Találatok a következő kifejezésre: Mértem a és (532 db)

Miért hat mindenre azonos mértékben a gravitáció ha nincs légellenállás? Tételezzük fel, hogy Vákumban ugyanolyan magaságból és egyidőben ejtünk le egy tollpihét meg egy 1000 kilós vasgolyót akkor azok egyszerre fognak földet érni. Miért?

Egyszerűen nem fogom fel,hogy a különbözö tömegű tárgyakra miért hat ugyanúgy a gravitáció csupán azért mert nincs légellenállás hissz a tömegük vákumban is ugyanakkora mint vákum nélkűl. A nehezebb tárgyat erősebben kéne vonzania a gravitációnak. Itt egy videó a kisérletről:

Legjobb válasz: Igazából nem egyszerre érnek le... Ez az erõ a két test tömegétõl, és azok távolságától függ. Így belátható, hogy ha a Föld az egyik tömeg és egy tollpihe, avagy egy 1 tonnás vasdarab a másik, akkor az erõ eltérõ lesz. De... Mivel a Föld tömege igen nagy (5.9736 * 10^24 kg) A két erõ közötti különbség rendkívül kicsi. Lássuk mennyivel: Ez az erõ F=6.67*((m1*m2)/d^2), ahol "m1" az egyik tömeg, "m2" a másik tömeg, "d" a két tömegközéppont távolsága. Az egyik tömeg ugye maga a Föld a maga 5.973.600.000.000.000.000.000.000 kg tömegével, a másik tömeg pedig a tollpihe vagy az 1000 kg tömegû vasdarab. Könnyen belátható hogy a szorzat eredménye igencsak kis mértékben tér el: F1 = 5.973.600.000.000.000.000.000.000 * 1000 F2 = 5.973.600.000.000.000.000.000.000 * 0.001 nagyjából egy sima kerekítéssel nagyobb hibát követünk el, mint a két erõ közötti különbség. Namost ez az apró eltéréssel kiszámolt erõ gyorsítja a szabadon esõ testeket. És bár a két gyorsulás értéke nem egyforma, gyakorlatilag egyformának vehetjük. Azt úgy megjegyzem, hogy ez az erõ a távolságtól is függ, így ha a vasdarab messzebb van, akkor az ebbõl adódó erõkülönbség is kiszámolhatóan létezõ, és mértékében akár nagyobb lehet (hiszen a távolságtól -fordítottan ugyan de- négyzetesen függ!). A válasz tehát az hogy nem egyszerre érnek le, de ha ember méri pl stopperrel a kezében egészen biztosan nem fogja tudni megmérni a különbséget, mert annak mértéke a másodperc kb trilliomod részével tér csak el. (Ez olyan rövid idõ, hogy a fény se mozdul meg észrevehetõen ezalatt!) maci

Igazából nem egyszerre érnek le... Ez az erõ a két test tömegétõl, és azok távolságától függ. Így belátható, hogy ha a Föld az egyik tömeg és egy tollpihe, avagy egy 1 tonnás vasdarab a másik, akkor az erõ eltérõ lesz. De... Mivel a Föld tömege igen nagy (5.9736 * 10^24 kg) A két erõ közötti különbség rendkívül kicsi. Lássuk mennyivel: Ez az erõ F=6.67*((m1*m2)/d^2), ahol "m1" az egyik tömeg, "m2" a másik tömeg, "d" a két tömegközéppont távolsága. Az egyik tömeg ugye maga a Föld a maga 5.973.600.000.000.000.000.000.000 kg tömegével, a másik tömeg pedig a tollpihe vagy az 1000 kg tömegû vasdarab. Könnyen belátható hogy a szorzat eredménye igencsak kis mértékben tér el: F1 = 5.973.600.000.000.000.000.000.000 * 1000 F2 = 5.973.600.000.000.000.000.000.000 * 0.001 nagyjából egy sima kerekítéssel nagyobb hibát követünk el, mint a két erõ közötti különbség. Namost ez az apró eltéréssel kiszámolt erõ gyorsítja a szabadon esõ testeket. És bár a két gyorsulás értéke nem egyforma, gyakorlatilag egyformának vehetjük. Azt úgy megjegyzem, hogy ez az erõ a távolságtól is függ, így ha a vasdarab messzebb van, akkor az ebbõl adódó erõkülönbség is kiszámolhatóan létezõ, és mértékében akár nagyobb lehet (hiszen a távolságtól -fordítottan ugyan de- négyzetesen függ!). A válasz tehát az hogy nem egyszerre érnek le, de ha ember méri pl stopperrel a kezében egészen biztosan nem fogja tudni megmérni a különbséget, mert annak mértéke a másodperc kb trilliomod részével tér csak el. (Ez olyan rövid idõ, hogy a fény se mozdul meg észrevehetõen ezalatt!) maci
Az itt a probléma, hogy ismerni kéne Newton törvényeit, különösen a másodikat: F=ma Meg ismerni kell a gravitáció törvényét is: F=kmM/r^2 (ahol M a Föld tömege, m pedig a kérdéses test tömege, aminek a gyorsulását keressük) Na most a kettõt összerakva elég könnyen kijön, hogy: ma=kmM/r^2 Itt most észre kell venni azt a különös dolgot, hogy az m-el el lehet osztani az egyenletet, tehát az m kiesik: a=kM/r^2 Ami pedig mit jelent? Hogy a testek gyorsulása nem függ a tömegüktõl.
A kérdező hozzászólása: Kedves 3-as! :D "Megszoktad, hogy a tollpihe lassan esik le, ezért nehezen vonatkoztatsz el ettõl." Egyáltalán nem vonatkoztatok nehezen el ettõl, teljesen tisztában vagyok vele, hogy vákumban kicsit sem számit a tárgyak alakja hisz nem ütközhetnek semmilyen ellenállásba legyen bármilyen is az alakjuk. "Különbözõ tömegû tárgyakra ható gravitációs erõ nem azonos, tehát a gyorsulásuk se lesz azonos" Én is errõl beszélek , ezért tettem fel a kérdést. "azonos tömegû vasgolyó és tollpihe gyorsulása azonos lesz" Egyértelmû mivel tömegük megegyezik.Épp ezért írtam egy 1000 kilós vasgolyót és egy fél grammos tolpihét példának. Vagy akár írhattam volna azt is, hogy mi van akkor ha egy 90000 tonnás anyahajót és egy ping-pong labdát ejtünk le mondjuk 100km. magasból vákumban. Mert a kísérlet szerint azok is egyszerre érnének földet(bár még mindig nem igazán értem, hogy miért? Mert ahogy te is írtad és itt most idézlek ismét "Különbözõ tömegû tárgyakra ható gravitációs erõ nem azonos, tehát a gyorsulásuk se lesz azonos" és innentõl kezdve tök mindegy, hogy vákumban vagy anélkül végezzük a kísérletet. Nem értem miért változtatja meg egy gáz, jelen esetben az oxigén a gravitáció tulajdonságait és itt most nem a súrlódásról beszélek mert persze, hogy a különbözõ alakú tárgyakra különbözõen hat a légellenállás. Ha készítenénk mondjuk 2 teljesen egyforma golyót az egyiket ólomból a másikat papírból(tehát mindkettõre egyforma súrlódás hatna a légkörben) akkor azok is egyszerre érnének földet?...mert szerintem nem.(bár már magam sem vagyok biztos ebben, annyira összezavarodtam) :D
Newton-féle gravitációs elmélet szerint így van, igen. ha pl vákuumban egy toronyból kilõssz vízszintesen egy lövedéket puskából, és egy másik ugyanolyat 2szer akkora sebességgel, akkor azt várnád Newton szerint, hogy ugyanakkor esnek le. Hát ez a valóságban korántsincs így, az általános relativitáselméletben ez nem teljesül
6-os: Nem egészen. "Mivel a Föld tömege igen nagy (5.9736 * 10^24 kg) A két erõ közötti különbség rendkívül kicsi." Ez úgy ahogy van, marhaság. Az erõ az 1 tonnás vasdarab esetében pontosan annyiszor nagyobb, ahányszor nagyobb a vasdarab tömege a tollpihénél, ami a legkevésbé sem "rendkívül kis" eltérés. "Ez az erõ F=6.67*((m1*m2)/d^2)" Itt csak egy 10^-11 -es szorzót hagy le, bár most ennek nincs nagy jelentõsége "Könnyen belátható hogy a szorzat eredménye igencsak kis mértékben tér el: F1 = 5.973.600.000.000.000.000.000.000 * 1000 F2 = 5.973.600.000.000.000.000.000.000 * 0.001" Itt amellett, hogy már lehagyja a távolság négyzetét és a gravitációs állandót is, maga az állítás sem igaz. A két szorzatról ordít, hogy egyik a másiknak az egymilliószorosa. Szerinte ez "igencsak kis eltérés". Egyébként végig azt magyarázza, hogy a két erõ szinte ugyanakkora, és ezért lesz azonos a két test gyorsulása. Vagyis a Föld minden testet egyforma erõvel vonz szerinte, vagy legalább is az erõk közti eltérés rendkívül csekély. Lövése sincs semmirõl.
"... teljesen máshol keresed a választ, mint ahol van, ráadásul ott tis teljesen rosszul, minden egyes lépésben...:" Teljesen máshol, ez igaz, de nem rosszul. Az erõk különböznek (ez nem rossz) A távolság különbségével is más-más az erõ (ez sem rossz). A kérdésre a válasz hogy nem azonosan hat, ez sem rossz. A kiváltott gyorsulás azonos. Ez az egyedüli tévedése egyesnek.
1-es, te jó sokat írtál, de semmi értelme nem volt. teljesen máshol keresed a választ, mint ahol van, ráadásul ott tis teljesen rosszul, minden egyes lépésben.
Kaptál már sok kielégítõ választ, én csak a megerõsítés miatt írom le a legalapvetõbb dolgot még egyszer: Igen, a nehezebb tárgyra a tömegével arányosan nagyobb mértékben hat a gravitáció, éppen ezért okoz minden tömeggel rendelkezõ dolgon ugyanakkora gyorsulást (ha eltekintünk a zavaró hatásoktól).
Megszoktad, hogy a tollpihe lassan esik le, ezért nehezen vonatkoztatsz el ettõl. Különbözõ tömegû tárgyakra ható gravitációs erõ nem azonos, tehát a gyorsulásuk se lesz azonos. Viszont azonos tömegû vasgolyó és tollpihe gyorsulása azonos lesz (ne keverd azzal, hogy az egyik sokkal nagyobb térfogatú, ez a sûrûségeltérés miatt van). Ha azt elfogadod, hogy (azonos tömegnél) nagyobb gyorsuláshoz nagyobb erõ kell, akkor meg kéne mondani, hogy a vasgolyó honnan szed nagyobb erõt, hogy jobban gyorsuljon. A földgravitációja egyformán hat mindkettõjükre, hiszen nem tudja, hogy a tollpihére másképp kellene hatnia. Ha készítesz eltérõ sûrûségû anyagokból két olyan tárgyat, ami azonos tömegû (de az egyik nagyobb, csak áramvonalasabb), akkor azt is elérheted, hogy eltérõ sûrûségû testek a levegõben is azonosan gyorsuljanak.
>A nehezebb tárgyat erõsebben kéne vonzania a gravitációnak. -Igen, ez így is van. A gyorsulásuk lesz ugyanannyi, ami erõ/tömeg. Tehát a rájuk ható gravitációs erõ a súlyos tömegükkel arányos, a gyorsulás meg a tehetetlen tömegükkel fordítottan, emiatt - ha feltételezzük, hogy a két tömeg ugyanaz - nem számít a tömeg, a gyorsulásuk ugyanaz lesz.
Azért esnek le egyszerre vákuumban mert a gyorsulás az mindkét testre ugyanúgy hat. És mivel nincs számottevõ befolyásoló tényezõ (azaz légellenállás) ezért a két különbözõ tömegû test "engedelmeskedve" a gyorsulásnak leesik ugyanakkora idõ alatt. A nehezebb tárgyat nem erõsebben kéne vonzania a gravitációnak mert a tollpihére és a vasgolyó tollpihényi részére is ugyanúgy hat a G erõ, tehát annyi tömegre a vasgolyóban amennyi a tollban is megvan arra is ugyanolyan gyorsulás hat csak a vasgolyóban még ennek a tömegnek a többszörösére is hat a hold gravitációja. A test tömege gyakorlatilag nem befolyásolja a szabadesés idejét.

Hogy lehet az, hogy itthon anyukámmal 66 cm-nek mértük a derekamat, és másnap a modellversenyen 60 cm-nek mérték? !

Legjobb válasz: Ja, és az biztos, hogy jó helyen mértük mi is, a derekam legvékonyabb részén.:)

A kérdező hozzászólása: Ja, és az biztos, hogy jó helyen mértük mi is, a derekam legvékonyabb részén.:)
Lehet mielõtt otthon mértétek ettél vagy ittál. Nekem is volt olyan h dinnye evés után 7 centivel nagyobb volt:D:D
A kérdező hozzászólása: ilyen sokat számít?..:O
bizony, h sokat..:DD kóla ivás után sokkal nagyobb a hasam.:D
Én barátom mer. Nincs olyan dolga, amirõl ne tudnék, és ne csinálnám meg neki... 21L
Igen de ha engednék az õsi ösztöneimnek akkor végigkúrtam volna az exem fél rokonságát.
szia minden férfinak vannak titkos vágyai! nekem is :) csak nem mindenki meri bevallani én próbálok mindig önmagam lenni és talán ezt szeretik bennem a nõk. én úgy tartom hogy csak azok a férfiak merik elmondani kedvesüknek a legtitkosabb vágyaikat akik 100%-ban megbíznak partnerükben. az én titkos vágyam az hogy egy érzéki ám lendületes szex ami oly élvezetet nyújt a nõ számára hogy spricceljen mint egy gejzír ezt nagyon nehéz elérni egy nõnél de megéri mert a férfi csak akkor a legboldogabb ha a nõt teljesen ki tudja elégíteni nekem ez a véleményem remélem segítettem :) további szép napot.
A kérdező hozzászólása: Kedves Válaszolók! Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásotokat. Elsõ hozzászóló, nagyon örülök, hogy harmónikus a kapcsolat köztetek. Gratulálok! Csak így tovább! Nagyon ritka az ilyen! :) Második hozzászóló: Köszönöm, hogy ilyen nyíltan, õszintén megírtad a véleményed. Ezen a fórumon õszinte férfiakra és nõkre van szükség, egyébként semmi értelme az egésznek. Itt nincsen helye szégyenkezésnek! Végül, de egyáltalán nem utolsósorban: Néró, teljesen igazad van. Nagyon fontos, hogy csak olyan embernek beszéljünk róla, aki méltó rá, mert vissza is lehet ezzel élni. Úgy gondolom, hogy akkor jó a párkapcsolat, ha a két fél engedi kiteljesedni a másikat, ha nõ engedi a férfinak, hogy férfi legyen, a férfi pedig engedi a nõnek, hogy nõ legyen. Jól sejtettem én. Most már tudom, hogy mit is kell tennem. Kellemes, szép napot Mindenkinek!


Mértem a hőm és mikor 5 percig mértem akkor 36.6 volt, Mikor meg 10 percig akkor 36.8 Akkor most melyiknek higyjek?

Legjobb válasz: Szia! 5 percig kell mérni, reggel ébredéskor mielõtt kikelnél az ágyból.

Szia! 5 percig kell mérni, reggel ébredéskor mielõtt kikelnél az ágyból.

Fogytam 106-- 72 re és előtte nem mértem a testzsír % -om most mértem gyógyszertárival (18%) és elmentem egy gyógyszertárba végzett vizsgálatra ahol (22%) jött ki Nem értem ezt már nem vagyok elhízott, csak itt ott van még pici zsír akkor most mivan?

Magas ez az érték? Hogy tudnám lejjebb vinni minél hamarabb. mikor már 174 cm hez vagyok 72 Tényleg egészségesen élek napi 1 óra aerobb (eddig kardió volt), a kajám is rendben van (sok fehérje, csirke,gyümölcsök,zöldségek) figyelek a kalória bevitelre..stb Nem tudom lassan elfogyok (izom normál mennyiségben van rajtam a vizsgálat szerint + a lábamba kiváló minősítést kapott) Jöhetnek a tippek mivel lehet kimondottan csak a testzsírt még lepucolni ami maradt sajna ami régen nap mint nap ment az ma már csak 2-3 naponta és nagyon nehezen... (ez se túl jó) Várom a tippeket,tanácsokat

Legjobb válasz: Jöhetnének ár a válaszok !!! 20 éves/F

A kérdező hozzászólása: Jöhetnének ár a válaszok !!! 20 éves/F
Ha tényleg rendben van a kajád és az edzésed, akkor csak idõt kell még adnod magadnak. Folytasd amit eddig, gondolom az elhízáshoz sem fél év kellett, a lefogyáshoz sem annyi fog kelleni. Mondjuk jó hír, hogy odafigyeléssel rövidebb idõ fogyni, mint hízni. Ha megáll a fogyás, csökkentsd a ch-t egy kicsit. Ezek a mérések meg, eh, nézz bele a tükörbe és csá, nem vagy te versenyzõ, a csajok sem azt fogják mondani, hogy "Szia, látom nagyon jó a testzsír százalékod, mennyi? 22% körül?", hanem azt, hogy "Whááááá de helyes" meg "Annyira cuki!" és társai.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszod :)

Melyik az igazi? Felébredtem hajnalban és kiváncsiságból mértem a hőmet, 36, 6 volt, le is törtem hogy akkor megjön! Visszaaludtam! Amikor kelni szoktam megint mértem 36, 9 lett? Ami még az én görbémben bíztató!

Legjobb válasz: HÁny óra telt el a kettõ között? Ha nem telt el legalább 3 óra, akkor "tévesen" lehetett magasabb a késõbbi, ha közben felkeltél, és ki is mentél (WC-re például)

HÁny óra telt el a kettõ között? Ha nem telt el legalább 3 óra, akkor "tévesen" lehetett magasabb a késõbbi, ha közben felkeltél, és ki is mentél (WC-re például)
A kérdező hozzászólása: Nem keltem föl, és kb.3, 5 óra telt el a kettõ között...nem tudom...biztos megjön, túl szép ajándék lenne:)
Analóg hõmérõt használsz? Mindig azonos helyen méred? (száj/végbél/hüvely?) HA igen, akkor viszont a magasabb értéket kell figyelembe venni.
A kérdező hozzászólása: digitálisat és hüvelyben Ez az elsõ hónap, ezért vagyok bizonytalan, de gondolom ma-holnap kiderül:) Köszönöm a segítséget:)
A digitális sajnos pontatlan. Nem alkalmas hõmérõzésre, mert itt fél tized fokok is számítanak. Ha most nem jön össze, akkor következõ ciklusra vegyél egy analógot (gyógyszertárban 800-1000 körül van). Szurkolok azért!
A kérdező hozzászólása: Rendben!
A kérdező hozzászólása: Megjött, úgyhogy akkor a 36, 6 a "valós"!:(
Én úgy tudom hogy ha felébredsz éjjel és vsszaalszol legalább 1 óra folyamtos fekvés egyhejben vagy alvás szükséges ahoz hogy pontos értéket adjon
A kérdező hozzászólása: Már nincs jelentõsége!
merd surubben! Egy nap tobszor. En is most mertem az enyem 111/68 volt
A kérdező hozzászólása: szoktam mérni. de elõfordulhat hogy ilyen hamar felugrik annyira:S
A kérdező hozzászólása: de utána fokozatosan csökkent
Szerintem nincs baj, csak valamin felizgattad magad. pl.: evés után is megnõ, ha sok sósat eszel Ügyelj a szénhidrát bevitelre és ne egyél nagyon fûszeres ételeket! :)
A mozgástól is felmegy. Nekem már attól is feljebb megy, ha elõveszem a vérnyomásmérõt!
A kérdező hozzászólása: Nagyon köszi a válaszokat. Megfogadom a tanácsaitokat:)

Kismamik, akiknek 33-34. héten nagynak mérték a babát, milyen súllyal születtek meg végül? És milyen volt a súly/centil értéke?

Legjobb válasz: 32.héten 2600gr-nak mérték,a kiírt elõtt 1 nappal született a kisfiam 4000 gr-al,és 55 cm-el.

32.héten 2600gr-nak mérték, a kiírt elõtt 1 nappal született a kisfiam 4000 gr-al, és 55 cm-el.
36.héten 2700 grammra becsülték 39.héten 3140grammal és 55cm-el született.
36. héten 4190 g-ra becsülték, 41+2 naposan 4180 g-mal született.
36. héten mérték 3000 grammnak, 7 nappal késõbb megszületett 3700 grammal.
32. héten 1680 grammnak mondták és 36+3 hétre 2880 grammal és 49 centivel született a lányom.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm a válaszokat, akkor nem kell készpénznek venni, amit uh-on mondanak!
Ne délután mérd a hõdet hanem reggel felkelés elõtt. Délután mindig mást fogsz mérni attól függõen hogy mennyit mozogsz elõtte.
Osztom az elõzõ válaszoló véleményét! Reggel felkellés elõtt mérd a hõdet! Mindig ugyanabban az idõben és lehetõleg ugyanazzal a hõmérõvel- lehetõleg higanyossal! Minden nap jegyezd fel, legjobb egy koordináta rendszer szerûségben! Nagyon jól ki tudsz majd rajta igazodni, ha már lesz egy teljes ciklusod levezetve! Ja és mindig egy helyen mérd! Ez is nagyon fontos! Én hüvelyben mérem! Sok sikert és jó méregetést! Remélem segítettem!
Szia!Gondolj arra, hogy amig ezzzel kinlódsz csinálhatnál valami mást is apával....az elõttem szóknak teljesen igazuk van.Ezzel nem mész semmire.

Tiz perce mertem a homersekletemet, digitalis homerovel, a besipolas utan meg mertem kb. eggy percig es 37. c-fokot mutatott! Ha este merem es 37. c-fokot mutat lehetek terhes?

Legjobb válasz: lehetsz persze, de csak a reggeli hõ számít, és mensi elõtt 12-24 órával esik le a hõ. Kicsit írhattál volna többet is a körülményekrõl, h mióta késik, mik az eddigi hõjeid...

lehetsz persze, de csak a reggeli hõ számít, és mensi elõtt 12-24 órával esik le a hõ. Kicsit írhattál volna többet is a körülményekrõl, h mióta késik, mik az eddigi hõjeid...


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!