Találatok a következő kifejezésre: Miért hisz nem (661 db)

Aki hisz Istenben, az miért hisz benne? Aki nem hisz Istenben, az miért nem hisz benne?

Legjobb válasz: Hiszek, mert nekem már bizonyította a létét, még ha másnak nem is bizonyíték.

Hiszek, mert nekem már bizonyította a létét, még ha másnak nem is bizonyíték.
Ahhoz, hogy hiszel-e Istenben, nem sok köze van az egyházhoz. A kérdezõ a személyesen megélt hitrõl kérdezett, nem a vallásról. Hihetsz Istenben úgy is, hogy közben elveted az intézményesített egyházat. Én egyébként hiszek Istenben. Én úgy gondolom, kell lennie egy végsõ oknak, ami célt ad a létezésnek. Segít megtalálni a helyem a világban. Utat mutat, amikor nincs min elindulni. A dolgokkal más szemszögbõl is megismertet. Meg persze azért is, mert így neveltek. 4 évig voltam ministráns. Szerettem az lenni.
Én alapvetõen (többek között) azért hiszek benne, mert egyértelmûen nem hinni valamiben, az illogikus dolog, egy "zárt kapu". Ha pedig hiszel az mindenképpen pozitív dolog, még ha tévedsz is. "Cogito ergo credo"
én pld hiszek Istenben, de az anyaszentkeresztényegyházban nem. az egész 1 nagy szemétdomb. el lett cseszve már a középkortól.
Az egyházi adó önkéntes. Persze, csak a beszedõ nyanya minden hetente kétszer becsenget hozzánk, és amikor egyszer beengedjük, addig nem tágul, amíg 5 ezret nem kap egy 4 fõs családtól. a 2500-at kevesellte, de azért elrakta. A 2. 1%-ot lehet adni egyháznak, vagy 1-2 nagyon kiemelten fontos kezdeményezésre. Innen venném ki az egyházakat. A gyermekszegénység miatt éhenhalnak a gyerekek, helyette sokan templomi szertartásokra adnak. Havi egy misével igazán lehet kevesebbet tartani mindenhol. Isten látná bennünk a jószándékot, hogy a gyerekeknek akarunk jót, nem?
Tudom, kell fûteni a templomot, a papok, püspökök is csak csicsás ruhában dolgozhatnak, de akkor is. Isten mindig segít, fûtsenek a isteni szeretet melegével.
Miért kell ezt hetente megkérdezni? Amúgy pedig az egyházi adó nem kötelezõ, hanem önkéntes.Az egy százalék pedig nem jár, csak ha az adózó felajánlja valamelyik egyháznak,
aki hisz, az ezt mondja: miért ne hinnék? aki nem hisz, az ezt kérdezi: miért kéne higgyek? Ennyi
Minek hinni, amikor az egész egyház a lehúzásra épít, szedi a valog sok egyházközösségi adót, amikor nem is járunk templomba csak meg vagyunk keresztelve, ráadásul az államtól is kap gondolom lóvét, meg az egyik 1% is nekik megy.
mert hiszek benne és kész, nehéz elmagyarázni, szerintem a hitben ez a lényeg, hogy feltétel nélkül hiszel, nem vársz bizonyítékokat, nem keresed a miérteket, hanem eltudod fogadni és egyszerûen hinni benne...Aki meg nem, az nem, az az õ , választása...de az embernek mindig kell hinnie...Nekem a Biblia elég bizonyíték, az egyházakkal szemben vannak nekem is kifogásaim, de úgyis az a lényeg, amit az ember a lelkében érez
Mindenki abban, hisz amiben hisz. Ki hisz Istenben az a cselekvéseit - jó vagy rossz dolgokat- Istennel magyarázza meg. Aki nem hisz Istenben más módón és féleképpen magyarázza a saját , avagy a világ történéseit!Valahol a kettõ között van az igazság.
Én hiszek Istenben, de szabad akaratunk van. A rossz dolgokat nem õ adja, ha nem érezzük a segítségét, az nem azért van, mert nem segít, hanem azért lehet, mert mi a megoldást várjuk tõle, pedig õ nem azt adja, hanem az eszközt, amivel megoldhatjuk a problémákat. Ha fel akarunk jutni egy hegy csúcsára, nem tesz fel minket, hanem ad kötelet, ösvényt, ha enni akarunk valamit, nem teszi az orrunk elé, hanem ad evõeszközt, alapanyagot, edényeket, ha szomjasak vagyunk, nem ûzi el a szomjunkat, hanem ott az üdítõ, a kút, a forrás... Nem mindig azt adja pontosan, amit kérünk, de hittel kérve mindig mindent megad, amire szükségünk van ahhoz, hogy amit kérünk, azt megkapjuk. Ha valaki nem hisz, azt sokszor az egyházakra fogják. Tévúton járnak. Isten soha nem nevezett meg egyházat név szerint egyik hitvilág szerint se, Isten az utat mutatta meg, amin járni kell(ene), nem a mit, hanem a hogyant. Sokan még hívõ körökben is tévedésben élnek ezen a téren. Minden hitvilágnak vannak bizonyos közös pontjai, amik mindben ugyanazok, ezeket kellene felfedezni, és máris látnánk, hogy minden út oda vezet, csak másképp. Ha el akarunk jutni egyik helyrõl a másikra, azt is többféleképpen megtehetjük, szárazföldön, vízen, levegõben, gyalog vagy jármûvel, ugyanilyen az Istenhez vezetõ út is, mindenki más úton jár, de ugyanabba a célba tart.
Hinni azt jelenti bízni. Nem egy magasabb lényben.(Macska a tetõn is egy magasabb lény. A Bibliai hit azt jelenti, hogy hinni Istenben és az Õ Fiában Jézus Krisztusban. Ez életforma. "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz!" Apostolok Cslekedeteirõl írt könyv 16.fejezet 31.vers Biblia, Újszövetség) "Aki hisz és bemerítkezik (megkeresztelkedi) üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik." Márk evangéliuma 16:16 Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy teljes szívvel bízni Krisztusban, jobban, mint bárki másban. Vagy hiszel, vagy kétségbe esel.
Én nem hiszek benne....csak gondolkozzunk logikusan. Látta már valaki? Honnan tudod hogy létezik? Sehonnan. Csak a fantáziád. Ennyi
Én egyszer azt mondom hogy vanisten! Egyszer hogy áhh nincs. Végülis logikáltan nekem, hogy 1 valami..."isten" megalkotta a világot, de még nem látta senki.A bibliában nem hiszek, úgy ahogy van nem.Szóval nem látta senki, és hol van akkor? föntrõl figyel minket?õ mibõl lett vagy honan? õt kiteremtette?én személyszerint jobban hiszek a földönkívüliekben. :)
korábban hittem, de mára rájöttem, hogy hiba volt.
Ha annyira létezne, valaki biztosan találkozott volna vele. A könnyezõ Szûz Mária képét sem fotózta még le senki, pedig állítólag már többen is látták. A könnye biztosan ott marad mondjuk egy percig, addig lehetne keresni egy fényképezõt.
Én konkrétan semmilyen istenben és vallásban nem hiszek, de talán van valami felsõbb erõ, mert egy végsõ oknak lennie kell, és nem tudományosan nem magyarázható. Ezen felül ha velem jó, vagy rossz történik nem egy bizonytalan dolgoban keresem az okokat, hanem magamban. Ha jól alakul a sorsom az azért van, mert én úgy alakítottam, ha rosszul, akkor valamit vagy én tettem rosszul, vagy keresztbe tettek, vagy a körülmények úgy játszottak közre. A sorsunk a mi kezünkben van, nem a természetfelettiben (szerintem. Persze akinek kevés az önbizalma az foghatja másra
Nem hiszek, hanem tudom, hogy Isten velem van. Amúgy nézz szét: mindenhol, ahol emberek élnek, elõször templomot építenek, csak utána kocsmát mneg házakat. Ha születik valaki, temnplomba viszik, ha házasodsz, odamész, ha meghalsz, papot hívnak. Akkor mi itt a kérdés? :)
Hiszek Benne, mert megtapasztalom a szeretetét.
Miért hinnék benne? Semmilyen bizonyíték nincs a létezésére. Miért ne hinnék benne? Lehet, hogy létezik, csak nem mutatja magát. Én inkább függõben hagyom a kérdést, majd halálom után meglátom. :)
Ha Isten létezne, segített volna nekem néhány élethelyzetben, nem tette.
hát ide most nem fogok káromkodni, de itt tele van degenerált retardálttal, mi az hogy 0 százalékos, ócska köcsög majom, az ilyen debileknek kár válaszolni
A keresztények 90%-a azért hisz, mert a szülei erre nevelték. 5% az, akit valamilyen tragádia ért az életben, és azt hiszi, hogy így majd jobb lesz. A maradék 5% meg az életben csalódott ember, és inkább a közösséget keresi nem pedig Istent. A vallási közösségben senki nem fogja megkérdõjelezni a hitét. Ellenben ha egy horgászklubba lépne be csak megkérdeznék tõle, hogy mekkora volt a legnagyobb hal az életében. A hithez nem kell szó szerint semmi, csak egy köny, amit merem állítani sok keresztény el sem olvas. Ezért ilyen vonzó egyesek számára, bonyolúlt kérdésekre egyszerû válaszokat ad. Ahhoz nem kell diplomásnak lenni, hogy valaki elhiggye: Isten így akarja és kész. Minden leegyszerûsödi, csak hinni kell.
Én olyan "semilyen"állásponton vagyok, néha úgy érzem, hogy hiszek, néha meg úgy, hogy nem.(pedig a lányaim katolikus intézménybe járnak)
Hiszek Istenben. Egyrészt igy is neveltek.mMásrészt megtapasztaltam a segítségét. Vagy van Gondviselés, vagy minden a véletlen mûve.Én a Gondviselésben hiszek.
Hiszek. Egy ateisának a kinyilatkoztatás nem sokat mond, ezért a racionális Istenérvekkel válaszolok a kérdezõ kérdésére. Az, hogy egyáltalán fontos-e, hogy létezik-e ez az Isten (vagy nem), kérdéses, de nagyon komoly érvek szólnak amellett, hogy igen, fontos. Ha abból indulunk ki, hogy Isten léte fontos ránk nézve, akkor figyelmet szentelünk azokra az argumentumokra (érvekre, bizonyítékokra) amelyek azt igyekeznek alátámasztani, hogy Isten tényleg létezik. Természetesen vannak eszmei irányzatok, amelyek eleve (már a vizsgálat elõtt) kétségbe vonják az istenérvek létjogosultságát, de érveik meglehetõsen labilis alapokon állnak. Alapvetõ intuitív képességeinknél fogva érezzük, hogy valamit nem lehet elvetni már azelõtt, mielõtt megvizsgáltuk volna. Isten (legalábbis egy alap szinten), megérthetõ a józanul gondolkodó, természetes ész által. Hiba volna azt gondolnunk, hogy képesek vagyunk Isten munkáját kiismerni. Melyikünk állíthatná biztosan, hogy Isten nem használhatja fel a Bibliától független, természetes ész istenérveit egy ember gondolkodásában, aki e szellemi munka által felismeri Isten létezését? Az agnoszticizmus (vagy szkepticizmus) bizonyos irányzatai (s a neopozitivizmus álláspontja Az agnoszticizmus (vagy szkepticizmus) bizonyos irányzatai (s a neopozitivizmus álláspontja) a "másik fél" amely szerint nem lehet Isten mellett érvelni; de ezek az álláspontok is ellentmondásosak. Hiszen, ha valamirõl kimondjuk hogy "eleve nem vagyunk képesek abban a kérdésben dönteni", ellentmondunk magunknak, hiszen csak akkor mondhatunk ilyet, ha pontosan ismerjük, hogy mi zár ki bennünket a döntés lehetõségébõl. De ha ezt ismerjük, akkor már ismerjük az adott kérdést - legalább egy bevezetõ szinten - s ezen a szinten már megítélni is képesek vagyunk, hogy mi mellett (az Isten létezése, vagy nem-létezése mellett) látunk nagyobb valószínûséggel megálló érveket. Szóval: ez az álláspont inkább a kérdés elhárítása, amelyhez azonban minden embernek joga van, csak nem biztos, hogy megéri neki; de ezt majd döntse el ki-ki azután, ha megismeri azokat az érveket, hogy miért fontos ránk nézve, hogy van-e Isten, vagy nincs. Összesen 10 istenérvrõl szokás beszélni, melyek - így vagy úgy, de - a teizmus Istenét igyekeznek bizonyítani. Ezek közül egy a priori (vagyis már az érzékszervi tapasztalás "elõtt" igaznak bizonyul; pontosabban: az érzékelés sem cáfolni, sem megerõsíteni nem tudja) ez az érv logikailag szükségszerû, vagyis olyan kényszerítõ erejû, mint az, hogy "minden agglegény nõtlen", vagy bármely matematikai tétel (pl: 3+3=6), ezt ontológiai istenérvnek hívjuk. Az összes többi a posteriori jellegû, vagyis az érzékszervi tapasztalásból következtetünk rá. (Például abból, hogy rend van a világegyetemben, egy rendezõ okra - Istenre - következtetünk; de majd meglátjuk a tervezési érv kifejtésekor.) Itt kilenc érvvel találkozunk: 1. Kozmológiai istenérv; 2. Fizikoteológiai (vagy tervezési) istenérv; 3. Az öntudatból vett istenérv; 4. A morális istenérv; 5. A vallási tapasztalatból vett érv; 6. A csodákból vett érv; 7. A Kinyilatkoztatásból vett érv; 8. A Pascal-fogadás; 9. A konszenzus érv Ezek közül 5 (az ontológiai, a kozmológiai, a tervezési, az öntudatból vett és a morális) argumentum elsõdleges, vagyis önmagában is megáll, s bizonyítja Isten létezését. A többi 5 (a vallási tapasztalat érve, a csodák érve, a Kinyilatkoztatás érve, a konszenzus érv és a Pascal-fogadás) argumentum másodlagos istenérv, amelynek inkább megerõsítõ ereje van, de önmagukban (az elsõdleges argumentumok nélkül) nem képesek elvezetni bárkit a teizmusig. Jóllehet "bárkit" nem, de sok embert igen, azokat, akik bizonyos elõfeltevéseket elfogadnak Még térjünk vissza egy gondolat erejéig az elsõdleges istenérvekhez. Ezekrõl azt mondtuk: (1) mindegyik önmagában is megáll és (2) képes valamilyen Istent bizonyítani. Az, hogy "önmagában is megáll" annyit jelent, hogy semmilyen teista elõfeltevésre nem szorul, hanem bárki (legyen az istenhívõ, vagy ateista), ha tárgyilagosan, racionálisan gondolkodik, levonja magának a következtetést: "van Isten" két 100 %-ig biztos filozófiai út van ahhoz, hogy Isten létezését felismerjük. Az elsõ az "a priori út": ezen az ontológiai érven keresztül logikai szükségszerûséggel ismerjük fel, hogy van Isten. ) A második út az "a posteriori út", ahol a kozmológiai, a tervezési és az öntudatból vett argumentum által legalább a deizmusig jutunk, de a 4. (az utolsó elsõdleges érv), a morális istenérv túllendít minket a deizmuson, és elvezet a teizmusig. Mármost ha két 100%-os utunk van az Istenlét felismeréséhez, akkor ez a két út még egymást is megerõsítve igazi racionális tudást (nem hitet, hanem tudást) nyújt ahhoz, hogy felismerjük Isten létezését, ami azért teremt okot a bizakodásra, mert az öntudatos ember legõsibb ellenségén - a halálon - arat diadalmat

Protestánsok! Miért hiszitek azt, hogy a katolikusok olyasmit hisznek, amit nem igazából nem is hisznek?

Sok kritizálandó van a Kat. egyház emberi állományával, oké. Teológiailag semmit, de gyakorlatban sokat tanultam pár protestánstól, ami gazdagította a hitemet, oké.

Legjobb válasz:
Kedves Atyafi, hát itt tudod az a helyzet, hogy a katolikus teológiában sajátos eszmék uralkodnak az alapvetõ fogalmakról. Pl itt van az imádat, hogy mi minõsül annak, és mi nem. Egy katolikus ember szerint, ha leborul egy szobor elõtt, akkor saját állítása szerint nem a szobor elõtt borul le, hanem azelõtt, akit a szobor ábrázol, így a szobor csak egy eszköz ahhoz, hogy imádni tudja Istent. Egy protestáns akkor jön a vallástörténelemmel, és rámutat arra, hogy a pogányoknál volt divat az, hogy különbözõ eszközöket használtak az istenük imádatához. Legjobb példa erre az egyiptomi kultusz. Az egyiptomiak amikor leborultak a nap elõtt, akkor nem a napot imádták, hanem a nap mögött rejtõzõ istenséget, a nap csupán egy eszköz volt arra, hogy kifejezzék az imádatukat. Izrael jól tudta ezt, hiszen 400 évig egyiptomban éltek. Ezért amikor Isten azt parancsolta nekik, hogy "Ne borulj le ilyen képek elõtt és ne tiszteld õket," (Kiv 20,5), akkor nagyon jól tudták, hogy mire céloz Isten, és a történelmi háttér ismeretén belül egy ókori történész is tudja. Azt hiszem, így világos, hogy honnan veszik az infókat.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves Atyafi, hát itt tudod az a helyzet, hogy a katolikus teológiában sajátos eszmék uralkodnak az alapvetõ fogalmakról. Pl itt van az imádat, hogy mi minõsül annak, és mi nem. Egy katolikus ember szerint, ha leborul egy szobor elõtt, akkor saját állítása szerint nem a szobor elõtt borul le, hanem azelõtt, akit a szobor ábrázol, így a szobor csak egy eszköz ahhoz, hogy imádni tudja Istent. Egy protestáns akkor jön a vallástörténelemmel, és rámutat arra, hogy a pogányoknál volt divat az, hogy különbözõ eszközöket használtak az istenük imádatához. Legjobb példa erre az egyiptomi kultusz. Az egyiptomiak amikor leborultak a nap elõtt, akkor nem a napot imádták, hanem a nap mögött rejtõzõ istenséget, a nap csupán egy eszköz volt arra, hogy kifejezzék az imádatukat. Izrael jól tudta ezt, hiszen 400 évig egyiptomban éltek. Ezért amikor Isten azt parancsolta nekik, hogy "Ne borulj le ilyen képek elõtt és ne tiszteld õket, " (Kiv 20, 5), akkor nagyon jól tudták, hogy mire céloz Isten, és a történelmi háttér ismeretén belül egy ókori történész is tudja. Azt hiszem, így világos, hogy honnan veszik az infókat.
Az elõbb törölték a kérdésem, mert azt hitték, hogy provokáció. Akkor megkérdezem tõled is... Mire jó a szenteltvíz? Egy pap hány litert tud megszentelni? Miért nem szentelik meg a tengereket és óceánokat stb..???
No de ostyát enni köl, nem?
A kérdező hozzászólása: Látom a "sola scriptura" mint alapkiinduló pont is megjelent. A Bibliában, sehol sincs leírva, hogy csak az írás. Sõt, Pál írja, hogy "tiszteljétek a hagyományt!" Mi ez a hagyomány? A kereszténység nem az iszlám, hogy van a Korán, aztán kész. Itt a Szent Szellem mûködik, maga Jézus mondta, hogy sok dolgot csak Õ fog késõbb kinyilatkoztatni. Vannak persze dogmák, de azok csak határt, partot szabnak, a magasság és mélység végtelen... :D
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); A Máriához való imádkozás kifejezés rossz. Az imádkozás szóban benne van, hogy "imád", pedig Máriát nem imádjuk, a franciában a prier-kérni kifejezés szerencsésebb. Jézus azt mondta, hogy a menny itt van köztetek. A menny leszállt a földre. Nem halottat idézünk! Nem ismerem a bibliában pontosan hol van erre utalás, de az ókeresztény, apostoli hagyományban ennek van szerepe. Persze! Nem kell közvetítõ Jézus és közöttem! De Istennek van egy kis holdudvara, nem szeret mindig mindent egyedül csinálni, pedig tudná... Pl: Máriának nem Isten hanem angyal jelent meg és közölte a jó hírt. Jézust nem az Atya látogatta meg a böjt után - pedig neki aztán szoros a kapcsolata az Atyával - hanem angyalok szolgáltak neki. Hányszor van a Bibliában, hogy Isten másokon keresztül cselexik! Miért? Mi az oka? Õ nem tudna cselekedni? Impotens? Nem! Õ valamiért másokat használ. Miért? Ilyen a stílusa. Menyasszonyomat is meg szoktam kérni hogy járjon közbe, imázzon értem, haveromat is, anyumat is, meg Máriát is. Nem nagy ügy :)
A kérdező hozzászólása: Sziasztok! Elmondom az álláaspontomat pár dologgal kapcsolatban: - az egyiptomi vallással kapcsolatban számomra újdonság hogy a Nap mögött egy istent tiszteltek, de ehhez nem értek, legyen igaz, elfogadom. Tudomásom szerint õk sokistenhívõk voltak, Ozirisz, Mut, sõt maga a fáraó is isteni leszármazott volt. Nem vagyok ebben tudós, csak az építészettörténet kapcsán ragadt rám ennyi. Érthetõ, hogy az Isten megtiltotta ezen istenek képeinek imádatát, hiszen azok az istenek nem is léteztek. De a kereszténységben egy egészen új dolog történt, mégpedig hogy ISTEN EMBERRÉ LETT. Jézus személye öröktõl való, teremtetlen, isteni. Ha ma élne a földön, le lehetne fényképezni, vagy lekamerázni, lehet egy újságba is bekerülne. A kép tisztelete CSAK annyi - szerintem - hogy a szeretted képét, legyen az Jézus, vagy az anyukád, nem a wc-ben rakod ki, vagy nem vágod a kukára, vagy ha ránézel, eszedbe jut a szeretett személy, és jó érzéssel tölt el. Egyébként számomra nincs nagy jelentõsége a képeknek, otthon egy szentképem sincs, pedig katolikus vagyok, de ha lenne, tisztelném az adott személy miatt. Isten közel jött, miért ne lehetne egy képem róla?? A képek tiszteletének is vannak túlzásai, pl ha eléggé el nem ítélhetõ módon valaki tényleg egy képet imád, abba veti a bizalmát, de az már nem katolikus, hanem keresztény-katolikus mezbe bújtatott bálványimádó. Biztos ilyen is van...
"Mi csak a Bibliát nézzük, emberi hagyomány nem hoz jó dolgokat." A Bibliát az egyház kanonizálta a hagyomány alapján. Ha elutasítod az egyházi hagyományt, ek kell utasítanod a Bibliát is. Pont.
Isten nem létezik, innentõl tárgytalan.
Dogmatikusan? Te az emberi hagyományt Isten szava fölé helyezed? Nem szégyelled magad?
Azért, mert néhányan közülük csak olyan dogmatikusan képes gondolkozni, mint itt a 5. és 6. válaszoló. Hiába mondasz mást, õ jobban tudja..
"emberi hagyomány nem hoz jó dolgokat" Te is ugyanabban hiszel. Csak te benyeled, hogy nem az.
1. Honnan veszitek, hogy Mária szûz maradt? Ez Bibliaellenes tanítás. 2. Miért fohászkodtok közbenjáróért? Ad1: Isten van annyira mindenható, hogy képes figyelni egyenként mindenkire. Ad2: akárhány példát felsorolt idáig nekem egy katolikus, mint közbenjáró, az élõ ember volt. Benne van a Bibliában, hogy imádkozzunk egymásért - élõ az élõért -de az sehol, hogy a mennyben tudna bárki is tenni valamit az élõkért. Ad3: le van írva, egy közbenjáró van csak, az pedig Jézus. 3. Nem borulhatsz le szobor elé, mert az bálványimádás. Ez is le van írva. 4. Ki a szent? Az, aki a Biblia szerint az, és ezt csak Isten tudja, vagy az, akit katolikus emberek kiáltottak ki? Ember téved, Isten soha. De sok ilyen van. Mi csak a Bibliát nézzük, emberi hagyomány nem hoz jó dolgokat.
Az egy dolog hogy a katolikusok mit mondanak hogy Õk miben hisznek, de a cselekedetek számítanak. Ha leborul egy szobor elõtt és magyarázkodik, hogy de hát így meg úgy, az olyan mintha valaki megmagyarázza, hogy Õ miért lop, és hogy az nem számít lopásnak. Bûn és kész.
Ez olyan fura, hogy honnan jönnek ezek az extra szavak? :D Én is néha ebbe a hibába esek:P
A kérdező hozzászólása: bocs, igazad van második, az igazából szó elé nem kell a "nem" :D
Olyasmit hisznek, amit nem igazából nem is hisznek? Ez azért meredek :-) Én senkinek a fejébe nem látok bele, nem tudhatom jobban a másik embernél, hogy õ miben hisz. Azt tudom, hogy a katolikusok sok mindent másképp értelmeznek, mint a protestánsok. Ebbe nem érdemes belekötni. Ha nem így lenne, nyilván nem tartoznánk különbözõ vallásokhoz.
A kérdező hozzászólása: Az ostyát azt télleg enni kõ!... Hogy hány liter vizet tud egyszerre megszentelni az attól függ, hogy a kút amelyikbõl a víz származik hány kilométerre van Lourdes-tól!

Szerited miert hiszi par gazdag pasi hogy a penz a minden? Hogy barkit megvehet rajta? Miert nem esik le nekik tapasztalatbol hogy azert maganyosak mert s*ggfejek?

Szerintem mert sose mond nekik senki se igazat. Maguktol meg tul egoista gyok.rek hogy rajojjenek bennuk van a hiba. Itt van mondjuk T. dollarmilliomos. Maganyos, felesege, gyereke nincs. Es az eletben nem is lesz. Ez a fa.zfej kinezett maganak engen. Hat ossze is kavartam vele mert tok kedves volt, eleinte nem is tudtam hogy ilyen gazdag. Hat rohadtul nem kellett volna. Alapbol hazudott hogy nincs baratnoje aztan el is kuldott a pics.ba. Utana meg amikor egy kozos ismerosunkkel kezdett valami alakulni total verszemet kapott. Hat nem en voltam aki elkuldte de mindegy. Amugy meg mar rohadtul nem jon be. Egyaltalan nem jo pasi. Sztem csak az tetszett benne hogy olyan kedves volt meg elozokeny. Jah a kezdetekben, aztan kiderult hogy milyen. Persze hogy nincs csaladja. Ilyen emert a franc se akar maga melle meg ha dollarmilliomos is es Hollywoodban lakhatna... Miert hiszi azt hogy a penzevel barkit megvehet? Mar keszulok a nyaralos, designer vasarlos megvesztegetesekre. Nemet kell mondanom. Igazabol nemreg keresett fel ujra. Es mondtam hogy talalkozhatunk de csak baratilag. De ku.vara nem fogta fel...

Legjobb válasz: jól hiszik, hiszen téged is megvett kilóra ott abbahagytam az olvasást, szóval ha valamit félreértettem akkor bocs

jól hiszik, hiszen téged is megvett kilóra ott abbahagytam az olvasást, szóval ha valamit félreértettem akkor bocs
Az értelmi képességeid alapján te pont ilyen pasihoz való vagy, nem értem miért picsogsz itt!!
. . . .. . . . . . . . . . . , .-‘”. . . . . . . . . .``~., . . . . . . . .. . . . . ., .-”. . . . . . . . . . . . . . . . . .“-., . . . . .. . . . . . .., /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”:, . . . . . . . .. ., ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\, . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , } . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , :`^`.} . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , :”. . . ./ . . . . . . .?. . . __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :`. . . ./ . . . . . . . /__.(. . .“~-, _. . . . . . . . . . . . . . , :`. . . .. ./ . . . . . . /(_. . ”~, _. . . ..“~, _. . . . . . . . . ., :`. . . . _/ . . . .. .{.._$;_. . .”=, _. . . .“-, _. . . , .-~-, }, .~”; /. .. .} . . .. . .((. . .*~_. . . .”=-._. . .“;, , ./`. . /” . . . ./. .. ../ . . . .. . .\`~, . . ..“~., . . . . . . . . . ..`. . .}. . . . . . ../ . . . . . .(. ..`=-, , . . . .`. . . . . . . . . . . ..(. . . ;_, , -” . . . . . ../.`~, . . ..`-.. . . . . . . . . . . . . . ..\. . /\ . . . . . . \`~.*-, . . . . . . . . . . . . . . . . . ..|, ./.....\, __ , , _. . . . . }.>-._\. . . . . . . . . . . . . . . . . .|. . . . . . ..`=~-, . .. `=~-, _\_. . . `\, . . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . .`=~-, , .\, . . . . . . . . . . . . . . . .\ . . . . . . . . . . . . . . . . `:, , . . . . . . . . . . . . . `\. . . . . . ..__ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .`=-, . . . . . . . . . ., %`>--==`` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _\. . . . . ._, -%. . . ..`
A kérdező hozzászólása: hat attol fugg hogy nezzuk. most nem a legkonnyebb. az biztos hogy nincsenek filleres gondjaim. megjegyzem hogy most itthon vagyok melysegesen ledobbent a brutalis szegenyseg amit latok! viszont a penz nem tess automatikusan boldogga. a millionos ficko se boldog. penzen vehetsz boldogsagot. de csak ideiglenesen. olyan mintha bevennel egy gyogyszert. megveszed a 12000-es melltartot hozza bugyit meg ezt meg azt a parfumot, a sminket elmesz szolizni es ideig oraig boldog vagy ugyanez a piaval. megertem miert isznak. annyi teher van. annyi minden amire figyelned kell. egy kis bor es maris lazabban veszed a sok faszsagot korulotted. es miert teszik mindezt? es miert kovetem oket holott latom milyen elegedetlenek? mert 40 evesen "nyugdijba" megy mind es azt csinalja amit csak akar. 40 evet bealdozol a kesobbi IGAZ szabadsagert. mert aki dolgozik az soha nem lesz igazan szabad. tul nagy ara van ennek a mai vilagban, tul gazdagnak kell lenned hozza. kerdes csak az milyen allapotban leszel 40 eves korodra? nem csoda hogy ennyire divik koztuk az "egeszseges eletmod" cucf. elvegre mire megvaltja as orok szabadsagot nem akar elohalott lenni. meg elni akar, szep es fitt lenni :) ))
franc tudja, de szerintem amíg egy 12.000 ft-os bugyi meg az anyagi világ elérhetõ és elérhetetlennek hitt dolgai okoznak örömet, szerintem se boldog, se szabad nem tudsz lenni. ugyanolyan rabláncon lógsz, mint a többiek, csak máshova vagy kikötve.
A kérdező hozzászólása: ezt mondom en is. olvass! ideiglenes oromot okoz :) 40 evesen ok, es majd remelhetoleg en is nem lesznek rablancon. kijelolnek valakit aki vezeti a ceget ok pedig oda koltoznek ahova akarnak es ott nyaralnak ahova csak a szivuk vagyik. van mar koztuk aki igy el. :) ez nekem is tetszik :) nem vagyok hajlando eletem vegeig dolgozni. mondjuk en korabbi korhatart adtam magamnak.
hallod te nagyon ritka idegesítõ alak vagy bakkker...szörnyû megvett téged kilóra :D
Az a helyzet, hogy késõn kapcsoltál. Már rég megvett. Rácáfoltál ezzel arra hogy értelmiségi vagy. Nehéz feladat lesz eltûnnöd elõle, mert megengedheti magának, hogy magánnyomozót fogad. Mondjuk, sz már nagyon beteg dolog volna.
A kérdező hozzászólása: nem vett meg kilora mert semmit nem kaptam tole xD es imadom amikor olyanok mondjak ezt akiknel valoszinuleg magam joval tehetosebb vagyok; nem veletlenul sikerult ebbe a tarsasagba keverednem. amugy "baratok" maradunk de fenntartassal kezelem a neki atadott informaciokat :) vesztett a tekintelyebol a szememben. az uj ferfi meg majd ir ha akar en nem futok senki utan :)
gondolkodtál már h ki a fa*szt érdekel ez a sok sza*rság ?:D nincsenek barátaid akikkel megoszt ezt a sok fszságot? mondjuk hogy lennének neked ... magadba beszéled a hülyeségeket h mit hogy csinálnál meg mi a szitu :D... meg h téged mennyire nem érdekel. de leírsz róla 20 odalt. Neked pszcihológus kéne mert innen látom h zakkant vagy.Vagy egy doboz xanax de egyszerre ha kérhetem.Meg még igyál is rá.ez a jó tanácsom :D meg még ilyet leír ez: "értelmiség vagyok" hahaha a f*aszt vagy te értelmiség :D Azon nem is moslyogtam az már fel háborított fojjjj!!! :D idióta...
A kérdező hozzászólása: hat cica ketlem hogy a neuroanatomia lenne a fo erdeklodesi korod. engem a ficko nem erdekel. mar. maga a szitu igenis. ha teged meg nem erdekel ez az egesz akkor minek irsz dragasagom? es ilyeneket nem mondok a "barataimnak" amiota kicsit megszaladt a szeker nem igazan kedvelnek szoval valamelyest jol mondod nincsenek nagyon barataim. es olvastad mar az oldal szlogenjet? remelem sikerult mar kiboknie a pici szemed valamikor de ha nem akkor nezd meg a fejlecet - tudod ott fent :)
Én azt tanácsolom játsz vele egy kicsit, húzd az agyát a csókának, hogy kiderüljön mi is amit igazán akar tõled, és húzd le a csókát. Vetess magadnak 1-2 lakást, nyitass vele magadnak 1 éttermet, vetess vele 1 luxus autót a nevedre , utána meg lépj le ! :)
"es imadom amikor olyanok mondjak ezt akiknel valoszinuleg magam joval tehetosebb vagyok; nem veletlenul sikerult ebbe a tarsasagba keverednem" B'szki, pont magad írtad le nem egy hozzászólásodban, hogy megvett! Te nem értelmiségi vagy, hanem idióta. Tehetõs sem vagy, mert ha az lennél, ismernéd az ottani "játékszabályokat", simán levennéd, ki játssza meg magát. A luxusk*rvák is hozzád hasonló módon kerülnek ebbe a társaságba - és örülj, hogy finom voltam.
A kérdező hozzászólása: hanyadikban irtam hogy megvett cica? amugy nyugodj meg intezem. :) csoro idiota...
Nekem tudod mi az egyik érdeklõdési köröm?: társas kapcsolatok. :D neked is ajánlom egyébként.eheheh bármibe fogadtam volna h neked nincsenek.nekem elég sok van és nem is ismerek olyat akinek ne lennének .:/ hidd el megvan az okuk hogy miért nem kedvelnek és nem a "pénzed" az :D miért irtam ide? hát mert megtetszett a kérdés "stílusa" meg látszik, hogy úgy írod minden sorod mint aki már nagyon rég nem beszélt senkivel mélyebb témákról.na meg megmosolyogtam :) "ha nincsenek barátaid akiktõl tanácsot kérj, akkor" .....jaj ez egy másik szlogen. "amit máshol nem mertél itt megkérdezheted" :) (nem mertél..persze...nem mertél..:DD)
mindentõl függetlenül: szar életed lehet.:)
A kérdező hozzászólása: hat a ruhes erzelmek mindent tonkretehetnek... ezert utalom oket, ezert vagyok/voltam karrierista. ezert lehettem ott ahol most vagyok mert engem nem kotott semmi a szulofoldemhez. mint egy jegcsap nem erdekeltek ezek a dolgok. nagyon sokat tanultam. angolul szinte anyanyelvi szinten beszelek... igy as asszimilacio is konnyebb... viszont ha ez tovabbra is feltekenykedik nem tudom mi lesz... pedig arrol is volt szo hogy befektetne egy uzleti otletembe amihez kell meg egy kis toke... de faxom lehet jobb vele nem csinalni semmit... meg tudom egyedul is csinalni csak nem most hanem par honap mulva...
nekik is volt, egy delaware-i bejegyzésû export-import cégnél kelet-európai kapcsolattartók voltak papíron, ezzel legalizálva volt a ki-belépés usa-ba és cég fenntratása minimális irodabérletbe és évi 500 usd adóba került. ennek a többszörösét fizették azok, akiknek szükségük volt papírra-havonta.:) na mindegy, attól függ, mi a cél. láttam én már pár álmot közvetlen közelrõl, de kevés kivétellel kínos volt az ébredés. de legyen szerencséd....
Mert így van. És meg fog dugni téged is.
A kérdező hozzászólása: mondom hogy kavartunk ergo szexeltunk mar. de miutan megkapott mutatta ki a foga feherjet persze. elotte nagyon kedves es elozekeny volt. aztan most hogy egy kozos ismerosunkkel kavarunk total feltekeny. szanalmas. nem fogom megmondani neki hogy ha nem valtozik akkor egyedul fog megeogleni, mert kritikan aluli ahogy a hugaval is beszel - szulei mar meghaltak. csodalkozii hogy magara marad? sir hogy nincs senkije? azert mert ugy banik az emberekkel mint egy szardarabbal... persze megint nem en leszek aki elmondja neki a velemenyet. tul sok helyre er el a keze, es tul sok kozos ismerosunk van. pff hogy fogok ettol normalisan megszabadulni anelkul hogy behisztizne... komolyan konyvet kene irnon ezekrol a kulfoldi milliomosokrol... micsoda beteg vilagba csoppentem bele.
A kérdező hozzászólása: azutan kezdtunk talalkozgatni a masik ferrival hogy az elso bunkon elkuldott a francba hogy jajj hat neki megis baratnoje - elotte persze azt mondta hogy nincs - de most hogy van meg szerelmes meg ilyenek... aztan kesobb hogy latja hogy jol kijovunk massal elonti a fejet a ver. utalom! utalom! majd meglatjuk hogy allitom le...
aztán mikor kiszállsz monte-carloban a bentley-bõl a kaszinó elõtt és név szerint köszöntik, másnap reggelinél meg a la voila rouge-ban kell rájönnöd, hogy egész szezonra foglalt asztala van a legközelebb a vízhez, nem csak egy 30m2-es apartmant bérel m.c.-ban, hogy tartózkodási engedélye legyen, hanem saját lakása van ott (is) és az lhw.com-on foglal szobát a nyaraláshoz ausztráliába a hayman island-re, akkor megremeg a lábad és beadod a derekad. egy átlag magyar lánynak gyakorlatilag nulla az esélye ilyen palival megismerkedni, te hogy is keveredtél oda...?
A kérdező hozzászólása: milyen ertelmi kepessegeim alapjan? nem ismersz. es bocsanat a felreirasok miatt, telefonrol irok. a penzerol annyit hogy azelott is kedves voltam vele mielott tudtam hogy kogazdag. pont es tetszett neki. es utana se kertem tole semmit, pedig mondott szep dolgokat - de komolyan en vagyok a hulye hogy nem huztam le? igy is leribancoztok... akkor mit szamitott volna ha tenyleg elvitetem magam a Bahamakra vagy megvetetetem vele as LV taskat amit annyira szeretnek... de nem tettem. tenyleg hulye vagyok. le se huztam es meg igy is itt vagyok a kakiban. mert egy feltekeny gazdag majom... azt kene megvetetni vele a fel Harrodst. de a masik ferfit nem akarom elvesziteni... a bizalmat, a baratsagat. de ha ez az elso itt kavar akkor kesz...
A kérdező hozzászólása: jajj nagyon elrugaszkodott a sztorid :) ez a ficko ha szembe jonne veled az utcan New York-ban meg nem mondanad hogy kogazdag. nem nez ki sehogy. hogy hogy talalkoztunk? kulfoldon dolgozom en is igy. jo penzert. van kozos erdeklodesi korunk. de nyilvan nem vagyok olyan gazdag mint o. es most nem tudok szabadulni tole... vagyis nem tudom hogy!!! megint kedveseket ir. de tudom hogy ez csak hazugsag!!!!
nagyon elrugaszkodott...? :) ha nem ismernék pár sztorit személyesen, csak magamtól nem találnám ki, elhiheted. de ott lányok azért teljesen nem csak rácsesztek a kõgazdag palival, kaptak sok minden olyasmit, amit maguktól az életben nem értek volna el. csak azt elfelejtik megemlíteni. másrészt meg a lányoknak szokott lenni egy plusz telefonjuk, pont az ilyen esetek elkerülésére...ugye. de szerintem rossz helyre jöttél dicsekedni:)
Akkor helyesbítek: meg fog dugni ezután is, amikor és ahányszor csak akar.
A kérdező hozzászólása: plusz teleronjuk? pont ezen vagyok kiakadva hogy meg kerni se kertem semmit!!! es amit adott volna azt se fogadtam el mert tul nagy volt! de ahogy olvasom a kommenteket egyre jobban meggyozom magam rola hogy maskor ott huzzam le ahol tudom. igy is ugy is ramsutik a stigmat hogy kogazdag pasi - nem olyan gazdag lany - azert az atlaghalandonal gazdagabb vagyok. tuti a penzre megy.
A kérdező hozzászólása: haha ezek utan nem fog hozzam erni az biztos :) ez lesz neki a legnagyobb fajdalom! egy lecke! mondjuk nem az elso. de sose tanul! hogy massal vagyok a kozos rendezvenyeken :) ez az amin ki van akadva elore is. hat igy is lesz! :) persze nem mutatom neki mekkora f.sznak tartom. majd vegig mumosollyal nyomom. hulye s.ggfej hogy hazudott hogy nincs baratnoje, hogy ugy lepattintott olyan tapintatlanul es hirtelen, hogy feltekenykedik...
lehúzni...? felesleges. ezek általában olyan magányosak, hogy bármit megadnak egy kis õszinte szeretetnek látszó dologért.:) úgyhogy okosan kislány. van pár ismerõsöm, aki egy-két ilyenbõl megalapozta az életét itthon úgy, hogy soha többet nem kellett neki külföldre menni öööö...dolgozni. csak ha kedve volt.
A kérdező hozzászólása: :) tisztesseges munkam van. ertelmisegi vagyok. ez is imponal ennek a tarsasagnak. hogy nem egy buta liba vagyok :) persze ezen elsore ledobbennek. nem vagyunk egyivasuak az biztos, de volt mar aki mondta ha valaki akkor en sokra viszem es evek mulva is szivesen fogadnak a tarsasagban :) eloszor megtudom mit mondott a masik ferfinak. aztan mosolygom kedvesen ahogy szoktam. es lehet hogy kesobb - nem most- vetetek vele par dolgot. tegnap ugy felhuzott hogy elbsztam 75.000 forintot... iszonyat vagyok.'zaraskor bevasaroltam fehernemukbol. pont amikor ugy nez ki nincs kinek megmutatni. de az en kis lelkemnek kell. a masodik ugyis leszedte rolam mindig kb. 3 perc alatt... ah csak el ne basssa itt nekem az a gyoker... :( alig varom hogy beteljesitsem a masik mondatait. es en is kogazdagkent legyek koztuk... persze mivel mas korosztaly meg kell egy kis ido. de mar most szepen haladok. amugy ugy gondold a dolgot hogy hogy talalkoztunk mintha pl. nem lennel olyan gazdag de nagyon szeretned a golfot. igy elmesz golfozgatni. igen, de az ottani klub tagjai idosebbek, tapasztaltabbak es gazdagabbak nalad... ilyet kepzelj el. megteheted hogy golfozz de nem olyan konnyu kiadas neked mint nekik. fiatal vagy es azt mondjak "bright future" all elotted azaz fenyes jovo. es szivelyesen latnak kesobb is: foleg hogy van akivel uzleti kapcsolatok kothetnek ossze... mintha egy alomba csoppennel. amit az erzelmek es a feltekenyseg megmergez.
"csoro idiota..." Arisztokrata vagyok, és fehér (igen, ezt értsd úgy, hogy nincs közel-keleti vonatkozásom). Plusz ember, ami te nem vagy.

Miért hiszik azt, hogy becsúszott babának nem lehet örülni? Ha azt mondom imádom, miért gondolják, hogy hazudok?

25 éves vagyok,6,5 éve együtt vagyunk a párommal,külön lakásban élünk,autónk van,lediplomáztunk.1-2 év múlva szerettünk volna babát,de a párom már 3 éve is,? nagyon családcentrikus.Dolgozunk/én most nem/mindketten,biztos anyagi és családi háttér."Becsúszott" a baba,már megszületett egy hónapos,mindketten nagyon örülünk/örültünk,imádjuk,az életemet adnám érte,abortusz fel sem merült egy percig sem,iszonyatosan boldogok vagyunk.Mégis akik tudják,hogy nem terveztük kimondottan azt hiszik,hogy nem szeretjük,és csak hazudunk,ha azt mondjuk imádjuk stb.Miért van ez?

Legjobb válasz: Miért hiszed, hogy ezt gondolja bárki is? Egyáltalán miért gondolod, hogy bárkit is érdekel, hogy terveztétek-e vagy sem? Megszületett, egészséges, szeretitek, boldogok vagytok. Nem mindegy, hogy ki mit gondol?

Miért hiszed, hogy ezt gondolja bárki is? Egyáltalán miért gondolod, hogy bárkit is érdekel, hogy terveztétek-e vagy sem? Megszületett, egészséges, szeretitek, boldogok vagytok. Nem mindegy, hogy ki mit gondol?
Ne foglalkozz mások véleményével. Senkinek semmi köze hozzá. Viszont ha zavar mások véleménye, ne mondjad, hogy nem most terveztétek, ez végképp nem tartozik senkire. Ti örüljetek a babának, szeressétek nagyon és ne foglalkozz senki mással.
Szard le hogy ki mit gondol már elnézést. Nekem is "becsúszott" gyerekem van és -tudom közhelyesen hangzik-de az életemnél is jobban szeretem. Egészséges, mindene megvan, boldogok vagyunk. Kell ennél több?
Mibõl gondolod ezt? Különben meg tökmindegy, hogy mit gondolnak. Ti tudjátok az igazságot, senki másnak nem kell megfelelnetek.
Szerintem ezt csak te látod bele a dologba. Vagy miben nyilvánul meg?
Mi lenne, ha tõlük kérdeznéd meg?
MERT gyökér irígy emberek, nem örülnek a boldogságotoknak....ne is pazarolj rájuk 1 percet sem hagy forrjanak a saját levükben!!!!
Évek óta együtt vagytok, tehát nyugodtan lehetne tervezett is a babátok. Miért kell azt mások orrára kötni, hogy "csak becsúszott"? Nehogy szégyellned kelljen, hogy gyereket szültél! Minket 6 év után folyton azzal basztattak a rokonok és a szomszédok, hogy mikor jön már az utód? Nem tudták, hogy minden egyes kérdéssel tõrt szúrtak a szívünkbe, mert nagyon-nagyon akartuk, de nem akart sikerülni. Na de miért is kössem mások orrára a problémánkat? Ez csak kettõnkre tartozik. Így mi azt találtuk ki, hogy a kérdésekre jéghideg nyugodt arccal azt mondjuk, hogy mi egyáltalán nem akarunk gyereket. Hogy belülrõl sírunk, ne lássa senki. Nem kell a szánalom, meg a pletyka, hogy jajj, szegények, meg a havi kérdezõsködés, hogy még mindig semmi?. Így lassan leálltak a nyanyák a témáról. Aztán amikor végre kopogtatott a gólya, akkor meg jöttek a rosszindulatú megjegyzések, hogy hát "nem is akartak gyereket, és nem becsúszott nekik?" Engem ez inkább mulattatott. Legalább megtudtuk, kivel hányadán állunk. Látszik, ki az, aki velünk örül, és ki az, aki kárörvend, nem tudván azt, hogy mi 10 centivel a föld fölött járunk, hogy szülõk lettünk. Meg a szomszédokat/rokonokat leszereltem azzal, hogy emelt fõvel közöltem: "nehogy már magyarázkodnom kelljen amiért 35 évesen gyereket vállaltunk egy házasságba!!! Így döntöttünk, ketten döntöttünk így és kész! Boldogok vagyunk családként, féltjük, óvjuk gyermekünket, imádjuk õt. részemrõl téma lezárva!" Megjártuk a hadak útját, míg babánk lett, nálunk boldogabb párt nem nagyon látott még a Föld. Csak ez számít. Jó babázást, jó egészséget! 4. válaszoló: örülök nektek, még így ismeretlenül is. Jó volt olvasni a kommentedet. Jó anya leszel/vagy! Jó egészséget a családodnak!
Nagyobb élvezet nyilván nem jut annak, aki lepontozta a tök normális válaszomat...

Miért hiszik azt az emberek, hogy a számok után nem kell szóközt hagyni?

Állandóan ezt olvasom a neten: "5hetes terhes vagyok", "60kg vagyok", "5éve történt", de miért?? Mi nevelte ezt az emberekbe?

Legjobb válasz: Szerintem nem hiszik, egyszerûen siethetnek a kérdés feltevése/válaszadás közben: azt hiszik, hogy az "ötéve" vagy esetleg az "öthetes" is egy szó, és úgy gondolják, hogy számokkal rövidíthetnének. Természetesen rosszul hiszik, helyes a megállapításod. Egyébként nekem is szúrja a szememet, hiszen aki tud helyesen írni, az gyorsan is csak helyesen tud...

Szerintem nem hiszik, egyszerûen siethetnek a kérdés feltevése/válaszadás közben: azt hiszik, hogy az "ötéve" vagy esetleg az "öthetes" is egy szó, és úgy gondolják, hogy számokkal rövidíthetnének. Természetesen rosszul hiszik, helyes a megállapításod. Egyébként nekem is szúrja a szememet, hiszen aki tud helyesen írni, az gyorsan is csak helyesen tud...
Szerintem ennyi megengedett, nekem pl tökéletes helyesírásom van, de neten nem írok helyesen csak ha muszáj, még a vesszõket is egy ált. elhagyom... sietek meg mittomén így kényelmes. sztem egy csomóan így vannak vele ez a válasz is tiszta hiba, pedig amúgy le tudnám írni rendesen, de minek.
Bár az elsõ válasz értékelésén látszik, hogy az a helyes, de az "utókor" számára tanulságként nem hagyhatom ki, hogy ne reagáljak a 2.-ra. :-) Nem, nem megengedett. A helyesírási szabályok betartása nem egyéni mérlegelési lehetõség. Az más kérdés, hogy a neten ezt sokan nem tartják fontosnak, ezért a gyakorlat sok esetben eltér az egyes szabályoktól. A sietség, kényelem, bármi egyéb ok nem enyhítõ körülmény, nem ment fel. "ez a válasz is tiszta hiba, pedig amúgy le tudnám írni rendesen, de minek." A fenti okokon kívül például igényességbõl, vagy azért, hogy ne mutass rossz példát másoknak, s így az ne terjedjen tovább.

Ki miért hisz, illetve miért nem hisz a szellemekben, vámpírokban?

Egy el?z? profilomban (KMartin4) feltettem a kérdést egyszer, de most megint érdekelne a véleményetek. Többek között azért is, mert nekem például rengeteg álláspontom változott (de továbbra is hiszem, hogy léteznek, a hogyan a lényeg).

Legjobb válasz: Ha jól tudom a szellemek itt maradt lelkek, akik általában bevégezetlen dolog miatt maradnak, nem tudom hogy hogy lépnek tovább, ha egyáltalán tovább bírnak. A vámpírok meg nem olyan ostobák hogy felfedjék magukat, az ember fél mindentõl amit nem ismer, nem nyugodnánk amíg ki nem irtanánk õket, illetve próbálnánk az erejüket felhasználni.

Ha jól tudom a szellemek itt maradt lelkek, akik általában bevégezetlen dolog miatt maradnak, nem tudom hogy hogy lépnek tovább, ha egyáltalán tovább bírnak. A vámpírok meg nem olyan ostobák hogy felfedjék magukat, az ember fél mindentõl amit nem ismer, nem nyugodnánk amíg ki nem irtanánk õket, illetve próbálnánk az erejüket felhasználni.
A kérdező hozzászólása: Elsõnek: Én értem, mire gondolsz, de én úgy gondolom, hogy egy szellem máshogy is megszerezheti az energiát (mi sem mástól kapunk úgymond energiát). Másodiknak (meg másoknak): Félreérthetõ volt a kérdés, nemcsak a szellemekre, vámpírokra gondoltam, hanem úgy minden temészetfeletti lényre is (feketeszemû emberek például).
Figyelj haver nem olvastam végig a "kisregényt" vannak érdekes dolgok és lesznek is de mindenki döntse el mit hisz Én személy szerint nem hiszek a szellemekben és soha nem is hittem
Kétféle szellem van: 1) Nem személyhez kötõdõ, hanem tudatforma, amely ott "ragadt" pl. egy gyilkosság, csatamezõ helyszínén, vagy egy épületben (pl. egykori börtönök, elmegyógyintézetek ilyenek). Ezek a gondolatformák csak érzékelhetõk, de kétirányú kommunikációra nem képesek. 2) Valódi entitások, amelyek valamiért itt ragadtak a földi síkon (pl. nem tudják, hogy halottak, nem mernek a fénybe menni, nem tudják, hogy kell, stb.). Õk meg is nyilvánulhatnak (Poltergeist-jelenségek, élõ emberek "megszállása" - ami inkább csak sorozatos, többé-kevésbé sikeres gondolat-befolyásolási kísérletet jelent). A többi: 1) Vámpírok, vérfarkasok és egyebek létezésére/nem létezésére nem tudok mit mondani, nem is foglalkozom a témákkal, szerintem csak legendák. 2) Földönkívüliek léteznek, de inkább dimenzióutasok lehetnek, nem hinném, hogy a szomszédos naprendszerbõl pattannak át ide.
A kérdező hozzászólása: Az utolsó válaszolónak köszönöm az ûrlényekrõl írt megjegyzését, ugyanis nem csak a szellemek, ilyenek érdekelnek. Bár szerintem az ûrlény nem olyan természetfeletti lény, de véleményt róluk is szívesen várok. :) Mindegy, ha már az utazásuknál tartunk, akkor érdemesnek tartom megemlíteni, hogy a kvantumkapcsolatokkal egy adott frekvencián egy másik ugyanolyan frekvenciájú objektummal lehet összekapcsolódni, ami lényegében egy teleport. E módon pedig könnyen el lehet jutni bárhova idõeltolódás nélkül, és még csak meg sem erõltetjük magunkat. Még egyszer: Köszönöm a véleményed, meg mindenki másét! :)

Miert hiszik azt egyesek, ha nem tudnak valamirol, mert peldaul muveletlenek, akkor az nem is letezik?

Legjobb válasz: 1. Attól, hogy valaki nem tud valamirõl, attól még nem mûveletlen, mert vagy nem is érdekli a téma, vagy mert nem hallott, olvasott róla. 2. Miért hiszik egyesek azt, hogy amirõl sokat (aztán egyre többet és többen) beszélnek, az feltétlenül valós is, holott nincs róla bizonyosság, sem közvetlen, sem közvetett

1. Attól, hogy valaki nem tud valamirõl, attól még nem mûveletlen, mert vagy nem is érdekli a téma, vagy mert nem hallott, olvasott róla. 2. Miért hiszik egyesek azt, hogy amirõl sokat (aztán egyre többet és többen) beszélnek, az feltétlenül valós is, holott nincs róla bizonyosság, sem közvetlen, sem közvetett
Miért van az, hogy egy ember elhisz orbitális nagy baromságokat, és ugyanez az ember ellenáll minden egyes észérvnek?
Attól, hogy nem hisznek benne, van nem tudnak róla még nem mûveletlenek. De nagyon mûveletlen az aki azt hiszi, hogy a fanatizmus vagy a hiszékenység mûveltséggel jár. De végül is mire akartál célozni? Mi az amirõl sokan nem tudnak, vagy nem hiszik el, de létezik?? Pl: -Isten?? Senki nem tudja hogy létezik.Van aki hisz benne van aki nem.Ettõl még egyik sem mûveletlen. -Ufók? Én például hiszek abban hogy van értelmes élet a földön kívül is, de nem hiszek abban, hogy az ufók csak azért utaznak fénysebességgel, utaznak galaxisokat hogy embereken kísérletezzenek. Amíg nem fogok kezet egy ufóval vagy nem hívom meg egy kávéra addig nem hiszek benne bárki bármit is mond. - szellemek?? Nem hiszek benne. Egyszerû oka van. Még sosem találkoztam eggyel sem (pedig már nem vagyok fiatal). Ha majd látok egyet, hinni fogok, addig meg nem érdekel, hogy mások hogy próbálnak hülyét csinálni a többiekbõl. Egyébként jókat szoktam nevetni a "beszélgetés egy sorozatgyilkossal) címû riportsorozaton. 2 bolond ember azzal hülyíti a népet, hogy sorozatgyilkosok szellemeivel beszélgetnek..Naja..érdekes módon csak késõ este jelennek meg, és csak nekik..Na ne vicceljünk már. - Dinoszauruszok hiszek bennük mert vannak tárgyi bizonyítékok az egész világon, hogy igenis éltek. Szóval mert vannak akik nem hisznek bizonyos dolgokban még lehetnek mûveltek, okosak..
Itt csak EGY müvelelten ember van jelen, és az a kérdezö.
Nekem megvan a hitem, ennek ellenére elég durva megfogalmazásnak gondolom én is, hogy mûveletlennek titulálod azokat, akik egyáltalán nem, vagy másban hisznek. A lexikális tudás mûveltségnek számít, a hit nem! Én hiszek, de nem tartom magam mûveltnek. Ezt add össze.
Mondjuk, ha valaki azt mondja, hogy a strucc nem létezik, az ugye, mûveletlenség? Ez ugye, bizonyított tény, hogy van strucc, sõt, elég sokat is tudunk róla, és még a húsa is fini. És, ha azt mondja, hogy nincsenek ufo-k? az mi? Csak mert ugye, tudományos bizonyíték nincs a létezésükre.
A 4.-el egyetértek :)
Gondolom, nem vagy pl. keresztény. Mit szólsz ahhoz, amikor jönnek térítgetni az ilyen-olyan gyülekezetbõl, hogy csak Jézus az úr, csak benne szabad hinni és csak abba az adott gyülekezetbe szabad járni, mert az összes többi vallás ördögi? Helyesnek tartod ezt a felfogást? Csak azért kérdezem, mert ugyanezt csinálod te is. Aki nem ugyanabban hisz, mint te, azt mûveletlennek tartod; nagyon korlátolt vagy, már ne is haragudj.
Mert alkalmatlan rá az agya. Az elvakult fanatikusok agyában az egyik receptor nem mûködik megfelelõen.
Hát igen. Ahhoz mûveltnek kéne lenni, hogy valaki úgy tegyen fel egy kérdést, hogy azt meg is értsék :) Itt nem az a hülye, aki válaszolt...
Miért hiszik azt egyesek, ha tudni vélnek valamit, mert például hiszékenyek, akkor az létezik?
Miért hiszik azt egyesek, hogy ha elolvasnak 2 origo cikket az ufókról, akkor azok már biztos hogy léteznek, és akiknek más a véleménye, az mûveletlenek?
*azok, bocsi, eredetileg "az mûveletlen"-nek akartam írni.
#Kemotox1 Azért ez elég nagy zagyvaság amit írtál... :-D - Messze nem igaz, hogy idõvel minden (észérv) meg is cáfolódik (Pl.: az anyagi testek vonzzák egymást - cáfolg meg...) - A tudományos dolgokban NEM csak hinni lehet, azokat BIZONYÍTANI is lehet. - Én még úgy tanultam, hogy a fénysebességnél nem terjedhet semmi gyorsabban. Tömeggel bíró dolog TÉNYLEG nem terjedhet gyorsabban. - "a párhuzamosok a végtelenben sem találkoznak" Nem tudom, te hol tanultál, mi azt tanultuk már ezelõtt 45 évvel is, hogy "a párhuzamosok a végtelenben metszik egymást". - "a háromszög belsõ szögeinek összege 180 fok" Igen, annyi. Az iskolában SÍKGEOMETRIÁT oktatnak, és ott ez a mondat MINDIG igaz. - "Ugye ezek már rég megdõltek" - Rosszul tudod. Nem dõltek meg, csak te keversz össze néhány dolgot... - "egy általunk felfedezett messzi csillag az észlelõ megfigyelése elõtt valójában nem is létezett" Ez valami badarság, nem tudom ki magyarázott ilyet, de agyilag nem állhatott magasabb szinten a tarajos gõténél. - "Akkor milyen anyagi világról és annak törvényszerûségeirõl is értekezünk?" Arról, ami körülvesz minket. Attól, hogy helyenként nem értjük a mûködését, még kereshetjük, kutathatjuk azt. Sõt szükséges is, hiszen ezzel gyarapodik a tudásunk. És ne menjünk már el a filozófia irányába, és ne vitassuk elvi alapon az anyag létét... Legalábbis ha természettudományról van szó.
Szerintem ez az emberek hülyeségén múlik, nem azon, hogy mi létezik vagy mi nem.
A kérdező hozzászólása: Igen egyertelmuen az arroganciara gondoltam, de ezt eddig nem sokan fogtak fel, mert..
Azoknak akik a kérdezõ ellen vannak üzenem hogy nem a ti hibátok hogy az emberi burkotokból nem tudtok kitörni és nem hisztek.Nem tartalak titeket mûveletlennek de pl. én nem hiszek el mindent amit a tankönyvekben vagy más tudományos könyvek írnak.Ennyi erõvel: járt már valamelyikõtök a Venusz bolygón? Vagy jártatok már az északi sarkon? Ha nem honnan tudjátok hogy létezik? :D gondolom onnan hogy elhiszitek amit mások mondanak csak azért mert számotokra hihetõ dolgot állít és van 1-2 diplomája. ha nekemis lenne 1-2 diplomám és szilárd meggyõzõ bizonyítékom földönkívüliek létezésére szerintem akkor sem hinnétek el. :D Mert az ember alapvetõen olyan hogy csak addig lát ameddig akar vagy ameddig a korlátai engedik. Ennyi.
ma 09:21 Fénysebesség se lenne elég egy ekkora világegyetemben, valami alternatíva kell.
A kérdező hozzászólása: Ez nagyon szomoru.. Egyetlen egy ember ertette meg a kerdesemet. Es meg azt meritek mondani, hogy en vagyok fanatikus. Messze all tolem. Senkire nem akarok raeroltetni semmit, csak kivancsi voltam kik vesznek korul. Sajnos, nem csalodtam.
A kérdező hozzászólása: igen, pont rolatok beszeltem
Nem tartozik az általános mûveltség közé az UFO kutatás. Lehet hinni benne, de nem függ mûveltségtõl a hit. Ha valami nem bizonyított, akkor az embernek szíve joga nem elhinni. Az volna butaság, ha az ember mindent elhinne kételyek nélkül amit mások kigondolnak, feltételeznek. A ma létezõ bármely tudományban vannak állítások és cáfolatok. Aki cáfol, az mind ostoba?
Kedves kérdezõ, te hiszel a mátranováki fanyûvõ létezésében? Vagy akár a loch-nessi szörny, vagy a láthatatlanná tévõ köpönyeg létezésében? Hiszel a lélekvándorlásban? Na és a Biblia szerinti Isten létezésében? Szerinted hány Isten van? Csak egy? Vagy a görög és római istenek is mind léteznek? Na és a hindu istenek? Számos olyan dolog van, ami egyszerûen csak HIT kérdése, nem pedig mûveltségé. A hite alapján megítélni más ember mûveltségét meglehetõs butaságra vall.
Korlátoltság azt gondolni, hogy aki nem hisz a bizonyítatlanban, az egyben mûveletlen. Én szkeptikus vagyok az ezotéria témakört illetõen, de logikusan végiggondolva a világ végtelenségét, és annak lehetõségét, hogy csak 1 helyen alakuljon ki élet, szerintem nagyon kicsi. Azt gondolom tehát, hogy máshol is lehet élet persze nem az írkafirkák (krixkrax) és reptoidok benépesítette "Föld".
Szerintem itt sokan nem értették meg a kérdést. Nem mondta azt a kérdezõ, hogy léteznek ufok, és aki ezt nem hiszi, az mûveletlen. Mégis úgy tûnik, hogy több hozzászóló ezzel a ki sem mondott kijelentéssel vitatkozik. Én úgy szoktam kezelni a bizonyítatlan dolgokat, hogy különbözõ valószínûségeket rendelek hozzájuk, illetve józan ésszel vagy tudományos szemmel adok rá reális magyarázatot. De a legritkább esetben mondom azt valamire, hogy biztosan nem létezik, vagy nem fog a jövõben létezni. Amit ki nem állhatok, amikor valaki teljes magabiztossággal mondja bizonytalan vagy kevéssé ismert dolgokra, hogy az biztosan úgy van vagy biztosan nincs úgy. Az olyanok borzasztó szûklátókörûek. Persze a saját kis világukban úgy is jól elvannak, de ha mindenki olyan lenne, akkor még a kõbaltánál sem tartanánk.
omg... az ufo egy példa volt.
Kár ezt így lesarkítani. Ha a kérdésed arra irányul, hogy az UFO-szkeptikusok hülyék, mert azért nem hisznek benne, mert nem láttak, akkor elárulom: minden normális ember lát esélyt arra, hogy a mi Föld bolygónkon kívül máshol is létezzen élet, pusztán nem tekinthetjük bizonyítéknak azt, hogy egyesek telefossák mindenféle reptoid ökörséggel az internetet. Nem hiszem, hogy az ufók abban a formában léteznének, ahogy a "hívek" hangoztatják, azonban nem vetem el a lehetõségét annak, hogy máshol is legyen élet.
13:00: Kategória: Ezotéria > UFO észlelések
ez a síkagyú hülye materialista hozzáállás. Nincs ezen mit kérdezni.

Miért hiszik azt sokan, hogy az "eu-s zászló" az az Európai Unió zászlaja? Gaudi nem az EU zászlót dobta ki, ugyanis mint olyan, EU-s zászló nem létezik, nincs neki. Miért kell mindent eltorzítani? Vagy ennyire tudatlanok a balosok?

Legjobb válasz: Azt hiszem, te vagy tudatlan. Amit sokan elismernek, az létezik. Ezt nevezik legalizációnak. Egy állam is attól lesz legális, ha sokan elismerik a létét. A kék, csillagos lobogó, bármennyire is fájdalmas neked, jó sok államfõ és sok millió ember szemében az Unió zászlaja. Neked csak az a lehetõség maradt, hogy ezt te is elfogadd.

Azt hiszem, te vagy tudatlan. Amit sokan elismernek, az létezik. Ezt nevezik legalizációnak. Egy állam is attól lesz legális, ha sokan elismerik a létét. A kék, csillagos lobogó, bármennyire is fájdalmas neked, jó sok államfõ és sok millió ember szemében az Unió zászlaja. Neked csak az a lehetõség maradt, hogy ezt te is elfogadd.
Annak, aki továbbra is kötekedni akar: [link] itt is az Eu zászlajaként emlegetik.
Akkor csak káprázik a szemem ha csillagos kék lobogókat látok?
" Akkor Gaudi miért dobta ki az ablakon azt a kék vásznat, ha nem is az EU zászlaja?" Mert volt egy csepp esze.
A kérdező hozzászólása: Azért dobta ki, mert az nem oda való, semmi keresnivalója nincs a Parlamentben annak a förmedvénynek. Nem is tudom, mi a fenét keresett ott?! A Parlament külsejérõl is lekerült szerencsére ez a zászló, és a helyére a Székely zászló került, ami azóta is ott lobog.
Ráadásul a kérdezõ által linkelt szerzõdésrészlet bal felsõ sarkában is ott virít az a zászló. Biztos csak poénból rakták oda az eurokraták. Amúgy tényleg nem EU-s zászló eredetileg, hanem az Európa Tanács zászlaja, ami Európa jelképe, de az EU parlament megszavazta nyolcvanháromban hogy átvegye az Európai Tanács zászlaját: [link] [link] [link]
A kérdező hozzászólása: 18: oké, akkor nézd meg, hogy a L-szerzõdés mikor keletkezett, és hogy 83 mikor volt.
A lisszaboni szervezet nem rendelkezik az uniós jelképekrõl annyit ír, nem azt hogy nincsenek uniós jelképek. Arról ugyanis a maastrichti szerzõdés rendelkezik az Unió alapító szerzõdése. Az azutániak csak ennek a módosítói, szóval amirõl azok nem rendelkeznek arról ez az irányadó: [link]
"Azért dobta ki, mert az nem oda való, semmi keresnivalója nincs a Parlamentben annak a förmedvénynek" Na de ha nem zászló és nem jelkép, akkor csak egy kék vászon. Gaudi akkor most ki fogja dobálni az összes asztalterítõt meg szõnyeget is az Országházból?
Végül is már nincs munkája lehet takarítónõnek jó lenne.
Gaudi elmondott egy hülyeséget a sok kis híve meg most ezt kezdi el hangoztatni. Az uniónak ez a zászlaja, mindenki ezt használja, ezt fogadja el és kész.
A kérdezõnek van igaza, a sárga csillagos kék zászló nem az Európai Unió zászlója, hanem egész Európáé, ennek megfelelõen használja az Európa Tanács és annak részhalmaza az EU is, valamint több nem EU-tag ország is.
[link]
A kérdező hozzászólása: [link] 2: kétségbeesett próbálkozás, ugyanis volt egy Lisszaboni szerzõdésnek nevezett, (jogosan) sok támadást ért dolog, ami nem rendelkezik ilyenrõl. Ez az összefoglaló rögtön az elsõ oldalban közli is, az utolsó elõtti bekezdésben. Tehát, úgy látszik mégsem én vagyok a tudatlan, tájékozatlan :) .
1986. május 26-án az Európai Gazdasági Közösség is elfogadta a zászlót, majd késõbb az 1990-es években a maastrichti szerzõdéssel megalakuló Európai Unió is. Ettõl kezdve a zászló használatát az Európa Tanács és az Európai Unió közösen szabályozza.
Már bocs, de ha a Liszaboni Szerzõdés nem rendelkezik valamirõl, nem jelenti azt, hogy nem létezik. Tanulj egy kis jogot is, hogy értelmezni tudd az általad belinkelt szöveget.
Ezt pedig a lisszaboni szerzõdés szövegébõl: 52. A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeirõl Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia kijelenti, hogy a kék alapon tizenkét arany csillag alkotta körbõl álló zászlót, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniája Örömódájának részletét mint himnuszt, az „Egyesülve a sokféleségben” jelmondatot, az eurót mint az Európai Unió pénznemét, valamint a május 9-i Európa-napot továbbra is a polgárok Európai Unióhoz való közös kötõdése és az Európai Unióval való kapcsolata jelképeinek tekinti.
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ez továbbra sem az Eu-nak a zászlaja. A zászlót csupán néhány tagállam ismeri el, és az adott országok és az Eu kötõdését szimbolizálja, csak a kapcsolatuknak a jelképe. [link] "52. A Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság nyilatkozata az Európai Unió jelképeirõl Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia kijelenti, hogy a kék alapon tizenkét arany csillag alkotta körbõl álló zászlót, Ludwig van Beethoven IX. szimfóniája Örömódájának részletét mint himnuszt, az „Egyesülve a sokféleségben” jelmondatot, az eurót mint az Európai Unió pénznemét, valamint a május 9-i Európa-napot továbbra is a polgárok Európai Unióhoz való közös kötõdése és az Európai Unióval való kapcsolata jelképeinek tekinti."
Kérdezõ! Talán tájékoztatnod kellene az Európai Tanácsot, hogy nem létezõ zászló mellett pózolnak. [link] Amúgy teljesen mindegy, hogy Gaudi mit dobált ki az ablakon, a szándék teljesen nyilvánvaló volt.
Érdekes hozzáállás...Azt egyébként tudtad, hogy pl. Kínát sem ismeri el több ENSZ állam. Akkor most Kína nem létezik? Ugyebár akkor a kínai zászló sem létezik.
Akkor Gaudi miért dobta ki az ablakon azt a kék vásznat, ha nem is az EU zászlaja?
A kérdező hozzászólása: 22: most büszke vagy, hogy megmutattad, mennyire tájékozatlan vagy? Gondolom direkt játszod el a hülyét. 21: nincs szükség a szavaim kiforgatására, mindenki tudja, mirõl van szó.

Miért olyan felkapott most a kaukázusi? Hiszen nem is könnyû nevelni õket agresszívek. A szomszédban van 3 is és mindig összeverekednek.

Aztán pár házzal arréb is az van.

Legjobb válasz: Nem hiszem,hogy annyira felkapott kutya lenne. Nem agresszívabbak,mint más fajta kutyák...Minden a nevelésen,szocializáción múlik. Nem kellenek a rémhírek,hiszen minden kutya jónak születik,de nem megfelelõ kezekben még egy golden is idegbeteg lesz.

Nem hiszem, hogy annyira felkapott kutya lenne. Nem agresszívabbak, mint más fajta kutyák...Minden a nevelésen, szocializáción múlik. Nem kellenek a rémhírek, hiszen minden kutya jónak születik, de nem megfelelõ kezekben még egy golden is idegbeteg lesz.
Az elöttem szóló jól írja, minden a nevelésen múlik. Az összeverekedésrõl meg csak annyit, hogy mindig bizonygatják egymásnak hogy ki is a falkavezér. Amugy a kaukázusi nem agresszív, nyugodt állatok.A termetük miatt nem nagyon mernek pattogni, fõleg ha ugat is :)
Azét ismerjük be vannak olyan kutyafajták, akikhez erõsebb határozottabb gazdi kell. Ilyen a kaukázusi is. Az emberek java része még egy nyugodtabb kutyát is képesek elrontani. Emiatt ezeknek a keményebb kutyáknak rossz a hírük. De ez nem az õ hibájuk, hanem hogy nem megfelelõ kézben vannak. Nem a kutyádtól leszel kemény, hanem ha kemény vagy akkor egy keményebb kutya is kezesbárány lesz melletted.
nem csoda ha idegbetegek, egy raktarban, nappal kb 2-3 nm re vannak zarva kb napi 10 oraban...
Szerintem azért lett felkapott, mert sok embernek (vidéken különösen) arra kell kutya, hogy megvédje õt is, a családját, a telket is. A kaukázusi mind testi erejében, mind jellemében tökéletes erre a feladatra, viszont az igényei általában már el vannak felejtve. Az ilyen kaukból lesznek azok a kutyák, akik rátámadnak a gazdájukra, és ez nem a kutya hibája. Valóban nem könnyû õket nevelni, de nem agresszívek, csak ha az ember azzá teszi õket. Én nagyon sajnálom, hogy felkapott lett, mert a kaus gazdák 90%-a nem ért hozzájuk, és csak a rossz hírét keltik ennek a csodálatos kutyafajtának.
A kérdező hozzászólása: Azóta volta kutyakiállításon ahol a BOB kaukázusi kitépte a keze közül a póráz a nõnek aki majd megszakadt amikor tartani kellet és neki esett a mellette lévõ kaunak.

Miért hiszik azt a férfiak, hogy a nők velük NEM egyenrangúak?

Legjobb válasz: miért hiszik az emberek, hogy az általánosítás szükséges?

miért hiszik az emberek, hogy az általánosítás szükséges?
Dehogynem azok, na csajok holnap ki jön velem betonozni?
Nem is vagyunk egyrangúak velük ;) Mi nõk jóval felettük állunk :P 22/L
http://www.youtube.com/watch?v=6Xnnde1Q7mk A hozzá hasonló nõk miatt. Ráadásul elég sok hasonló gondolkodású van.
Ne általánosíts
A kérdező hozzászólása: Csak mert barátom ma mondta, hogy mi NEM vagyunk egyenrangúak, én szinte a csicskája vagyok, mindig ugranom kell, õ meg csinál amit akar, ez nagyon kiakasztott
na még ilyet, pont balázs show-kat nézegetek mostanság a youtubon és páff itt egy ... nee, inkább nekem segítsetek medencét építeni! INGYEN!!
A kérdező hozzászólása: Megyek betonozni ;)
Köszönjük az újabb általánosítást és a vele járó provokációt...

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!