Találatok a következő kifejezésre: Miért boldogok lelki (2 db)

Miért boldogok a lelki szegények?

Komolyan...

Legjobb válasz: ... mert övék a mennyek országa.

... mert övék a mennyek országa.
"Boldogok a lelki szegények" azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett a házuk, vagy elvitt mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kiforgattak mindenükbõl, hanem azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva segítettek rászorulókat, és így szegényítették magukat, így lettek szegények. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényebbeket észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, hogy másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több van, mint neki, vágyaiban lelki gazdag, és tele van irigységgel és minden olyan szándékkal, hogy elvegye másoktól azt, amilyük van. A döntõ tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt most nemcsak anyagi szegénységrõl van szó, szó van a szomorúakról, a magukra maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az azt éli meg, hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és így szeretet él benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a szegények felé fordul! Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelkéhez, amely lehúzza õt a pokol felé." forrás:www.web-hang.hu
Azért boldogok a lelki szegények, mert tudatlanok. A tudás teher és felelõsség.
Egy kétezer év alatt többször módosított, szöveget többféleképpen is lehet magyarázni! (Attól függetlenül, hogy a Biblia alapvetõen jóra tanít!) A Bibliai szövegek nagy része többféleképpen is magyarázható. (Hasonlóan Nostredamushoz) Olyan ez, mint a verselemzés, mindenkinek mást jelent! Ha már szájba kell rágni akkor régen roszz!
Valószínûleg ugyanazért amiért "engedjétek hozzám a gyermekeket" a debilek gyermeki szinten maradnak, általában nem gonoszak aggresszívek, illetve ha mégis, akkor sem tudatosan, szánt szándékkal, egyfajta gyermeki ártatlanság van bennük. A "lelki szegények" ugyanúgy nem felelõsek a tetteikért Isten itélõszéke elõtt ahogy a világi törvénykezés elõtt sem.
Az 5. válasz az igaz. A többiek nem jártak hittanra. :)
A lelki szegény: buta, debil, együgyû, stb...
Mert mindenki boldog.Bûnbak, háború, új remények "boldogok a lelki szegények" Boldog a jó, ha a rossz meglakol, boldog az Ördög, övé a Pokol Boldogok a méhek, mer' övék a méz, boldog a rendszer, mer' övé a pénz.jessz.
érdeks én mindig úgy értelmeztem, hogy azok akikbe kevés empátia és jóság szorultxd
A lelki szegénység azt jelenti, hogy nem húzzák a lelkünk egoista vágyak, érzések. Pl. gyûlölet, kapzsiság, kevélység, bujaság, harag stb :) Hanem csak olyan vágyak, érzések vannak a lelkünkben, ami egyúttal istenhez is tartozik, nem hívõk nyelvén: ami a felettes énnel (a lelkiismerettel) összeköttetéseben, összhangban van. Mert az ilyen vágy nem csak a miénk, hanem az egész világé, hiszen csak a saját érdekét nézi és nem árt ezért másnak, nem ellenkezik a sorssal, a természettel, a világ rendjével stb. Ez hasonló, mint a kollektív tudattalan, amirõl mondhatnánk, hogy a mi tudásunk, pedig minden emberé, csak ne mindenki fér hozzá magában... ahogyan ezt a lelki állapotot is nehéz megvalósítani. De több vallás is erre törekszik, a buddhisták a vágy nélküliségre, aztán az egyiptomiaknál a halál után lemérik a lelket, ami nem lehet nehezebb egy tollpihénél, ha jól emlékszek... tkp. a bûntelenség a lényege. Ami ugye nem azt jelenti, hogy valaki soha nem vétkezett, mert a vétket meg lehet bánni, s aztán el lehet engedni, meg lehet tõle szabadulni, tisztulni...
Krisztus "lelki szegényeken" nem ügyefogyottakat és félkegyelmûeket ért, ahogy ezt a szocialista s egyéb vallásgyalázók mindenáron értelmezni szeretnék, hanem a lélekkel fogadott és gyakorolt szegénységet, a földi javakhoz való túlzott ragaszkodásról való öntudatos lemondást, vagyis; a lélek belsõ szabadságát a pénzzel, kinccsel, anyagisággal szemben. Hogy Jézus ezt csakugyan így érti: a szív, nem pedig az értelem szegénységeképpen, kiviláglik abból, hogy ugyanezt a krisztusi kijelentést (Mt, 5, 3) Szent Lukács evangéliuma egyszerûen így mondja; "Boldogok ti szegények!" (6, 20), valamint abból, hogy Krisztus Urunk a szegénységet máshol is sûrûn dicséri (Mt. 6, 19-21; 10, 9; 11, 5; 13, 22; 19, 21 stb.), viszont az oktalanságot és esztelenséget állandóan korholja s okosságra int (Legyetek okosak, mint a kígyók." Mt. 10, 16). Nem kell az evangéliumot erõszakosan kiforgatni az értelmébõl!
mert hülyék és nem fognak fel semmit... így nem aggódnak semmi miatt és boldog tudatlanságban élik le életüket, és még a mennyek országa is az övék (hülyéknek áll a világ)
"Az ember mindig mérlegel, mindig megfontol. Aki nem tud mérlegelni önhibáján kívül, pl. szellemileg beteg, az nem ura a cselekedetének. Az õ elbírálása más mint az épelméjûeké" és ezért jutnak kivétel nélkül a mennybe! Azért ettõl én is boldog lennék, te nem?
"boldog a jó, ha a rossz meglakol, boldog az ördög, övé a pokol, boldogok a méhek, mert övék a méz, boldog a rendszer, mer övék a pénz, amíg hasznot hajt ez a termék, amit igényelnek az elmék, hogy elhiggyék övék a világ, mindíg kell egy új Rock 'N Roll Star!" /Junkies/ :)
Az az értelmezés, hogy a gyermekek és a szellemileg sérültek azért boldogok, mert nem agresszívek, nem ismernek rosszaságot, véleményem szerint helytelen. Olvastátok a Legyek Urá-t? Voltatok gyermekkorotokban gúnyolva, megalázva? A gyerekek - "mintegy az evolúció ismétléseként" - célba veszik és kínozzák a gyengébbet, a mást, az érzékenyt. Ez nem bûn, egyszerûen így mûködik. Farkastörvények. A fogyatékosokról nem tudnék nyilatkozni, csak hallomásból, de bennük is ugyanúgy van rossz és bûn és jó is, mint a gyermekekben.
Egy ideje a Bibliát eredeti nyelvbõl fordítják...
Na írtak itt hülyeséget elõttem rendesen, úgyhogy korrigálok. Jézus arámul beszélt, és az arám nyelvnek vannak bizonyos sajátosságai. Nincsenek, vagy kevés az elvont fõnév, ill melléknév, ezért az elvont fogalmakat a "szív" vagy "lélek" szó, egy hétköznapi tulajdonságot jelölõ szóhoz való kapcsolásával jelzik. Így a lélekben szegények azt jeleni, hogy aki lelkében alázatos, nem gõgös, Istenre szorul. Semmiképp sem jelent hülyét, vagy debilt... miért ír választ, aki hülyeséget ír...
Hmm, akit érdekel ez a biblia-dolog, annak elõször is az eredeti nyelvben kéne elmélyedni... Mert amit a boltban kaptok, az ugye az eredeti görög fordításának a latin fordításának a magyar fordítása. Aki végzett már fordító munkát, tudja hogy ez a processzus, fõleg közékori körülmények között milyen mértékû szövegromláshoz vezet. Nem véletlenül nevezték már a latin verziót is vulgátának, innen ered a vulgáris kifejezés, ki lehet találni milyen viszonyban van a magyar fordítás alapja az eredetivel. Szóval, aki erre akarja feltenni az életét, vagy ebbõl akarja kiolvasni mi a helyes, az elõbb olvassa el direktben, fordítói tévedések nélkül. Szerintem.
Ha visszamegyünk az eredeti bibliai forrásokhoz, ott azért kiderül, hogy miröl beszélt itt Jézus. Boldogok, akik tudatában vannak szellemi szükségleteiknek, vagyis ez az egészséges alázattal van inkább kapcsolatban. Amikor valaki büszke a (a sokszor nem is olyan pontos)tudására, a rangjára, túlságosan önhitt, akkor nem tanítható, soha sem lesz valódi szellemisége. Nézzetek meg más bibliafordításokat is, ne csak a Károly-t, vagí a Katolikus-t.
Nuti...
A kérdező hozzászólása: En nem szoktam a Biblian gondolkozni, es nem is hiszek nagyon benne, csak egyik ismerõsöm kérdezte, õk is irodalomórán tették fel a kérdést, a tanár meg nem mondott semmit.Szóval érdekelt, hogy ki mit gondol errõl a kérdésrõl.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat!
A kérdező hozzászólása: de mitõl lelki szegények?
"Boldogok a Szellem által a szegények, mert övék a mennyek királyi uralma!" Csia Lajos Újszövetség (2005) Máté evangéliuma 5:3 Vagyis a szegények gazdagok lesznek. Ez így logikailag illeszkedik Jézus ezután következõ ellentétpárokra épülõ boldog-mondásaihoz, és így van értelme is. Lukács apostol is így idézi Jézus mondatát: "Aztán tanítványaira emelte szemét, és így szólt: "Boldogok a szegények, mert övék az Isten királysága."" (Lukács evangéliuma 6:20)

Adva van egy elvált házaspár. Apuka évek óta boldogan él az új élettársával. Anyuka is párra lelt, ám az anyuka a mai napig közösségi oldalra nem az új párjáról tesz ki képeket, hanem volt férjéről. Ez miért lehet?

Némelyik kép elég intim pl. nászutas, esküv?s kép. Azt azért tudni kell, hogy egyébként egy csúnya válás volt közöttük.És ennek ellenére tesz ki képeket a volt férjér?l,az új párjáról nem tesz ki.

Legjobb válasz: Bosszantani akarja a jelenlegi párját. Vagy a volt férje mostani párját. Vagy csak szimplán ostoba és nem vette észre, hogy már elvált és mással él.

Bosszantani akarja a jelenlegi párját. Vagy a volt férje mostani párját. Vagy csak szimplán ostoba és nem vette észre, hogy már elvált és mással él.
A kérdező hozzászólása: igen tehát tényleg az az érdekes, hogy több év elteltével nemhogy bosszatnai fogja ezzel a volt férjének az új kapcsolatát, hanem már már sajnálni fogjuk az illetõt. mondom ha kb. 1 hónap után csinálja ezt, hogy összejött volna a volt férj és az új élettárs, akkor azt mondom, hogy talán még rosszul is eshetett volna, de így...ennyi év távlatában, hát nemtudom!! :)
Mert senki nem szól neki, hogy egy boldog párkapcsolatot ilyen dologgal tönkre tenni nem, tud, viszont magát csúnyán lejáratja az ismerõsei körében. nem vagyok közösségi oldal függõ, de azért mindig megjegyezzük baráti körben egy kötetlen beszélgetés alkalmával, hogy "te! láttad az XY milyen képeket pakolt fel?"
A kérdező hozzászólása: hát igen nem keresek akkor logikát. :) Házasság alatt úgy tudom, hogy fenn sem volt közösségi oldalon. Elkezdõdött a válás és feltette magát, sokáig semmi kép nem volt kinn róla, és egyszercsak elkezdte kitenni a nászutas esküvõs képeket...Ami ugye azért is furcsa mert van néhány ismerõse és azok is látják, hogy a volt féjérõl vannak kinn képek, úgy hogy nyilvánvalóak õk is tudják, hogy már elváltak stb. nekem ha lenne egy ilyen ismerõsöm, netalántán batátnõm lenne, én azért megkérdezném tõle, hogy mégis ezt miért csinálja, hisz barátnõként én tudom a legjobban, hogy már elváltak, sõt van új kapcsolata is!!
Attól függ. Ha már korábban (házasság alatt) tette ki, akkor miért venné le, az is az élete része. Én is õrzöm a gyerekkori, kamaszkori, fiatalabb kori fotóimat, pedig már rég nem kell pelenkázni... Ha azóta tette ki, hogy szétmentek, akkor finoman szólva is furcsa. Az új partnerrõl nem muszáj kitenni. 5 éve vagyok a férjemmel, de nincs róla kint kép, mert a magánéletem csak a barátaimra, rokonaimra tartozik, õk meg nézegethetik személyesen is.
Kedves kérdezõ, ne keress ott logikát és észt, ahol nincs... :-)
Nekem is van olyan kép kint ahol a volt férjemmel vagyok együtt, pedig már jó régen elváltunk, és újra is házasodtunk mindketten..Bár mi ma is nagyon jó barátok maradtunk(és engedélyt kaptam hogy kirakhatom a képet, mert megkérdeztem) én csak azért tettem ki, mert azon a képen tényleg jól nézek ki.Sajnos nincs fótógén arcom, és ritka ha egy igazán jó kép sikerül rólam..A képet meg nem akartam azért szétvagdosni..
Én is bosszantásra gondolok. De ha õ is új életet kezdett, akkor miért?? Hisz ezzel azt az embert is bántja, aki mellett most boldog. Sajnos nõ létemre gyakran nem értem más nõtársaim cselekedeteit.
A kérdező hozzászólása: :) Köszönöm a választ, igen megpróbálhatja bosszantani az apuka új élettársát de ezt mondjuk megtehette volna akkor mikor pl. apuka és az új élettársa pl.1 hónapja vannak együtt. hisz a bizalom olyankor még nem olyan szoros, és akár még bosszathatta volna az új élettársat. De úgy hogy már évek óta együtt vannak? Láthatja, hogy minden rendben van közöttük, boldogok, tervezik a közös életet...így azért szerintem nem lehet olyan bosszantó...Hát igen a párját még csk csak bosszanthatja vele, de vajon mit ér el vele?
Mi a fenéért zavar ez téged? Lehet, róla csámcsognak, meg kell mutatni a barátnõknek, egymagában a férjet mégsem teheti fel, így megoldva.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!