Találatok a következő kifejezésre: Miért van bolygó (13 db)

Bolygó színe? Miért van ez? : A távcsőbe amikor belenézek miért nem színes a bolygó/a Nap? A tankönyvekben miért ábrázolják színesen?

Legjobb válasz: Nagyon szépen köszönöm a válaszod!!! Már majd meg evett a kíváncsiság!!!!

A kérdező hozzászólása: Nagyon szépen köszönöm a válaszod!!! Már majd meg evett a kíváncsiság!!!!

Ha ugye igaz az ami a teremtésről szól, akkor miért van olyan sok bolygó, ha Isten csak a földet teremtette?

Én hiszek benne, csak van pár zavaros kérdés amire nincs megfelel? válasz...

Legjobb válasz: A bibliában nem szerepel az, hogy csak a Földet teremtette volna az Isten. A vallás pedig az emberhez szól, hogy megfelelõen viselkedjen, nem arról, hogy hogyan lett létrehozva a sok bolygó és az élõvilág. Erkölcsi tanítása van a vallásnak, és a továbblépéshez tartozó leírás, csupán a megfelelõ nézõpontra van szükség, hogy megértsük. :) üdv 25/F LastOne.Left

A bibliában nem szerepel az, hogy csak a Földet teremtette volna az Isten. A vallás pedig az emberhez szól, hogy megfelelõen viselkedjen, nem arról, hogy hogyan lett létrehozva a sok bolygó és az élõvilág. Erkölcsi tanítása van a vallásnak, és a továbblépéshez tartozó leírás, csupán a megfelelõ nézõpontra van szükség, hogy megértsük. :) üdv 25/F LastOne.Left
Oké, de a három fiúból hogy lépett tovább a szaporodás??? Az anyjukkal? Az nem bûn??
A Biblia csak egyfajta nézetet képvisel, nem pedig az abszolút igazságot. Nem kéne olyan komolyan venni, hiszen több ezer évvel ezelõtt íródott, amikor még az emberi ismeretek sokkal szûkösebek voltak. Azóta mát sok dolgot képes megmagyarázni a tudomány.
"Te mibõl gondolod, hogy nem igaz?" Mert elég értelmetlen, irracionális és nincsenek rá bizonyítékok?
azt tudom tanácsolni gondolkodj önállóbban és ne csak elfogadj meg ne elfogadj. Isten, vagyis a teremtõ végtelen tehát a teremtésének sincs vége.megszámlálhatatlan dolog létezik amirõl fogalmunk sincs.még egy kis hányada is alig férne bele a bibliába a teljes valóságnak.
Kedves Lemon! Mihez képest irracionális? Ahhoz a csekély tudáshoz (nem téged minõsítelek, lehetnél akár Einstein is, egy magasabb intelligenciájú valósághoz képest szinte semmit nem tudsz), ami neked adatott? Az agyunk icipici %-át használjuk, mennyivel többet tudnánk, ha mondjuk a felét használnánk? Vagy az egészet...
"Oké, de a három fiúból hogy lépett tovább a szaporodás??? Az anyjukkal? Az nem bûn??" Neeeem! Amint leírtam, Ádámnak nem az a lényege, hogy õ volt az elsõ ember, hanem õ volt az elsõ ÖNTUDATRA ÉBREDT ember. Emberek voltak, de tudatlanul. Most egy nagyon hülye példát kísérlek meg, mondjuk egyszerre csak egy majom öntudatra ébred. Nem külsõ segítséggel, magától. Attól még ugyanúgy a többi majommal fog szaporodni, de tudását már megpróbálja átadni. Ez persze egy ateista szagú példa volt, és elmossa Ádám lényegét. Ádámnak nem a tudása volt különös, hanem megvilágosodott volt. Itt jön be a Biblia szimbolikus nyelvezete és elvont értelmezése. Egyébként nem csak a Biblia ír errõl, hanem valamilyen formában minden szent könyv, mert minden nép tudott az aranykorról (paradicsomról) az Istennel való egységrõl majd a tõle való elszakadásról, az eredendõ bûnrõl, a beavatás intézményérõl (keresztényeknél megtérés bemerítkezés)sõt özönvízrõl is tudtak, ahogyan a morálról, az áldozatról, mindenrõl....És ezeket nem átvették egymástól, ahogyan ateista tudósok próbálják értelmezni, hanem felismerték, realizálták, megélték. Minden nép, minden korban, mindenhol. Mert a hagyomány tanítása egyetemes tudás volt. Jókat mosolyogtam azon hogy régen beszûkültek voltak az ismeretek. Nos, ha nem tudnád ismereteink nagy részét az ókorból kaptuk. Nemcsak vallásra és metafizikára gondolok, hanem matematikára, csillagászatra (mindez eszközök, számológép, távcsõ, sokszor írószer, papír nélkül)a mûvészetre (gondolj csak a görög szobrok tökéletes arányaira, az idõmértékes verselésre)a filozófiára (a modern filozófia csak lábjegyzet a görögökhöz, ezt egy filozófus mondta).A görög dráma nem jó hanem tökéletes, ahogyan a japán No is. Senki nem tudja túllépni, senki nem tudja überelni, mert a tökéletessége nem csak a formájában hanem a mondanivalójában rejlik. Ahogyan vallást sem lehet csinálni, mert az ókori világ a hagyomány szellemében értelmezte Istent, a hagyomány szellemén kívül nincs vallás, nincs mítosz. És legfõképpen: az iskolában megtanultad hogy a gondolkodás eszköze a nyelv. Az ókori nyelvek a modern nyelvekkel szemben tökéletesek, mert szavaik sokkal mélyebb és árnyaltabb jelentéssel bírnak. Ezért van az, hogy ha valami mélyet akarsz kifejezni, mindig a görög, latin, héber, szanszkrit eredetû szavakat kell használnod. Mert a hagyomány körén kívül nemcsak vallás nincs, hanem mély értelem és filozófia sincs, a nyelv is csak egy kommunikációs eszközzé süllyedt valami lett, ami tökéletesen alkalmatlan az ókori bölcsesség közlésére. Persze, hogy ezek után beszûkült nyelvi rendszerrel, beszûkült gondolkodásmóddal, beszûkült közléssel nem tudunk kifejezni és megérteni sok mindent, ami az ókorban evidens volt. Nekem semmi bajom az ateistákkal, de amihez nem értenek, azt nem kellene leszólni, sárba rángatni és buta emberek buta gondolkodásának titulálni. Esetleg utána lehet nézni dolgoknak. Aki szerint a teremtés könyve ostobaság, az hogy a fenébe olvas el, pláne értelmez egy görög drámát, vagy csak egy szimpla Weöres Sándor verset?
"Kedves Lemon! Mihez képest irracionális? Ahhoz a csekély tudáshoz (nem téged minõsítelek, lehetnél akár Einstein is, egy magasabb intelligenciájú valósághoz képest szinte semmit nem tudsz), ami neked adatott? Az agyunk icipici %-át használjuk, mennyivel többet tudnánk, ha mondjuk a felét használnánk? Vagy az egészet..." Hát nem is tudom...nekem a tudomány szemszögébõl valóságosabbnak tûnik. Az evolúciót könnyebben el tudom képzelni, mint a teremtést. A tudomány több mindent megmagyaráz, mint a Biblia vagy a teremtés. Az iskolában is az evolúciót tanítják, nem a teremtést (max. irodalom órán).
Azért tûnik a tudomány valóságosabbnak, mert az az anyaggal foglalkozik. A szellemi dolgokkal az emberek mindig gyanakvóbbak, mert ott már nem egyértelmûek a dolgok. De semmi baj, nem kell mindenkinek hinni, és az sem biztos, hogy minden keresztény egyet értene velem, lehet sokan vitatnának amit ide leírtam. Egyébként, ha már annál tartunk amit az elõzõekben kifejtettem, ez a szemléletmód egyáltalán nem veti el az evolúciót. A történeteknek szellemi jelentõsége van, nem az a lényeg hogy testben létezett-e Kain és Ábel, ha érted mire gondolok. Biológia órán azért tanítanak tudományos nézetet, mert a biológia is természettudomány. Amit én leírtam az teológia vagy filozófia. Még az iskolai hittan sem az igazi, mert sajnos nem nézik ki a gyerekekbõl, hogy képesek megérteni elvontabb dolgokat is....
Utóirat Káin és Ábel történetéhez: Ádámnak és Évának -ezúttal az elsõ öntudatra ébredt emberpárról van szó- három fia született: Káin, Ábel és Séth. Káin jelképezi az anyagba zuhant, tompa embert, akinek minden áldozata csak a föld felé száll. Ábel az égi ember. Káin testvérgyilkosságának jelentése: az eltompult brutális földi ember megölte az égi embert, az ég küldöttjét. Ezzel a saját lelkét taszította még nagyobb sötétségbe. De tette tudatlanságból eredt, így bár a következményeket viselni kellett, de nem kárhozott el, sõt az Úr védelmét élvezte. Séth már a mai ember õse.
"valaki mindig megcáfol mindent " "Lucifer volt e gátnak a neve Ki a tagadás õsi szelleme" Madách
Hajaj.. hiszel, de miben? Nem ártana kicsit utánaolvasgatnod különbözõ vallásoknak. Azért, mert valaki a kezedbe nyom egy Bibliát, hogy az úgy igaz, nem kell feltétlenül elhinned.
A kérdező hozzászólása: Tervezem, hogy veszek egy bibliát, hogy több mindent megtudjak.. Üdv, 17F
Itt van fenn a teljes Biblia a neten, magyarázó jegyzetekkel ellátva: http://www.kereszteny.hu/biblia/showtrans.php?reftrans=1 Ezek kitérnek a nehezebb részekre is, ahol általában fel szokott merülni a racionalista kritika. Ha esetleg a régiesebb fordítás tetszik, akkor itt egy másik: http://kaldibiblia.netii.net
Mibõl gondolod, hogy igaz?
Te mibõl gondolod, hogy nem igaz?
Egyszerû racionális kérdés pl.: Isten megteremtette Ádámot és Évát. Született két gyermekük: Káin és Ábel. Káin megölte Ábelt. Hogyan tovább?
A Biblia azt mondja, hogy a világot Isten teremtette. Azt nem mondja, hogyan.Nem foglalkozik geológiával.Csak teológiával. Ég és föld a különbség.
Elsõ válaszoló vagyok. Azt írod egy két dolog azért zavaros a Bibliában. Nos nagyon sok félremagyarázás van vele kapcsolatban. De...létezik egy tanítás, ami megadhatja neked azt a bizonyos nézõpontot, amivel egyszerûvé válik, nemhogy a Biblia, de az összes vallási irat értelmezése. Ha érdekel szólj, és adom. Érdemes azzal kezdeni. :) üdv 25/F LastOne.Left
Kedves Lemon! Szíves figyelmedbe ajánlanám ezt az oldalt: http://www.creationism.org/hungarian/BibleSci_hu.htm

Miért van ennyi bolygó? Mi hasznuk van (a Napon kívül) az emeberiség szempontjából?

Legjobb válasz: Hát erre mit lehet mondani?! Van és kész. Nem kell, hogy az emberiségnek haszna legyen belõle, legalábbis jelenlegi technikai szinten nem sok haszon van belõle, lehet õket nézni, meg kutatni.

Hát erre mit lehet mondani?! Van és kész. Nem kell, hogy az emberiségnek haszna legyen belõle, legalábbis jelenlegi technikai szinten nem sok haszon van belõle, lehet õket nézni, meg kutatni.
A kérdező hozzászólása: De valamiért csak vannak nem?Talá befolyásolják az életünket?(asztrológia)
ha nem teszenek küldjál rájuk pár baszott nagy rakétát. Aztán meg lesz neked tüzijáték....:D
Nem az emberiség miatt léteznek. Ha így lenne, mi lennénk az Univerzum középpontjában (tehát miattunk létezne az egész). Egyszerûen csak vannak, és mi éppen a Földön fejlõdtünk ki. Mellesleg kiegészíteném azzal, hogy a Nap nem bolygó, hanem csillag (a kérdésed alapján ezt rosszul tudtad).
Volt egy mûsor a Jupiter és a Szaturnusz szerepérõl. A lényege az volt, hogy a Jupiter gyûjti be az üstökösök nagy részét (amelyek eltalálhatnák a Földet). A Hold szerepét remélem, te is ismered.
Hogy a nézõ megértse amit mondanak.
Mert nagyon hülyén nézne ki a sorozat, ha a nézõ csak tippelgetne, hogy mirõl is van szó...
A kérdező hozzászólása: Igen ezt értem, de valami konkrét dolog amivel ezt a filmben, vagy azon kívül magyarázzák. Értitek. Pl. a Galaxis útikalauz stopposoknak-ban ott a Bábel-hal... :P
Nem angolul beszélnek, azt csak mi értsük angolul, hogy érthetõ legyen a sorozat. De ha megfigyeled az elsõ évadokban legtöbbször Daniel vagy Teal c szól a bolygókon lakókhoz, õk meg nyilván ismernek pár nyelvet, hisz Danielnek ez a munkája, Teal c pedig sok helyen járt már az elõtt is.
Én úgy gondolom, az idegenek fejlettségével lehetne értelmesen megmagyarázni, vagyis olyan okosak, hogy tudnak beszélni az emberek nyelvén :-) De valóban így könnyebb helyzetben vagyunk, mintha sose érgenék egymás szavát . A Stargate Universe — ben pl már elfelejtették ezt az "idegenekistudnakangolul" dolgot .
A kérdező hozzászólása: A probléma csak az, hogy ha nem értenék meg egymást, akkor fele annyi dolgot sem értek volna el mint így...vagyis az rendben van, hogy miattunk értik egymást, de ez befolyásolja az egész történetet.
Részben ugye azért, hogy mi értsük, de szerintem valamelyest az is megmagyarázza, hogy mondják, hogy minden embert a Földrõl telepítettek át máshova a Goauldok... szóval, akkor lehet közös a nyelv. A másfajta idegenek (pl.: Asgardok) meg elég fejlettek, hogy ezt megtanulják, plusz õk elõtte jóban voltak az Õsökkel, akik meg szintén emberek voltak... szval, szerintem meg lehet ezt magyarázni:)
Valóban, Daniel Jackson! Aláírás: Teal'c

Ha pusztán anyagi okai vannak annak, hogy kolonizáljunk más bolygókat, akkor miért nem hagyjuk a fenébe a pénzt?

Tudom, hogy nem csak anyagi okai vannak, de közvetett módon szerintem a technikai problémák is anyagiak, hiszen jobban fejl?dne a technika, ha több szakképzett mber fejlesztené. Na de visszatérve: most tegyük fel, hogy beköszöntenek a katasztrófák, és el kell hagynunk a bolygót. Akkor képesek leszünk majd összefogva INYGEN fejleszteni? Mert hoy valamit meg tudunk csinálni, csak a pénz áll útjában, az nekem elég abszurd, ha a túlélésünk a tét.

Legjobb válasz: Az a baj, hogy több száz évbe telik egy bolygó terraformálása. A marsot 300 év alatt lehetne lakhatóvá tenni. A legtöbb embert pedig jobban érdekli, hogy jövõ hónapban meg tudja venni a plazmaTV-t mint az, hogy mi lesz az unokáival.

Az a baj, hogy több száz évbe telik egy bolygó terraformálása. A marsot 300 év alatt lehetne lakhatóvá tenni. A legtöbb embert pedig jobban érdekli, hogy jövõ hónapban meg tudja venni a plazmaTV-t mint az, hogy mi lesz az unokáival.
Nem hiszem, hogy csak úgy lemondanának a hatalom birtoklói a hatalomról (hatalom=pénz), és biztos lehetsz benne, hogy még ilyen esetben is bõven lenne, aki nyerészkedni akar a dolgon. 15:18 Amíg nem tudunk mágneses teret létrehozni a Mars körül, nem hogy 300, de 30.000 év alatt sem lehet terraformálni.
Elsõ vagyok @ma 15:22 Jogos. Én a 300 évet a légkör kialakítására hallottam. Igazából tényleg nem tudom hova tenni Stephen Hawking nyilatkozatát. Vagy öregszik már és hülyül, vagy csak fel akarta hívni az emberek figyelmét a globális problémákra.
Elég kölcséges a Mars-ra bámit is szállítani úgynis minden egyes oda szállított gramm anyag értéke egyenlõ az aranyéval.
http://webbulvar.hu/tart/rcikk/d/0/132567/1 Ha nagyon nem tudod mire költeni a pénzed.
van annak magneses mezoje, csak gyengebb, mint a Folde. es hany embert lehetne elszallitani oda? 6-700-at, max. nehany ezret? es a tobbi 6-7-8 milliarddal mi lesz? mennek a Venuszra? ilyenkor eszembe jut a Szozat: bolcsod az, s majdan siros is, mely apol s eltakar. itt kell elnunk, itt kellene fenntartani az eletet. biztosan lesz olyan ido, amikor kilephetunk a vilagurbe, hiszen az ember evoluciojahoz most mar hozza kell tartozzon. csak ez egy nagyon lassu folyama, hiaba gyorsul. talan 2-300 ev mulva el is jon, csak legyen akkor meg elo ember.
A megcélzott bolygó Schumann-hullámainak nem kéne egyezniük az ember alfa-agyhullámaival, hogy ne õrüljünk meg rajta? Legalábbis ezt olvastam valahol. Ha igaz, akkor elég kevés bolygó lehet ahol egyáltalán fenntartható élet, és még ez is stimmel :S

Mintha nem is lenne normális lány ezen a bolygón! Most komolyan, 26 éves vagyok és nem tudom miért nem kell a nőknek rendes pasi, akivel szórakozni, komoly dolgokról lehet beszélni. Egy lelki társra van szükségem, nem üresfejű libákra, miért nincs?

Hiába vagyok fenn társkeres?kön, vagy járok szórakozni, igyekszem mindent elkövetni, hogy észrevegyenek. Senki nem talál meg, mintha nem léteznék

Legjobb válasz: Én egy vallásos közösségbe találtam rendes fiút.:) Amúgy ez oda vissza megy, mert rendes fiút is nehéz ma már találni. Lányok közül sok rendes lány van csak azok megm ár csúnyácskábbak.:) Vallásos közösségbe is fenn áll a veszély, hogy nem mindenki normális.., de én találtam rendes fiút, aki nagyon szeret és teljesen oda van értem, hogy hogy lehetek okos szép és erkölcsös is egybgen...:D de ne felejsd senki sem tökéletes!:D

Én egy vallásos közösségbe találtam rendes fiút.:) Amúgy ez oda vissza megy, mert rendes fiút is nehéz ma már találni. Lányok közül sok rendes lány van csak azok megm ár csúnyácskábbak.:) Vallásos közösségbe is fenn áll a veszély, hogy nem mindenki normális.., de én találtam rendes fiút, aki nagyon szeret és teljesen oda van értem, hogy hogy lehetek okos szép és erkölcsös is egybgen...:D de ne felejsd senki sem tökéletes!:D
Diszkóban és szórakozóhelyen ne reménykedj semmi ilyesmiben. :)
Nem vagy jóképû, illetve nincs sok pénzed. Ne is számíts semmire.
Kedves 16:44, akkor az a 2 fiú nem volt teljesen rendes, normális.Ennyit tudok hozzáfûzni.
Kedves 16:44 Otthagytak, milyen izgalom kell még neked? Tudod az a baj, hogy nagyon sok lánykából hiányzik az alkalmazkodó készség. Azért kicsit kívánom az ilyeneknek, hogy majdan a kedves férjed 3 gyerek mellett adjon okot az izgalomra… Erre szoktam azt mondani, hogy megérdemlitek.
Szerintem nincs semmi baj a rendes fiukkal. Illetve két baj van. 1. összejönnek velem, majd amikor már elég tapasztalatuk van lelépnek és végre össszeszednek egy bombázót. Két ilyen fium volt és jobban becsapva éreztem magam, minta egy rosszarcu csapott volna be. Tedd össze a két kezed, veled ez megtörténhetne? 2. Lehet , hogy végül is neked tul nagyok az igényeid. Nem hagynád e ott a csajt, ha kiderülne, hogy nem olyan tökély? 3. Alapból szeretem a rendes fiukat, sokkal inkább, mint a diszkópatkányokat. De van, akiben nincs elég izgalom, érdekesesség. Ez függeltenül mindentõl kell egy kapcsolatba. Nem lehet mindent : megbeszélni. kell a spiritusz, nem tudom érted- e mirõl vakerálok?
A kérdező hozzászólása: Igen, van benne igazság, és próbálom a kudarcokat a javamra fordítani. Viszont, nem csak anyagilag húznak le, hanem felállítanak egy listát, és ha valamelyiken megbuksz, akkor lapát. Ez van, alkalmazkodás? Na ezt a volt barátnõm egyenesen nem ismerte, pedig egy jó kapcsolat egyik alapköve, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyen, persze vannak olyan dolgok is, amit nem lehet elfogadni (pl. alkoholizmus). Persze egy nõért meg kell küzdeni, de ne lista alapján pateroljanak ki könyörgöm. Velem meglehet beszélni a dolgokat, nem vagyok fal!
Nos, a tapasztalataimból a lényeg: Szórakozóhelyi ismerkedéshez Nagyon jól kell kinézned, olyan igazi csajozósnak, különben eleve esélytelen vagy. Vigasztaljon a tudat, hogy ott bizony hosszú távú kapcsolatok nem köttetnek. MSN másra nem jó, csak hogy alaposan lekáderezzenek, igen, anyagilag. Tehát a helyzet lassan kilátástalan. Év elején belekóstoltam egy „normális” lányba, köszi, de inkább ne mondja magát normálisnak. Sajnos a tutit nem tudom megmondani neked, de egy valami a nagy ellenséged: beletörõdésnek hívják. Fogd fel úgy, hogy minél több csalódás ér, annál erõsebb leszel, hidd el nekem.:)
A kérdező hozzászólása: Ja igen, a társkeresõkrõl még annyit, hogy megtalálnak a budapestõl távol élõk és a 26 év felettiek...
A kérdező hozzászólása: Kedves 16:44 :) Én meg mindent visszaszívok, ha legalább egy randiig eljutok.
melózol? ott találhatnál normális csajt. v járj el konditerembe v sportolni stb.
Van sok barátod, ismerõsöd, haverod? Mert szerintem azoknak az embereknek könnyebb, akiknek sok ismerõse van, nagyon nyitott, társasági ember. Az, hogy elmész néha ide-oda szerintem még nem elég. Diszkót felejtsd el szerintem. a legtöbb ember szerintem valami ismerõs által jön össze egymással, valamint közös iskola, munkahely, hobbi. Aztán társkeresõ, szerintem ez ritkább, de ott is van esély. Nekem most nincs barátom, de az ismerõseim nagy része, mind valaki által jött össze azzal, akivel most együtt van. sok sikert 18L
Kedves piszkálódó. Akármit is gondolsz, bár nem is ismersz, valószinüleg jobban ismerem a saját nememet, mint te.
16:52 nek. Férjem, üzeni, hogy ne izgulj , jut még neked is babér valahol.Tudod nálunk minden rendben müködik, és van elég izgalom. Nem kell neki másfelé keresgélnie, élhetetlen barátom.
ma 14:49 "A kérdező hozzászólása: Pont azért vagyok msn-en, hogy találkozót szervezzek meg egy kicsit megismerjük egymást. De nem merem megemlíteni a randit, hagyom a lány kezdeményezze a találkát. Ez eddig nem jött össze" Valahogy nem lep meg engem ezek alapján, hogy nem jött össze. ma 14:52 "A kérdező hozzászólása: utcán? ott soha bárokban, pubokban nincsenek egyedülálló lányok még esetleg táncolni kéne, de ez nem az én mûfajom aztán még ott vannak a színházak, mozik, koncertek - nem, itt sem sikerül sosem" Mi a bajod az utcával? Bárok, pubok - persze, hogy nincsenek, de ezek a helyek nem is alkalmasak a társkeresésre. A tánc pedig ha tetszik, ha nem, sok lánynak bejön, én így tapasztalom. A színház, mozi, koncert - no, ezekre a helyekre sem feltétlenül ismerkedni járnak az emberek. :) Ezekrõl nagyjából ennyit. ma 14:54 "A kérdező hozzászólása: Most jelenleg egy visszahúzodó lánynak jobban örülnék, pedig pont nem akarok bezárkozni egy szobába. Talán azoknak a lányoknak, akiknek nincs önbizalmuk, több szeretetet tudnak adni, ez az én véleményem..." Az ilyen lányokat meg pont, hogy nem ezeken a helyeken fogod megtalálni. "A kérdező hozzászólása: Mindenki mást tart normálisnak, én azt szeretném egy lányban, ha szeretne, õszinte, kedves, aranyos lenne, és nem használjon ki. Az sem probléma, ha eljárna velem szórakozni (persze nem megvadult helyekre, mint pl a diszkó). Alapból jóindulatú ember vagyok, szeretek adni" És tutira a megfelelõ helyen keresed õket? ma 15:39 "A kérdező hozzászólása: Ezt csak úgy hallottam fórumokban, hogy msn-en nem én kezdeményezem a randit, mert az nyomulásnak tûnne, el kell telnie egy kis idõnek, amig meismerjük egymást, szal így se, úgy se jó." Ez meg egy jó nagy hülyeség. Ki más kezdeményezzen, ha nem a férfi? Az meg, hogy megismered elõtte egy kicsit... az internet rendkívül csalóka, lehet, hogy a valóságnak köze nincsen ahhoz, mint amit az interneten keresztül elképzelsz a másikról. "Másik hozzászóláshoz meg annyit, én nem hiszem h a külsõmmel gond lenne, ezzel nincs gond, sztem. Inkább akkor nem dúsgazdag, diplomás. Én csak egy technikus vagyok átlagbérrel, ennyi." Vannak még lányok, akik nem a diplomára és a pénzre mennek. Persze, nem sokan, és éppen ezért türelem kell a megtalálásukhoz. "Ismerek egy embert, aki teljesen lemondott a nõkrõl, én szeretném ezt elkerülni. Amit akarok, az meglesz, de jelenleg úgy tûnik, nagyon minimálisak az esélyek! Bízom a jövöben, de az egyedülléttõl herótom van már. Túl vagyok egy 5 éves kapcsin, elötte meg alig volt mellettem valaki. Tini koromban meg csak a billentyûzetet nyomtam, mint ahogy most... ááá... kivan a púpom" Talán, ha nem keresnéd ennyire görcsösen. :) ma 15:41 "A kérdező hozzászólása: könyvtár? gondolkodom rajta. Az a baj, h nem szoktam olvasni, csak fórumokat :) " Mások is olvasnak fórumokat. Ott is lehet ám ismerkedni. Hajrá! "A kérdező hozzászólása: Ja igen, a társkeresõkrõl még annyit, hogy megtalálnak a budapestõl távol élõk és a 26 év felettiek..." Jahh kérem, egy párkapcsolatért bizony meg kell dolgozni. :D Ha neked az utazás nem fér bele, akkor az pech. :) Mellesleg, 26 év feletti? Miért, te hány éves is vagy? "A kérdező hozzászólása: Igen, van benne igazság, és próbálom a kudarcokat a javamra fordítani. Viszont, nem csak anyagilag húznak le, hanem felállítanak egy listát, és ha valamelyiken megbuksz, akkor lapát. Ez van, alkalmazkodás? Na ezt a volt barátnõm egyenesen nem ismerte, pedig egy jó kapcsolat egyik alapköve, hogy elfogadjuk egymást olyannak, amilyen, persze vannak olyan dolgok is, amit nem lehet elfogadni (pl. alkoholizmus). Persze egy nõért meg kell küzdeni, de ne lista alapján pateroljanak ki könyörgöm. Velem meglehet beszélni a dolgokat, nem vagyok fal!" Pedig ha tetszik, ha nem, a legtöbb ember így tesz. Van egy elvárási lista, aminek meg kell felelnie az illetõnek, ha nem felel meg, akkor felesleges a párkapcsolatra vezetõ útra rálépni. És én ezt férfiként mondom.
Menny azt csajoz be egy discoba (mindenki olyan nagy dobra veri a csajozást)
VAn egy mondás. Ha kergeted a pillangót elrepül elõled, de ha leülsz és csendben vársz le száll rád. Az a baj, hogy nagyon rágörcsölsz a társkeresésre és ezzel elriasztod a lányokat. Meg kell tanulnod, hogy egy kapcsolatot /szerintem/ játékosan kell felfogni, nem szabad beleszakadni a szerelembe, magától kell jönnie. 24/f
Diszkoban, buliban nem is fogsz találni.Menj máshova, keress máshol, máshogy!Pl vallási közösségben.Én nem hiszem, hogy rágörcsölsz!Nem baj az, ha a fiú a kezdeményezõ!A rendes, normális lányok azt szeretik, ha a fiú udvarol, és a fiú a kezdeményezõ!
A kérdező hozzászólása: könyvtár? gondolkodom rajta. Az a baj, h nem szoktam olvasni, csak fórumokat :)
A kérdező hozzászólása: Ezt csak úgy hallottam fórumokban, hogy msn-en nem én kezdeményezem a randit, mert az nyomulásnak tûnne, el kell telnie egy kis idõnek, amig meismerjük egymást, szal így se, úgy se jó. Másik hozzászóláshoz meg annyit, én nem hiszem h a külsõmmel gond lenne, ezzel nincs gond, sztem. Inkább akkor nem dúsgazdag, diplomás. Én csak egy technikus vagyok átlagbérrel, ennyi. Ismerek egy embert, aki teljesen lemondott a nõkrõl, én szeretném ezt elkerülni. Amit akarok, az meglesz, de jelenleg úgy tûnik, nagyon minimálisak az esélyek! Bízom a jövöben, de az egyedülléttõl herótom van már. Túl vagyok egy 5 éves kapcsin, elötte meg alig volt mellettem valaki. Tini koromban meg csak a billentyûzetet nyomtam, mint ahogy most... ááá... kivan a púpom
A kérdező hozzászólása: ja igen, a diszkókban számtalanszor csalódtam már. Amúgy kiegészítve nem várom el tõlük h odamenjenek hozzám, én kezdeményezek mindig, ahogy kell. Ezt még kihagytam :)
A kérdező hozzászólása: Úgy gondolom, nincs semmi hátrány a külsõmben.
"A kérdező hozzászólása: ja igen, a diszkókban számtalanszor csalódtam már. Amúgy kiegészítve nem várom el tõlük h odamenjenek hozzám, én kezdeményezek mindig, ahogy kell. Ezt még kihagytam :) " Összefoglalod, hogy mi volt a baj a lányokkal, akikkel ismerkedtél? :) Én is hasonlóan érzem néha magamat egyébként.
A kérdező hozzászólása: Folyamatos dumálok lányokkal msn-en, amik kb egy napig tartanak, utána szépen elfelejtenek. Elég kedves, közvetlen és szórakoztató vagyok velük. Próblámom vidáman felfogni, de ezek a kudarcok csak akadályoznak.
ma 14:41 Jahh, így már világos. Nem MSN-en meg neten kell ám ismerkedni. Az lehet az ELSÕ lépcsõ, de semmi több, mint a találkozás megbeszélésének a módja.
A kérdező hozzászólása: szóval a diszkók: nem tudok megnyílni egy ilyen helyen, azon kívûl leszarják a fejem, mert talán nem vagyok diszkópatkány, kicsit komolyabb vagyok, hogy így viselkedjek. A legtöbb helyen csak ilyen üresfejû libák vannak, akiknek a pénz, a szex kell, semmi több, és kidobnak mint egy használt óvszert. Öregem én ott normális csajt még nem találtam!
"A kérdező hozzászólása: szóval a diszkók: nem tudok megnyílni egy ilyen helyen, azon kívûl leszarják a fejem, mert talán nem vagyok diszkópatkány, kicsit komolyabb vagyok, hogy így viselkedjek. A legtöbb helyen csak ilyen üresfejû libák vannak, akiknek a pénz, a szex kell, semmi több, és kidobnak mint egy használt óvszert. Öregem én ott normális csajt még nem találtam!" Én sem, bár nem is járok diszkóba sohasem. De ha ott nem, akkor miért nem próbálkozol máshol?
A kérdező hozzászólása: Pont azért vagyok msn-en, hogy találkozót szervezzek meg egy kicsit megismerjük egymást. De nem merem megemlíteni a randit, hagyom a lány kezdeményezze a találkát. Ez eddig nem jött össze
A kérdező hozzászólása: utcán? ott soha bárokban, pubokban nincsenek egyedülálló lányok még esetleg táncolni kéne, de ez nem az én mûfajom aztán még ott vannak a színházak, mozik, koncertek - nem, itt sem sikerül sosem
A kérdező hozzászólása: Most jelenleg egy visszahúzodó lánynak jobban örülnék, pedig pont nem akarok bezárkozni egy szobába. Talán azoknak a lányoknak, akiknek nincs önbizalmuk, több szeretetet tudnak adni, ez az én véleményem...
Szia! Olvastam a komikat, és azt kell, h mondjam, h meg tudom érteni a helyzeted, mert kb én is így vagyok...azzal a különbséggel, h fiatalabb vagyok, és lány. De néha hasonlóan érzek Nagyon szeretnék már egy normális kapcsolatot egy rendes sráccal, aki szeret, megbecsül, tisztel, elfogad, stb..pont azok a dolgok hiányoznak, amik manapság már nagyon nincsenek benne a fiatalokba...hiába járok bulizni, szórakozni, ott szinte esélytelennek találom, h találkozzak rendes sráccal, aki még oda is mer jönni hozzám...máshol meg hol lehetne? Neten is próbáltam...hasonló érdeklõdési kör..stb..gondoltam hátha...de rájöttem, h abból nagyon nagyon ritka esetben születhet valami jó...úgyhogy én sem tudom már mit csináljak, hova menjek...:/ És az a vicc, h én egy rendes értelmes, visszahúzódóbb típusú aranyos lánynak tartom magam, és így nem jön össze semmi...holott ma már elég "trendi" lett a pasik körében, h: "hû nekem normális csaj kell"....ahha...csak nem tudom kinek mi a normális...úgyhogy nem egyszerû a helyzet. Nem is tudom mit javasoljak Neked...csak próbálj megmaradni olyannak, amilyen vagy, és ne add fel!
A kérdező hozzászólása: Mindenki mást tart normálisnak, én azt szeretném egy lányban, ha szeretne, õszinte, kedves, aranyos lenne, és nem használjon ki. Az sem probléma, ha eljárna velem szórakozni (persze nem megvadult helyekre, mint pl a diszkó). Alapból jóindulatú ember vagyok, szeretek adni
hát ezt én is szeretném tudni... 18/f
könyvtár
A lányoknak csak a külsõ számít, szal ha nem találsz csajt, akkor a külsõddel lehet vmi gond. A másik, h msn-en ne várd, h találkozót kezdeményezzenek, az a te dolgod!
Ha akarod, privátban is "beszélgethetünk"...

A tudósok a földönkívüli életet miért csak olyan bolygókon keresik, ahol van/lehet víz?

Szoktam nézni ismeretterjeszt? filmeket ilyen témában, és ezt képtelen vagyok felfogni. A kutatók átfésülik a SETI készülékkel az egész Tejútrendszert intelligens élet után kutatva, de csak olyan bolygókat vizsgálnak meg, ahol van, vagy feltételezésük szerint lehet víz. Mit?l olyan biztos, hogy víz nélkül az élet nem jöhetne létre/maradhatna fent? Nyilván én is tisztában vagyok vele, hogy a földi élet napok alatt kihalna víz nélkül, de ha az élet egy olyan bolygón alakul ki, ahol nincs víz, akkor az él?lények (mivel az evolúciós alkalmazkodóképesség határtalan) úgy fejl?dnek, hogy ne legyen rá szükségük. (elvégre a Földön is az els? él?lények anaerobok voltak, de mikor létrejött a légkörben az oxigén, akkor például ?k is át tudtak állni az aerob életmódra.) Nektek mi a véleményetek err?l?

Legjobb válasz: Az hogy valami anaerob vagy sem az csak azt határozza meg hogy milyen energiaforrást használ, arra viszont nincs kihatással hogy minden élõlény kémiai reakciók sorozatával mûködik, és a kémiai reakció létrejöttéhez meg víz kell! Mindenképpen. Nincsen semmilyen más anyag jelen az univerzumban amiben ilyen könnyen létre jöhetnek a kémiai reakciók a különbözõ vegyületek között. Vagyis a "víz nélküli" élet kizárható. A földön is sok olyan hely van ahol hiányzik egy két általunk alapvetõnek tartott dolog. Találtak már 90fokos vízben is élõ organizmust. Találtak már kõ belsejében a déli sarkon, az óceán fenekén igen nagy nyomáson és hidegben illetve több száz fokos forróvíz felbugyogás mellett de mindenütt volt lehetõség a folyékony víz jelenlétére még ha idõszakosan is.

Az hogy valami anaerob vagy sem az csak azt határozza meg hogy milyen energiaforrást használ, arra viszont nincs kihatással hogy minden élõlény kémiai reakciók sorozatával mûködik, és a kémiai reakció létrejöttéhez meg víz kell! Mindenképpen. Nincsen semmilyen más anyag jelen az univerzumban amiben ilyen könnyen létre jöhetnek a kémiai reakciók a különbözõ vegyületek között. Vagyis a "víz nélküli" élet kizárható. A földön is sok olyan hely van ahol hiányzik egy két általunk alapvetõnek tartott dolog. Találtak már 90fokos vízben is élõ organizmust. Találtak már kõ belsejében a déli sarkon, az óceán fenekén igen nagy nyomáson és hidegben illetve több száz fokos forróvíz felbugyogás mellett de mindenütt volt lehetõség a folyékony víz jelenlétére még ha idõszakosan is.
Igazad van, mert az Aliensben a xenomorfot sem láttam egyszer sem vizet inni, mégis gyorsan nõtt.
Mert az ûrlények nem tudnának vacsorázni. Például ha bablevest akarnának fõzni, ahoz is víz kell.
Tegyük fel, hogy volna lehetõség víz nélküli életre. (Mert miért ne lenne, attól még hogy mi nem ismerünk olyan módot, ahogy ez lehetséges volna). De ekkor is, legyen adott 100.000 bolygó. Mi tudjuk, hogy az egyetlen típusú élet létezéséhez, amit mi ismerünk, elengedhetetlen a víz. Sõt, ha nagy mennyiségben van jelen víz, akkor az élet a földön szinte bárhol képes megmaradni. Van 3 ûrhajód, és van a 100k-ból 3 bolygó, amin van víz. Te mely bolygókra küldenél ûrhajót?
A kérdező hozzászólása: Jó, ha 3 bolygón van víz a 100.000.-bõl, akkor ûrhajókat nyilván oda küldök. Értem ezzel hova akarsz kilyukadni, nyilván ott valószínûbb, hogy kialakul. De a SETI készülékkel semeddig sem tartana átvizsgálni azokat a bolygókat is, ahol nincs víz.
Azért ez nem így mûködik. A SETI Home nevû project pl. a Te számítógépedet is bevonhatja a keresésbe. (Ha 2 perc lenne akkor nem keresné több ezer PC évek óta.)
Azért keresünk víz alapú életet, mert nem ismerünk másmilyet. Nem ismerünk másmilyet, ezért fogalmunk sincs, milyen jelei lennének más jellegû életnek. A víz-szén alapú élet jelei (oxigén és metán stb. a légkörben) megfigyelhetõek, más jellegû élet esetén (ha létezik), nem tudjuk, mit kellene észrevenni a légkör összetételén, nem tudjuk, milyen hõmérséklet-tartományú bolygókon kellene keresni, gyakorlatilag esélyünk nincs észrevenni, ha más jellegû élet létezik.
Szerintem elég jó kérdést sikerült feltenned. Magam is elgondolkoztam már ezen. Szerintem itt azon van a hangsúly, hogy mivel itt a Földön kialakult egy életforma, ami a vízre alapul, nehezen lehet elképzelni hogy más alapú életforma is kialakulhatott más bolygókon, akár hideg, akár meleg körülmények között. Bár 2010-ben találtak valami arzén alapú életformát itt a Földön. Ez szerintem konkrét bizonyíték arra, hogy alapjaiban más életformák is kialakulhattak más bolygókon. Most az hogy az itteni átlaghõmérséklet, és a víz jelenléte miatt ez az életforma alakult ki a földön, véleményem szerint azért történt mert itt ezek a körülmények voltak adottak. De azt mondják az élet utat tör magának, és alkalmazkodik ahol csak tud. Úgy gondolom, hogy biztosan van más alapokon épült élet akár még ebben a naprendszerben is.
A kérdező hozzászólása: Én is hasonlókat gondolok.

Barátnőm hisz Istenben de abban, hogy van élet más bolygókon más galaxisban abban egyáltalán nem hisz. Miért hihetőbb Isten mint egy idegen életforma?

Vélemény?

Legjobb válasz: Mennyivel van több bizonyíték egy máshol kialakult intelligens életformára (érteni ez alatt nem mikroorganizmusokat vagy azok nyomait, amiket több felé is találtak), mint Isten létezésére? A barátnõd abban hisz, amiben akar, ahogy te is.

Mennyivel van több bizonyíték egy máshol kialakult intelligens életformára (érteni ez alatt nem mikroorganizmusokat vagy azok nyomait, amiket több felé is találtak), mint Isten létezésére? A barátnõd abban hisz, amiben akar, ahogy te is.
tudod kb hany milliard csillag van az egen? es hany bolygo kering korulotte? ha ezen a kis bolygocskan kialakult az elet a tobbin is kialakulhat
Ha a földönkívüliekrõl valamit is kellene tudnia az emberiségnek az benne kellene lennie a Bibliába.
"Ha a földönkívüliekrõl valamit is kellene tudnia az emberiségnek az benne kellene lennie a Bibliába." Nem értem akkor az embereket, hogy minek költenek tankönyvre.
Nekem nem hihetõbb. Sõt. Vegyük azt, hogy milyen borzasztóan sok galaxis van a világegyetemben, ezekben egyenként több százmilliárd csillag. Rengeteg csillag körül keringenek bolygók. Kizártnak tartom, hogy csak ezen a Földön, csak ezen a jelentéktelen porszemen alakult volna ki élet. Egy mindenre kiterjedõ isten léte viszont eléggé kétséges. Ha akarnék se tudnék elképzelni egy olyan "valamit", ami mindenható, és ezt az egész irdatlan méretû univerzumot átfogja. Egyszerûen nem lehet akkora. 15:45-nek: Az benne van a bibliádban, hogy hogyan kell hülyeségeket írni a GyK-ra? Nincs? Akkor mégis miért csinálod? Ne itt akarj téríteni.
Hát, én eddig annyit bizonyosságot szereztem isten létezésére, mint a földönkívüli életre: semmit :) Csak éppen egy bizonyíték van az életre: mi. És ha ehhez hozzácsapunk több trilliárd bolygót, ami olyan, mint a Föld, akkor máris sejthetem. Isten-re viszont egyelõre semmi bizonyítékot nem láttam, vagy éreztem.
"De hogy más bolygokon van élet az bizonyitott tény" Légyszíves hozz le nekem egy földönkívüli intelligens létformát holnap a házamhoz. BP. XIII. Ker.-ben lakom, várlak az ufo-val! Amúgy teljesen világos, a világegytemben nincs tudatos tervezés. Az óra szétszedett alkatréseit belerakjuk egy tálba, összerázzuk, és saját magától összeáll mûködõ órává.
Ne csináld már az eszed az hogy Isten létezik nem bizonyitott tény, a Biblia egy misztikus "könyv" ami kitalált. De hogy más bolygokon van élet az bizonyitott tény, nem konkretizálom de ha nézne egy kis tudományos filmet ... Hát elég naiv idétlenség lehet.
1, 6 Azután ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. 1, 7 Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levõ vizeket a boltozat felett levõ vizektõl. És úgy történt. (1 Móz 1) Hogyha azt veszuk, hogy az elet a vizbol alakult ki, es ezek alapjan mas bolygokon is van viz, kovetkezik, hogy van elet a foldon kivul. Nem kell feltetlenul E.T. re gondolni, de akarmilyen mikroorganizmus is elet. Tehat a Biblia maga emlitest tesz, a foldonkivuli elet letezeserol. Ezt mutasd meg a baratnodnek:)
"Ha megtértél leírhatnád, hogyan képzeled a mennyek országát." Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az õ mezejében;. A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnõ, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele. Mt 13, 31-33
ma 10:37 Már megbocsáss, de a saját eszed utáni mennyországra lettem volna kíváncsi, nem a példázatokra. Ugyanis még senki sem tért vissza onnan, így nekem és neked is csak elképzelésünk lehet. A mustármag példázat elég szegényes magyarázat!
Én csak annyit kérdeznék, hogy ha Isten 7 nap alatt teremtette a világot, és a legvégén az embert, miért éltek a dínók évmilliókkal elõttünk? Ja tudom a választ... mert isten teremtésében a hét nap lehet 7 milliárd év is...bla bla bla.... De akkor miért nem ez szerepel a bibliában?
Gondolom azért, mert elméletileg Isten teremtette a világot, és õ csak embereket teremtett, idegeneket meg nem.
Rosszul teszed fel a kérdést. Eleve bele van kódolva a kritika és az elutasítás. Ha érdeklõdve kérdeznéd, elmondanánk, hogy 1. az eredeti szövegbõl egyértelmûen kiderül, hogy a hat napra vonatkozóan másképp kell számítani az idõt. 2. Mert milliós szám akkoriban a zsidóknál nem igazán létezett. 3. Mert ez úgysem mondott volna semmit, mint ahogy ma sem mond. Az az igazság, hogy számunkra is tökéletesen mindegy, hogy az univerzum 15 millió vagy 15 milliárd éves, pedig a két szám között nagy különbség van. Mi azonban nem igazán tudjuk ezeket megemészteni. 4. Mert ellentétben sok ateista elgondolásával, hogy a vallás azért alakult ki, hogy megmagyarázzanak természeti jelenségeket, valójában ezeknek a dolgoknak nem sok jelentõségük van. 5. Mert a Biblia nem tudományos tankönyv. Tisztelettel, Freya
Ezt én sem értem, ez egy furcsa, beszûkült felfogás.A keresztény vallás tanítói azt állítják, hogy Isten teremtése középpontjában a mi naprendszerünk, a Föld nevû bolygó és az ember áll az összes többi lakóval együtt.a földönkívüli életre nem térnek ki, vagy tagadják.mégis miért? az univerzum uralkodója nem lenne képes más bolygókon is életet teremteni? ezt honnan veszik, amikor saját maguk vallják, hogy Istennek semmi sem lehetetlen?
"Pontosan ez a megfelelõ kifejezés. Mert Isten akkora és olyan hatalmas, hogy ember nem tudja elképzelni erejét. Ezért is van bennünk az Istenfélelem. (és nem szorongó remegésre gondoltam)" Bennem nincs istenfélelem, nem szokásom nem létezõ dolgoktól félni. Az én világképemben nincs helye semmiféle mindenható, egész univerzumot átfogó felsõbbrendû lénynek. Nem értem, miért jó olyasvalami létezését hinni, amire semmi értelmes bizonyíték nincs. (megjegyzés: egy ezer éves könyv nem számít értelmes bizonyítéknak).
"Boldogok a lelki szegények". Mert övék a mennyek országa" - ezt kifelejtetted! Ha megtértél leírhatnád, hogyan képzeled a mennyek országát. Egyébként a vagyon és a pénz nem okosít. Ha tiszta lelkiismerettel szerezted, akkor ugyanúgy el is költheted, nem tartozol senkinek sem elszámolással.
Még kimaradt innen, hogy elképzelhetõ az idegen életforma, ha Isten úgy akarja. De Isten hihetõbb, mert az aki hisz benne, szinte már tudja, hogy létezik. Aki nem hisz, ezt nem értheti, ahogyan a világegyetem határtalanságát sem érti.
Több lehetõsége van. Elõször nézzük barátnõd "agyi felfogását". Amikor írni-olvasni tanult (kb. hat évesen) és már sulykolták mellé a vallás tanait is, akkor ez lehet az egyik válasz a hitére. A természettudományos tantárgyakat komolyabb szinten (kb. 14 évesen)kezdik tanítani. Ezek törvényeinek, összefüggéseinek megértéséhez a tanuláson kívül sajnos ész is kell. Nem írod hány évesek vagytok, lehet még nem tartatok ott és akkor ez a másik válasz a "nem hitére". A világegyetem végtelenségét nehéz felfogni. Az ember az Új-korban a Földtõl is nehezen tudott elszakadni, hiszen nagyon komoly rakéta technika kellett hozzá. Nézzük a népek "Szent könyveit": (csak néhány kiragadott) - Biblia: Ezékiel repülõ szerkezete, ha akarom ûrhajó, ha akarom ufó, de már létezett, - indiai Védák: vinamák bolygóközi utazásra készített jármûvek, az Istenek ezzel közlekedtek, - Palenqueban Pakal király szarkofágján találtak olyan képet, amelyiken egy maja ember "mintha" egy repülõ szerkezetet irányítana, - Piri Reis térképe (1513-ból) olyan részleteket tartalmazott, amelyeket csak az "égbõl - ûrbõl" lehetett lerajzolni, tehát már jártak valakik olyan magasan. Tehát lehet észlény (emberhez hasonló) a Földünkön kívül is, sajnos ehhez is hit kell, mert még nem bizonyított. Azért nézzük meg a hitet is. A hívõ emberek között sok olyan van, aki valakitõl várja élete kérdéseinek megoldását, jobbra fordulását, kevés az önbizalma és a cselekvõ ereje (tisztelet a kivételeknek). Ezért könnyebb hinni Istenben, mint önmagamban. Lehet, hogy barátnõd önmagával szemben "kicsiny hitû". Csepegtessél bele egy kicsit a te bölcsességedbõl.
"Amúgy teljesen világos, a világegytemben nincs tudatos tervezés. Az óra szétszedett alkatréseit belerakjuk egy tálba, összerázzuk, és saját magától összeáll mûködõ órává." Egyszerû tömegvonzás képes egy órát megépíteni? nem Egyszerû tömegvonzás képes egy csillagot létrehozni? igen Te tudatosan képes lennél egy órát megépíteni? igen Te tudatosan képes lennél egy csillagot megépíteni? nem(egyelõre még nem)
ez valószínûleg félreértésen alapszik. hiszen Isten adja az életet, miért ne adna a földön "kívül" esõ bolygóknak is? és amúgy is...ha úgy nézzük egy kavics is él, a maga módján. általában akkor fordul elõ ilyen tévedés, amikor énközpontú véleménnyel vagyunk valamirõl, s ebben sunyi önzés húzódik meg. Istenbõl kiindulva máshol is van emberi szintû élet, legfeljebb a mûszereinkkel nem vagyunk képesek azt "befogni", talán majd mással, ha eljött az ideje. :) üdv 26/F LastOne.Left
Az életre van bizonyíték.Mi. Teremtõ entitásra, aktusra hááát...azt rád bízom. Szerintem kitalálod a véleményem.

Ha az összes többi bolygó holdjának van neve, a mi holdunknak miért nincs?

Legjobb válasz: van neve. Hold. így, nagybetûvel

van neve. Hold. így, nagybetûvel
A Hold neve V (Vé, nem ötödik).
józsi mondjuk, vagy aranka
Bazz... :S én eddig Jónásra emlékeztem...
A neve Alféd.
Van neve:negyed hold félhold telihold MIndenképpen HOLD a mi HOLDunk neve kedves kérdezõ.
Igen.Csak simán Hold-nak hívják.
:D
legyen Gizike:D vagy Leveskocka. (inkébb ne, az a jelszóm:D) akk mondjuk Pityuka?? :P na?
Nem tudom, miért nincs, de én jobban örülnék neki, ha mondjuk Luna lenne a neve, mert ez a latin megnevezése, és akkor már a Földet is át lehetne keresztelni, és lehetne belõle Terra, mert az a Föld latinul.

Miért nevezik kék bolygónak a földet? Tudom hogy egyrészt azért mert 70%-a víz. De azt mondta a természetismeret tanárom hogy van másik oka (többi lent)

Néztem wikin mindenhol ezt írják hogy mert 70 százaléka víz.. talán ti tudjátok! köszi elöre is a válaszokat! :) (házidolgozatot kell csinálnom)

Legjobb válasz: Nézz az égre! A vastag légkör is kék.

Nézz az égre! A vastag légkör is kék.
Az ûrbõl nézve kéknek látszik a sok víz miatt.
Nem a víz kék, hanem a levegõ. Ettõl lesz kék a íz is. Láttál már vizet felhõs idõben? Minden, csak nem kék. Az oxigén az, aminek a színe kék, ez festi kékre a bolygót, semmi más.
A zoxigén nem színtelen-szagtalan... mert akkor engem becsaptak.
Becsaptak: "Az oxigéngáz színtelen, szagtalan, íztelen, kétatomos molekulákból álló anyag. Folyékony és szilárd halmazállapotban kék színû" Nagy tömegben nyilván gázkén is, csak azt egy szobában nem veszed észre. http://hu.wikipedia.org/wiki/Oxig%C3%A9n#Fizikai_tulajdons.C..
A légkörünk összetétele olyan, hogy a kék fényt szórja, ettõl kék az ég meg a Föld is kívülrõl nézve. Hogy ebben mennyi a szerepe a nitrogénnek, oxigénnek, mennyi a vízpárának, nem tudom. Plusz a víz meg legjobban a vörös és sárga színt nyeli el, ezért kékes-zöldes színûek a vízfelületek.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!