de hiszek istenben viszont az egyházban és a papkokban nem!!!
Könyörgöm, mit számít a teremtés/törzsfejlõdés vitában, hogy mit ír a Biblia? Azért a verselemzésnél szilárdabb bizonyítékok is vannak. Azon kívül, ha annak idején le is írták már pontosan a földi élet keletkezését, akkor mi van? Ez azt jelenti, hogy Isten teremtette a világot? Mindössze annyit, hogy már Krisztus elõtt akárhányban is egy bizonyos embercsoport rendelkezésére álltak olyan ismeretek, amiket a tizenkilencedik században újra felfedeztünk magunknak. Ebbõl még nem következik, hogy lett volna teremtés.
Miért hinnék valami teljesen alaptalan dologban, csak azért mert benne van egy könyben amit sokan felmagasztalnak? Az evolúcióra vannak bizonyítékok, pl. kihalt fajok maradványai, elcsökevényesedett szervek (vakbél, farkcsont).
Akár igaz, hogy találtak emberi lábnyomokat, akár nem, az ember együtt élt a dinoszaruszokkal.És ezt az alábbi is alátámasztja. " Itt az ABA+KÁN medencében, a Jenyiszej folyó partján találtak rá kavicsokra égetett (enkausztikus) DINOSZAURUSZ-rajzokra; korát 30000 évesre becsülik. Errõl a HONG KONG-ban székelõ Ázsiai Kutató Intézet (Asian Research Service, ahol tudományos munkatárs, "fellow voltam) számára küldött és évkönyveiben (1982-1992) megjelent Tizenegy TAMANA szimpoziumi dolgozatom egyikében (OR+ONGA: A TAMANA Study. 16 oldalon. 1985) bemutatom ezekrõl a dinoszaurusz-rajzokról szóló tudósítást." http://www.christiananswers.net/hungarian/home.html Itt a tonnányi bizonyíték! :]
"Oké..akkor te egy majom vagy.Én ember. " De miért? Attól, hogy nem vagy szõrös, beszélsz, két lábon jársz, eszközöket használsz, attól még majom maradsz. Legalább annyira mint ahogy az influenzavírus is influenzavírus marad. Elég csak a spanyolnáthát megnézni. Igaz, hogy egy addig sosem látott gyilkos influenzatörzs jelent meg hirtelen a század elején, irtott ki néhány millió embert, majd tûnt el, de hát tulajdonképpen ugyanaz maradt. Valóban vírus maradt, mert annak nevezzük. Az, hogy bármilyen, valaha is megfigyelt változásra egy legyintéssel azt mondod, hogy "Attól még ugyanaz maradt", ezzel sajnos nem az evolúciót cáfolod. Ez egy egyszerû, alapvetõ dogmából kiinduló látásmód, azaz "Nincs evolúció, tehát ugyanaz maradt." Semmi gond. Viszont akkor a majom miben különbözik az embertõl? Ugyanaz, nem? "Rendben...az a ló jobban érvényesült, több utódja született.És hol ebben az evolúció?Ez arra ad magyarázatot, hogy az élõ szervezet hogyan alkalmazkodik a kisebb környezeti változásokhoz." No most, nem tudom, hogy a Biblia hol ír arról, hogy ilyesmi lehetséges? Nem igazán hemzsegnek benne az élõlények alkalmazkodásáról szóló részek. Ha Isten teremtette az élõlényeket, minek alkalmazkodniuk? Miért nem teremtette õket úgy, hogy éppen illeszkedjenek a környezetükhöz? Hol az alkalmazkodás határa? Mennyit változhat egy élõlény? Kisebb környezeti változásokhoz képes alkalmazkodni, de mekkora az, amihez már nem? Ha te is érted, elfogadod, hogy az élõlények változnak, akkor miért gondolod, hogy egy ló ne változhatna meg annyira, amennyit a kövületek mutatnak? Mi gátolja, hogy teszem azt megnõjön a testtömege? Egyáltalán hogyan változik a környezet, ha már Isten teremtette a Földet is? Miért vannak olyan fajok, amelyek nem képesek alkalmazkodni? Mondjuk miért nem teremtette úgy a mamutot, kardfogú tigrist, dinoszauruszokat, hogy alkalmazkodni tudjanak a környezetük változásaihoz? Nekik miért kellett kihalniuk? Õk talán nem Isten teremtményei voltak? A mamut például miért ne alkalmazkodott? A kardfogú tigris miért nem él ma is? "Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élõlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat." Nem igazán értem, hogy ezt hogyan kellene olvasnom. Nekem ez a részlet éppen azt mondja, hogy nem is Isten teremtette az állatokat. Sehol sem látom, hogy õket is megformázta volna agyagból, mint az embert. Sehol egy bordakivétel. Ez tulajdonképpen miért zárja ki az evolúciót? Miért viselkedett ilyen különbözõképpen az emberrel, mint az összes többi állattal? Miben különbözik az ember az összes többi állattól? "Azt mondod, hogy az nem bizonyított tudományos tény.." Nem tudom, abban a bekezdésben is azt írtam, hogy az evolúció bizonyított tény. ("Az evolúcióban nem hinni kell. Ez egy bizonyított, tudományos tény. ") Azt írtam, hogy az evolúcióban nem hinni kell. A hit nem igényel bizonyítékot, a tudomány viszont igen. Ha nem érzed a kettõ közti különbséget, akkor gondolj arra, hogy ha például én elhiszem, hogy te egy sorozatgyilkos vagy, attól még nem kapsz életfogytiglant, mert attól még a bíróság elõtt bizonyítani is kell a vádat. No most a bizonyításhoz érdemes lenne pár kérdést megválaszolni: Mikor történt a teremtés? A kövületek alapján az egyes élõlények nem éltek egy idõben, például a háromkaréjú õsrákok rég kipusztultak, mire megjelentek az emlõsök. Ezek szerint nem egy teremtés volt. Viszont akkor százötven éve, egészen pontosan Darwin elméletének megalkotása óta miért szünetel a teremtés? Mert ugye evolúciós változásokat bõven leírtak azóta is, azaz az evolúció mûködik, teremtést viszont egyet sem láttunk azóta sem. Ez hogy lehet? Miért vonult illegalitásba a teremtõ Darwin óta? Ha azt állítod, hogy egyik állatfajból nem fejlõdhet ki egy másik, akkor sajnos meg kell kérdeznem, hogy ezt mire alapozod? Mert mint ahogy azt te is elismered, az élõlények bizony változnak. Leírt esetek bizonyítják, hogy megváltozhat a kinézetük, az anyagcseréjük, sõt, eltávolodhatnak annyira ez eredeti populációtól, hogy már képtelenek velük termékeny utódokat létrehozni. Tulajdonképpen az evolúció alapfeltételeinek a létét mind-mind elfogadod. Mi bajod van a következtetések levonásával? "Ahhoz, hogy a természetes kiválasztódás mûködhessen, a következõ feltételeknek kell teljesülniük: 1. az egyedek szaporodásra képesek legyenek; 2. tulajdonságaikat át tudját örökíteni utódaiknak; 3. kis százalékban azért hibák lehessenek az öröklésben (ez termeli a szükséges változékonyságot a szelekcióhoz); 4. a szaporodási siker függjön a tulajdonságoktól. " (http://www.darwinnap.hu/evolucio-gyik.php) Magyarán, ha a fenti lovas példával semmi bajod sincs, lehetségesnek tartod, akkor illene elgondolkodnod azon, hogy az evolúciót mint olyat ellenben miért tartod lehetetlennek? Ez az evolúció. Az élõlények változnak. A környezetük is változik, nem csak az élettelen természet, hanem az élõlények is hatással vannak egymásra, így egymáshoz is alkalmazkodniuk kell. Mi ebben a hihetetlen, vagy furcsa? Ha a ló foga alkalmazkodhat egy új táplálékhoz, az emésztõrendszere miért nem? Miért ésszerûtlen feltételezés, hogy ha egy lópopulációt elválik egy másiktól, majd különbözõ körülmények közé kerülnek, a két populáció egyedei más irányba változnak, hiszen más körülményekhez alkalmazkodnak. No most a fõ kérdés, hogy hol a határ? Miért ne alakulhatna ki egy fajból egy másik?
"Nem tudod, hogy hol kéne olvasnod?" Egyrészt, nem nagyon tanulmányoztam a Bibliát. Akárhogyan is nézzük az evolúció kérdésében nem mérvadó forrás. Azon kívül nem akarnék Bibliaidézeti versenyt rendezni. A fenti részt éppen te idézted, nem az én hibám, hogy nem tudtál olyan részletet kiválasztani, ami alátámasztja a mondanivalódat. "Én nem a wikipediás lovas linket fogadom el.Hanem azt, hogy az életképesebb marad élve." Kicsit vonatkoztassunk el az "evolúció" szótól, mert látom, hogy vörös posztó a szemedben. Tehát, az élõlények változékonyak, idõnként megjelennek mutációk. Az egyes változatok nem egyformák, vannak életképesebbek és kevésbé ügyesek. Az életképesebbek ritkábban pusztulnak el, míg az ügyetlenebbek gyakrabban. Az egyedek magukhoz hasonló utódokat hoznak létre, így az életképesebb változatok utódai is valamivel életképesebbek lesznek, mivel jobban szaporodnak, elõbb-utóbb túlnövik a kevésbé életképes egyedeket. Ezekkel a tényekkel mi bajod van? A köztes okfejtés zavaros, ha jól értem az özönvíz volt a Földön az elsõ esõ, de azért érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy Noé idejében vajon hogyan éltek az emberek esõ nélkül? Mondjuk a földmûvelés elég nehézkes víz nélkül, sõt nem nagyon hiszem, hogy akár ivóvizük lett volna. Valahogy nem nagyon értem, hogy miért kellett a Földnek egyetlen hatalmas Góbi-sivatagnak lennie és hogy ezek a kifejezetten nem sivatagi állatok (Mamut)hogyan maradtak mégis életben a kietlen pusztaságban? Például a kétéltûek hogyan létezhettek ekkor? Õk képtelenek sós vízben megélni, az édesvizeket, tavakat, folyókat pedig jellemzõen az esõk táplálják, így nekik nem volt semmilyen életterük sem. Hogyan éltek túl az édesvízi halak folyók és tavak nélkül? Hogyan létezhettek az édesvízi algák? A vízben fejlõdõ rovarok, például a tiszavirág? Ezek az élõlények sós vízben elpusztulnak. A másik kérdés, hogy akkor a tengerek miért nem párologtak? Ha pedig párologtak, akkor mi lett a vízpárából összeálló felhõkkel? "Miért nem élte túl a mamut?Nem volt faggyúmirigye." Alapvetõen az elefántnak sincs faggyúmirigye, mégis túlélt. Ez hogy lehet? Azon kívül sajnos a mamutnak volt faggyúmirigye, mint ahogyan azt számos fagyott mintán meg is találták. (http://www.springerlink.com/content/gm18300g302nu4m2/) A másik kérdés, hogy hogyan segíti a faggyúmirigy az özönvíz túlélését? Vagy megfullad, vagy nem, ha van faggyúmirigye, ha nincs. El sem tudom képzelni, honnan veszel ilyen hajmeresztõ állításokat. "Szibériában egy boglárkát evõ mamut maradt meg." Ennek mi köze a faggyúmirigyhez, vagy akármihez, amirõl itt szó volt? "Isten 6 nap alatt teremtett...SEHOL nem olvassuk, hogy most is hozna létre új élõlényeket." Éppen ez a bajom az egésszel. Mutációk viszont a mai napig történnek. Az élõlények a szemünk elõtt változnak és bizony új fajok is kialakulnak. Például olvad el ezt: http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2008/10/30/Ertel.. Ez egy elég jól leírt, alaposan megfigyelt folyamat. Ez hogyan történik Isten nélkül, ha a teremtés lezárult akár csak hatezer évvel ezelõtt is? Hogyan alakultak ki a nejlont is lebontani képes baktériumok, gombák, Isten nélkül, ha a teremtés hatezer éve véget ért? http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2008/09/21/Nem_e.. "Sajnálom, hogy te nem..Miben különbözünk?" Éppen erre várok tõled választ. Mikor nem lenne már valami "ugyanaz"? A kreacionisták kedvenc érve, amit te is hangoztatsz, miszerint "De attól még ugyanaz maradt" akkor lenne érvként elfogadható, ha valamilyen módon meghatároznátok, körülírnátok, mi számít ugyanannak és mi számít már különbözõnek. Az ember és az orángután nyilván nem ugyanaz a faj. Ebben valószínûleg egyetértünk. A kérdés az lenne, hogy mitõl nem ugyanaz ez a két faj? Mekkora az a különbség, ami már nem "ugyanaz"? Miben kell különböznie két egyednek, hogy külön fajba sorold õket? Erre tudnál válaszolni? Mi alapján különíted el az egyes fajokat?
Az evolucionisták álláspontjából nézve megdöbbentõ az emberek és a majmok között napjainkban megmutatkozó szakadék. Nekik az a nézetük, hogy mennél feljebb tornásszák magukat az állatok az evolúció létráján, annál nagyobb esélyük lesz a túlélésre. Miért van akkor az "alacsonyabb rendû" majomcsalád ma is életben, a feltételezett evolúciós fokukat tekintve fejlettebb átmeneti alakokból pedig miért nem létezik egyetlen egy sem? Ma láthatunk csimpánzokat, gorillákat, orangutánokat, "majomembert" azonban nem. Hihetõnek hangzik, hogy minden egyes korábbi és állítólag fejlettebb - a majomszerû teremtményeket a mai emberrel összekötõ - átmeneti alak kihalt volna, az alacsonyabb fejlõdési fokon álló emberszabású majmok pedig nem?
"Nekik az a nézetük, hogy mennél feljebb tornásszák magukat az állatok az evolúció létráján, annál nagyobb esélyük lesz a túlélésre." Az evolúciónak nincs célja, vagy elõre meghatározott iránya, ami felé haladnia kellene, így nincs "létrája" sem, amin feljebb haladhatna egy élõlény. Ugyanígy értelmezhetetlen a "fejlettebb" fogalom is. Egy oroszlán fejlettebb, mint egy baktérium? Miért? Minden olyan élõlény, amelyik életben van egyformán fejlett. "Ma láthatunk csimpánzokat, gorillákat, orangutánokat, "majomembert" azonban nem." Igen és azt is láthatjuk, ahogy az eddig megközelíthetetlen élõhelyeken menedéket talált majmokat egy erõszakosan terjeszkedõ másik faj a kihalás szélére juttatott. (Gg.k: az ember). Nem lehetetlen, hogy ez történt a "majomemberekkel" is, az okosabb/szervezettebb rokonaik egyszerûen legyilkolták õket. A majmok eddig úgy maradtak életben, hogy olyan élõhelyeken éltek, ahová ép eszû ember nemigen kívánkozott. Nem véletlen, hogy ahogy az ember terjeszkedik, az emberszabásúak szépen visszaszorulnak. Amúgy nem tudom észrevetted -e, de némi önellentmondás feszül a hozzászólásodban. Elõször az evolúció cáfolataként értékeled, hogy miért nem élnek már a "kevésbé fejlett" majomemberek, majd az evolúció cáfolataként értékeled, hogy a "kevésbé fejlett" majmok viszont élnek. Akkor most melyik is cáfolja az evolúciót?
Az ember igenis magasabbrendû, mint egy állat.Pld:az élet értelmérõl gondolkodik, hisz, stb. Aki ezt vitatja, az nem normális szerintem.
Problémafeladat: Az oroszlán vagy a láma a magasabbrendû élõlény?
Ezt nem gondolod komolyan, hogy a delfinek filóznak az élet értelmérõl.(meg hisznek) Ez egyszerûen nem lehet igaz.Ez teszi komolytalanná a válaszod.Gondolkozz már el, mit írsz.Továbbra is fenntartom, hogy az ember Isten képe, az állat nem, és nem is lesz soha, várhatnánk millió évet.
A tied is az.Sõt, valószerûtlen.Olvasd el:www.ertem.click.hu
A tervezõt senki nem tervezte, de az nem tény, hogy az állatok hisznek meg ilyesmi.De szerintem Téged sem egy véletlen robbanás hozott létre, hanem e Teremtõ. Az Értem ellen hozott érveket pedig rengetegen kritizálják, a critical... saját lpján is. a kérdés még nyitott, de ha van Isten, én jobban járok.
Nem tudom, hogy fölfigyeltél -e arra az apró különbségre, hogy például a Critical Biomass oldalán például bárki hozzászólhat egy-egy íráshoz, az esetleges ellenvéleményeket sem hallgattatják el, legföljebb érvekkel cáfolják õket, mindig készek vitázni az evolúcióról. Ellenben az ÉRTEM oldalán ilyesminek nyoma sincs. Nem akarnak talán vitázni az elméletükrõl? Vagy félnek attól, hogy esetleg valaki megmutatja milyen értelmetlen írásokat adnak közre? Esetleg az ÉRTEM elmélete mégsem olyan szilárd, kikezdhetetlen, mint állítják?
Szerintem hagyd, ezzel nem lehet beszélni. Sajnos. Nézd meg, most is csak annyit írt, hogy a tervezõt senki nem tervezte, ami hitvallásnak nagyon szép, de nem érv; nincs indoklás, nincs gondolat. Plusz például eszébe sem jut, hogy ha van isten, akkor az esetleg nem pont a Biblia istene, hanem egész másmilyen.
Azzal nem lehet beszélni, aki azt hiszi egy puszta elméletrõl, hogy tény.Olvass inkább, ne csak írj:A tudomány felfedezi Istent c.könyvet ajánlom.Ott sok vita is van, de szerintem te vagy elõítéletes, egy elõítélettel pedig nem lehet vitatkozni, jhiába hozunk ezer érvet a makroevolúció lehetetlensége ellen.
Az evolúció nem bizonyított, ezt már ezren leírták. http://www.ertem.click.hu Ki fog derülni, hogy aki benne hisz, nagyon téved.De addig is, üdv a tesónak, aki veti a magot:)
Az evolúció márpedig bizonyított tény. Ha esetleg kétségeid vannak, elõvezethetnéd õket részletesen.
"Mikor történik mutáció a szervezetben?" Folyamatosan, minden egyes sejtben. Ha nem így történne, nem lennének születési rendellenességek és rák. "Ahogy írtad, egy lónak mutáció lévén olyan foga lett, amivel jobban rág.Többet eszik, talán még egészséges is.És ez miért ok arra, hogy a többi eltünjön? " Ha egy ló olyan táplálékhoz is hozzáfér, amihez a többi nem, többet ehet. Egyrészt ha ugyanazon a legelõn õ fel tud nevelni húsz csikót, amíg a többi csak tízet, akkor egyszerûen több lesz belõlük, minden nemzedékkel kicsit visszaszorulnak a többiek. Ezen kívül az elsõ éhínségben sokkal jobban pusztul majd a többi, míg az a ló, amely többet ehet, talán nem hal éhen. Ha ennek a jelentõségét nem látod be, akkor légy szíves nézz végig Afrikán, ahol milliók éheznek! Szerinted mekkora elõny lenne nekik, ha mondjuk a kukorica szárát is meg tudnák enni, nem csak a magját? Vagy esetleg a faleveleket is hasznosítani tudnák, nem csak a gyümölcsöket? Mondjuk ha gond nélkül fel tudnának nevelni tizenkét gyereket a mezõgazdasági hulladéknak számító kukoricacsutkán, amit a parasztok kidobnak? A szomszédaik éhezhetnének ahogy akarnak, õk vígan degeszre zabálnák magukat a kukoricacsutkából. Nyilván ez sarkított példa, de a folyamat lényege ez. A hivatkozott idézetekbõl még mindig nem világos semmi. Azt állítottad, hogy az özönvíz volt az elsõ esõ a Földön. Én annyit kérdeztem, hogy akkor hogyan éltek a Földön a jellegzetesen nem sivatagi állatok, víz nélkül? Ugyanígy azt is kérdeztem, hogyan élt Noé és a nemzetsége a sivatagban haszonállatok és termesztett növények nélkül? Ezekre a kérdésekre semmit sem válaszoltál. Mondjuk érdekes kérdés, milyen fából épült a bárka, ha nem volt esõ a földön? Hol nõtt az az erdõ, ha nem volt esõ, ami öntözze? Az újabb idézetekbõl az derül ki, hogy mégis volt esõ. Akkor viszont az elõzõ állításod nem igaz: "Ha elgondoljuk, akkor még nem eshetett esõ" ""még semmiféle mezei fû nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esõt a földre." "Tehát a Föld vízburokkal lehetett körülvéve.Nóé idején ez a víz esõként a földre hullt." Akkor a vízburok mégsem felül volt? Nem érzed úgy, hogy ahogy egyre jobban magyarázod, egyre több önellentmondásba futsz bele? "Hogy élte túl?A fantáziádra bízom, én is csak a sajátoméra hagyatkozok.." Alapvetõen újabb kérdés, amire semmit sem válaszolsz. Ha állítod, hogy a mamut azért pusztult ki az özönvízben, mert nem volt faggyúmirigye, akkor érdemes lenne a kérdéseimre válaszolni valamit. ezt újfent nem tetted meg, ezt úgy veszem, hogy erre sincs érved. Akkor viszont újfent semmivel sem tudod alátámasztani az állításodat. "Dehát az életképesebb, ami késõbb fejldõtt ki, nem? " Ezt sohasem állítottam. Az élõlények életképessége csak a környezet függvényében értelmezhetõ. A környezet viszont folyton változik. Nézd meg a jegesmedvét! A jégmezõn életképesebb, mint a barnamedve, ezzel nincs is gond. Viszont ahogy olvad a sarki jégtakaró, egyszerûen csökken az élettere, így lassan kihal, egyszerûen azért, mert csökken az élettere, amihez alkalmazkodott, átveszi a helyét a barnamedve, amelynek éppen növekszik az élettere, mert a jég olvadásával újabb földterületeken vadászhat. A mamut egy adott környezethez alkalmazkodott, ennek eltûnésével egyszerûen kihalt. "Nem igazán tudtam kivenni belõle, hogy miért hasznos és miért öt?Le tudnád írni nekem?" A P-elem egy ugráló genetikai elem. Ha egy egyed genomjában ott van, az ivarsejtjeiben össze-vissza ugrál, rengeteg gént elront, számos mutációt hoz létre. Ha elég sok gént elront, az utódai már ki sem kelnek a petékbõl, azaz nem tud utódokat létrehozni. Ez nyilván káros. A P-elem ugrását gátló fehérjék, illetve RNS molekulák ezt megakadályozzák, az ezeket hordozó egyedeknek annak ellenére egészséges utódai bújnak ki a petébõl, hogy a genomjában ott a P-elem. Ez egy vitán felül elõnyös tulajdonság. Ezért hasznos mutáció. A gátlófehérjékrõl kiderült, hogy tulajdonképpen hibás P-elemek termelik õket, azaz egy mutáció elrontotta az egyik P-elemet, amely által kódolt fehérje ezek után nem a P-elem ugrást katalizálta, hanem éppen ellenkezõleg, meggátolta ezt a folyamatot. Az A12 és az SR fehérjét kódoló P-elembõl egy rövid génszakasz hiányzik csak, az utolsó exon elejérõl, ezek egy nagyobb méretû gátlófehérjét kódolnak, a D50 és a KP elemek esetében egy jóval nagyobb génszakaszt érint a mutáció, ezek egy sokkal rövidebb gátlófehérjét kódolnak. Az SP elem pedig nem termel gátlófehérjét, hanem a róla áríródó RNS gátolja a vad típusú P-elemekrõl átíródó, mûködõképes transzpozáz enzimet kódoló RNS fehérjévé fordítódását. Ez öt különbözõ deléciós mutáció, amely mind a vad típusú P-elemben történt, mindnek különbözõek a töréspontjai, azaz különbözõ mutációs események hozták õket létre, két különbözõ gátlófehérjét és egy gátló RNSt termelnek, amellyel meggátolják a P-elem ugrását. Ezért öt. "elmélet..:S engem semmilyen ilyenfajta "kutatás" nem tud meggyõzni." Az atka általi közvetítés az, ami: Egy elmélet. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. Sajnos ezt bizonyítani nem lehet, senki sem ült ott az õserdõben és filmezte le, ahogy az atka rágja a legyet. Ezt a cikken külön ki is emeltem. Ami tény: A múlt század elején valahogyan belekerült a muslica genomba egy új ugráló genetikai elem, ami aztán egy szempillantás alatt elterjedt az egész világon. "Sajnálom, hogy az általam bemásolt oldalakat nem olvasod el." De, elolvastam. Nem hiszem, hogy hallani akarnád, a véleményemet ezekrõl az írásokról is. Bár ha gondolod, kielemezhetem õket. "Genetikus szerettem volna lenne, de rájöttem, hogy a hitemet nem tagadhatom meg, tehát esélyem sincs." 1. Hány éves vagy? (Azért fontos, hogy tanultál -e már biológiát?) 2. Ha genetikus akartál lenni, hogyan vizsgáztál volna le akármelyik tárgyból? (Genetika, Állatrendszetan, növényrendszertan, fejlõdésbiológia, sejtbiológia, biokémia, mikrobiológia, humánbiológia, összehasonlító élettan, ökológia, immunológia) Az evolúció elfogadása nélkül azt hiszem a biológia érettségit sem tudnád letenni. Leginkább azért, mert minden megfigyelt jelenség ezt az evolúció létét támasztja alá. 3. A tudományban sehol sem fogadhatóak el bizonyítatlan állítások csak azért, mert a Bibliában állnak. Ha genetikus leszel, ha fizikus, ha vegyész, egyetlen dolgozatban, cikkben sem érv az, hogy "meg vagyon írva". Olvasd el a tudományos módszer lényegét! http://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1nyos_m%C3%B3dszer Ha ezt magadévá tudod tenni, csak akkor számíthatsz sikerre bármilyen tudományterületen. Isten szava sajnos nem érv. A tudomány sajnos csak "bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel" tud szolgálni, hittel nem. "Az egyetemeken teremtéshívõ kutatótól megvonják az anyagi támogatást, nem engedik lediplomázni, a fiatal evolucionista palántákat védik Isten Igéjétõl, nehogy elveszítsék." Te ezt honnan veszed? Idén tíz éve nyüzsgök egy egyetemen, az elején hallgatóként, az utóbbi idõben gyakorlatvezetõként is. Soha nem tapasztaltam, hogy bárkit hátrányos megkülönböztetés ért volna vizsgán a hite miatt. (Az anyag nem tudásáért annál többször.) Légy szíves mutass egyetlen "teremtéshívõ kutatót", akitõl a hite miatt "megvonták a támogatást", mondjuk az utóbbi tíz évben! "Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel , amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez , és nem Krisztushoz alkalmazkodik."Kol.2:8 Sajnos a genetika nem alkalmazkodik Krisztushoz. Ez tetszik, avagy nem, tény. Ha ezeket olyan bölcselkedésnek hiszed, ami csak megtévesztésül szolgál, akkor sajnos a genetika nem a te tudományod. A tudomány alapjait a természet törvényeinek vizsgálata képezi. Ha te komolyan azzal érvelsz, hogy ezek a múltban teljesen másképpen mûködtek, (Például: Vízburok vette körül a Földet tízezer éve) akkor ez olyan, mintha azt mondanád, hogy a tömegvonzás fordítva mûködött, mert ötezer éve a tárgyak felfelé estek. Erre sajnos nem lehet építeni. Egy nap kb. 24 óra hosszúságú, azért, mert a Föld ennyi idõ alatt fordul meg a tengelye körül. Ha jól emlékszem Józsué kedvéért a Úr három napra megállította a napot az égen. Azaz a Föld forgása három napra megállt, anélkül, hogy ez a tehetetlenség törvényébõl következõ földrengésekkel járt volna. Ez vagy lehetetlen, vagy a természet törvényeit az Úr bármelyik pillanatban kénye-kedve szerint megváltoztathatja. Ekkor viszont minek kutatni õket? Lehet, hogy tíz perc múlva már nem is lesznek érvényesek. “Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik, senki sem tesz jót” (Zsolt 14:1). Légy szíves olvasd vissza a hozzászólásaimat! Hol állítottam, hogy ne lenne Isten? Soha ilyet nem mondtam, Isten létét sohasem tagadtam. Szerinted az emberek által akárhányszor lefordított, átírt, átszerkesztett Biblia minden alapot nélkülözõ állításainak megkérdõjelezése szerinted egyenlõ Isten létének tagadásával?
Az utolsó két igeverset tényleg befejezésnek akartam."Egyébként ha már Bibliaidézõ versenyt rendezünk..."-igeeen.nagyon jó fejnek akarsz tûnni, de leírtam már h NEM, csak pusztán elmondom, hogy én honnan gondolom.Timóteushoz írt 2. levélben található, a 3. fejezet 16-17. verse. "A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített." míg te mire hivatkozol?olyan kutatások "eredményeire" amelyekrõl hamarosan kiderül, hogy mégsem úgy van.Mire azzal jössz, h hányszor és hányszor átírták.Hol, mikor és mit írtak át mivé?És igen.Nem alakalmazkodik Krisztushoz a genetika, ebbõl adódóan nyilván tagadja Isten létezését.Az esõ...Isten szövetségének jele a szivárvány volt.És az esõ után látható.Akkor mi jelentõsége lett volna, ha azelõtt is láttak már?Nem mondtad h nincs Isten...de mégis a személytelenség+véletlen+idõ->evolúció. Tegyük fel, hogy a Bibliát olyan szinten átírták, hogy az nem is hasonlít az eredeti szövegre.És az emberek mégis hisznek, tapasztalják a gondviselést, tudják h haláluk után a mennybe jutnak.Nehogy belemagyarázz valamit, ismétlem , h TEGYÜK FEL.Tehát tegyük fel, hogy nincs is Isten.A semmibõl jöttünk, oda tartunk.Mit veszít a hívõ ha a Biblia kamu?Semmit.De ez nem igaz.Igen.Tudjuk, hogy a halál után Isten vár ránk.De ha mégis igaz, ami benne van, akkor szerinted mit veszít az, aki nem hisz és az elöbbit vallja? Az evolúció egy féltve õrzött állam vallás.Itt van pár ember, aki szenvedett."Boldogok lesztek, amikor gyûlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a menyben! Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal."Lukács 6, 22-23.Robert Gentry geológus vizsgálta a gránitos kõzeteket.Egyszer egy ember rájött, hogy az eredmények cáfolják az õsrobbanás elméletét.Utána Robert nem kapott pénzt a kutatásra, lehetetlenné tették a helyzetét.Rogert DeHartot, behívta a fõnöke és kérdõre vonta, hogy miért mondja a diákoknak, hogy a tankönyv rossz.És nem is került szóba a teremtõ!Akkor mit kapott volna?!Bevitt egy friss magazint, miszerint az emeberi magzatnak nincs kopoltyúja, míg a könyvben ez szerepel.Kevin Hayley biológia tanár volt, szintén kirúgták.2000-ben William Denskyt egyetemrõl rúgták ki, mivel azt merészelte feltételezni(!) hogy talán létezik egy intelligens tervezõ.Forest M. híres publicista volt, olyan magazinoknak írt, mint a National Geographic.Egyszer állásinterjúra jelentkezett a Scientific American-hez és kijelentették, hogy nem veszik fel, hiszen hogy nézne ki egy kreacionista a csapatban.Hiába nem volt semmi köze a teremtéshez és az evolúcióhoz. G.B.U.
Nem..Nem azt írtam, hogy az akarok lenni, hanem hogy az akartam, mielõtt meg nem tértem.Te a fordítási hibákról beszélsz és a tagolásról, míg elötte arról, hogy át is írták.Van egy kis különbség.Remélem érzed a különbséget.Ha egy katolikustól kérdezed, akkor szerinte az övé, ha egy protestánstól akkor azt mondja h az õ Bibliája a jó.Bemásoltam a páráról szóéó igeverst.Rettentõ szelektív a gondolatmeneted.Nem is baj.Oda, ahol te dolgozol, ez kell.Nem látod h miért zárja ki Istent?Úúhh..személytelenég+véletlen+idõ(=évmilliárdok szintje) és Isten+akarata+6nap között van különbség.A lepra pont nem vág ide.Nem baj..tudjuk.Megint jófej akartál lenni.Hogy a Gyülekezet "tökéletesen független"lenne..hûû.Hát te akkor végképp nem ismered az Egyházat.Fogalmad sincs arról, hogy amit mondasz, annak mennyire nincs valóságalapja.Mivel emberek vagyunk, az "vallásunk" sem tökéletes.De azt, hogy teljesen más!!??Honnan veszed?Jah.Nem kell mondanod, hogy nem vagy teológus.Látszik az magától is. Igen.Isten nem tervezte át a teremtést.Miért tervezte volna át?Tudjuk, hogy hogyan teremtette.Amit írásodból azt gondolom, hogy szerinted a fordításnak köze nincs az eredeti szöveghez.Hogy gonolod?Hogy az eredetiben állnak olyan dolgok, mint az élõvilág fokozatos fejlõdése, õsrobbanás és társai?!Ne gondold így.Amikor nálunk Bibliaóra van, és megnézünk egy igét, több nyelven és fordításban is elolvassuk.Elõször is héber/görög.Aztán a magyar nyelvûeket. Hûûûû!!!Te aztán kevered a szezont a fazonnal.Isten a Bibliában nyilatkoztatja ki magát, tehát ha olvassuk, hogy Isten ezt és ezt mondta, cselekedte, akkor igenis "görcsösen ragaszkodok" ahhoz.Mi keresztények csak úgy maradhatunk hûek Istenhez, ha ahhoz ragaszkodunk, amit a Biblia mond. Ami pl. a homoszexualitást illeti: az nem egyeztethetõ össze a Teremtõ szándékával, azzal a céllal, aminek megfelelõen nemiséggel rendelkezõ lényekként teremtõdtünk — legyen szó akár 2000 évvel ezelõttrõl vagy a máról.És nem fogom azért másképp gondoloni, mert mostanában liberálisabb a világ, és hogy engem jobban elfogadjanak keresztyénnek.Hogy lenne ez már bálványimádás?Amit te helyezel mindenek fölé(a szent, tévedhetetlen és megkérdõjelezhetetlen tudományt), na AZ a bálványimádás.A mai is keresztyénüldöztetésre hoztam pár példát.
Folyt köv?Hát ez..fenomenális. XD
"Te a fordítási hibákról beszélsz és a tagolásról, míg elötte arról, hogy át is írták.Van egy kis különbség.Remélem érzed a különbséget." Nem tudom. Ha harminc evangéliumból az egyház négyet kanonizál, a többit eretnekségnek nyilvánít, az azért alapvetõen erõs cenzúra. Miért épp ezt a négyet? A többit miért nem? Talán csak nem voltak köztük ellentmondásosak is? Mi alapján döntötték el, hogy az egymásnak ellentmondó evangéliumok közül melyik ISten szava? Kik döntöttek? Nem tán emberek? Azt, hogy a Bibliát hányszor írták át, nem lehet tudni, fõleg, mivel az ószövetség eredetileg szájhagyomány útján terjedt. Nem is egyezik szóról-szóra a Tórával. Azon kívül minden egyes idézeted, amely a Bibliával kapcsolatos, az egyházatyák leveleibõl való. Õk mindannyian emberek voltak, mint ilyenek tévedhetnek is akár. Miért nem Krisztus szavait idézed, amikor kinyilvánította, hogy az ószövetség a megfellebbezhetetlen igazság? Talán, mert ilyet sohasem mondott. Annál is inkább, mivel személyesen helyezte hatályon kívül az ószövetségi parancsolatok, szokások, elõírások jó részét. Ha valóban Isten szava, miért kellett Jézusnak kijavítani? Nem ismerem igazából a Bibliát, de kétlem, hogy Jézus valaha is kinyilvánította volna, hogy márpedig az újszövetség az egyetlen, mindenek felett való igazság. Annál is inkább, mivel halála után íródtak. "Ha egy katolikustól kérdezed, akkor szerinte az övé, ha egy protestánstól akkor azt mondja h az õ Bibliája a jó. " Igen, de melyik Isten szava? Eddig nekem úgy tûnt, hogy te a végsõ igazság birtokában nyilatkoztatod ki a véleményedet, ám egy ilyen egyszerû kérdésre sincs válaszod, hogy melyik Biblia Isten szava? Melyiket követed? Miért éppen azt? Honnan tudod, hogy valóban Isten szavát követed, nem pedig egy hamisítványt? Lehet, hogy egészen eddig egy hamis Bibliából idézgettél, ami nem is Isten szava? Téged ez nem zavar kicsit sem? "Rettentõ szelektív a gondolatmeneted." "Amikor nálunk Bibliaóra van, és megnézünk egy igét, több nyelven és fordításban is elolvassuk." Nem is tudtam, hogy ennyien beszélik az arámi nyelvet. Miért nem tanulmányozzátok az apokrif evangéliumokat? http://hu.wikipedia.org/wiki/Apokrif_iratok "Ami pl. a homoszexualitást illeti: az nem egyeztethetõ össze a Teremtõ szándékával, azzal a céllal, aminek megfelelõen nemiséggel rendelkezõ lényekként teremtõdtünk — legyen szó akár 2000 évvel ezelõttrõl vagy a máról." Igazán bölcsnek érezheted magad, ha úgy érzed, hogy a Teremtõ szándékát az utolsó gondolatfoszlányig ismered. Mindenképpen dícséretes, ha valaki gyarló emberi elmével egyenrangú a Teremtõvel. Akkor te tulajdonképpen Krisztusnál is feljebbvaló vagy, még õ is csak Isten fia volt, sohasem állította, hogy maradéktalanul ismerné a Teremtõ szándékait, ellentétben veled. Büszke lehetsz! "Hogy lenne ez már bálványimádás?Amit te helyezel mindenek fölé(a szent, tévedhetetlen és megkérdõjelezhetetlen tudományt), na AZ a bálványimádás.A mai is keresztyénüldöztetésre hoztam pár példát." Megpróbálom elmesélni a te fogalomkészleteddel: A kutatók a teremtett világot vizsgálják, azaz Isten keze munkáját, saját mûvét. Számolnak azzal, hogy gyarló emberi elméjükkel hibákat követhetnek el, nem foghatják be a teremtés egészét abba a korlátolt kis emberi agyukba, de ezeket a hibákat folyton kijavítják, próbálják megismerni a teremtés mûvét. Ez Jákób története alapján semmiképpen sem bûn, sõt, az Úrnak tetszõ cselekedet. Ráadásul közben még dicséretes keresztényi alázatot is tanúsítanak. Te egy, szükségképpen korlátolt emberek által írt/másolt/fordított/szerkesztett/cenzúrázott könyvet vizsgálsz és azt állítod, hogy ezek az emberek, akik írták/másolták/fordították/szerkesztették/cenzúrázták egyetlen hibát sem követtek el az utóbbi hatezer évben. Ezen kívül vallod, hogy pontosan tisztában vagy a Teremtõ minden gondolatával. Ahol ellentétbe kerülnek egymással az emberek által írt/másolt/fordított/szerkesztett/cenzúrázott könyv állításai és a Teremtõ saját keze munkája, ott te vakon az emberek által írt/másolt/fordított/szerkesztett/cenzúrázott könyv állításait fogadod el, a Teremtõ saját keze munkája ellenében. Ezzel Isten saját mûvét tagadod meg. A te hited központja nem Isten, hanem egy könyv, amelynek elsõ felét maga Isten fia helyezte hatályon kívül földi ténykedése során, a második felét pedig a saját egyháza cenzúrázta a halála után. Ha jól tudom éppen ezt hívják bálványimádásnak. Nem mellesleg ezzel az értelmezéseddel még a keresztény egyház álláspontját is tagadod. (http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-vatikan-es-az-evolucio) Igazán büszke lehetsz magadra, ugyanis a tízparancsolatból mindössze csak az elsõ kettõt sikerült megszegned (1: "Ne legyenek néked idegen isteneid én elõttem."; 2: "Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak."), ugyanis te nem Istent imádod, hanem egy nyomtatott könyvet. A hét fõbûn közül pedig a kevélységet is sikerült elkövetni, legalábbis nem tudom minek lehetne nevezni azt, hogy valaki úgy érzi, pontosan tisztában van a Teremtõ szándékaival. Attól, hogy valaki a Bibliát magyarázza, forgatja, (félre-)értelmezi, még éppen úgy járhat tévúton, mint az emlegetett fényevõ is. A szövegedbõl látom, hogy a keresztény mártírumra alaposan felkészültél, ám sajnos a szintén keresztényi alázatból még fejlõdnöd kellene.
óh.kimaradt..."Teremtõ szándékát az utolsó gondolatfoszlányig ismered. Mindenképpen dícséretes, ha valaki gyarló emberi elmével egyenrangú a Teremtõvel"-mire véljem ezt megint, honnan veszed?!A szaporodjatok és sokasodjatok parancsot hol teljesítik az egynemûek?Világosan látjuk több helyen is, hogy miként viszonyultak hozzájuk.Minden hívõ egyetért azzal, hogy a homokosság is abnormális.És nehogy ebbe is belemagyarázz valamit, azt mondtam, hogy abnormális, nem azt , hogy nem kell õket emberként szeretni.És hiába írok neked valamit, ha azt te kifordítod és belemagyarázol dolgokat.Na én ITT befejeztem.G.B.U.
"A szaporodjatok és sokasodjatok parancsot hol teljesítik az egynemûek?" No most akkor ugye ismered a méhecskéket és a hangyákat? A méhkasban az egyetlen anya szaporodik, a dolgozók terméketlen nõstények. Õk hol teljesítik a szaporodjatok és sokasodjatok parancsot? (http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9h_(rovar))A hangyaboly dolgozói dettó? A farkasfalkában is csak az alfa hím és az alfa nõstény szaporodik, a többi egyed nem. Õk hol teljesítik a parancsot? (http://hu.wikipedia.org/wiki/Farkas#Szaporod.C3.A1sa) Soroljam még a példákat? Ezek az állatok vajon miért cselekednek a parancs ellenében? Sõt, a méhek/hangyák esetében az anya önmagában életképtelen nem is élhet, csak a nem-szaporodó családtagok támogatásával. Akkor a parancs mégsem mindenkire érvényes? Ha valaki megnõsül, gyermekei lesznek utána otthagyja õket és homokos lesz, akkor õ már teljesítette a parancsot, lehet homokos? Aki fogamzásgátló tablettát szed, vagy óvszert használ, az teljesíti a parancsot? Ha egy homokos férfi teherbe ejt egy homokos nõt, akkor õk teljesítik a parancsot? És a fõ kérdés: Aki pap lesz és cölibátust fogad, az teljesíti a parancsot? Miért nem? Miért tiltja az egyház felkent szolgáinak a legalapvetõbb parancs megtartását? "Minden hívõ egyetért azzal, hogy a homokosság is abnormális." http://www.metazin.hu/node/126 http://www.metazin.hu/node/283 http://www.origo.hu/itthon/20000710amagyar.html
Írok e-mailt, mert most másról lesz szó;)
A bejegyzésedet olvasva azt kell, hogy mondjam, sajnos semmit sem értettél meg. "Én hajlandó vagyok megalázkodni elsõ sorban Isten elött, de engem ne alázzon meg senki." Éppen ezt ajánlottam a figyelmedbe, miszerint azért lehet, hogy mégsem vagy olyan okos, mint maga az Úristen, így nem kellene ekkora arccal kinyilatkoztatni, hogy mi része a teremtés tervének és mi nem, hátha mégis õ az aki, ezt jobban tudja. A további vitát fölöslegesnek tartom, ha érdekel a Biblia, elolvasom magam.
Azért mert az evolúció sokszorosan bizonyított tény, míg a teremtés csak... Alaptalan mese, és vágyálom. Egyébként az en tapasztalataim az ellenkezõt mutatják. Inkább hisznek az emberek a mesékben, mint pl a teremtés sztori, semmint elfogadják a valóságot, ez esetben az evolúciót. A teremtés mese szebben hangzik, és erõsíti az emberek beképzeltségét, és a felsõbbrendûségi komplexuát. Míg a valóság, az evolúció, viszont azt mutatja meg mi valójában az ember, és hogyan és mibõl származik, ami valljuk be, piszok mód le tudja rombolni az ember mérhetelenül beképzelt felsõbbrendûségi komplexusát.
Az evolúció nem bizonyított tény.Hinni nem nehéz ebben.Sokan hisznek benne, én is.
Ha a makroevolúció lehetetlensége ELLEN hozol érveket, az éppen az evolúciót bizonyítja, nem? Most akkor ez hogy is van? Nem gondoltam, volna, hogy magad érvelsz majd az evolúció mellett.

Miért van ezen az oldalon ennyi rosszindulatú ember? Ahelyett, hogy segítő szándékkal szólnának hozzá a kérdésekhez, inkább csak leszólják a kérdezőket! Nem kell válaszolni, ha nem tetszik a kérdés!

Legjobb válasz: Jó, akkor erre sem válaszolunk. Az alábbi nem válasz neked, csak jegyzet magamnak a miértre. 1. A kérdés mindennapos (mikor kapom meg a jogsit, vannak-e szellemek stb.) 2. A kérdés maga arrogáns, provokatív 3. A google elsõ találata megfelel a kérdésre. 4. A kérdés olyan, hogy nem megválaszolható 5. A kérdés olyan, hogy minimális a valószínûsége, hogy valaki tudja a választ. A válaszoló a kérdezõ helyett kutakodik a megoldás után. Van még több ilyen ok, de ennyi talán elég

Jó, akkor erre sem válaszolunk. Az alábbi nem válasz neked, csak jegyzet magamnak a miértre. 1. A kérdés mindennapos (mikor kapom meg a jogsit, vannak-e szellemek stb.) 2. A kérdés maga arrogáns, provokatív 3. A google elsõ találata megfelel a kérdésre. 4. A kérdés olyan, hogy nem megválaszolható 5. A kérdés olyan, hogy minimális a valószínûsége, hogy valaki tudja a választ. A válaszoló a kérdezõ helyett kutakodik a megoldás után. Van még több ilyen ok, de ennyi talán elég
Nem kellene válaszolnia az ilyen embereknek igen..ha nem tud segítôleges választ adni, ne tegye, minthogy poénkodjon....!Az meg a másik oldala a dolognak, hogy a poénos válasza csak neki tetszik!Hasonló kérdésre válaszoltam az imént, de lepontoztak....és kaptam "egy kedves" kommenet is mellé!!!
Elsõ vagyok. Egy tipikus példa ma délutánról: (SOS) Hol lehet megvenni a legyek urát spanyolul (Budapesten)? Szerinted, erre mit lehet írni. Persze semmit. De nem érzed mennyire nevetséges az illetõ?
és az téged olyan rohadtul zavar h valami arrogánsat oda kell írnod? :D nem tudod, mer nem jársz könyvesboltba pesten és nem láttad véletlenül egyik bolt polcán se. ergo nem válaszolsz a kérdésre
sok ember nem gondolkozik az édesapám sok midnent nem talált meg az itenrnetem megmutattam ezt a honlapot és hogyan kel mit mien kategória és ami fontos megkérdezte .. hiába van a google az manapság sok hülyeséget is adhatki nemcsak jó válaszokat
A rosszindulat fényes illusztrációja az elsõ válasz lehúzása.

Miért van az, hogy az emberek sokkal inkább fogékonyak a hülyeségre, mint az okosságra?

Legjobb válasz: Kényelmesebb olyasmiben hinni, amit nem lehet megmagyarázni, így nem kell értened sem(ez a hülyeség) Ellenben vannak dolgok, amiket meg kell értened, hogy tényleg elhihesd(ez pedig az okosság). A nagy többség kényelmességbõl megelégszik az elsõvel is.

Kényelmesebb olyasmiben hinni, amit nem lehet megmagyarázni, így nem kell értened sem(ez a hülyeség) Ellenben vannak dolgok, amiket meg kell értened, hogy tényleg elhihesd(ez pedig az okosság). A nagy többség kényelmességbõl megelégszik az elsõvel is.
Mert kényelmes dolog hinni. Ha elhiszed, hogy van isten odafent, aki irányitja a világot, akkor a felelõsség már rögtön rajta van és nem rajtad. A halál utáni életben való hit könnyebbé teszi a halál feldolgozását, azt jelenti, hogy te, mint lény nem pusztulsz el. Az emberek azért hisznek, hogy megnyugodjanak. Én nem hiszek semmi ilyesmiben, irigylem azokat akik tudnak. Személyes véleményt hallottak.
Ennek a dolognak több szintje van. Az elsõ az, hogy a legtöbb embernek szüksége van útmutatásra, teljesen egyedül képtelen dönteni bizonyos dolgokban. Van aki beéri a barátok/szülõk tanácsaival, de van aki nem, ezek általában a vallásokban találják meg a segítséget az életükhöz. Velük még nincs baj. A következõ szint az, amikor már valami komoly dolog történt az emberrel, és befolyásolta a tudatállapotát. Ez lehet valami komoly betegség, sérülés, trauma. Ha ezek nem kapnak megfelelõ segítséget a feldolgozáshoz, akkor fordulnak nem normális dolgokhoz. Ebbõl éppen kisülhet jó is, például egy halálos betegben az tartja a lelket, hogy elhiteti magával, hogy meg tud gyógyulni. De nem csak ez az oldala van az éremnek, van aki teljesen aláveti magát azoknak a dolgoknak, amiket olvas vagy hall, e szerint éli az életét, és ha ez egy nem létezõ dolog, akkor képes az egész életét álomvilágban leélni. Ennél durvább az, amikor megmarad az emberben a lázadó tinédzser lélek, és már nem csak kutatja ezeket, hanem maga talál ki baromságokat, más logikus dolgokat próbál megcáfolni minden eszközzel, teljesen elvesztette a józan ítélõképességét. Az ezósok nagy része ide tartozik. A probléma gyökere pedig az, hogy borzasztóan naivak az emberek, és bármit elhisznek, ha szépen körítve teszik eléjük. Egyesek a médiát tartják a legnagyobb manipulatív fegyvernek. Pedig valójában az internet az. Amióta pedig az internet eljuthat mindenkihez, exponenciálisan megnõtt az ilyen agymosottak száma, mivel az internetre bárki azt tesz föl amit akar. Ha pedig az egyik csalónak sikerült becserkésznie, onnan nincs megállás, annak az embernek a szájából mindent elhisz, olyan számára, mint valami próféta, aki pedig megkérdõjelezi, az hitetlen kutya. Sajnos legtöbb ember, fõleg az idõsebb korosztály nincs tisztában azzal, hogy mekkora csalásokat végre lehet hajtani a digitális világban, és gyanútlanul belesétálnak a csapdába. Legjobb példa erre, amikor itt kitesznek képet vagy videót. Képszerkesztéshez már egy 12 éves is ért, és egy videót is nagyon könnyû megszerkeszteni. Lásd a mai filmeket, a jelenetek nagyrésze zöld háttér elõtt van felvéve, amire számítógéppel illesztenek rá valamit, de olyan profin, hogy elõször meg se mondanád. Már egy videójáték grafikája is nagyon életszerû, pedig az valós idõben generál. Egy videó lerenderelése kellõ idõvel pedig bármelyik embert megtévesztene.
Mert az érzet/érzelem hajtja õket, attól érzik jobban magukat, a rossz/szomorú, de okos gondolatokat is a hülyéskedéssel/hülyeségekkel próbálják elkerülni...de ez csak az én véleményem...
Kifejtenéd?
Kérdezd meg a híres, ufológus Verát.
"miért nem lehet az emberekben bízni/hinni." Nem vagy te egy kicsit naiv ? :-) Rózsaszirmok, fehér nyuszi, világbéke és kumbaya ? :-) Az meg, hogy mi hülyeség és mi nem, csak bizonyítás után lehet kijelenteni . Van bizonyíték hogy mit gondoltak az ókoriak isteneknek ? Van bizonyíték, hogy az emberiséget nem teremtették ? Nincs perdöntõ bizonyíték . Mindig számításba kell venni az összes lehetõséget és nem szabad elzárkózni semmitõl .
Nem vagyok naiv, realista vagyok. Abból kell gazdálkodni, ami van. Isten(ek) nincs(enek), nincsenek idelátogató idegenek, csakrák sincsenek; nincs lélek, idõutazás, 8434567 dimenzió, annunakik, atlantisz sosem létezett, stb a végtelenségig. Minden természetfeletti egy vicc. gyenge emberek támasza. "Van bizonyíték, hogy az emberiséget nem teremtették ? Nincs perdöntõ bizonyíték ." Nem azt kell bizonyítani, ami nincs. A teremtés mellett kéne valami bizonyítékot találni végre. Nemhogy perdöntõ, de még csak egy homokszemnyi bizonyíték sincsen semmiféle tudatos teremtésre.
Pont a sötétség fellevárában, az ezo kategóriában vársz választ? :D Am elõttem már elmondták a választ. Én csak annyit tennék hozzá, hogy nem értem, hogy a sok baromság helyett miért nem lehet a humanizmust választani, miért nem lehet az emberekben bízni/hinni.
"Esetleg a tudományt imádod?" A tudomány, mint olyan a tudásról szól. Nem hitrõl és imádatról, hanem komoly tényekrõl. "Ami talán választ adott arra a kérdésedre, hogyan legyél boldog?" Tény, hogy minél butább valaki, annál boldogabb. De nem csak az ostobaság nyújt örömöt. "Tíz percet meditálna a szerencsétlen nyomorék, de nem!" Ahogy elnézem, nem szoktál meditálni, kicsi bunkókám. Én igen. De azt is tudom, hogy ez egy "egyszerû" mentális gyakorlat, semmi természetfeletti nem kell hozzá.
És még egyszer sem vélted felfedezni a csakráid? Nagyon jól nyomhatod
Egyébként a tudomány dogmákra épül, nem pedig tudásról. Folyamatosan meghasonul, változik, stb. Ez nem tudás, ez tudni vélés, és nem több. Ezzel tisztában van az okos tudós, a hozzád hasonló vakon hívõ meg nem.
Elsõ mondatod után abba is hagytam az olvasást, te kérlek szépen buta vagy. Nagyon, mélységesen buta
Te azt hiszed, hogy valami nem létezik, mert még sosem találkoztál vele. És másokat nézel hülyének, akik viszont igen? És te beszélsz "tudásról"???? Hord el magad, komolyan, menj innen, lenézõ degradáló, sötét emberekre nincs szükség, sem itt, sem pedig máshol
"A te tudásod napról napra változik, van hogy ez az igaz, aztán jön egy új ismeret, akkor már éppen máshogy TUDOD, érdekes nem?" Napról napra új dolgokat tudunk meg. Ám az állítások elég ritkán változnak. A tudomány nem annyira változékony, mint a csakratisztítók 20 és 50 közötti IQ-ja :D Nekünk vannak bizonyítékaink, megismételhetõ, mûködõ mûveleteink. Ez a tudás alapja. Nektek semmitek sincs, csak néhány mesétek. "Nem abban, hogy xy tudós, akit a háttérben pl. a Rothschild Fundation pénzel még csak nem is a háttérbõl mit mond." Ja, persze. Mindenkit a Rothschilok pénzelnek. Ahha, ügyes vagy. Eddig azt hittem, az annunakik raobszolgái a tudósok. Ja, nem bocsi, a reptoidoké. Úgye tudod, hogy a tudománynak köszönheted a szenny könyveidet, a számítógépet és az internetet, a tényt, hogy 60-70 évig fogsz élni, nem 20-ig? A hit csak mészárlásokat adott. "egoizmusod, felsõbb rendüség érzésed" Pont én tudom, mi vagyok és hol a helyem. Neked meg mérhetetlen értékû lélek kell, meg csakrák, hogy különleges lehess.
"Azzal van a gond, amikor a hozzád hasonló azt gondolja, hogy csak az számít igaznak, ami ott el van ismerve. Te az aktuális ismereteket tartod végsõ igazságnak." Nem igaz. Nincs végsõ igazság, hacsak nem 42. Amúgy meg én csak tudom, hogy az egyetlen biztos dolog a tudás, és nem a hit. Mondj már pár dolgot, amit tudósok mondtak, és késõbb kiderült, hogy nem igaz! Persze ne olyanokat, amibõl a vallások dogmát csináltak; mert azt a tudósok, az újabb vizsgálódók elfolytásával érték el. "A tudomány nem tud érdemleges választ adni igazán mély kérdésekre jelen állás szerint, és nem képes megcáfolni sok olyan dolgot, amik ezotériában felmerülnek." Mert azon mély kérdésekre nem létezik pozitív válasz. Mi az élet értelme? Semmi. Max eldöntheted, hogy jótékonykodsz, és az lesz az életed értelme. Mi a lélek? Semmi, az ember az agya és kész. Lehet itt filozofálgatni, hogy 42, vagy 24 de attól még nem lesznek tények, csak bizonyíték nélküli hit. "Márpedig ha nem képes megcáfolni, akkor illik nyitva tartani az ajtót neki, te viszont bezárod magad elõtt õket, tehát hiszed, hogy valami nem létezik." Kérlek cáfold meg, hogy Mohamed prófétával szexeltem egész este. Ahhoz, hogy vizsgálható legyen a hobbitok, elõször bizonyítékokat kéne találni a létezésére. Amígy egy darab sincs, ne követelõzz, hogy bizonyítsuk be valaminek a nemlétét. A létezést kell bebizonyítani. Vagy lusták vagytok átadni a milliónyi bizonyítékotokat? "Hiszed, hogy egyes dolgok igazak, pedig legtöbbike csupán elmélet." Úgy gondolom, nem ismered a tudományos elmélet fogalmát. Elmondanád, hogy szerinted mi egy elmélet a tudományban? Utána én is elmondom, mi valójában. "A gravitációra még mindig nincs semmilyen kimerítõ válasz, csupán a hatásait ismerjük. És ez igaz nagyjából mindenre. Hatásairól tudunk sokat, de az eredetérõl SEMMIT." És? Nem is találunk ki csakrákat, hogy megmagyarázzuk, hanem kutatásokat végeznek a tudósok. "holografikus univerzum elmélet" Oh, elméleti fizika. A fizika filozófiája minden értelem nélkül. "Na milyen érdekes, 1 hajszál választja el a tudományt és az ezotériát." Ezt próbáljátok összehazudni. A plusz (csak elméletben létezõ) dimenziók se bizonyítanak semmit. Vagy hirtelen unikornisok ugranak elõ a semmibõl majd? "A kvantum fizika is sokat lendített ezen a dolgon." A fizikán, igen. "Neves tudósok beszélnek manapság olyan dolgokról, hogy esetleg bizonyítást nyerhetnek furcsa dolgok, nem szabad bezárni az ajtókat elõtte." Kik azok a neves tudósok? És ugye tudod, hogy ezek nem hívõk max, kutatni akarnak mindent? Ez a jó tudós hozzáállása. És amúgy te miért zárod be az ajtót a fényevés elõtt? Végülis csak gyermekek haltak meg miatta! "Einstein sem volt ateista." Öhm, jó ezt hinni, mi? ATEISTA VOLT. Õ maga mondta, hogy nem hisz semmilyen természetfelettiben, középiskolás korában már vallástalan volt. Nézz utána. Amúgy a legtöbb hívõ tudós olyan korban élt, amikor nem volt más választása. Meg amúgy is, nem vallási dogmákat hangoztattak, meg természetfeletti baromságokat, hanem TUDOMÁNYOS módszerekkel dolgoztak. És amire nem keptak választ? Ugyanúgy természetfeletti badarsággal magyarázták meg. Pl.: Darwin az élet eredetét isteni eredetûnek vélte. ----- Részlet A. Einstein 1946-ban írott önéletrajzából: „A hajszából az elsõ kivezetõ utat a vallás mutatta, melyet a hagyományos nevelõ-oktató gépezet minden gyermekbe beleplántált. Így lettem én is - noha vallástalan (zsidó) szülõk gyermeke voltam - mélyen vallásos, ez azonban 12 éves koromban hirtelen véget ért. A népszerû tudományos mûvek olvasása során hamarosan meggyõzõdtem arról, hogy a bibliai történetek jó része nem lehet igaz. Ennek következményeként szinte fanatikus szabadgondolkodóvá váltam, amihez az az érzés társult, hogy az állam szántszándékkal hazudik az ifjúságnak. Ennek az élménynek az lett a következménye, hogy bizalmatlan lettem minden tekintéllyel szemben, szkeptikussá lettem a mindenkori társadalmi környezetben élõ meggyõzõdésekkel szemben …” Vagy Einstein egy másik nyilatkozata: „Természetesen hazugság az, amit vallásos meggyõzõdésemrõl egyesek írnak, s ezt a hazugságot újra meg újra megismétlik. Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhetõ, az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.”
Komolyan ennyire ráértek, hogy egymást cseszegetitek? Nem mintha közöm lenne hozzá, de ennek így tényleg nincs értelme.
Itt már az is megvan mondva, hogy csakrák nincsenek!!!44 ENNYI Tíz percet meditálna a szerencsétlen nyomorék, de nem!! Inkább okoskodik
Mi is az az okosság szerinted kedves kérdezõ? Hogyan csábítsunk el egy csajt, hogyan szerezzünk minél több pénzt? Esetleg a tudományt imádod? Ami talán választ adott arra a kérdésedre, hogyan legyél boldog?
A kérdező hozzászólása: Olvasd végig a kategórianeveket, erre gondolok: Asztrológia, horoszkóp Feng-shui Jóslás Mágia, okkultizmus Parapszichológia Reinkarnáció és karma Természetfeletti lények
Miért van az, hogy az emberek sokkal inkább mások dolgaival, hitével, érdeklõdési körével foglalkoznak, ahelyett hogy a sajátjukkal tennék ezt, és ide jönnek ilyen lenézõ kérdéseket feltenni? Az ilyen embereket nem fémjelezném okossággal.
10# Erre nem is lehet mit mondani . A hozzád hasonló emberek várják el, hogy más gondolkodjon helyettük . Õszinte részvétem a szegénységi bizonyítványodért :-(
"Erre nem is lehet mit mondani . A hozzád hasonló emberek várják el, hogy más gondolkodjon helyettük . Õszinte részvétem a szegénységi bizonyítványodért :-(" Gondolkodom én eleget, köszönöm szépen. Te vagy az, akinek egy saját gondolata sincs. Csak ezós õrültek ostobaságait tudod szajkózni. Amúgy meg csak a sajnálkozás, meg a személyeskedés megy neked, amikor nem tudsz észérveket felhozni? A szegénységi bizonyítvány meg annak jár, aki nem fogja fel, hogy mekkora blõdségben hisz, HISZ és nem tud semmit. Ez pedig te (is) vagy, az összes természetfeletti-hívõ mellett.
Lám a demokácia csodája . Elhiteti veled hogy szabad vagy, de ugyanúgy ott van a bilincs a kezeden és persze az elméden .
Ezeknek a vitáknak semmi értelmük, ugye tudjátok ti is.
Szóval... az eredeti kérdésre visszatérve: valószínûleg azért, mert a készen kapott hülyeség (legyen az bármi) mindig könnyebben befogadható, mint az az igazság, amit az ember keserves utánajárással maga kapargat össze.
Kinek mi a hülyeség? Ami neked hülyeség, másnak nem biztos, hogy az. Ami nekem hülyeség, lehet neked nem. Biztos vagyok benne kérdezõ, hogy van olyan tevékenységed, álmod, stb. amire én is azt mondom, hogy hülyeség. Pl. a kérdésed is az. Hülyeség, mert semmi értelme nincs a kérdésnek. Tényként állítod, hogy aki hisz a természetfeletti dolgokban, az hülye. Én pl. ateista vagyok de soha nem jutna eszembe lehülyézni egy vallásos embert. Még véletlen se említsd meg, hogy te nem hülyéztél le senkit, mert a kérdésedbõl csupán ez szûrhetõ le.
Attól mert valakinek fogalma sincs valamirõl, még éppen kitalálhat ugyanolyan dolgot, ugyanis van az a dolog, hogy fantázia. Ha meg éppen igaz dolgot sikerült megálmodnia, akkor jöttök ti ezósok, prófétát, meg csodát kiáltva. Pajzsok sincsenek még, mai ember azt mondaná nem lehetséges. Viszont ha pár száz év múlva mégis lesz, akkor se lesz George Lucas meg a többi egy vallás alapja, csak mert hamarabb megálmodtak egy dolgot.

Miért választják az emberek inkább a "fagyos" légkört, mint azt, hogy megmondják, ha bajuk van?

Többször tapasztaltam már, hogy egyeseknek kényelmesebb egy korábbi közvetlen stílusról "furcsán viselked?" fagyos stílusra váltaniuk, mintsem letisztázzák, ha valami nem stimmel. A legtöbbször félreértések okozzák a fenti helyzetet. Nem egyszer?bb lenne venni a fáradtságot és megbeszélni? Szerintem a primitív flegma önz? prosztók válasszák a fagyos légkört, de sajnos vannak ilyenek...

Legjobb válasz: Talán több okra is visszavezethetõ az ilyesfajta magatartás,pl. nem akar szembesûlni magával a problémával,vagy nem képes konfliktus helyzetet kezelni,esetleg nem tud vesziteni,sõt bocsánatot kérni sem,vagy egyszerûen(bár betegesen ugyan),de szereti sértve érezni magát.

Talán több okra is visszavezethetõ az ilyesfajta magatartás, pl. nem akar szembesûlni magával a problémával, vagy nem képes konfliktus helyzetet kezelni, esetleg nem tud vesziteni, sõt bocsánatot kérni sem, vagy egyszerûen(bár betegesen ugyan), de szereti sértve érezni magát.
Vannak olyan emberek, akiknek egyszerûen nem lehet értelmesen megmondani, ha valami bajunk van velük, mert arra olyan választ kapunk, hogy megemlegethetjük. Sajnos, saját tapasztalat, amikor a volt barátomnak elõször kultúráltan és értelmesen megmondtam, hogy mi a problémám vele, olyan mocskolódást zúdított rám, hogy szó szerint lefagytam a döbbenettõl. Ez késõbb is megismétlõdött, úgyhogy egy idõ után már meg sem mertem próbálni, hogy érvényesítsem az igazamat, és inkább mély hallgatásba burkolóztam, ha valami bántott. Persze, ebbõl nem is lett normális kapcsolat, de ez már más kérdés.

Miért van, az, hogy, ha valaki segíti az állat menhelyeket, jótékonysági aukciót szervezz, közzé tesz oldalakon, és akkor jönnek a negatív kommentelők, hogy miért nem inkább az embereken segítenek?

Miért "fáj" ez egyes embereknek? Irigység, hogy vannak akik nem csak otthon ülnek, és lóbálják a lábukat, nem semmittevéssel töltik idejüket.

Legjobb válasz: Erkölcs, értékrend kérdése. Az értékrend egy meggyõzõdés, egyfajta fontossági sorrend, például hogy szeretem a mogyorós csokit, de nem veszem el egy kisgyerektõl, mert fontosabb nekem az, hogy ne lopjak vagy ne okozzak másnak fájdalmat. Egyes emberek értékrendjében a másik ember elõbbrevaló az állatnál, egy szenvedõ ember szükségletei elõrébbvalóak egy szenvedõ állaténál. De ezzel ma már kevesen vannak így, a legtöbben csak önmagukra gondolnak, de az ember úgy lett teremtve, hogy benne legyen a szeretet, a segítés szándéka, és az ilyen emberek ezt állatokon élik ki. Aztán persze olyanok is vannak, akik nem segítenek sem embereken, sem állatokon, csak mindent kritizálnak.

Erkölcs, értékrend kérdése. Az értékrend egy meggyõzõdés, egyfajta fontossági sorrend, például hogy szeretem a mogyorós csokit, de nem veszem el egy kisgyerektõl, mert fontosabb nekem az, hogy ne lopjak vagy ne okozzak másnak fájdalmat. Egyes emberek értékrendjében a másik ember elõbbrevaló az állatnál, egy szenvedõ ember szükségletei elõrébbvalóak egy szenvedõ állaténál. De ezzel ma már kevesen vannak így, a legtöbben csak önmagukra gondolnak, de az ember úgy lett teremtve, hogy benne legyen a szeretet, a segítés szándéka, és az ilyen emberek ezt állatokon élik ki. Aztán persze olyanok is vannak, akik nem segítenek sem embereken, sem állatokon, csak mindent kritizálnak.
Van sajnos egy olyan emberi tulajdonság, hogy IRÍGYSÉG. Ez iszonyatosan nagy motíváló erõ.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat. Azzal tisztában vagyok én is, hogy van aki elõbbre helyezi az embereken való segítést az állatokon, de az ilyen emberek miért mocskolódnak, miért nem tesznek az emberekért akkor valamit, ahelyett, hogy szidnak olyan embereket akik állatokon segítenek. Meg attól, hogy valaki állatokon segít nem zárja ki, hogy embereknek ne segítsen. http://kuruc.info/r/6/100448?fb_comment_id=fbc_1015136962525.. Itt egy link, amin lehet 1-2 hozzászólást olvasni, ami kiverte nálam a biztosítékot. Ilyen emberek mit keresnek állaton segítõs oldalon, ha csak osztani tudják az észt, és másokat sértegetni.
Elovastam..Mindenkinek egyéni joga van hozzá, hogy mi a fontos.Kinek ez kinek az. Az állatok védtelenek és kivannak téve az embernek. Az utolsó hozzászóló a cikknél jól megírta a lényeget.Az állam eleget lenyúl.. De az állatkon jórészt csak önkéntesek segítenek adományokból nahhoz meg senkinek semmi köze.

Miért van az, hogy mindeki el van foglalva azzal, hogy 100 éve elszakadtak hazánkból emberek, akiknek az utódai most egy másik országban élnek? Nem inkább a saját dolgainkal és országunkal kéne törődnünk?

Legjobb válasz: De igen, a saját dolgainkkal IS kellene törõdni. De ez így nem állapot hogy ma már nem éri meg Magyarországon élni, egyedül azért élnek még itt emberek, mert nem tudnak elmenni ill. ide köti a múltuk, de pl egy fiatal szarik az egészre és lelép a francba, nem éri meg a mûbalhé. Meg kell állítani ezt a tömeges kivándorlást, ill megpróbálni visszahozni azt a sok ember aki elment. és nem tudom mi bajod azzal ha a határontúli magyarokat próbálják védeni, pl ami a szlovákiában megy az nem emberhez méltó, ezen is kell változtatni.

De igen, a saját dolgainkkal IS kellene törõdni. De ez így nem állapot hogy ma már nem éri meg Magyarországon élni, egyedül azért élnek még itt emberek, mert nem tudnak elmenni ill. ide köti a múltuk, de pl egy fiatal szarik az egészre és lelép a francba, nem éri meg a mûbalhé. Meg kell állítani ezt a tömeges kivándorlást, ill megpróbálni visszahozni azt a sok ember aki elment. és nem tudom mi bajod azzal ha a határontúli magyarokat próbálják védeni, pl ami a szlovákiában megy az nem emberhez méltó, ezen is kell változtatni.
Nincsen mindenki elfoglalva vele. És ha hiszed, ha nem, õket sem annyira foglalkoztatja a dolog annyira, mint azokat az anyaországiakat, akik õket használják fel saját maguk népszerûsítésére, illetve gyûlölködésre.
nem b+ nem mindenki jellemtelen mint te minek teszed fel 5x a szánalmas kérdésedet?
Gratulálok a kérdéshez, most menj egy izraeli fórumra, és ott is kérdezd meg, hogy mért ölik 50 éve egyfolytában a palesztinokat.
igazad van, olyan régen volt már ez, nem kéne ennyit foglalkozni vele. azok az emberek már nem élnek, akik ezt átélték, a leszármazottak meg már egész jól asszimilálódtak, sokan teljesen, így hát nekik nem szokatlan az, hogy magyar származásuk ellenér másik országban élnek, ottani állampolgárok. aki nem élte át személyesen, az nem is érezheti akkora tragédiának, ami Trianon után történt. de amelyiküket annyira zavarja, az úgyis átjön, és itt kezd új életet, mint ahogyan ez eddig is így volt.
de.. csak ezt sokan nem képesek elfogadni.. divatból sajnálják a külföldi magyarokat, aztán hogyha akár 5%al több adót kéne fizetni, hogy segitsük vele öket, már fele annyian se lennének ezek a mühazafiak...
Agyi fronton kihívásokkal küszködõ drága kedves kérdezõ ugyan miért gondolja, hogy feltétlenül erõteljes léghullámokkal ostromolva a hangszálait kell a fülembe juttassa ama üzenetét, melybõl egy jóféle francia sajtillatú szót sem értek?...Nem azért, de neked egy kicsit sem fáj amikor slotácska és nyomorult bandája szidja a magyarokat? Hát akkor gratulálok, de tényleg.
Azokat. Õk meg a magyarokat. Egál, nem?
érdekes h mennyire sziveden viseled a palesztinokat kedves utolsó, miér nem érdekelnek más népek?:) ) jaah, a zsidókat szekáljuk csak...
Tényleg lesz lehetõségük a határontúliaknak adott esetben egyénileg visszautasítani az állampolgárságot? Vagy hogy döntik el, hogy ki kap?
vissza vesszük a hazánkat! végre
Ez az én saját, és egyben az ország ügye is. Õk nem tótok, románok, szerbek, hanem magyarok. Megilleti õket az állampolgárság!
Az ilyen idióták (mint a kérdezõ) is megérdemelnék, hogy egyik napról a másikra elcsatolják azt, ahol laknak, és onnantól nem beszélhetnének magyarul a nyelvtörvények miatt.. antimagyar
Az ilyen idióták (mint a kérdezõ) is megérdemelnék, hogy egyik napról a másikra elcsatolják azt, ahol laknak, és onnantól nem beszélhetnének magyarul a nyelvtörvények miatt.. antimagyar Mielõtt te meg leoltasz valakit nézz már utána a nyelvtörvénynek...nem beszélhetnek magyarul.. jesszusom..

Miért van az, hogy a legtöbb embernek nem megy a matek, a magyar viszont annál inkább?

Legjobb válasz: Vagy csak azt hiszik. Hozd elõ azokat az embereket, akiknek nem megy a matek, de a magyar annál inkább, aztán íratok velük egy belevaló nyelvtan- és helyesírás-dolgozatot, és aki állva marad, na annak tényleg megy a magyar. De elég kevesen lesznek, hidd el.

Vagy csak azt hiszik. Hozd elõ azokat az embereket, akiknek nem megy a matek, de a magyar annál inkább, aztán íratok velük egy belevaló nyelvtan- és helyesírás-dolgozatot, és aki állva marad, na annak tényleg megy a magyar. De elég kevesen lesznek, hidd el.
Mert a magyart bemagolod, a matekot viszont meg is kell érteni...
A magyart sem elég feltétlenül bemagolni. Mondjuk az életrajzokat, mûfajokat lehet, de a verselemzést pl. már nem annyira.. Amúgy nem tudom én sem, mi ez a magyar-töri mánia, engem a hideg kiráz ezektõl a tantárgyaktól. :S A matekot meg lehet, elsõre nem érti az ember, de annál jobb mikor megérti, és utána már simán megy. :)
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az eddigi válaszokat. Igen, tudom, hogy a matek amolyan egymásra épülõ elemekbõl álló tantárgy, tehát kellenek az alapok a késõbbi bonyolultabb anyagok elsajátításához. Nekem ez szerencsére nem jelent gondot, ha figyelek az órán, megértem, de szerintem sok olyan ember van, akinek szintén menne, csak vagy lusták vagy úm. "divatból" nem foglalkoznak vele eleget. (Ugyanis manapság "menõ", ha nem érted a matekot, ahogyan azt már leírták elõttem is.) A második válaszolóval egyetértek abban, hogy azért is könnyebb ez a tantárgy, mert csak meg kell érteni egyszer (ami sikerül, ha odafigyelsz), ezzel szemben a magyart, törit meg ilyeneket néha órákig kell magolni, mert ha nem érdekel az aktuális téma, nem akar "belemenni" a fejedbe sem (legalábbis velem így van). Szóval én sem értem, mi ez a humán-mánia. Mégegyszer kösz mindenkinek!
Szerintem igazán jól kb. ugyanannyi ember ért a matekhoz, mint a magyarhoz/törihez. Csak aki nem szereti a matekot, nem jó belõle, az alapból azt mondja, hogy "humán beállítottságú vagyok". De ettõl még nem lesz kiemelkedõen jó belõle... Magyart és törit sokkal nagyobb óraszámban tanítanak, ráadásul az érettségi nagy része is csak szövegértés. Nekem pl 90% felett sikerült mind a magyar, mind a történelem érettségim, még sem mondom azt, hogy jó vagyok humán tárgyakból. Egyszerûen csak tudok szöveget értelmezni és helyesen írni. Az érettségihez ennél több nem nagyon kell...
Én mindig is szerettem minden tantárgyat, persze részek voltak amik nem jöttek be (pl mateknál függvények, valószínûség számítás ilyesmik, irodalomból elvontabb versek elemzése, töribõl az olyan események megtanulása amik nem kötöttek le, stb stb) Nem igen tudtam eldönteni, hogy melyik irányba induljak, végül abszolút reál felé sikerült, és ennek hihetetlenül örülök! Szeretem hogy gondolkodni kell nem csak magolni, bár fogalmam sincs egy humán szakon mi zajlik. Értelemszerûen mivel nekem ez jobban fekszik, én meghalnék egy humán szakon ez biztos :)
Igen, az eszetlen gúnyolódás és torzítás valóban komoly érvelés. (Eltekintve attól, hogy nem az.)

Miért gondolják az emberek, hogy a menhelyeken borzalmak vannak és nem bírnák ki lelkileg? Miért nem nézik meg inkább?

Legjobb válasz: Ezt kifejted? Egyébként én is úgy vagyok vele, hogy annyira a szívemre venném a sok szeretetre éhes, és családra érdemes kutyus sorsát, hogy rögtön haza akarnám vinni, és amint felfognám, hogy nem tudom megtenni, vagy legalábbis nem az összessel én tutira kiborulnék. Szóval én nem azt hiszem, hogy borzalmak vannak, hacsak az nem számít annak, hogy ezeknek a kutyusoknak nincs igazi otthonuk.

Ezt kifejted? Egyébként én is úgy vagyok vele, hogy annyira a szívemre venném a sok szeretetre éhes, és családra érdemes kutyus sorsát, hogy rögtön haza akarnám vinni, és amint felfognám, hogy nem tudom megtenni, vagy legalábbis nem az összessel én tutira kiborulnék. Szóval én nem azt hiszem, hogy borzalmak vannak, hacsak az nem számít annak, hogy ezeknek a kutyusoknak nincs igazi otthonuk.
Én ha nagyobb leszek és el tudok majd tartani egy kutyát nekem tuti onnan lesz. Mindenki azt gondolja, hogy "selejtek" és nincs esélyük.
Az utolsó válaszoló tökéletesen leírta! Mihelyst vége a sulimnak, megyek nyáron segíteni önkéntesként.
A sajnálkozás, meg a sírás-rívás nem segít az állatokon. Nem kiborulni kell, meg megkönnyezni a rácsok mögül kinézõ tekinteteket, hanem TENNI ÉRTÜK! Kimenni, sétáltatni, szeretgetni, fésülni, adományt gyûjteni, és terjeszteni a felelõs állattartást (ivartalanítás, chip) az emberek körében! A menhelyi, sintértelepi borzalmakat az EMBER hívta létre a felelõtlenségével. Ha nem dobnák ki a kutyákat, ha nem szaporítanák õket ezer számra, akkor a menhelyek sem lennének dugig. A menhely a kis kenneljeivel, a bezártsággal, a gazdi nélküliséggel, a rossz kajával, a mindennel együtt a magyar ember hozzáállását és mentalitását mutatja... ugyanakkor egy utolsó mentsvár a kutyának az elgázolás, az éhezés, az agyonverés, az árokba dobás elõl.
Mert a média csak arról számol be. Ha valami jól mûködik az nem "érdekes".
A legtöbb menhely alig bírja fenntartani magát, ergo nem lehetnek valami tökéletes körülmények.Én voltam már állat menhelyen és rohadt kicsi a helyük. Nem is tûntek boldognak a kutyusok. Ha már állatot vállalok, felelõsséggel tartozom érte és nem dobom el magamtól.
Mindig azt szoktam mondani a nyavalygó, szenvelgõ széplelkeknek, hogy a kutya nincs kisegítve a sajnálatukkal, siránkozásukkal. Kisegítve azzal van, ha az illetõ eltotyog egy menhelyre, fog egy pórázt és kiviszi Bodrikát fél órára sétálni, Bodrikának ez a hét fénypontja a kis életében. És a kutyák pontosan értik, hogy itt sétáról és nem hazavitelrõl van szó, nem törnek össze lelkileg, mikor visszatesszük õket a kennelbe. Egyébként az állatmentõ szervezetek azért tudnak mûködni, mert önkéntesek vannak, akik sétáltatnak, kutyát gondoznak, orvoshoz visznek stb. Teszik mindezt saját pénzükbõl, szabadidejüket rááldozva azért az örömért, amit egy kutya testi-lelki felépülése és gazdához kerülése jelent.
Nem értem a kérdést. Szerinted a menhelyek nagyon örülnének, ha csõdülni oda mindenki nézelõdni? Nem bámulni kell, hanem segíteni.
Nekem önmagában az borzalom hogy a kutya kennelben van bezárva. Menhelyen, sintértelepen vagy háznál, mindegy.
én értem a kérdést és a barátom révén szembesültem vele. kb. fél éve kitaláltam, hogy elmegyek menhelyre önkénteskedni a barátom nagyon le akart beszélni róla, mert hogy majd nem fogom bírni lelkileg és ki fogok borulni...stb. Majdnem komolyan összevesztünk rajta. Aztán mégis úgy döntöttem hogy kipróbálom. Én nem hétvégi menhelyre mentem hanem budaörsre ott nagyon kell a segítség! Viszonylag kevesen mennek oda mert ha tömegközlekedéssel megy az embert elég sokat kell odáig gyalogolni. Nos nem mondom hogy nem nehéz. Van hogy az ember lát egy kutyát amibe beleszeret és szenved hogy nem tudja hazavinni, meg egész nap babusgatni. Egyébként nincsenek olyan nagy borzalmak a menhelyeken, borzalmakat a sintértelepeken lehet látni, ott rengeteg rossz állapotú kutya van és futószalagon altatják el õket, de oda önkénteseket nem engednem be önkénteseket egészségügyi szabályok miatt.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm. Errõl van szó.
A kérdező hozzászólása: Azt tapasztaltam ezen az oldalon is, hogy tévhitek élnek az emberekben a menhelyekkel kapcsolatban, emiatt nem is mernek elmenni megnézni, segíteni. A budapesti menhelyek kulturáltak és a kutyák jól tartottak. Senkit nem láttam még ezeken a helyeken sírni a kutyák miatt. Ott a kutyák várják az embereket izgatottan és örömmel sétálnak mindenkivel. Szóval egy békés és jókedvû hétvégi program. Azt elismerem, hogy a vidéki menhelyek egy része nem ilyen vidám, de ott meg jobban örülnek a segítõ kéznek emberek és kutyák egyaránt. Szóval mi a távol tartó ereje ezeknek a helyeknek? A média torzítása?
És az nem borzalom, ha az utcán ütik el, háznál van bádoghordóhoz láncolva stb?

Miert vannak ugy el a 30-40 koruli emberek azzal, hogy egy 12 eves lany csak ne pasizzon, inkabb barbizzon meg ilyenek? Miert nem fogjak fel hogy ez nem a 80-as evek hanem a 21. szazad!?

felhaborito hogy ennyi regi felfogasu ember van. Meg a 15 eveseknek is ezt mondjak! Nem zavar titeket? Es ha valaki olyan ir ide aki ilyen valaszt irt akkor meg kerem szepen hogy arulja mar el hogy mibol indul ki?! 16/lany

Legjobb válasz: az itt olvasottak alapján.. miért, mirõl szól neked a pasizás? ha pl. csupán mozi, séta, stb. akkor lehet. de semmi több.

az itt olvasottak alapján.. miért, mirõl szól neked a pasizás? ha pl. csupán mozi, séta, stb. akkor lehet. de semmi több.
Voltak 12 évesek a 80-as és a 30-as években is akik pasiztak. Ugyanaz volt a vélemény róluk mint most. Egy 12 éves most sem felnõttebb se fizikailag se pszichikailag mint 30 évvel ezelõtt. Ugyanúgy alkalmatlan a szexre mint akkor. Legyen szerelmes, álmodozzon, de a szexhez még kicsi.
már ne is haragudj, de egy 12 éves ne pasizzon. nem azt mondom, h éppen barbiznia kellene, de csak ne pattogjanak, h de bezzeg, nekik már mindent szabad. aztán ha 12 évesen pasiznak, akkor 13 évesen megszakitással " védekeznek ", mert a " barátom azt mondta, h õ mindig igy védekezett, és sose lett terhes egyik barátnõje se ", és aztán meg vagy itt sirnak, h jaj, mar 4 hete nem jön meg, vagy el kell h menjenej abortuszra. na, csak ezért.
Azért mert akik most 30-40 évesek, már voltak 12 évesek is. Akkor is pasiztak az ilyen korú lányok egy csoportja, a 80-as években és akkor sem nézték ezt jó szemmel. A barbi és a pasizás között van még néhány árnylat.
* menjenek
Én 22éves vagyok és nem 30-40 de mégis azt mondom hogy egy 12éves lánynak még otthon van a helyen nem pedig a szórakozóhelyen, flörtölgetve a pasik között.12évesen nem elég érettek a GYEREKEK.Mert ugye gyerekek.Nekem 12éves a húgom.Neki is tetszenek pasik mint ahogy én is bele voltam habarodva a tanáromba ennyi idõsen.Egy 12éves nem elég érett ahhoz hogy párkapcsolatot kezdjen.Ez ott van nagyon elrontva hogy 9évesen a gyerekek elkezdik sminkelni magukat festeni a hajukat.10évesen mûkörmöt rakatnak.12éves korukra már nem szüzek, diszkoba járnak, tök részegre isszák magukat.Õk még a kamaszkorba se léptek be nemhogy ilyeneket csináljanak.Elvégre még csak gyerekek.Miért nem ér rá 15-16évesen elkezdeni diszkoba járni?
Elég egyszerû. 12 évesen még nem is érzel igazán szerelmet. Meg az elõttem szólónak igaza van. Sok olyan fontos dolgot nem tudnak a mai 12 éves lányok amit kellene. Egyszerûen nézz körül ezen a fórumon. A másik hogy könnyen befolyásolhatóak a fiatal lányok utána meg jön a sok csalódás és egy boldogtalan gyerekkort tudhatsz magad mögött. Egyébként ha 15-16 éves korban kell rászoktatni a szüleidet hogy te már többet tehetsz de ezt csak úgy lehet megtenni ha látják hogy tisztában vagy a cselekedeteid következményeivel és megpróbálod elkerülni a rosszat és nem pont ellenkezõleg (mire 18-19 leszel már be is látják :D). Ja és van még egy ok: lány vagy ezért ha jön egy váratlan gyerek akkor a szüleidnek lesz rossz szóval ezt már ösztönösen próbálják elkerülni.
Ha már a XXI. században 8 éves korotokban kinõnek a melleitek és már menstruáltok is, akkor teljességgel jogos a felháborodásod!
Szerintem 12 évesen még nem a pasizáson kell hogy járjon valakinek az agya. Pasizni még nem kell ennyi idõsen de azárt barbizni sem. Sokkal jobban utálom hogy 30-40 évesek találnak be pl. IWIW-en, meg a lávponthu ról ne is beszéljünk, pedofil barmok le is töröltem magam hamar onnan. Kérdésre válaszolva pedig, mert az szeretnék hogy az õ "barbi babájukkal" játszanak a fiatal lányok, mert a korban hozzájuk illõ nõk normális szóba sem állnak ilyenekkel és akkor marad nekik a kiskorúak zaklatása.
Most 16 éves vagy. Jót fogsz a mostani megnyilatkozásaidon nevetni 30 évesen. Vagy 5 gyerekkel, 3 házasság után szoba konyhában lakni.
A kérdező hozzászólása: hat ha ugy letja az a lany hogy azt akarja akkor ott haggya. minek varja meg? (amig megbas..sza)
Figyelcsak. Én 19 vagyok, és nekem is ez a véleményem. Az ien fiatal lányok mindent túl korán kezdenek. A legtöbb elkurvul. A tanulást meg azért mondják, mert ha állandóan csak a pasikra gondoltok és nem tanultok nem viszitek semmire az életben. Szar jegyekkel sehova sem vesznek fel. A középiskola meg még keményebb.
A kérdező hozzászólása: Rendben. Ti igy latjatok es igazatok van, de akkor sem kell egy 12 evest le pisisezni mert lehet hogy sokkal erettebb gondolkodasu mind a tobbi. En is voltam 12 eves , en is pasiztam, es nem lett semmi bajom. meg szuz vagyok mert tudtam vigyazni magamra. Es en is a "magamfajta" 12 evesekrol beszelek, meg az is zavar hogy a szulok a 12 eves layuknak meg mossa a feneket.Minek? ok mar nagylanyok tudnak magukrol gondoskodni
12 éves LÁNY/FIÚT könyebben át lehet baszni azért!
Ez a baj. Azt hiszik a lányok magukról 12 évesen, h õk már hú de érettek, mert pasizni akarnak. Aztán meg 15 évesen összefekszenek valakivel, jön a " kihúzta mielõtt elment" szöveg aztén hipp-hopp jön a baba. Csak akkor vagy érett a szexre ha nem dölsz be ien dumáknak. A pasizással is bõven ráértek. Nem értem miért kell mindent elsuóietni. Aztán meg 20 évesen már 1 kiélt k lessz belölle.
Otthon, a szülõk jelenlétében, lehet popcornozgatni a tv elõtt kézen fogva esetleg! 12 éves korban mindenképp, merthogy arról beszélünk. Mûvelõdjön, fejlessze a személyiségét! Annyira érett nem lehet! Ha azt hiszi magáról, már régen rossz, és nincs megállás a lejtõn! Ha majd télleg érett lesz, kicsit elgondolkodik magán, csak lehet hogy késõ lesz. Normális pasi meg nem fogja elfogadni, hasak nem egy olyan, akivel majd mehetnek együtt teát osztogatni a hajléktalanoknak...
ha te 16 vagy, mit foglalkozol azzal, hogy olják itt a 13 éves hugyákat?
Megértem, ha 12 évesek nem szeretik, ha kisgyerekként kezelik õket, szerintem soha, senki sem szerette. Emlékszem amikor én ennyi idõs voltam, már volt egy-két ember az osztályban, akinek "barátja" volt. Azért teszem ezt idézõ jelbe, mert ezek nem igazi szerelmek. Nálunk ez inkább hasonlított egy dominancia játékra :P A szép lányok helyes fiúk kezét fogták az iskolában és ennyi volt. Ebben semmi elítélendõt nem látok. Had legyenek gyerekek, csak a felnõtteket utánozzák, még kissé komolytalan formában. A baj az, hogy a mai 12-13 évesek között a legtöbb úgy érzi, hogy õ már nem gyerek és bármit megtehet. Nem csak a csókot, hanem bizony a szexet is. És ettõl érzik menõnek magukat. Itt fórumon is olvashatsz példát rá, hogy 13 évesen van aki mondjuk cikinek érzi, hogy szûz, meg hasonlóak. Én elhiszem, hogy a szerelem nagy úr, csak ennyi idõsen ez legtöbbször nem az. Szexuális életet elég nagy felelõtlenség ilyenkor kezdeni, mert a 99% abszolút nincs kész rá. Sem lelkileg, sem fizikailag. Abban is igaza van szerintem valakinek, hogy a legtöbb 12-13 éves sokkal befolyásolhatóbb. Egy érettebb fiú, férfi azért eléggé el tudja csavarni egy ilyen kislány fejét. A kislány meg elhiszi, hogy az a jó, ha megfelel a fiú elvárásainak. És hiába is magyaráznád el neki észérvekkel, hogy ennek még nincs itt az ideje. Azt mondja, hogy persze mert maradiak vagyunk, meg sosem voltunk szerelmesek. Sajnos azonban legtöbbször pont fordítva van. Mi már voltunk 12 évesek és én 21 évesen voltam már(vagyok) igazán szerelmes). Lett volna lehetõségem 17 évesen elveszíteni, de az akkori barátommal nem tettem meg. 18 voltam, amikor a mostani párommal találkoztam és nagyon bántam volna, ha nem vele vesztem el. Bocsi, hogy hosszú voltam.
ma 13:49-esnek igaza van..! [: 12éves koromban eszembe sem jutott a szex, hogy én csináljam!:D:$ nem vagyok régi módi.egyáltalán. csak azért tisztában vagyok azzal, mit mikor kell/lehet megtenni..És persze, mennyire érzem magam felkészültnek, érettnek magam hozzá. Tudom, hogy te nem a szexrõl kezdtél el beszélni, csak a felnõtteknek egybõl ez ugrik be egy kapcsolat szó hallatán. ez természetes.. én 15 éves vagyok.. és nekem is dirigálnak, hogy óvatosan ám, és kis gyerekként viselkednek olykor velem.. pedig érettebb a gondolkozásom és a felfogásom a mai 15éves kornál. Különben én sem szeretem amikor mondják, hogy inkább a tanuláson járna az eszem. ahogy elõttem is mondták, a 12éves nem igazán érett az ilyesmikre.szerintem. ezért lehet ez../: 15/l
Ma 13:58: "Zzek a dumák hogy inkáb tanulj ezek engem is idegesítenek de ezek csak sablonszövegek. nehogymár a tizenévesnek semmi boldogsága ne legyen." Már ne haragudj, de eléggé felháborítana, ha a 12 éves gyerekem akkor lenne boldog, ha pasizik, vagy ha barátnõk után kujtorog. Aztán lehet apácázni, egy értelmes szülõ ezt nem engedi meg.
Pasizzon nyugodtan, de úgy, mint egy egészséges tini, és ne úgy, mint egy huszonéves. A tiniszerelem kulcsfontosságú az ép személyiség kialakulásáhou, ez pszichológiai tény. De az nem, hogy 12 évesen már heti rendszerességgel alszanak egymásnál, éjjelig ittasan buliznak, meg ilyesmik. Az viszont igaz, hogy túl sok a maradi felfogású ember, de attól, mert 21. század van, 12 évesen még nem kéne részegen megdugatniuk magukat.
Azért mert a mai 12-15 évesek már k.rváskodni akarnak, nem pedig úgy "pasizni", ahogy az õ korukban még kellene. És mert ha már most a dugáson jár az eszetek, akkor huszonéves korotokra kivénhedt és kiélt k.rva lesz belõletek és nem kelletek majd egyetlen értelmes pasinak sem, mert mindenki tudni fogja, hogy a fél város már megkefélt.
A kérdező hozzászólása: azt elfelejtettem oda iri hogy nem ezekrol a jaajj megutott megmondom anyukamnak lanyokrol beszelek. mert ugye vannak ilyenek is es gondolom erre gondoltatok:)
nem tudom. a fiúk többsége ugyis csak arra hajt. de jol van. b.szd csak el az életedet.
A kérdező hozzászólása: de ki beszelt itt szexrol? na latjatok errol van a szo! hogyha egy mostani 12 eves pasizik akkor a felnottebbek mar a sexre gondolnak es jonnek elo a babrikkal!
Á ez nem az õ felfogásuk. Anyám is negyven hugom 16 és semmi rosszat nem mond a barátjára. De tudnék még rengeteg példát. Szerintem az ittenieknek meg savanyú a szõlõ.
Egyépként az iszlámoknál a 12 évesek már rég férjnél vannak és 12 évesn már szülnek.
12 évesen gondolj inkább a tanulásra. Semmirõl nem maradsz le, legfeljebb nem veszted el már 14 évesen a szüzességed. Mert az nem dicsõség. Inkább szégyen. Nekem 16 évesen volt elösször pasim. 18 évesen vesztettem el a szüzességem. És nem bántam meg. Büszke vagyok rá, h nem adtam magam fûnek- fának már 14-15 évesen. ( Mai napig azzal a sráccal vagyok, aki elvette a szüzességemet.)
ok. azok az iszlám országok. és szerinted olyan jó azoknak a lányoknak? nagyon durva sorsuk van. amugy meg pl. nekem egyáltalán nem savanyu a szõlõ. vagy azt bánjam, h nem 12 évesen d.gtak meg elõször? :D kösz, nem.
A kérdező hozzászólása: sexen kivul minden mas van nem csak seta lehet csokolozni is..miert vagytok ugy el. hat lehet hogy nektek csakk arrol szol sajnalom. amgy meg nem kell sznobot csinalni egy 12 eves gyerekbol. errol beszelek|!
nyugodj már meg. amugy meg mit gondolsz, a pasi le fog állni a csóknál? :D na ne nevettess már :D meg gondolom, nem 12-13 éves pasit fogsz majd kifogni, hanem 17-18 éveset, és gondolod, az majd csókolózgatni akar majd? hahaha, hát nem.
A kérdező hozzászólása: 13:49-nek. vannak fejlettebb 12 evesek. azok meg ugymond gyerekesen golnolkodnak. viszont vannak olyanok akik megfontoltak.
Az hogy valaki nemileg érett, még agyilag egyátalán nem az! Naivitásában majd csak az egyik dolog vezet majd a másikhoz, és arra eszmél, hogy benne van a [email protected] És mégegy, mi lesz az olyan lányokból felnõttkorukra, nem beszélve öregkorukról, akik ilyen korán kezdik. Kiélt alkoholista k?
Nem a csókkal kezdõdik a baj. Aki ien hamar elkezd pasizni, az a szexen is túl korán lessz túl. Aztán persze mikor megtalálja élete párját, már bánni fogja.
Most úgyse fogod õket meggyõzni. A többség meg normális. Ezek a dumák hogy inkáb tanulj ezek engem is idegesítenek de ezek csak sablonszövegek. nehogymár a tizenévesnek semmi boldogsága ne legyen. A megrögzött apácáknak meg hiába beszélsz mert nem fogják megérteni. Ja és az az életük hogy leszólják itt a fiatalokat. Multkor is nem is az volt a kérdés de valaki akkor is elkezdett prédikálni. Azután elolvasta a kérdést és elszégyelte magát. Szóval ezt a szöveget csak reflexbõl nyomják és el se olvassák mirõl van szó. Szerintem õk tuti hogy sose voltak fiatalok vagy legalábbis valami súlyosan kimaradt nekik.
hahaha, " megfontolt ", meg " érett ".. na, ezen is jót nevettem. nekem eszembe se jutott ilyesmi 12 évesen. nyavalyogtam egy csókért, h legyen már meg, de semmi több. ne pattogj már. kicsi vagy, és kész. ráérsz még, nem kell mindent elkapkodnod.
A kérdező hozzászólása: hat miert ne allna le? a baratnomnek volt 16 eves baratja es o 12 de nem lett semmi es amugy meg van annyi eszuk hogy ne alljanak le egy 19 eves sraccal.
Attól függ, mit értesz pasizás alatt. Én is "szerelmes" voltam egy fiúba 12 évesen, velem egykorú volt. Az volt a pasizás nálam, hogy együtt néztük a vihart, meg játszottunk az udvaron. Nagyon jó volt, de eszembe nem jutott volna csókolózni. Lehet értetlen voltam, de nagyon boldog voltam akkor és elég is volt. Na ha ennyiben maradna a dolog, akkor miért ne? Csak az a baj, hogy elszalad a ló hamar, és akkor jön a többi..keres idõsebbet, aki majd többet akar. Mivel "szereti", könnyû rávenni dolgokra. Aztán a többi kislány irigy lesz, és követik a példát, majd kialakul a verseny, hogy kinek van több tapasztalata..itt járnak most kb. a 14-15 évesek. 21 éves létemre nincs annyi tapasztalatom, mint sok 14 évesnek, és nem vagyok irigy, még mielõtt ez jönne. (és nem savanyú a szõlõ). Csak szerintem ez már kicsit sok..15 évesen arról dicsekedni, kit sz*pott le a buliban, mennyire volt "beb*szcsizva" stb.. És bár nem törvényszerû, de ennek oka lehet az is, hogy korán kezdik, pl. 12 évesen. Attól, hogy 21. század van, nem kellene elkurvulni az egész világnak..mert mi van akkor hogy 21.? Akkor 100 év múlva meg már az fog menni tényleg, mint az araboknál? 8 évesen férjhez megy, 14 évesen már 3 gyerekes anyuka? És akkor meg az lesz, hogy"de már 22. század". Ez nem kifogás. Azért jó látni, hogy te még szûz vagy, csak ne rontsd el...mert ritka jelenség ma. Én is 18 múltam, mikor elvesztettem, az igazival..és nem maradtam le semmirõl..ezt nem tudják felfogni a mai kislányok/fiúk. Nem kell rohanni. 21/L

Miért van az, hogy a vonaton egy teli kocsiban ha "el kell mennünk", akkor a környéken megkérünk egy szimpatikus arcot, hogy vigyázzon a holminkra addig. Ha üres kocsiban viszont csak ez az egy ember van, akkor inkább magunkkal viszünk mindent?

Legjobb válasz: Bizalmatlanság. Ha többen ülnek a kocsiban, akkor feltételezzük, hogy nem nyúl a cuccunkhoz, mert mások is vannak ott. Ha egyedül van, akkor már nincs megfigyelés alatt és alapban bizalmatlanok vagyunk.

Bizalmatlanság. Ha többen ülnek a kocsiban, akkor feltételezzük, hogy nem nyúl a cuccunkhoz, mert mások is vannak ott. Ha egyedül van, akkor már nincs megfigyelés alatt és alapban bizalmatlanok vagyunk.
A kérdező hozzászólása: Köszi a választ. Néha elgondolkozom ilyen furcsa dolgokon, rajtunk embereken :-)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!