Találatok a következő kifejezésre: Mekkora az az L-es az (24 db)

A Krisna-tudatúak szerint mekkora szabadsága van az egyéni léleknek, és az a szabadság mikbõl áll?

A Gíta írja, hogy a természet, az anyagi kötõerõk az okai minden tettnek, és hogy a lélek nemcselekvõ. Másfelõl viszont azt is írja, hogy legyen tanszcendens tudatunk, irányítsuk és szabályozzuk az érzékeinket -ami az anyagi kötõerõk része! Most vagy a lélek irányítja az élõlényt -és a Gíta emlékeim szerint nevezi is isvarának, azaz irányítónak a lelket-, s így a testét is, vagy az anyagi kötõerõk?! Mintha mindkettõ igaz volna, de ez számomra így egy nagy ellentmondás. Valaki feloldaná?

Legjobb válasz: Eredendõen a lélek az irányító, de az anyagi béklyó iszonyatos nagy hatással van rá, ebbõl adódóan a léleknek egy illuzórikus mivolta keletkezik, amit az anyag irányít, vagyis az alá rendelõdik, míg a lélek transzcendens/igaz mivolta mindenek felett áll. Javasolt két szinten (hamis én/igaz én) elemezni a dolgot, és akkor feloldódnak az ellentmondások. üdv és bízom benne érthetõ 29/F LastOne.Left

Eredendõen a lélek az irányító, de az anyagi béklyó iszonyatos nagy hatással van rá, ebbõl adódóan a léleknek egy illuzórikus mivolta keletkezik, amit az anyag irányít, vagyis az alá rendelõdik, míg a lélek transzcendens/igaz mivolta mindenek felett áll. Javasolt két szinten (hamis én/igaz én) elemezni a dolgot, és akkor feloldódnak az ellentmondások. üdv és bízom benne érthetõ 29/F LastOne.Left
A kérdező hozzászólása: Igen, így érthetõ, csak nem mutat elõre! Nem vagyok Krisna-tudatú, csak érdekel ez a vallás, különösen pedig a Gíta. Nagyon közel áll ahhoz, amit én korábban már kitaláltam magamnak. Ennek egyik része, hogy számomra az a természetes, hogy ideaként tekintek magamra. Mármost a probléma az, hogy hogyan húzzam meg a határaim, mi az, ami az engem alkotó idea része, és mi az, amit csak valamiért felvettem, mint álcát, ruhát, eszközt, kényelmet, stb.-t? Olyasmi ez, mint a Krisna-tudatban az igazi lélek és a hamis ego. Honnan tudod biztosra, hogy valami nem a hamis ego része, hanem az igazi?! Nagyon át kell gondolnod, és úgy is tévedhetsz.
Ki tekint ideaként magára, és az, aki ideaként tekint magára az az idea, vagy hogy? Mi vagy Te? Miért különbözik az idea attól amit felvettél, mint kényelmet? Nem pont, hogy a felvett dolgok az ideát, és a tiszta "én" meg nem az? (ezt úgy értem, hogy valójában az idea maga a hamisság, és ami az ideát gyártja, az a valódi). Persze lehet tök mást értesz idea alatt, mint amit jelen pillanat én...fejtsd ki, aztán kiderül. üdv 29/F LastOne.Left
A kérdező hozzászólása: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Én vagyok egy komplex, összetett idea, illetve így értelmezem magam. Igazából a legtöbb ember részben így tekint magára, csak nem tudatosan. Pl. fradista, f_siszt_, vagy éppen f_szist_. Azonosságot vállal valamivel, ami a testén túl van, ami akár csak egy tulajdonság, egy irányultság, egy kép, egy gondolat... Ezt lehet erõsen is, gyengén is, vagyis az azonosulásnak mértéke is van. Sok ilyenbõl felépítheted magad tudatosan is. Persze az, hogy ki és miért identifikál úgy és azt, ahogy és amit, egy nagy kérdés. Vagyis pl. miért fradistaként tekint magára x fradista, hogyan lett azzá, mégpedig okonként és hatásokként nézve. Mert lehet pl., hogy apuci nagy fradista, a gyerekei meg megfelelési vágyból szintén azokká lettek, holott vidisták is lehettek volna, vagy az is lehetett volna, hogy számukra közömbös a foci. A hamis ego és az igazi között húzható -e határ?! Lehet, hogy a miért nem is számít az identifikáció során, csak maga a megvalósulás? Jellemzõ tendenciák, vonzódások alapján könnyû ideákat gyártani, de ha számít az is, hogy honnan jött a rád jellemzõ tulajdonság, vágy, érdeklõdés, mûködési módszer, jellemzõ viselkedési forma, és elkezded visszavezetni, könnyen elveszítheted a korábban biztosnak látott önazonosságot és ideát. Másként szólva: a Krisna-tudatú mikor mondhatja, hogy ezt a hamis ego tette, ezt pedig az igazi?!
A Védák azt írják, hogy aham brahmasmi, vagyis én vagyok a lélek! Amíg a testünket, elménket hisszük az önvalónknak, addig hamis az egónk. Az eredeti kérdésre pedig az a válasz, hogy az anyagi kötõerõk hatása alatt állunk és a transzcendentális szintre kell emelkednünk és akkor felszabadulunk az anyagi kötõerõktõl. Innentõl veszi vissza a lélek az irányítást a z érzékek, elme, hamis egótól. Az upanisadok a következõképpen mutatják ezt be: "Az egyéni lélek az anyagi test szekerének utasa, az értelem pedig a hajtó. Az elme a gyeplõ, az érzékek pedig a lovak. Ily módon örvend vagy szenved a lélek az elme és az érzékek társaságában." A védikus személyiségmodell itt remekül le van írva: [link]
A kérdező hozzászólása: Ki tudja eldönteni, mik alapján, s mennyire biztosan, helyesen, hogy õ mikor emelkedett "transzcendentális szintre", és mikor képzeli csak, hogy ez megtörtént?
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Ezt kérdezi Arjuna is Krisnától a Bhagavad Gítában: 2. fejezet "54. vers Arjuna kérdezte: Milyen jelekrõl ismerhetem fel azt, akinek tudata ily módon a Transzcendensbe merült? Hogyan, milyen szavakkal beszél õ? Miként ül, és hogyan megy? 55. vers A Magasztos Úr válaszolt: Óh, Partha, amikor az ember feladja az elme által kitalált érzéki vágyak összes fajtáját, és elméje egyedül az önvalóban elégül ki, akkor nevezhetõ tiszta transzcendentális tudatúnak. 56. vers Aki a háromfajta szenvedés ellenére is háborítatlan, akit a boldogság nem mámorít, s aki mentes a vonzódástól, a félelemtõl és dühtõl, azt rendíthetetlen elméjû bölcsnek hívják. 57. vers Aki mentes a vonzalomtól és gyûlölettõl, s ha jó éri, nem ujjong, ha pedig rossz, nem panaszkodik, az szilárdan gyökerezik a tökéletes tudásban. 58. vers Aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint ahogyan a teknõsbéka húzza be páncéljába tagjait, az igaz tudással rendelkezik." Aztán pedig a 14. fejezetben is megkérdezi: "21. vers Arjuna kérdezett: Óh, kedves Uram, milyen jelekrõl ismerhetjük fel azt, aki a három kötõerõ felett áll? Miképpen viselkedik az ilyen személy, s hogyan jut túl az anyagi természet kötõerõin? 22-25. vers A Magasztos Úr így válaszolt: Óh, Pandava, az olyan emberrõl mondják azt, hogy túljutott az anyagi természet kötõerõinek hatáskörén, aki nem gyûlöli a jelenlevõ ragyogást, ragaszkodást, s illúziót, de nem is vágyik utánuk, ha nincsenek jelen; semleges, mert túl van a kötõerõkön; mindig rendíthetetlen marad, mert tudja, hogy csupán a kötõerõk mûködnek; ugyanúgy tekint az örömre és a fájdalomra; egyenlõnek látja a földgöröngyöt, a kõdarabot és az aranyrögöt; bölcsen egynek véli a dicséretet és a bírálatot; változatlan a becsben és a becstelenségben egyaránt; a barátot is és az ellenséget is ugyanúgy kezeli, és felhagyott minden gyümölcsözõ próbálkozással. 26. vers Aki teljesen az odaadó szolgálattal foglalja le magát, és nem esik vissza semmilyen körülmények között, az egyszeriben túllép az anyagi természet kötõerõin, s így elér a Brahman síkjára. 27. vers Én vagyok a hajléka a személytelen Brahmannak, amely halhatatlan, elpusztíthatatlan, örök, és aminek a végsõ boldogság az igazi természete." Szerintem ez nem lesz kérdés, ha elérjük a transzcendentális szintet tudni fogjuk. Az önmegvalósított szaktekintélyek azt mondják, hogy elõször a jóság kötõerejébe kell lépnünk, majd onnét tudunk a transzcendentális szintre kerülni. Üdv.
A kérdező hozzászólása: Köszi a választ, hasznos volt, magam is olvasgattam még utána, és arra jutottam, hogy nekem ez a Krisna-tudat azért sok tekintetben nem jön be. Érdekel, tetszik is, de nem kell. Viszont az én hiteimhez mégis nagyon közel áll a Gíta akkor, ha kissé máshogyan értelmezem, mint ami a magyarázatokban van.

Egy autó álló helyzetbôl indul, és 15s-ig halad 1, 5m/s² gyorsulással. A, Mekkora lett a végsebessége? B, Mekkora utat tett meg? C, Mekkora volt az átlagsebessége?

A,B,C pontra külön-külön kellene az összes kiszámítás, illetve a megoldás

Legjobb válasz: v=a*t= 1,5*15=22,5 m/s s=a/2*t^2=168,75 m v(átlag)= s(összes)/t(összes)=168,75/15=11,25 m/s

v=a*t= 1, 5*15=22, 5 m/s s=a/2*t^2=168, 75 m v(átlag)= s(összes)/t(összes)=168, 75/15=11, 25 m/s

Mekora tömegű oxigén van abban az 50 l térfogatú palackban, amelyben a gáz nyomása 10 MPa, és hőmérséklete 27°C? A palackból 2, 5kg tömegű gázt elhasználunk. Mekora a palackban maradt gáz nyomása, ha a palackban maradt gáz hőmérséklete 10Ckal csökken?

1m átmér?j? meteorológiai léggömböt 94,52g tömeg? ismeretlen gázzal töltöttek meg. A gáz h?mérséklete 20C, nyomása 110kPa. Milyen gáz lehet a léggömbben?

Legjobb válasz: 1.: p2=(n1-2,5*1000/32)*R*(T1-10)/V1 2.: M=m*R*T/(4*r^3*pi/3*p)

1.: p2=(n1-2, 5*1000/32)*R*(T1-10)/V1 2.: M=m*R*T/(4*r^3*pi/3*p)
Még mindig nem tökéletes a MPa átváltása. Ez az igazi: 1 MPa = 1 000 000 Pa = 10^6 Pa (szóközökkel ritkítottam a jobb olvashatóság érdekében)
A kérdező hozzászólása: értem köszönöm.
Apropó... 1 MPa = 1000000 Pa = 10^7 Pa. Helyett: 1 MPa = 100000 Pa = 10^6 Pa.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen.:)
A kérdező hozzászólása: a liternek és a kilónak mi a jele? hát a molról nemsokat..
p·V = n·R·T p: nyomás V: térfogat n: anyagmennyiség mol-ban R: egyetemes gázállandó (8, 314 J/mol·K) T: hómérséklet (Kelvinben) Ez alapján számold ki elõször, hogy hány mol oxigén van a palackban eredetileg. Ha ez megvan, segítünk a folytatásban. (Azt is írd meg, mennyit tudsz arról, hogy mol?)
A kérdező hozzászólása: csak az a baj hogy nemtudom felírni az adatokat hogy milyek számhoz milyen betü tartozik.
1 perc alatt nem sokat próbálkozhattál megérteni. Minden kijön a pV=nRT egyenletbõl.
Fel. De nem a házid csinálom, hanem segítek. Egyszerûen csak át kell számolnod az adatokat a megfelelõ mértékegységekbe, aztán behelyettesíteni. A megoldóképletet már megadtam.
A kérdező hozzászólása: feltudnád nekem részletesebben írni? nem vagyok jó fizikából.
Jogos. A normálalak tekintendõ helyesnek.

Mennyibe kerül az L-karitin és mekkora kiszerelések vannak?

Köszi el?re is!

Legjobb válasz: l-karnitinbõl a folyadékot ajánlom azok közül pedig ezt: http://shop.builder.hu/termekek_reszletes.htm4?id=6848 nem kell tõle csodát várni,csak ettõl fogyni nem lehet,ahhoz szálkásító étrend is kell

l-karnitinbõl a folyadékot ajánlom azok közül pedig ezt: http://shop.builder.hu/termekek_reszletes.htm4?id=6848 nem kell tõle csodát várni, csak ettõl fogyni nem lehet, ahhoz szálkásító étrend is kell
A kérdező hozzászólása: Köszönöm! Nem várok tõle csodát, az étrendem jó, sportoltok is :)

Akinek két héttel vagy többel lemaradt a babája a fejlõdésben (nem az elejétõl, hanem útközben) mikor szült meg és hogyan? Mekkora lett a pici?

Legjobb válasz: 2 hét lemaradásban voltam a 2. trimesztertõl, ezt végig tartottuk is. 15 nappal késõbb született a baba. magától indult a szülés, de császár lett

2 hét lemaradásban voltam a 2. trimesztertõl, ezt végig tartottuk is. 15 nappal késõbb született a baba. magától indult a szülés, de császár lett
A kérdező hozzászólása: A lemaradás nem is baj, csak lényeg, hogy ne nõjön tovább a távolság. Volt már csak 1 hét is és most 2 hét.
Ismét a 4 es vagyok. Egyébként ha megnézed a magzati mérettáblázatot, ott egy átlagos 40 hetes magzat 3, 5 kg meg 54 cm... És ehhez vannak a méretek számolva. De ha a 2 hetes eltéréssel megnézed a 38 hetes méreteket akkor látod hogy azbis a teljesen normális kategóriába esik...
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat, így már kicsit jobban bizakodom, hogy egészen egyszerûen csak kisebb lesz és kész.
4-es vagyok. Nekem csak annyit mondtak, hogy ez nem akkora gond, max kisebb súllyal fog születni. Folyamatosan járok uh-ra, 2-3 hetente. Szerencsére kifogtam egy nagyon rendes genetikus dokit. A szüléssel kapcsolatban annyit mondott, hogy a 34. héten megnézzük, hogy mekkora, és akkor megbeszéljük, hogy speciális kórházban kell-e szülnöm, ahol a kis súlya miatt el tudják látni (ugye ilyenkor kora babának veszik) vagy szerinte megfelelõ lesz a súlya, és akkor pedig nála szülhetek. 2. babám lesz, az elsõnél is megvolt a 2 hét lemaradás, õ a 41. héten született 3 kg-mal.
Nálunk is ez volt a fiammal. A 26. héten voltunk 4D-n, és ott még minden jó volt, korának megfelelõen fejlõdött utána kezdett lemaradni. 28-29 hetesen már csak 26-27 hetesnek feleltek meg a méretei. Doki ezzel nem is foglalkozott, 33 hetesen nézte meg újra, akkor is tartotta a 2 hetes lemaradást, többet már meg sem nézte. 39 hetesen született 43cm-rel, 2360g-mal, medencevégû fekvés miatt császárral. Ügyeletesnél szültem, csodálkoztak is, hogy a doki nem vette észre, hogy kisebb, mint kellene... 2-3 napig megfigyelésen volt az intenzíven, de egyébként semmi probléma nem volt, méretétõl eltekintve erõs, stramm kisfiú lett, és kint gyorsan összeszedte magát. Most úton van a kistesó, jelenleg 25 hetes vagyok, 3 hét múlva megyek újra dokihoz, kiváncsi vagyok, hogy megint megismétlõdik-e.
A kérdező hozzászólása: A mért értékek kisebbek, mint ahol épp a terhesség tart. tehát nekem 24 hetesen 22 heteshez tartozó méreteket mértek.
Hogy értettétek, hogy lemaradt? Ez alatt mit kell érteni?
A kérdező hozzászólása: ja 25 hetes vagyok most én is, és látszik, hogy terhes vagyok, de én mindig azt látom, hogy a hasam sem nagy
A kérdező hozzászólása: Kedves utolsó Válaszoló! Neked mit mondtak erre az orvosok. Nekem mondták, hogy izgulós lesz végig, meg követni kell, meg lehet hogy majd kell infi meg elõbb kell megszülni ha nagyon nem akar nõni. nagyon nagyon aggódom. Minden rendben lesz?
Szia. Engem is érdekelne, én 25 hetes vagyok, szintén 2 hét lemaradásunk van, lába 3 héttel van lemaradva.
40.héten (második vagyok )
28.héttõl kezdõdött a lemaradás , 2720gramm, 46cm lett a fiam 40.héttel, császárral.
Sziasztok! Hogy vagytok? Voltatok azóta UH-n? Babák rendesen növekednek? 9-es válaszoló

Mekkora az L-es foci mez?

Legjobb válasz: Ez sok mindentõl függ. Milyen márka, milyen típus, milyen fajta... nincsenek megadva méretek?

Ez sok mindentõl függ. Milyen márka, milyen típus, milyen fajta... nincsenek megadva méretek?
A kérdező hozzászólása: http://shop.ujpestfc.hu/index.php?pg=catalog&product_id=147 errõl szeretném tudni, h nagyjából mekkora lehet...
Végig néztem, de sehol nem találtam adatokat, hívd fel a shopot.

Mekkora az S-es, M-es, L-es, XL-es, XXL-es stb. péniszméret?

Hány cm-nek felel meg? Én nem értek hozzá, és mindenképpen tudni szeretném de a neten semmit se találtam ezzel kapcsolatban. Előre is köszönöm az ÉRTELMES válaszokat. 18/F

Legjobb válasz: Az XS-et kihagytad. Az 10 cm alatt van.

Az XS-et kihagytad. Az 10 cm alatt van.
Szerintem: XXS: 9 cm alatt (bébiméret :D) XS: 10-11 cm (talán a kisfiúké ekkora) S: 12-13 cm (átlag alatti) M: 14-16 cm (átlagos, ez a leggyakoribb) L: 17-18 cm (átlag feletti, ideális méret szerintem) XL: 19-20 cm (kifejezetten nagy) XXL: 21 cm felett (pornósztárok kategóriája :D)
jaja, ez már kb reális. Egyébként a magyar fiúk nagy általánosságban abszolút nem panaszkodhatnak nemzetközi viszonylatban. De ne is tegyék, mert aztán csak a jó isten a megmondhatója annak, milyen durva komplexusok lavináját indítja el, ha egy fiú észre veszi, hogy az övé az átlagnál kisebb ... ayayy.
Mi az, hogy "16, 1 - 19, 0 (legáltalánosabb)"? Ez egy marhaság.
Akkor nekem "L-es" :DDD
S: 14 alatt M: 14, 0 - 16, 0 L: 16, 1 - 19, 0 (legáltalánosabb) XL: 19, 1 - 22, 0 XXL: 22, 1 - tõl
Az elsõt annyiban módosítanám, hogy: M: 13-16 Így korrektebb.
mert, kedves utolsó, mi az, ami nem marhaság? szted hogy van ez?
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszönöm a válaszokat.

Mekkora pitbikeot vennétek. Nekem a 125ös jobban bejön de teljesítményileg melyiket ajánlanátok? úgy hallottam majdnem ugyan azt tudja mint egy 50-es! Nekem lehet elég lenne az 50-es mert nem tudom mennyire nehezek ezek.17/L

Legjobb válasz: csak is 125 az 50es szet hullik es csak ovodasoknak meg kis iskolas gyerekeknek valo..nekem 125 volt 4t best..na mar most en 185cm 100kilo vok..ha alattam kerekre tudott alni a 125ös akk nem hiszem h egy teljesitmenyi szinten lenne egy 50essel..csak 125öst vagyel abbol is inkabb legyen dragabb de jolegyen vigyazni kell a gagyikkal

csak is 125 az 50es szet hullik es csak ovodasoknak meg kis iskolas gyerekeknek valo..nekem 125 volt 4t best..na mar most en 185cm 100kilo vok..ha alattam kerekre tudott alni a 125ös akk nem hiszem h egy teljesitmenyi szinten lenne egy 50essel..csak 125öst vagyel abbol is inkabb legyen dragabb de jolegyen vigyazni kell a gagyikkal
A kérdező hozzászólása: például mit ajánlanál ami jó, megbízható de viszont nem is egy fél vagyon?
http://www.kepesmotor.hu/honda-krossz/p590073&st=pitbike&nc=.. http://www.kepesmotor.hu/brand-krossz/p656495&st=pitbike&nc=.. hirtelen gyors nezesben ez a kettö..van olcsobban is teny..de ha mar normalisat akarsz annak az ara is meg van..van 75k ert is de lehet h 2honap mulva a 3x arat költöd ra
A kérdező hozzászólása: köszi! ezt a WT-t holnap felhívom szerintem. nagyon tetszik!
azon en is elgondolkodtam..kar h nem vok mo.n nincs mit
A kérdező hozzászólása: szerintem a WT az egy orion agb 29. 125 ös ... nem ??
passz de az orionokkal se szokott semmi gaz lenni..nekem volt egy birta a strapat..igaz gyorsan sikerult elcserelni egy megjobbra

Daewoo Kalos sedanra szeretnék ponyvát venni. Mekkora méretű kell rá? Elég lehet az M-es, vagy kell az L-es? Szeretném, ha nem lenne se túl kicsi, se túl nagy. Köszönöm a segítséget előre is! 26N

Az autó méretei a következ?k:

Legjobb válasz: Állítólag a ponyva alatt befülled és jobban rozsdásodik.A te dolgod.Én az "M"-est venném.

Állítólag a ponyva alatt befülled és jobban rozsdásodik.A te dolgod.Én az "M"-est venném.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!