Találatok a következő kifejezésre: Lehet káros ember (12 db)

Miért mondják, hogy nem lehet káros az elektromágneses sugárzás az emberre, ha léteznek ilyen tények LENT?

Például az optikában a Faraday, Kerr és Cotton-Mouton effektus, ahol közvetlenül (érintkezés nélkül) befolyásolhatja az anyagot az elektromos ill. mágneses tér? Az emberi szervezet anyagjaira akkor miért ne lehetne hatással?

Legjobb válasz: Ki mondta, hogy nem lehet káros hatással? Lézerfegyveren is dolgoznak, az is elektromágneses sugárzással rombol.

Ki mondta, hogy nem lehet káros hatással? Lézerfegyveren is dolgoznak, az is elektromágneses sugárzással rombol.
Azért nem mindegy, milyen erõvel hat az a bizonyos sugárzás :) Igen, bazierõs káros. De az, amit a hétköznapi készülékek elõállítanak, az nem.
Tényleg, ki mondta? a sugárzás hullámhosszától is függ. Elõttem szóló helyesen írta, minden ami bennünk van, a kémia, az mind elektromágnesességen alapul. A hullámhossztól függ, mi milyen hatással van ránk. Amelyik hullámhossz a molekulák kötéseit rombolja, felbontja, elektronhéjak gerjesztési fokainak megfelel, az mind lehet káros, mind szakíthat fel sejten, DNS-en belül kötéseket. Hosszabb hullámhosszoknál lehet, fõleg a vízmolekulákra melegítõ hatással, mint pl a mikrosütõkben az 1000MHz körüli mikrohullámok, ez is káros. Rádiótelefonok is simán, de azok pár wattosak, ellenben a mikró 800-1200W-jával. Nemere egyik könyvcíme jut eszembe. Élni életveszélyes. Minden ami valami, lehet veszélyes ránk. De a sugárzás is, ami valami is, meg megy is valahova, úgyhogy az mégjobban :D
"Miért mondják, hogy nem lehet káros az elektromágneses sugárzás az emberre, ha léteznek ilyen tények LENT?" Nem tudom, hogy kik mondják, én viszont hallottam olyanokról, akik szerint a 300nm-es hullámhossz alatt elektromágneses sugárzás bõrrákot okoz (UV fény). A röntgen és gamma sugarakról nem is beszélve.

Keresztények, szerintetek a zenének milyen káros hatása lehet az emberre?

Miért nem ajánlott olyan zenét hallgatni, aminek világi a szövege?

Legjobb válasz: A történelmi egyházak NEM tiltják semmilyen zene hallgatását. Ilyesmit a szekták tesznek,de azok messze vannak a valódi kereszténységtõl. A zene megnyugtathat,feldobhatja a hangulatot,de vannak olyanok is,amikkel az ellenkezõ hatást lehet elérni. Függõvé csak az válhat,aki állandóan ugyanazt a zenét hallgatja!

A történelmi egyházak NEM tiltják semmilyen zene hallgatását. Ilyesmit a szekták tesznek, de azok messze vannak a valódi kereszténységtõl. A zene megnyugtathat, feldobhatja a hangulatot, de vannak olyanok is, amikkel az ellenkezõ hatást lehet elérni. Függõvé csak az válhat, aki állandóan ugyanazt a zenét hallgatja!
Van egy régi mondás ami igaz is, és így szól: " A zene a lélek kulcsa" Valóban hatással van érzelmeinkre, gondolatainkra. Ez pedig azért van mert minden zenének van egy spirituális értelemben vett szellemi töltete. Nem mindegy hogy milyen "szívbõl" születik meg az a zene vagy dalszöveg. Jól megfigyelhetõ hogy pl a rock és a rock'n'roll is közvetít egy ideológiát, egy életérzést. Ezek alapján élnek azok az elõadók is akik hitelesek. Vagy pl egy "drogos" zenét is többségben olyanok készítenek akik maguk is élnek szerekkel. Persze vannak kivételek. Ugyanígy a mulatós zenék is piásoknak készülnek, és maguk az elõadók is isznak ahogy a tévében látható is. Ahogy a drogos a tüc-tüc zenére elkezd kattogni, egy piát meg nem vetõ embernek egy mulatós zene azonnal ivó hangulatot eredményez. Biztosan hallottad már hogy "sírva vigad a magyar" ami nem csoda hiszen a magyar nótákat ha megnézed akkor többségében a bánatról szólnak, elhagyott a babám, meg meghalt az anyám stb. Szóval így van ez, Máté Péter dalaival depresszióját közvetíti, végül öngyilkos is lett. Mielõtt félre érti valaki én nem arról beszélek hogy aki Máté Pétert hallgat az a Dunának megy azonnal, hanem azt hogy depresszív hangulatba fog kerülni ha megszereti azokat a dalokat... stb Miért nem ajánlott olyan zenét hallgatni, aminek világi a szövege? Azért mert ez az egész világkorszak, annak kultúrája, és annak termékei szemben állnak Istennel, és Isten erkölcsi és szellemi törvényeivel. Nem mondok mást néz meg egy klippet, és Te magad is rájössz. Ha valaki a keresztény értékrend alapján szeretné megélni az életét akkor az az ember nem lehet a világ "barátja", ahogy meg van írva 1Jn2, 15-ben "15Ne szeressétek ezt a világot, se a világ dolgait! Aki ezt a világot szereti, az nem szereti az Atya-Istent. 16Ezek azok a gonosz dolgok, amik a világban vannak: olyan dolgokat kívánunk, amik bûnös természetünknek tetszenek, megkívánjuk azokat a bûnös dolgokat, amiket megláttunk, Mindezek nem az Atya-Istentõl, hanem a világból származnak. 17Ez a mostani világ elmúlik, és vele együtt az is, amit a hitetlen emberek kívánnak. De aki Isten akaratát és terveit viszi véghez, az örökké él."
2-es válaszadó, azt hiszem tökéletesen megválaszolta ezt az egész témakört!!
A túl hangos zene halláskárosodást is okozhat. Az ördögi zene meg valláskárosodást okozhat. :)
A zene hatásairól fogok írni kicsit hosszabban (a vonatkozó szakirodalom alapján). A leírtakból pedig le lehet vonni a megfelelõ következtetéseket. :) A zene hatásairól általánosságban A zene hatásai igen széleskörûek, akár tevékenyen zenél valaki, ami pihentetõ, jótékony hatással van az életre, akár csak passzív hallgatója a muzsikának. Kodály Zoltán azt mondta: „Teljes lelki élet nincs zene nélkül. Vannak a léleknek olyan régiói, melyekbe csak a zene világít be.” Andrew Wilson – Dickson pedig a hárfázó Dávid király történetébõl kiindulva állítja: „… a zenének hatalmában áll behatolni elménkbe akkor is, amikor minden más erõ csõdöt mond, és képes közvetlenül és azonnal lerombolni az akadályokat.” A zene felszabadító, megvidámító hatását már az ókorban is ismerték: egy kumráni tekercsen levõ zsoltárszöveg szerint a szerzõ keserû panaszdalt énekelt, keserves gyászdalt pengetett hárfáján (kinnor), majd hirtelen azt vette észre, hogy eltûnt a szenvedés, és már nem gyötri a fájdalom. Érdekes, hogy örömdalt csak ezután kezdett énekelni, hangszerein üdvözítõ muzsikát játszani. Mások szerint a zene csodálatos ereje szépségébõl és semmihez sem hasonlítható hatékonyságából adódik. Tudományosan bizonyított, hogy számos transzferhatása van, azaz segítségével sok más terület fejlõdik: pl. kapcsolatteremtés, kommunikáció, nyelvi képességek, matematikai és logikai gondolkodás, stb. Egyértelmû a zene befolyása más tantárgyak tanulására is. A zene hatása a különféle képességekre Sok hazai és külföldi tudományos kutatást végeztek már annak megállapítására, hogyan hat a zenei nevelés a különféle képességekre. A vizsgálatok több területre is kiterjedtek, pl. - légzési kitérés; - vitális befogadóképesség (a belélegzett levegõ mennyisége); - mozgásvizsgálatok: utánzó és ritmikus gyakorlatok, egyensúlyérzék, mozgáskoordináció; - emlékezet; - kifejezõkészség; - megfigyelõképesség; - számolási készség; - helyesírás. Az eredmények alapján általánosságban megállapítható, hogy a naponta rendszeres, éneklés alapú zenei nevelésben részesülõ gyermekek minden más területen jobban haladnak, ügyesebbek, egyértelmûen jobb eredményeket érnek el mindenben. Bizonyított tény az is, hogy a zenét tanuló gyerekek között nincs diszlexiás. A zenei képességek fiatal korban történõ fejlesztése nagyon fontos, hiszen a beszédhez hasonlóan a muzikalitás is velünk született képesség. Az intenzív zenei nevelés nagy hatású: nõ a kreativitás, gyorsabb az intellektuális fejlõdés, jobb a szocializáció. A zenei nevelés hihetetlen pedagógiai erõ a differenciálásban, hiszen egyszerre fejleszti az átlag alatti és feletti gyermekeket (utóbbiak esetében a legszembetûnõbb a fejlõdés). A zene komplex fejlesztõ ereje igen sokrétûen hat az egész személyiségre: vizuális, esztétikai és auditív észlelés, koncentrálási, kitartásra való, absztrahálási, mozgási képességek, érzelmek, memória. Bagdi Emõke szerint: „A zenén keresztül az egész személyiség képes kifejezni magát nem nyelvi korlátos szinten, szoros kapcsolatban az érzelmekkel és a kreativitással. A zene egy univerzális nyelv, amely az érzelmeket kommunikálja.” A zene társadalmi hatásai A zene rendkívüli erõvel hat az érzelmekre, az ember teljes személyiségét formálja, továbbá kiemelkedõ szerepe van az emberek közötti kapcsolatok és közösségek kialakításában és fejlõdésében. Humánetológiai kutatások erõsítik meg azt a tényt, hogy a zene társadalmi szinten elsõdlegesen tagjainak érzelmeit és magatartását szinkronizálja. A zene szerepe a szociálpedagógia területén A zenének bizonyítottan hatása van nemcsak a lélekre, a hangulatra, hanem a testre is: vizsgálatokkal kimutatható fiziológiai reakciókat kelt (légzés, vérnyomás, szívdobogás, izomtónus, bõr ellenállása). Neurofiziológiai vizsgálatok megállapították, hogy a zene hatására az agy hormonokat (endorfin, adrenalin, dopamin) bocsát ki, ill. egyes enzimek mûködése felgyorsul. A zene az ember egyetlen olyan tevékenysége, amely az egész agyat igénybe veszi. Ebbõl következik az, hogy a zene segítségével az agy minden felelõs centrumát edzeni lehet, s így más területek is fejleszthetõk (beszéd-, motorikus központok, stb.). A zene fejleszti a kommunikációt, a kreativitást, a koncentrációt, az önmegismerést, az önbizalmat, a kifejezõképességet, a mûvészi képességet és a kognitív képességeket is. A zene és az érzelmi intelligencia A fogalom Daniel Goleman amerikai pszichológus könyve nyomán terjedt el. Az érzelmi intelligencia tényezõi: érzések azonosítása, megnevezése, kifejezése, intenzitásának felmérése, a vágyteljesítés késleltetése, az indulatok ellenõrzése, a stressz csökkentésének képessége. Az érzelmek hatással vannak cselekedeteinkre (percepciók, reakciók, gondolkodási folyamatok, teljesítmény). A zene és az érzelmek bizonyítottan szoros kapcsolata következtében az aktívan zenélõk érzelmi intelligenciája magasabb, s ez kihat teljesítményükre és szociális megnyilvánulásaikra is. A zenei környezet Minden nagy zenepedagógus egyetért abban, hogy minden életkorban jó zenei környezetet, légkört kell teremteni a gyermekek számára. A zenei ízlés ezen keresztül igen hatékonyan formálható. A gyakorlatban létezõ kísérletek igazolják ezt: zeneterápiás foglalkozásokat tartanak áldott állapotban lévõ anyáknak, mely során nyugodt, lassú komolyzenei darabokat hallgatnak. A terápia célja a jövendõ gyermek érzelmi fejlõdésének befolyásolása. A magzat a terhesség 27. hetéig a bõrén keresztül a rezonanciát észleli, ekkortól pedig teljesen kialakult hallással rendelkezik. A környezet hangjai már az anyaméhben is fejlesztõ hatásokat gyakorolnak a magzatra: az újszülött kvázi felismeri a hangokat, pl. a mamájáét, vagy egy sokszor hallott zenemûvet. A magzat, ill. az újszülött elsõ zenei élményei közé tartozik az édesanya hangja, éneke. ------ Tehát összefoglalva, és a kérdésre válaszolva: Az elmúlt évtizedek tudományos kutatásai és kísérletei bizonyítják, hogy nem mindegy, milyen zenét hallgat az ember; mivel minden zene hatást fejt ki az egész emberre, akár tud errõl valaki, akár nem. Üdv. :)
Egyébként, 5., szerintem nincs igazad! Mondjuk a 80-as évek... Ott volt a sok bugyuta napfényzene, hurrá-optimizmus mindenhol, a szöveg semmirõl nem szól, csak hogy hej de jó minden... Hungária, Neoton, R-Go... mindezeket miért támogatták a monopolhelyzetû Hanglemezgyárban annyira? Mert az embereket jól "elringatta", nem figyeltek oda, micsoda disznóságok történnek közben a világban... jól van lakatva a nép, nem gondolkodik! A P.Mobil, a Beatrice, a Hobo Blues Band, meg jól el volt hallgattatva. Mert õk ki merték mondani a fiatalok problémáit. Nem voltak mindig túl vidám dalaik. De a fiatalok érezték, hogy róluk szólnak a számok és a szerzõik tudják, mi a gond. És a nehéz sorsú fiataloknak ez a zene vigasz volt. Hiába volt komor. Egyetlen P.Mobil dal többet ér, mint az egész R-Go életmû. Szól valamirõl, szól valakihez, segítséget nyújtott. Közvetítette, hogy nem csak neked vannak ilyen problémáid, nem vagy egyedül. Nem áltatta a lemezhallgatót azzal, mint a hulladék popzenék: hogy ne gondolkodj, a világ így is kerek, szép minden... Na most akkor mi is a helyzet a vidámsággal?
Azt hiszem, túlzásokba esni nem kéne. Hallgasson mindenki azt, amit akar. Normális keresztény ember figyeli magát, és ha valami káros hatást tapasztal, abbahagyja. Nagy hülyeség, hogy ez olyan, mint a drog. Tudjátok, ha szomorú vagy durva zenét hallgatni nem helyes, akkor ilyen verseket olvasni miért az? Mert olyat én nem hallottam, hogy már versek ellen is tiltakoznak a keresztények. Pedig látod, az iskolában is hány ilyen van a tananyagban, mégse zavar senkit (mellesleg témától függetlenül egy nem pozitív üzenetû dal vagy vers is lehet remekmû).
A világias szövegû, erkölcstelenségre, erõszakra vagy más bûnökre ösztönzõ zenék rossz hatással vannak ránk. Még ha valaki nem is veszi ezt észre, akkor is. Ilyen zenéket egyáltalán nem szabad hallgatni, mert nagyon rossz felé vihetnek el minket. A keserû vagy durva zenék sem ajánlottak, mert ahogy írtad is, rontják a hangulatot, elkeserítenek, eldurvítanak. A zenének nagyon nagy befolyásoló ereje van, akkor is, ha ezt nem mindig vesszük észre. Csak olyan zenét szabad hallgatnunk, amely jó hatással van ránk. Ez nem azt jelenti, hogy csak egyházi zenét, mert egy vidám vagy életigenlõ zene is lehet ránk jó hatással. De a világias, bûnös zenéket abszolút kerülni kell. A keserû zenéket csak érdemes nem hallgatni.
Utolsó: a Hungária stb. vidám, életigenlõ és feldob, ezen kívül egy csomó (kevésbé ismert) számuknak igenis komoly mondanivalója van. Jó õket hallgatni, mert feldob. Ennyi. Néha egyszerû és vidám zenéket is kell hallgatni, remek kikapcsolódás.
Hát ne haragudj, ha már itt tartunk, a Hungária se a kimondottan keresztényi életérzést testesíti meg, ENGEM nem zavar, de ha a durva zenékkel baj van, akkor velük meg miért nincs? A Csókkirály? Aki minden lányt lesmárol? Az korrekt? Meg hogy "imádlak, kívánlak, megsimogatnám a... ÁÁÁÁ!" (Randi Andi) Én ezen mondjuk nem akadok fenn, szimplán bénának tartom, de a kettõs mércéteket nem értem. Melyik számuk az, ami komoly mondanivalót hordoz? Mert én az 1980-81-es két albumukon, amik nagyon mentek, egyetlen ilyet sem ismerek.
Nem bírjátok elviselni, ha más a véleményem, mint nektek? Ráugrotok a piros kézre? Az a nem hasznos válaszok kiszûrésére jó! NEM A NEKTEK NEM TETSZÕ VÁLASZOKÉRA. Megkérdezte a kérdezõ, én mit gondolok. Én meg leírtam! Akkor mi is a baj? Keresztes háborút folytatunk a másként gondolkodók ellen?
Ha olyan zenét kénytelen az ember huzamosabb ideig hallgatni, amit ki nem állhat, akkor megfájdulhat a feje. Ha túl hangosan hallgatja, akkor is, sõt, ilyenkor a hallása is károsodhat. Kb. ez minden. Hallgasd nyugodtan azt, ami tetszik, a kereszténység nem tiltja ezt, csak egyes fanatikus szekták.

A lakóépületeken lévő Tv antennáknak milyen káros hatásuk lehet az emberi szervezetre?

Legjobb válasz: Például a fejünkre eshet, ha nagy szél támad.

Például a fejünkre eshet, ha nagy szél támad.


Az állatok bélgázkibocsájtása lehet káros az ember egészségére?

Tudom, hogy kicsit ?rültségnek hangzik a kérdés, de egy 25 nm lakásban élek egy 3 éves mopsz kutyussal, aki fajtájából ered?en elképeszt? teljesítményre képes "szellentésügyileg". Néha 5-10 percenként, a nehezen elviselhet? szagok még rendben is vannak, de arányaiban már komoly szeletet vesz ki a kis lakás légteréb?l, és lassan attól tartok, hogy ez rám nézve ártalmas lehet. :D

Legjobb válasz: A marhaságokat írók véleményem szerint csak az iskolázatlanságukat próbálják takargatni humorral, így legyenek szívesek kerülni az ide történõ válaszadást.:)

A kérdező hozzászólása: A marhaságokat írók véleményem szerint csak az iskolázatlanságukat próbálják takargatni humorral, így legyenek szívesek kerülni az ide történõ válaszadást.:)
A saját fingod káros? Nem. Akkor az állaté se, szellõztess szorgalmasan a szag miatt.
A kérdező hozzászólása: Ennyi erõvel testnedvet is cserélhetnénk az állatokkal, így én nem érzem feltétlen jogos gondolatnak. Persze, az enyém nem káros, nekem sem és a kutyának sem hiszem, ebben igazad van, de a kutya hozzávetõlegesen hússzor többet "intéz", az meg nem mindegy... Mint ahogyan az sem mindegy, hogy egy deci bort iszol naponta, vagy éppen két litert. Leginkább a mértéket érdemes szem elõtt tartani. Szellõztetés. Ne is mond, gyakorlatilag folyamatos :) És még így is képes vagyok imádni a blökit! :)
Akkor se lesz semmi bajod, ez természetes folyamat, nem 2 liter bor, ahogy írtad.
kis rozsda nem árt, csak gusztustalan
Szia. Ha nem iszol belõle akkor nem káros. Valószínû, hogy a csõvezetékben lévõ vastartalom miatt barnás.

Ultrahangos kutyariasztóval kapcsolatban kérnék néhány tapasztalatot. Milyen hangot ad ki? Lehet hallani? Bizti nem káros az ember hallására? A kutyának nagyon kínzó? És pontosan milyen hangot ad ki h a kutya megijed tőle? Mit utánoz az a hang?

Legjobb válasz: Csak sorban: -ultrahangot ad ki -nem lehet hallani, mivel ultrahang -nem káros emberre -kérdezd a kutyát, hátha Neked sikerül, mert eddig még nem született meg az az ember aki kutyával beszélgetett volna -ijesztõ hangot ad ki -semmit nem utánoz

Csak sorban: -ultrahangot ad ki -nem lehet hallani, mivel ultrahang -nem káros emberre -kérdezd a kutyát, hátha Neked sikerül, mert eddig még nem született meg az az ember aki kutyával beszélgetett volna -ijesztõ hangot ad ki -semmit nem utánoz
A kérdező hozzászólása: ha a kutya vinnyogva szalad el, akkor azt jelenti, h fájhat neki, de ha csak úgy elcammog, akkor nem fáj neki. Nem azt kértem bárkitõl is, h beszéljen a kutyával...
Ha csak ez a kérdésed maradt megválaszolatlanul, akkor 85%-ra választ kaptál. Könyveld el a többi 15-öt hibaszázaléknak. ;)

Olvastam, hogy káros lehet a férfi nemi szervre ha az ember a zsebében tartja a mobiltelefonját. Na már most a kérdésem, ha offline módba teszem a telefont akkor nincs sugárzás a készülék részére akkor úgy nem káros?

Mennyire lehet hinni ennek a szóbeszédnek.

Legjobb válasz: úgy nem káros, csak nem érnek el -> akár otthon is hagyhatod. Inkáb csinálj gyorsan 4 gyereket és ne törõdj a telefonnal.

úgy nem káros, csak nem érnek el -> akár otthon is hagyhatod. Inkáb csinálj gyorsan 4 gyereket és ne törõdj a telefonnal.
Tényleg káros, sõt, akár a prosztatarák kialakulását is segítheti. Ha offline módban van, akkor valóban nem sugároz annyira (telefonálás, sms küldés-fogadás közben a legjobban sugároz), de így is sugároz. Sõt, ha ki van kapcsolva, de akku benne, minimálisan még akkor is. Ha offline módba teszed, nem olyan mértékben, de úgy is káros. De amennyi sugárzás ér minket mindenfelõl, nem hiszem, hogy ez lenne a sorsfordító, de azért érdemes vigyázni, és kerülni, amit csak lehet. (amúgy a sok biciklizés is növelheti az impotencia esélyét, szóval sehol nem vagyunk biztonságban.) L
A kérdező hozzászólása: Most komolyan a nap fél vagy 1 óra szobakerékpározás is negatív? De ne csak a versenybiciklizõket érinti az impotencia veszély én legalábbis úgy tudom, hogy a szûk ruha és a nagy hõ ami (élsportoló) biciklisek hordanak, hogy az okoz bajt. Erre a szobabiciklis témára írhat mindenki, nem szeretnék lemondani róla mert nagyon szeretem :) (ja nyáron kint tekerek friss levegõn, csak rossz idõben a szobabicajon)
A legújjabb felmérés szerint a comb erõsen letompítja a sugárzást, de azért csak óvatosan!!
A kérdező hozzászólása: Azóta felvetõdött a biciklizés veszélye is az egyik válaszadó részérõl, ezügyben is nyilatkozhattok
övtáska aztcsõõõõ:D:D:D:D
ja és vállon hordod=)

Mit lehet tudni az oktoxinol 1O-ről? Mennyire káros az egészségre? Mit okoz emberben?

Legjobb válasz: Triton-X (100)ként is ismert, felületaktív detergens, töményebb formában bõr és szemirritáló lehet. Laboratóriumokban elég sokat használják, de van kozmetikumban és vakcinában is. Csak nagyobb mennyiségben toxikus (1g/kg-tól pusztult el a patkányok fele, egészségre károsnak 0,2g fölött számít valami), nem allergizál, nem mutagén. Mivel felületaktív, a sejtmembránt roncsolja.

Triton-X (100)ként is ismert, felületaktív detergens, töményebb formában bõr és szemirritáló lehet. Laboratóriumokban elég sokat használják, de van kozmetikumban és vakcinában is. Csak nagyobb mennyiségben toxikus (1g/kg-tól pusztult el a patkányok fele, egészségre károsnak 0, 2g fölött számít valami), nem allergizál, nem mutagén. Mivel felületaktív, a sejtmembránt roncsolja.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm szépen. Igazából a vakcinában betöltött szerepe érdekel, annyit tudok, h ezzel ölik el a vírust, majd az oktoxinol egyrészét kivonják, de marad még benne. Nem tudom, h a benne maradó mennyiség mennyire káros, mennyire jelentõs a sejtmembrán roncsoló hatása, milyen gyorsan bomlik le, ill. káros-e a magzatra ilyen mennyiségben. Úgy tudom, van vmi határérték, ami fölött nem tartalmazhat a vakcina.

Van az az eljárás mikor az emberre ráfújnak valamilyen sprayt és barna lesz tőle. Azt hol és mennyiért lehet csináltatni? Vannak káros hatásai hátrányai? És mennyi ideig tart?

Legjobb válasz: Az UV mentes azonnali barnításra gondolsz? AZ UV fény-mentes barnítás, egy kémiai folyamat eredménye, amely során egy speciális cukor származék (DHA-Dihydroxyactone) lép reakcióba a bõr felsõ rétegében található aminosavakkal és ez által alakul ki a természetes gyönyörû barna bõr. Hasonló folyamat játszódik le, amikor egy almát kettévágunk és kitesszük a napra amely órák alatt bebarnul. A folyamat óriási elõnye, hogy a kívánt barna bõr elérése teljesen biztonságos. A bõrt nem érik káros UVA vagy UVB sugarak. A DHA bõrfelületre juttatását követõen a kívánt barna szín azonnal látható, de kb. 2-3 óra alatt érhetõ el. A barnulási folyamat körülbelül további 6 órán keresztül tart. Az hogy hol tudsz csináltatni attól függ hol laksz, itt errefelé 3500ft. Remélem tudtam segíteni :)

Az UV mentes azonnali barnításra gondolsz? AZ UV fény-mentes barnítás, egy kémiai folyamat eredménye, amely során egy speciális cukor származék (DHA-Dihydroxyactone) lép reakcióba a bõr felsõ rétegében található aminosavakkal és ez által alakul ki a természetes gyönyörû barna bõr. Hasonló folyamat játszódik le, amikor egy almát kettévágunk és kitesszük a napra amely órák alatt bebarnul. A folyamat óriási elõnye, hogy a kívánt barna bõr elérése teljesen biztonságos. A bõrt nem érik káros UVA vagy UVB sugarak. A DHA bõrfelületre juttatását követõen a kívánt barna szín azonnal látható, de kb. 2-3 óra alatt érhetõ el. A barnulási folyamat körülbelül további 6 órán keresztül tart. Az hogy hol tudsz csináltatni attól függ hol laksz, itt errefelé 3500ft. Remélem tudtam segíteni :)
Én próbáltam, és egy hétig tartott...ráadásul nagy foltokban jött le, és úgy néztem ki, mint egy tehén...inkább veszek egy jó minõségû önbarnítós testápolót.

Nyilvános fürdőhelyen lehet csinálni? Vagy ez káros lehet valakire nézni? Akár a két félre, akár az összes többi emberre gondolok.18/F

Legjobb válasz: én a helyedbe nem tenném. akár parton akár vízben csináljátok. nem higénikus, és bûncselekmény közszeméremsértésért

én a helyedbe nem tenném. akár parton akár vízben csináljátok. nem higénikus, és bûncselekmény közszeméremsértésért
Hát a medencében nem tenném de a strand elkerített nudi napozójában egéx jó volt legalábbis nekünk :D
Csak max kinéznek és kitiltanak onnan.
Legjobb a melegvízes gyógymedencében, ahova az összes néni beleáztatta a bõrdarabkáit. Egészségetekre. 21/l
Lehet török, azért kérdez ilyet mert a törökfürdõkben szabad
Hát én nem ajánlom, mert egyrészt a víz szárít...és a lánynak nem túl kellemes, másrészt nem higiénikus...régen én is ki akartam próbálni, aztán belegondoltam, hogy nem lenne jó ötlet:S Nézzetek vmi más extrém helyet ;)
He? Te vagy nem magyar?
Ez bizar.
Hát mondjuk a Balatonban nem fog senki se meglátni. Mert elég sötét a víz. Sokan csinálják, viszont minden szar fertõzést össze lehet szedni. Utána a fityma alatt rendesen ki kell mosni mert lehet aztán hetekig fog viszketni. Mondjuk ha te rendes strandon akarod csinálni akkor nem vagyok normális :D 20/f
Nem értem, hogy hogyan szedhetne nagyobb eséllyel össze akármilyen betegséget? Hisz ha bementek a vízbe a nemi szerv ugyan úgy ki van téve ezeknek a veszélyeknek...


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!