Találatok a következő kifejezésre: Melyek a pontos (311 db)

Melyik a pontos és megbízható Bibliafordítás:a katolikus (SzIT), a protestáns (MBT), a Károli, vagy a Szentírás Új Világ fordítása? Vagy mindegy? Melyiket érdemes olvasni, ha hiteles és pontos fordítást szeretnék olvasni?

Legjobb válasz: Ne haragudj Mulder614 nem hiszem el neked, mert én különbséget tudok tenni az ÚV fordítás és a Károli GÁSPÁR fordítás között.KB 20 éve még ti is a Károli fordítást használtátok. Szerintem ez a fordítás nem hiteles,egy szóval ha összevetem a kettõt, akkor a Károli a jó.

Ne haragudj Mulder614 nem hiszem el neked, mert én különbséget tudok tenni az ÚV fordítás és a Károli GÁSPÁR fordítás között.KB 20 éve még ti is a Károli fordítást használtátok. Szerintem ez a fordítás nem hiteles, egy szóval ha összevetem a kettõt, akkor a Károli a jó.
Nekem volt egy nagyon kedves Jehova tanúja ismerõsöm, nagyon közel állt hozzám, sajnos már meghalt. Kb húszéve sokat diskuráltunk együtt, Õ aztán, kente, vágta, a Károlit. Nem tudom elképzelni, hogy akinek ennyire jó ismerete volt áttudott volna térni az ÚV fordításra. Szerintem nem egyszerûbb, inkább elvont, sok helyen érthetetlen.
Csak azért használtuk nagyon sok ideig a Károlit, mivel az Új világ fordítás még nem volt magyarul. Nagyon pontos, ésszerû, logikus fordítás. Teljes mértékben megbízható. Érdekes az, hogy a régebbi Károli fordítás még kb 100-szor használja a Jehova nevet, a modernebb viszont már csak 6-szor! A Szentírás Új világ fordítása a régebbi fordításokat veszi alapul
Szerintem a Károli a legjobb. Némely ember megakart engem gyõzni, hogy az Új Világ fordítás jobb, de szó se róla..Járt utat járatlannal sosem szabad felcserélni
egyik sem
Az új világfordítás jó. A szavak benne modern nyelvezetû hogy érthetõbb legyen.
"Isten megjelent testben" - Ezt pl. Károli rosszul fordítja (1Tim 3:16) Westcott és Hort görög szövege szerint: osz ephaneróthé en szarki - aki láthatóvá lett/megjelent hústestben -
Károli, mert a világ egyik legpontosabb fordítása
http://www.mobilbiblia.hu/ Ezt az oldalt ismered? Van 15 napos ingyenes próbaverzió, nagyon szuper!!!
A kérdező hozzászólása: A SzIT-bõl és a protestánsból az új fordításúra gondoltam. Esetleg a Káldi Neo-Vulgáta?
Egy a baj kedves utolsó, te eredetileg nem a világról beszéltél hanem a keresztény egyházakról. Nem azért nem fogadják el a fordításotokat, mert a sátán hatalmában vannak, hanem egész egyszerûen azért, mert nem jó. Az is érdekes továbbá, hogy nagyon a sátáni keresztény egyházakra támaszkodtok, amint valami szakértõi véleményt kell idézni. Ejnye ejnye. Az az összeesküvés pedig amivel a korai keresztényeket vádoljátok, hogy direkte kiszedték az Úr nevét a Bibliából, egy teljesen légbõl kapott elmélet amit nem lehet bizonyítani semmivel. Kérdezõ, amennyiben nincs idõd megtanulni ógörögül azt javaslom, hogy bátran használd bármelyik fordítást ami megfelel az ízlésednek, én a Károlit kultiválom a hibái ellenére is. (egyébként angolban sokkal jobb fordítások vannak, ha jól megy az angol, onnan javaslok egy modernebb nemzetközi használatra készült fordítást. Az ÚVF-t én azért kerülném mert a teológiája érdekében ferdít, és ez zavaró. Tudom, hogy ezt a kedves tanúk majd megcáfolják, ám legyen. Én a magam nevében és lelkiismeretével válaszoltam a kérdésedre.
Persze, hogy meg lehet találni az igazságot, de ezt azért mondom, hogy a világtól ne várj olyan mértékû megerõsítést, fõleg nem az igazság irányában
Kedves Isandor! Azt írod, hogy az egész világ a sátán hatalmában van. Ezt írja a biblia is. De, mindenki ezt követi, ezek szerint nincs egy igaz sem. Ezek szerint a feltett kérdés sem állja meg a helyét. Látom, hogy Magyarországon nem jött be az újvilág fordítás, kikéve jehova tanuinál, mert bevannak programozva arra, hogy feltétel nélkül fogadják el. Sejtésem szerint, Ázsia még nincs bemunkálva egy kis sátáni trükkel ott befog jönni, hogy az Úv forditás az igaz. Mert ott nem nagyon ismerik a Károlit, így nem nehéz kitalálni a prédikálások során melyik fordítást fogják érvelés gyanánt alkalmazni. Az Úv ferdítésüt. Ez sátán trükkje.
Hát ez egy nagy butaság. Elmondom még egyszer. Egészen 2005-ig a Károli fordítást használtuk és mégis ugyanazt tanítottuk, ugyanúgy meg tudjuk mutatni abból a fordításból, amit használsz, hogy mit tanít valójában a Biblia.
Nem, ti azt mutatjátok meg, mit tanít valójában az Õrtorony.
Ez nem igaz. Egyszer ha találkozol egy Jehova Tanújával akkor mond meg neki, hogy mutassa meg a saját Bibliádból, hogy mit tanít valójában a Biblia és nyugodtan meg fogja tenni
Nézd, kár is errõl vitatkozni. Nem tudta megtenni, ahogyan ti sem tudtok itt rengeteg kérdésre normálisan válaszolni. Azon felül, ha a Károliból minden tökéletesen kiderül, miért is kellett saját fordítás? Ne érts félre, azt csináltok amit akartok, de sajnálom azokat akik ebbe a vallásba csöppenve csak "ki nem érdemelt kedvességet" kapnak ki nem érdemelt kegyelem helyett, akik nem értik, micsoda erõ van Jézus nevében és hogy milyen kapcsolatban lehet vele az ember. Az én hitem szerint Jézus szíve nyitva van Jehova tanúi elõtt is pont úgy ahogyan minden keresztény elõtt. Az egyház az összes Krisztust követõre vonatkozik és nem egyetlen felekezetre. A te hited szerint viszont egy katolikus vagy református vagy hit gyülis hogyan is üdvözül? Kérdezõ, bocsánat az offért, már válaszoltam neked korábban.
A Károli fordítás hibái legtöbb esetben nem a fordítás hibáiból erednek, hanem egyszerûen az 1590 elõtt rendelkezésre álló héber/görög szöveg nem volt olyan pontos, mint a ma használt alapszövegek. Nem ismerték a "beszúrásokat" sem akkor még. A Károli próbál szó szerinti maradni, a protestáns Új fordítás inkább szabadabb, kevésbé pontos, de olvasmányosabb. Aki nem régi, archaikus nyelvezetû fordítást szeretne, az próbálja ki az Új Károli fordítást, ami 2011-ben készült el, és nincs benne egy "vala", "monda" sem, és ahol lehet, megõrizte a Károli féle kifejezésmódot, de felhasználták a modern szövegkritika eredményeit is. Az Új Világ fordítás felekezeti fordítás: csak Jehova Tanúi használják és ismerik el. Elfogult és torzított fordításnak tartja mindenki a Tanúkon kívül. Csak kutatási céllal ajánlom, és Jehova Tanúi irányában szolgálni.
Kedves utolsó válaszoló! Egyáltalán nincs igazad abban, hogy az Új világ fordítást csak Jehova Tanúi ismerik el és használják. Számtalan neves személy nyilatkozott róla elismerõen és számtalan személy használja, akik nem Jehova Tanúi, de szeretnék megtudni mit is tanít valójában a Biblia
Kedves Sándor! Az a pár elismerés nem a teljes Úvf-re vonatkozik. Olyat én még legalábbis nem láttam. Ha mégis van, pontos forrásmegjelöléssel és idézettel, kérlek, oszd meg itt. Az angol NWT Héber Iratok részére volt már elismerés, de a Görög Iratokat minden tanult teológus és professzor teljesen elfogult fordításnak tartja, az önkényes és sokszor jelöletlen beszúrások és "kiigazítások" miatt. Akik Jehova Tanúival házi bibliatanulmányozást folytatnak, valóban használják az Úvf-et, de ez nyilvánvaló, és õk már az elkötelezõdés útján haladnak.
Bocsánat, csak egy köszönetnyilvánítás: Még tegnapelõtt este megkaptam email-ben a Szent Pál Akadémia fordítását, köszönöm szépen a feladójának. :)
A kérdező hozzászólása: Értem én, hogy mire gondolsz. Csak ha ezt a Bibliaverset, ha alkalmazzuk, akkor még az Igazságot is lehet sátáni tanításnak venni, hiszen az illetõ ilyenkor csak elõkapja ezt a Bibliaverset, "hozzámvágja", és egybõl Neki(és csakis Neki)lehet igaza innentõlfogva. Mondhatja, hogy Õt a Szent Szellem vezeti(és csak õt, senki mást), ezért mindenki tanítása az Ördögtõl van, kivéve az Õ tanítását, mert az a Szent Szellemtõl van. És aki emiatt szembeszáll neki, az gyakorlatilag az Istennel áll szembe... Nagyon vigyázni kell szerintem az ilyen kijelentésekkel, fenntartásokkal kell kezelni. Persze, hogy az egész világ az Ördög hatalma alatt van. De valahogy csak meg lehet találni az igazságot akkor is???
Nem én mondom, hanem a Biblia, hogy most Sátán uralkodik. És ha igazából belegondolsz, akkor a világ helyzete is ezt tükrözi
A kérdező hozzászólása: Hol van ezeknek a fordításoknak a fóruma? Ahol megvitatják, mi a hibájuk?
Az eredetiben a kopt vagy ógörögöt ajánlom, bár ott is vannak már félre fordítások. Az az igazság, hogy nincs pontos és megbízható forrás. Minden fordításnál elrontottak valamit és az evangéliumok összeírásánál is kerültek bele olyan anyagok, amik kétségesek. Anno az angolok csináltak egy olyan bibliát, amikor ógörög, héber, latin anyagok alapján a kor legnagyobb Biblia tudósai összeültek, hogy megcsinálják a legjobb fordítást. Visszanyúltak a gyökerekhez, de már õk is számtalan feloldhatatlan problémával és ellentmondással találkoztak. Végül megszületett a mû és sok felekezet számára ez az etalon ma is. Magyarul szerintem nincs ilyen.
Ha érdekel tudok Neked küldeni az Újszövetségrõl Ógörög pontos fordítását. Ez a legrégebbinek az utólsó szó szerinti fordítása.
A kérdező hozzászólása: Utolsónak: Köszönöm, könyvesboltban kapható? Nem akarlak terhelni ezzel anyagilag, hogy elküldöd! Nagyon szépen köszönöm a gesztust!!!!!! Mi a könyv pontos címe?
Sokáig a Magyar Bibliatársulat (protestáns) újfordítását olvastam, de kissé csalódtam benne, amikor pár helyen összevetettem az eredetivel és a Szent István Társulat (katolikus) Bibliájával szemben az egyházi dogma felé volt részrehajló, míg ez utóbbi korrekt volt, eltekintve az alcímektõl és a lábjegyzetektõl, ezekre nem különösebben figyelek, a szöveg maga viszont véleményem szerint nagyon pontos. Én már csak SzIT Bibliát olvasok és tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Pedig nem vagyok katolikus. Pár helyen azelõtt csak pislogtam, hogy mi a bánatot akar érteni a szöveg alatt, ennél meg elsõre megértettem. A Károli még állítólag pontos, én viszont nemigen szeretem olvasni, mert mégiscsak archaikus. Az Új Világ fordítás pedig egész egyszerûen a Jehova Tanúi magánfordítása, amit a keresztény egyházak nem ismernek el hiteles fordításként.
Még jó, hogy nem ismerik el az Új világ fordítást, valami baj lenne, ha elismernék :P
A kérdező hozzászólása: Utolsónak:de miért nem?
Hát egy olyan fordítás, ahol vissza van állítva az Isteni név, illetve arra törekszik, hogy igazán megértsük a Bibliát, még jó, hogy nem fogadják el
A kérdező hozzászólása: Miért akarják, hogy ne ismerjük meg a Bibliát?
"...Újszövetségrõl Ógörög pontos fordítását. ...." Kár, hogy Krisztus nem görög volt és nem is görögül prédikált. Ez is már egy átfordítás.
Kedves utolsó válaszát nem értem, hogy mit akar ez jelenteni. Kérdezõnek : az 1János 5: 19-bõl kiderül, hogy az egész világ Sátán hatalmában van, tehát most a Föld felett Sátán uralkodik és a világ helyzete jól tükrözi ezt. Nos Sátán legfõbb célja, hogy az emberek, ne ismerhessék meg az igazságot, minden áron ezt akarja elérni. Valamint fõ célja Isten nevének az eltörlése. Ez amiatt van, hogy a Bibliában nincs benne Sátán személyes neve, viszont Istené igen. Az Új világ fordítás ebbõl a szempontból is páratlan, mivel vissza van állítva az eredeti helyekre az Isteni név
Nem véletlenül törölték ki. Azt amit te az Istennek hiszel az kizárólag Júdeai istenség. JHVH így írják, de nem ejtik ki a nevét. Ha nem írjátok be az Újvilág fordításba, akkor is fenn marad a neve, mert minden zsinagógában fel van írva. Nem tudom , hogy miért kell meg ismertetni Jahve nevét. Akinek az Istene úgy is tudja mi a neve, még a szájára sem veheti feleslegesen. Akkor Jehova Tanúi miért erõsködnek? Inkább Jézus tanításai után kutatnátok. Arról beszélt, hogy õt kövessük. Egyébként Jézus nem Júdeai származású. Õ a szomszédos birodalomból származik. Ezért nem ismeri el, a zsidó nép. Szerintem nem jó az Úv fordítás.
Én többnyire a Károlit használom, de idõnként megnézek más fordításokat is (magyar és angol nyelvûeket). Szerintem nagyon hasznos dolog több fordítást is egybevetni. Bemásolom a linkeket, amelyeken több fordítás is elérhetõ: http://biblia.hit.hu/ http://www.kereszteny.hu/biblia/ http://biblia.biblia.hu/ Ezek segítségével néztem meg például azt is nemrég, hogy mennyire felel meg az igazságnak az az állítás, miszerint az eredeti iratokban levõ isteni nevet, a JHVH tetragrammatont sok fordításban elhagyták, és helyette az Úr szót használják. A részletes eredményeket nem írom le, a lényeg: valóban találtam két olyan fordítást, amelyekben közel 6000-szer szerepel az Isten nevére a középkorban alkotott "Jehova" mûszó; ezek mind az Ószövetségben vannak, az Újszövetségben nem szerepelnek. Az Õrtorony társaság az ÚSZ-ben is szerepelteti a Jehova nevet kb. 230 helyen – méghozzá - többnyire - a görög "Κύριος" [Küriosz (= Úr)] szó helyett, ami Jézus Krisztust jelölte. Tehát nem pontos megfogalmazás az, hogy "visszaállították az isteni nevet", mivel nem az eredeti szövegekben levõ tetragrammatont használták, hanem a Jehova alakot; továbbá az Újszövetség könyvei esetében szó sincs vissza- vagy helyreállításról, hanem inkább átírásról vagy betoldásról. Régebbi kérdéseket böngészve találtam a következõ válaszokra, nagyon hasznosak az ÚVF hitelességét illetõen: < Eredeti görög nyelvû Jelenések 1:8 "Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, λέγει Κύριος, ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτω;" "Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendõ: a Mindenható." > A másik válasz a fordításról ad bõséges felvilágosítást: < Jehova Tanúi Bibliája, az Új Világ fordítás Nagy Róbert írása A Szent Iratok Új Világ Fordítása (ÚVF) a hivatalos neve annak a Bibliának, amit világszerte használnak Jehova Tanúi. Több magyarországi Jehova Tanúja állította azt, hogy ez a fordítás közvetlenül a héber, arám és görög szövegekbõl készült és ez a sajátos jellege ad különleges hitelt ennek a fordításnak. Egészen pontosan az angol fordításra igaz ez, mert legtöbb esetben az angol verziót fordítja le az Õrtorony Társulat a nemzeti nyelvekre, akárcsak a magyar nyelven 2000-ben kiadott Keresztény Görög Iratok Új Világ Fordítást (azaz: Jehova Tanúi Újszövetsége). Ha az angol változatra mégis helytálló lenne az az állítás, hogy a legrégibb és leghitelesebb eredeti nyelveken fennmaradt iratok alapján készült, akkor ez egy nagyon érdekes fordítás lenne. Az Õrtorony Társulat irodalmaiban való hosszas és alapos kutatás után azonban rá kellett jönnöm, hogy sehol sem állít ilyet Jehova Tanúi vezetése, ez csupán a tagok jóindulatú lelkesedése a fordítás iránt. Ez a fordítás mégis rendelkezik egy sajátossággal ami különlegessé teszi. Nem ismerhetõk meg a valódi fordítói! A Társulat irodalmai folyamatosan csak annyit közölnek, hogy mind az angol, mind a nemzeti nyelvekre való fordítás egy Jehova Tanúiból álló bizottság munkája, akik névtelenséget kérnek maguknak. Ennek oka, hogy a dicsõséget szeretnék Istennek hagyni, nem pedig maguknak. Ha nem ismerném Jehova Tanúi történelmét és tanításait, akkor egy ilyen kijelentést olvasva nagy érdeklõdéssel venném kezembe ezt a Bibliát, hogy vajon mit tartalmaz, ami ennyire minõségibbé teszi a többi fordításhoz képest. Ennek a fordításnak az elkészítése 1947-ben kezdõdött el, az elsõ kötetét 1950-ben adták ki. 1961-ben jelentették be a teljes Biblia lefordítását, amit egy kötetben ki is adtak abban az évben. A magyar változat készítése valamikor a kilencvenes években vette kezdetét, de csak 2000-ben jelent meg az újszövetségi része. Kik a fordítók? Ahogy azt jeleztem is, az Õrtorony Társulat titokban tartja kik a fordítók. Ezt úgy tálalja a kiadványokban, hogy ez a fordítók saját kívánsága, amit a kiadó (WTBS) tiszteletben tart. Amikor ezt a mondatot olvasom, kicsit mosolygok, mert eszembe jut a másik kijelentésük: „Úgy véljük, hogy nem a fordító személye dönti el, milyen a fordítás, hanem a fordítás minõsít önmagát." Ha rosszindulatú lennék, akkor azt mondanám, hogy ilyen minõségû fordítás készítõjeként én is névtelen kívánnák maradni... Azonban a fordítók kilétét nem lehetett teljesen titokban tartani. Amikor egyre többen a felsõbb vezetõk közül elhagyták a szervezetet, akkor õk elég sokat beszéltek a fordításról és a fordítók kilétérõl. Többek közt Raymond V. Franz is nagyon sokat ír a könyveiben. A fordítás elkészítésének kitalálója és elsõszámú készítõje Frederick W. Franz volt, aki akkor az Õrtorony Társulat alelnöke volt, majd 1992-ig az elnöke is. Az általa létrehozott bizottságban (Új Világ Bibliafordító Bizottság) Nathan H. Knorr (akkori elnök), Albert Schroeder, George Gangas és Milton Henschel volt benne. Ez az 5 személy készítette el 1947 és 1961 között a teljes Új Világ fordítást. Frederick W. Franz mielõtt az Õrtorony Társulathoz csatlakozott volna, lelkésznek készült és az egyetemi évei alatt magánszorgalomból tanulta a bibliai nyelveket. Forognak közkézen olyan iratok, mely szerint bíróság elõtt nem volt képes egy angol szöveget héberre fordítani, de tudni kell, hogy akkoriban ezt nem tanították az egyetemeken, legalábbis az USA-ban nem. Frederick W. Franz úgy tûnik fel Raymond Franz írásaiban, aki legalábbis alapfokon tisztában volt a bibliai nyelvekkel, így a göröggel is, de a tudását nem igazság kutatására, hanem arra használta, hogy Jehova Tanúi tanítását támassza alá. George Gangas görög születésû volt, de gyermekkorától az USA-ban élt. Angolról nagyon sokat fordított görögre, éppen ezért is vették be a Bizottságba. Azt azonban tudni kell, hogy a bibliai görög és a mai modern görög nyelv nagyon eltér egymástól. A klasszikus ógörög nyelv helyett a bibliai kéziratok a köznyelven, koiné nyelvjárásban íródtak. Aligha valószínû, hogy Gangas érdemi nyelvtani javaslatokkal állhatott elõ a Bizottság ülésein. Albert Schroeder helyzete hasonló. Õ is nagyon sok fordítást végzett. Valószínûleg szintén csak fordítástechnikai javaslatai lehettek, a nyelvtani részéhez nem sokat értett. Milton Henschel és Nathan H. Knorr tagsága ebben a bizottságban leginkább szervezeti megfontolások miatt volt, semmilyen módon sem tudtak szakemberként viselkedni. Henschel Knorr elnök személyi titkára és bizalmasa volt, ezért nem lehetett nélkülözni fontosabb eseményekrõl. A Jehova Tanúi történelmét jól ismerõk tudhatják, hogy sem Knorr, sem Henschel nem rendelkezik írói tehetséggel, amit mind a ketten el is ismertek. Számomra ezért a jelenlétük a Bizottságban arról tanúskodik, hogy ez egy Jehova Tanúinak belsõ célra készített fordítása, ami a tanításaik alátámasztását szolgálja (ún. teológiai fordítás). Ezek a tények a legtöbb angolul valamit is tudó internetezõ személy elõtt ismeretesek. Az én fantáziámat sokkal inkább az izgatta, hogy a magyar fordítást kik készítették el. Hosszas utánjárás után ki tudtam deríteni, hogy az akkori Fiókbizottság (Szanyi Endre ésVölgyes Sándor kiemelkedõ szerepvállalásával) öt tagja hagyta jóvá a fordítást. Az akkori vezetõk névsorán végigtekintve meg kell, hogy állapítsam, hogy egyetlen „szakember" lelhetõ fel közöttük. Szanyi Endre nemcsak sok fordítást végzett, hanem mielõtt Jehova Tanúja lett, jezsuita szerzetes volt. Talán akkor szerezhetett annyi szükséges elméleti ismeretet, hogy egy ilyen fordítás lektorálására alkalmas lehessen. A feltételes mód azért is indokolt, mert a magyarra fordítás mûveletében a fordítók nem kaptak önállóságot. A nemzeti nyelvekre, így magyarra fordítás mûvelete nagyon „egyszerû". Az angol UVF-t fordítják, amihez egy CD-ROM-on lévõ szótár ad segítséget. Az így elkészített szövegváltozatot helyesírási lektorok nézik át, majd a Fiókbizottság tagjainak kell jóváhagyni. A budapesti Bételben ma is nagy titok, hogy a tulajdonképpeni fordítók megegyeznek-e az akkori Fiókbizottság tagjaival, vagy mások végzik. Jehova Tanúi fordítását semelyik más vallás nem használja. Ezzel szemben a Magyarországon elterjedt fordítások mindegyikét használják Jehova Tanúi, nem egy alkalommal még most is, hogy rendelkezésükre áll ez a „tökéletes" fordítás. Nem tudok nem gondolni arra, hogy a sok éves munkával készült Újfordítású Revideált Bibliát, ami tényleg visszanyúlik az eredeti nyelvek világába és korába, mennyire sok vallás használja (a legtöbb kisebb protestáns közösség is!). Ma már 2 éve elérhetõ a Jehova Tanúi Újszövetsége magyar nyelven és a Magyar Bibliatanács meg is fogalmazta tiltakozását. A szokásos örömujjongás el is maradt a szervezeten belül, hogy mennyire szívesen fogadta a magyar tudományos közvélemény... Jehova Tanúi vezetõinek az volt a nagy szerencséje, hogy 2000-ben Albániában is kiadták az UVF újszövetségi részét, így az Évkönyvben azt dicsérhették. A magyar kiadás csak nagyon szûkszavúan lett bejelentve az olvasók számára. Milyen ez a fordítás? Végeredményben azt is meg kell fogalmaznom, hogy miért vagyok ilyen rossz véleménnyel a fordításról. Sajnos nincsen nehéz dolgom. A kicsit olvasottabb (saját kiadványaikat olvasottabb) Jehova Tanúi tudják, hogy a fordítás - mint minden más fordítás elkészítésénél is - egy alapszöveggel kezdõdik. Ma és a XX. század derekáig visszamenõen a hagyományos alapszöveg, a Nestlé által készített alapszöveg (most csak az Újszövetségrõl írok), ami közben már pontosítva is lett. Ezt az alapszöveget szokás a nemzeti nyelvekre fordítani. Jehova Tanúi a Wescott-Hort féle alapszöveget használták fel. Ennek a szövegnek a sorközi változatát 1985-ben Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures néven (Görög Iratok Királyság Sorközi Fordítása) az Õrtorony Társulat meg is jelentette. Pontosan itt kezdõdnek az én problémáim. Amikor Wescott és Hort szövege ismertté vált, akkor olyan címmel jelentek meg kritikák, hogy „Wescott és Hort szövege: a modern perverzitás" , meg hasonlók. Szakmailag sok kritika érte a szöveget, de késõbb magukat a készítõket is. Nem is olyan véletlen, hogy az alapszövegük nem lett annyira elterjedt és az Õrtorony Társulat meg tudta vásárolni. A másik gondom pontosan az, hogy ismerem a szóban forgó szöveget. Nekem különösen nincs problémám vele, de Jehova Tanúinak nem felelt meg. Például Wescott és Hort szövege egyes helyeken a többi alapszöveghez hasonlóan élesen megcáfolja Jehova Tanúi tanítását. Csak néhány közismert bibliai vers: „Szenteld meg a te nevedet" - nem pedig az emberek szenteljék meg „Miatyánk ki vagy az égben" - nem pedig Jehova; Wescott és Hort szövege ugyanis sehol nem használja a Jehova, JHVH és hasonló elnevezéseket; viszont használja a Küriosz (Úr), a Teosz (Isten), és a Páter (Atya) szavakat „Bizony mondom neked, ma velem leszel a Paradicsomban" - nem pedig aznap mondja Krisztus a jobb latornak, hogy majd vele lesz a távoli jövõben Ezeket a helyeket Jehova Tanúi Bizottságának tagjai mind átírták a saját értelmezésük szerint. Amikor valaki ilyen könnyelmûen bánik az alapszöveggel abban már igen kevés bizalmam van. Amikor valaki Isten Szavát fordítja, egyszerûen nem másíthatja meg nyomós ok nélkül a szöveget. A nyomós ok például tudományosan értékelhetõ bizonyíték, hogy az eredeti szövegben és nyelvben, gondolatvilágban az adott kifejezés nem az alapszövegnek megfelelõen, hanem másképpen volt. Jehova Tanúi kiadványai egyetlen ilyet sem voltak képesek felhozni 1961 óta, amióta létezik a teljes fordításuk egy kötetben. Ez nem jelenti azt, hogy soha nem is próbálkoztak, csak minden érvük csúfosan elbukott. Nekem fájó lenne, ha Isten csak kedves lenne, nem pedig irgalmas - holott az ÚVF ezt tanítja. A Jehova névvel való szembenállás oka nem Isten nevével szembeni ellenérzés, hanem az, hogy a kezünkben lévõ kéziratok közül egyikben sincsen benne ez a név. Egyszerûen nem lehet még a leghalványabb nyomára sem bukkanni annak, hogy ha benne volt a JHVH a görög kéziratokban akkor kik és mikor tüntették azt el az akkori világ minden keresztények lakta vidékérõl. Az tény, hogy i. sz. 150-ben már nem volt használatos (ha egyáltalán használatos volt), és az is tény, hogy maga Isten nem gondoskodott arról, hogy ezt a nevet megõrizze a kiejtésével együtt. Az érveket pedig szépen lehetne hozni sorba, de ahogy utaltam is rá, ezt már ezen a honlapon korábban megtettük. > Tehát a fentiek alapján az ÚVF nem mondható hitelesnek vagy pontosnak. Üdv. :) U. i.: Olvastam, hogy volt szó a Szent Pál Akadémia fordításáról; lehet, hogy elkerülte a figyelmemet a válasz, ezért megkérdezem: tud esetleg valaki segíteni, hogy honnan lehet letölteni? Elõre is köszönöm. :)
Én is az új, 2011-es kiadású Károli fordítást olvasom már, és nagyon jónak tartom. A papunk is átállt erre az Újfordítású (UFO) helyett. Android okostelefonra is megvan, "Bibolka" néven: https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.bitbaro.bib.. Itt is megvan, sok más mellett: http://biblia.jezusert.com/ Itt írnak a Károli revideálások történetérõl is: http://karolibiblia.hu/

Melyik a pontos hét számítás?

A 12. heti uh-on azt mondta az orvosom, hogy 2héttel nagyobb, tehát 14hetes, az AFP a szerint lett megcsinálva, és jó eredményeim lettek, viszont azóta az összes ultrahangon, a menstruációmból számolnak mindent, és a 32 hetes ultrahangon is 31+2-re írtak. Ilyenkor mi van? Most akkor 34 vagy 36 hetes vagyok? Mert úgy tudom, hogy a 12. hétig fejl?dnek egyformán, utána genetikai eltérések lehetnek?! Gondolom, mivel én is kicsi vagyok, a fiam sem lesz 55 centi... :)

Legjobb válasz: A 12. hétig egyformán fejlõdnek, ezért tudják ilyenkor szinte napra pontosan megállapítani a baba korát. A különbségek abból adódnak, hogy sokaknál a mensitõl számolnak, ami feltételezi, hogy a peteérés félidõben volt. Ha nem a 14. napon, hanem mondjuk a 12.-en, vagy a 20.-on, akkor máris kisebb-vagy nagyobb a baba mérete. De ezt a 12 hetes uh-n módosítják, mint a kedves kérdezõnek is .-) Mindenképp ezt a számítást vedd alapul, ne a mensi szerintit. Nekem kb. a 19 hétig követte a babám fejlõdése a valódi korát, de ezután mindig nagyobb volt. Most már 30 hetesen 32 hetes méreteket produkál. (Pedig nálam biztos a fogantatás idõpontja, a 21. napon történt, uh-val volt követve-- ezt a 12 hetes vizsgálat is bizonyította)

A 12. hétig egyformán fejlõdnek, ezért tudják ilyenkor szinte napra pontosan megállapítani a baba korát. A különbségek abból adódnak, hogy sokaknál a mensitõl számolnak, ami feltételezi, hogy a peteérés félidõben volt. Ha nem a 14. napon, hanem mondjuk a 12.-en, vagy a 20.-on, akkor máris kisebb-vagy nagyobb a baba mérete. De ezt a 12 hetes uh-n módosítják, mint a kedves kérdezõnek is .-) Mindenképp ezt a számítást vedd alapul, ne a mensi szerintit. Nekem kb. a 19 hétig követte a babám fejlõdése a valódi korát, de ezután mindig nagyobb volt. Most már 30 hetesen 32 hetes méreteket produkál. (Pedig nálam biztos a fogantatás idõpontja, a 21. napon történt, uh-val volt követve-- ezt a 12 hetes vizsgálat is bizonyította)
a 12. hétig nem fejlõdnek egyformán hisz már akkor is vannak külömbségek. Valószínû az elején belehúzott a fejlõdésbe azután lasitott és igy elérte a "korát" azaz az uh és a mensi szerint számolj. ha nem 55 centi az sem baj. 53 cm is tökéletes!
A kérdező hozzászólása: a 32 hetesen volt 40, 9 cm :) hova nõ még ez a gyerek??? :) azóta eltelt 2hét, nem tudom hogy fér el. a bordáim már sehogy... :D köszi a válaszod! :)

28 mmol-os kénsav készítésének, melyek a pontos lépései?

Legjobb válasz: -1mol kénsav az 98 gramm 0,28=x g ezt kiméred mérleggel, és 4 fokos desztvízzel pont egy literre kiegészíted.(

-1mol kénsav az 98 gramm 0, 28=x g ezt kiméred mérleggel, és 4 fokos desztvízzel pont egy literre kiegészíted.(
Fanni, aránypár a második sorhoz. Mindent nem oldok meg neked, szorozni osztani tudsz.

Nem ertem az ovulacio kalkulatort, mert a ciklus.hu azt irja 27en lesz ovum, mashol meg 25en v 26an, nem tudom melyik a pontos?

utolso menzim jan.16volt

Legjobb válasz: szexeljetek akkor minden nap! de kétnaponta minimum

szexeljetek akkor minden nap! de kétnaponta minimum
Szia! Mindegy melyik a pontos, a szervezeted nem gép, nem biztos hogy tényleg akkor lesz az ovu, amikor matek szerint kéne. A biológia kicsit bonyolultabb. :-) Ciklus 10-ik napjától kétnaponta szex, és akkor nem tudjátok kikerülni az ovut. :-) 28 napos ciklusnál kb a 14-ik napon lenne egyébként. Nem is értem a kalkulátoraidat, miért teszik ilyen korai idõpontra. Rövidebbek a ciklusaid 28 napnál? Január 16 a vérzésed elsõ napja volt? Mert akkor én mondok neked egy negyedik idõpontot : január 30. :-) Szóval szex, szex és szex. :-))
Hány naposak a ciklusaid? (Menzesz elsõ napjától a következõ menzeszig) Mert abból visszaszámolsz 14 napot, és azon a ciklusnapodon várható az ovu. Pl. 28 napos cilus esetében a 14. nap, 30 naposnál a 16. 26 naposnál a 12. nap stb. Persze ez a fajta kiszámolósdi nem 100%, hiszen emberek vagyunk, ingadozhat a dolog, de egy irányt mutat, hogy mikor kellene jobban rákapcsolni a próbálkozásra. A kiszámolt nap elõtt jópár nappal, és még után is egynéhány nappal legyetek együtt 1-2 naponta, és akkor nem fogjátok elkerülni az ovut.
Nekem a lányom pl a menszi utáni napokban jött össze, így nekem akkor volt pé-m! Most mérem a hõmet és most is van olyan görbém ami szintén menszi utáni napokra teszi! Ezt kalkulátor alapján nem lehet tudni!
A kérdező hozzászólása: KOSZONOM SZEPEN A VALASZOKAT LANYOK!!!

Melyik a pontos a Nokiánál: "Symbian40", vagy Series40?

Tudom, hogy lehet találni olyan külföldi oldalakat is, melyeken "Symbian40" is van írva, de az eredeti, gyári értelmezésre vagyok kíváncsi.

Legjobb válasz: Series40. A Symbian40 már csak azért is értelmetlen, mivel az S40-es Nokiákon NEM Symbian rendszer van.

Series40. A Symbian40 már csak azért is értelmetlen, mivel az S40-es Nokiákon NEM Symbian rendszer van.
+ infó A Nokia jelenleg 3 operációs rendszert használ a telefonjain (Nokia OS, Symbian és Linux) Felhasználói felületek operációs rendszerek szerinti elosztásban: Nokia OS: Series 30 és Series 40 Symbian OS: S60 (lánykori nevén: Series 60), Series 80 és Series 90 Linux: Maemo

Melyik a pontos? Az Uh, vagy a számolás?

30 hetesen voltam uh-on, ahol, 31.3 hetesnek látták a babát. Ma már az utolsó hónapban vagyok. számít az az egy hét? Mert szerintem, így a vége felé, nem elhanyagolható.

Legjobb válasz: Nem feltétlen számít, mert a 12. hét után már a baba genetikai adottságai is számítanak. Ha nagyon eltér a terhesség kora a számítottól akkor azt a 12. hét elõtt végzett mérésekkel szokták pontosítani. A 12. hétig függetlenül attól, hogy késõbb mekkora lesz születésekor méreteit tekintve nagyjából egyformán fejlõdik minden baba.

Nem feltétlen számít, mert a 12. hét után már a baba genetikai adottságai is számítanak. Ha nagyon eltér a terhesség kora a számítottól akkor azt a 12. hét elõtt végzett mérésekkel szokták pontosítani. A 12. hétig függetlenül attól, hogy késõbb mekkora lesz születésekor méreteit tekintve nagyjából egyformán fejlõdik minden baba.
Nekem a szülésznõ azt mondta, hogy amit az uh-n írnak terhességi hét + nap csak az átlaghoz viszonyított érték szerint igaz. A babák egy bizonyos idõ után a saját genetikai adottságaik és a saját ütemük szerint fejlõdnek. Lehet, hogy nagyobb lesz a babád az átlagnál (az átlagos újszülött 51cm és 3500g körül van). Persze ez se biztos, hiszen az utolsó néhány hétben kicsit lassul a babák növekedése.
Az elõbbiekhez én csak annyit tennék még hozzá, hogy attól is jobban nõhet, ha végig szedted a terhes vitamint, mindennap. Nekem azt tanácsolta a dokim, hogy az harmadik trimeszterben már csak 2-3 naponta egyem a vitamint. Bár hozzá teszem én kistermetû vagyok, és avval érvelt a doki, hogy csak nehezebben tudnám megszülni a gyerkõcöt, ha az átlagosnál egy picit is nagyobb lenne. Könnyû szülést kívánok!!!!:)
Szia! Egyet értek az elõttem szólókkal. Születés után sem fejlõdnek egyformán a babák. Nekem az UH alapján egyszer idõsebbnek mondták, aztán volt olyan is, hogy le van maradva a fejlõdésben, volt, hogy egyezett a számolás és az UH, végül a 38. hét elején szültem 2500 g - os és 47 cm - es babát. Most 6 hós 6900 g és 66 cm. Utolérte a korosztályát, legalábbis a táblázatokban megadott értékek szerint. Szerintem az a fontos, hogy egészséges legyen, ha kicsinek születne, majd megnõ a kinti világban. :) )

Ha félbevágok egy krumplit, PONTOSAN félbe! Akkor a két fél krumpli közül honnan tudom majd, hogy melyik a levágott rész és melyik az eredeti rész?

Nagyon fontos lenne és az agyatlan válaszoktól kíméljetek!

Legjobb válasz: "Tehát akkor másképp kérdezem, honnan lehet megállapítani melyik a nagyobb?" Ööö... ha pontosan félbevágod nem uyganakkorák lesznek? Azaz nem lesz nagyobb? Ilyenkor te döntöd el a saját egényi ízlésed szerint, mit tekintettél eredetinek és mit levágott darabnak. Ha utólag látod a krumplit. Mert ritkán vágunk nindzsa módra, lesbõl lecsapva egy karddal, inkább megfogjuk a krumplit, és levágunk belõle egy darabot. Ergó ha ugyanolyanok is, amelyik a kezedben van, az lesz az eredeti, a másik a levágott darabja.

"Tehát akkor másképp kérdezem, honnan lehet megállapítani melyik a nagyobb?" Ööö... ha pontosan félbevágod nem uyganakkorák lesznek? Azaz nem lesz nagyobb? Ilyenkor te döntöd el a saját egényi ízlésed szerint, mit tekintettél eredetinek és mit levágott darabnak. Ha utólag látod a krumplit. Mert ritkán vágunk nindzsa módra, lesbõl lecsapva egy karddal, inkább megfogjuk a krumplit, és levágunk belõle egy darabot. Ergó ha ugyanolyanok is, amelyik a kezedben van, az lesz az eredeti, a másik a levágott darabja.
milyen eredeti rész? ha félbevágsz egy krumplit, ami amúgy riktán szimmetrikus, akkor megszünik létezni a krumpli és létrejön két félkrumli. érted? akkorra már a krumpli Úr halott!!!!! Hát nem érted?
Mi a franchoz lehet ez fontos?
ilyenkor olyan privilégiumot kapsz h te választhatod meg melyik legyen az eredeti és melyik a levágott
Ha jobbkezes vagy, akkor abban tartottad a kést, tehát a baloldaliból vágtad le a darabot -> a bal oldali az eredeti!
Ezt inkább egy kettévágott emberi testtel lett volna értelmes feltenni.
feldobsz egy érmét és az majd eldönti
Azért engem érdekelne miért is olyan fontos a válasz. A választ megkapod, de csak akkor, ha tudom miért olyan fontos...
A kérdező hozzászólása: Már sikerült megoldanom a problémát. Egyébként egy fogadás miatt volt fontos. Arról szól, hogy tudományosan megfogalmazott, megmagyarázott hülyeséget is lehet -e publikálni vagy sem.
Ha sikerült egy olyan gépet (kést) beszerezned, ami atomnyi (húrnyi) pontossággal vág félbe egy krumplit, akkor bizonyára egy olyan gépet is be tudsz szerezni, ami megmondja melyik fél lett hamarabb összefogdosva. És ha tengeren utazás közben a hajón minden deszkát és szöget kicserélsz, akkor az eredeti hajóval érkezel meg? Ha nem akkor hány deszkától mondod, hogy ez már új hajó?
Amelyiket felhasználod az lesz az eredeti, amelyik megy a szemétbe az a levágott rész. Problem?
Illetve... na ja, gondolom összetaperoltad utána. A fenébe... de egy próbát megér.
Az ujjlenyomatod rajta maradt. :) Vagy helyszínelõsen UV-lámpa alatt DNS-nyomokat keresel (nem sokat ér, de vicces), vagy vékony réteg hintõpor. Már persze ha nem akarod megenni, de ha analitikai mérlegre rakatnád, akkor gondolom nem arra szánod.
A kérdező hozzászólása: Kedves 8. válaszoló! Igazad van! Kösz! Már csak egy kérdésem van. Nem tudom már melyik volt a kezembe. Esetleg erre valami ötlet?
egyenként beleteszed vízbe, amelyiknél nagyobb lesz a vízszint az lesz a nagyobb
A kérdező hozzászólása: Gondoltam rá, hogy megkérem az egyik egyetemista ismerõsömet vigye be a laborba egy analitikai mérlegre. Csak attól félek, hogy addig egyenlõtlenül fog elpárologni a krumpli nedvességtartalma, ezáltal a tömegviszonyok megváltoznak. Ha ez megtörténik akkor lehetséges, hogy az eredeti rész lesz könnyebb :(
A kérdező hozzászólása: Tegyük fel mégiscsak sikerült úgy kettévágni, hogy nagyon egyformák. Az eredeti az amelyik nagyobb! Tehát akkor másképp kérdezem, honnan lehet megállapítani melyik a nagyobb?
Persze, hogy lehet, még sosem olvastál PNAS-t? :) (Bocsánat, bocsánat, rossz vicc volt, megyek, elásom magamat.)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!