Találatok a következő kifejezésre: Lehetséges, hogy mindig nem (209 db)

Lehetséges ez? Lehetséges, hogy minden rossz, amit átéltem nem is Istentől származik?

Eddig azt hittem, hogy Isten az, aki gy?löl engem és bánt állandóan, keresztbe tesz nekem és megkeseríti az életemet. Azonban egyik ismer?söm azt mondta, hogy nem csak ? létezik, hanem a Sátán is... Lehetséges, hogy közel s távol sem Isten miatt szenvedtem ennyit? Az egy dolog, hogy nem segített nekem, de... lehet, hogy a szenvedéseim oka nem is ?, hanem a Sátán? Ez esetben, ha Isten bocsánatát kérem azért, mert sokszor bántottam ?t, vajon megbocsát?

Legjobb válasz: Elõször is hadd gratuláljak. Sajnos sokan nem jutnak el eddig a felismerésig, amint azt itt nap mint nap látjuk. Te viszont ezzel megtetted az elsõ lépést, hogy kitörj a sötétségbõl. Gondold át: vajon tényleg nem segített neked Isten ezek alatt? Nem tanultál-e belõlük? Nem lettél-e erõsebb azok által, amiket átéltél? És vajon nem lesz-e szükséged késõbb erre az erõre? Volt idõ, mikor én is Õt vádoltam, és szinte egyik pillanatról a másikra jöttem rá, hogy mikor a leginkább elfordultam tõle, Isten akkor segített a legtöbbet. Most áldom õt azokért, amikért évekkel ezelõtt átkoztam, mert a nehézségek által megtanultam, mi az a türelem, küzdelem, kitartás, tolerancia, és sok késõbbi kemény leckétõl kímélt meg.

Elõször is hadd gratuláljak. Sajnos sokan nem jutnak el eddig a felismerésig, amint azt itt nap mint nap látjuk. Te viszont ezzel megtetted az elsõ lépést, hogy kitörj a sötétségbõl. Gondold át: vajon tényleg nem segített neked Isten ezek alatt? Nem tanultál-e belõlük? Nem lettél-e erõsebb azok által, amiket átéltél? És vajon nem lesz-e szükséged késõbb erre az erõre? Volt idõ, mikor én is Õt vádoltam, és szinte egyik pillanatról a másikra jöttem rá, hogy mikor a leginkább elfordultam tõle, Isten akkor segített a legtöbbet. Most áldom õt azokért, amikért évekkel ezelõtt átkoztam, mert a nehézségek által megtanultam, mi az a türelem, küzdelem, kitartás, tolerancia, és sok késõbbi kemény leckétõl kímélt meg.
"Az egy dolog, hogy nem segített nekem, de... lehet, hogy a szenvedéseim oka nem is õ, hanem a Sátán?" A sátán minden rossz forrása. Én amég ateista voltam mikor 3x is volt olyan balesetem, hogy simán akár meg is halhattam volna. 1-2 mp-en múlt...Valószínûleg a sátán akart eltenni láb alól, hiszen akkor azonnal a pokolba kerültem volna. De Istennek terve volt/van velem, így már akkor vigyázott rám, mikor még nem is ismertem õt. Na ezek az igazán nagy dolgok részérõl...
"Ez esetben, ha Isten bocsánatát kérem azért, mert sokszor bántottam õt, vajon megbocsát?" Igen. Isten mindig megbocsájt. Hogy miért teszi ezt? Mert SZERET! Van gyereked? Sok hülyeséget csinál? Te mindig megbocsájtasz neki? Hát akkor mennyivel inkább Isten!
Én sok keserûséget õrzök Isten felé. Van is rá okom, hidd el. Egyszer, amikor még igazán hittem benne, de már nem bíztam a jóságában, semmi kedvem nem volt templomba menni. Ott azt sugallták, hogy iszonyatosan bûnös dolog, majdhogynem a pokolba vivõ út, ha az ember kihagy egy-egy templomi alkalmat. Úgyhogy én végig abban a hiszemben utaztam hazafelé munkából a templombamenés helyett, hogy most aztán tutira beesek a villamos alá, elüt egy autóbusz, agyoncsap a mennydörgõs ménkû és Isten tutira irtózatosan dühös, amiért nem mentem ma templomba. Bûneim súlyát még azzal is tetéztem, hogy bibliaolvasás helyett letottyantam a TV elé. Kívánságmûsor volt. Egy réges régi Tv adást ismételtek meg. Egy nagyon beteg magyar színésznõ jött fel a színpadra és elkezdett mondani egy verset: Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra Az Úristen õriz engem mert az õ zászlóját zengem. Õ az Áldás, Õ a Béke nem a harcok istensége. Õ nem az a véres Isten: az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csira, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborúnkat meg se hallja. Csöndes õ míg mi viharzunk békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen õriz engem, mert az Õ országát zengem. Az Õ országát, a Békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom de Õ így szól: "Nem haragszom!" Néha rángatom, cibálom: - tudja hogy csak õt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen õriz engem mert az Õ zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit Õ ajkamra tett? Tõle, Hozzá minden átkom: hang vagyok az Õ szájában. Lázas hang talán magában: kell a szent Harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje aki azt énekli: Béke! Ezt akartam neked elmondani: Õ nem az a véres Isten... Azt a véres Isten, akit te gyûlölsz, gyûlöld nyugodtan továbbra is, mert az igazi Isten is gyûlöli. És úgy hívják valóban: Sátán. Én biztosan tudom, hogy minden szörnyûség ezen a Földön a Sátántól van és minden szép Istentõl. Csak a bizalmam azért nem tud visszatérni, mert Isten mindenható, és nem értem, miért nem lépett közbe pl. amikor meghalt a testvérem vagy megmérgezték a kiskutyám. Én ha mindenható Isten lennék, közbeléptem volna. De én nem vagyok Isten és tévedhetek. De ezt a verset nagyon szeretem. Én akkor úgy éreztem, Isten külön istentiszteletet rendezett a kedvemért ahelyett amire nem mentem el. Mintha azt mondta volna: én nem az az Isten vagyok, akivel fenyegetnek, ha nem mész el a templomba. Én a Szent Lélek vagyok, aki ott fú, ahol akar. Egy TV-adáson keresztül, egy régvolt színésznõn keresztül, egy hitét vesztett ateistán keresztül... A testvérem írt egy nagyon szörnyû verset, amiben Istent káromolta válogatott cifra káromlásokkal. De a verset megszakította 4 sorral: De Isten ha mégis létezel, nem így képzellek el akkor. Hazug képet festenek rólad és biztos hogy nem így gondoltad... Sírt a testvérem amikor írta, tudom mert elmosódott a tinta. Ha én Isten lennék, érteném, hogy a sok istenkáromlás valójában annak a véres Istennek szólt, annak a másiknak. És ha Isten lennék, beengedtem volna a testvéremet a Mennyországba. Talán be is engedte.
lehet... végül is honnan tudjuk? Isten leszállt és kinyilatkoztatta hogy: bocs nem én voltam. netán a Sátán: haha ez ám az én mûvem volt. ? vaaagy. egyik se létezik. az nem lehet? te meg csak szenvedsz, mert ilyen az élet.. de, ha feltesszük, hogy Isten létezik, elvileg ha megbánod a bûnöd, Isten megbocsájt. bûnösök emberek vagyunk.. ennyi erõvel mindenki a pokolra jutna, ha isten nem bocsájtana meg. csak tiszta szívedbõl kell megbánnod..
Még két dolog jutott eszembe: "az én kapcsolatom Istennel különlegesebb, több, mint másoké" Legyél óvatos az ilyen gondolatokkal, mert az hogy különlegesnek, másoknál jobbnak gondolod magad egy kicsit talán a hiúsághoz vezethet, ami veszélyes dolog. Aki Istennek tetszõ életet szeretne élni annak alázatosnak kell lennie. Mt 11, 29 - "Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívû, s megtaláljátok lelketek nyugalmát." A másik dolog amit mondani akartam és téged érdekelhet az az hogy van lehetõség megkapni a Szentlélekben való keresztséget. Ilyenkor a hívõk karizmákat kapnak a Szentlélektõl. Ezek a karizmák arra valók hogy evangelizáljunk vagy lelkeket mentsünk, vagyis szolgáljunk vele másoknak. Karizma lehet az hogy valaki prófétál (a jövõre vonatkozó ismereteket kap), gyógyít vagy felismeri a jó és a gonosz lelkeket. Ezt csak azért mondom neked mert bár a karizmatikusok nem különlegesebbek vagy jobbak a többi embernél - ezeket a karizmákat Isten adja tetszése szerint függetlenül attól hogy az adott keresztény mennyire él szent életet - de ha ilyesmire vágysz akkor ez egyáltalán nem elérhetetlen.
Kedves Kérdezõ! Nagyon tetszett, amit ma reggeli hozzászólásodban leírtál. Azt gondolom, hogy valóban nagy célra rendelt téged Isten, és most azért van ez a sok szenvedés az életedben, mert Sátán minden erejével meg akarja akadályozni, hogy Isten terve megvalósuljon az életedben. "Megváltani a világot" persze nem neked kell :) , mert ezt már Isten Fia, Jézus Krisztus megtette. Hogy mi ez a cél, ezt majd akkor fogod megérteni, ha egy imában õszintén, teljes szívedbõl átadod magad Neki, és behívod Õt az életedbe, és kéred, hogy bocsásson meg és változtassa meg a szívedet! Hadd bátorítsalak Isten szavaival: "Máté 11:28 Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." "Márk 3:28 Bizony mondom néktek, hogy minden bûn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak" "Máté 6:14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok." "Ézs 55:6-7. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok õt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az õ útát, és a bûnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bõvelkedik a megbocsátásban." "Ez 33:14-16. S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és õ megtér bûnébõl és törvény szerint s igazságot cselekszik; Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, [és] meg nem hal. Semmi õ vétke, mellyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él." "Ez 18:32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!" Isten tehát azt akarja, hogy élj, és meg akar bocsátani, és nem Õmiatta szenvedtél annyit, hanem a világ gonoszsága miatt. Azt a sok bántást pedig, amiket elszenvedtél, be tudja gyógyítani, és le tudja venni rólad a terheket, mert Jézus mindezeket magára vette helyetted. Isten áldjon! (Tp.)
szívesen:)
A kérdező hozzászólása: Utolsó válaszoló, köszönöm egyetértésedet és normális válaszod! :-)
09:16 kérdezõ. Istent nem tudod megbántani ilyesmivel.vagy azt gondolod, hogy a világ mindenség uralkodójából sértõdöttséget, és haragot vált ki az, hogy te akár naponta 10x azt mondod, hogy a K.Isten b...ssza meg? szerinted az, akinek nem lehet ártani, megtagadja tõled a szeretetét? miféle bosszú, vagy sértõdöttség vezérelné? ha Istent mindez sértené, meg sem teremtette volna az embert, hiszen tudta elõre, hogy az emberi természetbõl adódóan sokan le fogják majd szedni az égbõl különbözõ cifra mondatokkal, ha nehéz idõket élnek....tehát saját magával nem fog kitolni, hogy aztán megsebzett sértettként mérgelõdhessen, a sok kis mocskos szájú miatt. Azzal kapcsolatban, hogy ne mondja neked senki, hogy a "Sátán"(aki egyébként nem konkrét személy)az épülésedet, fejlõdésedet szolgálja, szerintem nem látsz át bizonyos dolgokat, de talán majd késõbb át fogod látni.nem látok bele az életedbe, azt igazából csak te tudhatod, hogy mit és, hogyan látsz az eddigi élettapasztalataid alapján, és ezt tiszteletben tartom, nem akarlak meggyõzni a saját felfogásomról.mindenki más dolgokat tapasztal meg az életben, én is fõleg saját magamból tudok kiindulni, viszont van jó néhány dolog, amit én sem értek. 07:59
Nem lehetséges , mert sátán sem létezik!!Azért találták ki a sátánt , hogy meglehessen magyarázni az un. rosszat.Pedig a rossz az "egó" kivetülése.Isten nem egy konkrét személy , teste sincs. De természetesen van ellenpólusa Istennek , de az nem a sátán , hanem a negatív erõ. Hülye sátán imádattal és sátán félelemmel hozzátok létre az un. ilyen erõket.sátánnal nem foglalkozok és nem is félek tõle , MERT NINCS!! Milyen rossz történik veletek?Meghal a családból valaki?Igen ez nem jó dolog , de a halál az élet velejárója.Ez az egyetlen dolog amit nem mi irányítunk , de a többi dolog:rablás, gyilkosság, kamat emelés, szerelmi bánat.Mind embertõl való---> szabad akarat következménye. Nincs más dolgunk , mint szeretni ember társainkat és nevelni õket az un. "jóra".
A kérdező hozzászólása: Hát sziasztok! Azt hiszem magyarázattal tartozom nektek. Elõször is: Istent a következõ módon bántottam: sokat szidtam õt. Az egyik megható választ adó... válaszolóhoz alkalmazkodva: cifrábbnál cifrább szidalmakkal szidtam Istent, melyek között az "Isten b*ssz* meg" még szelíd szidalomnak számít... Azért szidtam õt, mert az életemben nagyon sok mindent elveszítettem - és még csak 19 ÉVES VAGYOK. Nagy hátránnyal indultam az életnek, több alkalommal öngyilkos akartam lenni, nincs érettségim, se munkám, se rendes iskolám, állandóan bántott engem mindenki, megvertek, megaláztak, elhagytak, hazudtak, tönkre tettek engem. Meghalt az apám, megromlott a kapcsolatom az anyámmal és a nõvéremmel, elveszítettem a barátaimat, depressziós lettem és paranoid, pánikbeteg, és a növekvési, fejlõdési rendszerem is leállt. Teljesen tönkre mentem, és ezek még csak a legkisebb gondok amellett, ami konkrétan történt velem. 19 évesen már azt érzem, teljesen kiégtem, nincs jövõképem, és nem tudom, miért vagyok a földön. Azt érzem, hogy különleges vagyok, és valami borzalmasan nagy feladatra születtem (megmenteni a világot, vagy hasonló), de úgy érzem, Isten elfordult tõlem, ami teljesen jogos, azok után, hogy orrba-szájba szidtam. Tudom, hogy a segítsége nem egyik pillanatról a másikra jön, de mostanság, fõleg ebben a hónapban annyi szenvedés ért, hogy komolyan azt hittem: Isten gyûlöl engem, és nem akar segíteni nekem. Ezt, ha nem is ilyen részletesen, de elmeséltem egyik ismerõsömnek, aki közölte velem: Isten is létezik, és a Sátán is. Ne bántsam Istent, mert a Sátán és az õ kis démonkái azok, akik a minden napban ott bujkálnak, és miattuk szenvedek. És így már más képet öltött ez az egész... Mert ha ez tényleg igaz, akkor megmagyarázná azt is, hogy miért szenvedtem ennyit. Nem azért, mert Isten bántott (mert ezek szerint nem bántott), hanem azért, mert a Sátán okozta nekem ezeket a rosszakat (lehet azt is, ami régen t9örtént, de lehet, ami régen történt Isten büntetése volt, vagy nem tudom, de lehet, a Sátán csak a mostani "minden összejön"-töket intézte el nekem), és Isten ezért (feltételezhetõen)nem segített nekem: hogy rádöbbenjek erre és vissza térjek a kegyeibe. Ha tényleg így van, akkor újra segítségért fordulok Istenhez (mert úgy érzem, egyszer tényleg segített nekem, vagy akár többször is), mert most mindennél jobban szükségem van Isten segítségére, arra, hogy segítsen nekem a megfelelõ útra lépni, mert rendbe akarom szedni az életemet. Azok után, hogy Istent ennyiszer és ennyire szidtam, vajon megbocsát és hajlandó segíteni nekem? És még valami: senki se mondja nekem, hogy a Sátán puszta jó indulatból okozott nekem ennyi rosszat, hogy megerõsödjek lelkileg, túléljem az életet, stb... mert ezt nem hiszem el... Ami a válaszokat illetõ, köszönöm szépen õket, jól esik, hogy így törõdtök velem!
Próbáld megérteni azt, hogy nem létezik olyan dolog, amiben ne Isten nyilvánulna meg.minden egy forrásból ered.ha valaki azt mondja, hogy ezt vagy azt a Sátán tette, az nem érti azt, hogy Isten akarata nélkül nem történhet senkivel sem olyan dolog, amit mi klasszikusan rossznak nevezünk.pl:betegség, halálos baleset, természeti katasztrófa, szegénység, különbözõ megpróbáltatások, stb...tudom, ez keményen hangzik, hogy Isten és a Sátán egy és ugyanaz, de a Bibliai Jób története is ugyanezt példázza.És a Biblia szerint a Sátán elválasztotta magát Istentõl.de ha ez nem történik meg, akkor Isten nem ad nekünk választási és fejlõdési, tanulási lehetõségeket, éppen ezért bölcs dolog lenne nem átkozni a sötétséget, hanem igyekezni tanulni belõle, hogy lelkileg fejlõdhessünk.ugyanis a sötétséget is Istentõl kaptuk.minden összefüggésben létezik egymással. "Ez esetben, ha Isten bocsánatát kérem azért, mert sokszor bántottam õt, vajon megbocsát?" Milyen értelemben gondolod, hogy bántottad az Istent?
Amennyiben Isten szeretõ Isten, de az ember elfordul tõle, akkor hogy mutassa meg a szeretetét, ha az ember nem partner ebben? Én hiszem, hogy egy Isten nélkül járó ember életébe törvényszerûen beköszön az a sok minden, ami nem Istentõl van, hanem vagy törvényszerû következménye a körülményeknek, vagy egy másik valaki, vagy valakik, akiket nem érdekel, hogy nem hívta õket senki, jönnek, és kavarnak az ember életében. Aztán meg Istenre fogják. Így az ember még inkább ellene lesz Istennek, még inkább kizárva mindazt, amit Isten adhatna neki. Ha ezt az összefüggést felismerted, akkor tegyél próbát Istennel. Próbáld meg, hogy hova fog vezetni az, hogy segítségül hívod, hogy rázza gatyába az életed. Ha gondolod, írj privit. Hiszem, hogy valamennyire megismertem Istent.
A kérdező hozzászólása: Én nem arra gondoltam, hogy... "benyalom magamat Istennél". A kapcsolatot illetõen... nem vagyok hiú, és tényleg nem arról van szó, hogy Isten kedvencének tartom magam. Nem errõl beszélek. Csak arról, hogy mivel különlegesnek érzem magam, olyasvalakinek, akinek nagy feladat van, egy kicsit azt érzem, hogy Isten máshogyan tekint rám. Ennyi...

Szerintetek lehetséges, hogy azért nem volt sosem barátnőm, mert még 170cm magas sem vagyok? Tényleg ennyire sokat számít a lányoknál, hogy a minden fiú 180-190cm magas legyen? Miért nem akarnak alacsony fiúkat, mi bajuk van velük?

Legjobb válasz: Ismertem régen egy fiút, aki alacsonyabb volt, mint én. Viszont nagyon intelligens. Ezt úgy értem, hogy nyitott szemmel járt a világban és toppon volt a mindennapi élet dolgaiban, ha nem is volt a legjobb tanuló. Nagyon nyugodt típus volt, és valahogy mindig megfogott a kisugárzása. Talán akkor szerelmes is voltam belé, de már évek óta nem láttam. Remélem felvidít ez a történet :) 19/L

Ismertem régen egy fiút, aki alacsonyabb volt, mint én. Viszont nagyon intelligens. Ezt úgy értem, hogy nyitott szemmel járt a világban és toppon volt a mindennapi élet dolgaiban, ha nem is volt a legjobb tanuló. Nagyon nyugodt típus volt, és valahogy mindig megfogott a kisugárzása. Talán akkor szerelmes is voltam belé, de már évek óta nem láttam. Remélem felvidít ez a történet :) 19/L
Keress alacsony barátnõt. Vannak 150-155cm magas lányok is, és nem biztos, hogy nekik két méter magas kell. A 170-175cm vagy magasabb lányok viszont tényleg nem állnak szóba alacsony fiúkkal. Nézelõdj az alacsonyabbak között, hátha szerencséd lesz.
Mégis ki fogja kinyitni a tetöablakot nekik a buszon szerinted...?
A kis törpék épp ezért gyúrnak sokat, hogyha kicsit, legalább erõsek legyenek, így kompenzálják azt hogy aprók.
A kis törpéket azért nem szeretik, mert a nõk nem érzik magukat biztonságban õ mellettük. Hát barátom, minimum a 170-et el kell hogy érd...
Itt vannak a géniuszok.. keress alacsony lányokat.. jah nekik is a 180 cm+-os férfiak kellenek. A 170 cm szinte mai nõi átlagmagasság, ez tény sajnos. Én is csak 172 cm vagyok és sok problémám volt már ebbõl nem csak a kapcsolatok, hanem munkahelyi pozíciók terén is. Hiába van diplomád és alkalmas lennél pl. egy középvezetõi pozícióra nem téged vesznek fel hanem a 185 cm-est. Eléggé eltértem a témától , de sajnos a nõk nagy részének kb 98%-nak is a magas (nem 170 cm..) férfiak kellenek. Törõdj bele, mert egy alacsony férfi csak vesztes lehet az élet bármely területén, nem versenyezhetsz a magasabbakkal szemben, ez TÉNY.
Az jó mert én 186cm és 73kg vagyok, és mégsem volt még barátnõm... és 18 vagyok. És most jöhetnek hogy bûn ronda vagy, ezt azért ne, mert nem igaz.
**fogsz
Nem lehetséges. :) Amúgy tényleg vannak aranyos 150 körüli lányok. Én pl. 156 cm vagyok, nekem még a 170 cm is magas :D És elmondom neked, hogy van a sulinkban egy még nálam is alacsonyabb srác, hát szinte minden csaj vele akar járni, pedig fél fejjel alacsonyabb csak nálam, de tényleg nagyon intelligens, kedves, aranyos. És természetesen mindig van neki barátnõje... :) Szóval nem, nem ezen múlik.
Véleményem szerint nem ez a helyzet. nem baj ha alacsony vagy. Vannak alacsony lányok is, akik nem égimeszelõt keresnek. Szerintem a kicsi pasik cukik...:)
Van egy 28 éves haverom, kb 170 magas és kb 20 nõvel feküdt le mostanra, úgy, hogy ebbõl csak 1-2 egyéjszakás kaland, ráadásul volt egy 7 éves kapcsolata is. Van 165 magas ismerõsöm is, akinek szintén folyamatosan van csaja. A magasság szerintem olyan, mint a mellméret a nõknél.
korod?
A mostani barátom 168 centis, én vagyok 176, de remekül megvagyunk. Viszont néha zavarban vagyok mások elõtt és nem mindig akarom felvállalni :/
Én 161-nél magasabb vook (és csaj) engem nem érdekel a magasság csak ami belülvan az a lényeg!! Keress ilyen csajokat és boldogulni fogysz hidd el!!
kis emberek nem kellenek senkinek Õk selejtek. Ne akarjanak senkit maguk mellé. Mondom ezt így hogy ekkora vagyok. 166 cm/ F
ez hülyeség ...
Úgy kinyitni nem számít ha fel kell állnod hozzá az ülésre.. :D
Az én 165 centimhez van egy 180-as barátnõm. és marha jól megvagyunk 4, 5 éve. és ki tudom nyitni a tetõablakot a buszon :)
Volt barátnöm nem magas 160-165 magas 15éves és ugyanakkorák voltunk talán kicsit voltam magasabb és idösebb is volt nálam 2-3 honappal és értem egy naggyából 180-185cm magas gyereket hagyott el .... nah mindegy ;)
l*
Ez biztos, hogy nem így van... ha meg eddig csak olyan lányokkal találkozták akik ezt mondták akkor pech:D de amúgy ez hülyeség... hidd el :)
Ez baromság....
*kicsik
Számít.én 174cm vagyok, és noha egyáltalàn nem vagyok kövér, ha mellém àll egy alacsony sràc tehénnek érzem magam mellette.a barinõm, aki szintén magas, ugyanezt mondta.meg ebben a biztonságérzetes dologban is van valami. Én szeretem a nagydarab pasikat.

Lehetséges, hogy azért nem vesznek már úgy a lányok, mint pár éve, mert sokat csalódtam és én már komolyan minden lánnyal bizalmatlan vagyok és csak a rosszat látom bennük meg az ártó szándékot?

Ez sajnos így alakult, sok lány csúfolt például még középsuliban. Ennek ellenére néha volt olyan, hogy tök szép lány hátrafordult az utcán és rám mosolygott, de ekkor valahogy nem a csúfolódást láttam a mosolyában fura mód, meg amikor folyosón is utánam fordult egyszer még, vagy a barátnõje folyton jelzett neki, ha meglátott. Aztán olyan is volt, hogy buszoztam és nagyon durván bámult egy formás szöszi tini csaj. Úgy, mint aki vetkõztet a szemeivel és épp valami szexuális kalandot képzel el velem. Tudom furán hangzik, de valahogy ennél sem éreztem, hogy azért csinálta volna, mert rondának tartana, pedig magam is rondának látom magam már jó ideje, fõleg mióta középsulitól kezdve csúfolni kezdtek valamiért. De aztán mikor már mertem végre kezdeményezni valahogy csak a rosszat tapasztaltam, igaz azoknál a lányoknál, akik adtak jelet sosem mertem még kezdeményezni vagy épp nem is tudtam, mert siettem épp valahová vagy szinte követnem kellett volna õket én meg nem merek ilyet csinálni, még azt hiszik valami szatír vagyok. De mára már úgy látom, hogy a lányok gonoszak, felszínesek és félek tõlük, mert nem hiányzik, hogy porig alázzon egy lány, mert megszólítom vagy ránézek. Igyekszem észre se venni õket, nehogy még amiatt szóljanak meg, hogy mit bámulom õket én a ronda srác. Valamiért akárhány lányt szólítottam le egyiknek sem voltam az esete. Már kezdem elhinni, hogy tényleg felesleges is kezdeményezni, úgyse kellek senkinek sem. Bár lehet, ha azoknál a lányoknál is hiába próbálkoztam volna, akik legalább adtak valami jelet, lehet csak félreértettem és valójában õk is rondának láttak. De akkor kérdem én mi értelme van kezdeményezni, ha minden lány csúnyán bánna velem, ha leszólítanám, ha egy lánynak sem vagyok az esete?

Legjobb válasz: Muszáj magadra erõltetned egy kis önbizalmat és határozottságot, különben nem is érdemes csajozni. A nõk megérzik ha valami miatt be vagy tojva és ezért fognak téged sarokba szorítani.

Muszáj magadra erõltetned egy kis önbizalmat és határozottságot, különben nem is érdemes csajozni. A nõk megérzik ha valami miatt be vagy tojva és ezért fognak téged sarokba szorítani.
A korod nem derül ki... A leírtak alapján megértem a félelmedet, de ha "bezárkózol" akkor sosem lesz senkid.. Nem minden lány egyforma.. :) Az önbizalom tényleg nem ártana neked, nem kell elcsüggedni, nem lehet mindenki macsó, meg helyes...Szerintem fogadd el magad úgy ahogy vagy, és ne legyél ennyire negatív, meglátod máshogy állnak majd hozzád a csajok is.. :) Sok sikert!
elõtte, utána kép kéne, egyébként kizárt hogy mind izom
A kérdező hozzászólása: tudtommal mezomorf vagyok
Képet kérünk
A kérdező hozzászólása: mert nem voltam valami erõs
A kérdező hozzászólása: hogy túl gyorsan fejlõdtem, meg ilyenek
A kérdező hozzászólása: meg sokan mondták hogy sokat fejlõdtem
A kérdező hozzászólása: nem tudom, csak érzem :DDD
És ezt honnan mondod meg ránézésre, hogy 4-5 kiló zsír?
Tegyél fel képet.
A kérdező hozzászólása: amikor 68 kg voltam akkor se volt kockahasam
Gondolom nem kockàs a hasad. Nagyon konnyen lehet azt hinni hogy nem jott zsir pedig jott dögivel. Csak nem làtod mert izmosodtal is es kb egyarant ment mindenhova. De ha azota csak izmosodtal volna zsirmentesen akkor mèg szàlkàsabb is lennèl nem kicsit mint voltàl.
Ez nem ilyen egyszerû, hogy te el tudod dönteni. Lehet hogy nõttél is valamennyit. De nem tudunk mit írni, leírtuk, hogy mit gondolunk. Szerintünk ez nem megy így, hogy 18 kg izom rádugrik fél év alatt. Nem tudok mit hozzá tenni. Ha te annyira jónak látod magad, akkor örülj az eredménynek.
A kérdező hozzászólása: de zsír se jött sok, max 4-5 kg, de több biztos nem
Kizárt, hogy mind izom. Naturálban max havi netto 1 kg izom jöhet. Az is csak eleinte. 18 kg izom nem megy rád fél év alatt még koxal sem.
A kérdező hozzászólása: a hasam egyáltalán nem nagy
A kérdező hozzászólása: egy nagyon kicsi zsír jött csak fel, csak az a baj h elõtte képem nincs
Epp ezert nehez megmondani mennyit zsirosodtal ha akkor se volt kockahasad. Hadd aruljak el valamit: izom=erö ha te nem erosodtel akkor inkabb behiztal

Miért nem tudok a lányokkal durva lenni, mint a fiúkkal? Lehetséges, hogy ezért nem tudnak vonzódni hozzám a lányok?

Legjobb válasz: Nem, azért nem vonzódnak hozzád, mert megfordul a fejedben, hogy durvának kéne lenni. Ilyet a gyökerek csinálnak. Az én barátom izmos, tipikusan olyan, akire azt mondaná a többi pasi, hogy kigyúrt f.szfej. És mégis romantikus, kedves és soha egy rossz szava nem volt rám. Ha durva lenne, azonnal leléptem volna. Döntsd el, hogy normális lányt akarsz-e, aki a normális fiúkat szereti, vagy egy lotyót, akinek bejönnek a barom pasik. Akkor légy te is nyugodtan olyan, de én sem leszek ribanc azért, mert ez sok srácnak bejön.

Nem, azért nem vonzódnak hozzád, mert megfordul a fejedben, hogy durvának kéne lenni. Ilyet a gyökerek csinálnak. Az én barátom izmos, tipikusan olyan, akire azt mondaná a többi pasi, hogy kigyúrt f.szfej. És mégis romantikus, kedves és soha egy rossz szava nem volt rám. Ha durva lenne, azonnal leléptem volna. Döntsd el, hogy normális lányt akarsz-e, aki a normális fiúkat szereti, vagy egy lotyót, akinek bejönnek a barom pasik. Akkor légy te is nyugodtan olyan, de én sem leszek ribanc azért, mert ez sok srácnak bejön.
Viszonyulj ugyanúgy hozzájuk, ennyi, ilyen egyszerû.
Miért, akkor vonzódnak hozzád a lányok ha durva vagy hozzájuk? Hát nem hiszem.Egyébként [email protected] le hogy lány és viszonyulj úgy hozzá mint egy fiu-hoz.Ennyi.

A páromnak miért lankadt, le szex elött a fa*ka? Lehetséges, hogy már nem szeret és nem kíván ugy mint az elején? Mit lehet ez ellen tenni?

Probáltam kézzel kényeztetni, probáltam szájjal. Simogattam, nem csak ott, becézgettem, kedveskedtem neki. Mindent megtettem, hogy sikerüljön de amikor felállt akkor sem azaz igazi volt, hanem félig volt csak kemény. Mit tegyek????

Legjobb válasz: nem szeretek vészmadár lenni. de mindenki optimista így rám marad a pesszimista szemlélet, ami egyáltalán nem biztos, de számításba kell venni ezt a lehetõséget, miszerint lehet hogy beleszürkült a kapcsolatba és hiányzik esetleg a kezdeti tûz, lehet hogy új dolgokat kell kipróbálni. a még pesszmistább lehetõség hogy már nem szeret, csak nem mondja el, esetleg megcsal. remélem egyik sem, de gondoltam felhívom rá a figyelmet, hogy ez is benne lehet a pakliban.

nem szeretek vészmadár lenni. de mindenki optimista így rám marad a pesszimista szemlélet, ami egyáltalán nem biztos, de számításba kell venni ezt a lehetõséget, miszerint lehet hogy beleszürkült a kapcsolatba és hiányzik esetleg a kezdeti tûz, lehet hogy új dolgokat kell kipróbálni. a még pesszmistább lehetõség hogy már nem szeret, csak nem mondja el, esetleg megcsal. remélem egyik sem, de gondoltam felhívom rá a figyelmet, hogy ez is benne lehet a pakliban.
ha gyorsan lankad , farokgyûrû , ha nem tud felállni viagra , de lelkileg neki is ott kell lenni , dúljon a szerelem :)
nem a szeretet hiánya miatt van , gondolom már középkorú , mindenképp kezdjetek pettinggel , vagy azzal ami a párod vágya
lehetnek olyan idõszakai az embernek mikor egyszerûn magát a szexet nem kívánja, vagyis nem az a baj hogy téged nem szeret, vagy nem kívánna, hanem vmi belsõ lelki gond, ami tovább nyúlt a kelleténél, a kérdés az, hogy ezt megosztja-e veled vagy mással, hogy kibeszéli, vagy magába folytja......
Egyébként a 2. lehetõség, hogy valóban nem kíván téged. Ebben is volt már részem :S
Az enyémnek is lelankad :S 24 éves. Addig végig áll, míg akcióba nem lépünk. Akkor meg jön a lankadás. Ha netán mégis állna, akkor meg szex közben lankad le. Fél a korai magömléstõl, attól, hogy összemegy. Folyton ezen kattog az agya, így hát össze is megy és el is élvez idõ elõtt. Fejben dõl el az egész. Te nem igazán tudsz mit csinálni. Neki kell kordában tartania a hü*e gondolatait.
Nem lehet, hogy valahol máshol is használja?
A kérdező hozzászólása: Utolsó válaszadónak köszönöm szépen, nem baj kellenek pesszimista válaszok is. Egyébként lehet hoögy van benne valami.
Az én párom is evvel küzd, de én nem foglalkozom annyira vele(mármint avval, hogy nem áll fel neki mindig)mert nagyon szeretem!!! Mi már tudjuk, hogy mi az amitõl neki nem áll fel! 1, gumi 2, ha valaki járkál kint(annyáékkal lakik) 3, ha nagyon fáradt 4, ha nagyon kíván engem! Szerintem nektek is valamelyik a probléma!!! 19/L és 25/F
fáradtság is lehet, vagy valami lelki baj....talán csak egy rossz nap
akármitõl van, el fog múlni egy idõ után, fõleg ha nem csináltok belõle nagy ügyet
Ha nem megy, szexológushoz kéne fordulnotok...
Lehetséges ez izgalomtól is.Bár, ha már nem az elején vagytok(a kapcsolatnak) akkor nem hiszem, hogy ez lenne itt a gond.Velem is elõfordult már, de nem tudom mitõl lehetett:/ Gumitól is esetleg.De igen, az is lehet, hogy már nem vonzódik úgy irántad mint régen, és ez lelkileg összezavarja/bántja és emiatt.
A kérdező hozzászólása: 23 éves :( És elötte volt petting meg minden. Csomó ideig kényeztettük egymást stb. DE mégsem volt szinte semmi :(. Mit lehetne így csinálni?
Elõfordul mással is ilyen. A kor elõrehaladtával egyre többször. Azt meg hogy szeret-e sokminden másból is meg tudod állapítani.
En azert nem gondolom hogy a szerelemnek meg a farok felallasanak koze lenne egymashoz mivel az egyejszakas kalandokban is felall a ferfi nemi szerve es tuti hogy nem szerelmes. Konkret pl.szemelyes tapasztalat van egy szerelmem akivel tenyleg imadjuk egymast sot neha ugy erzem o picit jobban mint en ot, az agyban nagyon jol erezzuk magunkat de szex kozben folyton lelankad neki, ez jelentene azt hogy nem szeret vagy az jelenti hogy szeret hogy ugy bannik velem mint egy hercegnovel...meg elotte volt egy pasi akivel csupan szexpartnerek voltunk neki nem lankadt le soha de tuti nem volt szerelmes..a kettonek nincs koze egymashoz..ui.kitartas

Lehetséges, hogy azért nem találom a párom, mert még nem találkoztam olyan lánnyal, aki hasonlóképp szeretetéhes és kapcsolatra vágyó típus lenne, mint én?

Sziasztok! Valahogy mindig is vágytam egy barátnőre, de mégsem jött sosem össze, egy-kétszer majdnem, de aztán mégsem. Többnyire úgy látom, hogy az a gond, hogy a lányok valami magas, tökély pasira vágynak, én meg külsőre inkább csak átlagos vagyok, voltak, akik helyesnek tartottak, de mind messe éltek tőlem, így velük sosem lett semmi. Érdekes mód, akik meg közel élnek hozzám, ők meg mntha szándékosan kerülnének vagy már foglaltak.

Legjobb válasz: Így van,még nem találtad meg azt,aki lelkileg is hozzád passzol.Ne add fel,inkább járj el sokat társaságba,szórakozni,ismerkedni.

Így van, még nem találtad meg azt, aki lelkileg is hozzád passzol.Ne add fel, inkább járj el sokat társaságba, szórakozni, ismerkedni.
Valószínû ezért nem találtad meg még a párod. Nem egyszerû testileg és lelkileg is passzolni, ha nem minden mindegy alapján választasz, mint ahogy "divat":) 22l
Szia! Hová valósi vagy? Ha gondolod, írj:)

Ugye minden nőnek van G-pontja. Lehetséges, hogy valakinek nem elég hosszú az ujja, hogy elérje?

Konkrétan az én esetemben van az, hogy masztizás közben próbáltam elérni, és éreztem is az ujjbegyemnél valami kis dudort, de nem tudom a G-pontom volt-e, mert csak épp a végéig ért el az ujjam.

Legjobb válasz: A G-pont a hüvelyben található kb:2-3cm re a bemenettõl,has felé.Egy kis dudort kellene érezni.De van még egy úgynevezett A-pont is,ami valóban beljebb van,de azért elérhetõ,mivel a hüvely csak7-9 cm hosszú.De ami legbelül van az a méhszáj. Ha a G-pontodat szeretnéd izgatni,javaslom feküdj le,lábaid húzd fel,az ujjadat dugd a hüvelyedbe,s ha megérzed a kis dudort,akkor hívó mozdulatokat csinálj az ujjaddal.(Tudod,mintha hívnál valakit)Az eredmény garantált lesz.Elõször olyan,mintha pisilni kellene,de ez változni fog,ha tovább csinálod.Kellemes próbálgatást:)

A G-pont a hüvelyben található kb:2-3cm re a bemenettõl, has felé.Egy kis dudort kellene érezni.De van még egy úgynevezett A-pont is, ami valóban beljebb van, de azért elérhetõ, mivel a hüvely csak7-9 cm hosszú.De ami legbelül van az a méhszáj. Ha a G-pontodat szeretnéd izgatni, javaslom feküdj le, lábaid húzd fel, az ujjadat dugd a hüvelyedbe, s ha megérzed a kis dudort, akkor hívó mozdulatokat csinálj az ujjaddal.(Tudod, mintha hívnál valakit)Az eredmény garantált lesz.Elõször olyan, mintha pisilni kellene, de ez változni fog, ha tovább csinálod.Kellemes próbálgatást:)
Lehet, hogy a puncikobold feje volt az.
Kinövés..legközelebb leharapja.
Ha nem vagy eléggé felizgulva akkor az is lehet hogy nincs eléggé megdagadva és úgy nehezebben találod meg. De olyan 2-3 cm mélyen van.

Lehetséges, hogy Szandika nem is olyan ostoba, mint amilyennek most gondolják sokan?

Hozzáteszem,most el?ször teszek fel VV4-gyel kapcsolatos kérdést,és nem érdekelnek olyan válaszok,hogy "nem nézem" stb.,az el?z?eket pedig nem olvastam el és nem is válaszoltam egyre sem. A tegnapi kihívás számomra érdekes lehet?ségeket vet fel és kiváncsi vagyok rá ,hogy csak én látom-e így.

Legjobb válasz: Én nem nézem ki belõle, hogy ilyen logikusan átgondolná a dolgokat. Ha Alekról lenne szó (vagy bárki másról), akkor sokkal valószínûbb lenne ez az eshetõség, de Szandika egy "ösztönlény", ahogy õ maga is mondta. Képtelen a gondolkodásra, az érzései vezérlik, azt mondja amit érez stb. Õ egyszerûen nem tud taktikázni.

Én nem nézem ki belõle, hogy ilyen logikusan átgondolná a dolgokat. Ha Alekról lenne szó (vagy bárki másról), akkor sokkal valószínûbb lenne ez az eshetõség, de Szandika egy "ösztönlény", ahogy õ maga is mondta. Képtelen a gondolkodásra, az érzései vezérlik, azt mondja amit érez stb. Õ egyszerûen nem tud taktikázni.
Érdekes amit írtál, és lehet hogy van benne valami, de sztem Dika ennyire nem jó színész... Én mellette állok, de ahhoz hogy ezt megtegye és egyszer se csipogja ki ezt Anikónak vagy Évának, hogy 'Te, én most szétrobbantom a 6ost...' mert akkor az összefoglalóba tuti benne lett volna. De nem zárom ki eme lehetõséget sem, h Dika tényleg szétrobbantja õket, DIREKT! :)
Szerintem ostobább, mint sokan gondolnák. Ösztönlény...mondta is már valaki róla. (Nem úgy értendõ, hogy minden ösztönlény ostoba, de Szandika nagyon az.) Azt meg már én is nagyon unom, hogy Béláék szájalnak, hogy így-úgy meg kéne szabadulni Évától, mégsem vitte még ki egyik sem és nem is tetette magára a jelet azért, hogy kivigye. Szandikának meg bedõltek (hogy õ majd kiviszi), ebbõl is látszik mennyi eszük van. :D
Így igaz. Szandinak kellene vissza mennie, mert akkor az kizökkentené a villát a jelenlegi helyzetébõl(unalom) A Gigi most hiába viszakozik, hogy pokollá tenné a Szandi életét. Ha õ menne vissza, biztos utálná Dikát és ezt ki is mutatná. A szandi meg utálja, ha magyaráznak neki. Azt vettem észre, ha helyre akarják rakni Szandit, akkor az ellene fordul. Így volt már ez Olival, Alekkal, Évával stb. Szóval izgalmasabb lenne, ha õ menne vissza...szerintem. Amúgy nektek nem volt vicces tegnap, mikor mondta a Jerzy, hogy az Éva meg õ egyenlõ esélyekkel indulnak? Ezt már mondta többször is, és mindig érdekesen fogadják a villalakók is...jaj, olyan naív az a gyerek.
Szerintem ez mindenkinek megfordult már a fejében, nekem is, és örülnék ha így lenne és visszamenne. De ahogy írtad is Bécike megnyeri az "ismerõseinek" köszönhetõen, meg persze néhány lányka, aki elélvez tõle, meg fiúcskák, akik jaj de fsza csávónak tartják, ebbõl álla a világ sajnos. Amúgy ha Bécike olyan tökös gyerek lenne, akkor nem pakolgatta volna a jelet Szandira (Lacival egyetemben) hanem magára rakatta volna és õ maga vitte volna ki Évát.- miért nem tették??? Mert gyáva féreg mind a kettõ, és még õk gyávázzák Alekot, hahahaa
A Dika remek csaj..sztem van esze ha azt akarja..en elvezem, megszerettem ot, csak akkor nem allhattam , mikor Eva vs Ildiko parbaj volt...most sztem Dikat..de en Becinek szurkolok, mert o tenyleg harcol a fodijert, nem mind Alek..o csak szorakozaskepp ment be a villaba..
Szerintem Szandika jól tette, hogy bécit hívta ki. Eljutottunk oda, hogy talán a legelvakultabb bélahívõknek is felsejlik valami az eddig többé-kevésbé sikeresen viselt álarca mögül. Már fenyegetõzik, arcba hajolva provokál és a galeri is kezdi elvetni a sulykot. Mivel béci kezd elcigányosodni, a többieknek is csökken az önbizalma, érzik, hogy a vajdával gondok vannak. Laci bátyánk, a verõember hamarosan embert fog enni, Jerzy hülyébb, mint valaha, Gigi pedig nem sms-t, hanem kockacukrot kellene beküldeni. Egy szó, mint száz: Szandika jó pillanatot választott arra, hogy tesztelje nyerési esélyeit és kicsit felbolygassa a cigánygaleri nyugalmát. Láthatóan rosszul tûrik a helyzetet, ha Szandika visszajön, benne lesz a végsõ 3-ban.
Tudod hány tagja van a Tepsiszájú-ellenes csoportnak csak itt a neten? Több ezer.Na most ha ezeknek csak a fele szavaz+a romák, akkor a szilikonlotyó holnap már a legõsibb szakmában lesz megint.
Nagyon remélem, hogy Szandi nem annyira ostoba, mint ahogy elõadja. De ha nem is volt tudatos a választása, azóta valszeg rájött, hogy elõnyt is kovácsolhat belõle, ha ma visszamegy. Jájj, csak ne a Bécike! Rohadt cigány! :(
A kérdező hozzászólása: Utolsó, a helyedben én ebben nem lennék biztos. :) Jelenleg Szandinak több rajongója , Bécinek több utálója van. Bécinek csak az az elõnye, hogy vannak celeb barátai. :)
Ne legyél azért annyira biztos ebben! Annyian utálják a tepsiszájút, hogy ellene fognak direkt szavazni, bárki ellen is párbajozik.
Nem. Ennek nemcsak a tõgyeiben, hanem az agya helyén is szilikon van, kb.egy papucsállatka intelligenciaszintje, már bocsika, papucsállatkák! Kizártnak tartom, hogy annyi esze legyen, hogy manipuláljon. Annyira primitív, hogy tényleg az épp aktuális hülyesége szerint cselekszik, a következményeket elõre nem képes mérlegelni. Majd a Szandika-ellenes klub tagjai is ellene szavaznak, megalakuláskor elsõ éjszaka 4000 tag lett, azóta csak nõtt a számuk.
A kérdező hozzászólása: Köszi az eddigi válaszokat, mindenkit felpontoztam és valahol egyetértek mindenkivel. Persze fennáll a lehetõsége, hogy Szandi valóban ennyire "egyszerû", lehet hogy bennem már csak azért merült fel egy ilyen "összeesküvés elmélet" mert már nagyon szeretnék valami kis csavart a történetbe. Így már nagyon unalmas, hogy valaki mindig magára pakoltatja a jeleket , aztán következik egy olyan "párbaj", aminek a vége teljesen egyértelmû. :/ Igazából eddig úgy gondoltam , hogy megrendezett, de kezdek kételkedni ebben :D Egy kis fantázia nem ártott volna hozzá... :D
A kérdező hozzászólása: Igen tudom. DE azt is látom micsoda összefogás van Béci ellen szintén a neten. A cigányozást meg kérem , hogy hanyagoljátok mert arra nem vagyok kíváncsi. Nem tudom elviselni Bécit, de ne azért utáljátok már, mert roma, hanem azért, ahogy viselkedik...

Lehetséges hogy mindíg ugyanabba a pontba rúgdos a babám? Normális hogy nem "vándorol"?

21 hetes kismami

Legjobb válasz: Szia. Általában nekem is egy pontban szokott rúgni. 20 hetes vagyok. Biztos úgy érzi jól magát. :) Sok boldogságot!

Szia. Általában nekem is egy pontban szokott rúgni. 20 hetes vagyok. Biztos úgy érzi jól magát. :) Sok boldogságot!
Szia! Volt egy idõszak nekem is , hogy csak egy pontba rugdosott, mostanában pedig már nem is nagyon rugdos, inkább csak nyújtózik! Üdv:29 hetes kismami

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!