Találatok a következő kifejezésre: Ki a segítség (534 db)

Hívj szerelõt.
A kérdező hozzászólása: Köszi, de most nem tudok szerelõt hívni, mert hétvégén nem dolgozik. A ruha meg a gépben van, tartalék gépünk nincs.

Kinek a segítségét kérjem?

Sziasztok!

Legjobb válasz: heti 2 * fél óra futást iktass be és ne zabálj chipset meg csokit és szénsavas üdítõ helyett ásványvíz vagy tea vagy csapvíz

heti 2 * fél óra futást iktass be és ne zabálj chipset meg csokit és szénsavas üdítõ helyett ásványvíz vagy tea vagy csapvíz


Kinek a segítségével tudnék külföldről Lady Gaga szemüveget rendelni?

Nincs valaki, aki tudna segíteni nekem megszerezni külföldr?l egy szemüveget? Gyerek vagyok, csak akkor kaphatom meg, ha Magyarországról küldenék... ár azért remélem, nem szökne az egekig, el?tte persze, hogy véglegesen mennyi lenne...

Legjobb válasz: Persze konkrét oldalt is mondok...

A kérdező hozzászólása: Persze konkrét oldalt is mondok...
Elmész a koncertjére, és lenyúlod az övét.
A kérdező hozzászólása: Azon vagyok. :)
kérd meg a szüleidet vagy egy közeli ismerõsödet akinek van bankkártyája és akkor meg tudjátok rendelni.
A kérdező hozzászólása: Az a gond, hogy külföldi oldalon van, aztán vannak páran, akik foglalkoznak ilyenekkel...
Küldd egy privát üzenetet!
pfff kukislány szemüvege? :DD
Ebay .nél szoktam rendszeresen vásárolni..Angliában élek.. tudok segíteni? 38/N

Kik a családpedagógiai mentorok? Kérdnéd-e a segítségüket?

A mentor szó már annyira elcsépelt, hogy már mindenre használják. Az érdekel, mire asszociáltok a kifejezés hallatán, megnyer?en hangzik-e, illetve hallottatok -e már róluk? Továbbá érdekel-e a tevékenységük?

Legjobb válasz: A családpedagógia mentor munkája során felveszi kapcsolatot a családokkal, választ a telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel között. Bemutatkozik a gyerekeknek és családtagjaiknak, metakommunikatív eszközök használatával fogadókészséget fejez ki kapcsolatok kialakítására. Tudatosan irányított, célzott beszélgetéssel, metakommunikáció eszközökkel a gyermek és család bizalmát elnyeri, a gyerekek, családtagok pozitív értékeit megerõsíti, a család számára személyes segítségnyújtást ajánl, megállapítja a segítségnyújtás típusát, rendszeres kapcsolatot tart a családdal. Felkészíti a családot az együttmûködésre. Együttmûködés folyamatába illetékes szakembert bevon. Az osztályfõnökkel megerõsítve családlátogatást végez, család- és szociálpedagógussal együtt, irányításukkal, családlátogatást végez, pedagógusokkal, szaktanárokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel koordinációt folytat a segítségre szoruló gyermek érdekében, családok segítése érdekében jogi szakemberekkel együttmûködik. Orvossal, védõnõvel összhangban elõsegíti a gyerek egészséges fejlõdését, támogatja a problémamegoldást, felszínre hozza a problémával kapcsolatban a megfelelõ információkat. Problémát megoldandó feladattá nevesíti , megfogalmazza a probléma kialakulásának körülményeit, problémát újrafogalmaztat. Megoldási, önsegítõ lehetõségeket ismertet – a problémamegoldás során, kezeli a konfliktust. A találkozások alkalmával ülésrendet alakít – családtagok egymás iránti felelõsségének megerõsítése érdekében. Nonverbális kifejezéseknek megfelelõen alakítja saját reakcióit. Önsegítõ, segítõ tervre vonatkozó hipotéziseket kommunikáció eszközeinek alkalmazásával irányítja. Önsegítõ és segítõ tervet a családtagokkal megfogalmaztatja. Folyamatos koordinációs tevékenységet lát el a hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek/tanulók esélyegyenlõségét segítõ szakmai szervezetekkel. Folyamatosan tájékoztatja az érintett családokat az esélyegyenlõséget elõsegítõ támogatási lehetõségekrõl. Családot – segítõ terv alapján – családpedagógiai vizsgálaton való aktív részvételre motivál, ép és sérült családok esélyteremtését segíti, a család számára az iskolával való együttmûködési lehetõségeket feltárja. Osztályfõnökkel egyeztetve családot látogat, az oktatási intézményben fogadja a szülõket – osztályfõnökkel együttmûködve, a családról információkat gyûjt. Kialakult hipotéziseket – új információk alapján módosít, családi gazdálkodást módszertanilag segít. A szülõk egymáshoz közelítését – családpedagógussal, családterápiát folytató szakemberrel – segíti. Támogatja a családon belüli érzelmi kapcsolatok javulását, a család teherbíró képességét figyelembe véve változásokat, a családi és iskolai integrációt segíti elõ. Gyerek életkorának és képességeinek megfelelõ fejlõdését támogatja, a családot és gyermeket a fejlõdéshez szükséges változásokban megerõsíti. Fejlesztõ foglalkozások igénybevételét ösztönzi, megerõsíti, gyereket – szakemberrel együtt – bevonja a képességfejlesztõ foglalkozásokba. Óvodáskorúakkal mesélõ, rajzos, bábos foglalkozáson vesz részt, kisiskolások házi feladat készítését, fejlesztõ foglalkozáson való részvételét motiválja. Kisiskolások játszó, tantervnek megfelelõ foglalkozását ösztönzi. Iskolások tanulás tanítását, serdülõk gyakorlási lehetõségét segíti. Tanulók tanulási zavarának okát kiküszöböli, szülõi cselekvést és magatartás-változást a gyerek iskola-kerülésének megszüntetése érdekében ösztönzi/támogatja. Otthoni felkészülést, önmûvelést, mûvészeti tevékenységet, továbbtanulást ösztönöz. Segíti a gyerekek mentálhigiénés (testi-lelki) fejlõdését. Egészségvédelmi prevencióban fiatalkorúak részvételét elõsegíti, közvetít a fiatalok önállósulásához lehetõségek biztosításában. Egészséges fejlõdést, bioritmust, életvezetést egészségvédelmet, gyógyítást, gyógyulást információkkal, saját példával elõsegíti. Tanulás, torna, sport harmonikus igénybevételét támogatja, gyermekek nemi érzékenységét figyelembe véve támogatja fejlõdésüket. Szülõtõl való leválásban a fokozatosságot szorgalmazza, párválasztást, családtervezést egyéni, csoportos foglalkozásokkal, szakértõ bevonásával segítõen befolyásolja. Középiskolásokat – szülõi együttmûködéssel – problémák (pálya-, párválasztás, fogamzás, drogmegelõzés) esetén szakemberhez közvetít. Szülõket támogat, külön élõ szülõket – gyerekük harmonikus fejlõdése érdekében – békés kapcsolattartásra ösztönöz. Szülõk azonos teherviselését támogatja – gyermekük nevelésében, szülõk békítését támogatja, jogsegélyszolgálathoz segít. Az elért változásokat a család és az oktatási intézmény kulturális lehetõségeivel megerõsíti. Családi, rokoni, iskolai közösségi élet rendezvényein a gyerek részvételét támogatja, a család önállóságát erõsíti. Hasznos idõtöltést szervez (iskolai-, klub-, szabadidõs tevékenységek keretében). Házassági, szülõi szerepek elemzését segíti családlátogatásokkal, tanácsadással. Önfejlesztést, önmegvalósítást, önnevelést támogat (családlátogatással, tanácsadással), segítõ kapcsolatot befejez, esetelemzést végez, az esetelemzés tapasztalatait családdal, osztályfõnökkel megvitatja. Esetet – család elköltözése, továbbtanulás, iskolaváltás esetén – szakembernek átad, szakembertõl esetet átvesz.

A családpedagógia mentor munkája során felveszi kapcsolatot a családokkal, választ a telefonos vagy személyes kapcsolatfelvétel között. Bemutatkozik a gyerekeknek és családtagjaiknak, metakommunikatív eszközök használatával fogadókészséget fejez ki kapcsolatok kialakítására. Tudatosan irányított, célzott beszélgetéssel, metakommunikáció eszközökkel a gyermek és család bizalmát elnyeri, a gyerekek, családtagok pozitív értékeit megerõsíti, a család számára személyes segítségnyújtást ajánl, megállapítja a segítségnyújtás típusát, rendszeres kapcsolatot tart a családdal. Felkészíti a családot az együttmûködésre. Együttmûködés folyamatába illetékes szakembert bevon. Az osztályfõnökkel megerõsítve családlátogatást végez, család- és szociálpedagógussal együtt, irányításukkal, családlátogatást végez, pedagógusokkal, szaktanárokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel koordinációt folytat a segítségre szoruló gyermek érdekében, családok segítése érdekében jogi szakemberekkel együttmûködik. Orvossal, védõnõvel összhangban elõsegíti a gyerek egészséges fejlõdését, támogatja a problémamegoldást, felszínre hozza a problémával kapcsolatban a megfelelõ információkat. Problémát megoldandó feladattá nevesíti , megfogalmazza a probléma kialakulásának körülményeit, problémát újrafogalmaztat. Megoldási, önsegítõ lehetõségeket ismertet – a problémamegoldás során, kezeli a konfliktust. A találkozások alkalmával ülésrendet alakít – családtagok egymás iránti felelõsségének megerõsítése érdekében. Nonverbális kifejezéseknek megfelelõen alakítja saját reakcióit. Önsegítõ, segítõ tervre vonatkozó hipotéziseket kommunikáció eszközeinek alkalmazásával irányítja. Önsegítõ és segítõ tervet a családtagokkal megfogalmaztatja. Folyamatos koordinációs tevékenységet lát el a hátrányos helyzetû, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek/tanulók esélyegyenlõségét segítõ szakmai szervezetekkel. Folyamatosan tájékoztatja az érintett családokat az esélyegyenlõséget elõsegítõ támogatási lehetõségekrõl. Családot – segítõ terv alapján – családpedagógiai vizsgálaton való aktív részvételre motivál, ép és sérült családok esélyteremtését segíti, a család számára az iskolával való együttmûködési lehetõségeket feltárja. Osztályfõnökkel egyeztetve családot látogat, az oktatási intézményben fogadja a szülõket – osztályfõnökkel együttmûködve, a családról információkat gyûjt. Kialakult hipotéziseket – új információk alapján módosít, családi gazdálkodást módszertanilag segít. A szülõk egymáshoz közelítését – családpedagógussal, családterápiát folytató szakemberrel – segíti. Támogatja a családon belüli érzelmi kapcsolatok javulását, a család teherbíró képességét figyelembe véve változásokat, a családi és iskolai integrációt segíti elõ. Gyerek életkorának és képességeinek megfelelõ fejlõdését támogatja, a családot és gyermeket a fejlõdéshez szükséges változásokban megerõsíti. Fejlesztõ foglalkozások igénybevételét ösztönzi, megerõsíti, gyereket – szakemberrel együtt – bevonja a képességfejlesztõ foglalkozásokba. Óvodáskorúakkal mesélõ, rajzos, bábos foglalkozáson vesz részt, kisiskolások házi feladat készítését, fejlesztõ foglalkozáson való részvételét motiválja. Kisiskolások játszó, tantervnek megfelelõ foglalkozását ösztönzi. Iskolások tanulás tanítását, serdülõk gyakorlási lehetõségét segíti. Tanulók tanulási zavarának okát kiküszöböli, szülõi cselekvést és magatartás-változást a gyerek iskola-kerülésének megszüntetése érdekében ösztönzi/támogatja. Otthoni felkészülést, önmûvelést, mûvészeti tevékenységet, továbbtanulást ösztönöz. Segíti a gyerekek mentálhigiénés (testi-lelki) fejlõdését. Egészségvédelmi prevencióban fiatalkorúak részvételét elõsegíti, közvetít a fiatalok önállósulásához lehetõségek biztosításában. Egészséges fejlõdést, bioritmust, életvezetést egészségvédelmet, gyógyítást, gyógyulást információkkal, saját példával elõsegíti. Tanulás, torna, sport harmonikus igénybevételét támogatja, gyermekek nemi érzékenységét figyelembe véve támogatja fejlõdésüket. Szülõtõl való leválásban a fokozatosságot szorgalmazza, párválasztást, családtervezést egyéni, csoportos foglalkozásokkal, szakértõ bevonásával segítõen befolyásolja. Középiskolásokat – szülõi együttmûködéssel – problémák (pálya-, párválasztás, fogamzás, drogmegelõzés) esetén szakemberhez közvetít. Szülõket támogat, külön élõ szülõket – gyerekük harmonikus fejlõdése érdekében – békés kapcsolattartásra ösztönöz. Szülõk azonos teherviselését támogatja – gyermekük nevelésében, szülõk békítését támogatja, jogsegélyszolgálathoz segít. Az elért változásokat a család és az oktatási intézmény kulturális lehetõségeivel megerõsíti. Családi, rokoni, iskolai közösségi élet rendezvényein a gyerek részvételét támogatja, a család önállóságát erõsíti. Hasznos idõtöltést szervez (iskolai-, klub-, szabadidõs tevékenységek keretében). Házassági, szülõi szerepek elemzését segíti családlátogatásokkal, tanácsadással. Önfejlesztést, önmegvalósítást, önnevelést támogat (családlátogatással, tanácsadással), segítõ kapcsolatot befejez, esetelemzést végez, az esetelemzés tapasztalatait családdal, osztályfõnökkel megvitatja. Esetet – család elköltözése, továbbtanulás, iskolaváltás esetén – szakembernek átad, szakembertõl esetet átvesz.
Átrágtam magam a szövegen, szerintem olyasmi lehet, mint a családsegítõ szolgálat, csak most ilyen "puccos" nevet adtak neki. Segít a gyerek és a család életvezetési problémáinak megoldásában, mert sokan azt sem tudják, ha gondjuk van, merre induljanak. Sokszor azért gyûlik fel sok szegény családnál az adósság, mert semmiféle ismeretük nincs arról, kitõl kérhet segítséget. Sajnos, sok felnõtt embernek is gondot okoz a kevés bevétel beosztása, de ha okosan irányítja õket egy szakember, talán változhatnak. Az a nehéz az egészben, hogy meg kell bízni egy ismeretlenben, hinni kell benne, hogy valóban segíteni és nem kioktatni akar.
Eljön hozzám(család).Tanítja a gyereket(pedagógus), aztán elvárja, hogy felnézzek rá és kövessem a példáját(mentor).Nem tudom!Gondolom a gyerek helyzetét, környezetét térképezi fel.Valamiféle szociális munkás lehet, de talán tehetségesnek vélt gyerekeket istápol.Ha tudom, hogy mivel és kikkel foglalkozik, akkor az elnevezésrõl is alkotok véleményt.Nem hallottam róluk, így nem tudom, hogy érdekel-e a tevékenységük.
A kérdező hozzászólása: Húú, hát ez nem túl közérthetõ... De becsülendõ, hogy így utánanéztél a neten. Ez neked mit mondott? Ha valaki ebbõl ki tud hámozni valamit, sztem ez alapján elég unalmas, és riasztónak tûnik ez a tevékenység. Nem lehetne valami szimpatikusabb megfogalmazást összehoznunk?
én családpedagógiai mentornak tanulok és tök mindegy, hogy mi a dolga, mert úgysem veszik fel sehova.

Kinek szokás ajándékkal megköszönni a segítségét a lagziban vagy az esküvői ceremónia alatt? (többi lent. )

Azt tudom, hogy az örömszülőknek és a tanúknak illik valamivel kedveskedni, de szokás a koszorúslányoknak is? Lesz az esküvőn versmondó, kórus, akik maguk ajánlották fel, hogy szavalnak, énekelnek nekünk. Kinek illik, és mit ajándékozni? Minden ötlet hasznos! (Természetesen minden vendégnek lesz csomagolva a vacsiból meg a sütikből, és lesz kösziajándék is.)

Legjobb válasz: Hát ha segített az esküvõbe akár a 20-dok szomszédnak is. A segítséget illik megköszöni, akárkitõl jön.

Hát ha segített az esküvõbe akár a 20-dok szomszédnak is. A segítséget illik megköszöni, akárkitõl jön.
nálunk csak a szülõknek szokás. a többieknek esetleg nagyobb adag sütit adnék, más nem hiszem, hogy szokás (felénk).
Mi a szülõknek adtunk "rendes" ajándékot mesekönyvet kaptak ami arról szólt, hogy egy kismackó elemséli, hogy neki vannak a világon a legjobb szülei és ezt írtuk tele személyes emlékekkel. Az összes vendég kapott köszönõajándékkéne egy felespoharat, amit megfestettünk üvegfestékkel. Másnak nem adtunk külön ajándékot
Én mindenképpen meg fogom lepni a koszorúslányaimat, mert mindegyikük jó barátnõm és szeretném nekik megköszönni, hogy elvállalták, lehet a ruhájukat is õk fizetik, szóval... Elsõsorban ékszerre gondoltam, amit nem csak az esküvõnkre tudnak majd hordani és persze most nem csillagászati árúra kell gondolni.

Kérnék egy kis szakmai segítséget a motoros társaimtól! Lenne egy Suzuki tu 250 motor. Ki tud róla valamit? Köszönöm a segítséget!

Legjobb válasz: Nem egy erõgép, de 90-100-as tempóval a világból kivisz 3-4 literes fogyasztással. Egyszerû, megbízható konstrukció. De ha jól tudom, akkor belpiacos a motor.

Nem egy erõgép, de 90-100-as tempóval a világból kivisz 3-4 literes fogyasztással. Egyszerû, megbízható konstrukció. De ha jól tudom, akkor belpiacos a motor.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm.Sejtettem hogy belpiacos lehet, mert elég ritka.Egyébként 250 ezret kérnek érte, és 10 éves.autósiskolában volt tanuló motor.
Én iskolától igazából nem vennék motort, ki tudja, hogy hányszor borultak vele, és mennyire sérült a váz. Meg szerintem a kuplung se lehet a helyzet magaslatán. Bár a 250 ezer nem sok érte.
A kérdező hozzászólása: Köszike!Egyébként még meggondolom a vételt, véleményed szerint még milyen motortípusok jók?Ilyen negyedliteresekben.Márka mindegy.
Nekem egy Hondám van, VT250F. Jó kis gép, elég erõs, csak sajnos ez is belpiacos, és nehéz alkatrészt szerezni. Milyen gépekre gondolsz, mire kell? Sportgép, túrázni, csak úgy mászkálni, város, terep és aszfalt?
A kérdező hozzászólása: Hát vegyes használat lenne.Inkább kb 20-40 km körzetben. Havi 1-2 db 200 km-es túrákkal.De szerintem talán enduro moci lenne erre a legalkalmasabb.Nincs kocsim, és nem is lessz ezért nekem tartós megbízható motor kellene, a bevásárlást is motorral oldom meg.Tehát ezek vannak. Köszönöm!
Akkor valami kis fogyasztású, egy-, vagy kéthengeres gép kell neked. Mondanám, hogy 250-es MZ Etz, de a ma kaphatóak nem megbízhatóak, és nem a kis fogyasztásukról híresek. Nem tudom, hogy mennyit szánsz rá, de amin én tanultam motor, az pl. rohadt keveset evett, és simán tartotta a 100-120-as tempót. Nem az volt a kedvence, de tartotta. Ez egy ilyen gép volt. Lehet, hogy kicsit drága lesz: http://www.hasznaltauto.hu/motor/honda/honda_cbf_250-6340914
A kérdező hozzászólása: Köszönöm neked a segítséget!!!!!

Mitől lehet fehér, száraz bőrfelület az egyik mellbimbómon? Úgy néz ki, mintha el lett volna repedve, és most egy száraz heg van rajta. Akinek volt már ilyen, vagy hallott róla, annak kérem a segítségét, hogy válaszoljon!

Azt hittem, a terhesség egyik jele. Decemberben vettem észre el?ször. Akkor késett 2 hetet, de a végén megjött. Elmentem orvoshoz, aki adott rá Pevaryl nev? krémet, mert hogy szerinte valami gombás fert?zés lehet. Kenegettem, de nem múlt. Aztán közbe babát vártam, de 2 hónaposan sajnos missed ab-om volt, a terhesség így megszakadt. Ez a jelenség viszont még azóta is megvan, s?t, mostmár fáj a mellmimbóm is, ha megnyomom. Testápolóval is próbálkoztam, az talán jobb volt, de attól sem múlt el. Mi lehet ez?

Legjobb válasz: Szia!Hát nekem volt valami hasonló,én canestennel kentem.Elég sokára jött rendbe,de elmúlt.Nem tudom,próbáld ki!

Szia!Hát nekem volt valami hasonló, én canestennel kentem.Elég sokára jött rendbe, de elmúlt.Nem tudom, próbáld ki!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm, megpróbálom. Remélem segíteni fog. Azt nem tudod, hogy ez mitõl van?
Szia!Hát azt sajnos nem, ne haragudj!Remélem hamar elmúlik neked és elfelejtheted!
A kérdező hozzászólása: Remélem! Mégegyszer köszönöm!

Heló, segítség kéne A kőszívű ember fiai-ban. :/1. Jellemezd a romantikus regényt 2. Írj 3 példát valóságos jelenetekre a regényből 3. Hogyan rendezi el Jókai a cselekmény mozzanatait? 4. Ki a hoppon maradt vőlegény? Ki volt, Ödön felesége?

Legjobb válasz: Szerintem két lehetõség van rá Kristóf vagy utána nézel netten vagy leülsz és ki olvasod ha meg nincs meg akkor ki kölcsönzöd én az elsõt javasolnám néz utána netten remélem segíthetem

Szerintem két lehetõség van rá Kristóf vagy utána nézel netten vagy leülsz és ki olvasod ha meg nincs meg akkor ki kölcsönzöd én az elsõt javasolnám néz utána netten remélem segíthetem
keres rá az internetem ezekre(pl.:ki volt ödön felesége és keresgélj és hidd el hamar meg fogod találni:) én is így találtam meg!!


Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!