Találatok a következő kifejezésre: Miért nem már egy (889 db)

Miért nem marad egy chatablaknál a chatroulett?

Ugyan nincs kamerám, de felnéztem. Kipróbáltam milyen is, de ahogy bejön valaki, már connectol is tovább egy másikhoz, ahonnan megint tovább megy... Mi a baj? Miért nem marad egynél?

Legjobb válasz: nem a chatroulette az oka. az emberek nyomják meg a next gombot, mert valami oknál fogva senki nem akar olyannal chatelni, akinek nincs kamerája. tapasztalatból tudom xd

nem a chatroulette az oka. az emberek nyomják meg a next gombot, mert valami oknál fogva senki nem akar olyannal chatelni, akinek nincs kamerája. tapasztalatból tudom xd

Miért nem mer egy fiú odamenni egy lányhoz, ha tetszik neki, a lány pedig több jelet küldött már?

Legjobb válasz: Errõl én õszintén lebeszélnélek. Én többször voltam már így, és már a határán voltam, hogy odamenjek a sráchoz és randit kérjek, de a végén mindig kiderült, hogy van barátnõje, és engem csak hülyített. Ha elég egyértelmû jeleket adtál, akkor az õ dolga lépni, ha egy-két héten belül nem teszi meg, keress másik srácot. Konkrétan az egyetemen nagyon tetszett egy srác. Sokat beszélgettünk, már hétvégén is hivogattam, hogy mi a lecke, stb. Úgy éreztem én is tetszem neki, telefonon órákat beszéltünk. Egyszerûen nem értettem, hogy miért nem lép már. Aztán egyszer csak rákérdeztem, hogy hol lakik és kivel, és kiderült, hogy a csajával egy albérletben. Köpni-nyelni nem tudtam, de szó szerint iszonyú ciki volt. Késõbb mondta az egyik osztálytársam, hogy mindenki rajtam röhögött, hogy mennyire csorogtam a srác után, nagyon-nagyon egyértelmû volt. Soha többet ilyen helyzetbe nem hozom magam, az tuti, és még mi lett volna, ha esetleg randit kérek?

Errõl én õszintén lebeszélnélek. Én többször voltam már így, és már a határán voltam, hogy odamenjek a sráchoz és randit kérjek, de a végén mindig kiderült, hogy van barátnõje, és engem csak hülyített. Ha elég egyértelmû jeleket adtál, akkor az õ dolga lépni, ha egy-két héten belül nem teszi meg, keress másik srácot. Konkrétan az egyetemen nagyon tetszett egy srác. Sokat beszélgettünk, már hétvégén is hivogattam, hogy mi a lecke, stb. Úgy éreztem én is tetszem neki, telefonon órákat beszéltünk. Egyszerûen nem értettem, hogy miért nem lép már. Aztán egyszer csak rákérdeztem, hogy hol lakik és kivel, és kiderült, hogy a csajával egy albérletben. Köpni-nyelni nem tudtam, de szó szerint iszonyú ciki volt. Késõbb mondta az egyik osztálytársam, hogy mindenki rajtam röhögött, hogy mennyire csorogtam a srác után, nagyon-nagyon egyértelmû volt. Soha többet ilyen helyzetbe nem hozom magam, az tuti, és még mi lett volna, ha esetleg randit kérek?
Esetleg nem fogja a jeleket. Talán oda kellene menni ahhoz a fiúhoz végre. Tudod, egyenjogúság van.
1-nek adok igazat, menj oda, ha o nem akar. Ha 2-at koveted soha nem derul ki.
Ki mondta, hogy randit kérj? Csak menj oda hozzá, beszélgess vele, hívd el valahova... aztán majd kiderülnek a dolgok. Tudod, lánynál éppen így elõfordulhat, hogy van már fiúja. Az nem ciki a fiúnak? Nem ám, mert honnan tudhatná? Csak ha megkérdezi. De nem ezzel a kérdéssel kezdünk.
lehet, hogy rossz irányba áll az antennája. vagy nincs hitelesített enigma gépe. esetleg nincs jelbeszéd képesítése, próbáld meg szóban, vagy írásban. egyébként meg biztós búzi. te miért nem mersz odamenni? " Errõl én õszintén lebeszélnélek. Én többször voltam már így, és már a határán voltam, hogy odamenjek a sráchoz és randit kérjek, de a végén mindig kiderült, hogy van barátnõje, és engem csak hülyített. Ha elég egyértelmû jeleket adtál, akkor az õ dolga lépni, ha egy-két héten belül nem teszi meg, keress másik srácot. Konkrétan az egyetemen nagyon tetszett egy srác. Sokat beszélgettünk, már hétvégén is hivogattam, hogy mi a lecke, stb. Úgy éreztem én is tetszem neki, telefonon órákat beszéltünk. Egyszerûen nem értettem, hogy miért nem lép már. Aztán egyszer csak rákérdeztem, hogy hol lakik és kivel, és kiderült, hogy a csajával egy albérletben. Köpni-nyelni nem tudtam, de szó szerint iszonyú ciki volt. Késõbb mondta az egyik osztálytársam, hogy mindenki rajtam röhögött, hogy mennyire csorogtam a srác után, nagyon-nagyon egyértelmû volt. Soha többet ilyen helyzetbe nem hozom magam, az tuti, és még mi lett volna, ha esetleg randit kérek?" :D:D:D nõi logika: szerintem tetszettem neki, de kiderült hogy van barátnõje = hülyített. én is csak röhögök az ilyen lányokon. rohadt sokat besézlgethettetek ha azt se tudtad kivel él. "már hétvégén is hivogattam, hogy mi a lecke" - micsoda konkrét utalások :D:D kérdezd meg tõle hány óra, biztos érteni fogja, hogy feleségül kellene vennie. " 1-nek adok igazat, menj oda, ha o nem akar. Ha 2-at koveted soha nem derul ki." ennyi

Miért nem írt minden apostol evangéliumot? Máté és Márk miért írt? Miért vették bele a Bibliába mind a négyet, miért nem csak egy maradt benne?

Legjobb válasz: Idõben az elsõ írás: Márk evangéliuma. Több evangélium is van, hosszas egyházi viták után ez a 4 lett kanonizálva. A többit is el tudod olvasni, egyházi kiadásban megjelentek. Apokrif evangéliumok címen. Azok maradtak így ki, amiknél a viták során úgy gondolták, félreérthetõ vagy nehezen érthetõ. A legkedvesebb, legbensõségesebb tanítványa Jézusnak: János evangélista, nagy kegyelem, hogy Õ is írt. János evangéliuma színtiszta metafizika, ahogy azt már az elõszóban láthatjuk. Tanúbizonysága mindenek feletti. És végtelen a kegyelem, hogy a Jelenések Könyvét is megírhatta Pathmosz szigetén.

Idõben az elsõ írás: Márk evangéliuma. Több evangélium is van, hosszas egyházi viták után ez a 4 lett kanonizálva. A többit is el tudod olvasni, egyházi kiadásban megjelentek. Apokrif evangéliumok címen. Azok maradtak így ki, amiknél a viták során úgy gondolták, félreérthetõ vagy nehezen érthetõ. A legkedvesebb, legbensõségesebb tanítványa Jézusnak: János evangélista, nagy kegyelem, hogy Õ is írt. János evangéliuma színtiszta metafizika, ahogy azt már az elõszóban láthatjuk. Tanúbizonysága mindenek feletti. És végtelen a kegyelem, hogy a Jelenések Könyvét is megírhatta Pathmosz szigetén.
A kérdező hozzászólása: Tudom, hogy mind a négynek más a szemszöge, de ettõl még fura, hogy négy is bekerült. Nem hallottam még más könyvrõl - akár más vallások szent könyveirõl - , amikben egy eseménysor négyszer volt rögzítve, ugyanúgy meg nyiván nem tudták volna megírni.
A kérdező hozzászólása: Bocsánat, azt akartam írni, Márk és Lukács miért írt, miért nem a legközvetlenebb tanítványok írtak inkább ?
Én azt tapasztaltam, hogy jó ha összevetjük a különbözõ evangéliumok ugyanarról az eseményrõl szóló részeit, és jobban megérthetjük így Isten munkáját. Egyébként érdekes, hogy míg Máté 2 gadarai megszállottról ír , Lukácsnál csak 1 van. Ennek oka, hogy Lukács utólag járt utána a dolgoknak, és olyan dolgokat nem írt bele, amit nem bírt igazolni elég tanú(abban a kultúrában ennek nagy szerepe volt).
Azért ez a két apostol írt evangéliumot, mert Isten õket használta fel erre. Azért maradt meg mind a négy, mert más és más szemszögbõl írják le az eseményeket, pl Lukács orvos volt, õ ebbõl a szempontból olyan gondolatokat is lejegyzett melyet más nem. Szóval a lényeg, hogy jogos az, hogy négy evangélium van, és ennél többre nem is volt szükség.
A „János szerint” megírt Jóhír legnagyobbrészt kiegészítõ jellegû, mivel 92 százalékban új anyagot tartalmaz, amely a másik három evangéliumban nem szerepel. János mégis ezekkel a szavakkal zárja evangéliumát: „Valójában van sok egyéb is, amit Jézus cselekedett, s amit ha valaha teljes részletességgel megírnának, maga a világ sem lenne képes befogadni a megírt tekercseket” (21:25).
A legrövidebb Evangélium összeállítását ennek a Márknak tulajdonítják. Márk Jézus apostolainak volt a munkatársa, és egyike azoknak, akik életüket a Jóhír szolgálatába állították. Azonban nem tartozott a 12 apostol közé, és nem volt Jézus közvetlen társa. Honnan ismerte akkor azokat a pontos részleteket, amelyek Jézus szolgálatáról szóló beszámolóját kezdetétõl a végéig oly elevenné teszik? Papias, Irenaeus, Origenész és Tertullianus legrégibb hagyománya szerint minden bizonnyal Pétertõl, akivel Márk szoros kapcsolatban állt. Vajon nem „fiam”-nak szólította-e Péter Márkot? (1Pét 5:13). Péter gyakorlatilag szemtanúja volt mindannak, amit Márk feljegyzett. Így Márk sok olyan dologról kaphatott pontos leírást Pétertõl, amit más Evangéliumok nem említenek. Például Márk beszél azokról a „bérelt emberekrõl”, akik Zebedeusnál dolgoztak; a leprásról, aki Jézust „térden állva” kérlelte; a démontól megszállt emberrõl, aki „magát kövekkel hasogatta”; és hogy Jézus, miközben ’az Emberfia hatalommal és dicsõséggel való eljövetelérõl’ jövendölt, az Olajfák hegyén ült, „a templommal szemben” (Márk 1:20,  40; 5:5; 13:3,  26).
Pál apostol is írt nem is négyet, sokkal többet.14-et De Õ Jézus halála után csatlakozott választott edényként a keresztényekhez, addig meg üldözte õket! Ezeket pedig leveleknek nevezzük, nem evangéliumoknak. Az evangélium a Jó hírrõl szól a megváltóról annak munkájáról, a haláláig. Pál levele pedig embereknek, gyülekezeteknek szól, miként kell folytatni a keresztény életet és a munkát melyet Jézus a követõire hagyott.
A kérdező hozzászólása: És Pál miért nem írt evangéliumot ?
Egyébként sokat segít, hogy -mivel az evangéliumírók más szemszögbõl látták a dolgokat- összevethetõek és így kiegészülve esetleges nehezen érthetõ dolgok is világossá válhatnak. Persze a Bibliaolvasáshoz ajánlom a fokozott figyelmet és megérteni vágyást. Nekem - amikor nem figyelek eléggé - könnyen elsiklanak a szemem elõtt fontos dolgok.

Miért nincs halálbüntetés? És ha már nincs, akkor miért nem lehet egy brutális gyilkost egyértelműen életfogytiglanira ítélni?

Most ez a kecskeméti gyilkosról jutott eszembe. Kimondhatatlanul felháborít, hogy egy ilyen elvetemült gyilkos, aki képes volt már ilyen fiatalon CSAK azért legyilkolni egy lányt, mert az szakítani akart vele. Az ilyen embereket miért kell ilyen hamar szabadlábra engedni? Egyáltalán miért nem lehet kivégezni? Minek az ilyen a társadalomba, és miért kéne az én adómból fizetni a drága eltartását???

Legjobb válasz: Úristen!!! Innen pár embert már tuti, hogy kidobta a barátnõje! Nehogy már még én értsem meg az õ szegény pici lelki világát! Pillázok itt elég rendesen!!! Tudjátok mi a betegség??? A rák!!! Értsem meg azt az anyukát, aki életet ad egy csöppségnek, aztán belegyömöszöli a gyereket egy szatyorba? Ha engem el akar hagyni a párom, fogom aztán kinyírom? Mert én hirtelen felindultam? Ugyan máááááár!!! :D Életet az életért!!!! Az ilyen az pusztuljon! Amúgy meg csakis annak jár a halálbüntetés, akirõl minden kétséget kizáróan kiderül, hogy gyilkos! Ez az ember 11 év alatt szanaszét gyúrja még a szemhéját is, utána pedig visszakerül közénk!!! Addig meg etetjük itatjuk napi 5000-ért!

Úristen!!! Innen pár embert már tuti, hogy kidobta a barátnõje! Nehogy már még én értsem meg az õ szegény pici lelki világát! Pillázok itt elég rendesen!!! Tudjátok mi a betegség??? A rák!!! Értsem meg azt az anyukát, aki életet ad egy csöppségnek, aztán belegyömöszöli a gyereket egy szatyorba? Ha engem el akar hagyni a párom, fogom aztán kinyírom? Mert én hirtelen felindultam? Ugyan máááááár!!! :D Életet az életért!!!! Az ilyen az pusztuljon! Amúgy meg csakis annak jár a halálbüntetés, akirõl minden kétséget kizáróan kiderül, hogy gyilkos! Ez az ember 11 év alatt szanaszét gyúrja még a szemhéját is, utána pedig visszakerül közénk!!! Addig meg etetjük itatjuk napi 5000-ért!
Egyébként Európában csak Fehéroroszország az ahol halálbüntetés van.
19:19 (18 éves srác) Szóval te nem ítéled el az elõre megfontolt (akár brutális) gyilkosságot? Ez esetben nálad sincs minden rendben. A hirtelen felindulásból elkövetett emberölést mondtad volna, azt megérteném, bár nem egyetértenék vele, hisz bûn! Egy közeli hozzátartozódat, megöli valaki, akkor te nem várnál szankciót?
Kedves2.Ha lányoddat meg erõszakolnák úgy össze vernék, hogy minden csontja eltörik és felgyujtják akkor is ezt mondod majd?És kit érdekel, hogy hasznos ember lehet belõlle valakit megölt, mi a biztositék arra, hogy engem nem ölmeg valami elborult pillantában azért mert csunyán néztemrá? Elõsször elkéne jutni addig, hogy valakit tényleges életfogytigra itéljenek gyilkosságért ne pedig nevetséges 15 évre hanem tényleg a dutyiban rohadjonmeg.Aztán ha már az sem tartvissza senkit akkor jöhet a halál bünti.
De rosszul fogalmaztál, mivel te nem ítéled el, a gyilkost, azt írtad. Annyit mondtál, hogy nem adnál neki halálbüntetést, de ha még egyszer átolvasod rájössz, hogy én is a halálbüntetés ellen vagyok.
ma 19:37 vagyok Szívesen beadom én az injekciót!
Értem, amit mondasz kérdezõ, de egy kicsit érezd át a helyzetet. Pl. ha téged vki megsért, megbánt, esetleg igazságtalanság ér, akkor te is legszivesebben örjöngenél, elvesztenéd az eszed. Ez másabb, mint mikor vki elõre megfontolt szándékkal öl, az szerintem sokkal rosszabb. Az beteg ember. Most nem védeni akarom ezt a gyilkos, már csak azért sem, mert ismertem az áltozatot, de akkor is ez egy olyan "betegség", ami a gyenge embereknél általában jelen van, s a kérdésedbõl ítélve, te sem lehetsz egy kontrolált ember. Egy ilyen dolog miatt így kibukni? ugyanaz a helyzet
Ha téged tévesen halálbüntetésre ítélnének, majd minden fellebbezést elutasítva téged kivégeznek, majd rá 1 évre anyuci magánnyomozója kideríti, hogy hoppá, nem te voltál a bûnös, akkor azt hogy korrigálják? Hozzátartozók kapnának pénzt fájdalom enyhítés néven, de te ott rohadsz majd egy sírban...
X Maté Várnék ítéletet de akk se halálbüntetés fejében. Ugyanis az pár perc. Nekem abból mi élvezet jön át? Az a biztos életfogytiglanra ítélik leglaább elgondolkozik rajta h mit miért tett. Az évek segítenek hidd el. Én 1 év 2hónapot voltam (17évesen) börtönben. 1edül voltam szinte magyar és amit én láttam ott az nem hasonlítható villamosszékhez v méreg általi halálhoz. ezek semmien módon nem összeegyeztethetõk a börtön évekkel. Csak úgy a miheztartás végett elég sokat tudok negatív és pozitív viszonylatban ezekrõl. Ha ez nem így lenne nem szóltam volna hozzá a kérdéshez már a 2. válaszomat írva. 18/F
Nem tudom te h vélekednél róla kérdezõ ha hírtelen neked szállna el az agyad. Akk is ezt mondanád? Akik gyilkoltak nem tehetnek róla. Én nem ítélem el azokat akik tudták h mit tesznek mégis megtették. Attól h rátennéd a vizes szivacsot a fejére és rákapcsolnál 230W-ra mitõl lenne jobb? H megöltél még 1embert? Akibõl am még lehetett volna hasznos ember a társadalom javára? Én örülök h nincsen. És nem is vezetném be. Elég a börtön hidd el. Nagyobb súlya van 1 fegyháznak pl mint 1 5perces halálbüntetésnek.. 18/F
Mivel a kecskeméti gyilkos, ha jól emlékszem :rezzenéstelen arcal halgatta végig az itélet hirdetést.Az ilyen ember mit bánmeg? semmit, jól kigyurja magát benn, tuti hogy találkozni fog még börtön cellával az élete során.A magam részérõl ürülnék ha találkozás apropja nem az lenne, hogy megölt mert szakitottam vele.Aki egyszer kitervel valamit, az máskor is tervelhet. Bár kissé elüt a témától de Josep Fritzl az amstetteni rém életfogytigot kapott és 11, 5nm es cellában él 38 csatornán nézi a világ történéseit, és egyfolytában õrzik.Na ilyenek ne legyenek aki ilyet vagy hasonlót tesz vagy embertöl (nem minden esetben)azt dobják be egy lyukba és hagyják ott, nem kell tv, meg össze vissza minden luxus.
Mert a Liberális vezetésünk erre megy ki, hogy szaporodjon a bûnözés és elmeneküljünk az országból, hogy majd ide hozzák az össze söpredéket akik gyávák voltak hazát foglalni mikkor kellet volna.
Úristen!! Micsoda válaszok... Nem ítélem el gyilkosságot? Aki ezt gondolja maga is nem normális. Ha valaki megöl egy kis ártatlan kislányt és meg is erõszakolta az ki kéne végeztetni! A halálbüntetést igenis be kéne vezetni! Hiszen gondoljuk bele minél nagyobb a büntetés mértéke annak megfontoltabb az illetõ hogy megéri e neki.. Engem meg az háborít fel hogy akik embert ölnek kisgyerekeket erõszakolnak meg meg ki tudja mit követek el kapnak pár évet és kész, valaki meg több évet kap ha lop pénzt.. Akkor melyik a súlyosabb? Hol az igazság? Meg ahogy olvasom a többi hozászólást és páran védik a gyilkosokat, Fúj! Majd megondolod ha a te lányodat vagy fiadat megölik brutálisan megölik akkor is az jár e az eszedbe hmmm csak úgy megtette a gyilkoságot nem kell neki sok év.. Hid el nem ez fog járni az eszedben...
13:52 egyébként te most milyen megerõszakolásról beszélsz?
ezt általánosakban mondtam, hogy azokat is halálbüntetéssel kellene büntetni.
Aha és ilyen, hogy filmsztárocska a kamerák elõtt lelövi az asszisztenst, az mikor van? 100 évente egyszer? Te nem errõl beszélsz. Egyébként, ha nagyon nem tetszenél valakinek, hoznának 70 tanút, aki mind látta, hogy te voltál. Akkor mit csinálsz? Nincs rá esélyed sem, hogy 10 év múlva eltakarítsák azokat az embereket, téged meg kiengedjenek. Boldog leszel, hogy hiszen tuti, hogy én voltam, mert annyian mondják? NINCS megdönthetetlen bizonyíték. Rajta van az ujj lenyomata? Ja lehet tortát vágtam mielõtt elmentem otthonról, aztán azt a kést kapták fel kesztyûben leszúrni azt, aki otthon maradt. Még olyan is van, hogy valaki képes és vallomást tesz, pedig köze sincs hozzá.
A kérdező hozzászólása: Nézd. Ha valamilyen véletlen oknál fogva az egész gyilkosság videóra lett véve (és most nem biztonsági kamerákra gondolok), és még az ujjlenyomatát is megtalálják a gyilkos szerszámon, plusz volt kb. 60 szemtanú, akiknek egybehangzóan ugyanaz a vallomása.....akkor hogy bizonyítod be, hogy valaki más volt a gyilkos??? És ez nem egy lehetetlen szituáció! Így jár az, aki egy vidámpark kellõs közepén, vagy egy filmforgatáson gyilkol: mondjuk a filmsztár nem kapja meg a kávéját idõben, és ezért lelövi az asszisztenst. Akkor most õ a szegény kis frusztrált színészke, és különben is, az a szemét asszisztens hogy lehetett olyan, hogy így felidegesítette?! Nem! Nem érdekel, mennyire frusztrált a munkája miatt, és hogy ez volt az utolsó csepp, akkor se gyilkoljon! (és ez most a kecskeméti gyilkosra is értendõ átvitt értelemben)
Ez aranyos, hogy természetesen csak olyannak adnánk, akirõl egyértelmûen bebizonyosodik hogy. Aha és hogy döntöd el, hogy egyértelmû? Hova mégy, kihez fordulsz, hogy de nem is, ha rádhúzzák? Kimászol a sírból utána? Ha csak egy szerencsétlennél visszaélnek vele, már nem éri meg az egész.
A kérdező hozzászólása: Jól van, tegyük fel, hogy nem léteznek egyértelmûen megdönthetetlen bizonyítékok (bár szerintem igenis vannak). De akkor miért nem ítélik az ilyeneket életfogytiglanira? Miért kell egyáltalán elgondolkozni azon, hány évet kapjon?
"A kérdésedre válaszolva. Egyes esetekben indokolt lenne a halálbüntetés, de csak olyan esetben, amikor egyértelmû, megdönthetetlen bizonyítékok vannak, és akkor is csak évtizedes börtön után, hogy az újabb bizonyítékok elõkerülésére is meglegyen az esély." Én támogatom a halálbüntetést. De azért valljuk be te vagy a maesti legnagyobb szadistánk. :D
A kérdésed kapcsán elõkerestem egy cikket. Idén tavasszal történt az eset, felteszem, nem egyedülálló, ami történt. "Életveszélyesen összeszurkálta volt élettársát vasárnap Tatabányán, majd a rendõrök megérkezése elõtt elmenekült a helyszínrõl egy miskolci férfi, aki nemrég szabadult 21 éves börtönbüntetésébõl. Szemtanúk beszámolója szerint a 41 éves nõ véres testtel kiszaladt az utcára a dózsakerti városrészben, majd összeesett. A mentõk kórházba vitték, jelenleg mûtéttel próbálják megmenteni az életét - tette hozzá a megyei fõkapitányság sajtóreferense. Léber Gabriella elmondta, az asszony szintén Miskolcról érkezett Tatabányára, és korábban élettársi kapcsolatban állt a 48 éves elkövetõvel, akit korábban emberölés miatt ítéltek el. A rendõrség megkezdte a tettes felkutatását." Forrás: http://hvg.hu/itthon/20100516_eletveszelyes_keseles_tatabanyan A kérdésedre válaszolva. Egyes esetekben indokolt lenne a halálbüntetés, de csak olyan esetben, amikor egyértelmû, megdönthetetlen bizonyítékok vannak, és akkor is csak évtizedes börtön után, hogy az újabb bizonyítékok elõkerülésére is meglegyen az esély.
19.47 Akik nyereség és vmien jutalom fejében ölnek azokat nem.(Ez többnyire cigány)
"Akik gyilkoltak nem tehetnek róla. Én nem ítélem el azokat akik tudták h mit tesznek mégis megtették. " Na én kész vagyok. A Szögi Lajost kivégzõket is megérted hm? Anyám o.O
Ti hülyék, az nem úgy megy a halálbüntetés hogy börtönbe kerülsz és 1 évre kivégeznek.Ez kb 15 év és 15 év alatt meg lehet valamit kezdeni de akár felkérheted a rendõrséget hogy úrja kezdje el a nyomozást.Csak ez kényelmetlen mert mindenkit megint felkeresnek akik már rég el akarták volna felejteni az esetet.Kell hozzá életfogytiglak BOCSÁNAT ISS MAGYARORSZÁGON tényleges életfogytiglan mert nálunk a sima 30 év amit máig nem rétek mért életfogytiglak.Szóval tényleges életfogytiglan kell és 15 évet biztos kap mert Amerikába is 15 évet ül börtönbe és utánna végezi ki.Ott sok helyen még mindig árammal végzik ki az embert de valakit injekcióval
Kapcsolatfüggõ vagy
Mert csak sírni tudsz
txt dokumentumból született a kérdés.:D Szó szerint volt már ez pár hete.
Túl sok a miért , AZÉRT. A képlet egyszerû ha elijeszted õket nem fognak belédszeretni. Magyarán úgy sugárzik belõled a p*csalódás mintha te lennél a Csernobili atomerõmû és az nem vonzó. Haverkodj velük , de egyszerre többel.Ne lássák rajtad , hogy ott helybe nekiesnél. Egyrészt dob az önbizalmadon és egy barát csajszit nyugodtan lehet ölelgetni. Aztán lesz ami lesz , ha az egyik kiesne marad a többi.
Mert unalmas vagy és üres, nem tölti ki semmi az életed és azt hiszed, hogy egy barátnõ megtenné. Jobban járnál, ha inkább tanulnál valamit, ami érdekel vagy szereznél egy hobbit.

Miért baj az, ha én érzelmes, gyengéd fiúként szeretnék már végre szeretni egy lányt? Miért nem kellek egy lánynak sem, vajon a külsőm a nagyobb probléma vagy a jó fiús, félénk jellemem, hogy egy lány sem vesz észre?

Legjobb válasz: Ez nem baj! Engem legalábbis nem zavar.:D Amúgy én is érzelmes vagyok, és szeretem a lányokat,velük gyengédnek lenni,és nekem sikerülni is szokott néha. Csak az a különbség,hogy én elég erõsnek,hidegnek,és keménynek mutatom magam. Így észre is vesznek,sõt tartanak is tõlem,nem is nagyon szeretnek de ez nem zavar. Ha valaki veszi a fáradtságot,annak megmutatom,h a kemény külsõ mögött nagyon is érzõ lélek rejtõzik. De a külvilág felé semmiképp nem mutatom,isten ments! Nem tartozik rájuk.

Ez nem baj! Engem legalábbis nem zavar.:D Amúgy én is érzelmes vagyok, és szeretem a lányokat, velük gyengédnek lenni, és nekem sikerülni is szokott néha. Csak az a különbség, hogy én elég erõsnek, hidegnek, és keménynek mutatom magam. Így észre is vesznek, sõt tartanak is tõlem, nem is nagyon szeretnek de ez nem zavar. Ha valaki veszi a fáradtságot, annak megmutatom, h a kemény külsõ mögött nagyon is érzõ lélek rejtõzik. De a külvilág felé semmiképp nem mutatom, isten ments! Nem tartozik rájuk.
6-os válaszoló leírta a lényeget. Nem kell a bunkó stílust felvenni, de igenis kell a magabiztosság. Még ha nincs is, akkor is mutasd azt, hogy van és szép lassan meg lesz a hatása. Az érzelmességet és gyengédséget meg hagyd meg bizonyos pillanatokra. Véleményem szerint a jellemed a nagyobb probléma és nem a külsõd. Mint nõt, engem pl. a kisugárzás, magabiztosság, közvetlenség fog meg elsõsorban. A külsõ is fontos, de nem az a legfontosabb. Szóval gyúrj elõször az önbizalomra. Hajrá! :)
Jelenleg ott tartunk, hogy a nõknek az átlagkereseted és a kocsid számít a legtöbbet. A megoldás tehát: Szerezz be pár millió költõpénzt, legyen egy fekete BMW-d vagy tûzpiros Ferrárid, és annyi csajod lesz, még meg is unod! Ennyi a trükk.
Kihagytad, hogy alacsony vagy.
Teljes mértékben átérzem a helyzeted tesó! Sajnos (vagy nem sajnos) pontosan ugyan ilyen adottságokkal rendelkezem, és nekem sem volt még barátnõm, pedig nagyon szeretnék már végre valakit a tenyeremen hordozni. A kérdésedre válaszolva, a külsõddel kapcsolatosan nem tudunk válaszolni neked, mivel nem láttunk. Az ilyen belsõvel rendelkezõ srácok pedig alapvetõen nehezen kezdeményeznek, a hasonló csajok pedig még nehezebben, így kész a baj. Nem mer egyik fél sem kezdeményezni, még akkor sem ha a másik illetõ alapvetõen szimpi. Az a régi közhely, mely szerint nem a ruha teszi az embert, egy nagy tévedés manapság. Az emberen totálisan átnéznek, ha a jellem ilyen, és még az öltözködésében is csak átlagos, ez saját tapasztalat. Amióta frissítettem a ruhatárat már át nem néznek rajtam, de egyrõl a háromra még nem jutottam, csak a kettõre.
A nõk (nem kislányoknak) egy igazi férfira vágynak. Na most az igazi férfiakat jellegzetes külsõ és belsõ tulajdonságaikról lehet felismerni. Mivel a külsõdrõl nincsenek információk, ezért ezt hagyjuk. Belsõ tekintetében egy igazi férfi a következõ egyszerû tulajdonságokkal bír: magabiztos, határozott, céltudatos, bátor, jó humorú. Az igazi férfiak a következõ dolgokat nem csinálják: nyafogás, siránkozás, panaszkodás, önsajnálat, túlzott érzelgés. Na most, lehetsz te külsõre akármilyen tökéletes. Ha ezek a tulajdonságok nincsenek meg benned, soha az életben nem fog egyetlen nõ sem õszintén vonzódni hozzád. Tehát elsõ lépésként ajánlom, hogy keresd meg a nadrágodban a tökeidet (Ha még nem sorvadtak el, ennyi buzeráns kérdés feltétele után.) és kezdjél el igazi férfiként viselkedni. Ha ezek után sem sikerül egy árva nõt se összeszedj, akkor valószínûleg tényleg eszméletlenül ocsmány és visszataszító külsõvel rendelkezhetsz. Sok sikert!
Ja és azt is, hogy utálod már az összes lányt, mert k*rva mind.
1-es :D :D :D :D
Hát én nagyon határozott magabiztos, és céltudatos vagyok, mindig elérem amit akarok, viszont emellett rengeteget panaszkodom, nyafogok, mert lusta dög is vagyok, szóval ha bennem a jó és a rossz tulajdonságok is megvannak, akkor most melyik kategóriába tartozom?:D

A hullámospapagájaimnak tettünk a ketrecre egy odút már majdnem 2 hete van nekik fönt és nem mennek bele miért nem? Már úgy is kipróbáltam hogy a kajájukat az odúba teszem de úgyse mennek bele. Mitcsináljak?

nem mennek bele az odúba a papagájaim miért nem?

Legjobb válasz: Szerintem inkább faforgácsot tegyél bele kb.3 cm vastagon. Felkészíteni úgy kell hogy odú felrakása elõtt egy hónappal fokozatosan emelni kell a lágy eleség adagot hetente. Úgy hogy negyedik héten már heti 4-5 alkalommal kapjanak lágy eleséget. Mindig annyit amennyit kb. 30-60perc alatt megesznek. Lágy eleség általában keményre fõtt tyúktojásból és reszelt vagy késsel vágott sárgarépából áll. Miután eltelik a 4 hét mehet fel nekik az odú majd addig kapják a lágy eleséget még meg nem jelenik az elsõ tojás. Az elsõ tojás után csak magot és vizet kapjanak addig még ki nem kel az elsõ fióka. Kikelés után napi kétszer(reggel,este) kapjanak lágy eleséget.

Szerintem inkább faforgácsot tegyél bele kb.3 cm vastagon. Felkészíteni úgy kell hogy odú felrakása elõtt egy hónappal fokozatosan emelni kell a lágy eleség adagot hetente. Úgy hogy negyedik héten már heti 4-5 alkalommal kapjanak lágy eleséget. Mindig annyit amennyit kb. 30-60perc alatt megesznek. Lágy eleség általában keményre fõtt tyúktojásból és reszelt vagy késsel vágott sárgarépából áll. Miután eltelik a 4 hét mehet fel nekik az odú majd addig kapják a lágy eleséget még meg nem jelenik az elsõ tojás. Az elsõ tojás után csak magot és vizet kapjanak addig még ki nem kel az elsõ fióka. Kikelés után napi kétszer(reggel, este) kapjanak lágy eleséget.
A nyílása elegendõ?alakja jó, nem egybõl fogadják el.
akár 3 hónap is eltelhet mig belemennek egyszerüen új és félnek töle ne rakj nekik be kaját forgácsot tegyél bele és majd ök azt elkezdig rendezgetni maguknak ne túl sokat de ne is nagyon keveset kb. anyit hogy ne látszodjon ki az alja
A kalitkájuk elég nagy ahhoz hogy õk és majd ha lesznek a fiókák is elférjenek benne? Tenyészérettek már? Felkészítetted õket a tojás rakásra mielõtt felraktad az odút?
A kérdező hozzászólása: hogy kell õket felkészíteni a tojásrakásra?
A kérdező hozzászólása: az nem jó ha száraz fû van nekik betéve? és az odú nyílása: 4 cm.és az egész odú 20cm magas szerintem elférnének benne. ja és vegyek inkább nekkik bele faforgácsot?

Miért van az, hogy egy 2, 5 hetes baba nem marad egy percet sem a kiságyában?

Ha felébred rögtön sír, még ez érthet? is, mert éhes. Viszont szopi után sem lehet letenni, ha nem álmos állandóan karban kell tartani, mert egyébként sír. Nem gondolom, hogy hasfájós lenne. Tehát vagy eszik vagy alszik vagy sír, vagy ringatjuk ölben. Normális ez? Létezik, hogy már el lett rontva, hogy mindig kivettük a kiságyból, ha sírt? Segítsetek légyszi, els? baba és jól akarom csinálni. (lehet, hogy pont ez a baj...)

Legjobb válasz: Pici még! Nagyon pici! Közelségre vágyik, anya megnyugtató közelségére amit 9 hónapig élvezhetett. Ez így természetes, ha majd kicsit nagyobb lesz egyre jobban érdeklõdik a világ iránt akkor már nem akar majd annyit kézben lenni. Ne izgulj nem rontottatok el semmit. Az én lánykám 4-5 hónapos koráig ment így, de nálunk hasfájás is volt.

Pici még! Nagyon pici! Közelségre vágyik, anya megnyugtató közelségére amit 9 hónapig élvezhetett. Ez így természetes, ha majd kicsit nagyobb lesz egyre jobban érdeklõdik a világ iránt akkor már nem akar majd annyit kézben lenni. Ne izgulj nem rontottatok el semmit. Az én lánykám 4-5 hónapos koráig ment így, de nálunk hasfájás is volt.
Én nem értek egyet az elsõvel, mert amiket írtál azok csak fizikai dolgok, és a lelki? Még alig bújt ki az a baba erre a világra, minden idegen neki, látni se lát még úgy ahogy Te vagy Én. Kíváncsi lennék ha téged beraknának egy kiságyba ilyen picin akkor csöndben tûrnéd e?!
Próbálj meg az õ fejével gondolkodni: 9 hónapig a testedben növekedett, a szívverésedet hallgatta, te tartottad melegen, hogyan is lehetne elvárni, hogy 2, 5 hét múlva ellegyen egy nagy kiságyban tök egyedül? Ezt te sem gondolhatod komolyan. :) A fizikai-lelki dolgokról meg annyit, hogy kb. 6 hónapos korig a babáknak éppolyan fizikai szükségletük olykor a testközelség, mint az evés vagy a megfelelõ ruha. Tehát aki nem veszi fel a babáját, amikor "csak" ölben szeretne lenni, az éppolyan bûnt követ el vele szemben, mintha éheztetné (by Ranschburg Jenõ, és én hiszek neki.) Úgyhogy ölelgesd, szeretgesd bátran!
Tedd a mellkasodra ha fekszel, vagy a párodéra..az én lánykám imád ott szuszogni:) )Ha ott sem marad meg csak ha járkáltok vele (mert nekünk is van ilyen) akkor bizony hasfájás.:(
Nekem 6 hetes a kislányom, eleinte nálunk is ez volt. Ha nem evett vagy aludt, akkor sírt! Napközben nem is nagyon akart aludni (volt, hogy reggel 9-tõl este 9-ig 2 órát aludt!). Én mindig inkább fogtam, hogy ne sírjon (bár sokszor ölben is sírt). Viszont most már sokat javult a helyzet. Valamivel többet alszik, van, hogy átalussza az éjszakát is. Ha ébren van nézelõdik, nem sír annyit. Most a kiságyban van, nem alszik, de el van, megy a forgójáték a feje felett, mostanában fedezte fel, nagyon szívesen nézegeti. Szóval csak nyugi javulni fog a helyzet. Nekem is mondja a család, hogy nem kell kivenni, mert elkényeztetem, hát én nem hagyom sírni az tuti! Te se hagyd, azzal csak azt "tanulja meg", szerintem, hogy nem számíthat rád. Na, most unta meg, már ki is vettem. Nálunk sokszor beválik, hogy ölbe veszem, énekelek neki(közben megy a zene) és a zene ütemére ringatom. 2 szám és alszik is. Illetve a cumi is hasznos, bár az elején nagyon ellene voltam. Kitartás!
Az elsõ hozzászóló elég tuskó, már bocsánat.Az én kisfiam most 4 hónapos és pont ugyan ilyen volt, mint a te babád.Nálunk 2 hónapos koráig csak messzirõl volt hajlandó nézegetni a kiságyát, ölbõl persze.Én az ég adta világon mindent, de komolyan mindent meg és kipróbáltam de semmi értelme nem volt.El is voltam keseredve rendesen.Aztán fokozatosan azért próbálkoztam vele és most 4 hónaposan értem el azt, hogy 10-20 percre elvan benne:játszik, magyaráz, lefoglalja magát.Nappal még mindig nem hajlandó benne aludni, de legalább már az éjszakákat ott tölti (ez az elején képtelenség volt szintén).És ez is szinte egyik napról a másikra lett így.Mindenképpen idõ kell neki, hiszen nem rég szûnt meg körülötte az a világ, ami 9 hónapig óvta és védte.Türelem és sok törõdés a titka.Nyílván nem kell a gyereket egybõl felkapni amúgy, de az túlzás, hogy hagyni kell ordítani hosszú ideig.Én egyszer csináltam így:6 óráig bírta a kisfiam (pár hetes volt ekkor)!!!!Na akkor azt mondtam, ilyet soha többé!
Bocsi hogy nem a kérdésre válaszolok! Kedves 7.válaszoló! Szerintem ha a babád egyáltalán nem aludt a kiságyban még éjjel sem akkor azt nem lehet, hogy te rontottad el? Véletlenül nem volt olyan hogy szoptattad és nem volt kedved a kiságyba altatni, inkább magad mellé tetted?Szerintem ha valaki elejétõl fogva ahogy hazaviszi a kórházból a babáját és beleteszi a kiságyba tuti megszokja hogy az az õ helye.
normális... a pocakodban volt 9 hónapig, most miért kéne neki az ágyában "ellennie"? ez az elrontás dolog annyira kiveri nálam a biztosítékot! ne haragudj, de gondolkozzál már, biztos kimerült vagy, de a kisbabádról beszélsz, õ nem egy tárgy, hogy mikor nincs kedved hozzá akkor beteszed a kiságyba azt csókolom! törõdésre vágyik
Ha van rá lehetõséged próbáld ki a babakocsi mózeskosaras részét Nálunk vagy két hónapos koráig napközben csak abban aludt (fonott kis mozeskosar, nem babakocsis) Abban jol erezte magat, nem volt annyira elveszve , mint a kisagyban.Mai napig 4, 5 hós most mar baboca, csak ejjelre fektetem a kisagyaba.Napkozben az utazoagyban alszik, de leginkabb a padlon, leteritett pléden.
Ha nem éhes, nem szomjas, és tisztában van a segge, hagy sírjon. Ne vedd ki, mert lesz az a baba még 10 kilós is!
Kedves 8. kérdezõ!Hát képzeld el, hogy nem volt olyan.SOHA nem az én kényelmemet szem elõtt tartva szoptattam, alakítottam a gyermek napirendjét, stb.Képzeld el, hogy létezik olyan baba, hogy nem marad meg a kiságyában.Így utólag belegondolva szerintem az volt a "gond", hogy igényli a közelséget.Mai napig ha nem vagyok a látóterében egy idõ után, és igen rövid idõ után elkezd sírni;de megnyugszik, ha mellette vagyok.Nem minden kisgyerek viselkedik úgy, ahogy a nagy könyvben meg van írva és nem is kell, hogy minden gyermek egyforma legyen.Az 4 hónapos kis Manóm lehet "különc", de boldog, kiegyensúlyozott baba;csupán mások az igényei és a szokásai.ENNYI!
Gondolom, nem tetszel nekik. Kicsit nyúlj a zsebedbe, és megoldható lesz. :P
Türelem puncit terem. Nyugi. Lehet, hogy megérzik rajtad a lányok, hogy már nagyon dughatnékod van. Próbálj másra koncentrálni.
Csúnya vagy Nem tudsz társalogni Buta vagy ezek a variációk.
csóró vagy ezen kívül h*je is mert ahelyett hogy keresnéd õket a gép elõtt ülsz.. hány éves vagy fiam vagy ekkora barom vagy?

Miért nem találok egy normális barátnőt? Lehet velem van a baj? Pedig már nagyon szeretnék, de kicsit félénk vagyok? !

21/F vagyok és volt már komoly barátn?m, nem egy, de az utóbbi 4 évben egy-két egyéjszakásnál nem volt több, lehet bennem van a hiba, de nem tudom mi?! Ha tetszik egy csaj, nem tudom igazából, hogyan adhatnám tudtára a dolgot, mit és hogyan mondhatnám, mert az elutasítástól nagyon tartok, önbizalmam kb 0, pedig szerintem (és mások szerint is) nem vagyok b?nronda, inkább az er?s átlagba sorolnám magam! Mik azok a jelek egy csajnál, amikb?l egyértelm?en tudhatom hogy esetleg számíthatok valami komolyabbra a barátságon kívül? Ezekben segítsetek pls, de bármilyen segítséget, tippet elfogadok a témával kapcsolatban. A bunkó válaszadók kíméljenek, nem vagyok kíváncsi az ilyesfajta hozzászólásokra! Köszönöm!

Legjobb válasz: Már máshol is írtam én is hasonló cipõben járok,csak idõsebben kicsit.Mindenkinek ezen jár az agya szombat este aki egyedül van :) Én azt tudom jelnek venni ha szereti a társaságom,örül nekem ha találkozunk,érdekli amit mondok és issza a szavaim,meg ha vágyik rá hogy velem legyen és ha nem lát sokáig megkeres.De szerintem valamit elszúrok mert akkor most lenne pár barátnõm és egy sincs :)

Már máshol is írtam én is hasonló cipõben járok, csak idõsebben kicsit.Mindenkinek ezen jár az agya szombat este aki egyedül van :) Én azt tudom jelnek venni ha szereti a társaságom, örül nekem ha találkozunk, érdekli amit mondok és issza a szavaim, meg ha vágyik rá hogy velem legyen és ha nem lát sokáig megkeres.De szerintem valamit elszúrok mert akkor most lenne pár barátnõm és egy sincs :)
Szerintem nincs veled semmi gond csak ha tetszik valaki akkor merj kockáztatni! Nem baj ha visszautasit elõbb-utobb találsz valakit, de ha meg sem probálod akkor...Sok sikert'
Hát lehet az is a gond, h nagyon válogatos vagy. ne a külsõt nézd. a masik meg hogy lehet rossz helyen keresed. discoban és bulikban nem fogsz találni csajt , aki komolyra szamitt. probalkozz neten pl. hidd el, lehet ott is.
csaj vagyok. én is egy olyan pasit kerestem mint amilyen te vagy, márahogy leirtad. aki tud szeretni és nem csak a külsõ meg ruha érdekli. sokat kerestem, és neten, konkrétan chaten. de vigyázni kell ilyennel azért. volt nekem is sok kiábrándito randim, volt hogy 20 perc utan otthagytam a pasit, de legrosszabb mikor el sem jött a pasi, pedig elõtte még fel is hivott. szoval keress türelmesen, és ne add fel. elsõ baratomat is neten találtam meg. õ is mar 20 volt, és neki is én voltam az elsõ, és lehet hogy nem voltunk szerelmesek, de nagyon jo volt együtt mert megadtuk a masiknak amire vágyott. igaz már vége, de azota is ilyen pasit keresek, csak kell a szerelem is. mert chatelni (chat.hu) de azért vigyázz is vele. ajánlom még a myvip randit, az azért jobb a chatnél, mert komolyabban veszik talán.
Ezek az egyéjszakások annak indultak, vagy te mást vártál a lánytól? Ne csodálkozz, hogy nincs egy tartós párkapcsolatod, ha rögtön lefekteted a lányokat. Normális lányok ilyenre nem vevõk.
És a normális pasik merre találhatók?
A kérdező hozzászólása: Ez a baj, hogy a sok visszautasítástól vagyok olyan, amilyen! Ez olyan leromboló hatású, vagy hogy fogalmazzam! Már azon is elgondolkodtam, hogy meleg leszek, de hát az nem megy, elfog az undor, szal tuti hetero vagyok 100%ban! ;P Nagy elvárásaim nincsenek a lányokkal kapcsolatban, fõleg nem a külsõ szempontjából! Nekem tökéletes lenne egy átlagosan kinézõ csaj, akitõl megkapom majdnem mindazt amire vágyok! Próbáltam már a netes társkeresést is, próbáltam discoban, buliban barátnõt találni, de rájöttem, ott valóban esélytelen! Ha mégis beszélgetésbe keveredek egy csajjal, nem tudom milyen szavakkal tudnám elmondani neki vagy tudnám meggyõzni (:D), hogy jó lenne ha együtt lennék meg hasonlók! Mert amúgy meg nekem se jönnek be az ilyen csillivillimilyenfaszahajamvanmegmûkörmömhellókittismatricával csajok! Ezektõl a frász kitör! És a poén, hogy felénk nagyon sok az ilyen csaj, akinek az elsõ, hogy milyen kocsid van, a második, hogy mennyi pénzed, harmadik meg mekkora a farkad meg ki vagy-e gyúrva.. és még sorolhatnám! Merre találhatók a normális csajok, akik normális pasikra vágynak?? :)
A kérdező hozzászólása: Az egyéjszakások azok annak is indultak, a helyzet szüleményei voltak, közös megbeszélés alapján! És akármilyen hihetetlen, nem fektetem le a lányokat elsõ randi, csak a sokadikon! Nem azon múlik elsõre, hogy bejövünk-e egymásnak szerintem!

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!