Találatok a következő kifejezésre: Miért Csak A többi (291 db)

Ezen az oldalon miért csak a kereszténységet/keresztényeket támadják? A többi vallás miért lenne sokkal jobb?

Legjobb válasz: Egyébként megfigyeltem, hogy amikor másik vallást támadnak, akkor is jönnek a válaszolok a kereszténységrõl.... Szoktak ritkán másokat is támadni, csak sokat kell itt lenni. De ennek oka az, hogy a többi vallást sokan nem ismerik vagy nem érzik magukat érintetnek vele kapcsolatban.

Azért támadják a kereszténységet/keresztényeket, mert ez a legnagyobb átverés az egész világon.
Ezen az oldalon mindenkit támadnak. Elég, ha mást gondolsz.
A kérdéssel kapcsolatban: nem értem, miért fáj egyeseknek, ha valaki vallásos. A vallás az emberi kultúra része és magánügy. Ami meg igencsak vicces, amikor valaki azt mondja, minden vallást utál, holott nem is ismeri azokat.
Én azokon tudok röhögni, akik csak abban hisznek, ami bizonyítható. Minden most élõ ember az elõzõ korok és az adott kor és tudomány ismeretét birtokolhatja. De abból is csak egy szeletet. Ki nagyobbat, ki kisebbet. Nem vagyunk polihisztorok, akik mindenhez értünk a mikro- és a makrokozmosz szintjén. A tudomány ma állít valamit, 100 év múlva meg megcáfolja, vagy elõbb vagy késõbb. Az emberi elme a megismerhetõ világunkhoz képest nagy befogadóképességgel, analitikus képességgel és lehetne sorolni rendelkezik (egy macskáé pl. már nem). De tegye fel a kezét az, aki fel tudja fogni pl. azt, hogy mi az a végtelen univerzum, mi van azon túl, hogy lehet valami végtelen, de ha vége van, az után mi van...hol a vége.. és akkor...? Képtelen bárki is felfogni, mert mi csak határokban tudunk létezni. Ezért nem hiszem azt, hogy csak az létezne, amit a mi behatárolt emberi agyunk bizonyítani tud. A tudományban is számok jönnek, számítások, fényévek és teóriák! Nulla kézzelfogható dolog! Ezért hiszem azt, hogy Isten létezése egyáltalán nem bizonyíthatóság kérdése, mert õ anélkül is létezhet, hogy mi be tudjuk-e bizonyítani vagy nem. Istent már csak ezért sem lehet mesefigurákhoz hasonlítani. A mesefigurákat stb. mi teremtettük, az univerzumot meg Isten.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Már nagyon sokszor szó esett a hit és a tudomány közötti különbség lényegérõl. Most sem tudok másra hivatkozni. Aki vallásos, az hisz valamiben. Teljesen természetes, hogy aki istenben hisz, tagadja mondjuk Zeusz létezését, hiszen Zeusz egy másik isten, õ pedig a sajátjában hisz, nem a másikban. Ezzel nem azt vizsgáljuk, vajon Zeusszal mi a helyzet, hanem az a konkrét személy, aki istenben hisz, õ konkréten nem hisz Zeuszban. Eközben egy másik konkrét személy Allahban hisz és tagadja istent, a harmadik Zeuszban hisz és tagadja istent és Allahot is. Eközben fel sem vetõdik, hogy úgy általában (nem a szóban forgó személyek számára) léteznek-e az említett istenek. A hit egyéni. A tudomány a természet jelenségeinek leírása abból a célból, hogy az ember képes legyen számára kedvezõen reagálni a környezetére. Olyan, hogy van, de lehet, hogy nincs, nem létezik. A hívõ számára azért nem, mert õ hisz valamiben (és ezért az számára van), másban meg nem hisz (és ezért az számára nincs). A tudomány számára meg azért nem létezik, mert a tudomány azt mondja „nem bizonyított”. Azaz, ha fontosnak tartja valaki, majd a tudomány eszközeivel és módszereivel megpróbálja bizonyítani. Amíg nem sikerül, nem létezõnek tartja, mert az a kézenfekvõ. Ha pedig nem tartja fontosnak, nem foglalkozik vele. Kedves #26! Azt hiszem, nem világos a bizonyítás fogalma. A „bizonyításra szorul” nem állítható. A tudomány úgy épít fel modellt a világ jelenségeirõl, hogy vesz néhány dolgot, amirõl azt lehet gondolni, mindenki számára evidens. Ezt nevezi a priori állításnak, azaz olyannak, ami mindenki számára evidens, nem szorul magyarázatra. Majd ebbõl levezet minden mást. Amikor „bizonyítunk”, akkor azt levezetjük a korábbiakból. Isten létét nem lehet levezetni semmibõl, amit eddig levezettünk és ismerünk. De a nemlétét se. A hívõ nem vezet le semmit, õ hisz és kész. Idõnként elõfordul, hogy nagy koponyák egy a priori állítást elvetnek, és más eredményre jutnak. Ilyen volt Bolyai János a párhuzamossági axiómával. De nem ez a jellemzõ. A te létezésed bizonyítása egyszerû. Hatsz a világra, ez érzékelhetõ. Hatni csak létezõ képes.
"Isten léte minden kétséget kizáróan bizonyítható" Persze, megtette - többek között - már René Descartes. Le is ..szta érte az Egyház. Joggal. Mert ha bizonyítassz valamit, azzal azt is ÁLLÍTOD, hogy BIZONYÍTÁSRA SZORUL, azt is, hogy lehet, hogy nem is igaz. Márpedig I-ten létezése a hívõ számára nem szorul bizonyításra, - természetesen - az Egyház számára sem. Aki bizonyítja I-ten létezését, egyúttal saját hitetlenségét is bizonyítja. ( Eszedbe jutna bizonyítani, bebizonyítani, hogy Te létezel? )
Nem csak a kereszténységet támadják, nem kell mindjárt uszítani. Szokás szerint. Én mindegyik vallást utálom. Primitív dolognak tartom. Mindegy, hogy zsidó, keresztény, muzulmán vagy egyéb-e. Szerencsére nem vagyok megkeresztelve és ahogy elnézem nem is leszek. Az egyetlen értelmes gondolat számomra az újjászületés más testben, logikusabb, mint a Mennyhez hasonló elmeszülemények.
20-as.Nem is félek Istentõl.A legjobb spanom.:) Együtt röhögünk a sok hülye emberen, hogy milyen marhaságokban tudnak hinni. Üdv!Belze Bubu
Én is kíváncsian várom a bizonyítékaidat.
"Isten léte minden kétséget kizáróan bizonyítható" Nocsak, ezt még nem hallottam, eddig úgy tudtam, hogy semmit sem lehet vele kapcsolatban bizonyítani. "Minden kétséget kizárólag" - ejnye, ez durva volt. Akár el is kezdheted a bizonyítást, lássuk, kíváncsian várom.
Azért én az ellenérvekre is kíváncsi lennék, hogy vajon miért nincs Isten. Szerintem ha objektíven nézzük (próbáljuk meg), akkor a vallásosnak épp úgy igaza lehet, mint egy ateistának.
Tévedsz velem kapcsolatban, nem vagyok vallásellenes, annyira nem érdekel ez a kérdés. Csupán annyi a véleményem, a hit az egyszerû képzelõdés, nincs valóságos alapja. Azt próbáltam megmagyarázni, hogy az eszme és a rögeszme között mi a különbség. A vallás alapvetõ tévedése, hogy nem tulajdoníthat senki cselekedeteket olyan lénynek, aminek a létezése nincs igazolva, fõleg nem teheti meg senki, hogy egy létezõ dolgot egy ismeretlen cselekedettõl eredeztesse, ami egy létezésében nem igazolt lénytõl származik és ráadásul ennek a lénynek a valóságosságát a már említett létezõ dologgal próbálják bizonyítani. Ez teljes képtelenség, nincs értelme. Ott megint tévedsz, hogy szerinted nekem kellene a "hitetlenségemet" igazolni, de erre nincs szükség, mert nincs miben hinni. Fordítva áll a helyzet, neked kellene megindokolni, miért hiszel olyan dolgokat, aminek semmi alapja nincs. Az az érved, hogy eddig emberek milliárdjai hittek különbözõ istenekben, az semmit sem bizonyít, illetve a tévedésük már azért is nyilvánvaló, mert nem egységes volt a hitük, hanem egymást kizáró dolgokban hittek, így ez csak arra bizonyíték, hogy a hit az tévedés. Ha ugyanis százféle istenbõl csak egy lehet a valós, akkor 99 biztosan hamis, attól függetlenül, hogy a századik léte sem nyer eképpen igazolást. Azt tudom, hogy a hit nem igényli a bizonyítást, mert elvan a valótlan dolgokkal, nem érdekli a valóság. Hozzáteszem, kíváncsi vagyok arra, hogy mi ebben a vallásellenes, mikor pusztán az igazságot írtam le?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Na ne. Az Isten létének kérdése, feltételezése nem valami zártosztálybeli képzelgés, hanem egyidõs az emberiséggel! Emberek milliárdjai és tõled nagyobb tudósok feltették és felteszik ma is a kérdést Isten létével kapcsolatban! Itt nem arról van szó, hogy valaki kitalálja, hogy õ Mózes reinkarnációja vagy hogy igenis léteznek egyszemû óriások. Isten a Világ Ura jelentéssel bír, ha megfosztjuk minden attribútumától, amit eddig tõlünk, emberektõl kapott. Az emberiség pedig azért gondolt rá már a kezdetektõl fogva, mert egy szabály-osan, rend-ben mûködõ világot lát maga körül, amit nem õ hozott létre és nincs hatalma, irányítása felette. Ezért nem állok le a hozzád hasonlóakkal vitázni (a zártosztályos megjegyzésed szerintem nem gondoltad át), akik folyamatosan a vallásokat és az egyházakat tudják csak pellengérre állítani, mert képtelenek messzebbre látni, hogy Isten nyomára bukkanjanak. Legtöbbször nem is akarnak, mert istentagadásuk maximálisan a vallásellenességükbõl (pl. katolicizmus) fakad. Mint nálad is. Semmi újat nem mondasz, fõleg nem olyat, amivel igazolnád a "hitedet", képtelen vagy nem a vallások szemszögébõl igazolni az istentagadásodat. Egyébként pedig itt mindkét oldalon "hitrõl" beszélünk. A hitnél pedig nincs szükség bizonyosságra szubjektíve. Más a helyzet, ha tudásról beszélünk, akkor az egyikõnknek el kellene ismerni, ha a másiknak igaza van.
Létezni minden létezhet. Csakhogy a létezik és a létezhet között hatalmas a különbség. Esetenként ettõl függ, hogy kívül, vagy belül vagy a pszichiátria zárt osztályán.
Már leírtam, hogy miért létezhet Isten. Egy mondat bõven elég. Te viszont legalább 50 mondatban írod le mindig ugyanazt. Nem érted, mit mondok: teljesen mindegy, hogy mit hiszel, milyen istent találsz ki, minek nevezed. Isten attól még létezhet akkor is, ha én Jézusnak hívom, más Allahnak. Pontosan azért létezhet, mert még nem sikerült bebizonyítani az ellenkezõjét.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nekem nem szükséges érveket keresnem. Teljesen meddõ ez a vita, de ha annyira szeretnéd, hajlandó vagyok elismerni, hogy csak "hiszem" azt, hogy nincs Isten. Sok egyéb dolgot is hiszek ekkor, akár milliárdnyi bizonyítatlan dolog nemlétét, mondjuk például nem hiszek a srbzurban sem. Nem, nem sajtóhiba, most találtam ki, ez is egy láthatatlan lény és szintén képes világot teremteni, de rendben, legyen mondjuk a Fruggtzrzd, amelyik meg nõket képes teherbe ejteni, vagy amit akarsz, lehet halottfeltámasztó képessége is, miért ne? Gondolod, hogy nekem nincs olyan fantáziám, mint a Biblia íróinak? Millió számra tudok kitalálni lényeket és neked bizonyítanod kell, hogy ezek nem léteznek, mert a te feladatod a cáfolásuk, mármint a te logikád szerint. Amennyiben nem tudod bizonyítani a nemlétüket, akkor ugye csak hiszed, hogy ezek nincsenek és a valóságban akár lehetnek is, akárcsak Allah, vagy Baal, vagy Odin és ezért megkérdem: Akkor miért nem inkább azokban hiszel? Hiszen azokra ugyanúgy semmi bizonyíték nincs, mint Jehovára. Egyébként az ateisták pontosan azt mondják, hogy semmilyen isten nem létezik, mert egy kaptafára megy mind, csupán fantázia terméke mindahány, beleértve a keresztények istenét is. Attól pedig, ha valaki bebeszél magának különféle nem létezõ dolgokat, az még nem lesz valóságos. Azt mondod, hogy igaza lehet a vallásosnak. Helyes, volt egy kijelentésed, támaszd alá. Amíg nincsenek empirikus bizonyítékaid, addig csak egy kitaláció, olyan, amilyet tetszés szerint gyárthat az ember, minden mennyiségben, bármilyen szituációba helyezve. Azt mondod, nagy az Univerzum és élhetnek olyan lények, amiket te, vagy én, vagy amiket a zakkant a diliházban kiagyal. Hát, nem mondom, elvi lehetõsége lehet neki, de az sem pont olyan lesz, és amit minden információ hiányában csak úgy elképzel az ember, csak úgy, minden bizonyíték nélkül és ha esetleg valamelyik, a sok milliónyi fantáziatermék közül esetleg késõbb, egye fene, beigazolódhat valamilyen mértékben, az nem teszi értelmessé ezt a módszert, mert ekkor a többi számtalan be nem igazolódott dolognak is esélyt kellene adni. A válogatás, hogy valaminek a létezésére esélyt adunk e, annak a függvénye, hogy akad e valamilyen kézzelfogható utalás a létezésére. Ezért van az, hogy valaminek a létét és nem a nemlétét szükséges bizonyítani.
De ha mégsem lenne az: egy vallásos azt hiszi, hogy van Isten, egy ateista pedig azt hiszi, hogy nincsen. Hitrõl van szó tehát mindkét esetben és nem tudásról. Az ateisták hozzád hasonlóan állandóan a "mesebeli lényekkel" példálóznak, megkönnyítve így a saját dolgukat. Mindez viszont csak arról árulkodik, hogy õk sem látnak tovább, hanem csak ezen a szinten képesek tagadni. Érveik nekik sincsenek, nem is lehetnek. Azért a mesebeli lényekhez csak annyit: az univerzum nagy. Nem tudjuk mennyire, jobban mondva felfogni sem vagyunk képesek, de annak is megvan a lehetõsége, hogy valahol élhetnek mesebeli lények is. Vajon csak az emberiség történetében egy ókori ember ha idetoppanna, mi minek tartana minket, akik pl. repülni is tudunk, a Holdra menni! Akkor miért ne lehetnének más bolygókon más lények és miért ne létezhetne Isten más lényekkel?
Nagy tévedésben vagy. Az ateisták nem azt mondják, hogy a vallások istene(i) nem léteznek, hanem hogy Isten nem létezik. Ez óriási különbség! Nyilvánvalóan az állításukból következik az, hogy egyetlen vallás istenében sem hisznek. Csakhogy itt jön a bökkenõ: ha el is utasítod az összes vallás istenképét, istenét, beleértve azokat is, amelyeket nem is ismersz, akkor sem állíthatod, hogy Isten nem létezik, mert nem attól függ Isten léte, hogy mi hisszük-e hogy van, vagy nem. Ezért is mondom azt, hogy egy vallásosnak éppúgy lehet igaza, mint egy ateistának. S ha objektíven nézzük, egyikõjük sem tudja bizonyítani az állítását. Ezért semmi okunk nincs arra, hogy Isten létét tagadjuk, amíg nem tudjuk bizonyítani sem természettudományos, sem reáltudományos, sem szellemtudományos úton az ellenkezõjét sem. Szerintem ez így elég világos.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "a vallásosnak épp úgy igaza lehet, mint egy ateistának." Mit is mondanak az ateisták? Szerintük nem létezik Zeusz, sem az istenek népes gyülekezete az Olymposzon, de Jupiter és családja is kitaláció. Jupiter szintén a képzelet szüleménye a hozzá tartozó magyarázatokkal és mellékistenekkel egyetemben, így hát se félistenek, se csodás lények nincsenek, nimfák, meg kentaurok se, de ugyanez vonatkozik Allahra is, sõt Baalra, de Manitu sem különb. A fantázia terméke Jehova is és a szokásos sallangja, az ördögök, meg az angyalok szintén csak a mesében laknak, de egy igazi keresztény még számos soha nem látott lényben hisz, hüledeztem rajta, mert a kerubok, szeráfok, meg a csoda tudja milyen meseszerû lények tarkítják a keresztény vallást. A különféle eredetmítoszok sem tartalmaznak igazságot és teljesen mindegy, hogy Ahura Mazda, vagy Ámon cselekedeteit vonja az ember kétségbe, mert egy kaptafára megy az egész, messzirõl jött ember azt mond, amit akar, vagy mese habbal, tartja a mondás és amit nem támasztanak alá velõs érvekkel, az a fecsegés kategóriájába süllyed. Bizonyítsd be, hogy a hinduknak, vagy a buddhistáknak van, vagy nincs igazuk, vagy esetleg a sintóista vallás híveinek. Végeredményben nem írtad, hogy melyik vallásról beszélsz, de bármelyiket is választod, a választásod teljesen önkényes, mert egyikre sincs semmilyen bizonyíték.
Bocsi, kérdezhetek pár dolgot? De tényleg, pusztán kíváncsiságból. "Isten léte minden kétséget kizáróan bizonyítható, több oldalról is. ( asztrofizika, filozófia, történelem...stb)" Kifejtenéd? "Az ateizmus elmélete már a múlt század elején megdõlt" Mi az az ateizmus elmélete?
"keresztények Istenétõl fél a legnagyobb mértékben." Pedig zeuzstól kéne, õ villámokat is szór! :DD :D :D :D: Bocsi, nem hagyhattam mi.
Isten léte minden kétséget kizáróan bizonyítható, több oldalról is. ( asztrofizika, filozófia, történelem...stb) Az ateizmus elmélete már a múlt század elején megdõlt (1927 Koppenhága). - Éppen ezért támadják olyan erõteljesen.No, meg azért, mert a sátán a keresztények Istenétõl fél a legnagyobb mértékben. (a többi ugyanis nem is érdekli.)
az nem modernizálás, s már a Mózesi törvényben sem lehetett szoros rokoni házasságot kötni. Az tény, hogy a régi szövetség ami elõ árnyékolta Jézus életét bizonyos értelemben el töröltetett, vagy szigorítottabb lett, de nem lett modernizálva.
Senki nem mondta, hogy az iszlám vagy a zsidó vallás sokkal jobb lenne. De mivel ezen az oldalon többségben vannak a keresztények, ezért logikusan a keresztények ellen lépnek fel.
Már, hogy ne modernizálna Isten is, hiszen betiltotta a közeli rokonok házasságát, hogy csak egy példát hozzak. Jézus hozta a reformokat. Az egész újszövetség másról sem szól, mint, hogy az adott korhoz igazítja a már nem aktuális tanokat, mármint ami törvényeket, imádságokat és az egyházalapítás szabályait illeti. Az más kérdés, hogy miért nem azt és úgy cselekedtek eleink ahogy meghagyta.
Szia Isten elõtt egyik vallás sem jobb a másiknál, ugyan is Õ nem támogatja az ember által okozott vallásos zûr-zavart. Jézus is egy félét tanított és egy félét vár el a tanítványaitól, és ezt nem lehetne személre szabni, hogy kinek mi tetszik azt betartja ami nem azt meg ne tartja be. Az emberek jó része "bízván" Jézus megváltói hatalmában modernizálták a nézetüket ebben azt gondolva, hogy Jézus is modernizál, és így engedményeket tesz. De ez egy hatalmas nagy tévedés, Isten nem modernizál, ma ugyanazok az elvárások érvényesek, amik 2000. évvel ezelõtt voltak.Isten nem komolytalan az erkölcsi törvényeket illetõen, és nem enyhít azért rajta mert a tudomány fejlõdik és mer 21. századot írunk. akik nem így gondolják azok nagyot fognak csodálkozni, miért támadják? Mindig is támadták azokat akik Jézus tanítványai voltak. Mivel nem hajlandók a világba beleolvadni. Más "keresztényeket" pedig azért, mert nem élik az életüket azzal amit hirdetnek, ezért jogosan képmutatással vádolják õket. Katy Weaver
Azért, mert a keresztények (feltehetõleg) jóval nagyobb számban vannak jelen az oldalon, mint más vallások képviselõi – emiatt elsõsorban rájuk asszociálnak a nem vallásos felhasználók a témakör kapcsán. De ezt már megírták elõttem mások is.
Mert mondjuk nem sok hindu és muszlim jár ide és hozza fel a baromságait, amit aztán lehet oltogatni.
A többi vallás éppen olyan rossz, csak mivel MO-on a kereszténység a leggyakoribb, azért ezzel foglalkoznak. Olyan vallásról ami jóformán ismeretlen, nem tud senki sem vitatkozni vagy kritikát nyilvánítani róla.
Egyik vallás sem jó, csak itt a keresztények vannak többségben és azzal érintkezünk gyakrabban.
Mert a többi vallást még annyira sem ismerik, mint a kereszténységet.
Az ateisták általánosságban mondják, hogy nincs Isten, de ha konkrétan szeretnéd, akkor elárulom, hogy furának találom a muszlimok hajbókolását Mekka felé, van olyan, mint a térden állva imádkozás, ráadásul naponta ötször is, de legalább mosakodnak, lehet, hogy különben nem tennék. A hinduk kasztrendszere borzalmas, a természeti népek meg annyira primitívek, hogy még ma is esõcsinálókat tartanak, meg sámánokat, akik kiûzik a betegséget a szenvedõkbõl. Ennél a kereszténység egy fokkal jobb, de ez csak annyit jelent, hogy a hókuszpókuszai nem õsembereknek való, hanem ókori embereknek és már a sötét középkorban is voltak istentagadók, igaz, nem túl sokan, mert iziben megpörkölték õket a máglyákon. Különben én nem támadom a kereszténységet, csak elmondom az igazat, nagy különbség!
Én minden vallást baromságnak tartok.
" Olyan vallásról ami jóformán ismeretlen, nem tud senki sem vitatkozni vagy kritikát nyilvánítani róla." Akik a kereszténységet támadják, azok sem tudnak róla semmit, így ez csak a szokásos emberi butaság. Én legtöbbször sírni szeretnék az ateista kérdéseken felénk, mert lerí róla a tudatlanság mindrõl.
Ez a lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, nagyon bizonytalan dolog. Most van unikornis, vagy nincs? Találkozhatsz e Napóleonnal a Körúton? Vagy találkozol vele, vagy nem. Fele, fele. A végén idáig is el lehet jutni ezzel, úgy hogy nem kell ködösíteni, amire nincs bizonyíték, az nincs, nem kell vele foglalkozni. Azt pedig ne mondja egy keresztény se, hogy most õt támadom, mert nem igaz, az összes bizonyítatlan dolgot, az összes istent, mesebeli és legendákban létezõ lényeket, a griffmadarat, a csodaszarvast, a hétfejû sárkányt is idesorolom.
Szerintem az ateista ideológiába simán beleférnek az agnosztikus nézetek is, nem kell feltétlenül kihangsúlyozni, hogy milyen okok miatt utasítja el valaki a természetfelettit, ha csak nem konkrétan erre irányul a beszélgetés. Ha mindenképp szét akarjuk választani, akkor gyakorlati és elméleti ateizmusként elválaszthatjuk a pontosítás végett. Jelen kérdésnél úgy vélem felesleges boncolgatni ezt a témát.
Most vagy nagyon hülye vagyok, vagy csak traktor... o.O A teista, aki hisz istenben. Az "a" fosztóképzõ. Tehát az ateista az, aki az istenhívõ ellentéte, aki nem hisz istenben, tehát azt hiszi (gondolja), hogy nincs isten. Aki azt vallja, hogy nem lehet tudni van-e isten, mert se pro se kontra nincs bizonyíték, az az agnosztikus. De ha tévedek szóljatok. Köszi :)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Kedves N12! Köszönöm a kiigazítást és nagyjából egyetértek vele. "Az ateisták azt mondják, nem lehet bizonyítani isten létét. A hangsúly a bizonyításon van. Tehát isten létezik, vagy nem létezik." Csakhogy a vallásosak sem mondhatják ezt, mármint a többi Istenre, mert ez mindegyikre igaz. Igaz továbbá az unikornisra, a spagettiszörnyre és rengeteg dologra, amirõl tudjuk, vagy legalább is erõsen feltételezzük, hogy nem létezik a valóságban. Sajnos nem lehet a létét bizonyítani és így a nemlétét sem. Így hát, ha a vallásosak tagadják Zeusz, vagy Odin létét, vagy Allahét, akkor nekem is jogom van ezt tenni, mert ez az ésszerû és nem is csinálok mást, csak az Õ istenüket, az Õ képzeletbeli teremtményüket is hozzácsapom a többihez. Bizonyítatlan ábránd, nincs valóságalapja. Egyiknek sem.
Leírták már elõttem, hasonlóan látom én is. Nyilván itt ebben a kultúrkörben a kereszténységgel találkoznak leginkább, és azért támadják. Lehet, hogy van 30 esõcsináló is itt Magyarországon, de senkit nem érdekel. A kereszténység viszont láthatóan jelen van. Ehhez még hozzájön az is, hogy mivel a kereszténységgel már találkoztak és ha valami rossz emléket kötnek hozzá, akkor emiatt az attitûdjük így alakult.
#11 csak egy icipicit korrigálnálak. Elmondtad a te igazadat, (vélekedésedet) nem az igazat. Lehet, hogy másoknak más errõl a véleményük. A többi vallást nehezebb támadni, amit nem ismerünk (annyira), ott fogást is nehezebben találunk. Ez a viszonylagos kevesebb "támadás" oka. Ezen túl mindez attól is függ, egy véleményt valaki véleménynek, vagy támadásnak tart. Nagyon sokan vélnek támadásnak valamit, ha nem azonos az õ nézetükkel. Azért jobb támadásnak vélni, mert akkor nem kell cáfolni, magyarázni. Azt ugyanis nehezebb. Még azt szeretném árnyalni, hogy az ateisták nem mondják, hogy nincs isten. Ezt vagy buták mondják, vagy félreértik és így értelmezik. Az ateisták azt mondják, nem lehet bizonyítani isten létét. A hangsúly a bizonyításon van. Tehát isten létezik, vagy nem létezik. Aki azt állítja, hogy létezik, téved. Tévedése azt jelenti, olyasmirõl állít valamit, ami nincs bizonyítva. Ettõl különböztessük meg azt az esetet, amikor valaki ezt hiszi. A hit nem tartozik a tudomány kategóriájába. Mindenkinek joga bármit hinni, ha ez nem káros másra. Ha valaki mélyen hisz isten létezésében, az rendjén való, nyilván megvan rá a jó oka, nincs jogom kétségbe vonni. Alapvetõen más a helyzet, ha ezt a hitét rám akarja kényszeríteni. Fizikailag, vagy morálisan. Az elfogadhatatlan.
Egyébként megfigyeltem, hogy amikor másik vallást támadnak, akkor is jönnek a válaszolok a kereszténységrõl.... Szoktak ritkán másokat is támadni, csak sokat kell itt lenni. De ennek oka az, hogy a többi vallást sokan nem ismerik vagy nem érzik magukat érintetnek vele kapcsolatban.

Szerintetek mi az oka, hogy ilyen szláv helyen telepedtünk le mi magyarok (szinte csak szlávok vesznek minket körül délen is csak szlávok vannak északon is keleten is nyugaton is) miért nem a többi ugor néphez telepedtünk?

Ugor nép alatt a manysi és hanti földet értem.

Legjobb válasz: Nem volt különösebb jelentõsége akkoriban, hogy milyen népek éltek itt. Egyébként keleten jelenleg románok vannak, akik nem szlávok, akkor meg besenyõk és egyéb pusztai népek, szintén nem szlávok. Délen akkor bolgárok voltak, akik még nem szlávosodtak el teljesen. Nyugaton pedig akkor is, most is németek. A többi finnugor néptõl pedig évezredekkel korábban elváltunk a klímaváltozás miatt, evidens, hogy nem mentünk vissza északra bogyókat gyûjteni, mikor pusztai néppé lettünk.

Nem volt különösebb jelentõsége akkoriban, hogy milyen népek éltek itt. Egyébként keleten jelenleg románok vannak, akik nem szlávok, akkor meg besenyõk és egyéb pusztai népek, szintén nem szlávok. Délen akkor bolgárok voltak, akik még nem szlávosodtak el teljesen. Nyugaton pedig akkor is, most is németek. A többi finnugor néptõl pedig évezredekkel korábban elváltunk a klímaváltozás miatt, evidens, hogy nem mentünk vissza északra bogyókat gyûjteni, mikor pusztai néppé lettünk.
Mert a honfoglaló magyaroknak tetszettek az itt levõ mezõk, legelõk. Szvatopluknak ( aki szláv volt) egy fehér lovat adtunk a letelepedésért.
Jellemzõ a magyar történelemre, hogy ilyen hülyeségeket állítanak, mint a fehér ló... "Felség, ha el akarod pusztítani a magyarokat, vedd el a történelmüket. -Tellayrand, Napóleonnak
Ti tótul tanuljátok a magyar történelmet?
A kérdező hozzászólása: kelet alatt ukrajnát értem és mielõtt mondanád hogy"de az észak kelet" nem érdekel ezt volt könyebb írni és tudhatod hogy ha a szlávokról van szó akkor ukrajnát céloztam meg na csak ennyi köszi szia
Jelenleg Chanti-Manszijszk egy szép város, sokat mutattak belõle a TV-ben a biatlon világbajnokság alatt. De 150 évvel ezelõtt Még Jókai a Levente c. könyvében úgy ír, hogy "az osztyákok a világ legpiszkosabb népfaja" . "Ha már õseink emlékét nem kereshetjük Ninive és Persepolis palotaromjai között, legalább ne keressük Ázsia szemétdombjain". De Jókai szavait nem kell komolyan venni, õ romantikus író volt, (mint mostanság sok a romantikus fûzfatörténész).

Nokia N8-on miért nem működik rendesen a facebook? Miért nem tölti be a képeket? Az új Belle rendszerrrel miért csak a facebook működik internetes oldalon a többi mint például web miért nem?

Legjobb válasz: Használj Operát vagy fMobi-t!Nokiaprogramok.hu oldalról letöltheted! A Bellevel kapcsolatban nem hallottam még ilyen problémáról.Frissitsd úgy a rendszert,hogy tárhely módban töröld az E:-rõl a private,sys,system mappákat és utána frissits Suite módban!

Használj Operát vagy fMobi-t!Nokiaprogramok.hu oldalról letöltheted! A Bellevel kapcsolatban nem hallottam még ilyen problémáról.Frissitsd úgy a rendszert, hogy tárhely módban töröld az E:-rõl a private, sys, system mappákat és utána frissits Suite módban!

Arról miért nem lehet annyit hallani annyit hogy a románok és a szerbek megöltek több százezer magyart? Miért csak a holokausztról ajvékolnak állandóan?

Arról miért nem lehet annyit hallani annyit hogy a románok és a szerbek megöltek több százezer magyart?Miért csak a holokausztról ajvékolnak állandóan?

Legjobb válasz: Ide nem érdemes ilyen kérdést feltenni, mert csak azt kapod,hogy egy hungarista,neonáci,nagymagyarországos ostoba fiatal vagy. Szerintem ezzel nem kell a világnak fogalkoznia, de Magyarországnak igen is!Sõt a románoknak is kéne úgy ahogy most mi is foglalkozunk a zsidókkal mert minket is érintettek a történtek ,ez a ropmáûnok és a magyarok ügye lenne, de le van szarva. Ilyen országban élünk.....

"- Igen, akkor mondd meg például, hogyan tudnám elolvasni az egykori belsõ elhárításnál dolgozók neveit, a III/III-asokat, a beszervezõiket, és az irányítóikat? " és Wiesenthal el tudja olvasni? Nem! Senki nem tudja, mert a mindenkori magyar kormányok a maguk érdekében titkosították ezeket. Nem a zsidók tehetnek errõl, hanem a magyar kormányok, akik valószínû érintettségük miatt is mint a tûztõl félnek ezek nyilvánosságra hozatalától - ennek [email protected] semmi köze nincs a zsidókhoz, Wiesenthalhoz, te mégis bármi áron megpróbálod belemosni õket. Nem a fidesz asztalát vered, hogy oldják fel a titkosítást, hanem aljadék módon ezt is a zsidókra kennéd, addi mosni össze a dolgokat, hogy csak lehessen a végén zsidózni, még ha semmi közük sinc. Bármit, csak zsidózni lehessen. "És mi? Biszku?" Biszku ellen is eljárás megy. Pont korábban tisztáztuk ezt, hogy ellenben te téves állításaiddal, Biszku ellen ugyanúgy eljárás folyik, és ugyanúgy a történészek szakvéleményére várnak, mint Csatáry-nál. Csak annyi kellett, hogy valaki utánamenjen, mint ahogy Wiesenthal-ék, és az ügyészség elé vigye az ügyet - ahogyan Csatáryt sem az állam magától vitte oda, hanem valakinek utána kellett mennie a dolognak. Biszku esete pont azt mutatja, hogy ha zsidózás helyett a hozzádhasonlók csináltak volna eddig valamit a számukra fontos ügyek érdekében, akkor ugyanúgy eredményeket tudtak volna elérni. " És ami a legpofátlanabb, ma is évi 200 millió(!) forint megy el az egykori kommunisták nyugdíjának kipótlására(!). " juppi, de ennek mégis mi a [email protected] köze van a zsidókhoz?? Bármit elõrángatsz, aminek semmi köze a dologhoz, csak zsidózni lehessen. ------ ""A magyar ellenes attrocitások nem érik el azt a globális szintet, hogy olyan is legyen - addig jó nekünk. -> Oh, dehogynem. Még listát is tudnék mutatni. Aha, globális szinten szívóznak a magyarokkal... hát hogyne, kérem azt a listát, ami szerint "napi szinten" és globálisan jellemzõ a magyarellenes agresszió." - Értem, szóval Európa második legnagyobb - saját földjén élõ, folyamatosan megalázott, diszkrimiált, megvert - nemzeti kisebbsége nem számít annyit, mint néhány bankár nemzeti felebarátja... Arról meg lehet, nem a világ tehet, ha egy adott népcsoport viselkedési formájával mindenhol ellenérzéseket kelt." "- Összesen 56 halott, és körülbelül 700 sebesült. Ha szerinted ehhez hasonló súlyú a hét áldozatot követelõ izraeliek elleni buszos robbantás, akkor ott súlyos torzulás van az értékrendedben. " de a megemlékezések is messze nem ugyanaz a nagyságrend volt, sõt. Arra tökéletes példa volt, hogy egy nyugati békés országban elkövetett kifejezetten civileket célzó terrortámadást hogy kezelnek általában. De ha szerinted ez nem így van, akkor mutass ellenpéldát, ahol hasonlóan békés, nem háborús országban ilyen terrorista támadás volt kifejezetten civilek ellen, és a nyugati államok egy részvét táviratot nem küldtek. Ha szerinted ez nem így mûködik általában, akkor hozd a konkrét példáidat, ne a riszát, a konkrét példákat. összefoglalva, és kiszûrve a sok riszát: magyarán konkrétumot mégse tudsz mondani. Na belõled is elég volt, a korábbi beírónak teljesen igaza volt, lököd a [email protected]ágiadat, de amikor konkrétumokkal való alátámasztást kérnek, akkor csak a rizsa meg a maszatolás megy. Komkluzió: mocskos kis hazudozó, és abból is a primitívebb fajta vagy.
Ide nem érdemes ilyen kérdést feltenni, mert csak azt kapod, hogy egy hungarista, neonáci, nagymagyarországos ostoba fiatal vagy. Szerintem ezzel nem kell a világnak fogalkoznia, de Magyarországnak igen is!Sõt a románoknak is kéne úgy ahogy most mi is foglalkozunk a zsidókkal mert minket is érintettek a történtek , ez a ropmáûnok és a magyarok ügye lenne, de le van szarva. Ilyen országban élünk.....
Érdekes módon én tanultam a vajdasági megtorlásokról. Hoppá, talán mert jártam iskolába!?
22:50-es, a megszólítástól most valahogy inkább eltekintenék... "Hogy a francba tudsz ennyi marhaságot idehánynod? Te ezeket el is hiszed?" - Amiket írtam, mind valós tények, hírforrásokkal be tudom mutatni hitelességüket. Csak ha valaki szemellenzõben nézi a világot...
Hát szerintem te is érzed, hogy ez elég gyenge kibúvó volt a felvetésemre... "ha ennyire igényed van rá, akkor csinálj kommunista vadász csoportot, derítsétek fel a volt kommunista háborús vagy emberiség ellenes bûntettek elkövetõit, gyûjtsetek ellenük bizonyítékot, és vigyétek bíróság ellé." - Nekem sem a vagyonom, sem a politikai kapcsolataim nincsenek meg ehhez. És ne mondd, hogy "de a nácivadász csoportokat is csak néhány nincstelen, üldözötött, sanyarú sorsú zsidó hozta létre"...
"s ne mondd, hogy "de a nácivadász csoportokat is csak néhány nincstelen, üldözötött, sanyarú sorsú zsidó hozta létre"..." Igen, zsidók. Részben olyanok, akik maguk is megjárták (Simon Wiesenthal, Tuviah Friedman, Elliot Welles) vagy ezek leszármazottai (Efraim Zuroff, Serge Klarsfeld). Nekik fontos volt, ezért tettek érte. És továbbra is: senki sem tartja vissza az embereket, hogy mások meg az esetlegesen bújkáló kommunista bûnösöket kutassák fel és gyûjtsenek ellenük bizonyítékokat.
"Igen, zsidók." - Nagyon ügyesen csak azt felejtetted ki, ami a lényeg. Nem vagyon és kapcsolatok nélküli emberek. "És továbbra is: senki sem tartja vissza az embereket, hogy mások meg az esetlegesen bújkáló kommunista bûnösöket kutassák fel és gyûjtsenek ellenük bizonyítékokat." - Érdekes módon az USA-ban mégsem alakult "antimagyarizmus-ellenes bizottság", vagy akár "a kommunista bûnök felkutatására" szolgáló állami szervezet. Mi meg kutathatnák bármerre, ha minden adat tikosítva van... Hiába akarod belemagyarázni a feketébe, hogy fehér, nem sok embert gyõzöl meg.
Nem ájvélkodna senki a holokauszton, csak az emléknapon lennének megemlékezések. Erre mindig fel kell hozni a holokauszt témáját... Unalmas ez már.
Ha nem csak itthoni dolgok érdekelnek, akkor nincs is gond azzal, hogy itthon titkosítva vannak a dolgok: járjál utána külföldi irattárakban, kutass, pontosan ugyanúgy, ahogyan Wiesenthal-ék is csinálták. Ehhez nem kapcsolatok meg irdatlan pénz kell, hanem rengeteg belefektetett munka, irdatlan mennyiségû utánajárás és idõ - õk megtették. És hogy kijavítsam azokat, amiket írtál: Biszku Bélával kapcsolatban folyik is az eljárás, jelenleg történész szakértõ véleményére várnak az ügyben. Errõl ennyit. És nem a rabbi esetében derült ki, hogy hazudott, hanem a tv csatorna hírszerkesztõjérõl derült ki, hogy a rabbis ügy kapcsán berakott egy másik, korábban történt esetet, mintha az is akkor történt volna. A palit azon nyomban ki is rúgták a csatornától (nagyon helyesen). Szóval legyünk már legalább minimálisan pontosak, ha már összeirkálunk dolgokat. A rabbiról nem derült ki, hogy hazudott, és okunk sincs rá, hogy egy köztiszteletben álló, és több állami kitüntetéssel bíró személyrõl ezt feltegyük. A hírverésrõl meg csak annyit, hogy ha mondjuk Erdõs Péter bíborossal türtént volna hasonló, akkor az is hasonlóan hírértékû lett volna - az illetõ pozíciója miatt. Ilyen alapon háborodjunk már fel azon is, amikor a tanárverések voltak a nagy hír mindenhol, hiszen embereket naponta vernek meg sokkal jobban, mint a videókon látott tanárokat, aztán az meg még se hír...
Tehát te azt állítod, hogy Wiesenthal-ék olyan könyvtári anyagokhoz is hozzáfértek, ráadásul Putyinéknál, amihez más történészek nem, ami mindenki más számára titkosítva volt, csak számukra nem? Mert akkor erre kérnék konkrét alátámasztást. ------ Biszku-ról: http://index.hu/belfold/2012/07/18/gyanusitottkent_hallgatta.. a középsõ keretes rész. ------ a rabbiról: Milyen külsérelmi nyomok?? A rabbi soha nem állította, hogy fizikálisan bántották, legalább a hírrel kapcsolatban lennél már tisztában. ------ " - Oké. Szóval jól kihagytad a számodra "kínos" részeket, például hogy miért vált ki az egész világból felháborodást és mély gyászt, ha terrorcselekmény áldozatai izraeliek, és miért nem, ha szíriaiak. Miért ír mindenki sajnálkozó és elítélõ levelet. " Már bocs, de az egész sajtó most azzal van tele, hogy Szíriában felrobbantották több fontos vezetõt. Meg egydolytában arról szóltak eddig is a hírek, hogy Szíriában milyen feltételezett mészárlások mennek, és hogy ezt a nemzetközi közösség mit fog reagálni. Én nem tudom, te milyen médiát nézel, de amit én, abban eléggé benne voltak a hírekben a szírek az utóbbi idõben. Amúgy meg a buszrobbantás azért is hír, mert az nem egy polgárháború közepén történt, hanem egy békés európai államban turisták ellen. Ez meg akkor is hír volt, amikor az angoloknál volt a metró-robbantás, akkor is, amikor spanyolországban voltak robbantások, pedig ott nem izraeliekrõl vagy zsidókról volt szó. Mégis ugyanolyan hír volt, mint a mostani robbantás. Oppsz, opsz. ------ "Ellenben ha egy zsidó temetõt összefirkálnak, már készülnek a NATO bombázók a "fasiszta fenevad rákos daganatának kioperálására". " [email protected] jól hangzi, csak akkor támasszuk is már alá konkrét példákkal az ilyen elnagyolt reakciókkal. No, ezzel én léptem is mostanra.
Pro Patria, te egy szellemi fekete lyuk vagy. Hogy a francba tudsz ennyi marhaságot idehánynod? Te ezeket el is hiszed? Veled nem érdemes emberi kommunikációt folytatni.
Kedves 14:02-es! "2., a holokausztról sem "ajvékolnak" egyfolytában, hanem az esetek 99%ában pont a hozzád hasonlók hozzák elõ újra és újra és újra és újra és újra a témát. Így már tényleg uncsi, szóval eldugulhatnátok vele - és rögtön nem is lenne ilyen felkapott téma." Ez visszatérõ védekezés, de sokadjára elmondva sem igaz. Nézz körül az ismeretterjesztõ csatornákon, csak a holokauszt folyik. "A család, amely szembeszállt Hitlerel", vagy "A Harmadik Birodalom titkai: Himmler", vagy "Nácivadászok", stb. De itt a legújabb: nácivadász csoportokból számtalan van, de ki és mikor számoltatta el a kommunizmus bûnöseit? http://mno.hu/hirtv_musorok/rajatszas-5184# Vannak, akik egyenlõbbek a többeiknél...? Napi szinten ez megy. Egyetlen más - sokkal nagyobb mértékû és súlyosabb - népirtás nincs ennyire prpagálva, és ez az, ami mérhetetlenül képmutató, és sokakban felkelti az undor érzését.
"Amúgy felteszem ha magyarokból is lenne kint csomó jelentõs sikereket elért, gazdag emberke, meg Magyarország is a 70es évektõl kezdve Amerika egyik legfontosabb szövetségese lenne..." Na, itt a kulcsmondat, a végére épp te magad válaszoltál meg mindent a kommentedben. Ez az oka annak, amiért Wiesenthal be tud jutni olyan helyekre is, ahova mi nem. Ezért van az, hogy egy zsidóverés közfelháborodást vált ki olyan kormányoktól is, amiknek az ég világon semmi közük sem a magyarokhoz, sem az izraeliekhez. Ez az, amiért egy zsidók ellen elkövetett terrortámadás a világ minden részérõl gyászlevelek özönét eredményezi, míg a szíreknél többszáz halott és polgárháború kell ahhoz, hogy a nagyvilág elkezdje húzni a száját. A londoni eseményeket ne hasonlítsd ehhez, egyfelõl mert ott a mi nyugati civilizációnkat érte a támadás, másfelõl mert ott közel 1000(!) volt a halott és sebesült áldozatok száma. Kicsit fajsúlyosabb dolog volt ennél, nem gondolod? "A magyar ellenes attrocitások nem érik el azt a globális szintet, hogy olyan is legyen - addig jó nekünk." - Oh, dehogynem. Még listát is tudnék mutatni. Sokkal többször, mint zsidókat, vagy zsidó származásúakat. Csak mi nem vagyunk képviseltetve a pénzvilágban, és az üzleti életben. Ezért mi nem kapunk teret.
akkor keress magadnak olyan embereket, akiknek van kellõ anyagi hátterük, és támogatják az ügyet. Azt meg már végképp ne a zsidóókon verd le, hogy ha itthon titkosíŧva vannak cuccok - verd a tamtamot a kormányunk asztalán. Ha fontos neked, csinálj rá civil mozgalmat, gyûjtsél híveket, szervezkedj, kutass, tedd fel rá az életedet, ahogyan Wiesenthal-ék is csinálták. Mert most te azt csinálod, hogy cisnálni nem cisnálsz semmit, ellenben leszólod azt, hogy mások tettek valamit azért, ami számukra fontos volt, és ezt valami teljesen aberrált és kifordított logika mentén kicsavarod, hogy ez milyen rossz, hogy õk tesznek valamit.

Újabb kutatások szerint több emberfaj is élt egymás mellett, de miért csak a homo sapiens (mai ember) maradt fenn és a többi eltűnt?

Volt a Neander-völgyi, voltak hobbitok, törpe emberek, meg még jópár, miéert csak a homo sapiens maradt meg? A többi teljesen elt?nt egyébként?

Legjobb válasz: Neandervölgyiek tényleg léteztek a hobbitokat és a törpéket (sõt, egész Középföldét) Tolkien találta ki. A neandervölgyieket pedig az egyik nézet szerint kiirtotta a Homo Sapiens, a másik nézet szerint magába olvasztotta. Ezen még vitáznak a szakik. De az biztos, hogy egyéb különös emberfajták nem léteztek. Pedro

Neandervölgyiek tényleg léteztek a hobbitokat és a törpéket (sõt, egész Középföldét) Tolkien találta ki. A neandervölgyieket pedig az egyik nézet szerint kiirtotta a Homo Sapiens, a másik nézet szerint magába olvasztotta. Ezen még vitáznak a szakik. De az biztos, hogy egyéb különös emberfajták nem léteztek. Pedro
A Neander-völgyieket beolvasztotta a Homo Spaiens Spaiens (ez a mai ember nem a Cro Magnoni ember) és néhány tudós úgy tartja hogy az igazán inteligens emberek (ha jól tudom olyanok mint Mozart) Neander-völgyi õsökkel rendelkezhettek
hat utolso, marpedig szerintem te neandervolgyi vagy, vagy meg az sem..
Mert az EMBER nyerte meg a faji háborút és kiirtótuk a vetéjtársakat mert mi voltunk a felsõbremdû faj . Õkmeg kihalktak.
Esetleg megneveznél néhány ilyen "kutatót"?
Homo floresiensis a hobbit becenevû emberelõd (kb 8-9 éves felfedezés): http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis Lehet, hogy voltak más kis növésû emberfajok is amiket meg törpének neveztek el én konkrétan csak a hobbitra emlékszem. Amúgy vizsgálatok szerint valószínûleg az európai emberek 1-2% a hordoz Neander-völgyi géneket. Például Ozzy Osbourne genomjának vizsgálata is azt hozta ki, hogy valószínûleg Neander-völgyi õsei is akadnak! Ez komplett fajbeolvasztás szempontjából elég kevésnek tûnik, de a wiki szerint idõszámításunk elõtt 70000-ben volt egy úgynevezett üvegnyak-effektus ami a populáció lecsökkenését majd pár egyedbõl újra felnövelését jelenti. Azaz meglehet, hogy jóval több keveredés volt 1-4%-nál csak valahogy pont a hibridek haltak meg így nem örökítettek tovább. Az is érdekes, hogy ez a 70000-ben elméletben bekövetkezett esemény egy gigantikus vulkánkitörés lehetett, ami nyilván nem csak a Homo Sapiens-t tette taccsra. Amúgy nem mondom, hogy minden fentebb leírt dolog korrekt szóval nézz utána ha akarsz és nem csak trollkodsz/játszod a hülyét.
A mai ember és a neandervölgyi párhuzamosan élt együtt kb. 30 ezer évvel ezelõtt. Keveredtek is egymással, de a neandervölgyinek más volt a testfelépítése és pl. a gégeszerkezete miatt nem lett volna képes a beszédre, ami a Homo Sapiensnek nagy elõnyt jelentett.
Hobbitok sosem éltek, törpe emberek pedig úgy tudom a csendes óceán környékén éltek és a Homo sapiens bizonyos rasszai magukba olvasztották. A neandervölgyiekkel is ez történt.
Elõbbi vagyok, hülyeséget írtam: a neandervölgyit magába olvasztotta.
Errõl elég sok könyvet olvastam. Jared Diamond egész jól körüljárta. Kb. 4 ilyesféle vizsgám volt az egyetemen. A pontos választ nem tudom. Sejteni viszont azt sejtem, hogy a mai ember magába olvasztotta a többit.
Pár tízezer évnyi távolságbol ahova eljuthatak a neander võlgyi ember keverékek ot már mindenkiben van nem csak a zsenkben amugy meg a neander võlgy europában van igy ez tudómányósan alátámasztaná hogy az europiak felsõbrendõeuk. De ha keveretek mindenkiben van egy bizónyós hányadban aztis halótam hogy Dzsingisz Kán nak tõb mint 11 miló utódja van már és õ még ezeréve se élt igy 50 ven szer enyi idõ alat hatványázosála és nem egy emberel hanem egy fajal számólva mindenkiben van neander võlgyi ha keveredtek. Ha nem akormeg csak simán ki irtótúk õket

A narutonak miért nincs több fejezete ki adva magyarul miért csak a 15. -ig adták ki?

Érdekelne a dolog mert mindet ki olvastam de sajnos nagyon rossz hogy nincs mit

Legjobb válasz: A 16. kötet elvileg a 2012-es nyári animeconon jelenik majd meg. (2012. július 21.) Dante

A 16. kötet elvileg a 2012-es nyári animeconon jelenik majd meg. (2012. július 21.) Dante
A kérdező hozzászólása: És magyarul?
A kérdező hozzászólása: És hol lehet megvenni mind a 15eddigi példányt?

A Warcraft 3-ban az Ork küldetésekben miért csak a 2. küldetésig lehet menni? (Mikor kapjuk meg a többi Ork küldetést? )

Legjobb válasz: Azért, mert az a két küldetés még csak a tutorail (oktatópályák) része. Most 10 ember küldetés jön, aztán 10 Undead küldetés aztán jön csak a 10 ork küldetés. (aztán 10 elf küldi) Csak ilyen sorrendbe lehet megcsinálni, ahogy leírtam.

Azért, mert az a két küldetés még csak a tutorail (oktatópályák) része. Most 10 ember küldetés jön, aztán 10 Undead küldetés aztán jön csak a 10 ork küldetés. (aztán 10 elf küldi) Csak ilyen sorrendbe lehet megcsinálni, ahogy leírtam.

A többi ország közemberei közül miért csak a lengyelek és az angolok állnak ki mellettünk?

A többi ország "aggódik a kialakuló diktatúra" miatt vagy éppen véres szájjal támad minket, csak a varsói gyorssal ideutazó lengyel szimpátiatüntetők és a Daily Mail nevetséges diktatúrát kiáltó cikkeire racionálisan reagáló jobboldali angol emberek vannak velünk.

Legjobb válasz: Az angolok azért mert õk is utálják az EU-t. És hát ,"az ellenségem ellensége a barátom". A lengyelekkel-magyar barátság pedig elég híres.

Az angolok azért mert õk is utálják az EU-t. És hát , "az ellenségem ellensége a barátom". A lengyelekkel-magyar barátság pedig elég híres.
Te miért nem állsz ki magyar közemberként azokért az angolokért, akik az EU ellen vannak? Megmondom: magasról cseszel rá az EU-ellenes angolokra. Õk is így vannak velünk, egyáltalán nem érdekli õket, hogy a felsõbb körökben egyfolytában azt kántálják, hogy Magyarországon mekkora diktatúra van. Nem érdekli õket Magyarország, ezért nem állnak ki értünk.
Nem csak õk, de a hagyományosan konzervatív országok. Az EU vitáiban Németország, Olaszország, a balti államok is kiálltak mellettünk. A kelet-közép-európai országokkal közös a sorsunk. Anglia pedig már a Rákóczi-szabadságharcot, majd a '48-as eseményeket is támogatták. Elõbbi esetében még lehetett magyarázat, hogy "õk is szorult helyzetben lévõ protestánsok, a testvéreink", hiszen nekik is meg kellett védeniük magukat a katolikus spanyolokkal és franciákkal szemben, mint nekünk a katolikus osztrákokkal. 1848-ra már ez sem igazán érvényes. Az angoloknak hagyományosan erõs talán az igazságérzetük, a szó jó értelmében vett liberális szemlélet bölcsõje, ami minden társadalmi fejlõdésben irányadó volt. Talán ezért. De az is lehet, amit itt fentebb írtak, nem tudom. Abban is biztos vagyok, hogy nem készült errõl reprezentatív felmérés, szóval nem mondhatjuk, hogy ez vagy az a nemzet általánosan támogat, vagy ellenez.
Tudjátok mind ez szép és jó, de mindig csak szavakban állnak ki a gyengébb ország mellett, igazán cselekedni nem fognak és nem is akarnak. Õfelsége népe már a múltban is csak papolni tudott, de "segíteni" csak akkor "segített", ha utána gyarmatosíthatták is az adott nemzetet/országot.

Miért csak a google-t tudom betölteni és a többi oldalt nem?

mind a két gépen xp van. A szerveren minnden tökéletesen m?ködik a másikon pedig csak a google jön be más oldalnál semmi, egyedül az msn és a skype m?ködik rajta.

Legjobb válasz: Úgy érted ping parancsra nem jön válasz? A servicesben fut a dhcp ügyfél?

Úgy érted ping parancsra nem jön válasz? A servicesben fut a dhcp ügyfél?
A kérdező hozzászólása: A ping mûködött de már azóta szerencsére sikerült megoldani a problémát (szervergépen újraraktam a hálókari drivert) :)

Ha tudja, hogy én többet akarok, de ő csak barátságot, akkor miért húzza a fejemet hónapokig?

Néha nem értem a férfiakat. Ez mire jó? Az én szándékaim egyértelm?ek voltak az elejét?l (s?t! közölte, hogy tud róla), ? pedig félreérthet?en beszélt, egyszer odáig is elment, hogy elmondta, nagyon kellek neki és ne csak barátkozzunk.

Legjobb válasz: mert unatkozik. mert felmerult benne hogy milyen lenne veled, de tobb mint valoszinu hogy nem felelsz meg. vagy talan csak mert szeretkezni akar es semmi tobb. amolyan baratok akik dugnak alapon :)

mert unatkozik. mert felmerult benne hogy milyen lenne veled, de tobb mint valoszinu hogy nem felelsz meg. vagy talan csak mert szeretkezni akar es semmi tobb. amolyan baratok akik dugnak alapon :)
Vilhelm22 és a kérdezõ is ott szúrta el, hogy nem lépett, mikor egyértelmû volt minden. Olyat meg nem mondunk, hogy válassz közte és köztem! Fõleg férfiként! Vagy csendben kivársz és lassan közelítesz, vagy határozottan elviszed a másik elõl!
Hát kedves Vilhelm22! 100%-osan együtt tudok veled érezni! Mint azt elõzõleg mondottam, én is valami hasonló cipõben járok, mint a kérdezõ...
Igen, énis nem csak lefeküdni akartam a lánnyal, hanem beleszerettem. Egyszerûen komolyan mondta több alkalommal is (nem viccbõl) hogy lefeküdne. Felcsillant bennem a remény, hogy 3 év után... mostmár tényleg itt az ideje, hogy több legyen egy legjobb barátságnál. Legfõbb bizalmasai voltunk egymásnak, mindennel egymást kerestük, bármit elmondhattunk egymásnak, még a szexuális életünket is... Már beszélgetésileg tényleg nagyon ottvoltunk a csúcson, ahonnan már csak cselekedni kell. De ez az "új fiú akivel össze fog jönni" bejelentése teljesen padlóraküldött, hatalmas csalódásom volt. A komolysággal elmondott szexelgetésünket pedig tényleg csak hülyülésnek szánta, erre nem tudott magyarázatot adni, csakhogy jólesett neki szórakozni velem... Megmondtam neki hogy válasszon, vagy az újfiú akit nemismer, és lehet csak kihasználná, vagy én 3 év legjobb barátságával a legjobb bizalmasaként... Persze nem én lettem a választott, aztán nemérdekelt tovább a legjobb lánybarátom, aki eddig valaha is volt... Végleg kidobtam az életembõl ! Muszáj volt megtennem, hogy továbbléphessek. Most persze lehet hogy nemis fog összejönni az új palijával, megcsalós disznó után vágyódik magam helyett -.- de majd elgondolkozik magán, mit is akar valójában... vagy nem :S Borzasztó hogy így beetetnek minket. Pedig mi tudnánk szeretni, teljes szívbõl :)
A kérdező hozzászólása: Nem, nem Z-vel kezdõdik a nevem, de elég kár, hogy több ilyen is megesik, az emberek nem egyenesek egymással vagy csak önzõk. Vilhelm22, sajnálom, hogy veled is ezt történt (igaz én nem csak lefeküdni akartam a pasival, hanem beleszerettem), erre talán az is lehet magyarázat, hogy a 18 éves lányok nem feltétlenül elõre megfontoltan csinálnak ilyesmit, csak még éretlenek és nem tudják mit akarnak. Biztosan jól esik neki a társaságod és abban a pillanatban rád vágyott. Tudom, nem vigasztal ez, de így jártunk.
Nem csak a férfiak ilyenek. Most én is így jártam egy 18 éves lánnyal. Már az elején hozzámvágta hogy õ nemakar járni senkivel, de én megakartam kapni. 3 évig legjobb barátok voltunk. Közben õ össze is jött egy más fiúval, de akkor úgy különösebben nem érdekelt, mert nekem is alakulóban volt... de aztán nekem nem jött össze, és õ is szakított a barátjával, utána hozzám jött kisírni magát... egyre komolyabb lett a barátság, aztán a lány már többször is kijelentette hogy le akar velem feküdni... Ezek egyértelmû jelek voltak nekem. Aztán erre behinti nekem, hogy új fiúval fog összejönni. Kiborultam. Õ is akkor miért csavarta ilyenekkel a fejem ?! 23/F
Rémesen ismerõs ez a sztori, csak épp a fordítottja, ahol a másik fél a "szenvedõbb" alany! És még a korod is stimmel! Csak nem Z betûvel kezdõdik a neved? Ááá..biztos nem, csak én vagyok az aki beleképzeli...
barátság extrákkal :) nálunk is dettó a helyzet. olyan szaftos dolgokról beszélünk, hogy jajj, belepirulok talpig :) de félek h csak játszik velem...
A kérdező hozzászólása: Ez elég szomorú. Arra pl.nem is gondoltam, hogy lehet valaki más, mert egyszerûen annyi idõt töltöttünk együtt, hogy kevésbé volt rá idõ, meg nem az a csajozós típus, bár nagyon jó pasi. Teljesen magamba roskadtam emiatt, mert egy darabig tényleg olyanokat mondott, ami reményt adott nekem, de aztán hirtelen megkaptam ezt és most maradunk barátok, végülis eddig is azok voltunk csak ezek szerint én nem vettem észre. Furcsa ez. De az igaz, akár rendesnek is lehet mondani, mert végül nem használta ki a helyzetet. De elõtte meg nem volt rendes, hogy olyanokat mondott, amivel viszont ebbe a irányba terelte a dolgokat. Ahhh, tényleg nagyon el vagyok keseredve.
Mert dugni jó, de utána otthagyni nem akart, kapcsolatot pedig nem szeretne Veled. Kicsit megingott az elhatározásában, hogy jófej lesz, és nem használja ki a vonzalmadat egy alkalmi szexért. Valahol örüljél, hogy rendes ember.
Kispadra tett. Volt/van valaki elõtted a sorban, de a másik dolog sem dõlt még el.
oké hogy meg kell tenni az adandó pillanatban és nem elengedni. de mi a helyzet, hogy ha a csajnak pasija van és nem jó a viszonyuk, de szeretik egymást... ?

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!