Találatok a következő kifejezésre: Lehetséges, hogy mindig (657 db)

Lehetséges ez? Lehetséges, hogy minden rossz, amit átéltem nem is Istentől származik?

Eddig azt hittem, hogy Isten az, aki gy?löl engem és bánt állandóan, keresztbe tesz nekem és megkeseríti az életemet. Azonban egyik ismer?söm azt mondta, hogy nem csak ? létezik, hanem a Sátán is... Lehetséges, hogy közel s távol sem Isten miatt szenvedtem ennyit? Az egy dolog, hogy nem segített nekem, de... lehet, hogy a szenvedéseim oka nem is ?, hanem a Sátán? Ez esetben, ha Isten bocsánatát kérem azért, mert sokszor bántottam ?t, vajon megbocsát?

Legjobb válasz: Elõször is hadd gratuláljak. Sajnos sokan nem jutnak el eddig a felismerésig, amint azt itt nap mint nap látjuk. Te viszont ezzel megtetted az elsõ lépést, hogy kitörj a sötétségbõl. Gondold át: vajon tényleg nem segített neked Isten ezek alatt? Nem tanultál-e belõlük? Nem lettél-e erõsebb azok által, amiket átéltél? És vajon nem lesz-e szükséged késõbb erre az erõre? Volt idõ, mikor én is Õt vádoltam, és szinte egyik pillanatról a másikra jöttem rá, hogy mikor a leginkább elfordultam tõle, Isten akkor segített a legtöbbet. Most áldom õt azokért, amikért évekkel ezelõtt átkoztam, mert a nehézségek által megtanultam, mi az a türelem, küzdelem, kitartás, tolerancia, és sok késõbbi kemény leckétõl kímélt meg.

Elõször is hadd gratuláljak. Sajnos sokan nem jutnak el eddig a felismerésig, amint azt itt nap mint nap látjuk. Te viszont ezzel megtetted az elsõ lépést, hogy kitörj a sötétségbõl. Gondold át: vajon tényleg nem segített neked Isten ezek alatt? Nem tanultál-e belõlük? Nem lettél-e erõsebb azok által, amiket átéltél? És vajon nem lesz-e szükséged késõbb erre az erõre? Volt idõ, mikor én is Õt vádoltam, és szinte egyik pillanatról a másikra jöttem rá, hogy mikor a leginkább elfordultam tõle, Isten akkor segített a legtöbbet. Most áldom õt azokért, amikért évekkel ezelõtt átkoztam, mert a nehézségek által megtanultam, mi az a türelem, küzdelem, kitartás, tolerancia, és sok késõbbi kemény leckétõl kímélt meg.
"Az egy dolog, hogy nem segített nekem, de... lehet, hogy a szenvedéseim oka nem is õ, hanem a Sátán?" A sátán minden rossz forrása. Én amég ateista voltam mikor 3x is volt olyan balesetem, hogy simán akár meg is halhattam volna. 1-2 mp-en múlt...Valószínûleg a sátán akart eltenni láb alól, hiszen akkor azonnal a pokolba kerültem volna. De Istennek terve volt/van velem, így már akkor vigyázott rám, mikor még nem is ismertem õt. Na ezek az igazán nagy dolgok részérõl...
"Ez esetben, ha Isten bocsánatát kérem azért, mert sokszor bántottam õt, vajon megbocsát?" Igen. Isten mindig megbocsájt. Hogy miért teszi ezt? Mert SZERET! Van gyereked? Sok hülyeséget csinál? Te mindig megbocsájtasz neki? Hát akkor mennyivel inkább Isten!
Én sok keserûséget õrzök Isten felé. Van is rá okom, hidd el. Egyszer, amikor még igazán hittem benne, de már nem bíztam a jóságában, semmi kedvem nem volt templomba menni. Ott azt sugallták, hogy iszonyatosan bûnös dolog, majdhogynem a pokolba vivõ út, ha az ember kihagy egy-egy templomi alkalmat. Úgyhogy én végig abban a hiszemben utaztam hazafelé munkából a templombamenés helyett, hogy most aztán tutira beesek a villamos alá, elüt egy autóbusz, agyoncsap a mennydörgõs ménkû és Isten tutira irtózatosan dühös, amiért nem mentem ma templomba. Bûneim súlyát még azzal is tetéztem, hogy bibliaolvasás helyett letottyantam a TV elé. Kívánságmûsor volt. Egy réges régi Tv adást ismételtek meg. Egy nagyon beteg magyar színésznõ jött fel a színpadra és elkezdett mondani egy verset: Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra Az Úristen õriz engem mert az õ zászlóját zengem. Õ az Áldás, Õ a Béke nem a harcok istensége. Õ nem az a véres Isten: az a véres Isten nincsen. Kard ha csörren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Az Úristen örök áldás, csira, élet és virágzás. Nagy, süket és szent nyugalma háborúnkat meg se hallja. Csöndes õ míg mi viharzunk békéjét nem bántja harcunk. Az Úristen õriz engem, mert az Õ országát zengem. Az Õ országát, a Békét, harcainkra süketségét. Néha átokkal panaszlom de Õ így szól: "Nem haragszom!" Néha rángatom, cibálom: - tudja hogy csak õt kívánom. Az is kedvesebb számára, mint a közömbös imája. Az Úristen õriz engem mert az Õ zászlóját zengem. Hogy daloljak más éneket, mint amit Õ ajkamra tett? Tõle, Hozzá minden átkom: hang vagyok az Õ szájában. Lázas hang talán magában: kell a szent Harmóniában. S kell, hogy az Úr áldja, védje aki azt énekli: Béke! Ezt akartam neked elmondani: Õ nem az a véres Isten... Azt a véres Isten, akit te gyûlölsz, gyûlöld nyugodtan továbbra is, mert az igazi Isten is gyûlöli. És úgy hívják valóban: Sátán. Én biztosan tudom, hogy minden szörnyûség ezen a Földön a Sátántól van és minden szép Istentõl. Csak a bizalmam azért nem tud visszatérni, mert Isten mindenható, és nem értem, miért nem lépett közbe pl. amikor meghalt a testvérem vagy megmérgezték a kiskutyám. Én ha mindenható Isten lennék, közbeléptem volna. De én nem vagyok Isten és tévedhetek. De ezt a verset nagyon szeretem. Én akkor úgy éreztem, Isten külön istentiszteletet rendezett a kedvemért ahelyett amire nem mentem el. Mintha azt mondta volna: én nem az az Isten vagyok, akivel fenyegetnek, ha nem mész el a templomba. Én a Szent Lélek vagyok, aki ott fú, ahol akar. Egy TV-adáson keresztül, egy régvolt színésznõn keresztül, egy hitét vesztett ateistán keresztül... A testvérem írt egy nagyon szörnyû verset, amiben Istent káromolta válogatott cifra káromlásokkal. De a verset megszakította 4 sorral: De Isten ha mégis létezel, nem így képzellek el akkor. Hazug képet festenek rólad és biztos hogy nem így gondoltad... Sírt a testvérem amikor írta, tudom mert elmosódott a tinta. Ha én Isten lennék, érteném, hogy a sok istenkáromlás valójában annak a véres Istennek szólt, annak a másiknak. És ha Isten lennék, beengedtem volna a testvéremet a Mennyországba. Talán be is engedte.
lehet... végül is honnan tudjuk? Isten leszállt és kinyilatkoztatta hogy: bocs nem én voltam. netán a Sátán: haha ez ám az én mûvem volt. ? vaaagy. egyik se létezik. az nem lehet? te meg csak szenvedsz, mert ilyen az élet.. de, ha feltesszük, hogy Isten létezik, elvileg ha megbánod a bûnöd, Isten megbocsájt. bûnösök emberek vagyunk.. ennyi erõvel mindenki a pokolra jutna, ha isten nem bocsájtana meg. csak tiszta szívedbõl kell megbánnod..
Még két dolog jutott eszembe: "az én kapcsolatom Istennel különlegesebb, több, mint másoké" Legyél óvatos az ilyen gondolatokkal, mert az hogy különlegesnek, másoknál jobbnak gondolod magad egy kicsit talán a hiúsághoz vezethet, ami veszélyes dolog. Aki Istennek tetszõ életet szeretne élni annak alázatosnak kell lennie. Mt 11, 29 - "Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tõlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívû, s megtaláljátok lelketek nyugalmát." A másik dolog amit mondani akartam és téged érdekelhet az az hogy van lehetõség megkapni a Szentlélekben való keresztséget. Ilyenkor a hívõk karizmákat kapnak a Szentlélektõl. Ezek a karizmák arra valók hogy evangelizáljunk vagy lelkeket mentsünk, vagyis szolgáljunk vele másoknak. Karizma lehet az hogy valaki prófétál (a jövõre vonatkozó ismereteket kap), gyógyít vagy felismeri a jó és a gonosz lelkeket. Ezt csak azért mondom neked mert bár a karizmatikusok nem különlegesebbek vagy jobbak a többi embernél - ezeket a karizmákat Isten adja tetszése szerint függetlenül attól hogy az adott keresztény mennyire él szent életet - de ha ilyesmire vágysz akkor ez egyáltalán nem elérhetetlen.
Kedves Kérdezõ! Nagyon tetszett, amit ma reggeli hozzászólásodban leírtál. Azt gondolom, hogy valóban nagy célra rendelt téged Isten, és most azért van ez a sok szenvedés az életedben, mert Sátán minden erejével meg akarja akadályozni, hogy Isten terve megvalósuljon az életedben. "Megváltani a világot" persze nem neked kell :) , mert ezt már Isten Fia, Jézus Krisztus megtette. Hogy mi ez a cél, ezt majd akkor fogod megérteni, ha egy imában õszintén, teljes szívedbõl átadod magad Neki, és behívod Õt az életedbe, és kéred, hogy bocsásson meg és változtassa meg a szívedet! Hadd bátorítsalak Isten szavaival: "Máté 11:28 Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket." "Márk 3:28 Bizony mondom néktek, hogy minden bûn megbocsáttatik az emberek fiainak, még a káromlások is mind, amelyekkel káromlanak" "Máté 6:14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok." "Ézs 55:6-7. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok õt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az õ útát, és a bûnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bõvelkedik a megbocsátásban." "Ez 33:14-16. S ha mondom a hitetlennek: halállal halsz meg; és õ megtér bûnébõl és törvény szerint s igazságot cselekszik; Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolatiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot: élvén él, [és] meg nem hal. Semmi õ vétke, mellyel vétkezett, emlékezetbe nem jön néki; törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él." "Ez 18:32 Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!" Isten tehát azt akarja, hogy élj, és meg akar bocsátani, és nem Õmiatta szenvedtél annyit, hanem a világ gonoszsága miatt. Azt a sok bántást pedig, amiket elszenvedtél, be tudja gyógyítani, és le tudja venni rólad a terheket, mert Jézus mindezeket magára vette helyetted. Isten áldjon! (Tp.)
szívesen:)
A kérdező hozzászólása: Utolsó válaszoló, köszönöm egyetértésedet és normális válaszod! :-)
09:16 kérdezõ. Istent nem tudod megbántani ilyesmivel.vagy azt gondolod, hogy a világ mindenség uralkodójából sértõdöttséget, és haragot vált ki az, hogy te akár naponta 10x azt mondod, hogy a K.Isten b...ssza meg? szerinted az, akinek nem lehet ártani, megtagadja tõled a szeretetét? miféle bosszú, vagy sértõdöttség vezérelné? ha Istent mindez sértené, meg sem teremtette volna az embert, hiszen tudta elõre, hogy az emberi természetbõl adódóan sokan le fogják majd szedni az égbõl különbözõ cifra mondatokkal, ha nehéz idõket élnek....tehát saját magával nem fog kitolni, hogy aztán megsebzett sértettként mérgelõdhessen, a sok kis mocskos szájú miatt. Azzal kapcsolatban, hogy ne mondja neked senki, hogy a "Sátán"(aki egyébként nem konkrét személy)az épülésedet, fejlõdésedet szolgálja, szerintem nem látsz át bizonyos dolgokat, de talán majd késõbb át fogod látni.nem látok bele az életedbe, azt igazából csak te tudhatod, hogy mit és, hogyan látsz az eddigi élettapasztalataid alapján, és ezt tiszteletben tartom, nem akarlak meggyõzni a saját felfogásomról.mindenki más dolgokat tapasztal meg az életben, én is fõleg saját magamból tudok kiindulni, viszont van jó néhány dolog, amit én sem értek. 07:59
Nem lehetséges , mert sátán sem létezik!!Azért találták ki a sátánt , hogy meglehessen magyarázni az un. rosszat.Pedig a rossz az "egó" kivetülése.Isten nem egy konkrét személy , teste sincs. De természetesen van ellenpólusa Istennek , de az nem a sátán , hanem a negatív erõ. Hülye sátán imádattal és sátán félelemmel hozzátok létre az un. ilyen erõket.sátánnal nem foglalkozok és nem is félek tõle , MERT NINCS!! Milyen rossz történik veletek?Meghal a családból valaki?Igen ez nem jó dolog , de a halál az élet velejárója.Ez az egyetlen dolog amit nem mi irányítunk , de a többi dolog:rablás, gyilkosság, kamat emelés, szerelmi bánat.Mind embertõl való---> szabad akarat következménye. Nincs más dolgunk , mint szeretni ember társainkat és nevelni õket az un. "jóra".
A kérdező hozzászólása: Hát sziasztok! Azt hiszem magyarázattal tartozom nektek. Elõször is: Istent a következõ módon bántottam: sokat szidtam õt. Az egyik megható választ adó... válaszolóhoz alkalmazkodva: cifrábbnál cifrább szidalmakkal szidtam Istent, melyek között az "Isten b*ssz* meg" még szelíd szidalomnak számít... Azért szidtam õt, mert az életemben nagyon sok mindent elveszítettem - és még csak 19 ÉVES VAGYOK. Nagy hátránnyal indultam az életnek, több alkalommal öngyilkos akartam lenni, nincs érettségim, se munkám, se rendes iskolám, állandóan bántott engem mindenki, megvertek, megaláztak, elhagytak, hazudtak, tönkre tettek engem. Meghalt az apám, megromlott a kapcsolatom az anyámmal és a nõvéremmel, elveszítettem a barátaimat, depressziós lettem és paranoid, pánikbeteg, és a növekvési, fejlõdési rendszerem is leállt. Teljesen tönkre mentem, és ezek még csak a legkisebb gondok amellett, ami konkrétan történt velem. 19 évesen már azt érzem, teljesen kiégtem, nincs jövõképem, és nem tudom, miért vagyok a földön. Azt érzem, hogy különleges vagyok, és valami borzalmasan nagy feladatra születtem (megmenteni a világot, vagy hasonló), de úgy érzem, Isten elfordult tõlem, ami teljesen jogos, azok után, hogy orrba-szájba szidtam. Tudom, hogy a segítsége nem egyik pillanatról a másikra jön, de mostanság, fõleg ebben a hónapban annyi szenvedés ért, hogy komolyan azt hittem: Isten gyûlöl engem, és nem akar segíteni nekem. Ezt, ha nem is ilyen részletesen, de elmeséltem egyik ismerõsömnek, aki közölte velem: Isten is létezik, és a Sátán is. Ne bántsam Istent, mert a Sátán és az õ kis démonkái azok, akik a minden napban ott bujkálnak, és miattuk szenvedek. És így már más képet öltött ez az egész... Mert ha ez tényleg igaz, akkor megmagyarázná azt is, hogy miért szenvedtem ennyit. Nem azért, mert Isten bántott (mert ezek szerint nem bántott), hanem azért, mert a Sátán okozta nekem ezeket a rosszakat (lehet azt is, ami régen t9örtént, de lehet, ami régen történt Isten büntetése volt, vagy nem tudom, de lehet, a Sátán csak a mostani "minden összejön"-töket intézte el nekem), és Isten ezért (feltételezhetõen)nem segített nekem: hogy rádöbbenjek erre és vissza térjek a kegyeibe. Ha tényleg így van, akkor újra segítségért fordulok Istenhez (mert úgy érzem, egyszer tényleg segített nekem, vagy akár többször is), mert most mindennél jobban szükségem van Isten segítségére, arra, hogy segítsen nekem a megfelelõ útra lépni, mert rendbe akarom szedni az életemet. Azok után, hogy Istent ennyiszer és ennyire szidtam, vajon megbocsát és hajlandó segíteni nekem? És még valami: senki se mondja nekem, hogy a Sátán puszta jó indulatból okozott nekem ennyi rosszat, hogy megerõsödjek lelkileg, túléljem az életet, stb... mert ezt nem hiszem el... Ami a válaszokat illetõ, köszönöm szépen õket, jól esik, hogy így törõdtök velem!
Próbáld megérteni azt, hogy nem létezik olyan dolog, amiben ne Isten nyilvánulna meg.minden egy forrásból ered.ha valaki azt mondja, hogy ezt vagy azt a Sátán tette, az nem érti azt, hogy Isten akarata nélkül nem történhet senkivel sem olyan dolog, amit mi klasszikusan rossznak nevezünk.pl:betegség, halálos baleset, természeti katasztrófa, szegénység, különbözõ megpróbáltatások, stb...tudom, ez keményen hangzik, hogy Isten és a Sátán egy és ugyanaz, de a Bibliai Jób története is ugyanezt példázza.És a Biblia szerint a Sátán elválasztotta magát Istentõl.de ha ez nem történik meg, akkor Isten nem ad nekünk választási és fejlõdési, tanulási lehetõségeket, éppen ezért bölcs dolog lenne nem átkozni a sötétséget, hanem igyekezni tanulni belõle, hogy lelkileg fejlõdhessünk.ugyanis a sötétséget is Istentõl kaptuk.minden összefüggésben létezik egymással. "Ez esetben, ha Isten bocsánatát kérem azért, mert sokszor bántottam õt, vajon megbocsát?" Milyen értelemben gondolod, hogy bántottad az Istent?
Amennyiben Isten szeretõ Isten, de az ember elfordul tõle, akkor hogy mutassa meg a szeretetét, ha az ember nem partner ebben? Én hiszem, hogy egy Isten nélkül járó ember életébe törvényszerûen beköszön az a sok minden, ami nem Istentõl van, hanem vagy törvényszerû következménye a körülményeknek, vagy egy másik valaki, vagy valakik, akiket nem érdekel, hogy nem hívta õket senki, jönnek, és kavarnak az ember életében. Aztán meg Istenre fogják. Így az ember még inkább ellene lesz Istennek, még inkább kizárva mindazt, amit Isten adhatna neki. Ha ezt az összefüggést felismerted, akkor tegyél próbát Istennel. Próbáld meg, hogy hova fog vezetni az, hogy segítségül hívod, hogy rázza gatyába az életed. Ha gondolod, írj privit. Hiszem, hogy valamennyire megismertem Istent.
A kérdező hozzászólása: Én nem arra gondoltam, hogy... "benyalom magamat Istennél". A kapcsolatot illetõen... nem vagyok hiú, és tényleg nem arról van szó, hogy Isten kedvencének tartom magam. Nem errõl beszélek. Csak arról, hogy mivel különlegesnek érzem magam, olyasvalakinek, akinek nagy feladat van, egy kicsit azt érzem, hogy Isten máshogyan tekint rám. Ennyi...

Az lehetséges, hogy mindíg a jobb petefészkemnél van a peteérés, mert én mindíg ott érzem a szúrkálást, peteéréskor?

Legjobb válasz: Igen,lehetséges. "Elvileg akár az élet összes peteérése az egyik petefészekbõl is eredhet. Akinek valamilyen okból kiveszik az egyik petefészkét, azoknak is van havonta peteérésük." Azért is merem ezt mondani,mert nálam pár hónapja PCOS-t diagnosztizáltak (policisztás petefészek szindróma,amikor van peteérés,de a megérett petetüszõ nem reped meg,hanem visszamarad a petefészekben cisztaként, így elmarad a menstruáció, és a petefészek tipikus policisztás képet mutat), és csaj a jobb petefészkem mutatta a PCOS képét,a bal normális volt,ami nagy valószínûséggel azt jelenti,hogy az én petesejtjeim is a jobb petefészkemben értek meg.Én is ott éreztem fájdalmat egyébként. Üdv:25/L

Igen, lehetséges. "Elvileg akár az élet összes peteérése az egyik petefészekbõl is eredhet. Akinek valamilyen okból kiveszik az egyik petefészkét, azoknak is van havonta peteérésük." Azért is merem ezt mondani, mert nálam pár hónapja PCOS-t diagnosztizáltak (policisztás petefészek szindróma, amikor van peteérés, de a megérett petetüszõ nem reped meg, hanem visszamarad a petefészekben cisztaként, így elmarad a menstruáció, és a petefészek tipikus policisztás képet mutat), és csaj a jobb petefészkem mutatta a PCOS képét, a bal normális volt, ami nagy valószínûséggel azt jelenti, hogy az én petesejtjeim is a jobb petefészkemben értek meg.Én is ott éreztem fájdalmat egyébként. Üdv:25/L

Hogy lehetséges, hogy minden nap kiteszik a "van jó horror" kérdést?

Már annyiszor kitették,hogy lassan elkezdtem töprengeni,ez hogy a fenében lehetséges?Ugyanaz a 4-5 ember teszi ki naponta ezeket,vagy lehetséges,hogy ennyi ember nem tud olvasni?Nem értem,tényleg.

Legjobb válasz: Nem tudom hogy lehetséges, de rettentõ fárasztó. Pedig én van hogy kérdést akarok kiírni aztán keresek és meg is találom az elõzõ kérdésekben a választ. Nem értem nekik ez miért nem megy.

Nem tudom hogy lehetséges, de rettentõ fárasztó. Pedig én van hogy kérdést akarok kiírni aztán keresek és meg is találom az elõzõ kérdésekben a választ. Nem értem nekik ez miért nem megy.
A kérdező hozzászólása: Így van.Még azt meg is érteném, hogy az itteni keresõt nem használják(mert szar), de szinte pár kérdés különbséggel teszik ki teljesen ugyanazt...
Igen egyet értek. Meg ha valami jó horrort akarnak keresni akkor mi a fenének találtál fel a googlet, a filmkatalógust, a portot és az imdb-t...stb? Hát nyílván ilyen célból is.

FONTOS! Lehetséges, hogy minden 2. évben indítanak csak biológia szakot a Városmajori Gimnáziumban?

A válaszokat előre is köszönöm!

Legjobb válasz: Nem lehetséges, hamem biztos!

Nem lehetséges, hamem biztos!
Biológia, humán, fizika, informatika. Azt hiszem, ezek csak minden 2. évben indulnak. Idén indult biológia és informatika.

Lehetséges, hogy mind a 2 fülemben 3-3 fülbevaló legyen?

Úgy szeretném, hogy mind a 3 fülbevaló egymás alatt van, kb így:

Legjobb válasz: Szia! NEkem mind a 2 fülemben 3-3 lyuk van es mindegyikben van fülbevaló szimmetrikusan. A legalsóban egy nagy feher bogyó, a közesõben egy közees bogyó es a legfelsõben egy kisebb bogyó. Tehát lefele növekszik. Eddig senkin sem láttam ilyet, egyedi es mindenki dicseri. Kerdesedre a válasz: egyáltalán nem gáz, ha mind a 2 füledben van 3lyuk lövetve. Jobb, mintha csak az egyikben lenne sok fülbevaló a másikban meg sok..:) Remelem segítettem: 22/L

Szia! NEkem mind a 2 fülemben 3-3 lyuk van es mindegyikben van fülbevaló szimmetrikusan. A legalsóban egy nagy feher bogyó, a közesõben egy közees bogyó es a legfelsõben egy kisebb bogyó. Tehát lefele növekszik. Eddig senkin sem láttam ilyet, egyedi es mindenki dicseri. Kerdesedre a válasz: egyáltalán nem gáz, ha mind a 2 füledben van 3lyuk lövetve. Jobb, mintha csak az egyikben lenne sok fülbevaló a másikban meg sok..:) Remelem segítettem: 22/L
Sztem ez tök jó, nekem tetszik :) 15/L
Én pont most tervezem, hogy ilyet csinálok. :D Sõõõt! Azt is tervezem, hogy kirakatom a nevem (ami 4 betûs) betûkbõl, szóval akkor az egyik fülemen 4 lyuknak kell, hogy legyen majd. Rem. senki nem lopja le az ötletem. XD Meg vannak szavas fülbevalóim amibõl mondjuk ki lehet rakni h: love me..:D 16/L
A kérdező hozzászólása: de akkor most melyik fülembe tetessem???:) :) :D
A kérdező hozzászólása: Szija persze, hogy segítettél.:) Akkor kilyukasztom mind a kettõt majd, ha lesz rá elég bátorságom..:)
Nem veszes!Nem kell hozzá sok bátorság!:)
elõtte, utána kép kéne, egyébként kizárt hogy mind izom
A kérdező hozzászólása: tudtommal mezomorf vagyok
Képet kérünk
A kérdező hozzászólása: mert nem voltam valami erõs
A kérdező hozzászólása: hogy túl gyorsan fejlõdtem, meg ilyenek
A kérdező hozzászólása: meg sokan mondták hogy sokat fejlõdtem
A kérdező hozzászólása: nem tudom, csak érzem :DDD
És ezt honnan mondod meg ránézésre, hogy 4-5 kiló zsír?
Tegyél fel képet.
A kérdező hozzászólása: amikor 68 kg voltam akkor se volt kockahasam
Gondolom nem kockàs a hasad. Nagyon konnyen lehet azt hinni hogy nem jott zsir pedig jott dögivel. Csak nem làtod mert izmosodtal is es kb egyarant ment mindenhova. De ha azota csak izmosodtal volna zsirmentesen akkor mèg szàlkàsabb is lennèl nem kicsit mint voltàl.
Ez nem ilyen egyszerû, hogy te el tudod dönteni. Lehet hogy nõttél is valamennyit. De nem tudunk mit írni, leírtuk, hogy mit gondolunk. Szerintünk ez nem megy így, hogy 18 kg izom rádugrik fél év alatt. Nem tudok mit hozzá tenni. Ha te annyira jónak látod magad, akkor örülj az eredménynek.
A kérdező hozzászólása: de zsír se jött sok, max 4-5 kg, de több biztos nem
Kizárt, hogy mind izom. Naturálban max havi netto 1 kg izom jöhet. Az is csak eleinte. 18 kg izom nem megy rád fél év alatt még koxal sem.
A kérdező hozzászólása: a hasam egyáltalán nem nagy
A kérdező hozzászólása: egy nagyon kicsi zsír jött csak fel, csak az a baj h elõtte képem nincs
Epp ezert nehez megmondani mennyit zsirosodtal ha akkor se volt kockahasad. Hadd aruljak el valamit: izom=erö ha te nem erosodtel akkor inkabb behiztal

Lehetséges, hogy mindig csak az egyik oldalon nyomja ki valamelyik testrészét a bébikénk?

Legjobb válasz: Persze. pl nálunk az egyik lábacska jön ki mindig a jobb oldalamon.A másik mintha nem is lenne:)

Persze. pl nálunk az egyik lábacska jön ki mindig a jobb oldalamon.A másik mintha nem is lenne:)
A kérdező hozzászólása: Nálunk meg a bal oldalon! Köszi a gyors választ!
hogyne!! nálunk meg állandóan a bal oldalamon vannak a lábacskái és a bordáim már fájnak néha! 34 hetes kismama
szia! jobb oldal teteje popó, bal oldal meg lábikák idõnként :) . kisebbnek is állandóan jobb oldalra helyzetkedett, kislányom lesz :) . a barátosném viszont bal oldalon érzi, neki kisfia lesz :) . 34 hetes mami
szia nekem az egész baba a jobb oldalamon van.tiszta ferdén áll a hasam:D 29hetes kismama, boldog babavárást
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat! Alig várom, hogy beazonosítsam, melyik az a testrésze, ami mindig látszik!
Látni és láni vélni nem ugyanaz. Hagyjuk már, hogy lassan a székek meg a sajtok is idegen lények...
sokan?SOKan??SOKAN????
nem tudom. mindenesetre érdekes, hogy amiket ma mi képzeletbeli lényeknek nevezünk, azokat régen nem kitalálták, hanem valóban látni VÉLTÉK, és onnan maradt fenn. tehát nem 100%-ig a képzelet szüleménye. pl. a sellõk. ma úgy tartjuk, hogy nincsenek sellõk, és a régiek lamantinokat néztek sellõnek. viszont nekem kicsit hihetetlen, hogy egy ormótlan állatot szexi nõként írjanak le, és így benézzék. ennyire nem lehetett kanos egyik tengerész sem :D vagy pl. a tündérek, manók, sárkányok... évszázadokon át KONKRÉTAN látták õket, és le is írták ezt, majd egyik napról a másikra csak mint legenda és fantázia emlegetik õket, amit csak úgy kitaláltak valakik. nem tudom...
Charles Baudelaire válasza: Templom a természet: élõ oszlopai idõnkint szavakat mormolnak összesúgva; Jelképek erdején át visz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli.
A kérdező hozzászólása: ezeknek a mondjuk úgy lény észleléseknek valahány %-a lehet hogy delirium tremenses állapot miatt vagy feltûnési viszketegség miatt történik de mind lehetetlen hogy egytõl-egyig csak kitalálják hogy látnak valamit és amit látnak szerintem valamilyen idegen de ez csak az én hipotézisem
Ahogy elnézem a kérdezõ is túl van az esti borán.
Mit látnak? A delirium tremenses állapotokat leszámítva?
A kérdező hozzászólása: sokan láttak már a történelem során lényeket manókat figyelõt tündért stb amik szerintem idegenek csak a köznép valami mást lát bennük pl kitalálják 1 aproó valamire hogy az más faj legyen a neve manó amíg az valójában 1 ki méretû idegen olyan mint a chilei
régi és modern KÓRBAN látnak ilyeneket, lehetséges tünet, igen
minden népnek vannak hiedelmei, legendái mítoszai. nálunk tündérek, máshol koboldok stb. az emberek régen is élénk fantáziával rendelkeztek ahogy ma is szeretik a vámpíros meg a sci-fi filmeket, csak mert szórakoztató.
sehogy
konkretan szanalmas, hogy kiadsz tobb szazezret egy laptopert, majd vinnyogsz hogy ingyen kellenenek az appok ra...
hahahahaha megszívtad.

Lehetséges hogy minden nap fogyok 1kgot? O. O

kiskoromban nagyon sovany voltam es ezzel visszaeltem.....azota felszedtem par kilot mig 63 nem lettem :/ szerencsere magas vagyok ezert nem mondtak ram hogy dagi vagyok mert ez nem igaz csak húsos ..de anyam aki amugy eleg duci mondta hogy kb ilyen korban kezdett el hizni jott a nyari szunet es mivel ő is fogyozott volt par alapanyag a hűtőben.na igen javasolta a 90 napos fogyokurat es en amugy 12 eves vagyok szoval lehet hogy ez nem tenne jot...de elegem volt igyhat elkezdtem a fogsokurat 1.nap 3szor ettem amugy(8 x szoktam xD)es kemenyen hajtottam magam de lefogytam 1kgot...levoltam gyengulve utana ezert rosszul vpltam a kajaktol masnap amikor abba hagytam a fogyokurat es belazasotam ezer bajom volt es ettem palacsintat is...de masnap meg 1kgot fogytam ...aztan utana megegyet..es most 59nel tartok...(a merlegunk tuti nem rossz vannak okaim ra)de hogy lehet hogy minden nap 1kgal sovanyabb vagyok?

Legjobb válasz: Szóval beteg vagy, lázas és fogy a testtömeged. Ez még nem jelenti hogy meg fogsz halni, de orvoshoz hasznos volna elmenned. Egyél húst és zöldségeket, a 90 napos diétánál okosabb vagy te.

Szóval beteg vagy, lázas és fogy a testtömeged. Ez még nem jelenti hogy meg fogsz halni, de orvoshoz hasznos volna elmenned. Egyél húst és zöldségeket, a 90 napos diétánál okosabb vagy te.
Adtál egy lökést a szervezetednek és ha jól veszem ki 12 éves vagy. Ilyen korban nagyon könnyû alakítani a testedet, ha nem folytatod amit elkezdtél ez a visszájára sül el és megint elkezdesz hízni és nem állsz meg 63nál. Neked 12 évesen nem fogyókúra kell, hanem egy okos táplálkozás. Nem kell megtagadnod magadtól a krumplit, tésztát, húsokat sem, ezek mind kellenek, DE figyelj oda a nassolásra, kerüld a felesleges édességet (ebéd után egy kis finomság belefér) és igyekezz a napi, de legalább egy héten 3-4x min. 30-45 perc testmozgásra (itt tényleg szentelj a testedre 30 perc figyelmet) Ha ezeket betartod, mellette sportolsz akkor egy egészséges tested lesz a jövõre nézve. Megjegyzendõ, hogy serdülõkorban sok gyerek meghízik kicsit a hormonális változások miatt, de 16-18 éves korra ezt is "kinövi" az ember.
A második válaszoló vagyok: Azt még el kell mondanom, hogy a napi egy kg nagyon sok! Vegyél vissza a tempóból, én a havi 1-3 közötti értéket mondanám neked elfogadhatónak. Lassan fogyj és ne siesd el, ne akard egybõl az eredményt látni. (ha elsieted és lefogysz, aztán eszel rá egybõl visszahízol -> jojó effektus). Ne hajszold magad a halálba, ne merítsd ki teljesen magad, az elõbbi 30-45 perc kemény gyaloglás is tökéletes NEM kell egybõl erõs futással kezdeni a pályán. A betegséget pihend ki, amíg teljesen ki nem pihented magad addig ne csinálj szervezetet erõsen kimerítõ cselekvéseket. ui.: Elsõ válaszolónak is jó a hozzászólása ;)
Nincs olyan, hogy napi 1 kg fogyas. Meg a heti 1 kg is nehez. A testunknek igen magas a viz tartalma, ha az lecsokken, ugy a testsulyunk is valtozik, de ez nem fogyas. 2 kg plusz/minusz testsuly ingadozas lehet a test viztartalmanak es a belek tartalmanak valtozasa miatt. Ha nem eszel egy napig, akkor annyival kevesebb lesz a belek tartalma, de ez nem fogyas. Nagy valoszinuseggel ahogy elkezdesz enni, vissza fog menni az az 1-2 kilo egy-ket napon belul. Sovanyabb nem akkor vagy, ha a merleg kevesebbet mutat, hanem amikor a centimeter is.
A fogyás a testzsír csökkenését jelenti. A mérleg ezt a változást egyáltalán nem mutatja. Ha megvonod a tápanyagot, akkor az elsõ napokban látványos a súlycsökkenés (ami nem fogyás), mert kimegy a víz, összesnek az izmok, DE a tested még mindig nem használt el igazán semmit a zsírraktárából. A zsír megmozgatásához Kcal hiányt kell produkálni, ez igaz, de az izomszövetek olyan gyorsan össze tudnak esni, hogy azokat megtartani és mellette zsírt csökkenteni nem könnyû. Ezért nem szabad éhezni, csak diétázni- mellett pedig edzeni. 12 évesen felejtsd el a tested ijesztgetését. Lehet, hogy egyik hónapban 3kg-al leszel több, majd a következõ hónapban ehhez képest 5kg-al leszel kevesebb, pedig semmin nem változtattál. A hormonjaid tombolnak, és a tested követi a változásokat. Ha most sokkolod a tested, akkor majd mikor tényleg szükséged lenne a súlykontrollra- pl szülés elõtt/után, változó korban- akkor egész egyszerûen nem fogsz tudni kontrollálni, mert a szervezet emlékezni fog az éhezésre, és nem engedi, hogy megint nélkülözzön.
? cm vagy??

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!