Találatok a következő kifejezésre: Miért nem 30 (201 db)

Máté 19:17 miért nem üti János 10:30-t?

Jézus sokszor beszél képletesen, a Bibliát is legtöbbször így kell értelmezni, ám Máté 19:17-t mégis szó szerint kell értelmezni, még akkor is ha ez rengeteg ellentmondást szül (pl.: szentháromság vs "egy az isten"). Miért?

Legjobb válasz: Bocs, elszabtam. János 10:30-t kell szó szerint értelmezni. Gyengébbek kedvéért: Máté 19:17 Õ pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.

A kérdező hozzászólása: Bocs, elszabtam. János 10:30-t kell szó szerint értelmezni. Gyengébbek kedvéért: Máté 19:17 Õ pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. János 10:30 Én és az Atya egy vagyunk.
Jaj te Hozélujza, hát Jézus Krisztus nem fogantatott BÜNBEN!!! Ö egy tökéletes ember volt, nem egy bünös gyarló. Azért is tehette le a váltságáldozatot az emberiségért. Tökéletesen megfelelt a mérlegen "szemet szemért, éleletet életért" törvényben. Tökéletes ember Ádám volt az aki elveszítette az életet, azért kellett egyforma a "mérlegre", tökéletes ember. Ezt a Károli Gáspár Bibliából tudtam meg. Jézus Krisztusról tudod mit mondott az angyal? A Legfelségesebb Fiának neveztetik. Az Atyja Jehova Isten vitte át életét az anyja méhébe.... Jézus Krisztus ezzel a mondattal az alázatosságát fejezte ki. Atyját Jehovát imádta Ö is, arra tanított minket is
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Szia! Azért mert a Máté 19:17-ben Jézus nem egyszerûen csak állít valamit, hanem kérdez, és megválaszolja. "Miért mondasz engem jónak, senki sem jó csak egy az Isten." Jézus itt éppen, hogy azonosítja magát! Persze aki tagadja Jézus Isten voltát, az logikusan másképp fogja magyarázni! Egyébként, ha már belemegyünk ebbe az "egy" dologba, akkor érdemes tudni, hogy a már felhozott férj és feleség példájában a Mózes elsõ könyve 2:24-ben ugyanaz az echad szó szerepel, mint Izráel fõ hitvallásában, mely így hangzik: "Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!" (5Móz 6, 4). Vagyis a férj és a feleség egységének kifejezésére, akik „egyek” lesznek, de úgy, hogy ezen egységen belül megõrzik egyéniségüket, ugyanazt a héber kifejezést találjuk mint az említett hitvallásban, amit Jézus is idézett. Itt tehát az egy nem számszerû értelemben vett egyet jelent, hanem az az "egyedülálló, egyedi" jelentésen van a hangsúly. A héberben a a jachid kifejezés az, amely a magában álló „egy” fogalmát fedi le... Üdv. Péter
Azért, mert azzal, hogy megkérdezi az ifjút, megkérdezi azt is, hogy elismeri-e Õt Istennek? De nem mondja azt, hogy "én nem vagyok jó". Arra utal, hogy Õ Isten és tudatosítsa a fiúban, hogy kihez fordul tanácsért.
Mert Jézus ember volt, azért nem nevezhette magát jónak. Ahogy mi is, õ is bûnben fogant az anyja révén. Ki a jó? Isten! Egy ember jó lehet? Dehogy, csak kiután legyõzte a halált és kifizette a váltságot. És ki képes uralkodni a halál felett...?
Kedves kérdezö, próbáltad már elolvasni a János 17 fejezetét? Ha elolvasod, megérted, mit jelent az "egyek" vagyunk kifejezés. Ott Jézus Krisztus azért is imátkozik, hogy hasonlóan legyenek egyek a tanitványok is mint ahogy Ö és Atyja egy. ) ...és még egy idézet a Bibliából. Emlékszel mit mondott Isten amikor megteremtette Évát? "...és lesznek a férj és feleség EGY TEST? Mit gondolsz ez mit jelent?
T. Judit! Én nem foglalok állást azzal kapcsolatban, hogy ki volt Jézus. Nekem a tanítása fontos. Na jó, azt elfogadom, hogy Isten fia volt. És inkább arra hajlok, hogy emberként élt itt, mert igen csak emberi. (bár megnézném, hogy melyikünk tudo csodákat csinálni) A szellemiség amit képviselt és a tanítása számomra Istentõl van. A teste pedig nem érdekel senkinek. Max ha szaporodni szeretnék vagy hasonló...
T. Silver! Azt irod, hogy te ketfele elkepzelest ismersz. Az egyik, hogy Jezus az Isten, a masik, hogy tokeletes ember. Jezus Istennek a Fia volt. Tehat foldi anyja volt /Maria/, de a "mag" Istentol jott. Maria a Szent Szellem altal fogantatott. Tehat Jezus tokeletes emberi testben szuletett meg. Olyan tokeletes volt, mint Adam mielott vetkezett volna. Tehat az Atyja az Isten, az anyja Maria. Jezus nem lehetett az Isten. Hiszen Isten hallhatatlan, marpedig akkor nem tud meghalni. Hogyan is johetett volna le a foldre az, aki mindent megalkotott? Addig az ideig mig itt volt, ki kormanyzott a mennybe? Es ki tamasztotta fel a halalbol? Olyan vilagos valaszt ad a Biblia erre a temara, megsem akarjak meglatni az emberek. Oly melyen belejuk gyokeredzett a "szentharomsag" tanitasa. Pedig ha tudnak, hogy ez a tanitas joval a II.-III.szazadtol kezdett beszivarogni az egyhaz tanaiba. Tehat nincs semmi Bibliai alapja. Az I.szazadi keresztenyek tudtak, hogy ki a teremto Isten, es azt is, hogy ki az O Fia. Mikor Jezus megkerdezte az apostolokat, hogy mit gondolnak felole, hogy ki O? Ezt valaszoltak: "te vagy az elo Istennek a Fia." Nem tisztan ertheto a valaszuk? Olyan vilagosan fogalmaz a Biblia, szinte kiszurja a szemuket, megsem azt fogadjak el, hanem amit a vallas tanit nekik. Sok idezet van arra, hogy Jezus nem azonos a mindenhato, teremto Istennel. Csak ennyit szerettem volna hozzatenni! Udv: Judit!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mi ez Sakk bajnokság? :D) Azzal, hogy Jézus visszautasította ezt a hízelgõ címet, Jehovát dicsõítette, és jelezte, hogy az igaz Isten a forrása minden jó dolognak. Ezenkívül arra az alapvetõ igazságra irányította a figyelmet, hogy kizárólag Jehova Istennek, mindenek Teremtõjének van joga irányadó mértékeket szabni arra vonatkozóan, hogy mi a jó és mi a rossz Ádám és Éva azzal, hogy lázadó módon ettek a jó és rossz tudásának fájáról, meg akarták szerezni maguknak ezt a jogot. Tõlük eltérõen Jézus alázatosan az Atyjára bízza az irányadó mértékek meghatározását. János 10:30: Amikor Jézus ezt mondta: „Én és az Atya egy vagyunk”, vajon arra gondolt, hogy egymással azonosak? A háromság néhány szószólója ezt állítja. De a János 17:21,  22-ben Jézus így imádkozott a követõiért: „mindnyájan egyek legyenek”, majd hozzátette: „egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk.” Az „egy” kifejezésére itt ugyanazt a görög szót (hen) használta mindegyik esetben. Jézus tanítványai nyilván nem részei a háromságnak. De úgy, mint Isten és Krisztus, õk is egyek az Atyával és a Fiúval a szándék tekintetében. Vizsgáljuk meg ennek a versnek a szövegkörnyezetét. A 25. vers szerint Jézus kijelentette, hogy a cselekedeteit az Atyja nevében viszi véghez. A 27–29. versben jelképes juhokról beszélt, melyeket az Atyja adott neki. Ha õ és az Atyja ugyanaz a személy lenne, Jézus ezen kijelentéseinek semmi értelmük nem lett volna a hallgatói számára. Jézus itt inkább erre gondolt: „Köztem és az Atyám között olyan szoros kapcsolat van, hogy senki sem szakíthatja el tõlem a juhaimat, ahogyan senki sem szakíthatja el õket az Atyámtól.” Inkább arról van szó, mintha egy fiú ezt mondaná az apja ellenségeinek: „Ha az apám ellen fordultok, az olyan, mintha ellenem fordulnátok.” Senki sem gondolna arra, hogy a fiú és az apja ugyanaz a személy. De mindenki számára nyilvánvaló lenne, hogy milyen szoros kapcsolat van közöttük. Novatianus (i. sz. kb. 200—258) ezt a megjegyzést tette: „Mivel Õ azt mondta »egy« dolog, [] értsék meg az eretnekek, Õ nem azt mondta, hogy »egy« személy. Mivel az egy semlegesnemben van, a társas összhangot sejteti és nem a személybeli egységet . . . Ezenkívül, amikor egyet mond, az egyetértésre utal, és az egyforma ítélkezésre és önmagában a szeretõ együttlétre; az Atya és a Fiú egyek egyetértésben, szeretetben és vonzalomban, ami érthetõ” (Treatise Concerning the Trinity, 27. fejezet). Penu
Mert Máté 19/17-nek attackja 19, de János 30-as élete csak 11-re megy le a támadás után.
Én csak annyit jegyeznék meg, hogy kétféle elképzelést ismerek. Egyik szerint Jézus Isten, a másik szerint tökéletes ember (ezt persze lehet kevergetni, csûrni és csavarni) De a lényeg, hogy Jézus nem lehetett rossz ezzel a logikával. Így valóban vagy úgy szokták magyarázni egyesek, hogy egy az akaratuk. (de akkkor mitõl lesz valaki rossz?) Mások pedig úgy, hogy Jézus nem állította magára, hogy rossz. Hanem rákérdezett, hogy miért mondják jónak? (csak nem azért, mert elismerték, hogy Isten? Vagy pont erre akarta felhívni a figyelmet...)
Nyilvánvaló, hogy az elsö idézetet nem lehet félreérteni, másképp értelmezni. Viszont a másodikat másképp is lehet érteni. Példáúl egy az akaratuk, egy a gondolatuk, mindent tudnak egymásrol, nem külömböznek a döntéseik egymásétol, egyformán vélekednek a földel kapcsolatos dolgokkal kapcsolatban, mindent megbeszélnek egymással, együtt vállvetve dolgoznak egy bizonyos ügyben, stb., nagyon sok szempontbol lehet két személy egy. Itt, emberek is használják ezt a kifelyezést, pl. egy házaspár két tagja mondhatja, hogy "egyek vagyunk", egy ralisoförpáros mondhatja magukrol, hogy "egyek vagyunk" Egy vadászpilótapáros mondhatja magárol hogy "egyek vagyunk" és Jézus nem azt mondta, hogy "az Atya és én egyanaz a személy, " hanem azt mondta, hogy "egyek vagyunk" és lehet, hogy más nyelven ez a kifelyezés világosabb, nem félreérthetö....
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Azért mert a Máté 19:17-ben Jézus nem egyszerûen csak állít valamit, hanem kérdez, és megválaszolja. "Miért mondasz engem jónak, senki sem jó csak egy az Isten." Jézus itt éppen, hogy azonosítja magát! Persze aki tagadja Jézus Isten voltát, az logikusan másképp fogja magyarázni!" Kedves Péter! Õszintén valld be, hogy ez azért egy igen-igen nyakatekert és természetellenes érvelés. :) Sohasem jutna eszedbe, ha elõzõleg nem befolyásolna egy olyan tan, mely mélyen érzelmi kérdés számodra, akkor is, ha nem bibliai. Igen, Jézus kérdez: "Miért mondasz engem jónak...?" Mit is mondott a János 17:3-ban? "Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." Ha valaki mást valamely tulajdonságában "egyedülinek", vagy "egyetlennek" nevezel, hogyan lehetsz vele "egyenlõ"??? Igen, Jézus valóban azonosította magát, méghozzá félreérthetetlen módon. Valaki mást nevezett az EGYEDÜLI "igaz Istennek", nem magát, és nem is értette bele önmagát is, mert akkor nem így fogalmazott volna. Tehát akkor miért kérdezett vissza Jézus azzal, hogy "Miért mondasz engem jónak?" Nem, nem azért, mert ez által akarta magát azonosítani a következõ kijelentésével: "... senki sem jó csak egy az Isten." Ez ugyanolyan típusú megfogalmazás, mint mikor azt mondta: "... hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél..." "Egyedüli igaz Isten", "senki sem jó csak egy az Isten" - ezek ugyanazt az EGY igazságot fejezik ki: Jézus valaki mást nevezett "egyedüli igaz Istennek" és "jónak", akivel azért sem lehet "egyenlõ", mert a megfogalmazásával ezt kizárta! De ezzel teljesen összhangban fogalmazott Pál is, aki ezt írta: (1Korintusz 8:6) "számunkra valójában e g y Isten van, az Atya, akibõl van minden, és mi õérte; és e g y Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi õáltala." Tehát, ha Pál az "EGY Isten" alatt az "egy Mindenható Istent" értette (ez egészen bizonyos), akkor vajon Jézus, akit mindenhatóságában IS elválasztott az Atyjától (mert ugye két Mindenható Isten nem létezhet), vajon lehet "egyenlõ" az imádott istenével??? ---- A második bekezdésedhez. Már ott pontatlan vagy, hogy nem bibliai szellemben fordított Bibliát idézel. A helyes: (5Mózes 6:4) "Halld, ó, Izrael: Jehova, a mi Istenünk e g y Jehova." Ha nincsenek is olyan hitvallások vagy dogmák, amelyeket minden zsidó egységesen elfogad, Isten egyetlenségének elismerése abban a formában, ahogyan az a semában, az 5Mózes 6:4-en alapuló imában kifejezésre kerül, a zsinagógában megtartott istentisztelet központi részét alkotja: "HALLD, Ó IZRAEL: AZ ÚR A MI ISTENÜNK, AZ ÚR EGYEDÜL" (JP). Ezt az egyistenhitet adták tovább a zsidók a keresztényeknek és az iszlámnak. Dr. J. H. Hertz rabbi szerint: "A tiszta monoteizmus ezen magasztos kijelentése egyszersmind hadüzenetet jelentett mindenfajta politeizmus ellen... A semá a keresztény hitvallás háromságtanát mint az isteni egység megsértését ugyancsak kizárja." Ugye a zsidó tudósok jól ismerik a saját õsi nyelvüket? Vagy nem? Érdekes, ezt kétségbe vonjátok, ha errõl a kérdésrõl van szó, azaz a dédelgetett háromságotokat kell védelmezni. De ha Isten szent Nevének a bibliai használatáról kellene értekezni, akkor szívest örömest csatlakoztok a zsidók körében kialakult babonához, amely szerint a JHVH, azaz a mai legismertebb kiejtésében 'Jehova' nevet, homályos címekre kell cserélni a fordításaitokban. Milyen fura, igaz?! :)

Miért nem, kinek mi az ok a nem-re, a miért nem vesztettem el a szüzességem közel 30 évesen?

Egy elõzõ kérdés egyik válaszára hivatkozom, mi szerint itt gyk-n hadsereget lehetne toborozni a 30 évhez közelebb esõ szüzekbõl. De igazából sosem kérdezi meg senki az okot. Esetleg válogatós vagy, vagy szemérmes, bénának érzed magad, szégyelled e miatt magad, mit tudsz tenni hogy a nem igenné változzon, milyennek érzed a külsõd, szerinted lenéznek e emiatt, volt e lehetõséged mikor megtehetted volna, ha igen akkor mi tartott vissza. Kíváncsi vagyok a véleményetekre ezzel kapcsolatban! Szüzek és nem szüzek egyaránt írjanak! És vajon mi a cikibb, ha közel 30 pasi szûz vagy közel 30 nõ szûz?

Legjobb válasz: ti tudjátok mi az ok! 30+nemszûzF

ti tudjátok mi az ok! 30+nemszûzF
Szociális fóbia. És nem lesz könnyû váltani, mert nincs a céljaim között a nem egyedül való megdöglés. 24/F
lemaradt 28/N
A testvérem 33 éves és szûz. Nem jár el sehová, nincsenek barátai, nem volt soha pasija, nem is akar azt mondta. Nem akar férjhez menni sem gyerekeket. Nem jár dolgozni sem. Semmi emberi kontaktus a rokonain kívül. Külsõleg semmi de semmi gond nincs vele. Pusztán Antiszociális. Én is elég visszahúzódó voltam régebben de tudatosan változtattam. 19 évesen kezdtem el pasizni. És 24 éves korom óta vagyok a férjemmel. Nem volt nehéz változtatni igazság szerint, csak a célt kellett szem elõtt tartani (nem akartam magányosan megdögleni).
és egymással nem tudnátok ismerkedni?(szociális fóbiások) én nem vagyok az. próbáltam ismerkedni itt egy ilyen csajjal, de reménytelen. pár üzenet után nem írt vissza. pedig velem olyan könnyû ismerkedni. azon gondolkodtam, hogy egymással nem e menne könnyebben.
12-esnek én is adom a pacsit, meg neked is 13-mas:) Nagyon szorongok emberek között. Nem merem õket megszólítani, nem tudom mikor mit mondjak. Nem tudom kifejezni magam. Még csak 25 leszek, de jó úton haladok ahhoz, hogy 30 évesen is szûz legyek... 24F
Ó, 12-es, pacsi! :) Nálam is szociális fóbia. Rettenetes, képtelen vagyok kapcsolatot teremteni. Az életem minden területén akadályoz, de talán a pártalálás a legreménytelenebb. Elmúltam 25 és kapcsolatom sem volt még... Én nem szégyellem azt, hogy szûz vagyok, viszont aggaszt, hogy még sosem éltem meg, milyen a kölcsönös szerelem. Óriási hátrányt kellene ledolgoznom. De azért nem adtam fel, csak idõrõl idõre elkeseredem. L
szociális fóbia
féltem a teljesítési kényszertõl, az elvárásoktól. sok lehetõségem lett volna barátnõt szerezni. de olyan lányoknak is nemet mondtam, akikbe szerelmes voltam. a húszas éveim végére változtam, csak ennyi idõsen egyre nehezebb párt találni. meg az anyagi stabilitás ami most akadályoz. pénz nélkül még meghalni sem lehet, nemhogy párkapcsolatot fenntartani. a külsõmmel elégedett vagyok. a változáshoz lóvé kell. és szerintem a szûz férfi sokkal cikibb, mint a szûz nõ.
Én világ életben rosszul kevertem a lapokat ilyen téren, hiába van sok eszem.Akivel lefeküdhettem volna az, vagy egy ordas nagy k*[email protected] volt, de belém volt zúgva, vagy a másik, hogy ocsmány volt a leányzó, a 3. lehetõségem egy depressziós idióta volt, a 4. pedig egy 40 év körüli és még sorolhatnám egészen nap estig.A volt amelyikhez testileg vonzódtam, de a személyisége taszított és az is megesett, hogy pont nem volt semmi gond, de hagytam magam lebeszélni a nõrõl, mert mások szerint nem volt hozzám illõ.Én hülye meg hagytam, hogy bogarat ültessenek a fülembe. A külsõmre azt mondja mindenki, hogy jó, de egyáltalán nem érzem jól magam a bõrömben és sokszor azt gondolom, hogy csak kedvességbõl mondják. Szerintem nem ciki, elvégre ez mindenkinek a magánügye.Mindenesetre engem már nagyon idegesít így lassan a 24 felé közeledve. 23/F(szûz)
semmise ciki. mindenki úgy alakítja az életét, ahogy az számára megfelelõ.
Fogalmam sincs, és nem is érdekel. Egyébként egyik sem ciki. A szexualitás semmilyen törvényes formája nem ciki. Se a sok szex, se a semennyi. Nemtõl függetlenül. Ami és ahogy jól esik. Kielégítõ szexuális életet élõ 22L
Én 22/F vagyok, és 20 voltam amikor elõször nõhöz értem. Addig egyszerûen nem érdekelt a dolog, soha nem voltam gazdag, de nem a pénz hiánya tartott vissza a dologban.
nem azt mondom, hogy biztos nem tetszenék senkinek, amiért nincs pénzem drága ruhákra, csak hogy nekem a magabiztosságomhoz szükségem lenne egy jól fizetõ állásra, sok pénzre
Az önbizalom és a pénz két külön dolog. A magabiztosság , határozottság vonzóbb tulajdonságok, mint a pénztárca vastagsága.
A kérdező hozzászólása: Jah a korotokat is írjátok oda köszönöm! :) Én 25/L vagyok! :)
nekem sem volt pénzem, 500Ft-os nadrágban is bejöttem a leendõ nõmnek
nincs sok pénzem, ezért nem vagyok magabiztos
anno rosszul metéltek körbe a mai napig szégyellem a péniszem azt hiszem ez a bénaságom gyökere tizenévesen sem mertem egy ponton tovább nyomulni a lányokra gondolván ha eljutunk addig mit fog szólni? :/ most 20évesen már egyáltalán nem merek/tudok lányokkal ismerkedni semmi önbizalmam nincs valahogy nem úgy jönnek a gondolatok és a szavak mint ahogy kéne mára már a tapasztalatlanságomat is szégyellem (bár 18 évesen már nem bírtam tovább és elmentem 1 prostihoz, de még mindig olyan mint ha szûz lennék még csókolózni sem csókolóztam ingyen) nem rég láttam egy lányt facebook on már csak képek alapján teljesen elvarázsolt, de nem mertem neki írni gondoltam úgy sem lenne esélyem 3 hónap múlva vettem magamon erõt h írjak neki és mint kiderült még be is jönnék neki, de már volt neki vmi kialakulóban... aztán egy bulin egy régi lány ismerõsöm konkrétan azt mondta h szeret (persze kicsit már be volt tintázva és riba nckodi is szokott) de én valamiért ledermedtem nem tudtam h most mit lépjek (ezután jött az élet egyik törvénye: ha te nem majd más igen) ez napokig kínzott egyáltalán nem éreztem magam férfinak azon már én is gondolkodtam hogy van-e valami klub a párkapcsolati analfabétáknak? :)

Miért nem tudok 30 napnál további Windows 7-et feltenni a gépemre?

Már egy csomó olyat kaptam, ami másoknál nem 30 napos, nálam mégis az... miért van ez? Ez valami védelem?

Legjobb válasz: Ha nem vetted meg, akkor 30 napos próbaverziót használsz csak. Ha használtál olyan eljárást ami megkerüli az eredetiség-ellenõrzést vagy kiiktatja a próbaverziós állapotot (Windows Loader például), vagy lefutott az eredetiség-ellenõrzés és megbukott rajta a rendszer, akkor szintén csak 30 napos próbaverzióval rendelkezel. Természetesen védelem, hogy aki letölti, az ne tudja szabadon használni. Elõször fekete lesz a háttér, majd idõvel kizár a rendszer és vagy megveszed vagy újratelepíted megint a próbaverziót. Pont ez ellen használnak Loadert azok, akik letöltik és nem fizetnek érte.

Ha nem vetted meg, akkor 30 napos próbaverziót használsz csak. Ha használtál olyan eljárást ami megkerüli az eredetiség-ellenõrzést vagy kiiktatja a próbaverziós állapotot (Windows Loader például), vagy lefutott az eredetiség-ellenõrzés és megbukott rajta a rendszer, akkor szintén csak 30 napos próbaverzióval rendelkezel. Természetesen védelem, hogy aki letölti, az ne tudja szabadon használni. Elõször fekete lesz a háttér, majd idõvel kizár a rendszer és vagy megveszed vagy újratelepíted megint a próbaverziót. Pont ez ellen használnak Loadert azok, akik letöltik és nem fizetnek érte.
A kérdező hozzászólása: De itt az a gond, hogy más gépen ez nem 30 napos verzió, csak az enyémen az... ez hogy lehet?? Több Windows Loader-t használtam már, és egyik sem jó!

A teniszben miért követik egymást úgy a pontok, h 15-30-40? !? ! Miért nem normálisan, h 1-2-3?

Legjobb válasz: Szerintem jó ez így, zavaró lenne az 1-2-3 a pontoknál, túl sok lenne az egyjegyû szám. Egyébként pontosan senki nem tudja, állítólag onnan származik, hogy óramutatón jelezték a pontokat: 15-30-45 Aztán a 45-bõl 40 lett, de ez csak feltételezés.

Szerintem jó ez így, zavaró lenne az 1-2-3 a pontoknál, túl sok lenne az egyjegyû szám. Egyébként pontosan senki nem tudja, állítólag onnan származik, hogy óramutatón jelezték a pontokat: 15-30-45 Aztán a 45-bõl 40 lett, de ez csak feltételezés.

Szolnokon miért nem lehet 30. 000 ft alatt egy normális albérletet találni?

mindegyik olyan drága, és ez ugye csak a lakbér erre jön a rezsi meg még a közös költség aztán meg ott vagyok hogy havi 50.000 csak erre menne el.

Legjobb válasz: Havi 30 még nem is sok. Egyébként gondolj arra, hogy pl. Pesten 50 alatt nincs normális albérlet, 40ért kaphatsz egy 18-20 nm-es lyukat, amit vétek lakásnak nevezni. Innen nézve az a szolnoki 30 igazán nem sok. Jahh és ha törlesztõt fizetnél a saját lakásodra, az em állna meg havi 50 alatt. Plusz rezsi. Amúgy az lenne a legokosabb, ha kivennél egy lakást 30ért, és 20at még félretennél, így majd a saját lakásod törlesztõjét rövidebb ideig kell fizetned.

Havi 30 még nem is sok. Egyébként gondolj arra, hogy pl. Pesten 50 alatt nincs normális albérlet, 40ért kaphatsz egy 18-20 nm-es lyukat, amit vétek lakásnak nevezni. Innen nézve az a szolnoki 30 igazán nem sok. Jahh és ha törlesztõt fizetnél a saját lakásodra, az em állna meg havi 50 alatt. Plusz rezsi. Amúgy az lenne a legokosabb, ha kivennél egy lakást 30ért, és 20at még félretennél, így majd a saját lakásod törlesztõjét rövidebb ideig kell fizetned.
Hát javítsál a szolnoki statisztikán! Nagyon egyszerû a megoldás: Vásároljál meg egy lakást 15 milláért és add ki havi 25.000-Ft-ért...
azé me drágák löttek.

20-30 éves nők, férfiak közül sokan miért tehetetlenek? Vagy miért nem tudnak lépni?

Nem provokálni akarok, de már komolyan rossz olvasni, hogy menyien várnak a sült galambra.Tegnap is egy 25 éves lány írja, hogy 5(!)éve vár a szüleit?l egy laptopra.Hát, könyörgöm, a mai világban farkastörvények vannak sajnos, siránkozásból nem lehet megélni!A kártyák már ki vannak osztva!Vagy beszállsz, vagy elbuksz.Sajnos ezt fel kell fogni, mert aki érti, és csak pang, az marad a segélyért ácsorogva.Szül?kre várni ennyi id?sen?Mikor azok is sok esetben vegetálnak?Lépni kell, vagy csak rosszabb lesz!

Legjobb válasz: Abszolút megértelek, de a 20-as évek elején még tanulnak az emberek. Viszont 30 évesen a szülõktõl várni a csodát,az szép..

Abszolút megértelek, de a 20-as évek elején még tanulnak az emberek. Viszont 30 évesen a szülõktõl várni a csodát, az szép..
Én nem akarok belefolyni a vitába, csak annyit tennék hozzá, hogy ismét sikerült kiragadni a "lényeget", ugyanis nem a laptopon volt a hangsúly, hanem azon hogy tárgyakkal és érzelmileg is éreztetik a húgával és vele, hogy a húga fontosabb. Értelmezni kéne a szöveget és nem háborogni egybõl. 20L
Na és mit ajánlasz, kedves észosztó kérdezõ? Mert így beszólogatni kibasszott könnyû, csak hát egy olyan országban, ahol senkinek semmire soha nincs pénze, ott aztán juss egyrõl a kettõre. De szívesen meghallgatom a KONKRÉT javaslatodat.
Ja. sokan várják, de igazából tényleg xar ügy, mikor szembesülsz azzal, hogy 24-25 éves korodik tanultál, és utána se munka se suli, csak nézel mint a moziba. Ennyi idõsen lapitopit várni nagy pofátlanság szerintem.
Hát na jó, de azért ha már tanulsz csak körbenézel, hogy van e értelme tanulni, vagy legalább ha már benne vagy néha néha melózol, gyûjtöl egy kis lóvét a kinti életet, hogy ne a 0-ról kezd. Sokan érzik úgy mikor vége az utolsó szabad nyárnak, hogy magukra vannak hagyva, õket nem érti meg senki sem. Bár igaz, hogy egybõl nem kell a mély vízbe dobni a szülõknek sem a gyereket, hiszen egybõl melót senki nem talál ha csak nem profi valamiben vagy ha tele van ismerõssel. Sok mindentõl függ
Az igazság az h vmikor valóban hangyányi lehetõség van csak és az is ideig óráig.Felvesznek egy hónapra v annyira sem és küldik utánad a következõd...tudom siránkozás ez is de talán megkockáztatom h aki ezt mondj aannak vmi okból kifolólag szerencsébõl saját érdemébõl de van biztos munkája, majd ha elveszítneé más lenne a vélenénye... aki pedig tanul és szenved vele az is csinál vmit és nem a babérjain ül az is egy biztosíték ahogy írta az elõzõ h mire megy vele késõbb az meg még a jövõ zenéje...a jelenben kell élni.
mondjuk ez a diplomaszerzés is megér egy misét. én 2008 után ismét itt vagyok abba a koliba ahol laktam, és van aki már a második diplomát fejezi befele és már akkor itt volt mikor én és természetesen rajz-ból nyomja. Állás meg tán ebbe a dologban nincs is. csak ugye addig is még védve volt. majd koppannak sokan. Csak azt sajnálom, hogy álltalánosítanak, nem mindenki végez büfé szakot még a tanárképzõkben sem.
A kérdező hozzászólása: 18:03 Hát, a konkrét javaslatom az, hogy nem kell ülni a babérjaidon, hanem igyekezni kell egzisztenciát építeni.Nem általánosítok, vannak kivételek is, de sokan csak csinálják a sokadik diplomát ruhatár szakon, hogy majd azzal könnyebb lesz.Hát nem.Vagy kiállsz magadért, vagy maradsz a süllyesztõben.Sajnos ez van.
hát ez tény ez is, csak sokszor van, hogy ezeknek azért bejön a jó meló akiket körbe vesz a családi védelem a jó meló lehetõség, aki meg mondjuk gyárban tengõdik mondjuk diplomásan annak meg semmi változtatási lehetõsége sincs .
Szerintem most csak kiragadtál egy esetet, meg lehet, h ezen az oldalon is inkább azok írnak, akik kicsit "elesettebbek". Mondjuk 20 évesen még nem tartom cikiek, h a anyuéktól függök néhány dologban. Tanulok és otthon lakom, tehát az ezekkel járó költségeket anyuék állják. De minden egyebet (ruha, könyv, bérlet, sokszor kaja stb) próbálok saját magamnak megteremteni, pénzt pl. sosem kérek és nem is kapok tõlük. Ha valami dolgom van, azt is egyedül szoktam elintézni, szerintem ez így a normális. Alapvetõen ez az a kor, amikor még szeret hazamenni az ember, jó, hogy ott a biztonságot nyújtó család, de önállósodási törekvései is vannak az embernek, tehát ez a tanulás, a tapasztalatszerzés, az "élet" megismerésének az idõszaka. Szerintem. Mondjuk 30 évesen azért jó, ha mér az embernek van némi egzisztenciája.
én ezt nem olvastam, de igaza van, sokszor csak kiragadnak egy dolgot a véleményezõk és arra fikáznak pedig nem is arról van szó. ez tény.
nem provokálni akart, de az tény, hogy ami ide vezet sok esetben az a sült galambra várása az embereknek, hogy majd az állam hátha lép olyat hogy könnyebb legyen. Aki meg dolgozik fiatalon azt meg lefikázzák a többiek. Mint engem is még saját családomba is. Lehet utánozni, lehet ilyen kitartónak lenni és akkor majd meglátjuk....
A kérdező hozzászólása: Na, korrekt válaszok.:) Vagy akarunk valamit, vagy ülünk az állóvízben.Persze vannak kivételek, de ha valamit el akarunk érni, azért kõkeményen meg kell dolgozni, és sikerülni fog.
Hát ez így igaz...pont nem rég olvastam h a magyar mentalitás része ez, túl borúlátóak vagyunk, félünk lépni, mindig csak várunk vhol azt reméljük valaki majd más megoldja helyettünk az élet dolgait. valóban elég röhejes szülõket pesztrálni iylen holmikért, de nem tudhatjuk ki milyen helyzetben van azért vannak elég nagy lábom élõ emberek is...aztán olyanok is akik mondjuk kitalulják a belüket h hátha majd egyszer metérül és azért nem telik nekik ilyesmire...
Én is csodálkoztam azon a kérdésen. Mondjuk nekem nem volt más választásom, mint a gürizés. Akartam a diplomát, de a szülõk nem tudtak támogatni. A suli elõtti nyáron egyik munkahelyrõl rohantam a másikra, az eredmény õszre egy laptop, ami a suliban elvárás volt. Aztán meló itt- ott, ahol akadt, és önerõbõl meglett minden. Nekem még tetszett is, hogy én dolgoztam meg érte.
Te hogy élsz, kedves kérdezõ? Hogy lovagoltad meg a konjunktúrát? Szabadna megtudni valamit?

A 30 és 40 éves közötti férfiak miért nem házasodnak, vagy legalább lenne barátnőjük?

Fontosabb nekik a munkájuk?

Legjobb válasz: Én 30 éves vagyok.Nem vagyok nõs,mert nem tartom fontosnak a dolgot.Külföldön dolgozom,de nem látástól vakulásig.A szabadidõmben a hobbimnak élek..Van élettársam aki 8 évvel idõsebb nálam.Ha õ akarná hogy elvegyem feleségül elvenném,de õ sem ragaszkodik hozzá.Így el vagyunk tökéletesen.. 30/F

Én 30 éves vagyok.Nem vagyok nõs, mert nem tartom fontosnak a dolgot.Külföldön dolgozom, de nem látástól vakulásig.A szabadidõmben a hobbimnak élek..Van élettársam aki 8 évvel idõsebb nálam.Ha õ akarná hogy elvegyem feleségül elvenném, de õ sem ragaszkodik hozzá.Így el vagyunk tökéletesen.. 30/F
a kérdés hatalmas általánosítás. a 30 és 40 év körüli férfiak egy része már rég megházasodott / kapcsolatban él. a többiek meg, gondolom, különbözõ okok miatt nem: a karrierjükre koncentrálnak, vérbeli facérok és nem akarak többet alkalmi flörtöknél, elköteleznék magukat, de épp nem találtak olyat, aki nekik kell
Ilyen pasit keresek!Ha van ...
Ja és kedves többi felhasználó, csak egy jó tanács, ne próbáljátok kitalálni mások indítékait, hacsak nem rendelkeztek átlag feletti empatikus képességekkel, vagy nem detektív a foglalkozásotok, mert meg kell mondanom, találgattok, de k.rva sz.rul! Ezer és egy oka lehet annak, hogy valaki egyedül van, Ti pedig csak vaktában lövöldöztök. Elõzõ
Gondolom azért, mert nem találnak maguknak párt. Lehet, hogy szeretnének házasodni, csak nem tudnak. Vagy már teljesen feladták. Persze biztos van olyan is, aki nem akar, de az nem hiszem, hogy a munkája miatt, inkább azt tudnám elképzelni, hogy vannak annyira "magányosfarkas" emberek, akik egyszerûen nem akarnak se családot, se partnert. De ilyenbõl szerintem viszonylag kevés van.
Mot indul nekik a király élet, dolgoznak, van lóvé, egzisztencia és a 20 éves muffok pörögnek rajtuk. 2011 van, ébredj már fel!
Ha eddig nem nõsültek meg, valószínûleg nem is akarnak.
19:22: Magányosfarkas típust keresel? Küldj nekem egy fényképes önéletrajzot, önéletrajz nélkül!
A 30 és 40 közöttieknek kellene válaszolni az ilyen kérdésekre, nem a "szerintem" gyerekeknek. "Mot (most akar lenni?) indul nekik a király élet, dolgoznak, van lóvé, egzisztencia és a 20 éves muffok pörögnek rajtuk. " Ezt meg honnan vetted?! A tv nevû agymosó készülékbõl?
Én is ezt látom kb, és nem a tévében. Meg is értem õket.
Tisztelt elõzõ: a kíváncsiság beszél belõlem, hogy mégis hol? Én 30 és 40 közötti férfi vagyok, nem így élek. Van még 60 másik hasonló korú ismerõsöm (férfiak, nõk), közülük a férfiak sem így élnek. Jah, de, egy! Nagyon gazdag, magasan átlagon felüli életet él, sikeres, ismert ember és tényleg, a 19-25 éves lányokat hajkurássza. Én tudom, mirõl írok és nem kötekedésbõl írok olyan sztereotípiákat, amelyek marhaságok.

Miért mondják azt, hogy ha egy 15 éves csaj összejön egy 30 éves pasival, hogy a pasinak csak sexre kell? És amikor ez fordítva van, ilyeneket miért nem mondanak?

Pl. 15 éves pasi 40 éves csaj.

Legjobb válasz: teljesen mindegy, hogy a sexre kell vagy nem a 15 éves még kislány a 30 évesnek, meg már javába családdal kellene foglalkozni, nem gondolod?

teljesen mindegy, hogy a sexre kell vagy nem a 15 éves még kislány a 30 évesnek, meg már javába családdal kellene foglalkozni, nem gondolod?
de az idõsebb nõ és a gyerek is szexre hajt.. ez egyértelmû. :D Fordított esetben általában a kislányokat beetetik mindenféle hülyeséggel :D
De, nagyon is: egy nõ is hajthat csak a szexre, viszont sokkal inkább a férfiak azok, akik képesek az érzelmek (esetleg ismeretség) nélküli szexre. A nõk sokkal inkább érzelmekhez kötik a szexet, de nem azt mondom, hogy minden nõ, mert nem így van. Persze azt se mondom, hogy minden pasi meg tudna gond nélkül dugni egy idegen nõt, ha az jól néz ki. Nem feltétlenül csak a szexre hajt a pasi, de nagyon kevés esetben lesznek hosszabb távon egy hullámhosszon érzelmileg is, értelmileg is, fizikailag is. Hiszen, majdnem az apja lehetne, generációs különbség van köztük, nemcsak 3-4 év. Amikor a lány 25 éves lesz, ereje teljében, a pasi már 40, lehet apaságra, családra, nyugodt feleségre vágyna, nem egy pörgõ, bulizós fiatal huszonévesre... De embertõl függ :) Mindkét táborban van, aki tényleg CSAK a szexre hajt.
off: én nõ vagyok, és nem érdekelnek az érzelmek!

30 hetes kötelező UH, nekem a dokim (magán) miért nem mondta? Mit néznek olyankor? Nektek hogy volt?

Nekem 33 hetesen kell visszamennem újra akkor ad vérvételre paírt de ennyi, az uh-t nem említette.

Legjobb válasz: Van ahol 30, van ahol 32 hetesen szoktak csinálni. Hogy pontosan mit néznek,már nem tudom. Hívd fel és kérdezd meg a dokit, miért nem akar uhot csinálni

Van ahol 30, van ahol 32 hetesen szoktak csinálni. Hogy pontosan mit néznek, már nem tudom. Hívd fel és kérdezd meg a dokit, miért nem akar uhot csinálni
Szia! Én ugy tudom, hogy 32hetesen van a kötelezõ uh, de nemtudom, hogy mit néznek, mert én hétfõn megyek rá. Kötelezõ vérvétel van 34hetesen, gondolom arra kapsz papírokat. Mindenéle képpen kérdezz rá az uh.ra, de "szép" dolog tõle, ha esetleg elfelejtette. Szerintem védõnõvel is beszélhetsz errõl, hívd fel akár most.
nekem 28 hetesen csinaltak, nem lehet, hogy neked is elobb volt? nekem a 36. heti uh maradt ki (de teljesen, nem is lesz). a 32.(28.heti) uh-n neztek: baba biometriai korat, bdp, hc, ac, fl, szóval a szokásos dolgokat, a doki megmutatta a pici heréit, meg hogy van haja, és hogy hogy fekszik, milyen állapotban van a méhlepény, mást nagyon nem. elég hamar lement, talan meg a veset nezte, meg hogy mennyi magzatviz van.. amugy ha a nodokid mindig megvizsgal uhn (engem mindig megvizsgalt), akkor nagyon nem aggódnek.

25-körüli ffi-ak mernétek e kezdeményezni egy 30-as fiatalos, vonzó nőnél? Ha nem, miért nem?

Legjobb válasz: Simán mernék, a 40 évessel is elszemezek... :) 30 fölöttivel viszont komolyabb kapcsolatot nem akarnék, 1-2 év beleférhet. :D 23F

Simán mernék, a 40 évessel is elszemezek... :) 30 fölöttivel viszont komolyabb kapcsolatot nem akarnék, 1-2 év beleférhet. :D 23F
Miért ne? Nekem az alsó felsõ határ az öt év, szóval nálam nem lenne gond.
alapvetõen ritkán kezdeményezek, egy nálam idõsebb vonzó nõnél pláne nem. igaz csak 23 vagyok.
Akkor bátorítsd és lépni fog. Mosoly, szemezés, ha ennyi nem indítja be akkor meg hagyd.
A kérdező hozzászólása: hogy pontosítsak komoly nõ vagyok agyilag érett de külsõleg 20nak néznek ki mert nemhanyagolom el magam.
Engem a nálam fiatalabb nõk teste izgat. Muha.
A kérdező hozzászólása: köszi!azért kérdeztem mert aki tetszik 25 körüli.kölcsönös a vonzalom, de egyikünk sem közelít.Csak találgatok hogy õ miért nem...Azt tudom hogy én miért nem.
Én 28 vagyok, most épp egy 44 éves nõvel vagyok. Azelõtt 38, azelõtt 37, azelõtt 32, azelõtt harminc akárhány. :) szóval én merek kezdeményezni az idõsebbeknél :D
tegnap voltam a munkaügyi hivatalban és volt egy jó nõ (jól öltözött, széparcú), 30-35 körül :) összeakadt a szemünk jópárszor, de inkább nem kezdeményeztem... gátlástalanabb napon biztos rámegyek :D f24
22 vagyok a barátnõm 36 szerinted kezdeményeztem? legjobb imádom XD

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!