Találatok a következő kifejezésre: Miért félt emberek többsége attól, (1 db)

Miért félt az emberek többsége attól, hogy ha megkapták volna a kettős állampolgárságat a lecsatolt területen élők, akkor nekünk kellett volna eltartani őket?

Ezt én nem tartom igazságosnak. Nekik is megvan a saját jövedelmük, s?t ott sokkal kevesebb a munkanélküliek aránya, mint itt! Nem értem, mit?l féltek az emberek? Nem lett volna szebb, ha Magyarország újra nagy és egységes lett volna?!

Legjobb válasz: A kettõs állampolgárságot azért akarta anno a FIDESZ, mert arra számított hogy ha megnyerik a 2õs állampolgárságról való szavazást, a külhoni magyarok rájuk fognak szavazni. Az MSZP-SZDSZ vonal meg érthetõen attól félt, ha lesz kettõs állampolgárság, soha többet nem nyernek szavazást. Szerintem errõl ment a titkos lobbi. Azt persze nem tudom a határon túliak, mennyire jobb illetve baloldali érzelmûek... Egyébként én is azon a véleményen vagyok, ha szar kint élni, települjenek át Magyarországra, úgyis fogy a magyar lakosság. A képzett munkaerõ mindig jól jön egy országnak.

A kettõs állampolgárságot azért akarta anno a FIDESZ, mert arra számított hogy ha megnyerik a 2õs állampolgárságról való szavazást, a külhoni magyarok rájuk fognak szavazni. Az MSZP-SZDSZ vonal meg érthetõen attól félt, ha lesz kettõs állampolgárság, soha többet nem nyernek szavazást. Szerintem errõl ment a titkos lobbi. Azt persze nem tudom a határon túliak, mennyire jobb illetve baloldali érzelmûek... Egyébként én is azon a véleményen vagyok, ha szar kint élni, települjenek át Magyarországra, úgyis fogy a magyar lakosság. A képzett munkaerõ mindig jól jön egy országnak.
Nekem csak egy kérdésem lenne, ha nem kell az anyaországtól semmi, akkor miért szerettétek volna a kettõs állampolgárságot? Akkor mi értelme? Attól még nem lesz egységes Mo? Vagy csak a lelki békétek végett?
miért tanulhatnának könnyebben az anyanyelvükön? komolyan gondolod, hogy egy magyar útlevéltõl a szomszédos országok hivatalos szervei hasra esnek és sorozatban alapítanak iskolákat a határontúli magyarok részére? akik segítik a határontúli magyarokat, azok úgysem az állampolgárságot, hanem a nemzetiségi hovatartozást nézik ahogy az elõzõ is megmondta: ez az egész egy pártpolitikai szavazatszerzõ próbálkozás volt de ha szavazni kell, akkor a magyarok többsége 1 Ft-ról sem akar lemondani még a határonbelüliek megsegítésére sem, nem hogy a határonkívüliek részére sajnos
Attól, hogy megkapják az állampolgárságot, Magyarország nem lesz megint egységes, és fõleg nem lesz nagy. Ahogy írták is elõttem, az egész leginkább a Fidesz taktikája volt, mivel a határon túliak között köztudottan õk a favoritok. Szerettek volna maguknak még pár millió szavazatot, az MSZP meg természetesen ez ellen küzdött. Ez mindenrõl szólt csak az ottani magyarokról nem.
Ha magyarok akarnak lenni papíron is, akkor jöjjönek ide, éljenek itt, dolgozzanak itt, fizessenek adót itt!!! Van egy pár ismerõsöm, aki ezt megtette! Most már magyarok! Büszke vagyok rájuk, hogy megtették ezt a lépést! De amíg nem itt élnek és nincsenek tisztában a mindennapi dolgokkal, addig ne szóljanak bele az ország életébe!
A kérdező hozzászólása: Meglepõdtem mennyire õszintén írtad le a véleményed, és szerintem teljesen igazad van. DE, nem hasonlíthatod össze az ukránt a magyarral. Mert a határon túli magyarok is még pár évvel ezelõtt Magyarországhoz tartoztak, de Ukrajna nem. Ez az egyezség abból a szempontból lett volna jobb, hogy a határon túliak is könnyebben tanulhatnának az anyanyelvükön, nem pedig szerbül, szlovákul, románul stb. Nem hiszem, hogy beleszólnának a mi politikánkban. Nem õk tehetnek róla, hogy pont azon a részen éltek amikor le lettek csatolva. Csak gondolkozz el azon, hogy neked milyen lenne, hogy ahol most élsz, holnap lecsatolják, akkor minek mondanád magad? Magyarnak továbbra is ugyehogy?!
A legnagyobb problémát az emberek félretájékoztatása jelentette és jelenti most is. Leírom, mit találtam és javaslom mindenkinek, hogy mielõtt ítélkezne, nézzen utána annak, amirõl véleményt alkot. A kettõs állampolgárság azt jelenti, hogy egy természetes személy egyszerre két országnak az állampolgára. A nemzetközi jog nem tiltja, hogy valakinek akár kettõnél is több állampolgársága legyen (ez a többes állampolgárság), de egyes országok nem ismerik el a kettõs állampolgárságot, azaz nem ismerik el állampolgáraikat más országok polgárainak is. Közülük vannak, amelyek engedményeket tesznek, például Japánban a kiskorúaknál elismerik. A kettõs állampolgárság létrejöttének leggyakoribb módja, ha két különbözõ állampolgárságúnak gyermeke születik, vagy ha valakinek olyan országban születik gyermeke, amely a területén születetteket automatikusan állampolgárának ismeri el. (Európában többnyire leszármazási jogon kap állampolgárságot valaki; az Egyesült Államok, Kanada és más országok területi jogon is biztosítják.) Ezenkívül többes állampolgár lehet valaki úgy is, hogy a már meglévõ állampolgársága(i) mellé letelepedés, házasság stb. útján szerez újabb állampolgárságot. Minden országban más követelmények szabják meg, hogy ki számít állampolgárnak, és más szabályok vonatkoznak a kettõs állampolgárságra. Egy ausztrál tanulmány szerint 2000-ben 4-5 millió ausztrálnak (a népesség kb. 25%-ának) volt kettõs állampolgársága, nagy részüknek ausztrál és brit. A külföldön élõ svájciaknak kb. 60%-a rendelkezik kettõs állampolgársággal (1998). A világon 89 ország ismeri el a kettõs állampolgárságot valamilyen formában. A határon túli magyarok számára kedvezményesen megadandó magyar állampolgárságért a Magyarok Világszövetsége kezdeményezte az aláírásgyûjtést 2004 nyarán. A népszavazás kezdeményezõinek véleménye szerint az IGEN válasz gyõzelme esetén az Országgyûlésnek a kedvezményes honosítás egy új esetérõl kellett volna törvényt alkotnia. Ebben az esetben a magát magyar nemzetiségûnek valló, külhoni, magyarigazolvánnyal rendelkezõ személy (vagy akit a létrehozandó törvény magyarnak mond) kérelemre magyar állampolgárságot kaphatott volna. A népszavazás kérdése a következõ volt: Akarja-e, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségûnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. törvény 19. paragrafusa szerinti magyarigazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja? A népszavazás eredménytelenül zárult, mert sem az igen, sem a nem szavazatok aránya nem érte el a választójogosultak számának 25%-át, amit a népszavazás érvényességéhez a törvény meghatároz. 8 030 760 választójogosult közül 3 017 738 fõ jelent meg (az összes választópolgár 37, 58%-a). Ezek közül: • 1 521 143 fõ a feltett kérdésre igennel válaszolt (az összes választójogosult 18, 94%-a), • 1 428 736 fõ pedig nemmel szavazott (az összes választójogosult 17, 79%-a). Az érvényes eredményhez 2 007 691 azonos szavazat kellett volna. A népszavazás eredményét az egyes politikai pártok saját érdekeiknek megfelelõen, eltérõen magyarázták. A kérdésben az óta sem került törvényjavaslat az Országgyûlés elé. A Magyarok Világszövetsége nem mondott le arról, hogy a jövõben újból kezdeményezi népszavazás kiírását errõl a kérdésrõl. A kettõs állampolgárságot Magyarország, Románia és Szlovákia ismeri el. Szlovénia, Ausztria és Ukrajna nem. Szerbiáról nincs adatom. 10 megye igennel szavazott. Személyes tapasztalatom Erdélyhez kapcsolódik.Közvetlen a népszavazás után jártam Hargitán a Gyimesekben és Csíksomlyó környékén.Egy szó elmond mindent:csalódottság.Az emberek szeretettel fogadtak minket anyaországi magyarokat a szavazás ellenére.Én tudom, nem hiszem hanem tudom, hogy akikkel én találkoztam és sokan mások is így vannak ezzel, nem akartak semmit annál jobban minthogy kimondhassák azt a 3 szót, ÉN MAGYAR VAGYOK.Aki nem járt határon túli magyarok közt az elképzelni sem tudja mit jelent ez a 3 szó.Könnyû azt mondani, ha annyira akartok gyertek! Ahol én voltam az a határtól is igen messze van és néznének egy nagyot, ha sok 100 lovasszekér megrohamozná az országot.Mintha megállt volna az idõ.Elsõre olyan az egész. Csak kis idõt eltõltve jössz rá milyen az élet ezeken a helyeken. Ezalatt nem azt kell érteni, hogy elmaradottak, hanem azt, hogy minden igen más.Emlékszem volt egy néni, aki évekig arra gyüjtött, hogy, ha lesz a népszavazás eltudjon jönni.Nem letelepedni, csak, hogy lássa az országot. Nekem is van olyan ismerõsöm, aki mindennek ellenére eljött.Igen lehet.Elmondom hogy.Elsõ év:eljön az apa.Következõ évben eljön az anya és a gyerek még egy évet a szüleitõl távol él egy nagymamájával és csak utána tud átjönni.Szerintem ebbõl mindenki rájöhet, hogy nem minden család tudja ezt megtenni bármennyire is szeretné és bármennyire is jártatjuk a szánkat. Mi könnyû helyzetben vagyunk.Ami még ezzel kapcsolatos, hogy sok helyen nem is biztos, hogy csak úgy hagynák, hogy eljöjjenek.Ezt gondoljátok végig... Itt nézzetek utána ti is a dolgoknak: http://www.kettosallampolgarsag.mtaki.hu/ http://www.wikipedia.hu És még valami.Ha a fenti sorokat elolvastátok, rájöhettek, hogy mi nem nemmel szavaztunk, hanem igennel csak kevesen voltunk.A többi már szarkeverés. Amúgy meg az akkori miniszterelnõkünk is határon túli származású volt állítólag.
Gyere ide és lesz hazád! De addig amíg nem vagy hajlandó megmozdulni, addig siránkozz csak!
A kérdező hozzászólása: Lelki békénk végett, hogy tudjuk mégis csak tartozunk valahova, mert jelenleg nincs hazánk.
A kérdező hozzászólása: Nem iskola alapításról van szó, van Vajdaságban is nagyon sok iskola, meg Erdélyben is. Csak gondolj bele, milyen az ha nem az anyanyelveden szerzed meg a tudást. Még a magyar tanszéken is vannak szerb nyelvû tantárgyak!!! Szóval mi a könnyebb, magyarul tanulni, vagy idegen nyelven! Erre gondoltam, amikor az iskolákat említettem. Az utolsó válaszolóval egyet értek, nem kellett volna nekünk semmi Magyarországtól, és én személy szerint nem is szóltam volna bele a szavazataimmal a politikába. Csak annyival lett volna nekünk jobb, hogy édes anyanyelvünkön tanuljunk, nem pedig más népnek a nyelvén, amit sajnos kevés ember beszél perfekt, mert mi magyarok vagyunk, nem szerbek. Pl.férjem szinte meg se tud mukkani szerbül, én is a munkahelyemen szereztem egy kis nyelvtudást, mert muszáj. Én is vajdasági vagyok, és szeretek itt élni(közel a határnál), nem települtem volna át. Azért tettem fel ezt a kérdést, mert amióta megvolt ez a szavazás, bennem van a fúró, hogy miért vélekedtek így rólunk az anyaországiak, miért tartottak ennyire tõlünk, holott egy nemzet vagyunk, csak szétszakítottak bennünket. Nem vagyunk és nem is leszünk rászorulva az anyaországiakra, mert mi itt Vajdaságban mint a kis hangyák dolgozunk, és mi tartjuk el a lenti szerbeket is. Rajtunk élõsködnek az itteni szerbek is, pedig mi vagyunk a kisebbség. Mi dolgozunk, õk meg kapják a jó lóvét... Munkalehetõség oda ha nem tudsz szerbül, nem hogy kis fõnök legyél, hiába van meg az egyetemet. Te magyar vagy, tûnj a fenébe, ez a jelszavuk. Nem kellünk itt se(ami érthetõ), de hogy SAJÁT nemzetünk is eldobott bennünket, hát ez nagyon szomorú...Ez az én privát véleményem, várom a kommentet, nyugodtan lehet szidni is, széles a hátam, bírja a szidást, meg itt a szerbek mellett már megszoktuk...Üdv mindenkinek!
az uccsó sorban az õ és a dupla l véletlen.


Hasonló válaszok

A kérdés szövege Válaszok száma

Hol jelentkezhetek bérkommentelőnek?

Egy ideje olvasgatom a Gyakorikérdéseket, és úgy látom, hogy előbb-utóbb mindenkiről kiderül, hogy "bérkommentelő". Én épp munkát keresek, úgyhogy jól jönne néhány tanács. Hol lehet jelentkezni? Milyen végzettség kell hozzá? Mennyit fizet átlagosan?
A válaszokat előre is köszönöm! :)

12

Hogy hogy nem a cseh-jugoszláv korridor valósult meg az első VH után?

Ugye az első VH után tervben volt az is, hogy Vas, Zala, GYMS megyét, és Burgenlandot megfelezik, északi része Csehszlovákiáé lett volna, déli pedig Jugoszláviáé, ami ugye azt szolgálta volna, hogy a korridor elválasztott volna minket Ausztriától, mert az Antant nem akarta, hogy a 2 ország ismét szövetkezzen.

Hogy hogy nem ez valósult meg? Ill. miért vetették el ezt a tervet?

Ha ez valósult volna meg, akkor ma mi lenne? Mert se Jugoszlávia, se Csehszlovákia nem létezik már. Akkor kié lenne a korridor?

4

Hogyan valósulhat meg pénzmosás az ingatlan alulértékelése alapján?

Eset példára gondoltam. (A felértékelést még értem, de az alulértékelést nem.)

9

A szekszárdi börtönben mikor van látogatási idő? Azt hallottam a rabot csak akkor lehet meglátogatni, ha ő "meghív", ez igaz? Hogy működik a látogatás?

1

Megváltozik a véleményed a melegházasságról ezen tények fényében?

Már régóta tény, hogy a melegházasság mind a társadalmakra, mind az egyénekre pozitív hatással van; és az is tény, hogy a melegek által nevelt gyermekek nem különböznek a heteroszexuális párok által neveltektől.

80

Mik az elmúlt időszak legfontosabb hazai illetve Európai Uniós hírei?

Nem igazán követem a gazdasági híreket, a politikai híreket is csak felszínesen, viszont holnap lesz a szóbeli felvételim fordító és tolmács MA-ra, és a tájékoztatóban azt írták, hogy az ilyen jellegű tudásunkról is számot kell adni. Páran, akik tavaly felvételiztek, azt mondták, hogy akkor semmi ilyesmi nem volt.
Mégis félek, hogy idén lesz... olvasgatom a híreket, de túl sok, és mindent úgy sem fogok tudni átolvasni.
Azért gondoltam, hogy esetleg itt megkérdezem, hogy tudnátok-e nekem segíteni, hogy mégis nagy vonalakban minek lenne érdemes utána néznem.
Köszönöm!

3

Tényleg meghalt Csipkés Zoltán?

8

Hány fősnek kellene lennie egy olyan egészséges fiatal felnőttekből álló populációnak, amely leszármazottai egy esetleges globális katasztrófa után benépesítené a Földet?

Arra gondolok, hogy ők túlélnék egy biztonságos helyen, na hogy mennyi lenne a minimális szám hogy ne lépjen fel beltenyészet egy ideig.

8

A magyar zászlóra miért nem került vissza a címer rendszerváltás után?

A Szálasi uralom előtti zászlóra gondolok.
A hivatalos zászlón rajta volt a címer , a main pedig nincs rajta.
Ennek mi az oka?

A wikipediában is külön ábrázolják , az akkori Magyarországot meg a mait.

13

Ha Magyarországon 1918-ban rögtön kommunizmus lett volna és ez 89-ig eltartott volna és most lenne csak az I. Köztársaság, akkor az országnak ez jobb vagy rosszab lenne?

Milyen lenne most az ország?

10

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!