Találatok a következő kifejezésre: Jehova Tanúi mi (157 db)

Jehova tanúi miben különböznek a többi hívő gyülekezettől? Mi az ami egyedivé teszi őket?

Legjobb válasz: Keresztény fundamentalisták, akik a Bibliát szó-szerinti értelmezik, akkor is, ha minden tudományos érv ez ellen szól. Pl. szerintük az elsõ embert (Ádámot) ie. 4026 õszén teremtette az isten. Maradi nézeteik miatt inkább meghalnak, mint hogy a szükséges egészségügyi kezelésnek alávessék magukat (vérátömlesztés, terhességmegszakítás... ). Pl. anyám kolléganõjének férje amiatt halt meg, hogy, mint Jehova tanú nem fogadta el a vérátömlesztéses kezelést. Kolléganõje meg úgy érezte, hogy a férjének ez volt a rendeltetése, hogy isten korán magához szólítsa. Tehát nem egészen normálisak...

Keresztény fundamentalisták, akik a Bibliát szó-szerinti értelmezik, akkor is, ha minden tudományos érv ez ellen szól. Pl. szerintük az elsõ embert (Ádámot) ie. 4026 õszén teremtette az isten. Maradi nézeteik miatt inkább meghalnak, mint hogy a szükséges egészségügyi kezelésnek alávessék magukat (vérátömlesztés, terhességmegszakítás... ). Pl. anyám kolléganõjének férje amiatt halt meg, hogy, mint Jehova tanú nem fogadta el a vérátömlesztéses kezelést. Kolléganõje meg úgy érezte, hogy a férjének ez volt a rendeltetése, hogy isten korán magához szólítsa. Tehát nem egészen normálisak...
+ szinte az egyik legfontosabb dolog náluk nyomatékosítani, hogy Isten neve Jehova...ez szinte minden felett áll náluk, hiszik továbbá, hogy Jézus és Mihály arkangyal egy és ugyanaz, a Poklot Dante-i értelemben elvetik, tehát nem egy ilyen helyre kerül szerintük az ember halála után, vagyis aki nem Jehova parancsai szerint élt az egyszerûen öntudatlan állapotban marad az idõk végezetéig. Lesz mennyei és földi királyság, a mennyei tartalmaz 144000 embert, akik már nem, mint emberek lesznek hanem már transzcendens lények... Vérátömlesztést elvetik....
Elég elvakultak, csak az az igaz, amit az "Új Világ Ferdítés" és az "Õrtorony" ír, minden más körömszakadtukig cáfolni próbálnak, ha beégnek, akkor jön az, hogy csak kötekszel velük!
Jah és valószínû kapsz egy privát üzenetet nemsokára az egyik Tanútól, amiben elõször szépen elmagyarázza a dolgokat, azután ha nem nyomatékosítod neki, hogy nem érdekel, akkor felajánlja az otthoni Bibliaelemzést...
A házalás az, ami miatt kissé "egyedinek" tünnek valamint, az Új Világ(rend???) fordítás, illetve saját kiadványaik (Õrtorony, Ébredjetek). Ugyanúgy hierarchikus felépítésûek..ugyanis vannak a Vének, olyan mint egyfajta tanács, akik döntenek a kényes esetekben... A házalás a Tanúk számára kötelezõ, az "ügyfeleiket" pedig már elsõ alkalommal kategorizálják, aki hajlandó velük szóba állni oda általában visszamennek, tehát erre vigyázni, vagy pedig nagyon szélsõséges dolgokról beszélni velük, ha nem akarjuk, hogy visszajöjjenek.
Sajátos teológiai nézeteik vannak, amelyek közül sokaknak nincs alapjuk. Ráadásul van egy speciális Bibliafordításuk, amely ugyancsak arra készült, hogy a saját teológiájukat támassza alá. A legnagyobb probléma evvel szemben az, hogy az elutasítás némelyikükbõl heves indulatot vált ki, melyeknek nagyon gyakran hangot is adnak, illetve hogy a valláskritikát üldözésként élik meg. Ez azonban általánosságban igaz, vannak köztük is normálisak. Körülbelül ennyi.
"A Biblia sehol sem beszél arról, hogy idõben kapott Jézus külön lehámozható hatalmat" Ez egy szemfényvesztõ kritika. Már miért beszélne, mikor világos, IDÕBEN, a teremtés után merült fel bûnbeesés miatt a messiási szerep Jehova részérõl, és csak utána kapott ezzel kapcsolatban magasabb égi állást Jézus. "hanem a fogantatás után felvett kettõs természet után Jézus esetében kétféle minõség jöhet szóba, és az egyes megszólásainál más-más voltát hangsúlyozta" Valójában Jézus EGYÉRTELMÛEN beszélt mindig, nem összevissza, micsoda istenkáromló tan!!! Igazából ezt nem mondja a Biblia sehol sem. "Azt nem mondja, hogy a Szent Szellem nem tudta, ez csak belemagyarázás" Ez ugyanolyan semmitmondó és szemfényvesztõ érv, mint a János 17:3 esetében. A valóságban az a BELEMAGYARÁZÁS, hogy a szent szellem is tudta, holott Jézus megint csak EGYÉRTELMÛEN fogalmazott: azt a napot "SENKI" sem tudja, csak az Atya!!! Ha a szent szellem tényleg az lenne, ami a háromság szerint, Jézus tán nem említette volna meg???? "sok esetben az Atya kifejezés alatt nem az Atyaistent kell személyébében kizárólagosítanit, hanem az Istenre magára vonatkozik, és nem a többi személyt akarja kirekeszteni. " Te össze-vissza kevered a magyarázkodásokat, egyik versrõl, a másikra ugrálsz. Ez most a Korinthuszi versre vonatkozik megint. Csakhogy ez egy abszolút logikátlanság. Ha az "Atya" a "teljességre" vonatkozott volna, akkor nem tenne az ihletett író egyértelmû különbséget a két személy között, és nem említené külön Jézust. "A szent Szelem és az Atya egyek" Igen, csakúgy, mint ahogy a tanítványoknak is "egyeknek" kellett lenniük vele!!! Ezt Jézus megmagyarázza. A többi csak tényleg BELEMAGYARÁZÁS. "ja, annyiban több jelentésû, hogy pl. a hamis istenekre is használja" Nem igaz! Teljesen jogosan használta Jehova pl. Mózesre is az "Isten" szót, mert gyakran használták magas rangú személyekre is. "azt pedig csak a JT-k találták ki, hogy csakis konkrétan a "Jehova" szóval lehetne ezt megnevezni, és hogy csakis az Atyaistenre kell vonatkoztatni " Nem, ezt maga Jézus mondta, a kitárgyalt versében, valamint Pál megfogalmazása is egyértelmû: csak az ATYA az egyetlen mindenható, Jézus ezzel szemben csak az egyetlen Urunk, aki értelemszerûen nem lehet ugyanúgy "mindenható", mert akkor a szó elvesztené jelentõségét. Ha az Atya az EGY MINDENHATÓ ISTEN, akkor más nem lehet vele együtt mindenható!!! Te magyarázod ebbe a versbe a pogány háromság filozófiáját, ami nincs benne.
Hihetetlen szamomra hogy Jezus Krisztus szemelyet ennyire leakarjatok szant szandekkal fokozni, szandekosan akarjatok Ot mint Isteni szemelyt lealacsonyitani, egyszer majd ezek szamon lesznek kerve, fokeppen azoktol akik ezt elhitettek veletek, nem erdekel hogy erre hogyan fogtok ragalni kedves tanuk, de Jezus Krisztus nevet felmagasztalni kell es nem lealacsonyitani, de ti inkabb fordittok egy masik bibliat csakhogy kedvetekre valo legyen, a ti teologiatok keruljon bele, Isten konyoruljon rajtatok es nyissa meg a szemeiteket hogy meglassatok hogy valoban kicsoda Jezus Krisztus akinek neve legyen aldott orokkon orokke, egyedul ebben a nevben van udvossegunk semmi masban, na ha Isten igy felmagatsztalta ezt a nevet akkor ti miert akarjatok ezt lefokozni es egyenlove tenni egy angyallal?
"Nem idõben, és nem hébe-hóba adta az Atya a Fiúnak a lényegét, és minden tudását, hanem öröktõl fogva, egészében, nem valami lehámozható pluszként." Nem éppen errõl szól a Biblia, de nem ám! Jézus a messiási küldetésével kapcsolatos felmagasztalását, vagyis "magasabb állásást" nem "idõn kívül" kapta, hanem nagyon is ellenõrizhetõ idõben. És még akkor is azt mondta, hogy nem tud mindent, amit az Atyja, hiszen "azt a napot és órát" Õ sem tudta. És ezt nem azzal indokolta, hogy csak az emberi természete gátolta ebben, mint amilyen mesét a háromsághívõk kitaláltak rá, hanem úgy fogalmazott, hogy az angyalok sem, a Fiú sem, csak az Atya tudja ezt az idõt. De ha Jézus a szent szellemmel együtt egy igazi "személy" és egy "valóságos Isten" is, kik az Atyával "egyenlõek hatalomban, tudásban" is, akkor a szent szellem miért nem tudta, miért csak az Atya???? "Szóval most már csak rangokról beszélünk?Pont te szoktál mindig "az isten"Jézusra vonatkozó rangbéli használatának helyességrõl." Ennek nekifuthatnál még egyszer. "Jézus teljes mértékben Úr számtalan igerész megerõsíti... "Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségbõl, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából."" Hogy te milyen EGYSÍKÚAN tudsz gondolkozni!!! A bibliában mind az "Isten", mind az "Úr" szavaknak több jelentésük is van - tagadod-e?? "Istennek" sokakat - teremtett lényeket is neveznek a Szentírásban, de ha a Mindenhatóra vonatkozik, akkor nyilvánvalóan a "mindenható" értelemben szerepel benne, akkor is, ha nincs odaírva, igaz, vagy nem? Persze, hogy igaz. Akkor a páli versben is Mindenható Isten értelemben szerepel, VAGY TÁN TAGADOD??? Ha pedig Õ a Mindenható "egy", vagyis EGYETLEN Isten, akkor a másik, és tõle elkülönített, sõt MÁS CÍMEN említett lény, az "egyetlen Urunk", azaz Jézus, NEM LEHET A MINDENHATÓ Isten!!!! Pál világosan fogalmazott: csak EGYETLEN mindenható Istenünk van, az ATYA. Nem a "háromság", meg mindenféle hókusz-pókusz, vagy mitikus istenség a mindenható, hanem az ATYA!!!!! Mit nem lehet ezen érteni???? Önmagában az "úr" is csak egy cím, de ha Jézusra alkalmazzák, akkor az Õ páratlan és egyedülálló tisztségével, hatalmával és rangjával áll kapcsolatban, melyet Jehovától, vagyis az EGYETLEN MINDENHATÓ Atyjától kapott - méghozzá az IDÕBEN és nem "idõn kívül". "Egyedülálló", vagyis "egy Úr" ebben a tisztségében. Azért mondhatjuk, hogy "egy Úr", vagyis "egyedülálló", mert Jehova NEM Jézus, vagy fordítva: Jézus NEM Jehova, hanem hatalomban és tudásban alárendelt külön lény. Ebben a messiási tisztségében és hatalmában "egy", egyedülálló, mint külön entitás. De Jehováról is mondhatjuk - mondja is a Biblia, hogy "egyetlen Megmentõ", vagy "Szabadító", mert az egész messiási terv szándéka tõle származik. Ez nem háromság, hanem józan logika! Egyértelmû igék és logikus érvek lettek felsorolva - itt, a részemrõl biztosan! Cáfold meg, ha tudod.
Ha a Bibliát olvassuk, egy pártatlan olvasónak valami rögtön feltûnik: az, hogy egyedül Isten a Mindenható és a Teremtõ, aki mindenkitõl függetlenül és különállóan létezik, valamint az, hogy Jézus még ember elõtti létezésében is(!!!) egy különálló és jól megkülönböztethetõ teremtett lény, aki Istenhez viszonyítva alárendelt helyzetben van. L. L. Paine egyháztörténész rámutat arra, hogy a monoteizmus legtisztább formájában összeegyeztethetetlen egy Háromsággal. „Az Ószövetségben szigorú értelemben vett monoteizmusról van szó. Isten egyedüli, személyes lény. Az az elképzelés, hogy már az Ószövetségben is fellelhetõ a háromság, minden alapot nélkülöz.” Változtatott-e monoteizmuson az a tény, hogy Jézus a földre jött? Paine azt válaszolja: „E tekintetben nincs az Ó- és Újszövetség között változás. A monoteista hagyomány folytatódott. Jézus zsidó volt. Zsidó szülõk nevelték az ószövetségi írásszövegek alapján. Tanítása velejéig zsidó; bár új evangéliumot hirdet, nem tanít új teológiát. . . Saját nézetének fogadta el a zsidó monoteizmust bizonyító legfõbb írásszöveget: ’Halld, ó Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Isten!’ ” Ezek a szavak az 5Mózes 6:4. versében találhatók. A katolikus New Jerusalem Bible (NJB)-ban itt ez olvasható: „Halld, ó Izrael, Yahweh, a mi Istenünk egy, az egyedüli Yahweh.” E vers nyelvtani szerkezetében az „egy” szónak nincs többes számú módosító jelentése, ami azt sugallja, hogy csak egyetlen személyt jelent. Pál a keresztény apostol sem utal arra, hogy Jézus földre jövetele óta bármilyen változás történt volna Isten természetében. Ezt írta: „Isten. . . csak egy van” (Galata 3:20; lásd még 1Korinthus 8:4–6). A Biblia Istenrõl több ezerszer úgy beszél mint egyetlen személyrõl. Ha megszólal, oszthatatlan egy személyként szólal meg. A Biblia e tekintetben a lehetõ legfélreérthetetlenebb. Amint Isten kijelenti: „Én vagyok Jehova. Ez az én nevem; és saját dicsõségemet senki másnak nem adom” (Ésaiás 42:8). „Én vagyok Yahweh, a te Istened. . . Ne legyenek isteneid rajtam kívül” (2Mózes 20:2,  3, JB.). És ennek semmiképpen sem mond ellent az, amit Jézusról állít a Biblia, mert a "magasabb állása" mellett, maga Jézus is Jehovának tartozott dicsõséget adni!! Jézus is Istenhez imádkozott, és nekünk is félreérthetetlenül Jehovához kell imádkoznunk, nem Jézushoz. Pedig ha a háromság igaz lenne, oly mindegy lenne. De sajnos vannak, magukat "keresztényeknek" nevezõ csoportok, akik imádkoznak is Jézushoz, a "KÖZVETÍTÕHÖZ", a Bibliát tagadva meg ezzel!!!
Sajnos csak emberi ill teológiailag elfogult véleményeket tudsz felvonultatni.Ezzel szemben nézzük a tiszta Bibliát: A héberben az "egy" kifejezésre két szó van, az echad és a jahid. Az echad olyan egyet jelent, amiben benne van a többes. 5.móz.6, 4:"Halljad Izrael, az Úr, a te istened, egy Úr"-itt az echad szót használja a Biblia. Amikor azt mondja az Ószövetség " ketten lesznek egyek" akkor nem a jahidot használja, hanem ugyanazt, mint Istenre az echadot. Tehát maga ebben a kifejezésben is eredetileg, az egyben bent van a többes.Miért is értelmezik egyesek kizárólagosan "egy" ként ezt a kifejezést? Álljunk meg egy pillanatra a Bibliaértelmezésnél. Ez ugyan is téves lesz, ha egy szempontot kívülrõl veszünk és nem a Bibliából.A klasszikus, helyes bibliaértelmezésnek az a lényege , hogy a kulcs magában a Bibliában van meg, nem kívülrõl kell bevenni. pl ezt az értelmezést egyértelmûen kívülrõl vették be, akik az echadot jahiddal értelmezik, aminek semmilyen bibliai alapja nincs.De ugyanez a helyzet az Elohimmal kapcsolatban is, mondván "királyi többes"-ismertessenek egy olyan igehelyet a Bibliában ahol szerepel, hogy az Elohimot királyi többesként kell értelmezni, ilyen nincsen.Ez is egy középkori tradíció, amit belevetítettek a Bibliába.Ez külsõ szempont és eleve már ellent mond a bibliai értelmezésnek. Az Elohimot nem lehet külsõ, embertõl származó szemponttal értelmezni, mert az Elohim Isten igéje, ezért, hogy HOGYAN KELL HELYESEN ÉRTELMEZNI, A KULCS ISTEN IGÉJÉBEN VAN. ha nincs benne kulcs, akkor nincs kulcsa, ÚGY KELL ÉRTELMEZNI AHOGY VAN.
"Jézus nem személyére, hanem természetére nézve egyenlõ az Atyával, és így lehetnek köztük különféle viszonyok, cselekvések, sõt afféle munkamegosztás is." Ne beszélj félre, a háromságotok azt tanítja, hogy Jézus "egyenlõ" az Atyjával tudásban és bölcsességben is. Nem azt, hogy csak akkor "egyenlõ", ha az Atya gondoskodik róla, hogy egyenlõ legyen, vagy esetleg "néha" egyenlõ, vagy amikor tetszik neki, akkor egyenlõ, hanem azt mondja e misztikus tan, hogy Jézus mindazzal a tudással és bölcsességgel rendelkezik, amivel az Atyja... Nos, ennek mond ellent a Jel 1:1. Ezzel szemben a teljesen logikus és TERMÉSZETES kapcsolatnak, melyet Jehova Tanúi is vallanak, nem okoznak gondot ezen versek ésszerû értelmezései. Innentõl kezdve a többi csak álokoskodás és reménytelen kimagyarázása a hamisságnak!!! "Még azt is valljuk, hogy a Fiú minden tudását öröktõl fogva (!) az Atyától nyeri, ennyit mond csupán az általa idézettt János 1:1-es igeszakasz." Ez viszont azt jelentené, hogy Jézus mégsem "egyenlõ" Istennel tudásban sem, mert van, mikor nem birtokolja ugyanazt az ismeretet, amit Atyja! Ebbõl viszont egyenesen következik, hogy a világ legtermészetesebb módján kell értelmeznünk a kettõjük valódi viszonyát, elvetve mindenféle háromságos misztikát. "Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségbõl, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából." Jó hogy kinyilatkoztatod nekünk mirõl is beszél Pál". Az "Isten" és az "Úr" szavak rangok, igaz? Akkor lehet, hogy Pál Isten és Jézus különbözõ rangjáról, beosztásáról, állássáról beszélt ebben a versben? Igen, minden bizonnyal. Tehát akkor kizárt, hogy Isten és Jézus egyforma értelemben vett urazásáról értekezett volna, igaz?! Ez pont olyan, mintha egy földi példával élve, azt mondanám a vezérigazgatónkra, hogy "nekünk csak egy igazgatónk van, és egy termelésvezetõnk". A vezérigazgató képes lehet a termelés vezetésre is (különösen, ha elõtte õ is ebben a beosztásban volt és ismeri annak menetét), de a termelésvezetõ nem veheti át a vezérigazgató munkáját, vagyis az õ állását. Õ nem lehet egyszersmind "vezérigazgató" is, mert õ sosem volt vezérigazgató!!! "Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségbõl, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából." Hát bizony ez sokadik firkálmányként is csak elcseszett érvelés! Miért? Nem zárja ki az Atyát az Úr voltából??? Miért ne zárhatná ki abból az "Úr" voltából amelyet az egyszülött Fia tölt be?? Nem éppen Jehova adta át neki ezt a hatalmat?? Akkor logikusan nem mondhatjuk, hogy Jézus a maga területén "egy Úr"???? Ettõl még azt is mondhatjuk, hogy Jehova a "legfõbb Úr"!!! Ezzel még nem lesznek a háromság részei. Logikus, hogy Jézus sem "Isten", a szó mindenható értelmében, hanem Pál szerint az egyetlen "Urunk" az Atyjától, vagyis Jehovától kapott megbízatásában és felelõsségében. Nevezhetjük-e Jehovát „Egyetlen Megmentõnek”, ha Õ gondoskodott valakirõl, aki által végrehajtja ezt a tervét????? Nevezhetjük-e az építészt egyetlen építésznek, ha a kivitelezõi munkát másra bízza???? Nevezhetjük-e így Jézust is egyedüli Messiásnak, amennyiben elfogadta ezt a megbízást Atyjától, és vállalta a végrehajtását???? Aki ebbe háromságot lát, az elõzõleg (e versektõl függetlenül) alakította ki e pogány mítoszról az állásfoglalását, és utólag próbált keríteni magának a Szentírásból alátámasztást. ""Teljesen nyilvánvaló, hogy a Héber Iratok JHVH-ja "Igen leírtam, hogy teljesen nyilvánvalóan olyan Isten akiben benne van a többes.Az eredeti helyen én válaszoltam veled ellenben." Ez a "többes" a hamis istenekre is "többes" (Elohim)! Nyilván ezek szerint õk is a háromság részei... :) )
"Jézus nem személyére, hanem természetére nézve egyenlõ az Atyával, és így lehetnek köztük különféle viszonyok, cselekvések, sõt afféle munkamegosztás is." Bocsi hogy beleszólok, de itt már azért közeledünk a igazság felé, tehát akkor abban már egyet érthetünk, hogy fizikailag két személyrõl beszélünk, ez egy nagy elõrelépés volt. Már csak azt kellene megérteni, hogy az atya nagyobb a fiúnál.
Mindez nem az idõben történt. Látom az õrtoronymoslékon kívül nem tudsZ felhozni semmit. A BibLiában sok ilyen "egyértelmû" fogalmazás van, ki lett tárgyalva attól h nem veszel tudomást róla.Valamit az EGYÉRTELMÛ CÁFOLATOKRÓL AMIKRE MIT SE TUDTÁL FeLELNI.Ezét én már nem is vesztegetem az idõmet.Agyon van cáfolva a Páli vers is hiába hamisítod oda a mindenható szót.Pál ne ma te teológiád szerint beszélt. HIÁBA ÍROD LE ÚJRA A MEGCÁFOLT ÉRVEIDET hahaha:D
Áldott legyen Jézus Krisztus , "aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten" (Róm 9, 5), "aki által minden lett" (Zsid 2, 10; vö. Jn 1, 2-3), akiben "benne lakik testi formában az istenség egész TELJESSÉGE" (Kol 2, 9), aki "az igaz Isten és az örök élet" (1Jn 5, 20), az "egyetlen Úr" (Júd 1, 4), "az elsõ és utolsó" (Jel 1, 17-18; 2, 8; vö. Iz 44, 6), "az Urak Ura és a Királyok Királya" (Jel 17, 14) "annyival kiválóbb, mint az angyalok, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta valaha: "A fiam vagy, ma szültelek?" Vagy: "Én atyja leszek, õ meg a fiam." Ám amikor Elsõszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: "Imádja õt Isten minden angyala." Az angyalokról így beszél: Aki követeit szelekké teszi, és szolgáit tûzlángokká. A Fiához ellenben e szavakkal fordul: Isten, trónod áll örökre, királyi pálcád igazságosság vesszõje….
"Agyon van cáfolva a Páli vers is hiába hamisítod oda a mindenható szót." Szóval akkor te szerinted Pál az 'Isten' és az 'Atya' rangot nem mindenható értelemben használta???? Ez igen! Ezt akartam hallani, ügyes vagy. A többiek nagyrészt hamis, a háromság pogány filozófiájának megfelelõ fordítások és hamis értelmezések, melyek fordításában többségében ott a kétértelmûség. Ezért sok fordító adja vissza õket másként, vagyis úgy, hogy az a teljes Írással összhangban legyen. Milyen megtévesztõ és gyerekes vagy megint ezzel. Azt hiszed, hogy ha újra bemásolod a régen leleplezett ferdítéseket, akkor nem kell bibliai hitelességgel válaszolni a legutoljára (de már sokadszorra) beírt szövegrészekre??? Miért nem válaszolsz az 53-as kérdéseire?
Ne is foglakozz vele tesó, mindenki látja a tanuk vereségét és az 53 kérdések megcáfoltságát.Lehet ennek a fickónak agybaja van.Jó volt olvasni ezeket:D
"Ne is foglakozz vele tesó, mindenki látja a tanuk vereségét és az 53 kérdések megcáfoltságát" Igen? Ha mindenki látja akkor hol is kell ezeket keresni? Mert ugye csak van ennek valami írásos bizonyítéka. Nos akkor most mi várjuk a bizonyítékokat, cáfoljátok meg ha tudjátok. "Lehet ennek a fickónak agybaja van." Még annyit kérhetnék esetleg, hogy ha egyebre nem futja mint sértegetni a másikat és személyeskedni, akkor inkább hagyjátok az egészet.
Mi lenne hogy ha mindenki megnézné elõször saját magát és utána a másikat??? A Bibliában Jézus ezt mondja: Miért nézed a szálkát testvéred szemében, hisz a tiédben gerenda van? A tanúk nem sérgeteknek senkit sem leveleikben, viszont õket sokan sértik. Szerintem az illetõ Istvánnak nincs agybaja, mert akkor nem tudna így fogalmazni, ellenben azzal aki azt mondta rá, hogy agybaja van, mert annál a szeélynél úgynéz ki semmi jele az inteligenciának avagy a mûveltségnek. Szerintem inkább kultúráld magad, mielõtt másokat le mondanál, rendben?
Elnézést én senkit nem akatram bántani, sajnálom ha így történt.Az agybajt abból követkeutettem ki, ahogy lereagált dolgokat, látja, hogy válaszoltak a kérdésére, erre mintha ez nem lenne ész nélkül újra leírja, de az õ válasznélküliségérõl nem vesz tudomást, de ez van minden kérdésnél, és ilyenkor jön a "na mutasd hol" csak pár válasszal elõrébb kéne látni. Amúgy ez az örökös áldozatnak való beállítás sem segit a teológiájuk vereségén.
Kedves 60-as válaszoló! Nem mentegesd a menthetetlent, nem tudod kimagyarázni ezt a fajta sértést, mert magadat jellemezted vele!!! Mellesleg nektek tényleg könnyû dolgotok van, mert sohasem kell bizonyítani igazán semmit a bibliaidegen mesétekbõl, elég ha a tekintélyekre hivatkoztok. Most is csak visszautalsz a semmire, ahelyett, hogy õszintén megvizsgálnád azt, amit írunk.
Újra átolvastam az 52-es válaszom és észrevettem egy állítást, melyet figyelmen kívül hagytam. ""azt pedig csak a JT-k találták ki, hogy csakis konkrétan a "Jehova" szóval lehetne ezt megnevezni, és hogy csakis az Atyaistenre kell vonatkoztatni " Nem, ezt maga Jézus mondta, a kitárgyalt versében, valamint Pál megfogalmazása is egyértelmû: csak az ATYA az egyetlen mindenható, Jézus ezzel szemben csak az egyetlen Urunk, aki értelemszerûen nem lehet ugyanúgy "mindenható", mert akkor a szó elvesztené jelentõségét. Ha az Atya az EGY MINDENHATÓ ISTEN, akkor más nem lehet vele együtt mindenható!!! Te magyarázod ebbe a versbe a pogány háromság filozófiáját, ami nincs benne." Nos ebbõl az elejére, vagyis erre gondoltam: ""azt pedig csak a JT-k találták ki, hogy csakis konkrétan a "Jehova" szóval lehetne ezt megnevezni..." Ez egy csúnya, inkorrekt érvelés - annál is inkább, mert már sokadszorra kitárgyalt és logikusan érthetõ téma. Jehova Tanúi sohasem "találták ki", hogy csak és kizárólag a "Jehova" alak a helyes. Aki ezt állítja, az hazudik!!! De hogy használni kell Isten nevét, az biztosan tudható a bibliából, és mivel a világban a legelterjedtebb ez az alak és ennek különbözõ módosulatai, ezért ezt használjuk!
"Miért, ki beszélt itt olyanról, hogy az Atya (akire leszorítod saját teológiájába bezárva a „Jehova Isten” és „a Mindenható” jelzõt) alá lett rendelve Jézusnak?" Tudjuk, hogy ez éppen fordítva van, az Atya a feje Jézusnak is. A háromság persze azt állítja, hogy ez "csak" egy olyan fõség, ami nem mond ellent annak, hogy "egyenlõek" hatalomban, tudásban, stb. egy "háromszemélyû istenségben". De a Biblia hamisítatlan szövegei szerint ez a világ legtermészetesebb módján való, IGAZI legfelsõbb pozíciót jelent, mely pontosan azt jelenti, amit a szövegek elsõ hallásra, tisztán jelentenek! Vagyis hogy Jehova hatalomban és ismeretben is mindenki felett áll, Jézus felett is. Teljesen nyilvánvaló, hogy a Héber Iratok JHVH-ja az az Isten, akit a korábbi (és kortárs) zsidókhoz hasonlóan, Jézus is imádott a földön és utána is. Ezt azokból a szövegekbõl is jól látni, amire eddig nem érkezett válasz. Semmiféle háromság nem következik ebbõl a természetes alá és fölérendeltségi viszonyból, melyhez ugyanolyan természetes hatalom és tudásbeli fölérendeltségi viszony is társul. Jól látszik a háromság filozófiájával kapcsolatban, hogy csak jóval késõbb, külsõ erõk és források hatására került bele lassan a bibliába az egyes versek utólagos magyarázgatásával, valamint a tannak világosan ellentmondó szakaszokkal, azokat a háromsággal magyarázni képtelenséggel. Akik nem veszik észre, szellemileg vakok. Vakok, ahogy a Biblia mondja: "megvakította e világ istene a látásukat". "Itt a MINDEN az egész teremtett világot jelenti (amelynek Jézus eszerint nem része)" Már miért ne lehetne része? Ha valaki Jehova Isten által képes teremteni, akkor nem lehet "teremtett" lény? Milyen szabály alapján???? Ha valaki Isten segítségével, annak hatalmával képes feltámasztani embereket, akkor õ maga nem lehet halandó? Ez éppen ilyen önkényes szabályalkotás lenne, pedig tudjuk, hogy ez sem igaz, mert halandók is képesek voltak feltámasztani másokat. "Jézus a Bibliával azonos fokú tiszteletet érdemel az Atyával, így tehát megilletti az imádat, és imameghallgató (ami István példájából is látszik ezen túl)." Tehát neked a "tisztelet" és az "imádat" ugyanazt jelenti? A Bibliának pedig nem! Hogyan következik az "ugyanolyan tiszteletbõl" az, hogy Jézust is megilleti az imádat? Sehogy! Ugye tudod, hogy a Biblia sok helyen világosan, és félremagyarázhatatlanul azt írja, hogy Jézus (mint közvetítõ által) CSAK EGYEDÜL annak Istenét imádhatjuk, nem Õt????!!! (Róma 15:5, 6) "A kitartást és vigasztalást nyújtó Isten pedig adja meg nektek, hogy legyen ugyanolyan a gondolkodásmódotok, mint amilyen Krisztus Jézusé volt,  hogy egy akarattal, egy szájjal dicsõítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját." Tehát amikor ti háromságimádók, kerestek olyan részt a Szentírásban, ahol a hamis és következetlen nyelvtani érvek alapján az ilyen egyértelmû mondatoknak ellentmond a szöveg, akkor ti ezzel ellentmondásba keveredtek az Írásokkal!!! "A hódolat és az imádat szavakat csak ti kutyulják össze, az apostol UGYANAZT a szót használja mind az Atya, mind a Fiú vonatkozásában..." Sõt a Biblia UGYANAZT a szót használja sok más, ember-ember viszonylatában történõ "hódolat" leírására is - csak ti ezt nem akarjátok figyelembe venni! Pedig a valóság az, hogy a fentebb idézett Római levélbõl (és más helyekrõl) vett versek egyértelmûségével szemben, ti csak ilyen kétértelmû helyeket tudtok bemutatni a filozófiátok támogatására. Ilyen István esete is, mivel semmiképpen nem ima volt amit mondott, hiszen látomásban LÁTTA Jézust. "... ezt a kettõt elkülöníteni szavak szintjén csak teológiai elõítélet okán lehet, amely szerint Jézus nem lehet valóságos Isten." Pont a fentiekbõl következik, hogy nem Jehova Tanúiban van "teológiai elõítélet", mivel õk egyértelmû helyekre hivatkoznak, ellentétben a háromság-mítosz híveivel, akik csak ennek ellentmondó kétértelmû, és ezért önmagában kiragadva, MEGTÉVESZTÕ helyeket tudnak állítani. "Jézusnak a teremtett természete, vagyis az embersége (és nem pedig a teremtetlen istensége) SZERINT tartozott mindig engedelmességgel és imádattal az Atyának." Ez azért nem stimmel, mert éppen egy korábbi válaszomban írtam a minap, hogy Jézus a földi megszületése elõtt is engedelmeskedett az Atyjának, pedig akkor még nem volt ember!!!! Valamint a feltámadása után is ugyanez a helyzet a Biblia tanúsága szerint, pedig már szintén nem ember, hiszen szellemben támadt fel. Az senkit sem érdekel az igazságkeresõk közül, hogy ti egyszerre tartjátok mindkettõnek ma is, ez mese. "Olyan, hogy „Jézus és Jehova”, olyan nincsen, hiszen ez a szóhasználat is csak arra irányul, hogy kizárják Jézust a valóságos istenségbõl (a „jehovaságból”)" Jézus maga zárta ki magát ebbõl, avagy szóba sem került ez az istenkáromló tan! Emlékszel? Az "egyedüli igaz Isten". Erre pedig nem jó válasz, hogy "de nem az egyetlen igaz Isten". Mert ez az elgondolás megkívánja, hogy elõzetesen feltételezzük azt, amit bizonyítani akarunk vele. Nevetséges! A körkörös érvelés tipikus esete. Vagy talán nem??? Meg aztán, ha én úgy fogalmazom a szomszédomról, hogy "az egyetlen igaz ember és én", akkor én nyilvánvalóan nem tartom magam olyan értelemben igaz embernek. Ha valami logikus, akkor ez az!
Lám, erre vagy képes, dagályos szószaporítással terhelt lesajnáló minõsítgetésre. Nincs ebben semmi „nyelvtani bûvészkedés”, én is a legegyszerûbb szóhasználattal magyarázom .Egyéként annál nyakatekertebb és szélsõségesebb módszer nincsen, mikor magát az Írást hamisítják meg a teológia érdekében. Itt a És igazad van , pont hogy a háromság kérdése az egyik, amiben „Bibliád” eltér, csakhogy a gond az, hogy az ott felsorolt példákban a görög szöveg nem éppen titeket támasztja alá. Miért, ki beszélt itt olyanról, hogy az Atya (akire leszorítod saját teológiájába bezárva a „Jehova Isten” és „a Mindenható” jelzõt) alá lett rendelve Jézusnak? Itt a MINDEN az egész teremtett világot jelenti (amelynek Jézus eszerint nem része), a TELJESSÉG pedig azt, hogy a Fiú az egész lényegét, valóságát megkapta az Atyának, és így egy isteni valóságot birtokol a két személy. Jézus a Bibliával azonos fokú tiszteletet érdemel az Atyával, így tehát megilletti az imádat, és imameghallgató (ami István példájából is látszik ezen túl). A hódolat és az imádat szavakat csak ti kutyulják össze, az apostol UGYANAZT a szót használja mind az Atya, mind a Fiú vonatkozásában, ezt a kettõt elkülöníteni szavak szintjén csak teológiai elõítélet okán lehet, amely szerint Jézus nem lehet valóságos Isten. Ez legalább akkor lenne következetesen irányzatmentes, ha a konkordativitás jegyében az Atyánál is a „hódolat” szó lenne használva. Jézusnak a teremtett természete, vagyis az embersége (és nem pedig a teremtetlen istensége) SZERINT tartozott mindig engedelmességgel és imádattal az Atyának. Az "Istene" kijelentés meg nyugodtan vonatkozhatik az emberségére, hiszen mint ember természetesen teremtmény és lényegileg kisebb az Atyánál. Ez fordítva is mûködik. Jézusnak mint embernek lehet Istene. Ez azonban nem zárja ki, hogy õ Isten legyen. A háromságtan vallja, hogy Jézusnak, az Istenembernek az emberi természetére nézve Istene az Atya. Értsd meg: a Fiúnak az Atya nem az istenség tekintetében az Istene, hanem az emberség szerint. De lukat lõsz, hiszen azok a kijelentések, amelyeket itt abszolutizálsz, világosan érthetõek háromságos módon is, méghozzá úgy, hogy nem kell ezeket kiüresíteni és relativizálni, mind teszitek. Olyan, hogy „Jézus és Jehova”, olyan nincsen, hiszen ez a szóhasználat is csak arra irányul, hogy kizárják Jézust a valóságos istenségbõl (a „jehovaságból”). Az Atya és a Fiú személyi különbözõségét pedig a szentháromságtan igen is vallja, mivelhogy nem valljuk Szabelliosz eretnek modalista nézetét. Ellenben Pál az istenség EGÉSZ teljességét (plérómát) tulajdonítja Jézusnak, ha te ezt vitatod, akkor ennyiben Pállal (és az õt ihletõvel) van vitád, és nem velem. Hiába hozod fel erre az agyoncáfolt "egyedül igaz Istenes" igét, amit ariánus értelmezéses veresége ellenére még mindig idézgetsz:D Az örök élet az 1Jn 1:2 szerint még mindig maga Jézus, haszontalan az ariánus szellemû mellébeszélésed.
Szótári és nyelvtani adatok Nincs szükség szótári adatokra, inkább az egész mondat hátterének ismeretére. Az „Én vagyok az elsõ és az utolsó" mondat Isten szájából hangzik el (Ézs 44:6). Héber eredetije: aní rissón va'aní aharón. Ezt a Szeptuaginta az Újszövetséghez hasonlóan, bár nem azonosan fordítja: Egó prótosz kai egó meta tauta, azaz „Én vagyok az elsõ és én [a többi is] azok után". Ha tehát elkezdenénk összeszámolni, hogy hány „Isten" van (ti. aki valóban az), akkor az elsõ egyben az utolsó is lenne, azaz nincs több! A szövegkörnyezet Egyértelmûen Krisztus az, aki beszél. Egymás után kétszer is kijelenti, hogy halott volt, de életre kelt (Jel 1:17-18, 2:8). Ugyanakkor olyan címet tulajdonít magának („Én vagyok..."), amely csakis Jehováé (lásd alább!). Tágabb bibliai összefüggések A Bibliában „az Alfa és az Ómega, az Elsõ és az Utolsó, a Kezdet és a Vég" (Jel 22:13) egyrészt egységes cím (az Alfa a görög ábécé elsõ betûje, az Ómega az utolsó, tehát a lista elejéi és végét adják). Másrészt pedig ugyanannak a személynek a címe: az Egyetlen Istené (Ézs 43:10, 44:6), aki a Mindenható Úr Isten, Jehova (Jel 1:8 ÚVF). Helyes fordítások Angolul és magyarul: mint az ÚVF, csak »...« idézõjel nélkül. A Társulat tanítása és a fordítás közötti összefüggés A Társulat tagadja, hogy Isten emberré lett (Jézus csak Mihály arkangyal volt), és számára „Isten" csak Atya (nem Fiú és Szentlélek is). A Jel 1:17-18 és 2:8 szerinte is Krisztusról szól, de mivel Krisztus Jehova címét viseli, magát a címet kényszerül elrelativizálni. Ezt azzal kezdi, hogy idézõjelessé teszi. Utána „Az Elsõ és az Utolsó" kifejezést kiveszi „az Alfa és az Ómega ... a Kezdet és a Vég" hármas cím közepébõl, végül további két részre bontja. Magyarázatában úgy állítja be, mintha Jézus csak abban az értelemben lenne „az Elsõ", hogy elsõ a halottak közül való feltámadásban, és csak feltámadásának módját illetõen (?) „az Utolsó". Azért teszi az egész fogalmat idézõjelbe, nehogy az olvasó úgy értse, ahogy írva van. Összefoglalás A bibliavers szerint Krisztus Jehova Isten egyik címét önmagának tulajdonítja. "Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségbõl, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából." Hazug kiforgatások sora.Jézus is birtokolhatja bármelyik címet és logikusan következik amit mondtam, le lett vezetve, nem csoda , hogy nem tudod megcáfolni csak erÕlteted az Õrtorony masszát. "Másrészt Jehovát nem csupán az egyedüli igaz Istennek (János 17:3), hanem az „Egyetlen Megmentõnek” (Ézs 43:11; 45:21; Hós 13:4; Júdás 25), „Egyetlen Királynak” (Zak 14:9) is nevezik. Ha a János 17:3 kizárná Jézust „Igaz Isten” mivoltából, akkor Jézus a Megváltó vagy Király voltából is ki volna zárva." "Ezzel szemben Jézust az „Egyetlen Tanítónak” (Máté 23:8, 10; Máté 10:24 és János 13:13), „Egyetlen Mesternek” (Júdás 4; 2 Péter 2:1), és „Egyetlen Úrnak” (Júdás 4; Efézus 4:4; 1 Kor. 8:4, 6; Máté 6:24) nevezik.""Mindenki ÚGY tisztelje a fiút ahogy az Atyát. Jn 16 12-15 Igazság Minden , AMI AZ Atyáé AZ enyém.Pontosan olyan értelemben használatosak ezek, ahogy az " egyedül igaz Isten". Visszaolvasva évekre visszamenõleg látom, hiába vannak rongyosra cáfolva õrtornyos érveitek, mindig lefuttatjátok, szóval én a továbbiakban nem is töltöm ezzel az idõmet, egyszerûen amit észreveszem, hogy kopi üzemmódba kerülsz bemásolgatom a tonnányi régi cáfolatok, megválaszolatlan kérdések linkjeit.És persze most is kihagysz frankó cáfolatokat pl: Az "õbenne teremtetett minden" szövegezés kizárja, hogy Jézus teremtmény legyen. A teremtés ugyanis nem más, mit egy idõben még nem létezõ dolog vagy lény létrehozása az idõ folyamán. Így ha Jézus teremtmény, akkor a szöveg szerint õneki is saját magában kellett volna """"teremtetnie"""", ami fogalmi lehetetlenség. (Amiben, ami által stb. valaki teremtetik, annak idõben meg kell, hogy elõzze õt, tehát ekkor lett volna olyan pillanat, amikor Jézus egyszerre van is meg nincs is.) Tehát csak úgy teremtethetett benne minden, ha õ maga nem teremtmény. És ez esetben az "õbenne" nem azt jelenti, hogy "az õ """"teremtetése"""" által", hanem hogy az õ közremûködésével, az õ cselekvése útján stb. Vagy a legrosszabb eset áll elõ, és a "minden"-t úgy kell értelmezned, ahogy JT-i belehamisítják a Bibliába: "minden más."
Hogy jön ide a vértranszfúzió?! /bárcsak abban különböznétek a normálisabb vallásoktól/.
*csak abban
Nekem az egyik legnagyobb problemam veluk az hogy Jezus Krisztust nem fogadjak el annak aki O valojaban, dehat ez a tevtanitas egyik legnagyobb alapja amikor valaki Jezust nem fogadja el, hisz a farizeusok is ezt tettek, persze mindezt vallasos keretek kozt teszik, valojaban az egesz ujszovetseg Jezusrol beszel, ha valaki Ot nem fogadja el mint Isteni szemelyt azt hiszem ez az egyik legnagyobb tevtanitas, mindenrol beszelnek csak Jezus ne legyen a kozeppontban.
Hogy ki Jézus? Engedd meg, hogy Õ maga mondja meg, oké? (János 17:3) "Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenrõl, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról." Ki az "egyedüli igaz Isten" ezek szerint? Aki elküldte Jézust. Tehát Jézus lehet-e az "EGYEDÜLI igaz Isten??? Pál hasonlóan értette: (1Korinthus 8:6) "Nekünk azonban egy Istenünk van: az Atya, akitõl származik minden, mi is õérette, és egy Urunk van: Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi is általa" Még azt is pontosan és félreérthetetlenül leírta Pál SOK helyen, hogy kit kell EGYEDÜL imádni vagy dicsõíteni - egy példa: (Róma 15:5-6) "A kitartást és vigasztalást nyújtó Isten pedig adja meg nektek, hogy legyen ugyanolyan a gondolkodásmódotok, mint amilyen Krisztus Jézusé volt,  hogy egy akarattal, egy szájjal dicsõítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak Istenét és Atyját." A Keresztény Görög Iratok tényleg csak Jézusról szól?????
Hogy ki Jézus? Engedd meg, hogy Õ maga mondja meg, oké? "Mondtam már nektek - felelte Jézus -, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem õket, és õk követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki õket a kezembõl senki. Atyám adta õket nekem, s õ mindenkinél nagyobb: Atyám kezébõl nem ragadhat ki senki semmit. S én és az Atya egy vagyunk." (Jn 10, 25-30) "Erre Fülöp kérte: "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk." "Már oly régóta veletek vagyok - felelte Jézus -, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van. Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek." (Jn 14, 8-11) Amúgy én is ezt a kérdést érzem a legnagyobb különbségnek, hogy nem fogadják el, hogy Jézus egylényegû az Atyával. Ez nem új dolog, már a III. században is voltak ilyen csoportok, ld. az ariánusok. Viszont a kereszténység már kezdettõl fogva vallja a Szentháromságot, Szent Pál apostol is így búcsúzik a hívektõl: "A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal" (2Kor 13, 13)
Nos csatlakozva a testvéremhez... Nem teljesen egyedi, mert a mormonok is Járnak, de õk gyakrabban. S õ nekik nem a biblia a könyvük hanem egy teljesen más írás, amit a buddhizmushoz hasonlónak tartok, hogy Budha íratott egy könyvet s az a szent iratuk, itt meg egy Amerikai ember íratott egy könyvet az a szent iratuk, bár jó lehet néha a bibliát is olvassák. Igen talán a többi egyedi lehet. Nos Jézus nem mindent szemléltetésben mondott, mert egyszer ki is emelte az apostoloknak, hogy amikor nem szemléltetés, akkor fogják tudni, hogy az valóságos. (Márk 4:11-13) 11 Erre ezt mondta nekik: „Nektek megadatott az Isten királyságának szent titka, de a kívülállóknak minden szemléltetésekben adatik, 12 hogy még ha néznek is, nézzenek, de ne lássanak, és még ha hallanak is, halljanak, de ne fogják fel az értelmét, és nehogy valaha is megtérjenek, és megbocsátást nyerjenek.” 13 Továbbá ezt mondta nekik: „Ha nem értitek ezt a szemléltetést, akkor miképpen fogjátok megérteni a többit? Nos Jehova Tanúi a Biblia tanulmányozásaik alkalmával sok mindent alkalmaznak ami nem szemléltetés hanem parancs mindenkinek aki azt mondja, hogy Jézus követõje akar lenni. Pl ez sem szemléltetés, s nem mondta Jézus, hogy csak egyes személyeknek kell tenni: (Máté 28:19, 20) 19 Menjetek hát, és tegyetek tanítvánnyá minden nemzetbõl való embereket, kereszteljétek meg õket az Atyának, a Fiúnak és a szent szellemnek nevében, 20 és tanítsátok meg õket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig.” Ha Jézus nem értette szó szerint akkor ez a munka, már rég megállt volna, de ezt a munkát ahogy mondta világrendszer befejezéséig végezni fogják, Tehát nem csak a Tanítványok idejére szól... és addig azokkal az emberekkel lesz. De az egyik prófécia is errõl szól , s ez sem szemléltetés: (Máté 24:14) 14 És a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég. A " vég " még nem jött el... Addig nem is fog amíg a Királyságáról szóló hírt nem hallja mindenki, hogy ne mondhassák azon a napon, hogy nem tudtak róla. Persze írhatnék több dologról is, de nem igazán látom értelmét, hogy még is írunk választ azt abban a reményben tesszük, hogy talán itt vannak még halló fülû juhocskák akik figyelnek Jézus tanítására, A többi már nem a mi dolgunk... Köszönöm, hogy válaszolhattam. Katy weaver
Jehova tanúi teljesen normálisak, de ha már nekik nem is hisztek, nézzetek híradót. A Binliában benne van, hogy mikor véget ért a vízözön, a bárka Noéval és a családjával meg feneklett az Ararát hegyén. Pár évvel ezelõtt a híradóban mutatták, hogy meg találták a bárka maradványait az ARARÁT hegyén.
Pityuka: fussál neki ennek a linkelésnek mégegyszer, mert a gyk fõoldalát nyitja me!
Boccs, de én nem szándékoztam linkelni, csak az elõzõ válaszoló linkjét másoltam ki a szövegrészletével együtt. De az eredeti link jó, viszont az álltalam másolt tényleg a fõoldalra visz, nem értem miért. Ha meg akarod nézni, akkor menj rá az elõzõ válaszolóéban találhatóra, ahonnan kimásoltam.
"Az arché nem jelenthet kizárólag "teremtményt", mert pl. a Jel 21, 6-ban ez a szó az Atyára vonatkozik." Ki állította, hogy a bibliai fogalmak mindig ugyanazt jelentik, és mindig ugyanazt értjük alatta??? Ez semmit sem bizonyít. "Tehát Jézus az építész, vagyis az Univerzum Teremtõje, miként azt a Kol 1:16-17 nyilvánvalóvá teszi" Ez igaz. "Õ volt kezdetben (arché) az Atyaistennel (Jn 1:2; Zsid 1:10)." De kinek volt a "kezdete" Jehováé vagy Jézusé???? "Õ teremtett minden lényt, és õ volt minden lény elõtt, tehát Õ maga nem lehetett egy lény (egy teremtett entitás)" Logikusan "minden más" lényt teremtett, mivel Jehova "mestermunkása" volt, tehát egyáltalán nem kizáró az a körülmény, hogy Õ teremtett "mindent". Igen, de nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki Jézus szerint az EGYETLEN IGAZ ISTEN, és akitõl Õ maga is származott!!! "az arché a Mindenható Úristenre (az Atyaistenre) van alkalmazva, tehát nem lehetséges, hogy teremtett lényt jelentsen, miként azt az ariánus hatás alatt álló szekták állítják." Ez esetben nem is jelenti, de ki állíthatja, hogy egy-egy cím vagy kifejezés mindig ugyanazt jelenti a Bibliában. ------ A KNB a Jelenések 22:12-höz fûzött lábjegyzetében azt írja, hogy „ezek Jézus Krisztus szavai”, ezáltal azt a benyomást keltve, mintha a 13. versben említett Alfa és Omega õrá vonatkozna. A görög szövegben azonban itt nem szerepel Jézus neve, és más fordítások sem teszik be.  A Jelenések 22:13 azt mondja, hogy az Alfa és az Omega egyben „az elsõ és az utolsó”, mely megjelölést a Jelenések 1:17,  18 Jézus Krisztusra alkalmazza. Ehhez hasonlóan az ’apostol’ megjelölést egyaránt alkalmazzák Jézus Krisztusra és egyes követõire. De vajon ez bizonyíték arra, hogy egyazon "istenségrõl" vagy egyenrangú személyekrõl lenne szó? (Héb 3:1). „Õ pedig rám tette jobb kezét, és ezt mondta: »Ne félj! Én vagyok az Elsõ és az Utolsó, és az élõ . . .«” (Jelenések 1:17b,  18a). Az Ézsaiás 44:6-ban Jehova a saját állásáról joggal jelenti ki azt, hogy õ az egyedüli mindenható Isten: „Én vagyok az elsõ, és én vagyok az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten.” Amikor Jézus ezen a címen mutatkozik be: „az Elsõ és az Utolsó”, nem állítja magáról, hogy egyenlõ Jehovával, a nagy Teremtõvel. Csupán azt a címet használja, melyet Isten helyénvalóan ráruházott. Az Ézsaiás könyvében Jehova kijelentette magáról, hogy õ mint az igaz Isten, páratlan állást tölt be. Örökkévaló Isten, és rajta kívül nincs Isten (1Timóteusz 1:17). A Jelenések könyvében Jézus a ráruházott címrõl beszél, amellyel a példa nélkül álló feltámadására hívja fel a figyelmet. Jézus volt „az Elsõ” olyan ember, aki halhatatlan szellemi életre támadt fel (Kolosszé 1:18). Ezenkívül õ „az Utolsó”, akit ilyen szellemi életre támasztott fel Jehova személyesen. Ennélfogva ’élõvé’ lett, aki ’örökkön-örökké él’. Halhatatlanságnak örvend. Ebben a vonatkozásban olyan, mint halhatatlan Atyja, akit a Szentírás ’élõ Istennek’ nevez (Jelenések 7:2; Zsoltárok 42:2). Az emberiség összes többi tagja számára Jézus „a feltámadás és az élet” (János 11:25). Ezzel összhangban Jézus ezt mondja Jánosnak: „halottá lettem, de íme, örökkön-örökké élek, és nálam vannak a halál és a hádesz kulcsai” (Jelenések 1:18b). Jehova hatalmat adott neki a halottak feltámasztására. Ezért mondhatja Jézus, hogy nála vannak a kulcsok, amelyekkel megnyitja a kapukat azok számára, akiket a halál és a hádesz (sírgödör) fogva tart. (Vesd össze: Máté 16:18.) Az Ézsaiás 44:6-ban az eredeti héber szövegben az „elsõ” és az „utolsó” szavakhoz nem kapcsolódik határozott névelõ, míg a Jelenések 1:17-ben, ahol Jézus önmagáról közöl leírást, az eredeti görög szövegben megtalálható a határozott névelõ. Tehát a Jelenések 1:17 nyelvtanilag címre utal, az Ézsaiás 44:6 pedig Jehova istenségét írja le. Ennyit arról, hogy a háromságimádók hogyan próbálják meg az azonos szavak különbözõ jelentését csûrni-csavarni, és összemosni ezzel különbözõ lényeket egy mítoszbeli háromságban.
"Õ kezdetben volt, nem pedig kezdetben lett." Mind a kettõ helyes. A "kezdetben volt" NEM ZÁRJA KI azt, hogy "kezdetben lett" - ha már nyelvészkedünk!!!
A hivatkozásom sok másra is mutat amit persze nem másoltál be olyan nagy hévvel... Érveid messze figyelmen kívül hagynak bibliai szóhasználatokat, igazságokat, további érveket Jézus istenségérõl pl a Kol 2, 9 a maga szigorú és explicit fogalmiságában egymaga megcáfolja az összes implicit és beleolvasott érvedet Jézusnak az Atyáénál "lényegileg alacsonyabb" istenségérõl. Mert ha nem egylényegû Jézus az Atyával, akkor az istenségnek nem lakozhat õbenne a teljessége. Akkor ki kellett volna belõle maradnia valaminek." „Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.” Jehova Tanúi elõszeretettel hivatkoznak erre az igeversre, mikor Jézus istenségét vitatják. Ezzel szemben a Szentháromságban hívõ keresztények rendszerint rámutatnak: itt az „egyedüli igaz Isten” kifejezésnek nem az Atya és a Fiú szembeállítása a célja, hanem inkább az egyetlen igaz Isten szembeállítása a hamis istenekkel (Jeremiás 10:10-11; 1János 5:20). Ez a vers mindössze azt mondja, hogy „az Atya - egyetlen igaz Isten” (ami megfelel a háromság-hívõ keresztény tanításnak), de azt nem mondja, hogy „egyedül az Atya az igaz Isten”, amit csak bele szeretnének magyarázni. A két tétel között világos különbség van. Nemcsak ezen vers, hanem több más szöveg megértése szempontjából is fontos tudatosítanunk, hogy az „és” (kai) kifejezés az „azaz”, a „pontosabban mondva” vagy az „illetve” jelentéssel is rendelkezhet. A „kai” kötõszó ilyen értelmû használatát illetõen ld. például a Jn 15:8 és 18:35 verseit). Egyébként olvassunk csak tovább: „részesíts abban a dicsõségben, amelyben részem volt nálad, mielõtt a világ lett” (6. vers) - vagyis a Fiú a Teremtés elõtt létezik, és osztozik az idõk kezdete elõtt az Atya dicsõségében. A Jn 17:3 éppenséggel nem tagadja, hogy Jézus Isten, noha az önkiüresítés állapotában a Fiú érthetõ módon nem hangsúlyozta istenségét az imában. De ugyanaz az apostol a levelében (5:20) már így fogalmazta meg ugyanezt: „az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az õ Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez (hútosz) az igaz Isten és az örök élet.” Mivel az örök élet az 1Jn 1:2 szerint maga Jézus, az itt említett „ez” (hútosz) is õ, nem csupán az Atya. Ebbõl pedig következik, hogy Jézusról is elmondható, ami az Atyáról, hogy õ az igaz (vagy inkább „a valódi”) Isten (ho aléthinosz theosz). Istent a Fiúban megismerni, abban, akit küldött, az örök élet. Az Õrtorony Társulatnak igaza van abban, hogy Jehova az egyetlen, akit „Mindenhatónak” neveznek. Éppen ezért hiszik a trinitáriusok, hogy Jézus (is) Jehova. A Jelenések 1:8 versében az „Alfa és az Omegá”-t „Mindenható”-nak nevezik, és ha ezt összevetjük a Jelenések 22:12-13, 20 verseivel, azt találjuk, hogy ez „az Alfa és az Omega” maga Jézus Krisztus. Mivel tudjuk, hogy Jehova Mindenható, és csupán egyetlen Mindenható létezhet, nyilvánvaló, hogy Jézus maga Jehova Isten! El kell ismernünk, hogy a többes számú héber ‘elohim’ kifejezésrõl, amelyet „Istennek” szokás fordítani az Ószövetségben, több tudós úgy véli, hogy csupán Isten hatalma „teljességének” kifejezésére szolgál, nem pedig a Szentháromság személyeirõl tanúskodik. Bár az elismert tudósok közt itt vita van, a Háromságot nem kizárólag e kifejezés egyéni értelmezése alapján kell elfogadni vagy elvetni, mivel a Háromság tantételének megalapozása ennél sokkal szélesebb. Jehova Tanúi e szavak alapján vélik úgy, hogy az Atya az egyedüli igaz Isten. Az igevers szerkezete és értelme viszont arra utal, hogy „megismerjenek téged, és Fiadat, Jézus Krisztust, akit elküldtél, hogy az egyedüli igaz Isten legyen.” Az Atyát a Biblia itt az egyedüli igaz Istennek nevezi, de nem azért, hogy kizárja a Fiút és a Szent Szellemet (akik ugyanúgy az egyedüli igaz Isten az Atyával együtt); hanem csak azért, hogy a pogányok hamis isteneit kizárja. A Tanúknak figyelembe kellene venniük, hogy az Isten Fiát, Jézus Krisztust kifejezetten az igaz Istennek nevezi (1János 5:20), mégpedig a görögben is meglévõ határozott névelõvel, amelyre Jehova Tanúi általában oly nagy hangsúlyt helyeznek. Amíg Jézus a földön járt, istenségét az emberség ruhája alá rejtette (Fil 2:6-8; János 13:3-20). Jézus a földön még mindig az „egyetlen Isten” vagy „az egyedüli igaz Isten” volt, csakhogy egy új, szolgai szerepben, amelyben az Õ összes erõfeszítése azt a célt szolgálta, hogy az embereket az Atyához mint Istenhez terelje, és ne Önmagához. Megalázta magát, hogy elhárítsa magától az isteni lét dicsõségét a földön, és egyedül az Atyának továbbítsa. Utolsó imájában, a Gecsemáné-kertben Jézus közvetlenül letartóztatása elõtt kifejezte, hogy ez az alázatosság nem holmi emberek elõtti színjáték volt, hanem igaz, szívbõl jövõ önalárendelés az Atyának. Jézus nem utasította vissza, hogy õ volt „az egyedüli igaz Isten”, hanem az Atyját dicsérte ily módon. A vers után az ima így folytatódik „Én megdicsõítettelek a földön… Most te is dicsõíts meg…”. Jézus nem akarta saját dicsõségét zengeni! Leegyszerûsítve: ha Jézus másokat „embernek” szólított, az nem azt jelenti, hogy õ maga nem volt ember. Jézus nem Maga és az Atya között tett különbséget az „egyedüli igaz Isten” kifejezéssel, hanem az Atya és minden más „úgynevezett isten”, vagyis a bálványok között.. Jézus kortársainak, a rómaiaknak számos versengõ istenük volt, és Jézus az Atyát e bálványoknak helyezte elébe. A leggyorsabb módja Jehova Tanúi János 17:3-ról alkotott hibás értelmezésének kimutatására az Efézus 4:4-6 verseinek vizsgálata. („egy Istenünk van, az Atya, és egy Urunk, Jézus”) Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségbõl, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából. De tudjuk, hogy mindkettejük Úr. Másrészt Jehovát nem csupán az egyedüli igaz Istennek (János 17:3), hanem az „Egyetlen Megmentõnek” (Ézs 43:11; 45:21; Hós 13:4; Júdás 25), „Egyetlen Királynak” (Zak 14:9) is nevezik. Ha a János 17:3 kizárná Jézust „Igaz Isten” mivoltából, akkor Jézus a Megváltó vagy Király voltából is ki volna zárva. Ezzel szemben Jézust az „Egyetlen Tanítónak” (Máté 23:8, 10; Máté 10:24 és János 13:13), „Egyetlen Mesternek” (Júdás 4; 2 Péter 2:1), és „Egyetlen Úrnak” (Júdás 4; Efézus 4:4; 1 Kor. 8:4, 6; Máté 6:24) nevezik. Ha a János 17:3 alapján kizárnánk Jézust igaz Isten voltából, akkor az Atyát is ki kellene zárnunk a mi Tanítónk, Mesterünk vagy Urunk szerepébõl. Vajon alkalmazható-e a kizárólagosságra utaló „egyetlen” szó egy személlyel kapcsolatban? Számos szentírási passzusban elõfordul ilyen beszédmód: „Hogy megtudják, hogy te [azaz az Atya] vagy az egyetlen igaz Isten.” (János 17:3); „Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya.” (Máté 11:27); Mindezen verseket úgy kell értelmeznünk, hogy azok nem a Háromság egyéb személyeit zárják ki, hanem csupán más természeteket. Így a „senki más” nem azt jelenti, hogy egy másik személy sem, hanem inkább, hogy egy másik természet sem. Így amikor az „egyetlen” szót az isteni személyekre alkalmazzák, az a többi személyt nem zárja ki – hiszen mindannyian egyek az egyetlen isteni valóság egysége által. Ez persze csak azokra az állítmányokra igaz, amelyek a személyekre a közös isteni lényegükre nézve mondhatók. Így a Szentháromság minden egyes Személye ismeri a többi személyt, mindenható, szentséges stb. Viszont más tulajdonságok nem a közös lényeg alapján állíthatók a személyekrõl, hanem a viszonyaik alapján. Például: az Atya egyedül „nem-született”; a Fiú egyedül „született”; egyedül a Szellem „származik az Atyától”. Végül pedig rá kell mutatnunk, hogy a Fiú személyének néhány tulajdonsága nem istensége, hanem embersége tekintetében mondható el Róla. Így egyedül a Fiú öltött testet; egyedül a Fiú halt meg; egyedül a Fiú fog eljönni újra, és így tovább. Akiknek további érvekre volna szüksége az õrtornyos-ariánus értelmezés cáfolatához, a következõ angol nyelvû cikket tudjuk ajánlani: http://www.bible.ca/trinity/trinity-texts-john17-3.htm http://www.forananswer.org/John/Jn17_3.htm „…számunkra valójában egy Isten van, az Atya, akibõl van minden, és mi õérte; és egy Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi õáltala.” Jehova Tanúi ezt a bibliaverseket is kiragadva értelmezik, és visszaélésszerûen idézgetik. A mondatnak pusztán az elsõ felét nézik, hiszen ebben ha megnézzük két állítás is elhangzik: "...egy az Istenünk: az Atya, akitõl minden származik..." "...egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van..." Itt az persze ariánusok csak a mondat elsõ felét használják (kiragadás!), mint „bizonyítékot” arra, hogy az egyetlen Isten az Atya. De mi van a mondat második felével? „egy Urunk van, Jézus Krisztus”. Akkor, ha a mondat elsõ felében az õrtornyos magyarázat kizárja a Fiút, Jézust mint Istent, akkor ugyanígy a mondat második felébõl meg azt kell kiolvasniuk, hogy csak Jézus az Úr, és az Atya nem Úr. Ez így érdekes lenne. Viszont a keresztény tanításba pontosan beleillik, ahogy a másik idézet is, ugyanis pár sorral odébb a Szentírás is jelzi, hogy az Atya és a Fiú egy (Jn 17:11.22; vö. Jn 10:30). Ez pontosan bemutatja a két személy viszonyát a teremtésben és választja õket külön szerepük szerint. Tehát az a személy, akitõl van a teremtés, az Atya, míg az a személy, aki által van a teremtés, az Jézus. Ami azt a sokat hangoztatott érvet illeti, hogy itt az Atya egyedül Isten, Jézus kizárásával, azt válaszolhatjuk, hogy ez esetben Jézus bizonyára egyedül Úr, az Atya kizárásával, ami persze lehetetlen. Ez a szöveg logikájából következik. Egyébként Pál ezeket a bálványistenek némelyek általi így nevezése ellen mondja, s nem Jézus Istennek nevezése ellen, tehát ki sem lehet ez ellen aknázni. De mi tudjuk, hogy a Fiút ugyanúgy kell tisztelni, ahogy az Atyát, azaz ami tisztelet az Atyának jár, az jár a Fiúnak is. Egyébként a szöveggel az a gond, hogy a magyarban messze más ez, mint az eredetiben. Ugyanis az „Úr” (gör. Küriosz, héber Adonáj) az a szó, amit a zsidó arra alkalmazott, hogy ne mondja ki Isten szent nevét, a JHVH-t - vagyis amikor a Bibliában Isten neve volt leírva, akkor a zsidó az így olvasta ki: „az Úr”. Ez a magyar nyelvben nem egyértelmû, mert a magyar másként és sokkal általánosabban használja az „úr” kifejezést. Mindez világos Tamás apostol hitvallásában, amikor így hull térdre Jézus elõtt: „Én Uram, én Istenem” (Jn 20:28) - vagyis az „Úr” és az „Isten” jelzõ a bibliai nyelvben ekvivalens módon alkalmaztatik, az pedig egy szóhasználati sajátosság, hogy az Atya és a Fiú elkülönítése végett elkülönítették õket nyelvileg mint az „Istent” és mint az „Urat”. Mire látunk itt példát? Arra, hogy egy-egy mondat kiszakítása a szövegkörnyezetbõl és kitépése a teljes Biblia összefüggéseibõl rossz értelmezésekre és tarthatatlan álláspontokra vezet. Ez nem jelenti automatikusan, hogy Jézus ne tartozna bele az „egy Isten”-be, ahogyan az Atya bizonyosan beletartozik az „egy Úr”-ba (pl. Mt 11:25; ApCs 4:29). Jehova Tanúi úgy hivatkoznak erre az írásszövegre, amibõl állítólag az következik, hogy csak egyedül az Atya az igaz és teljes Isten. A keresztény válasz erre az, hogy õt nevezik Istennek, akibõl van minden, mert öröktõl fogva tõle eredt, ered és fog eredni a Fiú és a Szent Szellem, bár egy és ugyan az az Isten természetében, szubsztanciájában. És hogy amikor õt egy Isten-nek nevezi (a bibliaíró), ezen szavak által zárja ki a pogányok hamis isteneit, nem a Fiút és a Szent Szellemet, akik azonban egy Isten az Atyával. Ha a két másik személyt kizárjuk, mert az Atyát egy Isten-nek nevezik, ugyanezzel az érveléssel az következne (a vers további olvasatából), hogy mivel Jézus Krisztust egy Úr-nak nevezik, sem a Szent Szellem, sem az Atya nem lehet egy Úr, holott a Szentírás többször fejezi ki az isteni fenségét, az Úr szóval is, és az Isten szóval egyaránt. Az Atya megkülönböztetõ megnevezés itt nem a Szentháromság más személyeivel van szembeállítva, nem különíti el õket az istenségtõl, de az összes teremtménnyel ellentétben amelyeket Isten teremtett, és amelyek megalkotása mindhárom személynek közösen tulajdonítható a Szentírás további részei alapján, és nem egyedül elkülönítetten az Atyának. Az Atyaisten, elsõ személyként az istenségben és a másik kettõ eredete, itt az istenséget jelenti, amely mind a hármat magába foglalja, az Isten megnevezése a Szentírásban néha az Atyának tulajdonítható, kat exochen, vagy kiválólag, mert õ a másik két személy istenségének forrása, õk ezt az Atyával való kapcsolatuk által bírják, így elmondható hogy egy Isten van, az Atya, ám mégis Isten a Fiú is, de õ nem egy másik Isten, hanem az Atya a Fiával és Szent Szellem együtt az egy Isten, nem pedig nélkülük, vagy kizárásukkal az istenségbõl. Elég tehát rámutatni, hogy itt Pál az Atyát nem a Fiú rovására (kizárásával) nevezi egyetlen Istennek, hanem a pogány bálványok kizárásával. Hasonlóan ahhoz, ahogy nem az Atya rovására (kizárásával) nevezi a Fiút Úrnak, hanem a pogány bálványok kizárásával. Avagy egy Tanú kész volna aláírni álláspontjának és logikájának azt következményét, hogy az Atya (illetve Jahve) nem Úr? Jézus neve is Jahve, így egymaga felséges [Isten], miképpen az Atya is Jahve, és mint ilyen, egymaga felséges [Isten]. Nem egymás rovására Isten az Atya és a Fiú, hanem a pogány bálványok rovására. Ezt maga a szövegkörnyezet mondja: 1Kor 8:5-6 „Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr; Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitõl [van] a mindenség, mi is õbenne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által [van] a mindenség, mi is õáltala." Egyébként fölöttébb jellemzõ, hogy JT-i felekezete másutt ezen „sok isten és sok úr” istenségével akarja elrelativizálni Jézus istenségét. Hol mondja azt az Ige, hogy Jézus nem része az igaz Isten(ség)nek? Pál szerint õbenne lakozik az istenség teljessége testileg (Kol 2:9). Véssék tehát szépen az ariánusok a fejükbe, hogy ez a szakasz nem Jézus istensége, hanem a bálványok ellen íródott. És ezt a szövegkörnyezettel is igazoltuk. Akiknek további érvekre volna szüksége az õrtornyos-ariánus értelmezés cáfolatához, a következõ angol nyelvû cikket tudjuk ajánlani: http://www.forananswer.org/1Cor/1Cor8_6.htm
Amikor az Újszövetség a ho theosz kifejezést alkalmazza (az Isten), az mindig az Atyaistenre vonatkozik. "Én Uram és én Istenem!" (János 20, 28) Tamásnak Jézushoz intézett vallomása (mikor már nem volt hitetlen, hanem hívõ) így áll a görögben: "ho küriosz mú kai ho theosz mú.Egyértelmûen Jézusra értette a "ho theosz"-t, mert a szöveg tartalmazza az "autó" (neki) szót. Ebben a versben az „Isten” görögül ho the·osz', tehát határozott névelõ áll elõtte. Ki is akar "belemagyarázni" ebbe egy Bibliaidegen tanítást??? Pont az, aki a háromságot nem akarja "hallani" ebbe az egyszerû és világosan érthetõ versbe! Már miért ne Jézushoz szólna? Ez világosan következik abból, hogy Jézus lereagálta, ill. a nyelvtani szerkezetbõl! Az ihletett Bibliaírók a háromság szellemében írtak, egyszerûen és érthetõen fogalmaztak, azt értve ez alatt, ami le van írva. Tehát NEM KELLETT nekik jogilag kiforgathatatlan formában megfogalmazniuk azt, ami EVIDENS!! Persze késõbb megjelentek az olyanok, akik mégis megpróbálják kiforgatni az Írásokat - itt az élõ példa. :D
"A Jelenések 1:8 versében az „Alfa és az Omegá”-t „Mindenható”-nak nevezik, és ha ezt összevetjük a Jelenések 22:12-13, 20 verseivel, azt találjuk, hogy ez „az Alfa és az Omega” maga Jézus Krisztus." Az 1:8 az Jehováról szól, csakúgy, mint a Jelenések 22:12-13 is!! Csak a 20-as vers szól Jézusról. A KNB a Jelenések 22:12-höz fûzött lábjegyzetében azt írja, hogy „ezek Jézus Krisztus szavai”, ezáltal azt a benyomást keltve, mintha a 13. versben említett Alfa és Omega õrá vonatkozna. A görög szövegben azonban itt nem szerepel Jézus neve, és más fordítások sem teszik be. Ugye egyértelmû, hogy ezen hamis ideológia miatti álokoskodás (mint a KNB esetében) hova vezet??? Már többször elõfordult, hogy egy-egy hasonló lábjegyzet, kiegészítés, késõbb a fõ szöveg részévé vált! "Mivel tudjuk, hogy Jehova Mindenható, és csupán egyetlen Mindenható létezhet, nyilvánvaló, hogy Jézus maga Jehova Isten! " Na látod, Jehova Tanúi ezen álokoskodások, hamis következtetések miatt vetik el ezt a sátáni mesét!!! "A Tanúknak figyelembe kellene venniük, hogy az Isten Fiát, Jézus Krisztust kifejezetten az igaz Istennek nevezi (1János 5:20), mégpedig a görögben is meglévõ határozott névelõvel, amelyre Jehova Tanúi általában oly nagy hangsúlyt helyeznek." No, megint visszatértünk a hazug érvhez, mellyel a körkörös érvelés csapdájába estél. "Jézus nem Maga és az Atya között tett különbséget az „egyedüli igaz Isten” kifejezéssel, hanem az Atya és minden más „úgynevezett isten”, vagyis a bálványok között." Ez megint egy átlátszó, manipulatív érv, mivel ahhoz, hogy ezt a sötét filozófiát kiterjeszd Jézusra is, elõzetesen a háromságban kell hinned!!! Tehát CSAK AKKOR gondolhatod, hogy Jézus nem tartozott a "minden más" közé, ha a hásromságban hiszel. Márpedig a Biblia szerint, ha Jézust a "mindenhatónak", vagy "az egyedüli igaz Istennek" gondolnánk, akkor egy HAMIS ISTENT (egy bálványt) GYÁRTANÁNK magunknak. (Efézus 4:4-6) "E g y test van, és e g y szellem, mint ahogy abban az e g y reménységben hívattatok is el, amelyre elhívattatok; e g y Úr, e g y hit, e g y keresztség; e g y Istene és Atyja mindenkinek, aki mindenek fölött és mindeneken keresztül és mindenekben ott van." "Ha az Atya „Egy Isten” címe kizárná Jézust az istenségbõl, akkor Jézus „Egy Úr” címe ugyanúgy kizárná az Atyát Úr voltából." Sokadik ostobaság, ez már fanatizmus?? Szerinted hogyan fogalmazhatta volna meg Pál e szöveget? Bármilyen címen is nevezi Jézust, Jehova mindegyiket birtokolja! Éppen ezért hamis érv erre hivatkozni. Tehát ha nincs háromság, hogyan kellett volna megfogalmazni? Semmilyen címen nem nevezhetnék Jézust, amivel általános értelemben az Atyja ne rendelkezne. De a vers nem errõl szól, hanem elõször is arról, hogy nekünk EGY (Mindenható) Istenünk van (tehát ebben a legfelsõbb pozícióban senkivel sem osztozik), és másodszor meg csak EGY Urunk van, (tehát megint csak ebben az általa betöltött pozícióban, MELYET A MINDENHATÓ ISTENÉTÕL KAPOTT!!!), egyedül Õ "uraknak Ura". Vagyis a saját állásában EGYEDÜL Õ az Úr. Ez nem buta logika szerint van, miszerint "akkor Isten is Úr, vagyis ezért egyek" - ez már egy beteges és erõltetett következtetés - mely megint csak azért van, mert ELÕZETESEN a fejedben van a háromság mítosza... Ha elismered, ha nem, a te nevetséges logikád mindig ilyen alapokra van felépítve, mindent utólagosan belehallott módon lehet csak kispekulálni, és eredetileg a szövegbõl véletlenül sem következne!!!! "Másrészt Jehovát nem csupán az egyedüli igaz Istennek (János 17:3), hanem az „Egyetlen Megmentõnek” (Ézs 43:11; 45:21; Hós 13:4; Júdás 25), „Egyetlen Királynak” (Zak 14:9) is nevezik. Ha a János 17:3 kizárná Jézust „Igaz Isten” mivoltából, akkor Jézus a Megváltó vagy Király voltából is ki volna zárva." Megint a régi HAMIS mese. Vagyis ha Jézust és a tanítványait is apostoloknak nevezi a Biblia, akkor szükségképpen "egyek" egy misztikus kapcsolatban? Ha Jehovát és Jézust is Megmentõnek, vagy Megváltónak, stb. nevezi a Biblia, akkor ez szükségképpen azt jelenti, hogy egy misztikus háromság "egyenlõ" részei??? Ha csak Jehova lehet az "egyetlen Király", akkor mivel magyarázod, hogy számtalan királyt támogatott és ismert el az emberek közül??? Azt a te forrásod is elismeri, hogy Mindenhatónak érdekes módon Jézust sehol sem nevezi a Szentírás... "Ezzel szemben Jézust az „Egyetlen Tanítónak” (Máté 23:8, 10; Máté 10:24 és János 13:13), „Egyetlen Mesternek” (Júdás 4; 2 Péter 2:1), és „Egyetlen Úrnak” (Júdás 4; Efézus 4:4; 1 Kor. 8:4, 6; Máté 6:24) nevezik." Hamis érv! Saját csapdád. Jézus az "egyetlen Tanító", aki mit is mondott?? Azt, hogy csak azt teszi, amit az Atyjától lát, semmit sem tesz a saját kezdeményezésébõl, hogy a tanítása, a tudománya NEM AZ ÖVÉ, hanem azé, aki elküldte Õt!!! Milyen érdekes, igaz? Akkor milyen értelemben mondhatjuk, hogy "egyetlen tanító", "egyetlen Mester", "egyetlen Úr"??? Úgy, ahogy már feljebb megbeszéltük, ugye emlékszel??? Jó, hogy szóba hoztad, ezt is hamisan szoktátok felhasználni a háromságotok mellé: (Máté 11:27) "Mindent átadott nekem az Atyám, és senki sem ismeri teljesen a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri teljesen senki, csak a Fiú, és mindaz, akinek a Fiú ki akarja õt nyilatkoztatni." Ezt a kapcsolatot kettõjük között gyakran emlegetitek a háromság bizonyítására, de mit mond a végén Jézus: "az Atyát sem ismeri teljesen senki, csak a Fiú, és mindaz, akinek a Fiú ki akarja õt nyilatkoztatni."? Tehát akinek Jézus kinyilatkoztatja Jehovát, az éppolyan módon megismerheti az "egyetlen igaz Istent", mint ahogy Jézus ismerheti, vagyis TELJESEN???? Hol is a háromságos kapcsolat???? "Így a „senki más” nem azt jelenti, hogy egy másik személy sem, hanem inkább, hogy egy másik természet sem. Így amikor az „egyetlen” szót az isteni személyekre alkalmazzák, az a többi személyt nem zárja ki" Ez megint egy álérv. Ehhez megint csak elõre feltételezni kell a hamis háromságot, de semelyik konkrét versbõl nem következik! "Viszont más tulajdonságok nem a közös lényeg alapján állíthatók a személyekrõl, hanem a viszonyaik alapján. Például: az Atya egyedül „nem-született”; a Fiú egyedül „született”; egyedül a Szellem „származik az Atyától”." És ha ezt nem az utólagosan belehallott háromság szellemében, hanem a szövegek természetes módján, tehát józan paraszti ésszel értelmezzük, akkor nyilvánvalók lesznek az okok is, hogy a Jehova miért "egyedül nem született", Jézus miért "egyedül született", és a szent szellem miért csak "egyedül származik az Atyától"! "Itt az persze ariánusok csak a mondat elsõ felét használják (kiragadás!), mint „bizonyítékot” arra, hogy az egyetlen Isten az Atya. De mi van a mondat második felével? „egy Urunk van, Jézus Krisztus”." Ez merõ hazugság, így a folytatás is az!!!
"Ki is akar "belemagyarázni" ebbe egy Bibliaidegen tanítást??? Pont az, aki a háromságot nem akarja "hallani" ebbe az egyszerû és világosan érthetõ versbe! Már miért ne Jézushoz szólna?" Tamásról mesélsz, pedig erre többféle háromságmentes, de az Írásokkal egyezõ verzió is létezik. Pl. az angyalokon keresztül megszólított Jehova Isten.

Mit csinálnátok, ha véletlenül bekopognának hozzátok jehova tanúi? Mivel ráznátok le őket? :D

Legjobb válasz: - Jó napot kívánok, szívesen beinvitálnám Önöket, de épp egy Jehova nevû csávóval szeretkezünk a frissen leterített szõnyegpadlón, medvedisznóemberek hangos tapsának ritmusára ringatózva. Ha ennek a tanúi akarnak lenni, kérem, csak fáradjanak beljebb. De készüljenek fel, hogy a házban csakis egy 8 centi átmérõjû análtruderrel a seggükben lehet lenni, amit minden egyes perc elteltével beljebb és beljebb tolunk. Na, van még kérdésük? :D :D :D

Néznék ki a fejembõl, és bolondnak tettetném magam. Mindenféle marhaságokat hordanék össze, hogy Mordon felõl sötétség terjed, Gandalf nemrég volt itt, és figyelmeztetett a veszélyre, sürgõsen fel kell keresnem Harry Pottert, hogy együtt keljünk útra, mert el kell pusztítani a gonoszt.
- Jó napot kívánok, szívesen beinvitálnám Önöket, de épp egy Jehova nevû csávóval szeretkezünk a frissen leterített szõnyegpadlón, medvedisznóemberek hangos tapsának ritmusára ringatózva. Ha ennek a tanúi akarnak lenni, kérem, csak fáradjanak beljebb. De készüljenek fel, hogy a házban csakis egy 8 centi átmérõjû análtruderrel a seggükben lehet lenni, amit minden egyes perc elteltével beljebb és beljebb tolunk. Na, van még kérdésük? :D :D :D
én mondtam nekik sátánista vagyok többet nem jöttek.
Én is annyit mondtam, hogy az én istenem a Sátán...
Fekete ajtón vörös pentagramma. Szerinted bekopognak?
Mondanám nekik, jöjjenek csak Jehova már egy órája vár az ebédlõben, de nagyon büdös a lába.
A kérdező hozzászólása: hmmmm.... valami eredetibb ötlet? :)
MIndjárt jövök 5 perc csak még feláldozunk pár csirkét :D
Én megkérdeztem tõlük hogy :maguk ahhoz a csoportszexes szektához tartoznak?... utánuk szóltam:kár mert a vékonyabb lány nagyon csinos
Kár beléd az oxigén te isten barma!
A kérdező hozzászólása: kire gondolsz?

Jehova tanúi mit szólnak ehhez a rövid igehirdetéshez?

https://www.youtube.com/watch?v=goBaK3trq68

Legjobb válasz: Nem vagyok jehova tanuja, de valóban rájuk is, a Baptistákra, a Mohamedánokra, Katolikusokra, és mindazokra akik Szent Lélek nélkül prédikálják az Igét. Maga Jézus sem prédikált és prófétált addig míg Szent Lélekkel be nem töltekezett. És mindazok is hamisan prófétálnak, ahol nem az Apostolok cselekedetei alapjáni Igehirdetést prédikálják, és cselekszik meg.

Nem vagyok jehova tanuja, de valóban rájuk is, a Baptistákra, a Mohamedánokra, Katolikusokra, és mindazokra akik Szent Lélek nélkül prédikálják az Igét. Maga Jézus sem prédikált és prófétált addig míg Szent Lélekkel be nem töltekezett. És mindazok is hamisan prófétálnak, ahol nem az Apostolok cselekedetei alapjáni Igehirdetést prédikálják, és cselekszik meg.
A kérdésedre adott választ nem találtam a google-n, de javarészt a Tanúk, és így Katy is a jw.org-ról másolja be a hosszú válaszaik nagy részét. Sajnos nem veszik tudomásul, hogy idézetre mindig hivatkozni illik, és nem úgy tálalni, mint saját iromány lenne. Többször lett felhívva a figyelmük erre, nem nagyon fogant meg. Ha a Bibliából idéznek, természetes, hogy hivatkoznak, de ha az õrtoronyból, akkor az írásuk forrását valamiért természetes módon titkolják. Nem tetszik. Ha idézek - hivatkozok. Ha magamtól írok, nincs kire hivatkozni. Ha nem hivatkozok, akkor azt a képzetet adja, mintha magam írtam volna, pedig ez hazugság lenne. Tessék a forrást mindig megjelölni! Mit nem lehet ezen érteni?
A kérdező hozzászólása: A 15:55-tõl 17:55-ig terjedõ leírás 80%-ban õket írja le a Biblia szerint viszont súlyos ítélet vár a tévtanítókra.
A kérdező hozzászólása: szia Olvastam már :) De ha figyelmesen elolvasad volna az írásomat, azt írtam, hogy az Újszövetségben, pünkösd elõtt. Vady szerinted Illés, Énókh, stb. az Újszövetségben élt? Nyilván már az Ószövetségben is jelen volt a Szentlélek, de nem volt egyetemes, csak akkor szállt rá az emberekre, ha Istennek külön terve volt velük. Pl: Próféták, királyok, papok, stb. A Szentlélek egyetemesen pünkösd után adatik meg minden hívõnek, ekkor teljesedett be Jóel próféta szava: "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkembõl minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak"
1Móz 5, 22 És járt Énókh az Istennel, minekutánna Methuséláht nemzette, háromszáz esztendeig; és nemze fiakat és leányokat. A próféták mi által szóltak? Mi által láttak álmokat? Mi által tettek sokszor csodákat. Illést olvastad már?
A kérdező hozzászólása: Elnézést, úgy értettem én is, hogy az Újszövetségben Keresztelõ János volt a másik, aki Szentlélekkel volt telve Pünkösd elõtt. Jézus természetesen már elõtte is tanított, de a nagy csodatételei ezután következtek.
Kérdezõ! A válaszoló azt állította, hogy Jézus nem tanított, míg Isten szelleme nem szállt reá. Én idéztem Lukácstól, hogy ez nem így volt, mert 12 éves korában is tanított. Tudom, hogy a keresztelésekor szállt rá, nem értem a kommented. Keresztelõ Jánosról nem olvashatunk ilyeneket, mivel: "Mert nagy lészen az Úr elõtt, és bort és részegítõ italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az õ anyjának méhétõl fogva." Tehát nem szállt reá egy adott ceremónia alkalmával, hanem anyja méhétõl fogva Isten vele volt.
A kérdező hozzászólása: Katy! Értem én, de azt nem tudom, hogy te másolod ezeket valahonnan, vagy magad gépeled be? 7-es: Jézus amikor bemerítkezett, akkor szállt rá a Szentlélek. Az Újszövetségben még Keresztelõ Jánosról olvashatunk hasonlót. 1 Kor 12 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által.
"Maga Jézus sem prédikált és prófétált addig míg Szent Lélekkel be nem töltekezett." 42. És mikor tizenkét esztendõs lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint; 46. És lõn, hogy harmadnapra megtalálták õt a templomban, a doktorok között ülve, a mint õket hallgatta, és kérdezgette õket. 47. És mindnyájan, a kik õt hallgatták, elálmélkodának az õ értelmén és az õ feleletein.
Katy Weaver, mint Jehova Tanúja a bibliából adja a választ, mivel a biblia megmagyarázza saját magát. Katy Weaver
A kérdező hozzászólása: Katy Weaver Jehova tanúja, becsülöm egyébként a szép hosszú válaszaiért, bár nem tudom, hogy saját kútfõ vagy másolja valahonnan de negy hite van, az biztos :) második válaszolónak: Jehova tanúi nem ismerik el a Szentlelket, mint élyt, sem mint személyt, hanem Isten tevékeny erejével azonosítják A katolikusoknál sem megtérés nincs Jézushoz, sem tudatos keresztslég, rengeteg tévtanítás, dogma, okoskodás, bûn a Szentlélek itt sem kap sok teret de a baptistákat minek kell ide venni? mit rontanak el? megtérnek, hitvalló keresztséggel bemerítkeznek, sem bûnös tanítás, mindenben a Bibliát igyekeznek követni Mivel magyarázod a Szentlélek hiányát?
2-eske pedig hamisan prófétál.Lépd át.
Az efézusi gyülekezet véneinek Pál ezt mondta: „közületek is támadnak majd férfiak, akik kiforgatott dolgokat fognak beszélni”. Péter pedig ezt írta a hittársainak: „közöttetek is lesznek hamis tanítók.” Tehát honnan származnak a hamis tanítók? A gyülekezetbõl kerülhetnek ki. Az ilyen személyek hitehagyottak. Mi a szándékuk? Õk nem elégednek meg annyival, hogy elhagyják a szervezetet, melyet egyszer talán szerettek. A céljuk az, ahogy Pál kifejti, hogy „maguk után vonják a tanítványokat”. Figyeld meg, hogy Pál határozott névelõt használ – „a tanítványokat”. Ahelyett, hogy mennének, és saját tanítványokat keresnének, a hitehagyottaknak Krisztus tanítványaira fáj a foguk. ’Prédalesõ farkasokhoz’ hasonlóan a hamis tanítóknak az a céljuk, hogy a gyülekezet bennük megbízó tagjait felfalják, lerombolják a hitüket, és elszakítsák õket az igazságtól (Máté 7:15; 2Tim 2:18). Az egyik gyülekezetben volt egy bizonyos Diotrefész, egy becsvágyó férfi, aki az idõs Jánossal szembeszegült és semmibe vette apostoli tekintélyét, és aki nemcsak, hogy nem fogadta el János küldötteit, hanem odáig ment, hogy megpróbálta kiközösíteni õket Ez bizonyára kellemetlen lehetett minden õszinte keresztény számára, aki ahhoz a gyülekezethez tartozott, amelyhez Diotrefész. De alkalmul szolgált arra, hogy kimutassák, nem hajlandók utánozni „azt, ami rossz” és arra is, hogy elõre haladjanak a kiképzésben, Jehova és az apostolok tekintélye iránti lojalitás tekintetében. (3János 9–12.) Tehát is nem bizonyos vallásokról ír, hogy hamis Tanítók, hanem egy valláson belüli bomlasztó emberekrõl. 2.vers Gondolj csak bele! A hamis tanítók befolyása miatt a gyülekezetekben sokan gátlástalan viselkedésbe keveredtek. A ’gátlástalan viselkedésnek’ fordított görög szó kicsapongásra, féktelenségre, illetlenségre, szemérmetlenségre és szégyentelen viselkedésre utal. Péter azt mondta korábban, hogy a keresztények már ’kikerülték a romlottságot, amely a kívánságban van e világon’ (2Péter 1:4). Egyesek azonban visszatértek ehhez a romlottsághoz, s ezért nagymértékben felelõsek voltak a gyülekezetben lévõ hamis tanítók! Az igazság útja emiatt szégyent szenvedett. Jézus és Péter jövendölései már az elsõ században beteljesedtek. Nagyravágyó férfiak szivárogtak a keresztény gyülekezetbe, és elvetették a széthúzás magvát (2Timótheus 2:16–18; 2Péter 2:21,  22; 3János 9,  10). A következõ két évszázadban a tiszta bibliai igazságot görög filozófusok nézetei hamisították meg, és végül sokan követték el azt a hibát, hogy pogány tantételeket bibliai igazságként fogadtak el. Péter apostol azt írja, hogy ’elferdített szavakat’ beszélnek, azaz olyanokat, amelyek hasonlítanak az igazsághoz, de valójában értéktelenek (2Péter 2:3). Nem kétséges, az elsõ századi hamis tanítókra hatással volt az akkori, világi gondolkodás. 2:4 – Mi a ’tartarosz’, és mikor lettek a lázadó angyalok oda vetve? A tartarosz olyan állapot, mint amikor valaki börtönben van. Csak szellemteremtmények kerülnek oda, emberek nem. Akik oda jutnak, sûrû szellemi sötétségben vannak, nem ismerhetik Isten ragyogó szándékait. Semmi reményük nincs a jövõre. Isten Noé napjaiban vetette az engedetlen angyalokat a tartaroszba, és addig maradnak ebben a lealacsonyodott állapotban, amíg el nem pusztítják õket. . Amikor az engedetlen angyalok visszatértek az égbe, nem fogadták õket vissza Isten hûséges angyalokból álló családjába. Elszigetelték õket az Istentõl jövõ szellemi világosságtól, és kilátástalan a jövõjük. Szellemi sötétség rabságában vannak, melyet tartarosznak hívnak (2Péter 2:4). Jehova „örök bilincsekben” tartja õket, szellemi sötétségben. És már nem képesek emberi testet ölteni (Júdás 6). Sátán vezetése alatt tevékenykedve továbbra is szoros kapcsolatot tartanak fenn emberekkel és bár nem ölthetnek többé anyagi testet, igyekeznek uralkodni férfiakon, nõkön és gyermekeken. ezekkel a cselekedetekkel nem vezetni, oktatni vagy képezni akarta a vétkeseket. Péter apostol így írt az effajta isteni büntetésrõl: „nem habozott megbüntetni egy hajdani világot, de Noét, az igazságosság prédikálóját nyolcadmagával megtartotta biztonságban, amikor vízözönt hozott az istentelen emberek világára; és elhamvasztva Szodoma és Gomorra városát elítélte azokat, példát állítva az istenteleneknek az eljövendõ dolgokra nézve” (2Péter 2:5,  6). Az ilyen büntetésnek nyilvánvalóan nem az a célja, hogy tanítsa vagy megtisztítsa azokat, akik elszenvedik. PÉTER apostol, Felhívja a figyelmet az igazságos Lót megmentésére, amikor Szodoma és Gomora hamuvá égett, ahogyan a 2Péter 2:6–8-ban olvassuk. Ezek a részletek a mi javunkra maradtak fenn (2PÉTER 2:9). AZ EGÉSZ emberiség egyre növekvõ megélhetési gondokkal küszködik. Ez akkor is fennáll, ha olyan helyen élünk, ahol bõséggel megtalálhatók az anyagi javak, és ott is, ahol szûkösebben vannak meg. Mindenütt bizonytalanság uralkodik. És mintha nem volna elég gondunk az ingatag gazdasági helyzet következtében, súlyos környezeti ártalmak érik Föld bolygónkat és fenyegetik a rajta levõ életet. Fertõzõ betegség, szívbaj és rák szedi áldozait. Erkölcstelenség pusztítja az emberi érzelmeket és dönti romba a családi életet. S mindezeken felül a világ tele van erõszakkal. Ha tekintetbe vesszük, hogy az emberi társadalomnak mivel kell szembenéznie, reálisan feltehetjük a kérdést: Van-e alapos okunk arra, hogy közeli szabadulásra számítsunk? És ha van, honnan várhatjuk ezt a szabadulást, és kitõl? (Vö. Habakuk 1:2; 2:1–3.) A megmentés kulcsa az, hogy valaki az isteni önátadás embere-e vagy sem. Jóllehet a ’dicsõségeseknek’, azaz a keresztény véneknek vannak hiányosságaik, és idõnként talán hibáznak, nem szabad becsmérlõen beszélnünk róluk (Héb 13:7,  17). Abban az értelemben teszik ezt, hogy megvetik az Isten által kinevezett hatalmat. A keresztény vének a dicsõséges Jehova Istent és a Fiát képviselik, s ennek következtében bizonyos mértékû dicsõség lett nekik adományozva. Igaz, hibáznak, mint ahogyan Péter is hibázott, de a Szentírás arra buzdítja a gyülekezet tagjait, hogy vessék alá magukat az ilyen dicsõségeknek (Zsidók 13:17). Hiányosságaik még nem adnak okot arra, hogy káromoljuk õket. Péter azt mondja, az angyalok nem „szólnak azok [a hamis tanítók] ellen . . . káromló ítéletet”, pedig nagyon is megérdemelnék. „De ezek — folytatja Péter —, mint oktalan természeti állatok, a melyek megfogatásra és elpusztításra valók, azokat, a miket nem ismernek, káromolván, azoknak pusztulásával fognak el is pusztulni” (2Péter 2:10–13). Tiszteljük azokat, akiket a gyülekezet felvigyázásával bíztak meg, és hagyjuk az ügyeket a legfõbb Bíró, Jehova kezében (Róma 12:18,  19; Héb 13:17). Az angyalok megtartóztatják az ajkukat, mivel tudják, hogy Isten tökéletesen tudatában van mindenki bûnének, és képes arra, hogy helyreigazítsa a dolgokat. Péter azt mondja, az angyalok nem „szólnak azok [a hamis tanítók] ellen . . . káromló ítéletet”, pedig nagyon is megérdemelnék. Igen, még a gyülekezeten belül is óvakodnunk kell a hamis tanítóktól, akik „élvezetnek tekintik a fényûzõ életet nappal”. A nappali idõszakban, amikor annyi jót lehetne tenni mások szellemi javára, a világias egyének helytelen cselekedetekbe bocsátkozhatnak, dorbézolást, túlzott evés-ivást is beleértve. Megpróbálhatják az olyan társas összejöveteleket, mint például a menyegzõ, olyan alkalmakká változtatni, ahol szenvedélyt keltõ zene, érzéki tánc, falánkság és túlzott alkoholfogyasztás is elõfordulhat. A társas összejöveteleken a vendéglátó házigazda felel azért, ami ott történik. Ahhoz, hogy az esemény szellemileg építõ legyen, bölcs dolog, ha olyan méretûre tervezzük, ami még könnyen irányítható és nem hívunk meg olyan személyt, aki káros befolyással lehetne a többiekre. Legyen tehát figyelmeztetõül, ami Péter napjaiban történt, és vigyázz! Utasíts vissza minden tisztátalan közeledést, és ne tévesszen meg olyan valaki bája vagy külsõ szépsége, akinek erkölcstelen a közeledése! (2Péter 2:14). Ezek az ’átkozottak’ már ismerik az igazságot egy ideje. Úgy tûnik, mintha még mindig tevékenyek lennének a gyülekezetben. Péter megjegyzi, hogy Bálámot akadályozta, amikor szamara szólt hozzá, Bálám mégis olyannyira ’kedvelte a gonoszság díját’, hogy még ezek után sem hagyott fel „esztelenségével” (2Péter 2:15,  16). Micsoda gonoszság! Jaj minden Bálámhoz hasonlónak, aki próbálja megrontani Isten népét, erkölcstelenség elkövetésére csábítva õket! Bálám meghalt gonoszsága miatt, ami elõre mutatja, mi fog történni mindazokkal, akik az õ útját követik (4Mózes 31:8). ” Elcsábítják a tapasztalatlanokat „szabadságot ígérvén azoknak, holott õk magok a romlottság szolgái” — mondja Péter (2Péter 2:17–19; Ha visszaemlékszel, az Ördög valami hasonlóval közelítette meg Évát, azt ígérve neki, követhet el bûnt és nem büntetik meg. Évának azt állította, hogy az Istennel szemben elkövetett bûn felvilágosultságot és szabadságot ad neki (1Mózes 3:4,  5) Ha netalán összetalálkoznánk ilyen romlott személlyel, aki kapcsolatban van a gyülekezettel, kötelességünk megvédeni magunkat és másokat is azáltal, hogy jelentést teszünk az ilyen egyénekrõl a keresztény gyülekezetben lévõ felelõs személyeknél (3Mózes 5:1). Milyen tragikus lenne, ha valaki visszatérne a hamis imádathoz, miután megismerte a Biblia tanításait! A Biblia a következõ szavakkal ecseteli az ilyen cselekedet szomorú következményeit: „Bizonyos, hogy ha, miután Jézus Krisztus, az Úr és Megmentõ pontos ismerete által kimenekültek a világ erkölcstelenségébõl, megint belekeverednek ugyanezekbe, és legyõzetnek, akkor az utolsó állapotuk rosszabb lett az elsõnél . . . Az történt velük, amit az igaz példabeszéd mond: »Az eb visszatért a maga okádásához, és a megfürdetett disznó, hogy a sárban hemperegjen«” (2Péter 2:20–22). Péter, levele e részének lezárásaként leírja, mi lesz a következménye, ha elmulasztjuk alkalmazni az ismeretet, amelyrõl korábban azt mondta, hogy létfontosságú „az életre és kegyességre” (2Péter 1:2,  3,  8). Ezt írja: „Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése [pontos ismerete, NW] által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyõzetnek, az õ utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsõnél” (2Péter 2:20). Milyen szomorú! Péter napjaiban az ilyenek eldobták maguktól a halhatatlan égi élet drága reménységét a szexuális kielégülés elröppenõ pillanataiért. Katy Weaver
Jehova Tanúi nem ihletett próféták, hanem Isten királyságának hirdetõi, Jézus messiási királyságát hirdetik. Valamint Jézus tanítvány képzésre adott parancsnak engedelmeskedve Biblia tanulmányozást vezetnek azoknak akik szeretnék megismerni Isten szavát a bibliát. amit Péter idézett a Bibliából, azt Jóel könyvébõl idézte, ez akkor teljesedett be i.sz. 33. pünkösdjének idõszakában. (Jóel 2:28, 29) 28 Azután kitöltöm az én szellememet mindenfajta testre, és fiaitok meg leányaitok prófétálni fognak. Véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. 29 Még a szolgákra és a szolgálólányokra is kitöltöm szellememet azokban a napokban. Vajon ez azt jelentette, hogy Isten egy egész nemzedéket fog támasztani prófétákból, férfiakat és nõket, akik olyanok, mint Dávid, Jóel és Debora, és általuk fog jövõbeli eseményeket megjövendölni? Nem. A keresztény ’fiak és leányok, valamint szolgák és szolgálóleányok’ olyan értelemben prófétáltak, hogy Jehova szelleme arra indította õket, hogy hirdessék azokat a ’nagyszerû dolgokat’, amelyeket Jehova tett és még tenni fog. Ezáltal a Legfelségesebb szószólóiként szolgáltak. A prófécia kettõs beteljesedése Az i. sz. 33 utáni években Isten szellemi Izráele virágzott, Izráel testi nemzete azonban nem. I. sz. 66-ban a testi Izráel hadban állt Rómával. I. sz. 70-ben Izráel csaknem megszûnt létezni, Jeruzsálem pedig a templomával együtt porrá égett. I. sz. 33 pünkösdjén Péter nagyszerû tanácsot adott, elõretekintve erre a közeledõ tragédiára. Megint csak Jóelt idézve ezt mondta: „mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja [hívja Jehova nevét, NW], megtartatik.” Minden egyes zsidónak magának kellett meghoznia a döntést, hogy hívja-e Jehova nevét. Ez magában foglalta azt is, hogy megfogadja Péter további utasításait: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bûnöknek bocsánatjára” (Cselekedetek 2:38). Péter hallgatóinak el kellett fogadniuk Jézust mint Messiást, akit Izráel nemzete egyöntetûen elvetett. Amikor Péter pünkösdkor ezt a próféciát idézte, azt mondta, hogy „az utolsó napokban” fog beteljesedni (Cselekedetek 2:17). Isten szellemének a kitöltése akkor azt jelentette, hogy a dolgok zsidó rendszerének megkezdõdtek az utolsó napjai. Isten szellemének a kitöltése Isten Izráelére a XX. században azt jelenti, hogy a dolgok világrendszerének az utolsó napjaiban élünk. Katy Weaver

Kedves Jehova Tanúi! Mit jelent az a kifejezésetek, hogy "igazságban vagyok"?

Micsoda vagy kicsoda az igazság a biblia szerint?

Legjobb válasz: Jézus az Út, az Igazság, és az Élet. Aki Krisztusban él - és Õbenne nincs bûn -, az jár az igazságban! Jehova Tanúi ebben sajnos nem hisznek :(

Jézus az Út, az Igazság, és az Élet. Aki Krisztusban él - és Õbenne nincs bûn -, az jár az igazságban! Jehova Tanúi ebben sajnos nem hisznek :(
Ez a baj, hogy a jehovák azt hiszik, hogy csak az õ vallásuk az igaz. Azzal, hogy korlátozzák életüket, nem lesznek jobbak.
Az adventisták is ezt vallják. :) Lesz majd bunyó a menny elõtt, miután felocsúdtak abból a döbbenetbõl, hogy mégis létezik, ahogy a pokol is. :)
Persze kedves Válaszoló. Sátán arra ösztönöz minket, hogy Jézus királyságáról tanúskodjunk akit Jehova kinevezett erre És mondjuk el mindenkinek, hogy Jézus királysága fogja megoldni az emberek problémáit, s azt is hogy hamarosan Õt Jézus megfogja semmisíteni.... Sátán arra ösztönöz minket, hogy imádkozzunk Isten királyságáért, és vigyük el a jó hírt minden embernek, hogy hamarosan Jézus átveszi Sátán uralmát a föld felett.... :) Hát kedves Barátom, igazán okos vagy. :( Katy Weaver
ay azt jelenti hogy jehova tanui az igaz vallás
# 4/4 ma 10:17 Kedves utolsó, ezt bizony nagyon félreértetted, Mikor Jézus ilyen dolgokat mondott, nem saját személyére célzott, hanem az ÉN VAGYOK -ra minden emberben, az Isten egyszülött Fiára / Leányára, az ember isteni kilétére a Krisztusra. Mikor Jézus saját személyérõl beszélt, akkor az „Ember Fia” kifejezést alkalmazta.
Pogány eredetû? És akkor mivan? Neked éd a többi embernek semmi köze hozzá..errõl te nem tehetsz, hogy pogány eredetû..a megoldás, hogy nem csinálod?! Tehát, ha a pogányok találták ki a fürdést (tudom, hülye példa:) ) akkor nem fürdessz?
Az Igazság az nálunk azt jelenti hogy az igaz valásban vagyunk
"Jehova Tanúi nem itélnek el más vallásokat, és igyekeznek tisztelni minden embert, igen, még azokat is akik itt talán bántóan beszélnek rólunk. " ez mekkora hazugság!
Kedves 20-as, õszintén mondom neked, hogy nem hazudok. Hogyha hazudnánk nem volna értelma annak, hogy istent szolgáljuk, mert akkor a lelkiismeretünk be volna szennyezve, és nem is tudnánk megmaradni ilyen vádaskodás közepette. Mert rossz érzés, hogy azt mondod, hogy az hazugság mikor nem az. Természetesen Jehova Tanúi is tökéletlen emberek, és elõfordulhat, hogy valaki nem mutat elegendõ rugalmasságot és tiszteletet valaki iránt, akinek a tettei nincsenek öszhangban a bibliával, és elitéli Jehova Tanúit. De én azt a szót használtam, hogy igyekeznek, és ez igaz, bennünk meg van az akarat, hogy tiszteljünk más embereket.
A kérdező hozzászólása: Köszönöm az eddigi válaszokat! Az utolsó hozzászólónak küldeném ezt a verset. És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek. Móz 1:14
Kiegészítem az elõzõ kommentemet: "amig jogilag nem dönthet a saját nevében" : Tehát amíg kiskorú.
Kedves 14-es, Jehova Tanúi nem kényszerítik a gyermeiket arra, hogy Jehova megkeresztelt Tanúi legyenek. De szülõi felelõsségük, hogy: (Efézus 6:4) . . .továbbra is Jehova fegyelmezésében és az õ gondolkodásának zsinórmértéke szerint neveljétek õket. Ezért addig, és csakis addig, amig jogilag nem dönthetnek a saját nevükben, nem engedik el olyan helyre ami egyértelmûen rontaná a gyermek szellemiségét, vagy olyan ünnepségre, amit a biblia elítél. Ennyit szerettem volna errõl mondani. A másik dolog, hogy az ünnepség, vigazság természetesen nagyon szép dolog. De a születésnap ünneplése pogány eredetû. Ezért Jehova Tanúi azt a természetes szükkégletüket, hogy szeretnék jól érezni magukat, és fontosnak érezni magukat, a Bibliával öszhangban elégítik ki. Köszönöm a lehetõséget, és ne feledjétek a béke a legfontosabb :-) Nem kel itt az oldalon veszekedni :-) Szép napot :-)
Van egy barátom..az apja, az anyja és a bátyja is meg van keresztelkedve, tehát jehova. Szegény barátom viszont nem akar jehova tanú lenni. S ezt nem veszik figyelembe, nem tartanak szülinapot se újévet se nemzeti napot. Még szülenapi buliba se mehet el. Kérem szépen, mi ez ha nem rákényszerítés? És minden jehova ILYEN AGYMOSOTT VALAMI! Már bocsánat, hogy így de azzal, hogy korlátozzátok életeiteket nem lesz jobb semmi. Tudjátok milyen élmény az, ha egy (tegyük fel 9 éves) gyerek tortát kap? El se tudom képzelni azt hogy anyának névnapja van és egésznap még csak annyit se mondok neki, hogy boldog névnapot.
Szerintem ezek nem az igazságban ha nem a hazugságban vannak...agymosott emberek
Ó mélységesen bocsánatot kérek. Az imént vettem észre, hogy ez nem a valláskritika, szóval az elõbbi kiírásom pusztán pofátlanságnak minõsül.
Ez nagyon jó volt kedves Katy testvérnõ!!
Jézus szavai valóban igazak, csak az a baj, hogy ti egész mást próbáltok belemagyarázni a bibliába, hogy összezavarjátok az embereket. Ez bizony a sátán eszköze, szóval akkor ti kit is szolgáltok??....
Kedves kérdezõ! Amint megismered a Biblia egyetlen igazságát, megtudod. :) A többi válaszolónak is, akik nem értik, hogyan lehet egyféle világnézet, igazság szerint élni: az a helytelen, ha valaki kitart a saját, jól megalapozott világnézete mellett, vagy az, ha hagyja magát becsapni, mert felületes és nem elég alapos?!! Amikor Jehova Tanúi pl. a János 17:3 és az 1Kor 8:6 fényében elutasítják a háromságot, akkor felületesek, vagy éppen ellenkezõleg, alaposak? Csak mert még senkitõl sem kaptam logikus és bibliai választ az ezen versekkel kapcsolatosan felmerülõ cáfolatainkra...
Az általad idézett vers, nagyszerû példája annak, hogy az ünnepelés bizonyos esetekben nagyon is kell, hiszen isten is ezt mondta. Viszont ez a vers olyan ünnepekre vonatkozik, amik elfogadhatóak, és amiknek ISTEN SZEMÉBEN nincs pogány (a mostani szóhasználatban Istenellenes) EREDETük. Jehova Tanúi is részt vesznek bizonyos ünnepeken, és nem zárkóznak el bizonyos ünnepségektõl, vidámságtól, hisz szügségünk van rá.

Jehova Tanui! Mi a véleményetek erről a videóról?

Miért van manapság szükség ilyen videókra? Mi a bajuk az embereknek Jehova Tanuival? Egyre többet olvasok róluk és érdekel miért ilyen rossz hírű ez a vallás!

Legjobb válasz: mert aki már tényleg találkozott velük, az tudja, hogy nem egy vallás, hanem egy szekta, vagyis egy mûhit alapon felépített üzleti vállalkozás, ami beleszól a követõi magánéletébe és kirekesztõ a világgal szemben nem csak a jehova tanúi ilyen, ilyen a hitgyüli vagy a szcientológia vagy bármilyen más szekta

mert aki már tényleg találkozott velük, az tudja, hogy nem egy vallás, hanem egy szekta, vagyis egy mûhit alapon felépített üzleti vállalkozás, ami beleszól a követõi magánéletébe és kirekesztõ a világgal szemben nem csak a jehova tanúi ilyen, ilyen a hitgyüli vagy a szcientológia vagy bármilyen más szekta
(János 16:2) . . .Igen, eljön az óra, amikor mindenki, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szent szolgálatot végzett az Istennek.
Több oldalról nem szeretik a tanúkat... - Vannak (néhány esetben idegbetegek) akik zaklatásnak élik meg, ha látnak egy (néhányszor tényleg értetlen és erõszakos) hívõt, Jehova tanúinál pedig nagyon jellemezõ a "jó hír" hirdetése. - Vannak bigottak (akár ateisták), akik szerint csak a saját szervezetük/nézeteik a jó és Jehova tanúi nem tartoznak bele. (ez a bagoly mondja verébnek nagyfejû eset) - Vannak akik ki lettek dobva, mert bûnt követtek el vagy megváltozott az ízlésük és elmentek. Ezen egyének úgy érzik a tanúk felelõsek mindenért, pl. az elvesztegetett évekért. Természetesen vannak egyéb beteg emberek is, akik nem tudnak felelõsséget vállalni és szeretik a bosszút. Pedig vádolni csak azzal szabad valakit, ami jogos. - Sok esetben Jehova tanúi provokálják ki, más nézetû emberek sértegetésével vagy néha túlzott tanításaikkal (pl. vannak akik már nem tudnak élni okkultizmus nélkül és vannak akinek elborul az agyuk, ha a szülõ nem engedi a gyereket varázsolni, lövöldözni vagy pornót nézni (a másik fél szerint élvezni az életet) ). Más most nem jutott eszembe. Ja még a Sátán is munkálkodhat ellenük...
"nem biztos, hogy minden esetben lejárató célzattal, bár nagy részben ez áll háttérben" Érdekes, hogy a tanúk az ilyen videókra általában így reagálnak. Ha a videóban igaz, bizonyítható és intelligens érveket hoznak fel, akkor az nem lehet lejáratú célzatú. Ez olyan mintha én azt mondanám, hogy Hitler megölt 6 millió embert, erre pedig egy náci azt mondaná: ez lejárató célzatú. Ez sem lejárató célzatú, csak egy megállapítás. Csak tényeket mondtam el Hitlerrõl ami bizonyított és történelem szempontjából elfogadott. -tattilaboy
úgy látom a kérdést a Tanúknak tették fel ezért bátorkodom válaszolni. Ezek a videók valószínûleg azért készültek, hogy óvatosságra intsék az embereket, s nem biztos, hogy minden esetben lejárató célzattal, bár nagy részben ez áll háttérben Ha a bibliát nézzük, ott is írva van, hogy akik a Tanítványokat üldözték, azok úgy hitték jó szolgálatot tesznek Istennek.
Azért mert amikor egy olyan vallás ami évezredek óta megvan pedig üldözték gyilkolták fenyegették a hívõiket akkor az valószínûleg egy újonnan alakult szektáról meg tudja mondani, hogy az helyes e vagy sem.
"Nem, nem a "gondolkozó" társadalom, hanem az elõítélet teljes, könnyen manipulálható társadalom vet meg bennünket!" Én is így gondoltam, aztán évekig tanulmányoztam és rájöttem, hogy jogos a megvetés és a negatív kritika. Egyáltalán nem jobb emberek a tanúk mint a "világiak", közöttük is rengetek a képmutató, igaz van ugyanúgy kedves is, ahogy bárhol máshol. De a tanítások, a manipuláció pszichésen beteggé teszi az embert. Ahogy meg a kiközösítettekkel bánnak, na az megér egy külön misét! Jehova Tanúi egy totál degenerált, destruktív szekta, a tanúk pedig maguk is áldozatok.
Milyen elsõ századi tanukról beszélsz? Már a történelmet is meghamisítanátok, csak hogy létjogoasultságot szerezzetek. Szánalmasak vagytok. Az elõítéleteink veletek szemben pedig jogosak és tapasztalatokon alapszanak. Sajnáltassátok csak magatok, hogy titeket senki sem szeret, csakúgy mint a zsidók, de ezzel semmire sem mentek. ezzel se tiszteletet, sem pedig odafigyelést nem tudtok kicsikarni snkibõl. Nem kívánok nektek semmi rosszat, csak épp annyit amit a jóisten eddig is rátok tett: a hazug szavaitok leperegnek az emberekrõl, mind süket fülekre talál és mindemellett ti magatok csikarjátok ki a kiközösítést a pofátlanul szemtelen viselkedésetekkel és hamis tanításaitokkal. Legyen szép napotok!
Elõször is nem szekta, másodszor pedig ugyanolyan vallás mint a tied vagy az enyém vagy bármelyik, Minden vallás egy nagy hülyeség, szemfényvesztés és pénzszivás, plusz állszent duma, amitõl elhányom magam.
Nem, nem a "gondolkozó" társadalom, hanem az elõítélet teljes, könnyen manipulálható társadalom vet meg bennünket! Nagy különbség. De ez ugyanígy volt az elsõ sz.-i tanítványokkal is...
Milyen érdekes, hogy egyetlen más vallás sem lengi körül ez a nagy felháborodás és "lejárató" munka, csakis a jehovistákat. Tudom, hogy számukra semmitmondóak ezek a videók mivel képtelenek felfogni amirõl szólnak, lévén agy nélkül parancsot teljesítõ zombik, de egy normál gondolkodó ember számára sokat elárul. Talán el kellene gondolkodni(oh, már megint ez a furcsa szó) azon a jehovistáknak, hogy miért ez az ellenséges fogadtatás a hitükkel kapcsolatban. Tévednek ha azt hiszik, mert õk a kiválasztott nép. Ezt csak bemesélték nektek. Nincs még egy olyan vallás melyet ennyire megvet a (gondolkodó)társadalom.
Kedves kérdezõ! Mivel lehet bizonyítani, hogy Jehova Tanúi a Biblia igazságát tanítják? A Biblia igazságával! Hogyan tudhatod meg, hogy mi a helyes módja Jehova imádatának? Nem kell az összes vallás tanításait tanulmányoznod és egybevetned. Elég, ha megtanulod, hogy mit tanít a Biblia az igaz imádatról. Ezt így szemléltethetném: sok országban gondot okoz a pénzhamisítás. Ha az lenne a dolgod, hogy észrevedd a hamis pénzt, hogyan fognál hozzá? Megpróbálnád megjegyezni az összes különbözõ típusú hamisítványt? Biztosan nem. Hamarabb jutnál eredményre, ha a valódi pénzt tanulmányoznád. Ha már tudod, hogyan néz ki a valódi, felismered a hamisat is. Ugyanígy, ha meg tudjuk állapítani, hogy melyik az igaz vallás, akkor már felismerjük azt is, hogy mely vallások hamisak. Fontos, hogy Jehovát a neki tetszõ módon imádjuk. Sokan úgy hiszik, hogy minden vallás tetszik Istennek, de a Biblia nem ezt tanítja. Még az sem elég, hogy valaki kereszténynek vallja magát. Jézus kijelentette: „Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram«, hanem az, aki cselekszi égi Atyám akaratát.” Ha tehát szeretnénk elnyerni Isten tetszését, meg kell tanulnunk, hogy mit vár el tõlünk, és aszerint kell élnünk. Jézus azt mondta azokról, akik nem teszik Isten akaratát, hogy ’törvénytelenséget mûvelnek’ (Máté 7:21–23). A hamis pénzhez hasonlóan a hamis vallásnak sincs valódi értéke. Sõt, az ilyen vallás még káros is. Jehova a földön mindenkinek lehetõséget ad az örök életre. De ahhoz, hogy örökké élhessünk a Paradicsomban, helyesen kell imádnunk Istent, és már most úgy kell élnünk, ahogy neki tetszik, hiszen Neki joga van meghatározni ezt - meg is teszi a mi érdekünkben. Sajnos sokan nem hajlandók erre. Ezért mondta Jézus, hogy „menjetek be a szûk kapun; mert széles és tágas az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan vannak, akik azon mennek be; ellenben szûk az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják” (Máté 7:13, 14). Hogyan lehet megtalálni ’az életre vivõ utat’? Jézus azt mondta, hogy az igaz vallás megmutatkozik azok életében, akik gyakorolják. „Gyümölcseikrõl fogjátok felismerni õket... minden jó fa jó gyümölcsöt terem” — jelentette ki (Máté 7:16, 17). Más szavakkal az igaz vallás gyakorlóit a hitnézeteikrõl és az ebbõl fakadó viselkedésükrõl lehet felismerni. Bár nem tökéletesek, és követnek el hibákat, mint csoport törekszenek rá, hogy Isten akaratát tegyék. Remélem segíthettem!
Teves elmelet hogy CSAK a JT rosszhiru vallas es csak az szol bele eletunkre vagy tesz szabalyokat a mi eletunkben. Ugyanolyan elnyomo es gyengeseget kihasznalo vallas a kurulottunk letezo jol ismert vallasok is, annyi kulombseggel hogy az tagok szama joval nagyobb mint a JT tagok es orokke a masikban keresik a hibat mikozben a sajat vallasi rendszereukben is ugyanugy megvannak a teves ertelmezesek, az emberi gyarlosag es erdekeltsegu teves elmeletek es tanitasok, tovabba olyan hagyomanyok melyek modern vilagunk nezeteivel es szabalyaival atitatva okori hagyomanyoknak hodolnak. Eggyik kornyezetunkben letezo tobbsegi vallas se jobb a masiknal, mindig is a kulombseget az emberiseg tortenetet leiro "Biblia"-i ertelmezesek kulombsegevel probaltak felsobbrendunek es eggyedinek kikialtani magukat, azaz ki all kozelebb az Isten-hez celu torekves hajtotta es hajtja a vallasi vezetoket. Tovabba emlitesre melto hogy a cel erdekeben nem keves emberi eletet koveteltek szerte a foldon csakhogy minnel jobban elterjedjen eggyik vagy masik vallas es elmondhassak ev vegen hogy 1000 taggal nott a hivok szama, hat nagyszeru, gratula. A masik oldal meg epp erre epeit hogy hat nekunk nem kellett haboru, nem volt gyilkolaszas es ok a legtisztabb vallasi iranyzat, mikozben sajatos ideologiat alkotnak egy sajatos rendszerbe mely sok modon utkozik a normal emberi sajatossagokkal, igy probalva kiveteleseknek lenni az Isten szamara. Csak egy dologra kellene mar rajonniuk hogy az a leny aki kimondta azt a bizonyos szot az NEM JEHOVA megnevezes volt hanem telyesen mas nev, (sokszor idegen nyelvekben amit leirsz es amit hallasz az nem azonosan irjuk, ennyire egyszeru) es erre a nagy tevedesre epitettek a sajatos nezetuket is. Es most egy kis ismerteto a szokasainkrol. A napfordulo hagyomanyos unnepe egy pogany eredetu magikus tuzkultusz. Szigoruan csillagaszati szempontbol nezve a napfordulo junius 21-re esik amikor kozponti egitestunk eleri a legalacsonyabb pontot a horizont felett. Ez az ev leghosszabb napja. Ezt a tortenelem elotti idokben mar a germanok, a keltak es a szlavok is megunnepeltek. Tuzek gyujtasaval hodoltak a feny es napistennek. A katolikus egyhaz kesobb sajat celjaira atvette a pogany szokast es Keresztelo Szent Janos szuletesnapjaval hozta kapcsolatba. A szokasok osszeolvadasabol jott letre a Johannis-unnep. Keltabol kereszteny unnep lett. Ez sok pogany istensegre is ervenyes, kiket kulombozo evszakokban unnepeltek. Az o helyukre leptek a megfelelo kereszteny szentek napjai, husvettol es punkosdtol kezdve (pogany tavaszi unnepek) mindenszenteken (Samhain – halottak unnepe) keresztul egesszen Krisztus szuleteseig (teli napfordulo). Tehat osi szokasok uj kontosben elnek tovabb. Ez is lehet az eggyik oka annak, hogy a keresztenyseg oly regota tartja magat. Felhasznalja a keresztenyseg elotti elemeket. Nagykepunek tunik a primitivek vallasat butanak, naivnak, eltompultnak es gyermekesnek minositeni. Hogy velekednek masok a mi eletformankrol, a mi vallasi szokasainkrol ?. Ha a keresztenyek aldott ostyat es bort vesznek magukhoz, mint Jezus Krisztus testet es veret, vajon mas indulatnak engedelmeskednek, mint az osi nepek ? Jezus es tanitvanyai elfogatas elotti utolso vacsorajanak utanzasa vajon nem esdeklo igyekezet-e arra hogy a megismetles reven vedelmet, aldast, belso nyugalmat es minden bunok bocsanatat elnyerjuk ? A hivok a vallasi gyakorlatok eredmenyekent jutalmat varnak, ha nem is a Foldon, mindenesetre az egben. Gratula !!
Miért van manapság szükség ilyen videókra? Azért, hogy akik megtérnének Jézushoz, azok ne éljenek hazugságban, mivel a Jehova tanúi javarészt elfordítják/félremagyarázzák a Bibliát aminél fontosabb számukra az Õrtorony. -Háború van, így nekünk keresztyéneknek fel kell velük vennünk a harcot. Mi a bajuk az embereknek Jehova Tanuival? A vélemények megoszlanak, van akiket csak idegesít az, hogy mindig bekopogtatnak hozzájuk, vannak akik elõl a pénzt veszik el és vagyunk mi keresztyének, akik Jézus igazságáért harcolnak a Jehova tanúinak tévedései ellen. Egyre többet olvasok róluk és érdekel miért ilyen rossz hírû ez a vallás! Tájékozódj ezen a honlapon, és megtudhatod te is, hogy miért ilyen rossz hírû a Jehova tanúi vallása: http://jehovatanui.blog.hu/ -tattilaboy
olyan vallàs nincs ami èvezredek òta megvan, mert az eredetit amit Jèzus alapìtott kiirtottàk a ròmaiak, majd ha valaki mègis az igaz istent akarta imàdni ne adj isten bibliàt olvasni akkor a katolicizmus mòdszeresen kiirtotta az isten hìvõket, megkìnoztàk stb. igazi belevalò sàtànistàk voltak, ma a pàpa a feje ennek a vallàsnak Na arra reagàlva hogy mi a bajuk az emberekknek a tanukkal ? az hogy prèdikàlnak, összegyülnek bibliàt olvasni, ès megpròbàlnak Jèzus tanìtàsa szerint èlni, ha ezekkel felhagynànak akkor nem lenne semmi baj velük De akkor melyik vallàs cselekdnè meg Jèzus parancsàt? SENMELYIK.

Jehova Tanúi, mi a véleményetek az alábbi filmről?

http://www.youtube.com/watch?v=INEaE1_3WAw

Legjobb válasz: Kedves 1. válaszoló! Megnézted egyáltalán a filmet, vagy csak csípõbõl rávágtad, hogy kreált, mert nem a WTBTS hivatalos honlapjáról származik? Te tényleg elhiszed, amit a szervezet mond, hogy csak az lehet igaz, ami az õ kiadványaiban szerepel? A filmben többek között nagyon sok eredeti filmfelvétel és kép van pl. a sok hamis világvége próféciával kapcsolatban, továbbá olyan emberek nyilatkozatai, akik ismerik a rendszert. Kérlek Téged, és minden további Tanú válaszolót, hogy RÉSZLETESEN írják le, mi nem igaz a filmben szerinted / szerintük. Valahogy így: x:y (perc, másodperc) – nél a film azt állítja, hogy ... ; ezzel szemben az igazság az, hogy ... ; ezt pedig a következõkkel tudjuk bizonyítani: .... Mellébeszélni meg terelni teljesen értelmetlen ilyen komoly témában.  És ne teológiai szöveget írjatok, kérlek, hanem konkrétan a filmbeli állításokkal foglalkozzatok. Köszönöm, tisztelettel.

Kedves 1. válaszoló! Megnézted egyáltalán a filmet, vagy csak csípõbõl rávágtad, hogy kreált, mert nem a WTBTS hivatalos honlapjáról származik? Te tényleg elhiszed, amit a szervezet mond, hogy csak az lehet igaz, ami az õ kiadványaiban szerepel? A filmben többek között nagyon sok eredeti filmfelvétel és kép van pl. a sok hamis világvége próféciával kapcsolatban, továbbá olyan emberek nyilatkozatai, akik ismerik a rendszert. Kérlek Téged, és minden további Tanú válaszolót, hogy RÉSZLETESEN írják le, mi nem igaz a filmben szerinted / szerintük. Valahogy így: x:y (perc, másodperc) – nél a film azt állítja, hogy ... ; ezzel szemben az igazság az, hogy ... ; ezt pedig a következõkkel tudjuk bizonyítani: .... Mellébeszélni meg terelni teljesen értelmetlen ilyen komoly témában.  És ne teológiai szöveget írjatok, kérlek, hanem konkrétan a filmbeli állításokkal foglalkozzatok. Köszönöm, tisztelettel.
Koszonjuk a NULLARA ertekelheto, teljesen felrebeszelo (helyesirasi hibaktol hemzsego) valaszod.
Szoval minden ami nem egyezik a JT szekta nezeteivel, azok krealt felvetelek, kitalalt dolgok...Aham, igy mar ertheto :D :D :D.
OFF Meg szerencse, hogy rosszul linkelted a weboldalt, igy sokan megkimelik magukat a teritesedtol. El lesz paskolva a feneked a venektol a szektadnal ezert :P :D :) OFF vege
OFF Jo, latni hogy nem megy ez neked :D. Bolcs nagyapam azt mondta, hogy ami nem megy, nem kell eroltetni :) . Inkabb hagyd abba Te is. Ugy a teritosdit, mint a linkelest :D OFF vege
Utóirat:Nem hagyhatom abba, mert Jézus parancsát nem bírálhatom felül- Ott Én még nem tartok, hogy ujjat mernék húzni vele.
A Jehova Tanúi hivatalos honlapja: http://WWW.Watctower.org; jw.org. A többiek, kreált felvételek a tanúk ellen, mint ahogy többször az írásainkban elmondtuk, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek, de nem is szakítunk szét családokat.
"Jó" látni a kárörvendésedet. Sajnálom hogy ennyire ellenséges vagy.(Mikeás 7:8)
Javítás: http://www.watchtower.org, jw.org Köszönöm a figyelmeztetésedet.
Bocsánat, de nem néztem végig, ám amit láttam az elég is volt. Mint irtam hogy a tanúk sosem állították, hogy tévedhetetlenek, az apostoloknak is volt hasonló tévedésük, bizonyos dolgokban De Jézus mindig kijavította õket. Ezen felül, már egyszer leírtuk, hogy a tanúk, nem ihletett próféták, mindössze igyekeznek a bibliában leírt eseményeket figyelemmel kísérni, s ez alapján készítik el a kiadványokat, nem a maguk kitalálására.A biblia a fõ tankönyv. Azon felül az a volt testvér aki oda állt ellenünk beszélni az sem meglepõ. Sokan akik nem fogadják el az ihletett írásokból a fegyelmezést és el hagyják a szervezetet, azok ilyeneket tesznek. János beszél a jelenések könyvében Nikolauszról aki bevitt szektáságot a gyülekezetbe az az hamis tanítást amiért nem is tûrték meg az ilyeneket, hanem eltávolították õket. aztán meg gyûlöletet szítottak a testvérek ellen. Jogászaink minden esetben megvédték a hitünket a bíróságok elõtt, ahol pedig nem tudták, ott eleve nem is akarták a jogot betartani: Lásd orosz ország napjainkban: Szabad vallás gyakorlat van a tanúk nincsenek betiltva, ennek ellenére van aki már 18. éve börtönbe van a hite miatt. Sõt egész családokat, gyerekekkel együtt zárnak be.
"az apostolok idejében is voltak a gyülekezetben ilyen visszáságok, szektás tanításokat vittek némelyek a gyülekezetbe sõt, Pál ír is egyrõl, hogy egy férfinak az apja feleségével volt kapcsolata.Azt mondta Pál erre, hogy még a világiak sem tesznek ilyet, micsoda szégyen lehetett.Az apostolok mégsem oszlatták fel a keresztény társaságot, hanem folytatták a munkát.És nem mondták, hogy Õk többé nem krisztus gyülekezete." Még jó, hogy nem osztották fel a társaságot, ha egy egy ember erkölcstelen volt, hanem õt paterolták ki, de ha a gyülekezet vezetõi hamisprófétáltak volna, bizony az már eretnek szekta lett volna, és teljesen hitelt vesztett az emberek elõtt.Hihetetlen ez a vakság, hogy a tényekkel sem mersz szembesülni és képtelen vagy a kritikus gondolkodásra a vezetõiddel szemben, akikrõl a videóban is elhangzott erkölcstelenségek is tények pl.homoszexulaitás
Nos mint írtam, de úgy látom nem olvastad el teljesen, Én és még sokan is bízunk az Isteni igazságszolgáltatásban. S hidd el, ha valamely "vezetõ"ilyet tesz az is el lesz távolítva, a gyülekezetbõl.(sajnos volt rá példa) Mindazon által, az, hogy Õk irányítják a szervezetet, az nem jelenti, hogy mindent szabad nekik, a "vezetõ" kifejezés mögött hatalmas felelõsség áll. Ugyan is Isten nyája nem az övék, hanem a teremtõ tulajdona, és ha nem tesznek eleget a Bibliában elõírt követelményeknek, és nem vigyáznak a nyájra, hidd el jobban kifognak kapni, mint gondolnád. Cselekedetek 20:28 "Ügyeljetek magatokra és az egész nyájra, melyben a szent szellem felvigyázókká nevezett ki benneteket, hogy terelgessétek Isten gyülekezetét, melyet a saját fiának a vérén vásárolt meg." A Zsidók 13:17-ben a versben ezt olvassuk: "......mert Õk a ti lelketek felett õrködnek, mint akik számot fognak adni...." Tehát nekik minden egyes juhocskával elkell majd számolniuk, úgy hogy nem félek attól, hogy nem marad tiszta Isten népe, mert eddig is voltak, kiközösítések, ami nem öröm, és mint említettem volt most a vég idején sajnos még Isten népe körében is várható hogy lesz, mert Sátán elsõ sorban Isten népét támadja, másod sorban pedig a családokat. De aki erre nincs felkészülve annak nyilván csalódáshoz vezet. A Biblia sosem árult zsákba macskát, ezért kellene olvasni tanulni, hogy ne érjen senkit váratlanul semmi amiért eleshet, vagy megbotránkozhat.Ez a hozzá állás akadályozza az Isten útjának megtalálásában mert a hibákra figyel, mert hiba még lesz minden hol. Lukács 17:1 Jézus azt mondta= "Elkerülhetetlen, hogy ne jöjjenek megbotránkoztató dolgok.DE JAJ ANNAK AKI ÁLTAL JÖNNEK" De annak is aki megbotránkozik.K.W.
kedves Barátom. A Vezetõ Testület tagjai, nem azért kapták ezt a nevet, mert õk a nagy emberek. Tévedés, õk ugyan úgy szolgák, csak más feladattal, ami nem kis feladat.Meg kell szervezniük mind a 236. országban az egységes biblia tanulmányozást, hogy rend és fegyelem uralkodjon mind a 110.000 gyülekezetben. Figyelniük kell az oktató programokra amelynek a biblián kell alapulnia, hogy mindenhol ugyan azt a tanítást kapják meg a nyáj tagjai. A Jól felszereltséghez figyelni kell mindenre, hogy Jézus világméretû prédikáló, és tanítványképzõ munkája gördülékenyen haladjon.(Máté 24:14;Máté 28:19, 20) Mi közben Õk maguk is dolgoznak.Nem kis feladat irányítani a több mint 7.millió 700. ezer embert. S ezek közül kivétel nélkül mindenkinek aktívan kell támogatni a gyülekezetet a hozzáállásával.Itt nem lehet passzív kereszténynek lenni, mindenkinek, minden egyes tagnak meg van a feladata, nem érhetnek rá unatkozni. Ha valaki még is úgy dönt, hogy ez neki nem megfelelõ, nem kötelezõ itt maradni.: Kedves hozzászóló, soha sem volt Isten népe tökéletes ezért nem is várhatjuk el mindenkitõl, hogy akaratlanul sem hibázhat.Ám a hiba bibliai alapelvekbe ütközik, akkor az illetõ elmarasztalásban részesül.Talán Ön is szokott hibázni.De ha minden hibánál leragadunk akkor azzal sosem haladunk elõrébb. Ezt pedig nem mentegetés kép mondom, mert akkor mindenkinek lehetne az orrára koppintani nagyon nagyon sokszor.
Ha te egy ilyen testületben tudsz bízni, amely ennyiszer félrevezette nyáját, életeket tett tönkre gratulálok...
Nos nem a vezetõ Testületben bízom, hanem Jehova istenben, aki továbbra is megmutatja az utat Krisztus Jézus által. Az, hogy ezt a szolga osztályt használja fel Jézus az kétségtelen. Nos a vezetõ szolga osztály is tökéletlen emberekbõl áll, ugyan úgy mint más felekezetek vezetõi, akik közt ugyan úgy követnek el helytelenséget, még sem oszlatta fel azokat sem senki. Azt had Jegyezzem meg, hogy más hittel kapcsolatos szervezeteket is keményen bírálnak, egyes tanítások, vagy egyes tagok miatti viselkedése miatt. Ennyire még sem csinálnak ekkora felháborodást az emberek ha a címlapra kerülnek. Két napig beszélnek róla aztán mint minden más rosszat elfelejtik. Nos ha jól megfigyelték, ez a jelenség nem minden hol ütötte fel a fejét, csak az egyik országban. Magyarországi területeken, vagy más területeken nem lehet ilyet hallani, tehát nem ildomos általánosítani. Ez hasonló ahhoz, hogy ha egy kisebbséghez tartozó ember hibát követ el, szidják a többi tagjait is, pedig vannak köztük rendes dolgos emberek. Pl: Ahova Én tartozom gyülekezetet, nagy szeretetben vagyunk egymás mellett, s békében szolgálunk vállvetve. Annyira szoros a testvéri szeretet, hogy szinte már családtagként kezeljük egymást, mert egymáshoz tartozó tagok vagyunk, és ha az egyik tag bajban van a többi siet a segítségére.És támogatást kap úgy fizikai szempontból, mint szellemi szempontból. Ha meghal valaki, mindannyian ott vagyunk a temetésén. A 21 év alatt kiváltságomban volt látni a gyülekezetek fejlõdését, mert kevesen voltunk, és most már majdnem 3x többen vagyunk.Azok akik valóban keresztényként komolyan veszik küldetéseiket, azoknak a nehézségek ellenére is áldás kíséri az életét. s mint mondottam volt azon a napon mindenki egyénenként áll oda a teremtõ elé, és nem a társulat egyes vezetõ tagjai szerint lesznek elbírálva, hanem a saját tettei szerint. Ha van félni valóm, az saját magam miatt lesz, nem mások miatt. DE köszönöm az aggódásodat, igazán jól esik, és bízom az Én istenemben, nem fog magamra hagyni. Kívánok mindenkinek további szép napokat. Tisztelettel: Katy Wover
Utóirat: Az én Életemet nem tette tönkre, biztos vagyok, hogy még sok millió testvérem is elmondhatja. Nekem sem vette el a házamat, senki, a pénzemet sem, és semmimet, Ha adakoztam, mindig önként tettem, és annyit amennyit tudtam nélkülözni, ha az 100, forint is legyen. Nálunk nincs tized, gyûjtés, minden önkéntes alapon megy, és a munkánkért sem kérünk pénzt, mert ingyen kaptuk, ingyen adjuk. Jehova szervezete ön fenntartó, semmilyen állami támogatást nem kértünk, és nem is kapunk. Még is szilárdan áll és addig míg Jézus jóvá hagyja, nem is fog meginogni egyes tagok butasága miatt. mély tisztelettel K.W.
http://www.jehovatanui.blog.hu Szeretettel azon bátor jehova Tanúknak, akiknek Isten fontos. Akik bátran mernek keresni, mert aki keres talál. Azonak, akik tudják, hogy az igazságot, fõleg isten igazságát nem kell megvédeni, mert azt Isten megvédi. Nem kell félni, mert ahol Isten, ott nincs félelem. Azoknak, akik tudják, hogy az igazi kutatás és keresés mindenkinek a maga felelõsége, és nem irányított, és szájba rágós magyarázatokból áll. Kedves Jehova Tanúi, ne féljetek! Bárcsak én is hamarabb, és jobban bíztam volna Krisztus hívó hangjában.... "Nemcsak azt kell megvizsgálnunk, amit személy szerint mi hiszünk, hanem azt is, amit az a vallásszervezet tanít, amellyel kapcsolatban vagyunk. Ha szeretjük az igazságot, akkor semmit nem kell félnünk az ilyen vizsgálattól." - Az igazság, mely örök élethez vezet, (WTBTS, 1968) 2. fejezet 5. bek.
Ha valoban megvizsgalnatok akkor kidobtatok volna az osszes ortornyos ujsagotokat, a bibliahoz semmit sem kell hozza tenni, a Szent Szellem kepes arra hogy ortorony nelkul megmagyarazza neked az iget, persze nektek fontosabb az ortorony mint az Isten Szent Szelleme.
Valóban. nem is tettünk hozzá. Az õrtorony csak segéd eszköz a biblia jobb megértésére. Nos egyik szeretett Testvérem hosszan leírta már egy másik válaszában az õrtorony szó jelentését, Régen itt õrség állt és élesen és éberen figyelte az eseményeket hogy ha baj van tudja értesíteni a bent lakókat a veszélyrõl. Az õrtorony figyelemmel kíséri a világ eseményeit, és össze vetíti a bibliai próféciákkal, tudjuk hol állunk az idõk áramlatában. Ha ez nem volna akkor nem teljesedne a hû és bölcs rabszolgáról szóló prófécia, mert senki nem áll ennyire készenlétben, mindenki nyugodtan tölti a napjait. Valakiknek ébren is kell lenni. Jézus pedig azt mondta, hogy senki semmit nem vesz észre, mint Noé idejében. Most is sokan azt hiszik mint Noé idejében, hogy "nem lesz esõ, nem lesz baj menjünk aludni." Nyugodtan lehet bántani minket, mi továbbra sem alszunk, hanem éberen figyelünk, mert az a nap bármikor eljöhet.
Az a gond, hogy a hû és bölcs szolga egy példázat a bibliában, és semmi több. VAgyis a jehova TAnúi ráhúzták a saját hitelességük bizonyításaként. Ez tisztességtelen.... van egy példázat, van egy társaság, és egyszercsak úgy dönt, hogy az egy prófécia, és nyílván magára alkalmazza.... tessék a ibliát magában olvasni. Letenni minden segéd eszközt. Legalább úgy ítéljék meg a tanúk magukat ebben a tekintetben is, ahogyan a más egyházat. Ha gond az, hogy a katolikusoknak pápájuk van, akkor legyen gond a hû és bölcs szolga is. Ha gond az, hogy megvetitek a katolikus egyházat azért, mert nem engedték a híveknek értelmezni a bibliát (ezeréve) akkor legyen gond most is, hogy a hû és bölcs szolga sem engedi. Ne merészeld azt mondani, hogy de engedi. Ha igen, mert úgy érzed, menj oda, és tedd próbára.
Néhány napja egy Altermc nevû hozászoló írt nekem levelet, amire nagyon szeretném eljutattni a választ neki. GOndolom letíltott a magán levelezésrõl, mert nagyon nem kedvel engem. :o) Bocsánat, hogy ide rakom fel, nem így szerettem volna, de másként nem tudom elérni. Kedves Altermc, aggódom érted, kérlek jelentkezz!! Kedves Altermc! :o) Igaz, hogy úgy beszél velem, mintha nem is érdekelné, amit mondani akarnék, de én mégis megteszem. Az egyik okom az, hogy Jehova Tanúi állandóan arról beszélnek, hogy õk mennyire a szeretet nevében tesznek dolgokat, ám egy értelmes párbeszédre alig kaphatóak. Ha valaki negatív dolgot mond, ami persze csak az õ szemükben az, akkor az máris ellenség, beképzelt, istent játszik, és a híres szeretet oda is lett. :o) na most én ezért egyáltalán nem haragszom. Addig míg a tanúk nem veszik észre, hogy épp erre képzik ki õket, én már kivülrõl látva nagyon is jól tudom. A tanús tanítás, és erre a teokratikus iskola a legjobb példa arra épül, hogy egy kérdéskört önmagán belül vizsgáljanak, és építsenek fel válaszokat rá. A legtöbb, tanúk 99%-a el is jut erre a szintre nagyon rövid idõ alatt. Egy kérdésre a válasz saját kiadványaikon keresztül választható meg, más válasz csakis a sátántól jöhet, és mindenki azon dolgozik a világban, hogy a tanúktól elvegye az igazságot. Egy rövid példa: szabad e a kiközösítettel szóba állni? Utalás: ez és ez az õrtorony, és ez és ez az ébredjetek, ami utal arra, hogy még melyik õrtorony, és ébredjetek, esetleg királyságszolgálati. Az összes kiadvány egy biblia verssel alá is támasztja, amihez a magyarázat szintén megtalálható az õrtoronyban és így tovább.... semmi olyat nem találni, hogy nézzünk meg kívül álló utalásokat, azokat vessük össze a saját hitrendszerünkkel, ütköztessük azokat magunkban, és imádkozzunk esetleg. A végeredmény mindig ugyanaz: egy lojális tanú mindig így és így tesz. vagyis a választ belerágja a szájba, és ami rosszabb, bele vési az elmébe. Mert ki ne akarna lojális tanú lenni? Ki akarna szembe menni a hû és bölcs szolgával? Hiszen egy Jehova tanú olyat álmában sem merne tenni, mert a HRB (hû bölcs szolga) egyenlõ Istennel, ha nem nagyobb annál. Kérlek nézz utána, hogy egy igazi kutatás, és válasz keresés hogyan zajlik agymosás helyett. Én sem támadom a tanúkat, sok értékes embert ismertem meg közülük. És én is köztük éltem. De a tanításukat sajnos kritizálnom kell, mert velejéig romlott, még akkor is, ha ez most belõled haragot fog kiváltani. Sok éven át én is haragot éreztem, mikor arra hívták fel a figyelmem, hogy egy veszélyes szekta tagja vagyok, és hamis tanításokat szórók a világba. És mivel valaha hittestvérek voltunk, szeretném tegezõdve folytatni: A leveled szomorú, és sajnálatos, hogy mindenre azt írod, hogy nem érdekel. Nem érdekel a válaszom, nem érdekel, miért az a véleményem, ami, és így tovább.... Ennek ellenére arra kérlek, olvasd végig a levelem. Gondolkozzunk el azon, hogy ha valóban egy csodálatos szervezet tagja vagy, vajon miért nincs vigasza a lelkednek, és miért akarsz öngyilkosságot elkövetni? miért húzol a világba? Engedd meg, hogy bár nem vagyok hû és értelmes, vagy bölcs rabszolga, de engem isten felemelt, és megmentett, újjászült az Õ kegyelmébõl, ezért nagy a bátorságom. :o) A tanús tanítás romlottsága az, ami nem tud megelégíteni. A szabályok, és törvények követelése az, ami azt sugallja, hogy nem vagy jó szellemileg. Nem találsz társaságot, mert a tanúk szabályai, azt szeretnék vele elhitetni, hogy a világban csak rossz emberek vannak, és ha köztük nem találod meg az igazit, szerelmet, vagy barátságot, akkor benned van a hiba. Mint ahogy nekem is írtad. Ha én nem csak a jót látom bennük, akor csak én lehetek a hibás. Hál' Istennek ez nem így van. :O) Atyánk szabadságra hívott el, Krisztus áldozata örömöt hozott azok életébe, akik hisznek Benne. Az Õ igája könnyû, és kellemes. Ezt érzed most? A tanításról nem szeretnék veled vitatkozni, addig, amíg te magad nem vagy kíváncsi arra, hogy helyes -e amiben hiszel. Amíg az emberben nem érlelõdik meg a vágy arra, hogy felül vizsgálja önmagát, avagy a hitét, amire a Biblia is buzdít, (állandóan vizsgáljátok meg magatokat) akkor addig én csak a te szemedben egy galád, és erkölcstelen hitehagyott leszek. 9 éven át voltam tanú. 9 hosszú éven át. az üzenetem a teljes igazságot szólja. Tudom, hogy nem hiszed, hiszen azt tanítják, hogy ne hidd el. Az én férjem vén volt, sok éven át. A barátunk, orvosösszekötõ, a másik Bétel szolga, a harmadik Wolfgang Mart, aki körzetfelvigyázó, a negyedik Szabados Gyuri, aki 20 évig volt kerületfelvigyázó, és így tovább.... Ha azt tudod magadról, hogy alapos megvizsgálás után lettél Jehova Tanúja, akkor rólunk is elkel hinned, hogy mi sem mende- mondák alapján lettünk azok. Amit prédikáltunk, abban hittünk, és nekünk volt a legrosszabb, mikor rávezetett az Isten, hogy nem helyes a tanítás. Gondolhatod, milyen rettenetes volt..... az addigi családi életünk, hitünk, barátaink, minden, ami körülvett minket omlott össze. Mégis amellett kellett döntenünk, hogy elhagyjuk a szervezetet, mert "aki hallja a Jó Pásztor hangját, az megy utána." ha önmagadból indulsz ki, miszerint alapos meggyõzõdés után lettél tanú, és most is alapos meggyõzõdés után hagynád ott a szervezetet, ha kiderülne, hogy nem ott van az igazság, akkor hinned kell nekem is. nagyon aggódom érted, és szívesyen leveleznék, vagy telefonálnék veled, hátha meg tudnám mutatni neked, hogy a mi Atyánk milyen csodálatos, mi mindent tett értünk, hogy nekünk jó legyen, és ne kelljen öngyilkosságot elkövetnünk. Én 1 éven át álltam pszichiátriai kezelés alatt, mikor eljöttünk a tanúktól. Isten olyan mélységbõl emelt fel, amit te is megjártál... én is a zsilettben láttam a megoldást, amíg Krisztus ki nem vette a kezembõl. :o) Bárcsak átadhatnám neked ÕT.... de csak mi magunk lehetünk azok, akik találkozhatnak Vele ide bent valahol a szívünk, és szellemünk mélyén. Nem akarnék az orális szexbe bele menni, mindenki úgy élje a szexuális életét, ahogy neki jó. De ne úgy, ahogy egy szervezet tanítja. :o) Email címem: [email protected] Történetem itt is elolvashatod: http://zsotza.blogspot.hu/2012/03/ki3.html Egy oldal, amit teljes szívembõl kínálok olvasásra: http://www.jehovatanui.blog.hu És bár leveledben többször sértegettél, és igyekeztél bántani szándékosan, nyilván, hogy az egómra tudj hatni, de azt már letörte Krisztus, :o) én szeretettel gondolok rád, és aggódva várom a leveled, válaszod. Ha lehetséges az email címemre, mert a gyakori kérdésekre nagyon ritkán megyek fel. Bár nem vagyok tanú, de mégis testvéri szeretettel üdvözöllek: Ildikó
Az én véleményem az hogy minden esetben ha történt valami a Tanú családoknál akkor csak az egyik fél volt megkérdezve.A Tanú családdal nem volt interjú készítve csak a kiközösítettekkel Másrészt mikor Jehova tanúi prédikáltak, és szerintetek zaklatták az embereket, addig más vallásban mit tettek? Háborúztak, és egymást irtották a fronton. Igen többször is megjövendölték a világvégét, viszont attól h nem jött el még nem fulladt semmi sem kudarcba hanem a mai napig folyik a prédikáló munka, és jobban mint bármikor eddig.
Mulder614-nek: Te komolyan megnézted? Le vagyok döbbenve! Minden elismerésem!!!
# 19/24: Minden elismerésem a válaszodhoz! Õszintén! Ilyen egy keresztényi szellem! Ez a hozzáállás! Ez igen!
Nos ha ilyen elõfordult az nem kétséges, mert tudom hogy sokan vissza élnek a szervezetben mûködõ bizalommal. ugyan is mi minden embert egyformának tekintünk, és bizalommal ruházzuk fel a hozzánk érkezõket. Sajnos tudomásom van errõl, de az ilyen személyeket el kell távolítani a gyülekezetbõl. Ha valakire mégsem lehet rábizonyítani az igen rossz, nem tagadom.De nem lehet egy egész társaságot hibáztatni ezért, ez egyéni felelõsség, és nekünk bíznunk kell a teremtõben , hogy az igazság mindig gyõzedelmeskedik, és leleplezõdnek a bûnösök. Hiszen az Õ szent neve van érintve a dologban és ezért kizárt dolog, hogy annyiban hagyná, persze ezt akkor mondhatjuk, hogy ha hiszünk az Isteni igazságszolgáltatásban.Ha nem akkor mehetünk a hitünkkel ahova akarunk. Ennek ellenére még mindig azt tartom, hogy Jehova aki megteremtette az életet, mutatni fogja az utat továbbra is Krisztus Jézuson keresztül. Tudod kedves Berta, az apostolok idejében is voltak a gyülekezetben ilyen visszáságok, szektás tanításokat vittek némelyek a gyülekezetbe sõt, Pál ír is egyrõl, hogy egy férfinak az apja feleségével volt kapcsolata.Azt mondta Pál erre, hogy még a világiak sem tesznek ilyet, micsoda szégyen lehetett.Az apostolok mégsem oszlatták fel a keresztény társaságot, hanem folytatták a munkát.És nem mondták, hogy Õk többé nem krisztus gyülekezete. Ki is lett közösítve... Nos bár milyen fájó is meg kell mondani, hogy valószínûleg lesznek még ilyenek, sõt, hiszen Jézus mondta is hogy lesznek olyanok akik nem kedveznek a nyájnak, és iszonyú dolgokat fognak csinálni, amiért Istent szidni fogják.S ez a dolgok rendszerének vége felé egyre gyakoribbak lesznek, sõt lesznek olyanok, akik el is árulják egymást.Sátánnak célja hogy isten gyülekezetén belül is meghasonlást támasszon. Ezért írtam az egyik válaszomban, hogy az aki Jehova Tanúja lesz, mert megkeresztelkedik, az még nem biztosíték a megmentésre, mert eleshet. Jézus azt mondta a Máté 24:13-ban "aki mind végig kitart, az részesül megmentésben." Az utolsó pillanatig hûségesnek kell lenni, akár hányan is hullanak el mellõled.Jézus mutatta a példát, ha kell a halálig. De most beszéljünk szebb témáról. Köszönöm a dicséretet, igyekszem továbbra is szépen írni, és helyesen, nem könnyû, de akarni kell. kata
Ha valaki felhivja a hibaidra (ebben az esetben helyesirasi + egyeb) a figyelmed, akkor az ellensegeskedik? Ej, de fura egy gondolkodasod van!
Jó látni hogy vannak, akik még nem vesztették el humor érzésüket. Ha Én tele vagyok írási hibákkal, akkor Te annál inkább, lemaradtak a magán hangzókról a vesszõk. S nem baj a nullára szavazás, én nem neked szeretnék megfelelni. Örülök, hogy te tévedhetetlen vagy. Sajnos Én csak egy tökéletlen szolgája vagyok az Istenemnek, aki nem az iskolázottságomat nézi, hanem a szívemet, mennyire szeretem. Minden jót kívánok.
Nem ! nem annak szólt, mert minekutána láthatnád, megköszöntem hogy figyelmeztetést. Ami utána, meg ami a mondat értelme mögött van ez annak szólt.
Na alljon meg a menet! Ha Jezus apostolai ugy hirdettek volna az evangeliumot ahogy Ti terittek es zaklattok embereket, akkor ma nem letezne keresztenyseg! Fogalomzavarban szenvedtek. Evangeliumot nem ugy kell hirdetni, ahogy Ti teszitek. Sajnos atestetek a lo tulso oldalara. Hany JT altal mukodtetett arvahaz, hajlektalanszallo es egyek segelyszervezet mukodik? Hirdetitek az ilyen helyen az evangeliumot? Nem teritesrol beszelek, hanem az Oromhir elmondasarol. Mikor vettel szendvicset egy raszorulonak, azon kivul, hogy a betanult szoveget eloadtad volna neki? Mikor latogattal meg utoljara beteget a korhazban es hittel toltotted volna fel, nem pedig az Ebredjetek valamelyik kiadasat hagytad volna neki az asztalkajan es a betanult szoveg helyett imadkoztal volna vele/erte inkabb? Sok hasonlo kerdest lehetne meg feltenni. Szoval kicsit visszabb az agyarakkal a "Ki hirdeti a vilagon a legjobban az evangeliumot?" kerdessel. Koszontem
úristen..
Sajnos ez a tudatlanságod abból fakad, hogy mi nem megyünk a médiához, hogy mutassuk, kinek mikor segítünk, de nem ez a témája a kérdésnek. Ott voltunk a vörös iszap katasztrófánál, Jugoszláviában folyt harcoknál, a Ruandai mészárlásoknál ahol haltak meg testvéreink.Japán cunaminál (lehet hogy rosszul Írtam)stb. Sok nem tanúnak is segítettünk a testvéreink mellett a házát helyre hozni. Konvojokban vittük az élelmet, ruházatot. De mi nem vagyunk segély szervezet, sosem állítottuk azt. Elsõ sorban Jézus nem azt mondta, hogy mindenkinek segíteni kell aztán meg hálátlanul tovább folytatják az istentelen életüket. Õ megvendégelte az embereket, és hányan voltak akik követték Õt ezekbõl az emberekbõl? a 3/4 része akit jól lakatott ott voltak és ordibáltak Poncius Pilátusnak: Feszítsd oszlopra. Jézus nem azért jött, hogy karitatív szervezetet hozzon létre, fõ küldetése Isten királyságának, jó hírét hirdetni. Hogy megvendégelte az embereket az azért volt, mert bemutatta kicsiben, mit fog tenni amikor át veszi a föld felett a királyságában a kormányzást az Õt félõk számára nagyban. Meg ha ésszerûen gondolkodol, mivel segítesz egy embernek? Ha folyton halat adsz neki, vagy ha megtanítod halászni? S nem reklám, mert azt mondta Jézus ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Mai napig is segítek embereknek, idõseknek, bevásárolni, csekket feladni, betegeinket ápolni, meglátogatjuk õket a kórházakban, mert rendszeresen a gyülekezetben be vannak jelentve mikor melyik testvérünk van kórházban, ki milyen ellátásra szorul. Vannak szomszédaim és õk nem tanúk, akiknek rendszeresen a segítségére vagyok. Pedig Én magam is lehetnék rá szorult. 43000.- forint nyugdíjból élek, és hidd el nem hordom fenn az orromat. Egy 24nm-es szoba konyhában lakom, és boldog vagyok, a házban mindenki szeret, és nem bántanak, sõt sokszor jönnek át beszélgetni. Szeretem az embereket, s ez jó. ja hogy nem verjük nagy dobra?......
Bocsi egy lemaradt, létre hoztak a testvérek Afrikában egy iskolát, ahol teljesen ingyen megtanulhatnak írni, olvasni az emberek. Az Afrikában élõ testvéreink, sokat segítenek ezeknek, és más országból is mennek a segély szállítmányok.
A 15. válaszadónak, : bocsi de én elnevettem magam. Különben köszönöm az eszmecserét, bár a témától eltértünk. Azért volt számomra hasznos, mert igy fejlesztettem erõsítettem a bibliai ismereteimet, mivel naponta olvasom és elmélkedek amellett, hogy kétszer járok iskolába hetente. A bibliánál hasznosabb könyv nincs is a világon, és tényleg jó ha olvassuk. Sok tenni való van még az Úr munkájában. Megköszönöm, azért ha nem is értettünk egyet, hogy szántunk egymásra idõt, igazán jól éreztem magam, és igy embereket is megismerhettem, ha nem is látom õket. Az emberek nagyon elvannak egymástól idegenedve, sokan még szomszédjukat sem ismerik. További szép napokat kivánok mindenkinek, És a Jehova Isten áldása kísérje az utatokat krisztus nevében. szervusztok.
Kedves 35 %-os válaszoló! Örülök, hogy õszintén beismerted, hogy nem nézted végig a filmet. De így mégsem helyes: azt mondani, amit az elsõ válaszodban írtál, hogy a felvétel kreált. Hiába néztél meg egy rövid részt belõle,  az alapján nem ítélheted meg azokat a részeket, amiket nem láttál. Ez nem helyes dolog, nem egyenes, nem õszinte, nem tiszta. Kérlek, figyelj erre máskor. A tévedhetetlenséggel kapcsolatban pedig nem jól tudod: a filmben bemutatott kiadványokban pontosan az szerepel, hogy a megjósolt események bekövetkezése biztos. Rögtön a film elején láthattad a szervezet ellen tüntetõket, akik azt mondták, írásos bizonyítékaik vannak. Aztán láthattad, hogy Charles Taze Russel különbözõ évszámokat: jövendölt meg (1799, 1874, 1914), amiket aztán módosítottak, mert nem bizonyultak igaznak. Ezekrõl az évszámokról Russel azt állította, hogy az ún. Piramistan igazolja a kronológia helyességét. Nem tudom, tudják-e a Tanúk, hogy a piramistan egy okkult praktika, ami Isten szemében egyértelmûen utálatosság. Ezen az alapon nyugodott a szervezet közel ötven éven át. Russel pedig kijelentette azt is, hogy önmagában csak a Biblia olvasása szellemi sötétséget hoz. Ezzel  nagyon nagy tévelygésbe vezette az embereket. Évtizedeken át félrevezették a tanúkat, biztos prófétai beszédre hivatkozva, és félrevezetik most is, a múltat meghamisítva. Eredeti felvételeket láthattál az 1914-et megelõzõ idõszakból, amikor tanúk eladták a házaikat, mert azt mondták nekik, hogy közel a vég. És õk autókban éltek, és prédikáltak. És aztán nem lett semmi az egészbõl. Ez hamis prófécia volt tehát, és ugye tudod, mit mond Isten Szava a hamis prófétákról? Hiába próbálják most tisztára mosni a szennyest, igenis akkor és ott Isten szavának mondták ezeket a jóslatokat. Láthattad és hallhattad egy szemtanú beszámolóját is, ez pedig a legerõsebb bizonyítékok egyike. Nem is folytatom tovább, csak azért írtam le mindezeket, mert Te ezek felett átsiklottál, kedves válaszoló. Kérlek, írd le a véleményed mindezekrõl. Õszintén. Ne mellébeszélve, nem eltérve a tárgytól. Csak ezekrõl, semmi másról. Tudtál ezekrõl eddig? Így tudtad, ahogyan a korabeli kiadványok és a felvételek igazolják? Vagy mást mondtak neked errõl? Hazudtak, becsaptak téged? Mit gondolsz errõl? Ne azt írd le, hogy mit ír az Õrtorony újság most, hanem a saját gondolataidat. Kérlek, csak azt, semmi mást. A többi témába nem akarok belefolyni, amit itt írtál. De Te jó ember vagy, kedves válaszoló, ha valóban így élsz, ahogyan írod, nagyon jó ember vagy. Egy pici lakásban élsz szerény jövedelembõl, és mégis jó vagy, mert segítesz másoknak, és nem csak a tanúknak. De biztosan tudod-e azt, hogy minden tanú így cselekszik? Szép kifogás az, amit írtál a segítségnyújtásról, a halfogásról, csak nem igaz. De ez nem a te hibád, te csak elhitted másoknak. Ne vedd át soha az õ stílusukat, ne higgy a hazugságaiknak. Fáj érted a szívem.  És fõleg azért, mert azt is bemagyarázták Neked, hogy Jézus parancsolta a házról házra prédikálást, és csak akkor nyerheted el Isten tetszését, ha ezt cselekszed. Tudom, hogy hisztek a kegyelem általi megmenekülésben, de emellett mégsem vagytok biztosak abban, hogy mi lesz veletek. Ezért járjátok az utcákat, és prédikáltok, mert ezáltal akartok megfelelni, és kiérdemelni azt, ami már a tiétek lehetne... Ne hidd el, hogy csak akkor felelsz meg Istennek, ha mindig ott vagy a gyülekezetben, ha prédikálsz, ha teljesíted ezeket a "kötelességeket", mert ez sem igaz.  Ne hidd el, hogy Armageddont csak a hûséges tanúk fogják túlélni, senki más, sem a nem tanúk, sem azok a tanúk, akik nem teljesítik az említetteket. Ez is hazugság. Ne azt hirdesd az embereknek, hogy ha nem válnak tanúvá és nem prédikálnak, akkor elpusztulnak. Jézus nem erre hívott el Téged. Isten a szeretet, nagyon szeret Téged feltétel nélkül, így, ahogy vagy. Régi szlogen: ti adtok a legöbbet a legkevesebbért. Köszönöm, tisztelettel.
Nem mered megnézni, kedves tanú és szembenézni a rideg valósággal?
Kedves Barátom.Engem nem korlátol senki, szabad akarattal rendelkezem, Nem óhajtom meg nézni.Miért, ? Mert mások isten nevében sokkal nagyobb bûnökért felelõsek, mint egy évszám tévesztés.Ezen kívül, Jézus megmondta, hogy az embernek a saját háza népe lesz az ellensége a hite miatt, Jézus sosem árult zsákba macskát.Sõt azt is kijelentette, hogy Õt is gyûlölték, a követõit gyûlölni fogják. Melyik vallást gyûlölik ennyire? Pedig mi nem támogattunk háborúkat!Nem járultunk hozzá Hitler hatalomra jutásához, mint a katolikus egyház. A testvéreink szót emeltek a zsidók üldözése mellett, az egyházak, mélyen halgattak. S ezért mert szólni mertünk a Hitler kormánynak Hitler kijelentette, hogy kiírtja a földrõl, Jehova tanúit.Nos a Hitler kormány megbukott, a Tanúk meg még többen vannak. Ha mi isten szemében annyira bûnösök lennénk akkor nem vagyunk egyedül. Annak ellenére, hogy magas erkölcsi elvárások szerint kell élnünk, a biblia szerint, a teremtõ nem vált engedékennyé azért, mert a világ elkezdett modernizálódni. Továbbra is szigorúan elítéli a paráznaságot, hazugságot(nem létezik a bibliában olyan se, hogy kegyes hazugság)lopást, gyilkosságot, abortuszt, egy keresztény nem szennyezi a testét nikotinnal, drogokkal, mértéktelen alkohollal. Jehova tanúinak nem tapad vér a kezükhöz, mert soha nem támogattunk semmilyen politikai háttérrel semmilyen háborút. Szigorúan semlegesek vagyunk, mint Jézus mondta: "Én nem vagyok része a világnak, a követõim sem része annak, bár itt kell élniük a világban. Becsületesen dolgozunk élünk, akkor sem megengedett a lopás ha valaki nagyon szegény, mert a teremtõ nem hagyja éhezni, nálunk nincsenek is hajléktalanok, vagy éhezõ családok, gyerekek. Ha valahol nagyon kritikus a helyzet a legmesszebb menõkig támogatva van, amint Dávid irta a zsoltárokban: "Ifjú voltam meg is öregedtem, de soha nem láttam hogy Isten szolgája éhezett volna, vagy a gyermeke kenyeret kéregetne". Még az Afrikában élõ testvéreink sem éheznek. Rólunk soha nem fognak olyat írni az újságok, hogy pedofília, Paráznaság, gyilkosság, vagy egyéb más ilyen undormány van Isten szervezetében. Mert ha valaki ilyenre vetemedne azt Pál apostol utasítására, el kell távolítani, isten szervezetébõl, hogy tiszta maradjon a népe. Nyugodtan lehet utálni, megvetni, nem csak mi leszünk megbüntetve ha ez így lesz is.
@ 20: Én nem csodálkozom azon, ha a kedves JT-válaszoló, Kata nem meri megnézni a filmet. Meg persze úgy általában bármelyik JT. Ráadásul elfogulatlanul, szemellenzõ nélkül, és alaposan odafigyelve. Nagyon nehéz lehet szembenézni azzal, hogy az a szervezet, amelyhez évek óta tartoznak, amelynek engedelmeskednek, amely teljes mértékben irányítja az életüket, folyamatosan hazudik nekik. Plusz gondolj bele: ha be is látja mindezt valaki, és úgy dönt, hogy elég volt, elkülönülhet... De ez azzal jár, hogy a "kedves" tagtársai ezután úgy fogják kezelni, mintha soha nem is ismerték volna: nem tartanak kapcsolatot vele, még csak nem is köszönnek neki. Ez vonatkozik a rokonokra is. Tehát ott maradhat egyszál egyedül az életben. (A filmben is van errõl szó, ha jól emlékszem.) Szóval, azért ehhez nagy bátorság kell. Vannak olyan tanúk, akik pontosan ezért nem különülnek el, holott már rájöttek, mi a helyzet. Nem irigylem õket. És ugyebár azt tanítják nekik, hogy az ÕT Isten földi szervezete, amin kívül nincs igazság és nincs kapcsolat Istennel. Azt is, hogy aki egy másik keresztény felekezetbe megy át (amiket õk egytõl egyig hamis vallásoknak tekintenek), az szellemi paráznaságot követ el. Ez további félelmeket okoz, hiszen éveken át ezt sulykolják beléjük. Isten kegyelme, ha valaki felismeri, hogy ezek is hazugságok. Ekkor tud lépni. Találhat olyan közösséget, ahol szeretettel fogadják, segítenek neki mindenben, és így helyreállhat az élete és az Istennel való kapcsolata is. Nagyon sok személy hagyta már ott önként a szervezetet. Persze a többiek õket is szeretik negatív színben feltüntetni, ugyanúgy, mint a kiközösítetteket. Még olyan választ nem olvastam itt, a GYK-n tanú válaszolótól, amiben egyáltalán egy csöppnyi utalás is lett volna arra, hogy a szervezetet elhagyóknak talán lehet némi igazsága... Mindig csak azt feltételezik, hogy ezek az emberek rosszak, bûnösek, minden az õ hibájuk, és ráadásul bosszút akarnak állni; holott ez egyáltalán nem így van. Szóval, tényleg pocsék érzés lehet mindezzel szembenézni; pedig csak röviden vázoltam a helyzetet, de kilométereket lehetne írni. Sõt, cikkek és tanulmányok vannak errõl a témáról, ill. más kapcsolódó témákról is, mivel olyan sok embert érintett már. Üdv. :) ------ @ Kata: Egy kis off: Már sokat javult a helyesírásod, de azért még van rajta javítanivaló. :) A másik válaszolótól nem volt szép, hogy ilyen módon említette ezt; de te meg úgy vágtál vissza, ahogyan nem kellett volna. Mert ha valaki folyamatosan ékezet nélküli betûkkel ír, az nem arra utal, hogy pocsék a helyesírása, hanem arra, hogy nem magyar karakterekkel ellátott billentyûzete van. :D A témához pedig: Tudod, hogy tisztellek, és üdítõ kivételnek tartalak az általam eddig ismert tanúk között. Egyetlen JT-válaszolót láttam csak ezelõtt egy régebbi kérdésnél, aki õszinte volt, és egyebekben sem úgy viselkedett, ahogyan a többiek szoktak. Még a közösségben levõ problémákról is írt. Egy vén volt. Több JT is nagyon durván nekitámadt, de õ értelmesen és meggyõzõen írt tovább. Nem tudom, ki õ és mi van vele azóta, mert máshol nem láttam a válaszait sajnos. De jó ilyet látni. Tényleg egy nagyon bölcs és egyéb pozitív tulajdonságokkal rendelkezõ ember lehet. Az ilyenekrõl kellene példát vennie mindenkinek, nemhogy még letámadni. Kérlek, legyél erõs, és nézd meg a filmet objektív hozzáállással; és csak utána írd le, hogy mi az, ami szerinted nem igaz. Ne ilyen általánosságokat, amiket elõzõleg írtál, hanem pontosan. A film készítõinek sem az volt a szándéka, hogy egyes személyeket bántsanak. A szervezet visszásságait mutatják be, teljesen objektíven. Én már kétszer néztem meg eddig, és teljesen hihetõnek tartom, mert annyi bizonyítékot sorolnak fel. Üdv. :)
Kedves Kata :) Most látom, hogy közben te is írtál. De ezek csak kifogások, hogy miért nem akarod megnézni a filmet. Attól, hogy "mások isten nevében sokkal nagyobb bûnökért felelõsek, mint egy évszám tévesztés", még az ÕT bûnei nem lesznek kisebbek. Ráadásul itt nem csak EGY évszámtévesztésrõl van szó, hanem sokról, amik emberek százezreinek életét érintették. A hamis prófécia pedig utálatos dolog Isten elõtt. Szóval attól, hogy az ÕT mindig másra mutogat, hogy mennyire piszkosak, õ maga még nem lesz tisztább. Nem titeket gyûlölnek az emberek, hidd már el, hanem a társaság hamisságait. Az sem igaz, hogy úgy általánosságban senki nem emelt szót a 2. vh. idején a mocsokságok ellen. Mert igenis megtették, és sok keresztény ember (papok is!) mentett zsidókat. Szerencsére voltak ilyen emberek, az õ munkájukat Izrael állama külön kitüntetéssel ismerte el (A világ igazai címmel, ha jól tudom a megnevezést.) Jehova Tanúi, mint emberek nem keveredtek bele a háborúba, nem öltek más embereket, rendben. De az ÕT felelõs a saját tagjainak haláláért, mindazokért, akik a koncentrációs táborokban veszítették életüket pusztán amiatt, hogy a társulat megtiltotta nekik, hogy aláírjanak egy nyilatkozatot. Ebben a társulatot kellett volna megtagadniuk, semmi mást. Nem Istent, nem Jézust, nem a hitet, csak a társulatot. Hasonló történt az 1960-as években Afrikában, Malawiban: Tanúk tízezreinek kellett erõszakot elszenvedniük és elmenekülniük csak azért, mert a szervezet megtiltotta nekik, hogy megvásárolják az állam által kötelezõen elrendelt kis azonosító kártyát. Késõbb Mexikóban már engedélyezték, hogy egy másfajta kötelezõ igazolást az ottani tanúk nem egyenes módon szerezzenek be. Ez is azt mutatja, hogy a szervezet nem tévedhetetlen, mert meggondolja magát; pedig a tagok élete nem játék. És még hosszan lehetne sorolni a visszaéléseket. De csak egyet emelnék ki, mert a válaszod végén említetted a témát: Nem igaz, hogy a JT között nincsenek szexuális jellegû bûnök. Nem távolítják el az ilyeneket sajnos. Sõt, pontosan ellenkezõleg: azért volt már több tüntetés is az ÕT ellen, mert nem hajlandóak kivizsgálni a gyermekmolesztálási ügyeket tisztességesen, csak akkor, ha legalább két tanú van... Ez pedig nonszensz. Talán a múlt héten jelent meg a New York Times-ban egy cikk arról, hogy egy amerikai bíróság 28 millió dollár kártérítést ítélt meg egy exJT hölgynek, akit gyermekkorában molesztált egy felnõtt férfi. A kártérítés 40 %-át az ÕT-nak kell kifizetnie, mert nem kezelte megfelelõen a helyzetet. Itt van az eredeti cikk: http://www.nytimes.com/2012/06/18/us/28-million-awarded-in-j.. És ez csak egy példa a sok közül sajnos, mert a sértettek többezren vannak. Eddig is többmillió dollár kifizetésére kötelezték a bíróságok az ÕT-ot gyermekmolesztálási ügyekben. Gondolkodj el ezeken, kérlek. Tudom, hogy reflexbõl elutasítasz bármilyen negatív dolgot, de nem kellene. Mindezekre írásos bizonyítékok vannak, így nem lehet letagadni. Üdv. :)
Kedves Mulder617! A gond az, hogy hamisan prófétálnak, jövendölnek, és azt mind Istenre fogják. Az ilyenekrõl pedig így szól az Úr: 17. Az Úr pedig monda nékem: Jól mondták a mit mondtak. 18. Prófétát támasztok nékik az õ atyjokfiai közül, olyat mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nékik mindent, a mit parancsolok néki. 19. És ha valaki nem hallgat az én ígéimre, a melyeket az én nevemben szól, én megkeresem azon! 20. De az a próféta, a ki olyat mer szólani az én nevemben, a mit én nem parancsoltam néki szólani, és a ki idegen istenek nevében szól: haljon meg az a próféta. 21. Ha pedig azt mondod a te szívedben: miképen ismerhetjük meg az ígét, a melyet nem mondott az Úr? 22. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól! Mikor nem teljesülnek be a próféciák, mert miért is teljesülnének, akkor megjelenik az õrtoronyban a következõ tanulmány: ....voltak némelyek, akik azt terjesztették...vagy: voltak egyesek, akik azt gondolták.... na most az a kérdésem: Ismersz egy, vagy csak egy fél jehova TAnúját, aki a hû és bölcs rabszolga mellett mer egy hangyányit is gondolkodni, esetleg próféciákat terjeszteni? Bizony, hogy nem. Igen, azt mondják, hogy õk nem tévedhetetlenek, de minden máshogy gondolkodót azonnal kiközösítenek. Próbáld ki. :O) Ha nekem nem hiszel...

Hogyan lehetek Jehova Tanuja? Mit kell tennem?

Legjobb válasz: Jehova következõ gyorshajtásánál tanúskodj. Bocs, nem tudom de ezt nem tudtam kihagyni:D

Jehova következõ gyorshajtásánál tanúskodj. Bocs, nem tudom de ezt nem tudtam kihagyni:D
elsõ: ez tetszett :DD a kérdésedre csak annit tudom mondani hogy nem érdemes jehovának lenni. az egész egy kitalált dolog. semmi értelme. járják a házakat hogy mesélnek az õ bibliájukról. csak az a baj hogy átírták az eredetit.... meg néha amilyen nyomulósak, , ,
A legfontosabb , hogy tanulmányozd a Tanukkal a Bibliát, amely által formál Teremtõnk, mint az agyagot. / Biblia, 5 :22, 23 verseinek megfelelsz /. Aztán szép lassan mikor megértél rá, imában átadod magad Istennek, és alámerítkezel, mellyel bizonyítod mások elõtt is hogy ÕT szeretnéd szolgálni.Egyszóval, meg kell szeretned Teremtõdet, elfogadni parancsolatait alázatosan, és neki élni.Ha lenne még kérdésed, szívesen válaszolok neked. Üdvözlettel: Vinkovics zsuzsa
Jehova Tanúinak vallásos meggyõzõdése nem kitalált dolog. Különben, nem volna erõs alapuk, és nem volna mi tartást adjon, hogy megváltoztassák az életüket. Jehova Tanúi alaposan megvizsgálták, hogy lehet-e bizonyítani isten létezését? A Biblia istentõl származó könyv-e? A "Mit Tanít Valójában a Biblia?" címû könyv egy Bibliai segédeszköz, mely segít hogy egy témára vonatkozóan, az egész Bibliából kerressük ki a Bibliaverseket. A biblia megértéséhez nem árt elfogadni a segítséget, és megvizsgálni, hogy az aki segít, az igazságot Tanítja-e? Lehet-e bizonyítani azt amit mond? Sok sikert :-) Egy Tanú
Elnézést kérek, Isten-t nem szándékosan írtam kis i-vel.

Jehova tanúi? Mi a véleményetek, tapasztalatotok róluk? Esetleg valaki tagja?

Legjobb válasz: Azzal, hogy Jézus ezt a kifejezést tette nem arra utalt, hogy Õ az atya is. Egyszerûen annyit jelent, hogy megtette azokat a feladatokat, amit az Atya tett volna ha Õ jött volna le,(utánozta az Atyjától kapott szeretetet, tulajdonságait,mert erre tanította meg Jehova, hogy mindent maradéktalanul eltudjon végezni a küldetésében) persze a Teremtõ, sosem fog fizikai teste ölteni, erre csak az angyali lények voltak néha felhatalmazva, vagy éppen nem tehették volna meg de még is megtették, és lejöttek a földre. Nagyon jól utalt rá egy film a tévébõl, ami a Nefilimekrõl szólt, de ez csak a vízözön elõtt történhetett. A késõbbiekben korlát alá helyezte ezt a képességüket, hogy ne éljenek vele vissza, mert elég nagy kárt tudnak okozni a a földön élõknek.

Azzal, hogy Jézus ezt a kifejezést tette nem arra utalt, hogy Õ az atya is. Egyszerûen annyit jelent, hogy megtette azokat a feladatokat, amit az Atya tett volna ha Õ jött volna le, (utánozta az Atyjától kapott szeretetet, tulajdonságait, mert erre tanította meg Jehova, hogy mindent maradéktalanul eltudjon végezni a küldetésében) persze a Teremtõ, sosem fog fizikai teste ölteni, erre csak az angyali lények voltak néha felhatalmazva, vagy éppen nem tehették volna meg de még is megtették, és lejöttek a földre. Nagyon jól utalt rá egy film a tévébõl, ami a Nefilimekrõl szólt, de ez csak a vízözön elõtt történhetett. A késõbbiekben korlát alá helyezte ezt a képességüket, hogy ne éljenek vele vissza, mert elég nagy kárt tudnak okozni a a földön élõknek.
Nem oszlopra feszitettek Jezust hanem keresztfara
azért szomorúan látom a sok biblia versek idézése ellenére, hogy Jézus mint Teremtõ atya isten jókat beszélget saját magával, mint ha nem lenne kihez szólnia, s mikor Jézus megkeresztelkedett, nagyon frappánsan saját magát megdicsérte az égbõl, pedig éppen nem tartózkodott ott, mert lent volt a földön és a Jordán folyóból jött fel. De azért Hallatta a hangját saját magának:"ez az én szeretett fiam akiben kedvem lelem. Tehát Jézus az saját magának a fia, és milyen jókat gyönyörködik saját magában, és jó látni, hogy egyetért saját magával. Sajnálom de az elõttem szólok bibliai értelmezésébõl ezt a következtetést vontam le.
Kérlek tisztelettel, nem értem, mit értesz ez alatt? Mert Júdásnak van egy levele ami 1. fejezetbõl azaz 25. versbõl írás helye valahol Palesztina területén és i.sz.65-ben írta illetve fejezte be.(Nem egyenlõ az árulóval)
Talán még annyit, hogy Jehova tanúinak, nincsenek szabályai. A bibliában vannak szabályok, alapelvek, törvények. mi a különbség. Vegyük a bíróságokat, a törvény változtatható, megszüntethetõ. Az alap elvek viszont örök érvényûek. Ennél fogva nincs jogosultsága senkinek arra, hogy törvényt változtasson vagy töröljön csak a teremtõnek, vagy Jézusnak a teremtõ engedélyével. Bizonyos szabályok pedig lelkiismereti kérdések. Pl:Van akinek a lelkiismerete megengedi a hosszu körmöket, van akinek nem engedi meg a saját lelki ismerete.De egymást lelkiismeretét nincs joga senkinek befolyásolni, mert a teremtõ elõtt mindenki saját maga ad számot saját magáról, és nem másról. Ebbõl is jól látható, hogy itt nem inkvizíció, meg agymosás van szabad akaratod van az Istennek tetszeni, vagy nem tetszeni.
Látogass meg egy két összejövetelt és rájössz mindenre magadtól. Másoktól úgysem az igazat fogod hallani sajnos. Mindenkinek megvan a tanukról a véleménye úgy hogy saját tapasztalatuk nincs is.
Szépek és aranyosak a kedves tanúk, csak a gond , hogy õk nem azon az alapon állnak amit a Biblia leír, mivel õk Jehova nevét veszik alapul hisz ez is nevük"Jehova Tanúi".Viszont a Biblia , vagyis Isten azt mondja , hogy senki más alapot nem vethet a meglévõn ami a Jézus Krisztus!1Korintus, 3, 11. Na akkor Istent hazugnak nyílványítjátok mert Õ az mondja hogy nincs más alap, ti azt hogy van.
Nem oszlop, hanem keresztfa" Nem mindegy???? Némely fordítás kinoszlopot ír, (van vagy öt féle Újszv.gem) A lényeg , hogy meghalt a bûneinkért, és feltámasztatott a megigazulásunk ért!Innentõl kezdve, a lényeg az örök élet Jézus Krisztusban!!!Amit a Szent Szellem pecsétjével igazol minden hívõ emberben!! A Biblia csak a Krisztus Teste Gyülekezetet említi, amiben minden nemzetbõl vannak egybe gyüjtve. A J.T.-i lemaradtak , kimaradtak, az egy másik közösség , aminek semmi köze Istenhez, mivel még a nevét sem tudják rendesen használni, nem hogy a Bibliát.
A kérdező hozzászólása: Júdás evangéluma, miért ütközik a Jehova tanúi "szabályaival"? Akkor Júdás evangéliuma semmit sem ér?
Kiforgatni a bibliai igazsagokat az nagyon jol megy nektek sajnos, meg mas bibliat is kepesek vagytok ezert forditani es ferditeni.
Szépdolgokat írsz de Maga Jézus mondta :AKI ENGEM LÁT AZ ATYÁT LÁTJA!! nA JÓ ÉJSZAKÁT.Tanúkkal nem érvelek mert csaka betanúlt szöveget ismétlik
Kérem tisztelettel, hogy akik Jehova Tanúi után szeretnének nézni, azok a hivatalos web oldalunkra látogassanak, mert a fent említett kedves hozzászóló, a nem hivatalos oldalt kapta meg és adja tovább. ez nem a mi!! honlapunk:::www.watchtower.org, vagy jw.org. köszönöm.
Egy ismerõsöm konkrét kapcsolatba került velük, tõle hallottam sok mindent... Õ ajánlotta nekem ezt a blogot Jehova Tanúi témában. http://jehovatanui.blog.hu/
Egyetértek az utolsóval!
Aki Jezust leminositi es nem fogadja el Isteni szemelynek arrol nekem csak egy velemenyem van, hamis tanitok akik Isten neveben hazugsagokat tanitanak, ezekrol mondja Jezus hogy majd az utolso napon azt mondjak: Uram Uram nem a te nevedben tettuk ezt es ezt, es Jezus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket.
Fügetlenûl , hogy mijen közösség tanítja a bibliát, leg veszedelmesebb csoport az aki 90%helyesen hírdeti az írásokat, de viszont a fenmaradó10% hamis, hazug tanítás.Vagyis sokan a bibliával a kezükbe mennek a pokolba, kárhozatba.A biblia központi témaja, hogy Isten testben megjelent, Jézus Krisztusban elhozta nekünk az üdvösséget, és csakis Õ álltala mehetünk Isten elé.A János evangáliuma szépen leírja.Na ha eszt a tanítást, vagy bibliai részt elferdítik.a többi már teljesen mindegy.A J.T.ezt a fontos igazságot elferdítik, sokban igazukvan de azok mellékes dolgok. A Biblia Krisztus köpontú.Átok alatt van mindenki aki Krisztushoz , hozzátesz , vagy elvesz, valamit, Mária tisztelet, Jó cselekedetek, Jehova név, Törvényeskedés.... Nagyon vigyázni kell velük mert észrevétlenûl behálõzzák az embert, ha errõl nem is tudnak, mivel vak vezet világtalant mind ketten gödörbe esnek. Az senkit ne zavarjon meg , hogy a bibliábol idéznek.A Sátán is a bibliábol idézett, mikor Jézust megkisértette .
Ezen az oldalon Jehova Tanúiról rengeteg kérdés van. Nézz szét a keresõbe, és meg fogod találni a megfelelõ válaszokat.

Õ Jehova tanúja. Mit tegyek?

Szóval van egy srác akivel 2 hete járok de már el?tte találkozgattunk sokáig. Számomra a probléma ott kezd?dött, hogy nem akart bemutatni a szüleinek pedig ? már volt nálunk. A fülébe jutott hogy problémám van így tegnap leültünk beszélni. El?bb az érettségire fogta hogy ne találkozzunk annyit, de pár perc múlva sokkos állapotba kerültem. Kiderült hogy Jehova tanúi és én mint világi lány nem járhatok vele. Konkrétan az anyukája mondta neki hogy mondja el ezt nekem. Tehát az anyuka kényszerítette arra hogy szakítson velem. Teljesen kiakadtam... de mondta hogy nem akarja megszakítani velem a kapcsolatot. Ma újra taliztunk, mintha minden a régi lenne. Kezemet megfogta, csókolóztunk, de közben már nem járunk. Az anyuka nem tiltja hogy találkozzunk, de járásról valószín? hallani sem akar. Én tudom hogy szeret ez a fiú és én is ?t. Azt mondta megfordult a fejében hogy kilépjen ebb?l a gyülekezetb?l, de jól érzi magát viszont. Szóval erre esély sincs hogy kilépjen. Mondta hogy elképzelte hogy milyen jó lenne ha én belépnék. De én kétlem hogy ezt szeretném. Így ezért maradt a 3. válaszút, hogy szakítunk. De a poén az egészben mint már írtam, hogy a viselkedésünkben semmi nem változott. Próbálunk most egymásra barátként nézni de nem megy. Ma kétszer mondta hogy szeret. Anyukája azt mondta neki, hogy a jöv?ben még bármi lehet velem. Na de gondolom cserébe ha én belépek. Viszont a kapcsolatot nem fogjuk megszakítani mer jól érezzük egymást. Ez a srác nagyon kedves, teljesen oda vagyok érte. 21. században miért van az, hogy valláskülönbség miatt nem lehet egy szerelem teljes? Én boldog vagyok vele így is, mert tudom hogy szeret, de ezekszerint ez sosem lehet hivatalos kapcsolat. Említette zat is, hogy nem akarja hogy a családja felbomoljon a döntése miatt. De kit tudja, lehet hogy évek múlva meggondolja magát és ebb?l az egészb?l ? fog kilépni.

Legjobb válasz: Én nem mondom hogy felejtsd el,de sztem eszedbe ne jusson belépni a gyülekezet be!!Biztos van valamilyen megoldás!Volt egy oszt.társam,õ is jehova!csak azért mondom ne lépj be,mert semmilyen ünnepet nem tarthatsz meg meg ilyen ehhez hasonló dolgok!!De tudod ... Szurkolok nektek!!

Én nem mondom hogy felejtsd el, de sztem eszedbe ne jusson belépni a gyülekezet be!!Biztos van valamilyen megoldás!Volt egy oszt.társam, õ is jehova!csak azért mondom ne lépj be, mert semmilyen ünnepet nem tarthatsz meg meg ilyen ehhez hasonló dolgok!!De tudod ... Szurkolok nektek!!
Szerintem felejtsd, el, nekem is volt egy ilyen baratom. Minel elobb ahgyod ott annal jobb lesz. Ok nem fognak kiszallni a vallasbol, es hat szerintem te meg ne allj be, mert kiszivjak az agyad.
Ha igazán szeretitek egymást akkor abba senki és semmi nem szólhat közbe! A szerelem egymás iránt legyõz akármit!!!
Én voltam köztük egy ideig, ismerem õket. Becsülöm is õket, sokat tanultam tõlük, De tudnod kell, hogy az õ világuk egy külön világ. Õk egymás között házasodnak, és sok szigorú parancs szerint élnek. Nem biztos, hogy te kibírod azt. Elõször csak ismerkedj velük, próbálgasd, milyen köztük, mire tanítanak, stb. Csak ne lépj be teljesen. És aztán majd meglátod. Nincs olyan vallási tiltás mint a középkorban, de lehetetlen házasságban élni úgy, hogy külön utakon járni, más filozófia szerint godnolkodni.... stb... nem lehet, és nem jó.
Most te tulajdonképp azt várod hogy mindenki azt válaszolja hogy legyél csak vele nyugodtan, vagy elolvasod azt is amit itt mindenki ír?Elmondom mit fogsz csinálni:vele fogsz maradni, és majd a saját bõrödön fogod tapasztalni a dolgokat, mert addig úgy sem hiszed el.Majd írj vissza ide egy fél év múlva:elõre látom mit fogsz írni.
Nekem egyszer elkezdte mondogatni egy pasi, hogy lépjek én be és majd akkor meg ilyenek, én meg mondtam neki, hogy hülye vagy, lépjél te ki.
Sajnos én ismerem a fajtájukat, és hidd el nekem, ezek a jehova tanúi egytõl egyig agymosott idióták, akik súlyos felsõbbrendûségi komplexusban szenvednek! Kerüld el õket messzire! Én pontosan ilyen mentalitásúaknak képzelem el a középkori boszorkányüldözõket, mint ezek. Ha lenne hatalom a kezükben, a jó ég tudja mit meg nem tennének vallásos révületükben. Szerintem hagyd a francba a fiút is, ha már anyuci kénye-kedvére mindent megtesz, és jól érzi magát egy ilyen közegben, akkor valószínûleg õ is flepnis. Biztosan találsz ennél jobbat is!
Elõzõ vagyok. Mellesleg kíváncsi lennék, hány jehova tanúja tudja hogy ki is az a jehova! (Szándékosan írom kisbetûvel.) Ugyanis ha ezzel kezdenék a mondókájukat, 1000% hogy mindenki elhajtaná õket a pi...
Van két ismerõsöm, akik két különbözõ felekezethez tartoznak, és összeházasodtak! Annyiból élik meg ezt a helyzetet könnyebben, hogy közös a "céljuk. Például: Mindketten járnak templomba, hisznek Istenben. Viszont még így is akad problémájuk, mint a legtöbb embernek, nem tudják eldönteni a gyermekeik mit "viselnek majd. Ez csak egy példa volt arra, nektek sokkal de sokkal több problémátok lenne. Valamelyikõtöknek fel kell adni az eddigi életét, amit megbánnátok. Ha esetleg belépnél, amit személy szerint nem ajánlok neked, késõbb "kilépnél, a családja nem fogadna el, és a többi. Nincs közös jövõtök! Fiú is tisztában van ezzel, "most jól érzi veled magát. Gondolom nem fog meghatni, amit írtam/írtunk, de ha megszeretnéd magad óvni egy arcra eséstõl, most kilépsz a dologból!
na meg hát annyira fiatal vagy még, és alig ismered a srácot, nem ér annyit, hogy borítsd miatta az életedet... huszon-x évesen vagy idõsebben majd másként fogod látni.
Köszönöm hogy lepontoztatok, úgy látszik a Sátán tényleg nem szereti az igazságot, de sebaj... Úgy írtok a J T-ról mintha valami iszlám terroristák lennének... mert azt megérteném mert keleten az összes vallás totál hamisságon alapul. Azért egy átlagos katolikus is öl lop csal hazudik, bálványt imád, és megcsalja a házastársát de persze az a menõ...na meg a sok bu*zi pedofil pap...meg még írhatnék egyest mást a sötét középkorból, amit a papság tett sötétté! Nem tartozom a tanúk közé de elég sok ismerõsöm van, és cseppet sem rosszabb emberek, mint ti. Sõt!
mamám Jehova tanúja...hát...tény, hogy sok olyan dolog van, amiket õk nem tesznek meg...és ez számomra is furcsa...de pl mamám ugyanúgy ünnepli a húsvétot, a karácsonyt stbstb...õ csak Istenért megy, a hitért és mert neki ez fontos...de semmi agymosott dolgot nem vett át...sajnos vannak, akik furán túlzásba esnek...de nagyon sokat ismerek, akik nagyon jó emberek, szinte már túlzottan jó...én nem tudnék ilyen szabályok között élni...valamit vagy megteszek, vagy nem...de azt én akarom eldönteni, hogy nekem jó, vagy sem... nem szidom Jehova tanúit...ismerem õket..jó emberek...:) u.i: Jehova az Isten neve, Bibliában Jah-ként van emlegetve...plusz lehet, hogy a Jehova is bele van írva, nem tudom nem emlékszem:) és arra sem, hogy melyik részben van Jah-kén írva:) de ez biztos:) 22L
A kérdező hozzászólása: 23:09 nekem azt mondta a srác hogy vannak ilyen füzetek amikbe személyes tapasztalatok vannak leírva és ott azt olvasta sokszor hogy nem világival összejönni nem jó. mármint semelyik fél számára. legszívesebben azt kívánom hogy kilépjen ebbõl a számomra hülyeségbõl mert én tényleg hozzámennék. ahogy leírtad tényleg más a viselkedése mint egy átlagos fiatalnak. de már itt is olvastam nem egy esetet hogy 2 különbözõ vallás házasságban nem fér meg, meg amúgy is a karácsony számomra a legszebb ünnep ilyenkor az egész család együtt van mert nem dolgozunk. õk mit csinálnak pl szentestén?
"megfordult a fejében hogy kilépjen ebbõl a gyülekezetbõl, de jól érzi magát viszont" Az ilyent el kell a fenébe küldeni!
A kérdező hozzászólása: A tudtukon kívül együtt vagyunk úgymond, de ezt az ismerõsöknek és barátoknak is szakításként kellett most elõadni. És a fura az egészben hogy õ még a szexben is benne lenne ezt biztosan tudom. Elmondása szerint ez mindenki lelkiismeretére van bízva hogy mit tart erkölcsösnek és mit nem. Én azt érzem hogyha a szülei nem húznák õ velem lenne annak ellenére hogy tanú marad, de teljesen sakkban van most tartva
Tanúskodj!
A kérdező hozzászólása: kedves utolsó, mesélnél ilyen szokásokról még? amúgy igen számomra is kiderült hogy a házasság nagyon szent nekik és a testvére is gyülekezetbõl házasodott meg
Hasonló kaliberû egyént ismertem meg 2éve, aki egy teljesen más világban élt hasonló dolgok miatt.Kibírhatatlan egy normális egyed számára.Egy idõ után minden errõl szól, a programok errefelé irányulnak, és szépen lassan kiütközik ez a nagy különbség a két ember között.Õ szeret, de titkon reméli hogy te is követed a világnézetét.Visszagondolva örülök hogy szakítottunk.Boldogtalan lettem volna mellette.Úgyhogy jól gondold át mennyire vagy erre felkészülve.
Én nem vagyok vallásos. Szerintem lépj be és ne gyakorold a vallást ennyi. Nem tudom hány évesek vagytok, ha a fiú idõsebb, önállóbb lesz majd kilép. Ha nem lép ki, mi van? Lehet, hogy az az igaz út:D
A kérdező hozzászólása: én 18L vagyok és õ pedig 17F.. szóval még beleszólhatnak az életébe és bele is szólnak sajnos. szerencsére az én szüleim már rámhagyják ezt a dolgot, anyukám nem ellenzi
Reménytelen.Felejtsd el.
A kérdező hozzászólása: amúgy mi sem vagyunk vallásosak, de teljesen másban hiszünk a halállal kapcsolatban. ugye a tanúk szerint a lélek is meghal a testtel együtt de mi ezt nagy hülyeségnek tartjuk, sok filozófikus könyvet olvasunk és a realitásnak nem felel meg ez a mese :S
Ne ne, be ne lépj! Nem szabad, mert teljesen tönkreteheted magad. Most ebbe nem mennék bele, de nézz utána. Az ilyen "szekták" sokszor kárt tudnak tenni az emberben. Különben meg, szerintem ez a fiú, ha annyira szeret téged, akkor ellent tud mondani a szüleinek, és tudtukon kívül tudtok együtt lenni stb. Ha meg nem szeret annyira, akkor meg szerintem fölösleges tovább vele maradni, vagy bármi komoly döntést hozni az õ érdekében. De ez az én magánvéleményem :)
Ez hülyeség, hogy nem lehet olyan emberrel kapcsolatuk, aki nem Jehova tanúja.Valamit itt nagyon félremagyaráznak.De LEHET sõt, meg is házasodhatnak olyannal, aki nem tag, csak nincs házasság elõtti szex, ennyi..

Kedves Jehova tanúi! Mi szükség az örtorony és ébredjetek folyóiratokra, ha van biblia?

Az örtorony szervezet miért ezekre költ és miért nem a szegényeket, özvegyeket, árvákat támogatja inkább?

Legjobb válasz: Egyszer láttam egy Tanút, aki egy egész könyvtárnyi könyvvel, ment istentiszteletre. Ahová én járok csak bibliát viszünk, semmi mást.

Egyszer láttam egy Tanút, aki egy egész könyvtárnyi könyvvel, ment istentiszteletre. Ahová én járok csak bibliát viszünk, semmi mást.
Hat en is csak bibliaval jarok gyulekezetbe, ugyanis a Szent Lelek elvezet minden igazsagra.
Vajon a Tanúk milyen arányban olvasnak Õrtornyot és Bibliát? Van idejük kifejezett bibliatanulmányozásra is? Szerintem a legszebb dolog a biblia olvasásakor, mikor személyesen megértünk belõle valamit, mindenféle segédirodalom nélkül.Hétköznapi embereknek íródott nagyon sok minden, ami meg bonyolult az meg nem üdvösség kérdése. A bûn választja el Istentõl az embert... ezt jó lenne, ha minden Jehova Tanúja megértené!
Mindig ez a válaszuk. Szerintük az már képmutatás, ha a többi egyház nem titkolja ha segítségére siet a rászorultaknak. Tele a világ a különbözõ egyházak által fenntartott segélyszervezetekkel, otthonokkal (pl Böjte Csaba), missziókkal, de nem találsz tanúk által üzemeltetett egyetlen ilyet sem. Tudjátok az, hogy ha egy házon az áll, hogy evangélikus anyaotthon, vagy adventista öregek otthona, az nem azt jelenti, hogy dicsekednek a jótettel. Ezzel csak azért támadtok, mert máshogy nem tud elszámolni a nagy büdös semmivel ez a sátáni szervezet! Mert a mások felé irányuló szeretet ezeknél nincs!
Az örtorony és az ébredjetek Jehova tanúi által kiadott folyóiratok, ami Bibliai témákon alapul. Ezeket szoktuk elvinni embertársainknak a prédikálómunka során és persze mi is szoktuk olvasgatni. Különbözõ bibliai verseket magyaráz meg, és támaszt alá bizonyos nézeteket vagy cáfol meg a folyóirat. Sokkal fontosabb a szellemi segítség, mert az örök élethez vezet. Ezért fontos az adományokat erre (is) felhasználni.
Ráadásul ha az idegen nem tudja meg, hogy keresztény az, aki segít, akkor hogy is mutat példát? Azt hiszem kell egy fajta emberi mocsokság, hogy normálisnak vélje a Jt-s hazugságokat. Akiben van ördög, annak normális. Sátán ivadékok.
A kérdező hozzászólása: Kedves Judit, nekem csak olyan tapasztalataim vannak, amikor én segítettem, de rajtam senki se a tanuk közül. Már nem vagyok közöttük "hitehagyott lettem", talán mert túl sokat segítettem nem éreztem odavalónak magam. Akiben több a szeretet a szeretet kimutatásánál, az elöbb-utobb eljön onnan!
Az lemaradt, hogy ettõl függetlenül adakozni kell, mert ez is hozzá tartozik egy keresztény életéhez, de Jézus soha nem azt tanította, vagy nem arra fektette a hangsúlyt, hogy teletömje az emberek zsebét, vagy gyomrát. Katy Weaver
Vidiripi Jakab 1:27 Istenünk és Atyánk álláspontja szerint a tiszta és beszennyezetlen imádati forma ez: gondot viselni az árvákra és az özvegyekre nyomorúságukban, és szennyfolt nélkül megtartani magunkat a világtól. Efézus 3:17 hogy a Krisztus a hitetek révén lakjon a szívetekben szeretetben, hogy legyetek meggyökerezve, és szilárdan álljatok az alapon, 18 azért hogy teljes mértékben képesek legyetek felfogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, 19 és megismerni a Krisztus szeretetét, amely felülmúlja az ismeretet, hogy telve legyetek az Isten adta egész teljességgel. Szerintem ez a két ige amin el kell gondolkodni. Õrtorony és Ébredjetek NÉLKÜL!
Csak egy igeversek szeretnek leirni, aztan mindenki gondolkodjon el rajta, hogy kikrol szol ez az ige, Isten Szent Lelke mutassa meg az igazsagot:"Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jezus a Krisztus?Ez az antikrisztus, mert tagadja az Atyat es a Fiut.Aki tagadja a Fiut, aze nem lehet az Atya sem.Aki vallja a Fiut, aze az Atya is."Ja kerlek, hogy ne az Ortoronyt keressetek, hogy magyarazza meg ezt az igeverset, hanem Isten Szent Lelket kerjetek aki elvezet minden igazsagra.
Az Õrtorony és az Ébredjetek folyóiratok sokszor szólnak a segítségnyújtásról. Van egy jó mondás ha éhes egy ember ne adj neki halat, hanem tanítsd meg halászni. Jehova Tanúi mindig segítenek, attól, hogy ezt nem mondja be a Híradó.
Azért, mert az Õrtorony és Ébredjetek folyóiratok segíthetnek megtalálni és megérteni a különféle témájú bibliai részeket.Hiszen a Biblia nyelvezete nem mindenki számára érthetõ :) Ezek a folyóiratok viszont segitenek :)

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!