Találatok a következő kifejezésre: Jehovák a már (19 db)

Jehova tanúi! A Bibliátokból hiányoznak a Márk 9:44 és 46-ik versek. Miért nem vettétek ki egyúttal a 48-ik verset is? Az miben különbözik az elõzõ kettõtõl?

http://www.jw.org/hu/kiadvanyok/biblia/nwt/k%C3%B6nyvek/M%C3.. A magyar Károli Gáspár fordítású Bibliában benne vannak ezek a részek, de még az angol King James fordítású Bibliában is.

Legjobb válasz: "Egyáltalán minek tesznek fel kérdéseket a Tanúknak, ha úgy se õk válaszolnak rá, s akik meg igen azok olyan választ adnak,amivel lehet egy kicsit csipkelõdni S embereket megalázni.... " Ez egy nyilvános fórum, nem volt kiírva, hogy csak Jehova Tanúi válaszolhatnak, így mindenki szabadon hozzászólhat. Mindazonáltal, ha hibát követtem el azzal, hogy ideírtam, bocsánatot kérek. Egyébként meg nem szóltam bele a kérdésbe, azt rátok, és a kérdezõre bízom, csupán a fordítással kapcaolatos dolgokat tettem kicsit helyre. Hogy mi a probléma az 1908-as revideált Károlival, és az újvilág fordítással, felvilágosításként, mert nem mindenkinek egyértelmû. Azokat a dolgokat pedig, amiket elmondtam, mindenkinek jogva van tudni a fordításokról. Ha rám célozál a csipkelõdéssel és a megalázással, akkor elmondom, hogy egyik sem volt célom. Az egészséges kritika, ugyanis nem csipkelõdés, a Bibliatudományban külön használják is ezt a kifejezt: -történeti-irodalomkritika -szövegkritika A megalázásról pedig annyit, (ha egyáltalán ez a helyes kifejetzés erre a témára), hogy én nem tehetek arról, hogy bizonyos tények kellemetlenek. Ez most vonatkozik az 1908-s Károlira meg az újvilág fordításra is. Továbbá, mindenki maga dönti el, hogy milyen Bibliafordítást használ, a maga dolga, nem ítélek el ezért senkit. Minden jót!

"Egyáltalán minek tesznek fel kérdéseket a Tanúknak, ha úgy se õk válaszolnak rá, s akik meg igen azok olyan választ adnak, amivel lehet egy kicsit csipkelõdni S embereket megalázni.... " Ez egy nyilvános fórum, nem volt kiírva, hogy csak Jehova Tanúi válaszolhatnak, így mindenki szabadon hozzászólhat. Mindazonáltal, ha hibát követtem el azzal, hogy ideírtam, bocsánatot kérek. Egyébként meg nem szóltam bele a kérdésbe, azt rátok, és a kérdezõre bízom, csupán a fordítással kapcaolatos dolgokat tettem kicsit helyre. Hogy mi a probléma az 1908-as revideált Károlival, és az újvilág fordítással, felvilágosításként, mert nem mindenkinek egyértelmû. Azokat a dolgokat pedig, amiket elmondtam, mindenkinek jogva van tudni a fordításokról. Ha rám célozál a csipkelõdéssel és a megalázással, akkor elmondom, hogy egyik sem volt célom. Az egészséges kritika, ugyanis nem csipkelõdés, a Bibliatudományban külön használják is ezt a kifejezt: -történeti-irodalomkritika -szövegkritika A megalázásról pedig annyit, (ha egyáltalán ez a helyes kifejetzés erre a témára), hogy én nem tehetek arról, hogy bizonyos tények kellemetlenek. Ez most vonatkozik az 1908-s Károlira meg az újvilág fordításra is. Továbbá, mindenki maga dönti el, hogy milyen Bibliafordítást használ, a maga dolga, nem ítélek el ezért senkit. Minden jót!
Kedves utolsó, én és a családom, és rengeteg ismerösöm a Károli Gáspár forditásból ismertük fel hogy Jehova tanúinak igazuk van. A rokonságomból egyesek katólikusok, reformátusok, evangélikusok adventisták voltak.... A Károli Gáspár forditásból ismertük fel, hogy NEM létezik a lélek halhatatlaság, nincs háromságtan, Jézus nem egyenlö az Atyjával, és hogy Isten neve Jehova....és hogy csodás jövö áll az emberiség elött, mert nem sokára a Biblia Istene Jehova elpusztítja a gonoszságot, és meghallgatja imánkat, hogy jöjjön el a te országod. A Biblia leírja, hogy Jehova szándéka az, hogy az emberiség itt éljen a földön, olyan körülmények között, ahogy eredetileg elhatározta az Édenben..... Annak idején amikor még a szüleim is el kezdték tanulmányozni a Bibliát, még nem volt meg magyar nyelven az Újvilág fordítás.... Tehát ez a "kötekedés", hogy nekünk igy meg úgy helytelen fordításunk van nem állja meg a helyét...
Nézd... Elég egy kicsit megállni, és minden elöitélet nélkül elgondolkodni. Sokszor segít bizonyos dogmák eredetét megérteni ha tanulmányozzuk a történelmet , az archeológiát, és ha van némi ismeretünk a tudomány terén is. Pontosan így gondolkodik az a csoport is amelyik az Új Világ fordítást készítette, vagy készíti. Hallottam hogy kétségbeesetten ugrálnak egyes "nagy" vallásvezetök.... de Jehova Tanúi a Biblia tartalmát NEM változtatták meg. Például néhány Bibliai verset kihagytak, de ugyanakkor megmagyarázzák miért.... hivatkoznak az elismert réges-régi tekercsekre, kódexekre, ezek közé tartozik pld. a Vatikáni kézirat az i.sz.4 századból, Codex Bezae lat.és gör. i.sz.5 század, Sinai gör.kodex i.sz.4 század......stb... Kedves elöttem író, bármennyire kétségbeesetten szeretnék is Isten nevét kitörülni a Bibliából, az archeológia nekik nem ad igazat. Hallottál a "Moáb köröl"? Olvastad az "Israel EXploration Journal /13.k.2/?..stb... Hallottál Aquil.gör. fordításról, i.sz2. század? Ez még tartalmazza a tetragrammatont..... és van még más is. Ezért nem áll meg az a nézet sem, hogy Isten neve nincs az Új Szövetségben.....
Kedves kérdezö, ezeket a verseket nem tartalmazza a "Freer Gospels kézirat az i.sz. 5 század "Vatikáni kézirat.1209, gör. i.sz 4 század "Codex Ephraemi rescriptus, görög i.sz 5. század A fordító bizottság nagyon alapos kutatásokat tesz, és a régi tekercseket, kódexet veszik alapul ....
Nem ’az a célunk, hogy támogassa a mi teológiánkat’, hanem a Biblia mint Istan Szava valóságos visszaadása. És nem tudom, hogy ezekkel a versekkel kapcsolatban "a Nyelvészek, teolóusok, irodalmi szaktekintélyek” figyelembe vették e Archibald T. Robertson professzor írását is: „A legrégibb és legjobb kéziratokban nem található meg ez a két vers. A nyugati és a szír (bizánci) osztályozású kéziratokból származnak, és csupán a 48. vers ismétlései. Ezért a mi verseink számozásánál [kihagyjuk] a 44. és a 46. verset, mivel nem hitelesek.”
Tisztelt grkaty! Mielõtt megcáfolnám az érveidet, szeretném felhívni a figyelmed egy érdekes tényre. Amikor beszéltem/olvastam Tanú véleményeket, hogy miért éppen az Õrtorony Társulathoz csatlakoztak, akkor rendszerint mindegyik azt mondta, hogy meggyõzõdés miatt. Ez számomra nagyon különös. És tudod miért grkaty? Azért, mert Jehova Tanúinak nem lehet önnálló gondolkodása. Amikor szóba kerül egy bibliai téma, soha, egyetlenegyszer sem hallottam még olyanról, hogy a saját kutatási eredményeiket idéznék, szinte pontosan tudom, hogy az Õrtorony Társulat irodalmából fognak idézni. Miért van ez így grkaty? A választ Jehova Tanúi adják meg, hogy egy átlagos Tanúnak hogyan kell tekinteni a szervezetre. Az alábbi kiadványotokban a következõt tanítjátok: "Vesd hitedet egy gyõzedelmes szervezetbe!" - Õrtorony , 1979. március 1., 1.o., angolban Jehova Tanúit tehát arra oktatkák, hogy rendíthetetlenül higyjenek az Õrtorony szervezetben. Ez megmagyarázza, hogy egy kényes kérdés esetén miért oly csekély, és már-már mindenki által ismert az érvelésük, hiszen számotokra csak olyan anyag áll rendelkezésetekre. Ez megmagyaráz sokmindent. Ezek után lássuk a klasszikus érveket, amelyeket a Tanúk rendszerint fehoznak: ÉRV: Például Origenes Hexaople a gör. szövegben JHWH meg van ...maga Origenes kijelentette, hogy a legpontosabb kézíratok tartalmazzák Isten nevét régi héber betükkel.... kb. i.sz. 245 CÁFOLAT: Az Õrtorony 2001. július 15.-i száma egy új „bizonyítékkal" állt elõ, melyrõl hamar kiderül, hogy enyhén szólva is félrevezetés. A 29. oldaltól kezdõdõ cikk Órigenésszel foglalkozik. A 31. oldalon egy kép látható, mely Órigenész Hexapla c. mûvének egy részletét ábrázolja, bekarikázva JHVH görög átiratát. Az ábra mellett lévõ magyarázó szöveg a következõ: Órigenész Hexapla címû mûve azt bizonyítja, hogy a Keresztény Görög Iratokban használták Isten nevét." A cikkben már nem állítják ezt, csupán annyit, hogy a Hexapla tartalmazza Isten nevét és ez a bizonyíték arra, hogy a Jehova nevet használták a keresztények. Egy kutató szellemû Tanú talán ennyivel beéri és megnyugszik, hogy valami mégiscsak igazolja a Vezetõ Testület álláspontját. Valóban így van ez? Maga a folyóirat adja meg a választ a 30. oldalon, ahol becsületesen elismeri mi is a Hexapla. Azt írja, hogy a „Hexapla a Héber Iratok nagy terjedelmû ötven kötetes kiadása." Vagyis ez egy ÓSZÖVETSÉG!" További megjegyezném, hogyha valamilyen csodálatos, és rejtélyes módon mégis létezne i.sz. 245-bõl olyan görög irat, amely tartalmazná a Tetragrammatont, nem bizonyítaná, hogy az eredetiben is bent volt, mert a korábbi kéziratok errõl tanúskodnak: -Egy János evangélium másolat, amelyet i.e. 200-körülre datálnak -Egy Márk evangélium másolat, amely lehetséges, hogy az 1. századból származik, még folynak a kutatások. A kettõ közül egyik sem tartalmazza a Tetragrammatont ------ ÉRV: "Sokan azzal érvelnek, hogy nem tudjuk pontosan hogyan ejtették ki Isten nevét, Jehova vagy Jahve. " CÁFOLAT: Nem, nem érvelnek evvel sokan. A zsidó kommentár szerint mindkét kiejtés helytelen, bizonyos kereszény teológusok azonban a Jahve kifejezést részesítik elõnyben, hogy talán ez lehetett a helyes kiejtés. Jehova Tanúi egyedül vannak azzal az állásal, hogy a Jehova a helyes kiejtés. Nézz meg ezel kapcsolatban egy református, vagy egy katolikus Bibliafordítást. A mostani 21. században a Tanúkon kívül egy komoly Bibiatudós sem hiszi komolyan, majd mindjárt leis írom, hogy miért. ------ ÉRV: Például William Tyndale l530-ban mikor lefordította a Biblia elsö öt könyvét néhány versben Isten nevét "Iehovah" formában írta le. A jegyzetekhez ezt írta: "Iehova az Isten neve...és bárhol látod a LORD kifejezést ott a héber nyelven van a Iehovah" A The New Testament 1661-böl Jehovah formát használja..stb" CÁFOLAT: Ha lettél volna szíves, és vetted volna a fáradságot, hogy elolvasod az általam mutatott anyagokat elmélkedve, akkor nem hoztad volna elõ ezt a témát, ugyanis már réges régen cáfolatot nyert. Talán így harmadszorra belátod, hogy ez az érved is tarthatatlan. Lássuk, mirõl van szó: "A Jehova (יְהֹוָה) szó és kiejtés egy nyelvészeti furcsaság, mely egy helytelen értelmezés és olvasat eredményeként jött létre[1] a 16. század elején, mivel a kor keresztény héber grammatikusai még nem voltak teljes mértékben tisztában a héber olvasatok rendszerével. (Az elsõ keresztény héber nyelvtan Johannes Reuchlin 1526-ban megjelent De rudimentis hebraici címû munkája volt.) A szó 1520-ig nem volt ismert, ekkor vezette be Galatinus, amit azonnal meg is támadtak nyelvészeti, valamint történeti-teológiai alapokon" Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/JHVH "Miután mintegy két évezreden át héberül csak mássalhangzókat írtak, az I. évezred végén létrejött a magánhangzó-jelölés, a „pontozás”. Ekkor a négy héber betû köré a kiejtendõ szó magánhangzó jeleit rajzolták, hogy mindenki tudja, Adonájt kell olvasnia. Ám egyes teológusok ezt nem tudták, és egybeolvasták az Örökkévaló mássalhangzóit, az Uram héber szavának magánhangzóival, s így jött létre a vallásos zsidó által soha nem használt, értelmetlen JEHOVA elnevezés. Ez éppolyan tévedés, mintha a magyarban az Isten szó mássalhangzóit összekevernénk az Uram magánhangzóival, valahogy így: SuTaN. Ilyen értelmetlen sutaság a fent említett téves olvasat. Az Örökkévaló Istent jelölõ négy héber betû azonban a szeretet Istenére, a történelem gondviselõ Urára utal." Raj Tamás zsidó rabbi írása. Forrás: http://www.istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Raj_Tamas-Ist.. Érted már? A Jehova egy téves olvasat, amelyet valláos zsidó emberek soha, de soha nem használtak. A kritikámban összegyûjött forrásanyag ezt egyértelmûen bizonyítja. Ti ezzel szemben azt tanítjátok az embereknek, hogy Isten neve Jehova... ------ ÉRV: "Közülünk ugye senki sem hallotta, hogyan ejtették ki Isten nevét héberül, de hallottuk, hogy ejtették ki például Jézus Krisztus nevét? " CÁFOLAT: Ez nem ugyanaz. A bibliai neveket ugyanis rendszerint ma is ki tudjuk ejteni, úgy, ahogyan kell, ha ismerjük a bibliai hébert. Más a helyzet azonban Isten nevével, a Tetragrammaton ugyanis kimondhatatlan. Szeretnék idézni ismét Raj Tamás tanulmányából, amelyet már idéztem...: "A JHVH egy olyan új fogalmat fejez ki, amely éppen ekkor keletkezett, s amelyben nem részesülhettek a bibliai õsapák: a történelmi ígéretet megvalósító, irgalmas és jóságos, az emberi történelmen uralkodó Örökkévaló fogalmát. Az új fogalomhoz azonban szó is kellett, amely eladdig ismeretlen volt a héber szótárban. (Voltaképpen mindmáig hiányzik a héber nyelvben az örökkévaló szava.) Ezért mesterségesen alkották meg ezt az új szót Istenre. Három szót írtak egymás alá, s ezek betûit összevonták. (Mi ezt fonetikus átírásban tesszük.) HJH = volt [ejtsd: hajá] HVH = van [ejtsd: hove] JHJH = lesz [ejtsd: jije] Összevonva: JHVH = Örökkévaló Csakhogy ezt az utóbbi szót nem lehet kimondani! (Voltaképpen innen ered, hogy a végtelen és láthatatlan Isten neve is kimondhatatlan!)" Maradt még kérdés?
abbahagyom ... a Kedves kérdezö a kérdésére megkapta a választ, a kérdés volt miért hiányzik a Márk 9:44 és 46 vers....
Kedves grkaty! A Kérdezõ valóban megkapta a kérdésére a választ, ettõl függetlenül örülök az eszmecserénknek. Köszönöm szépen a társalgást, minden jót kívánok!
A kérdező hozzászólása: Én személy szerint a 60%-ban hasznos válaszokat adó - válaszolóval értek egyet. Köszönöm a sorokat és az érveléseket!

Jehovák a szüleim, már nem bírom idegekkel, mit tegyek?

7en vagyunk testvérek, és most várja anyum a következ?t, nincs pénzünk már semmire, de nem védekeznek mert tilos, ezen kívül nem is jövök ki velük, ugyanis én a szemükben b?nös vagyok.

Legjobb válasz: A második válaszadó vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy mióta vannak benne a vallásban? Régóta? Kell ezen valahogy változtatni. Már régen forgattam Bibliát, de próbálok majd rákeresni valahogy erre. Addig is beszélj velük nyugodtan, hogy örülsz, hogy õk jól érzik magukat igy, és tiszteletben tartod döntésüket, viszont ne akarják rád erõltetni. 15 éves vagy, és el tudod dönteni, és csak mégjobban hátrálsz a vallástól, ha erõszakosak. Csakhát értsd meg õket is: Szerintük ez jó, és neked is jót szeretnének, azért viselkednek igy. Meg bizonyára olvastad már itt, hogy van akit még 17-18 évesen sem engednek a szülei hazulról, vallástól függetlenül.

A második válaszadó vagyok. Szeretném megkérdezni, hogy mióta vannak benne a vallásban? Régóta? Kell ezen valahogy változtatni. Már régen forgattam Bibliát, de próbálok majd rákeresni valahogy erre. Addig is beszélj velük nyugodtan, hogy örülsz, hogy õk jól érzik magukat igy, és tiszteletben tartod döntésüket, viszont ne akarják rád erõltetni. 15 éves vagy, és el tudod dönteni, és csak mégjobban hátrálsz a vallástól, ha erõszakosak. Csakhát értsd meg õket is: Szerintük ez jó, és neked is jót szeretnének, azért viselkednek igy. Meg bizonyára olvastad már itt, hogy van akit még 17-18 évesen sem engednek a szülei hazulról, vallástól függetlenül.
Nekem a nagyszüleim és az egyik barátom szülei is Jehova tanúi. De náluk nem ennyire elfajult a helyzet. Ésszel élnek és szívvel hisznek és nem ennyire elvakultak. Szerintem félreértik a tanítást. A fogamzásgátlás nem tilos csak az abortusz. Szerintem ezzel ök nincsenek tisztában. Nem a szentlélektöl lesz terhes hanem a közösüléstöl. Szerintem keress fel a gyülekezetben egy felkent, idös testvért és mond el neki a problémád. Biztos megfognak érteni. Másrészröl a szüleid megpróbálnak a Biblia szerint nevelni, ami a mai fiataloknál nem könnyü! Engem sem sikerült megtéríteni és mégsem lettem rossz ember. Nincs káros szenvedélyem, sem tetkóm ..stb. Elvégeztem az iskolát és van rendes jólfizetõ munkám. Csak kiéltem magam fiatalon. Persze a józanész keretein belül.Szerintem ezt mondd el nekik te is!
hát lebeszélni nem nagyon. ha meg akarsz szabadulni tõlük, akkor elvileg kérhetsz gyámhivatali vizsgálatot magadról, és ha úgy itélik meg, akkor elvihetnek pl. állami gondozásba is. Elvileg egy közeli rokon is kérvényezheti (nyilván veled együtt), hogy nála akarsz élni. de ez mind igen drasztikus módszer. hány éves vagy?
ha már annyira eldurvul a helyzet, kérhetsz segítséget családsegítõ központnál. hogy ez területenként hol van, változó, de a család orvosa például biztosan tudja. ezt arra írtam, hogy sokan vagytok tesók, így nem biztos hogy mindenre annyi pénz jut, amennyi kéne. vagy, jelentkezz koleszos suliba, messze a családodtól (akár iratkozz át, ha tényleg gáz a helyzet) vagy tûrj amig lehet, amig önálló nem leszel... sajnálom h ilyen beszûkült a látóterük, biztos rossz lehet :S
Nem Jehovák, mert a Jehova, Isten neve. Biztos, hogy Jehova tanúihoz tartoznak? mert úgy tudom, hogy nem a védekezés tilos, hanem az abortusz. Sok Jehova tanúját ismerek, és tudom is tanitásukat, de olyanról nem tudok, hogy bárkit, fõleg a gyereküket gonosznak tartanák. Lehet, hogy még nem tudják teljesen a tanitást, és azért viselkednek igy? Megkérdezhetem hány éves vagy? Lehet, hogy alapból, szülõi felelõsségbõl nem akarnak téged engedni, mivel azt gondolják, hogy számodra igy jobb? 21 éves
szerintem is legjobb ilyen esetben a családsegítõ felkeresése vagy ha van rá lehetõséged akkor a kollégium. Elvileg a sulikban is lennie kell családsegítõnek vagy pszichológusnak, aki tud neked segíteni.
Gyanús a kérdezõ nekem is! Nyugodtan le lehet pontozni ez miatt engem is, attól még sokan el fogják olvasni! Annyit azért 15 évesen már tudni kellene, hogy nincsenek "Jehovák", fõleg ha a szülõk is azok, ahogy állítod. A másik a fogamzásgátlás tíltása, ami megint egy súlyos elszólás attól, aki Tanú környezetben él. Még nem válaszoltál mióta?! Utána helyesbítesz: nem "gonosz vagy csak bûnös" Valójában egyik sem! Ezeket még érdeklõdõk sem szokták már hinni, gondólni senkirõl, de te "Jehováknak" állítottad õket, tehát már Jehova Tanúi? És, ha már "megtérítettek minden rokont", akkor nem lehetnek érdeklõdõk sem, tehát már egy idelye ismerni kell nekük a Biblia ide vonatkozó tanításait! Ennél is inkább "furcsa". Mindenkit nem tudsz megvezetni!
kamu kerdes fogamzasgatlas megengedet nalluk csak az abortusz nem nem tartnak bunosnek mert szerintuk jezus bevallalta a buneinket es nem ettol vagytok szegenyek se mer az egyhazi hozzajarulas is onkentes!! szoval ha te ennyire csak rajuk probalod kenni a dolgokat akkor nem csodalom a huye heyzetedet!!!
Kedves Kérdezõ! Két dolgot javaslok: 1./ A parancsolat (Isten parancsolata) azt mondja: 2Móz. 20, 12 Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked! Ez mogfontolandó. 2./ Tartsd tiszteletbe a hitüket! Ami pedig azon véleményüket illeti, hogy bûnös vagy, s amit teszel az nem ok, hát... Ne gondold, hogy õk rosszat akarnak neked.
Én 17éves vagyok és anyám Jehova tanuja és köztünk pont emiattt nem mûködik az anya-lánya kommunikációs rendszer, mert amit én csinálok pl:elmegyek szórakozni barátokkal, szeretkezek barátommal, vagy szülinapot-karácsonyt-húsvétot stb. ünnepelek akkor az mind bûn és nem fogok bejutni a paradicsomban és hogy ezekkel szomorúságot okozok Jehovának..( szerencsére apum nem Jehova tanuja szóval így könnyebb )..amúgy én 15éves koromban mikor anyu pont ugyan ezeket csinálta velem megmondtam neki, hogy Jehova nem kényszerítene arra, hogy õt kövessem hanem azt szeretné, hogy magam találjam meg az utat hozzá és ahhoz tapasztalatok kellenek vagyis, hogy megtudjam mi helyes és mi nem, persze saját élettapasztalatok által..szóval hagyjon élni és hagyja hogy én magam döntsem el, hogy nekem melyik "út" a legjobb mert azzal ha rámerõszakolja Jehovát nem ér el semmit maximum azt, hogy mégjobban megutálom! És azóta békénhagy persze azért hallgatni szoktam, hogy így bûnös meg úgy bûnös, de elenged barátaimmal ha úgy alakul. Szóval szerintem mond el nekik ezeket talán rájuk is hatással lesz, SOK SIKERT!! :)
Tudod, ez nem olyan, mint a levegõ, hogy nélküle nem tudsz élni! Vannak társadalmak, ahol ez, vagy éppen a névnap, egyáltalán nem divat. Családonként változik az ehhez való ragaszkodás is. Egyébként lehetséges, hogy sok Tanú szülõ sokkal jobban szereti még szülinap nélkül is a gyermekét, mint néhány más, aki megünnepli! Mert pl. Ajándékot õk is vesznek, csak nem kényszerbõl, mert jön a sz.nap, hanem spontán, és szívbõl, akkor, amikor erre õszintén indíttatást éreznek. Másfelõl meg azok a hozzászólók, akik debileznek, inkább érveljenek, ha tudnak, de ha meg nem, csak magukat minõsítik, és a Tanúkat erõsítik!
Én már írtam egy választ, és azt mondom, ne csüggedj... kérj segítséget, ez nem állapot! ne haragudj, de ekkora debilek, hogy a saját gyerekük születésnapját nem ünneplik!! KITARTÁS!!
"Jól van az úgy, hogy anyukája folyamatosan szül mondván Isten akarja így?" Kedves hozzászóló! Ha figyelmesen elolvasod az elõzõ kommenteket is, erre a kérdésre kielégítõ választ találsz Jehova Tanúival kapcsolatban.
Uhh...õszinte részvétem.bírd idegekkel, aztán menekülj, költözz amilyen gyorsan csak tudsz.
Már háromszor irtam. Az egyik az volt, hogy a kérdésre(fogamzásgátlás) leirtam egy Jehova tanújának a válaszát. Nagyon lepontozták, pedig semmi elfogultság nélkül, sem az egyik oldalra, sem a másik oldalra, csak válaszoltam. Most végigolvastam az egészet, azt kellett tapasztaljam, hogy minden kérdést lepontoztak, pedig itt van már több, mint 30 válasz. Milyen emberek vagytok? Az nem igaz, hogy minden válasz ennyire rossz lenne. Szégyellhetnétek magatokat!
Láthatod, hogy itt nem a valóságra kíváncsiak a legtöbben, egyáltalán nem kíváncsiak, mi az igazság! A mocskolódás sokkal inkább bejön. Biztos ezt is lepontozzák, de nem baj. Ebbõl talán látszik, ki/kik írták a kérdést, azóta sem helyesbített, vagy reagált, még a legbarátibb javaslatra sem! Vajon a jó szándék vezérelte?
Megerõsítek néhány hozzászólót. Jehova Tanúi nem úgy gondolkodnak, mint a te szüleid(fogamzásgátlás;szobafogság, mert gonosz vagy...). Ha igazán segítségre van szükséged fordulj a felvigyázókhoz, õk majd talán a szüleid gondolkozását is kiigazítják s neked is adnak néhány jó tanácsot. Ha lehet olvasd el és válaszolj a kérdésekre, ezzel is bizonyítod, hogy igaz a történeted.
Mindenkinek írom a következõket: Nincs Jehova Biblia!!!! A Jehova Tanúi által kiadott Új Világ Biblia fordítás is ugyanolyan jó, mint a többi. Jehova Tanúi mindenféle Biblia fordítást elfogadnak és használnak. Amíg nem készült el az Új Világ fordítás, a Károli Gáspár-féle Bibliát használták, és sokszor használják most is. De a katolikus fordítás is éppen olyan jó.
"Nincs Jehova Biblia!!!!" Ezt most hogy érted? Ki Jehova? Egy elõzõ, ha jól emlékszem szintén lepontozott válaszban megtalálod.
Van különféle Biblia fordítás: pl. katolikus fordítás, Károli Gáspár-féle fordítás, van református, Káldi, ökumenikus és még sorolhatnám tovább. Ezek közé a különféle fordítások közé tartozik egy, a mai nyelven könnyen érthetõvé tett, Jehova Tanúi által fordított Biblia.Az ökumenikus is modern nyelvezetû. Ha volna Jehova Biblia, akkor az teljesen másról szólna, mint a többi fordítás. A Jehova Tanúi által kiadott biblia fordítás nem másítja meg az eredeti mondanivalót, csak modernebb nyelvezetet használ ennek a nagyszerû könyvnek a megértéséhez, hiszen ugye ma már nem beszélünk úgy, hogy "vala." A legtöbb Biblia fordításban egyébként megtalálható a Jehova név (Mózes 2. könyve 6. fejezet 3-as vers, vagy a Zsoltárok 83. fejezet 19-es versben) - Károli fordítású Bibliában is, pedig az nem "Jehova Biblia."
na szija figyelj ide annyit akarok nekedf mondani hogy a Jehova Tanuinál nincsolyan hogy nem lehet védekezni nagyon elvagy tájolava!! másodszor: abortuszt nem lehet csinálni szoval mond meg az anyukádnak hogy nyugottan lehet védekezni és igy meglehet akadájozni a 8-dik kisbaba világrajöttét!!!!! na szia
Legyél te is az.csak próbáld ki hogy egyszer elmész a gyülekezetbe.
Egyébként a kérdezõ is válaszólhatna azokra a kérdésekre, amiket feltettek neki.
Ha Tanú vagy akkor miért nem válaszolsz a kérdezõ kérdésére? Szóval mit tegyen? Ne ünnepleje meg a születésnapját? Jól van az úgy, hogy anyukája folyamatosan szül mondván Isten akarja így? Szóval hogy is van ez? mégis megérdemel valami választ a kötekedésen túl? Nem Vagy a felebaráti szeretet nem errõl szól? Túl nagy kérés ez tõlem?
A kérdező hozzászólása: 15 éves vagyok, az a baj hogy már az összes rokont is megtérítették ezzel a marhasággal. Nem gonosznak tartanak csak bûnös vagyok szerintük, mert olyanokat csinálok ami nekik nem elfogadott vagy tilos, pedig senkinek nem ártok semmivel, de mégis bûnös vagyok... pl jövõhéten szülinapom lesz és szeretném megünnepelni barátokkal, de náluk ez is tilos, így megint be leszek zárva, és hallgatom egész nap a hülyeségeiket :(
A kérdező hozzászólása: Azt mondták nekem hogy isten dönti el, ha nem akarná hogy gyerekük legyen akkor nem esne teherbe, vagy valami ilyesmit mondott. De mutassatok valami írást errõl, én szívesen megmutatom a szüleimnek ha félreértettek valamit, nem akarok már több tesót, így sincs már mibõl élnünk. Ez a vallás számomra akkor is egy nagy hülyeség marad, szinte minden tiltott vagy bûn...
"Azt mondták nekem hogy isten dönti el, ha nem akarná hogy gyerekük legyen akkor nem esne teherbe, vagy valami ilyesmit mondott." Ezt nem lehet félreérteni! Tudod melyik egyház a legismertebb a fogamzásgátlás tíltásában, amit egyébként a Biblia sehol sem tanít? Te egész másról beszélsz! No melyik?
Nem igazán értem, hogy miért akarod beosztani a családi költségvetést a szüleid helyett. Az egyedül az õ döntésük, hogy hány gyereket akarnak nevelni. Ennyi erõvel el is ihatnák a pénzt. Ha pedig olyan rossz otthon, valóban nem nagyon tehetsz mást, mint hogy te költözöl el valahogyan.
A lepontozott írásokra miért nincs válasz? Azok, akik ismerik Jehova Tanúit, vagy esetleg pont azok, szerintem egyértelmûen el tudják dönteni, mi az ami tényismeretbõl ered, és mi az, ami mocskolódás!
Én magam is Jehova tanúja vagyok! Eléggé nem vagy tisztában a dolgokkal! Elõször is nem tiltott dolog a védekezés.Sõt kell is mivel nálunk tiltott dolog az abortusz. Gondolj csak bele az már egy élõlény! Hidd el mások is nagyon szegények nem csak te! Nem biztos hogy ezért a szüleid a hibásak. Én ovodáskorom óta ebben a vallásban élek és én is voltam kamasz. Tudom mit érzel! De hidd el hogy késõbb hálás leszel azért amiért a szüleid megakartak óvni sok rossz dologtól amit ez a világ tudna neked nyújtaniBiztosan jehova Tanúi a szüleid?? Lehet kevered valamilyen más vallással, mert elég furcsa dolgokat írtál!
Az elõttem szóló szerintem ebben az esetben nagyon óvatosan fogalmazott, diplomatikus volt. Szerinted, lehet-e célja valakinek az, hogy ilyen spekulatív módon kikezdje Jehova Tanúit? Lehet, és ez már számtalanszor megtörtént! Persze, elõször jóhiszemûnek kell lenni, ez teljesen igaz! De olvasd el a lepontozott kritikákat is!
Persze, az is igaz, hogy bárki is tette fel ezt a kérdést, bármilyen céllal, legalább segített a Tanúknak abban, hogy mások, akik járatlanok ebben a kérdésben, megismerjenek néhány téves feltételezést!
Olvass fel neki cikkeket innét: http://vallaskritika.virtus.hu/ Kijózanítóak és hiteltérítõek. Kezd mondjuk ezzel: http://vallaskritika.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=1981
Õk a bûnösek és nem te. Jól helyre kellene tenni az agyukat. Nekem a nagynéném jehova, de már nem is tartjuk vele a kapcsolatot, sõt már a fiai sem. De õk nem voltak mindig jehovák? Valahogy nem értem, hogy téged hogy nem sikerült "behálózniuk"...
Szia! Kérlek az elõzõ válaszadóknak válaszolnál, kedves kérdezõ?! Némelyik tényleg érdekes okfejtés volt. Én lennék az, aki mondta, hogy próbál rákeresni a fogamzásgátlásos témára. Meg lett kérdezve az egyik Jehova tanúja. Ime a válasz tõle: -Miután a petesejt és a hímivarsejt egyesült, létrejött egy új élet, amit elpusztítani nem szabad. Olyan tabletták és eszközök, amelyek megakadályozzák ezt az egyesülést, tehát a megtermékenyülést, engedélyezettek. Amelyek elpusztítanák a létrejött új életet, azok viszont nem.
Szerintetek miért nem válaszól? Nekem van egy tippem!
Sajnos a Tanúknál él egy tanítás miszerint nincsenek ünnepeik ( se karácsony se húsvét sem születésnap). S ha jól értettem most épen az fáj a legjobban a kérdezõnek, hogy pl a születésnapját nem engedik megünnepelni neki. Kár fenn akadni ott, hogy tilos vagy sem náluk a fogamzásgátlás. Szerintem is félreértik az adott tanítást. S a mai világban nehéz 7-8 gyereket nevelni 1 fizetésbõl. Mert valószínû, hogy a kérdezõ anyukája folyamatosan GYEd-GYes-n van. Tehát ma korán szült akkor még életében nem dolgozott egy napot sem munkahelyen. A abba is felesleges bele kötni, hogy Jehováknak nevezi a szüleit magukat. Ma már ez a köznyelv és ha jól tudom õk is elfogadták, hogy így hívjuk õket röviden. Sajnos kedves kérdezõ nem tudok neked jobb tanácsot adni , mint a legelsõ válaszolók. 15 éves vagy ez egy nehéz korszak neked is és a családodnak is. Mindenki másképp látja a világot. Talán próbálj meg a tanításokról beszélni valakivel akiben megbízol és leülni a szüleiddel is beszélni arról te mit gondolsz. Ne rohand õket le azzal, hogy nem értesz velük egyet. Ha érdeklõdsz a hitük iránt kicsit másképp fognak rád nézni. Nem lesz könnyû meccse de meg kell próbálni. S talán tudsz magadban magatoknak valamilyen középutat kialakítani. S ha van kedved keress egy nem Jehova Bibliát és olvasgasd azt is:) )) Imádkozom érted! Egy ref. hitben nevelkedett hívõ.
A 'Jehovák' kifejezés akár tudja valaki, akár nem, mindenképpen sértõ! De nem ránk! Itt nem mi számítunk, hanem akire elõttem is többen hivatkoztak, hogy az õ istenük, a Biblia istenére igazán sértõ! Mi sem fogadjuk el, kedvesen helyesbítünk, ha nem túl intoleráns az illetõ. Éppen ezért, egy családban még azoktól sem jellemzõ egy ilyen szóhasználat, akik elpártoltak a hittõl, mert annyit már tudnak, hogy ez nem minket sért igazán. De rövid 'panaszában' a kérdezõ szinte mindenben mellé nyúlt! Egyébként attól, hogy a bibliát pl. károli fordította, hidd el, érdemes összevetni más fordításokkal, mert bár szép nagy munka volt tõlük, de néhány tanítás õket is befolyásolta.
en is 15 eves vagyok es en is jehova tanuja vagyok es nem vesztes semit az csak jot tesz neked

Igaz-e, hogy minden egyházat a sátán a markában tart, kivéve Jehova Tanúit?

A Jehova Tanúiról a következ?t találtam a neten:

Legjobb válasz: "Ilyen alapon a házasság is bálványimádás, vagy a gyereknevelés is az lenne, hiszen van olyan ember, aki a házastársát vagy a gyermekét Isten elé helyezi." Hát, ez vallásos megközelítésbõl már tényleg probléma, mert az "Isten, haza, család" nem csak egyszerû felsorolás, hanem a sorrendiséget is takarja. A keresztény szellemiség megköveteli, hogy Istent minden és mindenki elé helyezd.

"Ilyen alapon a házasság is bálványimádás, vagy a gyereknevelés is az lenne, hiszen van olyan ember, aki a házastársát vagy a gyermekét Isten elé helyezi." Hát, ez vallásos megközelítésbõl már tényleg probléma, mert az "Isten, haza, család" nem csak egyszerû felsorolás, hanem a sorrendiséget is takarja. A keresztény szellemiség megköveteli, hogy Istent minden és mindenki elé helyezd.
nem igaz, a jehovásokat is!
Már ne haragudj meg, de miért lenne egy zászló felvonása, vagy egy himnusz eléneklése bálványimádás és halálos bûn? Ezek szerintem simán beleférhetnek az egészséges hazaszeretetbe, nacionalizmus, meg bálványimádás nélkül. Azért mert vannak olyan emberek, akiknek ez bálványuk? Ilyen alapon a házasság is bálványimádás, vagy a gyereknevelés is az lenne, hiszen van olyan ember, aki a házastársát vagy a gyermekét Isten elé helyezi.
Na látjátok, ennek nincs értelme! Csak játszunk a szavakkal! Mindenki azt állít, amit akar, de mikor bizonyításról van szó, már akadnak kétségek. Ha nem tudunk õszintén érvelni, hanem elfogultan állítjuk a magunk igazát, az valahogy nem meggyõzõ, komolytalan. Egy elõzõ kérdésben valaki kérdezte, mi a különbség a tanúk és a katolikusok között, valaki fel is sorolta a fõbb eltéréseket. De az kit érdekel, miért? Azt már kényes lenne boncolgatni?
Jehova Tanúi gyakran utalnak vissza az elsõ keresztényekre, akik állítólag kb. azon jellemzõkkel bírtak, mint a kérdezõ pontosításában közöltek. Sõt, ezt még lehetne fokozni!
Ez is egy érvelési forma, de ezt bárki elmondhatja, bárkirõl, ha éppen olyan kedve van. De attól az még nem igaz, mert sokan ellene vannak!
Pont úgy igaz, mint hogy senki sem üdvözülhet, aki nem a keresztény anyaszentegyházban hisz.

Jehova tanúi. Mostanában hallottam, hogy a paradicsomban már nem fogtok húst enni, mert nem fogtok állatokat ölni (? )

Igen ám, de ennyi er?vel nem lesz semmilyen étel amiben növények, gyümölcsök vannak? Ha megeszitek azt, ugyanúgy megölitek a növényt. Nem lesz papír? Hisz az is fából van... És az el?állításához márpedig szükség van fára.

Legjobb válasz: Miért nem tartjuk tiszteletben h ki és milyen módon tiszteli v szereti Istent??!!! Jehova,Krisna,Allah .Nem mindegy?? Egy az Isten !!!

Miért nem tartjuk tiszteletben h ki és milyen módon tiszteli v szereti Istent??!!! Jehova, Krisna, Allah .Nem mindegy?? Egy az Isten !!!
Jaj, hát ott a paradicsomban enni sem kell, minek? Örökké fogsz élni, nem halhatsz éhen. Mondjuk engem jobban érdekelne, öregedni fognak ott az emberek vagy mindenki mondjuk 30 éves lesz? Vagy 30 éves korig öregszik és aztán úgy marad? És lehet majd ott szaporodni vagy csak ez pár tízezer ember fog ott élni meg az oroszlánok? És mondjuk 200 év után nem lesz unalmas dögleni a nyugágyba egy oroszlánt simogatva? Szerintem ez még kicsit kidolgozatlan. És már az alapító is meghalt így ez már így is marad.
Tudjuk. Már folyamatban van az áttérés a Bibliából vett részletekre.
A kérdező hozzászólása: Úgy gondolom nem a kérdésre válaszoltál. Mindenkinek a magán véleménye mit gondol a vallásról, Istenrõl. Én feltettem egy kérdést amit egyszerûen nem értek.
Én Jehova Tanúja vagyok. Az, hogy az új világban lesz-e hús evés, azt nem tudhatjuk még pontosan. Mivel Jehova eredetileg nem arra alkotta az állatokat, hogy megegyük a husukat, de késõbb mégis megengedte. Tehát ebben a kérdésben nincs konkrét válasz, hanem csak az, hogy legyünk ott és megtudjuk

Jehova Tanúi tényleg hagynák meghalni családtagjaikat/gyerekeiket, abban az esetben, mikor már CSAK a vérátömlesztés menthetné meg az életüket?

Egy baleset jutott az eszembe, vagy egy szülő nő esete, ahol komplikációk adódtak, és egyedül a transzfúzió ad esélyt a további életre. Úgy gondolom, hogy ezek nem extrém példák, hanem (sajnos) mindennap előfordulhatnak ilyen események.

Legjobb válasz: Tényleg! Ez így igaz. A lelkiismeretüket símán azzal csillapítják, hogy Jehova így akarta.

Tényleg! Ez így igaz. A lelkiismeretüket símán azzal csillapítják, hogy Jehova így akarta.
Elvileg igen. De a gyakorlatban biztos van olyan, hogy az éles helyzetben a szülõ szeretet gyõz az ilyen hülyeségek felett. Úgy tudom, hogy a Tanúk hordanak maguknál egy kártyát, amin rajta van, hogy nem kaphatnak vért. (Kérdés persze, hogy az életmentõ mûtét elõtt az orvos átkutatja-e a pénztárcájukat.) Olyan biztosan elõfordul, hogy egy nagykorú ember azért hal meg, mert nem fogadta el a vért, de ha a szülõ a kiskorú gyerekének a kezelését visszautasítja, aki ezért meghal, az szerintem még büntetõjogi kérdéseket is felvet. Bár ebben nem vagyok biztos, nem vagyok jogász.
Ez nem egyház hanem bohóckodás egy semmi vallás semmi értelemmel utálom mindet fõleg az ilyen h*lye szabályok miatt!
Igen. Õk ellenzik a vérátültetést.
Vajon mennyire tiszta azoknak a lelkiismerete, akik felületesen alkotnak véleményt valamirõl, akik csak köpködni járnak ide???
itt hol voltak az alternatív módszerek agyaskám? http://index.hu/bulvar/jehov2318/
És itt túl sok volt a gyerek! Még õk perelnek, menjenek az anyjukba, megmentették a gyereküket..... http://www.hirextra.hu/2007/04/17/veratomlesztes-miatt-perel..
te 25-ös! van neked gyereked? mert kétlem, ha van nézz a szemébe és mond meg neki, ha vérre lenne szükséged gyermekem én hagynálak meghalni. Elmebetegek vagytok mind!
Hát én leszarom az okoskodást. Megyek vért adni, haverom apja korházban, megégett, mentjük ameddig menthetõ. Ti meg csak fizessetek a testvér pénztárnak, mert vér nélkül nem lehet élni. És mi van azzal a Tanúval, akinek szar a veséje, és 3 naponta át kell mosni a vérét? Na tényleg indulok.
"De továbbra is várjuk a választ: Ha CSAK a vérátömlesztés menthetné meg a te, vagy valamely szeretted életét, engedélyeznéd-e?" Kedves Gaebrol! És még minket neveztek "fanatikusnak"??? Tudod mit csinálsz? FANATIKUSAN mantrázol egy felületes ismeretre alapozott kérdést, melyre egy seregnyi pontos választ kaptál. Minõsíted magad alaposan lefelé... :) "És ez egy egyszerû eldöntendõ kérdés, ennyi ismerete azért remélem, még egy Tanúnak is van a világról, hogy ennek a fogalomnak a jelentését ismeri. Szóval igen, vagy nem?" Nagy hiba a másik nagyképû lebecsülése - még egy Gaebrolnak is! :) )
A kérdező hozzászólása: Érdekelne egy olyan felmérés, ahol az utca emberét kérdeznék, meg, hogy hagynák-e meghalni családtagjaikat/gyerekeiket, abban az esetben, mikor már CSAK a vérátömlesztés menthetné meg az életüket? Biztosra veszem a válaszukat, hogy NEMMEL válaszolnának. A következõ kérdésem pedig az lenne, hogy belépnének-e egy olyan vallásos közösségbe, ahol azt tanítják, hogy MÉG ebben az esetben sem szabad vérátömlesztést alkalmazni? Ebben az esetben is biztosra venném, hogy NEMMEL válaszolnának! Biztosra veszem, hogy Jehova tanúi is hasonlóan gondolkoztak, mielõtt kapcsolatba kerültek ezzel a vallásos csoporttal!
Én is! De õk hagynák meghalni, de nem merik ezt így nyíltan kijelenteni. Képmutató banda!
A kérdező hozzászólása: Javítanám magamat! Engedélyezném a vérátömlesztést életmentõ esetben! Amennyiben nem ennyire sürgõs, akkor pedig az alternatív megoldások közül választanék!
A kérdező hozzászólása: Én is Igennel válaszolnék!
Igen!
"De ROSSZ és MANIPULATÍV kérdésre nem igen/nem a válasz!!! Ezt csak ti szeretnétek." Inkább csak te szeretnél kitérni a számodra kényes kérdés elõl, gondolom mert ha egy kicsit is belegondolnál, magadtól is sejted, hogy túl megrázó lenne az eredmény számodra. De továbbra is várjuk a választ: Ha CSAK a vérátömlesztés menthetné meg a te, vagy valamely szeretted életét, engedélyeznéd-e? És ez egy egyszerû eldöntendõ kérdés, ennyi ismerete azért remélem, még egy Tanúnak is van a világról, hogy ennek a fogalomnak a jelentését ismeri. Szóval igen, vagy nem?
Kedves kérdezõ, már hiába jössz a szellemi szemétdombjaiddal, mert annak a hitnek a helyessége, melyet Jehova Tanúi a Biblia alapján fejlesztettek ki a vérkérdés kapcsán, nem kérdés már, hiszen a gyakorlat is igazolja a helyességét és ésszerûségét! Pedig ez a parancs Istentõl egyértelmûen ERKÖLCSI parancs, nem pedig a fiziológiai jellegû.
"És mióta objektív és nem elfogult dolog kitérni a válasz elõl? A választ vagy IGEN vagy NEM, ehelyett féloldalakat írtok arról, ami nem is ide tartozik!" De ROSSZ és MANIPULATÍV kérdésre nem igen/nem a válasz!!! Ezt csak ti szeretnétek. "Ja és abban igazad van, hogy a doki nem tudja garantálni a túlélésedet a vérrel, DE ANÉLKÜL SEM TUDJA GARANTÁLNI!!!" De mégis sokkal nagyobb a siker (pl. az életben maradás) esélye! "Igen lehet, hogy az alternatív jobb, de ez még jogosít fel arra, hogy "megfoszt" tõlünk a választás jogát!" SENKI SEM foszt meg téged semmitõl, mit akarsz már megint beadni az olvasóknak?! Ugyanúgy jogod van választani jó és rossz között, káros, nem káros között, mint abban, hogy dohányzol, nem dohányzol. "Ha neked nem kell vér akkor ne fogadd el, de minket hagyj békén és azokat is akik kaptak vért mégis eléltek 70-80 éves korukig!" Ki kényszerít arra, hogy fogadd el a JOBB módszert???? Senki! Isten sem kényszerít senkit, de igyekszik felvilágosítani a következményekrõl. Ja, hogy nem hal bele mindenki egy trafóba? Ez kb. olyan érv, mint az, hogy "nyugodtan dohányozz, mert vannak, akik megérik a 80-90 évet is", röhej.
# 55: Fõleg nem egy olyan egyház esetében, amelynek van egy hivatalos honlapja, ahol tájékoztatást kaphatsz az ilyen ügyeket illetõen is: http://www.jw.org
25_ös. Igen vagy nem?
Kedves 53-as válaszoló! Az félretájékozottság nem erény!
ezt is olvassátok el, tanúlságos http://users.atw.hu/xjt/ths.html
na ezt vajon, hogy töltenétek ki, mert az alján az szerepel, hogy csak életmentés esetén alkalmazhat a kórház vért. szóval?????
http://gyermeksziv.hu/jehova.pdf lemaradt az elöbbirõl
Az álmaidban elõzõ :D
Ha végigolvasod, valójában a Biblia rakja helyre az illetõt, hiszen messzemenõen cáfol minden olyan próbálkozást, mely a vér állítólagos "gyógyításban" való jogosultságát igazolná.
Jehova Tanúi, nem utasítanák el a vért, ha a Biblia ezt nem kérné. A cselekedetek, ami Krisztus követõinek, azaz a keresztényeknek íródott, azt írja, hogy "tartózkodjatok ... a vértõl" Cselekedetek 15:28, 29. Mi úgy döntöttünk, hogy engedelmeskedünk Istennek mindenben. Különben mennyire volna az odaadásunk komoly? Mert nem lehet az kimagyarázni, hogy "tartózkodjatok". Mindegyik fordítás a görögrõl, ezt a szót adja vissza. Jehova Tanúi úgy gondolják, hogy (Példabeszédek 21:30) . . .Nincs bölcsesség, nincs tisztánlátás és nincs tanács Jehovával szemben. . . Ezért, ha jehova azt mondja, hogy ne fogyasszunk vért, mi nem fogunk fogyasztani, bármit is mondanak az emberek.
Pontosan így van, ÉLETEKRÕL VAN SZÓ. Amit ti minden jel szerint kevésbé vesztek figyelembe, mint a Tanúk, mert olyan módszert erõltettek, mely sok-sok ember éltéért volt már eddig is felelõs, és mindent el kéne követni, hogy ne egy ilyen módszert alkalmazzunk "életmentõként"!!! A rosszindulatotok pedig kiválóan minõsít benneteket, már bocs. És még ti beszéltek az "életek" magasabb rendû védelmérõl, na errõl ennyit!
Remélem hamarosan észhez térit valamilyen tragédia, mert érzéketlen tuskó vagy, mint a többi tanú
Mondtam én, hogy beteg vagy! Itt emberek életérõl beszélünk, ami persze neked csöpögõs érzelem, hát kívánom neked, hogy szüksége legyen valakinek a családodból vérre, aztán, majd beszélgethetünk az alternatív módszerekrõl ha meghalt!
Tehát pontosabban: "Csak az "is" felesleges a mondatban! "
Te elmebeteg vagy! Úgy látom a pszichiátrián te is megbetegedtél! Az agyad 25 %-át használod!
"Jehova Tanúi semmiképpen sem szeretnék, ha elveszítenék a hozzátartozójukat. Bizonyított tény, hogy egy beteg szervezetnek milyen nehéz befogadni az idegen vért. Néha kiszámíthatatlanul, egyszer csak besárgulnak. nem lehet elõre tudni, hogy egy beteg szervezete hogyan reagál. Súlyos vérveszteség esetén, a vér térfogatnövelése. Ezért ma már nagyon jó vérpótló, azaz vérhígító készítmények vannak, amit a beteg szervezet könnyen befogad." Igen, ismerem én is ezeket a vérhígító készítményeket. Egyszerû mûtétek esetén nem is kell komoly dologra gondolni, egyszerû vizes sóoldatot bekötnek a páciensnek infúzióba, és tökéletesen komplikációmentesen mûködik is a dolog. De van valami, amit egyetlen ilyen készítmény sem tud helyettesíteni: a vérplazma alakos elemeit. Mert vérveszteség esetén az egy dolog, hogy maga a vértérfogat lecsökken. Ez valóban ellensúlyozható sokféle vérmentes módszerrel. De a vérlemezkék, vértestek, fehérvérsejtek nem fognak csak úgy varázsütésre pótlódni, ezek hosszú napok alatt cserélõdnek csak ki, vagy éppen termelõdnek újra. Márpedig ezek hiánya bizonyos mennyiség alatt egyszerûen fulladáshoz vezet (most pontosan nem tudom, milyen mennyiségû veszteség esetén, hülyeséget meg nem akarok mondani... majd utánanézek, ha érdekel valakit), mert a szervezetben nem cserélõdik ki a megfelelõ mennyiségû légzési gáz. Szóval a vér nélküli módszerek is nagyon jók, ezt valóban rengeteg statisztika támasztja alá, de ahogy semmilyen más módszer sem, ezek sem mindenhatóak. Nem létezik olyan eljárás az orvoslásban, amit bármikor, bármilyen helyzetben alkalmazni lehetne. Például a kérdés esetében, vért csak kis mennyiségben lehet térfogatkitöltõ anyagokkal pótolni. Hirtelen, nagyobb mennyiségû veszteség esetén nincs alternatív megoldás, hisz nem létezik, vagy legalábbis nem tudunk olyan vegyületrõl, ami alkalmas lenne a vérplazma helyettesítésére. Ilyenkor ennyi a helyzet, vagy pótoljuk, legalább részben az elvesztett vért, vagy a delikvens rövid idõn belül megfullad. És ilyenkor hiába érvel azzal a felháborodott 25%-os barátunk is, hogy a vér nélküli mûtétek jótékony hatásai bizonyítottak... ez olyan, mintha a fejfájós embernek nem azt javasolnák, hogy vegyen be egy Aspirint, hanem hogy mûtsük meg vér nélkül, hisz az hatékony. Lehet, ha jól használják, minden lehet hatékony. De a fejfájósnak nem erre van szüksége! Ahogy a sok vért vesztett embernek sem térfogatkitöltõ folyadékokra van szüksége! És ilyenkor nem segít a statisztika sem, hogy a vértranszfúzión átesett betegek hány százalékánál lépnek fel komplikációk... hisz ha valakinek vérre van szüksége, de ennek ellenére sem kap, akkor viszont nagyon világos 100%-os a halálozási arány. Akkor most melyiknek is van értelme?
Belinkeltem egy csomó történetet amikor is a vér elutasítása halállal járt. erre miért írtok hülyeségeket, talán így volt jó? Megint mellébeszéltek, mint mindig. A kérdésemre mit válaszolsz 25%-os? Amikor a besárgult gyereknek agykárosodása lehet ha nem kap vért? te bevállalnád?? Ezt az annyira reklámozott testvér egészségpénztár oldaláról linkeltem, aminek én is tagja vagyok.
Jehova Tanúi arról ismertek, hogy betartják a biblia parancsait. tehát ha azt írja hogy: "tartózkodjatok a vértõl" Õk nem gondolják úgy, hogy hát megenni nem ehetik, de ereikbe beengedhetik. Nyilván, ha egy orvos azt mondja egy alkoholistának, hogy tartózkodjon az alkoholtól, az illetõ nem fog úgy érvelni, hogy perfúzión keresztûl azért kaphat. Jehova Tanúi minden elé helyezik azt, hogy megfeleljenek Istennek. Az egy másik kérdés, hogy Isten mért tiltotta meg a vér fogyasztását.Ha valakit érdekel szívesen válaszolok, természetesen tisztelek minden kommentelõt, és nem állt szándékomban senkit sem bántani.
Jehova Tanúi semmiképpen sem szeretnék, ha elveszítenék a hozzátartozójukat. Bizonyított tény, hogy egy beteg szervezetnek milyen nehéz befogadni az idegen vért. Néha kiszámíthatatlanul, egyszer csak besárgulnak. nem lehet elõre tudni, hogy egy beteg szervezete hogyan reagál. Súlyos vérveszteség esetén, a vér térfogatnövelése. Ezért ma már nagyon jó vérpótló, azaz vérhígító készítmények vannak, amit a beteg szervezet könnyen befogad.
Kedves 82-es! Talán éppen te nem tiszteled mások tõled eltérõ véleményét??? Mert hogy én nem kényszerítek senkit Isten Szava tanításának elfogadására, MINDENKI a saját józan belátása szerint és alapos ismeretének a birtokában dönt. De ti nem vagytok korrektek, mert hamis állításból indultok ki, és erre a rossz alapra akartok várat építeni! ------ Aha kedves kérdezõ! Leesett? És mikor ismered el a vagy/vagy érvelésed tarthatatlanságát? "Ilyen érvelés az is, hogy „vagy benne vagy a mai megmentést jelentõ bárkában, a szervezetben, vagy nem jutsz át az új világba"." Persze, csak ne keverjük össze a tökéletlen emberi tudomány sok-sok kiigazításra szoruló, gyakran nagyon is relatív "igazságát", Isten igazságával. Egy tökéletlen, de felelõsségteljes orvos NEM FOGLALHATNA ILYEN MEREVEN ÁLLÁST egy ilyen sok kárt és tragédiát okozó orvosi eljárás mellett, mert már számtalanszor bebizonyosodott, hogy ezen orvosoknak NEM LETT IGAZUK! Ugyanis orvos és orvos között is hatalmas különbség van, és attól, hogy egy doki nem ismer más, legalább olyan hatékonyságú, de biztonságosabb, vagy jobb megoldást az adott esetben, még nem jelenti azt, hogy nincs is. "A vagy/vagy érvelésnek két csapdája van. A (1.) választási lehetõségeket leszûkíti, mintha nem lenne harmadik vagy negyedik út, csak a pusztulás és a romlás" Reménytelen választás tõled most a Tanúk álláspontját támadni, mert ugyanis az a Biblia álláspontja is, így Isten Szavával vitatkozol. Mellesleg abban biztos lehetsz, hogy a hûségesek megmentésében NEM LESZ MÁS lehetõség, csak az, amit a Biblia feltár. "vagy amit a másik oldalra állítanak követelményként, legtöbbször a szektás vezetõ parancsát." Legtöbbször, de NEM MINDIG! Azt pedig sohasem fogod tudni megcáfolni, hogy Jehova Tanúi a BIBLIA PARANCSA szerint élnek, és nem emberek parancsa szerint. "Ilyenkor elfeledkeznek arról, hogy (2). a pusztulás elkerüléséhez a Biblia nem egy szektavezér vagy emberi vezetõ felé tanúsított engedelmességet kér tõlünk." Igen, ilyenkor, és legtöbbször elfeledkeznek arról... - és ez még a világ legnagyobb szektájára is igaz! (ugye tudod melyik az?) :) "Azt feltételezi a vagy/vagy érvelés alkalmazója, hogy az õ megoldásán kívül nincs semmilyen más, csak õ egyedül képviseli az igazságot." Hány tudós és felfedezõ nem fogadta meg az ilyen szûklátókörõ egyének tanácsát, mint a tiéd, hanem KITARTOTTAK a saját felfedezéseik mellett, még esetleg a karrierjük vagy az életük árán is!!! És sokszor nekik lett igazuk. Ugye nem az a helytelen, ha valaki szilárdan hiszi azt, amit hisz (tehát kizárólagos), hanem az, ha nem tudja igazolni és a valóságtól elrugaszkodott marhaságban hisz??? "Az ilyen küldetéstudattal rendelkezõ politikusok lesznek a legvéresebb diktátorok." A politika nem Isten eszköze arra, hogy elhozza Királyságát. De mégsem mondható az, hogy minden küldetéstudattal rendelkezõ politikus véreskezû diktátor lenne, sõt nyilvánvaló, hogy kisebbségben vannak az ilyenek. Semmi baj sincs a "küldetéstudattal", ha a cél nemes és Isten akaratával összhangban van!!
Olvasgattam a 25%-os kommentelõ hozzászólásait, itt és más kérdések kapcsán is... Az a véleményem, hogy nem tisztel senkit és semmit, ami nem egyezik a saját véleményével vagy az Õrtorony Társulat tanításaival! Egy egyszerû Õrtorony katona! Talán a Szervezet kérte meg, hogy ezen a fórumon legyen az Õrtorony egyik "bástyája"?
Tanuk! Mizu a mûvesekezeléssel? Gondolom, azt sem engedélyezi a fõtanács, amelyik a hülye szabályait hozza. Hagytok inkább meghalni egy embert? Vagy a saját vérét áramoltathatja egy gép? Ugyanis mûtétnél az elõzõleg levett saját vér visszaadását sem engedélyezik. A legostobább szekta, ami létezik.
kedves 25-ös az a testvér pénztárról van, mit is írt az orvos a sárgaságos gyermekének??? Bemásolnád ide??? http://www.tvep.hu/az-orvos-valaszol
Ebben a részben a bálványimádásról van szó. Az idegen vér azt jelenti, hogy ne imádjatok idegen istenséget, és véráldozatot ne mutassatok nékik. Egyébként ez a baj ezzel a Jehova Tanúi gyülivel. Kiragad a könyvbõl egy mondatot, mit mondatot, mondattöredéket, és azt veszi alapul. Szövegkörnyezet? Az nincsen, maximum az Õrtorony, amit a távoli Amerikában írnak. Kritikát nem viselnek, és az Õrtorony által félremagyarázzák a Biblia tanítását- Õrtornyot emberek írják, és õk nem tévedhetetlenek, és õk mondják meg, hogy ezt a részt hogyan kell értelmeznetek, ami egy agyrém.
Az egyház jelenlegi, hivatalos álláspontja az, hogy a gyerekek életének megmentése érdekében engedélyezett. Az más kérdés, hogy a híveik tudnak e errõl a módosításról.
A kérdező hozzászólása: 25%-os és minden Jehova Tanúnak! Ha itt a fórumon nem is meritek nyíltan megválaszolni a kérdésemet, egy IGENNEL vagy egy NEMMEL, akkor legalább magatokban tegyétek meg ezt...
A kérdező hozzászólása: Jól értem, hogy Te akkor a fenti kérdésemre NEMMEl válaszolnál?
A transzplantációnak is megvannak a veszélyei, ma már mégsem tiltják. Ezt mivel magyarázod?
"ha valaki hirtelen sok vért veszít, akkor vért KELL kapnia, különben a szervezete besokkol, és az illetõ biztosan meghal!" Az alapszintû biológiától azért kicsit jobban utána kéne annak nézni, amit leírsz, mert az lehet nagyon kevés, mint most is. Nagy vérveszteség esetén is kiválóan mûködik a alternatív anyagokkal történõ folyadékpótlás, nem is beszélve a szervezet kiváló oxigén-szint ellensúlyozó képességérõl. Ha meg nem menthetõ meg a sérült a veszélytelenebb és a szervezet számára is jobban tolerálhatóbb (az idegen vérhez képest mindenképp) módszerekkel, akkor a vérrel sem fog menni, mert a közhiedelemmel ellentétben az sem csodaszer, sõt! A rövid és hosszútávú kockázati tényezõkkel egyértelmûen csak veszélyesebb.
A tanúk még azt tanulták 1940-ben, hogy a vérátömlesztés egyenesen javasolt, és hõstettnek nyilvánul az elfogadása!
A tanúk pl. a transzplantáció kérdésében már revidiálták saját, régen tiltó rendelkezéseiket, ma már lelkiismereti kérdésként kezelik. Úgy alakítgatják saját szabályaikat, ahogy akarják. Addig viszont tûzzel vassal védik, szajkózzák papagáj módjára, gondolkodás nélkül, amit a véneik parancsolnak. Érveket ne várj tõlük.
Bibliai alap Jehova Tanúi vérrel kapcsolatos álláspontjában nem önmagában a vér elutasítása a kérdés. Jehova Tanúinak a kifogásolt álláspontja az életmentõ beavatkozás elutasítása. Vannak helyzetek, amikor az élet megmentése csak a vérrel lehetséges. A helyzet alatt nem egy orvosi esetet értünk, hanem technikai felszereltséget, szakmai hozzáértést, pénzt, stb. Például egy konkrét eset (pl.: szervátültetés) megoldható elvileg vér nélkül. De nem biztos, hogy a szükséges felszerelések, eszközök illetve az orvosi szakértelem ott is van. Vannak olyan országok, ahol a lézersebészet és a sugársebészet elérhetetlen, ill. csak a nagyon gazdagok elõjoga. A kérdés tehát nem az: "tiltja-e a Biblia a vérátömlesztést?" hanem: "Egy olyan esetben amikor az élet megmentése csak vértranszfúzióval történhet meg, van-e bibliai alapja a kezelés elutasításának?".
Egyenes igen/nem választ nem fogsz kapni egyik tanútól sem, hanem csak a szokásos idióta terelést megfûszerezve õrtorony baromságokkal.
A kérdező hozzászólása: Szívesen beszélgetnék magyar Jehova Tanú orvossal a fenti kérdésem kapcsán! Kérlek, add meg az elérhetõségét!
A kérdező hozzászólása: Ez a "szakértõi" felsorolásod még mindig nem a kérdésemre adnak választ!
Van Jehova Tanú orvos, nem is kevés, köztük sebészek is! Itt valamelyik kérdésnél tettem közzé a tapasztalatait, rövid élettörténetét, kb. két hete. De ha itthon éppen nem Tanú orvos mondja ugyanazt, az nem jó?
"Nagyon komoly félretájékozottság, az "amikor már CSAK a vér mentené meg az életedet" címû mítosz." Ebben nincs semmi mítosz, ha valaki hirtelen sok vért veszít, akkor vért KELL kapnia, különben a szervezete besokkol, és az illetõ biztosan meghal! Nincs ebben semmi különleges, alapszintû biológiai, anatómiai vagy egészségügyi tudás bármelyike elég kéne hogy legyen, hogy ezt az ember felfogja. Ilyen esetben nincs alternatív módszer, hirtelen, nagy mennyiségû vér elvesztésekor ezt a vért valahonnan pótolni kell! Gondolkozni nem ártana, mielõtt mítoszokról és egyéb hülyeségekrõl magyaráznál!
Van jehovista orvos? Az hogy gyógyít?
A kérdező hozzászólása: Jó lenne ezt a témát alaposabban körbe járni! Miért nem nyilatkozik legalább egy magyar Jehova tanúja orvos az adott témában? Én tõle szeretnék egyértelmû választ hallani a kérdésemre.
Ne terelj kedves kérdezõ, ne terelj - a kérdésedre is kaptál választ!
A kérdező hozzászólása: Dr Mikola István válaszát miért kevered ide? Egyáltalán nem a kérdésemre ad választ!
A kérdező hozzászólása: az lemaradt, hogy az egyház tagjai meg, hogyan tudnak ezzel a tudattal együtt élni?
Látom megy az õrült félretájékoztatása a népnek! NEM LELKIISMERETI kérdés, hanem bibliai tiltó parancs, mint pl. a paráznaságnak... Aki itt "egyetlen életmentõ vérrõl" papol, az nincs tisztában azzal, hogy olyan nincs! De ellenben olyan van, hogy nagyobb a rossz vércs., vagy a fertõzések következtében bekövetkezõ haláleset, vagy súlyos, akár maradandó egészségkárosodás kockázata. Ezért mondhatjuk, hogy Jehova Tanúi és sokan (egyre többen) mások is JOBB és színvonalasabb orvosi ellátást kapnak annak következtében, hogy nem fogadnak el idegen vért.
Videó ajánló a téma kapcsán! http://www.youtube.com/watch?v=Pm_YdlJ2bck
Az allogén vér NEM AZ EGYETLEN életmentõ megoldás, és nem is a legolcsóbb, nem is a legegyszerûbb és sokkal kevésbé biztonságos, mint az alternatív eljárások, mindig is sokkal több súlyos és halálos következménnyel járt, mint a gondosan és szakértelemmel kivitelezett alternatív módszerek!!!
A kérdező hozzászólása: Köszönöm mindenkinek a válaszát! Tartalmas kommenteket is olvashattam, különösen sörpocak írását tartom nagyon is igényesnek! Sok dologban egyetértek Jehova Tanúi nézetével, hogy alternatív megoldásokban is érdemes gondolkodni, a beteg lehetõ leggondosabb ellátása érdekében. A kérdésem azonban nem elrugaszkodott, hanem nagyon is valóságszerû... Az, hogy a vérátömlesztés alkalmazása életmentõ esetben, valóban életben tartja-e az embert, ezzel most nem foglalkozom, mivel nem ez volt a kérdésem. Megjegyezném, hogy az Õrtorony is lassan már a vér minden elemét engedélyezi bevinni a szervezetbe külön-külön.
És mióta objektív és nem elfogult dolog kitérni a válasz elõl? A választ vagy IGEN vagy NEM, ehelyett féloldalakat írtok arról, ami nem is ide tartozik! Ja és abban igazad van, hogy a doki nem tudja garantálni a túlélésedet a vérrel, DE ANÉLKÜL SEM TUDJA GARANTÁLNI!!! Ekkora badarságot ne írj mert ez csak megtévesztés! Igen lehet, hogy az alternatív jobb, de ez még jogosít fel arra, hogy "megfoszt" tõlünk a választás jogát! Ha neked nem kell vér akkor ne fogadd el, de minket hagyj békén és azokat is akik kaptak vért mégis eléltek 70-80 éves korukig!
Nekem is tetszik, ha többféle megoldás közül lehet választani egy olyan helyzetben, ahol nem azonnali életmentésrõl van szó, hanem van idõ átgondolni az orvosnak és a páciensének az adott helyzetet.
Valami nagyon fontosat elfelejtettem leírni: Ha egy elõre megbeszélt mûtétrõl van szó, akkor minden további nélkül lehet ilyen alternatív módszereket használni. Ezt sokkalta inkább tolerálható mit sem, hogy meghaljon pl.egy gyermek mert megvonták tõle a vért vallási okokból.
Nem fognak a kerdesre valaszolni ez jellemzo, senki nem mondta azt, hogy nincsenek alternativ modszerek es nem is ez volt a kerdes, de ne varj ra valaszt mert nem fogsz kapni.
A kérdező hozzászólása: Már sokadszorra írtam neked, hogy a feltett kérdésre adj választ. Ne kutatási eredményekrõl írj, meg mit tudom én mirõl, hanem hagynád-e meghalni a gyerekedet, ha már csak a vérátömlesztés menthetné meg az életét vagy mégis engedélyeznéd, hogy életben maradjon? Pl. egy baleset esetén könnyedén szembesülhet az ember egy ilyen kérdéssel...
"Vajon, akkor miért is tanított olyat az Õrtorony 1940-ben, hogy a vérátömlesztés elfogadása HÕSTETT a tagjai között?" MIÉRT NEM NÉZTEK UTÁNA a vérmentes kezelés mestereinél, akik gyakorlói annak, amirõl beszélnek? Ma már EGYÉRTELMÛEN állást lehet foglalni a kérdésben (méghozzá a vértrafóval szemben!), melyet sajnos sok-sok élet árán és generációváltás után fognak elismerni csak sokan. Csak az baj, hogy az emberek többségében a felületességük és felelõtlenségük következtében döntenek rosszul!!!
Talan 50 ev mulva ismet hostett lessz a transzfuzio, ki tudja?
A kérdező hozzászólása: Vajon, akkor miért is tanított olyat az Õrtorony 1940-ben, hogy a vérátömlesztés elfogadása HÕSTETT a tagjai között?
"Igen, mivel rengetegszer adódnak olyan esetek, hogy a vértranszfúzió az EGYETLEN megoldás, nem csak a beteg gyógyulása érdekében, hanem például hogy az autóbalesetet szenvedett, sok vért vesztett áldozat egyáltalán túlélje az utat a kórházig." A mentõben nem kapsz vért, hiába könyörögsz! Ezt nem tudtad? :) "A vér alakos elemeit a szervezet nagyon lassan, napok alatt képes újratermelni." Erre való pl. az EPO, ha szükség van rá. "Hirtelen, nagy mennyiségû vérveszteség esetén a megmaradt kevés vér nem képes ellátni már az alapvetõ, szállítási funkcióját sem rendesen, és ilyenkor az ember élete perceken múlhat, nem napokon." Ha nem állítják el a vérzést és nem pótolják a folyadékot, akkor igen. De ha mindez megvan és nincs az élettel összeegyeztethetetlen sérülés, akkor kiválóan túl lehet élni - alkalmazva persze a szükség szerinti alternatív módszereket. És ez az eljárás nem rendelkezik az idegen vérbõl származó semmiféle, cseppet sem elhanyagolható veszélyforrással!!! Ez az egész téma, ilyen bigott ellenállással azért nagyon visszatetszõ, mert aki egy kicsit is tájékozottabb a kérdésben, az tudja, hogy sokkal több elõnye, mint kockázata van a vérmentes gyógyászatnak. Mégis akkor mi késztet itt néhányakat arra, hogy egy mindenképpen károsabb és költségesebb módszert erõltessenek?! :)
"A kérdés úgy van feltéve, mintha a vérátömlesztés az ami megmenti az életet" Igen, mivel rengetegszer adódnak olyan esetek, hogy a vértranszfúzió az EGYETLEN megoldás, nem csak a beteg gyógyulása érdekében, hanem például hogy az autóbalesetet szenvedett, sok vért vesztett áldozat egyáltalán túlélje az utat a kórházig. És ez nem ragaszkodás valami ósdi módszerhez, ezt már akkor is be kéne látnod, ha legalább egy kis logikád lenne. A vér alakos elemeit a szervezet nagyon lassan, napok alatt képes újratermelni. Hirtelen, nagy mennyiségû vérveszteség esetén a megmaradt kevés vér nem képes ellátni már az alapvetõ, szállítási funkcióját sem rendesen, és ilyenkor az ember élete perceken múlhat, nem napokon. Tehát ilyen esetben vagy vért kap az ember, vagy meghal. Ilyen egyszerû, nem olyan nehéz ám felfogni!
http://mindennapi.hu/cikk/egyhaz/hagytak-volna-meghalni-jeho.. Ezt erdemes elolvasni, valoban annyira fanatikusak a tanuk, hogy hagytak volna meghalni ezt a gyermeket ha a birosah nem szol kozbe, hala Istennek, hogy kozbe szoltak es nem engedtek meg, hogy egy ostoba es nem is biblikus erv alapjan kioltsanak egy gyermek eletet.
A tanúknak tilos a gondolkodás, a kételkedés. Abban a pillanatban hitehagyottak lesznek.
Nem hát, a vér tényleg nem csodaszer, csak épp a szervezetedet mûködtetõ testfolyadék, aminek ha elég nagy részét elveszíted, akkor meghalsz, ez ilyen egyszerû, és nyilvánvaló! És mi mással pótolnád a vért, ha nem vérrel? Nem tudok róla, hogy olyan alternatív folyadékokat találtak volna már ki és forgalmaznának, amiben a vér gázcserére alkalmas alakos elemeit helyettesíteni tudnák. Márpedig ez a lényeg, nem az, hogy a folyékony fázis csökken. Azt lehet pótolni sokféleképp, de a vértesteket nem! Mit nem lehet ezen felfogni? "nem is beszélve a szervezet kiváló oxigén-szint ellensúlyozó képességérõl." Errõl meg ugyan mesélj már kicsit nekem, mert szerintem azt sem tudod, mirõl beszélsz! Egyrészt a vér nem csak arra való, hogy oxigént juttasson a szervezet különbözõ részeibe, még ha ez is az egyik legfontosabb feladata. Másrészt mégis miféle képességgel tudja a te szervezeted ellensúlyozni a véred mûködését? Hm? Mintha az elõbb már említettem volna, hogy gondolkozz is, mielõtt hülyeségeket írkálsz, de úgy látom, ez elsõre nem jutott el a tudatodig... szóval mégegyszer: Próbálj meg gondolkozni, hidd el, megéri!
Tényleg milyen alternatív módszerek vannak hirtelen fellépõ és súlyos vérveszteség esetén?
A kérdező hozzászólása: Már látom, hogy a fenti kérdésemre nem fogok egyenes választ kapni Tõled! Remélem viszont, hogy lesznek olyan tanúk, akik átgondolják a kérdésem kapcsán a jelenlegi (elutasító) álláspontjukat.
A kérdező hozzászólása: Elgondolkodtató, amiket írtatok! Hátha ír olyan személy is ide, aki már túl van egy ilyen hercehurcán. Nem fér a fejembe, hogy egy egyház, hogyan hozhatja ilyen helyzetbe a tagjait? :(

Jehova tanúi-más felekezetek. Miért fontos más felekezeteknek, hogy részt vegyenek a felsőoktatásban és miért nem volt fontos ez az apostoloknak? Vajon a mostani követőinek is ezt kell tenni, vagy már nem? Érveket, ellenérveket írjatok!

Miért van az, hogy az egyik vallási felekezet úgy véli, hogy olyan életet kell élni, mint az apostoloknak tehát csak a prédikálással kell foglalkozni és a gyülekezetbe járás, prédikálás fontosabb, mint a felsőfokú oktatás, a magas munkabeosztás(Jehova tanúi), a többinél viszonyt szinte jellemző, hogy mindenkinek van diplomája, mindenki jár főiskolára, egyetemre?

Legjobb válasz: Jehova tanú osztálytársnõm az egyik legtehetségesebb diák volt. Még a középiskolába sem jelentkezett. Egy esti gépíró iskolát végzett, utána levelezõn tanult. Náluk a nõk csak háztartás beliek és prédikálnak. Azóta válás miatt kirúgták. Felsõfokú végzettsége, jó állása és új párja van.

Jehova tanú osztálytársnõm az egyik legtehetségesebb diák volt. Még a középiskolába sem jelentkezett. Egy esti gépíró iskolát végzett, utána levelezõn tanult. Náluk a nõk csak háztartás beliek és prédikálnak. Azóta válás miatt kirúgták. Felsõfokú végzettsége, jó állása és új párja van.
Magánvélemény: ahhoz, hogy szeressem az embertársaim, ahhoz nem kell diploma. Viszont ahhoz, hogy kellõképpen tudjam hirdetni az Evangéliumot, ahhoz már kell tudás, de nem éppen diploma. Röviden ennyi részemrõl.
Hát, egyrészt infantilizáló a cikk, másrészt gusztustalan, mert úgy ellenzi a továbbtanulást, hogy közben nem mondja ki. Ha én azt mondom, hogy ez gyomorforgató, és közben így is gondolom, akkor valószínûleg az én igenem tényleg egy igen. De ennek a cikknek az igenje egy nagy nem. Segítsen már valaki, melyik is a krisztusi?
Vidiripi Nos itt egy cikk a témában a hivatalos Jehova tanúi oldalról. http://wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/2005726?q=fels%C5%91okta.. Mindenki döntse el hogy milyen üzenetet közvetít ez a cikk. Nekem egyértelmû hogy mit sugall.
A kivétel erõsíti a szabályt Ez a közhely itt sajnos tényleg szószerint értendõ. Ebben a felekezetben nem jellemzõ a továbbtanulás.
Azt hiszem itt nem kell további válaszokat írni, mert a 8, 9-es válaszoló, akik nem tagjai a Tanúk gyülekezetének elmondtak mindent. Katy Weaver
Szia! A feleségem JT. Diplomás, egy céget alapítottunk és abban dolgozik - nyereséges. Mellette jó feleség / nem csak a konyhában :) És prédikál. Szerintem itt túl sok a félinformációval rendelkezõ, ám magát bölcsnek képzelõ ember. Frank! Ma másodjára lepsz meg egy válasszal amiben senkit nem hordasz le a hitéért és nem nézed le. Szerintem jó az irány, így többen figyelnek majd az írásodra!
Szerintem ez csak ajánlás, ha akar tovább tanulhat, csak ne menjen a szolgálat kárára. Bár nem vagyok tanú, de sok ismerõsöm(fiatalok tovább tanulnak), a lehetõséghez mérve, 4, vagy 8 órában dolgoznak a nõk, és férfiak is. Ugyan olyan emberek mint más, csak nehéz igát húznak. Az igaz, hogyha azt az utasítást kapják, hogy a prédikálást kell elõtérbe helyezni, akkor a világi élet rovására megy, de õk ezt tartják fontosnak. Nem szólhatunk bele.
Teljesen mindegy van-e diplomája vagy nincs, de amúgy nem javasolják, az a lényeg ha lehet teljes idejû szolga legyen. Sok feleség inkább megy prédikálni, mint dolgozni! Te Katy? Mi a véleményed errõl?
Ilyet nem határozott meg senki. Nem értem miért kell kész tényként venni valamit, amit csak lehetõségként említenek meg az elõadásokban. Jelenleg is vannak diplomával rendelkezõ, emberek illetve járnak fõiskolára, egyéb felsõ oktatásba testvérek. akik nem akarnak azok saját maguk hozzák meg a döntést, nem értem miért fogják rá másokra. Senki nem állt oda a fiatalok mindegyik elé egy ráccsal a kezében , hogy nem mehet felsõ oktatásba. Viszont nézzük meg már a másik felét is a dolognak. Kérdem Én, miért van az, hogy egy egyszerû szakmunkás iskolát elvégzett ember hamarabb talál munkát magának mint egy diplomás a végzettségéhez mérten. Vagy Ti nem hallottatok, arról, hogy sok diplomásnak irodai takarítást kell vállalnia, mert nincs a végzettségéhez megfelelõ munka? Így nem is mennek dolgozni, mert kevésnek tartják a végzettségükhöz a kapott fizetést. Kérem szépen az embereket, nem kell itt valótlanságokat be írni, Ha valaki úgy dönt, hogy nem megy egyetemre, akkor ne írja már ide, hogy a Tanúk lebeszélték, mert Õ maga döntött úgy, vállalja már a következményeket legen szíves. Katy Weaver
Lehet, hogy az apostolok korában nem volt felsõoktatás? :)
Kedves kérdezõ! Szerintem a mai világban elengedhetetlen, hogy az ember képezze magát. Minél jobban képzett, nagyobb a tudása, annál több lehetõsége van az életben. Nem értem Jehova Tanúit, ha a vezetõjük nem ajánlja, sõt ellenzi a felsõfokú oktatást, akkor rájuk hallgatnak a tanúk? Ha esetleg arra megy ki a játék, hogy így kevesebb idõ marad a házról- házra járásra? Vagy az õ iskolájukra? A gyerekek helyében, azért mérlegelném, hogy nekem feltétlen azt kell tennem amit egy szervezet diktál? A többi vallási felekezet nem szól bele a magánügyekbe, mert nem is kell.
Az okos emberek akik mondjuk tanultak képesek felismerni eme hamis vallás hazugságait! Inkább akkor ne tanuljanak!
Sok diplomával rendelkezõ személy nem tud hol dolgozni. Én sem mentem tovább tanulni, és nem amiatt mert erre kért volna bárki. Nem tartottam bölcs dolognak. Van egy egyszerû állásom, és teljes midõben szolgálom a Teremtõt. Egy Tanú.

Jehova Tanúi! Olvastátok már Raymond Franz - Lelkiismereti válság címû könyvét? Mi a véleményetek a Jehova Tanúi Vezetõ Testületének egykori tagjának írásáról?

a href='#' title='Ha bejelentkezel, a link kattinthatóvá válik' onclick='alert("A link bejelentkezés után lesz kattintható."); return false;'>[link]

Legjobb válasz: Kedves kérdezõ! :D Kár a tintáért...erre a kérdésedre a tanúk biztos nem fognak válaszolni. Vagy ha mégis megerõlteti valaki magát akkor "kézmosás" lesz a vége. :)

Kedves kérdezõ! :D Kár a tintáért...erre a kérdésedre a tanúk biztos nem fognak válaszolni. Vagy ha mégis megerõlteti valaki magát akkor "kézmosás" lesz a vége. :)
A tanuknak nincs szükségük szamárságokat olvasni :-D
"...bármilyen néven nevezzenek minket az emberek, nem számít nekünk; mi nem fogadunk el más nevet, csak ami „egyedül adatott az ég alatt az embereknek” - Jézus Krisztusét. Mi egyszerûen KERESZTÉNYEKNEK nevezzük magunkat és nem emelünk kerítést, hogy elkülönítsük magunkat bárkitõl, aki hisz az épületünk alapkövében, melyet Pál említett, hogy „Krisztus meghalt a bûneinkért az írások szerint”; azoknak pedig, akiknek ez nem elég, nincs joguk a keresztény névhez. Ez jó. :) Bár az itteni jehovisták bizonyára nem olvassák ezt a pár sort, de azért valaki másolja be nekik valahova, hogy ezt bizony Jehova Tanúi központi tanítása volt. :) )))
Igazad van kati, nektek ott az õrtorony, az egy egész életre elég.
Na nem megmondtam! :D :D Egyébként aki azt írta, hogy ott van nekik az Õrtorony az nagyon jól írta. :) Aki nem akar, az nem is érdemel mást...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); nézzétek, gyermek korom óta ismerem a Tanúkat. Azt is tudom, hogy ugyanolyan tökéletlen emberek, mind bárki más. De ha komolyan veszik a hitüket igyekeznek dolgozni magukon, abba hagyják a dohányzást, a drogizást az alkoholizmust, az erkölcstelen viselkedést a káromkodást stb. Bár idönkénként megbotlanak, de ujra igyekeznek felállni és menni tovább Akik el akarnak menni a szervezetböl hát elmennek. Az ö szabad elhatározásuk. Nézd ez nem új dolog, hogy valaki tanu volt és elment és gyalázkodik. Ez volt már elsö századi keresztények között is. Ha olvasod a Pál apostol irásait, akkor tudod miröl írok. Személyesen ismerek olyanokat, akik köztünk voltak, elmentek és gyalázkodnak. Mond minek kéne nekem ekkora butaságokkal elpazarolni az idömet? El sem tudod képzelni, milyen hazugságokat, féligazságokat hordanak össze.
Az, hogy gyermekkorod óta ismered a tanúkat, az mit számít? Van, aki gyerekkora óta ismeri a bûnt, a drogot, a gyalázatot és csak öreg korára tér meg. Akkor az a normális, amit egész életében ismer? Bemásoltam az elsõ célirányt, amit a tanúk követtek, pontosan ugyanaz, amit a keresztények is követnek. Hol változott ennyire meg????

Keresztlányom szülei beálltak Jehova tanúi közé, a keresztlányom marad még attól?

Anno római katolikusként kereszteltük meg, én is római katolikus vagyok, bár nem vagyok hív?. Most tudtam meg, hogy a szülei beálltak Jehova tanúi közé. Abba már beletör?dtem, hogy nem lesz karácsony hiába is mennék hozzájuk ünnepelni. Azt is elfogadtam, hogy hiába vettem az ajándékokat, nem adhatom át ?ket neki. (Igaz, nincs más gyerek a környezetemben, akinek adhatnám, de azt meg tudom oldani vaterán vagy cip?sdoboz akcióval). A kérdés az, hogy továbbra is a keresztlányom, vagy a katolikus vallásával ez is megsemmisül?

Legjobb válasz: Hát persze hogy az maratsz. Attól hogy Jehova Tanúi lettek biztos lehetsz, a gyermeket nem arra fogják nevelni,hogy Téged megtagadjon.Az év bár mely napján megajándékozhatod a kislányt.Hidd el jobban fog neki örülni,mivel váratlanul éri.De az lenne a legjobb ha leülnél a szülõkkel és elmondanád nekik,az aggodalmaidat,mivel nem vagy tisztában.

Hát persze hogy az maratsz. Attól hogy Jehova Tanúi lettek biztos lehetsz, a gyermeket nem arra fogják nevelni, hogy Téged megtagadjon.Az év bár mely napján megajándékozhatod a kislányt.Hidd el jobban fog neki örülni, mivel váratlanul éri.De az lenne a legjobb ha leülnél a szülõkkel és elmondanád nekik, az aggodalmaidat, mivel nem vagy tisztában.
Mindig is a keresztlányod marad, ezt nem lehet eltörölni. Viszont a kereszteléskor te ígéretet tettél, hogy segítesz a szülõknek abban, hogy katolikus módon neveljék a gyereket. No most, ha õk Jehova tanúk lettek, akkor nehezen tudok tanácsot adni. Mert akármi van, akkor is õk a szülei, nekik fog jobban hinni.
Kedves kérdezõ! A baráti, vagy rokoni kapcsolatot õk nem fogják megtagadni, amennyiben te nem akarod rájuk kényszeríteni a vallásos "hitedet" - ami ugye nincs - de világnézeted azért neked is van, mely mellett kiállsz. Õk felülbírálták az eddigi ismereteiket, ami teljesen természetesnek kellene, hogy legyen minden ember számára, hiszen az, amit készen kapunk a neveltetésünkkel, vagy hosszú évek alatt kialakul bennünk, nem biztos, hogy a helyes irány. Nyitottnak kell lenni minden új információra, és akkor abból lehet szelektálni, hogy mi bizonyítható és igaz belõle és ahhoz ragaszkodni. A keresztlányod szülei pont ezt tették. Hogy te minek tekinted és minek nevezed, az a te hozzáállásodon múlik, de a keresztlányod nem vallásos érzülettel fog rád tekinteni csak azért, mert te vagy a katolikus vallás hagyománya szerinti "keresztszülõ". Egyébként nem értem, hogy miért aggódsz, miért érdekel ez a része ennyire, hiszen nem vagy hívõ, tehát neked ebben a dologban a vallásos töltet édes mindegy, nem?! Jogilag pedig - amennyiben Jehova Tanúja kíván lenni a lány - a katolikus vallásból hivatalosan ki kell lépnie. Onnantól pedig csak egy elnevezés lesz az a szó, hogy "keresztlányom". Az ajándékot pedig odaadhatod bármikor, akár az ünnepek alatt is, ha csak akkor tudsz szabad lenni, de azt nem árt hangsúlyozni, hogy nem a dátum motivált az ajándékozásban, hanem TE MAGAD, SPONTÁN ÉS ÕSZINTÉN, mindenféle társadalmi kényszer nélkül kívánod megajándékozni a keresztlányodat. Ez az, ami egyébként ennek a kényszer ajándékozásnak a legnagyobb negatívuma a Bibliai okokon túl, hiszen sok embernél evidens, hogy csak a társadalmi elvárás (mert így szokás) a késztetés, nem az õszinte ajándékozási kedv!!! Ha a dátum motivál, és a társadalmi elvárás az egyik fõ indok, akkor meg mirõl beszélünk? Ugye nem tartod cseppet sem korrektnek azt a fajta "felköszöntést" - mondjuk névnapod alkalmából -, melyet olyasvalaki mond neked - átnyújtva a virágot -, aki egyébként egész évben a legundokabb és legellenségesebb volt veled. Elmondja azért a "jókinvánságát", majd ott folytatja, ahol abbahagyta. Pedig ez sokszor megtörténik - nos errõl a társadalmi kényszerrõl beszélek. Nem, az igazi, szívbõl jövõ ajándéknak személyesnek és õszintének kell lennie - akkor kellene adni azt valakinek, mikor a kapcsolat jellege azt megkívánja, nem mikor "elõ van írva"! Ez a véleményem. Szia: Vankó
Részvétem...
Nem értem miért pont karácsonykor szokás az adakozás. Tiszta õrület. És egy jó üzlet az egész. Semmi nem Jézusról szól a karácsonyba, ideje lenni kinyitni a szemeket.
kezelhetted mint keresztlányodat
Igen, mi is tartottuk egymással a kapcsolatot, sohasem volt ebbõl vita és neheztelés (legalábbis nem éreztették), én meg nem erõltettem a témát. Õk nem rokonaink, anyunak volt munkatársnõje a keresztanyám. Nyilván, ha bigott, intoleráns kereszt szüleim lettek volna, nem így reagálnak, de ez nem az én hibám lett volna. Õk is csak névleg voltak katolikusok. És valóban, attól függetlenül, hogy az egyház hogyan állítja be a híveinek (figyelmeztetésül, vagy félelemkeltés végett), a Bibliában benne van, hogy éretten és döntõképesen szabad csak elkötelezned magad bárhova. Nos, ez a feltétel a csecsemõ és sok keresztszülõ esetében sem adott. Ha mereven hiszik is, amit mondanak, akkor is csak egy egyházi dogma szerint járnak el, melyet nem a bibliához igazítva fektettek le.
Már miért ne lenne eltörölhetõ? Az egyház hozott ilyen rendeletet nem a teremtõ? Jézusnak ki volt a kereszt anyukája? Vagy Péternek? Senki Pál elhagyta a "vallását" mert rá jött, hogy rossz módon mutatja be a keresztény életének tetteit, az addig ismeretei szerint. ez nem keresztény tanítás, hanem az egyház által kitalált dogma, A keresztelkedés egy igen komoly fogadalom, annak kell megtennie aki tudatában van a tetteivel. a csecsemõ nem tudja ezt a fogadalmat megtenni. Nem a keresztség menti meg valakinek az életét, hanem, hogy összhangban él e a fogadalmával, amit önként tett. Ezért is mutatta Jézus Urunk meg, hogy amikor már tudatában van a szellemi szükségelteinek és tudja vállalni ezt a felelõsséget akkor keresztelkedik meg, mert a keresztény életnek nem a vége hanem a kezdete. Innen lesz felelõsségre vonható a teremtõ elõtt, a tetteiért ettõl függetlenül, ahogy írták, a rokoni szálak megmaradnak, nem gyûlölködünk. Saját tapasztalat: 24. évesen lettem Tanú, és akkor felkerestem a Kereszt szüleimet, és elmondtam az álláspontomat. Nem sértõdtek, meg továbbra is keressük egymás társaságát. Mivel Édes anyám testvérei Õk.
"Jogilag pedig - amennyiben Jehova Tanúja kíván lenni a lány - a katolikus vallásból hivatalosan ki kell lépnie. Onnantól pedig csak egy elnevezés lesz az a szó, hogy "keresztlányom"." Egyházjogilag nem így van, mivel a keresztség eltörölhetetlen jegy, a katolikus vallásból hivatalosan nem lehet kilépni. Az viszont természetesen a saját szabad döntése, hogy követi-e is... Ezért írtam, hogy mindig is a keresztlánya marad, jogilag persze. Más dolog, hogy mit vall az ember.
Szerintem elõször saját magadért kellene imádkoznod hogy kapj hitet aztán a keresztlányodért. Mivel megfogadtad hogy segíteni fogod abban hogy jó katolikus neveltetést kapjon, ez már a te felelõsséged és ez így is marad, ezen nem változtat semmi. Egyébként miért fogadtál meg ilyesmit ha nem vagy hívõ?
Kedves kérdezõ, azért csak gondolkozz el azon, amit írtam, hátha van benne valami megfogadható... :) ) Jehova Tanúi nem távolodnak el az emberektõl, ha õk nem távolodnak el tõlük. Most a Tanúk szemszögébõl írom le a valóságot: a Bibliai igazság, nem eltávolít, hanem összeköt, nem ellenséget csinál a cselekvõjébõl, hanem felebarátot vagy testvért, méghozzá nemzetközi szinten. Ha feszültség adódik azokkal szemben, akik nem osztják velük a hitüket, nem a megismert Bibliai igazság a feszültség oka, hanem gyakran a félretájékozottság és az intolerancia. A Tanúk mindenkivel igyekeznek a lehetõ legjobb kapcsolatban lenni - ez a hitük alapja, hisz ezt tanítja a Biblia. Ha a Biblia igazság gyakorlójától mégis eltávolodik a család egy része, vagy a korábbi "barátok", akkor arra kell figyelnünk, amit Jézus kijelentett 2000 éve: "Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám!" Tehát, szerintem nagyon is érthetõ és korrekt - annak fõleg, aki hívõ, hogy van egy legfelsõ igazság, melyet senki kedvéért sem érdemes elhagyni - még a legközelebbi rokonok kedvéért sem. Pedig néhányszor sajnos rákényszerül egy érdeklõdõ ilyen kegyetlen választásra, mert azok, akik állítólag "szeretik" õt, diktatórikusan meg akarják határozni neki, hogy mit higgyen. Nem adják meg a szellemi szabadság lehetõségét, mert azzal fenyegetik, hogy elhagyják õt, ha nem szakítja meg a kapcsolatot a Tanúkkal. Errõl szól a fáma, nem arról, hogy a Tanúk "elzárkóznak" a korábbi barátoktól. Nem, ha rajtuk áll, sohasem tennének ilyet! "Egyébként szerintem minden ember felülbírálja idõrõl idõre az ismereteit. Én is ezt szoktam tenni, talán éppen ezért nem vagyok már vallásos. Gyermekként elég volt ha valamire azt mondták, hogy úgy van és gyönyörû mesét kerekítettek hozzá (a Biblia rengeteg szép mesét tartalmaz), de amióta többet tudok a világról és gondolkozom is a dolgokon, már nem elégít ki az, hogy valamire azt mondják hidd el, mert azt mondom, vagy mert le van írva." Tudod mi a fura ebben a véleményedben? Az, hogy ez éppen az ellentéte annak, ami a valóságban tapasztalható a legfelsõ tudományos körök kutatóit illetõen. Ugyanis ott az tapasztalható, hogy minél többet tud valaki, minél komolyabban és mélyebben kutat valaki, annál valószínûbb, hogy vallásos lesz, ha korábban nem is volt az.
És vajon az ajándékokat nem adhatod oda neki csak pusztán szeretetbõl és törõdésbõl? A karácsonyon kívül?
Kicsi még a gyerek? Mert ha már tizenéves, megbeszélheted vele, hogyan csúsztasd át neki az ajándékot.
A kérdező hozzászólása: A megajándékozással az a baj, hogy messze laknak tõlem én pedig a munkám miatt majdhogynem csak ünnepek alatt tudok szabadságra menni, amikor egyébként is beleesik egy-egy munkaszüneti nap.
"Semmi nem Jézusról szól a karácsonyba, ideje lenni kinyitni a szemeket." Az ajándékozós, télapós, evõs-ivós karácsonyhoz Jézusnak tényleg nincs köze, de azért vannak akik a karácsonyra már az egész advent alatt készülnek roráte misékkel, elmélkedéssel, imával, böjtöléssel, jócselekedetekkel, karácsonykor pedig szintén misére mennek, karácsonykor is imádkoznak, családilag együtt dicsõítik Istent és elmélkednek azon hogy milyen nagy titok is az hogy a mindenható Isten egyszülött Fiát küldte el az emberiség megmentéséért. Az ilyen karácsonynak van köze Jézushoz, ez az igazi karácsony amit mára nagyrészt sikerült tönkretennie, elferdítenie, megszüntetnie (mint Jehova Tanui esetében) a gonosz léleknek.

Találkoztatok már olyan Jehova Tanújával, aki nem csak beszélt, hanem érdeklődően kérdezett, és megvizsgálta volna azt is, amit a másiktól hall? Esetleg gondolkodásának eredményeképp felkiált: Atyám, tévedtem?

Egyik nap megállítottak, és én is szerettem volna nekik egy könyvet adni, de mintha valami leprát nyújtottam volna feléjük. Nekem el kell olvasni az ? könyveiket, de nekik nem az enyémet? :o)

Legjobb válasz: Nekem ilyenhez nem volt szerencsém, csak olyanhoz aki odatette a lábát, hogy ne tudjam az ajtót becsukni, mikor már untam az õrtorony propaganda hallgatását.Egyébként az õrtoronyból idéznek, nem a Szentírásból.

Nekem ilyenhez nem volt szerencsém, csak olyanhoz aki odatette a lábát, hogy ne tudjam az ajtót becsukni, mikor már untam az õrtorony propaganda hallgatását.Egyébként az õrtoronyból idéznek, nem a Szentírásból.
Neked sem kell:) Gyakran találkozom velük én is, de a könyvekre a "Köszönöm, nem kérem" és a mondandójukra a "Köszönöm nem érdekel, hívõ vagyok" mondatokkal viszonylag gyorsan lezárom a beszélgetést. Megtéríteni nem fognak már, áttéríteni meg még kevésbé:)
Nekem egyik volt osztálytársam Jehova Tanúja volt, kaptunk tõlle egy kiskönyvet 8. végén, a fiatalkori problémákról, szerelemrõl, sexualitásról, stb, ilyen Jehovás kiadásban... Huh, kész agymosás. De mindenesetre érdekes volt látni, hogy mennyire más (szerintem álom) világban élnek...
Egy alkalommal az utcán akartak "megtéríteni", de amikor propagandájukat logikus észérvekkel cáfoltam, otthagytak, mint Szent Pál az oláhokat.
Ilyennel nem találkoztam, de nem is hiszem, hogy valaha fogok.
Ne is foglalkozz velük! Engem is rendre megállítanak, olyanokkal, hog "Jézus érted is meghalt, nemcsak értem". Én meg erre közlöm, hogy tudom, és tudomásul vettem. Erre általában nem tudnak mit mondani. A legtisztább, ha közlöd velük, hogy nem érdekel a mondanivalójuk, mert másik vallás híve vagy. Ez be szokott jönni.
Ja egyébként ezeken az oldalakon a Tanúk rengeteg kérdésre, ellenvetésre válaszoltak már sok témában, tehát nem lehet azt mondani, hogy õket nem érdeklik mások véleménye. Ha pedig tévednek, el szokták ismerni! Érdekes, máshol meg egyeseknek az a bajuk, hogy kiigazítják kisebb dolgokban a nézeteiket. Beismerik tévedéseiket.
"Nekem ilyenhez nem volt szerencsém, csak olyanhoz aki odatette a lábát, hogy ne tudjam az ajtót becsukni, mikor már untam az õrtorony propaganda hallgatását.Egyébként az õrtoronyból idéznek, nem a Szentírásból." Miért nem azzal érvelsz, hogy rád törték az ajtót? Talán az a mese már nem annyira hihetõ?! Egyébként, ha valaki hasonló céllal eljön hozzám, és valami irodalmat szeretne adni, szívesen beszélhetünk róla, ambõl úgy is kiderül, hogy összhangban van-e a Bibliával, vagy sem? Ha nincs, akkor köszönöm, nem kérem! De Jehova Tanúin kívül nem igazán foglalkoznak ezzel mások.
A te mocskolódásod soha nem volt tény! Az egy beteg elme szüleménye. Te álszent, magadat "kereszténynek" valló szerencsétlen: Vajon elhalgatnád-e az igazságot abban a helyzetben, melyben életeket menthetsz? Mert ha elárulod, akkor minden esély meg van rá, hogy mások belehalnak? Képzeld, Jehova Tanúinak volt hogy szembe kellett nézni ilyen helyzetekkel, nem csak a világháborúban, hanem esetenként késõbb is, lehet hogy pont a magadfajta vakbuzgók miatt, akik még szeretni nem tanultak meg, csak gyûlölködni! Ne örülj, nem fogok párbeszédet folytatni veled, annyit nem ér ez nekem! Egyébként az elsõ válaszod hitelét játszottad most el ezzel - bizonyítván - hogy mennyire vagy korrekt és igazmondó!
Az ÉN tanításaim, meg az ÉN írásaimon alapszanak és AZ igazságot tartalmazzák és azt mondják: fogd be!
"Nem is elsõsorban a Bibliából, idézgetnek, hanem van egy saját propagandaanyaguk az õrtorony, azt kell bebiflázniuk, és onnan idéznek." Ez az állítás egyértelmûen hamis, mivel aki ezeket az oldalakat olvassa, az pontosan tudja, hogy amit hisznek, az be is tudják bizonyítani a Bibliából! Elég, ha csak a legismertebb "keresztény" mítoszokat nézzük. Kellenek a példák? Mivel ez a kérdés nem ennek a megtárgyalására íródott, hanem provokációnak, így ennek itt helye nincs. Pont ez bizonyítja, hogy mi a nagy fájdalmuk egyeseknek. Az, hogy nem tudnak mit kezdeni a Tanúk Bibliából bizonyított álláspontjával!
"Még eddig nem hallottam pozitív tapasztalatokat." Ha csak ez kell én tudok mondani, nem vagyok hívõ, de Jehova tanúi kedvesek aranyosak és segítenek azonnal ha hozzájuk fordulsz. Nem mondom , hogy nem akartak megtéríteni , de évek óta a segítségemre vannak és egyszer mondtam el, hogy nem szeretnék belépni az egyházukba és azóta szó sem esett róla.
Ja árva illetve fogyatékos gyerekekkel foglalkozom és nincs mindig a programoknál egyéb helyeken kapacitásunk mindenre, akár anyagi akár létszámbeli , eddig minden alkalommal szóltam a keresztény egyháznak is , sõt a krisnásoknak is valami hasonló problémám volt, mindegyik nemet mondott a maga indokával kivéve a Jehovákat. A keresztény egyház pl kikötötte , hogy ingyen nem segít ( vicces) és csak akkor hajlandó még pénzért is megjelenni ( nem segíteni) ha szórhatja az igét. Ilyenrõl a Jehováknál szó sincs. Normálisan csinálják amit kell és soha egyik sem említette még meg a gyerekeknek az Õrtornyot vagy akármi. Mert tudják, hogy nem azért vannak ott. Na pl ezért gusztustalan ez a lejáratás, és ezért kéne keresztényeknek inkább a saját házuk táján körülnézni.
Anyukám unokatestvére Jehova Tanúja és olyan stílusban beszél a szüleivel, hogy a bicska kinyílik a zsebemben. Ezt is Jehova tanítja neki? Persze pénzért folyamatosan pumpolja õket, kell a lé a szektának.
"A keresztény egyház pl kikötötte , hogy ingyen nem segít" Hazug jehovatanút hamarább utolérik mint a sánta kutyát. A keresztény/keresztyén Egyházak szeretetszolgálatot tartanak fenn, (Baptista Szeretetszolgálat, Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, Caritas, Máltai Szeretetsazolgálat stb ahol a munkatársak 82-90%-a önkéntes, vagyis ingyen dolgoznak. Bárki leellenõrizheti a honlapjukon.
Végig olvastam a kommentáraitokat. Arra jó hogy lejárassátok a másikat. Ügyes, nagyon ügyes.De nem fog célt érni. Sajnáljuk :-D
00:57-es, nem vagyok Jehova Tanúja, és nem igaz amit írsz. Az egyház kikötötte , hogy támogatnom kell , ha ilyen kaliberû megmozduláson akarom , hogy részt vegyenek. És nem hazudtam. Nem hazudik mindenki aki nem azt állítja , mint te.
A kérdező hozzászólása: Ez egy nagyon jó írás!!! Mókás, és nem igaz, de valóban megmutatja, hogyan érvelnek a tanúk. A macskák Az Õrtorony Társulati Logika tisztázza ezt! Teljesen kitalált írás, de megmutatja, hogyan kezelhetõ bármi az Õrtorony-érveléssel. Jehova népébõl sok lelkiismeretes személy eltûnõdik napjainkban, vajon a keresztényeknek legyen e macskájuk. A kérdés életbevágó fontosságú, mivel aki megbotránkoztat egy testvért, akiért Krisztus meghalt, az olyan, mint akinek "malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik". Egyértelmûen örök üdvösségünk van érintve. Elõször figyeljük meg, miben ért egyet a legtöbb tudós a magyar 'macska' szó görög eredetijérõl. 'Felis domesticus' betû szerint azt jelenti: "egy korabeli házimacska minden vadállatiságával, azonosító jellemzõivel és viselkedésével". Egyértelmû, hogy a Biblia az eredeti görög ilyen használatával kétségtelenül megmutatja, hogy a macska alaptermészete gonosz vagy "vadállati" miképpen Sátán, az "õsi kígyó" és "nagy sárkány" is. Számos ok van, amiért Istennek egy lojális, önátadott szolgája bibliailag kiiskolázott lelkiismeretével arra a helyénvaló megértésre jut, hogy nem való keresztényeknek a macska. Fontold meg õszintén gondolkodva a következõ tényeket: Hétköznapi szokás volt az õsi Egyiptomban a macskák istenként való imádata. Mint keresztények, "oltalmazzuk meg magunkat a bálványoktól" és "ne imádjunk más isteneket". Az ilyen felikus (macskai) befolyásolás bálványimádáshoz vezethet és ezáltal "megszomoríthaja Jehova szellemét", ami tragikus következményekkel jár. Igen valószínû, hogy macskák is jelen voltak Heródes születésnapi ünnepségén, amikor Keresztelõ Jánost lefejezték. Egyértelmû hát, hogy vajon mi, lojális keresztények szeretnénk-e társulni olyan állatokkal, melyek kétségtelenül ilyen gonosz befolyást jelentenek, emlékezve arra, hogy "gonosz társaságok megrontanak hasznos szokásokat".? Macskák meghívása otthonunkba hasonlóan gyászos következményekkel járhat, mint amelyeket János, a keresztelõ szenvedett el. Egyértelmû, hogy Isten elítélte ezt az ünnepséget. Nem kellene nekünk is elítélni a macskákat, miként Isten teszi? Bizonyára! A történelem folyamán, különösen a középkorban és - elérve a csúcspontot - a Salemi boszorkányperekben az 1600-as években, a macskákat úgy tekintették mint démonok közvetítõit vagy közvetlen megtestesüléseit. Mivel a macskák kapcsolatban voltak a gonosszal, vajon mi Isten lojális és önátadott szolgáiként kapcsolatban lehetnénk macskákkal és ezáltal magával Sátánnal "a dolgok jelen rendszerének Istenével"? Alá akarjuk rendelni magunkat ilyen aljas befolyásnak és lehetséges démoni támadásoknak? Bizonyára nem! Sehol a Bibliában nem említenek kedvezõ kifejezésekkel semmiféle macskát. Valójában nemde épp az elsõ századi oroszlánok voltak, akiket a Gonosz felhasznált a hithû keresztények felfalására? Maga Isten "fogta be az oroszlánok száját" Dániel napjaiban. Igaz, napjaink kis házimacskái nem oroszlánok, de hasonlóan átkozott állatfaj lévén, a Gonosz által számos alkalommal felhasználva a torténelem során, bölcs vagy helyénvaló dolog lenne birtokolni egyet? Ráadásul, ha lenne bármiféle macskánk, nem keltenénk azon gonosz cselekedeteik elnézésének látszatát, melyek a világi történelemben és Bibliáában vannak feljegyezve? A Biblia egyértelmûvé teszi, hogy Isten népe "nem része a világnak" és hogy mi "ne részesedjünk mások bûneiben". Az írások egyértelmûen megmutatják, hogy sem Ábrahám, Izsák, Jákob, Jób és az Apostolok egyikének, sem magának Jézusnak nem volt macskája. Ez nagyon valószínû, mivel õk nem akartak olyanok lenni, mint az akkori pogányok, akik nem mutattak elismerést aziránt, hogyan érez Isten a macskatartás felõl. Összhangban a régi hithû próféták általi mintával, bizonyára nem volna illõ napjaink keresztényeinek macskát tartani. Végül: a macskák tisztátalan állatok. Számos tisztátalan gyakorlat megelégedést okoz a macskáknak, beleértve a szõrlabdák felköhögését, illetlen testrészek nyalogatását, a padlóra vizelést, halott állatok vérrel együtt való megevését, helytelen szexuális viselkedést a házasság áldása nélkül, a macskamenta (-gyökér) helytelen használatát, az asztalról való étellopást, hogy csak néhányat említsünk. A tisztátalanság egyike "a test cselekedeteinek", melyet Pál apostol elítélt. A Biblia tisztán megmutatja, hogy "sem paráznák.... vagy tolvajok nem öröklik a Királyságot". Ráadásul Pál óva int minket hogy "társaságába keveredjünk" ilyen tisztátalan egyénekkel. Habár Pál elsõdlegesen olyan keresztényekrõl beszélt, akik bûnbe estek, ez nem ok rá, hogy úgy következtessünk, hogy az ihletett bibliai alapelv nem alkalmazható a macskákkal való kapcsolatra. A tisztátalanságot elítéli Jehova, és az a tény, hogy Pál nem tett megkülönböztetést a társaságot illetõen a macskákkal, kétség kívül bizonyítja, hogy a lojális keresztényeknek tartózkodniuk kell az ilyen állatokkal való kapcsolattól. Nem vagyunk e hálásak ezért az Isten szervezetétõl jövõ új világosságért? Machkátlan testvérnõ elmondta nekünk, hogy mióta megszabadult macskájától, nem foglalkozik annyit az almosdoboz tisztításával és jóval több ideje marad úttörõ szolgálatra. Mirmur testvér így fejezte ezt ki: "Olyan hálás vagyok hogy isten megszabadított a macskatartás terhétõl. Remélem, minden testvér megérti, hogyan használja fel a gonosz a macskákat megrontásunkra és hogy eltávolítson a prédikáló munkától." (Máté 24:14) Micsoda szép példái a hitnek! Mint Krisztus lojális követõi gondolkodva ezen a dolgon örvendezhetünk, hogy Isten az új rendszerében minden, az egység építésére tett erõfeszítésünket megjutalmazza, melyet az õ szelleme által vezetett "hû és bértelmes rabszolgának" magunkat lojálisan alávetve tettünk. (Számomra) ismeretlen szerzõ mûve, angolból fordítva. http://www.exjt.hu
Egyébként csak annyit fûznék hozzá, hogy Jehova Tanúi tanításai a Biblián alapulnak és az igazságot tartalmazzák!
A kérdés egyértelmûen provokáció céljából lett feltéve! Ez már magából a kérdésbõl is látszik.
"személyeskedés és õrtorony propaganda nélkül. " -> Mert amit ti csináltok az nem propaganda mi? Még több hívõ, még több pénz.
"Aki embertársát bolondnak nevezi méltó a gyehenna tûzére". A Megváltó tanítása! Ja, honnan is tudhatnád, hiszen ti az õrtorony propagandáját tanulmányozzátok nem a Szentírást. Mindenesetre jól teszed, ha beszerzel egy tûzbiztos koporsót.
A kérdező hozzászólása: NA errõl beszélek! KOmolyan félek tõlük. MIközben arról beszélnek, milyen szelídek, meg minden, gondolkodás nélkül úgy beszélnek az emberekkel, (akikért úgyanúgy meghalt Krisztus, mint értük) mint egy kapcarongyal. MI vagyunk a szemetek, meg az álkeresztények....meg hazudunk, õk nem, mi olvassunk, õk nem, mi érdeklõdjünk, de õk nem, stb....nem olyan, mint valami jól átmosott szervezet? És végül is ha valakiket irányítanak, azt tehetnek velük amit csak akarnak. MIért nem akarnak többet tudni a szervezetükrõl? Vajon akkora félelemben élnek? Tök furcsa.... Elhatároztam, hogy mindig meg fogok állni velük bezsélgetni, és ha becsöngetnek, mindig behívom õket, mert tudni akarom, hogy mi zajlik bennük. Még eddig nem hallottam pozitív tapasztalatokat, de ismerek olyan emberkéket, akiknek sikerült eljönni a szervezetüktõl. AZt mondják, iszonyú nehéz a lelki károkat helyre hozni, és csak akkor sikerül maradéktalanul, ha tényleg Isten szólítja ki õket onnan (vagyis valóban a Krisztus hangját hallva) és ha igazi keresztények be-és elfogadják õket. Ez a tanú is, aki válaszolt, most komolyan! -A te mocskolódásod soha nem volt tény! Az egy beteg elme szüleménye. Egybõl azt mondja, hogy mocskolódás. Nem simeri az írót, de betegnek titulálja.... (rémisztõ) -Te álszent, magadat "kereszténynek" valló szerencsétlen: Ítélkezik, ismeretlenül sérteget.... -Vajon elhalgatnád-e az igazságot abban a helyzetben, melyben életeket menthetsz? Mert ha elárulod, akkor minden esély meg van rá, hogy mások belehalnak? Itt meg megmagyarázza, hogy a tanúk hazudhatnak, de a többi vallás nem???? Annyira Krisztusi, amit tesznek. Addig nem nyugszom, amíg nem találkozom egy tanúval, aki gondolkodni is szeret. :o) x. Képzeld, Jehova Tanúinak volt hogy szembe kellett nézni ilyen helyzetekkel, nem csak a világháborúban, hanem esetenként késõbb is, lehet hogy pont a magadfajta vakbuzgók miatt, akik még szeretni nem tanultak meg, csak gyûlölködni! Ne örülj, nem fogok párbeszédet folytatni veled, annyit nem ér ez nekem! Egyébként az elsõ válaszod hitelét játszottad most el ezzel - bizonyítván - hogy mennyire vagy korrekt és igazmondó!
Aki ismeri Jehova Tanúit, az úgyis tudja, hogy milyenek, aki pedig még nem, az biztosan nem tõletek fogja. Nem kell aggódnotok, mindig, minden lejárató szándék visszájára fordúl. Ugye kedves kérdezõ, nem véletlen, hogy a tanításainkról eszed ágában sem volt kérdezni, vagy ezirányban kutatni?! Nyilván sokkal könnyebb személyeskedõ vádakkal és álérvekkel lejáratni (próbálni) ezt a szervezet, igaz? Az lenne a probléma, hogy mi nem fogadunk el semmit, ami más vallásos propagandának számít? Kérlek szépen ezen oldalakról is kiderül, hogy valószínúleg nincs rá szükségünk, mivel a ma élõ Tanúk többsége mindenféle egyház tagja volt korábban, jól ismerjük a tanításaikat. Ez nem igazán mondható el visszafelé. Mi általában ezért (is) sokkal többet tudunk rólatok, mint ti rólunk (minden nagyképûség nélkül)! Amit egyesek terjesztenek, annak is a nagy része ferdítés, féligazság, vagy direkt rágalom! És sokszor pont a tekintély árnyékából vádaskodnak. Nem valós, ha ezen monopol helyzetben lévõ egyházak ilyen jellegû, velünk kapcsolatos kijelentései ellenére, éppen minket állít be bárki "nagyképûnek". Igen, pont az egyik módja az igaztalan propagandának, ha az egyházak a saját bûneiket akarják másokra kenni.
"monopol helyzetben lévõ egyházak" Mono-elõtag egyet jelöl. Nem lehet több valami monopol.
"Nyilván sokkal könnyebb személyeskedõ vádakkal és álérvekkel lejáratni (próbálni) ezt a szervezet, igaz? " Beíratkozhatnál az általános iskola alsó tagozatára, hogy megtanulj magyarul fogalmazni, és írni. Kérdezõnek Szerintem azért nem fogadták el a könyvedet, mert nem tudnak olvasni. Írni (helyesen) és fogalmazni nem tudnak az látszik.
Na, errõl a szinvonalról beszéltem!
"Na, errõl a szinvonalról beszéltem! ma 18:33" Érdekes nekem két hangszóróm is van mégsem hallottam, hogy "beszéltél". Egyébként pedig a kérdezõ kérdésére kellene válaszolni, személyeskedés és õrtorony propaganda nélkül. De erre jehovatanúi nem képesek, legalábbis itt a fórumon erre még nem volt precedens.
Mi ez a nagy ellen propaganda Jehova Tanúival szemben? Ez már a 200. kérdés ezen az oldalon ezzel kapcsolatban. Valki pénzel benneteket vagy csak ennyire ellenségesek és gyûlölközõk vagytok?
Ki a fene adna pénzt a jehova tanui lejáratására. Nem érnek annyit.
Megérteni Jehova Tanúit: http://apologia.hu/religion/jw-underst.html

Teljesen felvagyok haborodva azon hogy a Jehova tanui nem hisznek Jezus Istensegeben, nem gondoljatok hogy ez mar egyenesen Istenkaromlas?

Teljesen megvagyok gyozodve Jezus Istensegerol hisz a biblia ezt teljesen alatamasztja,micsoda tevtanitas.

Legjobb válasz: Figyelj nagyon egyszeru: ok arrol vannak meggyozodve , h nincs Jezus Istensege, a Te vallasod meg arrol , h egyertelmuen Isteni eredetu.A muszlimok sem ismerik el Isteni mivoltat.Viszont elismerik emberi nagysagat.A tobbi vallasrol es az ateistakrol nem is beszelve! egyebkent minden vallas azt hirdeti, h csak az jut a mennyorszagba aki csak is benne hisz.Na mar most ebbol logikusan kovetkezne, hogy a vegen mindenki a pokolra kerul.Ez pedig marhasag. Isten azert szeret valakit, mert Istennek tetszo eletet folytat.Tehat jo ember.Tiszta a lelkiismerete es a buneit , ha mar elkovette oszinten megbanja.Lehet aztan valaki meg van gyozodve , h Jezus letezik, aztan magasrol tesz ra h az elete mennyire felel meg a Szent Konyvekben leirt elvarasoknak....Legyen az Biblia, Koran vagy Talmud, Tora., Zend Avesta.

Figyelj nagyon egyszeru: ok arrol vannak meggyozodve , h nincs Jezus Istensege, a Te vallasod meg arrol , h egyertelmuen Isteni eredetu.A muszlimok sem ismerik el Isteni mivoltat.Viszont elismerik emberi nagysagat.A tobbi vallasrol es az ateistakrol nem is beszelve! egyebkent minden vallas azt hirdeti, h csak az jut a mennyorszagba aki csak is benne hisz.Na mar most ebbol logikusan kovetkezne, hogy a vegen mindenki a pokolra kerul.Ez pedig marhasag. Isten azert szeret valakit, mert Istennek tetszo eletet folytat.Tehat jo ember.Tiszta a lelkiismerete es a buneit , ha mar elkovette oszinten megbanja.Lehet aztan valaki meg van gyozodve , h Jezus letezik, aztan magasrol tesz ra h az elete mennyire felel meg a Szent Konyvekben leirt elvarasoknak....Legyen az Biblia, Koran vagy Talmud, Tora., Zend Avesta.
Te meg vagy gyõzõdve, õk nem. Fogadd el az õ hitüket is.
Elnézést, de szövegértési-teológiai problémáid vannak: egyrészt ezek nem feltétlenül támasztják alá a homouszioszt. Nálad okosabb emberek is vitáztak errõl 325 körül... keress rá a homouniszosz-homoiusziosz problémára, vagy az ariánusokra. A Wikipedia pótolja hiányzó történelmi ismereteidet! Szabad vallásgyakorlat van, azon háborodsz fel, amin akarsz, õk meg abból gazdagodnak meg, amibõl õk akarnak. Én sem hiszem az egylényegûséget - vallásgyakorló református vagyok...
Mondanál olyan idézeteket, mely ezt az állításodat alá is támasztják, mert a "meg vagyok gyõzõdve" elég kevés.
Zsid. 1;2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Róm. 11;36. Mert Õ tõle, Õ általa és Õ reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsõség mindörökké. Ámen. Ezt a kettõt vesd szintén össze a IKor 8, 6-tal: "Mindazáltal nekünk EGY ISTENÜNK VAN, AZ ATYA, a kitõl van a mindenség, mi is õ benne; ÉS EGY URUNK, A JÉZUS KRISZTUS, a ki által van a mindenség, mi is õ általa." De ne legyél megsértve, mert Krisztus már elõre megmondta. A JT is ugyan úgy vannak vele, mint te, felkapják a vizet, mikor Istennek titulálják Krisztust, akkor mi is látszólag a különbség köztetek? Lk 10, 22 „Mindent nékem adott az én Atyám: és senki sem tudja, kicsoda a Fiú, csak az Atya; és kicsoda az Atya, hanem csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.”
A te szent könyved a te igazadat igazolja az övéké az ellenkezõjét és kaposzkodj meg mind2-nek ugyanaz a valóság alapja.
Köszönöm kedves kérdezõ, hogy elmagyaráztad. Így már értem, hogy miben hiszel. Vagyis remélem. Tehát ha jól értettem, akkor te úgy gondolod, hogy õk egyek, de bizonyos dolgokat külön kell választanunk velük kapcsolatban? Írtad, hogy örök életet csak Isten adhat, így Jézus Isten. Akkor ha jól értem, szerinted Jézus (Isten) halt meg értünk? Tehát nem a fiát áldozta fel, hanem õ maga Isten halt meg? Hû, már egy kicsit belezavarodtam.
A kérdező hozzászólása: Hat en ezt egesz maskepp ertem, az a lenyeg, hogy ok egyek csak ala es foleredndeltsegben allank egymassal es mas szerepeik vannak, kulonben hogy adhat valaki orok eletet es hogy bocsajthatja meg a buneinket ha nem Isten, hisz erre csak Isten kepes, es hogy lehet ugy hinni valakiben, hogy nem hiszed el hogy egy Istennel es megis orok eletet iger, erre csak Isten kepes, barhogy magyarazod is meg probalod kiforgatni a dolgokat.
Saca, valamit nagyon benéztél: egy kukkot nem szóltam hozzád ennél a kérdésnél.
Vidiripi beyruth! Akkor ne állj eléjük. Inkább melléjük állj.
Kedves kérdezõ! Még véletlenül se kötekedni akarok, de pont a János 3:16 bizonyítja, hogy Isten és a fia, Jézus nem egy.
Hát Berta ne válaszolj akkor, nem kértelek rá. Ez pedig nem Isten káromlás, hisz a Biblia ezt tanítja
De gondolom.Ez már tényleg istenkáromlás.Kapjuk el a disznókat!Az a baj, hogy a biblia semmit sem támaszt alá mert semmi valóságalapja nincs.Mindig elképedve állok az ilyen emberek elõtt.
És ezzel mit is kezdjek? Ha a Biblia azt tanítja, hogy egyetlen igaz Isten van, akkor ezt miért bõvíteni?
Felháborodhatsz. Most én ugyanilyen alapon háborodjak fel, mert te nem vagy az enyémmel azonos véleményen? Ezt nem teszem, de ha elfogulatlanul meg kívánod vitatni a különbségeket, azok okait, állok elébe.
lsandor Hagyd már ezt az örökös csúsztatást, SENKI nem mondja , hogy egy személyek lennének.És a szokásos beírt igehelyek még mindig nem zárják ki Jézus istenségét, ugyan úgy ott vannak pl. mindentudásáról az igehelyek "Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. " ján.21, 7 És attól , hogy konkrétan mindenhatónak nem nevezi, nem jelenti, hogy ne lehetne isten...
1. A kérdés csak akkor állja meg a helyét, ha Krisztus = Isten. Ha nem, akkor meg sem közelíti a kérdés a valós mivoltát. Ha végigkövetted a beszélgetést az elejétõl kezdve, láthattad, hogy Istenségérõl szóló állításokat a Biblia alapján éppen úgy lehet cáfolni, mint bizonyítani. Egy "kis" különbséggel: Amíg isteni mivoltát bizonyítod, a Biblia alapján lehet cáfolni, míg a cáfolatot javarészt filozófiailag lehet megdönteni. Nem minden esetben, de többségében ez így van. 2-3: rágalom: "hazug becsületsértõ állítás" Mivel a tanúk válaszoltak minden kérdésre, legfeljebb nem úgy, ahogy te vagy az olvasók azt elfogadnák, éppúgy, ahogy õk sem fogadják el a te, illetve a ti válaszaitokat. De válaszoltak, és aki az õ álláspontjuk mellett van, a válaszuk meg is felel nekik, míg nyílván az ellentábornak a másik válaszai nem felelnek meg. De valótlan, hogy nem válaszolnának, mert nem tudnak. Legfeljebb sületlenségnek tûnõ dolgokat, de válaszolnak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy egy vita egy-két tanúval több száz választ szül. Volt olyan kérdés itt a gyk-n, hogy csak az oldalak száma elérte a százat. Mert válaszolnak. Megalázva, támadva, sokszor ócsárlások közepette, de válaszolnak. Nem vagyok tanu és soha nem is voltam. Vallom, hogy a testvéreim, éppúgy, ahogy Berta is. Mindenki, aki elfogadja Jézust Isten egyszülött fiának, és vallja a Krisztus áldozatát, nekem testvérem. Testvérek között vannak nézeteltérések, de attól még testvér marad. 4: Én úgy vettem észre, hogy nem arra ment a dolog, hogy a tévelygést és a hazug tanítást leplezzük le, hiszen akkor érveket és bizonyítékokat kellett volna olvasnom leginkább a Biblia fényében, ehelyett a tanúk válaszolási készségük fitogatatását és emberi, teológiai jellemzésükre irányuló csúsztatásról olvastam. A kérdésben a kérdezõ azt állítja, hogy a tanuk nem hisznek Krisztus istenségében. Ez cáfolhatatlan, aki kicsit ismeri õket, vallhatja, hogy ez így van. Ha nem így lenne, akkor lehet linkelni az erre volnatkozó cáfolatokat, de szerintem ilyen nincs. A kérdészõ a kérdésben állítja, hogy Krisztus Isten, ami a szentírás alapján egyértelmû. Ha figyelted a beszélgetést, ez annyira azért mégsem olyan egyértelmû. Márpedig ha nem egyértelmû, akkor elõször azt kellene tisztázni, hogy Isten kijelentése alapján mi az igazság. Egyáltalán mit nevezhetünk Istennek, igaz Istennek és bálvány Istennek. Ha ez megvan, akkor tisztázni kellene, hogy mit nevezhetünk Istenkáromlásnak. Káromlás-e a tagadás, vagy valós valaki ellen szólni rágalmakat és becsmérléseket lenne az Istenkáromlás? Szerintem ezek a megválaszolni való kérdések, és nem az, hogy nézzétek már, mennyi mindenre nem tudnak megfelelõen válaszolni a tanuk. Én is láttam különbözõ felekezetekbõl különbözõ képességekkel rendelkezõ embereket, de néhány ember habitusából következtetni gyülekezetek szellemi képességeire, szerintem túlnyúl az ítélkezés - nem ítélkezés határán. Ezek az én véleményeim, melyek közel sem biztos, hogy megállják minden tekintetben a helyüket. Lehet, hogy nincs igazam, de én pillanatnyilag így látom. Ezért vetem fel, hogy nem a tanuk jellemzését kellene folytatni, hanem egy ilyen komoly témában a témánál kellene maradni.
Még egy dolog kedves kérdezõ, ami érdekel. Akkor, amikor Jézus a földön volt, nagyon sokszor fohászkodott Atyjához imában. Akkor tulajdonképpen saját magához imádkozott erõért, kitartásért? Vagy amikor azt mondta, h égi Atyám, szenteltessék meg a neved... Akkor is magára gondolt? Vagy hogy képzeljem el azt hogy õk egyek. Nehéz dolog elképzelni, hogy tulajdonképpen 2, de mégis 1.
Amikor Sátán megkísértette Jézust, Jézust azt mondta hogy "meg van írva egyedül az Urat, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot." Ha Jézus Istennel lenne egyenlõ azt mondta volna hogy "nekünk" végezz szent szolgálatot.
Gyuszi, ez egy régi kérdés, nincs idõm átolvasni, hogy eddig mirõl volt már szó, milyen érvek jöttek fel pro és kontra. De neked azt javaslom, mivel máshol már írtad, hogy még nem vagy Tanú, hogy fogadd meg a saját tanácsodat: _ elõítéletektõl_ (és nem elõnézetektõl :D ) mentesen keress és kutass, olvass és tudakozódj; ne csak az ÕT-társulat kiadványaiból, mert abban van ugyan egy bizonyos fajta logika, ami kívülrõl - és felületesen - nézve kerek egész, és meggyõzõ, de... De alaposan megvizsgálva az egészet kiderül, hogy körkörös érvelések halmaza, objektív bizonyítékok nélkül; és ha egyetlen elemet kiveszünk belõle, akkor borul az egész. Én - veled ellentétben - állítom, hogy NEM a Tanúknál van az igazság. Közel egy éve foglalkozom intenzívebben ezzel a témakörrel; rengeteg anyagot olvastam el (Õrtornyosat és kritikáit is), és egyre inkább erre a meggyõzõdésre jutottam. Nézd meg ezt a két videót, és máris rá fogsz jönni néhány visszásságra: Jehova Tanúi és a szervezet, amely félrevezeti õket http://www.youtube.com/watch?v=dWjTdOXJsew Ez az igazság! - Magyar feliratokkal (TRUTH BE TOLD - Hungarian Subtitles) http://www.youtube.com/watch?v=JJFG639n3FQ Üdv. :)
a lenyeg, hogy nem a fuleteket kell csiklandoztatni es csak azt elfogadni ami tetszik, tiszta szivbol kell akarni mi az igazsag istenrol.mert mig nem igy kozeledtek hozza addig nem fogja megengedni hogy megertsetek es akkor olvashatjatok akar egy eleten at.en sem a tanuktol akartam megtudni mi az igazsag, de ahogy elkezdtem tudakolozni mit is akar isten tolunk, persze elonezetektol mentesen a vegen eljutottam hozzajuk es megismertem az igazsagot.el kellett fogadnom hogy naluk van.
haat igen a biblia kijelenti, hogy ne vegyuk magatol erthetodonek ha felfogjuk az igazsagot...mert isten ajandeka ez.kedves kerdezo tobb hellyen is leirtad hogy jezus isten fia.jezus mindig is feljebbvalokent tekintett atyjara jehovara.kerdezem en hogy lehetnek en egy a fiammal?persze husombol verembol van de o nem en.nos isten sem egyenlo jezussal, bar o a a leghatalmasabb leny utana az egesz univerzumban.egy isten van.es egy ur a mi urunk, aki altal van a megmentes.
En itt a Jel 3:12-re gondolok aholis Jezus negyszer nevezi Istenenek az Atyat.Marpeddig ha Jezus Isten mivel mar a menyekbe viszakapta isntenseget akkor hogy lehet egy Istennek is Istene mert igy mar 2 darab isten van......
én hiszem hogy jézus az atya egy szülött fia és isten. Hisz ha nem lett volna az mi értelme lenne a szeplõtlen fogantatásnak?Ha nem lett volna az akkor egyszeri keresztre feszítéssel hogyan tudna meg menteni ennyi életet?Ha nem lenne szent a vére és isteni?hisz mind tudjuk hogy kegyelembõl tartatunk meg a jézus krisztus vére által és erre egy ember sem képes tettek által nem igazulhatunk meg isten elõtt a törvény arra való hogy szembesitsen büneinkkel és abból térjünk meg!!Egyszerüen ez teljesen logikátlan a teljes bibliából ki ragadni egy egy mondatot és értelmezni saját kedvünk szerint!!
Igazam is van, de elnézem. :) Azt viszont nagyon nem értem, emberek, miért kellett lepontozni még a tisztázó kommenteket is; lsandor legutóbbi válaszáról már nem is beszélve, ami egy szimpla bocsánatkérés... Na, mindegy, pontozzátok le ezt is. :P
Bocsika igazad lehet, elnézést
@ lsandor: Azt a kommentet, amibõl kiszedted a 4. pontot, egyértelmûen _nem_ neked címeztem, nem tûnt fel? :D Amit pedig ezután idézel, azt nem is én írtam. Talán egy kicsit jobban oda kellene figyelned. :) Üdv. :)
4. Szerintem felesleges ugyanazokat a köröket sokadjára is megfutni. Lehet, hogy neked nincs jobb dolgod, mint különbözõ kérdésekben folyamatosan válaszolgatni, de nekem van. Erre gondoltam Berta "Hat en ezt egesz maskepp ertem, az a lenyeg, hogy ok egyek csak ala es foleredndeltsegben allank egymassal es mas szerepeik vannak, kulonben hogy adhat valaki orok eletet es hogy bocsajthatja meg a buneinket ha nem Isten, hisz erre csak Isten kepes, es hogy lehet ugy hinni valakiben, hogy nem hiszed el hogy egy Istennel es megis orok eletet iger, erre csak Isten kepes, barhogy magyarazod is meg probalod kiforgatni a dolgokat." Ezen nincs mit belemagyarázni, hanem egyszerûen ez az igazság. Csak gondold végig, hogy Jézus alárendeltségben van Istennel szemben, más a szerepköre, Jézusnak van kezdete Istennek nem, akkor miért lennének egy háromság részei? Illetve Jézus azért képes olyan dolgokra, amiket írtál, mert Õ az Isten Fia. Tehát csak Isten nagyobb nála és a Bibliából kiderül, hogy Jézus nagyon nagy hatalmat kapott
Vidiripi Miért jó az ha felháborodsz? Változik valami?
"Teljesen felvagyok haborodva azon hogy a Jehova tanui nem hisznek Jezus Istensegeben, nem gondoljatok hogy ez mar egyenesen Istenkaromlas?" Mózes istenségében hiszel? Minõségi kategória mindkettõ, és eredetük az Atyában van, nem önmagukban.
1. NEM az volt a kérdés, hogy Krisztus Isten-e vagy sem; hanem az, hogy Istenkáromlásnak tartják-e a válaszolok azt, hogy Jehova tanúi nem hisznek Jézus istenségében. 2. Rágalmazni = valakirõl VALÓTLAN dolgot állítani. A valós tények leírása, ill. a linkek bemásolása tehát NEM az. 3. A linkek nem arról szólnak, hogy a tanúk ilyenek vagy olyanok, hanem arról, hogy bizonyos kérdéseket NEM TUDTAK MEGVÁLASZOLNI. 4. A tévelygések, hazug tanítások "leleplezése" pozitív dolog, akár Jehova Tanúiról van szó, akár másról, akár gyülekezetrõl, akár személy(ek)rõl.
Az igazságnak hangot kell adni, de linkeket mutatni, hogy a tanúk ilyenek, meg olyanok ez messze van attól, amit nekünk kellene csinálni. Az igazságot soha nem a hazugságot hirdetõk támadásával kell hirdetni. Lehet mentegetõzni, de a tanúk az általuk igaznak vélt dolgokat hirdetik, sokszor más egyházak lejáratásával, míg itt kezd kialakulni a saját magatok igaznak vélt dolgok hirdetése más egyház lejáratásával. Akkor mi is a különbség? Én nem látok semmi különbséget. Az Atya vonja az embert, és adja a fiúnak, nem ti és nem õk. A szellem, mely igazságra visz, nem az érvek és nem egy könyv lapjai, melyek legfeljebb bizonyságok lehetnek, de a szellem, mely megelevenít, nem a dogmák. De legfõképpen nem a rágalmak.
Kedves 17-es! "Már csak azért is, mert ha tetszik, ha nem, a katolikus, a zsidó, és a muszlim is ugyanabban a Teremtõben hisz, így olyan, h tévtanítás szigorú értelemben nincs." Bocsánat, távol álljon tõlem, hogy kötekedjek ok nélkül, de reagálni szeretnék erre a mondatodra. A zsidók az egy Istenben hisznek, az ószövetség Istenében. Legfeljebb prófétának fogadják el Krisztust. A keresztények (legalábbis a kérdezõ illetve a katolikus egyház, de még ezen kívül jó pár felekezet a szentháromságban hisz, Krisztus istenségébe. A muzulmánok egy olyan istenbe hisznek, kinek fel kell áldozni magát az embert Istenért, és nem egy olyanba, ki feláldozza saját magát az emberért. Igen nagy a különbség. Attól, hogy egyistenhit, nagyon messze, illetve nem állnak szorosan egymás mellett.
A kérdező hozzászólása: Foldi emberek is lehettek akar istenek, vagy annak kepzeltek magukat, vagy sokan ugy neztek rajuk mint valami istenekre, akar vezetok, kiralyok stb
A kérdező hozzászólása: egyepkent nem vagyok katolikus, es szerintem nem az szamit hogy ki milyen vallasu, hanem hogy ujaszuletett kereszteny e vagy sem, es en azt hiszem hogy Jezus Istenseget elhinni igenis udvosseg kerdese, mert rajta keresztul lehet udvozulni.
A kérdező hozzászólása: a 82 resz az egy itelethirdetes az idegen istenek ellen, hisz abban az idoben mindnekinek megvolt a maga istene es elfordultak az igaz Istentol, es ebben a konteksztusban hasznalja az isten szot, termeszetesen nem jo ertelemben.
Isten ezt mondta Mózesnek: "Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a Faraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen." Mózes a fáraó istene lett. Hogyan lehetséges ez? Maga Isten tette Istenné Mózest. Zsolt 82, 6 "Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:" Ezt is meg tudod magyarázni? Én nem, és te?
A kérdező hozzászólása: Emberi formaba jott el erre a foldre, es nem tekintette zsakmanynak hogy o az Istennel egyenlo!O az Isten fia aki egyenlo Istennel, a szerep mas koztuk.
"es orok eletet csak Isten adhat" Akár igaz is lehetne, de ez sincs a Bibliába. Viszont az benne van, hogy ISTEN A FIÚNAK ADOTT MINDEN HATALMAT. ADOTT, tehát nem volt az övé. Ha viszont minden hatalom az övé, persze, hogy az ítélet és az örök élet is nála van. De kapta, mégpedig Istentõl.
Úgy gondolom, hogy a Szent Biblia a világ legfontosabb tanait tartalmazza! A könyvek könyve! A hit értéka felbecsülhetetlen! Az egyház nélkülözhetetlen, hogy ne süllyedjünk vissza a csimpánzok szintjére! Isten létezik mindenkinek a hitében! Viszont ami alapjaiban forgatta fel az életemet anno, és a mai napig nem térek ezen napirendre, hogy Jézus létezése történelmileg nem bizonyított. Sõt a Biblia Jézus létezését illetõen teljesen ellentmondásos információkat tartalmaz! :/
Ha ezt a szellem mondatta veled, akkor érdekesnek tartom. "Jezus Istenkent jott el erre a foldre " Emberként jött el, nem Istenként, éppen errõl szólt az egyik idézeted Páltól. "marpedig hinni csak Istenben szabad" Ezt meg hol olvastad? Istent szabad egyedül imádni, de hinni hihetsz a tanáraidba is, ez a tiltás nincs a Bibliában.
A kérdező hozzászólása: Lehetne ezen napokat vitatkozni, egyedul Isten Szent lelke az ami meggyozhet az igazsagrol, en mindenesetre halas vagyok hogy Jezus Istenkent jott el erre a foldre hogy megmentse ezt a vilagot, hisz azt irja az ige hogy ha valaki hisz obenne akkor nem veszik el, marpedig hinni csak Istenben szabad, es orok eletet csak Isten adhat, ezert van az hogy a fiu es az Atya es a Szent lelek is egy csak harom szemelyben.
Kedves Kérdezõ! Honnan tudod, hogy te nem vagy megtévesztve?
A kérdező hozzászólása: egy Isten letezik harom szemelyben, es ezt nem a Koran vagy mas szent konyvek lehet megismerni, hanem egyedul a Bibliaban, ugyhogy nem egy Istenben hisz minden vallas.
A kérdező hozzászólása: Igen, elfogadom, hogy ebben tevedtem, hogy hamis istenek, vagy inkabb azt mondanam, hogy nem tudom megmagyarazni, azt hiszem ezt kellett volna irjam, de a tobbirol termeszetesen ugyanaz a velemenyem es hitem.
Az emberek szemét fel kell nyitni és nem hagyni , hogy beleessenek a hálójukba.A fekélyt irtani kell ne szaporodjon.
Ez most az az oldal, ahol a tanúkat kell fikázni, vagy Krisztus Isten-e vagy sem kérdés? Ti bûntelenek voltatok, mikor elhívott titeket az Úr? És mennyi bûnötöket kellett megbocsátania? Ti meg rágalomhadjáratot folytattok egy gyülekezet tagjai ellen, felhasználva minden hozzászólásaikat? Ó, ti "szentek"...
2 Tim. 4, 3-4 Mert lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az õ fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.Ez az ige jutott eszembe roluk, teljesen egyetertek az elottem iroval.
Sajnos nekik nem a bibliai igazsagok a mervadok hanem a sajat bolcs embereik altal kitalalt hazugsagok mert az igazsag nem tetszik nekik, az hogy van orok karhozat az egy kicsit kenyelmetlen lenne es inkabb elhitetik, hogy az nem letezik es meg sok hazugsagot is.Isten konyoruljon rajtuk en ezt kivanom.
Sokáig nem értettem én sem a Szentháromság tant, de szerettem volna megérteni, és ehhez Isten segítségét kértem, mely meg is érkezett. Egy internetes oldal formájában ami által sikerült megértenem hogy bár az Atya, a fiú és a Szentlélek egylényegû, mégis alá-fölé rendeltség van köztük.: http://eklezsia.hu/Apologia/keresztenyseg/haromegy.html
A kérdező hozzászólása: En is egy Istenben hiszek, es bar emberileg ezt nem lehet megmagyarazni csak hit altal fogadom el a szentharomsag tanat, hogy Atya, Fiu, Szentlelek az egy, kulonbozo szemelyekben es szerepekben, en is orulok, hogy tudunk errol beszelgetni
Jezus Krisztus tegnap ma es mindorokke ugyanaz, az O vere aran vagyok megvaltva, es altala van orok eletem, Isten Jezusra nezve bocsajtotta meg a buneimet.
A kérdező hozzászólása: es orulok, hogy te is elhiszed
A kérdező hozzászólása: Igen hiszek benne
Nem is akarlak én sehová sem téríteni, félre ne érts, csak a tévedések ellen vagyok. Lehetne egy talán látszólag ide nem illõ kérdésem feléd? Te hiszed, hogy Isten hat nap alatt teremtett meg mindent kb. 6000 éve, és kb. rá 1500 évre özönvízzel árasztotta el a földet? Nem kötekedek, bocsánat, ha úgy tûnik, és hogy ne csak kérdés legyen, hanem a magam részérõl meg is válaszoljam, én hiszek benne. És te?
A kérdező hozzászólása: En csak azt sajnalom hogy annyi embert tevesztenek meg, de igazad van, nem lehet elenne mit tenni, csak utanna olvasgattam es kisse felhaboritonak talaltam, csak imatkozni lehet ertuk, hogy az Ur nyissa fel a szemuket.

Ha éttermek, kávézók, bankok, okmányirodák, földhivatalok, posták, takarékszövetkezet, áruházak nyitvatartása érdekli, kattintson ide!