Találatok a következő kifejezésre: Meddig mehet a (68 db)

Meddig mehet a tulajdonos és annak bérlői az idegeinkre, ha nem akarunk és nem is tudunk elköltözni lakásunkból?

Igaz az, hogy aki magánvállalkozóként bérel üzletet és tevékenysége nem engedély csak bejelentés köteles, annak nem lehet korlátozni a nyitvatartási idejét? Szépségszalon üzemel a lakásunk alatt, már 15 éve. Kettes társasház vagyunk: lent üzlet, fent lakásunk. Az üzlet tulajt és bérl?ket is váltott, a szépségszalon megkötés maradt, de attól kezdve pokol lett az életünk! Az állandó zajjal (csapkodás, napi 50x ajtóbevágás stb. ) megkeserítik az életünk. Néha éjjel és hétvégén is. Arra hivatkoznak, magánvállalkozók és vendég van, így akkor és addig dolgoznak, amikor akarnak. Persze csak a barátn?k a "vendégek". Ez odáig fajult, hogy birtokvédelmi ügyben a jegyz? nagy nehezen hozott egy határozatot, hogy tartózkodjanak az ilyen magatartástól, és m?ködésükkel ne zavarják a nyugalmunkat, de csak rosszabb lett a helyzet! Azóta mélynyomó is ordít a falon. Ha ablakot nyitok, felkiabálnak. Szándékos a mindennem? zaj, a provokálás, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy nem tör?dni vele! Az tulajt a kialakult helyzet nem érdekli. Hiába kértem tegyen valamit, az a válasz ne zaklassam! Ráadásul az Önkormányzatnál dolgozik… Gondolom ezért volt, hogy az els? birtokvédelmet is csak ügyvéd segítségével tudtam véghezvinni. Újabb kérelmem elutasított a jegyz?, forduljak Bírósághoz … Az ügyvéd felkészített, hogy nagyon nehéz-adott helyzetben szinte lehetetlen visszavonatni a m?ködési engedélyt és bizonyítási eljárást lefolytatni-, mert hát akkor ?k arról hoznak tanút, amir?l csak akarnak…és sosem lesz vége! Ráadásul, hogy bizonyítom az, hogy mindez állandó és zavaró, ha más szomszédunk nincs? Felajánlottam, hogy kibérlem én az alattunk lév? üzletet, akkor nyugi lenne vagy hozzon új bérl?t a tulaj, de kinevetett. Szerinte én vagyok ideggyenge és hisztis…Lassan igaza lesz! Már az utcára sem megyek ki, mert el kell mennem az üzlet el?tt... Az elmúlt egy évben vérnyomáscsökkent?t és nyugtatót írtak fel, sokat romlott a járásom, bár a háziorvosom nem érti mit?l romlott az állapotom. (Nem hinném, hogy fentr?l bármivel zavarjuk ?ket,50-es házaspár vagyunk, gyermek és állat nélkül. Férjem reggelt?l-estig más városban dolgozik, de esténként vagy hétvégén már ?t is megviseli a helyzet. Én gerincbetegség miatt itthon vagyok, tornáznom kellene, de elbliccelem, hogy ne zajongjak, nem ordít zene, nem porszívózom éjjel- nappal és nem járkálok kopogós cip?ben – szerintem mi ezt nem is bírnánk. Sajnos! )

Legjobb válasz: jelentsd fel õket az apehnál. egy névtelen telefonálás és az apeh mindent köteles kivizsgálni

jelentsd fel õket az apehnál. egy névtelen telefonálás és az apeh mindent köteles kivizsgálni
rossz hírem van: amit leírtál az a te szemszöged ... az igazsághoz az övüké is kellene (tapasztalatból írom)
Amíg az a kényelmesebb megoldás.
Végül is?Bármeddig...sajnos
Véleményem szerint a hit, vallás, egyházak az akkori kor médiájának feleltek meg. A céljuk az emberek elbutítása saját kényük kedve szerint. Hány tudóst, feltalálót gyilkoltak meg, mert a valóságot állították? Ha nem sikerült volna õket lenyomni akkor még mindig lapos lenne a Föld, és körülötte keringne a Nap...
Isteni "logika": "Megbántottatok, ezért tessék itt van a fiam, öljétek meg, hogy megbocsáthassak nektek."
Mi a kérdés?
Sajnálom, de a "tudni" nem egyenlõ a "látni" igével, még a latinban, illetve a görögben sem és a többi zavaros fejtegetésed is ilyen nyögvenyelõs.
Nagyon is jó kérdés! Sokan (fõleg a vallási fanatikusok, vagy a keményvonalas ateisták) gondolják úgy, hogy ez a két dolog nem fér meg egymás mellett. Pedig nagyon is megférnek! Szerintem hinni abban kell, amit nem tudhatunk biztosan - és sok ilyen dolog van! A tudósok tudják a legjobban, hogy mennyi minden van még, amit nem tudunk. Mégsem gondolom úgy, hogy a hit "csak" azokat a lyukakat tölti ki, amiket a tudománynak még nem sikerült. A vallásos hit legalábbis arról szól, hogy hogyan éljük az életünket jó emberként, hogyan legyünk erkölcsösek, és nem utolsósorban: hogy bízzunk egy felsõbb erõben, akinek a tudása, jósága, szeretete jóval felettünk áll. A tudomány nem ezeket kutatja, hanem pl. hogy mi hogyan mûködik. Ezért nem jó, ha a Bibliában keresünk tudományos magyarázatokat, vagy hogy ha tudományosan akarjuk bebizonyítani, hogy van-e Isten. Egyik sem fog sikerülni.
"Sajnálom, de a "tudni" nem egyenlõ a "látni" igével, még a latinban, illetve a görögben sem és a többi zavaros fejtegetésed is ilyen nyögvenyelõs." Drága válaszadó, most gondolom, benyomtad a Google fordítóba a "tudom" igét, és kiadta neked az újgörög variációt (xeró-boró). De ezt se az attikai nyelv, se a koiné nem ismeri. De hogyha vetted volna a fáradtságot, megkeresvén valamelyik online szótárban οἶδα szó jelentését és etimológiáját, akkor azt az elsõ oldalon megtaláltad volna: http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CF%89
A kérdező hozzászólása: Már vagy tucatszor lett idézve, hogy az ún. " pogány " források nem Jézus kortársai, késõbb, vagy jóval késõbb születtek. Arra hivatkozni nem lehet, a tanítványok meg enyhén szólva is elfogultak, arról nem beszélve, hogy senki sem tudhatja, hogy mit mondtak és mit mondatnak velük. A görög-római szellemiségnek valóban a látás, érvelés, bizonyítás alap létjellemzõ volt. Ezért hihetetlen, hogy ne tettek volna említést bármi szokatlanról, mert még a vulkánkitöréseket is feljegyezték, pedig az gyakoribb volt, mint bármilyen csoda.
A kérdező hozzászólása: Még annyit, a másolás mitõl hiteles forrás?
Kedves Latinoloquus! Ne hülyíts minket, légy szíves, nem a gyülekezetben prédikálsz. Olvastam Tacitust, de Te is megteheted: http://web.eotvos.elte.hu/emgtsz/docs/tacitus.pdf aki csupán pár sort ír a Nero által kivégeztetett keresztényekrõl, akiknek a babonája szerint valami Krisztus követõi, akit állítólag Pilátus kivégeztetett Tiberius idejében. Vagyis az egészet babonának tartja. Flaviust és Suetoniust is olvastam és semmilyen hiteles forrást nem találtam benne a kereszténységrõl, igaz én nem azért böngésztem, csak érdekelt, vagyis bizonyára elkerülte a figyelmemet. Kérlek idézd a részeket!
Kedves tzolko! Nem gondoltam volna, hogy az eidenai perfectuma után kibújik belõled a klasszika-filológus. Ha tényleg az vagy, akkor mit mondani nem tudok. Itt olyan forrásokat soroltam fel, amelyek a kereszténységet mint létezõ jelenséget írják le. Nem mindegyik szól önmagáról Krisztusról, de a Tacitus-féle igen. Ami pedig Tacitus hangnemét illeti, az lényegtelen. Suetonius Claudius 25 idézete azért érdekes, mert megegyezik az ApCsel 18:2-vel, a zsidók Rómából való kiûzésével, ami szintén az ApCsel hitelességét bizonyítja. Plinius említett levele pedig csak keresztényekkel foglalkozik és arról, hogyan járjon el velük.
Dehogy nincsen Biblián kívüli adat: - http://www.magyar-kozosseg.com/Bibliakor/didakhe.pdf. A történészek a Didakhé keletkezését az evangéliumok keletkezéséhez datálják. - http://churchofgod.hu/content.php?act=kelemen Kelemen, római püspök levele a Korintusiakhoz. Ebben már vannak Máté-idézetek. - http://www.earlychristianwritings.com/text/muratorian-latin... A Muratori-kánon még le is írja az evangéliumok keletkezését. Van még ezenkívül Antiochiai Szt. Ignác levelei, azt csak azért nem említem, mert rám vetnéd, hogy létezik egy hamisított, hosszabb verziója is a leveleknek. De az elõbbiek teljesen megegyeznek az adott korral, Pál leveleinek szellemiségével.
Bocs, most nincs idõm utánanézni, de nem is nagy kedvem van hozzá, mert az elõzõ "hiteles" adataid olyannyira semmitmondóak, hogy tisztára hülyítettnek érzem magam és én restelkedem helyetted is.
Kedves kérdezõ, Nem akarom semmiképpen a tudományt lebecsülni, de el kell ismerni, hogy a tudomány, annak ellenére, hogy axiómákra, tételekre tehát hitre alapul, máig nem volt képes a hit lényegét kifürkészni. Péter barátunk nem csak remekül megfogalmazta válaszát, szerintem teljesen igaz is amit írt. „A hittel élés alapjaiban írja felül a tények világát.” Péter erre nem adott magyarázatot, és nem tudom mennyire ért egyet velem. Szerintem létezik egy magasabb rendû természeti törvény (Isten egyik 'jellemvonása'), ami bármely más törvényt alkalomadtán érvénytelenít, és egy ilyen alkalom egy értelmes lény mint az ember, tökéletes utasítása. De az ember nem ismeri ezt a törvényt, ez a törvény következetesen (az emberi tudat számára) csak véletlenszerûen érvényesül. Az ember azonban megismerheti ezt a magasabb rendû természeti törvényt, és megtanulhatja tudatosan alkalmazni, akkor a tények követik tudatát, míg korábban csak meggyõzõdhetett a tényekrõl. Szó szerint igaz az, hogy a hit segítségével akár egy hegyet odébb tehetünk, ha ismerjük ezt a törvényt. Názáreti Jézus Ismerte ezt a törvényt és képes volt tudatosan alkalmazni. Azok a dolgok melyeket sokan csodáknak neveznek, mások lehetetlennek tartanak, ezen a törvényen alapulnak. Ez a törvény azt hozza létre amit egy ember kíván, elképzel és elhisz, helyesebben biztosan tud anélkül hogy bizonyítani lehetne, gyakran akár a legszilárdabb bizonyítékok, tények ellenére.
Na és amirõl Te beszélsz, az nem nyitottság, hanem hiszékenység...
Szóval a vallásosak között csak úgy hemzsegnek a homokosok, a piások, a narkósok, akik a hit segítsége nélkül leszokni sem tudnak? A pedofilokat kihagytad! Gratulálok, szép kis társaság! Tisztára elvonókúra. Szóval ezt jelenti az: - "Uram, szabadíts meg a gonosztól" - esengés. Bocs, de feladtad a labdát, hát lecsaptam.... :)
Kedves Filozmen. A hit a nem látott dolgokról való szilárd meggyõzõdés. De olyan dolgokról amik logikusak. Pl a levegõt sem látjuk, de hisszük, hogy van mert belélegezzük, vagy elhisszük, hogy holnap is fel kel a nap, bár még nincs holnap... Én személy szerint nem megyek azokon felül mikrõl meglehet gyõzõdni. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: Vallásos szemlélettel gyakran idézett gondolat: "A tudományhoz is hit kell. " Ez úgy gondolom szembenáll minden józan szemlélettel, hiszen össze akarja mosni a hit különbözõ fokozatait, azaz, a vallásos olyan magasszintû, mint a tudományos hit, amibõl késõbb bizonyosság lesz, vagy a tudomány sem több a vallásos hitnél, sõt, nem érhet föl az Isteni kinyilatkoztatáshoz. Van különbség aközött, hogy " hiszem, mert érzem ", vagy " hiszem, mert tudom ennek és ennek kell bekövetkeznie és be is következik ". Vallásosak! Cáfoljatok meg, ha szerintetek nem így van.
A valóság és (a mi esetünkben) az Istenben való hit az különbözõ kategória. Nem célszerû egymás ellen állítani õket mert az sehová nem vezet. A szószékrõl sosem hirdeti a pap hogy ez vagy az a kémiai, fizikai, matematikai tétel hibás és alkalmazhatatlan. Egy egyetemi tanár a katedráról szintén az emberiség jelen tudását adja át és nem az õ saját hitét plántálja a hallgatókba. Az ember szabad akaratára van bízva hogy milyen elven tevékenykedik a maga és a környezete javára: materialista vagy idealista./anyagelvû vagy "hívõ"/.
Szia! Önmagadról mit hiszel és mit tudsz? Másként, mi az amiben biztos lehetsz és mi az a tények világa?
Pl. mert a tények nem tények?
A hit azt jelenti, hogy nem tudok valamit, de a bizonyosság hiánya ellenére is elhiszem, hogy úgy van. A tudás azt jelenti, hogy bizonyos vagyok valamiben, tehát nem kell hinnem benne. Véleményem szerint a kettõ közti egyensúly megtalálása a kívánatos. Aki hisz, jól teszi, ha tudással is felvértezi magát. S aki a bizonyosságot keresi az is engedhet néha a hitnek.
Szerintem ez egy sorrendiség, mert elõször volt a hit, aztán született meg a tudás. Általában valóban nem állítható szembe, de némely kérdésben, ahol a hit, vagy a vallás egyszerûbben, illetve tévesen említ dolgokat, olyasmiket, amit a tudomány már feltárt, valóban van ütközés, de a hívõk többsége szerencsére nem vonja kétségbe a tudomány eredményeit. Azoknak, akik ezt mégis megteszik, nem könnyû a dolguk és szerintem az Õ bajuk, ha tudatlanok maradnak és néha egészen elképedek, milyen ostobaságokat hangoztatnak egyesek. Az külön érdekes, hogy az érvelés stílusából néha még az is kitûnik, hogy egyébként egyáltalán nem tökkelütött némelyik, bár kétségtelenül akad, aki megérett a gumiszobára.
Kedves Péter! Válaszod kétségkívül remekül volt megfogalmazva, de azt meg kell értened, hogy ezzel a pár sorral nagyjából százezer órányi prédikációt tettél hiteltelenné és számtalan embert fordítasz el a vallástól, olyanokat, akik a keresztény eszmerendszerrel esetleg szimpatizálnak.
Péter szavai két szóba sûrétve: Fuck logic.
Sziasztok! Nos azért mert ti nem hisztek benne, a hit még mûködik ma is, én és keresztény testvéreim naponta tapasztaljuk. Amikor reménytelen emberek reményt kapnak, aki homoszexuális volt, és tisztes családapa lett, mert Isten megszabadította, amikor alkoholbetegek hit által megszabadulnak, vagy a drogok fogságából, számtalan napi tapasztalat megerõsíti a hit hatalmát. Jézus ma is tesz csodákat, és a hittel élés felülírja a tények világát. Az igazi józanság ez, és nem a tudomány álarca mögé való elbújás. Persze ehhez nyitottság kell, azt pedig a racionális értelem fogsága nem engedi meg... Én csak sajnálni tudom, mert nem tudjátok mibõl maradtok ki... Üdv. Péter
Kedves barátom! Nyelvészeti példád nem volt túlságosan meggyõzõ, hiszen számtalan szót tudnék említeni különféle nyelveken, amik valamilyen szóból képzõdtek, vagy legalább is hasonlítanak rá, de teljesen mást jelentenek. Mondjuk a "tulajdonképpen" szavunk, ahol a tulajdon bizonyára nem véletlen, hiszen németül is hasonló ez a szóképzés. De ha ez zavar téged, akkor elismerem, okos vagy és bizonyára kiválóan tudsz görögül, én nem. Ha 200 éve tömik a hívek fejét, hogy a kereszténységet hitelesen leírták a római történetírók, akkor 200 éve kábítják õket. Az általad belinkelt ApCsel részt elolvastam és semmitmondó történetek közt találtam benne erre való utalást, de ez semmit sem jelent, hiszen egy nép kiûzetése mégiscsak nagyságrenddel nagyobb esemény, az ott leírt apró történeteknél és semmi csodálatos nincs benne, ha ezt megemlítik, hiszen minden történelmi regénynek van valami valós kerete, fontos és megtörtént események szolgálják a sztori vázát, így hát ez ugyan semmit sem bizonyít. Azt is meg kell értened, hogy nem a középkorban élünk, az információ korszakában mindenki elõtt teljesen világos, hogy minden híradás tendenciózus is egyúttal. Egy újságíró bármilyen hírbõl bármit meg tud írni. Bemutathatja cikkének szereplõjét áldozatnak, de bûnösnek is és gyakran ott sikkad el a lényeg, vagy kap teljesen ellentétes értelmet, amirõl nem írnak, amit éppenséggel elhallgatnak. Már csak azért is teljességgel gyanúsak a leírtak, mert túlságosan részletes apró történetek, amik nagyban hasonlítanak a kitalált regényekhez és stílusuk is hasonló a fentebb említett Suetonius féle sorokhoz, amiben a rég halott Chresztosz uszítja a zsidókat marakodásra. Az írója feleslegesnek véli hitelt érdemlõen alátámasztani írását, sehol sem mellékel dokumentumot és gyakran elveszik a részletekben. Jellegzetes az a mód, ami egy, egy ember reakciójából von le általános következtetést a tömegek álláspontjáról. Ez kérlek irodalom, nem dokumentum. Nem hiteles.
Mindenki pontosan addig mehet el veled szemben, ameddig te tétlenül hagyod.
Ezek nem szép szavak, ha a tartalmuk sértõ. Mondd inkább úgy, hogy nem trágár emberek. Nincsenek alacsonyabb rendû emberek, csak emberek kisebbrendûségi komplexussal. És az utolsónak igaza van: addig mehet el, amíg hagyod.
Én nem vagyok sznob, mégis szépen beszélek, és nagyon kulturált szavakkal tudok bárkit elküldeni a fenébe. Olvasottnak hívom magam, és mûveltnek. Meg néha zseninek.
a kis boltig
Sznob? Nektek mindenki sznob, aki nem minimálbérbõl tengõdik, emellett még mûvelt is. Ha nem kedveled az illetõt, akkor szakítsd meg vele a kapcsolatot, ennyi.
Velem nem sokáig mert Én speciel arcon köpöm a gyökereket. Nincs annál megalázóbb. Én nem hagyom hogy lenézzenek, ha mégis lenéz arcon köpöm, hogy legyen rá oka.Ilyen egyszerû.
Igen! Nagyon is! Pl. Jockey Ewing a Dallasból. Nos õ is így sértegetett mindenkit.

Meddig romolhat még a Forint értéke? Meddig mehet még tovább így a svájci frank és az euro?

Legjobb válasz: Kedves elõzõ,azért vettem fel lakáshitelt mert nem akarok albérletbõl albérletbe költözni egész életemen át és nem azért mert hülye,felelõtlen vagyok

Kedves elõzõ, azért vettem fel lakáshitelt mert nem akarok albérletbõl albérletbe költözni egész életemen át és nem azért mert hülye, felelõtlen vagyok
"KIt érdekel ?" te hülye vagy???? nagyon sok embert érdekel
KIt érdekel ? egy épesszü normális embernek nincs hitele és nem forintba van a pénze nagy része (nekem is csak azért van belöle elfekvöbe itt ott mert itt még az euro-t nem ismerik a boltosok...)
Ez ugye csak egy költõi kérdés :)
"Meddig romolhat még a Forint értéke?" Lebegõ árfolyamrendszer van, akármeddig "romolhat". 310-320 körül szerintem már beavatkozna a nemzeti bank, mert az már veszélyeztetné az inflációs célkitûzéseket.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés, ha valaki tudná, akkor csomó pénzt kereshetne az árfolyam ingadozásokon (a spekulánsok is ezt csinálják). De valószínûleg hamarosan megint nõni fog. Görögöknek adnak egy halom kölcsönt, a lázongások meg szép lassan megnyugodnak. De Görögország is nagy vicc amúgy 53-55 év a nyugdíjkorhatár, de csomóan már ötvenévesen elmentek nyugdíjba (és nem a rendõrök meg a katonák). Meg háromszor olyan magas a nyugdíj, mint Szlovákiában, szóval no comment. DE nem tudom lehet-e, de ha lehet, akkor érdemes lenne valahogy forintalapúra átváltani a hiteledet, a devizahitelek mindig iszonyúan veszélyesek.
A kérdező hozzászólása: 8:00 Igen is sok embert érdekel, akinek lakáshitele van. Sajnos nem mindenkit tud anyuci és apuci támogatni, és a feneke alá tenni a lakást, valakinek "küzdeni" kell érte, és az megint más kérdés, hogy kinek a megtakarított pénze milyen devizában van, és rohadtul senkit itt nem érdekel hogy a pénzed miben van, meg az se, hogy van pénzed.
Pontosan Nincs maximálva felmehet akármeddig
Gyakorlatilag akármeddig. Elméletileg akár 1000Ft is lehet a svájci frank és/vagy az euro is.
tegnap 08:47 Nehogy azt hidd, hogy a lakáshitelek törlesztõrészletei a forintárfolyam változásai miatt emelkednek. Ez csak duma.

Februárban vár rám egy laparotómiás műtét. Méhben való myoma eltávolítása. Írjatok le mindent amit tudtok ezzel kapcsolatban. Meddig kell bent lennem? Meddig tart a lábadozás? Fájdalom? Stb

Legjobb válasz: Ez egy nagy hasi mûtét (mondjuk nem értem, miért nem laparoszkóppal csinálják) és kb 5-6 napig kell bent lenni. Hasi mûtét után kb 6 hét a lábadozás, és az elsõ pár napban nagyon fáj. 12 óra után kell elõször felkelni, nem kellemes. Ha mindez laparoszkóppal történne, akkor max a 3. napon menetnél haza, és fájdalmad sem lenne igazán. engem így mûtöttek, rá egy hétre már dolgoztam, igaz, ülõ munka.

Ez egy nagy hasi mûtét (mondjuk nem értem, miért nem laparoszkóppal csinálják) és kb 5-6 napig kell bent lenni. Hasi mûtét után kb 6 hét a lábadozás, és az elsõ pár napban nagyon fáj. 12 óra után kell elõször felkelni, nem kellemes. Ha mindez laparoszkóppal történne, akkor max a 3. napon menetnél haza, és fájdalmad sem lenne igazán. engem így mûtöttek, rá egy hétre már dolgoztam, igaz, ülõ munka.
A kérdező hozzászólása: Köszi a választ.Hát nem kecsegtetõ.Azt mondta a doki a myoma elhelyezkedésére és méretére való tekintettel kell így mûteni.
Baromság. Valszeg nem tud laparral mûteni. Nekem gyerekfejnyit vettek ki laparral, gond nélkül.
A kérdező hozzászólása: Na akkor erre rá fogok kérdezni.
Hol mûtenek?
A kérdező hozzászólása: Nyíregyházára tartozok, de ott csak hentesek vannak.Átmentem Debrecenbe
Na, ez azért fura nekem, hogy ott nem csinálnak laparoszkópiát. Elég felkészült a kórház. És az, hogy mekkora, az csak duma.
Engem amúgy a Péterffy-ben mûtöttek, pesten. Ha nem sürgõs a mûtéted, én tuti, hogy nem mûttetném meg magam hasi mûtéttel. Ahhoz képest a laparoszkópos csak sétagalopp, nagyon gyors felépüléssel.

Meddig mehet fel a lázam és ha a borogatás nem segít, mit lehet bevenni?

8 hetes kismama.

Legjobb válasz: Csak a paracetamolt NEM LEHET!!! Aszpirin, algopyrin mehet, ha más van otthon, meg kell nézni a hatóanyagot. Ha sürgõs, ügyeletes gyógyszertárban segítenek. Jobbulást!

Csak a paracetamolt NEM LEHET!!! Aszpirin, algopyrin mehet, ha más van otthon, meg kell nézni a hatóanyagot. Ha sürgõs, ügyeletes gyógyszertárban segítenek. Jobbulást!
Szia!Nekem Rubophent javasolta az orvosom!:)
De bizony, paracetamol hatóanyagú gyógyszert szabad szedni. Ilyen a Rubophen is. (De kérdezz orvost, mert itt eltérõ válaszokat kaphatsz, így nem tudhatod, kinek higgy.)
Szia. Én megkérdeztem a dokimat, azt mondta, hogy 38 fokig ne izgiljak, terhesség alatt ez elõfordul. Ha e fölé megy, illetve más tüneteid vannak, pld. végtagfájdalom, torokfájás, akkor azonnal orvoshoz kell menni. Nekem nem mondta, hogy szedjek lázcsillapítót, de nekem nem lépte át a 38 fokot. Ha mégis beveszel valamit, akkor az algopirint javaslom, mert fájdalomcsillapításra ezt javasolta a nõgyógyászom és az jó lázra is. Remélem segítettem, de ha nagy a baj, inkább menj dokihoz. Ja, és nekem is a 8. héten volt a hõemelkedésem. Üdv:20 hetes kismama
Szia.Èn ugyanígy voltam, meg most fogfa´jás, és a nögyógyászom azt mondta, hogy CSAK PARACETAMOL 500.DE napi max.2-öt.De a legjobb, ha felhívod a kórha´zat, vagy az orvosodat. 34hetes kismama. Ne izgulj, 3 hete én is megfázta, de a hö nem ment 38 felé. Remélem, hogy neked sem. Jobbula´st.
Nekem a Balesetin és a nõgyogyim illetve a védõnõm is a Panadolt mondta, de napi max és tényleg max 1-2 db. 6 hetesen volt egy csúnya sérûlésem és feltárómûtétet akartak végezni a kezemen. a terhesség miatt mindent megtettümk, hogy ezt elkerüljük és csak a Panadolt szedhettem.
Algopyrint ne. Paracetamolt nyugodtan egyszer-egyszer lehet. Tusoljál gyakran úgy hogy fokozatosan hûtöd a vizet. Többet ártasz a bébinek, ha nem veszel be semmit. Údv. Egy 12 hetes gyógyszerész anyuka. Jó babavárást!

24 hetesek! Meddig ér a pocitok? Nekem elég nagy már a hasam, de a köldököm magasságába van a méhem fundusa. Nem kellene már magasabban lennie?

171cm, és 60 kiló vagyok most.(tehát elég vékony. Olyan lenn hordom a pók-pocót:)

Legjobb válasz: A köldököd magassábán szerintem pont jó.Ugy tudom hogy ezekben a hetekben kb.pont a hetek számának felel meg a méh fundusa cm-ben.Tehát a szeméremdombodtól hogy hány cm felfelé

A köldököd magassábán szerintem pont jó.Ugy tudom hogy ezekben a hetekben kb.pont a hetek számának felel meg a méh fundusa cm-ben.Tehát a szeméremdombodtól hogy hány cm felfelé
A kérdező hozzászólása: Ez elképesztõ! H te miket tudsz:) Megmértem, és képzeld, épp 24 cm:) Köszi!:)
:-) örülök h.segithettem, akkor az pont jó

Meddig mehet el egy egoista beteges anya? Meddig bírja így a kapcsolat?

A múlt héten volt életem eddigi legmegalázóbb legundorítóbb hete.Kíváncsi vagyok mindenki véleményére.

Legjobb válasz: Sajnálom, de az az igazság, hogy hosszútávon ez nem fog mûködni. Úgyis mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék a kapcsolatot. Egyetlen megoldás az lenne, ha a párod sem érintkezne velük, de nyilván ezt nem fogja megtenni, nem is lehet elvárni tõle. Elõbb utóbb meg fogod unni, vagy a párod unja majd meg. Idõ kérdése. Egyszerûen meg fogják mérgezni a mindennapjaitokat, már csak a puszta létezésükkel. Ha nem változtatnak ez lesz. Sajnos láttam már ilyet, szerelem ide vagy oda, nem lehetett mit tenni, a legtöbben nem szegülnek ellen a család akaratának és végül az egyik fél kilép a kapcsolatból. Kívánom, hogy nektek sikerüljön megoldani ezt a problémát. Én már biztos elhúztam volna a francba, kínlódjon vele a hóhér.

Sajnálom, de az az igazság, hogy hosszútávon ez nem fog mûködni. Úgyis mindent megtesznek azért, hogy tönkretegyék a kapcsolatot. Egyetlen megoldás az lenne, ha a párod sem érintkezne velük, de nyilván ezt nem fogja megtenni, nem is lehet elvárni tõle. Elõbb utóbb meg fogod unni, vagy a párod unja majd meg. Idõ kérdése. Egyszerûen meg fogják mérgezni a mindennapjaitokat, már csak a puszta létezésükkel. Ha nem változtatnak ez lesz. Sajnos láttam már ilyet, szerelem ide vagy oda, nem lehetett mit tenni, a legtöbben nem szegülnek ellen a család akaratának és végül az egyik fél kilép a kapcsolatból. Kívánom, hogy nektek sikerüljön megoldani ezt a problémát. Én már biztos elhúztam volna a francba, kínlódjon vele a hóhér.
mekkora fergek
Szívbõl sajnálom. :( A párod viszont Téged akar elvenni, Veled akar lenni, szeret, nem? Elhiszem, hogy ez nagyon fájhat most neked, de ha komolyan gondolja a párod a közös jövõtöket, akkor együtt megoldjátok. Persze, azt senkitõl nem lehet elvárni, hogy hátat fordítson a szüleinek, akármilyen csúnyán viselkedtek is... Nehéz lehet elfogadni, de fel a fejjel, menjetek albérletbe, és szeressétek egymást! :)
hát.. ez nagyon nagy szemétség a részükrõl.. nem is tudok rá mit mondani.. még szerencse, hogy a párod veled maradt..nekem azért ment tönkre az egyik kapcsolatom, mert a pasim és a családja vallásosak voltak én pedig nem hiszek istenben és semmi más természetfeletti dologban, ezt a szülei nem bírták elviselni és addig kavartak, hogy aztán szétmentünk ( szép keresztények xd) nálad viszont még ilyesmi ellentétek sincsenek ezért nem is értem az egész dolgot.. ha a párod tényleg szeret , akkor nem fogja érdekelni, a szüleid véleménye, akármit is mondanak rólad.. te pedig ne is foglalkozz velük.. vedd úgy, mintha nem léteznének.. attól még a barátod találkozhat velük, stb.. neked nem kell..
Nem semmi, de fel a fejjel, ha itt is fizettetek albérletet+rezsi akkor máshol is kitudjátok, keressetek hasonlót és minden jó lesz. Fiúk erre mit reagált?
1. A barátod szülei szerintem nem tudják elfogadni, hogy ö már felnött ember. 2. A berugást én sem tartom jó dolognak, szerintem egy felnöttnek tudnia kellene, hogy mennyit bir el. 3. Az, hogy a szülök nem értenek egyet az eljegyzésetekkel, magánügyük, ha nem akarják, hogy az ö lakásukban élj, azt megtehetik. 4. A barátod veled akar élni, akár egy albérletben is, ezzel ö döntött. 5. Azt viszont nem tudom, hogy a szülök ebben az esetben mit tudnak tenni ellenetek, ha rendesen fizetitek az albérletet. A helyetekben NEM adnék meg lakcímet nekik, ha nagyon fontos üzenetük van, akkor irjanak emailt.
Ez van, nem vagy szimpi, nem is leszel.Ha eddig esetleg nyomattak valami pénzt a fiuknak, vagy bármi, az meg fog szûnni.Valami oka van ennek, csak úgy a semmibõl ilyen utálat nem bukkan elõ, ennyi.
Az én barátnõm pont így járt. Annyira ellenezték a házasságot, hogy utána az unokát egy évig meg sem nézték. Aztán az évek során addig mesterkedtek amíg el nem váltak. Továbbá elpereltették a két unokát a lánytól. Továbbá, mivel az após nevén volt a ház amiben éltek a fiatalok, a válás után az após beperelte a barátnõmet visszamenõleg havi 60 ezer ft alberleti díjra, amit meg is ítéltek neki. Ezt csak azért írtam le, hogy a kérdezõ lássa, sajnos egy ilyen családi háttérrel rendelkezõ pasival nehéz lesz az élet. Mert lesznek a házasságában gyengébb idõszakok, és akkor ez a család azonnl a kérdezõ ellen fogja a fiukat hangolni. Abba meg belegondolni is rossz, amikor gyerek lesz. Mikor majd a nagyszülõk kényszerítikna fiukat, hogy vigyék az unokát, ott meg jól mocskolják majd neki az anyjukat. Undorító nép, jobb lenne menekülni még most egy olyan helyre ahol szeretnek.
A kérdező hozzászólása: köszönöm a válaszokat
Ez az, jól csinálja a párod! Csak ne inogjon meg, ne béküljön ki velük addig, míg téged (a fiúk döntését) el nem fogadnak. Határozottan értésükre kell adni, hogy vagy mindkettõtöket kapnak, vagy a fiúkat is elveszítik. Ha tényleg az egy szem fiacskájuk, ezt nem fogják kockáztatni (látod, hogy már most vissza akarják kapni a fiukat, mindenféle ürüggyel próbálkoznak), nem fogják sokáig bírni és kénytelenek lesznek beletörõdni a helyzetbe. Hidd el, csak idõ kérdése, hogy megszokják: 1. a fiuk felnõtt, 2. te is az élete része vagy. Ha ezt nem látják be, akkor nem is érdekli õket a fiuk boldogsága. Az ilyen szülõvel meg (aki nem akarja, hogy boldog legyek azzal, akit szeretek) nem sietnék kibékülni. Egyébként nekik semmi okuk a sértõdésre, hisz ti nem csináltatok semmi rosszat. Õk azok, akiknek engedniük kell.
Bármeddig, amíg a másik fél engedi és amíg nyílvánvalóan nem büntethetõ a tetteiért.
A párodnak le kell játszania ezt a meccset, mert ha veled esetleg vége is lesz, a következõ menyasszonynál is ezt fogják csinálni.A párod találkozzon velük, de álljon ki melletted végig.Sajnos ez az õ háborúja lesz, te csak türelmes tudsz lenni.
A párod, mindenesetre ha meginogna az érzelmi zsarolásuk miatt valaha, gondoljon arra, hogy a következõ menyecske jelölttel is ezt fogják tenni. Soha nem lesz nyugta, ha most engedni fog.
A kérdező hozzászólása: Végeláthatatlan harcnak tûnik július 6.-a óta nem találkoztunk velük, párom sem.Csendes terror van.Idegesítõ csend, mégis mire jó ez?Miért vannak ilyen csendben? Mit szeretnének így elérni? Mikor jut el a párom oda, hogy belátja ez nem egy apró botlás a szüleitõl, ilyet nem tehet senki!!!!!!
De még mindig nem derült ki, hogy mi lehet az oka a viselkedésüknek - miért nem bírnak téged? Ennyire?...
A kérdező hozzászólása: Örülnék neki ha tudnám legalább!! Az eljegyzésünk bejelentése óta áll fenn ez az állapot!Addig nem volt semmi bajuk velem természetesen látszólag.
Itt elsõsorban anyuka mozgatja így a szálakat, vagy apuka is mondta a magáét? Ez lehet csak részletkérdés, de azért érdekelne. Szorítok nektek. A párod úgy vettem ki nem mondja azt, hogy lehetetlenül viselkedtek, és nem tehetnek ilyet többet, ha látni akarják? Õ sem biztos teljesen magában? Gondolom, hogy az érzelmek miatt. Én megértem õt is. Az én apám sem bírja a páromat, de neki meg van rá a nyomós oka, nekem sem egyszerû balanszírozni kettejük között. Drukkolok, mégegyszer nektek.
Valami ismerõs esetleg, vagy rokon, akiknek elmondják mit is gondolnak valójában? Nem lehetne becserkészni, hogy tudd mivel is állsz pontosan szemben? Csak tipp.
Kérdezõ, mi történt azóta?
Engem is érdekelne, hasonló helyzetben vagyok: a párom családja utál vagy tudomást sem vesz rólam, édesanyjával úgy érzem, hogy sikerül megbarátkoznom, de a nagymamájával még mindig nem. A másik mamájával eleinte azt hittem, hogy jól kijövünk, de ahogy mesélte párom: nagyon kavarja a dolgokat velem kapcsolatban. 300 km-rel odébb laknak, ilyenkor nem érdekelnek, csak mikor ünnepekkor ott vagyunk, akkor szaporodnak meg a veszekedések... :/ Nem könnyû.
Ez egy nagyon nehéz szituáció, hosszabb távon így biztosan nem fog mûködni. Mint írtad, a párod szomorú, hiszen akármilyenek is a szülei, mégiscsak a legközelebbi szerettei, akikkel bármilyen rondán is hangzik, miattad, érted nem tartja a kapcsolatot. A szülõk nem fogják annyiban hagyni, ebben biztos lehetsz. Azt azért nem értem és konkrétan nem is derül ki, hogy mi a baj Veled ? Mi a kifogásuk ellened ? Amiket leírtál, azok nem olyan eget rengetõ dolgok, hogy kenyértörésre kerüljön a sor a szülõk és a fiuk között. Bármennyire nehéz is, az nem megoldás, ha a párod nem veszi fel a telefont. Össze kellene szednie magát és nélküled hosszasan elbeszélgetni a szülõkkel, a tényleges okokat kideríteni. Ha ezt megtette és ez sem használ, akkor talán nyugodtabbak lesznek a napjai, hogy mindent megpróbált. Csak mellékesen jegyzem meg nem kimondottan Neked: a "fiúk" a fiú többes száma, a "fiuk" pedig valakinek a fia. Kívánok hatalmas türelmet és kitartást.
Egy nagyon fontos dolgot elfejtenek a párod drága szülei! Hogy ha téged bántanak, a párodat is bántják! Ugyanis õ szeret téged, te pedig õt. Az, hogy nem fogadják el, hogy a fiuk téged választott, a legrosszabb dolog amit elkövetnek a saját fiuk ellen! A boldogságát teszik tönkre! Hogy kerekedhet egy felnõtt meglett emberben, szülõben ennyire felül az önzõség??? Mert ez az. A hab a tortán, hogy eddig kétszínûsködtek és szerepet játszottak! És amikor komolyra fordul a helyzet meg hisztiben törnek ki. Mert ez az! Ebben a helyzetben két dolgot tudtok tenni. Erõsek maradtok és kitartotok egymás mellett. A szülõk meg majd megbékélnek. De az is lehet, hogy soha. Mert a hiúságuk nem engedi, hogy bevallják, HIBÁZTAK!
:) ))Ismerõs. Utána egy évig nem tudtak rólam a szüleim. Következõ találkozáskor már kicsit más volt anyám, de én azért mindig kiálltam a nejem mellett. Amit elértünk, azt csak is ketten teremtettünk meg.... Egyke gyereket nehezen engednek. Pedig az is ugyanúgy felnõ.
A kérdező hozzászólása: A párom reagálása, hogy nem tartja ezt normális dolognak szenved tõle , hogy választás elé állítják a szülei de akkor is a szülei és szereti õket.Viszont én félek attól, hogy a szülei ezek után megnehezíteni próbálják majd az életünket.Állandóan hívogatják majd csalogatják õ ugyanúgy menni fog és a végén pl majd karácsonykor majd én itt õ ott?Vagy ha babánk születik mi lesz?Õk húztak egy vonalat mintha nem léteznék...
A kérdező hozzászólása: Az a baj , hogy így érzem én is és benne van valami borzalmas rossz elõérzet.Pl:Hogy legyen az én nevemen az albérlet mert neki a munkája miatt ez problémás, de ebben a helyzetben neki ott van a visszatáncolási lehetõség a saját anyuci álltal berendezett szép lakásba, amit mondanom sem kell nem akarnak kiadni..
Ne várd el a võlegényedtõl h válasszon a családja és közted, ha "anyósék" miatt szétmentek, akkor viszont annyit is ér a kapcsolat és kár bánkódnod miatta... Ha tényleg tartasz attól, h visszatáncol a másik lakásba, akkor szerintem várjatok még a házassággal, legalábbis beszélgessetek elõtte egy nagyot errõl az egészrõl. Amúgy biztos van ennek valami elõzménye, akár egy félreértés, ami neked fel sem tûnt, vagy bármi más. Mindenesetre én leszarnám a családnak azt a felét... innentõl a pasid dolga kezelni a szüleit... Még egyszer mondom, szerintem ha erre rámegy a kapcsolatotok, akkor annyit is ért...
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat!
Nekem is volt problemam a volt parom szuleivel. A vegen kiderult, hogy azert, mert ha a parom ellen akart mondani nekik, de felt (o is egyke, konfliktus kerulo, akaratos szulokkel) akkor azt mondta a szuleinek, hogy miattam kell ezt csinalnia, de higgyek el neki is az a velemenye, mint nekik. Az exem egy gyava nyul volt es a vegen akaratlanul is a sajat szuleit ellenem hangolta. Mikor kiderult, hogy miert nem birtak a szulei el is hagytam rogton es meg az anyja elnezest is kert a fia neveben.
"A párom jön velem " - szerintem ez a lényeg. Elképesztõen bunkók!
Sajnos azt kell mondanom hosszú távon nem mûködik. A Berugás szerintem menekülés volt a párod részérõl, bár a helyzet hozta. Gondold át jól, nem fog semmi változni akkor sem, ha esetleg összeházasodtok és gyereket szülsz csak rontani fog a helyzeten. Lehet hogy a társadalmi helyzetek az oka annak akarnak elfogadni. A döntés a tiéd, maradsz vagy mész, de nagyon gondold meg! A szülõk mindent megfognak tenni, hogy "visszakapják" fiukat, meddig bírod rajtad múlik!
Nagyon sajnállak mi is végigmentünk hasonlón, csak a párom nagymamája részérõl mert õ nevelte. 7 éve vagyunk együtt nálunk ez kb a 3. évnél volt. A kapcsolatunk pengeélen táncolt se veled se nélküled. Terrorizálták miattam otthon, õ ebbe beleunt és megpróbáltuk külön, akkor kapott másért. Kb 1 hónap volt a külön, de nem bírtuk. Utána felvette a harcot és egy idõ után külön költöztünk azóta meg végképp felvette a kesztyût és nem enged beleszólást. Sok idõ kellett neki mire igazán rájött milyen a családja. Én azt tapasztaltam, hogy minél jobban bántottak engem annál jobban távolodott tõlük, minél jobbak voltak hozzám úgy talált vissza is hozzájuk. Én azt mondom hogy 1 napot nem maradtam volna náluk ezek után. És rájuk sem nyitnám az ajtót. Nagy erõ kell hozzá de te nem szapuld õket a párodnak semmi. Engedd had menjen is hozzájuk. Minél jobban bántanak téged elõtte és te semmit nem csinálsz annál jobban fog húzni hozzád a párod. Ehhez nagy erõ kell. Eleinte én is hadakoztam és rosszabb volt. Mikor rájöttem hogy ne mondjak, tegyek semmit, annál jobban húzott hozzám. Mert én különb voltam, nem mondtam semmit a nagyszülõkra. Tedd ezt te is és nem lesz gond. Csak nehéz megcsinálni.Ez az én tapasztalatom. Amúgy nálunk még sokkal cifrábbak is történtek és ami a legrosszabb hogy sokszor a hátunk mögött, és csak a valamiért jönnek.
12:08-as! Jól csináltad, a nagy lakodalomnál sokkal fontosabb, hogy van egy rendes, szilárd párkapcsolatod!
A kérdező hozzászólása: A további történet: Az elmúlt hetekben elköltöztünk.Együtt és szépen lassan berendezkedünk.Ennek a szörnyûségnek már 4 hete.Azóta egyszer jártak a szülõk Bp-en lecserélni a zárat a saját fiukkal is minõsíthetetlenül beszéltek és viselkedtek.Ez volt 2 hete.Még õk játszák a sértõdöttet és a fiukkal sem beszélnek.Nem tudom mit akarnak ezzel elérni? 1 szem gyereküket így elfelejtenék? Vagy a terv része , hogy hetek óta nem keresik?
ne foglalkozz velük! fõljenek csak a saját levükben...
Történt azóta valami Veletek? Kíváncsi vagyok a fejleményekre.
Érdekes: amíg csak barátnõ voltál, minden rendben volt, tehát igazából nem veled van a bajuk, hanem azzal, hogy a fiúk nõsülni akar. Erre hívd fel a párod figyelmét, azzal, hogy ha netán ti már nem lesztek együtt, a következõ "asszonyjelölttel" valószínûleg ugyenezt csinálják majd. Ezt igazolja az is, hogy az a bajuk, hogy a fiúk miattad kevesebb idõt tölt velük. Viszont ha belegondolnak, ez a normális dolog, hiszen felnött férfi, aki elég érett arra, hogy családot alapítson és onnantól kezdve az legyen az elsõdleges. A szülõknek el kell tudni engedni a gyermeküket. Ha nem képesek rá, az már pszichológiai eset.
A kérdező hozzászólása: Sziasztok! A történet itt folytatódik!

Ki mit gondol, mikor lessz a 3. világháború? Meddíg mehet ez így?

ha jó tudom már meg jósoták igaz??

Legjobb válasz: A világ végét is ezerszer megjósolták már. Ha lesz 3. világháború, akkor az nem olyan lesz, mint az eddigiek, hogy gránátokat, meg bombákat dobálnak egymásra az országok, mert már minden nagyhatalomnak van olyan tömegpusztító fegyvere, amit ha ledob, akkor elpusztíthatja vele az egész Földet, vagyis saját magukat is. Sokat hallottam már arról, hogy a 3. világháború nem a frontokon, hanem a politikusok között a fehérházakban fog eldõlni, az gyõz akinek kegyetlenebb biológiai fegyvere van, de az nem kerül ledobásra. Csak felmérik, hogy kinek milyenje van, aztán az alapján döntik el, hogy ki lesz a legfõbb hatalom. Ha jobban belegondolsz félig- meddig már most is ez megy a világban. Nem kell attól tartanod, hogy holnap tankokkal megtámadják Budapestet. Max. a magyar rendõrség, a kormány parancsára...:D Najó ez rossz vicc volt...

A világ végét is ezerszer megjósolták már. Ha lesz 3. világháború, akkor az nem olyan lesz, mint az eddigiek, hogy gránátokat, meg bombákat dobálnak egymásra az országok, mert már minden nagyhatalomnak van olyan tömegpusztító fegyvere, amit ha ledob, akkor elpusztíthatja vele az egész Földet, vagyis saját magukat is. Sokat hallottam már arról, hogy a 3. világháború nem a frontokon, hanem a politikusok között a fehérházakban fog eldõlni, az gyõz akinek kegyetlenebb biológiai fegyvere van, de az nem kerül ledobásra. Csak felmérik, hogy kinek milyenje van, aztán az alapján döntik el, hogy ki lesz a legfõbb hatalom. Ha jobban belegondolsz félig- meddig már most is ez megy a világban. Nem kell attól tartanod, hogy holnap tankokkal megtámadják Budapestet. Max. a magyar rendõrség, a kormány parancsára...:D Najó ez rossz vicc volt...
Már most is tart! Nem vetted észre?????? hmmmm......
Hát mert szemetek.. a mi pénzünkbõl élnek.. és rohadtul letojják a sorsunkat.. lehet h azt mondják h foglalkoznak velünk..meg h nekik mi, az ország népe vagyunk a legfontosabbak.. egy nagy fenét.. az a lényeg h õk non sok pénzt zsebeljenek be, és jól járjanak. Az emberek meg le vannak tojva. Hát ebben az országban sajnos ez van.
Elég nehéz a kérdésre válaszolni. Szerintem azért szerencsére most már elsõsorban nem azt nézik, hogy ki áll jobban katonailag, hanem azt, hogy kinek jobb a gazdasága. Viszont elgondolkodtató ez a mostani, Észak Koreai konfliktus is.. Remélem ha komolyabbra fordul a helyzet, és folytatják a kísérleteket az ENSZ Biztonsági Tanácsa tud majd megfelelõ megoldást találni még idõben a dolgokra, és nem lesz döntésképtelen mint a Nemzetek Szövetsége a 2. világháború kitörése elõtt. Úgy néz ki, hogy most mindenki Észak-Korea ellen tiltakozik, de egy esetleges háború kitörésekor-atomfegyverekrõl beszélve-félõ, óriási áldozatok árán tudnák csak megállítani... Nem beszélve a meglévõ, lappangó konfliktusokról, pl. a vallási fundamentalisták viselkedésérõl, akik egy ilyen háborút remekül kihasználhatnak céljuk elérése érdekében. (szóval õk se a nyugattal lennének...)
Elsõ! Az a baj, hogy ez nem vicc, hanem ez a kõkemény valóság!
Elõzõnek, elsõ vagyok: Hát sajnos én is tudom... Majd a választások után ha nem nyernek még be is fog következni... Csak már semmit nem merek konkrétan leírni...tudod a végén még lenyomoznak... Najó sajnos ilyen iróniával kezelem a helyzetet. Már annyit keseregtem azon, ami itt zajlik az országban :(
A kérdező hozzászólása: Még ezen felül arra is kíváncsi lenn´k, hogy honnét a csudából fizetnek a politikusoknak ilyen hatalmas havi fizetéseket?? Mivel lehetne ezt valahogy is korlátozni?? Teszem azt 3 hónapig nem kapnának csak minimál bért, mennyi pénzt spórolnának......Máris egy kicsit jobb lenne a helyzet.Mire fel van akkora fizetésük??Ok ök irányítanak.Az már nem , hogy hogyan.... De ennyi pénzt???
Érdekes, amit írtatok, lehet, hogy tényleg tart már. Azért az biztos, hogy a háború hagyományos módja (közelharc) sosem fog kiveszni, tehát emellett is mondhatjuk, hogy a nyugat újhullámos módon háborúzik, a kelet pedig hagyományos módon... Tehát mondhatjuk, hogy igen, már tart. (A közép meg - mi, magyarok - túlélni kényszerül. Ez is háború... A túlélésért folytatott fajta.)
...csók...?
Pontosan mi történt eddig és milyen visszajelzéseket kaptál?
Bármeddig! Erre nincs szabály és soha nem is volt! Régen más volt , mások voltak a szokások, de az emberek és a világ is más volt!
Ma már mindent szabad, de nem biztos, hogy érdemes is. Nekem még sose jött be az, amiért észrevehetõen kezdeményezni kellett. 23N

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!