Találatok a következő kifejezésre: Kinek volt utolsó (62 db)

Ki volt az utolsó próféta és mit tanított?

Legjobb válasz: Kedves Kérdezõ! A legutolsó próféta Keresztelõ Szent János (Ioannes Baptista) volt. Anyja Szûz Mária rokona volt, Erzsébet néven. Már idõs korban volt, nem hitte, hogy még gyermeke lehet. Apja pedig Zakariás, pap. Amikor Mária méhében hordozta Jézus, örömében megmozdult a gyermek, Keresztelõ Szent János és Erzsébet ezt mondta: áldott vagy te az asszonyok között és áldott méhednek gyümölcse. Ezután, miután "lélekkel eltelve" nevelkedett, szigorúan aszkéta életet ért. Azután a népnek azt tanította, hogy ne áltassák magukat, hogy õk "Ábrahám gyermekei", mert még a kövekbõl is tud az Úr Ábrahámnak fiakat adni. Õ a Jordán vizén keresztelt, pontosabban alámerítette az embereket, az apostoli keresztség elõképeként, akik - mint ahogy Jézusról mondta Keresztelõ Szent János - tûzzel és Lélekkel fog keresztelni. Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni. Ez azonban nem is inkább az alámerítésre utal, hanem Jézus királyi felkenésére, melyben a pap Keresztelõ János, a király Jézus volt. Késõbb Heródes - felesége kívánságából - lefejeztette. Õ volt az az "Illés", amirõl az Írás jövendöl. Ahogy Jézus mondta, hogy õ volt a legnagyobb próféta az összes közül. Ha az ószövetségi könyveket nézzük, akkor az utolsó helyen áll Malakiásé. Õ jövendölt az Eukharisztiáról, melyeket a népek mutatnak be, és már igen korán az Eukharisztiával azonosították (Szent Jusztinosz vértanú, II. század): "De napkeltétõl napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jóillatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között - mondja a Seregek Ura." (Mal 1, 11) Ez nem lehet a bálványáldozat, amely utálatos az Úr elõtt, és szinte nincsen olyan ószövetségi könyv, amely a pogányok bálványáldozatait ne kárhoztatná. És amikor Izrael átvette ezeket! Tehát itt nem arról van szó, hanem az Urunk által alapított Eucharisztiáról, amelyben önmagát ajánlja fel értünk, hogy kiengesztelje magával a világot.

Kedves Kérdezõ! A legutolsó próféta Keresztelõ Szent János (Ioannes Baptista) volt. Anyja Szûz Mária rokona volt, Erzsébet néven. Már idõs korban volt, nem hitte, hogy még gyermeke lehet. Apja pedig Zakariás, pap. Amikor Mária méhében hordozta Jézus, örömében megmozdult a gyermek, Keresztelõ Szent János és Erzsébet ezt mondta: áldott vagy te az asszonyok között és áldott méhednek gyümölcse. Ezután, miután "lélekkel eltelve" nevelkedett, szigorúan aszkéta életet ért. Azután a népnek azt tanította, hogy ne áltassák magukat, hogy õk "Ábrahám gyermekei", mert még a kövekbõl is tud az Úr Ábrahámnak fiakat adni. Õ a Jordán vizén keresztelt, pontosabban alámerítette az embereket, az apostoli keresztség elõképeként, akik - mint ahogy Jézusról mondta Keresztelõ Szent János - tûzzel és Lélekkel fog keresztelni. Jézus is elment hozzá megkeresztelkedni. Ez azonban nem is inkább az alámerítésre utal, hanem Jézus királyi felkenésére, melyben a pap Keresztelõ János, a király Jézus volt. Késõbb Heródes - felesége kívánságából - lefejeztette. Õ volt az az "Illés", amirõl az Írás jövendöl. Ahogy Jézus mondta, hogy õ volt a legnagyobb próféta az összes közül. Ha az ószövetségi könyveket nézzük, akkor az utolsó helyen áll Malakiásé. Õ jövendölt az Eukharisztiáról, melyeket a népek mutatnak be, és már igen korán az Eukharisztiával azonosították (Szent Jusztinosz vértanú, II. század): "De napkeltétõl napnyugtáig nagy az én nevem a népek között. Jóillatú áldozatot mutatnak be mindenütt, tiszta ételáldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között - mondja a Seregek Ura." (Mal 1, 11) Ez nem lehet a bálványáldozat, amely utálatos az Úr elõtt, és szinte nincsen olyan ószövetségi könyv, amely a pogányok bálványáldozatait ne kárhoztatná. És amikor Izrael átvette ezeket! Tehát itt nem arról van szó, hanem az Urunk által alapított Eucharisztiáról, amelyben önmagát ajánlja fel értünk, hogy kiengesztelje magával a világot.
Erre szinte mindegy egyes felekezet, egyház, szekta másképp felel.
izrael népébõl jézus, ismael népébõl pedig mohamed. azóta mindenki más kamu próféta. minkét próféta jövendölt 1 õ utána még jönni fogó utolsó prófétáról aki az igazságot fogja tanitani. az araboknál MAHDI a keresztények jézust várják vissza, a zsidok meg az messiást. csak a keresztények tévelyegnek ezügyben ugyanis õk a teljes szentirást félre értelmezik.
Próféták napjainkban is vannak, és egyes (véleményem szerint) igaz prófétákat, hamisnak állítanak. A Szentírásban is hányszor olvassuk, hogy az emberek, nem hallgattak rájuk, ezért Isten így meg úgy büntette õket, aztán, amikor a jövendölés bekövetkezett, hirtelen próféta lett belõle.
Megáll az eszem: Hollófernyiges, te eddig ateista voltál, legalábbis még pár nappal ezelõtt is. Most meg muszlim lettél? Miért pont az? :O
Csakhogy az ószövetségi prófétaság különbözik a karizmatikus prófétaságtól. Mert a próféták azért voltak, hogy a Megváltóról jövendöljenek, és hogy õk is tanúskodjanak õmellette. A Jelenések könyvét fel lehet fogni próféciának, de a jelentõségét az idõre vonatkozóan egyetemes értelemben kell felfogni. A rendkívüli karizmákkal ellátott emberek voltak és máig lesznek. A prófétákat és a különleges tanítókat, akikrõl Pál beszél, az apostolok földi mûködéséig az összejöveteleken külön tisztelet övezte. Azonban nem késõbb a hivatalos vezetés alá rendelõdött: "Kézfeltétellel válasszatok magatoknak az úrhoz méltó püspököket és diakónusokat, szelid és nem pénzéhes, igazmondó és kipróbált férfiakat; õk látják el ugyanis nektek a tanítók és próféták szolgálatát." [Didakhé, XV, 1., Kr. u. 1. század vége]
próféták nap mint nap születnek akikbe Isten prófétai lelkületet helyezett erre a kérdésre nem lehet válaszolni :D
Mohamed.
Szia! Ha bibliai prófétákról beszélünk, akkor János apostol, és nem Keresztelõ János, hiszen Jelenések könyve is próféciákból áll, és több mint 60 évvel Keresztelõ János halála után született. Pál apostol levelei azonban egyértelmûvé teszik, hogy a prófétaság lelki ajándéka egy szolgálati lehetõség az Isten egyházában. Jóel próféta könyve próféciája is arról beszél, hogy az utolsó idõkben "fiaitok és lányaitok prófétálni fognak". Ez beteljesedett Jézus elsõ eljövetele után és be fog teljesedni a második eljövetele elõtt is! Üdv. Péter
Ja, persze... A muszlimok szerint a zsidók meghamisították a Bibliát, a keresztények meg félreértelmezik. Pff...

Miről szól Napóleon 1809-es kiáltványa? Ki volt ekkoriban az utolsó független király?

Legjobb válasz: A magyar nemességhez írta, hogy lázadjanak fel a Habsburgok ellen. Milyen utolsó független király?? Az utolsó német-római császár volt, Ferenc, aki miután Napoelon megszûntnek nyilvánította a NRCS-t, elvette az osztrák császár címet.

A magyar nemességhez írta, hogy lázadjanak fel a Habsburgok ellen. Milyen utolsó független király?? Az utolsó német-római császár volt, Ferenc, aki miután Napoelon megszûntnek nyilvánította a NRCS-t, elvette az osztrák császár címet.
*felvette
1716. okt. 16. Musztafa ben Halef
HIVATALOSAN õ volt az utolsó szovjet katona aki elhagyta Magyarországot.Lehet hogy amit az elsõ mond jó.De te a hivatalosra gondoltál nem?Mert honnét a fenébõl tudjuk hogy ki volt az a török aki kiment innét utoljára a 150 éves megszállás után.
Az elsõ csak viccelt (biztos forrásból tudom). A dátum Temesvár visszafoglalása, Savoyai Jenõ által. Abban az idõben csak az átlagembert (katonát) nem tartották úgy számon, mint manapság. A nevet csak kitalálta(m). A vicces, hogy az utolsó temesvári pasát tényleg Musztafának hívták.(A teljes nevét nem találtam meg.) A várat végül feladta, szabad elvonulás fejében. Akár lehetett õ is. Tehát a válasz: 1716. okt. 16. Musztafa pasa

Ki volt az utolso erdelyi fejedelem a 20. szazadban?

Legjobb válasz: Az utolsó erdélyi fejedelem II. Rákóczi Ferenc volt, 1711-ig uralkodott. Mivel megszûnt a fejedelemség, értelemszerûen kerek háromszáz éve nincs fejedelem sem.

Az utolsó erdélyi fejedelem II. Rákóczi Ferenc volt, 1711-ig uralkodott. Mivel megszûnt a fejedelemség, értelemszerûen kerek háromszáz éve nincs fejedelem sem.
Így van, ahogy az elsõ írta, II. Rákóczi Ferenc után nem volt többé erdélyi fejedelem.
Ja, értem...
A kérdező hozzászólása: A szabadkomuves paholy a Vatikanon belul mukodik, csak eljatsszak, hogy betiltottak Rafinaltak ezek a papok. Es a Vatikan teljes illegalitasban mukodteti a jeruzsalemi fejedelem cimet is.
ma 11:35 Egyáltalán nem volt címzetes a fejedelmi cím. Valóban, annyiból rosszul írtam, hogy IV. Károly idején már nem létezett a Fejedelemség jogilag, de attól még viselte a címet. Ahogy Bosznia, Ráma, Lodoméria, Galícia, és Jeruzsálem címeket is. A Jeruzsálem királya pedig mitõl lenne szabadkõmûves cím, kedves kérdezõ?
A kérdező hozzászólása: Koszi a valaszokat. A jeruzsalem fejedelme egy szabadkomuves cim.
De az Erdélyi Fejedelemség nem szûnt meg létezni 1711-ben, így Rákóczi sehogy sem játszik.
Kár volt lepontozni, a cím megtévesztõ volt. pl. "Ki volt az utolsó jeruzsálemi király a 20. században?" Jeruzsálemi Királyság megszûnt létezni 1291-ben, válaszoltam volna, hogy II. Henrik. A kvázi tartalom nélküli cím már más tészta. Mert annyira volt erdélyi fejedelem IV. Károly, mint amennyire Jeruzsálem királya.
Én úgy mondanám, hogy az utolsó uralkodó, aki viselte az "Erdélyi nagyfejedelem" címet az IV. Károly volt. Az utolsó erdélyi fejedelemnek azonban Ferenc Józsefet kell tekintenünk abban az értelemben, hogy az uralkodása elsõ két évtizedében a fejedelmi cím még egy konkrét, általa betöltött közjogi méltóság volt (õ volt az Erdélyi Nagyfejedelemség államfõje). A fejedelemség mint önálló állami entitás megszûnését követõen - ami nem 1711-ben történt, hanem 1867-ben - azonban ez az államfõi szerepe többé már nem létezett (hiszen nem létezett külön erdélyi állam). Így 1867-tõl a fejedelmi cím inkább már csak egy olyan különleges, tradicionális eleme az uralkodói titulatúrának mint mondjuk a "Jeruzsálem királya" cím.
IV. Károly volt Erdély utolsó nagyfejedelme. Az unió ellenére a címet a magyar királyok továbbra is használták.
II. András a keresztes hadjárata során tett szert erre a címre. Innen datálódik a Jeruzsálem Királya cím. Nem hinném, hogy bármi köze lenne a szabadkõmûvességhez. A Vatikán és a szabadkõmûvesség õsellenségek. Vatikán kiátkozta õket. Egy zsinat szerint nem lehet valaki katolikus és szabadkõmûves egyben. Ezt érdekes mód felülbírálták, de a lényeg az, hogy nem nézik jó szemmel a szabadkõmûvességet. http://www.katolikus-honlap.hu/1202/szab.htm

Ki esett ki a Megasztárból és ki volt az utolsó bejutó?

Legjobb válasz: 5 kérdéssel lejjel, már volt ez a kérdés! A végén a Tamara és a Sonia maradt, és Sonia esett ki.

5 kérdéssel lejjel, már volt ez a kérdés! A végén a Tamara és a Sonia maradt, és Sonia esett ki.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm... Szegény Sonia...:'(

8 honapig voltam együtt egy fiuval (28éves) barátságból lett szerelem de aztán szakitottunk én mondtam ki az utolsó szót (nem megcsalás volt az ok) azota eltelt fél év nekem is volt kapcsolatom neki is de nem ment. Talán szeretjük még egymást?

Miota nem vagyunk együtt bejárkál szinte napi szinten a munkahelyemre mintha ugy érzem h probálna közeledni felém nem érzem normálisnak h bejönn hisz már nem vagyunk együtt de viszont azt mondta amikor szakitottunk h azért fog bejönni h addig is lásson. öszinte leszek vonzodok még felé talán ezért nem is ment az elõzõ kapcsolatom talán szeretjük még egymást és kellet ez a szünet közöttünk h értékeljük h mi volt egymásnak és azért történik ez vagy jobb ha elfelejtem?

Legjobb válasz: Én nem tudhatom, hogy mit éreztek egymás iránt. Üljetek le és beszéljétek meg ki hogy érez.

Én nem tudhatom, hogy mit éreztek egymás iránt. Üljetek le és beszéljétek meg ki hogy érez.
Te tudod, adhattok magatoknak egy második esélyt ha mindenki ezt szeretné. Bár sokak szerint az újra felmelegített káposzta már nem olyan... Nekem a legelsõ komoly kapcsolatomban volt, hogy még egyszer újra összejöttünk, de mégsem tartott sokáig de nektek hátha máshogy lesz.
Ha szeretitek egymást, miért szakítottál?
Tényleg tõlünk várod, hogy belelássunk két ember érzéseibe? Egyébként valószínûleg még érez irántad valamit, ha még mindig járkál utánad. Azt, hogy ha újra kezdenétek mi lenne, csak ti tudjátok.
Tudni kellene, h mi volt a szakítás oka.
Most megmondom, hogy ez nem volt szerelem sosem. Ha tényleg szerettétek volna egymást, akkor nem csak 8 hónapig lettetek volna együtt, és nem találtatok volna mást azóta. Ez inkább egy kellemes vonzalom volt, én a helyedben a szerelmet keresném, nem egy langyos lábvizet.

Ha az utolsó darab hűtőt vettem meg ami ki volt állítva baj?

Akciós H?t? volt. 18 000 engedtek bel?le és tetszett jó nagy volt. Az utolsó volt a boltban amit kiállítottak és mindenki fogdoshatta, de nem volt kedvem kihagyni, baj ?

Legjobb válasz: Ha tényleg csak annyi volt, hogy fogdosták, akkor ez nagy üzlet volt. Egy mobilnál, mp3-nál, vagy egyéb sok gombos elektromos kütyünél már baj lenne, de egy hûtõnél, ahol maximum 1-2 tekerõ van, nem számít. Reméljük, hogy nem vitték be minden nap a raktárba lefektetve...

Ha tényleg csak annyi volt, hogy fogdosták, akkor ez nagy üzlet volt. Egy mobilnál, mp3-nál, vagy egyéb sok gombos elektromos kütyünél már baj lenne, de egy hûtõnél, ahol maximum 1-2 tekerõ van, nem számít. Reméljük, hogy nem vitték be minden nap a raktárba lefektetve...
Én nem szeretek ilyen kiállított darabokat megvenni, de szerintem is egy hûtõnél nagy baj nem lehet ebbõl. De pl vettem egyszer hülye fejjel egy kiállított magnót, és zúgott nagyon a motorja, és egyik gomb már nem ment rendesen. Szóval ezekkel azért jó vigyázni.
Én mosógéppel jártam így. Szombaton hozták, elindítottam és kiderült, hogy vmi nem kerek. Ügyfélszolgálat meg nem volt elérhetõ hétvégén. Több mint egy hétig telefonálgattam. Azt mondták mivel már lejárt a 3 napos cseregari vigyem be a szakszervízbe, csakhogy elfelejtettek lábat adni hozzá hogy feltudjak rakni a buszra.... A végén már fenyegetõzni kellett, hogy csináljanak már valamit. Két hét eltelt mire megengedték, hogy akkor nézzek egy másik gépet, a különbözetet fizessem az újat hozzák és elviszik a "régit". Megfogadtam hogy soha többet utolsó darabot semmibõl.
Én direkt vadászok az ilyenre, a Baumax-ban szert tettem egy emberre, kedves vevõ leejtett egy akkus csavarbehajtót, elrepedt az akksitartó mûanyagja. Az akksinak semmi baja nem volt. 22e helyett 11ért vettem meg/bosch/..2, 5 éve megy, "csak" körbe van szigszalaggal teljesen tekergetve. Szerintem csak ha kicsit értesz hozzá, vagy szerelõvel vegyél ilyesmit.
én anno így vettem hûtõt, szépséghibás, kiállított darab volt. már majdnem 2 éve megy tökéletesen, a vízadagolója is hibátlan. így volt 170rõl 120ra leárazva. nem bántam meg, jó vásár volt.
A kérdező hozzászólása: Köszi a válaszokat még azért várok észrevételeket. Nem arrol van szó, hogy valamilyen hiba folytán akciós, hanem pusztán valamilyen okból, reklám, marketing. Amikor Én ott voltam és meg akartam venni, már csak az volt. Végülis amellett döntöttem.
Nem tartom valószínûnek, hogy gond lenne vele. Átverések ezek a "leárazások", általában csak 3-4 db van az "akcióban". A Te "utolsó darab"-od mellett sem volt több. Max. ennek 1~2 nappal tovább nyitogatták az ajtaját.

Tudja vki hogy mi lett tegnap 2010. 09.13-án a Dr Csont befejező évadának a vége mer én kb. pont az utolsó 10-15 percet nem láttam. Ki volt a gyilkos? (kannibál stb. ) ÉS mi lett a végén a filmnek?

Legjobb válasz: zack volt a segédje, és a "kannibál" pedig egy tök ismeretlen emberke volt, és elkapták. zackre pedig börtönszerûség vár.

zack volt a segédje, és a "kannibál" pedig egy tök ismeretlen emberke volt, és elkapták. zackre pedig börtönszerûség vár.
Húúúú, kár h lemaradtál róla, de megpróbálom összefoglalni :D Bones rájött hogy Zack volt a gyilkos, mert a 'raktárban' vagy hol, ahol tárolják a régi csontokat, ott kiderült hogy mindegyik koponyának hiányzik a szemfoga, méghozzá ott lett kihõzva, és azt olyan tehette akinek volt bejárása és kiderült hogy Zack a tettes... Akkor Booth és Bones bementek Zackhez... És Zack elmondta h hogy s mint volt, elmondta hol rejtõzik a FõKannibál ember, Bones a csapatával (kommandósokkal vagy kikkel) megtalálták vmi elhagyott helyen, és elfogták. Zack-kel vádalkut közöttek így nem börtönbe hanem azthiszem valami psziho-s helyre megy, de nem diliház (asszem)... A végén pedig megnézték Zack holmiávla teli dobozt, amiben minden bent volt amit valamelyiküktõl kapott :)
A kérdező hozzászólása: Köszi!!!!!! és mi lett a kezével?
a kezérõl nem is volt már szó a végén...

Szerintetek ki volt az utolsó nagy államférfi Magyarországon?

Írnátok indoklást?

Legjobb válasz: Horthy kormányzó volt, vagyis mintha ma köztársasági elnök lenne. A munka nagy részét a világháborúk között a miniszterelnökei, Bethlen, Teleki, stb végezték el. Egyébként szerintem Széchenyi volt a legnagyobb, munkássága pedig elég indoklásnak.

Horthy kormányzó volt, vagyis mintha ma köztársasági elnök lenne. A munka nagy részét a világháborúk között a miniszterelnökei, Bethlen, Teleki, stb végezték el. Egyébként szerintem Széchenyi volt a legnagyobb, munkássága pedig elég indoklásnak.
Deák Ferenc. A kiegyezést követõ másfél évszázadban kiemelkedõ, nemcsak tehetséges, de erkölcsileg is feddhetetlen politikusunk nem volt. Esetleg Nagy Imre jöhetne szóba, de õ sem volt egészen a helyzet magaslatán a kritikus napokban.
Szent István
Tudom, hogy le leszek pontozva, de szerintem Szálasi volt az. Harcolt a kommunizmus ellen, ha õ nem lett volna, akkor valószínûleg egész Németország Szovjet megszállás alá kerül, szóval a nyugat is sokat köszönhet neki.
Szálasi.
Árpi bácsi.
Horthy. Nem.
Horthy, esetleg még Szálasi.
Koplárovics Béla
Ferenc testvér!
Bajnai Gordon, akinek sokat köszönhet az ország
Szechenyi! Egesz eletet, vagyonat szeretett nepenek szentelte!
Kádár János.
Hát ja. Aki a zsidókat utálja az már rossz ember nem lehet. :)
"Bajnai Gordon, akinek sokat köszönhet az ország" Többek közt a kilenc ember halálát.
- "Szerintetek ki _volt_... " - "Orbán Viktor" Adná az Isten, hogy múlt idõ volna! :)
Horthy, bár filoszemita volt. 48 óta nem is lehetett volna senki.
Jeszenszky Géza
"És utálta a zsidókat." Ez egy igazi államférfi fontos jellemzõje... :(
A kérdező hozzászólása: Damon Hill megint alkotott... Szerintem Horthy volt az utolsó nagy államférfi, mert Trianon után megszilárdította Magyarországot.
Horthy és Szálasi a legrosszabb volt! Nekik köszönhetjük a II. világháborús veszteségeinket! Aki ma dícséri, az nem élt abban az idõben és elhiszi a propagandát! Utolsónak államférfinak én is Deák Ferencet gondolom.
Tisza István
Tisza István.
Orbán Viktor
Az utolsón jót röhögtem!
Gróf Teleki Pál. Mindent elkövetett, hogy Magyarország kimaradjon a második világháborúból, ugyanakkor az országhoz 1938-tól kezdve visszacsatolt területeket megtarthassuk. És utálta a zsidókat.
szálasi ferenc nemzetvezetõnk
Szerintem is Teleki Pál.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!