Találatok a következő kifejezésre: Melyik államba az (302 db)

Honnét származnak pontosan székelyek? A neten egymásnak ellentmondó tényeket olvasni. Például azt hogy a hunoktól, avaroktól, a Magyarokhoz csatlakozott katonai segédnép voltak stb. Most melyik áll az igazsághoz a legközelebb?

Legjobb válasz: Egymásnak ellentmondó tényeket ritkán lát az ember, elméletekre gondolsz inkább. Ilyen témában nem érdemes az internetre hagyatkozni, rengeteg hülyeség kerül fel, mindenki megosztja a saját összeesküvés elméletét. A székelyek eredete ismeretlen, találgathatunk, döntõ bizonyíték nincs, ha jobban érdekel keress rendes szakirodalmat, ha kritika nélkül tervezed a netes dolgokat elfogadni, és itt vársz választ, akár te magad is kitalálhatsz egy verziót, és pont annyi alapja lesz, minta legtöbb történelmi témának, ami valamilyen módon aktuálpolitikai vagy nacionalizmushoz kapcsolódó témával van összefüggésben.

Egymásnak ellentmondó tényeket ritkán lát az ember, elméletekre gondolsz inkább. Ilyen témában nem érdemes az internetre hagyatkozni, rengeteg hülyeség kerül fel, mindenki megosztja a saját összeesküvés elméletét. A székelyek eredete ismeretlen, találgathatunk, döntõ bizonyíték nincs, ha jobban érdekel keress rendes szakirodalmat, ha kritika nélkül tervezed a netes dolgokat elfogadni, és itt vársz választ, akár te magad is kitalálhatsz egy verziót, és pont annyi alapja lesz, minta legtöbb történelmi témának, ami valamilyen módon aktuálpolitikai vagy nacionalizmushoz kapcsolódó témával van összefüggésben.
A székelyek önmagukat a Attila népének, vagyis a HUN-nép leszármazottjának tartják magukat. Erre a dologra egyébként elég sok kézzel fogható bizonyíték is elõkerült már. Maga a Székely rovásírás is az, ugyanis Attila is ezt használta. Legismertebb: [link] Volt több bizonyíték is, csak a XI-XII században a Magyar királyok külsõ nyomásra vallási alapon (Pogány írás) összegyûjtették az õsi HUN, AVAR és Magyar pergameneket melyek rovásírással készültek és elégettették!!! Remélem egyszer elõkerül majd néhány ezekbõl is. Továbbá érdemes ezt is átnyálazni, a nyelvi és genetikai rokonságokról is vannak benne információk: [link]
Hát nagy valószínûséggel nem a netrõl fogod megtudni. A magyarok és más nomád, félnomád népeknek nem volt akkoriban történetírásuk, ezért elég nehéz bizonyító erejû dokumentumokat találni. Sok dolgot találtak, ami az egyik elméletet igazolja, és sok más elmélet is felállítható, amelyek többé kevésbé igaznak tûnnek. Valamennyi alapjuk van, de nem minden szempontból alátámasztott. A tudományban e kérdésrõl is vannak vélekedések, amelyet sokan elfogadnak, mások meg nem. Abban viszont egyetértés van, hogy perdöntõ bizonyíték még nincs egyik vélekedésre se. Ez éppen a dolog nehézségét mutatja. Magukat tudományosnak beállító exhibicionistákat persze sokat találhatsz, õk állítják a leghatározottabban az igazukat. Ez elég nyilvánvaló, hiszen nekik más eszközük, mint a határozott és másokat ledorongoló kijelentés, nincs. Õk csak látszattényeket tudnak mondani. Ami látszólag alátámasztja elméleteiket. de valójában könnyû cáfolni (annak, aki egy kicsit jártas a témában).
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat! Kezdetnek megvettem a rubicon magazin székelyekrõl szóló számát
Hahó:) Nem tudom, hogy aktuális-e még a kérdés, de remélem nem baj ha válaszolok. Szóval, Székelyek. Biztosan hallottál már Attiláról A Hunról, és talán fiáról is Csaba királyról aki Attila meggyilkolása után vezette a magyarokat. (Attilát a felesége ölte meg egí tõrrel miközben aludt a jurtájában, mert a múltban a hunok megölték az apját és a maga népét úgy ahogy a többi népet is, de ez most nem lényeges). Szóval Attila hunjait most már Csaba király szárnyai alá kerültek. Egy ellenséges népcsoport vette bátorságát és megkísérelte legyõzni a rettegett és közutálatnak örvendõ hunokat. A hunok gyõztek, két hetes küzdelem után, de mindössze 15 000 maradtak, így kénytelenek voltak elmenekülni Szittyaországba. A támadások és a sok csapás után 3000 hun vitéz lett, ami annyit jelent mai szemmel, hogy horrorisztikusan kevés. Így teljesen megváltoztatták szándékaikat: ezentúl nem létezett több hun, csak és kizárólag székelyek voltak, -legalábbis így hirdették magukat félelembõl, ezentúl nem mondhatták el, hogy õk valójában a hunok (vagyis volt hunok, mivel az idõ múlásával Csaba királyfi dédunokái hordták már a fegyvert). Ez egy verzió a sok közül, remélem tudtam segíteni. :-)
Nos, a székelyek eredetének kérdését több tudományág is kutatja (nyelvészet, régészet és maga az írott források kutatásán alapuló történész szakma), de nincs ebben a kérdésben egy egységes álláspont. A legjobbnak tûnõ állításokat is meg lehet cáfolni, nincs olyan, amit általánosan elfogadnának a tudományban. Tehát a kérdés vitatott, és több elmélet van róla egymással párhuzamosan. Azt azonban mindenki egyöntetûen elveti, hogy a székelyek a hunok leszármazottjai. A középkorban-újkorban az igaz, hogy a székelyeknek volt hun eredettudatuk (kb. a 15. század második felétõl), de ennek igazából irodalmi eredete van, és ma is megvan még a közgondolkodásban. Az eredete ennek Anomymustól származik, aki ugyebár megírta a magyarság "történetét" a 13. században. Viszont ez irodalmi mû, tehát fantázia szüleménye, és a történelmi valósághoz semmi köze nincs, maga Anonymus sem ilyen céllal írta. Gyakorlatilag kitalált mindenféle történelmi személyt, akiknek a saját korában divatozó neveket adta. Ilyen volt pl. Csaba királyfi, aki igazából fiktív személy, a valóságban nem létezett (az 5. századi források egyikében sincs ilyen nevû személy megemlítve). A Csaba már Anonymus korában is népszerû magyar név volt, és ezért anakroisztikusan elnevezett egy ilyen névvel egy kitalált, 5. században élt személyt. Az a kitaláció tehát, hogy a hunok töredéke Erdélyben maradt, és csatlakozott a honfoglaló magyarokhoz, fikció, semmi nem támasztja alá (se régészeti lelet, se írásos emlék). Késõbb, a reneszánsz idején azonban felkapott lett Anonymus, Werbõczytõl kezdve mindenki elkezdte hirdetni, hogy a hunok utódai vagyunk stb. Ez az eredettudat elterjedt a székely lófõk között is, akik által a közszékelyek is megismerték a mesét, hogy õk a hunok töredékének leszármazottjai. Egyébként ez nem egyedülálló példa arra, hogy irodalmi alkotások elterjednek és késõbb egy kollektív nemzettudat részei lesznek. Pl. Jókai azt írta Petõfirõl, hogy 1848. március 15-én a Nemzeti Múzeum lépcsõjén elszavalta az esõben a Nemzeti Dalt. De ez csak egy irodalmi fogás volt, mert ugyebár ez milyen romantikus, szép esemény stb. Viszont a valóságban soha nem történt meg :D Ennek ellenére ma is sokan hiszik, hogy így volt, és azóta is ott ünnepeljük a március 15-ét, a Múzeum lépcsõjén. Kb. ilyen ez a székely-hun kontinuitás is... Nem mondom, hogy az ilyesmi rossz dolog, csak tudni kéne a helyén kezelni ezeket. De hogy a kérdésre válaszoljak, honnan származnak a székelyek? Sok elmélet abból indul ki, hogy írásos forrásaink vannak az Árpád-korban arról, hogy a székelység 1. a magyar-lakta terület gyepûjén, határvidékén volt letelepítve és a határokat védte (kezdetben nem csak Erdélyben, hanem a német-magyar határterületen is). 2. Az Árpád-korban a székelység a magyar seregek segédcsapatait alkották, könnyûlovas fegyvernemük elõvéd-utóvéd funkciót töltött be. Namost, tudjuk, hogy a lovas-nomád harcmodorban ezeket a feladatokat a csatlakozó népeknek kellett betölteni. Tehát más esetben is tudunk példát arra, hogy ha egy nomád nép csatlakozott egy másik nomád néphez, akkor 1. védelmi feladatokat kellett ellátnia, 2. elõvéd-utóvéd feladatai voltak a csatlakozó népnek. Amikor a 13. században a kunok betelepültek a Magyarországba, akkor nekik is megvolt ez az utóvéd-elõvéd katonai funkciójuk! Tehát a székely nép valószínûleg csatlakozott a magyarsághoz. Most csak az a kérdés, hogy kik azok, akik csatlakoztak. Erre is sok elmélet van, ha engem kérdezel, akkor szerintem egy másik lovasnomád-nép egy része lehetett, hiszen belementek a katonai szerepbe, amit a magyar fennhatóság jelentett. Valószínûleg már a honfoglalás után csatlakoztak. A legújabb kutatás azt mondja, hogy egy bolgár népcsoport lehetett ez, akik elkerülték az elszlávosodást, mert elszigetelõdtek a Kárpátok hegyei között (bolgárok jelenlétérõl van is írott forrásunk és régészeti leletünk Erdélyben!). Amikor pedig jöttek a hasonló életmódot folytató honfoglaló magyarok, csatlakoztak hozzájuk. Viszont azt senki nem tudja megmagyarázni, hogy lehet, hogy a székelyek nagyon korán megtanulták a magyar nyelvet. Ugyanis nincs arról forrásunk, hogy bolgár vagy más idegen nyelvet beszéltek volna, arról viszont van, hogy magyarul beszéltek, magyar neveik vannak... Namost
kocsmábol

Ha Au pair lehetnél Amerikában, melyik államot, azon belül várost választanád és miért?

Legjobb válasz: jacksonville, fl ocean, florida, megse annyira meleg mint miami

jacksonville, fl ocean, florida, megse annyira meleg mint miami
én is tervezek majd menni, a cél New York vagy San Francisco lenne.Amúgy az a lényeg, hogy nagyváros legyen.
Nekem is az a fontos, hogy nagyváros legyen, ahol van élet. Az "álomhelyek" : New York City, Los Angeles vagy Miami, de Chicago vagy San Francisco sem lenne rossz. :)
New York állam, Brooklyn - Staten Island De bárhova mennék, gazdag külvárosi környezetbe.. A lényeg, hogy Amerika és jó módú hálás család legyen, így akármerre eljuthatok.
New York, Connecticut, Arizona, Kalifornia, Florida, Illinois, Louisiana

Harmonikus párkapcsolat, avagy gyerekvállalás? Lányok, nálatok melyik áll az első helyen?

Társkeres? fiatal vagyok, és sok lányt megismerve felmerült bennem néhány kérdés, illetve fenntartás. Számomra a boldog család alapja az egymást szeret?, megért?, támogató, egymásért él? és aggódó n? és férfi kapcsolata, amely biztos alapot nyújt a leend? gyermek számára, hiszen nem mindegy, hogy környezetben, légkörben n? fel, és milyen mintát lát a mindennapokban. Tehát ahhoz, hogy valaha gyereket vállaljak, mindenekel?tt olyan partnerre van szükségem, akivel lelkiekben, szellemiekben és testiekben is megértjük egymást, kölcsönösen fontosak vagyunk a másiknak, és tökéletes az egymás iránti bizalom. Úgy érzem, és tapasztalom, hogy vannak n?k (30 körül), akik görcsösen, pánikszer?en rohannak a házasságba az egyedüllét el?l, és azonnal gyereket is akarnak szülni, hiszen lemaradásban érzik magukat, már férjezett és babázó társaikhoz képest. A férfira csupán a gyereknemzéshez van szükségük, és a férj a gyerek születése után már szinte útban van, illetve egyetlen kötelessége a pénz el?teremtése, mindenben alárendelve magát a gyerek érdekeinek. Az ilyen házasságokat persze nyilván a gyerek is megsínyli, hiszen nem boldog, szeret? szül?ket, hanem két, egymással hidegen viselked?, folyton vitatkozó, veszeked?, vagy éppen csak egymást csendben kerülget? embert lát, ami biztosan szorongáshoz fog vezetni nála (a gyerekek sokszor okosabbak, mint a feln?ttek, és sokkal kifinomultabb ösztönökkel, "antennákkal" rendelkeznek). Kedves lányok, mi a véleményetek err?l? Bevállalnátok egy kapcsolatot, pusztán a gyerek kedvéért, hogy megfeleljetek a társadalom és a természet elvárásainak, vagy ti is úgy gondoljátok, hogy vagy kiegyensúlyozott, boldog, biztonságos fészekbe születik meg a kicsi, vagy inkább lemondanátok róla? Számomra egyértelm?, hogy inkább választanám az egyedüllétet, mint egy kvázi érdekházasság szenved? alanyaként éljem le az életemet valakivel, akinek nem önmagamért kellettem.

Legjobb válasz: Elcsépelt, de igaz közhely, hogy a nõk két dologért hajlandók mindent megtenni. Az egyik, hogy legyen gyerekük, a másik, hogy ne legyen gyerekük. Bizonyos kor felett, természetes ösztön a gyermek utáni vágy. Az, hogy ez párkapcsolatban vagy a nélkül teljesül, a körülményektõl függ. Minden nõ vágyik a teljes boldogságra, ami a kiegyensúlyozott, gyermekes családi léttel valósulhat meg. Az ettõl eltérõ megoldások szükségmegoldások, de érthetõek.

Elcsépelt, de igaz közhely, hogy a nõk két dologért hajlandók mindent megtenni. Az egyik, hogy legyen gyerekük, a másik, hogy ne legyen gyerekük. Bizonyos kor felett, természetes ösztön a gyermek utáni vágy. Az, hogy ez párkapcsolatban vagy a nélkül teljesül, a körülményektõl függ. Minden nõ vágyik a teljes boldogságra, ami a kiegyensúlyozott, gyermekes családi léttel valósulhat meg. Az ettõl eltérõ megoldások szükségmegoldások, de érthetõek.
számomra egyértelmû, hogy elõször jó párkapcsolat, házasság, majd utána jöhet a gyerek. 29 éves vagyok, férjezett, szeretnénk gyereket. ha nem lennék férjnél, nem mennék bele, egy bizonytalan kapcsolatba nem szülnék, csak azért, hogy legyen...akkor már inkább örökbe fogadnék egyedülállóként, és megvárnám az igazit, akihez hozzámennék, akármeddig kell is várni erre.
Azért az élet ennél bonyolultabb. Legtöbbször nem vagy-vagy a kérdés.
Kedves kérdezo.Teljesen egyet értek Veled. Még kiegészíteném hogy azon nem is csodálkozok ha a 30 koruli nok így viselkednek de sokszor már a 20-22éves lányokat is csak az élteti hogy férjez menjenek és gyereket szuljenek(mindegy kihez csak megteremtse az anyagiakat a gondtalan babázáshoz)Múltkor egy hasonlo témájú kérdésben kifejtettem a véleményemet hogy én 27éves vagyok, komoly kapcsolatban, házasság elott de még nem szeretnék gyereket.Talán 30 korul.Erre majdnem meglincseltek a 20 év koruli anyák hogy micsoda egy onzo karrierista dog vagyok meg milyen szomorú lehet az életem.Egyszeruen nem érzem úgy hogy gyereket szeretnék, nem dúl bennem a csillapíthatatlan anyai oszton.Még annyi mindent meg kell csinálni, el kell intézni addig.Rengeteg tervunk van.Nem unatkozunk.Ettol még nem vagyok rosszabb ember mint más és nem leszek rosszabb anya se csak nekem késobb jon el az idom.De ha véletlenul nem lehetne gyerekunk(szomoru lennék) de az se vágna foldhoz.A gyermek nem minden nonek az egyetlen és legfontosabb cél az életben


Melyik állat az, amelyik csak egy társat választ az életében?

Ha a társát elveszti, nem választ másikat. Talán több ilyen is van.

Legjobb válasz: pingvin

pingvin
galamb
Ara papagáj
Tiszavirág :D
Talán a hattyú is?
Vadkacsa, gólya.
orka (ti. "kardszárnyú delfin")
Szerintem a gólya meg a vadkacsa csak egy költési idõszakra választ párt. A vadkacsában nem vagyok biztos, de a gólyában igen. :)
A hattyú az nem. Meg a gólya sem.
ez lehet hülyeség, de én a napokban hallottam, hogy a komondor is ilyen, meg valami sivatagi sakál fajta is, ha elpusztul a párja akkor õ is elpusztul
Akik lepontozták a gólyás válaszomat (meg egy másik válaszolóét) azoknak ajánlom figyelmébe: "A gólyák 3-5 éves korukban érik el ivarérettségüket. A párok egy költési idõszakra állnak össze, s a hím választja a tojót." Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Feh%C3%A9r_g%C3%B3lya
Nem azért pontozott le, mert rossz a válaszod. Szerintem csak szórakozásból, vagy hogy ne legyen jó értékelésed. Engem is lepontozott, pedig én is utána kerestem a válaszomnak, történetesen kb. fél órát olvasgattam, mert érdekelt a téma.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindenki válaszát! Ment a zöld ujj mindenkinek a segítségéért!
Hát a hattyú az egy életre választ, és ha az egyik elpusztul akkor egész életére egyedül lesz.
Bizony, a cetfélék és a delfinek fajtái egyike a természet azon kevés állatai közül, akik az emberhez hasonlóan nem csak szaporodás céljából közösülnek.
A cetek viszont semmiképpen sem. Õk mindennel meg tudják csalni a partnerüket. Van, hogy csak simán élvezetbõl szexelnek.
Récefélék, hattyúk, galambok, vöcskök, pingvinek, albatroszok... blablabla, és még rengeteg madár. De arról már kevesen hallottak, hogy a gibbon, sõt még a japán óriásszalamandra is egy életre választ párt magának.
Egyszer a tévében -hogy hol, már nem emlékszem- hallottam egy mûsorban, hogy valahol a kutatók csináltak egy vizsgálatot. Arra voltak kíváncsiak, hogy különbözõ madár fajoknál a kikelt fiókák mindegyike az adott pártól származik. Nos, talán nem lesz meglepetés, de a több tucat vizsgált madárfaj között mindössze 3-a találtak, aminél nem lépett félre a mama. Az egyik a hattyú volt, a másik egy távol-keleten élõ récefajta, a harmadikra nem emlékszem. Vagyis a hattyú jogosan lett a házastársi hûség mintaképe: egyszer választ párt, egy életre és hûségesen kitart mellette.
Fecske?
Gyapjas csincsilla, mara, gibbon, róka, farkas, galamb….
A farkas.
A kérdező hozzászólása: Köszi Neked is!

Melyik állat az amelyik megette a tyúkunk fejét?

Reggelre egy ajándékba kapott tyúkunkat lefejezte valami azaz megette csak a fejét, vajon milyen állat ehette meg?

Legjobb válasz: roka, menyét, kutya. a tyúkokat sötétedéskor be kell csukni és reggel kiengedni, még ha hobby csirke is akkor is. olyan olba kell csukni ahova tuti nem tud bemenni, vagy az ajtót felfeszíteni.

roka, menyét, kutya. a tyúkokat sötétedéskor be kell csukni és reggel kiengedni, még ha hobby csirke is akkor is. olyan olba kell csukni ahova tuti nem tud bemenni, vagy az ajtót felfeszíteni.
Valószinüleg nyest volt vagy egy gyenge vén róka ami már nem birta elcipelni z állatot!
A kérdező hozzászólása: belett zárva a fáskamrába kint, tehát nem a szabadban volt..mielõtt levágásra került volna szegény pára :-( egy ismerõs azt mondta, hogy patkány szerinte, mert a farakásban van a fészke, a nyest csak a vérét issza meg és a fejét ott hagyja... köszi a válaszokat!!
A nyest hússal táplálkoziK, összekevered drakulával, õ issza meg csak a vérét:D

Vajon melyik lehet az igaz, a Maffia és az állam között? Tegyük fel, hogy ezt egy semleges személy szemléli és neki kell eldöntenie a választ. Melyik fél vesz el többet szegény halandótól? Melyik a fehér és melyik a fekete oldal?

Az államnak meg a vele kapcsolatban álló szerveknek egész életemben fizetek. Ha megszünik a munkám pár hónapig kapom a segélyt majd mehetek a fszba,elveszik a házamat ha nem tudom fizetni a részleteket stb.

Legjobb válasz: Elég, hogy is mondjam s.zarul látod a dolgokat.AZ államnak igaz hogy fizetnünk kell,de abba gondolom még nem gondoltál bele, hogy miért. Az alvilágot meg hát......"Egy veszély fenyeget,ez a börtön." Ha te ezt így látod,akkor reménytelen vagy.

Elég, hogy is mondjam s.zarul látod a dolgokat.AZ államnak igaz hogy fizetnünk kell, de abba gondolom még nem gondoltál bele, hogy miért. Az alvilágot meg hát......"Egy veszély fenyeget, ez a börtön." Ha te ezt így látod, akkor reménytelen vagy.
Az állam nem veszi el a házadat, viszont a segged alá tolja az autópályákat, a munkát, a szórakozást, idõs korodra meg a nyugdíjat. Arról ne is beszéljünk, hogy tök ingyen gyógyít meg az orvos, na meg persze a börtön sem fenyeget...
A kérdező hozzászólása: Az állam kötelez a háborúra = halálra.
Téged háborúra kötelez? :) Engem nem.
A kérdező hozzászólása: Miért, te mit csinálnál ha háborúba kellene menned? Inkább falhoz állnál?
A kérdező hozzászólása: Itt most az analógiákra vagyok kíváncsi, és szerintem egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál.
Itt játszod az eszed, hogy mennyire rosz ez és az, közben meg otthon ülsz a számítógép elõtt, nem kényszerít senki semmire, van fedél a fejed fölött, van mit enned, közben meg mások alig élnek, mondjuk a világ másik végén.
A kérdező hozzászólása: Nagyon szépen köszönöm, van mit ennem mindenem megvan, miért nem egy tányér levesért dolgozunk akkor is meglenne mindenem, boldogság, AZ URAMAT SZOLGÁLOM, hogy minél több legyen nekik.
olyan nincs h jó vagy rossz mert egyiknek se az a célja hogy te boldog legyél a maffia élén általában egy ember áll /v család áll igy annak megitélése egyszerû ha megfigyeled az egyén/család gondolkodását szándékait és eljárásmódját a kormány esetében ez nem ilyen egyszerü ugyanis ennek a demokratikus maszlagnak köszönhetõen mindenki egymásra mutogat te meg beálsz valamejik párt mellé és nem magát a kortmányt bíráld mint egységet.

Az utóbbi években tavaszpont során a Nap mely csillaggal áll együtt, illetve melyikhez áll legközelebb?

Legjobb válasz: 2013-ban a tavaszi napéjegyenlõség március 20-án volt 11:02-kor. Ekkor a Nap a "DQ Psc - HIP 118307"-et fedte, de a "HIP 118159" is csak 41 szögmásodpercre volt a Nap korongjától. Stellarium planetárprogival néztem ki, remélem, segíthettem!

2013-ban a tavaszi napéjegyenlõség március 20-án volt 11:02-kor. Ekkor a Nap a "DQ Psc - HIP 118307"-et fedte, de a "HIP 118159" is csak 41 szögmásodpercre volt a Nap korongjától. Stellarium planetárprogival néztem ki, remélem, segíthettem!
A kérdező hozzászólása: Köszi , írok privit, mert van még kérdésem. :)

Melyik államban élnél az Amerikai Egyesült Államokban és miért?

Előre is köszönöm a válaszokat! :)

Legjobb válasz: Mivel gõzöm sincs, melyik állam milyen, így nem nagyon tudom... Szerintem én inkább Kanadába szöknék :)

Mivel gõzöm sincs, melyik állam milyen, így nem nagyon tudom... Szerintem én inkább Kanadába szöknék :)
A kérdező hozzászólása: És esetleg olyan válaszolna akinek van gõze? :D És USA beli akar lenni? :D :D
élnék szivesen south carolinában mert gyönyörû, a legszebb állam amit valaha láttam eddig. szép épületek, történelmi helyek, óceánpart, gyönyörû utak pálmafákkal szegélyezve...
én is ki akarok menni, California --> Los Angeles munka miatt ott (filmipar)
1. New Jersey Északi része: mert egy jó kürnyéken laknék, élnék élném a nyugott kis életem, de ha mégis valami elintézni való van vagy vásárolni van kedvem elmennék New Yorkba. <- idõsebb, családos emberként élnék itt 2. California: Gyönyörû part, nagy városok szabadság. <- fiatal korba buli, vásárlás minden :D
Florida :P
"""" New Jersey Északi része: mert egy jó kürnyéken laknék, élnék élném a nyugott kis életem""""" nem elned a nyugalmas eleted mivel reggeltol masnap reggelig meloznod kellene hogy kitud fizetni az adot mivel New Jersey nagyon magas az adozas...

Megveheti-e a parlament vagy az állam az országházat? Melyik miért igen, vagy miért nem?

Els?sorban jogászok válaszát várom, de, ha valaki tudja pontosan, természetesen t?le is szívesen fogadom a választ! Köszönöm!

Legjobb válasz: A parlament valóban nem jogi személy, ezért semmiképp nem veheti meg. De mi van akkor, ha maga az országház épülete nem állami, hanem önkormányzati tulajdonban van? Ebben az esetben elvileg az állam megvehetné. Azért is gyanús a dolog, mert a szakvizsga tételek között külön-külön kérdés ként szerepel. Az egyik, hogy megveheti-e a parlament? A másik, hogy megveheti-e az állam? Az is nagy segítség, ha valaki biztosan tudja, hogy kinek a tulajdonában van az országház épülete.

tõlem megveheted a holdat. nagyon olcsó. 1 nm csak 100 HUF.
A kérdező hozzászólása: Utolsó válaszoló! Nagyon szépen köszönöm a precíz választ, és az utánajárást! Rengeteget segítettél! Mégegyszer köszönöm!!!!!
A kérdező hozzászólása: A parlament valóban nem jogi személy, ezért semmiképp nem veheti meg. De mi van akkor, ha maga az országház épülete nem állami, hanem önkormányzati tulajdonban van? Ebben az esetben elvileg az állam megvehetné. Azért is gyanús a dolog, mert a szakvizsga tételek között külön-külön kérdés ként szerepel. Az egyik, hogy megveheti-e a parlament? A másik, hogy megveheti-e az állam? Az is nagy segítség, ha valaki biztosan tudja, hogy kinek a tulajdonában van az országház épülete.
A kérdező hozzászólása: Köszi a felvilágosítást, nem tudtam kideríteni sehol, hogy 100% biztosan kinek a tulajdonában van az országház. Azért gyanítottam, hogy esetleg önkormányzati tulajdon lehet, mert szoktak lenni ilyen becsapós kérdések szakvizsgán. Utolsónak üzenem, hogy nem akarom megvenni se az országházat, se a holdat. Ez egy szakvizsga kérdés csupán, amire sehol nem találtam választ. :)
"No de kinek a tulajdonában van az Országgyûlés?" HELYETT No de kinek a tulajdonában van az Országháza? kérdés természetesen a helyénvaló az elõzõ hozzászólásomban...
kitõl vennék meg??? :O
Mi van ha...kérdésedre tényleg el lehet játszani a gondolattal..tegyük fel, hogy az Önkormányzat tulajdonában van az Országház.Mivel ez egy épület, és van értéke, így nagyon is elképzelhetõ, hogy az állam megvehetné.De abban biztos vagyok, hogy ha az Önkormányzat pályázat útján adná el, akkor is az Államnak lenne elsõbbségi joga a vásárláshoz.. A kérdéseidre a választ már elõtte is megírtam.A parlament nem veheti meg...az állam (mi van ha önkormányzati tulajdon??) által megveheti.De a valóságban az Országház az Állam tulajdonát képezi..
A parlament egy állam intézmény így valószínûleg a neki otthont adó Országház állami tulajdonban van.Tehát az államnak nem szükséges megvennie.A parlament viszont szerintem nem egy olyan magán vagy jogi személy ami bármit is vásárolhat.
A kérdező hozzászólása: Ebben rejlik a kérdés értelme! :) Ugyanis, véleményem szerint a parlament semmiképp sem veheti meg, és az állam sem, ha az országház állami tulajdon, ez evidens! Azonban, ha az országház nem állami, hanem önkormányzati tulajdonban van, akkor elvileg az állam megvásárolhatná azt az önkormányzattól. Ez egyébként egy jogász szakvizsga kérdés! :)
Nincs mit :) Most már legalább tudjuk ezt is...

Két lada áll a parkolóban melyik áll közelebb az irodalomhoz?

vicc

Legjobb válasz: A bal oldalinak, mert az ballada. Ami egy irodalmi mûfaj

A bal oldalinak, mert az ballada. Ami egy irodalmi mûfaj
A bal.
Mert a földön nem tud.
a nyuszi
Holtverseny az már zombizmus:O
Ja tényleg!XDDD
Elõzõ, kit érdekel? :D
mi az ami víz alatt él, lapos és nem érdekel?
A kérdező hozzászólása: Holtverseny :DDD
A kérdező hozzászólása: Mert megdöglött :D Két hulla úszik a vízen mi van köztük?
A kérdező hozzászólása: Miért úszik a nyuszi a vízen?
A kérdező hozzászólása: Bal-lada igen :DDDDD Szörnyû de imádom.
XD


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!