Találatok a következő kifejezésre: Miért gondolja sok ember, hogy (14 db)

Miért gondolja azt sok ember, hogy (keresztény) hívőnek lenni = jobb oldali politikai beállítottságúnak lenni?

Gondolom azért, mert sok embernél ez a kett? egyet jelent. De nem mindenkinél, pl. nálam sem, igaz baloldali sem vagyok. Úgy gondolkozok, hogy aki hív?, annak azt kellene figyelnie, hogy a Biblia mit mond egy kérdésben, ill. ha semmit, akkor hogy hogyan lehetne azt a dolgot a lehet? legnagyobb szeretettel megoldani úgy, hogy az embereknek jó legyen, nem pedig kritikátlanul beállni egyik vagy másik politikai oldal szekértáborába olyan jelszavakat skandálni, amelyek sokszor nem is nagyon egyeztethet?ek össze a kereszténységgel?

Legjobb válasz: Teljesen egyetértek. Ennek oka lehet az is, hogy egyes pártok kisajátítják maguknak a jobb oldal és a keresztény címeket, mások a bal oldal, szociális, liberális, konzervatív címeket, pedig szerintem közük nincs egyik címhez se. Ezért nem is tudok egyik pártra se tiszta lelkiismerettel szavazni. Inkább kisebb-nagyobb rossz elve alapján szoktam, mert nem szavazni még rosszabb. Régebben úgy gondoltam, jobb ha kevesebb párt van a parlamentbe, mert így kevesebbet vitáznak és hamarabb történik valami. Ehelyett inkább könnyebben betartanak egymásnak, másrészrõl könnyebben megállapodnak az osztozkodás kérdésében. Ezért ma már úgy gondolom, hogy inkább több párt legyen, mert a nagy vitába talán valami jó is kisül. De legalább is nehezebben osztozkodnak, így valaki mindig teregetni akar. Ezért se szoktam leadni csak egy pártra minden X-et.

Teljesen egyetértek. Ennek oka lehet az is, hogy egyes pártok kisajátítják maguknak a jobb oldal és a keresztény címeket, mások a bal oldal, szociális, liberális, konzervatív címeket, pedig szerintem közük nincs egyik címhez se. Ezért nem is tudok egyik pártra se tiszta lelkiismerettel szavazni. Inkább kisebb-nagyobb rossz elve alapján szoktam, mert nem szavazni még rosszabb. Régebben úgy gondoltam, jobb ha kevesebb párt van a parlamentbe, mert így kevesebbet vitáznak és hamarabb történik valami. Ehelyett inkább könnyebben betartanak egymásnak, másrészrõl könnyebben megállapodnak az osztozkodás kérdésében. Ezért ma már úgy gondolom, hogy inkább több párt legyen, mert a nagy vitába talán valami jó is kisül. De legalább is nehezebben osztozkodnak, így valaki mindig teregetni akar. Ezért se szoktam leadni csak egy pártra minden X-et.
Maximálisan egyetértek! Sajnos sokan elhiszik, amit a pártok állítanak magukról. Mármint például azt, hogy keresztény értékeket képvisel. Ha ezt egy hívõ elhiszi, már úgy érzi, másra nem is szavazhat. De érdemes a hangzatos beszédek mögé nézni! Én hívõ vagyok, de a hajam égnek áll a kereszténynek mondott pártok-pártvezetõk viselkedésétõl! Én egyik nagy pártra sem szavazok és az elõzõ válaszolóval mélységesen egyetértek abban, hogy több párt jobb lenne, a kicsiket is fel kellene hozni, hogy ne csak két rossz közül lehessen választani. A baj ezzel ott van, hogy sokan azért nem szavaznak a kisebb pártokra, mert úgy gondolják, úgysincs esélyük. Csakhogy ez így sajnos önbeteljesítõ jóslat. Ha mindenki arra szavazna, akit valóban szeretne függetlenül attól, hogy lát-e esélyt a nyerésre vagy sem, akkor kicsit nagyobb befolyása lehetne a kisebb pártoknak is. De ehhez éppen azt kellene megtanulni, amit a kérdezõ is szorgalmaz: nem kisebb rossz, vagy nagyobb esély, hanem lelkiismeret szerint kellene dönteni.
Örülök, hogy leírtátok a véleményeteket, megpróbálok én is a legjobb tudásom szerint válaszolni. A kérdezõ jó kérdést tett fel, jók voltak a válaszok is, bár én picit az Írások ’részleteiben’ keresném a válaszokat. A kommunizmus a materializmus alapjaira épült, és ha lehámozzuk róla a degenerált politika rémtetteit, a legjobb esetben is a földi utópia keresése volt. Egy olyan utópiáé, melyet a fenti hozzászóló is lehetetlennek tart. Én is, de csak addig, míg „ember uralkodik az emberen” –a Biblia megfogalmazása szerint. Marx létrehozott egy vallásellenes filozófiát, amely igen nagy hatással volt az emberekre. Marx a vallást nyilvánvalóan az emberi fejlõdés akadályának tekintette. Azt állította, hogy az emberiség szükségleteinek legjobban a materializmus, vagyis az a filozófia felel meg, amely nem hagy teret Istennek vagy a hagyományos vallásnak. Mindez a következõ kijelentéshez vezette õt: „Az elsõ dolog, ami az emberek boldogságához szükséges, a vallás megszüntetése.” Az elsõ századi keresztények tényleg „kommunisták” voltak? Egyesek a Cselekedetek 4:32. versére alapozva próbálják állításukat megindokolni. Ez a vers a jeruzsálemi keresztényekrõl ezt mondja: „Mindenük közös volt.” Egy tudományos kutatómunka azonban feltárja, hogy ez csak átmeneti megoldás volt, és elõre nem látott körülmények, nem pedig a „keresztény” szocializmus állandó rendszere hívta életre. Mivel szeretettel megosztották anyagi javaikat, „nem volt közöttük egyetlen szûkölködõ sem”. Igen, a „szétosztás úgy történt, hogy mindenki megkapta, amire szüksége volt” (Cselekedetek 4:34, 35). Vajon ki kire lehetett akaratlanul is hatással? –Marx Jézusra, vagy Jézus Marxra? Nyilván az utóbbi valószínûbb. Marx eszméje mindenesetre nagyon messze került Jézus tanításaitól, már csak abban is, hogy Marx emberi politikával akarta elérni „álmait”, Jézus pedig tisztában volt azzal, hogy az emberiség saját erejébõl (Isten nélkül) soha nem képes megoldani gondjait. Pedig az emberi politika egyfolytában ezt teszi, és ezért van kudarcra ítélve. (Azokkal együtt, akik reményeiket ezekbe vetik) „’Adjátok meg a császárnak, ami a császáré’ mondásával elismerte, hogy a földön mindig lesz egy emberi államhatalom, aminek a célja az itteni ügyek intézése” Jézusnak ebbõl a tanításából hogyan következik az, amivel kiegészítetted, vagyis hogy „mindig lesz a földön”? Na, látod ezt nem, de az ellenkezõjét írja a Biblia. Az egész Biblia elsõsorban Isten tulajdonságairól, és akaratáról szól. Mi volt a Teremtõ eredeti szándéka a földel, és az emberekkel? És vajon megváltozott-e ez a szándéka?! Nem fog örökké tartani az emberiség szörnyû politikai kísérletezgetése. (Róma 13:1–7; Titus 3:1). A mi korunkban Isten nem hozott létre emberi államhatalmakat, de megengedi, hogy létezzenek. Így hát Pál az alábbiakat írhatta: „a mely hatalmasságok vannak, az Istentõl rendeltettek [vannak viszonylagos állásukban, NW ].” Mit tár fel ez az ilyen földi hatalomról? Azt, hogy alá van rendelve, vagyis alatta áll Isten hatalmának!! (János 19:10, 11). De ebbõl következik más is, méghozzá egy nagyon fontos dolog: ha az emberek törvénye ütközik Isten törvényével, a keresztényeknek a Biblia által kiiskolázott lelkiismeretükre kell hallgatniuk. Mint uralkodónak, ’Istennek kell inkább engedniük, hogynem az embereknek’ (Cselekedetek 5:29). Igenám, de úgy tudom, hogy a két V. háború „keresztény” világban tört ki és nagyrészt õk mûvelték (Hogy csak e két dologra utaljak). „… felszólítja a hívõket, hogy imádkozzanak a mindenkori hatalom birtokosaiért, hogy 1. megfelelõ emberek kerüljenek oda 2. akik ott vannak, bölcsek és tisztességesek legyenek.” Ne haragudj, hogy ilyen szõrszálhasogató vagyok, de hol írja ezt a Biblia? Én úgy tudom, hogy Jézus és az elsõ századi követõi sem avatkoztak a politikába! Mindenhol azt olvastam, hogy õk nem imádták a császárt, és még az életük árán sem voltak hajlandók a katonai szolgálatra. Egészen egyszerûen SEMLEGESEK voltak az életük árán is! Ezzel szerintem nem Jézus tanításának egy szörnyû félreértését állandósították. Szerintem õk pontosan tudták, mit tanított nekik Jézus errõl, nem?
Sokan mondják, hogy Jézus volt a legnagyobb kommunista, mert a tanításai sokban megegyeztek a marxista eszmékkel. Ez szerintem is így van. :-)
A kérdező hozzászólása: Természetesen Jézust kell követnünk mindenben, amiben iránymutatást, vagy példát adott. Õ általában nem politizált a saját korában (ironikus, hogy sikerült mégis éppen politikai vádak alapján elítéltetni a rómaiakkal)de nem is tiltotta meg ezt követõinek "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré" mondásával elismerte, hogy a földön mindig lesz egy emberi államhatalom, aminek a célja az itteni ügyek intézése Általában a Biblia: - kifejezi, hogy mindenfajta zsarnokoskodás, hatalommal visszaélés bûn - de az államhatalmat általában tiszteletben kell tartania minden hívõnek (kivéve, ha az valami egyértelmûen olyant követel, ami közvetlenül Isten ellen irányul, tehát pl. nem szabad imádatban részesíteni az arra éhes diktátorokat) -felszólítja a hívõket, hogy imádkozzanak a mindenkori hatalom birtokosaiért, hogy 1. megfelelõ emberek kerüljenek oda 2. akik ott vannak, bölcsek és tisztességesek legyenek --- Olyan utópia, hogy a földi állam rendbe rakja a dolgokat nem lesz, hasonlóképpen a lelki, szellemi, erkölcsi dolgokban sem az fog elsõsorban irányt mutatni. Ettõl még a hívõ ember részt vehet a politikában, szavazhat, akár indulhat is jelöltként. Természetesen minden esetben azt kell figyelembe vegye, hogy elsõsorban Krisztushoz kell hû legyen, semmiféle megalkuvást az õ ellenében nem köthet. Elképzelhetõ, hogy van ilyen ember az országos politikában is, de helyi szinten egészen biztos, hogy van ilyen polgármester, ismerek konkrétat is.
A kérdező hozzászólása: Szerintem meg egyáltalán nem. Ha egymás mellé teszed a Kommunista Kiáltványt (például a Wikiforrásban fent van magyarul is), meg a Hegyi Beszédet, vajmi kevés hasonlóságot fogsz benne találni. Az lehet ennek a feltételezésnek az alapja, hogy a Krisztus feltámadása után megszületõ legelsõ jeruzsálemi gyülekezetben valóban volt vagyonközösség egy darabig, de csak ott, és csak rövid ideig, azután ezt nem folytatták. De még az õ motivációjuk, kiindulási pontjaik, tanításuk is gyökeresen különbözött a kommunistákétól.
A kérdező hozzászólása: Én legutóbb az MDF-re szavaztam. (Ja, nem azért írom, mert mellettük akarnék kampányolni, vagy mert úgy gondolom, hogy õk a hívõk pártja) Szóval legutóbb rájuk szavaztam, mert mostanában elég normálisan viselkednek. (Persze volt, ami bennük is kiakasztott, pl. Dávid Ibolya: "nem értek a focihoz" megszólalása, amikor nagyon jól tudhatta, hogy nem is arról szólt a kérdés.) De az, hogy most rájuk szavaztam, nem azt jelenti, hogy MDF-es lennék olyan értelemben, hogy örökre hozzájuk kötném magam, és mindig rájuk szavazok, akkor is, ha valami hülyeséggel jönnek elõ.
A kérdező hozzászólása: (Hát ez nagyon hosszú lett, bocs) Jó veled errõl beszélgetni. Fõleg az a jó benne, hogy bár úgy néz ki, hogy ebben egy kicsit eltérõ módon éljük meg a hitünket, nem érzem szükségét, hogy mindenáron ellenérvet hozzak. De azért reagálok - nem is vitatkozásból, inkább véleménykifejtésbõl. --- "De nyilván nem azért, hogy választási és politikai sikerei legyenek, mert akkor már állást foglaltunk, bár ezt így nem is írtad." A legutóbbi országos önkormányzati választások elõtti napon én vezettem a gyülekezetünkben az imaórát. Az volt a tárgya, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten adjon az országnak saját elgondolása szerinti vezetõket. Semmilyen célzás konkrét párt vagy személy irányában, vagy ellen nem hangzott el. (Meg van a szövege Word formátumban, ha akarod, elküldöm.) Tehát ahogy te is írtad, semmiképpen sem konkrétan pártpolitikai állást foglalva az egyház vagy a gyülekezet nevében. (Persze ezek után én is elmentem szavazni és a legjobb lelkiismeretem szerint leadtam a voksomat - de nem prédikáltam senkinek azt, hogy mások is ugyanarra adják :) ) --- Nikodémuszt és Arimátiai Józsefet elgombáztam, igazad van, tényleg rossz a példa. Ha késõbb fel is vállalták az õ pozicióikban a Krisztusban való hitet (tudjuk, hogy József ezt megtette, amikor Pilátustól elkérte Jézus testét) akkor valószínûleg a zsidó elöljárók többsége kipenderítette õket onnan, tehát nemigen maradhattak aktív politikusok. Viszont a korai kereszténységben gyakorlatilag senki sem igen lehetett aktív politikus, mivel akkor és ott egy kifejezetten üldözött kisebbség voltak. Talán kivétel lehet a Pál ciprusi útja során megtért Szergiusz Paulusz helytartó (ApCsel 13) Azzal továbbra is vitatkoznék, hogy ne lehetne a hívõ ember politikus. Ott van Ábrahám - nem egy mai értelemben vett politikus, de egy klán feje, Mózes, az egész nép irányítója, Dávid király, Jósiás - ezek az emberek Isten szíve szerinti vezetõk voltak. Aztán ott van József, Dániel, Nehémiás, Mordokaj - mindannyian politikusok voltak, sõt gyakorlatilag egy a zsidók felett uralkodó multikulturális közegben tudták úgy szolgálni a népüket, hogy nem veszítették el és nem tagadták meg a hitüket. És Isten mindannyiukról elismerõen nyilatkozik. (Kétségtelen persze, hogy nem keresztények voltak, de ez a fogalom akkor még nem létezett) --- "„Az én királyságom nem része e világnak. Ha a királyságom része volna e világnak, szolgáim harcoltak volna, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. Így azonban a királyságom nem innen való.” Szelíden megkérdezem: ezt a fenti szöveget lehet-e félreérteni? Tehát, ha Jézusért, Isten fiáért nem lehetett fegyvert fogni, pontosabban harcolni fizikai eszközökkel, akkor miként lehet egy közönséges emberi uralkodóért, vagy emberi eszmékért háborúzni, ölni egymást. Egy katonának pedig –ne szépítsük, ez a dolga, nem? (A nagy vezérek úgy is gondoskodnak róla) Nekem nem úgy tûnik, hogy Jézusnak ez a beszéde itt és máshol a bibliában csupán egy jó tanács, ajánlás lenne." Igazad van, egy emberi uralkodóért, illetve emberi eszmékért elpusztítani a másik embert szerintem sem egyeztethetõ össze a keresztény hittel. De nem csak ez lehet egy mai katona funkciója. Hanem például a hazája védelme (akár a puszta jelenlétével) vagy katasztrófavédelemben segítségnyújtás. Szerintem van szabadsága a keresztény embernek katonai pálya választására is, a gyilkolásra nincsen. --- "Ezen utóbbiak, a ’Jézust valóban ismerõk’ ezek szerint nagyon kevesen vannak/voltak, mert a ’földrajzi értelemben vett kereszténység’ nagy pusztítást végzett elsõsorban önmagában." Egyetértek, elsõsorban önmagában :((. De ez nem újdonság. Amióta Káin megölte Ábelt, a vallásos ember mindig üldözte a hívõt, és Jézus is megmondta, hogy ez így lesz. --- "És ha számításba veszed, hogy akkor még sokkal több ember volt gyakorló „hívõ” (a nagy többség!), ma már csak a kisebbség, akkor ebbõl ma hányan ’Jézust valóban ismerõk’?" Fogalmam sincs. Nyilván csak a szíveket ismerõ Isten tudja csak pontosan megítélni, hogy kik tartoznak valóban az õ táborához és kik "báránybõrbe bújt farkasok". Valamennyire ezt már megpróbálták evangéliumi hívõk feltérképezni, és olyasmi jött ki, hogy az össznépesség 1-2 %-a az, aki tényleg komolyan veszi a hitét. Na de azt a határt is hol húzod meg, hogy mi a komoly hit? Ha csak az, aki meg is merne halna a hitéért, ki tudja, hány ilyen van? Szeretném azt mondani, hogy én ilyen vagyok - ilyen akarok lenni! - de adódhat olyan helyzet, hogy mégis gyávának bizonyulok. (Bár kérem Istent, hogy ne így legyen!) Szóval passz, nem tudom, hány ember TÉNYLEG hívõ. --- Jézus királysága valóban nem ebbõl az országból való, ezért szerintem: 1. zsákutca volt, amikor az egyház össze akart fonódni a hatalommal és ma is az, ha megteszi 2. zsákutca minden politikai utópia, földi mennyország létrehozására irányuló kísérlet, mert ahogy te is írod, van valami jobb, és azt a valami jobbat emberi erõvel nem tudjuk megalkotni, azt csak az Úr Jézus tudja elhozni Mivel Isten terve szerint nem ez a 70-80 év az ember élete, hanem ez csak egy rövid vándorút a végsõ haza felé, ezért minden olyan megnyilvánulás, amely arra irányul, hogy a hívõ ember itt a földön gyökerezzen meg, zsákutca. Tehát például szerintem az is, ha minden pénz és energia arra megy el, hogy itt a földön egy csúcsszuper, összkomfortos életet hozzunk létre. --> Azért, mert a Biblia szerint itt nincsen maradandó otthonunk, hanem csak a mennyben. Viszont nyilván nem baj, ha az embernek van egy lakása ezen a földön, mégha tudja, hogy az csak egy ideiglenes sátor is. Ha úgy gondolkozunk, hogy amit itt a földön teszünk, az a mennyeihez képest úgyis tökéletlen, és nem maradandó, akkor semmit sem teszünk. Akkor meg sem próbálunk egy beteget meggyógyítani, mivel tudjuk, hogy azt a tökéletes egészséget, amivel a mennyben fog rendelkezni, itt úgy sem adhatjuk meg neki. De azért gyógyítunk, és Jézus is meggyógyított embereket itt a földön, pedig tudhatta, hogy utána úgyis megöregednek, és megint betegek lesznek, és meghalnak. Tehát amíg tudom, hogy nem lehet Jézus mennyei országának megvalósítása egy keresztény politikusnak célja itt ezen a földön; úgy gondolom, hogy az viszont lehet, hogy szolgálja ebben az elmúló világban az embereket, tisztességével, szakmaiságával, segítõkészségével bizonyságot téve az õ Uráról, és arról az eljövendõ Országról. Ha Isten elhívhat egy Dávidot a juhok mellõl, hogy király legyen, vagy egy Dánielt, hogy kormányzó legyen, miért ne hívhatna el valakit polgármesternek, vagy önkormányzati képviselõnek ma Magyarországon?
A kérdező hozzászólása: "Tényleg szuper, amiket írsz! Lényegében sok mindenben hasonlít a felfogásunk, de egy dologban van nagyobb különbség, (konkrétan a feltett kérdéseddel kapcsolatos), viszont ez majd kicsit lejjebb ki fog derülni." Ja, barátkoznunk kellene :) ) --- "Az én véleményem az, amit valamikor egy amerikai humorista így fogalmazott meg: „Mindenki tudatlan, csak más-más témában” A terjedelmére, komplexitására nézve, még a bibliában is lehetnek fehér foltok mindegyikünknek." Hajajj, nekem rengeteg van. Most fejeztem be az elsõ évfolyamott és bár ez alatt is rengeteget tanultunk, úgy érzem, hogy szinte semmit sem tudok. És ezt nem (ál)szerénységbõl írom, hanem pont azért mert hihetetlen könyv a Biblia!! Ismerek olyan nyugdíjas baptista lelkipásztort, aki miután egy életet végigprédikált a Bibliából (!), elhatározta, hogy megteszi ugyanazt, mint Charles Spurgeon, aki állítólag 130-szor olvasta el a Bibliát egymás után Genezistõl Jelenésekig. Miután ezt megtette "nem bírt leállni", mert olyan mélységeket fedezett fel, és most olvassa 147-edszerre. Tudom, hogy az ilyen emberekhez képest sehol sem vagyok bibliaismeretben. --- "Nyílván a világnézetük zavarta Rómát, meg a Zsidókat is. És ez az! Mi lehetett a baj a gondolkodásukkal? Kinek és miért volt baja? A magyarázat a vallási, politika semlegességük volt!" Egyértelmû, hogy a világnézetük zavarta Rómát is, meg a zsidókat is. Rómát az, hogy bár alapvetõen normális, tisztességes, rendezett körülmények között élõ állampolgárok voltak, de nem voltak hajlandóak a császárt kyrios-nak (úrnak), vagy latinul dominus et deusnak elismerni, mert ez szerintük csak Jézust illette. A zsidókat más dolgok zavarták. 1.Õk politikai Messiást vártak, Jézus nem volt az 2.Ráadásul kereszten halt meg, ami az õ szemükben botrány volt 3. Nacionalizmusuk miatt képtelenek voltak elfogadni, hogy Isten mást is kiválaszt --- "Neked gondolom természetes, hogy ha valaki jó patriótaként kötõdik a saját nemzetéhez, azzal semmi baj nincs." Én azt tudom elmondani én hogy vagyok ezzel. Szeretek magyar lenni. Szeretem ezt a tájat, ezt a kultúrát, ezt a nyelvet (hogy eredetiben olvashatom Arany Jánost) az ízeket. Együtt örülök, vagy vagyok szomorú a többi magyarral közös történelmünk egyes részein. DE: soha egy pillanatra sem gondolom azt, hogy bármely más nemzetnél többet érnénk, vagy jobbak lennénk, vagy kedvesebbek lennénk Isten elõtt. ---- "De ez az úriember azt állította, hogy Isten volt az, aki kiemelt helyzetbe hozta Amerikát, ezért ami onnan kiindul, az egész emberiségnek áldásos lesz (és ez nem csak Amerikára jellemzõ, sõt szinte mindenhol hallani hasonlókat). Csak azt nem értem, ezt hogy hozta össze a bibliával?" Hát sajnos ilyen összemosás sok van. Sõt olyan is, aki meglepõdik, hogy Jézus nem amerikai volt. LOL Vannak magyarok is, akik meg vannak gyõzõdve, hogy Jézus magyar volt, és szerintem sok nemzetbeli ember hiszi azt, hogy az õ népe a választott nép, pedig ezt Isten csak a zsidókról mondta ki, utána pedig Krisztusban mindenkirõl. --- "1914 óta a két világháborúban és több mint száz kisebb konfliktusban egy óceánnyi mennyiségû vért ontottak. Egy évszázaddal ezelõtt Guy de Maupassant franca író azt mondta, hogy az „a csírasejt, amelybõl a háborúk kikelnek” a hazafiság, amit õ a „vallás egyik fajtájá”-nak nevezett. Sõt a The Encyclopedia of Religion azt írja, hogy a hazafiság unokatestvére, a nacionalizmus „a vallás egyik jellemzõ formájává vált a modern világban, betöltve azt az ûrt, amely a hagyományos vallási értékek csökkenése miatt keletkezett”. " Egyetértek. Szerintem is sok embernek vallása a nacionalizmus. --- "De ha én hûséget esküszöm katonaként, vagy politikusként a hazámnak (ami ezekben az esetekben kötelezõ), akkor az életem árán is meg kell védenem! De miért, vagy kiért adom az életemet! A hazámért, vagy Istenért? A kettõ nem lehet ugyanaz, mert Isten nem „magyar” párti!" Én különválasztanám a katonát és a politikust. De mindkét esetben a fogadalomtétel pontos szövegét kellene megvizsgálni, hogy konkrétan abban van-e olyan, amit hívõ ember jó lelkiismerettel nem mondhat ki. ---- "Írtál példákat a Héber Iratokból a vezetõkre. Való igaz, õk azok voltak, de ezt is a Zsidók akarták, hogy emberi királyaik legyenek! Egy lázadás volt Isten kormányzása ellen." Igen, de másról beszélünk. Én az adott konkrét jelenlegi helyzetrõl, te pedig abszolút értelemben véve. Pl. Elõször valóban lázadás volt királyt kérniük, de Isten meghallgatta a kérést, és onnantól kezdve a királyság legitim volt. Saul király Isten felkenésével rendelkezett, olyannyira, hogy Dávid emiatt nem akarta megölni. Dávid és Betsabé kapcsolata eredetileg a legsúlyosabb bûn volt, és szenvedniük is kellett miatta, de évekkel késõbb már Isten kettõjük házasságát legitimizálta, és abból született Salamon, akit szintén szeretett Isten, amíg S. el nem fordult tõle. --- "Egyébként is, Izrael a Teremtõvel akkor különleges szövetségben volt, és ez az államforma Jézussal (Kornéliusz után) megszûnt. A mai Izrael meg… - nem is folytatom!" Izrael sok dologban visszaél a helyzetével, az USA támogatásával, stb. ez kétségtelen. De a zsidók továbbra is különleges tervet foglalnak el Isten tervében, és a végsõ idõkben fel fogják ismerni Jézust és különleges szerepe lesz ennek a népnek" --- "Nem tudom, milyen elvárások vannak egy polgármester életében. Nyilván mindenkinek, ha keresztény, önmagának kell meghoznia a Biblia alapján kiiskolázott lelkiismeretével összhangban a döntéseit. " Egyetértek. ---- "Én csak leírtam, hogy miért nem tudom „lazábban” értelmezni a haza szeretetet, semlegességet és az ezekhez kötõdõ dolgokat. Az viszont nagyon érdekelne, hogy te, mint teológushallgató, hogyan látod ezt?" Én úgy, hogy senki és sem elõzheti ki a megváltott ember szívében Krisztust és mennyei Atyját. Most elrohanok, mert színházba fogunk menni este, és a feleségemért kell menjek kocsival. Azért ha valaki kettõnkön kívül még nyomon követi az eseményeket, nyugtassuk meg, hogy csak eszmét cserélünk, és nem véres küzdelmet folytatunk, mert asszem Titusznak, vagy Timóteusnak írja Pál, hogy nehogy a hallgatóság romlására folytassanak valakivel is szóharcot. üdv: Gyuri
A kérdező hozzászólása: Egyébként nazarénus vagy?
A kérdező hozzászólása: "Örülök, hogy ekkora a buzgalom benned a Biblia igazsága iránt! Nagy kitartást kívánok hozzá. A kitartáson múlik minden!" Köszönöm, viszont. --- "Privát levélben majd írok többet magamról, rendben? De neked most annyit elárulok, hogy az ókori zsidókhoz hasonlóan az én hitem sem választja külön a lelket a testtõl. A Biblia sem. Szerintem ebbõl te már mindent tudsz." Sajnos ennyibõl nem tudom kitalálni. Ha nem publikus, írd meg privátban. --- "Az ókori zsidó vezetõkhöz visszatérve, õk egy olyan népet kormányoztak, akik közvetlenül a Teremtõ Istennek fogadtak hûséget, lojalitást, teljes önátadást. Izrael elöljáróinak szintén ezt kellett tenni, ugyanígy. De ma a modern nemzetek uralkodói, vezetõi kinek, vagy minek tesznek szent esküt? Ma egyetlen ország sem mondhatja magáról, hogy teokrácia lenne, sõt az Isteni tõrvényeket erõteljesen és könyörtelen módon a legtöbb esetben figyelmen kívül hagyja." Egyetértek. --- "Akkor ezen országok politikusai az ókori zsidó kormányzók mintájára Isten legitimitását élvezik? „Legitimek” abból a szempontból, hogy a keresztényeknek el kell fogadniuk, nem (VOLNA) szabad ellenük támadni, lázadni. De az a sok hatalmi harc, ami ezeket jellemzi, biztosan nem Isten közvetlen irányítása. Nem, Õ türelmes, de a hosszútûrése egyszer csak lejár." Ebben is egyetértek. --- "A nemzet, a haza „szentsége” iránti teljes lojalitás (ha formailag is) mindig fontos kitétel manapság az állami/katonai eskük szövegében. Tudom, én még voltam katona." Én nem voltam. Egyetlen esküt tettem, amikor magyar állampolgár lettem. Kb. 9 éves lehettem akkor. Aztán tettem egy házassági fogadalmat is, de az nem volt eskü. --- "Legyen! Szíve joga ki kinek, minek esküszik teljes odaadással. De egy kereszténynek, ha a Bibliát komolyan veszi, érzékenynek kellene lennie ezekre." Ebben is egyetértek. Mennyi mindenben egyetértünk most :) ) ---- "Az utolsó hozzászólásodban csak egy téma maradt (nagyon érdekes, és kicsit összetett), amirõl szeretnék tõled kérdezni. Ez Isten terve a zsidókkal." Hát nem akarok úgy tenni, mint aki errõl nagyon sokat tud. A Biblia írt arról, hogy Izráel állam újra létre fog jönni, és hogy a világ minden tájáról összegyûlnek oda a zsidók. Pál közli, hogy végül meg fognak térni, és elfogadják Jézust. Az Úr Jézus is tesz erre utalásokat. Arra is, hogy amikor a zsidók felismerik Jézust, az már a végsõ idõkben lesz. Valószínûleg az Antikrisztus eljövetele még ez elõtt lesz, és elõször megtéveszti a zsidókat, akik el fogják fogadni õt Messiásként. Annyira nem vagyok otthon az eszkhatológiában, mint szeretnék, és még 100%-ig kialakult látásom sincs ezen a téren, ez még formálódás alatt van. Általában az a véleményem, hogy jobb, ha kevesebbet mondunk a végidõkrõl, akkor nem keveredünk nagy butaságokba. Nem szégyen, ha ezzel kapcsolatban az ember nem ért mindent. Sokkal gyanúsabb az, aki órára másodpercre tudnivéli a végsõ események forgatókönyvét, hiszen még Jézus is azt mondta, hogy a napot vagy az órát a Fiú sem ismeri, sem az angyalok az égben, hanem csak az Atya. Úgyhogy lehet, hogy már amiket írtam, azzal is túl sokat írtam.
"az én hitem sem választja külön a lelket a testtõl." Most 'önimádó' módon magamat idézem be, bocsi! Ezzel arra akartam célozni, hogy az egyházamban fontos igazság, hogy a lélek halhatatlanságában nem hiszünk. Ezzel eléggé egyedül vagyunk, konkrétan nem tudok más felekezetet, bár lehet, hisz annyi van. Ezékiel 18:4 Mivel a lélek halhatatlanságának tanítása teljesen általános a kerezsténységben, sok erre épülõ nem bibliai eszme terjedt el. Majd írok emailt. Jó éjszakát!

Miért olyan naív sok ember hogy azt gondolja a nyugatot az úniót érdekli mi lesz az Ukrán emberekkel?

Csak azért kell nekik hogy tovább terjeszkedjenek , ki privatizáljanak mindent amit még lehet stb stb

Legjobb válasz: Senki nem hisz ilyet. Honnan veszed ezt?

Senki nem hisz ilyet. Honnan veszed ezt?
Mintha nem az orosz üzletembereknek lett volna elprivatizálva egész Ukrajna...
A világ csak a legnaivabb kistinik fejében fekete-fehér. Képzeld, létezik olyan, hogy emberséges lehet valaki, miközben a gazdasági lehetõségekre is gondol, fõleg akkor, ha ez a két dolog párhuzamosan létezhet. Amikor nem, akkor válik el a sz_r a víztõl.
A kérdező hozzászólása: Itt is olvastam már ilyesmit.
A kérdező hozzászólása: Lehet emberséges is valaki , persze. De mikor a hatalom orvlövészekkel lövette ki a tüntetõket csak felszisszent a világ. Mikor az Oroszok elfoglaltak egy részt Ukrajnából ahol a lakosság jó része Orosz máris tanácskozik az Eu, Nátó mindenki. Attól félnek nem kaparintják meg az országot?
A nemzetközi politikában már afféle szokásjoggá vált, hogy nem támadunk meg országokat (csak ENSZ BT felhatalmazással, vagy önvédelembõl). Az a bajuk, hogy ha az oroszok ezt csinálják, akkor majd az összes többi hasonló kisbunkó állam is elkezdi õket utánozni. A háború pedig nem tesz jót a kereskedelemnek, viszont lesz sok menekült, ellenõrizhetetlen fegyver meg szervezett bûnözés. Azért érdekli õket, mert hatással van rájuk. Az EU nagyon jól tudja, hogy Ukrajnát az oroszok soha nem engednék csatlakozni, és nem ér nekik annyit a dolog.
Közel 40 millió munkavállaló, aki harmad annyiért képes dolgozni, mint a kelet-európai versenytársak. Ilyen lehetõsséget nem hagyna ki az unió... Már a kelet-európaiak se elég olcsók. Sajnos a nagy árversenyben már kezdenek kiegyenlítõdni a bérek, kedvezmények, adók és energia árak bonyolult kapcsolata. Kell egy új versenytárs, aki tovább csökkenti az árakat.
Fel nem foghatom a jobbosok érvelését az EU terjedési kényszerérõl meg az olcsóbb munkabérekrõl. Nem tudom feltûnt-e már nektek, de úgy 30 éve gyártat minden második európai cég Kínában meg Vietnamban, teljes békességben. Akkor hol is abban az elõny, hogy mondjuk az ottani fizetés négyszereséért dolgozó magyarok helyett átmehetnek a csak háromszorosáért dolgozó ukránokhoz, amikor az adók és a vámok ennek csak a töredékét teszik ki? Ja, tudom, eddig már nem ért el a gondolat, csak agyatlanul hõbörögni kellett, oké.
Hát igen, a munkavállaló az nem túlzottan hiánycikk mostanában. Ha tényleg egy kicsit kinyitnád a szemed, a nyugati országok jelenleg pont hogy korlátozni akarják a munkavállalók érkezését, mert már bõven túl sok van. A hátuk közepére sem kell nekik az, hogy még az ukránok is szabadon mászkálhassanak az EU-ban a maffiájukkal együtt.

Miért gondolja Prágától Pozsonyon át, Budapestig sok ember, hogy a Reze¹ová ügy bíráit lefizették?

Tény, hogy az emberek szemen köpése, hogy szabadlábon védekezhet, egy alkoholistának, gyógyszer és drogfüggõnek mondott, 4 ember haláláért nagy valószínûséggel felelõs milliomos csemete. Ilyenkor vizsgálja a hatóság, hogy megkörnyékezték-e, esetleg lefizethették-e a bíróság tagjait? Ha valaki megöl ittasan 4 embert, a bíróságon össze-vissza beszél (értsd feltehetõen hazudik), akkor hogy lehetséges, hogy háziõrizetbe kerül, ahol medencés luxuslakás várja, ahol kedvére ellehet? Ez mégis hogyan lehetséges? A Gödöllõi Járásbíróságnak ilyenkor nem sül le a bõr a pofájáról? Egy ország szégyenli, hogy ilyen arcátlan ítélet született. A szakértõt, nem megfizették, hanem lefizették. A szakértõ egy xarházi, magyarellenes, pénzéhes, senkiházi, ezt bebizonyította egy ország elõtt. Remélem leköpi a hentestõl a háziorvosáig mindenki. Elképzelhetõ, hogy lefizették a bíróságot?

Legjobb válasz: Ezt miért kell mindig mindenhol kihansulyozni, hogy milliomos? Ettõl se nem nagyobb se nem kisebb a bûne. A tv-ben is állandóan ezzel jönnek, hogy milliomos meg BMW, kit érdekel? Ha csóró lenne akkor azt nem hangoztatnák.

Ezt miért kell mindig mindenhol kihansulyozni, hogy milliomos? Ettõl se nem nagyobb se nem kisebb a bûne. A tv-ben is állandóan ezzel jönnek, hogy milliomos meg BMW, kit érdekel? Ha csóró lenne akkor azt nem hangoztatnák.
"Ezt miért kell mindig mindenhol kihansulyozni, hogy milliomos?" Mert mondjuk a pénzével megveszi a bírókat és az áldozatok hozzátartozóit.
Szerintem sok helyen részletesen ki van tárgyalva miért ennyi az ítélet, te meg túl fiatal vagy túl buta vagy hozzá, hogy felfogd amit hallottál, olvastál.
A kérdező hozzászólása: Látod, ez a lényeg. Hogy pillanatnyilag meghallgattatott, amit számos fórumon felvetettek az emberek. Mégpedig, hogy mit keres egy négyszeres gyilkos luxuslakásban... (És ez itt a lényeg. Hogy hallasd a hangod, mert ezért -is- van az Internet. Minél több helyen kell hangot adni az ilyen és hasonló igazságtalanságnak, hogy eljusson az illetékesekhez. Azokhoz, akik sittre vágják a Rezesovákat.)
Na halljuk mi a lényeg.
A kérdező hozzászólása: Akkor még nem érted a lényeget. Pont mint a #2...
Az, hogy felteszel egy kérdést, de a magyarázatban meg is válaszolod magadnak. Mintha azt kérdezném, hogy: Milyen színû az ég? És aláírnám, hogy: Egyébként kék.
A kérdező hozzászólása: Na neked mi gondod? Mesélj.
Kérdezõ te normális vagy?
A kérdező hozzászólása: "Hajnalig bulizott Rezesova a háziõrizetben" Na erre mit mondasz te ostoba? Te merészeled az embereket lebutázni? (Nem mondom, hogy) Bárcsak a te családod maradt volna ott... Akkor is itt nyaliznál az ítélethozóknak? Sok még a xarházi ebben az országban...
A kérdező hozzászólása: #2 Ha oly sok helyen le van írva, akkor miért nem világosítasz fel? Okoskodni azt láthatóan szeretsz, már csak egy hajszálnyira vagy attól, hogy felfogd azzal az IQ20 agyaddal, ez egy kérdés volt, amire választ várok. Tehát nem egy okoskodó "6 évestõl", hanem aki értelmesen válaszol, mint a többiek jó része. te még messze vagy ettõl, szerintem menj át a neked fenntartott U6 topikok egyikébe.
"És ki az aki nem a legjobb ügyvédet fogadná ilyen helyzetben akit fizetni tud? Mindenki aki nem mazochista. De látom itt mindenki szent lett." Itt nem errõl van szó, hanem arról, hogy ha ennyire ezen múlnak ítéletek, ott valami nagyon nincs rendben a rendszerrel.
És ki az aki nem a legjobb ügyvédet fogadná ilyen helyzetben akit fizetni tud? Mindenki aki nem mazochista. De látom itt mindenki szent lett.
Dehogyis játszott közre ilyesmi, hanem a magyarok beteges szlávellenessége és hatalmas nemzeti összetartása miatt úszta meg ennyivel, a cseh netszakértõk szerint: http://index.hu/kulfold/2013/11/23/ez_egy_szuper_itelet/ Amúgy az ítélet okairól is egy enyhén szájbarágós cikk: http://index.hu/belfold/2013/11/22/mivel_indokoltak_rezesova..
A pénz hatalom és a hatalom nagy befolyást jelent. Így fizethették a legjobb szakértõket, ügyvédeket, akik nekik kedvezõ irányba befolyásolták az ítéletet.
Igen, Rezesova egy sz*mét r*b*nc, igen. Attól még nem tudom, mit sajnáljuk tõle a "luxuslakást". Most nem k**va mindegy, hogy az elõzetest egy palotában, vagy a Gyorskocsi utcai fogdában tölti? Attól, hogy teszem azt, letörjük a mûkörmeit, meg nem engedjük, hogy tévét nézzen, attól még nem jönnek vissza a halálból azok, akik miatta haltak meg. Amúgy meg szeretem ezt a mélyenszántó örök-pesszimista gondolatot, hogy a magyar igazságszolgáltatás - úgy mint itthon minden - a korrupció melegágya, mert ugye Magyarország a 10 millió korrupció-szakértõ (és 10 millió korrupt ember) hazája.

Miért gondolja Magyarországon sok ember, hogy mindenhol máshol jobb, mint itt?

Amiben benne vagyunk, azt ismerjük, jobban rálátunk a hibákra. Miért tételezi fel sok ember, hogy máshol nincsenek gondok, nincsenek problémák?

Legjobb válasz: Nos. Hó végén örülünk, ha tudunk venni ételt, ha a számlákat be tudjuk fizetni, ha az ezer éves ruháim helyett újat veszek és nem kell agyon foltozgatnom, ciki, de a fûtést is levesszük, és télen a jéghideg lakásba megyek haza, mert így is próbálunk spórolni. Ha a mosógép tönkre megy moshatok kézzel, pláne, ha lesz gáz, ha a hûtõ (is) tönkre megy, akkor is szívás van, nem tudunk félre tenni egy petákot sem, ÉS nem is bulizunk, nem csapjuk el a pénzt, csak tisztességesen dolgozunk. (Amit, ha szerencsések lennénk, külföldön meg is fizetnének, de sose lehet tudni. ) Sõt, apám, amit tud bevállal munkát, azért õ is ember tehát neki se megy a végtelenségig, és nem lehet mindent elvállalni. Suli mellett nem tudok dolgozni, van iskolai munkahelyem heti 2-szer, plusz tanulnom kell, van is mit bõven.

Nos. Hó végén örülünk, ha tudunk venni ételt, ha a számlákat be tudjuk fizetni, ha az ezer éves ruháim helyett újat veszek és nem kell agyon foltozgatnom, ciki, de a fûtést is levesszük, és télen a jéghideg lakásba megyek haza, mert így is próbálunk spórolni. Ha a mosógép tönkre megy moshatok kézzel, pláne, ha lesz gáz, ha a hûtõ (is) tönkre megy, akkor is szívás van, nem tudunk félre tenni egy petákot sem, ÉS nem is bulizunk, nem csapjuk el a pénzt, csak tisztességesen dolgozunk. (Amit, ha szerencsések lennénk, külföldön meg is fizetnének, de sose lehet tudni. ) Sõt, apám, amit tud bevállal munkát, azért õ is ember tehát neki se megy a végtelenségig, és nem lehet mindent elvállalni. Suli mellett nem tudok dolgozni, van iskolai munkahelyem heti 2-szer, plusz tanulnom kell, van is mit bõven.
Nem mindenhol, az túlzás, de valljuk be van alapja ennek a feltételezésnek nemde? Szerintem az igazság az, amit az elõttem szóló is irt, hogy lehet több diplomád is, szétdolgozhatod a beledet az sem biztositék itt arra hogy jövõ hónapban nem döglesz éhen.
Kérdezõ, nekem rokonaim élnek kint, olyanok, akik itt nyomorogtak és nem jutottak 1-rõl a 2-re, és kint megbecsülték a tudásukat és megélnek. Egyik nagynéném orvos, itt közalkalmazotti fizetésbõl még önmagát is nehezen tartotta fenn, kisfia megélhetését nem tehette kockára, kint most vett lakást 4 év után, megbecsülik, megél, és nem kell azon gondolkodnia, hogy lesz-e mit enniük hó végén, Svédországban él. Egy másik nagynéném családhoz ment ki az Egyesült Államokba ápolóként, illetve gyerek mellé, itthon ugyancsak sehova nem jutott, 3 fiát egyedül nevelte fel, de többre vágyott, miután a fiai felnõttek, kiment, mindhárom gyerekét lakáshoz segítette, õ megvalósíthatta az álmait, világot látott, és nem nyomorognak többé. Én azt látom, hogy MÁS, nem feltétlenül csodaország, de mégis más kint az élet, mások az esélyek, mások a lehetõségek, és ami nekem nagyon fontos, ha van tudásom, azt nézik, és nem azt, hogy kinek a kölyke vagyok...
máshol is vannak problémák, naná. de nem ilyen jellegûek mint itt. ami itt folyik azmár a legalja, nemhiába rakják ide külföldi szomszédaink a szemetüket...amilyen képet mutatunk mi magunkról kifelé, az szánalmas. én sokat járok külföldre, sokfele európában. és bizton állíthatom neked, hogy lényegesen jobb a legtöbb országban, annál mint ami itt folyik. problémák mindenhol vannak, de a jellegüket tekintve egész más. ami itt folyik, azegy vicc. ebbõl az országból egy utolsó szemétdombot csináltak. az egész ország büszkesége odavan már, lejárattuk magunkat, de elég rendesen. már lassan olyan helyeken is jobb élni, ahonnan azelõtt inkább idejöttek magyarországra. mostmeg már mennének inkább vissza. lássátok be, ezaz ország nagyon szépen halad a vesztébe. az új generáció közül minden 3.nak az a gondolata h külföldre akar menni. a szüleik még biztatják is. itt nincs jövõje senkinek. ezaz ország félhalott.
Azért mert itt a probléma hogy mit együnk holnap meg mibõl fizzesük a számlát külföldön meg az a probléma hogy a 18 fiamnak nem e lesz jó egy új opel az Bmw helyet vagy éppen hova menjünk nyaralni a problem.
Nézd, kevés európai ország áll ilyen sz.r helyzetben, mint mi. A gazdaság padlón van, a közbiztonság szintén (gondolok itt pl a cigánybûnözésre, nekik mindent szabad, nemde?), hatalmas az erkölcsi-szellemi züllés, hogy Trianonról és a következményeirõl ne is beszéljünk. Gondolj bele, a skandináv országokban egyáltalán nem ritkák a 4-5 ezer eurós fizetések, itt meg sokaknak (mint ahogy az elsõ válaszoló is írta) a számlák kifizetése is gondot jelent. Ráadásul ott van az a kellemetlen tényezõ is, hogy úgy érezzük, nem éri meg dolgozni. Minek sz.pjon az ember egész nap, mikor mások nulla munkával is hatalmas vagyonra tesznek szert? Így ment ez régen a szocionizmusban is: sok gerinctelen mocsok benyalizott a hatalomnál, és meg is volt mindene... De tegyük hozzá, akármilyen súlyosak ezek a problémák, nem számít, hiszen változtathatunk még. Az a fontos, hogy magyarnak születtünk.
Szerintem sok álomvilágban élõ emberke van olyanok akik itthon se képesek megélni beosztani a havi fizut nem azért mert kevés csak 1 buiba elmegy mindene. Álltalában azt gondolják kint jobb pedig léhütökre sehol sincs szügség.
Kérdezõ, ahogy írsz, feltételezem, hogy külföldön élsz. GYERE HAZA, ÉS PRÓBÁLJ ITT MEGÉLNI. Halihó, nincs biztos munkám! Pedig keresek gõzerõvel. Most dolgozom, de csak határozott idõre van szerzõdésem. Hogy mi lesz utána, nem tudom. Nem biztos a megélhetésem, hiába tanultam, hiába AKAROK DOLGOZNI. Majdnem idegileg kikészültem a munkanélküliségben nyáron. 70ezer bruttót keresek, annak kb. 50ezer a nettója, ebbõl próbálj megélni, más munkát nem találtam.
A kérdező hozzászólása: A válasz megírásának idõpontja: ma 13:22 nem, már 3 éve nem élek külföldön. de ott éltem le az életem nagyobb részét. és pontosan tudom, hogy mirõl beszélek. külföldön sincs biztos munka ott is vannak leépítések, csõdök és sok helyen még a minimálbér fogalmát sem ismerik. ezzel nem azt szeretném mondani, hogy MO-n nincsenek problémák. csak éppen nem mindegy, hogy azon agyal-e vki, hogy miképp tudja kijátszani a rendszert, hogy miképp tudjon lógni, hogy egész nap sírjon és irigykedjen azokra, akiknek esetleg jobban megy vagy megoldásokon gondolkodik és hajlandó-e letenni vmit az asztalra.
A kérdező hozzászólása: A válasz megírásának idõpontja: ma 12:43 maximálisan egyet értek
Szerintem csak az indulj utnak aki rugalmas és hasznos tudása van vagy legalább beszéli a nyelvet. Sehol sincs kolbászból a kerités. Hiába a minimálbér ennyi meg annyi minimál mindenüt szar pénz. Nincs család, barátok akik segitenének.Külföldön a bevándorló elveszi a helyiek elõl a melót, ezért tuti nem fognak senkit körberajongani.
A 08:55-össel teljesen egyetértek! Nekem egyik rokonom már évtizedek óta kint él Svédországban, és igaz, hogy magasabbak a fizetések, de kb. annak a fele elmegy rezsire+lakbérre. Annyi a különbség, hogy az átlag középosztály valóban tisztább körülmények között él, és õk toleránsabbak egymás iránt, DE: - 1. A metrók és a közterek ott is tele vannak punkokkal, szélsõjobbosokkal, és fõleg bevánodorlókkal és õk nem olyanok ám mint idehaza, mert ott kõkeményen sz.rrá vernek azok mindenkit, aki csak rossz szemmel is néz rájuk. Azok a balhék amik idehaza vannak semmi ahhoz képest ami ott megy. - 2. Sötétedés után nem nagyon mennek az utcára az emberek (legalábbis nagyvárosokban), ugyanis óriási a bûnözés, fõleg a bevándorlók miatt - 3. Isznak mint a gödény. Egy átlag magyar nem tudja elképzelni, hogy egy 15 perces hajóúton hogyan lehet lerészegedni és abból sportot ûzni hogy a tengerbe hányjanak, náluk viszont ez afféle népszokás (persze, nem mindnél, de elég sokaknál) Na ez csak pár példa volt, ennyi jutott hirtelen eszembe. Nem gyõzködök én senkit arról, hogy ne menjen ki (pár vére vagy maradandóan), de igen sok magyar nagyot koppant már, mert azt hitték, hogy egy álomvilágba fognak érkezni. Igen, van ami sokkal jobb ott mint itt, de van ami összehasonlíthatatlanul sz.rabb.
A kérdező hozzászólása: A válasz megírásának idõpontja: ma 14:15 köszi :) pontosan ez az. ott is vannak gondok, nem ugyanazok, mint MO-n, de vannak.
A magyarok zöme annyira igénytelen, elmaradott, retardált, buta, prosztó, hogy legszívesebben vissza szállítanám õket oda, ahonnan jöttek, ahová valók: az Urálon túlra.
Nem az országgal van baj, hanem azokkal akik benne élnek. Azt vettem észre, amit Szent István óta építgettek õseink, azt mi porig romboljuk. Régen az emberek büszkén kihúzhatták magukat, mert magyarok. Én ma, ha küldöldön vagyok, nem szívesen szólalok meg magyarul. Külföldön becsületes emberek vannak, tiszták a városok.. A magyar ember azt hiszi, hogy ez valami csoda, valami különleges, pedig ez a normális. Mi lógunk ki a sorból.
12:43-as: Meg azt, aki csak itthon ül a seggén és soha ki nem mozdul. Én voltam külföldön, sokfelé, nem is keveset, és látom, hol mi van. Hidd el, nem véletlenül mondják azt, amit. Próbálj meg összegyûjteni egy kis pénzt (ha tudsz), és tegyél egy kis túrát nyugatra-északnyugatra. Nézz és láss a saját szemeddel, aztán gondolkodj. Nem mindegy, hogy az-e a problémája az embernek, hogy mibõl fizeti be a számláit, vagy az, hogy hova menjen nyaralni.
Szerintem hogy ha ma egy itthon átlagosan keresõ ember kimenne Amerikába, lecsórósodna az CSAK egészségbiztosítás kifizetésébe. Ott privát biztosítók vannak, profitra mennek, és nem biztosítanak, ha van "pre-existing condition"-öd, ami annyi, hogy tudsz róla, hogy pl. magasvérnyomásod van. Szerintem azárt hiszik ezt, mert ezt mondják nekik. Amikor politikusok meg akarnak gyõzni, hogy itt minden szar, felhozzák, hogy máshol milyen a JÓ. Azt, hogy milyen a ROSSZ, arról nem szólnak. A világon minden országban van, akinek jobban megy, van, akinek rosszul. Nem szabad elhinni semmit, és gondolkodni kell. Aki gondolkodik, azt nem lehet átb*szni.
A kérdező hozzászólása: kedves elsõ válaszoló, pontosan ezek is csak elõítéletek. a többség nem azon gondolkodik, hogy milyen autót vegyen a gyermek 18. szülinapjára. igen vannak ilyenek is, de ilyenek magyarországon is vannak. de ez nem jellemzõ az átlagra.
A kérdező hozzászólása: léteznek magyarországon sikeres emberek?
problémák persze mindenhol vannak, és sehol sincs kolbászból a kerítés, csalk egyrészt a hülyék egy fõre jutó aránya nem mindegy, másrészt tuidod ha egy normális országban dolgozol, akkor abból meg tudsz élni, itt meg nem, ilyen egyszerû. de példát is hozok neked, kezdõ középiskolai tanár 2800 EUR-t kap spanyolországban, niorvégiában átszámolbva egy mentõápoló majdnem 800 ezer HUF-ot (ezeket hallottam elsõ kézbõl), na most persze valamivel drágább az élet (bár ez se mindig biztos), így azért lássuk be, mégiscsak jobb összességében. Tehát munkáért kapsz normális pénzt, itt pedig 5 munkahelyed van és még úgy is csak szûkösen tudsz megélni ... Na hát ez azért nagy különbség, nem?
Azt nehéz nekünk feldolgozni, hogy kelet-európaiak vagyunk. Több száz éve állunk itt a Kárpát-medencében úgy, hogy a keletet elvetjük és az is kivet minket, a nyugat pedig kéne, de az meg a kelethez sorol és nem fogad be. Számunkra a példa mindig is a nyugat volt, ezért viseljük rosszabbul a helyzetünket, mint a kelet-európai szomszédaink. Kicsit olyan ez a "környék" - mármint Kelet-Európa - mint Pesten pl. a Józsefváros és mi vagyunk azok a lakók ott, akik nem értik, hogy kerültek oda, a szomszédaikat lenézik és utálják a helyzetüket és mindenáron úgy szeretnének élni, mint pl. a Vízivárosban élõk, ami ugye lehetetlen és ettõl állandóan frusztráltak. Bár a Józsefváros talán nem is jó példa, inkább valamelyik köztes pesti kerületet kellett volna írnom, mert akkor az egy "kerülettel" arrébb levõ Ukrajna micsoda? Csak nekünk eszünkbe se jut hozzájuk mérni a helyzetünket. Magyarországon az emberek "relatív szegénységben" élnek. Ez egy szociológiai fogalom és azt jelenti, hogy ha veszünk két embert, akik élnek százvalahányezer ft-ból. azok közül relatíve az fogja magát szegényebbnek érezni, amelyik olyan környéken él, ahol az átlagkereset az övénél nagyobb, hiszen körülnézve õ szegénynek fogja magát érezni. A mi általános magyar relatív szegénységünk abból ered, hogy nem a környékünkön nézünk körül és vetjük össze a helyzetünket másokkal, hanem oda tekintünk és szeretnénk sorolni magunkat, ahova nem tartozunk. Pedig racionálisan gondolkodva legalábbis furcsa, hogy több száz évvel a társadalmi fejlõdésben elõttünk járó országokhoz mérjük a sajátunkat és hozzuk ki a miénket rendre vesztesnek. Ez nem baj, vagy valami magyar szidás, hanem tény.
A kérdező hozzászólása: válasz megírásának idõpontja: ma 08:44 nagyon jól megfogalmaztad, maximálisan egyet értek.
A kérdező hozzászólása: akkor tényleg annyira gáz magyarországon élni? http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/10/27/viszonylag_nagy_a..
basszus, azért mert mindenhol máshol jobb. rengeteg országban jártam már, azt hittem csak azért tûnik jobbnak, mert turistaként nem látszanak a visszásságok. de már kint is élek, és ami otthon megy, az kabaré, nem élet. :)
nem tartozunk? na ne szórakozz már. akkor én most fogadjam el, h itt hülyére vesznek mások, csak szórakoznak az emberrel, éhhalálba kergetik, mert ez a normális, mert mi kelet európaiak vagyunk? na ekkora baromságot sem hallottam még. körülnéztél temár kicsit ebben az országban? látod te h mi folyik itt? hogy hova mennyi pénz úszik el? h ki mennyit keres a banki felsõbbvezetõk, és a politikusok között??? van itt pénz, nemis kevés. csak éppen az értelmes emberek nemkellenek ennek az országnak, kitudja miért? legyen tele hülyékkel az egész ország, primitív, begyepesedett befordult emberekkel, mert azokat könnyen átlehet cseszni, és továbbra is szippanthatják el a sok pénzt. itt normálisan, és mostmár nyíltan is szórakoznak az emberrel, és hülyére veszik õket. és ez nem annak a hibája, h mi keleten élünk. lassan jobblesz romániában élni, mint itt magyarországon.
"A magyarok zöme annyira igénytelen, elmaradott, retardált, buta, prosztó, hogy legszívesebben vissza szállítanám õket oda, ahonnan jöttek, ahová valók: az Urálon túlra." Téged meg vissza Palesztinába, vagy Galíciába. Elálrultad magad, amikor többes szám harmadik személyben beszéltél, nem számolod magad magyarnak. Lebuktál zsidó

Miért gondolja azt sok ember, hogy külföldön kolbászból van a kerítés?

Miért vágnak neki nyelvtudás nélkül egy külföldi országnak, mondván, úgy is magyarok közt leszek ... ??? Miért gondolják, hogy ott könnyebb lesz ? Nem tudom megérteni.

Legjobb válasz: Mert sokan nem tájékozódnak kellõképpen, mielõtt meghoznának egy ilyen (vagy bármilyen más) döntést.

Mert sokan nem tájékozódnak kellõképpen, mielõtt meghoznának egy ilyen (vagy bármilyen más) döntést.
Nincs kolbászból a kerítés, de ott a minimálbér arányaiban legalább 3-szorosa az itteninek, azaz bõven meg lehet belõle élni, mert alig drágább ott a mindennapi élet. Az emberek nyugodtabbak és boldogabbak, és toleránsabbak. Ezek mind hiányoznak innen, keletrõl. Nem, nem könnyebb odakin az élet, hanem jobb.
Hát ebben viszont mindenképp igazad van. Azokat én sem komálom akiknek még semmi élettapasztalata nincs, de rögtön rávágja, hogy külföld. Igaz az egyetemisták a romkocsmákban két sör után mindent tudnak az életrõl...:)
Mert ostobák, bugyuták, és Hollywood termékeibõl tájékozódnak. Aztán hoppácska...
De az nem befolyásolja a válaszokat.
A kérdező hozzászólása: Te nem érted meg, hogy nem vagyok a külföldi munkavállalás ellen? Olvasd már végig az én általam írt kommentárokat is!
A kérdező hozzászólása: Csak a nagyobb fizetés hajtja õket, de arra nem gondolnak, hogy a kinti élet alapvetõen drágább.
Én értelek, te nem értesz engem. Én az ottani letelepedés mellet írtam még pár dolgot. Plédául: amerre innen menni szoktunk (USA, Kanada, Ausztrália, tõlünyk nyugatra meg a skandináv államokba) ott: az emberek nyitottabbak a töbi emberre, más kultúrákra; toleránsabbak sokkal; megértõbbek és boldogabbak. Többet is mosolyognak, amit szinte furcsa látni. Ezek sajnos tények, az élet ezért jobb ott. A munkavállalás mindenképp jó, ha több magyarral összefogva tudtok pl albérletet szerezni (és persze munkát is).
54%-os: természetesen igazad van minden egyébbel az embereket illetõen, én is ezt tapasztalom. Egyébként minimálbérbõl sajnos sokan itt sem tudnak autót fenntartani, mert mondjuk a benzin 100, a biztosítás meg min. 50 euró havonta. És akkor mi van, ha elromlik valami? Na érted. Egy ismerõsöm pont nemrég vett autót, 1300 körüli fizetése van. 3 hónapig heti 10-12 órában vállalt másodállást, hogy megengedhesse magának magát az autót, mert ha a saját fizetésébõl veszi, akkor évekig tehet félre. Úgy tényleg sokat el lehet rakni a minimálbérbõl is, ha többen béreltek egy lakást, lehetõleg közösen fõztök, stb., de egyedül egy minimálbérbõl sz*r itt is, ennyi. Lehet, hogy 100 euró ott soknak tûnik, de itt meg semmi.
Ja, utsó, csak itteni minimálbérrel ketten, autó nélkül minden hónapban épphogy nullán jövünk ki úgy, hogy 2 éve nincs új ruhánk, a gépünk 3 éves, és elég régen láttam pl csokit... A semminél 100 euró is jobb. És kérdezõ, jó hogy ahogy jött valaki az oldalodon, egybõl úgy érzed, hogy igazad van; érdekes módon te magad képtelen voltál érvelni ellenem... Mi van a többi érvemmel?
A kérdező hozzászólása: Hát igen, csak sok tájékozatlan meghallja, hogy 100 ezer helyet keres 300 ezret és ennyi, a többi nem számít.
A kérdező hozzászólása: Nincs problémám a külföldi munkavállalással, majd én is szeretném kipróbálni magamat benne. Félre értettetek, én nem azokra gondoltam, akik itthon dolgoztak sok sok évet és rákényszerülés miatt mentek el, illetve csak szimplán a jobb élet reményében. Hanem azokra, akik kikerültek az iskolapadból és rögtön elhagyják az országot szakmai tapasztalat (akár szakma nélkül) illetve nyelvtudás nélkül (mert tudok ilyeneket), de igazából nem tudom miért foglalkozok ezzel, hisz ez legkevésbé az én dolgom, csak egyszerûen nem tudom megérteni, miért nem képzi magát és utána hagyja itt ezt a szarfészket :)
A kérdező hozzászólása: Az utolsó mondatomban a "nem tudom mit gondolnak" rossz helyre került, elfelejtettem törölni :)
A kérdező hozzászólása: Folyamatosan szitkózodnak, hogy itt milyen szar meg minden, de tenni nem tesznek semmit, csak a legkönnyebbnek tûnõ megoldást, elhagyják az országot. Képesek kimenni szakma, és nyelvtudás nélkül....nem tudom mit gondolnak, gondolván, hogy majd meggazdagszunk külföldön... a lófszt
A kérdező hozzászólása: Egyetértek abban, hogy az emberek nyitottabbak arra, más az életfelfogásuk. Ez Magyarországon is így van, Kelet-Nyugat Mo. összehasonlításban.

Miért gondolja sok szülő azt, hogy ha a gyereke kitűnő tanuló, akkor kiváló ember is egyben?

Gondolok itt arra, hogy bárhova mehet a gyerek, ha jó tanuló, biztosan nem fekszik le 14 évesen senkivel, mivel jó tanuló, maradhat hajnalig bárhol, hiszen jó tanuló...

Legjobb válasz: Volt egy osztálytársam, akit nagyon hajtottak a szülei, hogy általánosban is színötös legyen, meg középiskolában is. Elsõre mégsem került be az egyetemre, és mára kész idegroncs lett (fõleg az anyja tartotta búra alatt). Sajnos gyerekkorában nagyon átvette a "nyalás a befolyásosaknak" viselkedést, ezért ment mindig õ a versenyekre, más gyakorlatilag nem is. Most érzi ennek a hátrányát, mert barátkozni is ilyen stílussal próbál, de elég sokszor lepattintják a csórit.

Volt egy osztálytársam, akit nagyon hajtottak a szülei, hogy általánosban is színötös legyen, meg középiskolában is. Elsõre mégsem került be az egyetemre, és mára kész idegroncs lett (fõleg az anyja tartotta búra alatt). Sajnos gyerekkorában nagyon átvette a "nyalás a befolyásosaknak" viselkedést, ezért ment mindig õ a versenyekre, más gyakorlatilag nem is. Most érzi ennek a hátrányát, mert barátkozni is ilyen stílussal próbál, de elég sokszor lepattintják a csórit.
Ezt már én is észrevettem...van egy osztálytársam, a srác messze a legjobb tanuló az egész osztályban, nincs olyan tantárgy, amibõl ne 5-ös lenne, ehhez képest az iskolán kívül nagyon elengedi magát... Aztán van egy csaj is az osztályban, õ is ilyesmi, hogy szín ötös tanuló , meg minden, minden tanár csak dicsérgeti, hogy jajj milyen jó kislány, hogy milyen tisztelettudó meg okos meg kedves meg stb. Igazából csak az van, hogy azért tisztelettudó, mert amikor valamelyik tanár beszól neki, nem mer visszaszólni és szünetekben is csak ül a padban és meg se mozdul. Bár az iskolában jó tanuló, fingja nincs az élethez, simán leáll beszélgetni az utcán mindenféle pedofil gyíkkal, mert azok fel akarták hívni magukhoz, meg ilyesmi...Aztán még külön el kellett neki magyaráznom, hogy nem azért akarták felhívni a lakásukra, hogy majd együtt sakkozzanak vagy ilyesmi, nem tudom mit hitt. 14l
Ez az elgondolás erõsen sántít, már én is sokszor szembesültem vele. Ahogy írtad, a jó jegyeknek köze sincs ahhoz, hogy valaki jó ember. Alapesetben azért vannak jó jegyei, mert szorgalmas, és ha szorgalmas, akkor bizonyára szófogadó és fegyelmezett is, amelyek jó tulajdonságok. Innen eredhet ez az elképzelés. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy jó jegyeket gyakorlatilag bárki össze tud puskázni, és hogy attól, hogy valaki intelligens és szorgalmas, még lehet egy utolsó alattomos gazember. Sajnos elég sok ember van, aki intelligens és mellette olyan aljas, hogy az elképesztõ. Ez a legrosszabb embertípus.

Miért gondolja azt sok ember, hogy hülyeséget csinálok azzal, hogy nem megyek külföldre dolgozni?

Lenne lehet?ségem kimenni külföldre dolgozni, de én nem szeretnék, mert a barátom nem jöhetne, és úgy érzem, hogy jobb itthon kevesebbet keresni, és szerényen együtt élni, mint kint sokat keresni, viszont nem látni a szerelmemet. Tudom, hogy nem lennék boldog, mert állandóan hiányozna, és nekem jobb így. De barátok, ismer?sök, illetve pár rokon is állandóan rágja a fülem, hogy menjek ki, mert sokkal jobb lesz. De nem értik meg, hogy boldogabb vagyok szegényen a barátom mellett, mint gazdagon a barátomtól távol. Szerintük ez hülyeség, és majd amikor szakítunk, akkor majd rájövök, hogy mennyire elcsesztem az életem. Miért nem lehet elfogadni, hogy én így szeretnék élni?

Legjobb válasz: azért mert ha kinn eleget keresel akkor a barátod is mehet utánad:P az uncsitesóm így ment ki ausztráliába a barátnõjével plusz mi a biztosíték arra hogy örökké együtt maradtok? késõbb meg lehet azért leszel szomorú mert elszalasztottál egy lehetõséget.itt nem lehet megélni én épp ettõl szenvedek ha tehetném kimennék max ha nem bírom tovább nélküle otthagynék mindent de legalább egyiket sem hagytam ki mint lehetõséget:D

azért mert ha kinn eleget keresel akkor a barátod is mehet utánad:P az uncsitesóm így ment ki ausztráliába a barátnõjével plusz mi a biztosíték arra hogy örökké együtt maradtok? késõbb meg lehet azért leszel szomorú mert elszalasztottál egy lehetõséget.itt nem lehet megélni én épp ettõl szenvedek ha tehetném kimennék max ha nem bírom tovább nélküle otthagynék mindent de legalább egyiket sem hagytam ki mint lehetõséget:D
mert a legtöbb ember csak saját magára, és a pénzre tud gondolni, amiért a boldogságát is kész feláldozni te viszont jól döntesz
A kérdező hozzászólása: Hiába keresnék akármennyit is, õ nem jöhetne utánam, mert rendõr. Amúgy meg nincs rá garancia, hogy örökre együtt leszünk, mégis össze fogunk házasodni, mert mi úgy gondoljuk, hogy örökre szeretni fogjuk egymást.
az tény hogy a távkapcsolat veszélyes de akkor is ezzel megalapozhatja nem csak a saját hanem mindkettõjük jövõjét és sok nõ hagyta már hogy a szerelem vezérelje aztán ott maradt hoppon és késõn jött rá hogy a férfi miatt egy csomó mindent elszalasztott, én már csak azért sem maradnék itt mert akkor a családomat is cserben hagynám akiknek viszont biztos jól jönne a pénz(anyám tanárnõ szóval nem keres valami sokat)
jaaa a házasság meg még jobb legalább biztosíték amíg kinnt leszel, de nem mindegy mi is pontosan ez a lehetõség, mert ha tényleg csak teszem azt lángossütõ meló akkor tényleg nem éri meg:Pbár egy másik barátom sima cukrászdában németországban egy nyár alatt összeszedte az egyetemre kellõ pénzt:D
Nehéz helyzetben vagy. Dönts kedved szerint, végül mindenképpen meg fogod bánni.

Sok ember miért gondolja, hogy a világ csak úgy működhet ahogy ők azt az elmúlt életükben érzékelték?

ahogyan eddig a dolgokat megélték?

Legjobb válasz: Nem csak én gondolom, a világ jelenleg tényleg, nap mint nap úgy mûködik, ahogy én eddig tanultam, és elképzelem. Majd ha megyényi ûrhajók lepik el az eget, vagy természetfeletti lényeket látok az utcán masírozni, vagy egy médium a szemem láttára idéz szellemeket... Majd akkor ráérek a világképemen változtatni, addig viszont nincs rá okom, nincs értelme.

Nem csak én gondolom, a világ jelenleg tényleg, nap mint nap úgy mûködik, ahogy én eddig tanultam, és elképzelem. Majd ha megyényi ûrhajók lepik el az eget, vagy természetfeletti lényeket látok az utcán masírozni, vagy egy médium a szemem láttára idéz szellemeket... Majd akkor ráérek a világképemen változtatni, addig viszont nincs rá okom, nincs értelme.
nincs olyan, hogy szkeptikus. Van a gondolkodó és vannak a minden mögött más okot keresõ, összeesküvés elméleteket gyártó, tudományt megérteni képtelen ember. Bár utóbbira nehéz rámondani, hogy emberi lény. Inkább csak külsõre hasonlít rá. Ha ezeken múlna az emberiség sorsa akkor még mindig a barlangba laknánk és kergetnénk a vaddisznókat. Amúgy semmi baj a másképp gondolkodással, de az ilyen emberek nagyrésze abból él, hogy kitalált [email protected]ágokat sóz rá gondolkodni képtelen emberekre. Lásd a ezo tv-s betelefonálós mûsorokat. Meg a budapest tv-s mosógép fûtõelemével gyógyító szakembereket. Vagy a nagy szcientológiás "mindenre a megoldás, hogy adj sok pénzt és mondj el minden titkot, hogy késõbb zsarolhassunk" emberkék. Csak az a baj, hogy ezzel a nagy pénz keresési vággyal behûlyitenek sok-sok embert.
Az elsõ 2-tö sora válaszolva mert néhány ember csak azt hiszi amit lát.
Biztos sok dolgon meg fogunk lepõdni, de az is biztos, hogy sosem fog kiderülni a jóslás, a jövõ megálmodás, a vonzás törvénye, az idegenek, a vámpírok, a horoszkóp stb. valóssága, mert ezek hülyeségek.
Bármilyen okosnak érezzük magunkat az igazság az hogy nagyon primitív faj vagyunk.Sokan annyira okosnak érzik magukat hogy ide irkálják a sok baromságot pedig ha csak 1 kicsit is belegondolnának abba hogy mennyi megválaszolatlan kérdés van még a világon és szinte naponta derülnek ki új dolgok a mi "kis" Világunkról.Szóval szerintem nagyon sok dolgon megfognak lepõdni még az évek során ezek a szûk látókörû emberek.
Ezósok, ti meg miért hiszitek, hogy a valótlan, logikátlan alaptalan hülyeségek, amikre semmi bizonyíték nincs (pedig nem nehéz valamit bizonyítani a mai világban), csak pár ember szava, az valós? Tudom, hogy az itt lévõk nagy része, aki ezósnak tettei magát az csak troll és az össze jós tudja magáról hogy csaló, de ez a kérdés ahhoz a pár emberhez szól, akik tényleg hisznek ebben.
A kérdező hozzászólása: http://web.tvnetwork.hu/belsoot/index/htm/olvasnivalo/erzo_n.. olvassátok el, legalább a feléig mit gondoltok?
Ezt úgy értem, nem bírnak racionálisan gondolkodni...
http://web.tvnetwork.hu/belsoot/index/htm/olvasnivalo/erzo_n.. Nem az a baj, hogy hisz olyasvalamiben, amit nem bizonyított. Az a gond, hogy ezt tudománynak állítja be. Kifacsarja a valódi tudományok szakkifejezéseit és meggyõzõ erejét, ugyanakkor semmibe veszi azok eredményeit. Ha az ebben a "cikkben" leírtakkal valaha valamit kezdeni akarsz, csak tessék, nem érdekel. Azt viszont ne várd el, hogy komolyan is vegyünk, csak mert "mindenkinek szent a véleménye".
A kérdező hozzászólása: nem egy olyan világban élek ahol csak elméletben történnek a sok ember számára "csodának" számító események ááá dehogy is, erõszak egy szó sincs erõszakról én ugyanúgy elfogadom azt amit õ gondol, nem értek vele egyet de elfogadom, hogy úgy gondolja, én is gondolkodhatnék simán úgy, alakulhatott volna úgy is az életem, hogy leszarom ezt a témát, és az ezotériát, színtiszta hülyeségnek vélem, aztán másképp alakult:)
Az ember a tapasztalataiból készit logikus következtetéseket és azt bizonyitja logikus érthetö kézzel fogható módon! Ami ezen túl van az csak hit vagy teória! Földönkívüli idegenfajok? Lehetséges, hogy léteznek, de ök a teória kategóriában vannak elhelyezve és a teória nem tény! Engem csak az idegesit, ha tényként allitják!
Az a kérdés hogy miért tartják egymást idiótának az emberek? Vagy úgy is lehet fogalmazni, hogy miért mindenki saját magát tartja okosabbnak másoknál. A válasz: azért, mert mindenki csak azt látja meg, amit képes fölfogni. Ami fölötted áll, azt nem látod. Ha érzékelsz belõle valamit akkor azt félreértelmezed, és "hülyeségnek" látszódik. De ugyan így hülyeségnek látszódik az, amit te már túlhaladtál. Ahhoz hogy ne tartsd a másik embert hülyének, kell egyfajta hozzáállás. El kell fogadnod, hogy nem te vagy a legokosabb. Még akkor sem, ha minden jel erre mutat. Ez talán a legnehezebb. Ezen kívül meg kell látnod azt, hogy másokat kinevetni, kicsúfolni nem szép dolog. Mert még ha most okosabb is vagy, és valamit jobban tudsz, akkor is volt egy idõ amikor te is azon a szinten voltál, és ugyan azt (vagy még nagyobb) baromságot képzeltél. És abban az idõben neked is jól jött volna ha szeretettel, és megértéssel fordulnak hozzád. Ahelyett hogy erõszakkal próbálod megváltoztatni más ember véleményét, lehetõséget kell neki adnod. De hagynod kell hogy õ maga döntse el, mit fogadjon el. Az ilyen hozzáállás ritka. És még aki sejti hogy ezt kellene tennie, az sem mindig képes rá, mert ez függ az aktuális hangulatától, meg sok minden más dologtól. De fölösleges dolog amiatt puffogni, hogy mások miért ilyenek. Másokat nem tudsz erõszakkal megváltoztatni. Megértéssel és szeretettel érhetsz el eredményt.
A kérdező hozzászólása: értem, köszönöm a választ
Te meg ezt olvasd el, legalább csak félig. http://schrodingersdawg.blog.hu/2011/11/18/gondolatolvaso_no..
A kérdező hozzászólása: ha történtek velem olyan dolgok, amire nincs kézzelfogható magyarázat, a véletlennek olyan 5ös lottó szerû esélye van ez esetben is szkeptikuskodnál? nem a valótlanság vonz az ezotériában elhiheted
Mert szerencsére olyan világban élünk, ahol mindenki azt gondol, amit akar. Engem nem zavar a te hülyeséged, téged se zavarjon az én hülyeségem. Meg úgy általában nem kéne pálcát törni a másik felett. A kérdésed nem vezet sehová, csak szellemi onanizálás.
Hmm... más gondolkodás... vicces, hogy mindenki azt mondja, hogy mi szkeptikusok szóljuk le az ezósokat... mi csak szólunk nekik, hogy ha az égen pl. ha látnak valamit, az nem földönkívüli ûrhajó, meg reptoid anyahajó, de valójában õk ugatnak le minket, hogy ha nem hiszünk ilyenekbe, mi mért pattogunk itt...

Sok ember miért gondolja azt, hogy mindig mindenhez köze van?

Annyira unom már ezt a stílust, de rengeteg ember ilyen. Mindenkinek beszólogatnak, hogy miért ilyen-olyan-amolyan zenéket hallgat,a mikor ez-az-amaz jobb, beszólogatnak mindenkinek az öltözködésére, stílusára, most tökmind1, h rocker, emos, stb....ha egyszer így érzi jól magát, minek foglalkoznak vele? Komolyan néha úgy érzem, mintha az óvodában, vagy bölcsődében lennék, ott szokták ezt csinálni, hogy "az enyém jobb bibibííí" Miért kell mindenért beszólni? Egyáltalán mi köze a másik embernek ahhoz, hogy X-nek milyen a stílusa, mit csinál, mit hallgat? Egyáltalán honnan jön ez a dedós természet? Elnézést a kirohanásért, de olyan idegesítő, és már unom, hogy nekem is beszólogatnak, mert szeretem a rock zenét, "de ettől még nem leszel rocker!! hű de kemény valaki!!" stb.... 18/L

Legjobb válasz: Azért foglalkoznak állandóan másokkal, hogy ne saját magukkal kelljen. Aki nem bír önmagával összezárva élni, az állandóan más témát fog keresni. Vigasztaljon a tudat, hogy nekik rossz, és próbálj meg nem foglalkozni a beszólásokkal, akármilyen nehéz is idõnként :)

Azért foglalkoznak állandóan másokkal, hogy ne saját magukkal kelljen. Aki nem bír önmagával összezárva élni, az állandóan más témát fog keresni. Vigasztaljon a tudat, hogy nekik rossz, és próbálj meg nem foglalkozni a beszólásokkal, akármilyen nehéz is idõnként :)
A kérdező hozzászólása: Van egy emos fiú barátom, soha nem tudna senkinek ártani, mégis neki is beszólnak, hogy "jobb lenne ha megd*gölnél" meg stb.... És ezt noname idegenek mondják, akik nem is ismerik, de csak azért a halálát kívánják, mert emosként érzi jól magát.... (ne térjünk ki a szidalmazásokra)
A kérdező hozzászólása: A poén az, hogy rengeteg az ilyen beszólogatós 18-25 éves de 35-40 éves kiadásba is láttam....
Nekem is beszóltak múlt hét pénteken, pont ezért.Ha te így érzed jól magad, akkor kit érdekel, hogy más mit , , ugat" ? 13/L

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!