Találatok a következő kifejezésre: Ma kaptam egy ügyvédi fizetési felszólitást, (2 db)

Ma kaptam postán egy ügyvédi fizetési felszólitást, bkv-tartozás miatt. Mi van akkor ha nem foglalkozom vele?

Táppénzen vagyok,vagyis már szülési szabin.1-2hét és meglesz a baba.Mit tudnak csinálni,ha nem fizetek?Mert elég vacakul kaptam eddig.

Legjobb válasz: A legroszabb amit tehetsz, hogy nme foglalkozol vele! Ha nem is személyesen, de valakinek be kell menni érdeklõdni, meg elõkersni a papírokat. Elõször azt kell megnézni, hogy jogos-e a felszólítás, konkrétan, hoghy nem évült-e el a büntetés. Ha igen, még akkor is be kell menni ügyfélszolgálatra, és megmondani, hogy szerinted mi a szitu. Ha jogos a felszólítás, akkor meg be kell fizetni, elvégre elkaptak és megbüntettek, azaz minden joguk megvan pénzt követelni, függetlenül attól, hogy te milyen állapotban vagy, meg mennyire szegény. Ha nem fizetsz, akkor elõbb-utóbb valószínû perre viszik, vagy oddadják egy behajtó végnek (nemtom mi a pontos eljárás a bkv-nál)

A legroszabb amit tehetsz, hogy nme foglalkozol vele! Ha nem is személyesen, de valakinek be kell menni érdeklõdni, meg elõkersni a papírokat. Elõször azt kell megnézni, hogy jogos-e a felszólítás, konkrétan, hoghy nem évült-e el a büntetés. Ha igen, még akkor is be kell menni ügyfélszolgálatra, és megmondani, hogy szerinted mi a szitu. Ha jogos a felszólítás, akkor meg be kell fizetni, elvégre elkaptak és megbüntettek, azaz minden joguk megvan pénzt követelni, függetlenül attól, hogy te milyen állapotban vagy, meg mennyire szegény. Ha nem fizetsz, akkor elõbb-utóbb valószínû perre viszik, vagy oddadják egy behajtó végnek (nemtom mi a pontos eljárás a bkv-nál)
Kérj részletfizetést, hivatkozz a körülményeidre, de elõtte kérd az összeg méltányosságból való csökkentését. A csökkentett összegre kérj részletfizetést.
Az hogy ne fizess az MARHASÁG!!! Az igaz volt hogy az ellenõrnek semmi joga nincs semmihez, de ez már a bíróság. Igenis be kell fizetni ha nem akarsz nagyobb bajt.
33 éves vagyok, gyakorlatilag kb 25 éve lógok nótoriusan mindenhol, sose fizettem be semmit, ezután se fogok, amúgy a BKV ellenõr nem hivatalos személy, nem kérheti el a személyes okmányaidat, ha megpróbál feltartóztatni és bunkó, fel is jelentheted, a jog alapján neked lesz igazad, csak ezt sajnos nagyon kevesen tudják......Ha normális az illetõ, én is odadom a papírjaimat, végül is jogos a bünti, õ pedig "csak a munkáját végzi", de ha bunkó, elhajtom a francba!!!!....Ne fizess.....
Marhaság!Még egyszer mondom, NE FIZESS....!
A kérdező hozzászólása: Ez most komoly?De mivel odaadtam a személyimet, elvileg jogos a követelés, nem?????
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a választ!Igazából nem szeretném a szõnyeg alá söpörni, mert ugyse lennék nyugodt.Sajna, jogos, 2003-as tehát éppen az elévülés elött kerestek meg.
Miféle bíróság?!?! Ha ismernéd kicsiny hazánk büntetõjogi affinitását, tudhatnád; Több milliós tételnél kisebb esetekkel nem foglalkoznak, már csak azért sem, mert a sokkal komolyabb, több száz milliós ügyeket is 8-10 évig elhúzzák-már ha elõveszik egyáltalán....Ne halgass a kispolgárokra, ne hagyd magad!
Én tavaly novemberben kaptam ugyanezt az ügyvéd álltal csekket is küldtek 43000-ft össz 4 büntetés kamatokkal.2003/2004-ekkori büntetés.Befizettem mivel egy tartozást rátehetik házrészre is.Végre hajtó is kimehet.Azt a 4 büntetést 2003/2004-ben nem vettem komolyan nem fizettem be így ügyvéd álltal már komolyabb az ügy és bíróság lesz ha jól tudom ha nem fizetsz.Gondold meg!Kérj részlet fizetést!
Pont erre apellállnak, hogy a "többség" nem járatos a jogi ügyekben, és összeszarja magát egy ügyvéd által "megtámogatott" felszólítástól, hiba volt odaadni a személyid, de így sem tudnak megfogni, csak a szokásos Szekus ráijesztés mûködik, mint mindig, kicsiny és bárgyú -ám annál gyönyörûbb -hazánkban, továbbra is azt tanácsolom, ne hagyd magad, van már épp elég "robot", "zombi", "rabszolga" a honban......Még egyszer mondom, több mint húsz éve nem fizettem be semmit......
1. Hibáztál, ráadásul te magad is jogosnak tartod a büntetést. Nincs mit tenni, fizetni kell, Különben csak nõni fog az összeg, és ígyis-úgyis be fogják hajtani rajtad. 2. "kedves" "ne fizess" kommentezõ! Az ilyen emberek miatt van rossz helyzetben az ország, mint Te.
Interjú Dr. Szabó Máté ombudsmannal a pótdíjtartozások elévülési idejérõlRengeteg panaszt kapunk amiatt, hogy a BKV-val szerzõdött ügyvédi irodák két-három vagy éppen öt éves jogos/jogtalan tartozást akarnak behajtani rajtatok. Azt vettük észre, hogy bizony elég nagy a zavar a pótdíjtartozás elévülési idejének illetõen a köztudatban, ami nem csoda, hiszen ha a BKV honlapján az ember rákeres erre a témára mindössze egy 2009-es cikk jön föl, amely az állampolgári jogok biztosának kezdeményezésére született válaszul a szokásos BKV-s hangnemben (odaszólogatós, ujjal rögtön másra mutogatós). Ez a bizonytalanság és a félretájékoztatás vezetett el odáig, hogy sokan az öt évesnél régebbi jogtalan büntetést is befizetik. Hogy végre rendet tegyünk a témában, felkértük az Országgyûlési Biztos Hivatalát, akik azonnal készségesen álltak rendelkezésünkre. Íme a rövid beszélgetésünk Dr. Szabó Mátéval az állampolgári jogok ombudsmanjával. 1. Öntsünk rögtön tiszta vizet a pohárba, mennyi is valójában a BKV-val szembeni pótdíjtartozás elévülési ideje a hatályos jogszabályok szerint? Mi sem egyszerûbb ennél: egy év. (Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i, a vasúti személyszállítást igénybe vevõ utasok jogairól és kötelezettségeirõl szóló 1371/2007/EK rendelet 60. cikk (2) bekezdése szerint a szállítási szerzõdésbõl eredõ egyéb (nem balesettel, halálesettel, vagy szándékosan, illetve gondatlanul okozott károk megtérítésével összefüggõ) kereseti jogok egy év alatt évülnek el. E szabályok vonatkoznak a metrón, a HÉV-en, fogaskerekûn és – 2009. december 3-tól – villamoson „összeszedett” pótdíjakra. Az EK rendelettel együtt alkalmazandó a térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl szóló 270/2009. (XII. 1.) kormányrendelet, 15. § (2) bekezdése amely – az elõzõekhez hasonlóan – úgy rendelkezik, hogy a rendelet hatálybalépését megelõzõen keletkezett követelések a rendelet hatálybalépését, 2009. december 3-át követõ egy év alatt évülnek el. Ez azt jelenti, hogy a 2009. december 3-a elõtt keletkezett pótdíjkövetelések 2010. december 3-án évültek el. Az autóbusszal, trolibusszal – és 2009. elõtt a villamossal – végzett személyszállításra vonatkozó szabályokat a közúti személyszállítási szerzõdésekrõl szóló 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet állapítja meg, melynek 3. § (2) bekezdése – immáron harminc éve – úgy rendelkezik, hogy a személyszállítási szerzõdésekbõl eredõ igények egy év alatt évülnek el. 2. Mit is jelent az elévülés? Jogi szempontból mi történik/történhet, ha ez az idõ lejár? A tartozás csak úgy „felszívódik”? Az elévülés egy magánjogi intézmény, amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályoz. Ennek az a lényege, hogy az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Az elévülés határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a felek írásban rövidebb határidõben meg nem állapodnak – öt év. Mint láttuk, a pótdíjkövetelések esetében jogszabályok ennél lényegesen rövidebb határidõt, egy évet állapítanak meg. Fontos tudni, hogy az ún. fõkövetelés elévülésével az attól függõ mellékkövetelések is elévülnek. Az elévülés akkor kezdõdik, amikor a követelés esedékessé vált, vagyis az utasnak fizetnie kellett volna. Kiemelendõ, hogy szemben a többi, bírósági úton nem érvényesíthetõ követeléssel (a játékból vagy fogadásból eredõ követeléseket, kivéve ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le; a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönbõl eredõ követeléseket; azokat a követeléseket, amelyeknek állami szerv útján való érvényesítését jogszabály kizárja), amelyeknél azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthetõ, hivatalból kell figyelembe venni, – ha jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az elévült követelésekre nem lehet alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az elévülésre a kötelezettnek kell hivatkoznia! 3. A BKV megbízott ügyvédjei által kiküldött sima levél (nem tértivevényes vagy ajánlott) elegendõ-e ahhoz, hogy az elévülés kitolódjon még 1 évvel? A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is –, végül a tartozásnak a kötelezett részérõl való elismerése megszakítja az elévülést, vagyis az újra megkezdõdik. (Ha az ügyben a bíróság már döntött, akkor az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg. Az elévülést a jogosult írásbeli felszólítása megszakítja. Ettõl jelentõsen különbözik az a kérdés, hogy egy nem könyvelt küldemény postára adását, vagy éppen a kötelezett arról való tudomásszerzését miként tudja bárki igazolni. 4. Miután az Országgyûlési Biztos Hivatala felhívta a BKV figyelmét a pótdíj tartozás elévülésével kapcsolatos visszásságaira történt-e bármilyen érdemi lépés a cég részérõl? Ez a változás érvényes-e a régebbi tartozásokra? Csökkent az ilyen ügyekkel kapcsolatos panaszok száma, azonban azok – reményeinkkel ellentétben – nem szûntek meg

Kaptam az ügyvédi kamarától ma egy fizetési felszólítást?

A T-com a megbízó,csak azt nem értem,hogy miért Keszthelyi közjegyz? írta,mikor én BP-en lakom?Mi ilyenkor a teend??

Legjobb válasz: Az ügyvédi kamarától aligha kaphattál fizetési felszólítást, de szerintem közjegyzõtõl sem. Gondolom ügyvédi felszólító levelet kaptál. Az, hogy a T-Com melyik ügyvédet bízza meg teljesen független a lakhelyedtõl. Hogy mi a teendõ? Vagy befizeted vagy nem és akkor behajtják.

Az ügyvédi kamarától aligha kaphattál fizetési felszólítást, de szerintem közjegyzõtõl sem. Gondolom ügyvédi felszólító levelet kaptál. Az, hogy a T-Com melyik ügyvédet bízza meg teljesen független a lakhelyedtõl. Hogy mi a teendõ? Vagy befizeted vagy nem és akkor behajtják.
majd akkor vigyorogj, ha az ítélethirdetésnél közlik a perköltséget, amit ki kel perkáljál ;)
A kérdező hozzászólása: :D
ki válaszolt ingerülten nyuszika? van tartozásod, akkor fizess ...azért írt neked a keszthelyi közjegyzõ, mert nyilván ott kötöttél szerzõdést és [email protected] bejelenteni a T-comnál az újat...nem tök mindegy? tartozol-fizess, ennyi + googlezz rá a fizetési meghagyásra öcsike, mert anya nem húz ki a szarból
Beragadt a Caps Lock.
A kérdező hozzászólása: NA DE KINEK KELL FIZETNI????A BP-I CÍMEM VAN A LAKCÍMKÁRTYÁMON.CSAK AZT NEM ÉRTEM, HOGY KESZTHELYEN NEM VOLT SEMMI TARTOZÁSOM, HOGY MIÉRT AZ OTTANI KÖZJEGYZÕ ÍRTA????EZT NEM ÉRTEM...DE MONDJUK AZT SEM, HOGY MIÉRT KELL ILYEN INGERÜLTEN VÁLASZOLNOD, HA NINCSEN TÜRELMED, AKKOR NE VÁLASZOLJÁL, NEKEM MÉG NEM VOLT ILYEN ÜGYEM, EZÉRT NEM TUDOM, HOGY MIT KELL ILYENKOR TENNEM?
a és a lakcímkártyádon a pesti vagy a keszthelyi cím van?
felejtsd már el Keszthelyt...van tartozásod vagy nincs? ha a fizetési meghagyásnak nem mondasz ellent 15 naptári napon belül, a kézhezvételtõl számítva, akkor jogerõre emelkedik és a végrehajtóhoz kerül ha ellentmondasz, akkor polgári per lesz belõle, amit elveszítesz, ha van tartozásod és a több százezres perköltséget is fizetheted úgyhogy perkálj!
A kérdező hozzászólása: JA, IGEN, BOCSIKA, FIZETÉSI MEGHAGYÁST-DE NEKEM KESZTHELYEN NEM VOLT TARTOZÁSOM....:o MIT KELL ILYENKOR TENNI, KIT KELL KERESNEM?
Amúgy a közjegyzõtõl inkább fizetési MEGHAGYÁST kaphattál, nem?
A címváltozást meg nem jelentetted be nekik...
valamire biztosan hivatkoznak.
A kérdező hozzászólása: CSAK AZT NEM ÉRTEM, HOGY EZELÕTT KESZTHELYEN ÉLTEM, DE MÁR NEM ÉS OTT NEM IS VOLT TARTOZÁSOM...
Vissza akarok menni 2000 elejére, amikor még nem volt mindenkinek mobilja, és internetje. Olyan jó volt akkor.


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!