Találatok a következő kifejezésre: Miért van a második (98 db)

MIért érvényes a második Trianon? Miért van az, hogy a németektől kevesebb területet vettek el (pedig ők voltak az ászok)? Miért minket büntettek ennyire? Valahogy lehetne érvényteleníteni mai "békés" keretek között?

Legjobb válasz: 1) Azért, mert az elsõ világháborúban elsõrendû cél Németország legyõzése volt. 2) A Szovjetunió 1917-ben született. 1920-22-ben egy nagy polgárháború volt arrafelé, amikor a royalisták vissza akartak térni. És a royalisták oldalán több külföldi nagyhatalom is beavatkozott. Köztük Anglia és Franciaország. Igaz kevés sikerrel. 3) Oroszországban igazán csak az oroszok képesek bármit is elérni. Ezért ha próbálkoztak volna se mentek volna sokra. 4) Magasról letojták. Az angolokat nem érdekelte Kelet-Európa. Az amerikaiakat mégkevésbé. Az angoloknak csak az volt a fontos, hogy senkinek ne legyen kizárólagos hatalma a kontinensen. Ha Németországot leamortizálják, akkor ezt a Szovjetunió könnyedén megszerezheti. Amúgy akkoriban úgy látták, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia, a Török Birodalom összeomlása után, elvesztette létjogosultságát. És mivel elvesztette a világháborút, meg volt rá a lehetõség, hogy megszüntessék. Felosszák. És nyugaton a Monarchiát nem úgy látták, mint Ausztria és Magyarország unióját, hanem mint egy országot. Azt látták, hogy van egy ország, amin hat nemzet osztozik és még további négy is jelentõs részeken jelen van (osztrák, magyar, cseh, szlovák, horvát, szlovén, bosnyák és szerb, román, ruszin, olasz). Ezért logikusan hét országot kellett volna létrehozni a területén (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia) és a nemzetiségi területeket átadni a már létezõ államoknak. Az már részlet kérdés, hogy végül Csehországból és Szlovákiából Csehszlovákia lett és Szerbiából, Boszniából, Horvátországból és Szlovéniából Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-tõl Jugoszlávia). Ez az elv nyugaton sokkal reálisabbnak tûnt. Mondjuk még így is több területünk maradt volna, de azért meg kellett egy kicsit tépázni Magyarországot, hogy ne indítson megint háborút. Mert végülis az robbantotta ki a háborút, hogy az OMM hadat üzent Szerbiának. Ezért lecsatolták a vasúti körgyûrût (Partium, Dél-Felvidék, Észak-Vajdaság). De ugyanezt megcsinálták a németekkel is. (Ruhr-vidék demilitarizálása és Saar-vidék Franciaországhoz csatolása). Csak a németek nem deklarálták a békét és ezért (meg más módszerekkel is) el tudták érni, legalább ezen területek, revízióját.

Tisztában vagyok No. területi változásaival, viszont úgy gondolom tõlünk teljesen jogtalanul vették el területeinket, ugyanis azt, h sok kisebbség betelepült az idõk során ill. sok esetben mesterségesen lett betelepítve pl. a Habsburgok által, azt nem tekintem indoknak, viszont Németországtól még jó, h elvették pl. a másoik vh. után az ún. Cseh-Morva protektorátust ill. Lengyelországot, összességében azt gondolom, h No. nem szenvedett jogtalanul területi veszteségeket, és ez teszi itt a különbséget.
1) Azért, mert az elsõ világháborúban elsõrendû cél Németország legyõzése volt. 2) A Szovjetunió 1917-ben született. 1920-22-ben egy nagy polgárháború volt arrafelé, amikor a royalisták vissza akartak térni. És a royalisták oldalán több külföldi nagyhatalom is beavatkozott. Köztük Anglia és Franciaország. Igaz kevés sikerrel. 3) Oroszországban igazán csak az oroszok képesek bármit is elérni. Ezért ha próbálkoztak volna se mentek volna sokra. 4) Magasról letojták. Az angolokat nem érdekelte Kelet-Európa. Az amerikaiakat mégkevésbé. Az angoloknak csak az volt a fontos, hogy senkinek ne legyen kizárólagos hatalma a kontinensen. Ha Németországot leamortizálják, akkor ezt a Szovjetunió könnyedén megszerezheti. Amúgy akkoriban úgy látták, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia, a Török Birodalom összeomlása után, elvesztette létjogosultságát. És mivel elvesztette a világháborút, meg volt rá a lehetõség, hogy megszüntessék. Felosszák. És nyugaton a Monarchiát nem úgy látták, mint Ausztria és Magyarország unióját, hanem mint egy országot. Azt látták, hogy van egy ország, amin hat nemzet osztozik és még további négy is jelentõs részeken jelen van (osztrák, magyar, cseh, szlovák, horvát, szlovén, bosnyák és szerb, román, ruszin, olasz). Ezért logikusan hét országot kellett volna létrehozni a területén (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Bosznia) és a nemzetiségi területeket átadni a már létezõ államoknak. Az már részlet kérdés, hogy végül Csehországból és Szlovákiából Csehszlovákia lett és Szerbiából, Boszniából, Horvátországból és Szlovéniából Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (1929-tõl Jugoszlávia). Ez az elv nyugaton sokkal reálisabbnak tûnt. Mondjuk még így is több területünk maradt volna, de azért meg kellett egy kicsit tépázni Magyarországot, hogy ne indítson megint háborút. Mert végülis az robbantotta ki a háborút, hogy az OMM hadat üzent Szerbiának. Ezért lecsatolták a vasúti körgyûrût (Partium, Dél-Felvidék, Észak-Vajdaság). De ugyanezt megcsinálták a németekkel is. (Ruhr-vidék demilitarizálása és Saar-vidék Franciaországhoz csatolása). Csak a németek nem deklarálták a békét és ezért (meg más módszerekkel is) el tudták érni, legalább ezen területek, revízióját.
"h egyrészt az osztrákoktól, akik ugyebár a fõ bûnösök között voltak, és minket is õk rángattak bele az 1. világháborúba, hogy lehet, h csak dél-Tirolt vették el" Tévedés. Ausztriától Csehországot is elvették. Az Trianon elõtt örökös tartomány volt.
Azt úgy látom elfelejted, hogy azért a németektõl is elég sok területet elvettek a második vh után(összehasonlítás gyanánt: Németország 1943-ban: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nazi_Germany.svg És 1946-ban:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg Valamint Magyarország 1943-ban:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Hungary_1944_44.. A 46-osat nem másolom be, azt úgyis tudod.) Azt hiszem ez elég jól érzékelteti, hogy igenis eléggé megbüntették a németeket is.
"másrészt pedig a pofátlanság csúcsa, h még õk is kaptak Magyarország területébõl, azt, amit õk ma "burgenland"-nak hívnak, ezt még soha nem értettem" Azt ne keverjük ide! Igaz vitatható a felvetése, de maga az elcsatolás jogos. Ott elvégre mindigis szinte kizárólag németek éltek.
"Csodálkozom viszont azon, hogy senki nem kérdõjelezte meg Magyarország 1914-es hadbalépésének szükségszerûségét" Mert az itt nem szempont. Trianonnál az senkit nem érdekelt. Beléptük és kész. Vesztettünk. Ez van. A miért már senkit nem érdekelt.
"Akkor jelen pillanatban lehet, hogy így állt az etnikai eloszlása az országnak, azonban azelõtt nem volt ez így." És az szerinted ki a fenét érdekelt? Akkor éppen így állt, ezért így tettek "igazságot". A múlt csak múlt. Ahogy a csehszlovákok is mondták: "történelmi megszokás nem érvényesít jogtalanságot". Bár ennek õk maguk is ellentmondtak, de az elv maga helytálló
Az nem vitatható, hogy Trianon igaságtalan volt.De csak olyan revizíónak lenne értelme, amiben anyagilag kártalanítanák Magyarországot.A területi revízíó több kárt okozna, mint amennyi haszna lenne.Az elcsatolt területeken már abban az idõben is több nemzetiségû élt, mint magyar.100 év elteltével pedig a lakosság még jobban keveredett.Nemcsak költözések, de házasságok miatt is. A reviziót követelõk az emberi tényezõket nem veszik figyelembe, pedig azok a legfontosabbak. Ha újra a magyarok fennhatósága alá kerülnének ezek a területek, akkor a szerbeket, szlovákokat, románokat üldöznék a magyarok.Erdélyben pedig még a magyarok sem egységesek.Ahelyett, hogy közösen küzdenének az autonómiáért, három pártra szakadnak, és így rontják az esélyeiket. Mindenki csak a területek elvesztésérõl beszél, de az emberekrõl nem.A háború utáni kitelepítéseket senki nem emlegeti.Pedig emberileg azok nagyon súlyosak voltak.Kitelepítettek rengeteg svábot, helyettük erdélyieket és Cseh-Szlovákiai magyarokat hoztak be. Nagyszüleim egy sváb községben éltek.Sok svábot telepítettek ki Németországba.Ott kellett hagyni a házaikat, jószágaikat, csak annyit vihettek magukkal, ami egy lepedõbe belefért.A helyükbe jött erdélyiek és szlovákok kapták meg a házukat, és mindenüket, amiért egész életükben dolgoztak.A svábok pedig nem fogadták be õket, csak évtizedek múlva.És õk sem tudtak megbékélni a helyzetükkel.Hiába éltek itt jobb körülmények között, de nekik is fájt, hogy ott kellett hagyniuk a saját otthonukat.Más kultúrába kerültek, mint ahogy azelõtt éltek.És még ma is sokan jobban kötõdnek Erdélyhez, mint Magyarországhoz. Egy területi revízió hasonló halyzeteket hozna létre.Ezért nem lenne jó az emberek szempontjából.Erre is gondolnia kéne a sok nagyokosnak.
A kérdező hozzászólása: Úgy gondoltam rá, hogy miért pont tõlünk és ennyit? Hiszen körülbelül ugyan akkora volt ez a "büntetés", mint a kirobbantó országé... Ugyanúgy csak sodródtunk az árral, mint az elsõ világháborúban...Ráadásul az 1920-as békediktátum is magában rejtette a második világháború kialakulását... Ha lehet egy elmélettel élnem akkor miért nem fordult amrika és európa a szovjetúnió ellen? Miért hagyták, hogy ennyire megerõsödjön?...Hiszen minden ok-okozati viszonyon alapul... a békés úton azt értettem , hogy mai demokratikus körülmények között megvalósítható-e és élnék mégegy kérdéssel Miért nem avatkozik bele az európai únió a szlovák-magyar konfliktusba?
"A területi revízíó több kárt okozna, mint amennyi haszna lenne.Az elcsatolt területeken már abban az idõben is több nemzetiségû élt, mint magyar.100 év elteltével pedig a lakosság még jobban keveredett.Nemcsak költözések, de házasságok miatt is. " Ez igaz. De még ma is vannak olyan területek, amelyek 100%-ig magyarok. Pl. Nagyvárad, egy széles határsáv Románia oldalán, Székelyföld, egy széles sáv a szlovák határon stb. Teljes területi revízió valóban káros lenne, de mondjuk az 1941-45-ös határok még hellyel-közzel reálisak lennének.
Nekem csak a teljes revízió jöhet szóba persze elõször mindenképpen etnikai revízió kell.De nem hagyhatjuk elveszni 1000 éves országunkat!Pl:Régen Nagyvárad színtiszta magyar város volt de a románok elrománositották nem hagyhatjuk elveszni Szent László városát!
Nagyvárad ma is javarészt magyar. Elõször nézz utána, mielõtt hülyeségeket beszélsz!
12:30-as: És mégis mit csinálnál a teljes revízió esetén Magyarország területére kerülõ 18 millió nem magyar nemzetiségûvel? Mert nekem arról vannak elképzeléseim, hogy õk mit csinálnának velünk, de inkább nem írom le.
Szerintem akkor a mocskos cigányozás átmenne mocskos románozásba meg mocskos szlovákozásba. Üldöznék õket, vernék az utcán stb.
am meg nevárjuk hogy visszacsatolják mert ez most is csak egy "álom" marad lásd a reménykedõket:http://www.m-mk.lapunk.hu itt azlenne egy egységes megoldás ha erdély autonomiát kapna !
na gyerek képzeld el A TRIANONI HATÁROK 1920 ÓTA IDEIGLENESEK ! Lásd_ Szaniszló Ferenc a trianoni határok (youtubon is fenvan) !
utóbbit 23:48-nak írtam
"Azt úgy látom elfelejted, hogy azért a németektõl is elég sok területet elvettek a második vh után(összehasonlítás gyanánt: Németország 1943-ban: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nazi_Germany.svg És 1946-ban:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg Valamint Magyarország 1943-ban:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kingdom_of_Hungary_1944_44.. A 46-osat nem másolom be, azt úgyis tudod.) Azt hiszem ez elég jól érzékelteti, hogy igenis eléggé megbüntették a németeket is." Ja hogy így állunk! Már mindent értek. Azokat a területeket azért nem tarthattuk meg, mert egy olyan hatalomtól kaptuk õket (Harmadik Birodalom), aminek a gyõztesek még a létének jogát is kétségbe vonták. Mellesleg akkor a nyugatiak engedtek volna. (Ha rajtuk múlik, akkor a Partiumot visszakapjuk. Ebbe még Románia is belement volna.) De a szovjetek ragaszkodtak hozzá, hogy aláírtuk Trianont és vesztes ország vagyunk, ezért nem kaphatunk semmit.
23:54 ....és mégis milyen joguk lett vna az osztrákoknak Csehországhoz???? :O Ugyanúgy a Habsburg monarchia keretében megszállt terület volt, mint mi (a kiegyezésig).
Megint tévedsz. Csehországot a Habsburgok örökölték. Amellett akkor mi nem megszállt terület. Mellesleg akkor nekünk mi jogunk van Horvátországhoz? Mi jogunk van Dél-Erdélyhez, amit a dákóromán-elmélet szerint (most az lényegtelen hogy igaz-e vagy sem, akkor a románok igaznak fogadták el, és Trianonnál csak ez számított) azt mi is a románoktól hódítottuk el. Mi jogunk van a Felvidék nagyobbik részéhez, ahol szinte csak szlovákok élnek? Mi jogunk van Kárpátaljához, ahol szintén alig éltek magyarok? Nem vagyok a revízió ellensége. Sõt! De gyûlölöm, amikor az emberek ilyen történelmietlen kijelentéseket tesznek.
"Jugoszlávia is felbomlott, akkor is visszajártak volna a területeink, hiszen azokat Jugoszlávia kapta meg... De senki nem emelte fel a hangját. " Ácsi! Ennek feltételeként a franciák azt kérték, hogy mi is szálljunk be a délszláv háborúba a szerbek ellen. Ami ugyebár egy államcsõd közelében álló ország esetében lehetetlen volt. A többiben viszont igazat adok neked.
Szerintem pár helyen tévedsz. (79%-os válaszoló azt hiszem) Akkor jelen pillanatban lehet, hogy így állt az etnikai eloszlása az országnak, azonban azelõtt nem volt ez így. Különbözõ dolgok miatt megindultak a vándorlások, ami miatt magyarok vándoroltak el, helyükre ilyen-olyan népek jöttek. Pl. a Habsburgok egyszer elkezdték tömegesen kiírtani a székelyeket, ami azt eredményezte, hogy a székelyek Erdélybõl kivándoroltak, a helyükre nagyobbrészt románok jöttek. Magyarul az ország etnikai határa egy kicsit bentebb csúszott, de ez egy folyamat eredménye és nem úgy volt, ahogy te mondod. Úgy értem, "Szlovákia" felsõbb részén nem éltek szinte csak szlovákok, hiszen még 20 évvel ezelõtt is rengeteg tõsgyökeres "tátrai" idõs magyar emberrel lehetett találkozni a Tátrában, egyáltalán nem volt ritka a magyar szó arrafelé és nemcsak a turizmus miatt! Ha valami gondod volt nyugodtan megállíthattál megkérdezni egy idõs embert, hogy merre menjél, mert elég nagy volt a valószínûsége, hogy a választ magyarul fogod megkapni.
"Valahogy lehetne érvényteleníteni mai "békés" keretek között?" Sehogy, földön élünk nem szatyorban.
Valójában egyik trianon sem érvényes, nemzetközi jogokat sért és több okból is érvénytelen. A felülvizsgálatot még egyik magyar kormány sem kérte, ami elég furcsa.
"Nagyvárad ma is javarészt magyar. Elõször nézz utána, mielõtt hülyeségeket beszélsz!" Kedves válaszoló, te beszélsz irtózatosan nagy hülyeségeket. Nagyvárad etnikai megoszlása a bizonyos békeszerzõdések után folyamatosan változott, ergo a magyar etnikum aránya mondhatni folyamatosan csökkent. A román etnikum hozzávetõleg 1970-es évektõl elkezdõdõen kerültek (hajszálnyi) etnikai többségbe. Ez a helyzet ma még súlyosabb. A magyarok jelenlegi hozzávetõleges aránya (2010) Nagyváradon feltehetõleg 20-25% környékére tehetõ (27, 5%, 56 830 fõ - 2002-es adat, Wikipedia).

Miért van az, hogy amikor az első gyermek születik, az egész terhesség és szülés és kisbabakor az anyuka érzelmeivel együtt körül van ajnározva, a második vagy többedik gyermeknél meg már le se tojja senki anyát és gyermekeit?

Amikor terhes lettem, szenzáció voltam a magam 20 évével és 1 éves házasságával az egyetemen, meg a rokonok körében is. Mindenki izgatottan várta a pocakosodásom és a szülést, pedig nem vagyok magamutogató és dicsekv? fajta, nem vártam senkit?l segítséget sem, bár jólesett a dolog. Mikor megszültem, a lelkesedés a tet?fokára hágott majd alábbhagyott. De még mindig többen kérdezték akkor, hogyan boldogulok, nem nehéz-e a dolgom, tudok-e ihenni eleget. Most 2 gyermekem van, a pici fél éves, a nagy 3. A terhességemhez annyi volt a reaga, hogy nahát jön a kistesó, de jó lesz majd a nagynak, stb. Egyrészt a pici nincs úgy külön babaként számontartva, mint az els? volt, ? csak egy testvérke. Így éreztem végig, hogy mások így vannak velünk. Aztán a szülés után szinte senki ránk se csörgette a telefont, nem mondom hogy átjáróházat vártam, de jólesett volna egy-két érdekl?d?. Segítség meg most elkelt volna, szüleim részér?l is, meg amúgy is. Sikítozva röhögni tudnék a szakkönyvek tanácsain, melyek csak és kizárólag els? babásokhoz íródnak:"mikor a baba alszik, pihenjen Ön is", meg még a kismamáknak szólva "fontos, hogy szakítson id?t a napi szunyókálásra, polcolja fel a lábait és relaxáljon, stb " hahaha. Persze, 3 évessel, aki játszóterezne, rohangálna, foglalkoztatni kell, relaxálgassak, és pihenjek mikor a pici alszik :))))) Eleve a pihenés :))) A másik kérdésem is ehhez kapcsolódik: Miért nem lehet felfogni, hogy valakinek NEM adódik segítsége, senki sem vigyáz a gyerekeire fél órára sem, a párja meg snnxit dolgozik vagy olyan munkakörben, hogy nem tud segíteni ? sem. Mert mikor kimerül egy anyuka és itt kérdez, hogy mit tegyen hogy ne kattanjon ki, egyb?l írják, hogy "biztos tud valaki vigyázni rájuk míg te feltölt?dsz". Hát nem. Nem mindenki tud megfizetni babysittert sem. Tehát, miért van az, hogy senki nem segít, nem veszi észre a szül?kön, hogy fáradtak vagy magányosak, mikor már több gyerek is van, illetve miért evidens, hogy úgyis segít valaki-alapon le van ejtve az anyuka, kb ki van rekesztve a társadalomból, csak mert gyereket mert szülni? Vessünk magunkra, mi anyák? Együk meg, amit f?ztünk?

Legjobb válasz: Nem tudom, most így elgondolkodtam magunkon és a környezetünkön, és nálunk is így van. Valahogy az elsõ még a nagy dolog, és a második baba már tényleg "csak" a második. Mi is ugyanígy vagyunk. Nem tudom, miért.

Nem tudom, most így elgondolkodtam magunkon és a környezetünkön, és nálunk is így van. Valahogy az elsõ még a nagy dolog, és a második baba már tényleg "csak" a második. Mi is ugyanígy vagyunk. Nem tudom, miért.
Igaz nekem meg csak 1 kisfiam van de en a masodik bekezdesed miatt nem is vallalok tobbet. Sajnos ugy erzem, hogy nekem 1 gyerekre van kapacitasom. Ebbe az anyagi resz igen keves szerepet jatszik de viszont nem birnam energiaval, szusszal megegyszer ezt vegigcsinalni ugy, hogy mellette ott egy masik gyerek. Nekem szuksegem van egy kis pihenesre amig a gyerekem alszik. Meg lehet ezert nyugodtan kovezni de nekem fel kell valahogy toltodnom egy kis energiaval, hogy folytatni tudjam a teendoket. Van akinek megy pihenes nelkul es van akinek nem. Sajnos nekem sincs segitsegem szulok, tesok, baratok, rokonok tobb mint ezer kilometerre. Nekem annyira nehez volt, hogy eszembe sem jutna megegyet vallani ugy, hogy itt a nagyobb. Tehat le a kalappal elotted az biztos. :)
Nálunk nem így van. A kisfiam és a tesó között 20 hónap lesz a korkülönbség, én most vagyok a 30. hétben. Amikor a fiamat vártam, az is nagy "szenzáció" volt, de most a második terhességemre valahogy mindenki jobban rá van kattanva. A közel s távoli ismerõsök, barátok jobban izgulnak, mint én magam. Szerintem a kisfiam miatt, õt mindenki nagyon szereti, egyébként hihetetlenül kedves, jó természetû gyerek, és nagyon szép. Gondolom kíváncsiak, a húga is ilyen karakter lesz-e. A másik kérdésed meg, hát szerintem igen, tulajdonképpen együk meg, amit fõztünk. Én úgy gondolom, senkinek nem feladata, hogy az anyukákat pátyolgassa.Úgy gondolom, nem az embereknek kell észrevenniük, hogy egy szülõ fáradt vagy magányos. Te pl észreveszed az idõs nénit, aki egyedül él, és nincsen már senkije? Nekem, ha segítség kell, szerzek, ezt sem akarom túlzottan kihasználni, leginkább akkor van rá szükségem, ha terhesgondozóba kell mennem. Viszont nincsenek illúzióim, valószínû, ha már ketten lesznek, anyukámon kívül más nem fogja õket bevállalni, és nem is baj, két gyerek iszonyat nagy felelõsség.
Én pontosan ezt érzem és pontosan így vagyok vele. Ilyen tanácsokkal is tele a padlás hogy bízzam valakire a gyereket...ja persze csak a bébiszitternek egy óra mire ideér és még annyi míg haza, plusz közte több órát megfizetni azért hogy egy kicsit elmehessek...hát luxus kategóriának számít. És igen, én is erre jutottam és szerintem minden más ember így van vele hogy EDD MEG AMIT FÕZTÉL. Minek kellett gyerek, vagy ennyi gyerek, vagy ilyen kis korkülönbséggel...akkor viseljük csak el hogy fáradtak vagyunk és kimerültek néha hisz magunknak akartuk. Szerintem mindenki így áll hozzá, legalábbis az én környezetemben tuti.
Szerintem azért van mert látják, hogy az elsõvel is elboldogultál és akkor a második már menjen magától.Meg lehet azt gondolják, hogy segítsen magán az ember senkisem mondta hogy szüljön másodikat.Magának csinálta oldja meg.
A mi családunkban érdekesen alakult: A sógornõmmel teljesen együtt voltunk terhesek, összesen négy hét különbséggel szültünk. Az õ gyerekükre így nem tudtam nagyon koncentrálni, mert hát a magamé fontosabb volt. (De ezért biztos nem vagyok önzõ! :) ) Aztán õk újra babát várnak és teljesen másképp éreztem ezzel kapcsolatban. A hírnek nagyon örültem és nagy örömmel kísértem végig a terhességét. Vásárolgattam a kicsinek, nagyon készültem és is, mint nagynéni. :) Szóval ebben az esetben az õ "csak" második gyerekük nálunk olyan volt, mintha az elsõ lett volna.
A kérdés elsõ részéhez: Szerintem ez család és/vagy környezet függõ, hogy hogyan viszonyulnak a terhességhez.Családban talán nálunk is kevesebb az érdeklõdés a tesóka felõl, de a környezetemben a kolegák és barátok körében ugyan olyan "rajongás" vesz körül, mint elõre. Mondjuk annak ellenére hoyg itthon vagyok a nagyobbikkal, be szoktam menni a munkahelyemre, tartom velük a kapcsolatot. Én is érdeklõdöm felõlük, õk sem feledtek el, érdeklõdnek a terhesség iránt. A családban is inkább az van, hogy már én is visszafogottabban kezelem az egészet. Pl nem hívom fel anyósomat, hoyg tessék már elképzelni rúgott egy hatalmasat, stb... A másik a segítség. Szerintem sajnos manapság kevés embernek van elegendõ empatikus érzéke ahoz, hoyg bele tudja magát mások helyzetébe képzelni. Én szerencsés vagyok, szinte bármikor kaphatok segítséget, anyukám nyugdíjas már és a testvére is szivesen segít egy-két órát rá tudom bízni a lányomat, de az elején a terhesség alatt és a szülés utáni elsõ 2 évben anyu is dolgozott, anyósék meg az ország másik felében. Bébiszittert meg tudnám fizetni, de nem akarom, mert isten õrizz idegenre bízni a gyerekem. Akkor inkább szakadjak meg én. Ettõl függetlenül, meg tudom érteni a fáradt anyukákat, és tudok és szoktam is hasznos tanácsokat adni nekik, mert jó indulatú vagyok. Sajnos, nem mindenki az. Ez az internet átka. Itt nem tudod megválogatni, hoyg kik olvassák a kérdésedet, és kik djanak rá választ.
Hát, kedves kérdezõ, nagyon igaz, amit írtál. Nálunk 3 gyerek van. Az elsõ szenzáció volt, fõleg, mert 6 év próbálkozás után sikerült. A második már semmi különös. A harmadiknál meg a sok lesajnáló pillantás: minek az nektek? Nem elég kettõ? Igaz, nem terveztünk 3. babát, de mikor - védekezés mellett - sikerült, nem volt szívem elvetetni, mert "minek az"! Már a hozzáállás is felháborított. Ja, és segítségünk abszolút semmi. Anyósom közölte, hogy õ beteg, nem tud rájuk vigyázni. Anyu dolgozik. Szóval mindenhová gyerekkel megyek. A picivel (8 hónapos) rohanás délben a suliba a nagyért (7 éves), aztán az oviba a középsõért (4 éves). Délután a 3 gyerekkel egyedül, úgy, hogy a nagynak legyen kész a lecke, vigyem vissza zongoraórára, játsszak a két kicsivel, és legyen ellátva a házimunka. Nem egyszerû. A férjem segít, amit tud, de ha dolgozik, akkor nincs semmi segítség. Ráadásul - mivel nem lehet többet halasztani - idén szeptembertõl vissza kell mennem a fõiskolára, ahol végzõs leszek (diplomamunka, államvizsga, stb.). A barátnõm szintúgy egyedül a két gyerekével, úgyhogy csak megbeszélni tudjuk szomorú tapasztalatainkat. De fel a fejjel, anyának lenni jó!!!!! Egy mosolyukért megéri az egész napi strapa. :)
Épp a minap gondolkoztam el ezen és majdnem sírva fakadtam. amikor a nagyfiam született 4 éve folyton itt volt valaki, ha épp csak benézésre volt idõ , akkor is bekukkantottak. Anyum 50 km-rõl 3 naponta jött a kis robogójával. Aztán jött a kistesó 2 év különbséggel, és ahogy hazajöttünk a kórházból, sajnos a férjemnek mennie kellett dolgozni, tök egyedül maradtam egy dacoló kétévessel és egy újszülöttel. Bár élveztem az újdonságot, de hulla fáradt voltam. És még egy tányér kaját nem hozott senki, fõznöm kellett. Hálistennek nem egy nyámnyila asszony vagyok, de azért jól esett volna megülni, pláne, hogy éjszakáim se voltak. Majd ahogy telt az idõ, a kicsi elkezdett dacolni, a nagyon kijött a testvérféltékenység, még egy boltba is úgy tudtam velük menni, hogy a bugyim is vizes lett, olyan csúnyán vislekedtek. De mindettõl független cûhölnöm kellett õket bankba, postára, boltba, gyógyszertárba, mindenhova...majd ovis anyáknapja egy hisztis 1, 5 évessel...na ne mondjam. És senki, de senki nem jött volna át csak pár napra, hogy kicsit regenerálódjak. _Nyilván nem nekik szültem meg ne panaszkodjak. Nem is panaszkodásként írom, de a figyelem, ami jól esett volna, meg a mai napig jólesne. Amit az elsõnél kaptam. Pedig egy gyereknél aztán volt idõm temérdek. De figyelj, én büszke vagyok magamra, soha senki nem mondhatja, hogy bármire ne lennék képes.És ez kompenzálja az érzést. Pláne amikor látom, hogy más gyerekére mindig vigyáz valaki, és mégis panaszkodik, hogy semmire sincs ideje:) Sose felejtem el az okos kérdést:nagyot vinnem kellett dokihoz, ilyenkor egyértelmûen a kicsi is jött, hisz nem ajánlotta fel, hogy vigyáz a házra...és gúnyosan megkérdezték, miért nem hagyom otthon a babát, minek viszem rendelõbe....az ilyenek azért gondolkozhatnának, hogy nyilván nem jókedvében visz magával az ember egy nyûgös beteg nagyot és egy unatkozó kicsit, kitéve annak, hogy elkap bármit...
Nekem a nagyfiam volt az elsõ gyerek a családban tehát õ tényleg csodaszámba ment akkoriban, azóta született jó pár baba és mind fiú. Most 5 éves a fiam 39. hétben vagyok a másodikkal. Õ addig volt szenzáció míg a nemét nem tudtuk, hogy legyen végre egy kislány de nem lett õ is fiú lesz. Nekünk persze mind1 de mindenki csak sajnálkozik. Nekem mindig is volt segítségem mert anyukám nem dolgozik és mivel egy örökmozgó fiatalos nagyi nem is kell kérnem szívesen vigyáz a fiamra. Viszont hogy én ezért mit kapok a családban! Hogy lepasszolom a gyereket meg keveset foglalkozom vele, meg hagyom hogy elkényeztesse a nagyi. Na mondjuk pont az én fiam az akire a fentiek nem igazak, mert nagyon klassz kis pasas, semmi nyûgje nincs és különben is ha nem akar a nagyival lenni úgyis megmondja, soha nem én küldöm el magamtól. Ha akar és a mama is akarja akkor mehet és kész. Én mondjuk ezért vártam 5 évet a másodikkal, mert nem akartam hogy még ezért is kapjak, hogy mert a mama akkor is segít. A nagy már oviban lesz amit imád sokkal változatosabb neki ott mint itthon. Így lesz idõm a picire is, délután meg majd a nagyra külön külön. Mondjuk nálunk meg pont mindig a picik az istenek, a nagy meg bármit csinál természetes mert ugye õ már nagy így ügyesebb.
Kop-kp mind a 2terhességemet örömmel figyelték. Sõt a lánykámmal új ismerõsök jobban is izgultak. A másodikra: ugyan ha nagyon nem bírom foghúzva lepasszolom a fiam(26hónapos), hogy kicsit tudjak tõle pihenni, illetve most amíg suliban vagyok a dédi figyeli a gyerekeket heti 2nap 3-3órára hagyom ott õket, és a fejtágítás nem épp a pihenés netovábbja. És rengetegszer megkapom, hogy az elsõt is minek, meg én akartam akkor oldjam meg. Az apai nagyszülõk vasárnap addig ülnek az ágyak szélén amíg a férjemmel megeszünk egy egy fagyit, de ez is kb rohanás, minden csak nem pihenés:( És vagy rosszalló fejcsóváló emberekkel találkozok, vagy az igazi bicskanyitogató lesajnálókkal. Az a pár normális ember felüdülés.
A kérdező hozzászólása: jaj köszönöm, annyira jó olvasni, hogy nem én látom teljesen sötéten a dolgokat :) ja igen ez a tanulság, együk amit fõztünk. de mikor a barátnõknek kellett segíteni, mikor társaságra vágytak, vagy egy sírópárnára, akkor ott voltam nekik, magamtól is láttam ha gáz van valakivel, és örömmel, izgalommal segítettem, én SZERETEK segíteni. és most õk nincsenek sehol. kicsit elõre kárörvendek, mikor eszembe jut, hogy õk is lesznek ilyen szituban :) ha elfogadják, és még egyáltalán barátkoznak velem (sanszos, mivel én leszek a vén róka), segítek akkor is nekik, és remélem leesik majd, hogy nekem is jólesett volna. Egyébként nem vagyok depis, sem besavanyodott, ugyanaz a pörgõs csaj vagyok, mint voltam, csak megtudtam mi a felelõsség. Csak néha eléggé berágok az élet igazságtalanságán. És igaza van annak, aki az idõs nénit hozta fel példának, tényleg annyira nulla empátia szorult az átlagemberbe, hogy szörnyû. Ha mindenki figyelne mindenkire mennyivel szebb lenne az élet?!
Jaj de igazad van!bár nekem egy fiam van, 1 éves, de egy kevéske segítségem sincs.mindenki csak az észt tudja osztani, h igy kéne meg úgy kéne, de a helyzetembe nem tudnak belegondolni.Mindig azzal jönnek, h keljek hajnalba, és amig nem ébred fel a kicsi addig én tudok fõzni, mosni, takarítani.Vagy amikor napközbe alszik....egyedül párom mondja mindig h dõljek le én is mikor a fiúnk alszik, mert õ látja rajtam h sokszor olyan vagyok mint a mosott sz*r.fõleg most jön a foga, több is egyszerre, és nagyon rossz éjszakáink vannak mostanában.
Szerintem a körülöttünk lévõknek míg nincs gyereked fura érzés belegondólni, hogy neked gyereked lessz mert nem tudnak lehet elképzelni babáva.Mindenki tanácsot akar adni, hogy õ hogy csinálta meg felevenedik nekik az mikor az övék volt pici akkor milyen nehéz volt és, hogy, hogy fogsz te majd boldogúlni a sajátoddal.Azért kérdezõsködnek ajnároznak, hogy hogy boldogúlsz meg, hogy ugye nem könnyû ez az egész!?A másodiknál meg már tudják, hogy tudod a dörgést, hogy kell egy babával bánni mert van egy gyereked.Meg az elsõ gyerek mindig különleges mert neked gyereked lessz húú de nagy szám!!!!!!Pedig szerintem is már 2 gyereknél kéne több segítség.Én még csak most várom majd, hogy végre megfoganjon a 2. baba de abba bele gondolok mindig, hogy milyen nehéz lessz majd 2-vel mert én is úgy vagyok mint te!Szerintem ha megtudja a környeztem, hogy babás vagyok majd akkoriba akkor nem fog elmenni a fantáziájuk, hogy nekem babám leesz!!!Annyi lessz a pletyka, hogy képzeld ez az ix személy már megint terhes, nem pedig az, hogy képzeld az x személynek gyereke lessz menjünk segítsünk neki!!
a szakkönyvek valóban az elsõ bébirõl szólnak!! én is kivágtam õket a második babánál! "Csak a kisbabára hangolódjon, ne csináljon semmi mást, stb.... !! Egy fenét! és a naggyal mi lesz?? Nálunk a családban egyformán örülnek a kistesónak, de tény hogy a távolabbi barátoknál õ már nem volt akkor esemény. Sajnálom, hogy nem tudod másra bízni :( Ha van olyan szülõtárs, akivel kölcsönös a szimpátia, hosszú idõ után elképzelhetõnek tartom, hogy kölcsönösen vigyázzunk egymás gyerekeire, akár csak 1-2 órára is.

Miért van, hogy csak második vagy többedik szülésnél próbálják automatikusan a gátvédelmet?

Biztos nem minden kórházban, de nálunk úgy volt. Az els?nél automatikusan vágtak, a másodikat gátvédelemmel szültem. Azt mondták, hgoy a másodiknál már meg szokták próbálni.

Legjobb válasz: Mert a dokik sietnek, szeretnek vágni, gyorsabban kint van a gyerek, nem kell puzzle-ozni az esetleges repedéssel, és van miért elkérni a hálapénzt. Én már az elsõnél is megmondtam, hogy nem kérek a gátmetszésbõl, és érdekes módon nem is volt rá szükség, egy kis odafigyelés és néhány perccel hosszabb kitolás kellett hozzá. De amúgy a második valóban könnyebben jön, a "járt" úton. :)

Mert a dokik sietnek, szeretnek vágni, gyorsabban kint van a gyerek, nem kell puzzle-ozni az esetleges repedéssel, és van miért elkérni a hálapénzt. Én már az elsõnél is megmondtam, hogy nem kérek a gátmetszésbõl, és érdekes módon nem is volt rá szükség, egy kis odafigyelés és néhány perccel hosszabb kitolás kellett hozzá. De amúgy a második valóban könnyebben jön, a "járt" úton. :)
mert elsõ szülésnél akinél nem vágnak, az ált szakad, és az rosszabbul gyógyul (aki nem, az mázlista).
Ien, elmáéletileg a többedik szülésre már jobban tudja a szervezet, hogy mi fog történni, és a kötõszövetek, izmok is könnyebben "engednek". Az elméletileg szó arra vonatkozott, hogy egy felesleges beavatkozásoktól mentes, saját ütemben, helyzetben történõ szülés esetében elsõre sem kéne vágni, hanem hagyni idõt, hogy a táulás magától megtörténjen. Amíg viszont a kórházakban idõkorlátot szabnak a szüléshez, gyorsítják, nem engedik a szülõ nõt megválasztani a teshelyzetet..., sok esetben automatikus a gátmetszés is:(.
Egyet ertek! Ez igy van!
Én nemrég szültem, elsõ baba.Nálam megpróbálták a gátvédelmet, igaz, aztán a végén vágni kellett, de a szülésznõ is tágított, illetve hagytak idõt arra is, hogy a baba feje is tágítson a gáton. Szóval csak azért vágtak, mert muszáj volt. De ezt valóban szerintem kórház, orvos, szülésznõ, és az adott szülés "lefolyása" is befolyásolja.
Nekem nem vágták peddig elsöt szültem 8 hónapja, igazén kint szültem németországban, és a terhesség utolsó heteiben jártam akupunkturás kezelésekre attól gyorsan tágultam és nem is repedttem meg.ja és közben a védõnõ masszírozta olajjal is a gáttat.
Nekem az elsonel megprobaltak. Ket oltesnyit vagni kellett, mert a lanyka a feje mellett tartotta a kezet. Lehet, hogy nagyobb is lett volna, ha nem masszirozza, tagitja a teruletet. A masodiknal egy masik szuleszno meg sem probalta. O inkabb magaval volt elfoglalva, mint velem. A varras ekkor is ket oltes volt, de siman ultem szules utan a fenekemen. Szoval korhazi protokoll, es szemelyzet fuggo.

Az elsõ szex meg volt, véreztem is meg minden, de a második is ugyan ugy fájt mint az elsõ kb. Mi lehet a baj vagy miért van miért fáj még mindig?

Legjobb válasz: Esetleg korán hatol be, túl nagy, és/vagy nem várt pár napot a második elõtt. Igy elsõ tippre. (túl kevés infót irtál!) Egyébként az is fontos lenne, hogy hány évesek vagytok

Esetleg korán hatol be, túl nagy, és/vagy nem várt pár napot a második elõtt. Igy elsõ tippre. (túl kevés infót irtál!) Egyébként az is fontos lenne, hogy hány évesek vagytok
A kérdező hozzászólása: sztem egy hónap el telt utána miután ujra csináltuk én 16éves õ 17
kevés elõjáték
lehet, hogy nem volt elég "csúszós" de egyébként embertõl függ, nekem még a harmadik is ugyanúgy fájt, lehet neked is kell egy kis idõ, hogy minden tökéletes legyen. :) lehet, hogy csak kicsit érzékenyebb vagy...
nincs éles határ h meddig fáj és mikortól nem (lehet h nem izgultál fel eléggé, vmiért nem nedvesedtetek be, vagy a testednek ennyi idõ még kevés volt h hozzászokjon) óvatosan kell csinálni és nem lesz probléma :)

Miért van ekkora különbség egy testvérpár tagjai között, hogy egyikkel (elsõ kép) akar több lány is járni és van is párja, még a másodikkal (2. kép) senki sem, akárhogyan próbálkozik? Õszintén!

a href='#' title='Ha bejelentkezel, a link kattinthatóvá válik' onclick='alert("A link bejelentkezés után lesz kattintható."); return false;'>[link]

Legjobb válasz: Látszik az elsõn hogy nagy csibész. A másodikon meg hogy tipikusan jófiú. Szerintem, de én is kíváncsi vagyok a válaszokra.

Látszik az elsõn hogy nagy csibész. A másodikon meg hogy tipikusan jófiú. Szerintem, de én is kíváncsi vagyok a válaszokra.
A kérdező hozzászólása: Ezt a 3-at csak hallottam, lehet 4 volt. De attól biztos nem több. Csak ez is olyan, hogy nem mindenki mer minden nap 1-1 csajt leszólítani, persze akkor volna több sansz. Csak valakinek ha rossz folt esik az önbecsülésén a sok elutasítás miatt, akkor rosszul érzi magát. Bár ahogyan hallottam, egy átlag pasinak legtöbbször azért le kell szólítania (most random lányokra gondoltam) 25-30 lányt, hogy 1-2 összejöjjön neki randi szintjéig. Még a legjobb pasiknak is kell 6-7 lány, mire egy összejön.
Az 1. klasszisokkal bénábban fest mint a 2.képen lévõ Jason Statham imitátor.
A kérdező hozzászólása: Hiába, ha neki van párja, a másiknak meg nincs. Van ez így.
Tudnak róla, és belegyeztek, hogy ide feltölts a képüket, hogy feltehesd ezt a kérdést?
A kérdező hozzászólása: Igenis! Nem sértek ezzel meg senkit sem, jelentem.
1-es, egy kép alapján hogy lehet eldönteni, hogy nagy csibész meg jó fiú? Én is tudok lenni nagy csibész egy képen, ha akarok , pedig pont a jó fiú vagyok:D Kérdezõ: Szerintem megválaszoltad a kérdésed...rossz tapasztalat volt neki, hogy egy hosszú kapcsolatban megcsalták, azóta is visszautasításokat kap, emiatt az önbecsülése is eshet...
# 19: Megérzés volt... Látszik rajtuk, hogy teljesen más a személyiségük.
Az elsõ humoros, vicces figurának tûnik, a második mufurc lelkizõs keménynek mutatom magam alaknak. Inkább szeretek nevetni egy kapcsolatban, mint lelket boncolni így ha ennyi alapján kellene választani nekem is az elsõ jobban tetszene hiába a pénz (ha már felhoztad a több millás motort). 23 N
Testvérek között is lehetnek óriási különbségek!!:) A nõvérem és én is elég különbözõek vagyunk, nemcsak külsõ, de belsõ tulajdonságaink is.:) Szerintem az a 2. szálljon le a motorjáról;) mert sztem fontosabb h az a lány a fiúhoz akarjon hozzámenni, nem a motorjához v a pénzéhez, és magát a fiút szeresse, külsõ és belsõ, rossz és jó tulajdonságaival együtt. Még az Így jártam anyátokkal egyik részében volt egy nagyon jó mondat, ami megmaradt bennem: ""Lehet, hogy várnunk kéne valakire, aki nem csak tolerálja a dilijeinket, hanem szereti is azokat."
Igazából nem tudom, külsõre nincs akkora különbség, hogy erre lehetne fogni, olyasmit sem látok, amit az elsõ válaszoló. Nyilván csak a viselkedésükben lehet valami.
# 11: Tudom, hogy nem te vagy, az csak egy szófordulat volt... Egyébként azért a 3 év alatt 3 próbálkozás nem túl nagy mennyiség. Én fél év alatt próbálkoztam ennél jóval több lánynál... Úgyhogy szedje össze kicsit magát és menni fog.
A kérdező hozzászólása: Senkim? Nem én vagyok. Csak ismerõs. A próbálkozást úgy értem, hogy 3 év alatt 3 próbálkozás.
nekem a második jobban bejön külsõre, de belsõleg az elsõ lehet a lányoknak nyerõ
A kérdező hozzászólása: Az elsõ autóval jár, második több milliós motorral. Persze ez nem lényeg, vagy mégis?
A kérdező hozzászólása: Egyébként rendes mind a kettõ, ismerem õket. Arany szívük van, csak a 2. linkebb, nem sokat mer kezdeményezni.
# 3: A közvélekedéssel ellentétben nem annyira számít a lányok többségének az, hogy kinek mennyi pénze van. A stílus fontosabb annál. Bár akkor is meglepõ, hogy a motoros jófiúra nem buknak.
A kérdező hozzászólása: Volt párja ha jól tudom 3 éve, de a csaj megcsalta és azóta lett mufurc.
A kérdező hozzászólása: Mondjuk az elsõ az 24 éves, a 2. pedig 29.
Hát akkor nincs min csodálkozni. Nem elég, hogy nem kezdeményez, még csalódott is a lányokban. Szerintem ennyi elég ahhoz, hogy ne legyen senkid. Bár a kérdésben még azt írtad, hogy akárhogy próbálkozik... Ellentmondás!
Nekem egyik se jön be.
Én biztos nem a megjelenésükben keresném az okokat, és nem is abban, hogy ki milyen járgánnyal jár. :-) (Ízlések és pofonok, de nekem személy szerint amúgy a második képen levõ testvér jóképûbbnek és férfiasabbnak tûnik.)
a motorosnak ha akarná több nõje lehetne mert arra buknak jobban a lányok de ezek szerint nem akarja, de lehet válogat a csajok közt vagy csak egyfajta jön be nekik a motorját meg nem fogja eladni egy csaj miatt én se adnám el akár mennyi milliós gép én többre értékelem azt az embert aki gyüjt vmire mint azt aki elissza elcigizi vagy el bulizza vagy drogozza esetleg elcsajozza a pénzét mert havi 40-50 ezret ezekbõl nem nehéz elszórni ha össze adod pár év alatt egy motor ára vagy egy kocsijé hosszabb távon egy házé ezek után mejik pasi kell a csajoknak??? aki tud gyûjteni vagy aki elbulizza stb? na ugye meglesz a motoros párja is elõbb utóbb csak most õt ez érdekli de ha kinézted magadnak a motorost lehet hosszabb udvarlást kell véghez vinned

A számítógépem első bekapcsoláskor csak zúg, és nem indul el. A második bekapcsolásra ellenőrzi a számítógépben lévő dolgokat és elindul. Miért van ez? Hogy lehetne megjavítani?

Legjobb válasz: A tápegység van meghalva rosszul adja az áramot nem tud mindent elindítani ahogyan kéne ezért indul másodjára ezért ellenõriz indulás elõtt mindent. A zúgás az ventilátor baj lehet, vagy már nagyon be van porosodva vagy csapágyas, akkor cserélni kell. Én bevinném egy szervizbe átnézetni mert lehet hogy teljesen más hibája van, de én így látatlanba tápegység hibára tippelek.

A tápegység van meghalva rosszul adja az áramot nem tud mindent elindítani ahogyan kéne ezért indul másodjára ezért ellenõriz indulás elõtt mindent. A zúgás az ventilátor baj lehet, vagy már nagyon be van porosodva vagy csapágyas, akkor cserélni kell. Én bevinném egy szervizbe átnézetni mert lehet hogy teljesen más hibája van, de én így látatlanba tápegység hibára tippelek.
A kérdező hozzászólása: A zúgást úgy értettem, hogy bekapcsol, csak nem ad jelet. Kösz a választ. ;-)
A kérdező hozzászólása: Mas otlet?
"A zúgást úgy értettem, hogy bekapcsol, csak nem ad jelet." Szerintem pontosan érti az elsõ, hogy mire gondolsz... És ez pontosan a tápegység gyengeségének a jele. Egyszerûen nem tud rendesen elindulni, nem tudja (valószinûleg "hidegen") egybõl azt a teljesítményt leadni, ami minden eszköz elindulásához (fõleg a két legnagyobb fogyasztók: proci, videokártya) elindulásához kell. Ilyenkor egy olyan állapotba kerül a gép, hogy a tápfeszültségek a ventillátorok mûködéséhez megvannak (ezért zúg), de a rendes elinduláshoz már nincs. Ha nem a tápegység gyenge, akkor tönkrementek az alaplapon a tápellátást szabályozó áramkörben a kondenzátorok. Ezt abból látod, hogy felpúposodnak a proci körül a henger alakú alkatrészek.
A kérdező hozzászólása: Ha tápegységhiba lenne, mennyi lenne a javítás/kicserélés?
Javítani nem érdemes, egy új és normális tápegység kb 10000Ft.

Vélemények a görbémről? Ez az első hónap hogy mérem a hőmet! Miért van az hogy a görbe első fele kacifántos, a második fele pedig rendezett?

http://www.ciklus.hu/images/diagramok/848ecdab5f04b2d10d760f..

Legjobb válasz: Szerintem 17-én volt péd, a nyákot és a görbédet is figyelembe véve. Egy órás eltéréssel mért adatokból is látszik azért, mikor zuhan és megy fel a hõ. Én sem mindig ugyanabban az órában mérem a hõmet, de az orvosomnak így is nagy segítségére volt... (nekem a hormonrendszeremet tanulmányozta.) A második szakaszban (luteális fázis) a progeszteron és az ösztrogén mennyisége kiegyensúlyozottan megemelkedik az elsõhöz képest, így ez a szakasz többeknél egyenletesebb, mint az elsõ. A babatervezok-otthona.net -en sok pédagörbét átnézve rájöhetsz te is, hogy ahány nõi test, annyi szokás, ezért kell mindig a magad elõzõ havi görbéihez viszonyítani- és nem másokéhoz. Az enyémben pl az elsõ szakaszban is viszonylag egyenletes a hõ: http://www.ciklus.hu/images/diagramok/3c6141edd53853d7287398.. Mától kezdve pl stabilan 37 körül lesz majd, egészen a mensim második napjáig, akkor szokott leesni. (Ha megjön...) És ez a görbe is, így is pont jó:)

Szerintem 17-én volt péd, a nyákot és a görbédet is figyelembe véve. Egy órás eltéréssel mért adatokból is látszik azért, mikor zuhan és megy fel a hõ. Én sem mindig ugyanabban az órában mérem a hõmet, de az orvosomnak így is nagy segítségére volt... (nekem a hormonrendszeremet tanulmányozta.) A második szakaszban (luteális fázis) a progeszteron és az ösztrogén mennyisége kiegyensúlyozottan megemelkedik az elsõhöz képest, így ez a szakasz többeknél egyenletesebb, mint az elsõ. A babatervezok-otthona.net -en sok pédagörbét átnézve rájöhetsz te is, hogy ahány nõi test, annyi szokás, ezért kell mindig a magad elõzõ havi görbéihez viszonyítani- és nem másokéhoz. Az enyémben pl az elsõ szakaszban is viszonylag egyenletes a hõ: http://www.ciklus.hu/images/diagramok/3c6141edd53853d7287398.. Mától kezdve pl stabilan 37 körül lesz majd, egészen a mensim második napjáig, akkor szokott leesni. (Ha megjön...) És ez a görbe is, így is pont jó:)
ilyen össze-vissza idõpontba mért hõ nem mutat az égvilágon semmit, felesleges idõpazarlás mérni, ha nem ugyanakkor csinálod, én amúgy sem hiszek a hõmérésben, mert egyáltalán nem egzakt. semmit nem mutat így sajos, a nyákod több mindent elárul, szerintem, amikor tojásfehérjás, akkor volt pé.
A kérdező hozzászólása: de nekem a ciklusom második felétõl szinte mindegyik nap tojásfehérjés a nyákom.... Számomra meg az értékelhetetlen! Köszi a választ! megpróbálom egy idõben mérni... De sajnos nem tudom szabályozni hogy mikor keljek fel!
A kérdező hozzászólása: a második válaszolónak nygon szépen köszönöm! sokat segitettél! Majd a következõ ciklusnál már tapasztaltabb leszek! még egyszer köszike! nagyon aranyos vagy!
Igazán nincs mit, szívesen.:)
Szia! Szerintem normális és jó a görbéd! Régen én is hõmérõztem és én úgy tudom, hogy pé elõtt cikkcakkos a görbe, majd pé után megemelkedik és platószerû (tehát egyenletesebb, de magasabb a hõ)egészen a menstruációig, amikor megint leesik a hõ, ha meg terhes vagy akkor fentmarad! Én ez alapján csináltan régen, de én könyvekbõl néztem utána, és nekem bejött. Ezért gondolom, hogy a tied jó és lehet sikerült is ebben a hónapban!
A kérdező hozzászólása: köszike!

Lenne pár kérdésem az Egri csillagok c. könyvből.1. A második rész utolsó fejezete jóval rövidebb, mint a többi. Miért van jelentősége a két rövid mondatnak? Hogyan egészítenéd ki ezt a részt?

2. Miért érezzük Ceccey viselkedését igazságtalannak Gergellyel szemben? (Harmadik rész) 3. Milyen számukra ismeretlen dolgokkal találkoznak Konstantinápolyban a magyarok? 4. Az anyai szeretet, önfeláldozás milyen példáit talalálod a regényben! 5. Számodra melyik a legemlekezetesebb regénybeli színhely, szereplő, esemény? Miert?

Legjobb válasz: Szia ! 1. A második rész ....."Oda, Buda a címe és a 24. számú fejezetrõl van szó. Valóban csak 2 mondat. A török szultán visszaindul Konstantinápolyba és magával viszi rabláncon Török Bálintot. Kiegészíteném azzal, hogy emlékeztetném az olvasót arra a történetre, amikor Török Bálint még a saját várában az udvaron párviadalra hívja ki török rabjait. Aki gyõz vele szemben, annak szabadság a jutalma. Van egy kis termetû, gyenge fizikumú török fogoly, aki már sokadszor áll ki a nagyúrral, Török Bálinttal. Mindannyiszor veszít. Sírva, könyörögve kéri fogva tartóját, bocsássa el, mert szeretné fekete szemû kisfiát, feleségét viszontlátni. Török Bálint szívtelenül utasítja vissza a rab kérését. Õ ekkor megátkozza Bálint urat, azt kívánja neki, hogy rabságban sínylõdve élje le élete hátralévõ napjait. Az átok beteljesül, Török Bálint a Jedikulába, a Héttoronyba kerül, sohasem tér többet vissza Magyarországra ! Persze sok mindent lehetne írni kiegészítésképpen, engem ez nagyon megragadott, és emlékeztem az átokra. Nézem a többi kérdést is !

Szia ! 1. A második rész ....."Oda, Buda a címe és a 24. számú fejezetrõl van szó. Valóban csak 2 mondat. A török szultán visszaindul Konstantinápolyba és magával viszi rabláncon Török Bálintot. Kiegészíteném azzal, hogy emlékeztetném az olvasót arra a történetre, amikor Török Bálint még a saját várában az udvaron párviadalra hívja ki török rabjait. Aki gyõz vele szemben, annak szabadság a jutalma. Van egy kis termetû, gyenge fizikumú török fogoly, aki már sokadszor áll ki a nagyúrral, Török Bálinttal. Mindannyiszor veszít. Sírva, könyörögve kéri fogva tartóját, bocsássa el, mert szeretné fekete szemû kisfiát, feleségét viszontlátni. Török Bálint szívtelenül utasítja vissza a rab kérését. Õ ekkor megátkozza Bálint urat, azt kívánja neki, hogy rabságban sínylõdve élje le élete hátralévõ napjait. Az átok beteljesül, Török Bálint a Jedikulába, a Héttoronyba kerül, sohasem tér többet vissza Magyarországra ! Persze sok mindent lehetne írni kiegészítésképpen, engem ez nagyon megragadott, és emlékeztem az átokra. Nézem a többi kérdést is !
Még az elõzõ kérdéshez ! Azért van jelentõsége a két rövid mondatnak, mert még jobban megráz bennünket az esemény. Nem számítottunk volna erre, hiszen Török Bálint szóba állt a török szultánnal, egyenlõ partnerként tárgyalt vele. Késõbb vette észre, hogy a török "nem jóban sántikál". A sok ajándék a királynénak, az uraknak, a vendégül látás, a ceremónia már gyanús lehetett ! Elterelés volt a lényegrõl, hogy mialatt folyt a vendégség, a várat /Budát/ csellel bevette a török sereg.
2. kérdés: Cecey azért igazságtalan Gergellyel szemben, mert gyerekkorában, amikor a kisfiú megmentette a töröktõl Vicuskát/Évát/ az apa neki ígérte leánya kezét. Most pedig, a királyné férjhez akarja adni Évát Fürjes hadnagyhoz, ezt nagy megtiszteltetésnek érzik a szülõk. Gergelyt /a szegény jobbágyfiút/ már nem tartják megfelelõ partinak a lányuk számára. Gergely megbántottságában, sértõdöttségében visszakéri a 315 aranyat, amelyet még kisgyerek korában Ceceyéknél helyeztek el, hogy õrizzék számára, ha felnõ.
3. Aznap van a perzsa gyászünnep Konstantinápolyban, amikor a magyarok odaérnek. /Mekcsey, Gergely, Éva, Török Jancsi, Matyi, Sárközi és a cigány lány/ A város gyönyörû, az Aranyszarv öböl, és a magasra nyúló minaretek, tornyok, ahol a müezzinek imádkoznak hajnalban. Az arany kupolás templomok látványa is ámulatba ejti õket. Tündérvárosnak tûnik számukra a török fõváros. A gyászünnepi felvonulást, amely Husszein és Hasszán emlékére történik, elborzadva nézik Gergelyék. A résztvevõk saját hátukat, mellüket ütlegelve vonulnak a város utcáin, korbáccsal, kötelekkel vérzõ sebeket ejtve magukon. Vannak, akik kopaszra nyírt fejüket karddal vagdossák és már csak rogyadozva képesek járni a vérveszteségtõl. Mindez hihetetlennek tûnik a magyarok számára.
5. Legemlékezetesebb színhely, esemény, szereplõ ? Tudnál mondani ilyet, hogy azt megbeszéljük, leírjuk közösen ? Hogy olyan legyen, ami valóban Neked tetszik !
Nekem csak egy kérdésem lenne: miért nem olvasod el?
A kérdező hozzászólása: Koszonom szepen erzsimama! :) Nekem a legemlekezetesebb szinhely az egri var volt, szemely az Dobó István, esemeny a csata volt. :)

Lányok! A tesztemen a második csík ott van de vastagabb. Miért?

Legjobb válasz: Az egyik csík mindenféleképpen erõsebb és vastagabb a második ami halványabb az mutatja hogy terhes vagy.

Az egyik csík mindenféleképpen erõsebb és vastagabb a második ami halványabb az mutatja hogy terhes vagy.
képed nincsen?
A kérdező hozzászólása: Megpróbálom feltenni.És az baj, hogy úgy látom halványodik, vagy a száradástól?
Igen a száradástól egy kicsit fakul, de a képet próbáld meg felrakni, légyszi!:)
Varjuk a kepet :)
hát ha 2 csík akkor pozitív.mindegy hogy vastagabb, de ott a második csík.azért halványodik mert szárad a teszt.gratulálok
Kép? :)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!